Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים להגדות המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קודש שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.


הגדות עם פירושים
§אבני נזר, ר' רפאל ב"ר משה רובינשטיין, ווילנא, תרכג, על הגדה של פסח, 56 עמ', 4MB
אגד הגדות, רשימה ביבליוגרפית, אברהם דוקר, ירושלים תרצ"א, 7.2MB, 46 עמ'
§אגדות ריב"א, ר' יוסף ב"ר אהרן מעססינג, ברעסלויא, תרכז, על הגדה של פסח, 42עמ', 4MB
§אגדת אליהו, על הגדה של פסח, ר' אליהו יהודה ב"ר יצחק אייזיק שרהזאהן, ניו יארק, תרסג, 192 עמ', 8MB
§אגדת מרדכי, על הגדה של פסח, ר' מרדכי הענא, אמשטרדאם, תקכד, 30 עמ', 2MB, ממקור אחר
§אגודת אזוב, הרב גבריאל זאב מרגליות, ניו יורק תרפ"ד, 136 עמודים - 3.5 MB
§אגדת אזוב, גאולת אברהם, גבורות אל, ר' אברהם ב"ר אליהו מווילנא, ווילנא, תרסג
§אגדת אזוב, ר' ר' אברהם בן הגר"א מווילנא ויחיאל יצחק מרגליות, נ"י, תרפד
§אדרת שנער - הגדה של פסח, בן נון, יצחק בן משה, בני ברק, 5778
§אוהל יעקב משלי יהודא, לבוב, תרפח
§אוצר פרושים וציורים, ר' אייזנשטיין, יהודה דוד, נ"י, תרפ
אוסף פירושים, על ההגדה, של גדולי המחברים
§אוצר פרושים וציורים, הרב יהודה דוד אייזענשטיין, ניו יורק תר"פ, 18 MB
אור דניאל, על הגדה של פסח, ר' דניאל אוחיון, נוסח עדות המזרח עם ליקור דרשות,חידושים ומשלים, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - חגי ישראל
§אור החמה על ההגדה, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשעא
§אור זורח, ר' בזשיליאנסקי, משה יהושע, ירושלים, תרפז
§אור זורח, על הגדה של פסח, בני ברק, תשלד
§אור זרוע על הגדה של פסח, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5762
§אור חדש ובאורי הגר"א, יוהניסבורג, תרכז
§אור ישראל הגדה של פסח פשט וערבי ופראנסיס, סוסה, תשח
§אחוית אחידן, ר' אחוית אחידן, אמשטרדאם, תקכב, על חד גדיא, 20 עמ', 1MB
§איי הים על הגדה של פסח, אברהם ירמיהו הלוי דוד, לייקווד, 5781
§איל יצחק, ר' יצחק מפוזנא, לבוב תר"א, ביאור על חד גדיא ע"פ הסוד
§אמרי אליעזר על הגדה של פסח, פרייפעלד, אליעזר, בני ברק, 5772
§אמרי אש ונאות יעקב, ר' אייזנשטאט, מאיר ב"ר יהודה, נ"י, תשטו
§אמרי אש, ר' מאיר ב"ר יהודה ליב א"ש [=אייזנשטאדט], על הגדה של פסח,ירושלים תשל"א, 136 עמ', 6MB
§אמרי בינה, ענגיל, יהודה אידל ב"ר ראובן מפעמרין, אלטונה, תקלט, על חד גדיא, ועל חיבור תורה שבכתב ותורה שבע"פ, ופירוש על הטעמים
§אמרי חן - הגדה של פסח, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשסב
§אמרי חן - הגדה של פסח, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, 5775
§אמרי שפר, על הגדה של פסח, ברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקב - קופרמן, אריה בן מרדכי יעקב, ירושלים, 5771
§אמת ליעקב עם ספורי נפלאות, ר' קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא), ווילנא, תרלה
§אמת ליעקב וספורי נפלאות, ר' קראנץ, יעקב, ווילנא, תרלא
§אפוד בד, ר' רבינוביץ, בנימין דוד, ווארשא, תרלב
§אפיקומן ע"פ יפה נוף, ר' דוראן, שמעון ב"ר צמח, לבוב, תקסט
§אצבע אלקים היא, על הגדה של פסח, זיתון, אברהם, בית שמש, 5774
§ארבע יסודות עם הגדה של פסח חלק א', אופנבך, תקמח
§ארבע כוסות, פפנהיים, שלמה, קניגסברג, על ההגדה
§ארבעה אופני הקודש, ר' מנחם נחום מטשערנאביל ובניו, ירושלים תשכ"א, על הגדה של פסח, 116 עמ', 5MB
§ארבעה עמודי כסף, ר' אלשיך, משה ב"ר חיים, מעזירוב, תקנד
§ארזי הלבנון על הגדה של פסח, אהרן בן רבי מאיר הכהן גאלדמאן, תשסח
§אריה דבי עילאי ודברי יחזקאל שרגא, ירושלים, תשטז
§אשאל אבי על הגדה של פסח, הסגל, משה בן אברהם, קרית ספר, 5777
§אשי ישראל, דברי ישראל, ישא ברכה, ר' טאוב, ישראל ממודזיץ, נ"י, תשז
§אשי ישראל ישא ברכה, ר' שמואל אליהו מזוואלין, ווארשא, תרצח
§אשכול יוסף - הגדה של פסח, תירוצים לקושיה מה ערך "קרבנו להר סיני" בלי מתן תורה, סימן טוב, יוסף חי, ירושלים, 5773,
§אשל אברהם, ר' ווארמאן, אברהם דוד ב"ר אשר, לבוב, תרמז
§אשל ברמה, ר' ליכטשטיין, אברהם, בילגורייא, תרצה, 79 עמ', ממקור אחר, 76 עמ', 5MB
§אתה בחרתנו, על הגדה של פסח, וילהלם, נחמן יוסף, בני ברק, 5776
§באור יצחק, ברונא, תקמט, ממקור אחר
§באור מספיק על חד גדיא, ווירמש, אשר אנשיל ב"ר וואלף, לונדון, 5545, 32 עמ', 1MB
§ביאורים בהגדה של פסח, רוטלוי, אליעזר שלום הכהן, ירושלים, תשס
§באר אברהם, ר' אברהם ב"ר מענדל גראטי, זולצבאך, תסח, 56 עמ', 4MB, על הגדה של פסח
§באר חיים - הגדה של פסח, וידר, חיים משלם, בני ברק, 5775
§באר יצחק, ר' יצחק ב"ר מנחם מאניש דאנציג, ווארשא, תרל, על הגדה של פסח, עם חידושי הש"ך, וחידושי ר"ש, לר'שמואל אב"ד מזריטש, 102 עמ', 7MB
§באר יצחק פלפולים הגדה של פסח, ישראל משה מאטצען, ברוקלין, 5781
§באר מים, ר' יוסף משה ב"ר אלקנה, רוסיה, תקעז
§באר מים, ר' יוסף משה ב"ר אלקנה
§באר מים על סדר הגדה של פסח, ר' יוסף משה ב"ר אלקנה מ"מ בזבארוב, לבוב, תרלט, ≡ממקור אחר, 31MB, 117 עמ'
§באר מרים קהלת משה, ר' מרגליות, ראובן, תל אביב, תרצז
§באר שמואל, ר' רוזנברג, שמואל, מונקאטש, תרצא
§בגדי השרד, ר' יעקב ב"ר מסעוד אביחצירא, ירושלים, תרמד, על הגדה של פסח, 148 עמ', 10MB
§בחפזון פסח, ר' אברהם ב"ר משה סיד, שאלוניקי, תרלא, דיני פסח, ופירוש על הגדה של פסח, 198 עמ', 1MB
ביבליוגרפיה של הגדות בין השנים 1500-1900, שמואל וינר, ס"ט פטרבורג תרס"ט, 78 עמ', 16.2MB
§ביזת מצרים, על הגדה של פסח, ר' עקיבא מבאריסעוו, ירושלים תרכה, 60 עמ', 3MB
§בית אהרן, חיד"א -- אקערמאן, אהרן ב"ר מאיר, ווארשא, תרמט
§בית אהרן, חיד"א -- אקערמאן, אהרן ב"ר מאיר, ווארשא, תרנ
§בית היין לקוטים תלפיות, ר' לאנגערמאן, מאיר יהודה ליבוש ב"ר שלמה, פרעמישלא, תרנח
בית חורין, הגדה של פסח עם פירושים מלוקטים ממהר"מ אלשיך, גבורות ה' ועוללות אפרים, מיץ תקכ"ז
בית חורין, הגדה של פסח עם פירושים מלוקטים ממהר"מ אלשיך, גבורות ה', עוללות אפרים, מיץ תקכ"ז, סד דפים
§בית יעקב, ר' בן יעקב, אבא, ווילנא, תרסב, 79 עמ', 5MB, עם תרגום לאידיש, מקור מאמרי חז"ל שבהגדה, סיפור יציאת מצרים
§בית ישראל, ר' יצחק יהושע מקארעליטש, מינסק, תקצז, 58 עמ', 3MB
§בית ישראל ביאור על הגש"פ, ר' יצחק יהושע מקארעליטש, בהגהת ר' שמעון הלפרין, ירושלים, תרצח, 96 עמ', 3MB
§בית לוי ומטה לוי, וינה, תרכח
§בית לוי ו מטה לוי עברי טייטש, ווארשא, תרמב
§בן מלך על הגדה של פסח, מינצברג, לייב בן אלימלך, ירושלים, 5776
§בני בכורי ישראל, על ההגדה, הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5780
§בנין דוד, על ההגדה, רבי דוד דוב מייזליש, עם דבר צבי, לר' צבי הירש מייזליש, ניו יורק, תשנ"ז135 עמ', 7MB
§בנין ירושלים, ר' נתן נטע ב"ר אברהם יונה יעוונין, ווארשא, תרעד, על הגדה של פסח, 60 עמ', 3MB
§בצאת ישראל על הגדה של פסח, בלסקי, חיים ישראל - הופמן, יצחק (עורך), מונסי, 5773
§בצאת ישראל ממצרים, על ההגדה, הרב יצחק שכטר, ירושלים, 5780
§ברית אבות עם אמת ליעקב וחסד לאברהם, ר' קראנץ, יעקב -- פלאהם, אברהם דוב בערוש, ברסלויא, תקצט
ברית אבות, על הגדה של פסח, ורשה תרא, 31 דפים, אמת ליעקב, וחסד לאברהם
ברית אבות, על ההגדה, "אמת ליעקב" לר' יעקב קרנץ, "חסד לאברהם" לר' אברהם דוב פלוהם, קניגסברג תרכ, §ממקור אחר
ברית אבות, על ההגדה, "אמת ליעקב" לר' יעקב קרנץ, "חסד לאברהם" לר' אברהם דוב פלוהם, ורשה תרכח
§ברית הלוי, ר' שלמה ב"ר משה הלוי אלקבץ, לבוב, תרכג, על הגדה של פסח, 92 עמ', 9MB
§ברי"ת מטה משה על הגדה של פסח, ר' משה ב"ר ישעיה שליט, ברלין, תסא, §ממקור אחר
§ברכת אברהם, בלשון אשכנז, ר' פילד, אברהם אבוש ב"ר צבי, מיינץ, תרמז
§ברכת אברהם עם שני פירושים חסד לאברהם ועטרת זקנים, ר' לנדא, אברהם מטשעכאנאוו, נ"י, תשי
§ברכת אברהם, רבי אברהם אביש פראנקפורטער, מגנצא, תרמ"ז, על הגדה של פסח, 97 עמ', 3MB
§ברכת אברהם - הגדה של פסח, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, תשע
§ברכת אברהם על הגש"פ, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, תשעא
§ברכת אברהם - הגדה של פסח, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, 5774
§ברכת המזון הגדה של פסח כמנהג אשכנז ופולין, פפד"מ, תפז
§ברכת המזון הגדה של פסח כמנהג אשכנז ופולין, פיורדא, תצט
§ברכת המזון הגדה של פסח כמנהג אשכנז ופולין, פיורדא, תקמ
§ברכת השיר, ר' צינץ, אריה ליב, ווארשא, תקפט
§ברכת השיר, מהרא"ל, ווארשא, תרמא
§ברכת השיר, ר' צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), ווארשא, תרצו
§ברכת השיר, ר' ארי' ליב צינץ ור' משה פלאצק, פיטסבורג, תשה
§ברכת השיר, ר' ארי' ליב צינץ, פערנוואלד, תשי
§ברכת השיר, ר' ארי' ליב צינץ, קראקא, תרפה
§ברכת מרדכי - הגדה של פסח, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשע
§ברכת מרדכי הגדה של פסח
§בשם מר דרור פירוש על הגדה של פסח, ר' משה מרדכי ב"ר אברהם יצחק עקשטיין, פיעטרקוב, תרסד
§גאולת אברהם, לר"א בן הגר"א, ופירוש אגדת אזוב, לר' גבריאל זאב ב"ר יחיאל יצחק מרגליות, ניו יארק, תרעח, 138 עמ', 1MB
§בשורת אליהו גאולת אברהם, ר' אברהם ב"ר אליהו מווילנא, תל אביב, תרצה
§גאולת ה', ר' אליהו לביא, ליוורנו, תרכד
גאולת ישראל, הגדה של פסח עם פירושים, ברסלאו תקצג, 26 דפים
§גאולת ישראל וספורי נסים ומשלים, ווארשא, חשד
§גאולת ישראל ספורי נפלאות וילקוט הרועים, ר' משה מזאלשין, ווארשא, תקצח
§גאולת ישראל ספורי נפלאות וילקוט הרועים, ר' משה מזאלשין, לבוב, תרכב
§גאולת ישראל ספורי נפלאות וילקוט הרועים, ר' משה מזאלשין -- ישראל זאב ב"ר שמשון מזאלשין, לבוב, תרמא
§גאולת ישראל עם ספורי נסים ומשלי דוד, ר' מילר, ישראל, ווילנא, תרנד
§גאולת ישראל, ספורי נפלאות וילקוט הרועים, ר' משה מזאלשין, לבוב, חשד
§גאולת ישראל, ספורי נפלאות, ילקוט הרועים, וינה, תריז
§גאולת ישראל הגדה של פסח ספורי נפלאות וילקוט הרועים, ר' משה מזאלשין, לבוב, תרכג
§גאולת ישראל הגש"פ מיט זעכס און פופציג פירושים ספורי נסים משלי דוד, ר' יעקב קראנץ (המגיד מדובנא), ווילנא, תרסב
§גאולת ישראל סדר הגדה של פסח ספורי נפלאות ילקוט הרועים, ר' ישראל זאב ב"ר שמשון מזאלשין, ווארשא, תרלה,
§גאולת ישראל סדר הגדה של פסח ספורי נפלאות ילקוט הרועים, ר' ישראל זאב ב"ר שמשון מזאלשין, לבוב, תרלה
§גאולת ישראל סדר הגדה של פסח ספורי נפלאות ילקוט הרועים, ברסלויא
§גאולת ישראל ספורי נפלאות וילקוט הרועים, ר' משה מזאלשין וישראל זאב ב"ר שמשון מזאלשין, לבוב
§גאולת ישראל, הגדה של פסח עם תרגום גרמני, פדגורזא תרס"ו, 124 עמ', 6MB. בין הדפים מפוזרים דפים מספר ברית מטה משה
§גאולת עולם, ר' אברהם ב"ר אליעזר ליפמאן ליכטשטיין, הוראדנא, תקפב, על הגדה של פסח, 64 עמ', 5MB
§גאולת עולם על הגדה של פסח, ר' חיים יוסף דוד אזולאי (חיד"א), סאטמאר
§גאולת ציון מעשה אלפס, נ"י, תרפח
§גבול ים העתקה אנגלית, ר' גראייבסקי, אליעזר זלמן, נ"י, תרמט
§גבורות ה', מהר"ל מפראג עם פירוש אברבנאל, ווילנא, תרלג
§גבורות ה' ועוללות אפרים, שטעטין, תרכה
§גבורות ה', עוללות אפרים וכל בו, רש"י, רשב"ם, ריטב"א, ווילנא, תרכח
§גבורות ה', עוללות אפרים וכל בו, רש"י, רשב"ם, ריטב"א, ווילנא, תרלג
§גבורות ה', עוללות אפרים וכל בו, רש"י, רשב"ם, ריטב"א, ווילנא, תרלה
§גבורות ה', עוללות אפרים וכל בו, רש"י, רשב"ם, ריטב"א, ווילנא, תרלו
§גבורות ישראל מטה משה, לבוב, תרכד
§גבורות ישראל מגיד משה מטה משה מאמר יהונתן, לבוב, תרכט
§גבורות ישראל, ר' ישראל ב"ר שבתי מקוזניץ -- משה אליקים בריעה, לבוב, תרלג 1872
§גבורות ישראל ומטה משה, ר' ישראל ב"ר שבתי מקוזניץ -- משה אליקים בריעה ב"ר ישראל מקאזניץ, לבוב, תרנח
§גבורות ישראל וכנסת ישראל, ר' ישראל ב"ר שבתי מקוזניץ, ווארשא, תרס
§גבורות ישראל ומטה משה, ר' ישראל ב"ר שבתי מקוזניץ, ברלין, תרפח
גבורות ישראל על הגדה של פסח, ר' ישראל ב"ר שבתי מקאזניץ, ועם פירוש "מטה משה", לר' משה אליקום בריעה הופשטין, עם שיר השירים עם פירוש "מטה משה", ורשה תרצ"ט
גבורות ישראל, על ההגדה, ר' ישראל מקאזניץ, ועם "מטה משה", מאת ר' משה אליקום בריעה, עם שיר השירים עם פירוש מטה משה, ורשה תרצ"ט, 63 עמ', 9MB
§גבורת ה', ר' גבריאל ב"ר יעקב הכהן, קראטאשין, תקצח
§גדולה הכבשה העומדת בין שבעים זאבים, ר' אברהם רגלסון, ציורים מאת סיגמונד פורסט, נ"י, תשט
§גואלי חי, ר' יעקב, גרבה, תרפה, על הגדה של פסח, 254 עמ', 11MB
§גדי מקולס, רבי משה אברהם אבלי מק"ק נורדן, אלטונא, תקל"ט, על חד גדיא ועל אבן עזרא על התורה
§גפן ממצרים, ר' משה זעליג ב"ר שרגא אלשאניצקי, ווארשא, תרנד, על הגדה של פסח, 88 עמ', 6MB
§דבר ירושלים - הגדה של פסח, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסב
§דברי אגדה, מדרש אגדה וחדושי אגדה, ר' זאטורנסקי, משה שלמה זלמן ב"ר אליהו דוד, ווילנא, תרלו
§דברי חיים, ר' הלברשטם, חיים אבד"ק צאנז, בילגורייא, תרצג
§דברי חיים, ר' הלברשטם, חיים אבד"ק צאנז, לובלין, תרצו
§דברי חיים ואור עולם, ר' הלברשטם, חיים אבד"ק צאנז, גראסווארדיין, חשד
§דברי יוסף על הגדה של פסח ושיר השירים, ר' קליין, יוסף המכונה ר' יוסף טשאבע, מונקאטש, תרצג
§דברי שאול, ר' נתנזון, יוסף שאול ב"ר אריה ליבוש הלוי, לבוב, תרלט
דברי תורה על הגדה של פסח, גרוס, שלום יהודה' האדמו"ר מהולמין, נ"יתשנז, 182 עמ', 1.3MB' §ממקור אחר
§דולה ומשקה - הגדה של פסח, פלורידה, 5778
§ד"י פירושים צפנת פענח ודרך החיים, ווארשא, תרלז
§דינים וחמשה עשר פירושים, פיעטרקוב, תרנו
§דמשק אליעזר, ר' אליעזר שווערדשארף, קאלאמעא, תרמג, על הגדה של פסח, 66 עמ', 5MB
§דרוש יקר, ר' חיים חייקא בן שמואל, 1MB, לבוב תרכ"א, על הפסקא כמה מעלות טובות בהגדה ש"פ
§דרוש יקר, 1MB, לבוב תרכ"א
§דרושים יקרים, על ההגדה, ביאור מהש"ך על "כמה מעלות טובות", ומר' יחזקאל קנצלבוגן על "אחד מי יודע" וחד גדיא, , ווארשא, 5654
§דרושים נחמדים על הגדה של פסח, ראובן האמבורגער, ווארשא, תרצו
§דרך חיים, ר' לורברבוים, יעקב מליסא, מינכן, תשח
§דרש משה, ר' משה נתן ב"ר מרדכי מנחם מענדל הלוי רובינשטיין, ברדיטשוב, תרסג, על ההגדה, 64 עמ', 4MB
הגדה לזמן בית המקדש, מכון באר חיים, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - חגי ישראל
§הגדה לעם ישראל, נס ציון, 50 עמ', 2MB, הגדה מבוארת
§הגדה של פסח, עם מצה שמורה, לשל"ה, פירוש ר' שמשון אוסטרופולי, ושפתי חכמים - ליקוטים, ברדיטשוב, 5648
הגדה עם פירושי רשב"ם, אברבנאל, אלשיך, ר"י גיקטיליה, חתם סופר, מטה אהרן, לובלין תרסב
הגדה של פסח, עם פירוש ר' משה שיק, לבוב תרמ
הגדה של פסח עם פירוש מטה לוי, מעשה ארג, וילנא תקפה, 32 דפים
הגדה של פסח עם פירושי החתם סופר והחתן סופר, ר' שמואל ערנפלד, וינה תרמד, 67 דפים
הגדה של פסח עם פירושים מעשה אורג ומטה לוי, וילנא תקצו, 64 עמ'
הגדה של פסח עם פירושים של אבודרהם, אברבנאל וסדר היום, זיטומיר תרלג, עם שני פירושים על חד גדיאף 56 עמ'
§הגדה של פסח, עם פירוש המאירי, ועם "לחמא עניא והלילא דפסחא", לר' שמואל אהרן ראבין, ירושלים, תשכז, 142 עמ', 5MB
§הגדה לפסח נוסח הרמב"ם בספרו יד החזקה, תל אביב, תרצה
§הגדה של פסח על פי נוסח ה- משה בן מימון (הרמב"ם), ניצה תש"א
§הגדה של לילי פסח, עם פירושים ותרגום הונגרית, ר' פלעש, אהרן ממאהאטש, גאלאנטא, תרעד
§הגדה של פסח וגם כל הדינים הנוהגים בחג הזה עם ציורים, וינה, תרנד
§הגדה עם פירוש על פיוט אז רוב נסים, ר' דוראן, שמעון ב"ר צמח רשב"ץ, ווארשא, תרלו
§הגדה של פסח מאמרים קצרים על ערכו של חג הפסח, ר' הורביץ, שמריהו ליב ב"ר דוב הלוי, ברוקלין, תרצא
הגדה של פסח לזמן בית המקדש, בעריכת מכון באר החיים, תש"ע, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור חגי ישראל
§הגדה של פסח לזמן בית המקדש, באר חיים - המרכז לבית המקדש והמשכן, בית שמש, תשע
§הגדה של פסח, בלוך, שלמה בן אפרים, הלוי, הנובר, תקצו
§סדר הגדה של פסח, פיורדא, תקטו
§הגדה של פסח - משפחת עהרנפעלד, עהרנפעלד (ליקוט), ירושלים, 5752
§הגדה של פסח לרבינו שלמה אביטבול, אביטבול, שלמה - אביטל, נתנאל בן שלום, ירושלים, 5776
§הגדה של פסח - ויזניץ, אוביץ, חיים מאיר - עורך, תשסז
§הגדה של פסח - משולחנם של גדולי ירושלים, ורנר, שלמה ח (עורך), ירושלים, תשסח
§הגדה של פסח עם ליקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה,
§הגדה של פסח עם פירוש הראב"ן ופירושים מכתב יד מתקופת רבותינו הראשונים - סדר ליל פסח מרבותינו גדולי הראשונים עם ביאור שביבי אש, ר' שמואל אליעזר שטרן, בני ברק, תשמה
§הגדה של פסח ; ושיר השירים עם פירוש הרוקח, ירושלים - שיקאגו, תשמד
הגדה של פסח עם לקוטים נחמדים, מתלמידי הבעש"ט, 60 עמ', 2.6MB
הגדה של פסח עם פירוש ר' משה שיק, 42 עמ', 2.3MB
הגדה של פסח עם רל"ח פירושים, 137 עמ', 8.1MB
§הגדה של פסח, עם הערות, ברלין, תרעה
הגדה של פסח, עם פירושים מר' נתן שפירא, ר' שמשון מאוסטרופולי, ר'יהוד רוזאניש, הרובאשוב, תקפא
הגדה של פסח, עם פירושים מר' שמשון אוסטרופולי, ועוד, יוהינסברג תרכז
§הגדה של פסח מסודר ע"פ מנהגי הגר"א, ר' קראנץ, יעקב, ווארשא, תריז
§הגדה של פסח מצוירת עם מדרשי חז"ל ועם באור חדש, ירושלים
§הגדה של פסח מצירת עם באור עברי חדש וילקוט דברי חכמים, ירושלים, תרצד
הגדת המהר"ל, ר' יהודה ליוואי (מהר"ל מפראג)
הגדת הרעיון, ר' בנימין זאב כהנא, מהדורה מתוקנת, עם הלכות ושינויי נוסחאות, ר' דוד כהן, ירושלים תשעט
§הגדת מפרשי המקרא, גרוזמן, אשר בן מאיר צבי, בני ברק, 5769
§הגדת מרדכי, ר' מרדכי גימפל יפה, ירושלים, תשב
§הגדת פסח ארצישראלית עם משה רבינו, אתחלתא דגאולה, ארץ ישראל, וכוס חמישי, ר' כשר, מנחם מענדל, נ"י, תשי
§הגדת פסח ארצישראלית עם משה רבינו, אתחלתא דגאולה, ארץ ישראל, וכוס חמישי, ר' כשר, מנחם מענדל, נ"י, תשטו
סדר הגדה של פסח, כמנהג אשכנז, עם הכוונות, ויניציאה תקנ"ב, 39 דפים
הגדה של פסח עם הכוונות, כמנהג אשכנזים, ויניציאה תקנ"ב, 3.8 MB
§הגדה לליל שימורים, ר' וואלף היידענהיים, 3MB, רעדלהיים תקפ"ב, ממקור אחר
§הגדה לליל שמורים, ר' צבי הירש עדעלמאן, 3MB, דאנציג תר"ה
Ξהגדה ליל שימורים, ר' יחיאל מיכל הלוי עפשטיין, וילנא, תרפ"ח, 4.5 MB
§הגדת אהלי שם, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשסב
§הגדת אליהו, ישיבת אהבת תורה ברנוביץ, ירושלים, תשנט, 237 עמ', 10MB, עם "ליקוטי מרדכי" - הלכות ע"פ המשנה ברורה, ופירוש "הגדת הלב" - ליקוטים מספרי ר' אריה לייב בארון
§הגדת המבאר, רבי מנחם מנדל וויינגורט, פיעטרקוב, תרע"ד, ממקור אחר
הגדת המבאר, על ההגדה, 224 עמ', 11.3MB. מעמ' 131 - דיני ברכות מס' דרך החיים, עם הערות. מעמ' 180 - בענין מצות מכונה. מעמ' 194 - בענין מכירת חמץ. מעמ' 209 - "להרים מכשול" בענין ניקור חלב
§הגדת מהרי"ץ, דושינסקי, יוסף צבי, ירושלם, תשנו
§הגדת רב סבא, ר' אלטר מאיר יעקב בריזמן, 5MB, תל אביב - תש"ח
סדר ההגדה לליל שמורים, עם "מאמר אפיקומין" לרשב"ץ, ותרגום לגרמנית מר' וואלף היידנהיים, רעדלהיים תקפ"ב, 40 דפים
הגדה של פסח, עם מאמר אפיקומין לרשב"ץ, ותרגום אשכנזית, רעדלהיים תקפ"ב
סדר ההגדה לליל שימורים, מפורש במאמר אפיקומן, לרשב"ץ, עם תרגום לאידיש, זולצבאך תרב, 76 עמ'
§הלולא דפסחא, ר' ישכר ב"ר יהושע יהודה, לבוב, תקסד, על ההגדה, 128 עמ', 9MB
§הלולא דפסחא, דרשות על סדר ההגדה, הורוויץ, ישכר בן יהושע, קרית יואל, 5773
§הלכות קביעות במכירת חמץ עם שבחא דמרא, איגרא, משולם, ווארשא, תרנ
§הלל וזמרה, הרב פנחס שלום פאללאק, ברוקלין תשכ"ה, 4 MB
§הלל נרצה, ר' משה ב"ר עמרם גרינוואלד, בערערגסאס, תרפב, על ההגדה, 128 עמ', 8MB
§הלל נרצה, ר' גרינוואלד, משה ב"ר עמרם, נ"י, תשט
§המון חוגג, ר' אלישע חאבילייו, ליוורנו, תקנד, על ההגדה, 148 עמ', 8MB, ממקור אחר
§ואמרתם זבח פסח, הגדה עם תרגום לגרמנית, ר' שמידי; א, פראג, תרכג, 63 עמ', 5MB
§והגדת - הגדה של פסח, מורסקי, אשר זעליג, מודיעין עילית, 5774
§והגדת לבנך, ר' מיכלסקי, יעקב אברהם יחיאל, לייפציג, תרצד
§והגדת לבנך, הגדה של פסח, אורי שהרבני, ירושלים, 5774
§והגדת לבנך, על ההגדה, פערלאוו, ישעיה, לייקווד,
§ויגד לאברהם, ר' אברהם ב"ר בנימין חלימי, ליוורנו, תרכב, 250 עמ', 10MB, על ההגדה. עד עמ' 62 - אזהרות לחודש ניסן, תפלות לחודש ניסן, ענייני חמץ, תפלת ליל פסח. מעמ' 242 - ספירת העומר, ברכת האילנות, ופיוט לשביעי של פסח
§ויגד משה, על הגדה של פסח, כלפון, משה - כהן, בנציון בן שמעון, נתיבות, 5774
§ויוגד ליוסף - ויוגד ליהושע, על הגדה של פסח, ממן, רחמים יוסף - ממן, יהושע בן רפאל עמרם, ירושלים, תשסט
§ועשה פסח לה', על הגדה של פסח, אפפמאן, אברהם חיים בן חנוך העניך, בית שמש, 5776
§ועשה פסח לה' - הגדה של פסח לזמן בית המקדש
§ושמחתם לפני ה"א ווערבה לה', ג'רבה, תשט
§זבח פסח, ר' כנאפו, יוסף, ליוורנו, תרלה
זבח פסח, ר' יצחק אברבנאל, ונציה שה, על ההגדה, 134 עמ'
§זבח פסח, יצחק אברבאנל, קרימונה, שיז
זבח פסח, ר' יצחק אברבנאל
§זבח פסח, קרימונה, שיז
§זבח פסח, אברבנאל, יצחק בן יהודה, ביסטרוויץ, שנב
זבח פסח, ר' יצחק אבראבנאל, אמשטרדם תנ"ה, 29 עמ', 10.7 MB
פירוש ר' יצחק בן יהודה אברבנאל על סדר הגדה של פסח, עם המסעות במדבר וצורת בית המקדש, אמשטרדם תנ"ה, כו דפים
זבח פסח, אברבנאל, זולצבאך תקט"ו, 7 MB
הגדה סדר של פסח, עם פירוש אברבנאל, זולצבאך תקט"ו, יד דפים
זבח פסח, אברבנאל, פיורדא תקט"ו
פירוש אברבנאל על סדר הגדה של פסח, פיורדא תקט"ו, יד דפים
זבח פסח, אברבנאל, פיורדא תקכ"ה
הגדה, עם פירוש אברבנאל, פיורדא תקכ"ה, 15 דפים
§פירוש אברבנאל, נאווידוואר, תקנא
§זבח פסח, ר' אברבנאל, דון יצחק, לבוב, תרלב
§זבח פסח ושבלי הלקט, ר' אברבנאל, דון יצחק, לודז, תרפח
§זבח פסח ושבלי הלקט, ר' אברבנאל, דון יצחק ואליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א) ויעב"ץ, לודז, תרצו
—ჶקיצור זבח פסח, ר' יצחק אברבנאל, פראג ש"ן, 7.6 MB
—ჶקיצור זבח פסח, לר"י אברבנאל, עם פירוש צלי אש, עם תרגום אשכנזי, ויניציאה שפ"ט, 26 עמ', 17.5MB
—⋧קיצור זבח פסח על הגדה של פסח, ר' יצחק ב"ר אברהם חיות, פראג ש"ן, 38 דפים
§אברבנאל וגבורות ה', לבוב, תרלו
§זכר יהוסף, על ההגדה, ר' יוסף זכריה ב"ר נתן שטערן, ווילנא, תרנט, 66 עמ', 3MB
§זכרון אברהם, ר' אברהם אבלי רוזאנוס, וילנא תרי"ט, על הגדה של פסח, 80 עמ', 5MB, ☼ממקור אחר
§זכרון נפלאות, רבי אלעזר הכהן אבד"ק פאלטוסק, ווארשא, תר"מ, על הגדה של פסח, 113עמ', 6MB, ממקור אחר
§זכרנו לחיים, ר' חיים הכהן, ליוורנו, תרלה, 284 עמ', 13MB, פירושים "זכר לפסח" ו"זכר לחגיגה" על ההגדה, עם תפילות לחודש ניסן, וסגולות בערב פסח, ופיוטים וביאורים בערבית-יהודית, עם שיר השירים. מעמ' 257 - נוסח הקידוש הארוך עם פירושים. מעמ' 272 - פיוטים
§זרוע נטויה, ר' יוסף חבר ווילדמאן, ווארשא, תרה, 62 עמ', 5MB, על ההגדה
זרע גד, על ההגדה, ר' צבי הירש מהורדנא, עם פירוש המגיד מדובנא, וילנא תריב, 34 דפים
§זרע יהודה, ר' יהודה ליב (הרופא) ב"ר שמעון, אופן באך, תפא, 72 עמ', 5MB, על ההגדה
§זרע יהודה, על הגדה של פסח, הרב יהודה ליב בן שמעון מפרנקפורט, אופן באך, תקכ, ממקור אחר
§חבל בני יהודה, ר' שמעון חבילייו, מנטובה, תנה, 104 עמ', 5MB, על ההגדה
§חג הפסח, ר' עידאן, משה, ירושלים, תרסג
חד גדיא, ירושלם תרפ"ו, עם ציורים של זאב רבן, 12 עמ'
§חדושי הלכות על הלכות פסח, ר' תוספאה, שמואל אביגדור ב"ר אברהם, ווארשא, תרנא
§חוקת הפסח סדר הגדה של פסח אבות מגן אבות, ר' עמדין; יעקב ב"ר צבי (יעב"ץ), וינה, תרכג
§נפש חיה, הרב פנחס שלום פאללאק, ברוקלין, ניו יורק תשט"ז, הגדה של פסח - 3 MB
§חיי נפש - הגש"פ, זלמנוביץ, ישראל אריה, בני ברק, תשמז
§חיים לראש, רבי חיים פאלאגי, אזמיר, תרי"ב, על ההגדה ודיני פסח
§חיים שיש בהם - הגדה של פסח, גראס, יצחק שרגא בן משה חיים, ברוקלין, 5776
§חכם לב, ר' כמוס ב"ר מוסא חדאד, ליוורנו, תרמז, 148 עמ', 5MB, על ההגדה, עם דינים ותרגום בערבית-יהודית
§חכמה עם נחלה, הרב דר זאב צבי קליין, בוענאס איירעס תש"ח, 2.11 MB
§חכמה עם נחלה, ר' קליין, זאב צבי ב"ר זכריה הכהן, בואנוס איירס, תשח
חלוקא דרבנן, פירושים על ההגדה ועוד דרושים, שני לוחות הברית, מטה אהרן לר' אהרן תאומים, כתונת פסים לר' יוסף בר משה, אמשטרדם תנה, על הלל בתחילתו
חלוקא דרבנן, פירושים על ההגדה ועוד דרושים, שני לוחות הברית, מטה אהרן לר' אהרן תאומים, כתונת פסים לר' יוסף בר משה, לבוב תרנד, על הלל בתחילתו, §ממקור אחר
§חלפות שמלת בנימין, ר' בנימין זאב וואלף ב"ר דוד צבי זוסמאנן סופר, פאקש, תרנז, 52 עמ', 2MB, על הגדה של פסח, בתחילתו דרוש לשבת הגדול ולשבת חוה"מ פסח
חלקת בנימין, ר' בנימין בן אהרן, על ההגדה של פסח , עם הכוונות מסדר האר"י ז"ל, לבוב תקנ"ד, כח + 13 דפים
חלקת בנימין, ביאור על ההגדה של פסח, עם הכוונת מסידר האריז"ל, ר' בנימין מ"מ דק"ק זלאזיץ, לבוב תקנ"ד, §ממקור אחר, ממקור אחר
§חלקת בנימין, ר' בנימין ב"ר אהרן מזלאזיץ, מונקאטש, תרצ
§חלקת מחוקק, ר' משה ב"ר אברהם שעדיל, פראג, שסו, 80 עמ', 4MB, על ההגדה
§חמשה עשר באורים - כל בו, אמת ליעקב וספורי נפלאות, ווילנא, תרמח
§חסדי דוד, ר' גרינוואלד; אליעזר דוד ב"ר עמרם, סאטמאר, תרצא
§חסדי השם - הגדה של פסח, קריגר, מרדכי אהרן בן זאב, ניו יורק, 220 עמ', 3MB
§חסדי השם, הגדה של פסח קריגר, מרדכי אהרן, נוי ירק תשס"ז, 220 עמ', 7MB
§חקת הפסח, תפלות מר"ח ניסן עד י"ד ניסן, ופרקי אבות, עם "אגודת אזוב", רמזי חמץ למהר"ם אלשיך, דרוש לקדש ורחץ לחיד"א, הגדה בתרגום לערבית, ברטנורא על פרקי אבות, "אבות וגבורות" על פרקי אבות, 210 עמ', 6MB, ליוורנו, תריט
§חקת הפסח, מיץ, תקכה
חקת הפסח, הגדה של ליל פסח, עם תפלות מספר חמדת ימים ועוד, ודיני ביעור חמץ ופסח, כלכתה תר"ד, נב דפים
חקת הפסח, הגדה של פסח עם תפלות מספר חמדת ימים ודינים, כלכתה תר"ד
§חקת הפסח, ר' משה ב"ר חיים ב"ר שם טוב פיזאנטי, שאלוניקי, שכט, 144 עמ', 8MB, על ההגדה. מעמ' 140 - מפתח מקורות. ☼ממקור אחר
§חרוזי מצות פירוש על ההגדה, ר' ראטנער, יוסף יוזל מטאווריג, ווארשא, תרמז
§חרוזי המצות, ר' ראטנער, יוסף יוזל, ווארשא, תרנו
§חתם סופר וחתן סופר, ר' סופר, משה מפרשבורג, נ"י, תשיג, 236 עמ', 9MB.
§טוב דברך, ר' שאול בראך, מונקאטש, תש, על ההגדה
§יד אהרן על הגדה של פסח (כת"י), קארץ, אהרן יוסף בן מרדכי דוד, ניו יורק, 5694
§יד החזקה, ר' יעקב דוד פיעסטין, ווילנא, תקצה, על ההגדה, 46 עמ', 2MB
יד החזקה, על הגדה של פסח, וילנא תרכג
§יד מלאכי, רבי יוסף סוסו הכהן, תשמ"ה, על הגדה של פסח, 201 עמ', 6MB
יד מצרים, על ההגדה, ר' יצחק אייזיק חבר, ורשה תרב, עם יד חזקה, יד רמה, 19 דפים
§יד רמה, ר' ווארמאן, אברהם דוד ב"ר אשר אב"ד בוטשאטש, קולומיה, תרנז
§יום טוב מקרא קודש הזה, ר' אפרים ב"ר אברהם חיות, ליוורנו, תקעט, על הגדה של פסח, 72 עמ', 4MB
יום ישועה, על ההגדה, "אמת ליעקב" לר' יעקב קרנץ, "חסד לאברהם" לר' אברהם דוב בערושב, זאלקווא תקצז
יום ישועה, על ההגדה, "אמת ליעקב" לר' יעקב קרנץ, "חסד לאברהם" לר' אברהם דוב בערושב, זאלקווא תקצז
יום ישועה, על ההגדה, "אמת ליעקב" לר' יעקב קרנץ, "חסד לאברהם" לר' אברהם דוב בערושב, זאלקווא תרו
יום ישועה, על ההגדה, "אמת ליעקב" לר' יעקב קרנץ, "חסד לאברהם" לר' אברהם דוב פלוהם, למברג תרכא
§ייטב פנים, ר' טייטלבוים, יקותיאל יהודה, נ"י, תשז
§ייתי ויפסח, על הגדה של פסח, פינק, דב, ברוקלין, תשסח
§ילקוט גינת מגדים, על הגדה של פסח, תאומים, יוסף בן מאיר - פראנד, יחיאל הלוי, 5775
ילקוט שמעוני, על ההגדה, ר' שמעון בצלאל ניימן, קראקא, 216 עמ', 11MB. מעמ' 213 - על שיר השירים, §ממקור אחר, 211 עמ', 12MB
§ילקוט שמעוני על הגדה של פסח, ניימאן, שמעון בצלאל בן מאיר צבי, קראקא, 5748
§יפה נוף, ר' חיים גבריאל בלוך, ברוקלין, תשנד, על ההגדה, 108 עמ', 4MB
§יציאת מצרים עם ציורים, הכל על עברי טייטש, ר' קראנץ, יעקב, ווארשא, תרמו
§יציאת מצרים, ר' קאלישר, צבי הירש, ווארשא, תרכד
§יציאת מצרים ואמת ליעקב ועם הציורים הכל על עברי טייטש, ר' קראנץ, יעקב, ווארשא, תרמב
§יקו לאור, ר' יקותיאל ווייס, ארגינטינא, תרצ"ד, על ההגדה, 60 עמ', 3MB
§יקו לאור, ר' ווייס, יקותיאל, בואנוס איירס, תרצד
§יקרא דאורייתא, על הגדה של פסח, ציק, יחיאל בן אברהם אליעזר - דבליצקי, שריה בן בצלאל יעקב, בני ברק, תשסט
§יראה לעינים - יראה ללבב, על ההגדה, ר' עזריאל ב"ר אליהו, ווארשא, תקצב, 88 עמ', 6MB
§ישיבת ר' ישראל סאלאנטער, נ"י
§ישמח אב על הגדה של פסח, אליהו ברוך שולמן, ניו יארק, 5781
ישמח ישראל, על ההגדה, ר' ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר, לאדז תרפ"ז, 127 עמ', 5.6MB. מעמ' 124 - אגרות לחיזוק הדת, §ממקור אחר, ממקור אחר
ישמח משה, ר' משה גג', ליוורנו תרכג, §ממקור אחר, 194 עמ', 9MB
§כוס אליהו מי נפש, ר' בן הרוש, אליהו, ג'רבה, תרצח
§כוס ישועות הגדה של פסח עם חידושים ובאורים, ר' כהן; דוד מו"ץ בתיטאוין, ג'רבה, תשז
§כיד המלך - הגדה של פסח, ספרא, יעקב, ירושלים, תשסח
§כל בו, הגר"א, ירושלים, תרכב
§כל בו, אמת ליעקב וספורי נפלאות עם ציורים ועוד הוספות, ווילנא, תרנג
§כל בו, אמת ליעקב, וספורי נפלאות, ר' קראנץ, יעקב -- משה מזאלשין, איידטקוהנען, תרלג
§כל בו והגר"א, קניגסברג, תרטז
§כל ישראל בני מלכים, על ההגדה, וענייני פסח, ירחמיאל ישראל יצחק הלפרין, בני ברק, 5782
§כרם הצבי - הגדה של פסח, פרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליב, לונדון, 5743
§כרם יהודה, על ההגדה, יהודה דוד מלכא, בני ברק, 5780
§כרם עין גדי, ר' יהודה ב"ר מרדכי הלוי הורוויץ, קעניגסבערג, תקכד, פירוש על חד גדיא
§לא אמות כי אחיה, ר' סידי פרג חלימי, ג'רבה, תשכ, על ההגדה, 126 עמ', 6MB
§לב שמח ביאור הגדה של פסח ושיר השירים, ר' חמ"ד, חשד
§הגדה של פסח - לבנימין אמר, חותה, בנימין בן אליהו רחמים, ביתר עלית, תשע
§לבנת הספיר, ר' רבינוביץ, דוד יצחק, נ"י, תשט
§להבין - הגדה של פסח, שווב, אהרן בן מנשה, פתח תקוה, 5772
§להודות ולהלל, על ההגדה, שלמה הלוי סוייבר, ג'קסון, ניו ג'רסי, 5782
§לוח מועדי ישראל ומה העדות, ר' הירשנזון, חיים, נ"י, תרצה
§לחם הפנים, ר' יוסף דוד, שאלוניקי, תצט, ממקור אחר
§לחם הפנים, על ההגדה, עם דרוש על הלכות פסח, ר' יוסף דוד, שאלוניקי, תקטו, 62 עמ', 4MB
§לחם עוני, ר' רפאל חסאן, לונדון, תקמד, 96 עמ', 3MB, על ההגדה
§לחם עוני אחרית לשלום, ר' לנדא, יצחק אליהו, ווילנא, תרלא
§ליל התקדש חג, ר' סופר, אברהם שמואל בנימין, מונקאטש, תרסו
§ליל התקדש חג, ר' קאסעל, דוד, ברלין, תרפז
§ליל שמורים, ר' אפשטיין, יחיאל מיכל ב"ר אהרן הלוי, ווארשא, תרמט
§ליל שמורים, ר' ברהנץ, מבורך, אלכסנדריה, תרנו
§ליל שמורים, על הגדה של פסח, ר' יחיאל מיכל הלוי עפשטיין, תרמ"ט, 50 עמ', 2MB
ליל שימורים, ר' עפשטיין ברוך הלוי, נוסח ההגדה של פסח עם ביאור
§ליל שימורים, על ההגדה, רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא, עפולה, 5777
§לפסח ליל שמורים נחלת אבות, ר' מאיר יונה ב"ר שמואל, ווארשא, תרמג 1882
למען תספר, על הגדה של פסח, ר' יעקב ישראל לוגאסי, עם תוכנת חיפוש, ♔ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - חגי ישראל, §ממקור אחר, ירושלים, 5759
§למעשה - הגדה של פסח, פנחס זרביב, אשדוד, 5780
§לקוט מאמרי ר' צבי הירש בן שלמה שפירא, על הגדה של פסח, 2MB
§ליקוט מבעלי המוסר, על ההגדה, אהרן קופמן, אלעד, 5782
§לקוטי אלפס ובית יהודה, ווארשא, חשד
§לקוטי דבורים, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), נ"י, תשיא
לקוטי דיבורים, מתפארת מהר"ל, "דברי נגידים" ו"לשון לימודים", על ההגדה, 83 עמ', 4.8MB
§לקוטי טעמים ומנהגים, ר' שניאורסון, כפר חב"ד, תשנו
§לקוטי טעמים ומנהגים - הוצאה חדשה- לקט ביאורים ואמרות קודש, ר' שניאורסון, ניו יורק, תשנט
§לקוטי טעמים ומנהגים א, ר' שניאורסון, ניו יורק, תשסב
§לקוטי טעמים ומנהגים ב, ר' שניאורסון, ניו יורק, תשסב
§לקוטי מנהגים וטעמים, ר' מנחם מנדל שניאורסאהן, ברוקלין נ"י, תשטו
§לקוטי מנהגים וטעמים, ר' שניאורסאהן, מנחם מענדל, נ"י, תשו
§ליקוטים נחמדים, הגדה של פסח, ירושלים, 5746
§לקט יוסף ודודאי ראובן, על הגדה של פסח, ר' שלמה ראובן ב"ר דוד ראבינאוויטץ, ווילנא, תרלב, 112 עמ', 7MB, ☼ממקור אחר
§לקיטת יצחק, ר' נח ב"ר שמעון מלובראנץ, ווארשא, תרט 1848
§לשון חכמים, על ההגדה, "מדרש בחידוש" לר' אליעזר נחמן פואה, ו"חבל בני יהודה" לר' שמעון חביליו, ליוורנו, תקסט, 128 עמ', 12MB, ממקור אחר
§לשון למודים ודברי נגידים, ווארשא, תרסה
§מאורי אור עם תרגום אשכנזי, ר' ווירמש, אהרן ב"ר אברהם אברלי, מיץ, תקעה, מעמ' 77 - פירוש מאורי אור. 88 עמ', 4MB
§מאיר עין, על הגדה של פסח, ר' מאיר איש שלום, ווינא, תרנה, 116 עמ', 6MB
מאיר עין, ר' איש שלום מאיר
§מאמר יהונתן, רבי יהונתן אייבשיץ, לעמבערג, תרכ"ב, על חד גדיא
§מאמר מרדכי, ר' מרדכי הוליש, דיהרנפארט - תע"ט על חד גדיא, 24 עמ', 1MB
§מאמר מרדכי, ר' מרדכי מאטיל מיכלזאהן, 6MB, פיעטרקוב - תרס"ז פי' על השיר אחד מי יודע וכו
§מאמר מרדכי, ר' מרדכי ב"ר יצחק איצק, דיהרנפארט, תקכד, 44 עמ', 4MB, על ההגדה, מתוך ספר גדול יותר
§מאפילה לאור גדול, על ההגדה, הוכמן, אברהם מנחם בן שלום יהודה, בני ברק, 5768
§מאפילה לאור גדול, על ההגדה, הוכמן, אברהם מנחם בן שלום יהודה, ירושלים, 5777
§מאתים שלשים ושמונה פירושים והוספות, ר' לעזער, יוסף מטארנא, פאדגורזע אצל קראקא, תרסה
§מבוא גדול והערות שונות ופרוש חדש, שבח קנעביל, נ"י, תשח
§מבוא ופירוש, הרב שבח קנעבל, ניו יורק תש"ח, 1.1 MB
§מבני אשר, ר' יעקב מאיר ב"ר אשר זעליג ליבראט, ווארשא, תרנד, 44 עמ', 2MB, על ההגדה
§מגד מישרים, בלומנפלד, משה ב"ר שמעון, הנובר, תריא, פירוש על "אחד מי יודע" ועל "חד גדיא"
§מגדים חדשים, ר' מאיר מנחם מענדיל ב"ר שאול ישכר בעריש ביק, ירושלים, תשי, 52 עמ', 2MB, על ההגדה
§מגדים חדשים, על הגדה של פסח, ביק, מאיר מנחם, ברוקלין, 5776
§מגדל עדר, ר' מילר, ישראל דוד, ווילנא, תרנג
§מגדל עדר החדש, לבוב, תרסה
§מגדל עדר החדש חמדת ישראל, ר' מילר, ישראל דוד, נ"י, תשז
§מגדל עדר וחמדת ישראל, ר' מילר, ישראל דוד מהוראדנא, ווילנא, תרסז 1906
§מגדל עדר, חמדת ישראל, ר' מילר, ישראל דוד מהוראדנא, ווילנא, תרסג
§מגיד דבריו - קול דוד, רבי יוסף דוד עייאש, ליוורנו, תקפ"א,על ההגדה, 283 עמ', 14MB
§מגיד דבריו, ר' רחמים נסים יהודה די שיגורה, אזמיר, תרמא, 212 עמ', 9B, על ההגדה
§מגיד דבריו ליעקב, על ההגדה, ר' ישראל יעקב אלגאזי, אזמיר, תקכז, 178 עמ', 7MB
§מגיד דבריו ליעקב, ר' רחמים חי חויתה הכהן, ג'רבה, תשו, על ההגדה, 392 עמ', 17MB. מעמ' 286 - על ברכת האילנות. מעמ' 299 - "שיר ציון" על שיר השירים
§מגיד מישרים, ר' נתנאל חיים ב"ר משה נחמן פאפע, ירושלים, תרס, 68 עמ', 4MB, על ההגדה
§מגיד מישרים, על הגדה של פסח, שטרן, שמואל טוביה, ירושלים, תשסה
§מגיד מראשית כולל הערות וחקירות שונות על הגש"פ עברית ואשכנזית, ר' לנדסהוט, אליעזר ליזר ב"ר מאיר, ברלין, תרטז
מגיד משנה, ר' מנשה קליין, עם קונטרס פרסומי ניסא משנות תרצ"ח-תש"א, נ"י תשנ"ט, 224 עמ', 1.7 MB
§מגיד משנה, ר' מנשה קליין, 12MB
§מגיד צדק, הגדה עם ביאור הגר"א וביאור מר' פנחס ב"ר יהודה, ירושלים, תרסג, 76 עמ', 5MB
§מגן דוד, ר' דוד ב"ר משולם משה, אמשטרדאם, תקטו, על חדגדיא, 8 עמ', 243 KB
§מדבר יהודה אבני מלואים, ר' פערעלמאנן; יהודה ליב, ווילנא, תרעה
§מדבר יהודה ואבני מלואים, הגדה בשפת יהודית אשכנזית, ר' פרלמן, יהודה ליב ב"ר אליהו מווילנא, ווילנא, תרסד
§מדרש בחדוש, ר' אליעזר נחמן פואה, ויניציאה, תא, ჶממקור אחר, §ממקור אחר
§מדרש בחידוש, ר' פואה, אליעזר נחמן, פרעמישלא, תרנב
§מדרש הגדה, ר' מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, ווארשא, תרמג, ☼ממקור אחר
מדרש הגדה, על ההגדה, ר' מאיר ליבוש מלבי"ם, עם לקט ביאורים להגדה, 67 עמ', 4.7MB
מה נשתנה, הגדה של פסח, פראג תמז
§מה נשתנה - על הגדה של פסח, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5766
§מה נשתנה שן, נ"ג ביאורים על "הקהה את שיניו", פסין, אהרן
§מהולל בתשבחות, ר' ברוך צבי מאשקאוויטש, 15MB, ברוקלין תשמ"ד
§מהר"ם שיק, סדר הגדה של פסח, שיק, משה בן יוסף, לבוב, 5640
§מועדי ה' הגדה של פסח, ר' בגדד, תרנז
§מחזה אברהם, ר' אברהם אביש, פיעטרקוב, תרסט, 110 עמ', 6MB, על ההגדה
§מחזה אברהם, ר' פילד, אברהם אבוש ב"ר צבי אבד"ק פפד"מ, פיעטרקוב, תרפח
§מחזור ויטרי ושבלי הלקט, ר' שמחה מויטרי, ור צדקיהו ב"ר אברהם הרופא, ווילנא, תרמז
§מחנה לוי, ר' נחמיה הלוי ראזענפעלד, פשעמישל, תרנו, על ההגדה, 74 עמ', 4MB
§מטה אהרן, על ההגדה תאומים, אהרן בן משה, ווראנקבורט דמיין, תע, ≡ממקור אחר, 31.9MB, 92 עמ'
§מטה יששכר, ר' ישכר אברהם בר"י געפנער, פיעטרקוב, תרעג, 104 עמ', 5MB, על ההגדה. מעמ' 89 - על סבי דבי אתונא וליקוטים
§מטה לוי ומעשה ארג, ווילנא והוראדנא, תקפה
§מטה לוי ומעשה ארג, ווילנא והוראדנא, תקצו
§מטה משה על ההגדה, ר' משה אליקים בריעה מקאזניץ, נו־יורק, 5762, עם אורות יהושע, מנהגי חודש ניסן
§מטה ראובן, ר' מימון ב"ר ראובן עבו, ליוורנו, תרכה, 148 עמ', 5MB, על ההגדה
§מטע לשם אבי, ר' משה יהודה ארי' ליב ב"ר יצחק אייזיק מארגענשטערן, ווארשא, תרפג, 128 עמ', 6MB, על ההגדה
§מטעמי יצחק והגדת יעקב, ר' הורביץ; יצחק איצק אבד"ק רופין, בילגורייא, תרפט
§מיין הרקח, על ההגדה, רמיזת 50 פסקאות ההגדה בחמישים פסוקים בתורה המדברים עיל יצ"מ, עסיס, משה חי, בת ים, 5775, 96 עמ', 2MB
§מים אדירים, ר' ישראל מרדכי ב"ר זאב יוסף, ווארשא, תרלז, 48 עמ', 3MB,על ההגדה
§מלא פי הגדי, ר' יהודה ליב בן משה, אלטונא, תקל"ו, 33 עמ', 1MB, על סימני ליל הסדר, וחד גדיא
§מלחמות ה', טויבש, שמואל שמלקא בן אהרן משה, טשערנאוויץ, תרכ"ד, על ההגדה, 39 עמ', 3MB
§מלחמת ה', ר' אליהו משה לונץ, ירושלים, תרפט, על ההגדה, 102 עמ', 4MB
§מנחה חדשה, הורביץ, נפתלי חיים, ירושלים, תרמג, 14 עמ', 2MB, על ההגדה
§מנחה חדשה, ר' אשר זעליג ב"ר יעקב בצלאל הכהן לויטערבאך, דראהאביטש, תרנג, על ההגדה, 128 עמ', 5MB. מעמ' 120 - שיר המים, על נסי יציאת מצרים
§מנחת אהרן - שירי מנחה, ר' יצחק אהרן ב"ר יהודה ליב ראפאפורט, ווילנא, תרלד, על ההגדה, 74 עמ', 4MB
§מנחת שלום - הגדה של פסח, יפרח, שלום בן מאיר, בני ברק, 5775
§מסך הפסח, שני פירושים על ההגדה, "כתב סופר" לר' אברהם שמואל בנימין סופר, ו"סופר מהיר" לר' יצחק סופר, ליב, דרוהוביטש, תרנז, 77 עמ', 5MB, ממקור אחר, ד"צ נ.י., תשיא, 78 עמ', 2MB
§מעדני מלך על הגדה של פסח, ר' הורביץ, אשר ב"ר מאיר, וינה, תרצד
§מעולפת ספירים, ציורים מפוארים, ר' וינגוט, נחום ליב, ווארשא, תרפד
מעינה של תורה, על ההגדה, ר' אלכסנדר זושא פרידמן, 67 עמ', 2.6MB
§מעלה בית חורין, עם גבורות ה' ,עוללות אפרים, אברבנאל, מטה אהרן אמשטרדם, תקמא
§מעלה בית חורין, עם פירוש אברבנאל ועוד פירושים, תרגום אשכנזי, לבוב, תקנו
§מעלה בית חורין, עם פירוש אברבנאל, דיהרנפורט, תקנו
מעלה בית חורין, הגדה של פסח עם פירושי אלשיך, גבורות ה', עוללות אפרים, ואברבנאל, ורשה תקסא, 52 דפים
§מעלה בית חורין, עם פי': אלשיך גבורות ה' עוללות אפרים אברבנאל, וינה, תקסד
§מעלה בית חורין, עם אלשיך ושל"ה, ביאליסטוק, תקסו
מעלה בית חורין, הגדה של פסח עם פירושי מהר"ם אלשיך, גבורות ה' (מר' אלעזר אשכנזי), עוללות אפרים (מר' שלמה אפרים לונטשיץ) ופירוש אברבנאל על החרוז אזרוב, ושיר השירים, עם תרגום אשכנזי מר' יואל בריל ור' דוד פרידלענדר, והערות על התרגום האשכנזי, אמשטרדם תק"ע, 2 + 50 + 1 דפים
§מעלה בית חורין, עם עם גבורות ה', עוללות אפרים ואברבנאל, ואלשיך, אמשטרדם, תקע
§מעלה בית חורין, עם גבורות ה', עוללות אפרים ואמת ליעקב, בודפשט, תרכח
§מעלה בית חורין, עם עוללות אפרים, אלשיך, השל"ה ומהר"ל מפראג, ווארשא, תרלה
§מעלה בית חורין סדר הגדה של פסח, עם עשרים פירושים, ווארשא, תרלט, 72 עמ', 8MB
§מעלה בית חורין, עם עוללות אפרים, אלשיך, ומהר"ל, ווארשא, תרסו
§מעלה בית חורין, עם ארבעה עשר פרושים, ווארשא, תרנ
§מערכת היידענהיים, על ההגדה, ר' טעבעלה ב"ר משה יונה באנדי, פראנקפורט דמיין, תרנח, 82 עמ', 3MB
§מעשה אלפס, ר' אלפס, בן ציון ב"ר ירמיה עקיבה, ווארשא, חשד
§מעשה אלפס, ר' אלפס, בן ציון ב"ר ירמיה עקיבה, ווארשא, חשד
מעשה ברבי אלעזר, ר' אלעזר פלקלס, פראג תקעח, 42 דפים, על ההגדה
§מעשה ה', ר' אופנהיים, דוד, לבוב, תקצה
§מעשה חכמים ומעשה אלפס, נ"י, תרצה
§מעשה ידי יוצר, ר' קלוגר, שלמה, לבוב, תרכג
§מעשה ידי יוצר, ר' קלוגר, שלמה, לבוב, תרמו
§מעשה ה', מטה אהרן, וחבל בני יהודה, ר' אברבנאל, דון יצחק, אמשטרדם, תעב
מעשה נסים, על ההגדה, ר'יעקב מליסא, זולקווא תקסז
§מעשה נסים, ר' לורברבוים, יעקב מליסא, קראקא, תקפ
§מעשה נסים, ר' לורברבוים, יעקב מליסא, ווארשא, תקצז
§מעשה נסים, ר' לורברבוים, יעקב מליסא, יוזעפאף, תקפח
§מעשה נסים, ר' לורברבוים, יעקב מליסא, יוזעפאף, תקפח
§מעשה נסים, ר' לורברבוים, יעקב מליסא, זולקווא, תקצה
§מעשה נסים, ר' לורברבוים, יעקב מליסא, ווארשא, תרה
§מעשה נסים, ר' לורברבוים, יעקב מליסא, ווילנא, תרכד
§מעשה נסים, ר' לורברבוים, יעקב מליסא, מונקאטש, תרסו
§מעשה נסים מגלת ספר, ר' לורברבוים, יעקב מליסא, ווארשא, תרנד
§מעשה נסים, אמת ליעקב, חסד לאברהם, ר' ווארשא, תרמו
§מעשה נסים ומגילת ספר, ר' לורברבוים; יעקב מליסא, ווארשא, תרנה
§מעשה נסים מגילת ספר, ר' לורברבוים, יעקב מליסא, ווארשא, תרנז
§מעשי למלך, ר' אבראהם, צבי יעקב, נ"י, תשיא
§מעשי למלך על ההגדה, רבי משה ברבי נתן הכהן, תקע"ו
§מצה שמורה, ר' שמשון ב"ר פסח מאוסטרופולי, זולקווא ?, תקצה
§מקור חיים, ר' חיים יחיאל אשרי, על ההגדה, נ"י תרפ"א, 64 עמ', 1MB, באידיש, עם הערות בעברית
§מקרא קדש, רבי צבי הירש הרשמאן, פראג, תקפ"ז, על חד גדיא
§מר דרור מפענח קץ הגאולה, ר' מרדכי ב"ר נחמיה ושמשון ב"ר פסח מאוסטרופולי, ווארשא, תרמה
§מר דרור עם שמן המור, ר' רובינשטיין, מרדכי, קראקא, תרמא
§מר דרור, ר' מרדכי ב"ר נחמיה, ווארשא, תרכ, 38 עמ', 3MB, על ההגדה
§מר דרור, ר' מרדכי ב"ר נחמיה, ווארשא, תרמו
§מר דרור מפענח קץ הגאולה, ר' ווארשא, תרסה
§מראה יחזקאל, ר' פאנעט, יחזקאל, סיגעט, תרלט
§מראה יחזקאל, ר' פאנעט, יחזקאל, פרעמישלא, תרנד
§מראה יחזקאל, ר' פאנעט, יחזקאל, נ"י, תשי
§מראה כהן, פאם, אברהם יעקב, ליקווד, תשע, על ההגדה ועל שיר השירים, ממקור אחר
§מרבה לספר, ר' ידידיה טיאה ב"ר נתנאל ווייל, קארלסרוא, תקנא, 104 עמ', 6MB, על הגדה של פסח, ☼ממקור אחר
§מרבה לספר, על הגדה של פסח, המניק, יעקב דוד בן משה, מיאמי, 5774
§מרבה לספר, ישראל רובין, אלבני, תשנו, 128 עמ', 5MB, על ברייתא של מעשה בר"א בן עזריה וכו' שבהגדה
§משא גיא חזיון, ר' פרומקין, אריה ליב, ירושלים, תרעג
§משאת המלך - הגדה של פסח עם פירוש שבלי הלקט, דיסקין, שמעון משה בן יהושע זליג, ירושלים, תשס
§משיב נפש, ר' חנוך זונדיל ב"ר יוסף, ווארשא, תרג, 40 עמ', 3MB, על ההגדה
§משלי דוד, ספורי נסים, ר' קראנץ, יעקב, לונדון, תשו
§משלי יעקב, ר' קראנץ, יעקב, נ"י, תרנו
§משלי יעקב ספורי הפלאות ספורי יציאת מצרים, ר' קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא), ווארשא, תרסט
§משלי יעקב ספורי הפלאות ספורי יציאת מצרים, ר' קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא), ווארשא, תרעג
§משלי יעקב ספורי הפלאות ספורי יציאת מצרים, ר' ווארשא, חשד
§משלי יעקב, ספורי הפלאות, ספורי יציאת מצרים, ר' קראנץ, יעקב, ווארשא, תרצד
§משלי יעקב ספורי יציאת מצרים, ווארשא, תרנא
§משלי יעקב, ספורי הפלאות, ספורי יציאת מצרים, ר' קראנץ, יעקב, ווארשא, תרסא
§משמיעי ישועה, ר' שור, יצחק אייזיק, בוקרשט, תרכו
משנה הלכות - הגדה של פסח, ר' מנשה הקטן, 1.73MB
§מתיקא כדובשא, שווארץ, חיים שלום, ירושלים, ליקוטים על ההגדה
§מתנת חן הגדה של פסח, רב צבי ווייס, ירושלים, 5780
§נאוה תהלה, על הגדה של פסח, עם אמירת קרבן פסח, ודינים ומנהגים לפסח, ר' מרדכי, ווארשא, תרלט, 52 עמ', 2MB
§נאוה תהלה, ר' מנבי, שמעון דובער ב"ר מרדכי צבי, ווילנא, תרסב
§נאוה תהלה, ר' יעקב דוד מראדאמסק, ירושלים, תרפז, §ממקור אחר
§נאות דשא אמירה נעימה פסח מעובין, ר' אונגאר, שמואל דוד הלוי, מאונט קיסקא, תשי
§נאות יעקב - ביאור ההגדה, אלגזי, ישראל יעקב בן יום טוב, אזמיר, תקכז
§נגיד ונפיק, על הגדה של פסח, ר' בנימין ב"ר יהודה ליב גיטעלסאהן, ירושלים, תרסד, 136 עמ', 8MB
§נוסחי ההגדות לכל עדות בני ישראל, ר' לוינסקי, יום טוב, תל אביב, תשכ
§נופת צופים, על ההגדה, ר' משה נחמיה ב"ר משולם פייבוש כהנא, ווארשא, תרכ, 40 עמ', 4MB, ☼ממקור אחר, עם דינים מסידור דרך חיים
§נחלת אבות, על ההגדה, ר' נתן צבי בריסק, קליינווארדיין, תרעט, 72 עמ', 4MB
§נחלת צבי ילקוט מנחם, ר' טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה, פיעטרקוב, תרסט
§נחלת שדה - הגדה של פסח, בן אהרן, איתי חיים בן אהרן, ירושלים, תשסו
§נטפי מים, ר' פאדווא, יעקב מאיר, ווארשא, תרמה, ממקור אחר, 55 עמ', 2MB
§נפלאות גדולות, ר' קראנץ, יעקב, ווילנא, תרמה 1884
§נפש חיה, ר' פנחס שלום פאללאק, נ.י., תשטז, 64 עמ', 2MB ממקור אחר, 64 עמ'
§נפש יהונתן, על ההגדה, ר' יהונתן בנימין ב"ר משה אריה הכהן, סיגעט, תרפה, 94 עמ', 5MB
§נפתלי שבע רצון, ר' גינצבורג; נפתלי הירץ ב"ר שמעון, בילגורייא, תרצו
§סדר אליהו, הגר"א, פראג, תקעג
§סדר הגדה וספירת העומר, ר' לוריא, יצחק, לבוב, תרכו
§סדר הגדה של פסח עם מאתים שלשים ושמונה פירושים והוספות, משה חנוך גרינפעלד, ברוקלין, תשלה
§סדר היום, מטה אהרן, מים יחזקאל, ר' אבודרהם, דוד ב"ר יוסף -- אברבנאל, דון יצחק, לבוב, תרנה
§סדר ליל פסח, ר' יהודה דוד אייזענשטיין, נ"י, תרפח
§סוד קדושים - עם פירושים גדולים ועמוקים על אדני הקבלה, ר' שניאור זלמן -- שניאורסאהן, מנחם מענדל, ווארשא, תרסג
§סוד קדושים, ווארשא, תרמו
§סוד קדושים, ר' שניאור זלמן, קניגסברג ?, תרכו
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - הגדה של פסח אור הלבנה, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5771
§סל המצות, ר' יוסף ב"ר צבי הירש גרייווער, ווילנא, תרלא, 32 עמ', 2MB, על ההגדה
§ספורי הפלאות ספורי יציאת מצרים משלי יעקב, ר' קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא), לובלין, תרעד
§ספורי הפלאות, ספורי יציאת מצרים, משלי יעקב גם כמה ציורים, ר' משה מזאלשין -- קראנץ, יעקב, ווארשא, תרנז
§ספורי הפלאות, ספורי יציאת מצרים ומשלי יעקב, ר' משה מזאלשין -- משלי יעקב, לובלין, תרמז
§ספורי הפלאות, ספורי יציאת מצרים ומשלי יעקב, ר' משה מזאלשין -- קראנץ, יעקב, לובלין, תרנ
§ספורי הפלאות, ר' ווארשא, חשד
§ספורי הפלאות ספורי יציאת מצרים ומשלי יעקב, ר' וינה
§ספורי הפלאות ספורי יציאת מצרים ומשלי יעקב, ר' טרנוב, תרנז
§ספורי הפלאות ספורי יציאת מצרים משלי יעקב, ר' לובלין, תרסט
§ספורי הפלאות, ספורי יציאת מצרים, משלי יעקב, ר' משה מזאלשין, פיעטרקוב, תרסב
§ספורי הפלאות, ספורי יציאת מצרים, משלי יעקב, ר' וינה, תרפג
§ספורי הפלאות, ספורי יציאת מצרים, משלי יעקב, ר' לובלין, חשד
§ספורי יציאת מצרים, ר' ניסלביץ; ה, ווילנא, תרעד
§ספורי יציאת מצרים משלי יעקב, ר' משה מזאלשין -- קראנץ, יעקב, פרעמישלא, תרסה
§ספורי יציאת מצרים משלי יעקב, ר' קראנץ, יעקב, גראסווארדיין, חשד
§ספורי נסים, לבוב, תרעד
§ספורי נפלאות, ר' קראנץ; יעקב, ווילנא, תרמב
§ספורי נפלאות ילקוט הרועים וגאולת ישראל, ר' משה מזאלשין, זיטומיר, תרט
§ספורי נפלאות, ר' קראנץ, יעקב, לבוב, תרנה
§ספורי נפלאות ילקוט הרועים וגאולת ישראל, ר' משה מזאלשין, נ.י., תשה 1945
§ספרא דאגדתא - עטרת ישועה, ר' חיים ב"ר שלום טויבש, דראהאביטש, תרנו, 104 עמ', 6MB, על ההגדה
§עבודת הגפן, ר' יהודה ליב ב"ר אליהו, אופן באך, תפב, 62 עמ', 6MB, על ההגדה, ממקור אחר, ממקור אחר
§עולת ראיה, ר' קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תשח
עולת תמיד, על ההגדה, ר' נפתלי נתן נטע משינאווע, וויעליצקא תרפ"ט, 32 עמ', 1.6MB. מעמ' 29 - לשביעי של פסח
§עטרת ישועה, ר' ישראל יונה הלוי לנדא, ווארשא, תרצח, 80 עמ', 6MB, על ההגדה, עם חידושים מר' יוסף שמואל לנדא, וחידושים ר' צבי יחזקאל מיכלזון על ההגדה
§עטרת צבי, קראטאשין, תר
§עיוני הגדה, ברזל, אברהם יצחק בן חיים עזרא, תשסח, על הגדה של פסח והלל
§עין זיתון - הגדה כמנהג קונסטנטין, אלג'יריה, אברהם זיתון, רמת בית שמש, 5780
§עם הוספת ספור יציאת מצרים ע"פ ספר" שמות", ווילנא, תרסא
§עם העתקה ללשון רוססיש והערות והגהות, ר' ליפשיץ, גרשון הכהן, ווארשא, תרלט
§עם ארבעה עשר פירושים, ר' פרעמישלא, חשד
§עם הרבה פירושים, לובלין, תרנז
§עם הרבה פירושים, לובלין, תרסג
§עם הרבה פירושים מהני גאוני עולם עם צפנת פענח ודרך החיים, ווארשא, תרמ
§עם חמשה עשר באורים כל בו, אמת ליעקב וספורי נפלאות, ווילנא, תרמב
§עם חמשה עשר באורים כל בו, אמת ליעקב וספורי נפלאות, ווילנא, תרמד
§עם חמשה עשר באורים כל בו, אמת ליעקב וספורי נפלאות, ווילנא, תרמז
§עם חמשה עשר באורים: כל בו, אמת ליעקב, ספורי נפלאות עם ציורים ועוד הוספות, ר' ווילנא, תרמג
§עם ששה עשר באורים. עם שבעה ציורים, ווילנא, תרנד
§עם שבעה ועשרים באורים, ווילנא, תרעד
§עם ששה עשר באורים, ווילנא, תרסט
§עם הרבה פירושים, לובלין, תרע
§עם ט"ז פרושים, פרשבורג תרכט
§עם מאתים שלשים ושמונה פירושים והוספות, ר' פרשבורג, חשד
§עם שלשה פירושים, ר' אבודרהם, דוד ב"ר יוסף - אברבנאל - אבן מכיר, משה, זיטומיר, תרלד
§עם מאמר אפיקומן, ר' דוראן, שמעון ב"ר צמח, מתורגם אשכנזית, זולצבך, תקפז
§ענבים במדבר, ר' אברהם ב"ר חנוך העניך, אלטונא, תקלח, 64 עמ', 4MB, על ההגדה
§ענפי תאנה, ר' אביגדור מרדכי ב"ר אברהם עזרא כ"ץ, לייפציג, תרכד, 44 עמ', 4MB, על הגדה, ☼ממקור אחר
§עקידת יצחק, הגדה של פסח, דנציגר, יצחק מנחם (מאלכסנדר), בני ברק, 5738
§ערב פסח זכר לפסח, ר' חיים הכהן, ליוורנו, תרסח
§ערב פסח זכר לפסח זכרנו לחיים, ר' שמשון ב"ר פסח מאוסטרופולי, ליוורנו, תרצח
§ערב פסח סדר מר"ח ניסן עם ביאור זכר לפסח, ר' ליוורנו, תרמד
§ערבי פסחים, על ההגדה, ר' עמרם בלום, בודפסט תרפז, 123 עמ', 8MB
ערבי פסחים, על ההגדה, ר' עמרם בלום, בודפסט תרפז, 124 עמ', 2.3MB. מעמ' 116 - הערות על שו"ע או"ח. מעמ' 119 - על ירושלמי נזיקין
ערבי פסחים - הגדה של פסח, ר' עמרם בלום, 2.28MB
§ערבי פסחים, על ההגדה, ר' שאול הכהן, גרבה, תרעז, 420 עמ', 16MB, שני פירושים - קרבן פסח" ו"קרבן חגיגה", עם אזהרות לשבת הגדול לריה"ל, עם ביאור ר"ש מאוסטרופולי על דברי האר"י, ופירוש על שיר השירים
§עשרה פירושים, ווילנא, תרלח
§עשרה פירושים - גבורות ה', עוללות אפרים, כל בו ואברבנאל, ווילנא, תרמ
§עת לדבר, ר' שמשון ב"ר גבריאל אבוקארא, ליוורנו, תרכ, 104 עמ', 6MB, על ההגדה
§עת רצון - חוקת הפסח, ר' בנימין זאב וואלף ב"ר יעקב בן ציון הלוי, פפד"א, תקלה, 58 עמ', 3MB, על ההגדה, עם דברים על שבת הגדול וקריאות התורה בפסח
§פדיון שבוים, ר' יוחנן ב"ר שלמה קירשבוים, ווארשא תרמ, 48 עמ', 2MB, על ההגדה
§פה ישרים, ליוורנו, תקצח, 98 עמ', 5MB, פירושי רש"י, רשב"ם וריטב"א על ההגדה, עם פירוש "דרך אמונה", ר' חביב ב"ר אליעזר טולידאנו,
§פי המדבר, ר' יוסף ב"ר דוד לבית ג'ג, ליוורנו תריד, 196 עמ', 12MB, על ההגדה, ממקור אחר, 195 עמ', 18MB
§פירוש אברבנאל וגבורות ה' עם ציורים, ווילנא, תרלח
§פירוש האלשיך, גבורות ה', עוללות אפרים, ואברבנאל, זיטומיר תרכ"ג, 6MB, 122 עמ'
§פירוש הרב חרל"פ, הרב חרל"פ, ניו יורק תרפ"א, 1.3 MB
פירוש ההגדה, ר' יוסף גיקטליא, ויניציאה שס"ב, 10 עמ', 2.1MB §ממקור אחר
פירוש ר' אליעזר אשכנזי על סדר הגדה של פסח, פיורדא תקי"ד, 23+1 דפים
סדר הגדה של פסח, עם פירוש ר' יוסף בן גיקטליא ור' יעקב עמדן, והגר"א, סדילקאב תק"ץ לערך, 23 עמ', 7.2MB
§פירוש הגר"א עם ליקוטי דודאים, על ההגדה, גרשון, ראובן דוד בן עמנואל, קליבלנד, 5754
§פירוש ר' נתן שפירא, לבוב, תריא
§פירוש ר' אליהו ב"ר יוסף גיג, ליוורנו, תרנט
§פירוש ר' יחיאל מיכל מושקין, ירושלים, תשח, 87 עמ', 3MB
§פירוש ר' יעקב קראנץ, ר' ר' יעקב קראנץ, ליק, תריט
§פירוש אשר חיבר מוה' בלוך, חיים גבריאל ב"ר, לבוב, תקסח 1808
§פירוש ר' יוסף גיקטליא, ויניציאה, שמה, 19 עמ', 1MB
פירוש ר' יוסף ג'יקטיליה על ההגדה, ויניציאה שס"ב, 10 דפים
פירוש ר' יוסף בן גיקטליא, הוראדנא תקס"ה, 36 עמ', 5.6 MB
עם פירוש ר' יוסף בן גיקטליא על סדר הגדה של פסח, עם פירוש ר' אלי' מווילנא, הוראדנא תקס"ה, 36 דפים
§פירוש ר' יוסף ב"ר אברהם גיקטיליא, הוראדנא, תקסה
§פירוש ר' יוסף ב"ר אברהם גיקטיליא ויעב"ץ והגר"א, לבוב, תקסז
§פירוש ר' יוסף ב"ר אברהם גיקטיליא ויעב"ץ והגר"א, לבוב, תקסז
עם פירוש ר' יוסף בן גיקטליא על סדר הגדה של פסח, עם פירוש ר' יעקב עמדן, ועם פירוש ר' אליהו מווילנא, סדילקאב? תק"ץ לערך, כב דפים
§פירוש ר' ישעיה ב"ר אברהם הלוי הורביץ, פולנאה, תקסה
§פירוש ר' זרח מאיבוים, ברלין, תרנג
§פירוש ר' אלעזר ב"ר שמואל -- שאול ב"ר אריה ליב רוקח, וינה, חשד
§פירוש ר' משה סופר, לבוב, תרכט 1868
§פירוש ר' משה שיק, לבוב, תרמ
§פירוש ר' פנחס ב"ר צבי הירש הורביץ, אב"ד פפד"מ, קאשוי, תשז
§פירוש ר' הירש עדעלמאן, קניגסברג, תרה
§פירוש ר' וואלף ב"ר שמשון היידנהיים, רדלהיים, תרכז
§פירוש הגרי"ש אלישיב על הגדה של פסח, אלישיב, יוסף שלום - ישראלזון, משה, ירושלים, 5766
§פירוש רי"א חבר, רבי יצחק אייזיק חבר, בני ברק, תשנ"ג
§פירושי חתם סופר וחתן סופר, ר' משה ב"ר שמואל סופר ור'שמואל עהרנפלד, וינה תרמד, 136 עמ', 10MB, וינה - תרמ"ד
§פירושים מגאוני ק"ק ווילנא, ר' הגדה של פסח עם פירושים מגאוני ק"ק ווילנא, 5MB, ווילנא - תרל"ז
§פירושים נפלאים, ר' קראנץ, יעקב, בברויסק, תרפו
§פני דוד וזרוע ימין, חיד"א, פרעמישלא, תרמה
§פני משה, ר' משה שפירא, ווארשא תרנה, 96 עמ', 5MB, על ההגדה
§פניני משה - הגדה של פסח נוסח תימן, משה קלזן, ירושלים, 5782
§פסח דורות, על הגדה של פסח, אלאחדב, יצחק בן שלמה, ירושלים, תשס
§פסח הוא לה׳, על הגדה של פסח, ע"פ האר"י וגוריו, אברהם זיתון, בית שמש, 5771
§פסח מעובין וסדר הגדה, ר' חיים בנבנשתי, ליוורנו, תקמח
§פסח מעובין עם מכשירי פסחא ואמרי שפר, ווארשא, תרמט
§פרדס הגדה של פסח, ר' שטיינער, דוד אהרן, סאטמאר, תרפח
§פרחי עץ יבש, ר' ראטנער, יחזקאל, ווילנא, תרנב
§פרי חיים, ר' אברהם חיים ב"ר גדליה אבד"ק זלאטשוב, לבוב, תרלג
פרי חיים, על הגדה של פסח, עם "באר חיים", ר' אברהם חיים מזלאטשוב, 34 עמ', 1.7MB
§פרי חיים, ר' חיים יהודה באראכאוויץ, 34 עמ', 1MB, על ההגדה
§פרסומי ניסא, ר' יעקב ב"ר שלמה רקח, ליוורנו, תרכ, 296 עמ', 12MB, על הגדה של פסח. עד עמ' 114 - ענייני חודש ניסן, תפלות ערבית לפסח עם ביאורים, ועוד ביאורים על ענייני החג. מעמ' 294 - מפתח מקורות
§פרקי מועד - הגדה של פסח, גיפטר, מרדכי, קליבלנד, 5774
§צוף אמרים, ר' קליינמן, משה חיים מבריסק, ווארשא, תרפד
§צוף אמרים, ר' קליינמאן, משה חיים, ביאליסטוק, תרפג
§צלותא דאברהם, על הגדה של פסח ועל סדר התפלה, ר' פייער, אברהם ב"ר נתן מזאלקווא מלבוב, לבוב, תרסד
§צלותא דאברהם, ר' אברהם ב"ר נתן פייער, לבוב, תרסח, 112 עמ', 5MB, על ההגדה.מעמ' 85 - על מסכת פסחים. מעמ' 89 - על ברכות השחר ופסוקי דזמרה
צלי אש - על סדר הגדה של פסח, קצור "זבח פסח" מר' דון יצחק אברבנאל, עם תרגום איטלקית, ויניציאה שפ"ט, 26 דפים, ⋧ממקור אחר
§צלי אש עוללות אפרים מטה אהרן, פיורדא, תקסד
§צמח ה' לצבי, על ההגדה, רבי צבי הירש מנדבורנה, סיגעט, תר"ע, 79 עמ', 4MB. מעמ' 76 - "דברי שלום", לר' שלום זעליג אבי המחבר - ליקוטים
§צמח מנחם, ר' אהרן מענדיל אבד"ק נאשעלסק, ווארשא, תרצ
§צפנת פענח, ר' גיקטיליא, יוסף ב"ר אברהם, הוראדנא, תקסה
§צפנת פענח דרך החיים, ווארשא, תרמ
§קבוץ חכמים, על ההגדה, ר' עבדאללה ב"ר אברהם יוסף יחזקאל הסומך, בני ברק, תשלא, 216 עמ', 6MB
§קהלת שלמה, דיהרנפורט, תקסד
§קהלת שלמה, עם צלי אש, עוללות אפרים, מטה אהרן, פפד"א, תקסד
§קול דוד, ר' יוסף דוד ב"ר יעקב משה עייאש, ליוורנו, תקפא, 282 עמ', 13MB. מעמ' 64 - פירוש על ההגדה. בתחלת הספר - תפילות לחודש ניסן
§קול יהודה, רבי חיים יהודה דייטש, סטמר, 1937, על ההגדה, 229 עמ', 39MB, §ממקור אחר
§קול יעקב הגדה לליל פסח, ר' קארדוזו, יעקב ב"ר דוד לופיס, אמשטרדם, תריט
§קול ישועה, על ההגדה, ר' יונה תאומים, לבוב, תרטו, 48 עמ', 3MB
§קונ' מעשה בר' אלעזר ביאור על ההגדה שאומרים בלילי פסחים, ר' פלקלש, אלעזר, פראג, תקעח
§קונטרס ביאורי הגדה, מכון אור החסידות, ניו יורק,
§קונטרס ביאורי הגדה, מכון אור החסידות, ניו יורק,
§קונטרס ביאורי הגדה, מכון אור החסידות, ניו יורק,
קונטרס הגדות, רשימת הגדות שנדפסו עד שנת תר"ס, אברהם יערי, ירושלים תר"צ, 7.8 MB, 42 עמ'
§קטלוג קדם - הגדות, ירושלים, 5772
§קרבן פסח, הרב גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תר"ע, 1 MB
§קרבן פסח, הרב גדליה סילווערסטאן, ירושלים תרצ"ט, 22 עמודים - 1.5 MB
§קרבן פסח - חגיגת פסח, ר' סילווערסטאן, גדליה, ירושלים, תרצט, 97 עמ', 3MB, על ההגדה
§קרבן פסח ולחם עוני, ר' חיים ב"ר שלמה עמרם, ליוורנו, תקצו, 336 עמ', 10MB, על ההגדה, ☼ממקור אחר
§קרבן פסח, ר' צבי הירש פנחס ב"ר ישכר בער אשכנזי ליפשיץ, ווילנא, תרל, 54 עמ', 4MB, על ההגדה, ☼ממקור אחר
§ראש אמנה, ר' אברהם ב"ר יהודה ליב לעווענזאהן, ווילנא, תרג, 140 עמ', על ההגדה
§רגלי מבשר, ר' הערשטיק, אליעזר זעירא, טשרנוביץ, תרפה
§ריח דודאים, ר' מייזליש, דוד דוב, פיעטרקוב, תרסב
§רינון יצחק, ר' יצחק ב"ר אליהו מאליר, זאלקווא, תקסה, על ההגדה, 98עמ', 7MB
§רינון יצחק, מלר, יצחק בן אליהו, סדילקוב, תקפו, על ההגדה, ☼ממקור אחר
§רנת יצחק - הגדה של פסח, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסט, ממקור אחר
§רקיק אחד, ר' קריספין, יעיש, קזבלנקה, תרצה
§רשימות הגדות של הפסח, שמואל אהרן ווינער, פטרבורג, תרס"א
§שאל אביך ויגדך, ר' שלזינגר, יחיאל מיכל, ירושלים, תשט
§שאל בני - הגדה של פסח, קיוואק, ניסן דוד, 5777
§שאר ירקות, ר' אסבאג, דוד, קזבלנקה, תשג
§שארית מנחם וזכר חיים, על הגדה של פסח, האגר, מנחם מענדל, 5745
§שבח לפי, ר' פרנקל, יעקב יהודה, סאיני, חשד
§שבח פסח, ר' ישמעאל הכהן, ליוורנו, תקנ
§שבחא דמרא, ר' הורביץ, משולם יששכר ב"ר אריה ליבוש הלוי, לבוב, תרכו
§שבחא דמרא, ר' הורביץ, משולם יששכר ב"ר אריה ליבוש הלוי, לבוב, תרמ
§שבחי יעקב, ר' יעקב ברא"ש [=אליעזר שמחה] רבינוביץ, לונדון, תרסו, 108 עמ', 5MB, על ההגדה
§שבט שמעון, ר' סידאן; שמעון אבד"ק טירנוי, מונקאטש, תרסא
§שבלי הלקט, זיטומיר, תרלז
§שדה צופים - הגדה של פסח, שמואל דוד פריעדמאן, ברוקלין, תשעא, §ממקור אחר
§שואל כענין, על הגדה של פסח, הבלון, שנואר זלמן, ירושלים, תשסו, ממקור אחר
§שיח הפסח, על ההגדה, ושאר ענייני פסח, קניבסקי, חיים - שטינמן, אברהם ישעיה, בני ברק, 5769
§שיח יצחק חסדי השם מעוז האמונה גאולת עולמים, ר' מאלצאן, יצחק ב"ר שמואל, ירושלים, תרסט
§שיר חדש - עולם חסד יבנה, על ההגדה, רוזנברג, יששכר דוב, נתניה, תשעא
§שירת דוד, על הגדה של פסח, הקשר, דוד, ירושלים, 5777
§שכיות החמדה פסח מעובין, ר' אבודרהם, דוד ב"ר יוסף, ליוורנו, תריב
§שכיות החמדה פסח מעובין, ר' אבודרהם, דוד ב"ר יוסף, ליוורנו, תרטו
§שלמי חג, מנדל, שלמה בן מנחם מוניס, ניו יורק, תשע, על ההגדה, ועל ענייני חג הפסח בהלכה ובאגדה
§שם ישראל [ליקוטי מהרמ"י], ר' משה ישראל פעלדמאן, סאטמאר, תרצח, 160 עמ', 7MB, על ההגדה
§שם משמואל, ר' בורנשטיין, שמואל ב"ר אברהם, פיעטרקוב, תרפח, 129 עמ', 8MB
§שם משמואל, ר' בורנשטיין, שמואל ב"ר אברהם מסאכטשאב, ירושלים, תשז, 139 עמ', 6MB
§שמחת אברהם, על ההגדה, ר' אברהם טכארעק, ירושלים, ת"ש, עם דרושים והתעוררות למועדים, 56 עמ', 4MB, ממקור אחר, 137 עמ', 6MB
§שמחת דוד, על הגדה של פסח, פינטו, דוד חנניה בן משה אהרון, ירושלים, 5774
§שמחת החג עם לשון למודים, סמיכה לחיים וגדיא יאה, ר' סופר, משה, פרעמישלא, תרנב
§שמחת הרגל, ר' אזולאי, חיים יוסף דוד, פיעטרקוב, תרצ 1930
§שמחת הרגל, ר' אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), פיעטרקוב, תרסט
§שמחת הרגל - פירוש נחמד על הגדה של פסח, אזולאי, חיים יוסף דוד, למבערג, תרכד
§שמחת הרגל, ר' אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), לבוב, תרכד
§שמחת הרגל - פירוש על הגדה של פסח, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, 5464
§שמחת הרגל חלק א, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, 5417
§שמחת הרגל חלק ב, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, 5417
§שמחת יום טוב, ר' יוסף חיים ב"ר אליהו, ירושלים, תרצד
§שמחת יעבץ השלם על הגדה של פסח, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשס
§שמעון ולוי, ר' שמעון ב"ר קיים קדיש הלוי, זאלקווא, תקי, 108 עמ', 8MB, סוד קדושת החודש, סוד הנשיאים. מעמ'36- מוסר נאה לפסח. מעמ' 38 - בדיקת חמץ ע"פ סוד. מעמ' 42 - סוד שריפת חמץ, סוד המצה וקרבן פסח. מעמ' 47 - דרוש בענין קרבן פסח. מעמ' 51 - סוד ארבע כוסות, וסוד סדר של פסח. מעמ' 61 - על ההגדה ע"פ סוד
§שעורים בהגדה של פסח, פייבלזון, דוד, בני ברק, 5777
§שער השמים עם דרך חיים, השל"ה, ווארשא, תרמג 1884
§שער יששכר, ר' חיים אלעזר בן צבי הירש שפירא, 4MB
§שער יששכר, ר' שפירא, חיים אלעזר ב"ר צבי הירש, מונקאטש, תרצח
§שערי גאולה, הגדה עם "תוספת רי"ד" לר' ישעיה מטראני, ופירוש "זכר לפסח" לר' מנחם מנחם מאנדל ב"ר יוסף פנחס קרענגיל, קראקא, תרנו, 114 עמ', 4MB, עם "בית גדיא" על חד גדיא
§שערי זבול - הגדה של פסח, המבורגר, זבולון בן אברהם משה, ירושלים, 5778
§שערי זבול הגדה של פסח, המקובל רבי זבולון המבורגר זצ"ל, ירושלים, 5780
§שפרא והדרא וסדרא דאגדתא דפסחא עץ חיים, ר' צאלח, יחיא ב"ר יוסף, ירושלים, תרנז
§שפת הים, ר' אלטשולר, זאב וואלף ב"ר דוב בער, ברסלויא, תקעט
§שפת הים, ר' אלטשולר, זאב וואלף ב"ר דוב בער, שקלוב, תקנד
§שפת הים, ר' אלטשולר; זאב וואלף ב"ר דוב בער, קאפוסט, תקעב
§שפת הים, על ההגדה, מאימראן, יצחק, לוד, תשנח, 146 עמ', 5MB
§שפת הים ומיצר ים, ר' אלטשולר, זאב וואלף ב"ר דוב בער, רוסיה, תקצו
§שפתי יצחק - הגדה של פסח, פרידמאן, יצחק בן גדליה, ירושלים, 5775
שפתי רננות, על הגדה של פסח, ורשה תרכב, 38 דפים, צפנת פענח לר' יוסף גיקטיליה, פירוש הגר"א, שערי שמים ליעב"ץ, מעשה מצרים לר' אליעזר אשכנזי, ליקוטים מס' העקידה, ჶממקור אחר
§תבלין למצוה, ר' אברהם אהרן ב"ר בנימין וואלף הלוי פראג, 5MB, ירושלים תר"ע, על הגדה של פסח
§תהלה לדוד, ר' יעקב ב"ר דוד ווילענציק, ווילנא, תרל, 68 עמ', 3MB, על ההגדה
§תודת יהושע, ר' יהושע העשיל ראבינאוויטש, הגדה של פסח, 6MB, ברוקלין 1935, ממקור אחר, 8MB
תולדות אדם, על ההגדה, ר' אברהם דנציג, אחרית לשלום, ר' יצחק אליהו לנדא, מנחת כהנים, ר' בצלאל הכהן, וילנא תרלז, 3 דפים
§תולדות משה, ר' משה ב"ר אוריה ראפאפורט, ווארשא, תרמט, 132 עמ', 6MB, על ההגדה
§תומר דבורה - חלק ג' - הגדה של פסח, ונונו, תומר אברהם, ירושלים, 5779
§תוספות בנימין, ר' בנימין אליהו ב"ר יעקב זאב ארענשטיין, לובלין, תרנט, 64 עמ', 4MB, על ההגדה
§תלפיות, על ההגדה, ר' אריה ליב ב"ר בנימין פיינשטיין, ווארשא, תרל, 94 עמ', 5MB. מעמ' 75 - "אלף המגן" - מאמרים בביאור מאמרי חז"ל ופסוקים
§תפארת איש, פרלוב, אלתר ישראל שמעון ב"ר יעקב, ווארשא, תרצג
§תפארת בנים, ר' שפירא, צבי הירש ב"ר שלמה, מונקאטש, תרעד
§תפארת בנים, ר' צבי הירש בן שלמה שפירא, 7MB
תפארת בנים, על ההגדה, ר' צבי הירש שפירא ממונקאטש, 168 עמ', 3.5MB. בסופו מפתח לפי סדר הפרשיות
§תפארת שלמה ושפת אמת, ר' רבינוביץ, שלמה הכהן מראדומסק, נ"י, תשיא
§תפארת שמואל, הגדה של פסח, דנציגר, שמואל צבי בן יחיאל, פיעטרקוב, 5697
§תפארת שמשון, ר' שמשון פינקוס, תשס"ד
§תפלת נהורא, ר' שמשון ב"ר פסח מאוסטרופולי, קאפוסט, תקפו
§תקות ישראל, ר' ברוך ב"ר יונה עטילזאהן, ווארשא, תרכח, 106 עמ', 9MB, על ההגדה. מעמ' 99 - חידושים בהלכות פסח. ☼ממקור אחר
§תשבי מבשר, ר' שבתי ב"ר אהרן יהושע, שקלאוו, תקעח, 94 עמ', 6MB, על ההגדה

בלי פירושים
הגדה של פסח נוסח אשכנז מנוקד
הגדה של פסח
הגדה של פסח - נוסח אשכנז, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - חגי ישראל
§הגדה של פסח, עם תרגום להונגרית, תש"ב, 143 עמ', 10MB
הגדה של פסח, וביעור חמץ וערוב תבשילין וברכת המזון, אמשטרדם תע"ב, כג דפים
§הגדה של פסח אמשטרדם תעב, הגדה, אמשטרדם, תע"ב
§הגדה תונס, ליוורנו, תרס"ד
הגדה של פסח נוסח אשכנז
הגדה של פסח, ואדי אלחגארה רמ"ב, 905 ק"ב
הגדות של פסח, ואדי אלחיגארה לערך רמ"ב, 6 דפים
הגדה של פסח, אש דת, פראג רפ"ז, 38 דפים
§הגדה של פסח, אוגסבורג, רצד
הגדה של פסח, מנטובה ש"ך, 12.8 MB
סדר הגדות של פסח, עם ציורים, מנטובה ש"כ, 37 דפים
הגדה של פסח, לובלין ש"ע לערך, 9.1 MB
הגדה של פסח, לובלין ש"ע לערך, 27 דפים
הגדה של פסח עם לאדינו, ונציה שס"ט, 72.3 MB
סדר הגדה של פסח, ויניציאה שס"ט, כב דפים
הגדה של פסח, עם תרגום באיטלקית, ונציה שסט
הגדה של פסח,אמשטרדם תע"ב, 3.6 MB
סדר הגדה של פסח, עם תרגום לספרדית, דיני ערב פסח ומעריב ללילי ראשונים של פסח, וניציאה תקי"ח, 34 דפים
הגדה של פסח, עם תרגום לספרדית, וניציה תקי"ח, 8.6 MB
סדר הגדה לפסח, עם תרגום לאידיש, אמשטרדם תקכ"ה, 38 דפים
הגדה של פסח, עם תרגום לאידיש, אמשטרדם תקכ"ה, 5 MB
סדר הגדה של פסח, עם דיני בדיקת החמץ ושיר השירים, מיץ תקכ"ה, 32 דפים
הגדה של פסח, מיץ תקכ"ה, 3.9 MB
§הגדה וסדר של פסח, עם תרגום לאידיש, פראג, תקלח
§סדר הגדה של פסח, אמשטרדם, תקלח, עם ציורים, 368 עמ', 10MB. מעמ'41 - "מלאכת הדקדוק" בלטינית
הגדה של פסח, עם תרגום אשכנזי, יצחק הלוי מסטנאב, פיורדה תקמ"ו
סדר הגדה של פסח , עם תרגום לגרמנית, על ידי יצחק הלוי מסטנאב, פיורדא תקמ"ו, כ דפים
הגדה של פסח, עם תרגום אנגלי, לונדון תקצ"ג, 3.3 MB
סדר הגדה של פסח , עם תרגום לאנגלית, לונדון תקצ"ג, 34 דפים
הגדה של פסח, עם תרגום ספרדי, ליוורנו תקצ"ט, 6 MB
סדר הגדה של פסח, עם תרגום לספרדית, תקצ"ט, לח דפים
סדר הגדה של פסח, עם תרגום לספרדית, ליוורנו תר"ג, לח דפים
הגדה של פסח, עם תרגום ספרדי, ליוורנו תר"ג, 5.8 MB
הגדה של פסח, עם תירגום ללשון מראטי, בומביי תר"ו, 41 עמ', 7.3MB
סדר הגדה, עם פירוש מראטי, ר' חיים יוסף חליגואה ור' חיים יצחק גלצורכר, בומבאי תר"ו, לה דפים
הגדה של פסח, עם תרגום ערבי ודינים מראש חדש ניסן, בגדד תרכח, 35 עמ', 3.7MB
הגדה של פסח, עם לשון ערבית, דינים מראש חדש ניסן ואילך, בדיקת חמץ ודיני ערב פסח וערב פסח שחל להיות בשבת וסדר הקערה, בגדאד תרכ"ח, לג דפים
הגדה של פסח, עם תרגום איטלקי, ליוורנו תרנ"ב, 44 עמ', 9.3MB
סדר הגדה של פסח, עם תרגום לאיטאלקית, עם תפלת ערבית, ליוורנו תרנ"ב, מג דפים
הגדה של פסח, כמנהג ספרדים, עם תרגום ערבי, קהיר תרפ"ב, 24 עמ', 2.8MB
הגדה של פסח, כמנהג הספרדים, עם תרגום ערבי באותיות ערביות, מאת הלל פרחי, מצרים תרפ"ב, 48 עמ'
הגדה של פסח, וינה תרפ"ט, 55 עמ', עם תרגום אנגלי, 11.2MB
הגדה של פסח, עם תרגום מהרטי, בומביי תרצ"ה, 61 עמ', 6.4MB
הגדה של פסח, בומבאי תרצ"ה, 118 עמ'
§הגדה של פסח כמנהג ספרדים, לונדון, תקעג
סדר הגדה של פסח, כמנהג ספרד, עם דיני בדיקת חמץ וקידוש של ראש השנה ודיני ראש השנה, עם פרקי אבות, טז + ח דפים
סדר הגדה של פסח כמנהג ספרד, עם דינים על בדיקת חמץ וקידוש של ראש השנה וכל הדינים של ראש השנה, עם פרקי אבות, קפוסט תק"ף, 26 עמ', 3.7MB
§ליל התקדש חג והוא סדר הגדה לליל שמורים תרגום אשכנזי, ר' קאסעל, דוד, ברלין, תרסא
§ליל התקדש חג סדר הגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי, ר' קאסעל, דוד, ברלין, תרסה
§הגדה של פסח, מתוך ספר המנהגים על סדר מעשה בראשית, אמשטרדם, תקכח, 63 עמ', 2MB
§הגדה ארץ ישראלית לפסח עם תמונות ותוי נגינה, תל אביב, תרצח
§הגדה וסדר של פסח עם כל הדינים, וינה, תקעב
§הגדה וסדר של פסח עם תרגום אנגלי, נ"י, תרכט
§הגדה וסדר של פסח עם תרגום אנגלי, נ"י, תרלד
§הגדה וסדר של פסח עם תרגום אנגלי, נ"י, תרלו
§הגדה וסדר של פסח עם תרגום אנגלית, נ"י, חשד
§הגדה וסדר של פסח עם תרגום אנגלית עם ציורים, נ"י, תרמו
§הגדה וסדר של פסח עם תרגום אנגלית עם ציורים, נ"י, חשד
§הגדה וסדר של פסח עם תרגום אשכנזי, ר' עמנואל, אברהם, רדלהיים, תריט
§הגדה וסדר של פסח עם תרגום אשכנזי, רדלהיים, תרלד
§הגדה ישועת ישראל מעשה אלפס מיט ציורים, ווילנא, תרצד
§הגדה כמנהג תימן עם פירוש ערבי ותרגום בל' אנגלי, ר' גרינברג, זאב חנוך, לונדון, תרנו
סדר ההגדה של פסח, העתקה מההגדה שכתב וצייר משה ב"ר נתן הכהן בשנת תקע"ו לשם ה"חתם סופר", ברלין תרפ"ד, יט דפים
סדר ההגדה של פסח, העתקה מההגדה שכתב וצייר משה ב"ר נתן הכהן בשנת תקע"ו לפ"ק לשם הגאון משה סופר בעל ה"חתם סופר", ברלין תרפ"ד, 27 עמ', 6.5MB
הגדה של פסח, עם תרגום לצרפתית ולערבית, תונס תרפ"-, 18 עמ', 3.9MB
הגדה של פסח, תונס תרפ"-?, 32 עמ', עברית, ערבית יהודית וצרפתית קטע אחר קטע
הגדה של פסח, עם תרגום להולנדית, אמשטרדם תש"א, 48 עמ', 5.8MB
הגדה של פסח, אמשטרדם תש"א, 90, עמ'
הגדה של פסח, עם תרגום לצרפתית, מרסיי תש"א, 35 עמ', 4.3MB
הגדה של פסח, מרשיליא תש"א, 67 ע'
הגדה וסדר של פסח, עם תרגום לאנגלית, שנגהאי תש"ג, 34 עמ', 4MB
הגדה וסדר של פסח, עם תרגום אנגלי, שנגהאי תש"ג, 63 עמ'
הגדה של פסח, בעד החילים היהודים באוסטרליא, מלבורן תש"ה, 45 עמ',3.1 MB
הגדה של פסח, מלבורן תש"ה, לד + 34 עמ'
§הגדה לבית יעקב עברית ואידית, ר' קראנץ, יעקב, נ"י, תרצה
§הגדה לילדים באנגלית, לונדון, תשב
§הגדה לליל שמורים, ברוסית, ווילנא, תרסט, 79 עמ', 2MB
§הגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי, פפד"מ, תרנא
§הגדה לליל שמורים עם תרגום גרמני, ברילאן, תרכו
§הגדה לליל שמורים עם תרגום גרמני, פפד"מ, חשד
§הגדה לפסח מתורגמת בשפת רוסית, ר' בלאשטיין, עוזר, ווילנא, תרנ
§הגדה לפסח עם ציורים. עם דינים בל' אשכנז, אמשטרדם, תקלו
§הגדה סדר של פסח פון (לשון הקודש) אויף טייטש גבראכט כמו בזולצבאך, פיורדא, תקנז
§הגדה קרבן פסח, עם פירושים באידיש, ווילנא, תרעג, 49 עמ', 4MB
§הגדה קרבן פסח עם עברי טייטש מיט פינף און צוואנציג מעלות, אודיסה, חשד
§הגדה של פסח, הרבנות הצבאית הראשית, ישראל, תשיג
סדר הגדה של פסח, פראג תע"ג?, יז דפים
גופו של פסח - הגדה של פסח לתינוקות ישראל, בעריכת שלמה בן מנחם, ברלין תק"נ, 48.7MB, 196 עמ', אידיש
ההגדה לליל שימורים, עם תרגום לגרמנית, פפד"מ תרמ"ד, 28.9MB, 130 עמ'
סדר ההגדה לליל שימורים, בעריכת ר' וולף היידנהיים, ראדלהיים תרי"ח, 20.5MB, 82 עמ', עם תרגום לגרמנית
סדר ההגדה לליל שימורים, בעריכת ר' וולף היידנהיים, פפד"מ תרפ"א, 28.3MB, 66 עמ', עם תרגום לגרמנית
סדר ההגדה לליל שימורים, בעריכת ר' וולף היידנהיים, רדלהים תר"ה, 16.2MB, 67 עמ', עם תרגום לאידיש
§אשר יספרו האבות אל בניהם, ירושלים, תרסא
§הגדה של פסח, אמשטרדם, תקמ
§הגדה של פסח, ליוורנו, תקמב
§הגדה של פסח, פראג, תקמד
§הגדה של פסח, פיורדא, תקמו
§הגדה של פסח, סלאוויטא, תקע
הגדה של פסח, וילנא תקפה, 34 דפים
הגדה של פסח עם כל הדינים, וילנא תקצ, 36 עמ'
הגדה של פסח עם כל הדינים, וילנא תר, 72 עמ'
§
הגדה של פסח, סובאלק, תרכג
§הגדה של פסח, פיעטרקוב, תרסד
§הגדה של פסח, פאדגורזע אצל קראקא, תרסז
§הגדה של פסח, אודיסה, תרעג
§הגדה של פסח, ווארשא, תרעג
§הגדה של פסח, ווארשא, תרעג
§הגדה של פסח, ווארשא, תרעג
§הגדה של פסח, ווילנא, תרעג
§הגדה של פסח, ווילנא, תרעג
§הגדה של פסח, וינה, תרעד
§הגדה של פסח, לובלין, תרעד
§הגדה של פסח, מעזריטש, תרעד 1913
§הגדה של פסח, ווילנא, תרפח
§הגדה של פסח, ירושלים, תרצ
§הגדה של פסח, נ"י, תרצ
§הגדה של פסח, פפד"מ, תרצ
§הגדה של פסח, ריגא, תרצ
§הגדה של פסח, עם ציורי נחום גוטמן, תל אביב, תרצ, 65 עמ', 4MB
§הגדה של פסח, מינכן, תשח
§הגדה של פסח, ברלין- שינוברג, חשד
§הגדה של פסח, ירושלים, אחרי ת"ש
§הגדה של פסח, Friends of Refugees of Eastern Europe, ניו יורק, תשמא
§הגדה של פסח - עם תרגום אנגלי, הגדה של פסח, ניו יורק, תשסד
§הגדה של פסח Magil's Linear Haggada for Passover, Joseph Magil, פילדלפיה, תרסד
§הגדה של פסח The Standard Haggadah, ר' ח. א. גולדין Hyman E. Goldin, נ"י, תשג 1943
§הגדה של פסח אויך טייטשי עז זיינין ארבע יסודות ר' אלחנן בן משה, אופנבך, תקמט
§הגדה של פסח אויף יודיש דייטש אין ריימען, ר' מלמד, ש.מ, ווילנא, תרסב
§הגדה של פסח איינע ריין יודעש, ר' ליניעצקי, יצחק יואל, אודיסה, תרסד
§הגדה של פסח באותיות גדולות ובהירות ובנקוד, ירושלים, חשד
§הגדה של פסח באותיות גדולות ובהירות עם דיני בדיקת חמץ ודיני הסדר בליל פסח, נ"י, תרפח 1928
§הגדה של פסח באותיות גדולות ועם עברי טייטש, אודיסה, תרעז
§הגדה של פסח באותיות גדולות עם כל הדינים בלשון אשכנז, בודפשט, תרפא
§הגדה של פסח באותיות גדולות עם תרגום אנגלי עמוד מול עמוד עם ציורים, נ"י, תרפא
§הגדה של פסח באותיות גדולות עם תרגום ענגליש, ר' דר. מ. שטערן, נ"י, תרפו 1926
§הגדה של פסח באותיות גדולות, איבערזעצט אין א מאדערנעם יידיש, מיט די דינים און מנהגים פון פסח, ר' שטערן, מ., נ"י
§הגדה של פסח בגרמנית בלבד בחרוזים ובפרוזה, פפד"מ, תרעד 1914
§הגדה של פסח בעזרת תרגום בשטה חדשה בשם שטת הטורים, ר' מאגילניצקי; יוסף ב"ר יהודה, פילדלפיה, תרסד
§הגדה של פסח בצירוף קונטרס תיאור בגרמנית, פראג, רפז
§הגדה של פסח, פראג, רפז
§הגדה של פסח בתלת לגואת פשט ובאלערבי ובאלפראנציץ, תוניס, חשד
§הגדה של פסח בתרגום אנגלית סדר חדש, נ"י, תשא 1941
§הגדה של פסח גרמני, לייפציג, תרג
§הגדה ארץ ישראלית לפסח, עם צילומים מא"י, תל אביב, תשי, 63 עמ', 5MB
§הדינים והמנהגים בל' אשכנזי, וינה
§הגדה של פסח הודפס בשביל הועד היהודי האמריקאי המאוחד, תל אביב, תשח
§הגדה של פסח הנוסח עם מבוא ובאור באשכנזית, ר' איטאליענער, ברונא, לייפציג, תרפז
§הגדה של פסח התרגום האנגלי, נ"י, תשטז 1956
§הגדה של פסח, כנראה לייפציג, תרד
§הגדה של פסח ישיבת" אהל תורה" עם תרגום אנגלי וציורים, נ"י, תשב
§הגדה של פסח כמנהג איטאליאני, ויניציאה, תקנב
§הגדה של פסח כמנהג אשכנזים וספרדים ללשון צרפת, ר' דראך, דוד, מיץ, תקעט
§הגדה של פסח כמנהג אשכנזים וספרדים עם תרגום צרפתי, ר' בלוך, יוסף, פאריס, תשי
§הגדה של פסח כמנהג פולין. מתורגם ללשון אנגליש, ר' גרין, אהרן ב"ר אשר הלוי, לונדון, תרפט
§הגדה של פסח כמנהג ק"ק ספרדים ומדינות מזרח ומערב ותימן ושאלות ותשובות מן השמים, ר' אבודרהם, דוד ב"ר יוסף, ליוורנו, חשד
§הגדה של פסח כפי מנג ספרדים עם תרגום לדינו, וינה
§הגדה של פסח כפי מנהג ספרדים יצ"ו עם תרגום ערבי, ר' פרחי, הלל, מצרים, תרעז
§הגדה של פסח לחיילי צבא הגנה לישראל, ארץ ישראל, תשי
§הגדה של פסח לילדים מתורגם יהודית, ר' מאגילניצקי, יוסף ב"ר יהודה, פילדלפיה, תרסג
§הגדה של פסח לספר בציון בלשון ערבי ועברי, ר' כהן, בן ציון ב"ר יעקב, ג'רבה, תרצא
§הגדה של פסח לשון ושרח בלשון ערבי צח הנהוג בעוב"י, ר' אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ירושלים, תרעד
§הגדה של פסח לתינוקות. מקוצרת. עם תרגום אנגלי, נ"י, תרצו
§הגדה של פסח מגיד עם תרגום צרפתי, ר' ברדא, דוד, תוניס, חשד
§הגדה של פסח מהדורה לשמוש במחנות הנידחים באירופה, מינכן, תשז
§הגדה של פסח מהדורה מיוחדת של השרות הדתי צבא הגנה לישראל, ירושלים, תשט
§מחזור מועדי ה' כמנהג ק"ק ספרדים, קורפו, תרלז
§הגדה של פסח מטבעוה בחרוף כשאז..ומתרגמה באלפראנסיס, סוסה, חשד
§הגדה של פסח מיא א מאדערנער אידישער איבערזעצונג, ר' יאושזאהן, ב., נ"י, תשז 1947
§הגדה של פסח מיא א מאדערנער אידישער איבערזעצונג און תלמודישע פסח לעגענדען, ר' יאושזאהן, ב., ווארשא, תרצח
§הגדה של פסח מיט א סעריע אילוסטראציעס, ר' הירש, שמשון ב"ר רפאל, ווארשא, תרפו
§הגדה של פסח מיט אילוסטראציעס, ווארשא, תרפט
§הגדה של פסח מיט אילוסטראציעס און נאטן גענוי איבערגעזעצט אין יידיש, ר' פינקעלשטיין, ה, ווארשא, תרפט
§הגדה של פסח מיט אללען דינים..אין דייטשער שפראכע, פראג, תקצז
§הגדה של פסח מיט זשארגאנישע איבערזעצונג מיט פראכטביל, ר' פיראזשניקאוו, י, ווילנא, תרסא
§הגדה של פסח מיט ניטצליכע אנמערקונגן פרזעהן, ר' בריל, יואל, אופנבך, תקס
§הגדה של פסח מיט ספורים און עברי טייטש. עם ציורים, לובלין, תרנג
§הגדה של פסח מיט עברי טייטש, וינה, תרסה
§הגדה של פסח מיט עברי טייטש, ר' קראנץ, יעקב, אראדעא, חשד
§הגדה של פסח מיט עברי טייטש אויף ריינים זשארגאן ספורי הפלאות, ווארשא
§הגדה של פסח מיט ענגלישע איבערזעצונג. ישיבת ר' חיים ברלין, נ"י, תרפט
§הגדה של פסח מלה במלה בעזרת תרגום בשיטה חדשה בשם שיטת הטורים, ר' מאגילניצקי, יוסף ב"ר יהודה, פילדלפיה, חשד
§הגדה של פסח מצוירת, ר' זלנפריינד, שלמה ידידיה מירושלים, קלוזש, תרצח
§הגדה של פסח משרוחא באלערבי אלברברי, תוניס, תרנח
§הגדה של פסח מתורגם ומפורש באנגלית, ר' בירנבוים, פלטיאל, נ"י, תשיג
§הגדה של פסח מתורגמת בשפת רוסית, ר' בלאשטיין, עוזר, ווילנא, תרנה
§הגדה של פסח מתנה מאת ועד ההצלה להשארית הפליטה, מינכן, תשז
§הגדה של פסח מתרגמה באלערבי ובאלפראנסיס דיני ברכת האילנות, סוסה, תרפה
§הגדה של פסח מתרגמת לספרדית, ר' שיפמנוביץ; ז., מכסיקו, תשו
§הגדה של פסח נערך ונעתק לשפת טאטר המדברת פה במדינת קרים לתועלת בני עמי הקרימצאקים, ר' צחציר, נסים (נתן) הלוי, פיעטרקוב, תרסד
§הגדה של פסח נערכה כסדר לדוגמא עבור תלמידי בתי הספר, ר' נלסון, אריה, נ"י, תשיד 1954
§הגדה של פסח נערכה כסדר לדוגמא עבור תלמידי בתי הספר, ר' נלסון, אריה, נ"י, תשיז 1957
§הגדה של פסח נעתק לשפת הגרית, ר' רוזענבערג, יצחק, וינה, תרצ 1930
§הגדה של פסח נעתק לשפת הגרית, ר' רוזענבערג, יצחק, בודפשט, תרעז 1917
§הגדה של פסח נעתק לשפת הגרית עם ציורים, ר' רוזענבערג, יצחק, בודפשט, תרעב 1912
§הגדה של פסח נעתק לשפת הגרית עם ציורים, ר' רוזענבערג, יצחק, בודפשט, תרעג 1913
§הגדה של פסח סדר חדש בתרגום אנגלית, נ"י, תשד
§הגדה של פסח סדר חדש בתרגום אנגלית עם ציורים., נ"י, תשטו
§הגדה של פסח סדר חדש עם תרגום אנגלית, ר' קפלן, מרדכי מ, נ"י, תשיד
§ספורי נפלאות ועברי טייטש, לבוב, תרנב
§הגדה של פסח ספורי נפלאות ועברי טייטש..אלע דינים פון דעם חיי אדם, ר' קראנץ, יעקב, לבוב, תרנו
§הגדה של פסח ספורי נפלאות נעתק לעברי טייטש, ר' משה מזאלשין, קראקא, תרנא
§הגדה של פסח ע"ת אנגלי, נ"י, תרכז
§הגדה של פסח ע"ת אנגלי, נ"י, תרלב
§הגדה של פסח עברי טייטש, ר' קראנץ, יעקב, ווילנא, תרמג
§הגדה של פסח עברי טייטש גם דינים, ברהמ"ז, שה"ש, ר' קראנץ, יעקב, ברדיטשוב, תרנא
§הגדה של פסח עברי טייטש ועם ציורים, ר' קראנץ, יעקב, ווילנא, תרמד
§הגדה של פסח עברי טייטש ועם ציורים. גם ברה"מ ושה"ש, ר' קראנץ, יעקב, ווילנא, תרמב
§הגדה של פסח עברי טייטש ספורי יציאת מצרים, ר' קראנץ, יעקב -- משה מזאלשין, ווילנא, תרנה
§הגדה של פסח עברי טייטש עם ציורים, ר' קראנץ, יעקב, ווילנא, תרנה
§הגדה של פסח עברי טייטש עם שבעה ציורים, ר' קראנץ, יעקב, ווילנא, תרנא
§הגדה של פסח עברית ואנגלית, לונדון, תרמח
§הגדה של פסח עם דיני בדיקת חמץ ודיני הסדר בליל פסח, נ"י, תרפג
§הגדה של פסח עם דיני בדיקת חמץ והנהגת הסדר בלשון עברית ואשכנזית, ר' אדעלמאן, מ -- פיינשטיין, ד, ירושלים, תרנ
§הגדה של פסח עם דינים השייכים לכל סדר ההגדה, ווארשא, תריח
§הגדה של פסח עם הדינים בע"ט, ווארשא
§הגדה של פסח עם הוספות כמנהג עדן, ירושלים, תרצ
§הגדה של פסח עם העתקת עברי טייטש עם פירוש ר' יעקב קראנץ באידיש, ווילנא, תרמט, 55 עמ',7MB
§הגדה של פסח עם העתקה רוססיש, ר' ליפשיץ, גרשון הכהן, ווארשא, תרנד
§הגדה של פסח עם העתקת עברי טייטש, ר' קראנץ, יעקב, ווילנא, תרל
§הגדה של פסח עם העתקת עברי טייטש, ר' קראנץ, יעקב, ווילנא, תרנד
§הגדה של פסח עם העתקת עברי טייטש..מיט פיער פירושים, ווילנא, תרסט
§הגדה של פסח עם העתקת שפת אנגלית, ירושלים, חשד
§הגדה של פסח עם העתקת שפת אשכנז, ירושלים, תרסד
§הגדה של פסח עם הפתרון בלשון ספרדי, ר' טובייאנה, משה ישועה ב"ר יעקב, ליוורנו, תריג
§הגדה של פסח עם הציורים, ווארשא, תרל
§הגדה של פסח עם הציורים..אלעס מיט עברי טייטש, ווארשא, תרלט
§הגדה של פסח עם כל הדינים, חמ"ד, תקעה
§עם מאסף ספרותי אודות חג הפסח באנגלית, ר' הויזדארף, דוד מ., נ"י, תשט
§הגדה של פסח עם משלי יעקב, ספורי הפלאות וספורי יציאת מצרים בעברי טייטש. עם ציורים, ר' קראנץ, יעקב, ווארשא, תרנא
§הגדה של פסח עם ע"ט, לבוב, תריט
§הגדה של פסח עם עברי טייטש, ווילנא, תרכ
§הגדה של פסח עם עברי טייטש, ווילנא, תרכה
§הגדה של פסח עם עברי טייטש, ווילנא, תרכז
§הגדה של פסח עם עברי טייטש, ווילנא, תרל
§הגדה של פסח עם עברי טייטש, ר' קראנץ; יעקב, ווארשא, תרלב
§הגדה של פסח עם עברי טייטש, ווילנא, תרלג
§הגדה של פסח עם עברי טייטש, ווילנא, תרלה
§הגדה של פסח עם עברי טייטש, ווילנא, תרמ
§הגדה של פסח עם עברי טייטש, אודיסה, חשד
§הגדה של פסח עם עברי טייטש באותיות מרובעות, ווארשא, תרכ
§הגדה של פסח עם עברי טייטש באותיות צו"ר, פיורדא, תקכ
§הגדה של פסח עם עברי טייטש ברכת המזון ושיר השירים, ווילנא, תרמא
§הגדה של פסח עם עברי טייטש לאנשים ונשים וקטנים. גם נתוסף ברכת המזון ודיני הסדר על נכון, לבוב, תרכג
§הגדה של פסח עם עברי טייטש עם ברהמ"ז ושה"ש, ווילנא, תרמה
§הגדה של פסח עם עברי טייטש, ציורים, ר' קראנץ, יעקב, ווילנא, תרמח
§הגדה של פסח עם עברי טייטש..גם..כל הדינים מחיי אדם, ווארשא, תרלט
§הגדה של פסח עם פי' לשון אשכנז באותיות מרובעות, ווארשא, תקצו
§הגדה של פסח עם פירוש בלשון אשכנז, דיהרנפורט, תקנט
§הגדה של פסח עם פירוש לשון אשכנז נקודות והוספנו בו דינים על בדיקת חמץ, יוזעפאף, תקצו
§הגדה של פסח עם פתרון בלשון ספרדי, ליוורנו, תרג
§הגדה של פסח עם פתרון בלשון ספרדי עם כמה צורות, ליוורנו, תרצב
§הגדה של פסח עם פתרון ערבי המדוברת בערי אלגיר ווהראן עם ציורים, וינה, תרנ
§הגדה של פסח עם ציורים, ירושלים, תרצ
§הגדה של פסח עם ציורים, ר' אל חנני, א, ירושלים, תרצ
§הגדה של פסח עם ציורים, ר' ראסקין, שאול, נ"י, תשא
§הגדה של פסח עם ציורים, ר' נ"י, חשד
§הגדה של פסח עם ציורים די דערצעלינג פון יציאת מצרים, ר' יהודה דוד אייזענשטיין, נ"י, תרפח
§הגדה של פסח עם ציורים ועם תרגום אנגלי, ר' מלצר, י. ל., ירושלים, תרצ
§הגדה של פסח עם ציורים ותרגום ערבי כמנהג ק"ק בגאאד, ליוורנו, תרמז
§הגדה של פסח עם ציורים חדשים תרגום אנגלי, ר' ליברמן, חיים משיקגו, שיקאגא ?, תרלט
§הגדה של פסח עם ציורים יפים ועם ביאור חדש מעשה אלפס, ר' אלפס, בן ציון ב"ר ירמיה עקיבא, ווילנא, תרפד
§הגדה של פסח עם ציורים ססגוניים וגם נוסח ההגדה נכתב, נ"י, תשט
§הגדה של פסח עם ציורים. נעתק לשפת הגרית, ר' רוזענבערג, יצחק, וינה, תרנג
§הגדה של פסח עם ציורים. עם עברי טייטש, ווארשא, תרכ
§הגדה של פסח עם שרח ערבי ותרגום ערבי כמנהג ק"ק בגדאד, ר' חוצין, שלמה בכור, ליוורנו, תרמז
§הגדה של פסח עם תרגום, ר' ראנבערגער; מאיר, וינה, תריא
§הגדה של פסח עם תרגום, נ"י, תרסה
§הגדה של פסח עם תרגום אידי ופולני. עם ציורים, ווארשא, תרצג
§הגדה של פסח עם תרגום אידי ופולני. עם ציורים, ווארשא, תרצד
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, נ"י, תרעב
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, ר' רעגלסון, אברהם, נ"י, תשטו 1955
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, נ"י, תרכג
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, נ"י, תרמג
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, נ"י, תרנ 1889
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, נ"י, תרנ 1889
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, ירושלים, תרסא
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, פילדלפיה תרעג, פילדלפיה, תרעג
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, ר' מיירס, מריס, נ"י, חשד
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, נ"י, תרצד
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, Dr. A. Th. Philips, נ"י, חשד
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, נ"י, תרצו
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, נ"י, תרצו 1936
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, נ"י, תש 1940
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, ר' סמיואל, מ., נ"י, תשב
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, נ"י, תשה 1945
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, נ"י, תשי
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, ר' רעגלסון, אברהם, נ"י, תשיא 1951
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, ר' גולדשטיין, אלברט ש., נ"י, תשיב 1952
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, ר' פורסט, זיגמונד, נ"י, תשיד 1954
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, נ"י, תשיד
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, ר' גוטסטין, ז. א., נ"י, תשטז 1956
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, ר' רעגלסון, אברהם, נ"י, תשטז 1956
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, ר' רעגלסון, אברהם, נ"י, תשטז 1956
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, ר' רעגלסון, אברהם, נ"י, תשיז 1957
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, נ"י, תשו
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, ר' רעגלסון, אברהם, נ"י, תשיז
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי הסמנים באידיש באותיות מרובעות, וינה, חשד
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי ואידיש ילקוט נתן ולקח טוב, ר' מאנדעל, נתן מנחם, נ"י, תשיד
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי ונגינה, ר' כואן, לילי ג., נ"י, תרסה
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי ונגינה, ר' כואן, לילי ג., נ"י, תרסו
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי וציורים, ר' כהן, פיליפ, לונדון, תרצז
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי וציורים, נ"י, תרצח 1938
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי טור מול טור, נ"י, תשטו 1955
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי טור מול טור. ציורים, ר' פורסט, זיגמונד, נ"י, תשטו 1955
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי עם ציורים ובסופו תוי נגינה, ר' כהן, פיליפ, לונדון, תרצה
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי עם ציורים ונגינה, ר' פיליפס, א.ט. ד"ר, נ"י, תרעב 1912
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי עם ציורים ותוי נגינה, ר' גונס, יוסף, בודפשט, חשד
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי עם ציורים ותוי נגינה, ר' לוי, יוסף, וינה, תרפט
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי של מתיבתא וישיבת ר' חיים ברלין בברוקלין, נ"י, תשה
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, תמונות ותוי נגינה אגדה ארץ ישראלית לפסח, תל אביב, תשיג
§הגדה של פסח עם תרגום אנגליש כמנהג אשכנז ופולין, לונדון, תרכב
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלית, נ"י, תרמו 1886
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלית, נ"י, תש
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלית בעריכת, נ"י, תשג
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלית בעריכת, ר' דע סאלא פול, דוד ותמר, נ"י, תשז
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלית ועם ציורים, נ"י, תרצז
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלית ועם ציורים, לונדון, חשד
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלית עם ציורים, נ"י, תשט
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלית, טור מול טור, עם ציורים, נ"י, תרצח
§הגדה של פסח עם תרגום אנגלית. הוצאת ישיבת חיים ברלין, נ"י, תשיח
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, מיץ, תקעז
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, וינה, תרכ
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, נ"י, תרכח
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, וינה, תרכט
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, נ"י, תרלה
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, ר' פורסטנטאל, ר.י, פראג, תרמב
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, וינה, תרמה
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, וינה, תרנד
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, וינה, תרנו
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, בודפשט, תרסב
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, בודפשט, תרסד
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, בודפשט, תרסז
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, ר' לעהמן; מאיר, פפד"מ, תרעד 1914
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, ר' פרוסטנטל, ר.י, פראג, תרפ
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, וינה, תרפז
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי ובסופו תוי נגינה, קולניא, תקצח
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי וציורים, וינה, תרכג
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי וציורים, וינה, תרלז
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי טור מול טור, פראג- ברסלויא, תרעב
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי עם ציורים, פראג, תרמט
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי עם ציורים, בודפשט, תרנב
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, באותיות לטיניות, ירושלים, תרנח
§הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי. עם ציורים, פראג- ברסלויא, תרסא
§הגדה של פסח עם תרגום בגרמנית, ר' ווארשאוויאק; ב, וינה, תרפז
§הגדה של פסח עם תרגום בגרמנית, פפד"מ, חשד
§הגדה של פסח עם תרגום בל' אשכנז, בודפשט, תרנו
§הגדה של פסח עם תרגום בל' הונגרית עם ציורים, בודפשט, תרנו 1896
§הגדה של פסח עם תרגום בפולנית, ר' שפיטצער, שלמה, קראקא, תרנו
§הגדה של פסח עם תרגום בריטני ועם ציורים, בודפשט, תרנב
§הגדה של פסח עם תרגום גרמני, וינה, תרא
§הגדה של פסח עם תרגום גרמני, הלברשטאט, תרלא
§הגדה של פסח עם תרגום גרמני, פראג, תרלט
§הגדה של פסח עם תרגום גרמני, וינה, חשד
§הגדה של פסח עם תרגום גרמני ובאור ארוך בגרמנית, ר' לעהמן; מאיר, מיינץ, תרסו 1806
§הגדה של פסח עם תרגום גרמני טור מול טור עם ציורים, וינה, תרעד 1914
§הגדה של פסח עם תרגום הונגרי, ר' גוטמן, שמעון, בודפשט, תרצב
§הגדה של פסח עם תרגום הונגרי, ר' גוטמן, שמעון, בודפשט, תרפא
§הגדה של פסח עם תרגום הונגרי טור מול טור, עם ציורים, בודפשט, חשד
§הגדה של פסח עם תרגום הונגרי עם ציורים, ר' גוטמן, שמעון, בודפשט, תרצח
§הגדה של פסח עם תרגום הונגרי עם ציורים הדינים באשכנזית, בעץ, תרמו
§הגדה של פסח עם תרגום לאנגלית, נ"י, תריז
§הגדה של פסח עם תרגום לגרמנית טור מול טור, עם ציורים, וינה, חשד
§הגדה של פסח עם תרגום ללשון ערבי עם ציורים, ליוורנו, תשיז
§הגדה של פסח עם תרגום לפולנית, ר' שטרויך, פאביוס, ווארשא, תרמא
§הגדה של פסח עם תרגום לצ'כית, ר' וויינער, גוסטאב, ו פראזע, תרנח 1898
§הגדה של פסח עם תרגום לצ'כית, ר' וויינער, גוסטאב, ו פראזע, תרצא 1931
§הגדה של פסח עם תרגום לצרפתית, פאריס, תקצז
§הגדה של פסח עם תרגום ערבי, קזבלנקה, חשד
§הגדה של פסח עם תרגום פולני, וידען, תרפז
§הגדה של פסח עם תרגום צרפתי, פאריס, תרד
§הגדה של פסח עם תרגום צרפתי, עם ציורים ותוי נגינה, ר' בלום, ליב, וינה, תרצז
§הגדה של פסח עם תרגום רומני והערות, ר' גלד, אברהם שלמה, קראיאווא, תרסב
§הגדה של פסח עם תרגום רוסי, ווילנא, תרסח
§הגדה של פסח עם תרגום רוסית, ווילנא, תרסא
§הגדה של פסח עם תרגום רוסית, ווילנא, תרסא
§הגדה של פסח עם תרגום רוסית, ווילנא, תרסב
§הגדה של פסח ערוכה ומצויירה, ר' גייסמר; אותו, לייפציג, תרפז 1927
§הגדה של פסח פשט. עם תרגום צרפתי, סוסה, תשח
§הגדה של פסח ציורים שצולמו מתוך הגדות אחרות, פערנוואלד, תשה
§הגדה של פסח קישוטים וציורים, ר' אונא; יוסף, ירושלים, תרצז
§הגדה של פסח קריעגס הגדה, ברין, תרעה 1915
§הגדה של פסח רייך אילוסטרירט איבערזעצט אידיש דורך חיים אהרן קאפלאן, ר' חיים אהרן קאפלאן, נ"י, תרפו
§הגדה של פסח, בהוצאת השרות הדתי בצה"ל, ר' א' מוזס, תל אביב, תשח
§הגדה של פסח שפת אנגלית, ירושלים, חשד
§הגדה של פסח תרגום גרמני, חמ"ד, חשד
§הגדת ליל פסח עם תרגום לאדינו, וינה, תרמד
§סדר ברכת המזון הגדה של פסח בציורים, כמנהג אשכנז ופולין, ר' אוסטרהא, תקפה
§סדר ברכת המזון הגדה של פסח עם הדינים. הכל הצגנו על עברי טייטש, ר' לבוב, תרלד
§סדר ברכת המזון והגדה של פסח אויף עברי און דייטש, ר' לאשצוב, תקעד
§סדר ברכת המזון עם הגדה בציורים כמנהג אשכנז ופולין, ר' סדילקוב, תקפו
§סדר ברכת המזון עם הגדה בציורים כמנהג אשכנז ופולין עם דייטש, ר' ווארשא, תרט
§סדר ברכת המזון עם הגדה כמנהג אשכנז ופולין הכל על עברי טייטש, ר' ווילנא, תרכה
§סדר הגדה לליל שמורים, עם תרגום לגרמנית, רדלהיים, תרטז, 79 עמ', 4MB
§סדר הגדה לליל שמורים, נ"י תרעב
§סדר הגדה לליל שמורים ומתורגם ענגליש, ר' ברלין, תרכה
§סדר הגדה לליל שמורים ומתורגם ענגליש, ר' נ.י., תרעב
§סדר הגדה לליל שמורים ומתורגם ענגליש עם ציורים, ר' וינה, תרנו
§סדר הגדה לליל שמורים כמנהג אשכנז ופולין, ר' מינדיז, אברהם ב"ר יצחק פרירא, לונדון, תרסג
§סדר הגדה לליל שמורים כמנהג אשכנז ופולין באינגליש, ר' מינדיז; אברהם ב"ר יצחק פרירא, לונדון, תרלח
§סדר הגדה לליל שמורים כמנהג אשכנז ופולין. עם העתקה חדשה בלשון, ר' מינדיז, אברהם ב"ר יצחק פרירא, לונדון, תרעב
§סדר הגדה לליל שמורים מדויק היטב ומסודר יפה ומתורגם ענגליש, ר' חמ"ד, חשד
§סדר הגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי, ר' קאסעל, דוד, ברלין, תרלג
§סדר הגדה ללילי פסח עם תרגום הוללנדית, ר' מולצר, שמואל י, אמשטרדם, תרנד
§סדר הגדה עם תרגום אנגלי, ר' ראזנאו, וויליאם, נ.י., תש 1940
§סדר הגדה עם תרגום אנגלית, ר' רוזנאו; וויליאם, נ.י., תרסו
§סדר הגדה עם תרגום אנגלית ונגינה, ר' רוזנאו, וויליאם, נ.י., תרע 1910
§סדר הגדה של חג הפסח כפי מנהג הישראלים, ר' בודפשט, תרסג
§סדר הגדה של פסח (עם תרגום צרפתי ועם ציורים), R' Black, פאריס, תרפה
§סדר הגדה של פסח אדער פארטראג אויף דיא ביידען ערזטען, ר' פיורדא, תקעט
§סדר הגדה של פסח באותיות גדולות, ר' פאדגורזע אצל קראקא, תרסח
§סדר הגדה של פסח באותיות גדולות אונד מיט עברי טייטש אויף, ר' בודפשט, חשד
§סדר הגדה של פסח באותיות גדולות מאד ועם עברי טייטש, ר' רוקח; אלעזר ב"ר שמואל, טרנוב, תרלא
§סדר הגדה של פסח באותיות גדולות מאד. עם ספירת העומר, ר' נ.י., חשד
§סדר הגדה של פסח דיזי הגדה האבין מיר גשטעלט מיט פי' טייטש, ר' הוראדנא, תקנא
§סדר הגדה של פסח דיני הסדר בגרמנית, ר' לידא, תרעז
§סדר הגדה של פסח הוצאת בית מסחר הספרים של גונצר ו'לוין, ר' ברלין, תרפה
§סדר הגדה של פסח כפי מנהג אשכנזים, וירונה, תקפח
§סדר הגדה של פסח לשון אשכנז, ווילנא והוראדנא, תקפה
§סדר הגדה של פסח מיט אללען דינים אונד מנהגים אין דייטשער שפראכע נעבסט איינער פערשטענדליכען, ר' פראג, תקצו
§סדר הגדה של פסח מיט זעכציג מעלות ועם פירושים בעברי טייטש, ר' נ.י., חשד
§סדר הגדה של פסח מיט ספורים אויף עברי טייטש, ר' פראג, חשד
§סדר הגדה של פסח מיט עברי טייטש, ר' קראנץ, יעקב, ווארשא, חשד
§סדר הגדה של פסח מיט עברי טייטש מיט א נייעם פירוש סיפורי אלפס, ר' לודז, חשד
§סדר הגדה של פסח מנהגים אין דייטשער שפראכע, ר' בודפשט, תרלא
§סדר הגדה של פסח מעא תפסיר בלגווא מתע אלערבי מתע תונס, ר' גיג, אליהו ב"ר יוסף, ליוורנו, תרצג
§סדר הגדה של פסח ע"ת אנגלי, ר' נ.י., תרמו 1885
§סדר הגדה של פסח ע"ת אשכנזי, ר' נ.י., תרכד 1863
§סדר הגדה של פסח ע"ת אשכנזי, ר' ה. סאקאלסקי, נ.י., תרמד
§סדר הגדה של פסח ע"ת אשכנזי ככתבו, ר' פלעסנער, שלמה, פפד"מ, תרנח
§סדר הגדה של פסח עם הדינים, וינה, תרפא
§סדר הגדה של פסח עם העתקה רוסית, ר' פיראזשניקאוו, י, ווילנא, חשד
§סדר הגדה של פסח עם הציורים מיט עברי טייטש, ר' ווארשא, 0
§סדר הגדה של פסח עם הציורים מיט עברי טייטש, ר' ווארשא, תרכז
§סדר הגדה של פסח עם עברי טייטש, עם פירושים של ר' קראנץ, יעקב, נ.י., תרפח
§סדר הגדה של פסח עם עברי טייטש, ווילנא, תרכד
§סדר הגדה של פסח עם עברי טייטש, ווילנא, תרסד
§סדר הגדה של פסח עם עברי טייטש והוספנו בו דיני בדיקת חמץ בלשון יהודית המורגלת, ווילנא, תרעא
§סדר הגדה של פסח עם עברי טייטש..גם..דינים פון חיי אדם, ר' קראנץ, יעקב, ווארשא, תרמב
§סדר הגדה של פסח עם עברי טייטש..גם..דינים פון חיי אדם, ר' קראנץ, יעקב, ווארשא, תרמב
§סדר הגדה של פסח עם פי' אשכנז, הוראדנא, תקעה
§סדר הגדה של פסח עם פי' לשון אשכנז, יוזעפאף, תקפח
§סדר הגדה של פסח עם פירש אשכנז, ווילנא, תקעז
§סדר הגדה של פסח עם פתרון בלשון ספרדי עם כמה צורות, ר' ליוורנו, תרלו
§סדר הגדה של פסח עם שרח פי אל ערבי ועם ציורים, ירושלים, תשיב
§סדר הגדה של פסח עם תרגום, ר' פיעטרקוב, חשד
§סדר הגדה של פסח עם תרגום אנגלי, ר' נ.י., תרמא
§סדר הגדה של פסח עם תרגום אנגלית, ר' נ.י., תרלה
§סדר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, ר' וינה, תקעב
§סדר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, ר' פירשטענטאל, י, פראג ברסלויא, תרס
§סדר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, ר' גולדשמיד, א. ד., ברלין, תרצז
§סדר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, ומחוברת אלי' הגדה חדשה בלשון גרמנית, ר' שטיין, ל. אב"ד, פפד"מ, תרב
§סדר הגדה של פסח עם תרגום גרמני, ר' לייפציג, תקצט
§סדר הגדה של פסח עם תרגום פולני, ר' שפיצר, שלמה, קראקא, תרסה
§סדר הגדה של פסח עם תרגום צרפתי, ר' באזל ?, תשיב
§סדר הגדה של פסח פסח אינס ריינע דייטשע איבערזעצט, ר' דיהרנפורט, תקפח
§סדר הגדה של פסח ריין יודיש עם תמונות, ר' האכמאן, א, נ.י., חשד
§סדר הגדה של פסח ע"ת אנגלי, נ.י., תרמ
§סדר הגדת ליל פסח איסטאמפאדה קון ליטרה קלארה, שאלוניקי, תרפט
§סדר ההגדה לליל שמורים ומתורגם אשכנזית, ר' היידנהיים, וואלף ב"ר שמשון, רדלהיים, תריט
§סדר ההגדה לליל שמורים ומתורגם אשכנזית, ר' היידנהיים, וואלף ב"ר שמשון, רדלהיים, תרנה
§סדר ההגדה לליל שמורים ומתורגם אשכנזית, ירושלים, חשד
§סדר ההגדה לליל שמורים ומתורגם ענגליש, ר' פורט, תריז
§סדר ההגדה לליל שמורים ללשון צרפת, ר' אלכסנדר בן ברוך, פאריס, תרז
§סדר ההגדה לליל שמורים מפורש במאמר אפיקומן ומתורגם אשכנזית, ר' דוראן, שמעון ב"ר צמח, וינה, תקפה
§סדר ההגדה לליל שמורים ע"ת אשכנזי, ר' פירטה, תריז
§סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי, ר' רדלהיים, תריג
§סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי, ר' היידנהיים, וואלף ב"ר שמשון, רדלהיים, תרלג
§סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי, ר' היידנהיים, וואלף ב"ר שמשון, רדלהיים, תרמח
§סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי, ר' היידנהיים, וואלף ב"ר שמשון, רדלהיים, תרנח
§סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי, ר' היידנהיים, וואלף ב"ר שמשון, רדלהיים, תרס
§סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי, ר' היידנהיים, וואלף ב"ר שמשון, רדלהיים, תרסה
§סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום גרמני, ר' עדעלמאן, הירש, קניגסברג, תרה
§סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום גרמני, ר' פורת, תרכג
§סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום לאשכנזית, ר' שטרן, מ, וינה, תרכא
§סדר ההגדה של פסח, עם דינים, ר' בלוך, שלמה ב"ר אפרים, הנובר, תרח, 64 עמ', 5MB
§סדר ההגדה של פסח הגדה חדשה בלשון גרמני, ר' בריק, משה, פפד"מ, תרב
§סדר ההגדה של פסח ומתורגם בלשון עם ציורים, ר' בלום, ליב, פאריס, תרנח
§סדר ההגדה של פסח עם דינים השייכים לפסח ועם תרגום לל' אשכנז באותיות עבריות, ר' הנובר, תרכח
§סדר ההגדה של פסח עם הלכות והנהגות ער"פ וכל הלכות סדר פסח, ר' בלוך, שלמה ב"ר אפרים, הנובר, תקצו
§סדר ההגדה של פסח עם תרגום גרמני, הנובר, תרא
§סדר ההגדה של פסח עם תרגום גרמני, הנובר, תרט
§סדר ההגדה של פסח עם תרגום הונגרי, בודפשט, תרנט
§סדר ההגדה של פסח עם תרגום צרפתי, פאריס, תרכז
§סדר ההגדה של פסח עם תרגום צרפתי, פאריס, תרכט
§סדר ההגדה של פסח צרפת כמנהג, ר' בלום, ליב, פאריס, תרמח
§מוסף להגדה של פסח, מינכן, גרמניה, תשו
§סדר מרבה לספר הגדה של פסח, פראג, תרלא
§סדר מרבה לספר הגדה של פסח לאשכנזית, ר' לנדא, משה י, פראג, תרט
§סדר מרבה לספר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, ר' לנדא, משה י, פראג, תרל
§סדר מרבה לספר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, ר' לנדא, משה י., פראג, תרלה 1875
§סדר מרבה לספר הגש"פ מתורגמת אשכנזית ומבוארת, ר' לנדא, משה הלוי, פראג, תקצז
§סדר של הגדה כמנהג ספרדים (עם תרגום בלאדינו, ר' אלקלעי, דוד, לוגראדו, תרב
§שתי הגדות לפסח מפראג, לונדון, תשלח
§תקוני ישרים, הגדה עם תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, לבוב, תקצז, 33 עמ', 1MB
§שירי נעים הגדה פסח בלסאן פארסי מושרח., ירושלים, תרעג
§קצור הגדה לליל פסח עם תרגום אנגליש, ר' יאסטראוו, מ, פילדלפיה, תרסא
§קצור הגדה לליל פסח עם תרגום אנגלית, ר' יסטראוו, מ, פילדלפיה, תרנא

"הגדות" שהם לקט מקורות בעניין פסח ועוד
הגדה לפסח, גבעת ברנר : [חמו"ל], תרצ"ז. תל אביב מולטיליט
הגדה של פסח, [ורשה] : (הסתדרות החלוץ בפולין, תרצ"ז)
הגדה של פסח, [דגניה ב : חמו"ל, תרצ"ט]
הגדה של פסח, שדות ים : [חמו"ל], תרצ"ט
ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי : מילואים להגדה של פסח, מיקוה ישראל : בני עקיבא, תרנ"ן [ת"ש]
לקוט לחג הפסח, קבוץ רודגס ת"ש
הגדה של פסח, בנימינה : קבוץ אנגלו בלטי, תש"א
הגדה של פסח, של חיילים בצבא בריטניה, צפון אפריקה תש"ב
הגדה של פסח - המחנות העולים - השכבה הבינונית, ירושלים : [חמו"ל], תש"ג
הגדה של פסח, : [ע"פ מקורות התנ"ך והמדרשים וקטעי ספרות ... / עטורים - רות שלוס], [מרחביה?] : קבוצי השומר הצעיר, תש"ג
הגדה של פסח, של חיילים בצבא בריטניה, תש"ד?
הגדה של פסח, תש"ד?, 41 דפים, של הבריגדה היהודית, עם קטעי ספרות העוסקים ברובם במלחמה.
הגדה החלוץ, [שויץ] : HECHALUZ SCHWEIZ, תש"ד
הגדה של פסח, גבעת ברנר : [חמו"ל], תש"ה תל אביב דפוס לנגר
הגדה של פסח - חות למוד לנערות, פתח תקוה : החוה, תש"ז
והגדת לבנך - תוספת הגדה לפסח לבני כפרנו, כפר שמריהו : [חמו"ל], תש"ח
הגדה של פסח, גבעת ברנר : [חמו"ל], תש"י
הגדה של פסח, אילת השחר : [חמו"ל, תשי"א]
הגדה של פסח, (חדרה : בית הספר החקלאי, תשי"ג)
הגדה של פסח, ראשון לציון : קבוצת הנוער העובד, תשי"ד
מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US