Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

סוגיות בעיון ללימוד הדף היומי

כחלק מן השירות לציבור הלומדים אנו מגישים ללומדי הדף היומי שיעורים על סוגיות מתוך הדפים הנלמדים בימים אלו. השיעורים ערוכים מתוך הגמרות שבהוצאת המכון וכתובים בשפה השווה לכל נפש. הרוצה להרחיב ולהעמיק יותר בסוגיה - יעיין בבירור הלכה שנדפס בגמרא.

דרך עבודתנו היא לימוד הסוגיה ומתוך עיון בפשט הדברים הסקת המסקנות ההלכתיות. מובן שפעמים רבות תוך כדי העיון עולות כמה אפשרויות להבנת הדברים. במקרה כזה אנו מביאים את האפשרויות השונות תוך ציון הראשונים העיקריים שנוקטים בכל דעה, הנפקא-מינות ביניהם להלכה והראיות והקושיות העיקריות לכל שיטה. לסיום אנו משתדלים לברר מהי פסיקת ההלכה בעניין. להרחבה לגבי שיטת הלכה ברורה לחץ כאן.

רשימת השיעורים דלהלן היא שילוב של משאבי למידה שיצר מכון הלכה ברורה בכמה מסגרות:
א. שיעורי וידיאו על הדף היומי, על פי בירור הלכה, מפי ראש המכון, הרב אריה שטרן. השיעורים מתפרסמים באתר האינטרנט של "מכון מאיר", יחד עם אלפי שיעורים נוספים בכל מקצועות התורה.
ב. סיכומי סוגיות שכתב הרב אביאל סליי. סיכומים אלו ניתנים להורדה ולצפייה בשתי צורות, כדי שהלומד יוכל לבחור בצורה הנוחה לו: גירסת (word (rtf וגירסת html לצפייה מידיית על ידי הדפדפן.
ג. שיעורי וידיאו שניתנו על ידי רבני המכון במסגרת תכנית המצוינות בגמרא, שבשיתוף עם מרכז ישיבות בני עקיבא.
ד. מערכי שיעור לרמי"ם בשיטת "בירור הלכה" שבאתר שלנו, בצורת html, וחלקם גם בצורת word.
ה. "בירורי הלכה" בענייני פסח שנדפסו בהגדה של פסח "איילת השחר", מאת הרב יצחק דדון, בצורת html.
ו. "בירורי הלכה" בענייני חנוכה, בצורת html.
ז. "נקודה למחשבה בדף היומי", מאת הרב דוב קדרון, שמתפרסם בדף הפייסבוק של המכון.

מלבד המשאבים הנ"ל, העוסקים בצד הלכתי של הדף היומי, יש באתר זה משאבים העוסקים בצד של האגדתא של הדף, וגם הם מסודרים לפי דפי התלמוד: לקט ביאורים על אגדות התלמוד, וכן מפתח לביאורים על אגדות התלמוד.

ציבור הלומדים נקרא להיות שותף במפעל זה ובמפעלים נוספים של המכון. ניתן לשלב תרומה באפשרויות הקדשה והנצחות שונות. למידע נוסף לחץ כאן.

מסכת בבא קמא

ב שיעור פתיחה למסכת בבא קמא - לדיני נזיקין
במבוא לפרקים הראשונים של מסכת בבא קמא
ה: טעמי הפטור של שן ורגל ברשות הרבים
ו. אבנו סכינו ומשאו שנפלו מהגג והזיקו
ו. אבנו סכינו ומשאו שנפלו ברוח מצויה
ו הרב אהרן גניזי, הדברים הנלמדים מ"במה הצד"
ו הרב אהרן גניזי, בור המתגלגל כשהזיק בדרך הילוכו
ט. שיעור הוצאה לקיום מצוה
ט: הוצאה להידור מצוה
י שותפות בנזיקין ובהריגה
יא. שומר שמסר לשומר
יז: זורק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל
כו. אדם מועד לעולם
כז. עובר דרך הנתקל בממון חברו
כז: עביד איניש דינא לנפשיה
כז: אין הולכים בממון אחר הרוב
לב. הרץ לכבוד שבת והזיק
לב. שניים שהיו רצים
נה: הרב אביאל סליי, הפורץ כותל בריא בפני בהמת חברו
נה:-נו. הרב אביאל סליי, הפורץ כותל רעוע בפני בהמת חברו
נו. היודע עדות לחברו ואינו מעיד לו
נו: הרב אהרון גניזי, חיוב הליסטים על הנזקים שעשתה הבהמה שגזל
נו: הרב אביאל סליי, מסר בהמתו לשומר, והלה העבירה לשומר אחר, והלכה והזיקה
נו: שומר שמסר לשומר
נט: מזיקים שנמסרו לחרש שוטה וקטן
נט: השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן
ס: הצלת עצמו בממון חברו
ס: לקיחה או החלפה של חפץ מחברו ללא רשות על מנת לשלם
ס: הרב אהרון גניזי, האם מותר להציל עצמו בממון חברו?
עט: הרב אהרון גניזי, גידול בהמה דקה בארץ ישראל בזמנינו
פה. מצות ריפוי
פה: הרב ירון איתן, תשלומי שבת בחובל בחברו
פו: הרב אביאל סליי, "שבת הפוחתתו בדמים"

למפתח ביאורי אגדות - בבא קמאללקט ביאורי אגדות - בבא קמא

חשוב לנו לשמוע מה דעתך על סיכומי הסוגיות שלנו! למילוי דף משוב, לחץ כאן.

מותר להדפיס את הסוגיות ולהפיץ אותן, ובלבד שיצוין שהמקור הוא ממכון הלכה ברורה.


ארכיון הסוגיות

ברכות שבת עירובין פסחים
שקלים יומא סוכה ביצה
ראש השנה תענית מגילה מועד קטן
חגיגה יבמות כתובות נדרים
נזיר סוטה גיטין קידושין
בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין
מכות שבועות עבודה זרה הוריות
זבחים מנחות חולין בכורות
ערכין תמורה כריתות מעילה
קנים תמיד מדות נדה

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
שאל את הרב | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US