מכון הלכה ברורה ובירור הלכה
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


מאגרי מידע - מיפתוח ספרות הראשונים והאחרונים

ברוכים הבאים למאגרי המידע של "מכון הלכה ברורה", בשיתוף מכון להוראה "מורשת יעקב".

כידוע, התורה היא ים אינסופי, והספרות התורנית של הראשונים והאחרונים מקיפה רבבות ספרים, שכל אחד מהם מכיל המוני פנינים של חידושי תורה ופירושים, פסקי הלכה ורעיונות מחשבתיים. דא עקא, שמי שעוסק בתורה בנושא מסוים, יקשה עליו למצוא את מה שנכתב על אותו נושא בכל אותם ספרים, מחמת אופייה של הספרות התורנית, שאינה נתונה במסגרות קשוחות.

מטרתו של פרוייקט זה הוא לפתור בעיה זו, ולאפשר ללומד לדלות את פניני התורה מאוצר הספרות התורנית. הרעיון הוא להקרים מאגרי מידע ממוחשבים, של מפתחות נושאים ומפתחות מקורות. המעונין בחומר על נושא תורני מסוים, יוכל למצוא אותו במפתח הנושאים המסודר לפי א"ב, על פי נושאים ותתי-נושאים, ושם יצויין שם הספר ומספר העמוד העוסק באותו נושא. המעונין בפירושים על מקור מסוים בתנ"ך או בספרות חז"ל, יוכל לפנות למפתח המקורות, שבו מצוינים עבור כל מקור (היינו כל פסוק, וכל דף בגמרא, וכל הלכה במשנה תורה לרמב"ם, וכו') ספרים שעסקו באותו מקור.

כמובן, זוהי משימה עבור דור שלם. מלאכת מיפתוח הספרות התורנית כולה נראית מלאכה אינסופית. אבל "לא עליך המלאכה לגמור, ואי אתה בן חורין להיבטל ממנה". יש כאן התחלה, ובע"ה נמשיך ונרחיב את המאגרים. זהו היתרון במפתח ממוחשב, לעומת מפתח מודפס, שאפשר לעדכנו בקלות ולהרחיבו כל העת.

בשלב ראשוני זה, התמקדנו במפתח נושאים הלכתיים. בחרנו כחמישים ספרים של אחרונים בהלכה (שמותיהם מנויים ב"רשימת הספרים"), בנושאים מגוונים (כדי שהמפתח יכלול קשת רחבה של נושאים). העתקנו את מפתחות הנושאים שבסופם, ובחלקם - את תוכן העניינים. איחדנו אותם בסדר אלפאביתי בצורה ממוחשבת, והגענו לכדי 25,000 ערכים בנושאים הלכתיים.

הכננו גם מפתח נושאים באגדה (מחשבת ישראל), מתוך אותם חמישים ספרים, אבל היקפו מצומצם יותר.

נשמח לקבל הערות ותיקונים למפתחות, כדי שנוכל לשכללם בעתיד.

מפתח נושאים הלכתיים

מפתח נושאים באגדה

מפתח נושאים ל"בירור הלכה"

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

 


ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US