מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

Halacha Brura and Birur Halacha Institute

שאל את הרב

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה שמח להודיע לציבור הרחב על פתיחת מחלקה לשאלות ותשובות.

צוות תלמידי החכמים, חברי המכון, בראשות הרב אריה שטרן, ישתדל לענות כראוי ובס"ד לכל דורש, בנושאים הלכתיים כלליים ובנושאים לימודיים עיוניים בגמרא, בדף היומי ובכל מסכתות התלמוד.

על הצוות נמנים תלמידי חכמים בכירים העוסקים בעמל בתורה, בהלכה ובהוראה כבר שנים רבות, ויש בידם הנסיון הנחוץ לברר כל הלכה ממקורותיו ועד למסקנות האחרונות של הפוסקים, כך שבטוחים אנו שיוכלו לענות על השאלות לאמיתה של תורה.

מלבד זה, ראוי לציין שלרשות המכון עומדת ספרייה גדולה, ובה גם המאגרים העדכניים של הספרות התורנית, ואף זה הוא כמובן לעזר רב בבירורי הדברים.

את השאלות יש לשלוח לכתובת:hb@netvision.net.il.

התשובות יישלחו לשואלים, ויפורסמו באתר, עם השאלות, בהתאם לשיקול דעתם של העורכים.

נשמח להשיב גם על שאלות באנגלית, בצרפתית ובספרדית.
ארכיון שאלות ותשובות

גילוח כל הראש
תולעי פירות
בצל - זרעו כלה


מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US