Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


תקציב המכון


המכון פועל כבר קרוב לארבעים שנה ונמנה בין המכונים התורניים הגדולים במסגרת הקריטריונים לתמיכה הממשלתית, ואולם כיוון שסעיף התמיכה במשרד התרבות הצטמצם במידה מרובה נוצר מצב שזו אינה אלא 25% מהתקציב השנתי שלו.

את יתרת הסכום עלינו לגייס מן הרווח המצומצם ממכירת הספרים ובעיקר על ידי תרומות של ידידים. על כן אנו פונים לכל מוקירי התורה ומשנת הרב קוק זצ"ל שיסייעו למכון כדי שיוכל להמשיך לפעול בהיקף הנוכחי ואף להוסיף עליו.

עיקרו של התקציב מיועד למתן משכורות ומלגות לצוות תלמידי חכמים, למעלה משלושים במספר, העסוקים בעבודת הקודש: בלימוד, כתיבה ועריכה. מדובר בתלמידי חכמים חרוצים במלאכתם וצנועים בהליכותיהם, וכולם יחד עמלים על הוצאת כרכי הגמרא בהתאם לתוכנית ולחזון שהתווה מרן הרב קוק זצ"ל.

כל תרומה מתקבלת בברכה. כמובן, כל המוסיף, מוסיפים לו מן השמים.

עם זאת, יש לנו כמה הצעות לדרכי תרומה, החל מהקדשות של מסכתות שלמות ועד הנצחות ברמות שונות מעל דפי גמרא לזכרון עולם.

לפרטים יש לפנות למכון בטלפון המצוין מטה, ולבקש את הרב משה כהן, או בדואר בכתובת המצויינת מטה, או בדואר אלקטרוני: halachabrura@gmail.com

אפשר לתרום תרומה מאובטחת באמצעות כרטיס אשראי דרך "פייבוקס" (PayBox) לחשבון המכון בקישור הזה. בדרך זו אפשר להעביר למכון את כל סוגי התשלומים. הכסף שישולם דרך הקישור ייכנס בסופו של דבר לחשבון של המכון. קבלה על התשלומים תישלח למי שמבקש זאת. חשוב מאוד שהמעביר כסף למכון בשיטה זו ישלח לנו הודעה או אי-מייל על התשלום עם הפרטים, מי המשלם ומה מטרת התשלום, ופרטים לשליחת קבלה, כדי שנוכל לדעת למי לשייך את התשלומים.


מכון הלכה ברורה
ת"ד 34300
ירושלים 91062

פרטים נוספים בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US