Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי חסידות המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קודש שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן .
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.


הספרים מחולקים למדורים כלהלן:

כללי חב"ד מונקאטש ויז'ניץ ברסלב
כללי
§אביר הרועים רבי משה יהודה ליב בן יעקב מסאסוב, תולדות האדמו"ר מסוכאטשוב, פיעטרקוב תרצ"ה, 202 עמודים, 3.3 MB
§אבל ישראל, הספד על ר' ישראל האגר מוויז'ניץ, עם אמרים ממנו, מאת שווארטץ, יוסף הכהן, גראסווארדיין, 5696, 20 עמ', 1MB
§אבן ישראל רבי ישראל ברוך ברוין, גרוסוארדיין תרצ"ד. על סעודות מלוה מלכה, ראש חודש, שבת, יו"ט, חוה"מ, אסרו חג, ערב יוה"כ, חנוכה ופורים. 112 עמ', 3 MB.
אבן ישראל, מאמרים וסיפורים, ר' ישראל מרוזין ועוד אדמורים, 17 עמ', 1.3MB
§אבני המקום, רבי יעקב דוד ויינטרויב מרדומסק, ירושלים, תרפ"ו, 33 עמ', 2MB
§אבן הראשה, מושגי יסוד בתורת החסידות, יוספשווילי, מיכאל,
§אבן שתיה, כהנא, חיים בן יהודה מנחם?, רמת ויזניץ, תשלז, תולדותיהם של אדמורים - ר' יעקב קאפיל חסיד, ר' מנחם מנדל מקאסוב, ר' חים מקאסוב, ר' יעקב שמשון מקאסוב, ר' יוסף אלטר מראייזויץ, ר' מנחם מנדל מויזניצא, ר' ברוך מויזניצא
§אבן שתיה החדש א, ירושלים, תשנד, תולדות ר' יעקב קאפיל חסיד ור' מנחם מנדל מקוסוב וצאצאיהם
§אבן שתיה החדש ב, ירושלים, תשנד
§אבן שתיה השלם, נ"י תשנד, תולדותיהם של אדמור"י קאסוב וויזניץ
§אבקת רוכלים, רבי יצחק מתתיהו לוריא, ירושלים, תשל"ט, דברי התעוררות מאדמורי"ם, 204 עמ', 7MB
§אגודת אזוב, ר' דב בעריש ב"ר שמואל צבי בוימגולד, תל אביב, תשיט, על התורה (בדרך חסידות) ועל קצת אגדות הש"ס, 101 עמ', 4MB
§אגודה אחת יב, מוסדות אלכסנדר, בני ברק, 5772
§אגודה אחת יג, מוסדות אלכסנדר, בני ברק, 5773
§אגודה אחת יד, מוסדות אלכסנדר, בני ברק,
§אגודה אחת טו, מוסדות אלכסנדר, בני ברק,
§אגודה אחת יז, מוסדות אלכסנדר, בני ברק,
§אגודה אחת יח, מוסדות אלכסנדר, בני ברק,
§אגודה אחת יט, מוסדות אלכסנדר, בני ברק,
§אגודה אחת כ, מוסדות אלכסנדר, בני ברק,
§אגודה אחת כא, מוסדות אלכסנדר, בני ברק,
§אגודה אחת כב, מוסדות אלכסנדר, בני ברק,
§אגודה אחת כג, מוסדות אלכסנדר, בני ברק, 5775
אגרא דכלה א, על התורה, ר' צבי אלימלך שפירא, נ"י תשנג, בראשית-ויקרא, 504 עמ', 14.8MB
אגרא דכלה ב, במדבר-דברים, 466 עמ', 13.6MB. מעמ' 200 - על רש"י בראשית ועל התרגומים בבראשית. מעמ' 226 - על מדרש רבה בראשית. מעמ' 309 - "בארות עמוקים" - על מגלה עמוקות. מעמ' 338 - מפתח מקורות.
§אגרא דכלה, ר' צבי אלימלך שפירא, ניו יורק תשנ"ג, בראשית-ויקרא, 504 עמ', 14.8 MB. במדבר-דברים, 466 עמ'. מעמ' 337 - מפתח מקורות. 13.6 MB
אגרא דפרקא
§אגרא דפרקא, ר' צבי אלימלך שפירא, 156 עמ'. מעמ' 136 - מפתח מקורות. מעמ' 145 - מפתח עניינים ושמות ספרים. 2.4 MB
§אגרא דפרקא , ר' צבי הירש מייזליש, ניו יורק - תשמ"ד חלק א, 9MB, חלק ב, 11MB
§אגרא דפרקא, שפירא, צבי אלימלך, מונקאטש, תשא
אגרא דפרקא, ר' צבי אלימלך מדינוב, 156 עמ', 2.4MB
§אגרות חסידים מארץ ישראל, יעקב ברנאי, ירושלים, תש"ם
§אגרות קודש, מתלמידי הבעש"ט, סודר ע"י רבי יואל דיסקין, ירושלים, תרצ"ג, 47 עמ', 2MB
§אגרות קודש, מגיד ממעזריטש, ירושלם, תרצג
§אגרות קודש-הנהגות קדושות, גדולי החסידות בא"י בתקל"ז, תרפ"ז
אגרת הקודש ודברים נחמדים, הרב מנחם מענדיל מווטעפסק ור' אברהם מקאלסקא ור' חייקל המדורא, לדעת מוסר ודרך טוב לעבודת הבורא, מעזירוב תקנ"ד, 14 דפים
אגרת הקודש, ר' מנחם מנדל מוויטעבסק, מעזירוב תקנד
אגרת הקודש, ר' מנחם מנדל מוויטעבסק, זולקווא תקנט
אגרת הקודש, ר' מנחם מנדל מוויטעבסק,זאלקווא תקס
אגרת הקודש, ר' מנחם מנדל מוויטעבסק, זולקווא תקס
אגרת הקודש, ר' מנחם מנדל מוויטעבסק, תקע
אגרת הקודש, ר' מנחם מנדל מוויטעבסק, רוסיה תקע
אגרת הקודש, ר' מנחם מנדל מוויטעבסק, זאלקווא תר
אגרת הקודש, ר' מנחם מנדל מוויטעבסק, למברג תר, עם הנהגות ישרות מר' אלימלך, פרקי הנהגת המתבודד, ופירוש ר' לוי יצחק מברדיטשוב על הזכירות
אגרת הקודש, ר' מנחם מנדל מוויטעבסק, תר
אגרת הקודש, ר' מנחם מנדל מוויטעבסק, ורשא תרו
אגרת הקודש, ר' מנחם מנדל מוויטעבסק, ורשה תרו
§אגרת הקודש, ר' מנחם מענדיל מוויטעפסק, ווארשא, תרלט
אגרת הקודש, ר' שניאור זלמן מלאדי, שקלאוו תקעד
§אגרת השלום, יפית, ברוך בן רפאל הלוי, ס"ט פטרבורג, תרמב, מאמר על חסיד ומתנגד, עם מכתב מרש"ז מלאדי על נוסח האר"י בתפלה
§אהבת שלום, הרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאסוב, ירושלים תשל"ח
§אהבת שלום תנינא, רבי מנחם מנדל מקוסוב, עם תורת חיים תנינא, לר' חיים מקאסוב, על התורה ועל המועדים, עם דברי אלימלך, לר' אלימלך מליזנסק, ודברי שלום, לר' שלום רוקח, עם קונטרס השלמה לתורת הרמ"ל, סיגעט, תרס"ז, 45 עמ', 3MB
§אהל אלימלך רבי אברהם חיים מיכלסון, זגיערז תר"ע. ליקוטים וסיפורים מר' אלימלך מליזנסק ועוד צדיקים. 141 עמ', 4 MB
§אהל הרבי רבי יעקב יצחק הורוויץ מלובלין, פיעטרקוב תרע"ג. עמ' 12-34 - אור התורה, על התורה. עמ' 35-76 - אור החכמה, ליקוטים. עמ' 77-135 -אור הנפלאות, סיפורים. עמ' 136-141 - תלמידי הרבי
§אהל הרבי, הורוויץ, יעקב יצחק הלוי, פיעטרקוב, ווארשא, תרעג, "אור התורה" - על התורה, "אור החכמה" - ליקוטים, "אור הנפלאות" - סיפורים עליו
§אהל יצחק, רבי משה מנחם מנדל וואלדן, פיעטרקוב, תרע"ד, תורת ותולדות רבי יצחק מווארקי, 134 עמ', 10MB
§אהל נפתלי, ר' אברהם חיים שמחה בונם מיכלזון, לבוב, תרעא, ליקוטים, שיחות, הנהגות ותולדות של ר' נפתלי מרופשיץ, 147 עמ', 7MB
§אהל נפתלי, ליקוטים וסיפורים, ר' נפתלי מרופשיץ, ניו יורק, תשכד
§אהל רח"ל, ליברמן, חיים, נ"י תש"מ, ביבליוגרפיה בענייני חסידות, 579 עמ', 24MB
§אהל רח"ל, ליברמן, חיים, נ"י תשמ"א
§אהל רח"ל, ליברמן, חיים, נ"י תשמ"ד
§אהל שלמה, ר' יצחק מרדכי רבינוביץ, ליקוטים, שיחות וסיפורים מר'שלמה מרדומסק, פיעטרקוב, תרפד, 95 עמ',3MB
§אהל שלמה - ב, רבינוביץ, יצחק מרדכי בן צבי מאיר הכהן, פיוטרקוב, 5684
§אהל תורה, על התורה, מורגנשטרן, מנחם מנדל בן יהודה ליב, לובלין, 5669
§אהלי צדיקים, ר' אלטר אליקים שרגא שפירא, 3MB, טשערנאוויץ - תרצ"ו סיפורים וחידושי תורה מהרבה גדולי ישראל, החל מהבעש"ט ותלמידיו
§אהלי שם, חידושים וסיפורים מגדולי החסידות, פרנקל-תאומים, יהודה אריה, ורשה, 5671
§אהלי שם, ר' שם קלינגבערג , 6MB, ירושלים תשכ"א על התורה ומועדים בדרך חסידות
אוהב ישראל, אפטא, ע"פ מהד' זיטומיר תרכג
אוהב ישראל, ר' אברהם יהושע השל בן שמואל מאפטה, זיטאמיר תרכ"ג, 120 עמ', 26.5MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
אוהב ישראל, ר' אברהם יהושע השל מאפטא, למברג תרלג
אוהב ישראל, ר' אברהם יהושע השל מאפטא, יוזאפעף תרלד
אוהב ישראל, ר' אברהם יהושע השל מאפטא, ורשה תרמא, ☼ממקור אחר, 200 עמ'
אוהב ישראל, ר' אברהם יהושע השל מאפטא, מונקאטש תרנט
אוהב ישראל, ר' אברהם יהושע השל מאפטא, ברדיטשב תרס
§אוסף מכתבים ודברים, אלטר, אברהם מרדכי, ירושלים, תשכו
§אוצר החיים, מנהגי ר' חיים מצאנז, עם סדר הקרבנות ההקפות והאושפיזין, רבי יוסף ויסברג ורבי יוסף שינברגר, ירושלים, תשל"ח, 449 עמ', 23MB
§אוצר הסיפורים, רבי צבי מושקוביץ, ירושלים תשי"א, ליקוטים וסיפורים מאדמורי"ם. ח"א, 34 עמ', 818 ק"ב ח"ב, 628 ק"ב ח"ג, 633 ק"ב ח"ד, 642 ק"ב ח"ה, 615 ק"ב ח"ו, 668 ק"ב ח"ז, 739 ק"ב ח"ח, 580 ק"ב ח"ט, 621 ק"ב ח"י, 627 ק"ב ח"יא, 678 ק"ב ח"יב, 655 ק"ב ח"יג, 689 ק"ב ח"יד, 703 ק"ב ח"טו, 616 ק"ב ח"טז, 631 ק"ב ח"יז, 611, ק"ב ח"יח, 693 ק"ב ח"יט, 499 ק"ב ח"כ, 558 ק"ב
אוצר מסיפורי צדיקים, ורשה תרצ"ז
אוצר פניני החסידות, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו"), ממקור אחר, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "שם הגליון" (באתר "בינינו"), וללחוץ "סנן"
§אוצר פתגמים ושיחות, של אדמורי"ם, ליקט רבי יחזקאל ברנדסדורפר, ירושלים, תשל"ג, 163 עמ', 4MB
§אוצר פתגמין קדישין - ראחמיסטריווקאא, דוד שיש - אהרן שלום הערץ, בית שמש, 5781, ממקור אחר
§אוצרות בית ישראל, אמרי קודש וסיפורים, ר' ישראל אברהם אלטר לאנדא, ניו יארק, 5771, 144 עמ', 8MB
אוצרות החסידות, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§אוצרות זרע קודש, שמואל קליין, ברוקלין, תשסו, ליקוטים מספר זרע קודש לר' נפתלי מראפשיץ
§אור הגנוז לצדיקים רבי אהרן בן צבי הירש הכהן מאפטא, על התורה. ורשה תרמ"ז, 97 עמ', 2.8 MB
אור האמת, ר' דוב בער ממזריטש, ולקוטים נחמדים משאר צדיקים, זיטאמיר, תר"ס, 184 עמ'
§אור החכמה, אורי פייבל ב"ר אהרן קארעץ תקנ"ה, על התורה
§אור החכמה - חלק ראשון,
§אור החסידות, כשר, משה שלמה, ירושלים, תשמה
אור המאיר, ר' זאב וולף מק"ק זוטאמיר, קארעץ תקנ"ח, רס דפים, חדושים ורמזי תורה בדרך החסידות על התורה וחמש המגלות ודרושים לשלש רגלים ולימים נוראים.
§אור המאיר, זאב וואלף מזיטאמיר, למברג, 5620
§אור הנר רבי מנחם מנדל בן יוסף מרימינוב, פיעטרקוב תרס"ח. עם ליקוטים מר' יצחק יעקב מפשיסחא ומר' ירחמיאל מפשיסחא, וצוואת רש"ח מקודינוב. 38 עמ', 564 ק"ב
§אור זרוע לצדיק, ר' צדוק בן יעקב הכהן רבינוביץ, לובלין, תרפט
§אור זרוע לצדיק, בענין התקשרות לצדיקים, מודיעין עילית, 5775
§אור ישע, ר' אשר ישעיה מרופשיץ, לבוב, תרלו, 39 עמ', 1MB. מעמ' 27 - ליקוטים. מעמ' 33 - ליקוטי מהרמ"מ, ר' מנחם מנדל מגלאגיב
§אור ישרים, חידושים מר' מרדכי מליעכאוויטש, ר' נח מלעכאוויטש, ר' משה מקאברין, ור' אברהם מסלונים, קלינמן, משה חיים בן אברהם יוסף, ירושלם, תשכז
§אור למאיר רבי מאיר יהודה שפירא מבוקוויסק, פשמישל תרע"ג, על התורה. 254 עמ', 4.2 MB
§אור לשמים, על התורה, רוטנברג, מאיר בן שמואל הלוי, לובלין, 5674
§אור פני משה, משה סופר סת"ם מפשעווארסק, מעזריטש, תק"ע
אור פני משה, על התורה וחמש מגילות, ר' משה סופר סת"ם מפרשעווארסק, למברג תריא, 380 עמ'
§אור פני משה - על כתובים, ומשניות, ואגדות, משה, סופר, מפרשבורסק, ניו יארק, 5718
§אור פני משה, משה בן יצחק הלוי מפשוורסק, ברדיטשוב, 5664
§אור צדיקים, ר' אלטר טייכר, ליקוטים על התנ"ך מדברי אדמורי"ם, קאלאמעא, תרמו, 57 עמ', 2MB, ממקור אחר, 56 עמ'
אור תורה, המגיד ממזריטש- עם תוכנת חיפוש
אור תורה, ר' דב בר בן אברהם ממזריטש, קארעץ תקס"ד, 157 דפים
אור תורה, ר' דב בר בן אברהם ממזריטש, זאלקווא תרי
אור תורה, ר' דב בר בן אברהם ממזריטש, למברג תריט
§אור תורה - לקוטי אמרים - מגיד דבריו ליעקב, ר' דוב בר המגיד ממיזעריטש, ניו יורק, תשסד
§אור תורה השלם, ר' דוב בר המגיד ממיזעריטש, ניו יורק, תשסו
§אורות חיים, דברי אדמור"י נדבורנה על חנוכה וימי השובבי"ם, הורוביץ, משה פנחס, בני ברק, 5769
§אורות יהושע, מנהגי חודשי החורף, כולל חנוכה ופורים, כמנהג האדמו"ר משעדליץ, ויסבלום, יצחק בן מאיר, ברוקלין, נוא יארק, 5773
§אורות ישמח ישראל, דנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאל, תל אביב, 5743
§אורות מרדכי - ב, חידושים מר' מרדכי מנדבורנא, חבורת החבורים דחסידי בישטינא, פתח תקוה, 5774
§אורות רבותינו - אלכסנדר, גוטמן, אברהם דוד, בני ברק, 5760
אורח לחיים, ר' אברהם חיים מזלאטשוב, על התורה, [ברדיטשוב?] תקע"ז, 210 עמ', 66.2MB
אורח לחיים, ר' אברהם חיים מזלאטשוב, למברג תקצח
§אורח לחיים, על התורה בדרך חסידות, ר' אברהם חיים מזלאטשוב, ירושלים תש"ך, 397 עמ', 23MB, ממקור אחר
§אורח לצדיק, על התורה, ווייסבלום, אליעזר ליפא בן אלימלך, ורשה, 5653
אורחות חיים - ונלווה אליו עשר מלים דמהימנותא, ר' גרשון חנוך העניג מאיזביצה
§אזהרות מהרצ"א, ר' צבי אלימלך שפירא, ירושלים תשט"ו, מתוך ס' משמיע ישועה, 9 עמ', 196 ק"ב
אזהרות מהרצ"א, ר' שפירא צבי אלימלך
§אזור אליהו רבי אליהו הורשובסקי, ורשה תרמ"ה, על התורה. 336 עמ', 6.9 MB
§אזור אליהו, הארשאווסקי, אליהו, לבוב, תרמט, דרשות על התורה והמועדים בדרך החסידות
§אילה שלוחה, רבי נפתלי צבי הורוויץ מרופשיץ, 104 עמודים. מעמ' 4 - תולדותיו. מעמ' 20 - אילה שלוחה על בראשית-שמות. מעמ' 70 - לקוטי מהר"ם על התורה, ר'מנחם מנדל מליסקא. 3MB, §ממקור אחר
§אילנא דחיי רבי מנחם מנדל בן יוסף מרימינוב, ור' יעקב יצחק מפרשיסחא, על התורה, 114 עמ', 1.7 MB
§אך פרי תבואה על התורה, ר' צבי הירש בן אהרן פרידמאן, מונקץ', תרל
§אלה הם מועדי - אדר ופורים, אמרות מאדמורי רוז'ין, ערבליך, ישראל, אנטוורפן, תשסח, 216 עמ', 3MB
§אלה הם מועדי - חנוכה, אמרות מאדמורי רוז'ין, ערבליך, ישראל, אנטוורפן, תשסז
§אלה הם מועדי - ימים נוראים, אמרות מאדמורי רוז'ין, ערבליך, ישראל, אנטוורפן, תשסח
§אלה תולדות - הרבי הראשון מגור, שווארצמאן, מאיר, ירושלים, תשיח
אלפא ביתא, ע"פ מהד' ורשה תרלח
אלפא ביתא, ר' צבי הירש מנדבורנא, מדות טובות והנהגות, רוסיה-פולין תק"ן, 12 דפים
אלפא ביתא, ר' צבי הירש מנדבורנא, פולין תר
אלפא ביתא, ר' צבי הירש מנדבורנא, ורשה תרלח
§אלפא ביתא רבי צבי הירש מנדבורנא, בסדר א"ב, ורשה תרל"ח, 35 עמודים. מעמ' 11 - מילי דאבות על פרקי אבות. 0.5 MB
§אמונת ישראל רבי ישראל שפירא, על התורה ומועדים וליקוטים, ורשה תרע"ז. מעמ' 118 - על מועדים. מעמ' 196 - ליקוטים. 209 עמ', 4.7 MB
§אמונת משה - בראשית, דנציגר, יהודה משה מאלכסנדר, בני ברק, 5736
§אמונת משה - שמות, דנציגר, יהודה משה מאלכסנדר, בני ברק, 5738
§אמונת משה - ויקרא, דנציגר, יהודה משה מאלכסנדר, בני ברק, 5743
§אמונת משה - במדבר, דנציגר, יהודה משה מאלכסנדר, בני ברק, 5743
§אמונת משה - דברים, דנציגר, יהודה משה מאלכסנדר, בני ברק, 5751
§אמונת צדיקים, סיפורי צדיקים שסיפרו ר' יצחק אייזיק מקמרנא, ר' יצחק מנסחיז, ר' משולם נתן מרגליות, ור' שמואל משינאווי, 95 עמ', 2.6 MB
§אמרות טהרות וסיפורי צדיקים, שלמה זלמן גולדהבר, ביתר עילית, תשסח, על חשיבות הנסיעה לצדיק בראש השנה
§אמרות טהורות רבי משה פולייר מקוברין, ורשה תר"ע, 52 עמודים. עמ' 1-21 - על תנ"ך. עמ' 21-25 - על חז"ל. עמ' 25-32 - ענייני תפלה, שבת ומועדים. עמ' 32-52 - סיפורים ומאמרים. 0.6 MB, ממקור אחר, 77 עמ', 6MB
§אמרות טהורות, אשכנזי, ברוך בן יחיאל מיכל ממזיבוז, לבוב, תרנ"ב
§אמרות משה, ר' משה מקאברין, ב"ב תשע"א, 240 עמ', 8MB, על התורה, שבת, מועדים, אגרות קודש וליקוטים, ממקור אחר
§אמרות משה - חלק א, משה בן ישראל אליעזר, מקוברין, בני ברק, 5776
§אמרות משה - חלק ב, משה בן ישראל אליעזר, מקוברין, בני ברק, 5774
§אמרי אלימלך, רבי אלימלך שפירא מגראדזיסק, על התורה, 344 עמ', 5 MB
§אמרי אמת, ר' אליקום געץ, 15MB, בארדיטשוב - תרנ"ו על התורה בדרך חסידות
§אמרי אמת א, רבי יהודה ליב איגר, לובלין, תרס"ב
§אמרי אמת ב, רבי יהודה ליב איגר, לובלין, תרס"ב
§אמרי בינה, ר' משה צבי [הירש] רימגעל, 3MB, ווארשא תרס"ח, על התורה בדרך חסידות
§אמרי בנימן, ר' בנימין מברדיטשוב, לודז תרפ"ז, על ס' בראשית, 97 עמ', 2.5 MB
§אמרי יהודה, רבי אברהם זרח היילפרין, על התורה, מונקטש תרס"ח, 248 עמ', 5.6 MB.
§אמרי יהושע, רבי אורי יהושע רבינוביץ, חלק ג, על מועדים וליקוטים על התורה, ורשה תרפ"ט. מעמ' 3 - הקדמת המחבר. מעמ' 8 - הקדמת בן המחבר. מעמ' 41 - עטרת אבות, מר' ישראל אלעזר ב"ד סאבע. מעמ' 58 - ליקוטים למועדים. מעמ' 86 - ליקוטים. מעמ' 97 - על התורה. מעמ' 148 - על מועדים. מעמ' 195 - ליקוטים על התורה. מעמ' 227 - על מועדים. מעמ' 243 - שאלה בהלכות טריפות. 248 עמ', 5.1 MB
§אמרי יהושע [ג"ח], ר' אורי יהושע אשר אלחנן אשכנזי [ראבינאוויץ], 17MB, פיעטרקוב - תרפ"ו-פ"ז על התורה ומועדים בדרך חסידות
§אמרי יודא, חלק ב, מאמרים וחידושים מתלמידי הבעש"ט, הרב מאיר יודא הלוי וואזנער זצ"ל, ניו יארק, 5782
§אמרי יוסף מועדים, רבי יוסף מאיר ווייס מספינקא, ניו יורק, תשל"ח
§אמרי יוסף מועדים ב, רבי יוסף מאיר ווייס מספינקא, ניו יורק, תשל"ח
§אמרי יוסף - הקדמה, ר' יצחק אייזיק בן יוסף מאיר מספינקא, גרמניה, תשז
§אמרי יעקב, ר' יעקב מאיר ליבראט, 16MB, פיעטרקוב תרס"ו, ל התורה ומועדים בדרך אגדה וחסידות
§אמרי מנחם - תשרי, דנציגר, אברהם מנחם בן יהודה משה מאלכסנדר, בני ברק, 5765
§אמרי מנחם - בראשית, דנציגר, אברהם מנחם בן יהודה משה מאלכסנדר, בני ברק, 5768
§אמרי מנחם - שמות, דנציגר, אברהם מנחם בן יהודה משה מאלכסנדר, בני ברק, 5771
§אמרי מנחם - ויקרא, דנציגר, אברהם מנחם בן יהודה משה מאלכסנדר, בני ברק, 5769
§אמרי מנחם - במדבר, דנציגר, אברהם מנחם בן יהודה משה מאלכסנדר, בני ברק, 5772
§אמרי מנחם - דברים, דנציגר, אברהם מנחם בן יהודה משה מאלכסנדר, בני ברק, 5777
§אמרי נועם, ר' הלל הלוי, 2MB, ווילנא תרל"ו, מאמרי חסידות על דרך חב"ד
אמרי נועם, ר' מאיר הורוביץ מזיקוב, פרמישלא תרלח-תרנו
§אמרי נועם חלק א-ב, ר' מאיר בן אליעזר הורוויץ, 21MB, פרמישלה תרל"ח, על התורה בדרך החסידות
§אמרי נועם מועדים, הרה"ק רבי מאיר מדזיקוב, קראקא, תרמו
§אמרי נועם עה"ת, הרה"ק רבי מאיר מדזיקוב, ביאראסלאוו, תרסז
§אמרי צבי, רבי ירחמיאל צבי טויב, על התורה, ורשה תרפ"ו. מעמ' 76 - ליקוט תורה. 88 עמ', 2.3 MB
§אמרי צדיקים, רבי אברהם איטינגא, לעמבערג, תרפ"ט, לקט דברי אדמורים
Ξאמרי צדיקים, מאיר בארענשטיין, וורשה, תרנ'ו, אוסף מאמרים מצדיקים, 92 עמ', §ממקור אחר
§אמרי קדוש השלם, ר' אברהם ילין, 2MB, לבוב - תרפ"ח
§אמרי קדוש השלם, רבי אורי בן פינחס, השרף מסטרליסק, ליקוטים, ירושלים תשכ"א, 55 עמ', 515 ק"ב. עד עמ' 28 - אור עולם, תולדות המחבר.
§אמרי קודש - פסח, מוסדות אלכסנדר, בני ברק, 5775
§אמרי קודש - שבועות, מוסדות אלכסנדר, בני ברק,
§אמרי קודש - תשרי, מוסדות אלכסנדר, בני ברק,
§אמרי קודש (באבוב) - ט"ו בשבט, יתרו, משפטים-שקלים, הלברשטם, בנציון אריה ליבוש בן שלמה, ניו יורק, 5774
§אמרי קודש (באבוב) - ירח האיתנים-חג הסוכות, הלברשטם, בנציון אריה ליבוש בן שלמה, ניו יורק, 5774
§אמרי קודש (באבוב) - ירח האיתנים-יום כיפור, הלברשטם, בנציון אריה ליבוש בן שלמה, ניו יורק, 5774
§אמרי קודש (באבוב) - ירח האיתנים-ראש השנה, הלברשטם, בנציון אריה ליבוש בן שלמה, ניו יורק, 5774
§אמרי קודש - ראחמיסטריווקא, הרה"ק רבי יוחנן טווערסקי מראחמיסטריווקאא, בית שמש, 5781, ממקור אחר
§אמרי שפר, על התורה, ר' נפתלי רופשיץ ור' שמעון מירוסלב, וצוואת בעל אור פני משה, לבוב, תרמד, 35 עמ', 1MB. מעמ' 12 - ליקוטים
§אמרי שפר, ר' ירחמיאל מאנגישאב, ווארשא, תרעג
אמת ואמונה, ר' מנחם מנדל מקוצק, ערך והוסיף כותרות: יהודה איזנברג
§אמת ואמונה, רבי ישראל אראטין, ירושלים, ת"ש, דברי ר' מנחם מנדל מקוצק
§אמת ואמונה, ר' מנחם מנדל מקוצק, עם "צמח אמת", ר' מנחם צבי קאליש, ישיבת אמשינוב – שם עולם, ירושלים, 5765
§אמת ליעקב, רבי יעקב יצחק שפירא, ורשה תרמ"ט, על התורה. מעמ' 147 - דרושים למועדים. מעמ' 167 - ליקוטים. 179 עמ', 4.8 MB
§אמת ליעקב, רבי יעקב צבי יולס, על התורה, למברג תרמ"ד, 48 עמ', 727 ק"ב
§אמת מקאצק תצמח, רבי משה שיינפלד, בני ברק, תשכ"א
§ארבעה ארזים, אדמור"י קרעטשניף ונדבורנא, בני ברק
§ארבעה טורים אבן, ר' אליעזר אייזין, 2MB, פרעמישלא - תרמ"ו על התורה בדרך חסידות
§ארובות השמים, רבי אלעזר שנקל, סיפורי צדיקים, ורשה תרס"ד, 31 עמ', 830 MB
§ארחות חיים -עשר מלין דחסידותא, ר' גרשון חנוך הענוך מאיזביצא, 6MB
§ארי שבחבורה, קווים לדמותו של ר' יהודה אריה ב"ר פנחס מנחם אלטר, ירושלים, תשמב
§ארץ החיים, הרב חיים ליברזון, פשמישל תרפ"ז, ליקוטים מדברי צדיקים, מסודר לפי א"ב של שמות הצדיקים, 127 עמ', 2.5 MB
§אש קודש, רבי קלונימוס קלמיש שפירא, מאמרים משנות השואה, ליקוטים, עמ' קכא-קצד, כה-מ, פו-ק, ירושלים תש"ך, 109 עמ', 1.3 MB
§אשכלות הגפן, רבי מנחם מנדל לאנדמאן, על ספר בראשית, פרמיסלא תר"ע, 178 עמ', 4.7 MB
§באהלי צדיקים, גולדהבר, שלמה זלמן, ביתר עילית, תשסט, לקט מקורות וסיפורים על חשיבות הנסיעה לצדיק בר"ה
§באר אברהם, רבי אברהם אבלי מדרוהוביץ, לבוב תרכ"ט, על תיקוני זוהר, 119 עמ', 4.5 MB
§באר החסידות - חלק י - על צדיקים ראשונים ואחרונים, שטינמן, אליעזר, תל אביב, תשכב
§באר שלמה, רבי שלמה צוקר אב"ד האלאס, בערעגסאס, תרפ"ז, ליקוטי דרוש וחסידות בסדר א"ב
§בוצינא דנהורא, ליקוטים מרבי ברוך ממזיבוז ועוד, ירושלים, 39 עמ', 395 ק"ב
בוצינא דנהורא - ליקוטים מרבי ברוך ממזיבוז, ר' נחמן יעקב בן אליהו מהעיר באר
§בוצינא דנהורא, ברוך ממעזיבוז, לבוב, תרמד
§בוצינא דנהורא, ר' ברוך בן יחיאל ממעזיבוז, פיעטרקוב, תרמט, §ממקור אחר
§בוצינא דנהורא השלם, לבוב, תרסג
בוצינא קדישא - מעשיו ותורתו של רבי זושא מאניפולי, ר' נתן נטע קאליבעל
§בוצינא קדישא, ליקוטים וסיפורים מר' זושא מאניפולי, בעריכת הרב נתן נטע דונר, 41 עמ', 477 ק"ב
§בוצינא קדישא, משולם זיסל בן אליעזר ליפמן, מהניפולי, פיעטרקוב, 5672
§בינת ישראל, רבי ישראל שפירא, ורשה תרצ"ח, על התורה. מעמ' 92 - על מועדים. מעמ' 174 - ליקוטים. 177 עמ', 5.3 MB
§בינת משה, רבי משה אליקים בריעה הופשטיין, תרמ"ט, על התורה. מעמ' 93 - ליקוטים מר' אברהם קאליסקר, ור' מרדכי מעלכאוויטש, ור' ליב חנליש. 100 עמ', 1.1 MB
בינת משה - אחד משבעים פנים לתורה: דרשות לפרשות השבוע ושבתות, משה אליקים בריעה מקוזניץ
§בית אהרן - על התורה ועל העבודה, אהרן בן אשר - מקרלין, בראדי, תרלה, 328 עמ',49MB
§בית אחיה - קיצור שו"ע להבעש"ט, מנהגי הבעש"ט, עם ביאורים, אברהם זיתון, רמת בית שמש, 5776, 80 עמ'
§בית דלי ב, רבי יצחק דוד לידר, בני ברק, תשמ"ד, חסידות, 45 עמ', 3MB
§בית יעקב - בראשית, ר' יעקב בן מרדכי יוסף ליינר, לובלין, תרסו
§בית יעקב - שמות, ר' יעקב בן מרדכי יוסף ליינר, לובלין, תרסו
§בית יעקב - על התורה ומועדים, ר' יעקב בן מרדכי יוסף ליינר, לובלין, תרסו
§בית יעקב, רבי יעקב אהרן יאנובסקי, על התורה ומועדים, פיעטרקוב תרנ"ח. מעמ' 202 - ליקוטים. 212 עמ', 2.9 MB
§בית יעקב, ר' יעקב אהרן יאנווסקי, פיעטרקוב, תרס, על התורה ומועדים ע"פ חסידות, 212עמ', 9MB
בית יעקב - על התורה והמועדים, ר' יעקב אהרן ברבי משה יאנאווער, לקט מדברי אדמורים, פיעטרקוב תר"ס
§בית ישראל, ר' ישראל מרוזין, ליקט ר' ראובן ז"ק, פיעטרקוב, תרעג, 163 עמ', 7MB
§בית ישראל, ר' ישראל מרוז'ין, בעריכת ר' ראובן ז"ק, פיעטרקוב תרע"ג. מעמ' 40 - אמת ליעקב על התורה ומועדים, ר' אברהם יעקב מסדיגורה. מעמ' 135 - ליקוטים. מעמ' 142 - חסדי דוד, ר' משה דוד מטשורטקוב. מעמ' 153 - חזון נחום, ר' מנחם נחום משטיפינישט. מעמ' 156 - דובר מישרים, מר' דוב בער מלעווא. מעמ' 158 - גדולת מרדכי, ר' מרדכי שרגא מהוסיאטין. מעמ' 160 - תפארת בנים, ר' יצחק מבאש ואחיו ר' נחום דוב מרוזין. 163 עמ', 3.6 MB
§בית ישראל, האפשטיין, ישראל ב"ר שבתי (המגיד מקאזניץ), ווארשא, תרלז
§בית ישראל, האפשטיין, ישראל ב"ר שבתי (המגיד מקאזניץ), ווארשא, תרמ
§בית ישראל - א, כולל אברכים אלכסנדר, בני ברק, 5732
§בית ישראל - יום טוב, מכון להוצאת ספרי אלכסנדר, בני ברק, 5761
§בית מנחם "אם לבינה", בעריכת ר' יקותיאל אריה קמהלר. מעמ' 5 - ראש אמנה, על אגדות הש"ס בענין ניסים. מעמ' 24 - בית מנחם, תולדות ר' מנחם מרימינוב. מצונזר בעמ' 30-31. 65 עמ', 1.8 MB
§בית פנחס, הרב פינחס רבינוביץ, בלגורייא תרפ"ו - ליקוטים מר' פנחס מקוריץ, ר' חיים מקראסנא, ר' שמואל מקאמינקא, ועוד, 56 עמ', 4MB
בית פנחס, חידושי תורה מאת רבי פנחס מקוריץ; רבי חיים מקראסנא; רבי שמואל מקאמינקא, פנחס נכד רבי פנחס מקוריץ
בית צדיקים, יועץ קים קדיש, חלק שני של הספר "נפלאות היהודי" על היהודי הקדוש מפשיסכא
§בית צדיקים, חידושים מר'אברהם יעקב פרידמן ותלמידיו, לאנגרמאן, מאיר יהודה בן שלמה, ברטיסלבה, 5678, 69 עמ', 4MB
§בית שלמה, כהן, דוד, אורשיווא, תרפ"ח, הספד על ר' שלמה שפירא, ד"ת ממנו, ותולדותיו ותולדות בני ר' צבי הירש שפירא
§בך יברך ישראל, רבי לוי יצחק מאנזון, על התורה. 125 עמ', 1.9 MB
§בלבבי משכן אבנה - בעל שם טוב על התורה, 5767
§במעייני חסידות איזביצא-ראדזין, שלמה זלמן שרגאי, ירושלים, 1980
בן פורת יוסף, ר' יעקב יוסף מפולנאה, קארעץ תקמ"א, על הספר ראה תגים א עמ' 37 ואילך §ממקור אחר
בן פורת יוסף, ר' יעקב יוסף מפולנאה, למברג תריח
בן פורת יוסף, ר' יעקב יוסף מפולנאה, למברג תרכוה ♔בני יששכר
בני יששכר, ר' צבי אלימלך שפירא, זאלקווא תר"י, 26 עמ', מאמר שבתות ה' ור"ח, 9.2MB
בני יששכר, ר' צבי אלימלך שפירא, לבוב תרך
בני יששכר, ר' צבי אלימלך שפירא, למברג תרכה
בני יששכר, ר' צבי אלימלך שפירא, למברג תרכח
בני יששכר, ר' צבי אלימלך שפירא, למברג תרלה
בני יששכר, ר' צבי אלימלך מדינוב, למברג תרלה
בני יששכר, ר' צבי אלימלך שפירא, פיעטרקוב תרמד
§בני יששכר - חלק א, צבי אלימלך, פיעטרקוב, תרמד
§בני יששכר - חלק ב, צבי אלימלך, פיעטרקוב, תרמד
בני יששכר, ר' צבי אלימלך שפירא, מנקאטש תרסה
בני יששכר, ר' צבי אלימלך שפירא, למברג תרסט
בני יששכר, ר' צבי אלימלך שפירא, לבוב תרע
בני יששכר, ר' צבי אלימלך שפירא, למברג תרעג
בני יששכר, ר' צבי אלימלך מדינוב
§בני יששכר ח"א, ר' צבי אלימלך שפירא, לבוב, 438 עמ', 25MB
§בני יששכר ח"ב, לבוב, 60 עמ', 3MB
§בני יששכר - כסליו-טבת, שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, אשדוד, 5772
§בני יששכר, ר' צבי אלימלך שפירא, ירושלים תש"נ, חלק א, מאמרי שבת ור"ח, וניסן-אלול, 349 עמ', 20MB, ממקור אחר, חלק ב, תשרי-אדר, 436 עמ'. מעמ' 342 - מפתח המאמרים. מעמ' 344 - מפתח המקורות. מעמ' 393 - תוכן העניינים. 25MB ממקור אחר
בני יששכר ח"א, ר' צבי אלימלך מדינוב, ירושלים תש"נ, 349 עמ', 6MB
בני יששכר ח"ב, ר' צבי אלימלך מדינוב, ירושלים תש"נ, 436 עמ', 9.1MB
§בנתיבי חסידות איזביצא-ראדזין, שלמה זלמן שרגאי, ירושלים, תשל"ד
בעל שם טוב על התורה
§בצל הכסף, אברהם יצחק הולצר, ניו יורק, תשנ"ג, על מעלת המזחיק דעת הצדיקים, 175 עמ', 8MB
§בצל רבינו - סאטמאר - פורים, מרדכי שלמה הלוי יונגרייז, ברוקלין, 5778
§בצלא דמהימנותא - ירח האיתנים אצל כ"ק אדומו"ר שליט"א מבאבוב, בחורי חבורות באבוב בארה"ק, בני ברק, 5783
ברית ישראל, דינים והנהגות ואמרות מר' חיים הלברשטאם, בעריכת ר' סיני הלברשטאם, 50 עמ', 3MB
§ברכה לחיים, רבי חנניה יום טוב ליפא ברוין, על אמירת "לחיים", ירושלים תרע"ד. 32 עמ', 886 ק"ב
§ברכה שלמה, רבי אבא וואקס, קראקא, תרפ"ח, תולדות והנהגות רבי שלמה ליב מטיטשין, 69 עמ', 5MB
§ברכות צדיק, ר' אלימלך מליזענסק, נ"י, תשד, 65 עמ', 2MB, תפלה וצעטיל קטן ואגרת הקודש, עם תרגום לאידיש. מעמ' 44 - פנינים יקים באידיש
§ברכת אברהם, רבי אברהם דוד מבוטשאטש, ירושלים, תשכ"ו, ליקוטים, 37 עמ', 2MB
§ברכת אברהם, רבי אברהם אלחנן בן יהודה, ורשה תר"ל, על התורה. מעמ' 84 - ליקוטים. מעמ' 103 - חידושים על התלמוד. 184 עמ', 3.6 MB
§ברכת בני אהרן - אדמור"י לאיעוו טשערנאביל, ר' מנחם נחום, ר' מרדכי, ר' אברם יהושע העשיל, אהרן שלום הערץ, בני ברק, 5777, 49 עמ', MB
§ברכת דוד, ר' אברהם דוד וואהרמאן , 19MB, לעמבערג תקס"ה, על התורה (ס' בראשית) בדרך קבלה וחסידות
ברכת דוד, ר' דוד מטלנא, זיטאמיר, תרכ"ב, 156 עמ'
ברכת חיים, ר' חיים ישעיה הלסברג, דברי אדמורים, לובלין תרנא, ממקור אחר, §ממקור אחר, מעמ' 6 - הנהגות מר' נחום מטשרנוביל. מעמ' 8 - יסודות בעבודת הבורא והנהגות מר' מרדכי מטשרנוביל. מעמ' 11 - ליקוטים בענייני שמירת הברית, קדושת האכילה, טהרת המחשבה. מעמ' 18 - סגולה להבנת התורה. מעמ' 23 - הלכות שכיחות, ופלפולים בהלכה. מעמ' 33 - ביאורים למשנת 48 דברים שהתורה נקנית בהם. מעמ' 42 - מעלת לימוד תורה והחזקתו. מעמ' 47 - ליקוטים מס' חסד לאברהם ועוד, בענין לימוד תורה ושמירת הברית. מעמ' 51 - ליקוטים בענין תיקון המידות. 61 עמ', 1.3 MB
§ברכת טוב, ר' אריה יהודה ליב הלוי עפשטיין , 10MB, בילגוריי תרצ"ח, על התורה (ס' בראשית) בדרך חסידות
§ברכת יוסף [אמרי יוסף], ר' יוסף צבי הלוי לנדא [ראזאני], 6MB, ירושלים - תשכ"ה על התורה ומועדים בדרך חסידות
§ברכת יוסף, רבי יוסף צבי הלוי מטורבין, ווארשא תרמ"ט, על התורה, בדרך החסידות
§בשורות טובות, ר' דוד מלר, סיפורים וחידושים מאדמורי"ם, וכתביהם, וסגולות, בילגורייא, תרפז, 51 עמ', 2MB
בת עין, ר' אברהם דב מאווריטש
בת עין, 1869, ז'יטומיר, ר' אברהם דוד מאבריטש
§בת עין, ר' אברהם דוב בער ב"ר דוד מאווריטש, זיטומיר, תרכט, §ממקור אחר
§גאולת ישראל, חידושי תורה מהבעש"ט, ר' דוב בער ממזריטש, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, ר' פינחס מקוריץ, ר' אהרן מזיטאמיר ור' יונתן, לבוב, תרי"ז, 92 עמ', 4MB
§גאולת ישראל, חידושים מהבעש"ט, ר' דב בר ממזריטש, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, ועוד, בעריכת ר' יצחק מאיר רפלד, ורשה תרס"ח, 70 עמ', 3MB
§גאון ישראל וקדושו, חלק ו, דברי תורתו ותולדות, האגער, מנחם מנדל מוישווא, מאנסי, 5782
§גבורת ארי רבי ראובן מרגליות, על ר' לייב שרה'ס, 46 עמודים (השער חסר). מעמ' 29 - מכתבי קודש, של אדמורי"ם. 1 מ"ב
§גדולים מעשה צדיקים, ר' ישראל פרידמאן, ירושלים, תשו, סיפורים על ר' ישראל מרוזין, 15 עמ', 1MB
גדולים מעשה צדיקים, סיפורי קודש, ר' יעקב בר משלם נתן מרגליות, ד"צ נ"י תשלא, 21 עמ', 3.5MB
§גדולים צדיקים, ר' יצחק מאייער, 3MB, סטרי תרצ"ב, כולל רנ"ה סיפורים מתלמידי הבעש"ט ז"ל, בעיקר ממשפחת המחבר
§גדולת מרדכי, חידושים וסיפורים מר' מרדכי מקאזמיר, טברסקי, מרדכי בן ניסן יהודה ליב, ורשא, 5698
§גדולת מרדכי וגדולת הצדיקים, הרב גרשון עמנואל סטאשבסקי ח"א ח"ב
§גזע קודש, רבי מתתיהו יחזקאל גוטמן, תל אביב, תשי"א, תולדות ר' אפרים מסדילקוב ור' ברוך ממזיבוז ותורתם, 57 עמ', 2MB
§גן הדסים רבי אלעזר דוב גימאן, ליקוטים וסיפורים מאדמור"ים, לובלין תרפ"ט, 54 עמ', 1 MB
§גן החסידות, שטינמן, אליעזר, ירושלים, תשיז
§גנזי ישראל עה"ת ומועדים - א, ר' ישראל בן דוד משה מטשורטקוב, בעריכת ישראל שפיגל, ירושלים, תשמו, 268 עמ', 11MB, בראשית-שמות
§גנזי ישראל עה"ת ומועדים - ב, ר' ישראל בן דוד משה מטשורטקוב, ירושלים, תשמו, 294 עמ', 12MB, ויקרא-דברים
§גנזי ישראל - מועדים, פרידמן, ישראל בן דוד משה, ירושלים, תשמז
§גנזי כתבים, כתבי יד מגדולי החסידות, ירושלים, תשכ"ג
§גנזי נסתרות, רבי חיים אליעזר ביחאווסקי, ירושלים, תרפ"ד
דברי אלקים חיים - לירח האיתנים, האדמו"ר מקרעטשניף, מכון גם אני אודך, בני ברק, 5783
דברי אלקים חיים, על סוכות, אדמו"ר מקרעטשניף, מכון גם אני אודך, רחובות, 5783
§דברי אלימלך רבי אלימלך שפירא מגרודיסק, ורשה תר"ן, על התורה ומועדים, 502 עמ', 8.2 MB
דברי אמת, על התורה, ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ, זאלקווא תקסח
דברי אמת, על התורה, ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ, סדילקאב תקצ"ו, 61 עמ', 15.8MB
דברי אמת, על התורה, ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ, למברג תרכב
דברי אמת, על התורה, ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ, לבוב תרכג
דברי אמת, על התורה, ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ, לבוב תרכד
דברי אמת, על התורה, ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ, למברג תרל
דברי אמת, על התורה, ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ, ורשה תרמג
§דברי אמת, ר' יעקב יצחק הורוביץ, החוזה מלובלין, ווארשא, תרמג
דברי אמת, על התורה, ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ, לובלין תרנ
דברי אמת, על התורה, ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ, מונקאטש תרעג
§דברי אמת רבי יעקב יצחק הורוויץ, על התורה, מונקטש תש"ב. מעמ' 142 - על נ"ך. מעמ' 148 - על התלמוד. מעמ' 172 - ליקוטים. 176 עמ', 3.2 MB, ממקור אחר, 176 עמ', 8MB
§יושר דברי אמת - ימים נוראים, העלער, משולם פייביש בן אהרן משה לוי (מכון סוד ישרים), ירושלים, 26 עמ'
§דברי דוד, ר' דוד משה מטשארטקוב, הוסיאטין, תרסד
§דברי חיים, ר' חיים ירוחם לענץ, 8MB, מונקאטש - תרס"ו על התורה בדרך חסידות
§דברי חיים, ר' חיים דוב בער הלוי מאדלינגער, 4MB, לבוב - תר"ס על התורה בדרך חסידות
דברי חכמים בנחת חלק א, פרקי מחשבה בדרך החסידות, ר' אברהם צבי קלוגר, בית שמש, 390 עמ', 6MB
דברי חכמים בנחת חלק ב
§דברי יחזקאל, הלברשטם, יחזקאל שרגא משינאווא, תשח
§דברי יחזקאל שרגא חלק א, ר' יחזקאל שרגא בן יששכר דוב ליפשיץ-האלברשטאם, ירושלים, תשטז
§דברי יצחק, מעשה תורה. דברי יצחק, רבי יצחק אייזיק ווייס, מונקטש תרס"ו, דרושים. מעמ' 63 - הוספות מבן המחבר. מעמ' 71 - מעשה תורה, המיוחס לר' יהודה הנשיא, עם הוספות ומהגר"א ומבנו - כל הספרים בספרי חז"ל, ורשה תרמ"ה. 187 עמ', 5 MB
§דברי ישכר דוב, רבי ישכר דוב ליפשיץ, ירושלים, תשכ"ד, 225 עמ', 16MB, חסידות
דברי חלומות, 1903, ע"פ מהד' לובלין, ר' צדוק הכהן
§דברי מאיר רבי מאיר בן אהרן אריה ליב מפרמישלאן, ברטפלד תרס"ט, על התורה. מעמ' 31 - על תהלים. מעמ' 37 - ליקוטים. מעמ' 41 - על התלמוד. 54 עמ', 1.2 MB
§דברי מנחם רבי מנחם מנדל בן יוסף מרימינוב, על התורה, תרצ"ה. מעמ' 20 - על נ"ך. מעמ' 27 - על אגדות הש"ס וליקוטים. 32 עמודים, 327 KB, ממקור אחר, 32 עמ', 1MB
דברי סופרים, 1913, ע"פ מהד' לובלין, ר' צדוק הכהן
§דברי סופרים, ר' צדוק בן יעקב הכהן רבינוביץ, לובלין, תרצט
§דברי צדוק הכהן, צדוק הכהן, אודיסה, תרנד
§דברי צדיקים, ר' דוב בעריש מאושפצין, זולקווא, 5586,על התורה
§דברי צדיקים רבי דוב בריש פרומר מאושפצין, פיעטרקוב תרפ"ט, על התורה. מעמ' 53 - ליקוטים על נ"ך, תפלה, הגדה של פסח, ותלמוד. 64 עמ', 1 MB
§דברי צדיקים רבי יוסף מרדכי כהנא, טעמי מצוות ומנהגים ע"פ א"ב, סיגעט תרל"ד. מעמ' 135 - חלק שני. 241 עמ', 4MB
§דברי צדק, דברים שעברו בין רבי שמשון משפיטקווא לבין הנודע ביהודה, עם ביאור מדרש פליאה מרבי אברהם חיים נאה, ירושלים, תרצ"ב, 42 עמ', 2MB
§דברי שלמה - מועדים, פרידמן, שלמה בן נחום מרדכי, ירושלים, תשכא
§דברי שמואל רבי שמואל שמלקה הורוויץ מניקלשבורג, למברג תרכ"ב, על התורה. מעמ' 96 - על מועדים. מעמ' 100 - על התלמוד. מעמ' 102 - שו"ת. מעמ' 106 - על שו"ע או"ח הל' יו"ט. 108 עמ', 2 MB, ממקור אחר, 112 עמ', 5MB
§דברי תורה, ר' חיים אלעזר בן צבי הירש שפירא, א, 4MB, ב, 6MB, ג, 4MB, ד, 5MB, ה, 3MB, ו, 3MB, ז, 2MB, ח, 2MB, ט, 3MB, מפתח, 2MB
§דברי תורה, ווארשא, תרלח, לקט מחז"ל, ראשונים ואחרונים ואדמורים
§דברי תורה, אדמו"ר מאמשינאוו, רבי מנחם קאליש מאמשינאוו, בני ברק, 5782
§דברים יקרים, סיפורים נפלאים ושיחות מאדמורי"ם, ר' בן זאב, פיעטרקוב, תרסה, 17 עמ', 1MB
§דברים נחמדים, רבי פנחס מקוריץ, טשערנאוויץ, תרי"ט
§דברים נחמדים, ר' צבי אלימלך שפירא, 70 עמ'. מעמ' 3 - על משניות. מעמ' 15 - על אגדות התלמוד. מעמ' 26 - הגהות על ס' דבש לפי. מעמ' 30 - ענייני חנוכה. מעמ' 32 - חידושים. מעמ' 38 - על "מנא הא מלתא דאמרו רבנן". מעמ' 42 - על תנ"ך. עמ' 49 - על רמב"ם הל' יסוה"ת. מעמ' 51 - על פרקי אבות. מעמ' 68 - סיום הש"ס. מעמ' 69 - ענייני חנוכה. 1.5 MB
§דברים ערבים חלק א, סיפורי צדיקים, ר' דוב ערמן, מונקאטש, תרסג, 102 עמ', 4MB, ממקור אחר, ממקור אחר, §חלק ב, 99 עמ', 6MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§דבש השדה רבי דוב בר בריל, ליקוטים וסיפורים מאדמור"ים, בלגורייא תרס"ט, 85 עמ', 0.6 MB
דגל מחנה אפרים - על חמשה חומשי תורה, ר' משה חיים אפרים מסדילקוב
דגל מחנה אפרים, ר' משה חיים אפרים מסדילקאב, למברג תרלא
דגל מחנה אפרים, ר' משה חיים אפרים מסדילקאב, זיטומיר תרלד, 89 דפים
דגל מחנה אפרים, ר' משה חיים אפרים מסדילקאב, זיטומיר תרלה
§דגל מחנה אפרים, ר' משה חיים אפרים אב"ד סדיקלאב, 14MB, סינר וראל תש"ב, 232 עמ',
דובר צדק, 1911, פיוטריקוב, ר' צדוק הכהן
§דובר צדק, ר' צדוק בן יעקב הכהן רבינוביץ, פיוטרקוב, תרעא
§דובר צדק, ר' צדוק הכהן, בני ברק, תשלג
§דובר שלום, ר' שלום רוקח מבעלז, פשעמישל, תרע, חידושים וסיפורים
§דובר שלום, ליקוטים מאדמורי"ם, ר' שלום אליהו סטאס, פיעטרקוב, תרסו
§דודאים בשדה רבי ראובן הורוויץ, על התורה, ימים נוראים, שלשה רגלים, ליקוטים ודרושים, למברג תרי"ט. מעמ' 250 - לשבת תשובה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור. מעמ' 266 - לסוכות. מעמ' 269 - דרוש. מעמ' 272 - לפורים. מעמ' 274 - לשבת הגדול וההגד. מעמ' 281 - הספד. לעמ' 285 - לאיכה. מעמ' 286 - ליקוטים. 292 עמ', 7.6 MB
דור דעה, ר' יקותיאל אריה קמלהר, שיטות בחסידות בשנים ת"ק-תר"כ, נ"י תשי"ב, 337 עמ', 4.4 MB
§דורש טוב החדש, פרידמן, נחום מרדכי, ירושלים, תשנג, 344 עמ', 13MB, בעריכת ישראל שפיגל, על תורה ומועדים
§דמעות ישראל, ר' ישראל הארניק , 4MB, סאטמאר תרס"ד, הספד על ר' דוד משה מטשארטקוב ז"ל
§דמעת אפרים, ר' אברהם ב"ר ישראל תאומים, 2MB, לעמבערג תרנ"ט, הספד על ר' מנחם נחום מטשערנאביל ז"ל בעל "מאור עינים"
דעת זקנים, ר' אברהם איטינגא, דוקלא תרעא
§דעת זקנים רבי אברהם איטינגא, ליקוטים מדברי אדמורי"ם, 79 עמ', 1.5 MB
דעת קדושים, ר' יהודה צבי בן משה מראזדיל, למברג תר"ט, עז דפים
§דרושי יום יום רבי מנחם מנדל לאנדמאן, על סדר שבעת ימי השבוע, פשמישל תרס"א. מעמ' 104 - על סדר שנת החמה ושנת הלבנה, החדשים והמועדים. מעמ' 366 - לוח תיקונים. עמ' 370-376 - "הבאר" סי' מה-נז, ליקוטים מאדמור"ים. 376 עמ', 10.3 MB ממקור אחר
§דרך אמונה - מגלת סתרים, סאפרין, אליעזר צבי - סאפרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל, ירושלים, 5775
§דרך אמת רבי משולם פייבוש הלר, דברי מוסר בעבודת ה', 45 עמ', 0.7 MB
§דרך אמת, העליר, משולם פייבוש, למבערג, תר
§דרך אמת, הלר, משלם פיבוש, מזבריז, מאנסי, תשנג
דרך אמת - יושר דברי אמת, ר' משולם פייביש מזבעריז, נ"י תשנג, 90 עמ', 1MB
דרך אמת - יושר דברי אמת, ר' משולם פייביש מזבעריז, נ"י, 83 עמ', 1.4MB
דרך אמת, ר' הלר משולם פייבוש מזברז'
§דרך האמונה ומעשה רב הרב יעקב שלום דונר, סיפורי צדיקים ולקוטים, בסדר א"ב, 112 עמ', 3.3 MB
§דרך החסידות, דרכי עבודת ה' ע"פ הבעש"ט ותלמידיו, דנציגר, אליעזר יצחק, בני ברק, 5770, 224 עמ', 3MB, מהדורה 6
§דרך הטוב והישר, פולנאה, תקנ"ה
§דרך חסידים רבי נחמן גולדשטיין, עניינים בעבודת ה' בסדר א"ב, למברג תרל"ו, 303 עמ', 12.1 MB
דרך חסידים - 65 נושאים בעבודת ה' מלוקטים מספרי יסוד בחסידות, צינגר יצחק
§דרך חקיך, ר' מנחם מענדל הארטמאן, דראהאביטש, תרמז, על תרי"ג מצוות ע"פ החסידות, עם "מעדני חוקים", פיוט על המצוות בראשיתיבות של עשרת הדברות
§דרך צדיקים רבי אברהם ילין, הנהגות טובות בעבודת ה' מלוקט מאדמורי"ם, 70 עמ', 1.3 MB
§דרכו של אדם על פי תורת החסידות, בובר, מרדכי מ., ירושלים, תשיז
§דרכו של חסיד - חסידות בית אברהם, רבפוגל, משה מאיר, רמת גן , 5771, 263 עמ', 4MB, דרכי החסידות בדרכו של הראי"ה קוק
דרכי אמונה, בענייני חנוכה באגדה, ר' צבי אלימלך מדינוב, ירושלים תשסג, 245 עמ', 2MB. מעמ' 196 - מפתח נושאים. מעמ' 228 - מפתח מקורות
§דרכי האמונה, 9MB, יאס - תרי"ז על התורה בדרך חסידות
§דרכי חיים רבי חיים ישעיה האלברסברג, הנהגות טובות מלוקט מאדמורי"ם, ד"צ ירושלים תשכ"ז, 71 עמ', 1.2 MB
§דרכי חיים ושלום, ר' יחיאל מיכל בן משה חיים הלוי גולד, מונקץ', תש, הנהגות ר'חיים אליעזר שפירא
§דרכי ישרים, ר' ברוך אשכנזי, זולקוה, תקנד, הנהגות מר' מנדל מפרמישלן, 15 עמ', 1MB
§דרכי ישרים רבי מנחם מנדל בן אליעזר, הנהגות טובות מאדמורי"ם, 15 עמ', 250 KB
דרכי ישרים, הנהגות ישרות מרבי מענדיל מפרעמשליין,ר' ישראל בעל שם טוב, ור' דוב בער ממעזריטש, זאלקווא תקנ"ד, 31 עמ'. עם כוונת המקוה, פתח אליהו, פי' לתהלים קז מהבעש"ט, מאמר זהר קודם ברכו, הנהגות ישרות ו"מורא מקדש" לר' יעקב יוסף ב"ר יהודה ליב
דרכי ישרים, הנהגות ישרות מרבי מענדיל מפרעמשליין, ר' ישראל בעל שם טוב ומהרב המגיד ממעזריטש, רוסיה תקס"ה, 31 עמ', 2.9MB
דרכי ישרים, הנהגות ישרות מרבי מענדיל מפרעמשליין, זיטומיר תקסה
דרכי ישרים, הנהגות ישרות מרבי מענדיל מפרעמישליין עם ספר מורא מקדש, לבוב תקצ"ט, 17 עמ', 2.8MB
דרכי ישרים, הנהגות ישרות מרבי מענדיל מפרעמישליין, טשרנוביץ תרטו
דרכי ישרים, הנהגות ישרות מרבי מענדיל מפרעמישליין, לבוב תרכג
דרכי ישרים, הנהגות ישרות מרבי מענדיל מפרעמישליין, לבוב תרכד
דרכי ישרים, הנהגות ישרות מרבי מענדיל מפרעמישליין, לבוב תרכה
דרכי ישרים, הנהגות ישרות מרבי מענדיל מפרעמישליין, פרמישלא תרנ
§דרכי ישרים, הנהגות ישרים, מנחם מנדל, מפרמישלן, ירושלים, 5776
דרכי ישרים, ר"ש מניקלשבורג, פולין תקפ
§דרכי צדק רבי זכריה מנחם בן משה יהושע, הנהגות בעבודת ה', וספר דרך אמת, לר' משולם פייביש, 28 עמ', 400 ק"ב
§דרכי צדק, זכריה מנדל, זיטאמיר, 5616
דרכי צדק, ר' אלימלך מליזנסק, 35 עמ'
§דרכי צדק, הנהגות ישרות, ר'אלימלך מליזנסק ור' זכריה מענדל מיארוסלאב, זולקווא תק"ע
§דרש טוב, רבי שמעון זאב ב"ר דוד עזריאל זליג מנלה, בילגורייא, תרפ"ח, ליקוטים מגדולי החסידות, 115 עמ', 8MB
§דרש טוב, לקט דברי הבעש"ט, ר' שמעון זאב מיענדעוו, 114 עמ', 4MB
§האוצר מספורי צדיקים, סיפורי חסידים, ורשה תרצ"ז, 200 עמודים. מעמ' 50 - מפעלות צדיקים, סיפורים. מעמ' 80 - מעשיות ושיחות הקדושים. מעמ' 90 - עשר זכויות, עשר מערכות סיפורים, כל אחת על צדיק אחר. מעמ' 90 - מערכת א, על ר' בונם מפרשיסחא. מעמ' 99 - מערכה ב, על ר' אברהם משה מפרשיסחא. מעמ' 104 - מערכה ג, על ר' יצחק מוארקי. מעמ' 118 - מערכה ד, על ר' שרגא פייבל מגריצא. מעמ' 128 - מערכה ז, על ר' חנוך העניך מאלכסנדר. מעמ' 131 - מערכה ה, על ר' מרדכי מ"מ מווארקי. מעמ' 139 - מערכה ו, על ר' יעקב אריה מראדזימין. מעמ' 145 - מערכה י, על ר' שמואל צבי מאלכסנדר (מצונזר). מעמ' 163 - מערכה ח, על ר' יחיאל מאלכסנדר. מעמ' 177 - מערכה ו, על ר' יצחק מאיר מגור. מעמ' 180 - מערכה ט, על ר' ירחמיאל ישראל מאלכסנדר (מצונזר). מעמ' 196 - מערכה ז, על ר' דוב בעריש מביאלע. מעמ' 195 - ספר עשר סיפרים, מר' דוב בעריש מביאלע. 6.2 MB
§האמרי מנחם מאלכסנדר, מתולדות חייו, מוסדות אלכסנדר, בני ברק,
הבעל שם טוב והשחיטה, מלחמתו על השחיטה נגד השבתאים והפרנקיסטים, 70 עמ', יעקב פרידמן, ב"ב תשסג, 2.7MB
§הגהות מהרצ"א, רבי צבי אלימלך שפירא, על הזוהר ותיקוני זוהר. מעמ' 91 - שמות הספרים הנזכרים בזוהר, מסודר ע"י ריא"ז מרגליות. 104 עמ', 5 MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§הדרת קודש, ר' יחיאל מיכל היבנער, 5MB, מונקאטש - תר"ס הספד על הרה"ק ר' יחזקאל שרגא האלברשטאם ז"ל אב"ד שינאווא
ההרוגה עליך, פרידמן א., עיון במאמרים על השואה מאת הרבי מסלונים הרב שלוח נח ברזובסקי
§החסיד והמשכיל, ר' ישראל נ"ב, קראקא, תרנו, ויכוח על החסידות
§החסידות לשיטותיה וזרמיה, צייטלין, הלל, ורשה, תרע
§היכל הבעש"ט - א, מאסף למשנת החסידות, היכל מנחם, ניו יורק, תשסג
§היכל הבעש"ט - ב, תשסג
§היכל הבעש"ט - ג, תשסג
§היכל הבעש"ט - ד, תשסד
§היכל הבעש"ט - ה, תשסד
§היכל הבעש"ט - ו, תשסד
§היכל הבעש"ט - ז, תשסד
§היכל הבעש"ט - ח, תשסה
§היכל הבעש"ט - ט, תשסה
§היכל הבעש"ט - י, תשסה
§היכל הבעש"ט - יא, תשסה
§היכל הבעש"ט - יב, תשסו
§היכל הבעש"ט - יג, תשסו
§היכל הבעש"ט - יד, תשסו
§היכל הבעש"ט - טו, תשסו
§היכל הבעש"ט - טז, תשסו
§היכל הבעש"ט - יז, תשסז
§היכל הבעש"ט - יח, תשסז
§היכל הבעש"ט - יט, תשסז
§היכל הבעש"ט - כ, תשסח
§היכל הבעש"ט - כא, תשסח
§היכל הבעש"ט - כב, תשסח
§היכל הבעש"ט - כג, תשסח
§היכל הבעש"ט - כד, תשסט
§היכל הבעש"ט - כה, תשסט
§היכל הבעש"ט - כו, תשסט
§היכל הבעש"ט - כז, תשסט
§היכל הבעש"ט - כח, תשע
§היכל הבעש"ט - כט, תשע
§היכל הבעש"ט - ל, תשע
§היכל הבעש"ט - לא, תשעא
§היכל הבעש"ט - לב, תשעב
§היכל הבעש"ט - לג, תשעב
§היכל הבעש"ט - לד, תשעג
§היכל הבעש"ט - לה, תשעד
§היכל הבעש"ט - לו, תשעה
§הכנת לב לתפלה, ר' שלמה אריה ליב ווינשלבוים, 11MB, בילגורייא - תרפ"ז על התורה בדרך חסידות, 20 עמ', ממקור אחר
§הליכות עולם, רבי יצחק אייזיק בן יעקב הלוי, דברים שצריך להיזהר בהם, לפי סדר א"ב, לבוב תרס"ז, 68 עמ', 747 ק"ב
§המגיד מקוז'ניץ, רבינוביץ, צבי מאיר, תל־אביב, תשז
§הנהגות צדיקים, רבי צבי מושקוביץ, הנהגות בעבודת ה' מאדמור"ים, ירושלים תשי"ג, 32 עמ', 0.6 MB
§הנהגת האדם, ר' צבי אלימלך שפירא, הנהגות טובות, נ"י תשס"ב, 42 עמ', 302 ק"ב
הסיפור החסידי - עיצובו הפואטי והערכי עיון בדרכי הוראתו, לוין דינה
§הצוואה והתפילה, דנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאל, בני ברק, 5762
§הצלחת הנפש, רבי יעקב לווין, מדות טובות ומדות רעות, לובלין תרס"ח, 61 עמ', 1.9 MB
§השמש בגבורתו, הרב מנשה שמחה פריעדמאן, ניו יורק ת"ש, חסידות - על המועדים - 8 MB
§התגלות הצדיקים, רבי שלמה גבריאל רוזנטאל, סיפורי צדיקים וליקוטים, ורשה תרס"ה. כאן יש צילומים של 13 עמודים הראשונים בלבד, חידושי על התורה וש"ס, וחסר שאר הספר - סיפורי צדיקים. 244 ק"ב
§התגלות הצדיקים, שלמה גבריאל ב"ר מרדכי זאב, ווארשא, תרסה, סיפורי צדיקים, עם "לקוטי הרמ"ז", לר' מרדכי זאב אב"ד קאלביעל
§ובהם נהגה - ניסן עה, מוסדות רוז'ין סאדיגורה, בני ברק, 5775
§ובהם נהגה - ניסן עו, מוסדות רוז'ין סאדיגורה, בני ברק, 5776
§ובהם נהגה - תשרי עו, מוסדות רוז'ין סאדיגורה, בני ברק, 5776
§והאמת והשלום אהבו, מארגנשטערן, יצחק מאיר, ירושלים, 5773
§ויהי בנסוע, תיאורי נסיעות האדמו"ר מבעלז, תלמידי ישיבת חכמת התורה, ניו יורק, 5774
§ויהי בנסוע, הלבערשטאם, שלמה, ברוקלין, ניו יורק, תשכ, על ביקור האדמו"ר מבאבוב בא"י
§ויחל משה, רבי משה אליקים הופשטיין, על תהילים, פדגורזע תרס"א, 64 עמ', 768 ק"ב
§ויכוחא רבה מהדורא קמא, מונקאטש, תרנד, בענייני נוסח האר"י ובדרכי החסידות, בין ר' בנימין זאב מסלונים לר' יוסף מנעמירוב
§ויכוחא רבה מהדורא תנינא, מונקאטש, תרנד
§ויכוחא רבה, רבי יעקב בכרך-קאדוניר, ווארשא, תרע"ב, ויכוח בין חסיד למתנגד, 59 עמ', 5MB
§ויקהל שלמה ח"א, רבי שלמה זלמן רפאפורט, מאמרים וסיפורים מאדמור"י בעלז, פיעטרקוב תרס"ט, 52 עמ', 770 ק"ב
§ויקח משה, ר' משה האגער , 5MB, מונקאטש תרס"ז, על התורה בדרך חסידות, עם הרבה גימטריאות ונוטריקון
§ושבתי בבית השם, ניקוי הלב להשרות בו את השכינה, טירר, חיים בן שלמה, 5772
§זאת זכרון, ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ, לבוב, תריא, 214 עמ', 9MB
§זבד טוב, הרב זאב וולף לייכטר, ליקוטים, למברג תרע"א. מעמ' 20 - דיני ס"ת ותפילין. 29 עמ', 434 ק"ב
§זכות ישראל - עשר אורות, חידושי תורה מאדמורי"ם, פיעטרקוב, תרע
§זכותא דאברהם, רבי אריה מרדכי רבינוביץ, ירושלים תש"ט, ליקוטים וסיפורים מר' אברהם מפאריסוב. מעמ' 59-101 - על התורה. מעמ' 116 - תשובה בענין הוצאת ספרים מא"י. 120 עמ', 1.1 MB
§זכר לאברהם אליעזר, כולל: רזין דאורייתא, מדברי אדמור"ים. דברי אברהם אליעזר, לר' אברהם אליעזר וועג, דרשות. דרך חיים, רבי ברוך וועג, על אגדה פלפול והלכה. ניו יורק, תשי"ג, 112 עמ', 4MB
§זכר צדיק, ר' שלום אליהו שטאם,דברים של ר' אהרון מקוידנוב, ווילנא, תרס"ה
§זכרון אלעזר, ר' אלעזר רובין, 11MB, לבוב תר"ץ, על התורה בדרך חסידות, 10 עמ', ממקור אחר
§זכרון דברים, רבי מנחם בנימין גלברג, מאמרים וסיפורים מאדמור"י אלכסנדר, ירושלים תשי"ד, 175 עמ', 1.7 MB
§זכרון דברים, הדרכות והנהגות, דנציגר, אברהם מנחם - שאהן, ישעיה יעקב, בני ברק, ממקור אחר
§זכרון זאת, רבי יעקב יצחק הורוויץ מלובלין, חידושים, מונקטש תש"ב, 172 עמ', 8MB
זכרון זאת - דברי תורה על התורה והנביאים, ר' הורוביץ יעקב יצחק הלוי - החוזה מלובלין
§זכרון טוב, רבי יצחק לאנדא, סיפורים מהאדמו"ר מנסכיז, פיעטרקוב תרנ"ב, 109 עמ', 2.9 MB
§זכרון יעקב, ר' דוד דוב מייזליש, ניו יורק, תשנז, 22 עמ', 760KB, סיפורים ואמרות מר'אלימלך מליז'נסק. מעמ' 14 - צעטיל קטן. מעמ' 17 - תפלה נוראה מר'אלימלך
§זכרון נפתלי א, זילברמן, נפתלי הירצקא, אב"ד רצפורט, ברוקלין, תשמ, חידושי תורה וסיפורים, עם "ואלה מוסיף" - סיפורים, שיחות והנהגות עליו, מר' שלמה דוב ויעדער
§זכרנו לחיים, ר' נח נפתלי פאלווסקי, מונקאטש, תרחצ, 64 עמ', 2MB, סיפורים ודברי תורה מר' חיים מצאנז ובניו ר' יחזקאל שרגא משינאוועא, ועל ר"מ מרימינוב ורח"א שפירא ממונקאטש
§זמיר עריצים הראשון, אריה יהודה ליב בן מרדכי, קארני, תרסג, נגד החסידות, 52 עמ', 1MB
§זמירות לשבת ומועדים - אלכסנדר, מכון להוצאת ספרי אלכסנדר, בני ברק, 5758
§זר זהב, רבי זאב וואלף מסטריקוב, ווארשא, תרס"א, על התורה ולמועדים
§זרע קודש - חלק א, ר' נפתלי צבי בן מנחם מנדל מרופשיץ, 1760-1827, לעמבערג, 5628
§זרע קודש - חלק ב, הורוויץ, נפתלי צבי בן מנחם מנדל, 1760-1827, לעמבערג, 5628
§זרעא קדישא, תולדות בעל זרע קודש מרופשיץ, הורוויץ, אלימלך, ניו יורק, 5767
§חדות שמחה, רבי שמחה בונם בן צבי הירש מפרשיסחא, על בראשית, ורשה תר"ץ. מעמ' 102 - חידושים ופלפולים. 127 עמ', 4MB
§חובת התלמידים, רבי קלונימוס קלמיש שפירא, ירושלים תשל"א, 126 עמ', 1.5 MB
§חומש-היכל הברכה א, תנ"ך-רבי יחיאל סאפרין, לעמבערג, תרכ"ד
§חומש-היכל הברכה ב, תנ"ך-רבי יחיאל סאפרין, לעמבערג, תרכ"ד
§חומש-היכל הברכה ג, תנ"ך-רבי יחיאל סאפרין, לעמבערג, תרכ"ד
§חומש-היכל הברכה ד, תנ"ך-רבי יחיאל סאפרין, לעמבערג, תרכ"ד
§חומש-היכל הברכה ה, תנ"ך-רבי יחיאל סאפרין, לעמבערג, תרכ"ד
§חזון ישעיהו [תפלה לעני], ר' ישעיה יוסף ווילף, 9MB, לעמבערג - תרכ"ז על התורה בדרך חסידות, ובסופו ליקוטים בענין תשובה
חידושי הרי"מ על התורה
§חידושי הרי"מ, רבי יצחק מאיר אלטר מגור, ירושלים, תשמ"ה, על התורה ומועדים, 385 עמ', 18MB
§חידושי הרי"מ וגור אריה, כתבי השפת אמת, בילגורייא, תרע"ג
§חידושי נשמת צבי א, רבי צבי הירש מגלינא, לעמבערג, תרמ"ד, על התורה, 162 עמ', 12MB
§חידושי נשמת צבי ב, רבי צבי הירש מגלינא, לעמבערג, תרמ"ד
§חידושי רמ"ז [תורת רמ"ז], ר' משה זאב מזוזה, 11MB, בילגורייא - תרצ"א על התורה בדרך פלפול וחסידות
§חיי יצחק [ב"ח], ר' חיים יצחק אייזיק יאסטמאן, 16MB, ווארשא - תרע"ב-תרפ"ח על התורה בדרך חסידות
§חיים וחסד, רבי חיים חייקא בן שמואל מאמדור, ורשה תר"נ, 157 עמ', 4.6 MB
§חיים וחסד, רבי חיים חייקא מאמדור, ירושלים, תשל"ה, על התורה, נ"ך, ש"ס ומדרשים, 253 עמ', 17MB
§חכם הרזים, ר' פנחס מקוריץ, תל אביב, תשי"ד, 85 עמ', 3MB
§חכמי ישראל, בעש"ט, כתבים מהבעש"ט, המגיד ממזריטש ועוד צדיקים, מהארכיון בקיעב, הרב מ"ל קרמר, ניו יורק תרפ"ד, 125 עמ', 3.5 MB, ממקור אחר, 43 העמודים הראשונים, 1.4MB, ὥממקור אחר, 124 עמ', 1.4MB
§חלקנו בתורתך, הרב צבי הירש פרידמאן, חסידות - על התורה, ניו יורק תשי"א, חלק א, 10 MB, חלק ב, 7 MB
§חמדה גנוזה, וויינה, תרפ, מכתבים מהבעש"ט ותלמידיו
§חמדת דוד, ר' דוד צבי טויב, 4MB, בילגוריי תר"צ, על התורה בדרך חסידות
§חמרא טבא, הורביץ, אברהם שמחה, ניו יורק, תשמז, על התורה. עם "לקוטי אמרים" - על מועדים. "אורה ושמחה" - על לג בעומר, חנוכה ופורים. "נאות דשא" - דרושים מר' אברהם שמחה הורביץ
§חנוך צאנז חוב' א - טבת תשכ"ד, 127 עמ', 6MB
חסד לאברהם, ר' אברהם ב"ר דב בר ממזריץ, טשרנוביץ תריא, על התורה
חסד לאברהם, ר' אברהם ב"ר דב בר ממזריץ, למרג תריח
חסד לאברהם, ר' אברהם ב"ר דב בר ממזריץ, למרג תרכ
חסד לאברהם, ר' אברהם ב"ר דב בר ממזריץ, ורשה תרמג
§חסד לאברהם, רבי אברהם מפודולסק, תלמיד הבעש"ט, על התורה, ורשה תרנ"ט, 68 עמודים
חסידות מפורשת, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§חרב חדה, ר' ישראל ליבל, על החסידות בתחילתה, מתורגם מאידיש ע"י ר' אפרים דיינארד, קארני תרסד, עם תמצית ס' תורת הקנאות
§חשבה לטובה, חידושי תורה, ר' חנוך העניך הכהן מאלכסנדר, פיעטרקוב, תרפט
§טעם זקנים, ר' אשר זאב וורנר, 8MB, ירושלים תשט"ו, גילויים מכתבי האריז"ל עפ"י דרך הבעש"ט, Ξממקור אחר
§טעמי המצות, ר' צבי אלימלך שפירא, 6 עמ', 182KB
§יד אבי שלום, רבי מאיר צבי מזאמושץ, ווארשא, תרמ"ב, חסידות, 117 עמ', 6MB
§יד אליעזר - דברי תורה, רויטבלאט, אליעזר פלטיאל בן יהושע אשר, ברוקלין, 5765
§יד יוסף, ר' יוסף אהרן מארילוס, קלויזענבורג, תרפו, על התורה ופרקי אבות בדרך החסידות, ממקור אחר, 9MB
§יודעי בינה, ר' אלעזר שפירא, 3MB, פרעמישלא - תרע"א על התורה בדרך חסידות, ממקור אחר
§יושר דברי אמת, ר' משלם פייבוש מזבירזא, מונקאטש, תרס"ה, 144 עמ', 9MB, עם "נזירות שמשון" - מר' שמשון מאוז'ראן, עם תשובה על עיבוד קלף לסת"ם, ועל אמירת "לשם יחוד"
יושר דברי אמת, ר' משולם פייבוש מזבריזא
§ילקוט דברי חכמים, ענייני תוכחה, מלוקט מספרי חסידות, ירושלים, תשח
ילקוט הרועים, שבר פושעים, משה זליקוביץ, אודסא תרכט, 80 עמ', על החסידות
§ילקוט משלים, סיפורים, אמרי חכמה, שטינמן, אליעזר, תל אביב, תשיח
§ימי שמחה, מכון להוצאת ספרי אלכסנדר, בני ברק, 5758
§יסוד העבודה, רבי ישעיה בורוכוביץ, אודעסא, תר"ן, ליקוטי מספרי חסידים על תפלות ועל שיר השירים
§יסוד העבודה - חלק א, ר' אברהם מסלאנים, ווארשא, תרנב
§יסוד העבודה - חלק ב, ר' אברהם מסלאנים, ווארשא, תרנב
§יקר מפז, ר' ישראל מקאזעניץ, ניו יורק, תשסד, על התורה והפטרות, על שו"ע וליקוטים, 64 עמ', 1MB,
ישמח לב, ר' מנחם נחום בן צבי הירש מטשארנאביל , סלאוויטא תקנ"ח, לד דפים, חדושי ש"ס בדרך החסידות.
§ישועות ישראל, רבי ישראל פרידמאן, תולדות ר' ישראל מרוז'ין, וסיפורי צדיקים, ירושלים תשט"ו, 70 עמ', 2.1 MB
§ישועות ישראל, ר' ישראל פרידמאן, ירושלים, תשה, על ר' ישראל מרוזין, 15 עמ', 1MB
§ישועות ישראל, ר' יהושע אלכסנדר [גאלדרייך], 4MB, פרעמישלא - תרמ"ז על התורה בדרך חסידות
§ישועת ישראל, סיפורים על הבעש"ט, ראבינאוויטש, אליעזר חיים בן ברוך - ראבינאוויטץ, ישראל מרדכי, ברוקלין, 5764
§ישמח ישראל - מועדים, ר' ישראל בן דוד משה מטשורטקוב, ירושלים, תשנד, 225 עמ', 8B, בעריכת אברהם חיים שפיגל
§ישמח ישראל המבואר - סליחות כי תבוא א וכוונת שופר, מכון ישמח ישראל המבואר, בני ברק,
§ישמח ישראל המבואר - ערב שבועות במדבר א, מכון ישמח ישראל המבואר, בני ברק,
§ישמח ישראל המבואר - שובבי"ם בא א, מכון ישמח ישראל המבואר, בני ברק,
§ישמח ישראל המבואר - שובבי"ם משפטים ג, מכון ישמח ישראל המבואר, בני ברק,
§ישמח ישראל המבואר - שובבי"ם שמות א, מכון ישמח ישראל המבואר, בני ברק,
§ישמח ישראל-מאורן של ישראל - א, דנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאל (תולדותיו), בני ברק, 5771
§ישמח ישראל-מאורן של ישראל - ב, דנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאל (תולדותיו), בני ברק, 5771
§ישמח ישראל יד - סיון תשעו, מוסדות אלכסנדר, בני ברק, 5776
§ישמח ישראל טו - כסלו תשעז, מוסדות אלכסנדר, בני ברק, 5777
ישמח לב, ר' מנחם נחום מטשארנאביל, סלאוויטא תקנ"ח, 37 עמ', 6.5MB, חידושים על אגדות התלמוד בדרך החסידות, §ממקור אחר
ישמח לב, ר' מנחם נחום מטשארנאביל, זאלקווא תקס
ישמח לב, ר' מנחם נחום מטשארנאביל, למברג תרח
ישמח לב, ר' מנחם נחום מטשארנאביל, ברטפלד תרסז
ישמח משה, ר' משה טייטלבוים, למברג תרט
ישמח משה, ר' משה טייטלבוים, סיגעט תרסו
§ישראל קדושים, ר' רבינו צדוק הכהן לובלין, בני ברק, תשלג
§ישראל קדושים, ר' צדוק בן יעקב הכהן רבינוביץ, לובלין, תרפח
§ישרש יעקב, רבי יעקב יהודה טננבוים חתן רמ"מ מווארקא, ווארשא, תר"ץ, חסידות
§ישרש יעקב, ר' יעקב יהודה מנאדרזין, בני ברק, תשע, 221 עמ', 10MB
§ישרת התורה, ר' אברהם אבנר הלוי בייטנער, 2MB, ירושלים - תרע"ז על התורה בדרך חסידות
§כבוד התורה, ר' ר שמואל לערנאוויטש, 4MB, לעמבערג - תרל"ג על התורה, בביאור חסרות ויתירות, ובתוכו כמה מאמרים בשם גדולי החסידות
§כוננת מאז - שמחת תורה, האדמו"ר מקרעטשניף, ליקט גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5783
§כי חיים הם למוצאיהם, רבי יוחנן טווערסקי מטאלנא, ירושלים, תשס"א, דברי רבותינו על ענייני בר מצוה ותפילין, 117 עמ',11MB
§כי עין בעין יראו בשוב ה' את ציון, דברי הזוהר על ימות המשיח עם פירוש באידיש, 8 עמ', 159 MB
§כל הכתוב לחיים, אמרות והנהגות מר' חיים מצאנז, כולל ס' דרכי חיים, עם "דברי יחזקאל שרגא", הגהות מהאדמו"ר מסטרופקוב, ר' צבי מושקוביץ, ירושלים תשכ"ב, 240 עמ', 8MB
§כנסת הגדולה ודברי חכמים, מחלוקת בענייני חסידות, למברג, 5629
§כנסת ישראל, הרב ראובן ז"ק, ליקוטים מדברי ר' ישראל מרוזין ובניו, ורשה תרס"ו, 141 עמ', 3.2 MB
§כפתור ופרח, רבי יצחק איזיק רוזנשטיין, ליקוטים, ת"א תרצ"ו, 16 עמ', 1.6 MB
§כרם ישראל, רבי ישראל פרידמאן, ספרי יוחסין של ר' מרדכי מטשרנוביל ושל ר' ישראל מרוז'ין, עם סיפורי צדיקים, לובלין תר"צ, 97 עמ', 1.7 MB
§כרמנו - א, מוסדות אלכסנדר, בני ברק, 5739, ב, 5739, ג, 5739, ד, 5739, ה, 5740, ו, 5740, ז, 5740, ח, 5740, ט, 5741, י, 5741, יא, 5741, יב, 5742, יג, 5743, יד, 5745, טו, 5746, טז, 5748, יז, 5749, יח, 5750, יט, 5750, כ, 5751, כא, 5751, כב, 5752, כג, 5752, כד, 5753, כה, 5753, כו, 5754, כז, 5754, כח, 5755, כט, 5755, ל, 5756, לא, 5756, לב, 5757, לג, 5757, לד, 5758, לה, 5759, לו, 5759, לז, 5760, לח, 5760, לט, 5761, מ, 5761, מא, 5761, מב, 5762, מג, 5762, מד, 5764, מה, 5764, מו, 5765, מז, 5766, מח, 5767
§כתבי קודש, מהבעש"ט, המגיד ממזריטש, ר' לוי יצחק מברדיטשב, ור' ישראל מקוזניץ, ורשה תרמ"ד. עם הגהות ר' ישראל מקוזניץ על ויקהל משה. 79 עמ', 1.6 MB
§כתבי קודש, רבי משה מידנר, ירושלים, אמרות וסיפורים מגדולי החסידות, 304 עמ', 9MB
§כתבי קודש, הלר, משולם פייביש הלוי מזבאריז, דעש, תרצג
§כתבי ר"י שו"ב, רבי יוסף שו"ב מבריסק, ירושלים, אמרות וסיפורים מגדולי החסידות, 335 עמ', 12MB
§כתונת פסים, יעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאה, לבוב, 5626
כתי"ק סאטמאר, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§כתר היהודי, רבי אריה מרדכי רבינוביץ, היהודי מפשיסחא, על ש"ס ושו"ע, ליקוטים וסיפורים, ירושלים תרפ"ט, 63 עמ', 726 ק"ב
§כתר מלכות, תולדות ר' מנחם מנדל מקאסוב, מאת ר' נתן אליהו רוט, בני ברק תשנו
§כתר מלכים, רבי אברהם מהודר, שיחות וסיפורים מר' אהרן מבעלז, 33 עמ', 2MB
כתר שם טוב, הבעל שם טוב- עם תוכנת חיפוש
כתר שם טוב
§כתר שם טוב, הבעש"ט, מלוקט מתוך ספרי ר' יעקב יוסף מפולנאה, סלאוויטא, 70 עמודים, 4MB. מעמ' 37 - חלק שני
כתר שם טוב, הבעש"ט, זאלקווא תקנ"ד-תקנ"ח
כתר שם טוב, הבעש"ט, קארעץ תקנז
כתר שם טוב, הבעש"ט, לבוב תרט
כתר שם טוב, הבעש"ט, למברג תריא
כתר שם טוב, הבעש"ט, למברג תריח
כתר שם טוב, הבעש"ט, למברג תריח
כתר שם טוב, הבעש"ט, רוסיה לפני תרכ
כתר שם טוב, הבעש"ט, לבוב תרכג
כתר שם טוב, הבעש"ט, פאדגורזע תרנח
כתר שם טוב השלם, הבעש"ט, פיעטרקוב תרעב
כתר שם טוב השלם, הבעש"ט, ורשה תרפ
§כתר שם טוב - חלק שני, ר' ישראל בעל שם טוב, זאלקווא, תקנה
§כתר שם טוב השלם, ר' ישראל בן אליעזר (בעש"ט), ניו יורק, תשסד
כתר שם טוב - סיפורים על הבעש"ט, ר' אהרן מאפטא
§לאור שם משמואל - על פרשה ומועד, אברהם וינרוט, רמת גן, 5783
§לב לדעת, אדמו"ר מסלאנים זי"ע, בני ברק, 5781
§לב שמח החדש, רבי חנוך הניך מאיר, ארעדא תרצ"ו, 187 עמ', 3.6 MB
§לבושי צדקה, ר' צדוק בן יעקב הכהן רבינוביץ, 6MB, לובלין - תרפ"ט, ממקור אחר
§להב אש, רבי אפרים מאיר זיכלינסקי, על האדמו"ר ר' שמואל אבא מזיכלין, תולדותיו וחידושיו, פיעטרקוב תרצ"ה, 270 עמ', 5.8 MB
§להב אש, בענין דרכי העבודה,בפרט ע"י החסידות, מכון דברי משה, 5765
להבת אש קודש, שערים לתורתו של האדמו"ר מפיאסצ'נה, רון וקס, 360 עמודים, תשע"ג
§לחם שמנה, רבי מנשה הלוי הורביץ, לעמבערג, תרל"ו, על התורה
§לחסידים מזמור, גשורי, מאיר שמעון, ירושלים, תרצו, מאסף ספרותי ואמנותי לנגינה חסידית, עם תווי נגינה ותמונות של אנשי החסידות
ליזענסק, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§ליקוטי אמרים, רבי מנחם מנדל בן משה מוויטבסק, למברג תרע"א. עמ' 18-27 - תולדות המחבר. מעמ' 120 - אגרת הקודש - מכתבים. 215 עמ', 2.2 MB
ליקוטי אמרים מתורתו של רבי מנחם מנדל מוויטעבסק , ר' בנימין בן אליעזר שמערעלד
§לקוטי הרמ"ז, 1MB, מונקאטש תרנ"א, לקוטים שונים בשם צדיקי הדור תלמידי הבעש"ט ז"ל
§לקוטי חדושי הרמ"ל-חלק ג, ר' משה יהודה ליב מסאסוב, וינה, תרפא, 50 עמ', 2MB, על התורה. מעמ' 20 - על נ"ך. מעמ' 28 - על מסכתות. מעמ' 36 - על תפלות ומנהגים ועניינים שונים, הסכמות ומכתבים. מעמ' 46 - שו"ת
§ליקוטי מהר"א רבי אלעזר הופשטיין מקוזניץ, ירושלים תשכ"ז, 79 עמ', 972 ק"ב
§ליקוטי מהרי"ל, רבי יהודה ליב מזאקילקוב, לובלין תר"ס, 77 עמודים. על בראשית ושמות (חסר בצילום שאר התורה). מעמ' 77 - ליקוטים על כתובות וקידושין. 2.3 MB
ליקוטי מהרי"ל על בראשית שמות, 1862, ע"פ מהד' לובלין, ר' יהודה ליב מזקילקוב
§לקוטי מהרי"ל, יהודה ליב, מזקילקוב, לובלין, 5660
§לקוטי מהרי"ן, ר' ישראל ב"ר לוטי יצחק מברדיטשוב, על התורה, וחמש מגילות ומאמרי רבב"ח, בדרך החסידות, ברדיטשוב תקע"א
§ליקוטי מהרצ"א, ר' צבי אלימלך שפירא, על התורה ומגילת אסתר, 84 עמ'. מעמ' 60 - השמטות. מעמ' 77 - על מגילת אסתר ועל התרגום. 1.8 MB
§ליקוטי מהרצ"א, רבי צבי אלימלך שפירא, על תנ"ך, מגילת אסתר, והש"ס, פרשמישלא תרמ"ה, 86 עמ', 1.8 MB ממקור אחר, ὥממקור אחר, 84 עמ', 1.8MB
§ליקוטי רמ"ל, רבי משה יהודה ליב מסאסוב, על התורה, ירושלים תשכ"ג. מעמ' 26 - ליקוטים. מעמ' 31 - הנהגות בעבודת ה'. 41 עמ', 228 ק"ב
§ליקוטי רמ"ל, ר' משה לייב סאסוב, על התורה, 41 עמ', 4MB. מעמ' 26 - ליקוטים על נ"ך ופרקי אבות והנהגות בעבודת ה'
ליקוטי רמ"ל, יולס יעקב צבי
ליקוטי רמ"ל - ליקוטי תורה על פרשת השבוע, ר' משה לייב מסאסוב
§ליקוטי שבחי מוהר"ם, על ר' מרדכי מנכסיז, שמעון מנחם מענדל מגאוורטשוב, פיעטרקוב, תרסז
§לקוטי שושנים, שפירא, פנחס מקאריץ, לודז, תרפד
ליקוטי שושנים, ר' פנחס מקאריץ
§ליקוטי שושנים, רבי משה צבי גוטרמאן מסווראן, ירושלים תשכ"א, 26 עמ', 253 ק"ב
§לקוטי שמואל, מאמרים וחידושים וסיפורים מהבעש"ט ותלמידיו, בעריכת רובין, שמואל ב"ר עזריאל יחיאל, מיכאלעוויץ, תרצב
§ליקוטי תורה מהר"י, רבי יששכר בריש אייכנשטיין, סטנסיל, 69 עמ', 1 MB
לקוטי תורה, ר' מרדכי מטשרנוביל, צרנוביץ תרכ
לקוטי תורה, ר' מרדכי מטשרנוביל, למברג תרכה
לקוטי תורה, ר' מנחם נחום מטשרנוביל, למברג תרל"ד, 88 עמ'
§לקוטי תורה, ר' מרדכי מטשערנאביל, פיעטרקוב, תרמט
לקוטי תורה, ר' משה יהודה ליב מסאסוב, קאלאמא תרנו
§ליקוטים חדשים, הרב יחיאל משה אב"ד יאריסוב, על תנ"ך, פלפולים, שו"ת, סיפורים ועצות, מאדמורי"ם, ורשה תרנ"ט, 112 עמ', 1.7 MB
ליקוטים יקרים, הבעש"ט ור' דוב בער ממעזריטש, ר' מנחם מענדיל מפרימשלאן, עם סדר פדיון נפש, לעמבערג תקנ"ב
§לקוטים יקרים, מהבעש"ט, מהמגיד ממזריץ, ר' מנחם מפרמישלן, ור' יחיאל מיכל מיאמפולא, אוסטרהא, תק"פ, 82 עמ', 10MB
ליקוטים יקרים, הבעש"ט ור' דוב בער ממעזריטש, רוסיה תקץ
ליקוטים יקרים, הבעש"ט ור' דוב בער ממעזריטש, למברג תרי
ליקוטים יקרים, הבעש"ט ור' דוב בער ממעזריטש, למברג תרכ
ליקוטים יקרים, הבעש"ט ור' דוב בער ממעזריטש, למברג תרכג
ליקוטים יקרים, הבעש"ט ור' דוב בער ממעזריטש, למברג תרלב
ליקוטים יקרים, הבעש"ט ור' דוב בער ממעזריטש, למברג תרלה
§ליקוטים יקרים, מהבעש"ט, ר' דב בר ממזריטש, ר' מ"מ מפרמישלאן ור' יחיאל מיכל מימפאלא, 102 עמודים, 2 MB
ליקוטים יקרים, ר' לנדא ראובן
§לקוטי יקרים, מגדולי החסידות, מעזירוב תקנ"ד
§לקוטים לשבת מרבי יוסף מאמשינאוו, רבי יוסף מאמשינאוו, קוממיות, 5775
§ליקוטים מהרב ר' פנחס מקאריץ רבי משה בן שלמה מבורגוש, פיעטרקוב תרע"ד. מעמ' 19 - חידושים מר' יצחק יעקב מפשיסחא. עמ' 23 - נ"ח כללים בחכמת הקבלה. מעמ' 44 - מאמר פלוני אלמוני. מעמ' 52 - כתר שם טוב, לר' שם טוב בן גאון, על סודות התורה. מעמ' 57 - תפלת ר' יעקב שגובא, ושו"ת מר' עזריאל המקובל. מעמ' 65 - ספר העיון לרב חמאי גאון. מעמ' 68 - סודות לר"י גיקטיליה. 72 עמ', 1.9 MB
ליקוטים מהרב ר' פנחס מקוריץ, ר' ליבסקינד בנימין
§למודים בנסים רבי מנחם מנדל לאנדמאן, פשמישל תרמ"ח. מעמ' 4 - שער א - על נסי חנוכה ופורים בכללות. מעמ' 13 - שער ב - על נס חנוכה. מעמ' 32 - שער ג - על נס פורים. מעמ' 99 - שער ד - על נס יציאת מצרים. מעמ' 149 - שער ה - על הגדה של פסח. מעמ' 331 - שער ו - על קריעת ים סוף. 337 עמ', 11.5 MB, ממקור אחר, 192 עמ', ממקור אחר, 149 עמ', ממקור אחר341 עמ'
השער לעין - רבי דוב בער, המגיד ממזריץ', לדרברג נתנאל
לקט לפרשת שבוע על פי השם משמואל, פרבר יוסי
§לקט מאוצר החסידות, רבי יחזקאל ברנדסדורפר, ירושלים, תשל"ו
מאור עיניים
מאור עינים, ר' מנחם נחום מטשארנאביל, סלאוויטא תקנ"ח, קס דפים, חדושים על התורה וליקוטים על פסוקי תנ"ך ומדרשים בדרך החסידות, 30.7MB, §ממקור אחר
מאור עינים, ר' מנחם נחום מטשארנאביל, למברג תרח
מאור עינים, ר' מנחם נחום מטשארנאביל, ורשה תרמג
מאור עינים, ר' מנחם נחום מטשארנאביל, ורשה תרמט
§מאור עינים, מנחם נחום, ברדיטשוב, תרמט
מאור ושמש, על התורה ורמזי ימים נוראים ושלש רגלים ולקוטים, ר' קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין, ברעסלויא תר"ב, 281 עמ', 59.1MB
מאור ושמש, על התורה, ורשה תרסב
§מאזנים לתורה, "קונטרס תמכין דאורייתא" לר' צבי אלימלך שפירא, ו"יוסף לקח" לר' משה תאומים, שו"ת ודברי אגדה, עם לקט דיני תלמוד תורה וברכותיה, עם "דת החינוך" - סדר הלימוד, עם תולדות החכם צביי, לר' דוד תאומים, לבוב, תרנו
§מאמר לגדל הבנים לתוה"ק רבי אהרן מנחם גוטרמאן, פיעטרקוב תרע"ג. מעמ' 43 - נתיב להשיא בנים סמוך לפרקן. מעמ' 68 - נתיב הפרנסה. 144 עמ', 3.9 MB
§מאמר מרדכי, ליפר, מרדכי בן יששכר דב ברצי, מנדבורנה, סיגעט, תר, על התורה
§מאמר מרדכי, ר' מרדכי לעטניר, 15MB, לעמבערג תרל"ז, על התורה בדרך חסידות וקבלה
§מאמר מרדכי, טברסקי, מרדכי בן אברהם מקוזמיר, קיעלץ, 5679
§מאמר קדישין רבי עקיבא ליבר, ליקוטים מאדמורי"ם, תר"נ, 48 עמ', 1.1 MB
§מאמרים ואגרות, האדמו"ר מאלכסנדר, בני ברק, 5759
§מבשר טוב רבי גרשון קאמלהאר, ליקוטים מר' מ"מ מרימנוב ור' צ"ה מרימנוב, פדגורזע תר"ס, 42 עמ', 551 ק"ב
§מבשר טוב - תולדות יצחק, תולדות ר' צבי הירש מרומנוב, ר' גרשון מטארנא, רישה, תרצא, 47 עמ', 2MB
§מבשר טוב - הילולא דצדקיא, חשיבות ימי ההילולא, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בנציון, האדמו"ר מביאלא, ירושלים, תשעא, ממקור אחר
§מבשר טוב - חנוכה, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בנציון, , האדמו"ר מביאלא, ירושלים, תשעא, ממקור אחר
§מבשר טוב - יסודות עבודת השם, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בנציון, האדמו"ר מביאלא, ירושלים, תשע, ממקור אחר
§מבשר טוב - כח איש ישראל, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בנציון, האדמו"ר מביאלא, ירושלים, תשעא, ממקור אחר
§מבשר טוב - עקבתא דמשיחא, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בנציון, האדמו"ר מביאלא, ירושלים, תשע, ממקור אחר
§מבשר טוב - פסח, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בנציון, האדמו"ר מביאלא, ירושלים, תשעא, ממקור אחר
§מבשר טוב - ברכת השבח, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בנציון, ירושלים, 5771
§מבשר טוב - תפלה ח"א, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציון, ירושלים, 5775
§מבשר טוב - תפלה ח"ב, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציון, ירושלים, 5775
§מבשר טוב - אחדות ישראל, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציון, ירושלים, 5771
§מבשר טוב - הלל, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציון, ירושלים, 5773
§מבשר טוב - חג השבועות וקבלת התורה, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציון, ירושלים, 5768
§מבשר טוב - ירח האיתנים תש"ע, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציון, ירושלים, 5770
§מבשר טוב - ירח האיתנים תשע"א, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציון, ירושלים, 5771
§מבשר טוב - כח תשובת ישראל, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציון, ירושלים, 5769
§מבשר טוב - מועד ב, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציון, ירושלים, 5771
§מבשר טוב - משפט גירות, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציון, ירושלים, 5769
§מבשר טוב - נצחיות המקדש, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציון, ירושלים, 5769
§מבשר טוב - סנהדרין, מכות, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציון, ירושלים, 5768
§מבשר טוב - ענוה ושפלות, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציון, ירושלים, 5769
§מבשר טוב - קדושת ישראל, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציון, ירושלים, 5769
§מבשר טוב - שולחנו של אדם, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציון, ירושלים, 5769
§מבשר טוב - שכינתא בגלותא, רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציון, ירושלים, 5770
§מגבורי החסידות, גוטמן, מ י, ורשה, תרפו
§מגבורי החסידות, גוטמן, מ י, ורשה, תרפח
§מגדיל ישועות מלכו רבי אברהם שמחה הורוויץ, סיפורי צדיקים, ירושלים תשט"ו, 47 עמ', 502 ק"ב
§מגדל דוד, ר' משה דוד לידא, 3MB, פיעטרקוב תרנ"ג, על התורה בדרך חסידות
§מגדל דוד רבי דוד שלמה בן שמואל מטולטשין, על התורה, למברג תרל"ג. מעמ' 35 - ליקוטים. 60 עמ', 2 MB
§מגדל דוד רבי מרדכי ברוקמאן, סיפורים על ר' דוד מלעלוב, פיעטרקוב תר"צ, 64 עמ', 1.5 MB, Ξממקור אחר, 36 עמ'
§מגדל דוד, הנהגות ר' דוד מלעלוב, בני ברק, תשכז, 36 עמ', 3MB
§מגדל דוד - מהדורה חדשה, סיפורים והנהגות על ר' דוד מלעלוב, ברוקמן מרדכי, ברוקלין, 5775
§מגדנות אליעזר, רבי אפרים אליעזר צבי חרל"פ, ווארשא, תרנ"ה, על התורה, והספדים וחידושי מסכתות
מגיד דבריו ליעקב, ר' דוב בער ממזריץ'
מגיד דבריו ליעקב
מגיד דבריו ליעקב, ר' דב בר ממזריץ', קארעץ תקמ"א
מגיד דבריו ליעקב, ר' דב בר ממזריץ', קארעץ תקמ"ד
מגיד דבריו ליעקב, ר' דב בר ממזריץ', למברג תקנב
מגיד דבריו ליעקב, ר' דב בר ממזריץ', לבוב תקנז
מגיד דבריו ליעקב, ר' דב בר ממזריץ', עם אגרת לא"י וכוונת המקוה, ברדיטשוב תקסח
מגיד דבריו ליעקב, ר' דב בר ממזריץ', למברג תרכב, ჶממקור אחר
מגיד דבריו ליעקב, ר' דב בר ממזריץ', למברג תרכג, §ממקור אחר
§מגיד צדק, ר' זאב דוב שענקיל, 3MB, קראקא תרנ"ד, עניני חסידות ומוסר, מיוסד על עמוד היראה והעבודה
§מגילת סתרים, רבי יצחק אייזיק ספרין, 75 עמ', 2MB
§מגן אבות ח"א, ר' שלמה זלמן שניאורסאהן, 34MB, ברדיטשוב - תרס"ב על התורה ומועדים בדרך חסידות
§מגן אבות ח"ב, ר' שלמה זלמן שניאורסאהן, 46MB, ברדיטשוב - תרס"ב על התורה ומועדים בדרך חסידות
§מגן אברהם - חלק א, הרב אברהם מטוריסק, לובלין, 5647
§מגן אברהם - חלק ב, הרב אברהם מטוריסק, לובלין, 5647
§מדרש ריב"ש טוב א, רבי מרדכי אבראהאם, קעטשקעמט, תרפ"ז, ליקוטים מספרי החסידים בשם הבעש"ט
§מדרש ריב"ש טוב ב, רבי מרדכי אבראהאם, קעטשקעמט, תרפ"ז
§מדרש ריב"ש טוב, ישראל בן אליעזר (בעש"ט), ירושלים, תשסו
§מדרש ריב"ש טוב, ישראל בן אליעזר (בעש"ט), תשסו
§מדרש פנחס עם גבעת פנחס, רבי פינחס שפירא מקוריץ, ירושלים תשי"ג, 113 עמ', 1 MB, ממקור אחר
§מדרש פנחס ח"ב, רבי פינחס שפירא מקוריץ, על התורה וליקוטים, לובלין תר"ס, 27 עמ' 476 ק"ב, ממקור אחר
§מדרש פנחס, שפירא, פנחס מקאריץ, לבוב, תרלב
§מדרש פנחס, מקאריץ, פנחס, לעמברג, תרל"ד
§מדרש שמחה חלק א, ר' שמחה בונם מפשיסחא, מוסד הרי"ם לוין, ירושלים, תשל"ה, על התורה, נ"ך, מועדים, ש"ס ושו"ע, 184 עמ', 8MB
§מדרש שמחה חלק ב, מוסד הרי"ם לוין, ירושלים, תשל"ה
§מורא מקדש, רבי יעקב יוסף בן יהודה ליב
§מחלקת סנז וסדיגורה, אבן, יצחק, ניו יורק, תרעו, ממקור אחר, הערות ותיקונים
§מחשבות חרוץ, ר' צדוק בן יעקב הכהן רבינוביץ, לובלין, תרעב
§מחשבת החסידות, כהן, יואל, רמלה, תשסא
§מחשבת צדיק, מאמרי חודש אדר ופורים, מלוקט מספרי ר' צדוק בן יעקב מלובלין,בעריכת דב פינק, ברוקלין, תשסד
§מי הים, רבי יחיאל מאיר ליפשיץ, לודז תרפ"ב. על הספר ראה כאן
מי השילוח
מי השלוח
§מי נח, ר' אליקים געציל נח סאמבערג , 8MB, לובלין - תרע"ג על התורה בדרך אגדה וחסידות
§מילי דהספידא, שפירא, יעקב יוסף, לונדון, 5687, תיאור גדולתו של ר' ישכר דוב רוקח, ועל הצדיקים בכלל, 30 עמ', 1MB
§מים רבים, הרב נתן נטע דונר
§מימי הירדן, רבי יעקב דוד מרדומסק, ירושלים, תרפ"ה, חסידות
§מכלל מציון, רבי יעקב דוד מרדומסק, ירושלים, תרפ"ו, ענייני חסידות בסדר א"ב
§מכתב למשמרת א, ר' אברהם יעקב לויפר, ברוקלין, תשס, 30 עמ', 1MB, תולדותיו של ר' מרדכי מנדבורנא, והנהגותיו
§מכתב למשמרת ב, לויפער, אברהם יעקב קאפל, ברוקלין, תשסא
§מכתב למשמרת ג, ברוקלין, תשסב
§מכתב למשמרת ד, ברוקלין, תשסג
§מכתב למשמרת ה, ברוקלין, תשסד
§מכתב למשמרת ו, לויפער, אברהם יעקב קאפל, ברוקלין, תשסה
§מכתב למשמרת ז, לויפער, אברהם יעקב קאפל, ברוקלין, תשסו
§מכתב למשמרת ח, לויפער, אברהם יעקב קאפל, ברוקלין, תשסז
§מכתב למשמרת ט, לויפער, אברהם יעקב קאפל, ברוקלין, תשסח
§מכתב למשמרת י, ברוקלין, תשסט, 52 עמ', 1MB, על אדמור"י נדבורנא
§מכתב למשמרת יא, לויפער, אברהם יעקב קאפל, ברוקלין, תשע
מכתבים קדושים,הבעל שם טוב, והמגיד ממזריטש, עם צוואת ר' מ"מ מויטיבסק, טשערנאוויץ תרפ"א, לב עמ'. עם צוואה מר' תנחם מענדיל מוויטיבסק, 1.7MB
§מכתבים מהבעל שם טוב ותלמידיו, ר' מנשה פריימאן, 1MB, ווארשא - תרפ"ג
§מכתבים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו, בעל שם טוב, לבוב, תרפג
§מכתבים מקוריים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו זי"ע, בלאך, חיים, וינה, תרפג
§מלאכי עליון, רבינוביץ, אברהם יצחק, ווארשא, תרצ"ז, סיפורים והנהגות מר' יהודה אריה לייב איגר, ר' צדוק הכהן, ר' אברהם אייגר, ר' אברהם משה ממרקשאוו, ורש"ז מלובלין, 43 עמ', 1MB
§מלבוש לשבת ויום טוב, ר' יששכר בעריש מווארצקי, מונקאטש, תרפז, 151 עמ', 13MB, על ספר דברים. מעמ' 58 - פירוש על הטעמים זרקא סגול בכל התורה. מעמ' 106 - למועדים. מעמ' 140 - ליקוטים
§מלין יקירין, רבי אברהם יצחק דזובאס, פיעטרקוב תרס"ב
§מנורה הטהורה, חידושים וסיפורים מאדמורי"ם, ר' יהודה אריה תאומים פרנקל, פשעמישל, תרעא
§מנחה חדשה, ר' אלעזר ישראל סאפרין , 9MB, לעמבערג - תרמ"ב על המועדים בדרך קבלה וחסידות
§מנחת יצחק - שפתי צדיקים, על התורה, מלוקט מאדמורי"ם, ר' יצחק אייזיק טויבש, לעמבערג, תרנ, 67 עמ', 3MB
§מנחת מרחשת, 4MB, ברדיטשוב - חש"ד על התורה בדרך חסידות
§מנרת זהב, הרב נתן נטע דונר, ורשה תרס"ב
מסע הקודש, על מסעות הבעש"ט ור"נ מברסלב לא"י, ירושלים תשנ"ח, 325 עמ', 2.2MB
§מעגלי צדק, על הנהגת ר' נחמן נכד הבעש"ט ור' נחמן מהרדיאנקי, עם "מסעות הים" - מסעותיו לא"י ומדינות אחרות, ווארשא, תרלט, 57 עמ', 2MB
§מעורר ישנים, ר' יצחק אייזיק אייזענשטאדט, 2MB, ווארשא - תרפ"ו עניני חסידות והשקפה, מיוסד בעיקר על מהות חלקי הנפש
§מעיין החכמה, רבי אשר צבי בן דוד מקארעץ, על התורה, קארעץ תקע"ז, 192 עמודים. מעמ' 114 - על נ"ך. מעמ' 130 - על תהלים. מעמ' 168 - כתובים. מעמ' 174 - ליקוטים. 3.3 MB
§מעין החסידות, ר' מנחם נחום גוטמן, ירושלים, כרך 2 מס' 2 5725, 26 עמ', 1MB, כרך 3 מס' 3 5726, 1966, כרך 4 מס' 6 5727, 1967, כרך 4 מס' 12 5730, 1970, כרך 5 מס' 7 5728, 1968, כרך 5 מס' 8 5728, 1968, כרך 5 מס' 9 5729, 1969, כרך 6 מס' 10 5729, 1969, כרך 7 מס' 11 5730, 1970, כרך 8 מס' 13 5731, 1971, כרך 9 מס' 15 5732, 1972, כרך 9 מס' 16 5732, 1972, כרך 10 מס' 17 5733, 1973, כרך 10 מס' 18 5733, 1973, כרך 11 מס' 19-20 5734, 1974, כרך 12 מס' 23 5735, 1975, כרך 12 מס' 25-26 5735, 1975, כרך 13 מס' 23-24 5736, 1976, כרך 13 מס' 27-28 5736, 1976, כרך 13 מס' 27-28 5736, 1976, כרך 14 מס' 31-32 5737, 1977
§מעשה הגדולים החדש, רבי מתתיהו צבי סלודובניק, ורשה תרפ"ה
§מעשה נחמיה, רבי מנחם מנדל רבינוביץ, פרמפול תרע"ג
מעשה צדיקים, עם דברי צדיקים, באדעק, מנחם מנדל, ליקוטים מהבעש"ט ואדמורים, למברג תרכד, §ממקור אחר
§מעשה צדיקים עם דברי צדיקים, סיפורים על אדמורי"ם עם דברי תורה מהם, באדעק, מנחם מנדל, לובלין, תרנט
§מעשה שהיה אצל הרב יעקב שמשון משעפעטיווקע עם הרב יחזקאל סג"ל לנדא, וורשה, תרנב
§מעשי הגדולים, רבי שלמה ווילף, לבוב תרמ"ו
§מעשיות מהגדולים והצדיקים, ר' אברהם יהושע השל בן שמואל, 4MB, ווארשא - תרנ"ח
§מעשיות מהגדולים והצדיקים, אברהם ניסן הלוי, װארשא, תרנח
§מעשיות מהגדולים והצדיקים, אברהם ניסן הלוי, װארשא, תרפד
מעשיות הגדולים והצדיקים, העשל אברהם יהושע, (pdf))
§מעשיות ומאמרים יקרים, ר' מנחם מנדל רבינוביץ, 1MB, זיטומיר - תרס"ג
§מעשיות ושיחות צדיקים, ווארשא, תרפד
§מעשיות ושיחות צדיקים, ר' אברהם יהושע השל בן שמואל, 3MB, לבוב תרנ"ה
§מעשיות מצדיקי יסודי עולם, ר' צבי מושקוביץ, 1MB, פודגורזה תרס"ג
§מעשיות פליאות נוראים ונפלאים, ר' ראובן לאנדא, 1MB, לבוב תרמ"ג
§מעשיות נוראים ונפלאים, שענקיל, אליעזר, קראקא, תרנו, סיפורי צדיקים §מפי השמועה, ליינער, גרשון חנוך העניך מראדזין, נ"י, תשיב
§מפעלות הצדיקים, ר' מנחם מנדל בודק, לבוב, תרטז, 65 עמ', 2MB, סיפורים על הבעש"ט ותלמידיו, עם "דברי מישרים"
§מפעלות הצדיקים עם דברי משרים, למברג, תרנז
§מפעלות הצדיקים, ישראל בעשט, לעמברג, תרנ"ז
§מפעלות הצדיקים, בודק, מנחם מנדל, ורשה, תרצ"א, 66 עמ', 2MB, סיפורים על הבעש"ט ותלמידיו, עם "דברי מישרים"
מפעלות צדיקים עם דברי משרים, הלר משולם פייבוש מזברז'
§מפתח כתבי רבי צדוק הכהן מלובלין זצוקללה"ה, ניימאן, אבא צבי, ירושלים, תשס"ו
§מצהלות חתנים - אלכסנדר, בני ברק, 5762
§מציון מכלל יופי, שבחן של גדולי ישראל, בפרט תלמידי הבעש"ט, פילאפף, יקותיאל יהודה, 5777
§מצמיח ישועות, רבי מנחם מנדל ראוויצקי, קרקוב תרס"ט
מצרף העבודה, ויכוח בין חסיד למתנגד, בנימין זאב מסלונים [יעקב בכרך], קניגסברג תריח
§מקור החכמה, ר' חיים עוזר הכהן , 4MB, ווארשא תקע"ה, על התורה בדרך דרוש וחסידות, ממקור אחר
§מראה יחזקאל, משנת רבי יחזקאל ראטטער זי"ע מקלוזש, קלוזש, 5783
§מרגניתא דבי רבנן, דיבורים והנהגות מהבעש"ט ותלמידיו, סגל, יוסף אייזק, ירושלים, 5759, 236 עמ', 2MB
§מרגניתא דר' מאיר, רבי ראובן מרגליות, לבוב תרפ"ו
§מרום הרי"ם, ליפשיץ, יחיאל מאיר מגאסטינין, ווארשא, תרנב, "צוף הרים" - חידושי תורה ושיחות קודש מר' יחיאל מיכל מגאסטנין, עם בכי הרים" - הספד עליו, עם תולדותיו, עם "ניצוצי זוהר" - חידושים מר' זליג משרענסק
§מרום הרי"מ, רבי יעקב חיים גאלדשלאג, ווארשא, תרנ"ב, חסידות, עם הספדים, וניצוצי זוהר
משיב צדק, 1921, פיוטריקוב, ר' צדוק הכהן
§משיב צדק, ר' צדוק בן יעקב הכהן רבינוביץ, פיוטרקוב, תרפא
§משיבת נפש, ווארשא, תרס, ויכוח על החסידות
§משנת העתים, רבי מנחם מנדל לאנדמאן, פרמישלא תרנ"ה, ממקור אחר
§משענת משה, 4MB, פיעטרקוב תרס"ט, על התורה בדרך חסידות, וחידושים בגפ"ת
§מתורת החסידות א, מקוריץ, פנחס, נ קרוננברג, תרצ"א
§מתן שבת, נפתלי הירצקא ב"ר יחזקאל, עדעלין, תרצז, לקט מספרי חסידות על קדושת השבת
§נאות דשא, לינר, שמואל דב אשר בן מרדכי יוסף, פיעטרקוב, תרסח
§נדברה נא - יעלזו חסידים, לרגל נישואי בת אדמו"ר נדבורנה, בני ברק, 5774
§נדברה נא - תשע"ד גליונות קפב - רלג, חסידי נדבורנה, בני ברק, 5774
§נדברה נא - תשעה גליונות רלד - רפב, חסידי נדבורנה, בני ברק, 5775
§נדברה נא - תשעו גליונות רפג - שלו, חסידי נדבורנה, בני ברק, 5776
§נהר שלום, רבי מאיר שלום רבינוביץ, ורשה תרס"ח
§נהר שלום, חידושי תורה מר' מאיר שלום מפאריסאוו בנו של החוזה מלובלין, ווארשא, תרסח, 168 עמ', 7MB
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, קיב דפים, עם "לקוטי שושנה", למברג תקמ"ח, 25.6 MB, ὥממקור אחר, §ממקור אחר, 55 עמ', 6MB, ממקור אחר
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, שקלאוו תקנ
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, סלאוויטא תקנד
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, הרובשוב תקעז
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, הרובשוב תקעז
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, תקפ
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, תקפ
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, עם טעמי המצוות לר"י גיקטיליא, תקפ
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, תקפ
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, למברג תרי
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, למברג תרי
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, למברג תריח
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, למברג תריח
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, למברג תרכא
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, למברג תרכא
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, למברג תרכב
נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, למברג תרכג
§נועם אלימלך, אלימלך מליזענסק, לבוב, תרכו
—§מריח ניחוח - בקדושת נועם אלימלך, ביאורים בתורתו, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5773
§נועם בקודש - דברי נפתלי, ליזענסק, כהנא, יוסף מאיר - הלברשטאם, נפתלי, בני ברק, 5773
§נופת צופים, רבי פינחס שפירא, פיעטרקוב תרע"א
נופת צופים, פנחס מקאריץ, pdf
§נזירת שמשון, שמשון בן משלם פייבוש (מכון סוד ישרים), ירושלים,
§נזר ישראל, ר' ישראל בן דוד משה מטשורטקוב, ירושלים, תשמא, 118 עמ', 7MB, על התורה ומועדים
§נזר ישראל - א, כולל "אור הנזר" - מאמרים בחסידות ומחשבה, "זיו הנזר" - מאמרי חסידות ומחשבה, "מאור הנעלם" - קבלה, "מאור השמש" - על תורת הרש"ש, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5772, 720 עמ', 11MB
§נזר ישראל - ב, כולל אור הנזר, זיו הנזר, אור המועדים וזיו המועדים, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5772
§נזר ישראל - ג, כולל "מכון לשבתך" על מועד, נשים וטהרות, "ישיש עליך" בענייני נישואין, "עוטה אור" בענין קבלה, "זיו החכמה" - ענייני תפילין ע"פ ליקוטי מוהר"ן, "זיו העבודה" בענייני ממון, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5770, 761 עמ' 12MB
§נזר ישראל - ד, כולל "פרחה הגפן" - על בראשית ושמות, "מים עמוקים" על ליקוטי מוהר"ן, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5770
נחל אדניך, אדנים לתורה, חסידי זושקא, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§נחלי דבש, רבי שמואל פרידמאן, לבוב תרפ"ט
§נחלת אבות - זכרון מרדכי - ח"א, מאדמורי ויזניץ, אדלער, מרדכי (מדבריו), ברוקלין, 5774
§נחלת אבות - זכרון מרדכי - ח"ב, אדלער, מרדכי (מדבריו), בני ברק, 5776
§נחלת ישראל, ר' ישראל מרוזין, ניו יארק, תשיא, 224 עמ', 8MB
§נחלת שמעון, רבי שמעון אשכנזי, לאשצוב תקע"ה
§נחמד מזהב, רבי יחזקאל טויב, פיעטרקוב תרס"ט
§נטע שעשועים, רבי נתן נטע טננבוים, ורשה תרנ"א
§נפלאות היהודי, רבי יעקב יצחק בן אשר מפשיסחה, פיעטרקוב תרס"ח
נפלאות היהודי, יועץ קים קדיש, חידושים וסיפורים על היהודי הקדוש מפשיסחא
נפלאות הסבא הקדוש, בודק מנחם מנדל, pdf
§נפלאות הסבא קדישא, רבי ראובן חיים צ'ארניחה, פיעטרקוב תרפ"ט, ח"א ח"ב
§נפלאות הצדיקים - הבעש"ט הק' ותלמידיו, ראבינאוויטץ, ברוך, בית שמש, 5777
§נפלאות הרבי, הרב משה מנחם וואלדן, בלגוריי תרע"א
נפלאות הרבי, וואלדן משה מנחם מנדל, pdf
§נפלאות התפארת שלמה, רבי אברהם שמואל זילברשטיין, פיעטרקוב תרפ"ג
§נפלאות חדשות, על תנ"ך עם חידושי אגדה והלכה, מגדלי החסידות, בעריכת ר' יחיאל משה אב"ד קאמאראזקע, פיעטרקוב תרנ"ז, ממקור אחר
נפלאות צדיקים, מעשה איך אחד ממקורבי הבעש"ט הציל קהילה מעלילה, ורשה תרסה, 16 עמ', 3.5MB
§נפש דוד, ר' דוד נתן דייטש, 5MB, סעאיני - תרפ"ט על התורה בדרך פרד"ס מתובל בחסידות
§נר ישראל, המגיד מקוזניץ, פיעטרקוב, תרע"ג
§נר ישראל, רבי ישראל אלימלך מושקוביץ, נ"י תרצו
§נר מצוה - ליקוטי כתר שם טוב על המצות, ליקוטים מהבעש"ט, אהרן הכהן, פיעטרקוב, תרע
§נתיב חיים, מכון ים החכמה, ירושלים, תשעא, 276 עמ', 10MB, שיעורים בספר "נתיב מצותיך", עם דברי "אוצרות חיים" לר"ח ויטאל
§נתיבות במחשבת החסידות, רבי משה כשר, ירושלים, תשל"ה, 190 עמ', 7MB
סדר הדורות מתלמידי הבעש"ט, ר' מנחם מנדל בודק, למברג תרכה, 46 דפים
§סדר הדורות מתלמידי הבעש"ט, רבי מנחם מנדל בודק, לבוב תר"מ
סדר הנהגות אדם, ר' אלימלך מליזענסק, שנקרא צעטיל קטן, עם תפלת השב ותפלת הת"ת, והנהגות מרבינו צבי אלימלך מדינוב, צפת תרכ"ה, 10 עמ', 692KB
§סדר הקפות לשמיני עצרת ושמחת תורה - קוריץ, ראזענבערג, יהודה יודל - ברוידא, אהרן אריה בן יהודה יודל, ניו יורק, 5765
§סוד יכין ובועז רבי מאיר מרגליות
§סוד ישרים, ר"ה ויו"כ, רבי גרשון העניך ליינער מראדזין, ווארשא-לובלין, תרס"ב, 149 עמ', 15MB
§סוד ישרים, הושענא רבה, שמיני עצרת ושמחת תורה, רבי גרשון העניך ליינער מראדזין, ווארשא-לובלין, תרס"ג, 92 עמ', 9MB
§סוד ישרים, פורים וארבע פרשיות, רבי גרשון העניך ליינער מראדזין, ווארשא-לובלין, תרס"ה, 87 עמ', 9MB
§סוד ישרים, פסח, רבי גרשון העניך ליינער מראדזין, ווארשא-לובלין, תרס"ח, 217 עמ', 23MB
§סוד ישרים, רבי גרשון העניך ליינער מראדזין, ירושלים, תשס"ב, על התורה, 361 עמ', 33MB
§סור מרע ועשה טוב, ר' צבי הירש מזידיטשוב, הקדמה לעץ חיים, עם הוספות מר' צבי אלימלך שפירא, ירושלים תשנ"ז, 424 עמ'. מעמ' 168 - הוספות מדברי רצ"ה ורצ"א. מעמ' 380 - ליקוטים מתורת רצ"ה מזידיטשוב. מעמ' 402 - מפתח ענינים. מעמ' 419 - מפתח מקורות. 4.3 MB
סור מרע ועשה טוב, עם הוספות מהרצ"א, ר' צבי הירש מזידיטשוב, הקדמה לעץ חיים, עם הוספות מר' צבי אלימלך שפירא, לובלין תרעב, ד"צ ירושלים תשכט, 80 עמ', 2MB
סור מרע ועשה טוב, עם הוספות מהרצ"א, ר' צבי הירש מזידיטשוב, הקדמה לעץ חיים, עם הוספות מר' צבי אלימלך שפירא, ירושלים תשנ"ז, 424 עמ', 4.3MB
§סור מרע ועשה טוב, איכנשטין, צבי הירש, מזידיטשוב, לובלין, 5672
§סידורו של שבת ח"א, חיים ב"ר שלמה ממאהלוב מאהלוב תקע"ג
§סידורו של שבת ח"ב, חיים ב"ר שלמה ממאהלוב מאהלוב תקע"ג
סידורו של שבת, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, זאלקווא תקעה
סידורו של שבת, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, פאריצק תקעז
סידורו של שבת, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, פאריצק תקעח
סידורו של שבת, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, רוסיה תקפ
סידורו של שבת, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, סדילקוב תקפו
סידורו של שבת, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, למברג תריא
סידורו של שבת, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, למברג תריז
סידורו של שבת, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, למברג תרכ
סידורו של שבת, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, למברג תרכג
סידורו של שבת, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, למברג תרכד, §ממקור אחר
סידורו של שבת, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, למברג תרל
סידורו של שבת, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, למברג תרלב
סידורו של שבת, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, ורשה תרלו, ὥממקור אחר
סידורו של שבת, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, ורשה תרנ, §ממקור אחר - חלק א
סידורו של שבת, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, ורשה תרסט
סידורו של שבת, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, ורשה תרפ
§סיום הש"ס, ר' צבי אלימלך שפירא, עמ' 1
סיפורי חסידים בעיון, רבי פד"ה רחלין, 1.90MB
סיפורי חסידים בעיון, ר' פינחס דניאל רחלין
§ספורי צדיקים - מהחוט המשולש, ר' ליב שרהס, ר' ישראל פולצקר, ור' עזריאל בע"נ, קראקא, תרנו, ὥממקור אחר, 48 עמ', 2.2MB
§סיפורי צדיקים החדש, הרב אברהם יצחק סויבלמאן, 4MB, לבוב - תרס"ט
סיפורי צדיקים החדש, איבלמאן אברהם יצחק, pdf
סיפורי ר' אלימלך מליז'נסק, הבחינה המטפיזית והבחינה המוסרית, לוין דינה, עבודת דוקטור
§ספורי יעקב, רבי יעקב סופר, הוסיאטין תרס"ד
§ספורי נפלאות מגדולי ישראל רבי ישראל בקמייסטר, ירושלים תרצ"ג
§ספורי קדושים, בודק, מנחם מנדל, ווארשא, תרכו, 47 עמ', 2MB, על הבעש"ט ותלמידיו, ☼ממקור אחר
§ספורים נוראים, קאדאניר, יעקב, מונקאטש, תרנד, על הבעש"ט ותלמידיו
§ספורים נוראים, על הבעש"ט ותלמידיו, קאדאניר, יעקב, 5776
§ספורים נחמדים רבי ישעיה וולף ציקרניק, זיטומיר תרס"ג
§סיפורים נפלאים, רבי חיים יצחק מאליק, סטו מארה ת"ש
§סיפורים נפלאים, מהבעש"ט ותלמידיו, מאליק, חיים יצחק, ברוקלין, 5777, 66 עמ', 2MB
§ספורים נפלאים ומאמרים יקרים מארבעה מטיבי לכת רבי ישעיה וולף ציקרניק, ורשה תרס"ג
§ספורים נפלאים ומאמרים יקרים רבי ישעיה וולף ציקרניק, לבוב תרס"ח
§ספר הזכות, רבי יצחק מאיר אלטר מגור, פיעטרקוב, תרפ"ג,על התורה, עם חידושי הלכות, ממקור אחר
ספר הזכרונות, 1913, ע"פ מהד' לובלין, ר' צדוק הכהן
§ספר הזכרונות, צדוק הכהן, ווארשא, תרפט
§ס' הזכרונות, ר' צדוק הכהן מלובלין, תל אביב, תשטז
§ספר היחס מטשרנוביל רבי אהרן דוד טברסקי, לובלין תרצ"ב
ספר קטן על תהלים ק"ז, ר' ישראל בעש"ט, קורץ תק"מ, 7 עמ',1.2MB
עבודת הלוי, ר' אהרן הורביץ, חסידות, לבוב תרב
עבודת ישראל, ר' ישראל מקוזניץ, תר"י
עבודת ישראל, ר' ישראל מקאזניץ, לבוב, תרי"ח, 290 עמ'
§עבודת ישראל, ישראל בן שבתי, מקוז'ניץ, ווארשא, תרמ"ח
§עבודת ישראל השלם רבי ישראל הופשטיין, מונקטש תרפ"ט
§עדת צדיקים, וורשא, תרכה, סיפורים על הבעש"ט
§ע'ולות ש'ל ה'יום רבי שלמה דומיניץ, פודגורזה תרפ"ח
§עולת שבת, ר' חיים יעקב ב"ר נפתלי נתן נטע, פרעמישלא, תרלב, על התורה בדרך החסידות
§עטרה לראש צדיק רבי יעקב צבי רבינוביץ, ורשה תרנ"ה
§עטרת יעקב וישראל, רבי ישראל ברגר, לבוב, תרמ"א, 146 עמ', 11MB, דרשות למועדים
§עטרת ישועה מועדים, הרה"ק רבי יהושע מדזיקוב, קראקא, תרצ
§עטרת ישועה עה"ת, הרה"ק רבי יהושע מדזיקוב, קראקא, תרעט
§עטרת ישראל רבי ישראל מבוהופול, זיטומיר תרכ"ז
§עטרת ישראל, פרידמן, ישראל בן דוד משה, הוסיאטין, תרסד
§עטרת מנחם רבי מנחם מנדל בן יוסף, בלגוריי תר"ע
§עטרת שלמה רבי יצחק מרדכי רבינוביץ, חידושים, הנהגות וסיפורים מר' שלמה מרדומסק, פיעטרקוב, 100 עמ', 3MB
§עטרת תפארת רבי יהודה אריה פרנקל-תאומים, חידושים וסיפורים מאדמורי"ם, ורשה תרע"א, 80 עמ', 4MB
§עטרת תפארת ישראל, ר' ישראל בן שלמה חריף, וורשא, תרל"א, על התורה בדרך החסידות
§עיונים במחשבת החסידות, רבי משה כשר, ירושלים, תשל"ד
§עיונים במחשבת החסידות, רבי משה כשר, ירושלים, תשל"ד
§עקרי אמונה, הבעש"ט, לאדז, תרצ"ג
עיקרי אמונה, לבעל שם טוב, נ"י תשס"ג, 22 עמ', 229KB
§עיקרי אמונה, ישראל בן אליעזר (בעש"ט), תשסג
§עיקרי דרך החסידות, דנציגר, אליעזר יצחק, בני ברק, 5776
§עיר וקדיש, ר' מרדכי בראקמאן, 2MB, פיעטרקוב - תרצ"א דברי תורה וסיפורים מהבעש"ט ז"ל
§עירין קדישין רבי ישראל פרידמאן, ורשה תרמ"ה
עירין קדישין, ישראל מרוזין
§עירין קדישין ג, רבי ישראל מרוזין, ווארשא-מיעלעץ תרמ"ה, -תרע"ד
§על צדיקים ועל חסידים א, שפיגל, ישראל בן דוד משה, ירושלים, תשע, מאמרים על חסידות רוז'ין
§על צדיקים ועל חסידים ב, שפיגל, ישראל בן דוד משה, ירושלים, תשע
§עמוד העבודה רבי ברוך בן אברהם מקוסוב, צרנוביץ תרי"ד
§עמוד העבודה, ר' ברוך מקאסוב, עם הגהות אוהבי יש, הרב יהושע שלמה גרויז, נוא יארק ארץ ישראל, 5748
§עצי לבנון ב, ר' יוסף דוד רובין, ניו יורק תרצ"ט, 262 עמ', 16MB
§עקדת יצחק, על התורה ומועדים, דנציגר, יצחק מנחם (מאלכסנדר), בני ברק, 5765
§ערכי החסידות, רבי משה כשר, ירושלים, תשל"ט
§ענף עץ אבות, מנקס, דב בר בן מרדכי, ברוקלין, תשנ"ט, 523 עמ', 28MB, אוסף מקורות בענייני חסידות, עם תמונות
§עשר אורות רבי יעקב יצחק הורוויץ, פיעטרקוב תרס"ו
§עשר זכיות, ליקוטי מאמרים מאדמורי"ם, זאמלונג, עזריאל חיים, בני ברק, תשל"ד, 53 עמ', 6MB
§פאר הפור, דנציגר, שניאור זלמן, בני ברק, 5754
פאר יצחק, גוטמן מתיהו יחזקאל, pdf
§פאר יצחק רבי מיכאל בראוור, לבוב תרפ"ח
פאר לישרים, פרידמן ישראל, pdf
§פאר לישרים רבי ישראל פרידמאן, ירושלים תרפ"א
פאר מקדושים, הלר משולם פייבוש מזברז', pdf
§פאר מקדושים, ר' משולם פייבוש הלוי הלר, לבוב, תרכה, 63 עמ', 3MB, מאמרים מבעש"ט, עם מעשיות מהמהרש"א ומר' לוי יצחק מברדיטשוב
§פוקד עקרים, ר' צדוק בן יעקב הכהן רבינוביץ, פיוטרקוב, תרפב
§פטירת רבינו הקדוש מבעלז, ר' אהרן שמואל כ"ץ, 1MB, לבוב - תרנ"ד
פירוש הבעל שם טוב על תהלים קז, עם כוונת המקוה, לאשצוב תקעו
§פניני ישמח משה, טייטלבוים, משה בן צבי הירש - טייטלבוים, יואל בן ירמיהו (עורך), ניו יורק, 5775
פניני קודש בעלזא, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§פנינים יקרים רבי שמעון בצלאל ניימאן, קראקא תרפ"ה, 391 עמ', 15MB
פנינים יקרים - ביאלא, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
פעולת הצדיקים, ספרין יצחק אייזיק יהודה יחיאל
§פעולת הצדיקים רבי יצחק צינגר, פודגורזה תר"ס, 31 עמ', 1MB
§פרדס המלך, 16MB, בוטשאטש - תרס"ח על התורה ומועדים בדרך חסידות
§פרחי הכרם 1, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5764
§פרחי הכרם 2, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5764
§פרחי הכרם 3, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5765
§פרחי הכרם 4, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5765
§פרחי הכרם 5, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5765
§פרחי הכרם 6, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5765
§פרחי הכרם 7, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5765
§פרחי הכרם 8, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5765
§פרחי הכרם 9, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5766
§פרחי הכרם 10, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5766
§פרחי הכרם 11, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5766
§פרחי הכרם 12, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5766
§פרחי הכרם 13, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5766
§פרחי הכרם 14, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5766
§פרחי הכרם 15, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5767
§פרחי הכרם 16, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5767
§פרחי הכרם 17, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5767
§פרחי הכרם 18, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5768
§פרחי הכרם 19, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5768
§פרחי הכרם 20, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5768
§פרחי הכרם 21, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5768
§פרחי הכרם 22, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5769
§פרחי הכרם 23, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5770
§פרחי הכרם 24, ארגון צעירי אלכסנדר, בני ברק, 5770
§פרי הארץ, ר' מנחם מנדל מוויטעבסק, קופיסט תקע"ד, 69 עמ', 2MB
§פרי הארץ, מנחם מענדל ב"ר משה מוויטעפסק מאהילוב תקע"ח
§פרי הארץ, ר' מנחם מענדל בן משה מויטבסק, קאפוסט, תריז
פרי הארץ, ר' מנחם מנדל מוויטעבסק, ורשה תרלט, 64 עמ'
§פרי חיים רבי אברהם חיים מזלוטשוב, לבוב תרל"ג, 116 עמ', 9MB
פרי עץ, ר' מנחם מענדיל מוויטיפסק, מה שנחסר בס' פרי הארץ, זיטאמיר, תרל"ד, 34 עמ'
§פרי עץ רבי מנחם מנדל בן משה, לבוב תר"מ
§פרי צדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין, לובלין, תרס"א-תרצ"ד
§פרי צדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין, לובלין, תרס"א-תרצ"ד
§פרי צדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין, לובלין, תרס"א-תרצ"ד
§פרי צדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין, לובלין, תרס"א-תרצ"ד
§פרי צדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין, לובלין, תרס"א-תרצ"ד
§פרי צדיק - קדושת שבת, עם ביאור, רבינוביץ, צדוק הכהן, אשדוד, 5780
§פרקים במחשבת החסידות, רבי משה כשר, ירושלים, תשל"ב
§פרקים במחשבת החסידות, רבי משה כשר, ירושלים, תשל"ב
§פרקים בתורת החסידות, רבי משה כשר, ירושלים, תשכ"ח
§פתגמין טבין, של חסידות סטמר, יונגרייז, מרדכי שלמה, 5777, 319 עמ', 9MB
§פתגמין קדישין, ווארשא, תרמו, ליקוטים מאדמורים
§צאן יוסף, ר' יקותיאל זלמן ב"ר מרדכי, ארשיווא, תרצג, 47 עמ', 1MB, דרשה. מעמ' 14 - מעשיות על האדמו"ר יוסף צבי מחוסט
§צבי לצדיק, רבי צבי הירש מזידיטשוב, ירושלים
צבי לצדיק, גוטמן מתתיהו יחזקאל, (pdf)
§צבי לצדיק רבי מיכאל בראוור, תולדות ר' צבי הירש מזידיטשוב, וינה תרצ"א, 123 עמ', 5MB
§צדיק באמונתו א, דנציגר, יהודה משה מאלכסנדר (תולדותיו) - מקובר, יהודה משה, בני ברק, 5763
§צדיק באמונתו ב, דנציגר, יהודה משה מאלכסנדר - מקובר, יהודה משה, בני ברק, 5763
§צדיק כתמר יפרח, רבי חנניה יום ברוין, טרנסילבניה תש"א
צדקת הצדיק, 1913, ע"פ מהד' לובלין, ר' צדוק הכהן
צדקת הצדיק
צדקת הצדיק
§צדקת הצדיק, ר' צדוק בן יעקב הכהן רבינוביץ, לובלין, תרעג
צדקת הצדיק, ר' צדוק הכהן, צילום דפוס לובלין תרע"ג
§צדקת הצדיקים, שהאדמורים הקפידו על זמן ק"ש ותפלה, אברהאם, נחום, מאנסי, 5775, 19 עמ', 1MB
צוואת הריב"ש
צוואת מריב"ש, והנהגות ישרות, ר' דוב בער ממעזריטש, עם הנהגות ישרות, עם הנהגות מר' דוב בער ממעזריטש, זאלקווא אלול תקנ"ג, 25 עמ'
צוואת הריב"ש, הבעש"ט, זלקאווא אדר תקנ"ג
צוואת הריב"ש, הבעש"ט, זלקאווא תקנד
צוואת הריב"ש, הבעש"ט, זלקאווא תקנה
צוואת הריב"ש, הבעש"ט, לבוב תקנז
צוואת הריב"ש, הבעש"ט, רוסיה תקסג
צוואת הריב"ש, הבעש"ט, רוסיה תקעה
צוואת הריב"ש, הבעש"ט, ברדיטשוב תקעה
צוואת הריב"ש, הבעש"ט, יוהניסברג תרי
צוואת הריב"ש, הבעש"ט, לבוב תרכ
צוואת הריב"ש, הבעש"ט, לבוב תרכג
צוואת הריב"ש, הבעש"ט, עם הנהגות ישרות מר' דב בער ממזריטש, ורשה תרעג
צוואת הריב"ש, הבעש"ט, עדעלין תרצד, §ממקור אחר
צוואת הריב"ש, הבעש"ט, ירושלים תשח
§צוואת הריב"ש, ישראל בעל שם טוב, דוב בער המגיד ממעזריטש, נ"י, תשמ"ב
§צוואת הריב"ש, הבעש"ט, עם הנהגות ישרות, ר' דוב בער ממזריטש, נ"י תשנ"ח, 225 עמ', 13MB
צוואת הריב"ש, פריימאן מנשה
צוואת מהרא"ל ז"ל, ראבינוויץ אהרן לוי
§ציון לנפש, תולדות אדמור"י אלכסנדר, וענייני נסיעה והשתטחות על קברי צדיקים, מוסדות אלכסנדר, בני ברק, 5770
§צמח ה' לצבי, רבי צבי הירש מנדבורנא, ברדיטשוב תקע"ח
צפנת פענח, ר' יעקב יוסף מפולנאה, קארעץ תקמ"ב
§צרור החיים השלם הרב חיים ליברזון, בלגורייא תרע"ג
§קב ונקי רבי יחיאל מיכל מוסקוביץ, מונקאטש תרס"ז
§קב חן רבי נח בן שמואל מקורוב, ברסלאו תרכ"ו
§קדושת אהרן, על התורה, פרידמן, אהרן בן ישראל, בני ברק, 5774
קדושת לוי
קדושת לוי
§קדושת לוי, לוי יצחק בן מאיר, מברדיצ'ב, סלאוויטא, תקנח
קדושת לוי, עם אבות, ר' לוי יצחק מברדיטשב, עם כוונת המקווה ונועם אלימלך, לבוב תרכב
§קדושת לוי על התורה, לוי יצחק, ווארשא, תרסב
§קדושת לוי, לוי יצחק בן מאיר, ברוקלין ני, תשנא
לאור קדושת לוי, ניתוח דברי קדושת לוי, ר' אברהם וינרוט, הוצאת "פלדהיים" תשע"ט, §ממקור אחר
—§משנת קדושת לוי - חנוכה ופורים, אברהם שלמה וינברג, בני ברק, 5783
§קדושת נפתלי - ברכת יצחק, הרב נפתלי הורוויץ ובנו הרב יצחק, ניו יורק תש"י, חסידות - 7 MB
§קדושת שבת, ע"פ משנת אדמורי רימינוב, מנחם מנדל בן יוסף, מרימנוב, ? ניו יורק ?, 5774
§קדש הלולים, הרב משה יאיר וויינשטאק, ברוקלין, ניו יורק תש"ט, סיפור חייו של ר' דוד לעלובר וצאצאיו ובני דורו - 4 MB
§קהל חסידים רבי אהרן וואלדן, ורשה תרכ"ו
קהל חסידים, ראקוץ יועץ חיים קדיש
§קהל חסידים החדש, לבוב, למבורג, תרסב
§קהל חסידים ושבחי בעל שם טוב, פרנס, ב., ניו יורק, תרפח
§קהל קדושים רבי מנחם מנדל בודק, לבוב תרכ"ה
§קהלת יעקב רבי יעקב צבי יולס, חידושי אגדות על מסכת ברכות, עם השמטות מאגרא דכלה מר' צבי אלימלך שפירא, לבוב תר"ל88 עמ', 4MB
§קהלת יעקב, ר' יעקב יוסף הלוי, 4MB, פיעטרקוב תרס"ה, על התנהגות האדם בעבודת ה' עפ"י חסידות וקבלה, 9 עמ'
קהלת משה, חסידות, 1906, ע"פ מהד' לובלין, הרב משה אליקים בריעה
§קהלת משה, ר' משה אליקים בריעה הופשטיין, 11MB, לובלין תרס"ה
§קודש הלולים, חידושים וסיפורים מאדמורי לעלוב ועוד אדמורים, וויינשטאק, משה יאיר, ניו יורק, תשט
§קול יהודה רבי יהודה ליב מיאנוב, על התורה, פיעטרקוב תרס"ו, 82 עמ', 4MB
§קול נפתלי, ר' נפתלי ליפשיץ-גאלדבערג, 4MB, ווארשא תרצ"ב, על התורה ומועדים בדרך חסידות
קול רינה - שמחת בית דינוב, שיחות מהאדמו"ר מדינוב, 108 עמ', 5MB
קול שמחה, ר' שמחה בונם מפרשיסחה, ברסלאו תריט, 58 + 28 דפים
§קול שמחה, רבי שמחה בונם בן צבי הירש מפרשיסחה, 141 עמ', 5MB
קומץ המנחה, 1939, ע"פ מהד' לובלין, ר' צדוק הכהן
§קומץ המנחה, ר' צדוק בן יעקב הכהן רבינוביץ, לובלין, תרצט, 88 עמ', 4MB
§קונטרס השמות, רבי צבי הירש מזידיטשוב, ביאור על הזוהר תחילת ויקרא, 36 עמ', 1MB
§קונטרס השמטות מאגרא דכלה, רבי יעקב צבי יולס, פרמישלא תרס"ט
§קונטרס זכר צדיק, רבי אהרן פרלוב, וילנא תרס"ה
§קונטרס עולת מועד, רבי שלמה דומיניץ, קרקוב תרפ"ט
§קיצור שו"ע בית אחיה לבעל שם טוב, ארץ ישראל, 5776, 80 עמ'
§קישוטי כלה, רבי נתן נטע משינאווא, לעמבערג, תרל"ג, 131 עמ', 6MB,עם "דבק מאח", לר' מנחם מנדל מפרמישלא, Ξממקור אחר, ממקור אחר, 130 עמודים, 5.9 MB
§קרן לדוד, ר' דוד אלימלך יאלעס, 2MB, לבוב תרס"ד, הספד והערכה על הרה"ק ר' דוד משה מטשארטקוב ז"ל
רב חובל באניה טובעת, פרידמן א., על הרבי מפאסצ'נא
§רב ייבי, רבי יעקב יוסף בן יהודה ליב, סלאוויטא תקנ"ב, 273 עמ', 25MB, ממקור אחר
§רב ייבי, ר' יעקב יוסף הכהן מפולנאה, אוסטרהא, תקס"ח
§רבי ישראל בעל שם טוב, שטינמן, אליעזר, ירושלים, תשכ
§רבי ישראל בעל שם טוב - חייו, פעולותיו ותורתו, גוטמאן, מתתיהו יחזקאל, יאסי, תרפב
§רבי נחום מטשרנוביל וצאצאיו, האראדעצקי, שמואל אבא, ברדיטשוב, תרסב
§רגל ישרה, ר' צבי אלימלך שפירא, ערכים בקבלה מוסר וחסידות בסדר א"ב, 280 עמ'. מעמ' 264 - מפתח עניינים. מעמ' 273 - מפתח מקורות. 2.6 MB, ὥממקור אחר, 280 עמ', 2.6 MB
§רועה נאמן, דנציגר, יצחק מנחם בן שמואל צבי (תולדותיו) - מקובר, יהודה משה, בני ברק, 5771
§רזין דאורייתא, דברי אדמורים, צבי הירש וואהל, צרנוביץ תרמה
§רזין דאורייתא, רבי בנימין זאב בן יחיאל מיכל, ורשה תרס"ג
§רמזי אלול, רבי שלמה דומיניץ, קרקוב תרפ"ח
§רמיזי תורה [ותלמודת זאב], ר' זאב וואלף שערליפף, 4MB, מונקאטש תרע"ד, על התורה ומועדים בדרך חסידות
רסיסי לילה, 1903, ע"פ מהד' לובלין, ר' צדוק הכהן
§רסיסי לילה - דברי חלומות, ר' צדוק בן יעקב הכהן רבינוביץ, פיוטרקוב, תרפו
§רעיוני תורה, ר' חיים טענענבוים , 5MB, ווארשא - תרצ"ח על התורה (ס' בראשית) בדרך חסידות
רשפי אש, ר' מרדכי מנעשכיז
§רשפי אש, שפירא, מרדכי מנעשכיז, ווארשא, תרלג, 27MB, 1MB
§רשפי אש השלם, שפירא, מרדכי מנעשכיז, פיעטרקוב, תרסז
§רשפיה רשפי אש, ליקוטים מאדמורי"ם, דנציגר, שרגא פייבל בן צבי הירש, בני ברק, 5769
§שארית יעקב, ר' יעקב ישראל ראבינאוויטש, 7MB, תל אביב תש"ג, על התורה בדרך חסידות
§שארית יצחק, ר' ישראל יצחק זאמבערג, 7MB, ווארשא תר"ע חלק, א' על התורה בדרך חסידות; וחלק ב' על המהרש"א בכמה מקומות בש"ס
§שארית ישראל, רבי ישראל הופשטיין, לובלין תרנ"ה
שבחי הבעש"ט, ההדיר: איזנברג יהודה, עיצוב: גרליץ זהבה
שבחי הבעש"ט
שבחי הבעש"ט, ספורי נפלאות מר' ישראל בעש"ט, קאפוסט תקע"ה, 6.5 MB, §ממקור אחר
שבחי הבעש"ט, לאשצוב תקעה
שבחי הבעש"ט, לאשצוב תקעו
שבחי הבעש"ט, הרושבוב תקעז
שבחי הבעש"ט, למברג תר?
שבחי הבעש"ט, לבוב תר
שבחי הבעש"ט, רוסיה תר
שבחי הבעש"ט, זאלקווא תרי
§שבחי בעל שם טוב, ר' ראובן לאנדא, 5MB, בלגרד תרי"ב
שבחי הבעש"ט, למברג תרמה
§שבחי הבעש"ט, ישראל בעל שם טוב, לבוב, תרמה
שבחי הבעש"ט, לבוב תרסו
שבחי הבעש"ט, תרסו
שבחי הבעש"ט, קראקא תרסז
שבחי הבעש"ט, לאדז תרפ
§שבחי הבעש"ט, הורודצקי, ש. א., ברלין, תרפב
§שבחי הבעש"ט, מונדשיין, יהושע, ירושלים, תשמ"ב
§שבחי בעל שם טוב עם סיפורי אנשי שם, דוב בער בן שמואל, פשעמישל, תשעח
§שבחי הרב, רבי מיכאל לוי רודקינזון, לבוב תרכ"ד
§שבחי מוהר"ם, על ר' מרדכי מנכסיז, שמעון מנחם מענדל מגאוורטשוב, פיעטרקוב, תרסז
§שבחי צדיקים, מעשיות על אדמורים, ציטרין, מענדיל, ווארשא, תרמד
§שבט מיהודה ב, רבי אברהם אייגר מלובלין, לובלין, תרצ"ה, 227 עמ', 13MB, ממקור אחר, 225 עמ', 15MB
§שבילים במחשבת החסידות, רבי משה כשר, ירושלים, תשל"ח
§שופרא דחנוכה, אדמו"רי בית בלאזוב, ירושלים,
§שורשי ישראל, שפירא, יצחק אלעזר, ירושלים, 5767, 78 עמ', 1MB
§שושנת מרדכי, על אדר ופורים, מאדמורי נודברנא, מרדכי מנדבורנא - אייזען, מרדכי, ברוקלין, 5770
§שיח אליעזר החדש, ראבינאוויטש, אליעזר חיים בן ברוך - ראבינאוויטץ, דוד יצחק אייזק, ברוקלין, 5718
§שיח חסידים, איגוד זרע יצחק אמשינאוו, ברוקלין, 5777
§שיח חסידים, קובץ גליונות - תשעד, אמשינאוו, ירושלים, 5774
שיח שרפי קודש, והוא לשון חסידים, נאסף בידי יועץ קים קדיש
§שיח שרפי קודש, רקץ, יועץ קים קדיש (מלקט), פיעטרקוב, תרפג, ליקוט אמרות מר' שמחה בונם מפרשיסחא, ר' מנם מנדל מקוצק, רי"מ מגור, ר' חנוך העניך מאכסנדר
§שיח שרפי קודש, רקץ, יועץ קים קדיש, רדום ?, תרצ"ב
§שיח שרפי קודש - לשון חסידים, לודז, תרפח, חדושים וספורים מר' שמחה בונם מפרשיסחא, רמ"מ מקוצק, רי"מ מגור, ר' חנוך העניך מאלכסנדר
§שיח שרפי קודש - לשון חסידים - חלק שלישי, לודז, תרפח
§שיח שרפי קודש - לשון חסידים - חלק חמישי, לודז, תרצא
§שיחות חביבין, זכרונות ושיחות, ליבר קטן, יוסף אליעזר בן ארון אריה - יפה, נתן, ברוקלין, 5777
§שיחות חיים, הרב שלמה זלמן ברייטשטיין, פיעטרקוב תרע"ד
§שיחות יקרים, רבי טוביה לייב שטרן, סאטמר, 65 עמ', 3MB, שיחות וסיפורי חסידים
שיחות צדיקים, העשל אברהם יהושע, pdf
§שיחות קודש, אדמו"ר מסלונים, תשל"ג
שיחות קודש ספינקא, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§שיחת חולין של ת"ח, רבי צבי שלז, ורשה תרל"ו
§שיחת חולין של ת"ח החדש, רבי אברהם סג"ל איטינגא המכונה עטינגער, סאניק, תרע"ב
§שיחת מלאכי השרת, ר' צדוק מלובלין, 19MB, לובלין תרפ"ז ממקור אחר
§שיעורים וחיזוקים בעבודת ה' ע"פ הספר הקדוש נתיב מצוותיך ח"א, ספרין, יצחק יהודה יחיאל - עובדיה אליהו, 5776
שכל טוב, האדמו"ר מקוברין, דברי מוסר, נ"י תשמ"ו, 71 עמ', 10.8MB
שכל טוב השלם, רעיונות מוסריים, ר' ברוך יסף זק מקוברין, עם סדר יוחסין שלו, ולוח פטירת צדיקים לימי השנה, 110 עמ', נ"י, 18.3MB
§שלשה עדרי צאן, מעשיות וחידושים מר'שלמהלי אב"ד קרשאנוב, ר' בעריש מאשפצין,ור' ור' אריה ליבוש אב"ד וישניצא, ר' מנחם מנלי סופר, ארי, פיעטרקוב טריב, תר"צ, 26 עמ', 3MB
§שלשלת הלוים (טאהש), תולדות ר' אלימלך פייש וחידושיו, חבורת עבודת עבודה בארא פארק, ברוקלין, 5783
§שמועה טובה, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, ירושלים, תשלב, 99 עמ', 6MB,
§שמועות טובות - רזין דאורייתא, רבינוביץ, חיים אברהם, טשרנוביץ, תרמה, 40 עמ', 1MB, אוסף אמרות מאדמורי"ם,קטוע בסופו
§שמועות טובות - רזין דאורייתא, רבי חיים אברהם רבינוביץ, ווארשא, תר"ן, לקט ביאורים מגדולי החסידות
§שמועות טובות, רבי חיים אברהם דייטשמאן, ורשה תרנ"ו
§שמחת ישראל, רבי ישראל ברגר, פיעטרקוב תר"ע
§שמירות וסגולות נפלאות, רבי אברהם יהושע בן שמואל, ורשה תרע"ג, ממקור אחר
§שמן הטוב, ר' שמואל שמלקא בן צבי הירש הורביץ מינקלשבורג, פיעטרקוב, תרסה, על תנ"ך ומדרשים ואגדות הש"ס, עם סיפורים עליו
§שמנה לחמו, רבי אשר בן יעקב, לבוב תרמ"ד
§שמש ומגן-זכרון מנחם, רבי מנחם מנדל לנדוי מביאלע, תל אביב, תשי"ג, 155 עמ', 6MB, עלהתורה, הצילומים לא לפי הסדר
§שני המאורות, רבי צבי הירש בן דוד מרבינו, קישינוב תרנ"ו
§שער המלך, מרדכי ב"ר שמואל זולקווא תקל"ד
§שער המלך, מרדכי ב"ר שמואל, זולקווא, תק"מ
§שער המלך - א ב, מרדכי בן שמואל, גרודנו, תקע"ו
§שער התפלה, רבי חיים בן שלמה מצ'רנוביץ, סדילקוב תקפ"ה
§שער התפלה, ר' חיים טשרנוביץ, מאהלוב, תקפד
§שער התפלה, ר' חיים בן שלמה ממאהלוב, ווארשא, תרנה
§שערי האמונה, ר' נתן נטע דונר, ווארשא, תרסא, 94 עמ', 5MB, ליקוטים מספרי תלמידי הבעש"ט, בסדר א"ב
§שערי החסידות, רבי משה כשר, ירושלים, תשמ"א
§שערי ישועה, ר' ישראל בעל שם טוב, קעזמארק, תרעט
§שערי ישועה כתבי סגולה מהבעש"ט, ר' מנשה פריימאן, 1MB
§שפע חיים - ח"א - בראשית, נח, לך לך, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - ח"ב - וירא, חיי שרה, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - ח"ג - תולדות, ויצא, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - ח"ד - וישלח, וישב, חנוכה, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - ח"ה - מקץ, חנוכה, ויגש, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - ח"ו - ויחי, שמות, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - ח"ז - וארא, בא, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - ח"ח - בשלח, יתרו, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - ח"ט - משפטים, תרומה, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - ח"י - תצוה, כי תשא, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - חי"א - ויקהל, פקודי, ויקרא, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - חי"ב - ניסן, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - חי"ג - צו, שמיני, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - חי"ד - תזריע, מצורע, אחרי, קדושים, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - חט"ו - אמור, בהר, בה"ב, בחקתי, פסח שני, ל"ג בעומר, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - חט"ז - במדבר, שבועות, נשא, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - חי"ז - בהעלותך, שלח, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - חי"ח - קרח, חקת, חקת בלק, בלק, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - חי"ט - פנחס, מטו"מ, דברים, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - ח"כ - ואתחנן, עקב, ראה, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - חכ"א - שופטים, כי תצא, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - חכ"ב - כי תבא, נצבים, נצו"י, וילך האזינו, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - חכ"ג - אגרות ימים נוראים, דרשות א' דסליחות, ר"ה, שבת שובה, י"ג מידות, יום כיפור, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפע חיים - חכ"ד - סוכות, הו"ר, שמחת תורה, ענינים שונים, מכון דברי יציב איגוד חסידי צאנז ארה"ב, ברוקלין, תשסו
§שפת אמת - א בראשית, ר' יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי אלטר, פיוטרקוב, תרסה
§שפת אמת - ב שמות, ר' יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי אלטר, פיוטרקוב, תרסה
§שפת אמת - ג ויקרא, ר' יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי אלטר, פיוטרקוב, תרסה
§שפת אמת - ד במדבר, ר' יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי אלטר, פיוטרקוב, תרסה
§שפת אמת - ה דברים, ר' יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי אלטר, פיוטרקוב, תרסה
§שפת אמת על תיקוני הזהר רבי יהודה אריה אלטר, ורשה תרצ"ט
§שפת אמת, על פרקי אבות, ר' יהודה אריה ליב מגור, 6MB, ווילנא תרצ"ג
§שפת אמת וליקוטי יהודה - אלול וראש השנה, אלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי - היינה, יהודה אריה לייב בן יצחק אהרן אפרים פישל, ירושלים, 5718
§שפת אמת וליקוטי יהודה - חנוכה, אלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי - היינה, יהודה אריה לייב בן יצחק אהרן אפרים פישל, ירושלים, 5717
§שפת אמת וליקוטי יהודה - ימי התשובה ויום כיפור, אלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי - היינה, יהודה אריה לייב בן יצחק אהרן אפרים פישל, ירושלים, 5719
§שפת אמת וליקוטי יהודה - פסח, אלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי - היינה, יהודה אריה לייב בן יצחק אהרן אפרים פישל, ירושלים, 5716
§שפת אמת וליקוטי יהודה - קהלת וסוכות ב', אלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי - היינה, יהודה אריה לייב בן יצחק אהרן אפרים פישל, ירושלים, 5713
§שפת אמת וליקוטי יהודה - רות ושבועות, אלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי - היינה, יהודה אריה לייב בן יצחק אהרן אפרים פישל, ירושלים, 5714
שפת אמת המבואר, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
—§לאור שפת אמת - על פרשה ומועד, אברהם וינרוט, רמת גן, 5782, 477 עמ', 19MB
§שפת אמת, העלער, משולם פייביש (מכון סוד ישרים), ירושלים,
§שפתי צדיק, ר' שמואל אברהם אבא האגער, 7MB, קאלאמעא - תרנ"ו על התורה בדרך חסידות
§שפתי צדיקים, לבוב, תרלד, 39 עמ', 1MB, ילקוט דברים מהבעש"ט ור' דוב בער מזריטש ותלמידיהם
§שפתי צדיקים רבי יעקב ליינר
§שפתי קדושים רבי צבי הירש מנדבורנא, תר"ל ליקוט מחמשים תלמידי הבעש"ט על התורה, לבוב תר"ל, 32 עמ', 2MB, ממקור אחר, 119 עמ', 8MB
§שפתי קודש רבי יועץ חיים ראקוץ, לודז' תרפ"ט
§תולדות אהרן רבי אהרן מזיטאמיר, למברג תרכ"ה, על התורה וליקוטים, 183 עמודים, 4.4 MB
§תולדות בעלי שם טוב, ראדקינסזאהן, מיכאל לוי, קאניגסבערג, תרלו
§תולדות החסידים, מאהלער, מנחם אליעזר, קראקא, תרנא
§תולדות הישמח ישראל - א, דנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאל (תולדותיו), בני ברק, 5764
§תולדות הישמח ישראל - ב, דנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאל (תולדותיו), בני ברק, 5764
§תולדות הנפלאות רבי ישראל משה ברומברג, ורשה תרנ"ט
תולדות יעקב יוסף, ר' יעקב יוסף מפולנאה, על סדר הפרשיות, קארעץ תק"מ. על הספר ראה תגים א עמ' 34 ואילך
תולדות יעקב יוסף, ר' יעקב יוסף מפולנאה, למברג תרכו
תולדות יעקב יוסף, ר' יעקב יוסף מפולנאה, ורשה תרמא
§תולדות יעקב יוסף חלק א, ר' יעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאה, ירושלים, תשלג
§תולדות יעקב יוסף חלק ב, ר' יעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאה, ירושלים, תשלג
תולדות יעקב יוסף, ר' יעקב יוסף מפולנאה, לבוב תרכ"ג
§תולדות יצחק רבי יצחק בן מרדכי מנסכיז, בלגוריי תרס"ט, 210 עמ', 1MB, ჶממקור אחר
§תולדות נ"ח רבי נפתלי חיים נוטמאן, פרמישלא תרפ"ט
§תוספתא למדרש פנחס רבי פינחס שפירא, לבוב, תרנו
§תועפות ראם, שיחות והנהגות טובות ודברי תורה מר' אהרן מנחם מענדיל בן שלמה יהושע דוד גוטרמן מראדזימין, ווארשא, תרצו
§תורה אור, ר' יעקב משה הלוי קליינבוים, 3MB, פיעטרקוב - תרפ"ה על התורה בדרך דרוש וחסידות, ובסופו הדרן למס' קידושין
§תורת הרמ"ז, תורת ר' משולם זיסל מהאניפולי, קאלינסקי, יוסף, ירושלים, 5776
§תורת הרמ"ל השלם ר' משה יהודה לייב מסאסוב, על התורה, 41 עמודים, 783 ק"ב, סיגט, תרסג. מעמ' 30 - ליקוטים.
תורת חיים, ר' מנחם מנדל הגר מקוסוב, למברג תרטו
§תורת חסד, ר' אברהם מרדכי מלוצקא, ווארשא, תרכו, על התורה ועל התפלה
§תורת יצחק, ר' יצחק מערינהאלץ, 14MB, ווארשא - תרס"א על התורה בדרך אגדה וחסידות
§תורת שמואל, רבי שמואל בן נפתלי הירץ, ווארשא, תרסז, ממקור אחר
§תערוך לפני שלחן, ר' ישראל בן דוד משה פרידמן מטשורטקוב, ירושלים, תשנד, ילקוט בענייני סעודה ושלחנו של אדם
§תפארת אדם, תולדות ר' דוד משה מטשורטקוב, לבוב, 58 עמ', 3MB
§תפארת בית לוי, רבי שלום גוטמאן, על ר' לוי יצחק מברדיטשב, עם ס' תורת ישראל מבנו ר' ישראל, יס תר"ע, 71 עמ'
תפארת בנים, יועץ קים קדיש, ההדיר: , חידושי תורה וספורים נוראים ונפלאים מבניו ובני בניו של היהודי הקדוש
§תפארת היהודי, רבי יעקב יצחק בן אשר מפשיסחה, ווארשא, תרץ
תפארת היהודי, יועץ קים קדיש, ההדיר: , חידושי תורה וסיפורים על ר' יעקב יצחק, היהודי הקדוש מפשיסכא
§תפארת הצדיקים, ר' מאיר בן אהרן אריה ליב מפרמישלאן, ווארשא, תרסט
תפארת צדיקים - סיפורים וחידושי תורה, מאיר בן אהרון לייב מפרימישלאן, pdf
§תפארת חיים, ליקט הרב נתן נטע דונר, חידושים מר' חיים מאיר יחיאל ממאגלניצא על התורה. מעמ' 35 - על נ"ך. מעמ' 38 - מי דעת, ר' ירחמיאל מפרשיסחא, על התורה וליקוטים. מעמ' 47 - חזון ישעיה, ר' ישעיה מפרשעדבארז, על התורה. מעמ' 50 - דרך ישר, ר' ישכר בער מראדשיץ, על תהלים. מעמ' 51 - תפארת משה, ר' משה מלעלוב, על התורה. 55 עמודים, 755 ק"ב
§תפארת ישראל, ר' ישראל פרידמאן, 1MB, הוסיטין תרס"ד
§תפארת ישראל, ר' משה גראף, לודז, תרצא, 124 עמ', 5MB, סיפורים על ר' ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר
§תפארת ישראל, ר' שאול טאב, האדמו"ר ממודזיץ, ברוקלין תש"ה, 46 עמ', 1MB, דברי תורה
§תפארת ישראל, על ר' ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאל דנציגר, בני ברק, תשסח, 166 עמ', 2MB
§תפארת מהר"ם רבי יצחק לייפר, על ר' מאיר מפרמישלאן, ירושלים תשיח, 64 עמ'
§תפארת מרדכי עם פרשת מרדכי ח"א, תולדות והנהגות ר' מרדכי מנדבורנא, גינצבורג, מרדכי, בערעגסאס, תרפז
§תפארת שלמה, ר' שלמה אהרן אויערבאך, 12MB, טשערנאוויץ - תרנ"א על התורה (ס' בראשית) בדרך חסידות
§תפארת שלמה -מועדים, ר' שלמה בן דוב צבי הכהן, ירושלם, תשדמ
§תפארת שלמה -תורה, ר' שלמה בן דוב צבי הכהן, ירושלם, תשדמ
לאור תפארת שלמה, מדברי תפארת שלמה על פרשה ומועד, אברהם וינרוט, רמת גן, 5783, 454 עמ', 18MB, ממקור אחר
§תפילה למשה, על חגהסוכות, ר' אליקים משה בריעה מקאסזניץ, עם"אורות יהושע" - מנהגי חדשי אלול ותשרי, ויסבלום, יצחק בן מאיר, ברוקלין, נוא יארק, 5769
§תפלה נוראה וצעטיל קטן, אלימלך בן אליעזר ליפמן, מליזנסק - מכון בית יחיאל, ירושלים, 5776
§תקנות תמכין דאורייתא, ר' צבי אלימלך שפירא, תקנות חבורת תמכין דאורייתא במונקאטש, מונקאטש תרנ"ו, 41 עמ', 834KB, ממקור אחר
§תקנת השבין, ר' צדוק בן יעקב הכהן רבינוביץ, פיוטרקוב, תרפו
§תשועות חיים, רבי חיים ישעיה האלברסברג, על התורה, ליקוטים, ופירושים על רש"י, ופרטי שמות הקדושים היוצאים מראשי תיבות ומסופי תיבות, לובלין תרנ"ד, 100 עמ'ספרי רבי נחמן מברסלב ותלמידיו
§השתפכות הנפש המנקד, נחמן בן שמחה, ביתר עילית, תשסט
חיי מוהר"ן
חיי מוהר"ן
§חיי מוהר"ן - חלק ראשון, נחמן, לבוב, תרלד
§חיי מוהר"ן - חלק שני, נחמן, לבוב, תרלד
ימי מהרנ"ת, על התקרבות ר' נתן לר' נחמן מברסלב, למברג תרסג
§ימי מהרנ"ת, סטערנהארץ, נתן, פראמפאל, תרעט
§ימי מוהרנ"ת, ביתר עילית, תשסט, 369 עמ', 8MB, תולדות ר' נתן, תלמיד ר"נ מברסלב
ליקוטי הלכות
ליקוטי הלכות אורח חיים
§ליקוטי הלכות, נתן, לעמבערג?, תקס
ליקוטי הלכות, יורה דיעה, ר' נתן, זאלקווא תר"ח, 270 עמ', 110MB
ליקוטי הלכות, אורח חיים, ר' נתן מברסלב, ירושלים תרסט
ליקוטי הלכות אורח חיים חלק א', מוהר"ר רבי נתן מברסלב
ליקוטי הלכות אורח חיים חלק ב'
ליקוטי הלכות אורח חיים חלק ד'
ליקוטי הלכות אורח חיים חלק ו'
ליקוטי הלכות אורח חיים חלק ז'
ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ג'
§לקוטי הלכות על שו"ע חלק א - או"ח א, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, 5774
§לקוטי הלכות על שו"ע חלק ב - או"ח ב, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, 5774
§לקוטי הלכות על שו"ע חלק ג - או"ח ג, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, 5774
§לקוטי הלכות על שו"ע חלק ד - יו"ד א, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, 5774
§לקוטי הלכות על שו"ע חלק ה - יו"ד ב, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, 5774
§לקוטי הלכות על שו"ע חלק ו - אהע"ז, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, 5774
§לקוטי הלכות על שו"ע חלק ז - חו"מ, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, 5774
§לקוטי הלכות על שו"ע חלק ח - חו"מ ב, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, 5774
§לקוטי הלכות על שו"ע - או"ח א, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ירושלים, 5755
§לקוטי הלכות על שו"ע - או"ח ב, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ירושלים, 5755
§לקוטי הלכות על שו"ע - או"ח ד, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ירושלים, 5755
§לקוטי הלכות על שו"ע - או"ח ה, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ירושלים, 5755
§לקוטי הלכות על שו"ע - או"ח ו, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ירושלים, 5755
§לקוטי הלכות על שו"ע - או"ח ז, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ירושלים, 5755
§לקוטי הלכות על שו"ע - או"ח ח, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ירושלים, 5755
§לקוטי הלכות על שו"ע - יו"ד א, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ירושלים, 5755
§לקוטי הלכות על שו"ע - יו"ד ג, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ירושלים, 5755
§לקוטי הלכות על שו"ע - יו"ד ד, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ירושלים, 5755
§לקוטי הלכות על שו"ע - חו"מ ג, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ירושלים, 5755
§לקוטי הלכות לחנוכה, נחמן בן שמחה, מברסלב, ירושלים, 5777
לקוטי מוהר"ן
ליקוטי מוהר"ן
ליקוטי מוהר"ן
ליקוטי מוהר"ן, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
ליקוטי מוהר"ן לרבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן, ר' נחמן מברסלב, אוסטרהא תקס"ו, קס דפים
§לקוטי מהר"ן - חלק א, ר' נחמן מברסלב, ז'ובקבה?, תקסט
§לקוטי מהר"ן - חלק ב, ר' נחמן מברסלב, ז'ובקבה?, תקסט
ליקוטי מוהר"ן תנינא, ר' נחמן מברסלב, מאהלוב תקעא
ליקוטי מוהר"ן, עם ליקוטי מוהר"ן תנינא, ר' נחמן מברסלב, ירושלים תרלד
ליקוטי מוהר"ן, למברג תרלו
ליקוטי מוהר"ן, עם ליקוטי מוהר"ן תנינא ומפתחות, ירושלים תרע
ליקוטי מוהר"ן, עם ליקוטי תפלות, וליקוטי הלכות, ופרפראות לחכמה מר' נחמן מטשערן, ורשה תרעו-תרעח
ליקוטי מוהר"ן תנינא, ר' נחמן מברסלב, ורשה תרצו
§ליקוטי מוהר"ן, ר' נחמן בן שמחה, מברסלב, ירושלים, תשלה
לקוטי מוהר"ן, 416 עמ', 10.1MB. מעמ' 363 - מפתח נושאים
§לקוטי מוהר"ן, רב נחמן בן שמחה מברסלב, ירושלים, תשס
§ליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מברסלב - מכון פיתוחי חותם, ארץ ישראל, תשע
§ליקוטי מוהר"ן המבואר, נחמן בן שמחה, ביתר עילית, תשע
ליקוטי מוהר"ן עם פירוש "שפת הנחל" - חלק א', ר' אשר שיק, חידושים ובאורים, על-פי פסוקי תנ"ך ומאמרי חז"ל בגמרא ומדרשים וזוהר הקדוש וכתבי האר"י ז"ל, ומיוסדים לבאר ולפרש המאמרים הנוראים, פלאי פלאים, שבספר הקדוש והנורא "לקוטי מוהר"ן"
§לקוטי מוהר"ן ע"פ שפת הנחל - א, נחמן בן שמחה, מברסלב - שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
ליקוטי מוהר"ן עם פירוש "שפת הנחל" - חלק ב'
ליקוטי מוהר"ן עם פירוש "שפת הנחל" - חלק ג'
לימודי מוהרא"ש - ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"א, פרשת קרח שנת תשל"ה
קיצור ליקוטי מהר"ן, ר' נחמן מברסלב, תרט
קיצור ליקוטי מהר"ן, ר' נחמן מברסלב, למברג תריט
קיצור ליקוטי מהר"ן, ר' נחמן מברסלב, בלגורייא תרעא
קיצור ליקוטי מהר"ן, ר' נחמן מברסלב, וילנא תרפ
קיצור ליקוטי מוהר"ן השלם, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור חסידות, ממקור אחר
פאר הליקוטים על ליקוטי מוהר"ן - ח"א, הוצאת שיר חדש, יפו, 5775
פאר הליקוטים על ליקוטי מוהר"ן - ח"ב, הוצאת שיר חדש, יפו, 5775
—§לקוטי מוהר"ן ע"פ שפת הנחל - ב, נחמן בן שמחה, מברסלב - שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
—§לקוטי מוהר"ן ע"פ שפת הנחל - ג, נחמן בן שמחה, מברסלב - שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§לקוטי עצות, נחמן בן שמחה, ביתר עילית, תשסט
ליקוטי עצות
§לקוטי עצות, נחמן בן שמחה, מברסלב, לבוב, 5620
§לקוטי עצות - מהדורא בתרא, ר' נחמן, לעמבערג, תרלד
§לקוטי עצות, ר' נחמן מברסלב
§לקוטי עצות החדש
אוצר היראה, ליקוטי עצות המשולש, אמת וצדק, כרך א, תשנז, 18 עמ', 1.4MB
—§לקוטי תפלות, נחמן בן שמחה, ביתר עילית, תשסט
ליקוטי תפלות
ליקוטי תפילות ותחנונים, מבוסס על לקוטי מוהר"ן, למברג תרלו
לקוטי תפילות, ברסלב, פאדגורזע תרסו
§לקוטי תפלות - חלק ראשון, ווארשא, תרצ
§לקוטי תפלות - חלק שני, ווארשא, תרצ
ליקוטי תפילות, מוהר"ר נתן מברסלב
§ליקוטי תפילות א-ב, נחמן בן שמחה, מברסלב - שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ירושלים, 5756
משיבת נפש, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
§משיבת נפש, נחמן מברסלב, ווארשא, תרצ
§משיבת נפש, נחמן מברסלב, ירושלים, תשב
§משיבת נפש - לקוטים מספרי ר' נחמן וספר תקון הכללי, נחמן מברסלב, לעמבערג, תשז
§משיבת נפש המנקד, נחמן בן שמחה, ביתר עילית, תשסט
ספורי מעשיות
סיפורי מעשיות
סיפורי מעשיות - ברסלב
סיפורי מעשיות, ר' נחמן מברסלב, אוסטרהא? תקע"ה
סיפורי מעשיות, ר' נחמן מברסלב, למברג תרי
סיפורי מעשיות, ר' נחמן מברסלב, למברג תרכד
סיפורי מעשיות, ר' נחמן מברסלב, ורשה תרמא, §ממקור אחר
סיפורי מעשיות, ר' נחמן מברסלב, פאדגרזע תרס
§סיפורי המעשיות, נחמן מברסלב, לעמבערג, תרסב
סיפורי מעשיות, ר' נחמן מברסלב, ורשה תרסט
סיפורי מעשיות, ר' נחמן מברסלב, ירושלים תרע
סיפורי מעשיות, ר' נחמן מברסלב, ורשה תרע
§ספורי מעשיות, נחמן מברסלב, ווארשא, תרפב
§ספורי מעשיות, נחמן מברצלב, ברלין, תרפב
§ספורי מעשיות, נחמן מברסצלב, ברלין, תרפג
סיפורי מעשיות, ר' נחמן מברסלב, לובלין, תרפט
סיפורי מעשיות, ר' נחמן מברסלב, ירושלים תרצה
§סיפורי מעשיות, ר' נחמן בן שמחה, מברסלב, ירושלים, תשנא
סיפורי מעשיות, ר"נ מברסלב, עם תרגום לאידיש, 289 עמ', נ"י תשלו, 25.8MB. מעמ' 256- "רמזי מעשיות", ביאורים לסיפורים, ר' נחמן מטשערין
§ספורי מעשיות, נחמן בן שמחה, ביתר עילית, תשע
סיפורי מעשיות, מנוקד, 234 עמ', 2MB
סיפורי מעשיות, עם תרגום לאידיש, נ"י תשלו, 289 עמ', 25.7MB. מעמ' 256 - "רמזי המעשיות"
§סיפורי מעשיות, ר"נ ברסלב, עם "ספר הרמזים" - ביאור על סיפורי מעשיות, ועם "לוית חן" לר' לוי יצחק בנדר, ביתר עילית, תשסט
—§שלש מעשיות, נחמן מברצלב, ברלין, תרפב
—§שש מעשיות, נחמן מברצלב, ברלין, תרפב, ממקור אחר
—§שתי מעשיות, נחמן מברצלב, ברלין, תרפב
—§מעשה בשבעה קבצנים, נחמן מברסלב, ברלין, תרפב
—§מעשה בבעל־תפלה, נחמן מברצלב, ברלין, תרפב
—§מעשה בשבעה קבצנים, נחמן מברסלב, ברלין, תרפב
סיפורי מעשיות עם פירוש נהרי אפרסמון - סיפורי ברסלב, בנוי ומיוסד ע"פ דברי רבי נחמן מברסלב
§
ספורי מעשיות חדשים, נחמן בן שמחה מברסלב, פאדגארזע, 5660
§סיפורי מעשיות מעשה ז - עם פירוש רב חסד, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5773
§ספורי מעשיות ע"פ נהרי אפרסמון, נחמן בן שמחה, מברסלב - שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§סיפורי מעשיות - רב חסד מעשה ז מזבוב ועכביש
§סיפורי מעשיות - רב חסד מעשה יג
ספר המידות - ברסלב
ספר המידות, ברסלב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
ספר המידות
ספר המידות לרבי נחמן מברסלב
§המדות, ר' נחמן בן שמחה,מברסלב, מאהלוב, תקעא
§ספר המדות, ר' נחמן מברסלב, ורשימת "שמות הצדיקים" מתקופת התנ"ך עד ימיו, בראסלב תקפ"א
ספר המדות, ר' נחמן מברסלב, אוסטרהא תקפ"א, 104 עמ', 10.1 MB
ספר המדות, ר' נחמן מברסלב, למברג תרטו
ספר המדות, ר' נחמן מברסלב, עם מראה מקומות מר' נחמן מטשערין ומר' צדוק מלובלין, ורשה תרעב
§ספר המדות, נחמן בן שמחה, ביתר עילית, תשסט
שבחי הר"ן
§שבחי הר"ן, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ביתר עלית, תשסט
§שבחי הר"נ עם שיחות הר"נ, נתן, גרמני, תשז
§שבחי הר"ן, נחמן בן שמחה, מברסלב - שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ירושלים, 5755
שיחות הר"ן, ר' נחמן מברסלב
שיחות הר"ן
§שיחות הר"ן, נחמן בן שמחה, ביתר עילית, תשע
שיחות הר"ן, מוהר"ר רבי נתן מברסלב זי"ע, בו יסופר מקדושת רבנו
§שיחות הר"ן, נחמן בן שמחה, מברסלב - שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ירושלים, 5755
שיחות נבחרות מתוך ר' נחמן מברסלב, תורות, שיחות, סיפורי מעשיות (הוצאת עם הספר, ידיעות אחרונות תשס"ט 2009)
—§מגיד שיחות, ר' נחמן מברסלב
תיקון הכללי
התיקון הכללי, עם תוכנת חיפוש
התיקון הכללי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
§תיקון הכללי, הוצאת היכל הקודש, ירושלים, 5756
§תיקון הכללי עם כוונות וביאורים
§תיקון הכללי עם כוונות וביאורים
§תקון הכללי, ר' נחמן בן שמחה מברסלב, עם "קריאת שמע של האר"י", וקרנות צדיק" לר' אליהו סלימאן מני, ירושלים תשנ
תפילות ארץ ישראל, ר' נחמן מברסלב
§אבניה ברזל, על התקרבות ר' נתן לר' נחמן, ושיחות משניהם, חזן, אברהם בן נחמן ישראל הלוי, ירושלים, 5695
§אדרבא, מדריך להבטה חיובית ע"פ ר"נ מברסלב, בזאנסון, ישראל יצחק, תל אביב יפו, 5775
§אמונת חכמים, עם ניקוד, פרידמאן, שמואל העשיל, צפת, 360 עמ', 28MB
§באר בשדה - אנקת אסיר מתיר אסורים, על הפרשיות ומועדים, בדרך ברסלב, פרנק, ברוך מרדכי בן חיים יהודה ליב, ירושלים, 5774
§באר בשדה - מועדי השנה, ע"פ משנת ברסלב, פרנק, ברוך מרדכי בן חיים יהודה ליב, ירושלים, 5773
בינה לעתים - תשובת השנה, מלוקט מספרי ליקוטי הלכות של ר' נתן מברסלב, למברג תרלד
§בן תורה ועליה במשנת מוהר"ן
§ג"ל הנחל - ליקוטי הנח"ל, לקט מספרי ר"נ מברסלב על ל"ג בעומר ורשב"י
§המדות או הנהגות ישרות, נחמן מברצלב, ורשה, תרפז
ר' נחמן מברסלב - תורות נבחרות מתוך: ר' נחמן מברסלב, תורות, שיחות וסיפורי מעשיות
§דובר צדק, ווארשא, תרצ"ג, 21 עמ', 3MB
§הארי שבחבורה, על ר' אברהם שטרנהארץ, בעריכת נתן בורשטיין, מחסידות ברסלב
§הכר נא דבר אמת, על הנסיעה לאומן, על השתטחות על קברי צדיקים, ברוקלין, 5772, 104 עמ', 4MB
המפתח לליקוטי מוהר"ן על התורה ומועדים, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§הנהר המטהר, תשעא, עצות, סגולות, הדרכות והנהגות טובות, מלוקטים מספרי ר"נ מברסלב ור' נתן, ממקור אחר
§הציון הקדוש במשנת ברסלב, על הנסיעה לאומן, מכון לעובדא ולמעשה, ירושלים, 5775
השבת של רבי נחמן מברסלב, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§התודה, על הודאה לה' בדברי ר"נ מברסלב, סוקר, יוסף דוד, ירושלים, 5777, 206 עמ', 10MB
§וירוס הקורונה, איך להתגבר על הפחדים, ע"פ ר"נ מברסלב, ראטה, יואל, ירושלים, 5780
§ומאזין תרועה, ענייני ר"הע ותקיעת שופר ע"פ ליקוטי מוהר"ן, ראזענמאן, רפאל יוסף בן מרדכי, מאנסי, 836 עמ'
§זמרת הארץ, נחמן אב"ד דק"ק טשערין, ברוקלין, תשמד
זמרת הארץ, ר' נחמן מטשערין, על קדושת א"י וירושלים, נ"י תשמ"ד, 128 עמ', 2.7 MB
חברותא לעיון בליקוטי מוהר"ן, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
חוט של חסד, הרב שלום ארוש, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§חתונה ונישואין- ברסלב, פרנק, ברוך מרדכי בן חיים יהודה ליב, ירושלים, 5775,
יחוד ההתבודדות, על ההתבודדות, בדרך ר"נ מברסלב, ר' אברהם צבי קלוגר, בית שמש, 374 עמ', 10MB
§ים החכמה - יא, תיקון הכללי ע"פ כוונות רבינו, מארגנשטערן, יצחק מאיר, ירושלים, 5764
§ים החכמה - יב, תיקון הכללי עם הכוונות, "הודו" עם פירוש הבעש"ט, מארגנשטערן, יצחק מאיר, ירושלים, 5765
§לקוטי אבן, ר' אפרים בן נפתלי וויינברג, 11MB, ירושלים תרמ"ב, מלוקט מדברי ר' נחמן מברסלב, על הלכות השכמת הבוקר, ציצית, תפילין וברכות השחר, על-פי הסוד, ჶממקור אחר
§לקוטי אבן, דרושים מבוססים על דבר ר"נ מברסלב, עם "תפילות הבוקר" - שמבוססות על תורת ר"נ מברסלב
§מימי הנחל - גליונות א-טו, חסידי ברסלב, ישראל, 5771-5773
§מכתב ההסתלקות - סדר היום - עין זוכר, סדר ימיו האחרונים של ר' נתן מברסלב, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ברוקלין, תשסח
§מכון שבתך, מאמרים במשנת ליקוטי מוהר"ן, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5775, 907 עמ', 16MB
מכון שבתך, ביאורי הלכות ע"פ החסידות ור"נ מברסלב, ר' אברהם צבי קלוגר, בית שמש, עם מפתח נושאים אלפאביתי, 913 עמ', 41MB
§מנחל בדרך ישתה רפ"ב, שפת הנחל,
§משלחן רבינו, לקט מדברי ר' נחמן ורב נתן מברסלב
§נחלי דבש, נחמן בן שמחה מברסלב - מכון גנזיא דמלכא, ירושלים, 5768
§נחת השלחן, ר' נחמן בן צבי אריה גולדשטיין, ירושלים, תרע, ליקוטים מספרי ר"נ מברסלב על השו"ע בדרך מוסר ורמז
§נפלאותיך אשיחה, על ליקוטי מוהר"ן תנינא, הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5780
§נקודת השמחה, זילבר, ירמיהו, בני ברק, תשסא, לקט מכתבי ר"נ מברסלב ור נתן במעלת השמחה והתחזקות בנקודות טובות שבכל אדם, עם לקט תפלות בענין זה מס' ליקוטי תפלות
§סדר דרך הלימוד ע"פ דעת ר"נ מברסלב, עם התעוררות לימוד שו"ע כל יום, שיק, אליעזר שלמה, ברוקלין, תשלו
§עמק הנחל, ר' נחמן מברסלב, ירושלם
§הנהגות ישרות, נחמן מברסלב, לבוב
§נסיעת הר"ן לארץ הקדושה, מיכאלעוויץ, תרצג
ספר המפתחות, לספרי ר"נ ברסלב, ירושלים תרעא
§סיפור השתלשלות הגילויים של ספר סיפורי מעשיות, פרנק, ברוך מרדכי בן חיים יהודה ליב, ירושלים, 5770
§קנאת ה' צבאות, שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, ירושלים, תשכה
§קנאת ה צבאות, רבי נתן מברסלב, ישראל, תשע"ב
§חייו ותורתו - רבי נחמן מברסלב, צייטלין, הלל, ורשה, תרע
§מעגלי צדק, ר' נחמן מברסלב, יוזעפאף, תרו, 28 עמ', 1MB
§סגולה נפלאה, להצלחה בתורה וחיראת שמים ועשירות וזיווג וילדים, ע"פ כתבי ר"נ מברסלב, עטייה, אליהו בן מרדכי, ירושלים, 5774
§עלים לתרופה, סטערנהארץ, נתן, ווארשא, תרצ
§פאר הליקוטים על ליקוטי מוהר"ן - ח"ג, יפו, 5780
§פאר הליקוטים על ליקוטי מוהר"ן - ח"ד, יפו, 5782
§פאר הליקוטים על ליקוטי מוהר"ן - ח"ה, יפו, 5781
§ראשי בשמים, בענייני פורים, ע"פ ליקוטי מוהר"ן, ראזענמאן, רפאל יוסף בן מרדכי, מאנסי,
§רב חסד - על סיפורי מעשיות חלק א', הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5779
§רב חסד - על סיפורי מעשיות חלק ב, הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5779
רבנו נחמן מברסלב, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§שאל בני - ל"ג בעומר, קיוואק, ניסן דוד, 5777
§שאל בני - מגילת אסתר ופורים, קיוואק, ניסן דוד, 5777
§שאל בני - ספירת העומר, קיוואק, ניסן דוד, 5777
§שאל בני - פסח, קיוואק, ניסן דוד, 5776
§שאל בני - שבועות, קיוואק, ניסן דוד, 5777, 206 עמ', 9MB
§שיבולים - 1, על חסידות ברסלב, מערכת שיבולים, 5770
§שיח בשמים, ענייני פורים, ע"פ שיחות הר"ן, ראזענמאן, רפאל יוסף בן מרדכי, מאנסי, 5768
§שיחת פה, ענייני פסח, ע"פ שיחות הר"ן,ראזענמאן, רפאל יוסף בן מרדכי, מאנסי, 5768
§שער השלום, לקט מס' "ליקוטי הלכות" בענייני רעת המחלוקת
תפלות הבוקר, מיוסד על דברי ר' נתן מברסלב, ירושלים תרמא

כתבי ר' אשר שיק
אבות ובנים, ר' אשר שיק, יגלה מעלת איחוד בין האבות והבנים, ויתן עצות לכל אב איך שיצליח עם בנו לעלותו על דרך הישר, דרך התורה והאמונה, ויזכה לרוות ממנו רוב נחת דקדושה
אדון הנפלאות, ר' אשר שיק, יגלה את גודל הניסים והנפלאות שהקב"ה עושה עם עם ישראל בעת הזאת, ואיך שאין שום עצה אחרת להנצל ממקרי ומפגעי הזמן רק לברוח אליו יתברך
אדר שמח, ר' אשר שיק, יגלה את מעלת חודש אדר, שהוא חודש השמחה שבחודש זה עוקרים את המן-עמלק, שהוא כלל הספקות, ועל-ידי תוקף השמחה זוכים לגאולה
אהבה אמיתית, ר' אשר שיק, יורה דרך נכונה להגיע אל מדת אהבה אמיתית לאהוב את הבורא יתברך שמו, ולאהוב את זולתו, ואת אשתו וילדיו
אהבת התורה, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את כל בר ישראל בלימוד התורה הקדושה, ויכניס תשוקה עצומה בלב, איך להחזיק תמיד בלימוד ועסק התורה הקדושה, ויגלה עצות נכונות איך לזכות לכתרה של תורה
אוהבים אותך, ר' אשר שיק, יגלה את מעלת נשמות ישראל, ואיך שהקדוש-ברוך-הוא אוהב את כל בר ישראל, וכן מצד הנשמה, שכל אחד הוא אהוב לכל
אוצר האמונה, ר' אשר שיק, מעלת האמונה הפשוטה בו יתברך, להאיר על נפשו ערבות, זיו, ידידות חיות אלוקותו יתברך. ועצות והתחזקות והנהגות ישרות איך לזכות לזה
§אוצר האמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אוצר החיים, ר' אשר שיק, יקרת החיים של בר ישראל, ואיך שיכולים לנצל את החיים בזה העולם בטוב ובנעימים, להמשיך על עצמו ערבות זיו שכינת עוזו יתברך, ועצות והתחזקות והנהגות ישרות איך לזכות לזה
§אוצר החיים, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אוצר הסבלנות, ר' אשר שיק, יופי מידת הסבלנות - לסבול את כל מה שעובר עליו, וידבק עצמו בו יתברך, ויאיר על נפשו ערבות, ידידות, זיו, חיות אלקותו יתברך המאיר בכל העולמות
§אוצר הסבלנות, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5750
אוצר הפורים, ר' אשר שיק, מעלת ימי אדר הקדושים, ומה יכולים לפעול בהם למחוק את עמלק, ולקרב את הגאולה
§אוצר הפורים, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5763
אוצר הפסח, ר' אשר שיק, הלימודים העמוקים אשר מלמדים אותנו ההכנה לחג הפסח, על ידי צדקה לעניים, קמחא דפסחא, ובדיקת חמץ, ועניין חמץ ומצה וימי פסח הקדושים
§אוצר הפסח, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5762
אוצר הקדושה, ר' אשר שיק, המדברים מתיקון האדם וקדושתו, ואיך יכול לצאת מהפח יקוש שנפל לשם
§אוצר הקדושה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אוצר הקונטרסים חלק א', ר' אשר שיק, יורה לו דרכים ועצות קלות ונעימות איך לעבור את זה העולם בטוב ובנעימים ובאושר אמיתי, ולהיות דבוק בחי החיים בו יתברך
אוצר הקונטרסים חלק ב'
אוצר הקונטרסים חלק ג'
אוצר הקונטרסים חלק ד'
אוצר הקונטרסים חלק ה'
אוצר הקונטרסים חלק ו'
אוצר הקונטרסים חלק ז'
אוצר הקונטרסים חלק ח'
אוצר הקונטרסים חלק ט'
אוצר הקונטרסים חלק י'
אוצר הקונטרסים חלק יא
§אוצר הקונטרסים - א, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - ב, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - ג, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - ד, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - ה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
§אוצר הקונטרסים - ו, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - ז, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - ט, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - י, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - יא, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - יב, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - יג, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - יד, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - טו, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - טז, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - יז, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - יח, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - יט, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - כ, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - כא, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - כב, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - כג, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - כד, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - כה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
§אוצר הקונטרסים - כח, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
§אוצר הקונטרסים - כט, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
§אוצר הקונטרסים - ל, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
§אוצר הקונטרסים - לא, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אוצר הקונטרסים - לב, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אוצר חינוך הילדים, ר' אשר שיק, מעלת קדושת חינוך הילדים בעיתים הללו, לתת להם חינוך של אמונה ברורה ומזוככת בו יתברך
§אוצר חנוך הילדים, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5760
אוצר ל"ג בעומר וימי הספירה, ר' אשר שיק, המדברים ממעלת היום הקדוש והנורא ל"ג בעומר, הילולא דבר יוחאי, וממעלת ימי הספירה הקדושים
§אוצר ל"ג בעומר וימי הספירה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5766
אוצר לבחורי ישיבה, ר' אשר שיק, ללהב את ליבם של בחורי ישיבה אל אביהם שבשמים, ויכניס בהם תשוקה עצומה להתמיד בלימוד התורה הקדושה, ולהתנהג בדרך ארץ גדול, ויורה להם דרך קל ונכון איך לעבור את ימי הנעורים בטוב ובנעימים
§אוצר לבחורי ישיבה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5768
§אוצר לנשים, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אוצר לנשים, ר' אשר שיק, המדברים ממעלת האשה הצנועה, ויחזק ויעודד את נשות ובנות ישראל להתחזק בכל מה שעובר עליהן, ויורה להן עצות בחיי יום יום
אוצר ראש השנה, ר' אשר שיק, יקרת הזוכים לבוא אל צדיקים על ראש השנה בכלל, ואל ציון רבנו ז"ל בעיר אומן בפרט, ומגלים את גודל התקונים שמקבלים בראש השנה
§אוצר ראש השנה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5756
אוצר שובבי"ם, ר' אשר שיק, והוא המדברים על מעלת ימי שובבי"ם, ואיך שהם ימים מסוגלים לתקן את חטאות נעורים, ועצות נפלאות איך לצאת מכל רע שנדבק בו, ולזכות לדבק עצמו באין סוף ברוך הוא
§אוצר שובבי"ם, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5766
§אוצר שלום בית, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5758
אוצר שלום בית, ר' אשר שיק, ליקוטי קונטרסים יקרים מפז ומפנינים שנדפסו ונתפשטו כבר בעולם, המדברים מענין שלום בית, ומחזקים ומעודדים את בני הזוג, שיחיו ביחד באהבה ובהבנה ובכבוד הדדי, שאז יגרמו ששכינת עוזו יתברך תשרה ביניהם. והקונטרסים נותנים עצות יקרות ונעימות איך לזכות להגיע אל שלום בית אמיתי וכבוד הדדי, ועל ידי זה ימשיכו על עצמם בני הזוג אושר בחיי הנישואין, ושכינת עוזו יתברך תשרה בתוך ביתם, ויהיו דבוקים בו יתברך תמיד
§אור אמונה, שיק, אליעזר שלמה; נחמן בן שמחה, מברסלב, ירושלים, 5745,
אור הנר, ר' אשר שיק, גילויים נוראים ונפלאים בסוד אור נר חנוכה, ואל מה יכולים לזכות אז
אור וחושך, ר' אשר שיק, יגלה את סוד חג החרות יציאת מצרים, ואיך שכך עובר על כל אחד בכל יום, ועל האדם להתחזק בכל המצבים שעוברים עליו
אור לארבעה עשר, ר' אשר שיק, יגלה מה זה בדיקת חמץ, ומה צריכה להיות עבודת בר ישראל בליל בדיקת חמץ, ואשרי אדם ששם ליבו אל דברי אלו, ואז אל רב טוב הצפון והגנוז יזכה
אור שובבי"ם, ר' אשר שיק, יגלה את מעלת האדם הזוכה להתקרב אל רבנו ז"ל, ויסביר מה הם ימי שובבי"ם, ומה צריכים לעשות בימים אלו, ומהו התקון העיקרי
אורה ושמחה, ר' אשר שיק, יגלה את גודל האור שנתגלה ביום הפורים, והתיקון של האדם הוא רק שמחה. ומי ששמח תמיד, מוחלים לו על כל עוונותיו, וזוכה לחזות בנועם ה'
אושר התפלה, ר' אשר שיק, יגלה ויפרסם את האושר הגדול המגיע לאדם העוסק תמיד בתפילה ובבקשה אליו יתברך, ואיך שחייו הם חיים רוחניים, ערבים ונעימים, וזוכה שיאיר עליו אור השכינה באור נורא ונפלא עד מאוד
אזן קשבת, ר' אשר שיק, יעורר על מעלת בר ישראל שמשתתף בצערו של זולתו, ומשתדל לעזור לו במה שרק יוכל, והעיקר לשמוע את מה שיש לו לומר, כי בזה ששומעים את זולתו מרחיבים לו בצערו הקשה, ומשמחים אותו, וזה מאוד יקר וחשוב בשמים
אחדות וסובלנות, ר' אשר שיק, ידבר ממעלת האחדות בין נשמות ישראל, ואיך שכל אחד צריך לסבול את הזולת ולעזור לו בעת מצוקתו, וגודל שכרו בזה ובבא לנצח
איך להצליח, ר' אשר שיק, יגלה עצות נוראות ונפלאות איך להצליח בחיים, ולהיות המאושר ביותר בזה העולם, ולא יחסר לו שום דבר, ויהיה עשיר גדול
איך להתחזק, ר' אשר שיק, בו יבאר עצות נוראות ונפלאות איך להתחזק בכל מיני צרות שעוברים על האדם, וידריכו בדרכים ונתיבות חדשות, איך להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר שבעולם
איך לצאת מהצרות, ר' אשר שיק, יורה דרך לכל אחד שנמצא באיזה צרה, איך יוכל לצאת ממנה, ויהפוך את הצרה להרחבה, ויזכה להיות דבוק תמיד בו יתברך
אין בעיות, ר' אשר שיק, יגלה לאדם עצות נפלאות והנהגות ישרות איך להפטר מכל הצרות והבעיות והיסורים שעוברים עליו, ואיך יכול לחיות חיים טובים, ערבים ונעימים, ויהיו החיים והשלום בתוך ביתו תמיד
אין להתייאש, ר' אשר שיק, יגלה את גנות היאוש, שהורס את האדם לגמרי, ומכניסו לידי שגעון ודיכאון. ויחזק ויאמץ את כל הירודים והנפולים, השבורים והחלושים, ויורה להם עצות נפלאות איך לצאת מהדיכאון והיאוש שסיבבו אותם
אין לי זמן, ר' אשר שיק, יגלה מהזמן שברא הקב"ה, כי הזמן בעצמו הוא צמצום מהאין סוף ברוך הוא, וכשאדם זוכה לשמור על הזמן, אזי נכלל בו יתברך לגמרי, ועולה אל למעלה מהזמן, ורואה איך שאין שום זמן כלל
אינך כישלון, ר' אשר שיק, יעודד את כל בר ישראל, שלא יהיה בעצבות ובמרירות, ולא יחזיק עצמו לכשלון בחייו, ויגלה עצות נפלאות, איך להפוך את כל הירידות והנפילות שלו לעליות גדולות, עד שיזכה להכלל בו יתברך
איפה אתה, ר' אשר שיק, יכניס באדם ישוב דעת אמיתי, שיזכה לישב את עצמו תמיד, וישאל את עצמו איפה הוא נמצא בעולם, ומה התכלית שלו בחיים, ויתן לו עצות איך להתמודד עם הבעיות הקשות שעוברות עליו מדי יום ביומו
אל תדאג, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את האדם, איך שצריך להרחיק ממנו את הדאגות כי זה יכלה לו את בריאותו, ויפילו לבאר שחת, ואיך שהדאגות אינן מביאות את האדם אל שום מקום, רק אל סף היאוש
אל תהיה רגיש, ר' אשר שיק, יגלה את חולשת אופי האדם, ומה חסרונו, ואיך נשבר מכל מה שעובר עליו, ויתן לו עצות נוראות ונפלאות להתחזק ולהתמודד עם החיים, ולהצליח כל ימי חייו, ולהעלות תמיד מעלה מעלה בהצלחה מרובה
אל תכנס ללחץ, ר' אשר שיק, יעורר כל אדם לקחת את כל אשר עובר עליו בקלות,
אל תלך שולל, ר' אשר שיק, יעורר את האדם שלא יטעה עצמו, וכן לא יטעו אותו כל מיני שקרנים וצבועים הקוראים עצמם מקובלים
אל תעצבן אותי, ר' אשר שיק, בו יבואר ממעלת מדת הסבלנות
אל תקח ללב, ר' אשר שיק, יגלה דרך נפלאה בחיי האדם לעבור את זה העולם בשלום, ואף פעם לא לריב ולהתקוטט עם אף אחד רק יהיה שש ושמח ודבוק בו יתברך, ויעסוק בתורה ובמצוות תמיד, ואז עולמו יירש בחייו
אל תשבר, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את כל בר ישראל שיחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו בימי חייו, ושום דבר שבעולם לא יוכל לשבור אותו ולא יפילו ולא יחליש דעתו כלל, רק מכל צרותיו וירידותיו והרפתקאותיו יברח אליו יתברך, ועל ידי זה יעבור את זה העולם בשלום, ויהיה תמיד דבוק בחי החיים בו יתברך
אל תשפיל אותי, ר' אשר שיק, יגלה את מעלת האדם המגביה את זולתו ומחזק אותו, וכן מעלת המכניס אמון והתחזקות באשתו וילדיו, שאז יהיה לו בית חזק ובית בריא, ויקנה לעצמו הרבה אוהבים
אל תתאכזב, ר' אשר שיק, יורה לאדם דרך, איך לעבור את ימי חייו בטוב ובנעימים, ויצחק מהכל, ולא יקח שום דבר ללב, רק תמיד יברח אליו יתברך, ואז לא יתאכזב משום בריה שבעולם. וכן לא יהיה רגיש כלל, משום דבר
אל תתיאש, ר' אשר שיק, יזהיר את האדם לבל יתיאש מכל מה שעובר עליו
אל תתלונן, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את כל בר ישראל שיהיה תמיד שמח, וירגיל את עצמו ליתן תודה והודאה להשם יתברך, ולא יתלונן על כל מה שעובר עליו, רק ידע כי הכל חסד גדול ממנו יתברך
אמונה פשוטה, ר' אשר שיק, יבאר איך שעיקר תכלית בר ישראל הוא להשליך מעצמו כל החכמות של הבל, ויכנס באמונה פשוטה, להאמין בו יתברך בלי שום השכלות של שטות, אלא בתמימות ובפשיטות, ויהיה מוכן ומזומן למסור נפשו אליו יתברך
אמרי מוהרא"ש חלק א', הרה"ג חדב"נ ר' משה אוסטרייכער שליט"א, ליקוטי שיחות ומאמרים, דיבורים יקרים, סיפורים ועובדות נפלאים שראינו ושמענו ממאור עינינו כבוד קדושת מוהרא"ש שליט"א הממשיך ומגלה בדור הזה את אור האורות של רבינו איש האלוקים נורא מאוד, אדמו"ר בוצינא קדישא, בוצינא עילאה רבי נחמן מברסלב זי"ע
§אמרי מוהרא"ש - א, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5746
אני בטוח, ר' אשר שיק, יגלה ממעלת מדת הבטחון, שאדם מתחזק בבטחון חזק בו יתברך, ועל ידי זה ממשיך על עצמו אור ישר ואור חוזר, ונשפע עליו שפע גדול בגשמיות וברוחניות גם יחד
אני ואתה, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את כל בר ישראל להחזיק את עצמו ביחד, ואיש את רעהו יאמר חזק, ודיקא על ידי זה מקרבים את הגאולה
אני לא כישלון, ר' אשר שיק, יכניס באדם ביטחון עצמי, ויורה לו דרך קלה, איך להתחזק ולהחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו בחיי היום-יום, ושלא יתיאש בשום פנים ואופן, ועל-ידי-זה ימשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודבקות הבורא יתברך שמו
אסתר המלכה, ר' אשר שיק, ידבר נפלאות מאסתר המלכה, איך שדייקא על ידה נושעו עם ישראל, ותלו את המן, כי הצניעות של האישה עולה על הכל. ועל ידה יכולים לזכות לכל הישועות
ארך אפיים, ר' אשר שיק, בו יבואר מעלת הזוכה לאריכת אפים, שהוא מידה הטובה של סבלנות, לסבול כל העובר עליו מבית ומבחוץ בפרטי פרטיות, ואיך שכל קיום האדם ברוחניות ובגשמיות בזה העולם תלוי אך ורק במדה היקרה של סבלנות, וכל מי שהוא סבלן יותר - זוכה לחיות חיים טובים, ערבים ונעימים יותר, ומצליח תמיד ומאיר עליו אורו יתברך בגילוי נפלא עד אין סוף ואין תכלית
§ארך אפים, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק א', ר' אשר שיק, קובץ מכתבים ושאלות ותשובות, התחזקות והתעוררות להתקרב אל השם יתברך
§אשר בנחל - א, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אשר בנחל - ב, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק ב'
אשר בנחל חלק ד'
§אשר בנחל - ד, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אשר בנחל - ו, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק ו'
אשר בנחל חלק ז'
§אשר בנחל - ז, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אשר בנחל - ח, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק ח'
אשר בנחל חלק ט'
§אשר בנחל - ט, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אשר בנחל - י, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק י'
אשר בנחל חלק י"א
§אשר בנחל - יא, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אשר בנחל - יב, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק י"ב
אשר בנחל חלק י"ד
§אשר בנחל - יד, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אשר בנחל - יז, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק י"ז
אשר בנחל חלק י"ט
§אשר בנחל - יט, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק כ"ב
§אשר בנחל - כב, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אשר בנחל - כד, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק כ"ד
אשר בנחל חלק כ"ה
§אשר בנחל - כה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אשר בנחל - מ, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק מ'
§אשר בנחל - מה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק ס"ט
§אשר בנחל - עה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק ע"ה
אשר בנחל חלק ע"ט
§אשר בנחל - עט, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אשר בנחל - פ, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק פ'
אשר בנחל - פא, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
אשר בנחל חלק פ"א
אשר בנחל חלק פ"ב
אשר בנחל - פב, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
אשר בנחל חלק פ"ג
אשר בנחל - פג, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
אשר בנחל - פד, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
אשר בנחל חלק פ"ד
אשר בנחל חלק פ"ה
אשר בנחל - פה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
אשר בנחל חלק פ"ח
אשר בנחל - פח, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
אשר בנחל - צב, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
אשר בנחל חלק צ"ב
אשר בנחל חלק צ"ג
§אשר בנחל - צג, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק צ"ו
§אשר בנחל - צו, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אשר בנחל - צז, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק ק'
§אשר בנחל - ק
§אשר בנחל - קא, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
§אשר בנחל - קד, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
§אשר בנחל - קה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
אשר בנחל חלק ק"ו
אשר בנחל חלק ק"ז
אשר בנחל חלק ק"ט
§אשר בנחל - קט, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק ק"י
§אשר בנחל - קי, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשר בנחל חלק קי"ב
§אשר בנחל - קיב, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אשר בנחל - חלק קיד, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אשר בנחל - קטו, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§אשר בנחל - קטז, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
אשת חיל, ר' אשר שיק, יחזק ויעורר את בנות ישראל באמונה פשוטה בו יתברך, וידריך להן עצות והנהגות ישרות, איך להחזיק בית יהודי בלי שום פשרות
אתה תצליח, ר' אשר שיק, יחזק ויעודד את כל בר ישראל, שיחזיק מעמד, ולא ישבר משום דבר שבעולם, ויורה דרך לכל אלו שכבר הפילו אותם ושברו את רוחם, על ידי כל מיני השפלות, ויתן להם עצות אמיתיות, איך לצאת ממשברם ולהתחזק
באחד באדר, ר' אשר שיק, ידבר ממעלת הזוכה לתת את השקלים להדפסת והפצת ספרי הצדיק האמת, וידבר ממעלת מחצית השקל וחודש אדר, אשרי מי שיקימו באמת
בגן של רבינו ז"ל - פרשת אחרי קדושים תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", בגן של רבינו ז"ל - לימוד שבועי בכתביו של רבינו נחמן מברסלב זי"ע
בגן של רבינו ז"ל - פרשת אמור תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת בא תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת בהעלותך תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת בהר בחוקותי תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת בלק תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת במדבר תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת בראשית תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת בשלח תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת האזינו תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת וארא תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת ויגש תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת ויחי תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת ויצא תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת ויקהל פקודי תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת וירא תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת וישב תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת וישלח תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת חיי שרה תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת חקת תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת יתרו תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת כי תשא תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת לך לך תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת מקץ תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת משפטים תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת נח תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת נצבים תשע"ב
בגן של רבינו ז"ל - פרשת נשא תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת פנחס תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת צו תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת קרח תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת שלח תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת שמות תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת שמיני תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת תולדות תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת תזריע מצורע תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת תצוה תשע"ג
בגן של רבינו ז"ל - פרשת תרומה תשע"ג
בדיקת חמץ, ר' אשר שיק, יגלה מענין ליל בדיקת חמץ, ומה צריכה להיות עבודתנו בלילה זה
בורא רפואות, ר' אשר שיק, יגלה איך שרפואת האדם תלויה רק בידו יתברך, והוא יתברך בורא רפואות בכל יום, והרופא הוא רק שליח, וצריך לשמור את עצמו מאוד מאוד מרופא אליל, ואל יבטח בשום בשר ודם, ורק בהקב"ה בעצמו ישים בטחונו, ותמיד יבקש ממנו יתברך, שיעמוד לימין הרופא, ושלא יקלקל, חס ושלום, רק ישלח את מלאך רפאל לרפאותו, ויהיה בריא כל ימי חייו
בחור ישיבה, ר' אשר שיק, בו יגלה את מעלת בחור הלומד בישיבה, ואיך שכל העתיד של כלל ישראל תלוי רק בו, ויורה לו דרכים ועצות ישרות איך להצליח בישיבה, וינהיג לו הנהגות טובות, איך להתנהג כל זמן שהוא נמצא בין כתלי הישיבה
בטח בהשם, ר' אשר שיק, יגלה נפלאות במעלת מידת הביטחון, לבטוח תמיד רק בהשם יתברך, ועל-ידי מידת הביטחון ממשיך על עצמו אור נורא ונפלא עד מאוד
בטחון עצמי, ר' אשר שיק, יגלה את גודל העניין של ביטחון עצמי, שבו תלויה כל הצלחת האדם בין בגשמיות ובין ברוחניות, ועצות איך להגיע לזה
ביטול זמן, ר' אשר שיק, יגלה את יקרת הזמן, איך שהאדם יכול להצליח בו ברוחניות וגם בגשמיות, וכן להיפוך יגלה את גנות המבטל את הזמן, אשר אין לך אבדה יותר גדולה מאבדת הזמן
בין הזמנים, ר' אשר שיק, יורה דרך קל ונעים לבחורי חמד כדת מה לעשות ואיך להתנהג ב"בין הזמנים" ימי ניסן וימי תשרי
§בית אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745,
בן תורה, ר' אשר שיק, יגלה מי נקרא בן תורה, ומעלת הלומד תורה
בעל דמיון, ר' אשר שיק, יגלה את גנות האדם המכניס את עצמו בתוך דמיונות והבלים, וחושב
בעל תשובה, ר' אשר שיק, יגלה במעלות התשובה, ויעורר ויחזק את כל הבא לחזור בתשובה, ויתן לו עצות קלות איך להחזיק מעמד, ולא להשבר משום דבר שבעולם
בקש שלום, ר' אשר שיק, יגלה את מעלת האדם, שתמיד מחפש ומבקש אחר השלום עם זולתו, ובורח מכל מיני מחלוקת, שעל ידי זה ימשיך על עצמו ערבות, נעימות, ידידות, זיו, חיות אלקותו יתברך
בר מצוה, ר' אשר שיק, דיבורים ערבים ומתוקים ליום שמחת הבן שנכנס בו לעול המצוות, והנהגות ישרות ודרכים ונתיבות חדשות, להורות לו איך להתחיל להתנהג בקדושה ובטהרה מיום בר-המצוה שלו. ועל-ידי זה יצליח כל ימי חייו. ויאיר עליו אור וזיו וחיות ודבקות הבורא יתברך שמו ויתעלה לנצח נצחים
ברוך תהיה, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את כל בר ישראל שיהיה תמיד בשמחה, ויברך בכל יום מאה ברכות להקב"ה בשמחה עצומה, ועל ידי זה יהיה נעשה כלי להמשיך ברכות וישועות לכל אחד, וירגיל עצמו לברך את כל אחד, ויהיה נעשה צינור המשפיע רק טוב לבית ישראל
ברח מהמלכודת, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את בר ישראל, איך לברוח מהמלכודת שפרש תחתיו היצר הרע וכת דיליה, ואיך להנצל ממנה, ואפילו שכבר נמצא במצודתה הרעה, , עדין לא אבדה תקותו, ויכול לצאת ממנה
ברית שלום, ר' אשר שיק, כולל דינים והנהגות ישרות, מעוררים לקיים מצות מילה
ברכה והצלחה, ר' אשר שיק, בו יגלה איך אדם יכול לעבור את זה העולם בשמחה עצומה, ותהיינה הברכה וההצלחה מצויות בידיו תמיד
גדולת ל"ג בעומר, ר' אשר שיק, בו תבואר מעלת היום
גדולת שובבי"ם, ר' אשר שיק, יגלה גדולת ימי שובבי"ם, שבהם יכולים לתקן את כל מה שחטא אדם בפגם הברית
גחלי אש, ר' אשר שיק, מכתבים אל כל חסידי ברסלב, תלמידי "היכל הקודש"
§גחלי אש, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5762
גילוי אלוקות, ר' אשר שיק, יגלה את אמתת מציאותו יתברך, ואיך שאין שום תכלית אחרת בזה העולם, רק להמשיך עצמו אליו יתברך, אשר דבר זה הוא הנעימות והערבות הטובים והיקרים ביותר לנצח נצחים
§גילוי אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745,
גם זה יעבור, ר' אשר שיק, יחזק את כל בר ישראל שלא יפול בדעתו כלל מכל מה שעובר עליו, רק ירגיל עצמו לומר על כל צרה שרק תעבור עליו: "גם זה יעבור", ויגלה עצות והתחזקות איך להגיע אל כל זה
§גם זה יעבר, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
גם זו לטובה, ר' אשר שיק, יגלה את מעלת האיש הישראלי, המרגיל עצמו לומר על כל מה שקורה עימו: גם זו לטובה, ואשר על ידי זה ממשיך על עצמו עריבות, נעימות, זיו חיות אלוקותו יתברך, וברבות הזמן יזכה לראות ניסים נגלים, שיעשה עימו הקב"ה על כל שעל ופסיעה, אשרי לו
דחיקת השעה, ר' אשר שיק, יגלה איך שכל הצרות שעוברות על האדם הן רק מחמת שאין לו סבלנות ודוחק את השעה, ועל ידי זה נופל לעברות חמורות, כי להיפוך - אם היה האדם סבלן גדול, ולא היה דוחק את השעה, אז דיקא היה מצליח בכל מעשיו, והיה צדיק גדול
די לאלימות, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את נשמות ישראל על מידת החסד והרחמים, ויחיו ביחד בשלום ובאהבה כיאות לנשמות החצובות מתחת כסא הכבוד, ויכבדו אחד את השני, ועל ידי זה תשרה שכינה במעשה ידיהם
די להסתות, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את נשמות ישראל שיברחו מכל מיני הסתות אחד נגד השני, ויגלה את גנות מסית ומדיח נגד הזולת, וגודל הרע והרשעות שגורם
די לצרות, ר' אשר שיק, יגלה עצות והדרכות לאדם, איך להיפטר מכל צרותיו, ויכניס בו התחזקות עצומה, איך לעבור על כל מה שעובר עליו, ויהיה תמיד איתן וחזק בדעתו, לבלי להתרחק ממנו יתברך
דכאי רוח, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את לב כל השבורים והמדוכאים, ויכניס בהם תקוה ושמחה אמיתית, ויורה להם דרך איך להפוך את כל היגון והאנחה אל שמחה אמיתית להיות דבוק בחי החיים בו יתברך
דמיונות שוא, ר' אשר שיק, יגלה ויפרסם את אמיתת מציאותו יתברך, ואיך צריך לשמור עצמו מכל מיני צבועים ונוכלים המטעים את הבריות, ומנתקים אותם ממנו יתברך
דף חדש, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את כל בר ישראל שלא יתיאש מכל מה שעובר עליו, אלא יעשה התחלה חדשה, וישכח את העבר שלו לגמרי, ודיקא על ידי זה יצליח בחיים
§דרך אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745,
דרך החיים, ר' אשר שיק, מגלה עצות נוראות ונפלאות על דרך החיים, ואיך שיכולים להצליח בזה העולם בין בגשמיות ובין ברוחניות
דרך התשובה, ר' אשר שיק, יורה דרך לרחוקים איך לשוב אליו יתברך, ויחזק ויאמץ את כל הירודים והנפולים שירדו ונפלו על-ידי מעשיהם הרעים במקומות המלוכלכים והמטונפים, , ויגלה להם עצות נכונות איך להתחזק ולחזור אל הקדושה, וידבר על לבבם דיבורי ניחומים בשבעה משיבי טעם
דרך התשובה, ר' אשר שיק, יורה דרך לרחוקים איך לשוב אליו יתברך, ויחזק ויאמץ את כל הירודים והנפולים שירדו ונפלו על ידי מעשיהם הרעים במקומות המלוכלכים והמטונפים, , ויגלה להם עצות נכונות איך להתחזק ולחזור אל הקדושה, וידבר על לבבם דיבורי ניחומים בשבעה משיבי טעם
דרשות מוהרא"ש חלק א, תלמידי "היכל הקודש", חידושים ודיבורים, דרכים ונתיבות חדשות בעבודת השם יתברך, התחזקות והתעוררות, להלהיב את לבב כל בר ישראל אליו יתברך, אשר דרוש דרש מדי שבוע בשבוע לפני קהל ועדה איש האשכולות שהכל תלוי בו וכו' רא"ש חבורתינו חסידי ברסלב ר' אשר שיק, על פי סדר התורות מהספר הקדוש והנורא ליקוטי מוהר"ן
דרשות מוהרא"ש חלק ב, תלמידי "היכל הקודש", חידושים ודיבורים נוראים ונפלאים, דרכים ונתיבות חדשות בעבודת השם יתברך, התחזקות והתעוררות, להלהיב את לבב כל בר ישראל אליו יתברך, אשר דרוש דרש מדי שבוע בשבוע לפני קהל ועדה איש האשכולות שהכל תלוי בו וכו' רא"ש חבורתינו חסידי ברסלב ר' אשר שיק, על פי סדר התורות מהספר הקדוש והנורא ליקוטי מוהר"ן
§דרשות מוהרא"ש - א, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5753
§דרשות מוהרא"ש - ב, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5753
§דרשות מוהרא"ש - ג, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5753
האושר, ר' אשר שיק, יגלה ויבאר את מעלת בר ישראל, ואיך שהוא מאוד חשוב אצלו יתברך, ומצפה שיחזור אליו
הארת ל"ג בעומר, ר' אשר שיק, בו יבואר גודל ההארה שמאירה בעולם ביום הקדוש והנורא הילולא של רבי שמעון בן יוחאי, אשר בזכותו אנו קיימים
הגדה של פסח עם פירוש "אור זרוע", ר' אשר שיק, דרושים ובאורים, חידושים יקרים מפז ומפנינים, ליקוטים נפלאים, ערבים ונעימים, בגילוי אלוקותו יתברך נאמרים, להחדיר אמונה פשוטה בנשמות ישראל האהובים
הגורל שלי, ר' אשר שיק, יסביר לאדם איך לשנות את הטבע ולצאת מהגורל שלו, ויתן עצות נעימות איך לחיות חיים נפלאים, חיים מיושבים, שיוכל לצחוק מכל הבלי העולם הזה
הדרך להצלחה, ר' אשר שיק, יבאר את הדרך הקלה ביותר להגיע להצלחה בחיים - בין ברוחניות ובין בגשמיות, ויחזק ויאמץ את האדם שנפל בדעתו, עד שנדמה לו, שהוא כבר לא יצליח בחייו, ויראה לו איך שגם הוא יכול להפוך מזלו ולהצליח
הזהרו מהצבועים, ר' אשר שיק, יזהיר את עם ישראל מאוד, להשמר מכל מיני צבועים ושקרנים, המסתובבים עכשיו ומתלבשים בכל מיני לבושים להטות את לבם של ישראל מהאמונה הקדושה, שקיבלנו מאבותינו ורבותינו הקדושים מדור דור
הזהרו מרוצחים, ר' אשר שיק, יגלה מי הם הרוצחים של נשמות ישראל, ועצות איך יכולים להנצל מהם, ואשרי מי שישים לבו אל דברינו אלה, ואז יעבור את זה העולם בשלום, ויטעם טעם אור הגנוז עוד בזה העולם - אשרי לו בבא ואשרי לו בזה
החיים בידיך, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את כל בר ישראל על יקרת החיים, ויתן עצות נפלאות איך לשמור על חייו, ויהיה שמור מכל מיני מזיקים ופורענות המצויים עכשיו, ויגלה איך האדם יכול להאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים
החלטה גורלית, ר' אשר שיק, בו יבאר שאדם צריך לחשוב על עתידו הנצחי, וידע כי בכל יום עליו להחליט בחייו החלטה גורלית איך להתנהג, ויתן עצות קלות ונעימות איך להגיע לזה
החלמה מהירה, ר' אשר שיק, יגלה עצות איך להחלים בנקל, ויורה דרכים ונתיבות קלות, איך לצאת מכל מיני מחלות וחולאים רעים, ולהיות בריא
הכי טוב, ר' אשר שיק, יגלה לאדם, איך שכל מה שעובר עליו הוא הכי טוב, וכל הסיבובים שמסבבים עמו מלמעלה, הכל הכי טוב, וכשידע ידיעות אלו, אז דיקא יחיה חיים ערבים, נעימים ומתוקים
הכל דיבורים, ר' אשר שיק, יגלה ממעלת קדושת הדיבור, ואיך שכל מה שעובר על האדם, הוא רק על ידי פגם הדיבור, שמפקיר דיבורו לדבר כל העולה על רוחו
הכל דמיון, ר' אשר שיק, יגלה איך שכל העולם כולו מלא דמיונות, וכל הסבל שאדם סובל בזה העולם, זהו רק מחמת הדמיונות שנדבקו בו, ותכף ומיד כשאדם יוצא מהדמיון, ובא אל המציאות - נגאל מכל צרותיו
הכל טוב, ר' אשר שיק, יגלה לאדם עצות נפלאות, איך לחזק את עצמו בכל מה שעובר עליו, וירגיל את עצמו להסתכל על כל הטוב שעושה עימו הקב"ה, וימשוך עצמו תמיד רק אליו יתברך, ואז יראה, שכל מה שעובר עליו, הכל טוב, ויש בזה כוונה עמוקה ממנו יתברך
הכל יעבור, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את כל הירודים והנפולים והמושלכים בתאוותיהם ובמדותיהם הרעות והמגונות, ויעורר את כל אלו שנפלו ונסתבכו בצרות, ביסורים ובמרירות, ויגלה להם דרכים ונתיבות חדשות איך לצאת מהפח שנפלו אליו
הכל לטובה, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שלא יפול בדעתו מכל מה שעובר עליו, רק תמיד יסתכל על הצד הטוב שבחייו, ואף שמר ומרור לו, יתבונן ויסתכל היטב, ואז יבין וישכיל כי הכל לטובה
הכל משמים, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את כל בר ישראל שלא יתיאש מחייו, חס ושלום, וישים בטחונו רק בו יתברך, וידע אשר כל מה שעובר עליו ברוחניות ובגשמיות, הכל מדין שמים, ואין שום עצה אחרת רק לשוב אליו יתברך, ובידיעות אלו יושע תשועת עולמים
המצב ישתפר, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שלא יפול בדעתו מכל מה שעובר עליו ברוחניות ובגשמיות, וישים בו יתברך את בטחונו, ויראה ישועות גדולות מן השמים
המצוה הגדולה, ר' אשר שיק, יבאר מהי המצוה הכי גדולה בחיי האדם, ויקבל על זה שכר עוד בזה העולם
הנהגות ישרות, ר' אשר שיק, דרכים ונתיבות חדשות, הנהגות נוראות, נפלאות וישרות, לדעת את הדרך ילך בה מיום היולדו וכו', ולידע, איך להנהיג בית ולחנך בניו ובנותיו על פי דעת התורה והיראה, כאשר מקובל מאבותינו ורבותינו, זכותם תגן עלינו, מדור דור
הנהגות ראש השנה, ר' אשר שיק, הנהגות נוראות ונפלאות איך להתנהג במשך כל ימי ראש השנה הקדוש, כדי לזכות להצליח דרכו במשך כל השנה, ויזכה להכתב ולהחתם בכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים
§הנהגות ראש השנה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5754
הנצחון שלנו, ר' אשר שיק, יגלה מי הוא המנצח בעולם, ולמי שייך לומר שהוא המנצח האמתי, ובידי מי תלוי הנצחון, ומה באמת נקרא נצחון בזה העולם העובר
הנרות הללו, ר' אשר שיק, יגלה מעלת הדלקת נרות חנוכה, ואיך שאז נמשך אור הגאולה, אורו יתברך, בגילוי עצום עד מאוד, כי אז נתגלה אור הגנוז מששת ימי בראשית, שהאיר לאדם הראשון קודם החטא
הצלחה גדולה, ר' אשר שיק, בו יגלה, איך אדם יכול להצליח בחייו, ויראה רק טוב תמיד, ובכל אשר יפנה יצליח
הצלחה לבחור ישיבה, ר' אשר שיק, יגלה עצות נפלאות לבחור שלומד בישיבה איך יצליח דרכו, ויחזק ויאמץ אותו שלא יתבלבל מפגעי וממקרי הזמן, ויעודד אותו איך לעבור על כל הקשיים שנתקל בהם בישיבה
השגחה אמיתית, ר' אשר שיק, יחזק את לב כל השבורים לבל ייאשו עצמם מן הרחמים, ולא יפלו בדעתם משום דבר, רק ידעו, כי הוא מנהיג את עולמו בהשגחה פרטי פרטית, כי אין בלעדיו יתברך כלל, ואין עצה אחרת רק לשוב אליו יתברך
השגחה ברורה, ר' אשר שיק, יגלה נוראות מעוצם השגחתו יתברך הברורה על כל פרט ופרט בזה העולם, ואיך שאי אפשר להתחמק מזה כלל, ואשרי מי שזוכה להכיר את מקומו, ובורח רק אליו יתברך, שאז יתברך ממעון הברכות
השגחה גלויה, ר' אשר שיק, יגלה איך שכל בר ישראל מושגח בהשגחה נוראה ונפלאה בכל מה שעובר עליו בין בגשמי ובין ברוחני, ועל-כן אסור ליפול בדעתו כלל מכל מה שעובר עליו, רק יחזור בכל יום בתשובה שלימה, ויתמיד בלימוד התורה הקדושה, וזה אשר יביאו אל תכליתו הנצחית
השגחה נפלאה, ר' אשר שיק, בו יגלה שאין שום דבר קורה לאדם מעצמו, אלא הכל מושגח בהשגחה נוראה ונפלאה ממנו יתברך לבד
השגחה עליונה, ר' אשר שיק, יגלה, יבאר ויסביר לאדם, שידע ויבין היטב, אשר כל מה שנארע עמו, הכל בהשגחה נוראה ונפלאה, ואין לו שום עצה אחרת בשום דבר, רק יבקש ממנו יתברך על כל פרט ופרט, ודיקא על-ידי-זה ישיג ויגיע אל מה שצריכים להשיג ולהגיע
השגחה פלאית, ר' אשר שיק, יגלה ויבאר איך שצריך כל בר ישראל להכניס בדעתו תמיד אמיתת מציאותו יתברך, וידע אשר הכל לכל מושגח בהשגחה פרטי פרטית, ואפילו שני הפכים לגמרי הם אחדות פשוטה עמו יתברך, וצריכים תמיד לבקש ולחפש אחר השגחתו הפרטית יתברך, שמשגיח על כל בריה ועל כל דבר בפרטי פרטיות, כי אין בלעדיו יתברך כלל
השגחה פרטית, ר' אשר שיק, יגלה ויבאר, איך שצריך כל בר ישראל להכניס בדעתו תמיד אמיתת מציאותו יתברך, וידע, אשר הכל לכל מושגח בהשגחה פרטי פרטית, ואפילו שני הפכים לגמרי הם אחדות פשוטה עמו יתברך, וצריכים תמיד לבקש ולחפש אחר השגחתו יתברך הפרטית, שמשגיח על כל בריה ועל כל דבר בפרטי פרטיות, כי אין בלעדיו יתברך כלל
§השגחה פרטית, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
השגחה תמימה, ר' אשר שיק, יגלה מעלת האדם הזוכה לדבק עצמו בו יתברך, ומתנהג בדרכי התמימות והפשיטות, ומוסר את עצמו לגמרי אל השגחתו יתברך הפרטי פרטית, שמנהיג עולמו בחשבון צדק ויושר
השמחה משתלמת, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את כל בר ישראל שיהיה תמיד בשמחה, ויגלה את מעלת השמחה התמידית שמביאה לאדם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, ובריאות השלימות, ונושא חן בעיני כל רואיו
השמים פתוחים, ר' אשר שיק, בו יבאר איך שאין שום יאוש בעולם כלל, והשמים פתוחים לכל בריה, והקב"ה שומע תפילת כל פה ואשרי מי שחוזר אליו יתברך
השתטחות על קברי צדיקים, ר' אשר שיק, יגלה ממעלת האדם הזוכה לבוא בכל פעם אל קברי צדיקים, וישפוך שם שיחו ותפילתו אליו יתברך, ויתקבל ברחמים וברצון, כי במקום גניזתם של הצדיקים הקדושים, שם יש אויר הנך והזך, והתפילות והבקשות מתקבלות שם ביותר בזכות הצדיקים הקדושים אשר בארץ המה
§השתטחות על קברי צדיקים, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
§התגלות אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745,
התחזקות לימי שובבי"ם, ר' אשר שיק, בו יבוארו תקונים נוראים ונפלאים לפגם הברית - הוצאת זרע לבטלה, ועצות איך לצאת מהחטא המגונה הזה
התיקון הכללי, רבי נחמן מברסלב
§ורעה אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745,
ז' אדר, ר' אשר שיק, בו יבוארו סודות ורזי דרזין מיומא דהילולא דרעיא מהימנא משה רבנו ומה תיקן ביום הקדוש והנורא הזה
זאת התורה, ר' אשר שיק, דרושים נפלאים, חידושים יקרים, אשר נאמרו ברבים ללהב את נשמות ישראל לחזור אליו יתברך, ולהחדיר בהם תשוקה עצומה להכלל באין סוף ברוך הוא, ולהמשיך על עצמו הארת זיו שכינת עוזו יתברך
§זאת התורה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5772
זאת חנוכה, ר' אשר שיק, יגלה נפלאות רבות ממעלת היום הזה, שהוא גמר החותם, שהתחילו בימים נוראים, ועכשיו הוא גמר כל התיקונים, ויכולים לפעול ביום הזה, כל מה שרוצים
זאת חנוכת המזבח, ר' אשר שיק, יגלה מסוד זאת חנוכה, שבו נגמרים כל התיקונים שהתחילו בראש השנה לגלות את מלך מלכי המלכים הקב"ה לכל העולם כולו
זה לא נורא, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ וישמח את כל בר ישראל, ויעודד אותו שלא ירגיש רגשות אשמה, אלא יחזור בתשובה שלמה אליו יתברך מתוך אהבה אמיתית, ועל ידי זה ימשיך על עצמו ערבות נעימות זיו שכינת עוזו יתברך
זו המציאות, ר' אשר שיק, יגלה לאדם עצות איך להתמודד עם המציאות, ויכניס התחזקות בלב כל בר ישראל, שלא ישבר מכל מה שעובר עליו, וישמח את לב כל השבורים, ויכניס בליבם תקווה
זוג מוצלח, ר' אשר שיק, יורה דרכים ועצות טובות, איך שיחיו בני הזוג בשלום ובאהבה, ויהיו זוג מוצלח בחייהם, והשכינה תשרה תמיד בתוך ביתם
זיווג מן השמים, ר' אשר שיק, בו יבאר מהו הזיווג הבטוח ביותר מן השמים לבחור או לבחורה, ויורה להם עצות והנהגות ישרות איך למצוא את זיווגם מה שיותר מהר, ויצליחו בחיי נישואיהם, ויהיו הכי מאושרים כל החיים
זיכוי הרבים, ר' אשר שיק, יבאר ויגלה את מעלת הזוכה ומזכה את הרבים, שאז זכותו תגן בעדו להינצל מכל מיני רעות ומשחיתים, והוא מאוד חשוב בשמים, ולמעלה בעולמות העליונים מאוד מאוד משתבחין ומתפארין עם האדם הזוכה ומזכה את הרבים, ודיבורו נשמע ונתקבל למעלה
זכות ל"ג בעומר, ר' אשר שיק, בו תבואר מעלת האדם הזוכה לעלות אל ציון רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר במירון, אשר אז עומד התנא הקדוש הזה, ומחלק מתנות לכל הבאים אליו
זכירת עמלק, ר' אשר שיק, יגלה מעלת זכירת מעשה עמלק, ויתן עצות איך לזכות למחוק את עמלק ולזכות להיגאל
זכירת עמלק, ר' אשר שיק, יגלה מעלת זכירת מעשה עמלק, ויתן עצות איך לזכות למחוק את מלק ולזכות להגאל
§זכרון אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745,
זמן חרותנו, ר' אשר שיק, יגלה מעלת הזוכה לשמוח בימי הפסח הקדושים, ולהמשיך על עצמו מוחין קדושים, הארת האין סוף ברוך הוא המאירה אז
חבל להתעצבן, ר' אשר שיק, יורה דרך בחיי יום יום, וידבר על לב בר ישראל שלא יכעס ולא יקפיד על שום דבר, כי הכעס והעצבנות הורסים את החיים, ולא מביאים אל שום תועלת, רק אל כישלון בחיים
חבל על הזמן, ר' אשר שיק, יעורר את האדם לשמור על זמנו היקר, ויחזקו לא לבטל את הזמן היקר, כי אין לך עוד דבר יקר בחיי האדם כמו הזמן, אשר תכף ומיד כשרק עובר עליו היום והשעה, כבר לעולם לא יחזור לו. ויגלה עצות איך יכול להרויח בכל שעה ובכל יום בגשמיות וברוחניות רווח נפלא
חג האורה, ר' אשר שיק, יגלה ממעלת ימי חנוכה הקדושים, ומה יכולים לפעול בימים אלו
חג החירות, ר' אשר שיק, בו תבואר מעלת חג הפסח, שאז האדם יוצא לחירות מהיצר הרע, ועל-ידי אכילת מצה ולהיות זהיר מחמץ, נדבק בו יתברך, ונעשה בן חורין אמיתי
חג הפסח, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את נשמות ישראל לשמוח מאוד כל ימי החג, וישתדלו לעזור אחד לשני, שזה רצונו יתברך, ובזכות זה נזכה להגאל גאולת עולם
חג כשר ושמח, ר' אשר שיק, בו תבואר מעלת חג הפסח, שאז האדם יוצא לחירות מהיצר הרע, ועל-ידי אכילת מצה ולהיות זהיר מחמץ, נדבק בו יתברך, ונעשה בן חורין אמיתי
חדש עצמך, ר' אשר שיק, יגלה את מעלת ההתחדשות, שהאדם זוכה לחדש עצמו בכל יום ובכל שעה, ויזהיר מאוד לברוח מיאוש ומהתישנות, אשר הורסים את האדם לגמרי
חובת השמירה, ר' אשר שיק, יגלה איך שהסמ"ך-מ"ם בעצמו אורב על אלו האנשים החפצים לגשת אל הקדושה, כי דייקא במקום אור גדול מאוד מאוד, שם מסתובבות הקליפות להכשיל את בני-אדם
§חובת השמירה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
חוזר בתשובה, ר' אשר שיק, יגלה לאלו אשר זוכים לחזור בתשובה אל הקב"ה את הדרך האמת, ואיך יתנהגו כל ימי חייהם. ושלא יתבלבלו משום בריה
חולשת עצבים, ר' אשר שיק, יגלה לאדם את ההפסד שגורם לעצמו על ידי חולשת עצבים וידריך את האדם, ויתן לו עצות נפלאות איך לצאת מחולשת - עצבים, ואיך להגיע לעצבים חזקים
חושב מחשבות, ר' אשר שיק, יגלה את מעלת מחשבתו של האיש הישראלי, ואיך יכול לזכות על ידי קדושת המחשבה להיות דבוק תמיד בו יתברך. ולהפך יגנה את גנות המחשבות הזרות וההרהורים הרעים, , אשר פוגמים בנשמתו, ועוקרים אותו מכל העולמות, ומפילים אותו לבאר שחת
§חזוק אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745,
חזק ואמץ, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את כל הירודים והנפולים, ויורה להם דרכים ועצות קלות איך לחזור אליו יתברך, ולהאיר על עצמם הארת זיו שכינת עוזו יתברך
חזק עצמך, ר' אשר שיק, יכניס באדם חיזוק, שיחזק עצמו בכל מה שעובר עליו בין בגשמי ובין ברוחני, וידבק נפשו בו יתברך, וימשיך על עצמו ערבות, נעימות, זיו, חיות אלקותו יתברך
חיוך שוה זהב, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את נשמות ישראל להיות תמיד בשמחה, ולקבל את פני חברו בסבר פנים יפות, ותמיד שיהיה חיוך על פניו
חיזוק הבית, ר' אשר שיק, יוכיח את האדם שלא יתאכזר על אשתו ובניו, אלא יחזק ויאמץ וישמח ויעודד אותם בכל המצבים, וזו המצוה הכי גדולה במצות החסד שבר ישראל מצווה על זה מפי חכמינו ורבותינו הקדושים
חיזוק לילדים, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את ההורים שיהיו רגילים לחזק ולעודד את הילדים ולא למתוח עליהם תמיד ביקורת, ומכל שכן שלא להשפיל אותם, וכך יגדלו הילדים מוצלחים ברוחניות ובגשמיות
§חיי מוהרא"ש, יצחק שמואל אהרן לעזער, ירושלים, 5780
חיים נעימים, ר' אשר שיק, יגלה לכל אדם עצות והדרכות איך לחיות חיים ערבים ונעימים, ואיך יוכל לעבור את זה העולם בטוב ובנעימים, ויהיה דבוק תמיד בחי החיים בו יתברך
חיים קלים, ר' אשר שיק, יגלה עצות לאדם, איך יזכה לחיות חיים קלים בזה העולם העובר, ואיך יכול לשמור עצמו מכל רע ופורענות בעולם
חינוך הילדים, ר' אשר שיק, יגלה עצות קלות, איך לחנך את הילדים בדרכי התורה והנימוס, ואיך להחדיר בהם דרך ארץ והצלחת החיים
חכה קצת, ר' אשר שיק, יגלה נפלאות במעלת האדם שיש לו סבלנות, ואינו דוחק את השעה, ולהיפוך - כל הצרות והיסורים והכשלונות בחיים באים רק מחמת דחיקת השעה, שאי אפשר לו לחכות
חכמה ודעת, ר' אשר שיק, יגלה ממעלת האדם הדבוק רק בקדוש ברוך הוא, ויודע שהכל ממנו יתברך, ולכן כל מה שהוא צריך הוא מבקש רק ממנו יתברך, אדם כזה חי חיים טובים, אמתיים ונצחיים
חלישות הדעת, ר' אשר שיק, בו יבואר מעלת האדם הזוכה להיות שבור כחרס הנשבר, והוא בטל ומבוטל בעיני עצמו לגמרי. ואיך שעל ידי שמשברים אותו ומחלישים דעתו, עד שנעשה בעיני עצמו כאין ואפס, יזכה להגיע אל מדרגת אמונה ברורה ומזוככת עד רוח הקודש ונבואה ממש. להיות צופה במרכבה העליונה. להיות עיל בלא בר; אשרי לו!
חמץ ומצה, ר' אשר שיק, יגלה עניינים נפלאים וסודות ודרכים ישרים מהו חמץ ומהו מצה
חנוכה מאיר, ר' אשר שיק, יגלה מעלת האור של חנוכה המאיר בכל העולם עם האור מששת ימי בראשית
חנוכה מאיר, ר' אשר שיק, יגלה מעלת האור של חנוכה המאיר בכל העולם עם האור מששת ימי בראשית
חנוכה שמח, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את המון העם אחינו בני ישראל, שיזהרו ויזדרזו לקיים מצוות נר חנוכה, ועל ידי זה ימשיכו על עצמם אור נערב, ויאיר בביתם מזלם הטוב
חנוכה שמח, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את המון העם אחינו בני ישראל, שיזהרו ויזדרזו לקיים מצוות נר חנוכה, ועל ידי זה ימשיכו על עצמם אור נערב, ויאיר בביתם מזלם הטוב
חשיבות הקיבוץ, ר' אשר שיק, יגלה ויבאר ויחזק את נשות ישראל, שלא תמנענה מבעליהן לנסוע אל צדיקים לראש השנה, ובפרט אם הם רוצים לזכות לנסוע אל הקיבוץ הקדוש בעיר אומן לראש השנה, ויסביר את גודל הזכות לכל מי שזוכה להיות בראש השנה אצל צדיקים קדושים בכלל, ואצל קיבוץ חסידי ברסלב בעיר אומן בפרט
טהרת אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745,
טוב בבית, ר' אשר שיק, יבאר יגלה איך שאדם צריך להרגיל עצמו להיות רק טוב בבית, ועל ידי זה ימשיך את שכינת עוזו יתברך בתוך ביתו, ויומשך רק טוב וחסד ושפע בביתו
טומאת יון, ר' אשר שיק, יגלה מה זו טומאת היונים, ואיך יכולים ללחום נגדם, ויחזק את כל בר ישראל שלא יפול בדעתו בשום פנים ואופן
יהיה טוב, ר' אשר שיק, יגלה את מעלת האדם המכניס בדעתו תמיד אמיתת מציאותו יתברך, ומחזק עצמו בבטחון חזק שיהיה טוב, ואינו מניח את עצמו ליפול בדעתו כלל
יום הכפורים, ר' אשר שיק, יגלה נוראות ונפלאות מהיום הקדוש והנורא הזה, יום שנמחלים בו כל העוונות של של כל בר ישראל
יום הנישואין וכבוד חמיו, ר' אשר שיק, דברים ערבים ונעימים, הלכות ומנהגים, עצות ישרות והדרכות, לחתן ולכלה ביום חופתם, כדת מה לעשות שיעשו ויצליחו כל ימי חייהם
ים סוער, ר' אשר שיק, יגלה איך שהעולם הזה הוא כמו ים סוער, והיצר הרע בוער בו מאוד, ויבאר עצות נפלאות איך לצאת ולהנצל מהים הסוער הזה, ולזכות לדבק עצמו בו יתברך
ימי הודאה, ר' אשר שיק, יגלה מעלת ימי חנוכה, אשר הם ימי הודאה להקב"ה על גודל החסד חינם שעשה ועושה ויעשה עמנו, וימים אלו הם עיקר שעשוע עולם הבא, וצריכים להמשיך את הימים האלו על כל השנה
ימי הנעורים, ר' אשר שיק, יחזק את הבחורים הצעירים, וילמד להם דרך קלה ונעימה איך לזכות להגיע אל השגת התורה, ויכניס בהם תשוקה עצומה אל לימוד התורה הקדושה, ושלא יכלו את ימי הנעורים בהבל וריק, ויתרחקו מכל מיני חברים רעים
ימי הספירה, ר' אשר שיק, יבאר עניין ספירת העומר בטוב טעם ודעת, ויסביר איך שזה שייך לכל אחד ואחד, ומה צריך האדם לעשות בימים אלו, ואיך שבימים אלו יכולים להתקרב אל הקב"ה בקלות
ימי חנוכה הקדושים, ר' אשר שיק, יגלה ממעלת הימים הקדושים האלו, שמאיר בהם האור הגנוז מששת ימי בראשית, למי שיתבונן בהם
ימי חנוכה, ר' אשר שיק, יגלה ממעלת ימים אלו, שבהם מתגלה האור הגנוז, גילוי אלוקותו יתברך בהתגלות נוראה ונפלאה מאוד. ובכוח האור הגדול הזה, יכולים להכניע את קליפת היונים, שהם כלל המינים והזדים, הכופרים והאפיקורסים, ולבטלם מן העולם לגמרי
ימי ניסים, ר' אשר שיק, יגלה מימי חנוכה הקדושים, אשר הם ימי ניסים, ומי שזוכה לשפוך נפשו ותחינתו אליו יתברך בימים אלו, יזכה שיאיר עליו אור הגנוז, ויהיו נעשים גם לו ניסים ונפלאות
ימי ספירת העומר, ר' אשר שיק, יגלה מעלת הימים האלו, ואיך עיקר התיקון לכל בר ישראל הוא רק אהבת ישראל, לאהוב את כל בר ישראל כנפשו, ויזהיר על שנאת חינם, שזה גורם כל הצרות, רחמנא ליצלן
ימי פסח, ר' אשר שיק, יגלה מענין גלות ויציאת מצרים, ואכילת מצה ואיסור אכילת חמץ, ומהי תכליתו של אדם בעולם הזה
ימי שובבי"ם, ר' אשר שיק, לחזק את כל הנפשות השבורות שנכשלו ועברו על חטאים חמורים, ויורה להם דרך איך להגיע אל תיקוניהם בימי השובבי"ם
יסוד אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745,
§יסוד שביסוד, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
יסורי המצפון, ר' אשר שיק, יבאר ויגלה, איך שאסור לו לאדם לבלבל עצמו מהעבר, ואיך שלא יניח את המצפון, שיהרוס את חייו, ואם יחזור בתשובה, ויתחיל התחלה חדשה, ישתנה כל מהלך חייו, וימשיך על עצמו הארת זיו שכינת עוזו יתברך
יציאת מצרים, ר' אשר שיק, ידבר ממעלת האדם הזוכה לזכור בכל יום מיציאת מצרים, ובפרטיות בחג הפסח, וזה מכניס בו אמונה פשוטה בו יתברך
ירושלמי - לימוד שבועי לפרשת אחרי קדושים תשע"ג, בהגהה חדשה ובניקוד מלא
ירושלמי - לימוד שבועי לפרשת אמור תשע"ג
ירושלמי - לימוד שבועי לפרשת בהעלותך תשע"ג
ירושלמי - לימוד שבועי לפרשת בהר בחוקותי תשע"ג
ירושלמי - לימוד שבועי לפרשת בלק תשע"ג
ירושלמי - לימוד שבועי לפרשת במדבר תשע"ג
ירושלמי - לימוד שבועי לפרשת חקת תשע"ג
ירושלמי - לימוד שבועי לפרשת נשא תשע"ג
ירושלמי - לימוד שבועי לפרשת פנחס תשע"ג
ירושלמי - לימוד שבועי לפרשת קרח תשע"ג
ירושלמי - לימוד שבועי לפרשת שלח תשע"ג
יש במי לבחור, ר' אשר שיק, בו תבואר מעלת הבחירה שהאדם בוחר, כי כך ברא הקב"ה את העולם בצורה כזו, שיכולים לבחור בטוב או להיפך, חס ושלום, ויתן עצות איך להגיע אל הבחירה הנכונה
יש סיכוי, ר' אשר שיק, יכניס באדם ביטחון חזק, שלא יפול ביאוש כלל מכל מה שעובר עליו, ויחזיק מעמד מכל צרותיו וחובותיו שנסתבך ונכנס בהם, כי עדיין יש סיכוי לצאת מכל זה, אם יקיים את העצות המובאות כאן
יש על מי לסמוך, ר' אשר שיק, ידבר ממעלת הזוכה לבטוח בו יתברך, ויודע ועד אשר אי אפשר לבטוח בשום בשר ודם, אשר כולו שקר, וצריכים לבטל עצמו לגמרי אליו יתברך, ועל-ידי-זה ימשיך על עצמו ערבות, נעימות, ידידות, חיות אלוקותו יתברך, וירבה לדבר ממעלת הזוכה לבוא להשתטח על קברי הצדיקים, אשר הוא מקום המסוגל שתתקבלנה כל התפילות והבקשות שמבקש ומתפלל
יש עם מי לדבר, ר' אשר שיק, יגלה נפלאות רבות על מעלת התפילה וההתבודדות ושיחה בינו לבין קונו, ואיך שמכל הצרות שבעולם יכולים לצאת, אם מרגיל עצמו לילך בדרך הקל והנפלא הזה של דיבור - לדבר עמו יתברך
יש עתיד, ר' אשר שיק, יחדיר ביטחון חזק בכל בר ישראל, שאין שום יאוש בעולם כלל, ויש עתיד לכל אחד, ויגלה עיצות נוראות ונפלאות איך להתחזק בכל המצבים שבעולם
יש תקוה, ר' אשר שיק, יכניס חיזוק עצום בלב הרחוקים והשבורים, ויגלה להם כי אין שום יאוש בעולם כלל, ועדין יש תקוה לאחריתם לשוב אליו יתברך
ישועתך קרובה, ר' אשר שיק, יכניס ביטחון בלב כל בר ישראל, איך שיחזק את עצמו בכל מה שעובר עליו, ואל יפול בדעתו כלל, רק יבטח בו יתברך, וידע שישועתו קרובה לבוא, אם לא ייאש עצמו
כבוד חמיו, ר' אשר שיק, יגלה עצות נפלאות לחתן ולכלה איך לחיות באהבה, אחוה ורעות עם חמיהם וחמותם, ויסביר את גודל המצוה של כבוד הורים של שני הצדדים, ובזה תלוי כל השלום בית בין בני הזוג, ויגרום לחיי נישואין מאושרים
כדאי לבחור, ר' אשר שיק, יגלה בענין הבחירה שמסרו לכל אדם, אם להיטיב מעשיו ולהתעלות בתכלית העליה, ולהגיע אל מדריגת הצדיקים, או להמשך אל הרשעים, קלי העולם, ולאבד את שני העולמות גם יחד,
כדאי להיות ותרן, ר' אשר שיק, יגלה עצות נוראות ונפלאות, איך לעבור את זה העולם בשלום, ולחיות חיים נעימים, ערבים ומתוקים, ויזכה להרגיש את האור הגנוז בכל יום ויום
כיבוד אב ואם, ר' אשר שיק, יגלה מעלת הזוכה לקיים מצות כיבוד אב ואם, שהיא המצוה הגדולה והחמורה ביותר, ומי שמקיימה בשלמות, זוכה לאריכות ימים טובים, ומאיר עליו אור השכינה הקדושה בהארה ובזיו
כך היא המציעות, ר' אשר שיק, יפתח את עיני האדם לבל ילך שולל בזה העולם, ואל יפתהו יצרו בדימיונות והבלים, ויגלה בהנהגת הקב"ה את עולמו
כפרת עוונות, ר' אשר שיק, בו יבואר, איך שיחזק כל אדם את עצמו מכל מה שעובר עליו, ויידע, שכל צער ויסורים בושות וחרפות וכו', שרק סובל - הן מעצמו והן מאחרים, הכל לכפרת עוונות
§כפרת עוונות, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
ל"ג בעומר, ר' אשר שיק, לימוד ותפילה נוראה נפלאה ויקרה עד מאוד, ללמוד ולהתפלל ביום הקדוש הזה
לא לפחוד, ר' אשר שיק, יגלה עצות נפלאות לאדם, איך שיחזיק מעמד במצבים הקשים ביותר, ולא יפחד כלל, רק ידבק עצמו בו יתברך, ועל ידי זה ימשיך על עצמו ישועה מן השמים, ויראה ניסים ונפלאות שיעשה עימו הקדוש-ברוך-הוא
לב אבות על בנים, ר' אשר שיק, בו יוכיח את האבות, שירחמו על ילדיהם, וישתדלו להשיאם בגיל צעיר, וימסרו את נפשם בעבורם, ויעזרו להם במה שרק יכולים. ויגלה איך בא שהילדים מתמרדים נגד ההורים, וכן יוצאים לתרבות רעה, , ומתדרדרים בשאול תחתיו ומתחתיו, ויתן עצות איך להצילם ולשמרם
לב חזק, ר' אשר שיק, יחזק את כל בר ישראל, שלא יפול בדעתו בשום פנים ואופן ואפילו שעובר עליו מה שעובר, יחזק עצמו בלב חזק, וישתוקק תמיד רק אליו יתברך ועל-ידי-זה יעבור את העולם בשלום ובשמחה
לב טהור, ר' אשר שיק, יגלה נפלאות איך שהאדם צריך לטהר את ליבו, ויהיה כלי להמשיך אורו יתברך אצלו, וישמור עצמו ממחשבות רעות ודיבורים אסורים, ולא יעשה מעשים רעים, חס ושלום, ועל ידי זה יהיה נעשה כלי לקבל בו כל טוב
לב טוב, ר' אשר שיק, יגלה מעלת הזוכה להיות טוב לכולם, שעל ידי זה ממשיך על עצמו הארת האין סוף ברוך הוא, ויורש עולמו בחייו
לב שמח, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את כל בר ישראל, שיהיה תמיד שש ושמח על נועם חלקו שזכה להיברא מזרע ישראל, וישתדל תמיד לילך בפנים שמחות ועליזות, ויהיה לו לב שמח לקבל בו את שכינת עוזו יתברך, שאינה שורה אלא בלב שמח
לימוד זכות, ר' אשר שיק, יבאר ויגלה את מעלת האדם הזוכה לדון את כל אחד ואחד לכף זכות, ואיך שזה יעזור לו בכל העניינים - בגשמיות וברוחניות, וירבה שלום בעולם
לך על בטוח, ר' אשר שיק, ידריך את האדם איך לעבור את זה העולם בשלום ובשמחה, ויהיה לו בטחון חזק בו יתברך, ושום דבר שבעולם לא יפחיד אותו, ויהיה לבו אמיץ וחזק, ויהיה הכי מאושר בחייו
למה להתאבד, ר' אשר שיק, יגלה את מעלת האדם הזוכה להתחזק בכל המצבים הקשים ביותר שעוברים עליו, ואיך שבשמים מאוד מתפארים עם האדם הזוכה להחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו, ואינו נופל ליאוש, ומכל שכן שאינו מתאבד, חס ושלום
למה להתיאש, ר' אשר שיק, יבאר ויגלה את גנות היאוש, ואיך שאין פועלים עם היאוש שום דבר, רק עוד מגביר הוא את צרותיו ויסוריו, ועל-כן למה להתיאש
לשון הרע, ר' אשר שיק, ירבה לגלות את מעלת קדושת הדיבור, ולהיפוך חומר העון של לשון הרע, ואיך שכל הצרות הבאות לאדם הן רק על ידי שמפקיר את דיבורו, לדבר כל העולה על רוחו
מאי חנוכה, ר' אשר שיק, יגלה נוראות ונפלאות ממעלת ימי חנוכה, שהם ימי הודאה, ומה יכולים לפעול אז, וידבר מגדולת הצדיק האמת, שהוא הכהן הגדול שפך השמן שלו נקי לגמרי
מגילת אסתר עם פירוש "גנזי המלך", ר' אשר שיק, דרושים ערבים ומתוקים להאיר את נפשו בהארת אור זיו שכינת עוזו יתברך. לבאר את כל סיפור המגילה בגילוי אלוקות נורא מאוד. ויתן עצות לכל הנפשות, איך להתחזק ולהחזיק מעמד על כל מה שעובר על האדם כל ימי חיי הבלו, ויזכה להיות דבוק בחי החיים בו יתברך
מה אכפת לך, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שלא יתבלבל משום בריה שבעולם, ואל ישים לב אל כל מה שאומרים ומדברים עליו
מה אתך, ר' אשר שיק, יכניס באדם ישוב הדעת, שיזכה לישב עצמו בכל יום היכן הוא בעולם, ומה ולמה לו להיות כל-כך מעוצבן ועצוב ומדוכא מכל מה שעובר, ויתן לו עצות והדרכות ישרות, איך להיות תמיד שמח, ולא לדאוג שום דאגות כלל
מה יהיה, ר' אשר שיק, יעורר את כל בר ישראל לחשוב מה יהיה, ומה עתיד להיות, ויכניס התחזקות עצומה בלב האיש הישראלי, שיחזור רק אליו יתברך, ולא יירא ולא יפחד משום בריה שבעולם רק ממנו יתברך
מה עושים, ר' אשר שיק, יגלה נפלאות לאדם מה לעשות בזה העולם, כדי להצליח דרכו בגשמיות וברוחניות, ואיך להיות הכי מאושר בחיים
מה שחשוב, ר' אשר שיק, יגלה עצות נפלאות איך להתחזק בזה העולם העובר, ויורה דרך לאדם איך להתנהג
מוכרחים אחרת, ר' אשר שיק, יגלה עצות נפלאות איך יכולים לשנות את ההנהגה, ואיך יכולים להצליח בחברה, וישרה השלום בין עם ישראל
מחושך לאור, ר' אשר שיק, יגלה איך אדם צריך להתחזק בכל יום, וחייב לזכור כל ימי חייו את יציאת מצרים, ואיך שעם ישראל יצאו מאפילה לאורה, מחושך לאור גדול. ודבר זה סובב גם על כל אחד ואחד כפי מצבו הפרטי
מחזור לראש השנה, ר' אשר שיק, מחזור לראש השנה עם פירוש עת רצון
מחית עמלק, ר' אשר שיק, יגלה נוראות ונפלאות ממחית עמלק, ויגלה איך זוכים למחות את עמלק שנמצא אצל כל אחד ואחד
מחפשים אותך, ר' אשר שיק, יגלה ויבאר את מעלת בר ישראל, ואיך שהוא מאוד חשוב אצלו יתברך, ומצפה שיחזור אליו
מחשבה טובה, ר' אשר שיק, יגלה את מעלת האדם הזוכה לשמור ולקדש את מחשבתו, ויחשוב רק ממנו יתברך תמיד
מי אשם, ר' אשר שיק, יגלה ויבאר דרך קלה לאדם איך לעבור את זה העולם, ולא יאשים עצמו בכל מה שעובר עליו, ועל ידי זה ינצל מצרות ורעות רבות
מי השקרן, ר' אשר שיק, יגלה לכל, איך שהיצר הרע הוא השקרן, ומטעה את בני אדם בכל מיני שקרים ונכלי ערמומיות, וכן כל מי שרוצה רק לרחקו ממנו יתברך, ידע שהוא שקרן גדול, וצריכים לברוח ממנו
מסית ומדיח, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את כל בר ישראל, שיברח מכל מיני מסיתים ומדיחים, כמו שבורחים מאש שורף, ויגלה שכל מי שרק מסית נגד הקב"ה ונגד תורתו הקדושה ונגד האמונה הפשוטה, שקיבלנו מדור דור על ידי אבותינו ורבותינו, הוא בכלל מסית ומדיח, וצריכים להתרחק ממנו
מסכת אבות עם פירוש "אהבת אבות", ר' אשר שיק, חידושים ובאורים, להאיר על נפשו אור וזיו וחיות אלוקות, לקיים תמיד מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו
מסכת אבות עם פירוש "ברית אבות", ר' אשר שיק, חידושים ובאורים, להאיר על נפשו אור וזיו וחיות אלוקות, לקיים תמיד מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו
מסכת אבות עם פירוש "זכות אבות", ר' אשר שיק, חידושים ובאורים, להאיר על נפשו אור וזיו וחיות אלוקות, לקיים תמיד מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו
מסכת אבות עם פירוש "חסדי אבות", ר' אשר שיק, חידושים ובאורים, להאיר על נפשו אור וזיו וחיות אלוקות, לקיים תמיד מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו
מסכת אבות עם פירוש "מגן אבות", ר' אשר שיק, חידושים ובאורים, להאיר על נפשו אור וזיו וחיות אלוקות, לקיים תמיד מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו
מסכת אבות עם פירוש "נחלת אבות", ר' אשר שיק, חידושים ובאורים, להאיר על נפשו אור וזיו וחיות אלוקות, לקיים תמיד מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו
מסכת אבות עם פירוש "תורת אבות", ר' אשר שיק, חידושים ובאורים, להאיר על נפשו אור וזיו וחיות אלוקות, לקיים תמיד מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו
מספיק בעיות, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את כל בר ישראל שלא ימשיך עצמו אל הצער, כי הנמשך אחר הצער, הצער נמשך אחריו, אלא יחפש ויבקש בעצמו תמיד רק נקודות טובות, וידון עצמו תמיד לכף זכות
מספיק מריבות, ר' אשר שיק, בו יבואר גנות המחלוקת והמריבות, ואיך שחבל מאוד לבלות את ימיו ושנותיו במחלוקת ומריבות - הן בביתו והן בחוץ, ויגנה מאוד את המחזיק במחלוקת, ויגלה איך ששורשו הוא משורש רע סטרא דמסאבותא
מספיק צרות, ר' אשר שיק, קונטרס מספיק צרות: יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שעוברים עליו צרות ויסורים ומרירות, וינחם אותו, ויורה לו דרך איך לצאת מכל צרותיו ומרירויותיו, וימשיך על עצמו ערבות, נעימות, זיו, חיות אלוקותו יתברך
מספיק שנאה, ר' אשר שיק, יעורר על גנות מידת השנאה בין נשמות ישראל, ויגלה איך שהיא הגורמת לכל הצרות של עם ישראל, וידבר ממעלת אהבת ישראל
מעלת ל"ג בעומר, ר' אשר שיק, בו תבואר מעלת היום המקודש לעם ישראל, יומא דהילולא דבר יוחאי, שאז נפתחים שערי השמחה בכל העולמות, והוא יום מיוחד בשנה, יום שמאיר בו האור הגנוז לזכי הנפש, ויכולים להתעלות אז מאוד ברוחניות, ולפעול כל טוב בגשמיות
מעלת נסיעה לצדיקים לראש השנה, ר' אשר שיק, בו יבואר גודל התועלת לזוכה לנסוע אל צדיקים אמיתיים לראש השנה שעל ידם יזכה להגיע אל תיקונו השלם, ויומתקו ממנו כל הדינים, ויזכה לשנה טובה ומתוקה
§מעלת נסיעה לצדיקים לראש השנה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
מעלת שובבי"ם, ר' אשר שיק, יגלה מעלת הימים הקדושים האלו, שבהם יכולים לתקן את כל מה שאדם פגם בפגם הברית - הוצאת זרע לבטלה, שהוא חטא חמור מאוד
מצוות מעשיות, ר' אשר שיק, יגלה את מעלת האיש הישראלי המסלק את חכמתו ודעתו לגמרי, ומקיים הרבה מצוות מעשיות בלי שום השכלות כלל, רק בתמימות ובפשיטות, כאשר ציונו הבורא יתברך שמו, ועל ידי זה יזכה לכלים לקבל בהם את האור האין סוף ברוך הוא, ויאירו לו חייו בהארת נועם זיו שכינת עוזו יתברך; אשרי לו!
מציאת הזיווג, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את בני ישראל ובנותיו, אשר קשה להם למצוא זיווגם, ויורה להם עצות נכונות והדרכות ישרות, איך לזכות למצוא את זיווגם האמיתי, וכן תפילות נוראות ונפלאות על זה
מקור השמחה, ר' אשר שיק, לגלות ולפרסם מעלת הששון והשמחה, ואיך שכל קיום האיש הישראלי ברוחניות ובגשמיות וכל הגאולה תלויה רק במצות השמחה, ועצות חדשות והתחזקות נפלאה, איך לזכות להיות תמיד בשמחה עצומה על נועם חלקו, שזכה להברא מזרע ישראל ולהאמין בו יתברך
§מקור השמחה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
מרבים בשמחה, ר' אשר שיק, יגלה מעלת השמחה בחודש אדר, ואיך זה ממתיק את הדינים, ומוחק את כל הקליפות של המן-עמלק, שמכניס ספקות בנשמות ישראל
מרדכי הצדיק, ר' אשר שיק, יגלה עצות נפלאות איך לבטל את כל הגזרות הרעות שנגזרו על עם ישראל, וידבר ממעלת הצדיק האמת, ואשרי מי שמציית אותו
מרירי יום, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ וידבר דיבורי ניחומים, אל כל אלו אשר עובר עליהם כל מיני מרירות, וסובלים צרות ויסורים ובלבולים, ומר להם היום, עד שקשה להם מאוד מאוד. ויורה להם דרך להאיר נפשם באור האורות, ערבות נועם זיו שכינת עוזו יתברך
משה רבנו, ר' אשר שיק, בו יבואר גדולת משה רבנו, והלימוד העמוק שלומדים ממנו, ואיך שהוא מחזק ומעודד ומשמח את נשמות ישראל, ומקרבם אליו יתברך, ומגלה להם, אשר אין שום יאוש בעולם כלל
משה רבנו, ר' אשר שיק, בן יבאר גדולת משה רבנו, והלימוד העמוק שלומדים ממנו, ואיך שהוא מחזק ומעודד ומשמח את נשמות ישראל, ומקרבם אליו יתברך, ומגלה להם, אשר אין שום יאוש בעולם כלל
משנכנס אדר, ר' אשר שיק, יגלה מעלת חודש אדר, ומה יכולים לפעול בחודש זה, ואשרי מי שמקבל את חודש זה בשמחה
משתה ושמחה, ר' אשר שיק, יבאר ויגלה מעלת שמחת פורים, שאז או מתקנים את מה שנכשלנו, , במאכלות אסורים, שזה מה שהביא אותנו לכפירות ואפיקורסות, עצבות ודכאון, וביום הקדוש והנורא הזה נחנו מקבלים עלינו עול מלכותו יתברך, ועל-ידי-זה נמשכת עלינו שמחה רוחנית
מתי תשתחרר, ר' אשר שיק, יגלה עצות נפלאות לכל בר ישראל שיצא לחירות, ולא יהיה משועבד ליצרו המתגבר עליו, ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה
מתן תורה, ר' אשר שיק, יגלה ממעלת נשמות ישראל, שזכו לקבל את התורה בהר סיני, ויבאר איך שעם ישראל הם עם רק על ידי התורה, ואשרי מי שלומד את התורה הקדושה, ואז ימשיך על עצמו ערבות, ידידות, זיו, חיות אלקותו יתברך
נחת מהילדים, ר' אשר שיק, יגלה עצות נפלאות, איך לזכות שיהיה להורים נחת מילדיהם, ויעורר ויחזק לתת לילדים חינוך של תורה ויראת שמים, ואז יגדלו בריאים בנפשם וברוחם
נישואין מוצלחים, ר' אשר שיק, יורה עצות ודרכים ונתיבות חדשות איך להצליח בחיי נישואין, ויחיו בני הזוג יחד חיים מאושרים כל ימי חייהם
נסיונות קשים, ר' אשר שיק, בו יחזק ויאמץ את כל אלו שעוברים עליהם נסיונות קשים ומרים, וידבר על לבם דברי ניחומים, ויעודד אותם איך לעבור את זה העולם בשלום
נעימות התורה, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את בחורי ישראל להתמיד בלמוד התורה הקדושה, ויורה להם דרך קלה ונעימה איך לזכות להגיע להתמדת התורה
נצור לשונך, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את האדם לשמור את פתחי פיו, ויגלה איך שכל הצרות שכל אדם סובל הם רק בשביל פיו, שמפקירו לדבר כל העולה על רוחו
נר להצדיק - אוצר החנוכה, ר' אשר שיק, ספר נר להצדיק והוא סדר הדלקת נר חנוכה, כולל דינים והנהגות ישרות, דרושים ושיחות נחמדות ויקרות, עניינים נוראים ונפלאים מגדולת אור ימי חנוכה הקדושים
נשים צדקניות, ר' אשר שיק, יגלה מעלת אשה צדקת, ויחזק ויעודד את כל אשה, שתלך בדרכי הנשים הצדקניות שהיו בכל דור ודור
סבלנות לילדים, ר' אשר שיק, בו תבוארנה עצות נפלאות איך להצליח עם הילדים, ויגדלו בריאים בדעתם ובשכלם, ויהיו עצמאיים, וירוו מהם ההורים רוב נחת
סגולת ל"ג בעומר, ר' אשר שיק, יגלה נוראות ונפלאות ממעלת היום הקדוש ל"ג בעומר, יום ההילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ואשרי מי שבא לציונו הקדוש, ויקבל ממנו שי ומתנה
סגולת שובבי"ם, ר' אשר שיק, יגלה את סגולת ימים אלו, ימי שובבי"ם הקדושים, שיכולים לפעול בהם דברים גדולים ועליונים, ולתקן את כל מה שפגם בפגם הברית - הוצאת זרע לבטלה, שהוא חטא חמור עד מאוד
סדר דרך הלימוד, ר' אשר שיק, סדר דרך הלימוד, על פי דעת רבנו הקדוש והנורא, אור הגנוז והצפון, בוצינא קדישא עילאה, אדונינו, מורינו ורבינו רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו
סדר הישיבה, ר' אשר שיק, בו יגלה מעלת בחור שעומד בסדרי הישיבה, ויתן לו עצות נפלאות איך להצליח בשנות שהותו בישיבה, ויחזק ויאמץ את בחורי הישיבה, שדיקא על ידי סדר בישיבה מצליחים בכל דבר וענין, ומקבלים שם טוב אמיתי ונצחי
סיפורי מעשיות עם פירוש "נהרי אפרסמון", ר' אשר שיק, תקציר: חידושים ובאורים, להאיר על נפשו אור וזיו וחיות אלוקות, לקיים תמיד מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו
סליחה ומחילה, ר' אשר שיק, יגלה לכל בר ישראל את גודל המעלה של האדם הזוכה לסבול חרופין וגידופין, כי על ידי זה זוכה לכפרת עוונות, והקב"ה סולח ומוחל לו על כל העבר, ועל כן אשרי מי שזוכה לסבול את אלו החרופין והגידופין ומקבלם האהבה, ואז יומשך עליו אור השכינה
סם המות, ר' אשר שיק, יעורר ויזהיר את עם ישראל לברוח מכל מיני סמי מות שיש עכשיו ברחוב, ויחזק ויאמץ את נערי ישראל, שנלכדו כבר בפח יקוש ולקחו סמים - איך לצאת מזה
ספירת העומר, ר' אשר שיק, יגלה ממעלת ימי הספירה, שבהם יכולים לזכות לצאת מהטומאה ולהכנס אל הקדושה, ואיך שצריכים לסלק את חכמתו המדומת, ולהכניס עצמו באמונה פשוטה בו יתברך, שדייקא על ידי זה יזכה להגיע לשער החמישים, ויהיה נכלל באין סוף ברוך הוא
ספר המדות עם פירוש "ביאורי המדות", ר' אשר שיק, ביאורים נפלאים, חידושים מתוקים ציצים ופרחים, התעוררות והתחזקות, לתקן את המדות שלנו, ולהאיר על נשמותינו אור וחיות ודביקות אלקי, אשרי ההוגה בהם תמיד
עד מתי, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את כל בר ישראל לחזור אליו יתברך, ויכניס בו תקוה טובה להחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו, וידבק נפשו באור אין סוף ברוך הוא, ועצות והתעוררות איך להגיע אל כל זה
עוזר דלים, ר' אשר שיק, יחזק ויעודד את כל הירודים וכל הנפולים וכל המושלכים בתאוותיהם ובמדותיהם הרעות, ויורה להם דרך איך לשוב אליו יתברך
עושה חדשות, ר' אשר שיק, יגלה את נפלאות הבורא יתברך שמו, איך שמחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית, ועל ידי זה יכול כל אדם לעשות התחלה חדשה בכל יום ויום, כי בכל יום ויום הקב"ה עושה חדשות לגמרי, ועל כן אסור להתיאש עצמו, רק לעשות בכל פעם התחלה חדשה
עושה חסד, ר' אשר שיק, יגלה ממעלת האדם המרגיל עצמו לעשות תמיד חסד עם אחרים, ואיך שעל ידי זה יפתח לעצמו את צנור החסד, ויושפעו עליו תמיד רק חסדים ממקור החסד העליון, ויזכה להיות דבוק בחי החיים, בו יתברך, אשר הוא עצם החסד והרחמים
עושה צדקות, ר' אשר שיק, יגלה ממעלת מצות צדקה, ואשרי מי שזוכה להחזיק עניים הגונים, ויזהר מאוד מעניים שאינם הגונים, ועניים הגונים הם רק לומדי תורה ויושבי אהל, הממיתים עצמם באהלה של תורה
עושים מהפכה, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את נשמות ישראל לחזור בתשובה שלמה אליו יתברך, וירבה לדבר על הצרות שקרו לעם ישראל ביום צום עשרה בטבת, ויבאר איך שאלו הצרות שיכות גם בדור הזה
עזרה ראשונה, ר' אשר שיק, יגלה מהי העזרה הראשונה, שצריך כל אדם לתן לעצמו וכן לאחרים, בשעה שעובר עליו איזה משבר ודכאון, איזו אכזבה ומרירות בחייו, למען יוכל להחיות עצמו ולהאיר עליו אור השכינה
עין טובה, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שיסתכל על זולתו בעין טובה, וכן יסתכל על החיים בעין פקוחה, עין טובה, ועל ידי זה יצליח דרכו תמיד
עכשיו זה הזמן, ר' אשר שיק, יגלה נוראות ונפלאות ממעלת הזוכה לשמור זמנו, ואיך שיכול לזכות על ידי זה לרוב טוב הצפון והגנוז לצדיקים, ואשרי מי ששומר את זמנו תמיד
עלון "היכל הקודש" - פרשת אחרי קדושים תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת אמור תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת בא תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת בהעלותך תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת בהר בחוקותי תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת בלק תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת במדבר תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת בראשית תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת בשלח תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת האזינו תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת וארא תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת ויגש תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת ויחי תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת ויצא תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת ויקהל פקודי תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת ויקרא תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת וירא תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת וישב תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת וישלח תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת חיי שרה תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת חקת תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת יתרו תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת כי תשא תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת לך לך תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת מקץ תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת משפטים תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת נח תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת נצבים תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת נשא תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת פנחס תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת צו תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת קרח תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת שלח תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת שמות תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת שמיני תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת תולדות תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת תזריע מצורע תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת תצוה תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "היכל הקודש" - פרשת תרומה תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש"
עלון "זיו ההיכל" - חודש סיון תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש" וויליאמסבורג
עלון "זיו ההיכל" - פרשת בא תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש" וויליאמסבורג - פרשת בא שנת תשע"ג
עלון "זיו ההיכל" - פרשת בשלח תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש" וויליאמסבורג - פרשת בשלח שנת תשע"ג
עלון "זיו ההיכל" - פרשת וארא תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש" וויליאמסבורג - פרשת וארא שנת תשע"ג
עלון "זיו ההיכל" - פרשת ויגש תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש" וויליאמסבורג - פרשת ויגש שנת תשע"ג
עלון "זיו ההיכל" - פרשת ויחי תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש" וויליאמסבורג - פרשת ויחי שנת תשע"ג
עלון "זיו ההיכל" - פרשת ויקהל פקודי תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש" וויליאמסבורג - פרשת ויקהל פקודי שנת תשע"ג
עלון "זיו ההיכל" - פרשת יתרו תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש" וויליאמסבורג - פרשת יתרו שנת תשע"ג
עלון "זיו ההיכל" - פרשת כי תשא תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש" וויליאמסבורג - פרשת כי תשא שנת תשע"ג
עלון "זיו ההיכל" - פרשת משפטים תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש" וויליאמסבורג - פרשת משפטים שנת תשע"ג
עלון "זיו ההיכל" - פרשת שמות תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש" וויליאמסבורג - פרשת שמות שנת תשע"ג
עלון "זיו ההיכל" - פרשת תזריע מצורע תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש" וויליאמסבורג - פרשת תזריע מצורע שנת תשע"ג
עלון "זיו ההיכל" - פרשת תצוה תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש" וויליאמסבורג - פרשת תצוה שנת תשע"ג
עלון "זיו ההיכל" - תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש" וויליאמסבורג - שנת תשע"ג
עם חזק, ר' אשר שיק, יגלה מעלת נשמות ישראל, ואיך שהם חזקים באמונה פשוטה בו יתברך, ויזהיר על אחדות ולברוח משנאת חנם וליצנות, שהורסת כל חלקה טובה מעם ישראל
עם מאוחד, ר' אשר שיק, יגלה ממעלת אחדות עם ישראל, שרק זה יביא את הגאולה, וצריכים לשמור מאוד בדברים אלו
ענין שובבי"ם, ר' אשר שיק, יגלה מה זה שובבי"ם, ומה יכולים לפעול בימים אלו, ואיך יכולים לתקן את כל מה שקלקל בפגם הברית - הוצאת זרע לבטלה, שהוא עון חמור מאוד
עצה לנצחון, ר' אשר שיק, יגלה עצות נפלאות איך לנצח בזה העולם העובר, ויחזק ויאמץ את כל השבורים והנדכאים, ויורה להם דרך קלה וישרה להצליח בחייהם
עשרה מיני נגינה, ר' אשר שיק, יגלה את גודל נפלאות הענין של אמירת העשרה מזמורי תהילים בשביל תיקון פגם הברית, ואשר זהו תיקון גמור לכל העוונות, וממשיך על האדם שאומרם ישועות וחסדים ופרנסה בשפע
§עשרה מיני נגינה, נחמן בן שמחה, מברסלב - שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
פה סח, ר' אשר שיק, יגלה ממעלת חג הפסח, שאז עיקר המצוה לדבר ולשיח ולספר בנפלאות הבורא יתברך שמו, וממעלת האדם המדבר אליו יתברך תמיד
פורים שמח, ר' אשר שיק, יגלה את מעלת הזוכה להיות שמח וטוב לב בחג הפורים, ועל-ידי תוקף השמחה יזכה למחות את זכר עמלק, שהוא כלל הספקות והקושיות העולים על לב האדם בכל פעם. ועצות נוראות ונפלאות והנהגות ישרות לדעת מה לעשות בחג הפורים
פחד שווא, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שלא יירא ולא יפחד משום דבר שבעולם רק מהקב"ה בעצמו, ועל ידי זה באמת אף אחד לא יוכל להרע לו
פסח כשר ושמח, ר' אשר שיק, יגלה מעלת בר ישראל הזוכה לשמור את עצמו מכל מיני חמץ, שהוא חימוץ המוח ומרירות ועצבות, וממעלת אכילת מצה, שהיא מאכל האמונה הקדושה, להאמין באחדותו יתברך, ולידע שאין מבלעדיו כלל, ועל-ידי-זה יהיה תמיד שש ושמח וירגיש כל מיני ערבות ונעימות בחייו
פעולת הצדיק, ר' אשר שיק, סיפורים נוראים ונפלאים, אלה תולדות ימי חייו הקדושים של האדם הגדול בענקים, נבון לחש וחכם חרשים את אשר פעל ותיקן, עשה וגילה בעולם לדור דורים
§פעולת הצדיק, נחמן בן שמחה, מברסלב - שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
פרנסה טובה, ר' אשר שיק, בו יבוארו עצות יקרות איך להשיג פרנסה בנקל, ומרבה לבאר סיבת עיכוב פרנסתו של האדם, ויחזק ויאמץ את כל אדם אשר אין לו פרנסה, ואיך שלא יפול ברוחו ולא תחלש דעתו כלל מכל מה שעובר עליו, כי גדול ה' ורב להושיע
§פרנסה טובה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5755
צא מהבוץ, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את הנפשות שנפלו לעמקא דתהומא רבא, והתלכלכו בבוץ התאוות המגונות, ויורה להן עצות נפלאות איך לצאת משם, וידבר על לבן דיבורי התחזקות, ויחזקן ויאמצן וישמחן, ויכניס בהם תקוה טובה
צא מהדיכאון, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את כל בר ישראל, שיצא מהדיכאון והמרירות שלו, וישמח את עצמו בכל מיני אופנים שבעולם, ואז יצליח בחייו, ויהיה לו מזל בחייו
צא מהדמיון, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את כל בר ישראל לצאת מכל מיני דמיונות, שנדבקו בו על ידי עוונותיו, וישמור את עצמו מאוד מכל מיני דמיונות והבלים המצויים עכשיו בעולם על ידי שקרנים וצבועים, בעלי מופתים מדומים, שהכל הבל ורעות רוח, אשרי מי שישמור עצמו מהם!
צא מהלחץ, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את נשמות ישראל שלא יפלו בדעתם, ויזכו לצאת מהלחץ - זה הדחק, שעובר עליהם מכל מיני צרות ויסורים ופחדים שעוברים עכשיו בעולם בכלליות ובארץ ישראל בפרטיות
צא מהצרות, ר' אשר שיק, יגלה עצות נוראות ונפלאות, איך לצאת מהצרות, ויחזק ויאמץ את כל בר ישראל איך שיהיה שמח, ויחזיק מעמד מכל מה שעובר עליו ברוחניות ובגשמיות
צדקה לפסח, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את נשמות ישראל שיתרמו בעין יפה לעניים לצורך חג הפסח, ובזה ימשיכו על עצמם ישועות וניסים גדולים
צו השעה, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את נשמות ישראל על ענינים מאוד דחופים, שנצרכים לכל אחד בחיי יום יום, ואשרי מי שיקיים את כל זה, ויראה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו
צניעות לאישה, ר' אשר שיק, ידבר ממעלת אישה שמוסרת נפשה בעבורו יתברך, והיא משתדלת להכניס בבית חום, אהבה ויראת שמים לבעל ולילדים, ואז השכינה תשרה בבית הזה
צער גידול בנים, ר' אשר שיק, ידריך את האדם איך לגדל את ילדיו לילך על פי דרכי התורה והאמונה הקדושה, שקיבלנו מדור דור, ויחזק ויאמץ את ההורים שסובלים צרות ויסורים ומרירות מילדיהם
צרות גדולות, ר' אשר שיק, יגלה ויבאר איך יכולים לצאת מכל מיני צרות הבאות לעל האדם, ועצות והתחזקות איך להחזיק מעמד בתוקף צרתו ויסוריו הקשים והמרים, ולהפוך הכל לששון ולשמחה
§קבוץ ראש השנה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
קדושת הדיבור, ר' אשר שיק, יבאר ויגלה מעלת האדם המקדש את דיבורו, ואיך ששוקל כל דיבור קודם שמוציאו מפיו, ועל ידי זה יזכה לאריכות ימים ושנים טובות גם בעולם הזה, ומכל שכן שגם יזכה לחיי עולם הבא
קדושת ישראל, ר' אשר שיק, עצות טובות והנהגות ישרות ותקונים נוראים ונפלאים עד מאוד, לכל אלו שנפלו בתוך פח יקוש של כל מיני פגמי הברית, ולכלכו את נשמתם בתאות ניאוף, , ומראה להם דרך איך לצאת מהרגלם הרע והמגונה ולקשט עצמם בכל מיני קישוטים נפלאים
§קדושת ישראל - קדושת הברית, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
קדושת ל"ג בעומר, ר' אשר שיק, יגלה ויבאר את מעלת היום הקדוש והנורא, יומא דהילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ומה יכולים לזכות בזה היום, ואשרי מי שזוכה לנסוע אל ציונו הקדוש במירון, ויפעל שם ישועות ורפואות וניסים נגלים, אשרי לו
קדושת שובבי"ם, ר' אשר שיק, יגלה מעלת ימי שובבי"ם, שבהם יכולים לתקן את כל החטאים, ובפרטיות פגם הברית - הוצאת זרע לבטלה, שהוא עון חמור מאוד
קול קורא אל ה', ר' אשר שיק, דברים ערבים ונעימים, מחזקים ומאמצים לבבות שבורים, מקרבים ומחזירים נשמות ישראל רעבות וצמאות אל אבינו שבשמים, ומגלים להן עצות והנהגות ודרכים ישראות, איך לעמוד חזק בזה העולם העובר כל הימים אשר על פני האדמה נמצאים
קיבוץ ראש השנה, ר' אשר שיק, בו יבואר מעלת הזוכה לבוא את הקיבוץ הקדוש של אנשי שלומנו הקדושים, המתקבצים יחד בכל מקום שהוא לראש השנה, ובפרט בעיר אומן, ואת גודל התיקונים שנעשים על-ידי-זה בכל העולמות
קמחא דפסחא, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את עם ישראל רחמנים בני רחמנים, שירחמו על עניים, וינדבו לצרכי חג הפסח, אשר אין עוד דבר גדול מזה, ואסור להתחמק ממצוה זו, אלא כל בר ישראל מחויב להשתתף בזה, אשרי לו!
קשה יום, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ, ישמח וינחם, לכל אלו אשר עובר בחייהם משברים וגלים, וסובלים יסורים קשים ומרים, ונגע בהם פגעי ומקרי הזמן, ויקשרם אליו יתברך, להאיר נפשם מאור האורות, הארת זיו שכינת עוזו יתברך
ראש השנה לאילנות, ר' אשר שיק, חדושים חדשים, ציצים ופרחים, סודות נוראים, מעניני פרות וצמחים, ולמודים עמקים מה שיכולים ללמד מהם בדרכי החיים, להיות דבוקים בו יתברך לנצח נצחים
§ראש השנה לאילנות, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
רב חסד, ר' אשר שיק, יגלה נוראות מעלת העושה חסד עם כל בריה, ודן את כל אחד לכף זכות, ואיך שעל ידי זה מעורר את החסד העליון, שיושפע על נשמתו אור זיו חיות אלקותו יתברך בהשפעה גדולה, ותתרחב תמיד דעתו
§רגעי מוהרא"ש, שיק, אליעזר שלמה, יבנאל, 5763
רווח נקי, ר' אשר שיק, יגלה עצות נוראות ונפלאות לאיש הישראלי, איך יכול להרוויח בכל יום בין בגשמיות ובין ברוחניות, ומה הן הסיבות שתמיד יש לו כישלונות בחייו ורק מפסיד, ועצות איך לתקן זאת
רוח טובה, ר' אשר שיק, יכניס באדם אורה ושמחה, ויגביה את מצב רוחו, שיהיה לו תמיד מצב רוח טוב, ויגלה מאין באה ונמשכת לאדם רוח רעה, ויתן לו עצות איך לצאת מזה
רוח קנאה, ר' אשר שיק, יבאר ויגלה את גנות המדה הרעה של קנאה - לקנא בכל אדם, ואיך שמדה רעה זו אוכלת ומכלה את האדם לגמרי, והורגת אותו - בין בגשמי ובין ברוחני, וממעלת האדם המסתכל רק על נקודת עצמו, ואינו מקנא בשום בריה שבעולם
רופא חולים, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ את מי שנחלה ונפל למטה, וידבר אליו דיבורים ערבים ונעימים, ויכניס בו בטחון חזק, שלא ידאג כלל, ויגלה לו עצות נכונות איך להבריא בנקל ובמהירות
רצון טוב, ר' אשר שיק, יגלה מעלת האיש הישראלי הזוכה לרצון טוב, לשוב אליו יתברך בתשובה אמיתית, ורוצה לחזור למוטב ולקים מצוותיו יתברך, אשר הרצון בעצמו הוא ענין נורא ונפלא מאוד
רק כך, ר' אשר שיק, יגלה עצות איך יכול כל אדם לשוב אליו יתברך בתשובה אמיתית, ואיך שרק כך היא הדרך הקלה והנעימה להגיע אל הדבקות האמיתית בו יתברך
רק סבלנות, ר' אשר שיק, יעורר את כל אדם על מידת הסבלנות, ויבאר שאי אפשר לעבור את זה העולם בלי מידה זו, ומי שהוא סבלן בחייו, מצליח תמיד
רק רגע, ר' אשר שיק, יגלה לאדם איך שכל חייו תלויים ברגע אחד, ועל-כן בשביל רגע אחד לא כדאי להתקוטט או להתעצבן ולהיות עצוב. ויכניס בו עצות והתחזקות איך לעבור את זה העולם בשלום
רק שמחה, ר' אשר שיק, יגלה מעלת האדם הזוכה להיות תמיד בשמחה, ומשמח את ביתו, אשר על ידי זה ממתיק ממנו את כל הדינים, ונתבטלים ממנו כל הצרות והיסורים והמרירות, וזוכה להשראת השכינה עליו
§שאלות ותשובות בחסידות ברסלב - חנוך ילדים, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
§שאלות ותשובות בחסידות ברסלב - כבוד הורים, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
§שאלות ותשובות בחסידות ברסלב - למוד התורה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
§שאלות ותשובות בחסידות ברסלב - מציאת זווג, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
§שאלות ותשובות בחסידות ברסלב - פרנסה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
§שאלות ותשובות בחסידות ברסלב - רפואה שלמה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
§שאלות ותשובות בחסידות ברסלב - שלום בית, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§שאלות ותשובות בחסידות ברסלב - שמחה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§שאלות ותשובות בחסידות ברסלב - תפלה והתבודדות, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
שבת שלום, ר' אשר שיק, יגלה מעלת הזוכה לשמור שבת-קודש, ואשר על-ידי-זה נמשכת עליו ברכה והצלחה ופרנסה בשפע, ונשמר מכל רע, וזוכה להיכלל באין סוף ברוך הוא
שובו בנים, ר' אשר שיק, גילויים ממעלת הזוכה לשוב אליו יתברך, ולהתחדש בכל פעם, אף על פי כן צריך לידע שכוח הבחירה גדול מאוד לבחור בחיים, או חס ושלום, להיפוך, ועל כן הרוצה לשוב אליו יתברך ולבחור בטוב ולהתענג בנועם ערבות זיו שכינתו יתברך, צריך להתחזקות גדולה כל ימי חייו
שומר פיו, ר' אשר שיק, יגלה נפלאות רבות ממעלת האדם הזוכה לשמור את פיו ולשונו, ועל ידי זה ינצל מצרות רבות, ויזכה לחיות חיים נעימים, וימשיך על עצמו הארת זיו השכינה הקדושה המאירה בכל העולם כולו; אשרי לו!
שיחה בינו לבין קונו, ר' אשר שיק, דברים ערבים ונעימים, התחזקות והתעוררות עצומה לכל בר ישראל, שיזכה להתקרב אליו יתברך, ולהגיע אל השלמות הנצחית בזה העולם, להשתעשע בנועם ערבות זיו שכינתו יתברך, לדבר ולשיח עמו יתברך
שיחות מוהרא"ש - ארבע פרשיות
שיחות מוהרא"ש - הגדה של פסח...
שיחות מוהרא"ש - התגלות סוד השלום בימי חנוכה הקדושים
שיחות מוהרא"ש - ז' באדר
שיחות מוהרא"ש - זמן
שיחות מוהרא"ש - חודש אדר
שיחות מוהרא"ש - חודש אייר
שיחות מוהרא"ש - חודש טבת
שיחות מוהרא"ש - חודש כסלו
שיחות מוהרא"ש - חודש ניסן
שיחות מוהרא"ש - חודש סיון
שיחות מוהרא"ש - חודש שבט
שיחות מוהרא"ש - חודש תמוז
שיחות מוהרא"ש - ט"ו בשבט
שיחות מוהרא"ש - טעמו וראו
שיחות מוהרא"ש - ימי אלול הקדושים (א), אמונת חכמים, ר' אשר שיק, דבורים נוראים ונפלאים, להתחזק בעבודת הבורא
שיחות מוהרא"ש - ימי אלול הקדושים (ב), ר' אשר שיק, דבורים נוראים ונפלאים, להתחזק בעבודת הבורא
שיחות מוהרא"ש - ימי אלול הקדושים (ג), ר' אשר שיק, דבורים נוראים ונפלאים, להתחזק בעבודת הבורא
שיחות מוהרא"ש - ימי בין המצרים
שיחות מוהרא"ש - ימי חנוכה הקדושים ב'
שיחות מוהרא"ש - ימי חנוכה השלם
שיחות מוהרא"ש - ימי רצון - שני וחמישי
שיחות מוהרא"ש - יראת חטא ויגיעות בעבודת השם
שיחות מוהרא"ש - ישועות הצדיקים
שיחות מוהרא"ש - לימוד זכות, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, להתחזק בעבודת הבורא
שיחות מוהרא"ש - מידת הנקיות
שיחות מוהרא"ש - מעוז צור ישועתי
שיחות מוהרא"ש - מעלת לימוד תוספתא
שיחות מוהרא"ש - ניסיון
שיחות מוהרא"ש - סוכה, וארבעת המינים, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, להתחזק בעבודת הבורא
שיחות מוהרא"ש - ספרי מוסר
שיחות מוהרא"ש - עבודת ה' יתברך בלילה, ר' אשר שיק, להתחזק בעבודת הבורא
שיחות מוהרא"ש - עבירה
שיחות מוהרא"ש - עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, להתחזק בעבודת הבורא
שיחות מוהרא"ש - פסח
שיחות מוהרא"ש - פרשת החודש
שיחות מוהרא"ש - פרשת פרה
שיחות מוהרא"ש - ציון רבנו ז"ל, ראש השנה, תקיעת שופר, ר' אשר שיק
שיחות מוהרא"ש - קדושה, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, להתחזק בעבודת הבורא
שיחות מוהרא"ש - קושיות
שיחות מוהרא"ש - ראש השנה, ר' אשר שיק
שיחות מוהרא"ש - שבועות
שיחות מוהרא"ש - שבת הגדול 2
שיחות מוהרא"ש - שבת זכור ופורים
שיחות מוהרא"ש - שבת שקלים
שיחות מוהרא"ש - שמיני עצרת ושמחת תורה, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, להתחזק בעבודת הבורא
שיחות מוהרא"ש - תיבת נח, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, להתחזק בעבודת הבורא
שיחות מוהרא"ש - תקיעת שופר, ר' אשר שיק, להתחזק בעבודת הבורא
שיחות מוהרא"ש חלק א', הרה"ח ר' יצחק לעזער שליט"א, שיחות נפלאות ונוראות אשר נשמעו מפי הרב החסיד האמיתי וכו', איש האשכולות, שהכל בו וכו', ראש חבורתנו, ר' אשר שיק. משולב בפסוקי תנ"ך ומאמרי חכמינו ז"ל הקדושים מגמרא ומדרשים, והזוהר הקדוש, וכתבי האר"י ז"ל, וספרי תלמידי הבעל-שם-טוב הקדוש זי"ע, וספורי צדיקים המקובלים מדור דור
§שיחות מוהרא"ש - א, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§שיחות מוהרא"ש - ב, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
שיחות מוהרא"ש חלק ב'
שיחות מוהרא"ש חלק ג'
§שיחות מוהרא"ש - ג, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§שיחות מוהרא"ש - ד, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
שיחות מוהרא"ש חלק ד'
שיחות מוהרא"ש חלק ה'
§שיחות מוהרא"ש - ה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§שיחות מוהרא"ש - ו, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
שיחות מוהרא"ש חלק ו'
שיחות מוהרא"ש חלק ז'
§שיחות מוהרא"ש - ז, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
שיחות מוהרא"ש חלק ח'
§שיחות מוהרא"ש - ח, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§שיחות מוהרא"ש - ט, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
שיחות מוהרא"ש חלק ט'
§שיחות מוהרא"ש - י, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
שיחות מוהרא"ש חלק י'
שיחות מוהרא"ש חלק י"א
§שיחות מוהרא"ש - יא, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§שיחות מוהרא"ש - יב, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
שיחות מוהרא"ש חלק י"ב
שיחות מוהרא"ש חלק י"ג
§שיחות מוהרא"ש - יג, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
שיחות מוהרא"ש חלק י"ד
שיחות מוהרא"ש חלק ט"ו
§שיחות מוהרא"ש - טו, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
שיחות מוהרא"ש לנוער - טבילת מקוה, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, להתחזק בעבודת הבורא
שיחות מוהרא"ש -שבעת הנרות
שלום באהלך, ר' אשר שיק, ירבה לדבר ממעלת השלום הצריך לשרות בבית האיש הישראלי, ושיהיה שלום באהלו תמיד, שהוא שלום בית, ויגלה עצות נפלאות ונוראות, איך לזכות לזה והתחזקות עצומה למי שעדיין לא זכה לזה
שלום בבית, ר' אשר שיק, יורה דרכים קלות ונתיבות ישרים, היאך יהיה תמיד שלום בבית, ויהפוך את ביתו לגן עדן, מקום משכן השכינה
שלום במשפחה, ר' אשר שיק, בו יבואר מעלת השלום במשפחה, ואיך שכל הברכות והשמחות במשפחה באות רק על ידי שלום, ולהיפוך - כל המחלות, הנזקין והצרות באות למשפחה, כשהם מחזיקים במריבות, ועל כן אשרי מי שמחפש את השלום תמיד
שלום חבר, ר' אשר שיק, ידבר ממעלת השלום והאהבה בין נשמות ישראל, ואשר בזה תלויה כל הצלחת עם ישראל, ויגנה מאוד את ההסתות והאלימות והקטטות והמחלוקת בין נשמות ישראל
שלום עכשיו, ר' אשר שיק, יגלה מעלת מדת השלום בכלליות ובפרטיות, שיהיה האדם בשלום עם כל בר ישראל, וכן עם אשתו ועם בני ביתו, וכן בינו לבין עצמו, כי לא מצא הקב"ה כלי המחזיק ברכה אלא השלום, ועקר הגאולה תהיה רק על ידי מדת השלום, כי משיח יכבוש את העולם בשלום
שלמות הבית, ר' אשר שיק, יגלה עצות נפלאות איך שישתדל כל אחד לעשות שלום בבית, ועל ידי זה תהיה שלמות בביתו, לא כן כשיריב תמיד עם אשתו, אז יהרוס, חס ושלום, את ביתו
שמור פיך, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק על מעלת הזוכה לשמור פיו, לא לדבר כל העולה על רוחו, ועל ידי זה ינצל מכל מיני צרות, וימשיך על עצמו ערבות ידידות זיו שכינת עוזו יתברך
שמח בחלקו, ר' אשר שיק, יגלה את מעלת האיש הישראלי שתמיד שמח בחלקו, ואינו דואג שום דאגות כלל, רק הוא תמיד שמח ומשמח את אחרים, ואדם שמחזיק במדרגה זו, הוא חשוב מאוד בשמים, וחי חיים נעימים, ערבים ומתוקים עוד בזה העולם; אשרי לו!
שמחת אדר, ר' אשר שיק, יגלה מעלת חודש אדר, שבו יכולים על-ידי גודל השמחה - להמתיק את כל הדינים מעם ישראל, ולהמשיך ישועות גדולות
שמחת הפסח, ר' אשר שיק, יגלה את גודל מעלת בר ישראל, ששמח בחג הפסח עם המצוות הקדושות השיכות לחג הקדוש הזה: אכילת מצה וד' כוסות ועריכת הסדר
שמחת חג הפסח, ר' אשר שיק, בו תבואר מעלת הזוכה לשמוח בחג הפסח, וממעלת האדם הזוכה להמשיך על עצמו בכל יום הארת יציאת מצרים
שמחת פורים, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את נשמות ישראל על אחדות ואהבה, שעל-ידי-זה מוחקים ומבטלים את המן-עמלק, שכל ענינו הוא רק פירודים, ועל-ידי תוקף השמחה שבר ישראל שש ושמח בשמחת אלוקותו יתברך המתגלה ביום הפורים, זוכים לתקן את כל מה שפגם במשך כל ימי חייו בשנאת ישראל, , וזוכה להתאחד עם כלל נשמות ישראל
שמירת הברית, ר' אשר שיק, ידבר נפלאות ממעלת הזוכה לשמור את בריתו ולא לפגום בו, חס ושלום, ויעורר ויחזק מאוד את אלו הנשמות שכבר נכשלו ונפלו בפגם הברית, ויגלה להם עצות והנהגות, איך לצאת מהרגלם הרע שהתרגלו בו, וימשיך עליהם אור, חיות ודבקות בו יתברך
שמירת הזמן, ר' אשר שיק, מאמרים ודרושים נוראים ונפלאים ממעלת האדם הזוכה לשמור את הזמן היקר, לחיות חיים טובים, ערבים ונעימים, לחשוב על תכליתו הנצחית, ולחדש עצמו בכל עת ורגע, לבלי ליפול בדעתו כלל מכל מה שעובר עליו, ועצות טובות והנהגות ישרות והתחזקות גדולה לזכות לזה
שמר על הבריאות, ר' אשר שיק, יגלה עצות יקרות ונפלאות, ויזהיר כמה אזהרות נחוצות, איך לשמור על הבריאות, ולחיות חיים ערבים ומתוקים, ולהיות בריא ושלם כל הימים
תאכל בתאבון, ר' אשר שיק, יגלה את מעלת האיש הישראלי הזהיר במה שהוא אוכל, ומעלת אכילת בני ישראל שאוכלים רק מאכלים כשרים, ואיך שכל כוחו של השטן לתפוס נשמות ישראל ברשתו, הוא רק על ידי אכילת מאכלות אסורים,
תהיה בטוח בעצמך, ר' אשר שיק, יחדיר באדם בטחון עצמי, ויורה דרך לכל אלו שנפלו בדעתם ושברו אותם. והרחיקו וגרשו אותם מהחברה, שאין לנו לדאוג כלל, ואין להם מה להתפעל מאף אחד. ויתן להם עצה איך להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ועל ידי זה יבנו עצמם
תהיה זריז, ר' אשר שיק, ידבר ממעלת מידת הזריזות, ואיך שכל הצלחת האדם בין בגשמי ובין ברוחני תלויה רק במידה היקרה הזו, שהיא מידת הזריזות, אשרי מי שיאחז בה!
תהיה חכם, ר' אשר שיק, יבאר מי נקרא חכם בזה העולם, ומהי החכמה הכי גדולה, להתיגע ולהגיע אליה בימי חיי הבלו בעולם הזה
תהיה מרוצה, ר' אשר שיק, יחזק את האדם, שיקבל כל הבא עליו בשמחה, ויהיה מרוצה עם הכל, ואז דייקא יחיה חיים טובים, ערבים ונעימים, ויעבור את זה העולם בשלום
תהיה עצמאי, ר' אשר שיק, יחדיר באדם בטחון עצמי, ויחזק אותו שלא יפחד מאף אחד בעולם רק ממנו יתברך, ושלא ירגיש עצמו מקופח ומושפל, אשר דבר זה הורס את האדם לגמרי, ונותן לו הרגשה של נחיתות
תודה והודאה, ר' אשר שיק, בו יבואר גודל העניין של תודה והודאה, להרגיל עצמו לתן תמיד תודה והודאה להקדוש-ברוך-הוא על כל החסד חינם שעושה עמו, ולא להתרעם עליו, חס ושלום, וזה מראה טוהר לבבו
§תוך הנחל - ביאור על "מעוז צור", שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5774
תוך הנחל - הילולת רביז"ל / פרשת וזאת הברכה תשע"ב, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, להתחזק בעבודת הבורא, נאמרו בשבת קדש חול המועד סוכות שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - ימי חג הסוכות תש"ן, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, להתחזק בעבודת הבורא, נאמרו בשבת קדש חול המועד סוכות שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת אחרי קדושים תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", אחרי קדושים שנת תשס"א מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת אחרי קדושים תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", אחרי קדושים שנת תשס"ד מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת אמור תש"ס, תלמידי "היכל הקודש", אמור שנת תש"ס מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת אמור תשנ"ז, תלמידי "היכל הקודש", אמור שנת תשנ"ז מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת אמור תשס"ג, תלמידי "היכל הקודש", אמור שנת תשס"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת אמור תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", אמור שנת תשס"ד מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת אמור תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", אמור שנת תשס"ה מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת אמור תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", אמור שנת תשס"ו מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת אמור תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", אמור שנת תשס"ז מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת אמור תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", אמור שנת תשס"ט מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת אמור תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", אמור שנת תשע"ב מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת אמור תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", אמור שנת תשע"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בא תש"ס, תלמידי "היכל הקודש", בא שנת תש"ס, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בא תש"ע, תלמידי "היכל הקודש", בא שנת תש"ע, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בא תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", בא שנת תשנ"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בא תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", בא שנת תשס"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בא תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", בא שנת תשס"ד, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בא תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", בא שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בא תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", בא שנת תשס"ו, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בא תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", בא שנת תשס"ז, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בא תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", בא שנת תשס"ח, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בא תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", בא שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בא תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", בא שנת תשע"ג, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהעלותך תש"ס, תלמידי "היכל הקודש", בהעלותך שנת תש"ס מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהעלותך תש"ע, תלמידי "היכל הקודש", בהעלותך שנת תש"ע מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהעלותך תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", בהעלותך שנת תשנ"ט מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהעלותך תשס"ג, תלמידי "היכל הקודש", בהעלותך שנת תשס"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהעלותך תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", בהעלותך שנת תשס"ד מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהעלותך תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", בהעלותך שנת תשס"ה מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהעלותך תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", בהעלותך שנת תשס"ו מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהעלותך תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", בהעלותך שנת תשס"ז מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהעלותך תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", בהעלותך שנת תשס"ח מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהעלותך תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", בהעלותך שנת תשס"ט מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהעלותך תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", בהעלותך שנת תשע"ב מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהעלותך תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", בהעלותך שנת תשע"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהר בחוקותי תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", בהר בחוקותי שנת תשס"ד מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהר בחוקותי תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", בהר בחוקותי שנת תשס"ו מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהר בחוקותי תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", בהר בחוקותי שנת תשס"ט מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהר בחוקותי תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", בהר בחוקותי שנת תשע"ב מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בהר בחוקותי תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", בהר בחוקותי שנת תשע"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בלק תש"ע, תלמידי "היכל הקודש", בלק שנת תש"ע מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בלק תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", בלק שנת תשס"ד מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בלק תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", בלק שנת תשס"ה מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בלק תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", בלק שנת תשס"ז מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בלק תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", בלק שנת תשס"ח מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בלק תשע"א, תלמידי "היכל הקודש", בלק שנת תשע"א מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בלק תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", בלק שנת תשע"ב מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת במדבר תש"ס, תלמידי "היכל הקודש", במדבר שנת תש"ס מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת במדבר תש"ע, תלמידי "היכל הקודש", במדבר שנת תש"ע מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת במדבר תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", במדבר שנת תשנ"ט מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת במדבר תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", במדבר שנת תשס"א מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת במדבר תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", במדבר שנת תשס"ד מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת במדבר תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", במדבר שנת תשס"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת במדבר תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", במדבר שנת תשס"ד מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת במדבר תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", במדבר שנת תשס"ה מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת במדבר תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", במדבר שנת תשס"ו מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת במדבר תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", במדבר שנת תשס"ז מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת במדבר תשע"א, תלמידי "היכל הקודש", במדבר שנת תשע"א מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת במדבר תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", במדבר שנת תשע"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בראשית תשע"א, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, להתחזק בעבודת הבורא, נאמרו בשבת קדש חול המועד סוכות שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בראשית תשע"ב, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, להתחזק בעבודת הבורא, נאמרו בשבת קדש חול המועד סוכות שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בשלח תש"ע, תלמידי "היכל הקודש", בשלח שנת תש"ע, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בשלח תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", בשלח שנת תשנ"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בשלח תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", בשלח שנת תשס"ד, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בשלח תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", בשלח שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בשלח תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", בשלח שנת תשס"ו, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בשלח תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", בשלח שנת תשס"ח, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת בשלח תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", בשלח שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת האזינו תשס"ט, ר' אשר שיק, האזינו שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וארא תש"ס, תלמידי "היכל הקודש", וארא שנת תש"ס, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וארא תש"ע, תלמידי "היכל הקודש", וארא שנת תש"ע, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וארא תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", וארא שנת תשנ"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וארא תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", וארא שנת תשס"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וארא תשס"ב, תלמידי "היכל הקודש", וארא שנת תשס"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וארא תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", וארא שנת תשס"ד, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וארא תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", וארא שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וארא תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", וארא שנת תשס"ו, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וארא תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", וארא שנת תשס"ז, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וארא תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", וארא שנת תשס"ח, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וארא תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", וארא שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וארא תשע"א, תלמידי "היכל הקודש", וארא שנת תשע"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וארא תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", וארא שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וארא תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", וארא שנת תשע"ג, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויגש תש"ע, תלמידי "היכל הקודש", ויגש שנת תש"ע, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויגש תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", ויגש שנת תשנ"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויגש תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", ויגש שנת תשס"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויגש תשס"ב, תלמידי "היכל הקודש", ויגש שנת תשס"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויגש תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", ויגש שנת תשס"ד, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויגש תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", ויגש שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויגש תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", ויגש שנת תשס"ו, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויגש תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", ויגש שנת תשס"ז, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויגש תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", ויגש שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויגש תשע"א, תלמידי "היכל הקודש", ויגש שנת תשע"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויגש תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", ויגש שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויגש תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", ויגש שנת תשע"ג, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויחי תש"ס, תלמידי "היכל הקודש", ויחי שנת תש"ס, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויחי תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", ויחי שנת תשנ"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויחי תשס"ב, תלמידי "היכל הקודש", ויחי שנת תשס"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויחי תשס"ג, תלמידי "היכל הקודש", ויחי שנת תשס"ג, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויחי תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", ויחי שנת תשס"ד על ידי מרן מוהרא"ש שליט"ה
תוך הנחל - פרשת ויחי תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", ויחי שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויחי תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", ויחי שנת תשס"ו, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויחי תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", ויחי שנת תשס"ח, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויחי תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", ויחי שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויחי תשע"א, תלמידי "היכל הקודש", ויחי שנת תשע"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויחי תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", ויחי שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויחי תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", ויחי שנת תשע"ג, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויצא תש"ע, תלמידי "היכל הקודש", ויצא שנת תש"ע, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויצא תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", ויצא שנת תשנ"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויצא תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", ויצא שנת תשס"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויצא תשס"ב, תלמידי "היכל הקודש", ויצא שנת תשס"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויצא תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", ויצא שנת תשס"ד, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויצא תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", ויצא שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויצא תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", ויצא שנת תשס"ו, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויצא תשע"א, תלמידי "היכל הקודש", ויצא שנת תשע"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויצא תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", ויצא שנת תשע"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויקהל פקודי תשס"ב, תלמידי "היכל הקודש", ויקהל פקודי שנת תשס"ב מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויקהל פקודי תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", ויקהל פקודי שנת תשס"ד מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויקהל פקודי תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", ויקהל פקודי שנת תשס"ו מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויקהל פקודי תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", ויקהל פקודי שנת תשס"ז מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויקהל פקודי תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", ויקהל פקודי שנת תשס"ט מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויקרא תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", ויקרא שנת תשנ"ט מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויקרא תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", ויקרא שנת תשס"ד מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויקרא תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", ויקרא שנת תשס"ה מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויקרא תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", ויקרא שנת תשס"ז מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויקרא תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", ויקרא שנת תשס"ט מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת ויקרא תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", ויקרא שנת תשע"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וירא תש"ס, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, וירא שנת תשס, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וירא תש"ע, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, וירא שנת תש"ע, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וירא תשס"א, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, וירא שנת תשס"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וירא תשס"ב, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, וירא שנת תשס"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וירא תשס"ג, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, וירא שנת תשס"ג, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וירא תשס"ה, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, וירא שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וירא תשס"ו, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, וירא שנת תשס"ו, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וירא תשס"ז, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, וירא שנת תשס"ז, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וירא תשס"ח, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, וירא שנת תשס"ח, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וירא תשס"ט, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, וירא שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישב תש"ע, תלמידי "היכל הקודש", וישב שנת תש"ע, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישב תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", וישב שנת תשנ"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישב תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", וישב שנת תשנס"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישב תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", וישב שנת תשס"ד, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישב תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", וישב שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישב תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", וישב שנת תשס"ו, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישב תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", וישב שנת תשס"ז, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישב תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", וישב שנת תשס"ח, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישב תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", וישב שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישב תשע"א, תלמידי "היכל הקודש", וישב שנת תשע"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישב תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", וישב שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישב תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", וישב שנת תשע"ג, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישלח תש"ע, תלמידי "היכל הקודש", וישלח שנת תש"ע, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישלח תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", וישלח שנת תשנ"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישלח תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", וישלח שנת תשס"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישלח תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", וישלח שנת תשס"ד, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישלח תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", וישלח שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישלח תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", וישלח שנת תשס"ח, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישלח תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", וישלח שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת וישלח תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", וישלח שנת תשע"ג, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חוקת תש"ע, תלמידי "היכל הקודש", חוקת שנת תש"ע מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חוקת תשנ"ח, תלמידי "היכל הקודש", חוקת שנת תשנ"ח מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חוקת תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", חוקת שנת תשס"ה מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חוקת תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", חוקת שנת תשס"ז מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חוקת תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", חוקת שנת תשס"ח מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חוקת תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", חוקת שנת תשע"ב מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חוקת תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", חוקת שנת תשע"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חיי שרה תש"ס, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, חיי שרה שנת תש"ס, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חיי שרה תשנ"ב, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, חיי שרה שנת תשנ"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חיי שרה תשס"א, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, חיי שרה שנת תשס"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חיי שרה תשס"ב, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, חיי שרה שנת תשס"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חיי שרה תשס"ד, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, חיי שרה שנת תשס"ד, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חיי שרה תשס"ה, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, חיי שרה שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חיי שרה תשס"ו, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, חיי שרה שנת תשס"ו, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חיי שרה תשס"ז, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, חיי שרה שנת תשס"ז, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חיי שרה תשס"ח, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, חיי שרה שנת תשס"ח, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חיי שרה תשע"א, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, חיי שרה שנת תשע"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת חיי שרה תשע"ב, ר' אשר שיק, חיי שרה שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת יתרו תש"ס, תלמידי "היכל הקודש", יתרו שנת תש"ס, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת יתרו תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", יתרו שנת תשס"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת יתרו תשס"ב, תלמידי "היכל הקודש", יתרו שנת תשס"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת יתרו תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", יתרו שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת יתרו תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", יתרו שנת תשס"ז, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת יתרו תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", יתרו שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת יתרו תשע"א, תלמידי "היכל הקודש", יתרו שנת תשע"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת יתרו תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", יתרו שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת כי תבוא תשע"א, ר' אשר שיק, כי תבוא שנת תשע"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת כי תשא תש"ס, תלמידי "היכל הקודש", כי תשא שנת תש"ס, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת כי תשא תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", כי תשא שנת תשנ"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת כי תשא תשס"ב, תלמידי "היכל הקודש", כי תשא שנת תשס"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת כי תשא תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", כי תשא שנת תשס"ד, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת כי תשא תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", כי תשא שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת כי תשא תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", כי תשא שנת תשס"ו, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת כי תשא תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", כי תשא שנת תשס"ז, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת כי תשא תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", כי תשא שנת תשס"ח, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת כי תשא תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", כי תשא שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת כי תשא תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", כי תשא שנת תשע"ב מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת כי תשא תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", כי תשא שנת תשע"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת לך לך תש"ע, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, לך לך שנת תש"ע, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת לך לך תשס"ד, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, לך לך שנת תשס"ד, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת לך לך תשס"ה, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, לך לך שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת לך לך תשס"ז, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, לך לך שנת תשס"ז, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת לך לך תשע"ב, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, לך לך שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת מקץ תש"ע, תלמידי "היכל הקודש", מקץ שנת תש"ע, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת מקץ תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", מקץ שנת תשנ"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת מקץ תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", מקץ שנת תשס"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת מקץ תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", מקץ שנת תשס"ד, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת מקץ תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", מקץ שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת מקץ תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", מקץ שנת תשס"ו, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת מקץ תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", מקץ שנת תשס"ז, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת מקץ תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", מקץ שנת תשס"ח, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת מקץ תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", מקץ שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת מקץ תשע"א, תלמידי "היכל הקודש", מקץ שנת תשע"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת מקץ תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", מקץ שנת תשע"ג, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת משפטים תש"ע, תלמידי "היכל הקודש", משפטים שנת תש"ע, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת משפטים תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", משפטים שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת משפטים תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", משפטים שנת תשס"ו, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת משפטים תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", משפטים שנת תשס"ז, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת משפטים תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", משפטים שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת משפטים תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", משפטים שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת משפטים תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", משפטים שנת תשע"ג, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נח תשמ"ט, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, נח שנת תשמ"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נח תשנ"ט, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, נח שנת תשנ"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נח תשס"ד, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, נח שנת תשס"ד, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נח תשס"ה, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, נח שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נח תשע"א, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, נח שנת תשע"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נצבים וילך תשע"א, ר' אשר שיק, נצבים וילך שנת תשע"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נשא תש"ע, תלמידי "היכל הקודש", נשא שנת תש"ע מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נשא תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", נשא שנת תשנ"ט מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נשא תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", נשא שנת תשס"א מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נשא תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", נשא שנת תשס"ד מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נשא תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", נשא שנת תשס"ה מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נשא תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", נשא שנת תשס"ו מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נשא תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", נשא שנת תשס"ז מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נשא תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", נשא שנת תשס"ח מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נשא תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", נשא שנת תשס"ט מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נשא תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", נשא שנת תשע"ב מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת נשא תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", נשא שנת תשע"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת פנחס תש"ס, תלמידי "היכל הקודש", פנחס שנת תש"ס מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת פנחס תשנ"ח, תלמידי "היכל הקודש", פנחס שנת תשנ"ח מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת פנחס תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", פנחס שנת תשנ"ט מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת פנחס תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", פנחס שנת תשס"א מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת פנחס תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", פנחס שנת תשס"ד מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת פנחס תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", פנחס שנת תשס"ה מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת פנחס תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", פנחס שנת תשס"ו מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת פנחס תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", פנחס שנת תשס"ז מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת פנחס תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", פנחס שנת תשס"ח מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת פנחס תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", פנחס שנת תשס"ט מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת פנחס תשע"א, תלמידי "היכל הקודש", פנחס שנת תשע"א מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת צו תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", צו שנת תשנ"ט מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת צו תשס"ג, תלמידי "היכל הקודש", צו שנת תשס"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת צו תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", צו שנת תשס"ד מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת צו תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", צו שנת תשס"ה מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת צו תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", צו שנת תשס"ו מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת צו תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", צו שנת תשס"ח מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת צו תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", צו שנת תשס"ט מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת צו תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", צו שנת תשע"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת קרח תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", קרח שנת תשס"א מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת קרח תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", קרח שנת תשס"ד מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת קרח תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", קרח שנת תשס"ה מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת קרח תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", קרח שנת תשס"ז מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת קרח תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", קרח שנת תשע"ב מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שלח לך תש"ס, תלמידי "היכל הקודש", שלח לך שנת תש"ס מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שלח לך תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", שלח לך שנת תשס"א מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שלח לך תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", שלח לך שנת תשס"ד מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שלח לך תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", שלח לך שנת תשס"ה מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שלח לך תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", שלח לך שנת תשס"ז מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שלח לך תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", שלח לך שנת תשע"ב מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שלח לך תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", שלח לך שנת תשע"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמות תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", שמות שנת תשנ"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמות תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", שמות שנת תשס"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמות תשס"ב, תלמידי "היכל הקודש", שמות שנת תשס"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמות תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", שמות שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמות תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", שמות שנת תשס"ו, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמות תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", שמות שנת תשס"ז, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמות תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", שמות שנת תשס"ח, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמות תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", שמות שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמות תשע"א, תלמידי "היכל הקודש", שמות שנת תשע"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמות תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", שמות שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמות תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", שמות שנת תשע"ג, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמיני תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", שמיני שנת תשס"א מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמיני תשס"ב, תלמידי "היכל הקודש", שמיני שנת תשס"ב מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמיני תשס"ג, תלמידי "היכל הקודש", שמיני שנת תשס"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמיני תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", שמיני שנת תשס"ד מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמיני תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", שמיני שנת תשס"ה מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמיני תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", שמיני שנת תשס"ו מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמיני תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", שמיני שנת תשס"ט מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת שמיני תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", שמיני שנת תשע"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תולדות תש"ס, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, תולדות שנת תש"ס, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תולדות תש"ע, ר' אשר שיק, תולדות שנת תש"ע, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תולדות תשנ"ט, הרה"ח ר' יצחק לעזער נ"י, תולדות שנת תשנ"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תולדות תשס"ב, ר' אשר שיק, תולדות שנת תשס"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תולדות תשס"ג, ר' אשר שיק, תולדות שנת תשס"ג, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תולדות תשס"ה, ר' אשר שיק, תולדות שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תולדות תשס"ו, ר' אשר שיק, תולדות שנת תשס"ו, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תולדות תשס"ז, ר' אשר שיק, תולדות שנת תשס"ז, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תולדות תשס"ח, ר' אשר שיק, תולדות שנת תשס"ח, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תולדות תשס"ט, ר' אשר שיק, תולדות שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תולדות תשע"א, ר' אשר שיק, תולדות שנת תשע"א, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תולדות תשע"ב, ר' אשר שיק, תולדות שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תזריע מצורע תשס"א, תלמידי "היכל הקודש", תזריע מצורע שנת תשס"א מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תזריע מצורע תשס"ד, תלמידי "היכל הקודש", תזריע מצורע שנת תשס"ד מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תזריע מצורע תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", תזריע מצורע שנת תשס"ו מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תזריע מצורע תשע"ג, תלמידי "היכל הקודש", תזריע מצורע שנת תשע"ג מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תצוה תש"ס, תלמידי "היכל הקודש", תצוה שנת תש"ס, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תצוה תש"ע, תלמידי "היכל הקודש", תצוה שנת תש"ע, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תצוה תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", תצוה שנת תשנ"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תצוה תשס"ב, תלמידי "היכל הקודש", תצוה שנת תשס"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תצוה תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", תצוה שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תצוה תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", תצוה שנת תשס"ו, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תצוה תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", תצוה שנת תשס"ח, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תצוה תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", תצוה שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תצוה תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", תצוה שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תרומה תש"ע, תלמידי "היכל הקודש", תרומה שנת תש"ע, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תרומה תשנ"ט, תלמידי "היכל הקודש", תרומה שנת תשנ"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תרומה תשס"ב, תלמידי "היכל הקודש", תרומה שנת תשס"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תרומה תשס"ג, תלמידי "היכל הקודש", תרומה שנת תשס"ג, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תרומה תשס"ה, תלמידי "היכל הקודש", תרומה שנת תשס"ה, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תרומה תשס"ו, תלמידי "היכל הקודש", תרומה שנת תשס"ו, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תרומה תשס"ז, תלמידי "היכל הקודש", תרומה שנת תשס"ז, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תרומה תשס"ח, תלמידי "היכל הקודש", תרומה שנת תשס"ח, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תרומה תשס"ט, תלמידי "היכל הקודש", תרומה שנת תשס"ט, מהרא"ש
תוך הנחל - פרשת תרומה תשע"ב, תלמידי "היכל הקודש", תרומה שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוך הנחל - ראש השנה תשע"ב, ר' אשר שיק, להתחזק בעבודת הבורא, נאמרו בראש השנה שנת תשע"א, מהרא"ש
תוך הנחל - שבת חול המועד סוכות תשע"ב, ר' אשר שיק, להתחזק בעבודת הבורא, נאמרו בשבת קדש חול המועד סוכות שנת תשע"ב, מהרא"ש
תוספתא היומית - לימוד לימי חול המועד סוכות תשע"ג, בהגהה חדשה לפי נוסחאות מדויקות ובניקוד מלא
תוספתא היומית - לימוד לימי סוכות וחול המועד סוכות תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לימי פסח תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת אחרי קדושים תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת בא תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת בהעלותך תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת בלק תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת בשלח תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת האזינו תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת וארא תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת ויגש תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת ויחי תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת וילך תשע"ב
תוספתא היומית - לימוד לפרשת ויצא תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת ויקהל פקודי תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת ויקרא תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת וירא תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת וישב תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת חיי שרה תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת חקת תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת נצבים תשע"ב
תוספתא היומית - לימוד לפרשת נשא תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת פנחס תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת צו תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת קרח תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת שלח תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת שמות תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת שמיני תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת תולדות תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת תזריע מצורע תשע"ג
תוספתא היומית - לימוד לפרשת תצוה תשע"ג
תיקון הנשמה, ר' אשר שיק, יגלה לכל בר ישראל איך שיכול לתקן את נשמתו, ולהדביקה באין סוף ברוך הוא, ויכניס התחזקות עצומה בלב כל בר ישראל, איך שלא יפול בשום יאוש, אפילו שכבר עבר מה שעבר, כי תמיד יכולים לשוב אליו יתברך
תיקון שובבי"ם, ר' אשר שיק, יורה תקונים נוראים ונפלאים לכל מי שפגם בפגם הברית, בחטא המגונה של הוצאת זרע לבטלה, וירבה לחזק ולאמץ אותם, שיחזיקו מעמד לחזור אליו יתברך
תמים תהיה, ר' אשר שיק, יבאר ויגלה מעלת ההולך בתמימות ובפשיטות, ואינו חוקר אחר עתידות, ואינו מסתבך בשום סכסוכים ומחלוקת, רק מחזק את עצמו באמונה פשוטה בו יתברך, והולך תמים בכל דרכיו
תן חיוך, ר' אשר שיק, יגלה מעלת האדם שתמיד מחייך להשני, ומקבל את פני חבירו בפנים שוחקות, ומחיה ומשמח את כל בריה
§תן חיוך, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
תן לחיות, ר' אשר שיק, יגלה לאדם עצות נפלאות איך לחיות חיים חדשים בכל פעם, ולשכוח את כל העבר שלו מכל מה שעבר עליו עד עכשיו, ולהתחיל לחיות בכל פעם חיים חדשים ערבים ומתוקים
תן תודה, ר' אשר שיק, יבאר מעלת האדם הזוכה להרגיל עצמו ליתן תמיד תודה להקב"ה על כל החסדים והרחמים הגמורים שעשה עימו, ואפילו בתוקף צרותיו ימצא הרחבות, ועל ידי זה יושפע עליו שפע אור זיו שכינת עוזו יתברך
תעזוב אותי, ר' אשר שיק, יכניס באדם עצות איך להצליח בחייו, ואיך שיזכה לביטחון עצמי לא להתפחד משום בריה שבעולם, ויגלה לאדם איך שיהיה עצמאי לגמרי, ולא יהיה תלוי באחרים כלל
תפארת אמונה, ר' אשר שיק, יגלה איך שעיקר תפארתו של האיש הישראלי היא האמונה הקדושה בו יתברך, וככל שיחזק את עצמו יותר באמונה, כמו כן יאיר עליו אור תפארת יקרת שכינת עוזו יתברך; אשרי לו!
תפסיקו לריב, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק על מעלת השלום בבית, ויגלה עצות נפלאות איך להפסיק כבר את המריבות בין הבעל והאשה, ועל ידי זה ישרה שכינת עוזו יתברך בתוך ביתו, ויומשך עליו שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו
תשומת לב, ר' אשר שיק, יעורר ויחזק את כל בר ישראל, שיעזור לזולתו, ויעודדו וישמחו, אשר אין עוד מצווה גדולה יותר מדבר זה - לחזק ולשמח ולעודד, וליתן תשומת לב לזולתו, ובזכות זה תומשכנה עליו ברכות רבות מלמעלה
תשמח ותבדח, ר' אשר שיק, יגלה מעלת האדם הזוכה לשמח ולבדח את אחינו בני ישראל, ולהרחיב להם את דעתם, אשר זו המצוה הכי גדולה - לעזור לכל בר ישראל, שיהיה שמח וטוב לב תמיד, ויגלה מעלת האדם הזוכה לשמח את בני ביתו ואת ילדיו, אשר אז ירגיש את הארת העולם הבא בעולם הזה ממש, ויהיה תמיד השלום שרוי אצלו
תשתחרר מהלחץ, ר' אשר שיק, יגלה שכל הבעיות שעוברות על האדם הן רק מחמת הלחץ שמלחיץ אותו כל דבר, והוא נוטל על עצמו דברים יותר מכוחו, וזה אשר ממוטט אותו ואת כוחו וחשקו לחיות
תתחזק, ר' אשר שיק, יחזק ויאמץ ויעודד את כל בר ישראל שיחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו ולא ישבר משום דבר שבעולם
§כלליות אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
§למודי אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
§מעלת אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
§נעימות אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
§סוד אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
§פתח אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
§צדקת אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
§קול אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
§ראש אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
§שמחת אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
§תפארת אמונה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745

כתבי ר' שלום ארוש
§חוט של חסד - תשס"ז גליונות 8-37, מוסדות תורה וחסד, ירושלים, 5767
§חוט של חסד - תשס"ח גליונות 38-89, מוסדות תורה וחסד, ירושלים, 5768
§חוט של חסד - תשס"ט גליונות 90-137, מוסדות תורה וחסד, ירושלים, 5769
§חוט של חסד - תש"ע גליונות 139-186, מוסדות תורה וחסד, ירושלים, 5770
§חוט של חסד - תשע"א גליונות 187-239, מוסדות תורה וחסד, ירושלים, 5771
§חוט של חסד - תשע"ב גליונות 240-288, מוסדות תורה וחסד, ירושלים, 5772
§חוט של חסד - תשע"ג גליונות 289-335, מוסדות תורה וחסד, ירושלים, 5773
§חוט של חסד - תשע"ד גליונות 336-387, מוסדות תורה וחסד, ירושלים, 5774


מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US