Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

אברכי "מכון הלכה ברורה ובירור הלכה" החלו לפרסם בעלון השבועי "עונג שבת" וברדיו "מורשת" פינות לפרשת השבוע, המבוססות על "בירור הלכה" במסכתות השונות שיצאו. אנחנו מציגים אותן כאן לתועלת הלומדים.

בראשית | נח | לך לך | וירא | חיי שרה | תולדות | ויצא | וישלח | וישב | מקץ | ויגש | ויחי

שמות | וארא | בא | בשלח | יתרו | משפטים | תרומה | תצוה | כי תשא | ויקהל | פקודי

ויקרא | צו | שמיני | תזריע | מצורע | אחרי מות | קדושים | אמור | בהר | בחוקותי

במדבר | נשוא | בהעלותך | שלח | קורח | חוקת | בלק | פנחס | מטות | מסעי

דברים | ואתחנן | עקב | ראה | שופטים | כי תצא | כי תבוא | נצבים | וילך | האזינו | זאת הברכה

פסח | שבועות | סוכות | חנוכה תשעה באבמכון הלכה ברורה
ת"ד 34300 ירושלים

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים
מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US