Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי קודש המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קודש שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן. לספרים אלו יש להשתמש בדפדפן Explorer.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.
הספדים
§אבל אם, שור, יצחק אייזיק, לבוב, תרל"ג, הספדים
§אבל גדול, ר' אברהם תאומים, הספד על ר' ישראל מרוזין, לעמבערג, תריא, 63 עמ', 5MB
§אבל גדול ליהודים,הספד על ר' יוסף יאסקי שפירא, קרא, אברהם ב"ר יצחק זעליג, קראטאשין, 5614
§אבל יחיד, שלמה בן יואל דובנא, ברלין, תקל"ו, הספד על ר' יעקב עמדין, 9 עמ'
§אבל יחיד, הספד על המלבי"ם ותולדותיו, וויטס, אפרים ב"ר ישעי' רפאל, ווארשא, 5647
§אבל יחיד, קינה על מות ר"ע איגר, פירשטענטהאל, רפאל בר"י, ברסלויא, 5597
§אבל יחיד, הספד על ר' יעקב מליסא ור' אברהם אבלי אב"ד ביאלא, פלאהם, אברהם דוב בעריש, ווארשא, תקצ"ד
§אבל כבד, ר' בנימין ב"ר שמואל מנוברדוק, ירושלים, תרלה, 40 עמ', 2MB, הספד על ר' יצחק אייזיק אב"ד סלאנים
§אבל כבד, הספד על ר' שמחה בונם סופר, סופר, שלמה, דרוהוביטש, תרסז
§אבל כבד, טביומי, טוביה יהודה, ירושלים, תש"ט, הספד על ר' אברהם מרדכי אלחתר, 47 עמ', 1MB
אבל כבד, על מות ר' מתתיה שטראשון, עם "קינת דוד", ר' משה שמעון אנטוקולסקי, וילנא תרמו, 28 + 7 עמ', §ממקור אחר, 27 עמ', 1MB, ממקור אחר
§אבל כבד, הספד על ר' יהושע אייזיק שפירא, ר' אברהם מצ'כנוב, ר'יוסף שאול מנתנזון, בנימין ב"ר שמואל, ירושלים, 5635
§אבל כבד, הספדים על ר' מאיר יחיאל מאוסטרובצא, ר' אברהם שטיינברג, ור' מאיר דן פלוצקי, גינצבורג, פנחס נטע, פיעטרקוב, 5688
§אבל כבד, הספד על ר'יחיאל מאיר מגאסטינין, ר'יהודה אריה מלובלין, ור'יעקב צבי אב"ד באריסוב, ישראל מרדכי ב"ר זאב יוסף, ווארשא, 5649
§אבל כבד, הספד על ר' שאול קצנלנבוגן, ותולדותיו, לוינסון, אברהם דוד ווילנא והוראדנא תקפ"ה, ★ממקור אחר
§אבל כבד, הספד על ר' נתן אדלר, שעווציק, בנימין צבי, לונדון, 5650
§אבל כבד, הספד על ר' יצחק אייזיק חבר, ור' מאיר הלוי אב"ד בריינסקי, חנוך זונדל ב"ר יוסף, יוהניסבורג, 5613, 20 עמ', 1MB, ממקור אחר
§אבל משה, הספד על ר' דוד משה פרידמן מטשורקוב, ויערבאך, דוד צבי, קולומיה, 5664
§אבל משה, הספד על משה מונטיפיורי, יצחק רוזנברג, ווארשא, 5646
§אבל משה, הספד על משה מונטיפיורי, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, 5645
§אבל משה, הספד על משה מונטיפיורי, ר' אברהם כתבן, קראקא, 5645
§אבל משה, הספד על משה מונטיפיורי, מרגליות, יעקב קאפיל, ווארשא, 5646
§אבל משה, הספד על ר' משה יהושע יהודה לייב, מאת לנדא, אליהו ב"ר אלעזר, ירושלים, 5658, 12 עמ', 1MB, חסר השער
§אבל משה, הספד על ר'משה ישראל לנקוביץ, ניימאן, שמעון בצלאל, קראקא, 5680
§אבל משה, הספד על ר' משה דייטש, מאת שווארטץ, יוסף הכהן, עם מאמרים מר' אליעזר חיים דייטש, גראסווארדיין, 20 עמ', 1MB
§אבל משה, הספד על ר'משה סופר, שטיין, אליעזר ליפמן ב"ר לוי, אופן, 5600, ☼ממקור אחר, 26 דפים
§אבל משה, הספדים, ר' שלמה קלוגר, ווארשא, תרג, 25 עמ', 1MB
§אבל עם, ווייצל, ש. י., סלונים, תרעז, 57 עמ', הספד על ר' מרדכי וייצל-רוזנבלט
§אבן אליעזר - מילי דהספידא, עהרענרייך, נפתלי, ברוקלין, 5775
§אבן שלמה, כהן, חיים אורי ב"ר בצלאל, ווילנא, 5667, הספד על ר' שלמה כהן, 15 עמ', 1MB
§אדר, הספד על ר' יחיאל מיכל אפשטיין, לר' נחמן צבי געצאוו, ווילנא תרס"ט, 31עמ', 1MB
§אדרת אליהו, הספד על הגר"א, אהרן ב"ר משה, המגיד דק"ק קאלשין ווארשא תקנ"ח, ממקור אחר
§אהבת דוד, הספד על ר' מיכאל דוד ליבן, אפשטיין, אהרן סג"ל מפראג, מונקאטש תרצ"ב, 11 עמ', 1MB
§אהל רחל, ברגשטיין, אליהו, ירושלים, תשיד, הספדים על רייכל כ"ץ
§אות זכרון, קלוגר, אברהם בנימין, פרעמישלא, תרנו, דרוש הספד על ר' שלמה קלוגר, 40 עמ', 2MB
§איה סופר,הספד על ר' שמעון סופר, לר' מרדכי רובינשטיין, קראקא, 5644
§איה סופר, ר' יעקב אביגדור, ניו יורק תש"י, הספד על ר' אברהם חיים דוד סופר, 40 עמ', 1MB
§אלון בכות - אבל כבד, דאנציג, יצחק, ס"ט פטרבורג, תרלט, 23 עמ', 1MB, הספד על המלבי"ם, ממקור אחר, ממקור אחר, 24 עמ'
§אלון בכות, רבי הלל פוסק, סעאני, תרצ"ג, הספדים על אביו
§אלון בכות, חיים אברהם ראבינאוויטש, טשערנאוויץ, הספדים על רב דוד מטאלנא ור' אברהם יעקב מסדיגורה, 30 עמ', 2MB
§אלון בכות,הספד על ר'משה יהושע יהודה ליב דיסקין, אורנשטיין, יעקב ב"ר ישעיה, ירושלים תרנ"ט
§אלון בכות, הורביץ, יוסף ב"ר משולם יששכר הלוי, דרוהוביטש, 5648, הספד על אביו
§אלון בכות,הספד על ר' מרדכי זאב איטינגא, וייסמאן חיות, מרדכי, לבוב תרכ"ג
§אלון בכות, הספד על ר' אברהם טיקטין, לעווענשטאם, מרדכי ב"ר אריה, ברסלויא, 5581
§אלון בכות, הספד על ר' שמעון יצחק טננבוים, לר' ראובן הכהן סיני, בואנוס איירס תרס"א, 72 עמ', 2MB
אלון בכות, הספד על ר' משה שיק, ר'מאיר נחמן שוורץ, לבוב תרלט, §ממקור אחר
§אלון בכות, הספד על ר' אליעזר פלעקלש, לר' יו"ט שפיץ מקאללין, פראג, 5586
§אלון בכות, המבורג, אברהם בנימין זאב וולף, פיורדא, תקפג, הספד על ר' אברהם הירץ שייאר
§אלופינו מסובלים, שולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוי, הספד על ר' בן ציון יהודה דבורץ, בני ברק, 5768
§אלי עם, הספד על ר' משה מאיר פולק ותולדותיו, לר'גבריאל פאלק, אמשטרדם,
§אלף אלפין, אסף אהרוני = ר"י כהן צדק, לונדון, תרנ, 9 עמ', 1MB, הספד על ר' נתן אדלר, מורכב מאלף מלים המתחילות באות א
§אמרי בכי, הספד על ר' יוסף שאול נתנזון, ר' שמואל גלאס, לבוב, 5635
§אמר"י שב"ח, הספד, גלאז, חיים שמואל בן מאיר יהודה ליב הכהן, זלישצ'יק, 5654
§אמרי שפר, הספד על ר' משה סופר, ר' נפתלי בנעט, פרשבורג, 5600
§אמרים אמת, חלפן, אברהם מתתיהו ב"ר רפאל, אודיסה, 5662, הספד על ר' צבי כהן
§אניה בלב ים, קינה על יצחק כרמיה, מאת יהושע פאלק זאב ב"ר יוסף צבי, פאלטישען, 5640
אראלים ומצוקים, הספד על ר' נחום א"ש, טשצנחובא, תרצז
§ארז בלבנון, אראנזאהן, אליעזר הילל, פראנקפורט דמיין, תרנז, 29 עמ', 1MB, הספד על ר' יצחק אלחנן ספקטור, ממקור אחר
§ארזי לבנון, טורבאוויץ, צבי הירש, ווארשא, 5659, הספדים על ר' שמואל מוהליבר ועל ר' חיים לייב אב"ד סטאוויסק, ועם שני דרושים, 64 עמ', 5MB
§אשכבתיה דרבי, רוזנבוים, אהרן ב"ר מאיר סג"ל, פאקש, 5679, הספדים על ר' יוסף לייב סופר, 28 עמ', 3MB
§באר לחי, ר' יצחק אבן שאנגי, שאלוניקי, 5495, הספדים, חלק מספר באר יצחק הנ"ל, 136 עמ', 12MB
§בין ההדסים, שלוזינגר, משה מרדכי, זכרון מאיר, 72 עמ', 1MB, הספדים על ר' נחום יואל הלפרין ורעייתו הדסה
§בית אבל, וויגאדער, מאיר יואל ב"ר יהודה ליב, ירושלים, תרעד, הספדים ומאמרים על אנשים ישרים
§בית מועד, ח"א, רבינוביץ, משה יעקב ב"ר יצחק מווילנא, ווילנא, 5677, הספדים, 68 עמ', 4MB
§בית מועד, ח"ב, רבינוביץ, משה יעקב ב"ר יצחק מווילנא, ווילנא, 5677, הספדים, 100 עמ', 6MB
§בכו בכה להלך, הספד על ר' שמואל ברנשטיין, אב 5693, 20 עמ',1MB
§בכי אבל משה, הספד על משה מונטיפיורי, לר' אליעזר הלוי, בתרגום ברטהולץ, משה איצי בן-אבאלי, דרוהוביטש תרמ"ו,
§בכי אבל משה, הספד על משה מונטיפיורי, לר' הלל כהנא מבאטושאן, קראקא תר"נ
§בכי מסתרים, הספד על ר' יעקב מאיר פאדווא, קסטין, דובר בן יעקב, ווארשא, תרכב, 36 עמ', 1MB, ממקור אחר
§בכי תמרורים, עקשטיין, מנחם מענדל ב"ר יוסף שלמה, טארנא, 5689, הספד על ר'הלל קליין, 19 עמ', 1MB
§בן אוני, ר' בנימין בישקא לאנדסמאן, ווילנא, תרנו, הספדים, 75 עמ', 4MB
§בתוך הגולה, ר' אליעזר סג"ל, בודאפעסט, תרעח, הספד על ר' אברהם לאנגער, 93 עמ', 4MB
§גבעת בנימין, הספד על ר' בינוש כצנלסון, לר' יצחק ב"ר מנחם מאניש דנציג מסלאנים, ברדיטשוב, 5656
§גבעת פנחס, פרידמן, ישכר דוב, סאיני, 5684, הספד על ר' פנחס יהודה כץ, 18 עמ', 1MB
§גבעת שאול, הספד על ר'שאול קצנלנבוגן, לר' צבי הירש ב"ר שמחה קצנלנבויגן מווילנא , ווילנא והוראדנא, תקפ"ה
גבעת שאול, הספד על רי"ש נתנזון, מרדכי רבינשטיין, למברג תרלה, 12 דפים, §ממקור אחר, ממקור אחר
§גבעת שאול, ר' שמריה יוסף בן שמשון, ווארשא, תרנב, 22 עמ', 1MB, קינה על מות ר' שאול אפשטיין אב"ד קאברין
§גויעת שמואל, פריעדענטהאל, שאול אבד"ק באנהארט, פרשבורג, 5616, הספד על ר' שמואל שמלקא מייזלס, וצוואתו
§גורן אטד, לנדא, יוסף שמואל הלוי, ווארשא, 5597, הספד על ר' יחיאל מיכל אטינגר
§גזע ישישים, הספדים על ר' דוד אב"ד נוורדוק, ר"ע איגר, ור'אריב לייב אב"ד בריסק, לר' חיים קרינסקי, ווילנא, 5605, ☼ממקור אחר
§גיא חזון, ספיר, יצחק יהודה, פתח תקוה, 5689, הספדים על ר' ישראל אבא ציטרון
§דברי הספד ותנחומי אבלים, ראבינער, צמח ב"ר דובער, סופיה, 5695
§דברי מנחם, ר' מנחם הכהן ריזיקאוו, גרייוא תרע"א, הספדים, 141 עמ', 7MB, ממקור אחר
§דברי תמרורים ותנחומים, פעלסנער, אליהו, פאזען, 5631, הספד על מות אמו
§דובב שפתי ישנים, אתרוג, נחום, ירושלים תרפ"ז, הספד על ר' ישכר דוב רוקח
§דמעות שליש, אורי אבד"ק פדולאיי במדינת ראמאניע, טשרנוביץ תרמ"ה, הספד על שלשה אדמורי"ם
§דרוש הספד, לנדא, יחזקאל בן יהודה, פראג, תקמא
§דרוש כבוד התורה והספד, לביא, ישראל בנימין ב"ר דוד, ירושלים תרנ"ו, הספד על אב"ד קאוונא, אב"ד מינסק, אב"ד הוראדנא, ואב"ד בערזע, 14 עמ', 936KB
§האחד אליעזר, פארפעל, ליב יהודה, ווילנא, תרפה, 16 עמ', 1MB, הספד על ר' אליעזר רבינוביץ, ממקור אחר
§הדרת קדש, היבנר, יחיאל מיכל ב"ר ישראל משה מניזניאב, מונקאטש, 5660, הספד על ר' יחזקאל שרגא הלברשטאם
§הוי אריאל, חנוך זונדל ב"ר יוסף, ווילנא, 5598, הספד על ר' אריה ליב קצנלנבוגין
§הוי שודד, ר' יחיאל מיכל ב"ר יהודה ליב מקאלווריע, נאווידוואר תקס"ה, הספדים על הרב המגיד דק"ק סאחוטשאב ר’ יחיאל מיכל בן יהודא, ועל ר’ ליב מרומשישק, 24 עמ', 1MB
§היום פנה, הספדים, ברנשטיין, יצחק (לזכרו), כפר חסידים, 5775
§הספד, קצנלנבויגן, משה ב"ר נחום, פפד"מ, 5616
§הספד, קאניר, ישראל, לבוב, 5670
§הספד, פריינד, שמואל, פראג, 5617
§הספד לשבעה, לוין, אברהם ישכר דוב, לבוב, 5671
§הספד מר, פינס, ירוחם פישל, ווארשא, 5673
§הספד מר, מילר, שלמה במוהר"ן אבד"ק סעטשין, יארמאטה,
§הספד מר, טייטלבוים, יחיאל אבד"ק קאלבסוב, לבוב, 5671
§הספד מר, שאטץ, מרדכי אב"ד דסוויסלאץ, פיעטרקוב, 5658
§הספד נחל דמעה, על ר' יהושע מקוטנא, לר' יצחק מאיר ראפפעלד, ווארשא, 5654, 32 עמ', 2MB
הספד על פטירת חכם, מהר"ל, פראג שנ"ח, 8 עמ', 1.7MB
הספד על פטירת חכם, ר' יהודה ליואי בן בצלאל, על ר' עקיבא ורנקבורט, פראג שנ"ח, 7 דפים
§הפכת מספדי למחול לי, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, זכרון מאיר, 15 עמ', 1MB, הספד על מלכה שולזינגר
§הר ציון, ברנשטיין, נפתלי הירץ מקרעמניץ, ווארשא, 5646, הספד על משה מונטיפיורי, 75 עמ', 4MB, עם קונטרס דברי נחמה
§ויאמר דוד, זאהלער, דוד ב"ר משה מנחם, ירושלים, 5668, 32 עמ', 1MB, הספדים. מעמ' 19 - דרשות על שבועות ולשבת תשובה
§ויוסף הוא השליט, הספד על ר"ע יוסף, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5775
§וימת שמואל, האוושא, יחיאל מיכל ב"ר ראובן צבי, ווארשא, 5658, 51 עמ', 2MB, הספד על ר' שמואל מוהליהבר
§ויקונן דוד, יפה, דוד טעבל, קראקא, 5652, הספד על ר' עקיבא קורניצר, ור' שמעון סופר, 79 עמ', 3MB
§ויקונן דוד, ר' דוד אריה מפרעמישלא, פרעמישלא, 5656, הספד על ר' אברהם קריפשט, 80 עמ', 4MB
§ועלה האיש, ס' זכרון לר' אברהם ישעיה ברמן, תשסד, הספדים, דברי התעוררות וקורות חיים
§זאת אשיב אל ליבי, הספד לר' אריה גלייך, מאור, מנחם זאב, ירושלים,
§זה הדרך לכו בו, הספד על ר' זאב דוב צציק, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, אשדוד, 5771
§זכר עולם, סטרעליסקער, מרדכי בן דוד, לבוב, 5609, 54 עמ', 1MB, הספד על אביו על תולדותיו
§זכר עולם, ר' שמריה שמעריל במהר"ם מזאבלטוב, קולומיה, 5645, 16 עמ', 947KB, הספד על ר' מנחם מנדל מווישניצא
§זכר צדיק, ר' יוסף דומ"ץ דק"ק נאדווארנא, קולומיה, 5651, 8 עמ', 497KB, הספד על ר' הלל ליכשטנשטיין
§זכר צדיק, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), ווארשא, 5631, הספד על ר' יעקב גינצבורג
§זכר צדיק יסוד עולם, ר' אלעזר ב"ר זאב וואלף הכהן מסאכטשאב, ווארשא, 5626, 26 עמ', 1MB, הספד על הרי"ם מגור
§זכר צדיק לברכה - ספר שבעה דנחמתא, ר' ישראל בנימין לעמפערט, ירושלים 5658, 33 עמ', 2MB, הספדים על ר' משה יהושע יהודה ליב דיסקין
§זכר צדיק לברכה, צוקר, שלמה אבד"ק האלאס, קליינווארדיין, 5698, 38 עמ', 2MB, הספד על ר' חיים אליעזר שפירא ממונקאטש, עם מכתבים ותשובות ממנו
§זכר ראובן, ווארשא, 5662, 32 עמ', 1MB, הספד על ראובן הכהן, מאת אחיו
§זכר רב, רבי יחיאל מיכל היבנר, הספד על ר' ברוך מויזניץ. מעמ' 6 - דובב שפתי ישנים, הספדים. מעמ' 30 - שו"ת הד"ר סי' טו, הספד על ר' ברוך מויזניץ, לעמבערג, תרנ"ג, 57 עמ', 6MB
§זכרון בספר - הספדים, ר' טובי' גפן, אטלנטא, 1940
§זכרון בספר, גפן, טוביה, נ"י 5700, 44 עמ', 12MB, הספד על האראלד הירש. מעמ' 16 - אידיש. מעמ' 26 - אנגלית
§זכרון בספר, שווארץ, יוסף הכהן, בודפשט, 8 עמ', 444KB,הספד על ר' חיים גראס. מעמ' 5 - דיני סעודת הבראה
§זכרון ימי עברה, קלוגר, שלמה, ווארשא, 5692, 40 עמ', 2MB, הספדים
§זכרון ישראל, הורביץ, מרדכי אריה הלוי, קלוזש, 5697, 56 עמ', 3MB, הספד על ר' ישראל מויזניץ, כולל הרבה דברי תורה ממנו
§זכרון משה, הורביץ, חיים אריה ליבוש ב"ר שאול הלוי, קראקא, 5646, 24 עמ', 1MB, הספד על משה מונטיפיורי, ממקור אחר, 24 עמ',1MB
§זכרון משה, סיני, ראובן, מנצ'סתר, 5658, 64 עמ',2MB, הספד על הבארון משה הירש
§זכרון משה ומספד מר, מאירוביץ, שלום דוד, ווארשא, 5655, 71 עמ', 2MB, הספד על משה מונטיפיורי, עם זכרונות מחייו
§זכרון עקיבא, קעמפינסקי, חיים ליב, ווארשא, 5615, 16 עמ', 525KB, הספד על עקיבא אפאטשינסקי
§זכרון צדיקים, דזובאס, אברהם יצחק, פיעטרקוב, 5665, 15 עמ', 878KB, הספד על ר' יהודה אריה ליב מגור
§זכרון ציון, גולדברגר, נתן יוסף, ירושלים, 46 עמ', 1MB, הספד לר' יוסף יצחק הירש מהלברשטט. מעמ' 27 - מאמר ג - על הצדקה. מעמ'32 - חידושים. מעמ' 46 - על קנין גוי בא"י
§זכרון תפארת צבי, הספדים על ירחמיאל צבי האלפערט, עם חידושיו בענייני שבת וחנוכה, ותולדותיו, לאנדאן, 5774, 112 עמ', 6MB
§זכרון תרועה, פראדמן, יצחק אייזק, אמשטרדם, 5551, 21 עמ', הספד לר' שאול בן אריה, ממקור אחר, 21 עמ', 1MB, ממקור אחר, 20 עמ', 1MB
§חיים שאל, הספד על ר' חיים שמולביץ, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5771
§חכמת שלמה ח"א, שפערלינג, יעקב צבי, לבוב, תרלח, 56 עמ', 1MB, קינה על ר' שלמה יהודה רפפורט
§חמשים הספדים, ר' יעקב לעווינזאן, ברוקלין, 1949
§חסד לאברהם, וואידהויזען, משה דניאל קהת בן צבי הירש לוי, אמשטרדם, תרלז, 19 עמ', 1MB, קינה על ר' אברהם בן דניאל דעלאווילע
§טהור עיניים, על הסתלקות ר' אליעזר אבוחצירא, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5771
§יגון לב, ר' שמואל שלמה זלמן ב"ר צבי, ווארשא, 5620, הספד על ר' ירוחם אב"ד באדקי
§יוסף איננו, מיכלין, חיים מיכל, ירושלים, 5671, הספד על ר' יוסף אברהם שלום
§ימי תמימים, נוויירה, מנחם ב"ר יצחק, ויניציאה, תקיג, הספד על ר' רפאל נתן ועל ר' חזקיה אהרן חיים פינקרולי, עם קינות בחרוזים
§יציב פתגם, רבי יעקב עמדין, אלטונא, תק, הספד על אביו
§יקר משה, רבינוביץ, חיים אברהם, טשערנאוויטץ, 5645, הספד על משה מונטיפיורי
§יקרא דחיי, רבי טוביה יהודה טביומי, ירושלים, תש"ט, הספדים
§יקרא דחיים, הויזדארף, חיים אליעזר, ירושלים, תרמ"ט, הספר על ר' שמשון רפאל הירש
§יקרא דחיים, דרוהוביצ'ר, ישראל נחמן בן יוסף, שלוניקי, תקעג, הספד על ר' שם טוב חיים אלאזראקי, עם "נחמות הנחמני", דברי נחמה
§יקרא דחיים, עהרענרייך, שלמה זלמן, שאמלויא, 5697, 14 עמ', 1MB, הספד על ר' חיים אליעזר שפירא ועל ר' חיים צבי ערנרייך
§ישמרו דעת - דברי מספד וזכרון מרבי ברוך שמואל הכהן דויטש על מרן הגרי"ש אלישיב, רבי ברוך שמואל הכהן דויטש, ירושלים, 5680
§ישמרו דעת, הספדים ושיחות על הרא"מ שך, רבי ברוך שמואל הכהן דוויטש, ירושלים, 5781
§כבוד חכמים, רבי משה נתן רובינשטיין, ברדיטשוב, תרנ"ז, הספדים
§כבוד ישראל, דוד שלמה בן יצחק, ווארשא, תרמ"ג, הספד על ר'ישראל מסלנט
כנפי יונה, רבי נחום ווייסבלאט, הספד לר' יונה זייצאו, ברדיטשוב תרסז, §ממקור אחר
§כערכך הכהן, טריווש, אבא יוסף ב"ר עוזר הכהן, ווילנא, תרלח, הספד על ר' בצלאל הכהן מווילנא, ☼ממקור אחר, 50 עמ'
§לישרים נאוה תהילה, דברי הספד והערכה לזכרו של ר' קלמן כהנא, המכון לחקר החקלאות על פי תורה, תשנב
§לקוטי שושנים, הספדים, ר' יצחק בר יעקב מייזליש, פאריצק תקע"ח, 164 עמ', 8MB. מעמ' 85 - נטיעות חיים, דרשות
§לקוי המאורות, ספיר, יצחק יהודה ב"ר שרגא עזריה, ווילנא, 5654, הספד על הנצי"ב ועל ר' יהושע מקוטנא, ועל ר' אליעזר ליפמאן מקוזינצא, 30 עמ', 1MB
§לקוי המאורות, סריבנער, צבי הירש, אודיסה, 5659, הספד על ר' שמואל מוהליבר ועל צבי הרמן שפירא, 21 עמ', 1MB
§לקט הספדים על הרבנית רחל אדלשטיין, אדלשטיין, רחל - לזכרה, בני ברק, 5763
§מגינת לב, ר' חנוך זונדל ב"ר יוסף, יוהניסבורג, 22 עמ', 1MB, הספד על ר' יעקב מאיר מבריסק
מגילת ספר, ר' אליקים גטשליק ואניפרידן, הספד לר' שאול בר אריה ליב, אמשטרדם תקנ, 9 עמ'
§מגלת ספר, קצנלנבויגן, צבי הירש ב"ר שמחה מווילנא ווילנא והוראדנא תקפ"ה, 14 עמ', 452MB, הספד על ר' חיים פרחי מעכו
§מגן שאול, בוגין, אברהם צדוק ב"ר מנחם נחום מדרויא, ווילנא, 5639, 35 עמ', 1MB. הספד על ר' שאול זעליג הכהן אב"ד דינאבורג
§מדרש אליהו, עאבד, שלמה, כלכתה, 5648, הספד על ר' אליה דוד יוסף עזרא, 78 עמ', 3MB
§מדרש שלמה-חלק ב, הספדים, ג'רבה, תרפח
§מורשת אב, פרקי חיים והספדים על ר' אליקים ישראל מונק, [בני ברק?, תשסג, 86 עמ', 2MB
§מזכרת, לעווענשטאם, מרדכי ב"ר אריה, ברסלויא, 5596, הספד על אשתו צירל רחל, 18עמ', 841KB
§מזכרת אבל, שווארץ, יוסף הכהן, בודפשט, 5678, 8 עמ', 308KB, הספד על הינדל קאהן
§מזכרת כבוד, בן ציון ב"ר משה, ברדיטשוב, 5667, הספד על הנדבן ר' יונה זייציוו, 23 עמ', 864KB
§מזכרת משה, הספד על משה מונטיפיורי, פרעמישלא, 5646, 18 עמ', 295KB
§מחזה אברהם, זלמנוביץ, מנחם מענדל, ווילנא, 5674, 62 עמ', 3MB, הספד על ר' אברהם אבלי זלמנוביץ
§מלין דהספידא, הספד על הראי"ב קוק, לר' חיים בראדי, מתוך "אזכרה", ירושלים תרצ"ז, 17 עמ', 1MB
§מלין דהספידא, הספד על ר' מאיר שמואל הענני, לר' אורי לאנגער, נ"י תרצ"ז, 19 עמ', 1MB
§ממענות אריות, קושעלעווסקי, עזריאל זעליג נח, בילגורייא, 5685, 117 עמ', 4MB, 22 הספדים על גדולי האומה שמתו בשנים תרע"ה-תר"פ. מעמ' קט - דרוש לפסח, ממקור אחר
§מנוחה שלמה, ניימאן, חיים יוסף מראדיוויל, בראדי, 5629, 15 עמ', 843KB, הספד על ר' שלמה קלוגר
§מנחם ציון, כהן, חיים אורי ב"ר בצלאל, ווילנא, 5697, 18 עמ', 1MB, הספד על ר' יצחק אלחנן ספקטור
§מנחת ערב, לויטערבאך, אשר זעליג, דראהאביטש, תרנא, 60 עמ', 3MB, הספדים, עם מאמר "נס חנוכה"
§מספד בירושלים, הורביץ, יהונתן בנימין הלוי, ירושלים, 5669
§מספד גדול, רובינשטיין, גדליה צבי, קראקא, 5652
§מספד גדול, בהוצאת אגודת לאורם, בני ברק, תשעב,על הרבנית בת שבע קנייבסקי
§מספד גדול וכבד, רבינוביץ, משה יהודה, ווארשא, 5644
§מספד גדול וכבד מאד, מייא, מיכאל שמעון ב"ר מיכל, דיהרנפורט, 5571, הספד על ר' יוסף מייא, 29 עמ', 2MB
§מספד גדול וכבד מאוד, רבי נפתלי ב"ר מרדכי בנעט, וויען תק"צ, הספד על אביו, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 34 עמ'
§מספד המשנה, על ר' חיים אב"ד לונטשיץ והחתם סופר, לר' ישראל בר ליבוש, קראטאשין, 5600, 13 עמ', 1MB
§מספד המשנה, המבורג, אברהם בנימין זאב וולף, פיורדא, תקפג, הספד על ר' אברהם הירץ שייאר
§מספד וקינה, שווארטץ, יוסף הכהן, גראסווארדיין, 5694
§מספד יהודה, קרויס, קאפיל, פרשבורג, 5626
§מספד מר, ר' שמואל אהרנפלד, אונגוואר, 5634, הספד על שבעה צדיקים, 55 עמ', 2MB
§מספד מר, קארניצער, עקיבא, קראקא, 5643
§מספד מר, גייגר, זלמן, פפד"מ, 5631
§מספד מר, על ר'נתן אדלר, לר' דוב בער שפייערס, 14 עמ', 1MB
§מספד מר, הספד על משה מונטיפיורי, רבי אורי שרגא טויבש, טשערנוביץ תרמ"ה
§מספד מר, הספד על השפת אמת, רבי אברהם יצחק דזובאס, פיעטרקוב, תרס"ה, 17 עמ', 1MB
מספד מר, הספד על מיכאל שמעון מאי, מרדכי לבנשטאם, ברסלוי תקצג, 40 עמ', §ממקור אחר
§מספד על מות המלך מאקסימיליאן יוזף, המבורג, אברהם בנימין זאב וולף, פורדא, תקפו, עם תרגום לגרמנית, 40 עמ', 2MB
§מספד רב, ר' אפרים זלמן מרגליות , 2MB, לעמבערג תקע"ה, הספד על הג"ר מאיר קריסטינופאלער ז"ל אב"ד בראד
§מספד תמרורים, קוטנא, שלום מאייזענשטאדט, פאקש,
§מספד תמרורים, זעגנער, שלמה זלמן, קולומיה, 5654
§מספד תמרורים, גולדמן, ישראל, אראדעא, 5696
§מספד תמרורים, על ר' ישראל אליסברג, לר' יהודה ליב יאפו, ווילנא, 5651, 22 עמ', 1MB
§מספד תמרורים, זאטורנסקי, משה שלמה זלמן ב"ר אליהו דוד, ווילנא, 5648
§מספד תמרורים, וויטקאווסקי, שלמה זלמן, אלטונה, 5613
§מספד תמרורים, אלעזר ב"ר זאב וואלף הכהן מסאכטשאב, ווארשא, 5599
§מספד תמרורים, ר' משה יהודה ליב ב"ר יצחק אליעזר גאלדבערג, 2MB, ווילנא תרנ"ז, הספד על חמשה גאונים, ממקור אחר
§מספד תמרורים, ר' זאב וואלף זינגער, 3MB, לעמבערג תרע"א, הספד על הרה"ק ר' אורי הכהן יאלעס ז"ל מסאמבור, ממקור אחר
§מספד תמרורים, רבי אפרים שלמה זלמן אב"ד ליפנא, ווארשא, תרע"א, הספד על ר'אברהם בורנשטיין
§מעיל קינה, הספד על ישראל קוניאן, לר' יוסף אלמנצי, ריגייו, 5584, 24 עמ', 1MB
§מפתח ההספדים-חלק ראשון, וואכשטיין, דובער, וינה, תרפב
§מפתח ההספדים-חלק שני, וואכשטיין, דובער, וינה, תרפז
§מפתח ההספדים-חלק שלישי, וואכשטיין, דובער, וינה, תרצ
§מפתח ההספדים-חלק רביעי, וואכשטיין, דובער, וינה, תרצב
§מצבת אבן, דנציג, יצחק ב"ר מנחם מאניש מסלאנים, פטרבורג, 5650, 33 עמ', 1MB, בענין חכמת הנפש, הספד על חנה קיילה פרידלנד
§מצבת אהרן, שוואדראן, משה הכהן, דרוהוביטש, 5668, 18 עמ', 1MB, הספד על על ר'אהרן הכהן
מצבת משה, ר' ישראל למפרט, הספד על משה מונטיפיורי, ירושלים תרמה
§מקור דמעה, תאומים, זאב וואלף, זאלעשטשיקי, 5664, 36 עמ', 3MB, הספד על ר' דוד משה מטשורטקוב. מעמ' 27 - "פרי תואר" - חידושים בדיני טהרה
§מרגניתא דרבי מאיר, הספדים על מרגלית טולידאנו, - לזכרה, גבעת זאב, 5774
§משמרת הלוי, הספדים על ר' שמואל ווזנר, עםפ דברי זכרון, ודברי הלכה שלו, תלמידי בית המדרש תבואות שור, ירושלים, 5775
§מתוקה שנת העובד, לאנדמאן, צבי, קלוזש, 5694, 38 עמ', 1MB, הספד על ר' מאיר שפירא
§נאד דמעות, טריוואקס, משה חיים, ווארשא, 5648, הספד על ר' אריה ליב יעלין, 20 עמ', 1MB
§נהי ומספד, על ר' שאול צבי הלוי, לר' יוסף שווארץ, בודפשט תרע"ה, 8 עמ', 1MB
§נהי על מות, לעווענשטאם, מנחם מענדל, אמשטרדם, 5605
§נחל דמעה, ר' אברהם תאומים, הספד על ר' יהושע רוקח מבעלז, זאלעשטשיקי תרנד, 32 עמ', 3MB. מעמ' 14 - ביאור על יו"ד סי' שמ
§נחל דמעה, הספד על ר' יהושע רוקח מבעלז, לר' אברהם תאומים, עם "בית אברהם" על הלכות אבלות, זאלעשטשיקי, 32 עמ', 3MB
§נחל דמעה, הספד על ר' שמואל אריה, לר' אמיל הופמן, ירושלים תש"י, 7 עמ', 1MB
§נחל דמעה,הספד על ר' יהושע בריסק, צוואה שלו, קלוז, 5683
§נחל דמעה, ר' ברוך הלוי עפשטיין, 4MB, ווארשא תר"ן, הספד על אלעזר משה איש הורוויץ, ממקור אחר, Ξממקור אחר
§נחלת שבעה, צילך, שמואל ב"ר מאיר, ברסלויא, 5587, הספד על אביו
§נעמת לי מאד, הספד על ר' אריה פרוינד, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5771
§נפש נקי, רבי יוסף ברבי יצחק אייזיק חבר, ווארשא, תרי"ג, הספד על אביו
§נפשות לצדיקים, הספדים, ר' אברהם אליעזר ליבוביץ, בערעהאווא תרצ"ח
§נשמת כל חי, וובר, יצחק הלוי, קולומיה, 5664, הספד על ר' דוד משה מטשורטקוב, 16 עמ', 1MB
§עולת חדש השלישי, הספדים, ר' אלעזר ב"ר דוד פלקלש, פראג, תקנג, 184 עמ', 17MB. מעמ' 178 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 187 עמ', 18MB
§עולת חודש ח"ג, 15MB, ר' אלעזר פלעקלעש, מונקאטש תרע"ב, הספדים
§עין דמעה, ר' שלמה קלוגר, 8MB, זאלקווא תקצ"ד, הספדים על גדולי הדור, ממקור אחר
§עט ספוד, על ר'אשר גרשון לוריא, לר' שלום וואכמאן, ווארשא תרצ"א, 20 עמ', 1MB
§עין המים, ר' אברהם דוב בערוש ב"ר דוד פלאהם , 1MB, ברעסלויא - תקצ"ח הספד על הג"ר עקיבא איגר ז"ל
§עין דמעה, הספד על ר' מאיר מפרמישלן, לר' שלמה קלוגר, זולקווא תר"י, 68 עמ', 6MB
§עין דמעה, הספדים על ר' משולם ישכר הורוביץ, קראקא, 5648, 85 עמ', 4MB
§עין דמעה חלק ו, רבי שלמה קלוגר, בילגורייא, תרצ"א, הספד על ר' יעקב אב"ד נראל ועוד
§עין המים, פלאהם, אברהם דוב בערוש, זולקווא, 5597, הספד על רמ"ז אורנשטיין
§עין המים, פלאהם, אברהם דוב בערוש ממעזריטש, ברסלויא, 5598, הספד על ר"ע איגר
§עין המים, פלאהם, אברהם דוב בערוש, לובלין, תרלב, הספד על ר' דובריש מייזלש
§עין ישראל, ברגר, ישראל ב"ר יצחק שמחה, קולומיה, 5649, הספד על יורש העצר רודולף
§על שמשא, מוראנסקי, משה מסלוצק, מיינץ, 5649, הספד על ר' שמשון רפאל הירש
§עמוד התווך, ר' יעקב ישעיה ב"ר יצחק, ביאליסטוק תקע"ד, 56 עמ', 4MB, הספדים על ר' יצחק מביאליסטוק ועל ר' ש"ז מביאליסטוק,
§עמודי יעבץ - חלק א - שער הקיצון, חריף, יעקב ב"ר צבי, מנצ'סתר, תרנז, 41 עמ', 2MB, מוסר
§עמק הבכא, הספד על ר' יחזקאל לנדא, ייטלש, ברוך בן יונה, פרג, 5553
§עמק הבכא, דעמאנט, יוסף בן ציון אב"ד יאלטא, ווילנא תרנ"ד, 52 עמ', 2MB, הספד על הנצי"ב
§עמק הבכא, ר' שלמה זלמן ב"ר יהודה ליב, ווילנא, תקצ"ו, 22 עמ', 1MB, הספד על ר' אברהם אבלי ב"ר אברהם שלמה ועל ר' משולם זלמן ב"ר יעקב אוריה
§עניית אמן, שעכטער, נחום שמריהו, קלוזש, 5696, 39 עמ', 2MB, הספדים על ר' אברהם מתתיהו משטעפאנעטש, ועל ר' מנחם נחום
§עצי זית - אופל מאורות, ר' יצחק יוסף זילברברג, ווארשא, תרפט, הספדים על ר' מאיר דן פלאצקי, ור' נחום רוזנפלד, עם "דבר הלכה" - חידושים שונים
§עקידת יצחק - הספדים על הרב יצחק ברכה זצ"ל, הרב ינון עובדיה ברכה, בני ברק, 5780
§עת ספוד, הויזער, משה, דרוהוביטש, 5659, הספד על ר' יחזקאל משינאווע, 15 עמ', 1MB
§עת ספוד, ר' שלום מרדכי מברזן, מונקאטש, 5660, הספד על ר' צבי הירש רפפורט, 35 עמ', 1MB
§עת ספוד, ר' שלמה ב"ר גרשון ליב הכהן קליין , 1MB, פאקש - תרנ"ח חומר למספידים לפי פרשיות התורה, מועדים, לפי שמות אנשים ונשים, 22 עמ'
§עת ספוד, רבי דוב בעריש ברבי מנחם מ., ווארשא, תרנ"ד, 31 עמ', 1MB, הספד על ר' יעקב לנדא
§פורת יוסף, ר' צבי הירש ב"ר יחיאל מיכל הכהן, ווילנא, 5639, 32 עמ', 1MB, הספד על הבארון יוסף גינצבורג
§פלגי מים, ר' מנחם מנדל אב"ד שטוצין, ווארשא, 5628, 52 עמ', 2MB, הספד על ר' ישעיה מושקאט
§פלגי מים, מישעל, אליעזר סגל, לבוב, 5654, 52 עמ', 3MB, הספד על ר' יהושע רוקח מבעלז. מעמ' 26- דרוש בפלפול ואגדה לכבוד הנפטר.
§פלגי מים - מהדו' ג' ח"א, הספדים על האדמו"ר מצאנז ומסטרופקוב, צויבל, ניסן בן דוד, בני ברק, 5778
§פלגי מים - מהדורה תליתי - חלק שני, הרב ניסן בן דוד צויבל, בני ברק, 5781
§פקודת הצדיקים מדוב"ר טו"ב, טעמפלער, דובעריש, קראקא, 5644, 60 עמ', 2MB, הספד על ר' שמעון סופר
§צבי בארץ חיים, ליבמאן, יהודה אידל ממינסק, ווילנא, 5599, הספד על ר' צבי זאלצמאן, 56 עמ', 1MB, תולדותיו, ודרוש על אושר הנפש
§צבי ישראל, קזלובסקי, משה מנחם מענדל, ווילנא, 5670, 36 עמ', 2MB, הספד על ר' צבי הירש רבינוביץ. מעמ' 18 - "נצח ישראל" - דרשה
§צדיק לברכה, אייזנשטאט, בן ציון, נ"י 5679, 44 עמ', 1MB, הספד על ר' חים סולובייציק, עם תולדותיו
§ציון לר' משולם שרגא פייבל לאבל-מנדלזון, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצה, 26 עמ', 918KB
§ציון למר אלתר לוין, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצד
ציון לנפש, ר' יוסף ב"ר יצחק אייזק, הספד על ר' יצחק אייזק חבר אב"ד סוואלק, ר' אריה ליב אב"ד קאוונא, ר' מאיר הלוי אב"ד בריינסק ור' אליעזר ב"ר יחזקאל הלוי מהוראדנא, ור' אליעזר יצחק הלל אב"ד וולאזין, יאהאנניסבורג תרט"ז, 26 עמ'
ציון לנפש, ר' יוסף וילדמן חבר, הספד על אביו ועל עוד חכמים, יוהניסבורג תרט"ז, 25 עמ', 3.4MB, §ממקור אחר, 2MB, 49 עמ'
§ציון לנפש, הספדים על יחזקאל בן אהרן דוד רובינשטיין, ניו יורק, 5771
§ציון לנפש חיה, גוטווירטה, אליהו יהודה הכהן מק"ק לבוב, לבוב, 5686, הספד על ר' מאיר אראק, 134 עמ', 5MB
§ציון לנפש חיה, אפשטיין, מרדכי ב"ר יהושע חיים, ווילנא, 5670, הספד על אשתו חיה, 28 עמ', 576KB
§ציון לנפש חיה, פפד"מ, 5692, הספדים ודברי זכרון על שרה הורוויץ
§ציון לנפש יקרה - והוא מספד מר, אייזיק ליב בן שרגא עזרי, ווילנא, תרנג
ציר הצירים, שמשון כהן מודון, שיר הספד על ר'יהודה בריאל, ונציה תפב, 29 דפים, §ממקור אחר
§צפנת פענח, אשר ניסן בן יהודה ליב, ווילנא, תרלה, 145 עמ', 12MB, הספד על ר' מנחם נחום נתן מבירז, ☼ממקור אחר
§צרור החיים, פייוולזאהן, ישראל בנימין בענדט ב"ר ברוך, ווארשא, 5674, 139 עמ', 8MB, הספדים, עם מפתח מקורות
§קדוש ישראל, יוסף פעלדבערג, ווילנא, תרמ"ד, הספד על ר' ישראל ליפקין
§קול אריה, אריה דוב ב"ר יעקב פרץ, ווארשא תרנ"ו, הספד על רי"ד סולובייצ'יק
§קול בוכים, יפית, ברוך בן רפאל הלוי, ווארשא, 5657, הספד על ר' יצחק אלחנן ספקטור, 34 עמ', 2MB
§קול בוכים, הספד על ר' יחזקאל פאנעט, דעעש, 13 עמ', 1MB
§קול בוכים, קאהן, מרדכי ב"ר יהודה ליב, קראקא, 5651, הספדים על ר' יוסף שאול נתנזון ור' שמחה רעהפיש והמלבי"ם, 12 עמ', 1MB
§קול בכיות, הורביץ, יעקב יוקל הלוי, לבוב, 5648, הספד על ר' משולם יששכר הורוביץ, 18 עמ', 1MB
§קול בכיי, אייזנשטאט, בן ציון, ברוקלין, 5695, הספד על ר' משה חיים רבינוביץ, עם "דמע עיני", הספדים קצרים, 48 עמ', 1MB
§קול ברמה נשמע, רבי ישראל מרדכי מו"ר בלודז, ווארשא, תרל"ה, 34 עמ', 2MB, הספדים על ר' אברהם מטשכנוב, ר' יעקב מראדזמין, ור' אליהו מגריידיץ
§קול דוד, ליסקער, דוד ב"ר משה, לבוב, 5654, הספד על ר' יהושע רוקח
§קול מר, סוראוויץ, שמעון אריה ב"ר שאול כהנא, ווארשא, 5639, הספד על ר' יו"ט ליפא מביאליסטוק, 9 עמ', 1MB
§קול נהי, ר' משולם זיסא חמידס, הספד על הברון יצחק זאב המכונה הערר ריטטער פאן ווילהעלם גוטמאן, פרעמישלא תרנ"ה
§קול נהי, הספד על ר' דובער ארינשטיין, רבי נחום ווייסבלאט, ברדיטשוב, תרס"ד, 20 עמ', 1MB
§קול נהי, שלמה יחזקאל ב"ר שמואל סג"ל, ווילנא, 5657, הספד על ר' יצחק אלחנן ספקטור, 29 עמ', 2MB
§קול נהי, לנדא, יוסף ב"ר מנחם מענדל, טשרנוביץ, 5611, הספד על ר' ישראל רוזין, 56 עמ', 3MB
§קול נהי, לנדא, יוסף ב"ר מנחם מענדל, פרעמישלא, 5639, הספד על ר' ישראל רוזין, 62 עמ', 3MB
§קול נהי, וינר, איצק, פרשבורג, 5625, הספדים על ר'שלמה אולמן, ר' בנימין וולף הירש אב"ד טאסאלטשאן, ר'ישעיה בענעט, ר' יוסף חנניא ליפא אב"ד פרעמעסלע, ור' שבתי דיאמנד, עם "קול תודה" למשה מונטיפיורי, 14 עמ', 1MB
§קול נהי, צערנדארף, אברהם ב"ר ליפמן לוי, אמשטרדם, 5578, הספד על ר'יעקב משה ב"ר שאול, 34 עמ', 1MB
§קול נהי, בלוי, יצחק שלמה, ירושלים, 5660, הספד על ר' עמרם בלוי, 14 עמ', 1MB
§קול נהי, גורדון, יהודה ליב, ירושלים, 5670, הספד על ר' ישראל סלאנט, 21 עמ', 1MB
§קול נהי, ר' וואלף פאשעלעס , 1MB, פראג - תר"ב הספד על הג"ר נחום טרעביטש ז"ל אב"ד ניקאלסבורג
§קול נהי בכי תמרורים, בירבראיער, אלתר, טשרנוביץ, 5696, הספד על ר' מנחם נחום מטשרנוביץ, 19 עמ', 1MB
§קול נהי ומספד מר, חנהליס, נפתלי הלוי, אודיסה, 5664, הספד על ר' דוד משה מטשורטקוב, 43 עמ', 2MB
§קול נהי מציון, ירושלים, 5649, הספד על חנה קילא פרידלנד, 15 עמ', 1MB
§קול תרועה, ר' נחום אש, הספד על ר' יצחק מאיר מפילץ, פיעטרקוב, 5680
קונטרס המספיד, אדולף ילינק, וינה תרמד, 48 עמ', רשימת הספדים, §ממקור אחר
§קינה לדוד, הלר, יחיאל ב"ר אהרן, חמ"ד, על ר'דוד לוריא, 17 עמ', 1MB, ☼ממקור אחר
§קינה לדוד, וויטקאווסקי, שלמה זלמן, אלטונה, 5620, הספד על ר' בן ציון עטלינגר, 25 עמ', 1MB
§קינה לדוד, דוד כץ ממאטערסדארף, וינה, 5621, הספד על ר'אברהם אב"ד פרשבורג ועל ר'יעקב עמדין, 13 עמ', 1MB
§על שפים קינה, פרידמאן, אליעזר אליהו, ווילנא, תרנא, 23 עמ', 1MB, קינה על שמואל יוסף פין
§קינים והגה, סמאלענסקין, פרץ בן משה, פראג, תרכז, 17 עמ', 1MB, הספד על ר' שלמה יהודה ליב רפפורט, ☼ממקור אחר
§קינים והגה וחי, אלמנצי, יוסף, פראג, תרא, 57 עמ', 2MB, הספד על ר' יעקב פארדו
§קינת דוד, שטראשון, דוד, ווילנא, 5646, הספד על ר' מתתיה שטראשון, 7 עמ', 1MB
§קינת יהודה וישראל, ר' שלמה זלמן בן יהודה ליב, ווילנא, תריח, 45 עמ', 2MB, הספד על ר' יהודה ליב אב"ד דענאבורג, ועל ר' ישראל ב"ר אליער אב"ד וילנא, ממקור אחר, 46 עמ', 2MB,
§קינת סופרים, גלאז, שמואל הכהן, זאלעשטשיקי, הספד על ר' ישראל דוד שמחה בונם סופר, 34 עמ', 3MB
§רגשי לב, שפער, יהודה ליבוש, פיעטרקוב, 5665, הספד על האדר"ת, 16 עמ', 988KB
§רוח חיים, רבינוביץ, בנימין דוד, ווארשא, 5614,הספד על ר' חיים דודזון, 24 עמ', 1MB
§רמת שמואל, הספד על ר' שמואל מוהליבר, מאות אליקום געציל מדווינסק, ווילנא, תרנ"ט, 83 עמ', 4MB
§רמת שמואל, לנדא, יצחק אליהו, איידטקוהנען, 5633, הספד על ר'שמואל שטראשון, 26 עמ', 1MB
§רשפי קשת, אברהם מסטאוויסק, קניגסברג, הספדים על ר"ע איגר ועל ר' אליהו אב"ד קאליש, 39 עמ', 1MB, ☼ממקור אחר, קוניגסברג תריב, 40 עמ'
§שאגת אריה, רבי יעקב עמדין, אמשטרדם, תקט"ו, 17 עמ', 1MB, הספד על גיסו ר'אריה לייב, ממקור אחר, 15 עמ', 1MB
§שארית יוסף, גיביאנסקי, יוסף בן יעקב, ווילנא, 5624, 68 עמ', 2MB, הספד על ר' יוסף באמער מסלוצק
§שדה בוכים, ר' שמעון ראבי, קראקא תרס"א, הספד על שמעון בנימין וולף רוטשילד, 32 עמ', 1MB, ≡ממקור אחר, 8MB, 36 עמ'
§שדה בוכים, רבי מרדכי יצחק ב"ר חיים יהודה וינצימר, ירושלים, תרכ"ג, 37 עמודים כפולים, 5MB, הספדים על שבעה צדיקים. מעמ' 23 - הנהגות ישרות.מעמ' 27 - תפילות לי"ב שערים, על קברי צדיקים. מעמ' 35 - פסוקי בטחון
§שופריה דיעקב, יאליש, דוד אלימלך, לבוב, 5656, 46 עמ', 3MB, הספדים על ר' אברהם יעקב מסדיגורא
§שושנים לדוד, אמשעיעוויץ, אשר, ווארשא, 5640, 56 עמ', 2MB, הספד על ר' דוד ששון
§שיח יצחק, שמעלקיש, יצחק יהודה, לבוב, 47 עמ', 3MB, הספד על ר' שלמה קלוגר. מעמ' 34 - חידושים שונים
§שיח שלמה, קלוגר, שלמה ב"ר אברהם בנימין, פאשאני, 5676, "אבל יחיד" - הספד על ר' אברהם בנימין קלוגר, כולל "אבל רבים" - על בני ישראל שמתו במלחמה, על עוון הדור ועל מצבנו המוסרי, ועל נפילת גבורי ישראל. מעמ' 71 - "דבר הלכה" על גיטין יג. מעמ' 77 - "ציון לנפש יקרה" - על אמו. מעמ' 81 - "מצבת זכרון" - להקמת מצבות על רא"ב קלוגר ואשתו. מעמ' 102 - "לחם עוני" - חידושים התלמוד ובפוסקים
§שלש דמעות, קאהלענבערג, משה, בילגורייא, 5696, 96 עמ', 4MB, הספדים על מאורעות תרפ"ט, על החפץ חיים עם תולדותיו, הספד על ר' מאיר שפירא ותולדותיו, הספד על ראי"ה קוק ותולדותיו, הספד על ר' יוסף ראזין ועוד
§שלש יבבות, קארלסבורג, ליב, מיינץ, 5646, 37 עמ', 1MB, הספד על ר' יהודה לייב שייאר
§שלשים הספדים, ר' יעקב לעווינזאן, 1MB, ברוקלין תש"ג, 64 עמ', ממקור אחר, 62 עמ'
§שם משמעון, לעוויטאן, חיים שאול בן יעקב ישעיה, ווילנא, תרסא, 68 עמ', 3MB, הספד על שמעון וואלף רוטשילד, עם ביאור על תפלת ההשכבה, תשובות בהלכות אבלות, והערות על יו"ד סי' שלה
שם עולם, הספד על אברהם המבורגר
§שם עולם, געלבארד, יהודה צבי, קולומיה, 5646, 15 עמ', 755MB, הספד על משה מונטיפיורי
§שמחת משה, הספדים, משה קליין, חיפה, תשפא
§שמש ומגן, געלבארד, יהודה צבי, קולומיה, 5647, 19 עמ', 943KB, הספד על ר' ישעיהו מאיר שפירא
§שני אליהו, רבי יוסף חיים מבגדד הבן איש חי, ירושלים, תרס"א, 94 עמ', 13MB, דרשות להספיד את אביו. מעמ' 56 - "נוה צדיקים" - הספדים על חכמים שונים
§שערי דמעות, ר' מנחם מנדל קערנגיל, קראקא, 5661, 48 עמ', 1MB, הספד על שמעון בנימין רוטשילד
§שר וגדול, וואלפערט, יחזקאל, ווילנא, 5669, 31 עמ', 1MB, הספד על הבארון נפתלי הירץ גינצבורג
§שרט בנפש, ווישניטץ, יוסף ב"ר אהרן שמואל, קראטאשין, 5618, 22 עמ', הספד על אשתו בלימה
§תאניה ואניה, גרוספלד, יחזקאל, מונקאטש, 5647, 55 עמ', 2MB, הספד על שבעה גדולים. מעמ' 35 - "חנוכת הבנין", על ענייני חנוכה
§תאניה ואניה, הספדים על ר' דוד יצחק מן, כפר חסידים, תשעב
§תולדות אברהם, רבינוביץ, בנימין דוד, ווארשא, 5635, 31 עמ', 2MB, הספד לר' אברהם מטשעכנאווי
§תפארת יהודה, סלאסטש, דוד שלמה, ירושלים, 5657, 21 עמ', 1MB, הספד על ר' ירוחם יהודה ליב פרלמן
§תפארת צבי, ר' דוד אסף אצאפ, 1MB, ווארשא תרצ"א, הספד על הג"ר צבי הירש לעווין ז"ל אב"ד ברלין

מועדים - אגדה
(מועדים בהלכה)
(מועדים בהלכה ובאגדה)
§אבל ונחמה, מלמד, נ., תל אביב, פרקים לתשעה באב, מאת הרבנות הצבאית
§אבל ונחמה, משבת חזון עד שבת נחמו, ירושלים, תשו
§אבן השהם - על המועדים, משה קלזן, ירושלים, 5782
§אבן יחזקאל, ר' אברהם וויינפעלד, ניו יורק תש"י, על מועדים, 274 עמ', 11MB
§אבן שלמה - מועדים א, על פסח ומועדים, שיינברגר, שלמה זלמן בן משה, בית שמש, 5776, 212 עמ', 3MB
§אבן שלמה - מועדים ב, שבועות, בין המצרים, חנוכה ופורים, שיינברגר, שלמה זלמן בן משה, בית שמש, 5778, 227 עמ', 4MB
§אבני שהם, גאלדמאן, אהרן בן מאיר, על ארבע פרשיות, פורים ומגילת אסתר
אגדת פך השמן, שמואל אלכסנדרוב, ורשה תרנב
§אגרת הפורים, על ימי הפורים, עם מפתח מקורות, לאער, אהרן שלמה בן נתנאל, לייקווד, 5768, 212 עמ', 2MB
§אגרת הפורים, מדרשי אגדה וממאמרי הש"ס, בענין נס פורים, ר' מאיסארי קושקאש, סלוניקי התרי"ג, 14 עמ', 1.1MB
אגרת הפורים, קשלרי, ישראל קרשקש בן יוסף, מדרשי אגדה וממאמרי הש"ס, בענין הנס הנעשה בימי מרדכי ואסתר, סלוניקי תרי"ג, יג דף
§אגרת הפסח, מאמר גאולת מצרים, אראנזאן, אליעזר הלל ב"ר יצחק, פפד"מ, תרמ"ד, 7 עמ', 1MB
§אגרת הקודש, ר' שמשון מאוסטרופולי, עם "אורות חיים", מאמרים בענייני פסח, לר' חיים כהן, ,
§אגרת פורים חבובי, קריגער, אליעזר ליבער בן אפרים פישל, ווארשא, תרס"ח, רמזים לפורים בתורה, 28 עמ', 2MB
§אדרת הסופר - אדר, מדברי החתם סופר על חודש אדר, מכון אוצרות הסופר, לונדון, 5771
§אהבת כלולתיך, על חג הפסח, שטיינהויז, דוד, ירושלים, 5776
§אהל יעקב, טומשוב, יעקב ב"ר שמעון, ויניציאה, 5422, דרשה לר"ה, 13 עמ', 1MB
§אהל משה - ענייני ימי הפורים ומגילת אסתר, שיינערמאן, משה יוסף בן אלחנן, ברוקלין, תשסח
§אהל משה ח"ב - מועדים, דרשות, פארהאנד, משה, ברוקלין, 5765
§אהל רחל - אלול ועשרת ימי תשובה, דרכי מוסר ועבודה ה', אויערבאך, שמואל, בני ברק, 5773
§אהל רחל - חנוכה ופורים, דרכי מוסר ועבודה ה', אויערבאך, שמואל, בני ברק, 5772
§אהל רחל - מועדים, דרכי מוסר ועבודה ה', אויערבאך, שמואל, בני ברק, 5773
§אומר ברקאי - תנובת שדי - קריה נאמנה, בעניני פסח ועניינים שונים, דיין, נסים, בני ברק, 5776, 125 עמ', 3MB
§אוצר החגים והמועדים א, ר' נחום וואלף, ניו יורק תרצ"ט, ראש השנה, 233עמ', 5MB
§אור גדליהו על המועדים, שור, גדליה בן אברהם, ברוקלין, תשנח
§אור החגים, ר' אורי לאנגנער, ברוקלין, 1955
§אוצר חביב - חג מתן תורה, מאמרי מוסר, ישיבת כנסת חזקיהו, רכסים,
§אוצר חביב - ראש השנה, מאמרי מוסר, ישיבת כנסת חזקיהו, רכסים,
§אוצר מאמרים - אורו של רשב"י - ל"ג בעומר, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשסט
§אוצר מאמרים - בין המצרים, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשסט
§אוצר מאמרים - חנוכה, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשסט, 99 עמ', 6MB
§אוצר מאמרים - שבועות, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשסט
§אוצר מאמרים לפסח, רומפלר, אהרן צבי,
§אוצרות יוסף ל"ג בעומר, הגה"ק רבי יוסף ענגיל זיע"א, ירושלים, 5775
§אוצרות פורים - מריח ניחוח, בענייני פורים ומגילת אסתר, רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא, עפולה, 5782
אור העבודה - חנוכה וימי השובבים, ר' דוד הרשלר, שיחות, 74 עמ', 4MB
אור העבודה - פסח
§אור חדש, מהר"ל, פראג, שס, על פורים
§אור ימי הפורים, בצרי, שלמה בן דוד שלום, בני ברק, 5774
§אור ימי הפסח, בצרי, שלמה בן דוד שלום, בני ברק, 5774
§אור ימי ספירת העומר וחג השבועות, בצרי, שלמה בן דוד שלום, בני ברק, 5774
§אור שבעת הימים, רבי יצחק יעקב ריינעס, ווילנא, תרנ"ו, על החגים
§אורה ושמחה, ריינעס, יצחק יעקב ב"ר שלמה נפתלי, ווילנא, תרנח, על פורים בפרט ועל יעוד ישראל בכלל
§אורה ושמחה, בורנשטין, שמואל יעקב בן יששכר דב, בני ברק, תשסז, 412 עמ', 2, עיון בענייני פורים
§אורה לפורים, קאפיל ב"ר אביגדור הכהן, ווילנא, תרל, על פסוקים ומאמרי חז"ל בענין מפלת המן וגדולת מרדכי, וביאור "חייב איניש לבסומי", ודרשה על אהבת רעים, 34 עמ', 2MB
§אורה של תורה שיחות - שבועות-מתן תורה, בן יוסף, סעדיה, בני ברק, 5777
אורות המועדים - בני בינה - חנוכה, בהמ"ד בני יששכר - דינוב, 94 עמ', 3MB
אורות המועדים - חג השבועות, שיחות, 52 עמ'
אורות המועדים חלק א, מאמרי עיון, ר' שמואל יצחק צוקר, ירושלים תשעב, 281 עמ', 9MB
אורות המועדים חלק ב
אורות המועדים, שבועות, עלון, מכון תפארת דינוב, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
אורח לחיים, ר' שלמה אפרים לונטשיץ, לובלין שנה, דרושים לראש השנה ויום הכפורים לפסח, וזמר לסעודת כל יום
§אורח לחיים, ר' אפרים בן אהרן, לובלין, שנה, 132 עמ', 11MB
אורח לחיים, ר' שלמה אפרים לונטשיץ, אמשטרדם תקל
אורח לחיים, ר' שלמה אפרים לונטשיץ, למברג תריח
§אורח לחיים, לונטשיץ, שלמה אפרים ב"ר אהרן, לבוב, תריח, דרשות לר"ה ויוה"כ ופסח
אורח לחיים, ר' שלמה אפרים לונטשיץ, וילנא תרלח
אורח לחיים, ר' שלמה אפרים לונטשיץ, ורשה תרמא
§אורח לחיים, לונטשיץ, שלמה אפרים ב"ר אהרן, ווארשא, תרמא, 95 עמ', 5MB
אורח לחיים, ר' שלמה אפרים לונטשיץ, ורשה תרנד
§אורח לחיים, דרושים לר"ה, יוה"כ ופסח, עם תולדות המחבר, לונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרן, ירושלים, 5769
§אורחות תשובה, בענין תשובה וימים נוראים, גרוסברד, לוי, מודיעין עילית, 5776
§אות ופלא, עיונים בעשר המכות, בהקבלה לעשרה מאמרות בראשית, דויטש, קלמן אברהם בן יצחק, לייקווד, 5773
§אילה שלוחה מועדים וזמנים, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, תשסג, 173 עמ', 7MB
§אילן אילן במה אברכך, דברי אגדה בענייני ט"ו בשבט, אוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכי, ירושלים, 5776
§אילנות השדה, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5770, הלכות, מנהגים, טעמים ורעיונות על טו בשבט, עם לוח ברכות הנהנין
§אילת השחר, ר' בנימין דוד ראבינאוויטש, 1MB, ווארשא - תרל"ט מאמרים לחנוכה
§איתן שמואל, ר' שמואל מנחם הלוי פיין, 3MB, דיטרויט - 1934, הגיונות על ימים נוראים ומועדים
§אכילה בהלל - חלק האגדה, מנהגי אכילה בחנוכה, הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5779
§אלה מועדי - חלק ראשון, על המועדים, אליעזר בן-דוד, ירושלים, 5744
§אלומת יוסף, דרוש ליום כיפור על חומרת עבירות שבין אדם לחברו, דעמאנט, יוסף בן ציון אב"ד יאלטא, ווארשא, תרעא
§אמונת חכמים, גינצבורג, דובער יהודה ליב ב"ר נחמיה, ווילנא, תרנב, כולל: "נס חנוכה" - להוכיח שהיה נס, ומאמר נגד ספר "אגדת פך שמן" שהפך היה רק משל, ו"מרחב שאול" נגד ספר "מצרי שאול" בענין חשש קבורה ממיתה מדומה
§אמרי אבא, אב"א מסיגוט, סיגעט, תרפו, 184 עמ', 13MB, מאמרים למועדים
§אמרי אברהם - מועדים, חזן, אברהם, ירושלים, תשעב
§אמרי אליהו, סדר ליל ראש השנה ויום ראש השנה, הרב אליהו הלוי, בני ברק, 5782
§אמרי זאב, ר' זאב וואלף שטיינפעלד, פיעטרקוב, תרסה, דרשות למועדים והספדים, והדרנים ע"ד פלפול לסיום הש"ס וסדרי משניות, 347 עמ', 15MB
§אמרי חיים-חלק ב, לערנער, חיים אריה, ירושלים, תשיח, על מועדים
§אמרי טל, טביומי (גוטנטג), טוביה יהודה, תל אביב, תשיד, על מועדים
§אמרי יאי, ר' בן ציון אייזענשטאדט, ניו יורק תרפ"ג, דרשות לתקיעת שופר, שבת שובה וכל נדרי, 16 עמ', 1MB
§אמרי יהודה על המועדים א, רוזנר, יהודה, סג"ל, קרית אתא, תשלה
§אמרי יהודה - מועדים א, רוזנר, יהודה, סג"ל, ירושלים, תשסה
§אמרי יהודה על המועדים ב, רוזנר, יהודה, סג"ל, קרית אתא, תשלז
§אמרי יושר, ר' גדליה סילווערסטאן, 1MB, וושינגטון - 1928, דרשות לימים נוראים
§אני לדודי, על עבודת חודש אלול, שטיינהויז, דוד, ירושלים, 5776
§אסיף לחג הסוכות, ר' משה צבי נריה, ירושלים, תרצט
§אסיפת שמועות - חנוכה ופורים, אידלשטין, ירחמיאל גרשון, בני ברק, תשסח
§אסיפת שמועות - תשרי, אידלשטין, ירחמיאל גרשון, בני ברק, תשסו
§אסף חיים, בעניין האושפיזין, וסגולות הסוכה, ו"מצוה בו יותר מבשלוחו" בעשיית סוכה, ופירוש ר"א פאלאג'י על קהלת, אוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכי, ירושלים, 5772
§אספרה שמך לאחי - סיפור נס חנוכה, משי זהב, ישראל יצחק, מודיעין עילית, 5764
§אספרה שמך לאחי - מתן תורה, משי זהב, ישראל יצחק, מודיעין עילית, 5764
§אסתר המלכה, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסג, על ענייני הפורים בהלכה ובאגדה, ועל מגילת אסתר וענייני תפילה
ארבע התעניות ובין המצרים, עם תוכנת חיפוש
§ארץ צבי, ר' צבי הירש אבד"ק סאנטוו, מונקאטש, תרמז, דרשות לר"ה, שבת תשובה ועיוה"כ והספדים
§ארץ צבי מועדים, רבי אריה צבי פרומר, תל אביב, תשמ"ה
§אש דוד - חג השבועות, בענין תלמוד תורה, פיירסטון, דוד יהודה, מודיעין עילית, 5775
§אשיח בפקודיך, בענייני ספירת העומר וחג השבועות, עם "בן יקיר", "דברי כאש", חידושים בעניינים שונים, דיין, נסים, בני ברק, 5776
§אשכול יוסף - ימים נוראים, סימן טוב, יוסף חי, ירושלים, 5774, 44 עמ', 3MB
§אשכול יוסף - שמחת בית השואבה, סימן טוב, יוסף חי, ירושלים, 5776
§אשכול יוסף - מפסח עד ל"ג בעומר, סימן טוב, יוסף חי, ירושלים, 5776
§אשכול יוסף - פורים, מדוע זכה המן שבני בניו ילמדו תורה, סימן טוב, יוסף חי, ירושלים, 5776
§אתה בחרתנו - חג השבועות, וילהלם, נחמן יוסף, בני ברק, 5776
§אתה בחרתנו - רעיונות על סוכות, וילהלם, נחמן יוסף, בני ברק, 5774
באורך נראה אור - קובץ מאמרים לחנוכה, לזכרו של סגן דני כהן הי"ד, תשסד
באר יעקב - מועדים, ר' יעקב יעקב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור חגי ישראל, ממקור אחר, ממקור אחר
§באר יעקב - מעגל השנה - ח"א, על מועדים, יעקב יעקב, בני ברק, 5778
§בהיות הבקר, ברך, שאול, ורנוב, תרצ"ב, חידושים לחג השבועות, ועל התנ"ך
§בהר סיני, בענייני אלול, ר"ה ושבת שובה, עם "מטוב נהורך", בענייני יוה"כ, עם "וענן ה' עליהם" בענייני סוכות ושמחת תורה, "אהלי שם" בעניינים שונים, ר' נסים דיין, בני ברק תשעז
§בונה ירושלים, כהן, חיים אורי ב"ר בצלאל, ווילנא, תרנט, דרושים לשבת חזון, לשבת נחמו ולשבת מברכין חודש אלול, הספדים, ביאורי פסוקים וחידושי ש"ס
§בוצינא קדישא, בענייני לג בעומר, כולל קונטרס "מעלות וסגולות היום", מעלות היום מתוך ס' "והוכיח אברהם" לר"א פאלאג'י, "כבוד מלכים" לר"ש העליר, "הלולא רבא" על מעלת הרשב"י, "נס על הגבעה" לר"ש שאלל, בעריכת ר' יוסף חיים בן מרדכי אוהב ציון, ירושלים 5776
§בחירי סגולה, תפילות והנהגות ראש השנה, ע"פ האריז"ל ובעש"ט, זיתון, אברהם, בית שמש, 5774
§ביום הזה באו, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשעב, מאמרים לקבלת התורה
§ביד רמה, בענייני פורים ופסח, עם "בדרכי ה'" בענייני פסח, "בנסוע הארון" - הספדים, דיין, נסים, בני ברק, 5775
ביכורים, שיחות לשבועות -- הרב עדין שטיינזלץ
בינת יששכר, ר' יששכר בער בלוך, דרשות למועדים, פראג תקמה
§בית אהרן, רבי אהרן כהן, ירושלים, תשכ"ב, על מועדים, חלק שני, 194 עמ', 13MB
בית אהרן, על פסח, 40 עמ', 2.5MB, מתוך ספר גדול יותר
§בית אולפנא א, ר' יעקב אבראהאם, ניו יורק תשי"ג, מאמרים על התפילות בימי הסליחות, ר"ה, יוה"כ וסוכות, 160 עמ', 6MB
§בית אולפנא ב - זכור לאברהם, ר' יעקב אבראהאם, ניו יורק תשי"ג, 160 עמ', 6MB, על ימי הסליחות, ר"ה, יוה"כ וסוכות. מעמ' 158 - תוכן עניינים, מפתח מקורות ומפתח נושאים - מעורבב
§בית היין, עניני פורים, וילהלם, נחמן יוסף, בני ברק, 5774
§בית הלוי, ברוך פרנקל, לעמברג תר"ע, דרשות על חנוכה, 75 עמ', 4MB
§בית טוביה, וויגאדער, מאיר יואל ב"ר יהודה ליב, ירושלים, תרעד, מאמרים לימים נוראים
§בית יעקב, ר' יעקב הורוויץ, ווילנא, תרכד, דרשות למועדים, 121 עמ', 7MB
§בית מדרש שמואל, ר' אברהם עבר הירשאוויץ, ירושלים תר"ע, דרשות לימים נוראים, על התורה, והספדים, 135 עמ', 6MB
§בלבבי משכן אבנה - חג השבועות,
§בלבבי משכן אבנה - חנוכה, 5770
§בלבבי משכן אבנה - ימים נוראים,
§בלבבי משכן אבנה - סוכות, 5770
§בלבבי משכן אבנה - פורים,
§בלבבי משכן אבנה - פסח, 5771
§בלבבי משכן אבנה - אחרי החגים, 5776
§בלבבי משכן אבנה - בין המצרים, 5776
§בלבבי משכן אבנה - דרשות על שבועות, 5776
§בלבבי משכן אבנה - יין של פורים, 5776
§בלבבי משכן אבנה - מועדי השנה א, 5775
§בלבבי משכן אבנה - מועדי השנה ב, 5775
§במעגלי הסופר, מדברי חתם סופר על ל"ג בעומר, מכון אוצרות הסופר, לונדון, 5770
במשפט תיפדה - שבועות, ר' פינחס דניאל רחלין, תשנח, הארות על חג השבועות ותהליכי הגאולה, וחידושים על מספר פרשיות בתורת הגילגול
§בן מלך - ימי הפורים, מינצברג, לייב, ירושלים, תשעב, ממקור אחר
§בן מלך - סוכות, מינצברג, נתן יהודה ליב, ירושלים,
§בן מלך - ימים נוראים, מינצברג, נתן יהודה ליב, ירושלים,
§בן מלך - חג המצות, מינצברג, לייב, ירושלים, תשעא, שיחות
§בן מלך - חנוכה [וט"ו בשבט], מינצברג, לייב, ירושלים, תשעא
§בן מלך - ספירת העומר וחג השבועות, מינצברג, לייב, ירושלים, תשעא
§בן מלך - בין המצרים, מינצברג, נתן יהודה ליב, ירושלים, תשעא
בני בכורי ישראל - פסח - חלק א, מאמרים על עבודת ימי הפסח, ר' אברהם צבי קלוגר, בית שמש, 624 עמ', 13MB
בני בכורי ישראל - פסח - חלק ב
§בני בכורי ישראל - פסח - חלק א, מאמרים באגדה, הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5779, 610 עמ', 16MB
§בנין אב - שיחות ומאמרים - מועדים, בקשי-דורון, אליהו, ירושלים, תשסב
§בעקבות מרן - אלול ותשרי, מתורת ר' עובדיה יוסף, שוורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5776, 88 עמ'
§בעקבות מרן - קונטרס התשובה, שוורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5775
§בעקבות מרן - ראש חודש, שוורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5776
§בעקבות מרן הרב עובדיה יוסף - סוכות - טעמי מצוות ד' המינים בסוכות, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5775
§בפי ישרים, מאמרים על יציאת מצרים ועניני פסח, אוהד שמואל דוידסון, אלעד, 5780
§בצלו חמדתי - סוכות, הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5782
בראש השנה יכתבון, קובץ מאמרים על ראש השנה, הוצאת תבונות על יד מכללת הרצוג, תשסג, ממקור אחר, עורך: אמנון בזק, 294 עמ'
§ברכות משה, ר' ברוך משה פייוועלזאהן, ניו יורק תשי"ב, דרשות למועדים, 176 עמ', 4MB
§ברכת אברהם - שבועות ומתן תורה, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, 5774
§ברכת מועדיך - שבועות, מרגולין, הדר יהודה, ירושלים, תשנט, 55 עמ', 1MB, מאמר ודברי תורה בגישה של שמחה לחג מתן תורה, עם מאמר "כיצד גדלים בתורה"
§ברכת מועדיך - שמחת מועדיך - תשרי ימים נוראים סוכות, מרגולין, הדר יהודה, ירושלים, תשסו
§ברכת מועדיך על יום הכיפורים, מרגולין, הדר יהודה, ירושלים, תשסג
§ברכת מועדיך לחיים, חלק א, ר' חיים פאלאגי, 19MB, אזמיר תרכ"ח דרשות למועדים וזמנים, 325 עמ'. מעמ' 310 - תוכן העניינים. מעמ'313 - מפתח מקורות
§ברכת מועדיך לחיים, חלק ב, ר' חיים פאלאגי, 20MB, אזמיר תרל"א דרשות למועדים וזמנים
§ברכת מועדים, ר' חיים קינאסט, 5MB, ירושלים תש"ז, על חג הפסח
§ברכת מרדכי - בין פסח לעצרת, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשסו
§ברכת מרדכי - חנוכה, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשסז
§ברכת מרדכי - ירח האיתנים, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשסו
§ברכת מרדכי - מוסר - במועדי השם ובתקופות השנה, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשנח
§ברכת מרדכי - פורים וד' פרשיות, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשסו
ברכת מרדכי - בין המצרים, באגדה, וגם בהלכה, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ירושלים תשעג, 370 עמ', 2MB
§בשיר מזמור, בני ברק, תשנט, 20 עמ', 1MB, לקט מרבותינו האחרונים על "על הנסים"
§גבעת שאול, בראך, שאול מנייטרא אבד"ק קאשוי, ורנוב, תרצד, על חודש אלול
§גור אריה, ספירת העומר ומתן תורה, ירושלים, תשסח, 49 עמ', 2MB
§גזירת אורייתא, על התענית בערב שבת פרשת חוקת, הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5780
§גיבורים ביד חלשים, עמרם קהתי, על חנוכה, תשסט, 3 עמ'
§גנזי ישראל - ג, מועדים, פרידמן, ישראל בן דוד משה, ירושלים, 5774
§גנזי מועדים - שבועות, זעלצער, יואל בן פנחס אלימלך, ניו יורק,36 עמ', 1MB
§גנת הביתן, פאטאק, יהודה הלוי, לונדון, תשד, על עניני פורים
§ד' אורי וישעי, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשעא, על העבודה באלול ור"ה, עם""לני ה' תטהרו" על עבודה ביוה"כ
§דביר קדשו - מועדים א, גולדברג, יעקב בן דב אריה, ירושלים, 5768
§דבר אליהו ח"ג, ר' אליהו אהרן מילייקובסקי-סאמונוב, תל אביב, תשו, דרשות למועדים, 289 עמ', 8MB
§דבר בעתו - חנוכה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסז, משמעות ניסי חנוכה
§דבר בעתו - ענייני טו בשבט ושבת שירה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסז
§דבר צבי לחנוכה, ר' צבי הירש מייזליש, ניו יורק, תשסב, מאמרים, 63 עמ', 2MB
§דברו על לב, ר' בן ציון אייזענשטאדט, ניו יורק תרפ"ז, דרשות למועדים, 120 עמ', 4MB
§דברות צבי - חט"ז - מועדים ב', שיחות מוסר, וייספיש, צבי בן שמואל א. ל., ירושלים, 5772
§דברי חן, דרשות על מועדים, ודברי ניחומים, אבעל, חיים נתן ב"ר משה, 134 עמ', 10MB
§דברי מוסר - אלול, יפה, דב, רכסים, 5769
§דברי מוסר - חנוכה, יפה, דב, רכסים, 5771
§דברי מוסר - ספירת העומר ושבועות, יפה, דב, רכסים, 5770
§דברי מועד - פורים, גולדשטוף, דוד נחום בן יעקב יוסף, ירושלים, 5769
§דברי מרדכי א, ר' מרדכי יהודה סטראל, ניו יורק תרע"ח, מאמרים על מועדים ומאמרים שונים, 64 עמ', 2MB
§דברי נפתלי חלק ג' - ימים נוראים וחנוכה, הלברשטאם, נפתלי, ירושלים, 5774
§דבש צבי על המועדים, חיים צבי ווייס, ברוקלין, 5778, §ממקור אחר
§דגל יהודה, ר' יהודה ליב לאזעראוו, ניו יורק תרע"ד, דרשות למועדים
§דברי חכמים לימים נוראים ונס לשושנים לימי חנוכה, חברה מעורר ישנים, תשנג, 158 עמ', 7MB, על אלול, ימים נוראים, סוכות וחנוכה
§דברי יוסף, דעמאנט, יוסף בן ציון אב"ד יאלטא, ווילנא, תרעג, דרוש לשבת הגדול, 15 עמ', 1MB
§דברי יחזקאל, דרשות למועדים, גוטמן, מתתיהו יחזקאל ב"ר שלום, קלוזש, 40 עמ', 2MB
§דברי פורים, שמחה אריה הלוי מהרובשוב, זולקווא, תקצד, 12 עמ', 1MB, שיר בעניין פורים
§דברי שפר - חנוכה, ר' פינחס שרייבר, תשעא, 97 עמ', 3MB, מתוך ס' דברי שפר על התורה
דברי תורה - דרשה לשבת הגדול, האדמו"ר מהאלמין, נ"י תשנו, 37 עמ', 1.1MB. מעמ' 29 - דרשה לסעודה שלישית
§דולה ומשקה - חנוכה, הורביץ, יעקב בן מנחם, ירושלים, תשסו
§דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת, הורביץ, יעקב בן מנחם, תשע
§דולה ומשקה - ימים נוראים ח"ב, הורוביץ, יעקב, אופקים, 5770
§דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות, הורוביץ, יעקב, 5773
§דלותי ולי יהושיע, ר' אברהם רעזניק, ניו יורק תרפ"ה, 27 עמ', 583 KB, נאום לראש השנה. מעמ' 43 - ביאור על תפלת "רבונו של עולם" שבברכת כהנים
§דלותי ולי יהושיע, רעזניק, אברהם, נ"י, תרפה, 27 עמ', 1MB, נאום לראש השנה, עם ביאור על תפלת "רבונו של עולם" שבברכת כהנים
§דעת המועדים, הרב ראובן שלוסברג, ירושלים, 5780
§דעת חיים - אלול ימים נוראים, וואלקין, חיים בן שמואל דוד, ירושלים, תשסד
§דעת סופר, גרינברג, אהרן, מיכאלעוויץ, תרפח, 113 עמ', 11MB, דרשות לר"ה, יוה"כ ושבת שובה
§דרוש פסח גדול, אמדן, יעקב בן צבי, אלטונא, תקל"ה
§דרוש לראש השנה, הופמן, מרדכי, נ"י, תרעב
§דרושי בדבר מלך חנוכה, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5779,עם מפתח נושאים
§דרושי בדבר מלך פורים, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5778
§דרושי בדבר מלך פסח, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5779
§דרושי בדבר מלך שבועות, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5779
§דרך אמונה, ר' יהודא הלוי ליפשיץ, 15MB, ווארשא תרנ"ה, בענין נס חנוכה (ח' פרקים), להוכיח צדקת חז"ל בענין הנס ובענין כל הנסים בכלל
§דרך ימה, דרשות לתשובה, ר' יעקב מאיר צבי אבד"ק שוראני, עם "הבה תמים" על שבת שובה ויום הקדוש, ורנוב, תרצו, 164 עמ', 11MB
§דרשה לחג הפסח ולחג השבועות ולקוטים, מרדכי ב"ר זאב דוב, נ"י, תרע
§דרשה לראש השנה, אברהם ב"ר דוד (הראב"ד), לונדון, תשטו
§דרשה לשבת שובה, לאדיר, אליעזר, סטרי, תרצג
§דרשות אליעזר, ר' אליעזר יהושע שפירא, 9MB, קיידאן תרפ"ט, דרשות למועדים, 225 עמ', ממקור אחר, 10MB, 224 עמ'
דרשות לימי הפסח, הרב שאול ישראלי
דרשות לימים הנוראים, הרב שאול ישראלי
§דרשות מהרי"ץ לז' אדר, דושינסקי, יוסף צבי, ירושלם, תשסג
§דרשות מהרי"ץ לחנוכה - חלק ראשון, דושינסקי, יוסף צבי, ירושלם, תשס
§דרשות מהרי"ץ לחנוכה - חלק שני, דושינסקי, יוסף צבי, ירושלם, תשס
§דרשות מהרי"ץ למועדי השנה, דושינסקי, יוסף צבי, ירושלם, תשסב
§דרשות לימים נוראים ולמועדים, רייך, ישראל, טירנוי
§דרשת תורת חסד, פרדקין, שניאור זלמן, לובלין, תרצב, 33 עמ', 2MB, בענין חנוכה, בדרך פלפול
§ה' אורי, על ראש השנה, שטיינהויז, דוד, ירושלים, 5776
§הארה דמטללתא, על סוכות, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5783
§הארה דמצריא, בענייני ימי בין המצרים, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5782
§הארה דנקיא, על גילוח בימי העומר, ע"פ דברי שער הכוונות, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5782
§הארה דעומרא, דברי שער הכוונות על לג בעומר, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5782
§הארה דפוריא, על שער הכוונות בדרוש לפורים, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5782
§הארה דפוריא, ע"פ שער הכוונות בדרוש לפורים, עם "פרה מעוברת", על קריאת פרשת פרה, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5782
§הגיון לדוד, חידושים בסוגיית חנוכה, נר דוד, מייזליש, דוד צבי הירש, עם אפוד בד לר' פנחס אליהו אב"ד וערישוב,בני ברק, 5760, 33 עמ'
§הגיונות אל עמי-חלק ראשון, עמיאל, משה אביגדור אבד"ק אנטוורפן, אנטוורפן, תרצג, דרשות לסליחות,ר"ה, שבת שובה, יוה"כ, סוכות, שמחת תורה, ושבת בראשית, 306 עמ', 11MB
§הדרת מלך, ראש השנה - מאמרים וביאורי תפלה, לסר, ישי בן דוד יעקב, ירושלים, 5774
§החודש אשר ישועות בו מקיפות, אוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכי, ירושלים, תשע, 175 עמ', 10MB, ענייני סגולות בחודש ניסן, וחידושים בהלכה ובאגדה בענייני ההגדה
§החודש אשר בו ישועות מקיפות, "ישראל לסגולתו" - סגולות לחודש ניסן, "גלגולתא דאגדתא", "פטפטיא דאוריתא" - חידושי הלכ ואגדה על ההגדה, אוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכי, ירושלים, 5774
§היום אתם יוצאים, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשעב, מאמרים לפסח, וביאורים להגדה
הילולא דר' שמעון בר יוחאי - ל"ג בעומר במירון, צביאלי, שמואל יהושע, תל אביב תרצ"ה, 11 עמ'
הימים הנוראים בהלכה ובאגדה, עם תוכנת חיפוש
§הין צדק, ר' מנחם מענדל שפירא, 6MB, מונקאטש - תרע"ג אמרים על חדשי השנה ועל המועדים
§הלילה הזה - שיחות הכנה לליל שמורים
§הלל ושמחה, בענייני חנוכה ופורים, גולד, דורון דוד בן שמואל יהושע, בני ברק, 5775
§הללו עבדי ה', ענייני הפסח וההגדה, ברעוודה, שלמה ליב, בני ברק, 5775
§המאור הגנוז במנורה הטהורה, שפירא, אריה ליב, ירושלים, תשנד, 98 עמ', 2MB,על משמעות נרות חנוכה והמנורה ומלחמת האמונה בכפירה
§המאסף והמזכיר, שמואל זאב, ברדיטשוב, תרנב, מאמרי חז"ל על תקיעת שופר, לעורר לעבודת ה'
§המה ינחמוני - מועדים, וינברג, צחק מנחם, ירושלים, תשסה
§המסורה - החשמונאים, מלכי החשמונאים, מלכי בית הורדוס, דרשות לחנוכה, גליברסון, אריה, קרית ספר, 5775
הנהגות חודש אלול וימים נוראים, ר' חיים רבי, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
§הרבי מדבר לילדי ישראל - מועדים וזמני השנה - אלול עד אדר Elul 5756, שניאורסאהן, מנחם מנדל - כ"ק אדמו"ר זי"ע נשיא דורנו, ברוקלין, ניו יורק, תשנו
§השופר - סמל לתשובה ולאחרית הימים, תשנט
ובחג הסוכות, קובץ מאמרים על חג הסוכות, עורך: אמנון בזק, 458 עמודים, תשע"א,
וביום צום כיפור ייחתמון, קובץ מאמרים על יום הכיפורים, עורך: אמנון בזק, 393 עמודים, תשס"ה, ⊠ממקור אחר
§וגבורתיך יגידו, על עשר המכות ועל שביעי של פסח, קוסובסקי שחור, דוד שלמה בן יצחק אברהם, בני ברק, תשס"ח, 182 עמ',1MB
ודברת בם - בחג המימונה, ר' אליהו ממן, נצרת עלית תשס"ט
§ודרשת בחגך - חנוכה, אבישי נתן מייטליס, נהריה, תשסט
§ודרשת בחגך - סוכות, אבישי נתן מייטליס, נהריה, תשסח
§ודרשת בחגך - פסח, אבישי נתן מייטליס, נהריה, תשסח
§והאיש משה, על ז' אדר, רוטנמר, שמואל, ירושלים, 5776
§והיית אך שמח, על חג הסוכות, שטיינהויז, דוד, ירושלים, 5776
§ויכתב מרדכי-חלק א, זאלצער, מרדכי ב"ר דוד הכהן, מונקאטש, תרצו, 46 עמ', 3MB. מעמ' 3 - "אהבת איתן" - דרוש לחנוכה על מעלת האחדות. מעמ' 26 - על בראשית. מעמ' 38 - דרוש "חנוך לנער" באידיש
§ויען אברהם, פלאהם, אברהם דוב בערוש, וינה, תרכז, 18 עמ', 2MB, דרשות לימים נוראים, חלק מספר גדול יותר
§ויעש העץ, גוטליב, מרדכי ר. י., קרית ספר, תשסח, על סדר תליית המן ונסי המגילה, 130 עמ', 2MB
§ויקהל דוד - תשעה באב, מיזלש, דוד דב בן יקותיאל יהודה, ברוקלין, תשסט, 31 עמ', 1MB, שמות בית המקדש
§ויקהל דוד, ר' דוד דוב מייזליש, ניו יורק, תשנג, 320 עמ', 9MB, על ר"ה ויוה"כ
§ופרצת למנחמיה ב - חנוכה, בית חב"ד במנחמיה, תשמב, 32 עמ', 2MB,
§זאב יטרף - חג הסוכות, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשנז
§זאב יטרף - חג הפסח, הוברמן, זאב בן שלמה, ניו יורק, תשמח
§זאב יטרף - חנוכה א, הוברמן, זאב בן שלמה, ניו יורק, תשלו
§זאב יטרף - חנוכה ב, הוברמן, זאב בן שלמה, ניו יורק, תשס
§זאב יטרף - פורים א, הוברמן, זאב בן שלמה, ניו יורק, תשלב
§זאב יטרף - פורים ב, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשנט
§זאב יטרף - ראש השנה, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשנד
§זאב יטרף - ראש חודש ועוד, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשסא
§זאב יטרף - תורה וחג שבועות, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשנב
§זאב יטרף - תשובה ויום הכפורים, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשנו
§זאב יטרף - תשעה באב ויומי דמשיחא, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשנח
§זאת נחמתי, ר'שלמה ינובסקי, ווארשא, תרנח, 161 עמ', 11MB, על מגילת רות, עם ביאור באידיש.מעמ' 46 - עם ביאור על אקדמות. מעמ' 124 - ביאור על הפטרת יום שני של שבועות. מעמ' 136 - ביאור על "יציב פתגם". מעמ' 143 - "תולדות פרץ" על בראשית פרק לח.
§זבד טוב - טעמי מצוות משלוח מנות, Y.C.S, לייקווד, נ.ג׳, 5773
זכויות כרימון - סימני ראש השנה, מקורות, מאמרים ומחשבות לזכרו של איל יהושע יברבוים הי"ד, רחובות, תשסד
§זכור לאברהם - חלק ב' - חג הפסח, ונונו, תומר אברהם, ירושלים, 5773, 258 עמ', 3MB
§זכור לאברהם - חלק ג' - חג השבועות, ונונו, תומר אברהם, ירושלים, 5773
§זכור לאברהם-חלק א'-חנוכה, פורים ומסכת מגילה, ונונו, תומר אברהם, ירושלים, 5774
§זכר אב, אליווענשטיין, זאב וואלף מווארשא, ווארשא, תרפט, להראות שדיני פסח וסוכות רמוזים בפסוקים
§זכרון דברים, טויבש, יצחק אייזיק אבד"ק בעלראד, וינה, תרלד, 29 עמ', 1MB, דרשה לראש השנה
§זכרון יעקב, ר' יעקב דוד גארדאן, נורפולק תשי"א, 225 עמ', 6MB, דרשות למועדים. מעמ'201 - חידושי סוגיות
§זכרון תרועה, ברנדס, מרדכי, לינעוייל תקס"ז, 14 עמ', 304KB, רמזים על ענין תקיעת שופר
זכרון תרועה, אסופת מאמרים לימים הנוראים לע"נ החייל אופיר אשר בסול הי"ד, תשסה
זכרון תרועה, מהות ראש השנה ותקיעת שופר, תשעז
§זמן שמחתנו, על סוכות ושמיני עצרת, כהן, דוד בן יוסף, ירושלים, 5770, 552 עמ', 7MB
§זמנים לששון, על מועדים, חיים דוב יוסף גרינעס, ליקוואוד, 5780, 176 עמ', 7MB
§חג המימונה, אשד, ליאור, ירושלים, 5775
חג הסוכות, ר' אברהם אלחנן שפירא, על חג הסוכות, עם "שיח איש" - אמרות והליכות של גדולי ישראל שנשמעו בשיחותיו של ר"א שפירא, ירושלים תשעז, 125 עמ'
חג הסוכות בהלכה ובאגדה, עם תוכנת חיפוש
חג הסוכות במחשבת חז"ל, נגן יעקב (גנק), חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה"
§חג הסוכות ומצוותיו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנז
§חג השבועות - חג מתן תורה, עמרם קהתי, תשסט
§חגוי הסלע - מועדים, יונה טאובה, קרית ספר,
§חגיגת הרגל, טעם למה שבחוצה לארץ עושים שני ימים טובים, ר' נתן בר' חיים עמרם, שאלוניקי תרי"ג, 10 עמ', 802KB
§חגים וזמנים, אייכנשטיין, יצחק אייזיק ב"ר אליהו, מונקאטש, תרצח, דרשות על המועדים
§חגים ומועדים, אשכנזי, טוביה, אנתולוגיה על חג הסוכות
§חגים ומועדים, פישמן (מימון), יהודה ליב הכהן, ירושלים, תשג
§חגים ומועדים, מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך, ירושלים, תשי
§חגים ומועדים, ירושלים, תרצב
חודש האביב, ענייני פסח, בטאון המועצה הדתית רמת גן, תשעא
§חודש ניסן פסח ויציאת מצרים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5775
§חותמו של כהן גדול, בענייני חנוכה בהלכה ואגדה, אדלשטיין, גרשון, בני ברק, 5765
§חזון התקופה, ר' אברהם יהושע ביק, ניו יורק תרצ"ז, 105 עמ', 1MB, דרשות למועדים ולאירועים שונים
חזון למועד, ר' אליעזר פלקלש, על ר"ה, יוה"כ וסוכות, פראג תקפ"ד
§חזור ושושן - ימים נוראים, בחבוט, אליהו, ירושלים, 5774
§חזיונות הרמ"א, ר' הורוויץ, ווילנא תרע"ד, 196 עמ', 8MB, דרשות למועדים
§חיים ארוכים, וינטרוב, נח גד, ירושלים, תשו, 24 עמ', 708KB, על ימי התשובה
§חיים שיש בהם - מסודרים לפי עניני מועדי השנה, גראס, יצחק שרגא, ירושלים, תשסא, 552 עמ', 16MB
§חמד אלקים, על סוכות, מיוסד על ס' חמדת ימים, ר' בנימין הלוי, בני ברק, 5773
§חנוכת הבית לדוד, ר' שלמה תווינה, כלכתה, תרמה, 233 עמ', 7MB, ענייני חנוכה באגדה. מעמ' 41 - דיני חנוכה. מעמ' 59 - דברי מוסר על הברכות. מעמ' 64 - תפלה לזמן הדלקת הנרות. מעמ' 68 - ביאור על "מזמור שיר חנוכת הבית". מעמ' 151 - רמזים ע"פ דיני חנוכה. מעמ' 221 - רמזי א"בעל ענייני חנוכה
§חמש חנכות, הירש, שמשון ב"ר רפאל, תל אביב, תרצג
§חנוך לאהרן על חנוכה, פריד, אהרן, קרית טאהש, תשסא, 172 עמ', 7MB
חנוך לנער, ספור נס חנוכה ומעשה יהודית, בערבית יהודית, עם פיוט לחנוכה שחבר אברהם סתיהון, כלכתה תר"ן, יב עמ'
חסד לאברהם, לפסח, מתוך ספר גדול, 23 עמ', 1.5MB
§חסדי דוד - פסח, בענייני מחשבה, רוח, הרב דוד, ברוקלין, 5782
§חצרות אדר, וינטרוב, נח גד, ירושלים, תשח, 16 עמ', 403KB, מאמרים לפורים וחנוכה ועוד
§חרוז נאה, רבי יהודה יצחק ב"ר יעקב מצויזמר, אמשטרדם, ת"י, על פורים, 5 עמ'
§טל חיים - תשובה וימים נוראים, טל, שמואל, יד בנימין, 5775, 311 עמ', 5MB
§טל חרמון, רובין, בנימין זאב, טשנסטאחאוו, תרצד, דרשות למועדים ומאמרים על היהדות בתקופתנו
§טנא פירות העמל למועדים ולימים, שטיינמץ זאב, בני ברק, 5779
§טעם וריח, וינטרוב, נח גד, ירושלים, תשי, על חג הסוכות
§טעמי מצוות ד' המינים בסוכות, שוורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5775
§טעמי סוכה, הנובר, נתן נטע, אמשטרדם, תיב, דרשות לחג השבועות
§טעמי סוכה, הנובר, נתן נטע ב"ר משה, פאדגורזע אצל קראקא, תרסב, דרוש על חג הסוכות
§יאיר נרו, על חנוכה, דרמר, צבי פסח, מודיעין עילית, 5776
§יאיר נרי - חנוכה, וילהלם, נחמן יוסף, בני ברק, 5774
§י"ב דרשות לריב"א, רבי יוסף מסינג, קרוטושין, תרכ"א, על נס חנוכה
§יד אהרן, דרשת שבת הגדול, ופירוש חד גדיא ואחד מי יודע, טויבר, אהרן בן יחיאל, 5775
יום ירושלים, דבר היום ומזמורי התהלים שהותקנו ע"י הרבנות הראשית לישראל ליום י"ט באייר, יום נפילת ירושלים בשנת תש"ח, ירושלים תשי"ג, 21 עמ'
§יום חתונתו, על חג השבועות, שטיינהויז, דוד, ירושלים, 5774
§יומא דעצרתא, אוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכי, ירושלים, תשע, 270 עמ', 29MB, ענייני חג השבועות - מאכלי חלב, טענת המלאכים של בר מצרא, פטירת דוד המלך, ומעלות החג
§יומא דעצרתא, קונטרסים בעניני חג השבועות, "ייני עם חלבי" - על אכילת מאכלי חלב בשבועות, "מן המצר" - מדוע אין למלאכים דינא דבר מצרא על התורה, "אי לאו ההוא יומא" - ביאור מימרת רב יוסף בפסחים סח, "אשכבתיה דדוד" - סיפור פטירת דוד המלך, "ישראל לסגולתו" - מעלת חג השבועות וסגולותיו, אוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכי, ירושלים, 5775
§יומי דחנוכה תמניא אינון, שמואל רוטנמר, ירושלים, תשע
§יוצר אור, ר' יואל צבי ב"ר שמעון ראטה, מישקאלץ, תשד, 163 עמ', 6MB, פלפולים בענייני חנוכה בהלכה ואגדה, עם 44 אופנים להסביר מימרא בשבת כא ע"ב
§ילקוט המועדים, רבינוביץ, צבי יהודה, בואנוס איירס, תשג
§ילקוט ירח למועדים-חלק ראשון, גולדשלג, יעקב חיים זעליג ב"ר יחיאל מיכל, ווארשא, תרמג, לקט מאמרים על המועדים באגדה
§ילקוט ירח למועדים-חלק שני, גולדשלג, יעקב חיים זעליג ב"ר יחיאל מיכל, ווארשא, תרמג
§ילקוט ירח למועדים-חלק חמישי, גולדשלג, יעקב חיים זעליג ב"ר יחיאל מיכל, ווארשא, תרמג
§ילקוט ירח למועדים-חלק ששי, גולדשלג, יעקב חיים זעליג ב"ר יחיאל מיכל, ווארשא, תרמג
§ילקוט ירח למועדים-חלק שביעי, גולדשלג, יעקב חיים זעליג ב"ר יחיאל מיכל, ווארשא, תרמג
§ילקוט למועדים - חג הסוכות, בקר, חיים שלמה, ירושלים, תשכט
§ילקוט למועדים - ימים נוראים - ראש השנה, יום הכיפורים, בקר, חיים שלמה, ירושלים, תשכז
§ילקוט פורים תורה
§ילקוט שיחות - על המועדים, הרב ינון עובדיה ברכה, בני ברק, 5777
§ימי החנוכה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמט, 267 עמ', 30, משמעות אירועי תקופת החשמונאים
ימי החנוכה בהלכה ובאגדה, עם תוכנת חיפוש
§ימי הפורים, כהן, דוד בן יוסף, ירושלים, 5772
§ימי הפורים - מלכות פרס - זכירת מעשה עמלק ומחייתו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנח, 133 עמ', 15MB, על מעלת ימי הפורים חודש אדר וד' פרשיות
ימי הפורים בהלכה ובאגדה, עם תוכנת חיפוש
§ימי הרחמים והסליחות, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמט, 190 עמ', 25MB, ענייני חודש אלול, ר"ה, עשי"ת, יו"כ והושענא רבה
§ימי משתה ושמחה, דברי תורה על פורים, טאוב, נעם חיים, בני ברק, תשעא
§ימי נחמה, ליקוטים לימי בין המצרים וענייני החורבן, באגדה ובהלכה, עם "שערי נחמה", על איכה, ר' נחום אברהאם, מאנסי 5775
§ימי רצון, עם הליכות לחודש אלול, רז, אליעזר, ירושלים, 5771, 46 עמ', 1MB
§ימי רצון, בני ברק, תשנט, 18 עמ', 1MB, על העבודה הרצויה בחודש אלול
§ימי רצון, דברי התעוררות לימי אלול ותשרי, על ר"ה, יו"כ וסוכות, אברהאם, נחום, מאנסי, 5773
§ימי שמונה - חנוכה, מכון אור חדש, אשדוד, 5767
§ימים אחדים, אזוביב, יוסף, ליוורנו, 5550, דרשות למועדים
§ימים אחדים, אזוביב, יוסף, ליוורנו, תק"ן
§ימים נוראים, עגנון, שמואל יוסף, נ"י, תשז, מנהגים ומדרשים לר"ה ויו"כ
§יפ"ה שיחתן, שיחות למועדים, יחיאל פראנד, לונדון, 5781
§יציאת מצרים וחודש ניסן, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנה, 208 עמ', 22MB, מצוות זכירת יצירת מצרים כל השנה ובחג הפסח, וענייני חודש ניסן
§יקר בעיני ה - לקוטי גנזי המלך, בענין מי שראה קרי ביוה"כ, בהלכה ובאגדה, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5773
§יקר תפארת - בעניני מועדים וזמנים, עקיבא קיסטר, ירושלים, תשסח
§יקרה היא מפנינים - מועדים א, הרב נתנאל דבי, קריית אתא, 5782
§יקרה היא מפנינים - אושפיזין, על האושפיז של כל יום, הרב נתנאל דבי, קרית אתא, 5784
§ירח האיתנים, ברעוודה, שלמה ליב, בני ברק, 5774
§ירח האיתנים חלק ב, ברעוודה, שלמה ליב, בני ברק, 5776
§ירח האיתנים, ורפל, יצחק, ירושלים, תשב, לקט פסוקים ומאמרים, דינים ומנהגים, תפלות וסיפורים לימים הנוראים
§ירח האיתנים - בעניני ראש השנה, יום הכיפורים, ושמחת יום טוב, פרבשטין, יוסף בן אברהם יהודה, ירושלים, תשסז, 72 עמ', 2MB, באגדה ובהלכה
ירח האיתנים, ענייני חג תשרי, בטאון המועצה הדתית רמת גן, תשעב
ירח למועדים, ליקוט מחז"ל, ראשונים, אחרונים, קבלה וחסידות, על פסח, ר' יעקב חיים זעליג, 126 עמ', 8MB
§עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו, על החדשי השנה, בורנשטיין, שמואל, ירושלים, 5769
§ישועות שמשון חלק א, רבי ישעיה שמשון ש"ס, ווילנא, תרצ"ג, 73 עמ', 3MB. דרשות לארבע פרשיות ולמועדים. מעמ' 48 - הדרן על התלמוד. מעמ' 55 - דרשות. מעמ' 65 - "יסוד התורה". מעמ' 69 - דרשות למועדים
§יתרון האור, חנוכה, לסר, ישי בן דוד יעקב, ירושלים, 54 עמ', 1MB
§כ"ח באדר - יום בשורת ביטול הגזרה, עמרם קהתי, תשסט
§כי בא מועד - ביאור סמני ר"ה, חותה, בנימין בן אברהם, ביתר עלית, תשס
§כל ישראל חברים א, ר' יעקב ישראל בערגער, קליוולנד תש"ד, דברי אגדה, דרוש ומוסר למועדים
§כסף נבחר א, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרע"ט, דרשות לר"ה
§כסף נבחר ב, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון
§כסף נבחר ג, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תר"פ
§כרם יהושע, וואלרשטיין, יהושע העשל ב"ר יצחק חיים, לבוב, תרנט, דרשות לשבת הגדול, תושבה, ומגילת יוחסין
§כתבי הרב הירש - כתבים נבחרים, הירש, שמשון ב"ר רפאל, ירושלים, תשח, השנה הישראלית , חדשים טבת, שבט, אדר, 199 עמ', 7MB
§לאור ימים נוראים, אברהם וינרוט, רמת גן, 5783, 306 עמ', 12MB, ממקור אחר
§לאורם - חנוכה, דברי חיזוק מר' אריה לייב שטיינמן, ר' מיכל יהודה ליפקוביץ, ור' גרשון אדלשטיין, בני ברק, תשעא
ממקור אחר
§לאורם - ימים נוראים, בני ברק, תשעב
§לאורם - מתן תורה, בני ברק, תשעא, ממקור אחר
§לאורם - פורים, בני ברק, תשעא, ממקור אחר
§לב שומע - דברי אגדה לחנוכה, לעוו, שמעיה, לונדון, תשעב
§לבוש יוסף על המועדים ח"א, ישר, יוסף, ירושלים, תשסג, 368 עמ', 1MB
§לבוש יוסף על המועדים ח"ב, ישר, יוסף, ירושלים, תשסג
§לבני ישראל-ספר ראשון, "חרדת קודש" - הגיונות לימים נוראים, פייוולזאהן, ישראל בנימין בענדט ב"ר ברוך, גראיעווא, תרסח
§לבני ישראל-ספר שני, "חרדת קודש" - הגיונות למועדים, פייוולזאהן, ישראל בנימין בענדט ב"ר ברוך, גראיעווא, תרסח
§להורות נתן על המועדים - ב, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני ברק, תשסד
§להורות נתן על המועדים - ג, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני ברק, תשמח
§להורות נתן על המועדים - ה, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני ברק, תשס
להתעורר לחנוכה, ר' פינחס דניאל רחלין, סודות חג החנוכה בענייני תיקון הפרט והכלל על פי תורת עץ החיים.
§לחדשי השנה ח"א - ניסן-אייר-סיון, עבודת כל חודש, שווב, אהרן בן מנשה, פתח תקוה, 5775
§לחמי תודה, ר' צבי הירש הלוי איש הורוויץ , 45MB, אפענבאך תקע"ו, דרשות לשבת שובה, ז' אדר, שבת הגדול, וליום א' דסליחות
§ליהודים היתה אורה, בענייני פורים ומגילת אסתר, גולדוסר, יצחק פינחס בו יהודה, בני ברק, 5773
§ליהודים היתה אורה ושמחה, על פורים, שטיינהויז, דוד, ירושלים, 5776
§ליל הסדר, שיחות, מרקוביץ, שמואל, בני ברק, 5772
§ליקוטי אמונת עתיך - אלול תשרי ימים נוראים, וואלפסאן, משה בן שמואל יהודה, ירושלים, תשסח
§ליקוטי אמונת עתיך - סוכות הו"ר שמיני עצרת שמח"ת, וואלפסאן, משה בן שמואל יהודה, ירושלים, תשעא
§ליקוטי אמונת עתיך על חודש אדר ופורים, פינק, דב, ברוקלין, תשסה
§למען תספר, דברי חיזוק הנלמדים מיציאת מצרים, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5771
§למעשה, מאמרים על אלול, פנחס זרביב, אשדוד, 5780, §ממקור אחר
§למעשה - מאמרים על פסח, פנחס זרביב, אשדוד, 5780
§לפני ה' תטהרו, על יוה"כ, שטיינהויז, דוד, ירושלים, 5775
§לציון ברנה חלק א, על המועדים ושבת, אהרן הכהן גאלדמאן, מונסי, 5782
§לציון ברנה חלק ב, אהרן הכהן גאלדמאן, מונסי, 5782
§לציון ברנה חלק ג, אהרן הכהן גאלדמאן, מונסי, 5782
§לציון ברנה חלק ד, אהרן הכהן גאלדמאן, מונסי, 5782
§לקט ברוך על המועדים, ברוך גוטמכר, חיפה, 5773, 567 עמ', 36MB
§לקט הפורים תהילה לדוד, כהן, מנשה בן ציון, ירושלים, תשעא
§לקט שדך, מונק, שמואל דוד, בני ברק, תשסב, דרשות ומאמרי מוסר על סליחות, ר"ה, שבת שובה, יוה"כ, סוכות ושמחת תורה, 116 עמ', 3MB
§לראשית השנה, ר' דוד שלמה סלאטש, דרשות לראש השנה,יוה"כ וסוכות ושבת תשובה, 30 עמ', 2MB
§לתורה ומועדים-חלק ב, זוין, שלמה יוסף, תל אביב, תשכא, למועדים
מאורות לחנוכה, הרב שאול ישראלי
§מאי חנוכה, בענייני חנוכה, "המנורה הטהורה" - על דברי ר' יצחק סגי נהור, "ישראל לסגוטלתו" - סגולת לימי חנוכה, "אזמרה לאלקי" - ביאור על מעוז צור, "שדה הארץ" על הלכות חנוכה לר' אברהם מיוחס, מהדורה ג, אוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכי, ירושלים, 5775
מאי חנוכה עם מגילת בני חשמונאי, סיפור נס חנוכה, ר' יצחק רצאבי
§מאמר ציון - חנוכה ופורים, סופר, אליהו ציון בן יצחק שלום, ירושלים, 5767
§מאמר ציון - ראש השנה, סופר, אליהו ציון בן יצחק שלום, ירושלים, 5763
§מאמרי המשגיח, ליוואוויץ, ירוחם, תשעא, על חדשי אלול ותשרי
§מאמרי חג הסוכות עם ביאור מתוק מדבש, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים,
§מאמרי חג הפסח עם ביאור מתוק מדבש, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשסו
§מאמרי יום הכיפורים וספר יונה הנביא עם ביאור מתוק מדבש, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשסב
§מאמרי פורים, עהרנפלד, יצחק בן עקיבא, ירושלים, 5777, 91 עמ', 2MB
§מאסף לעניני חנוך והוראה: חלק ב - סוכות, חמיאל, חיים, ירושלים, תשיג
§מאסף לעניני חנוך והוראה: ימים נוראים א, חמיאל, חיים, ירושלים, תשכח
§מאסף לעניני חנוך והוראה: ימים נוראים ב, חמיאל, חיים, ירושלים, תשכח
§מאת ה' היתה זאת - חנוכה, ברעוודה, שלמה ליב, בני ברק, 5775
§מגבעת המורה, עהרענרייך, חיים יהודה, ברהובה ברגסס, תרצו, דרשות לז' אדר
§מגד גרש ירחים, פיעסטון, גרשון, ווילנא, תרעב, רעיונות לחדשים, 20 עמ', 1MB, על ברכת החודש, ורעיונות על כל חודש
§מגד תבואות - חלק א, על המועדים, גד זלביץ, בני ברק, 5781
מגיד דבריו ליעקב - על חנוכה, ר' יעקב חיים סופר
§מגדל דוד - פסח, אברמוביץ, מרדכי, בני ברק, תשעג, 126 עמ', 2MB
§מגדל דוד - חנוכה, אברמוביץ, מרדכי דוד, בני ברק, 5775
§מגלת מתתיהו, וועלץ, משה, בודפשט, תרצו, על ניסי החשמונאים
§מגלת ספר - אגרת הפורים, ר"מ חן טוב איידלמן, דאנציג, תרד, 28 עמ', 862KB, בענייני פורים
§מדובקים ביראתך, מיום הכיפורים לסוכות, האיתן, אליהו, ירושלים, 5760
§מדריך למעשה - לפסח, איייזען, מרדכי בן א., ברוקלין, 5774
§מה ראו על ככה - מהות ימי הפורים
§מועד ושבת, איידלברג, מרדכי דוב, פיעטרקוב, תרצז, על יו"ט שני של גלויות, קדושת שבת ומועד
§מועדי ה' - בין המצרים, משה רפאל לוי, ירושלים, 5779
§מועדי ה' - טו בשבט, משה רפאל לוי, ירושלים, 5773
§מועדי ה' - יום כיפור תשעא, משה רפאל לוי, ירושלים, 5771
§מועדי ה' - לג בעומר, משה רפאל לוי, ירושלים, 5776
§מועדי ה' - סוכות, משה רפאל לוי, ירושלים, 5773, 77 עמ'
§מועדי ה' - ספירת העומר, משה רפאל לוי, ירושלים, 5777
§מועדי ה' - פורים, משה רפאל לוי, ירושלים, 5775
§מועדי ה' - פסח, משה רפאל לוי, ירושלים, 5776
§מועדי ה' - ראש השנה, משה רפאל לוי, ירושלים, 5772
§מועדי ה' - שבועות, משה רפאל לוי, ירושלים, 5778
§מועדי ה' - חנוכה, משה רפאל לוי, 110 עמ'
§מועדי קדש, ליקווער, מרדכי שמעיה הכהן, לבוב, תרסא, דרשות על המועדים, 74 עמ', 4MB
§מועדי ישראל ומשמעותם לאומות העולם שומרי מצוות בני נח, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסה
§מועדי קדשך, רבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי, ירושלים, תשסו, 120 עמ', 5MB, על המועדים
§מועדי קדשיך - תשרי-שבט, רבינוביץ, אלחנן יעקב דוד , ירושלים, 5775
§מועדי קדשיך - אלול-תשרי, רבינוביץ, אלחנן יעקב דוד, ירושלים, 5774
§מועדים-כרך ו: פורים, ל"ג בעומר, ט"ו באב, לוינסקי, יום טוב, תל אביב, תשיט
§מועדים-מחורבן לחורבן, זכר לחורבן אחרון, חג העצמאות-כרך ח, לוינסקי, יום טוב, תל אביב, תשטז
§מועדים-ראש השנה ויום הכפורים-כרך א, ברוך, י. ל., תל אביב, תשכא
§מועדים-ראש חודש, חנוכה, חמשה עשר בשבט-כרך ה, לוינסקי, יום טוב, תל אביב, תשכא
§מועדים-שבועות-כרך ג, לוינסקי, יום טוב, תל אביב,
§מועדים-תעניות, חורבן ביהמ"ק, תשעה באב-כרך ז, לוינסקי, יום טוב, תל אביב, תשיז
§מועדים לשמחה, ר' אברהם נפתלי גאלאנטי, ניו יורק תרפ"ח, 214 עמ', 6MB, דרשות על מועדים ועל ארבע פרשיות
§מועדים לשמחה - חלק א, אלול וראש השנה, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5773
§מועדים לשמחה - חלק ב, עשי"ת, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5773
§מועדים לשמחה - חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, שבועות, ספה"ע, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5773
§מחזה הנפש, דנציג, יצחק ב"ר מנחם מאניש מסלאנים, ווילנא, תרלג, על ראש השנה ויום כיפור
§מטבע של אברהם, מאמרים בעניינים שונים, מייזעלס, אברהם, מאנטריאל, תשעב
§מטה מנשה, אייכנשטיין, מנשה, מונקאטש, תרפז, 90 עמ', 8MB, על שבת, ראשי חדשים ומועדים
§מכון שבתך - מועדים - תשרי, הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5779
§מלוך - ראש השנה חלק א, הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5781
§מלוך - שיחות לראש השנה חלק ב, הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5781
§ממאורות רבותינו - טשערנאביל - לשבועות, אהרן שלום הערץ, בני ברק, 5772
§ממאורות רבותינו לבית טשערנאביל לפורים, אהרן שלום הערץ, בית שמש, 5772
§מנחת יהודה - דברי מוסר על מי העומר וחג השבועות, בחבוט, יהודה בן אליהו, ירושלים, 5775
§מנחה שלוחה - הושענא רבה ושמיני עצרת, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 30 עמ'
§מנחה שלוחה - חנוכה, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים,
§מנחה שלוחה - סוכות, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים,
§מנחה שלוחה - עניני ארבעת המינים, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים,
§מנחה שלוחה - עניני ראש השנה ויום כיפור, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים,
§מנחה שלוחה - פורים וארבע פרשיות, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים,
§מנחה שלוחה - פסח וספירת העומר, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים,
§מנחה שלוחה - תשעה באב, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 19 עמ'
§מסילות בהגדה, ענייני חג פסח, אייזענבערגער, בנימין א., ברוקלין, 5771
מעגל השנה היהודית, ההדיר: איזנברג יהודה, לחט"ב ולעל יסודי ולמורים
§מעגל השנה - ח"ב, יעקב יעקב, בני ברק, 5778
§מעגלי החיים ח"ב - ימים נוראים, ירושלמי, שמואל בן שלום אהרן חיים, ירושלים, 5768
§מעגלי החיים ח"ג - חנוכה ופורים, ירושלמי, שמואל בן שלום אהרן חיים, ירושלים, 5771
§מעגלי החיים ח"ד - פסח שבועות, ירושלמי, שמואל בן שלום אהרן חיים, ירושלים, 5771
§מעגלי החיים ח"ה - ימי בין המצרים, ירושלמי, שמואל בן שלום אהרן חיים, ירושלים, 5771
§מעדני יוסף - פורים, סימן טוב, יוסף חי, ירושלים, 5772
§מעוז, ילקוט לחנוכה, הרבנות הצבאית, תל אביב, תשיב
§מעטה נפתלי-על מועדים ולקוטים שונים, שרייבער, נפתלי ב"ר צבי, קליינווארדיין, תרעד
מעיינות ב - סוכות, חמיאל חיים
מעיינות ג - פסח, חמיאל חיים
מעיינות ו' - שבועות, חמיאל חיים, מאסף לעניני חינוך והוראה, בהוצאת המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, עשור למדינת ישראל, ירושלים, תשי"ח.
מעיינות ט - ימים נוראים חלק א, חמיאל חיים
§מצוה חביבה, על חנוכה, רוטנמר, שמואל, ירושלים, 5776
§מצות המלך, בני ברק, תשסא, 35 עמ', 1MB, בענייני חנוכה, ע"פ מהר"ל
§מקבץ מאמרים - חנוכה, הרב ברוך שמואל הכהן דויטש, ירושלים, 5783
§מקדש ישראל - חנוכה, ר' ישראל דוד הארפענעס, 12MB, ברוקלין - תשס"ג
§מקדש ישראל - ימים נוראים, ר' ישראל דוד הארפענעס, 12MB, ברוקלין - תשס"ד
§מקדש ישראל - פורים, ר' ישראל דוד הארפענעס, 13MB, ברוקלין - תשס"ג
§מראה כהן, מוסר ליוה"כ, שולמאן, שמריה בן פנחס אלי', ניו יורק, 5764
§מרגניתא שפירא, אפנהיים, אברהם, אמשטרדם, 5527, 163 עמ', 9MB, ענייני דרוש סביב דיני תקיעת שופר וענייני ראש השנה, ממקור אחר, 165 עמ', 8MB, ☼ממקור אחר
§מריח ניחוח - בר יוחאי יסוד עולם, בענייני רשב"י ולג בעומר, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5776, 81 עמ'
§משה ידבר, וועכסלער, משה ב"ר ישראל, נ"י, תרסב, דברי התעוררות קודם תקיעת שופר
§משה ידבר - על המועדים וענינים, ראם, משה דוד, ירושלים, 5776
§משכנות לאביר יעקב, ענייני פורים וארבע פרשיות בדרך פרד"ס, מתורת רבי יעקב אביחצירא זיע"א, ירושלים, 5779
§משלוח מנות, ר' יקותיאל בן יהודה ליב, וויען, תרלט, 6 עמ', 1MB, שיר שכל בית מורכב מחמש מלים שראשי תיבותיהם "מגילה" או "הליגמ", עם סיפור המגילה
§משמיע שלום ח"א, קליש, שמעון שלום בן מנחם, ירושלים, תשכט, על ימים נוראים, סוכות וליקוטים
§משמרת אלעזר, בראך, שאול, מונקאטש, תרעא, ביאור פסוקים ומאמרי חז"ל בענין פסח, שבועות, סוכות, ארץ ישראל, תשובה, חנוכה ופורים
§משמרת אלעזר, ברך, שאול בן אלעזר, מיכאלאווצע, תרצח, על חג הפסח ושבועות, על א"י, ר"ה, שבת תשובה, סוכות, חנוכה ופורים
§משנה שכיר - מועדים א, טייכטאל, ישכר שלמה, ירושלים, 5771
§משנה שכיר - מועדים ב, טייכטאל, ישכר שלמה, ירושלים, 5771
§משנת החנכה, מדוע אין מסכת חנוכה במשנה, שלמה אפרים רויד, ירושלים, 5782
§משנת מורנו המשגיח - מועדים, רוט, אליהו, בני ברק, 5773
§משעבוד לגאולה, כהן, יהודה פנחס ד"ר, ירושלים, תשג, לקט מקורות לחג פסח
משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל, ר' יעקב ישראל לוגאסי, עם תוכנת חיפוש, ♔ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - חגי ישראל, ממקור אחר, §ממקור אחר, 5761
§מתיקות אלול, כיצד להגיע התעלות בחודש אלול, שטיגליץ, זאב אריה בן אפרים נתן, ירושלים, 5774
§מתן תורה חג השבועות, לקט על קבלת התורה, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5758
§מתנת חן ירח איתנים, צבי אלימלך ווייס, ירושלים, 5781, 215 עמ', 4MB
§נגילה ונשמחה בך, סוכות, לסר, ישי בן דוד יעקב, ירושלים,
§נחלת יהושע, ר' יהושע העשיל רבינוביץ, דרשות למועדים, נ"י תרצ"ח, 210 עמ', 10MB. עמ' 7-36 - "מאמר התשובה"
§נס ופלא, רבי נח גד וויינטרויב, ירושלים, תש"ז, אמרות ושירים לחנוכה
§נס חנוכה - אגדת פך השמן, ברדיטשוב, תרנה
§נס פך השמן, ספיר, יצחק יהודה ב"ר שרגא עזריה, ווילנא, תרנג, הוכחות שהיה נס ממש
§נס פך השמן, ר' אייזיק ליב סטאלער, 3MB, ווילנא - תרנ"ה על נס חנוכה, לבאר שנס פך השמן היה כפשוטו
§נעשה ונשמע - חג השבועות ומגילת רות, ברעוודה, שלמה ליב, בני ברק, 5775
§נעשה ונשמע על חג השבועות, כהן, ישראל אלי, לונדון, 5737
§נפלאות המגילה, ענייני פורים ומגיל אסתר, ברעוודה, שלמה ליב, בני ברק, 5775
§נפש הזמנים - ימי השובבי"ם, 5776
§נקודה במועד, על המועדים, ישעיהו צבי דזלובסקי, ירושלים, 5781
נר ישראל, ר' דוד דב לבנון, שיחות לחנוכה
§נר לרגלי - חנוכה, הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5778
נר לרגלי - חנוכה, שיחות, ר' אברהם צבי קלוגר, בית שמש, עם מפתח נושאים אלפאביתי, 259 עמ', 23MB
נר מצווה, מהר"ל מפראג, על נר חנוכה
נר מצוה, מהר"ל
§נר מצוה - אור חדש, ר' יהודה ליוואי בן בצלאל (מהר"ל) מפראג, בני ברק, תשלב
נר מצוה, מהר"ל
נרו יאיר. קובץ מאמרים לחנוכה לזכרו של עודד חמדי ע"ה
§נשמת שלמה - על חג הפסח, הרב שלמה שלוש, חיפה, 5783
§סדר ליל טו בשבט, הרב אליהו שריקי, ירושלים, 5778
§סודות הסוכה, ראזאף, בנימין זאב, נ"י, תרצג
§סוכה שלמה, חג סוכות בהלכה ובאגדה, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5758
סוכת שילה, אסופת מאמרים לסוכות וקהלת, לזכרו ולעלוי נשמתו של שילה לוי הי"ד, תשסב, חלקי
§סוכת שלום ב, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפ"ד, 16 עמ', 393KB, דרשות לאלול ולמועדי תשרי
§סימנים טובים, דינים ומנהגים לליל ראש השנה, ענייני תשובה וראש השנה, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5753
§ספירה, הורביץ, שמריהו ליב ב"ר דוב הלוי, נ"י, תרצב, ספירת העומר ע"פ התורה, חז"ל, קבלה, דרוש, מוסר, והלכה
§ספירת העומר ותקון המדות, מדריך לתיקון המדות בימי ספירת העומר, 37 עמ'
§ספירת העומר ותקון המדות, מדריך לתיקון המדות בימי ספירת העומר, 60 עמ'
§ספר המועדים, ר' צבי הירש פרבר, על מועדי השנה, לונדון, תשטו, עם "קרית חנה דוד"
§ספר המועדים - כרך ב - פסח, לוינסקי, יום טוב, תל אביב, תשח
§ספר המועדים - כרך ד - סוכות, לוינסקי, יום טוב, תל אביב, תשיא
§ספר המועדים - קרית חנה דוד - הגיוי צבי - חמודי צבי, פרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליב, לונדון, 5747
§עבודת החיים, על ימי אלול ותשרי, חיים צבי טייטלבוים, ירושלים, 5776, §ממקור אחר
§עבודת הימים הנוראים, יפה, דב, מודיעין עילית, 5776
§עבודת המלך, ר' מנחם נחום הכהן כהנא, 15MB, זאלקווא - תק"ל דרושים ועניני מוסר לראש השנה
§עוד חזון למועד ח"א - אלול ר"ה יו"כ סוכות, וגנר, יצחק אייזיק בן רפאל מנחם נחום, לייקווד, תשע, 304 עמ', 22MB, פרקי מחשבה, עם "למועד חג הסוכות" - על סוגיות ממסכת סוכה
§עוד חזון למועד, וגנר, יצחק אייזיק בן רפאל מנחם נחום, לייקווד, תשעב, מאמרים ופרקי מחשבה על חנוכה ופורים
§עוד חזון למועד - ג, פסח, ימי הספירה, שבועות, בין המצרים, וגנר, יצחק אייזיק בן רפאל מנחם נחום ?, ? ליקווד, נ.ג’. ?, 5774
§עולת החודש, פרנקל, קלמן אליעזר, תל אביב, תשי, מחקרים, דינים, מנהגים, טעמים, מקורות וגירסאות בעניין ראש חודש
§עולת חודש , ר' אלעזר פלעקלעש, ח"א, 4MB, מונקאטש - תרס"ב דרשות מוסר לחודש אלול, ח"ב, 4MB, מונקאטש - תרס"ז דרשות מוסר לימים הנוראים
§עזרי מעם ה' - מועדי השנה, שטיינבאך, עזרא, אנטוורפן, 5773
§עטרות אדר, וינטרוב, נח גד, ירושלים, תשח, לימי פורים
§עטרת צבי בני אלעזר - פורים, ישיבת עטרת צבי, אשדוד,
§עטרת שלמה, ר' שלמה סוכרי, 2MB, ירושלים - תרס"ב, על פסח, פורים וחגי תשרי, והספדים, 57 עמ'
§עיוני שובבים, בעניין תעניות השובבים, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5782
§עיונים במועדים, רייזמן, יהושע השיל, לוס אנגלס, קליפורניה, תשע
§על חומותיך ירושלים, עבודת הלב על אבלות החורבן, שטיינהויז דוד, ירושלים, 5774
§על חומתיך ירושלים, על אבלות החורבן, שטיינהויז, דוד, ירושלים, 5776
על כפות המנעול. קובץ רעיונות לחגי תשרי מפרי עטם של רבני ובוגרי ישיבת הר עציון
§עלי באר - המועדים באגדה ב, בן עמרם, יוסף בן דוד, ירושלים, תשנז
§עליית קיר קטנה, קוזין, לוי, קושטא, ת"ג, 99 עמ', 11MB, דרשות לימים נוראים
§עמודי שלמה, על המועדים, מלוקט מספרי מוסר, הרב שלמה ויצמן, בני ברק, 5778
§עמק הנמר, בענין חנוכה והנמר הרומז למלכות יוון, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5782
§עמק הסופגנים, על מנהג אכילת סופגנים בחנוכה, הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5780
§עמק התבואה, בענין שיום הדין של התבואה הוא בפסח, ובענין פסח בערב שביעית, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5774
§עמק שובבי"ם - כרך א, על התעניות בימי השובבי"ם, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5781
§עמק שובבי"ם - כרך ב, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5781
§ענינו של יום - פורים, פלק, דוד בן יעקב יהודה, ירושלים, תשסה, 233 עמ', 10MB, פרקי מחשבה ומוסר הקשורים למצות פורים
§עניני חג המצות, מתוך ספר "ברית עולם" פרשת בא, ולי, משה דוד, ירושלים, תשעא, 55 עמ', 1MB
§עניני יציאת מצרים - ערב פסח תשעא, תשעא
§עץ החיים, על שבועות, רוח, דוד, ברוקלין, 5781
§עץ השדה, על ט"ו בשבט, רוטנמר, שמואל, ירושלים, 5776
עצרת ליחיאל, על חג השבועות, לזכר יחיאל מרדכי ויצמן
§ערבוב השטן בראש השנה, לוין, ב. ד"ר, חיפה, תרפז
§עשה ירח למועדים, לקט מדברי שם שמואל על חדשי השנה, צבי יהודה בזק, ירושלים, 5769, 66 עמ', 1MB
§עשרה מאמרות, אלטשולר, עזרא ב"ר אשר, לידא, תרעג, 80 עמ', 3MB, דרשות למועדים
§עת"ה באתי, אוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכי, ירושלם, תשסח, 256 עמ', 26MB, טעמי מצוות משלוח מנות, מעלת שתיית יין בפורים, ענייני הגלגולים השייכים למגילת אסתר
§עת"ה באתי, קונטרסים על פורים, "תרי טעמי" - טעמי משלוח מנות, "השתיה כדת" - על שתיין יין בפורים, "עטרת מרדכי"- ענייני גלגולים השייכים למגילת אסתר, אוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכי, ירושלים, 5775
§עתים והזמנים ח"ב, פסח, הרב יונתן בנימין בוכינגער, קרית יואל, 5781
§פוריא זעירא, בעניין פורים קטן, עם קונטרס "הארה דפוריא", על פורים, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5782
§פורים דיליה, בענייני ט"ו בשבט,פורים ושבת, חנונו, אברהם, לייקווד, 5777
§פירות הילולים, על ט"ו בשבט, שטיינהויז דוד, ירושלים, 5778
פירות הילולים, על ט"ו בשבט, ארגון קול תודה, 142 עמ', 7MB
§פניני האור החיים - חג השבועות, מכון פניני אור החיים, 5776
§פניני האור החיים - חנוכה, מכון פניני אור החיים, 5777
§פניני האור החיים - ימי הדין והרחמים, מכון פניני אור החיים, 5777
§פניני האור החיים - שובבי"ם ושבת, מכון פניני אור החיים, 5777
§פניני הימים - פסח, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5771
§פניני הימים - חנוכה, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5771
§פניני הימים - ימים נוראים וסוכות, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5771
§פניני הימים - פורים, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5771
§פניני ירח האיתנים, ורנר, שלמה חנוך, ירושלים, 5770
§פניני רבינו האור החיים - פסח, מכון פניני אור החיים, 5777
§פנינים נחמדים, מהאדמו"ר פני מנחם, בעריכת ר' משה בצלאל ורדיגר, ניו יורק, תשנ"ז, 71 עמ', 1MB, על חודש אדר ופרשת זכור ופרשת שקלים.מעמ' 16 - על מגילת אסתר. מעמ' 28 - על מסכת מגילה. מעמ'43 - עניני פורים. מעמ' 50 - פלפול על מגילה יד. מעמ' 54 - בענין מתנות לאביונים. מעמ' 58 - אידיש. מעמ' 68 - בענין קטן שהגדיל בין פרשת פרה לפרשת החודש
§פקודת אלעזר - ל"ג בעומר ורשב"י, עם "משמרת אלעזר", אביחצירא, אלעזר, באר שבע, 5775
§פרי חדשה, ר' חיים אברהם פפעפער, לבוב תרעג, 16 עמ', 622KB, דברי מוסר למועדי תשרי. מע' 14 - תפלה
§פרי שלמה, ר' הירש דאכאוויץ, ברוקלין תרפ"ו, 151 עמ', 4MB, דרשות למועדים ולימים נוראים
§פרפראות שלמה, ענייני פורים ומגילת אסתר, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5758
§פתחי אור - חנוכה פורים, גאלדשטיין, אברהם, ליקוואוד, 5772, ממקור אחר
צדיק באמונתו יחיה, אמונה בה' ובנביאיו ובתורתו, שדים, וכשפים, שבעים שרים, ת"ת ויראת שמים, נסים, קירוב רחוקים, מומרים ומוסרים, אחדות ישראל, 127 עמ', ר' מנשה הקטן, 1.44MB
§ציצים ופרחים - ל"ג בעומר, איצקוביץ, יואל, בני ברק, 5773
§צלא דמהימנותא, ישראל משה ב"ר יהודה מלאדז, ווארשא, תרנא, בענייני סוכות, האושפיזין, ההקפות, שמחת בית השואבה, שמיני עצרת
§צלא דמהימנותא, ענייני סוכות ושמיני עצרת, ברומברג, ישראל משה בן יהודה, ווארשא, 5654
קבעוני לדורות, אסופת מאמרים לחודש אדר, לעילוי נשמת דקלה (ארזי) אלואי ז"ל, תשסא, חלקי
קבעוני לדורות, מאמרים לחודש אדר לזכר דקלה אלואי
§קדוש אלול, מעלת אלול וימים נוראים, ירושלים, 5768
§קדוש ונורא שמו, גולדוסר, יצחק פינחס, בני ברק תשס"א, 389 עמ', 2MB, בעניי חודש אלול, ר"ה, עשי"ת ויוה"כ
§קדושת אהרן [ב"ח], ר' אהרן ישעיה פיש, דעברעצין, תרצח, 319 עמ', 13MB, דרשות למועדים
§קדש הלולים, כהן צדק, יוסף מלבוב, אלטונה, תרלג, דרוש לל"ג בעומר
—§תוספת קדושה, כהן צדק, דוד ב"ר יוסף, אלטונה, תרלג, 56 עמ', 2MB, לכבוד ההילולא של רשב"י ושלוש מאות שנה לפטירת הרמ"א. זה תוספת לספר "קדש הלולים" לר' יוסף כהן צדק, ובו חליפת מכתבים בין הבןלאב, והערות על "קדש הלולים". מעמ' 35 - "הקרב" - ר' יעקב איכנבוים, שיר על משחק השחמט
§קדש ישראל, ר' חיים יחיאל אשרי, ניו יורק תרפ"א, 78 עמ', 2MB, דרשות למועדים
§קדש שבוע, בענין ימי התשלומין של שבועות, הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5780, 447 עמ', 7MB
§קול יהודה, ר' ר יהודה חיים הכהן מסלתון , 13MB, קהיר - תרצ"ז דרשות למועדים וזמנים
§קומי אורי, על החנוכה, שטיינהויז, דוד, ירושלים, 5776
§קונטרס הבכורים, ר' ברוך נוסבוים, טורונטו תש"כ, 69 עמ', 2MB, בענייני חג השבועות
§קונטרס ונהפוך הוא, נוסבכר, יאיר, רכסים, 5776
§קונטרס זמן שמחתנו, נוסבכר, יאיר, רכסים, 5776
§קונטרס חידו"ת - חנוכה, וואלפסאן, ישראל איסר, לייקווד, 5772, 60 עמ', 1MB
§קונטרס חידו"ת - פסח, וואלפסאן, ישראל איסר, לייקווד, 5771, 120 עמ', 1MB
§קונטרס חידו"ת - ספירת העומר ושבועות, וואלפסאן, ישראל איסר, לייקווד, 5772
§קונטרס חנוכה, נוסבכר, יאיר, רכסים, 5776
§קונטרס ימים נוראים, נוסבכר, יאיר, רכסים, 5776, 21 עמ'
§קונטרס פסח מצא מתוק, נוסבכר, יאיר, רכסים, 5776
§קיימו וקבלו, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשעב, מאמרים לפורים
§קנה, ר' יוסף יוזפא בן משה קושמן, אמשטרדם, תצג, 84 עמ', 3MB, פיוטים ומליצות על סדר קרבן פסח, מתן תורה סוכה וארבעת המינים, עם פירות לתהלים כב ו-קטו, ממקור אחר,
§קריה נאמנה, טננבוים, זאב וואלף, וינה, תריד, 83 עמ', 11MB, דרשות על מועדים
§קרן יהושע [ב"ח], ר' יהושע עפשטיין, 16MB, ווארשא-פיעטרקוב תרנ"ז תרס"ו, דרשות בהלכה ובאגדה על שבת הגדול ושבת תשובה, והדרנים לסיום התורה וסיום הש"ס
§ראש אליהו - חנוכה ופורים א, כ"ץ, אליהו בן אברהם שלמה, בני ברק, תשע, 233 עמ', 3MB, רעיונות בדרך אגדה
§ראש אליהו - חנוכה ופורים ב, כ"ץ, אליהו בן אברהם שלמה, בני ברק, תשע
§ראש יהושע על סדר המועדים, וייסבלום, יהושע אשר, ברוקלין, תשע, 654 עמ', 17MB
§ראש חדשים, וינטרוב, נח גד, ירושלים, תשח, 24 עמ', 760KB, אמרים על ניסן ופסח
§רועה בשושנים - ימים נוראים וסוכות, חמד, רועי בן אריה, טבריה, 5773, 183 עמ', 2MB
§רץ כצבי, צבי רייזמאן, לוס אנג'לס, תשס"ה, דברי מחשבה על חדשי השנה, 627 עמ', 33MB
§רץ כצבי - חלק שני, רייזמן, צבי, לוס אנג'לס, תשע, הגות לחדשי השנה, 474 עמ', 23MB
§רץ כצבי - במעגלי השנה א, צבי רייזמן, לוס אנג'לס, 5764
§רץ כצבי - במעגלי השנה ב, צבי רייזמן, לוס אנג'לס, 5764
§רץ כצבי - מחשבת חודשי השנה - א, צבי רייזמן, לוס אנג'לס, 5778
§רץ כצבי - מחשבת חודשי השנה - ב, צבי רייזמן, לוס אנג'לס, 5778
§רץ כצבי - מחשבת חודשי השנה - ג, צבי רייזמן, לוס אנג'לס, 5778
§רשימות לב - בענינא דחג הפסח, מדברי ר' יצחק הוטנר, רוטא, ראובן ליב, ברוקלין, תשס, 285 עמ', 7MB
§רשימות לב - סוכות, רוטא, ראובן ליב, ברוקלין, תשנט
§רשימות לב - פורים, רוטא, ראובן ליב, ברוקלין, תשנט
§רשימות לב - ר"ה ויוה"כ, רוטא, ראובן ליב, ברוקלין, תשנט
§רשימות לב - שבועות, רוטא, ראובן ליב, ברוקלין, תשנט
§שאל בני - חנוכה, קיוואק, ניסן דוד, 5777
§שאל בני - סוכות, קיוואק, ניסן דוד, 5777
§שארית יעקב, ר' (חיים) יעקב ישראל בערגער, קליוולנד תש"ח, 349 עמ', 16MB, על מועדים וימים נוראים
§שארית מנחם, חלק ב - מועדים, ר' מנחם מנדל מווישווא, בני ברק, 5755
§שבט מישור חוברת ב, פרייא, מאיר ליב, מיכאלעוויץ, תרצה, 32 עמ', 1MB, דרשות וחידושי אגדה לחנוכה
§שבי"ל הצבי, על הפטרת פרשת זכור, מגילת אסתר ושמחת פורים, פרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליב, לונדון, 5748
שבילי דפורים, קובץ מאמרים תורני, ישיבת ההסדר "נהר דעה", תשסח, נהריה
שבילי דפסח, קובץ מאמרים תורני, ישיבת ההסדר "נהר דעה", נהריה תשסט
§שבת הגדול - מהותו ועניינו, טאוב, יהודה, קרית אתא, 5776, 16 עמ'
§שבתא דריגלא, ר' צבי הירש חאטש, 10MB, פיורדא תנ"ג, דרשות לשבת תשובה, שבת חוה"מ, ושבת הגדול, ע"ד דרוש וקבלה.חשוד כשבתאי - ראה "בית ישראל בפולין" חלק ב עמ' 55
§שבתי יצחק ח"ג, מועדים, לרנר, יצחק שבתי בן אריה ליב, לייקווד, 5771
§שובה ישראל, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפ"ו, 32 עמ', 906KB, דרשות לימים נוראים
§שובה ישראל, הדרכות על אלול ותשרי, נייוונר, ישראל דוד, 5771
§שובו בנים שובבים, על מעלות ימי השובבי"ם, אוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכי, ירושלים, 5771
§שובו בנים שובבים, הנהגות לימי השובבי"ם, הרב אלעזר אהרון אבוהב, בני ברק, 5782
§שובו אלי ואשובה אליכם, הדרכה לתיקון המדות בחודש אלול ועשי"ת, עם פירוש למ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, צוריאל, משה, בני ברק, תשעב
§שופר ישראל, יפה, ישראל יעקב ב"ר אברהם הכהן, קיידאן, תרצא, 228 עמ', 12MB, דרשות ומאמרים על ימים נוראים. מעמ' 213 - הדרת ישראל - הדרנים
§שופריה דיוסף, רבי יוסף בן אדהאן, אלכסנדריא, 301 עמ', 15MB, דרשות למועדים. מעמ' 23-33 - תיאור נסיעתו לא"י. מעמ' 228- "דברי יוסף" על התורה. מעמ' 276 - דרשות
§שי לימי הפורים, ר. ב., ירושלים, תשו, 100 עמ', 3MB, אוסף מקורות ומאמרים לפורים
§שיורי קומץ המנחה, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), ווארשא, תרלא, 95 עמ', 8MB, דרשות על ימים נוראים, שבתות ומועדים
§שיורי קומץ המנחה, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), פיעטרקוב, תרסב, 115 עמ', 8MB
§שיורי קומץ המנחה, ר' אריה ליב צינץ, מאנטריאל, תשז, 132 עמ', 7MB. מעמ' 98 - הערות על הדרשות מר' אריה צבי פרומר. מעמ' 118 - דרשות לשבת הגדול מר' אריה צבי פרומר
§שיח בשמים, בענייני פורים, ע"פ יסודות מס' שיחות הר"ן, ראזענמאן, רפאל יוסף בן מרדכי, מאנסי, 5768
§שיח חנוכה ופורים, חידושים בעינייני חנוכה ופורים ומגילת אסתר, וליקוטים על מסכת מגילה, קניבסקי, חיים - שטינמן, אברהם ישעיה, בני ברק, 5774
§שיח יצחק - מנחת פורים א, ר' יצחק יוסף ב"ר צבי הירש חזן, פולטבה, תרס"ח-ע"ד, 40 עמ', 2MB, שירים על פורים
§שיח יצחק - מנחת פורים ב, ר' יצחק יוסף ב"ר צבי הירש חזן, פולטבה, תרס"ח-ע"ד, 21 עמ', 1MB
§שיח יצחק - דרשה לליל שימורים, חיות, יצחק בן אברהם - רוטנר, מאיר, חיפה, 5776
§שיח יצחק - חגים וזמנים - אלול ותשרי, בורודיאנסקי, יצחק ירוחם בן אפרים נחום, ירושלים, 5770
§שיח יצחק - חגים וזמנים - חשון-אב, בורודיאנסקי, יצחק ירוחם בן אפרים נחום, ירושלים, 5772
§שיח ישראל, שיחות על המועדים, קנריק, ישראל אליעזר, פיקסקיל, תשעא
§שיח ישראל - פסח, שבועות, גלות וגאולה, חנוכה, פורים, שיחות מוסר, קנריק, ישראל אליעזר, נ"י תשעא
§שיח ישראל - אלול, ימים נוראים וסוכות, ר' ישראל אליעזר קנריק, ברוקלין, תשסח, 346 עמ', 12MB, שיחות מוסר
§שיח מרדכי ח"ג - מועדים, קוקיס, מרדכי בן פסח, ירושלים, 5775
§שיח שלום, על ימי הפורים, הרב ר' שלום אליעזר ברוינער, ברוקלין, 5778
שיחות לחודש אדר, ר' דוד חי הכהן
שיחות לחנוכה, ר' דוד חי הכהן, 55 עמ'
§שיחות על פסח ויציאת מצרים, ישיבת כנסת יצחק חדרה, קרית ספר,
§שיחות על פסח ויציאת מצרים, תשע
§שיחות רבי שמשון דוד פינקוס, אלול, ימים נוראים, תשסג
§שיחות רבי שמשון דוד פינקוס, חנוכה, תשסג
§שיחות רבי שמשון דוד פינקוס, סוכות, תשסג
§שיחות רבי שמשון דוד פינקוס, פורים, תשסג
§שיחת התעוררות לפני יום כפור תשרי 5769, וויליאמסבורג, ברוקלין, ניו יורק, תשסט
§שיחת פה, בענייני פסח, ע"פ יסודות מס' שיחות הר"ן, ראזענמאן, רפאל יוסף בן מרדכי, מאנסי, 5768
§שירי הלוי - מועדים, יואל הלוי קלאגסברוין, מאנסי, 5777, 101 עמ', 2 MB, ממקור אחר, קלאגסברוין, יואל בן ידידיה יעקב, מאנסי, 5777, 97 עמ', 2MB
§שירת הפסח, שיר בענייני פסח, עם ביאור "בינת שלמה", באבורמאד, שלמה, פתח תקוה, 5775, 28 עמ', 1MB
§שכר לפעולתך, בענייני חג הסוכות, אדלשטיין, גרשון, בני ברק, 5763
§שליחא דציבורא, מעלת ש"צ בימים נוראים, 5773
§שלשה כתרים, כתר תורה, כתר מלכות וכתר שם טוב, תל אביב, תשי, 66 עמ', 3MB, פרקים לחג השבועות, בעריכת הרבנות הצבאית הראשית - שמואל הכהן
§שמחת בית השואבה, פייזי, דניאל, ליקוואוד, 5770
§שמחת הרגל, אשכנזי, משה יצחק ב"ר שמואל, פרעמישלא, תרמו, 58 עמ', 2MB, דרשות על מועדים. מעמ' 40 - הערות על תרגום ס' משלי. מעמ' 47 - תולדות המשפחה
§שמחת יהודה א, דרשות ושיחות מוסר על מועדים, אלול-אדר, ברכה, יהודה, ירושלים, 5764
§שמחת יהודה ב, ניסן-אב, ברכה, יהודה, ירושלים, 5764
§שמחת עולם, ר' מאיר בלומענפעלד, נוארק תשי"ד, 392 עמ', 12MB, דרשות על מועדים
שמן למאור - מאמרי חז"ל על חנוכה, עם מגילת בני חשמונאי עם ביאור, ר' יצחק רצאבי, 136 עמ'
§שני עפרים, ר' צבי הירש ברודא, פראג, תקפה, 117 עמ', 7MB, מאמרים על המועדים, ממקור אחר, 127 עמ', 10MB
§שער נפתלי, סופר, נפתלי ב"ר מרדכי אפרים (פישל), פרשבורג, תרכז, 88 עמ', 9MB, דרשות למועדים, עם מפתח מקורות בתחלתו, ועם הספד על ר"י אסאד בתחלתו. מעמ' 80 - "בית יעקב" - חידושים מר' יעקב שלום אחיו של המחבר
§שערי אורה, ר' משה יהודה ליב רבינוביץ, עלחנוכה, נ"י תשכ"ז, 50 עמ', 1MB
§שערי ט"ו באב, טאוב, יהודה, קרית אתא, 5776
§שערי משה ב, זילבר, משה מנחם, בני ברק, תשסב, על המועדים
§שערי רחמים, ר' פנחס שלום פאללאק, ברוקלין תשכ"ז, 32 עמ', 1MB, על ימי הרחמים והרצון
§שעשה ניסים, על פורים, אוהב ציון, יוסף חיים - פלאג'י, אברהם, ירושלים, 5771
§שפתי יצחק - ירח האיתנים, דברי אגדה, פרידמאן, יצחק בן גדליה, ירושלים, 5775, 50 עמ', ממקור אחר
§שפתי יצחק - שבועות, על מגילת רות, זמן מתן תורתנו, וסגולת התורה, פרידמאן, יצחק בן גדליה, ירושלים, 5775
§שרביט הזהב, בענייני פורים, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5777
שרביט הזהב, על פורים, ר' אברהם צבי קלוגר, בית שמש, 645 עמ', 17MB
§שתים עשרה מחזות לחגים, פירשטמן, שרגא, תל אביב, תשכו
תדריך ל"ג בעומר, הרבנות הצבאית הראשית, ליום העיון הכללי לחייל הדתי, תל אביב תשכ"א, 18 עמ'
§תהלה לדוד, ליפשיץ, דוד בן יעקב אריה, ניו יורק, תשנד, 140 עמ', 5MB, שיחות מוסר בענייני ימים נוראים, חנוכה,פורים ופסח
§תהלה לדוד, רבי דוד אברהם מנדלבוים, ירושלים, תשנ"ג, 368 עמ', 52MB, ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה
§תוכחת חיים, ר' גדליה סילווערסטאן, 1MB, וושינגטון תרפ"ה, דרשות לימים נוראים והשנה
§תולדות יצחק ח"ב - מועדים והגדה של פסח, ויספיש, מרדכי יצחק, באר שבע, 5772
§תוקף וקדושת היום, תשסח, 21 עמ', 1MB, לקט אמרות וסיפורי צדיקים בענין פורים, ומנהגי פורים
§תוקף קדושת היום - דברי נפתלי, על ימים נוראים, כהנא, יוסף מאיר - הלברשטאם, נפתלי, בני ברק, 5774
§תורת בצלאל, ראנד, בצלאל דוד, פאדגורזע אצל קראקא, תרסה, 27 עמ', 1MB, דרשות למועדים. מעמ' 20 - ביאורי פסוקים
תינוק שנשבה - פסח, ר' פינחס דניאל רחלין, מאמרים על חג הפסח, קובץ טעמי מצוות החג
§תנובות ברוך ב, ר' ברוך צבי מאשקאוויטש, ירושלים תשכ"ט, 270 עמ', 16MB, דרשות למועדי תשרי
§תנובות ברוך ג, ר' ברוך צבי מאשקאוויטש, ירושלים תש"ל, 332 עמ', 18MB, דרשות למועדים, חנוכה עד פסח
§תנובות ברוך ד, ר' ברוך צבי מאשקאוויטש, ירושלים תשל"א, 303 עמ', 16MB, דרשות למועדים, פסח עד ימי הנחמה
§תנובות ברוך תניינא א, ר' ברוך צבי מאשקאוויטש, ירושלים תשל"ב, 286 עמ', 14MB, דרשות למועדים, אלול עד חנוכה
§תנובות ברוך תניינא ב, ר' ברוך צבי מאשקאוויטש, ווינא תשל"ג, 376 עמ', 20MB, דרשות למועדים, חנוכה עד פסח
§תנובות ברוך תניינא ג, ר' ברוך צבי מאשקאוויטש, ווינא תשל"ד, 466 עמ', 24MB, דרשות למועדים, פסח עד לג בעומר
§תנובות ברוך תניינא ד, ר' ברוך צבי מאשקאוויטש, ווינא תשל"ה, 336 עמ', 18MB, דרשות למועדים
§תפארת ישראל, ר' שלמה דוראן, 18MB, ויניציאה ש"ס, דרשות בנוגע לנס פורים ומלחמת עמלק, 425 עמ', ממקור אחר, 17 MB, ממקור אחר, 424 עמ', 25MB
§תפארת נפתלי על המועדים, הניג, נפתלי הירצקה, ברוקלין, תשמא
§תפילה לעני - ל"ג בעומר, ישראל,

מועדים בהלכה ובאגדה
§
ארבע התעניות ובין המצרים בהלכה ובאגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5781
§דברי משה - ימים נוראים, משה רפאל לוי, ירושלים, 5784, 120 עמ', 2MB
§דברי משה - ספירת העומר, משה רפאל לוי, ירושלים, 5783
§דברי משה סוכות, משה רפאל לוי, ירושלים, 5784
§וחומות מגדלי על חנוכה, שלמה הלוי סוייבר, Jackson NJ, 5780
§חג הסוכות בהלכה ובאגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5781
§חג הפסח בהלכה ואגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5782
§ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5781
§חג השבועות בהלכה ואגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5782
§ימי העומר בהלכה ובאגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5781
§ימי הפורים בהלכה ואגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5782
§ימי חנוכה בהלכה ואגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5782
§מועד לכל חי - חנוכה, הלכה ואגדה, חי מילשטיין, נתיבות, 5783
§מועדי ישמורו, המועדים בהלכה ובאגדה, ניר אביב, ירושלים, 5781
§פרי ביכורים - חנוכה, בהלכה ובאגדה, יצחק מאיר הגר, בית שמש, 5783
§קערת כסף, ענייני חנוכה בהלכה ואגדה, משפחת זילבר, ספרינג וואלי, 5781, 118 עמ', 2MB
§ראש השנה ויום הכיפורים בהלכה ובאגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5781
§ראש חודש בהלכה ואגדה, ברכת הלבנה וברכת החמה, דוד שלום נקי, דימונה, 5774

שבת
§אגרת השבת השניה, ר' נח חיים לוין, על מעלות השבת, ווארשא, תר"ס, ממקור אחר
§אור הקדושה - שבת, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5776, 83 עמ', 3MB
§אור תיקון שבת, על מעלת השבת, תפילות לומר בסעודות שבת, גרנאט, יצחק מאיר בן אברהם הלוי, לודז', 5699, 75 עמ', 5MB
§אות ישראל, מעלת השבת, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5759
§אזהרת שבת, ר' יצחק מאלצאן, חיזוק לשמירת שבת, עם "דקדוק חברים" - זהירות מחברים לא הגונים וקריאת ספרים לא הגונים, ועם "שפת אמת" - על אמיתות תורה שבע"פ, עם דרשת ר"ח מוולוז'ין, עם צוואת אחד מהגדולים, עם הנהגות ישרות מר' חיים אריה ליב מסטאוייסק, עם "סדר למשנה" - על סדר הלימוד, ווארשא, תרעב, 114 עמ', 8MB
§ביני ובין בני ישראל - א, בענייני השבת, יעקבזון, בנימין זאב בן ישראל, מודיעין עילית, 5773
§ביני ובין בני ישראל - ב, יעקבזון, בנימין זאב בן ישראל, מודיעין עילית, 5773
§בלבבי משכן אבנה - שבת קודש
§בן מלך - שבת, מינצברג, לייב בן אלימלך ?, ירושלים, 5773
§ברית שמירת שבת לישראל, וייסמן, אברהם יצחק ב"ר משה, נ"י, תרצז, 41 עמ', 1MB, על מעלת השבת. מעמ' 14 - אידיש
§דברות צבי - מתנה טובה, על מעלות השבת, וייספיש, צבי בן שמואל א. ל., ירושלים, 5766
§דעת השבת, על עבודת שבת קודש, ראובן שלוסברג, ירושלים, 5779
§דעת שבת, אביצדק, אהוד בן אליהו, ירושלים, תשנח, ממקור אחר
הנהגות לשבת קודש, ר' חיים רבי, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הנהגות
הנהגות לשבת קודש חלק ב, ר' חיים רבי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הנהגות, ממקור אחר, ממקור אחר
§השבת בישראל כהלכתה, ברוקלין, תשמב, חשיבות שמירת השבת
§השתלמות האדם והשבת, ירושלים, תשא, 16 עמ', 938KB
§ובחרת בחיים ב"ח - טוב שנברא - ועינינו מאירות - לבוש וכסות מלפת בשם - יום שכולו שבת - רעוא דרעוין, בענייני השבת, קנופפלר, אלכסנדר אליעזר בן יצחק נפתלי, ? ניו יורק ?, 433 עמ', 11MB
§ובחרת בחיים, ניו יורק, 5765
—§הערות לספר יום שכולו שבת לר"א קנופלר, תלמידי ישיבת סלונים, ניו יורק, 5775, 32 עמ'
§וזאת המנוחה - ח"א, על מעלת השבת, אליעזר בן-דוד, ירושלים, 5757
§וזאת המנוחה - ח"ב, אליעזר בן-דוד, אלעד, 5757
§זאב יטרף - שבת קדש א, הוברמן, זאב בן שלמה, ניו יורק, תשנ
§זאב יטרף - שבת קדש ב, הוברמן, זאב בן שלמה, ניו יורק, תשנ
זכור ושמור, טבע והיסטוריה נפגשים בשבת ובלוח החגים, יואל בן נון, 544 עמודים, תשע"ה, על משמעותם הכפולה של השבת ומועדי ישראל, יסוד טבעי-חקלאי ויסוד לאומי-היסטורי
§חדות השבת, על מנהגי שבת, הררי רפול, יוסף בן שלמה, ביתר עילית, 5777
§חוק העבודה הקדום בעולם, ר' ש"ב פלדמן, ירושלים, תשח, בהוצאת המועצה למען השבת, 18 עמ', 460KB, על מעלת השבת
§חי בעונג, עוצמתה של השבת, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5775
§חסדי השם - האוהבים דבריה גדולה בחרו, קריגר, מרדכי אהרן בן זאב, ניו יורק תשסו, על מעלת השבת, ממקור אחר, ממקור אחר
§טועמיה חיים זכו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשס, 95 עמ', 11MB, טעמי מצוות שבת והלכותיה
§יום שכלו שבת, קנופפלר, אלכסנדר אליעזר בן יצחק נפתלי, ניו יורק 5765
§יחוד השבת, על יחוד השבת וישראל, וסגולות התורה, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5770
יחוד השבת חלק א, מעלת השבת, ר' אברהם צבי קלוגר, בית שמש, 716 עמ', 35MB, עם מפתח נושאים אלפאביתי
יחוד השבת חלק ב
§יחוד השבת - חלק ג, הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5780
§כבוד שבת, קולטונובסקי, אברהם בנימין, פיעטרקוב, תרצה, מאמרים בעניין מצוות שבת
§כתר השבת, ר' יהודה ליב גינזבורג, דענווער תש"א, על מהות השבת וקדושתה, ביאור על שיר השירים, ברכי נפשי ועל פרקי אבות
לטועמיה חיים, מבט לעומקה של השבת, אור עציון, תשעא
§למען השבת, הרצוג, יצחק אייזיק הלוי, תל אביב תשד
§מאסף לעניני חנוך והוראה: חלק י - שבת, חמיאל, חיים, ירושלים, תשלד
§מגלת השבת, מחאות פומביות נגד חילול שבת ע"י חברי ההסתדרות הציונית, ירושלים, תרפד
§מזמור שיר ליום השבת, זמירות לשבת, עם קונטרס "משנת השבת, עניינים שונים בענייני שבת וזמירותיה, מלוקטים מספרי ר' מנשה קליין, מכון משנה הלכות, ברוקלין,
§מטרת השבת, מאור, מנחם זאב, ירושלים, תש"ס
§מעגלי החיים ח"ו - שבת, ירושלמי, שמואל בן שלום אהרן חיים, ירושלים, 5771
§מעדני שביעי, 70 פירושים על "האוכל דג ביום דג", הרמן, גדעון בן ר"י, קרית גת, 5777, 42 עמ',
§מעדני שביעי, שבעים פירושים על המאמר "כל האוכל דג ביום דג ניצל מדג", הרמן, גדעון, 5776
§מצות השבת ממרה עד סיני, אדלר, אלחנן אשר, פאסאיק תשסח, 160 עמ', 30MB
§מתיקות השבת, מעלת השבת, שטיגליץ, זאב אריה בן אפרים נתן, בני ברק, 5776
§נועם מאור השבת, מוות הלב של שבת, שטיינהויז דוד, ירושלים, 5776
§נועם שבת, מאמרים בענייני שבת, צויבל, ניסן בן דוד, בני ברק, 5774
§נועם שבת, לקט מדברי השומר אמונים על מעלת השבת, רבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי, ירושלים, 5777
§נחלת יעקב ח"ב, דברי אגדה על שבת, צעלניק, יעקב, 5774
§נר מצוה ותורה אור, יסודות בעניין שמירת שבת, חינוך ועוד, מרכז ארצי לעניני השבת, בני ברק, תשנב
§נשמת יעקב, פיש, יעקב יחזקי'ה, ירושלים, תשנז, 171 עמ', 4MB, בענין הנשמה יתירה בשבת, יו"ט ויו"כ
סוד השבת - אור הנשמה, ר' זמיר כהן, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הדרך לתורה, ממקור אחר
סוד השבת, ר' זמיר כהן
§ספר השבת, נאכט, יעקב ד"ר, תל אביב, תשח, ערכה והשפעתה על חיי עם ישראל
§עונג אברהם, ר' אברהם ב"ר אהרן יוסף טכארעק, ירושלים, תש, 113 עמ', 7MB, על הכנות לשבת, שיר השירים, הודו, אשת חיל, זמירות שבת, ביאור מאמרי חז"ל בעניין שבת. מעמ' 60 - על פרקי אבות
§עונג שבת, הירש, שמשון ב"ר רפאל, תל אביב, תרצא, 65 עמ', 1MB
§ענג שבת, רבי נח חיים מקאברין, ווארשא, תרנ"ה, 105 עמ', 8MB, לקט מאמרים מחז"ל על מעלת השבת, עם ביאורים
פניני הזוהר לשבת קודש, עם תוכנת חיפוש
§פרי שבת, ר' יהודה ב"ר משה מלובלין, סיגט, תרמח, 106 עמ', 4MB, על מעלות השבת. מעמ' 79 - הנהגות ישרות מהבעש"ט
§קונטרס השבת, נ"י, תשכב, בעניין שבת
§קרבן שבת, ר' בצלאל ב"ר שלמה מקאברין, דיהרנפורט תנ"א, 103 עמ', 7MB, על השבת
§קרבן שבת, ר' בצלאל ב"ר שלמה מקאברין בילזורקע תקס"ו
§רב להושיע, רבינוביץ, דובער ב"ר משה יעקב, ווילנא, תרנג, 7 עמ',מתוך ס' "דרך החקור", על שמירת שבת, עם תרגום לאידיש בתחלתו, 453KB
§רמזי שבת, בורנשטיין, צבי ב"ר דוד מפרשוטיק, פיעטרקוב, תרעג, 168 עמ', 11MB, על מעלות השבת רמוזים במלה "שבת"
§רעוא דרעוין, בענייני סעודה שלישית, קנופפלר, אלכסנדר אליעזר בן יצחק נפתלי, ? ניו יורק ?, 5770
§שבת, הירש, שמשון ב"ר רפאל, ווארשא, תרפו
שבת, ההדיר: חמיאל חיים, מעינות - מאסף מאסף לעניני חינוך והוראה
§שבת המלכה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמא, 152 עמ', 19MB, מעלות השבת, עם הלכות הדלקת נר שבת
§שבת העם והארץ, רבינר, זאב אריה, תל אביב, תשח, 216 עמ', 5MB, על מעלת השבת
§שבת מלכתא, עמיאל, משה אביגדור, תל אביב, תרצז, 48 עמ', 2MB, על חשיבות השבת
§שבת מלכתא, פינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהם, תשסא
§שבת שבנסתר, ר' אשר בן ישראל, מסה על השבת, ירושלים, תשח
§שבת של ישראל, הירש, שמשון ב"ר רפאל, ירושלים, תשח, 42 עמ', 1MB, על מעלת השבת
§שבתה של ישראל, שרגאי, ש.ז., סדרת הרצאות, ירושלים תש"י, 31 עמ', 1MB, על קדושת השבת
§שבתות בירושלים, לוי, יצחק נחום, ירושלים, תשח, 82 עמ', 2MB, תיאור הווי שבת בירושלים
§שיח יצחק - מנחת שבת א, ר' יצחק יוסף ב"ר צבי הירש חזן, פולטבה, תרס"ח-ע"ד, 17 עמ', 1MB, שירים על שבת
§שיח יצחק - מנחת שבת ב, ר' יצחק יוסף ב"ר צבי הירש חזן, פולטבה, תרס"ח-ע"ד, 95 עמ', 4MB
§שיח יצחק - מנחת שבת ג, ר' יצחק יוסף ב"ר צבי הירש חזן, פולטבה, תרס"ח-ע"ד, 117 עמ', 6MB
§שירים של שבת, נדברי האריז"ל, עם הזמירות שרגילים לזמר בשבת, עם ביאורים, קנופלר, יצחק נפתלי , ניו יורק , 5746
§שלש אגרות השבת, ר' נח חיים ב"ר משה, ווארשא, תרנט, 48 עמ', 1MB, אגרת השבת לר"א אבן עזרא, ועוד אגרות ודברים במעלת השבת, וקריאה לשמירת שבת
§שמירת שבת, ר' אהרן אשר וואלינעץ, ברונקס תש"ב, 120 עמ', 3MB, על מעלת שמירת שבת
תענוג שבת, ילקוט ממדרשים על שבת, נ" תשט"ו, עם ביאור באידיש,169 עמ', 45.8MB. מעמ' 166 - אגרת השבת לראב"ע
§תענוג שבת - ילקוט שבת ח"א, ניו יורק, תשטו, 164 עמ', 16MB, אוסף מדרשים על שבת, עם פירושים, עם ביאור באידיש

גאולה ומשיח
§אגרת לקץ הימין, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, מנצ'סתר, תרנ"ו, על עקבתא דמשיחא
§אהל משה - בדי נחמה, ענייני נחמה, משיח ותחיית המתים, שיינערמאן, משה יוסף בן אלחנן, ניו יורק, 5774
§אהלי שם - משיח לאור ההלכה, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו תשסב, 233 עמ', 5MB
§אור גאולת ישראל, ר' אהרן ראובן טשארני, 12MB, באיון תשכ"ד, 420 עמ', על תקומת מדינת ישראל ועל הגאולה השלמה. מעמ' 334 - אנגלית
אחרית כראשית, מאמרי גאולה ע"פ רבותינו הרמח"ל והגר"א, ר' אריה שפירא, ירושלים תשסג
§אמונת התחיה, ר' משה נתנאל פוצובסקי , 8MB, בארדיטשוב - תרנ"ו בענין תחיית המתים
ארבעים שנה, ר' מאיר כהנא
§אשרי המחכה, נ"י, תשיב, על האירועים בא"י שהם אתחלתא של "בעתה"
§באחרית הימים, טעסלער, יעקב ב"ר אלימלך שמשון, ליעדז, תש, לקט מקורות על הגאולה והמשיח
§באין חזון, מונק, שמואל דוד, חיפה, תשלו, 104 עמ' עמ', 3MB, שו"ת על ספקות שנולדו בזמננו - השתתפות בבחירות, כוחה של מועצת גדולי התורה, הליכה לכותל המערבי, היחס למדינת ישראל
§ביאת המשיח א, הוצאת אמונה, ברוקלין, תשנב
§בית השואבה, לקט מאמרים בענין עקבתא דמשיחא, נ"י, תשב
§בית ספר יהודי-חלק שני, ר' מרדכי שלמה הלוי, אלכסנדריה,על הגאולה
§בן מלך - ימי בין המצרים - גלות וגאולה, מינצברג, לייב, ירושלים, תשעא
§בן מלך - גלות וגאולה, מינצברג, נתן יהודה ליב, ירושלים, תשעא
בעיקבתא דמשיחא, ר' יעקב ישראל לוגאסי, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - מוסר
§גאולה האחרונה, ווארשא, תרפט, העתק מספר "יד הקטנה" לחיזוק האמונה
§גאולה וישועה, לונץ, יהודה ליב, פיעטרקוב, תרסה, מאמרים בענין הגאולה העתידה, וביאורים על רמב"ם, הלכות מלכים. חלק ב - עניינים שונים, תולדות משפחתו, ותולדות העיר שאוויל
§גאולת הארץ, רבי מרדכי אשכנזי, ווארשא, תרס"ד, על הגאולה
§גאולת ישראל-חלק ראשון, גולד, זבולון, לונדון, תרצט, ענייני הגאולה, בנין בהמ"ק, תחיית המתים ורמזים על היטלר
§גאולת ישראל, רבי אברהם יעלין, תרפ"ח, הוכחות שהישוב בא"י הוא התחלת הגאולה
§גאולת עולם, ביק, אליעזר בן בנציון, ברוקלין, תרעא, על הגאולה וחיי היהודים באמריקה
§דברי משה, ראטמאן, משה ב"ר יואל יעקב, נ"י, תרעה, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, להראות את לאומיות ישראל והבטחון בשיבתם לא"י
§דמעות ונחמות מנחם וסדר הגאולה, מנכין, מנחם מנדיל, ירושלים, תרצט, 6 עמ', 183KB, על הדמעות. מעמ' 3 - סדר קיבוץ גלויות. מעמ' 4 - רמזים על הגאולה
§דעות גדולי הפוסקים על שבועות הגלות, פז, יהונתן, בני ברק, 5777
הביטו אל אברהם אביכם, ר' יצחק ברנד, על פרשת וירא, לסימנים בתהליכי הגאולה, ערד תשס"א, 20 עמ'
§הגאולה או עקבתא דמשיחא, אברהם קאמענעצקי, קראקא, תרנ"א, 49 עמ', 3MB, ממקור אחר
היציאה מהשטעטל, רבני הציונות הדתית אל מול אתגר הריבונות היהודית, יצחק גייגר, 537 עמודים, תשע"ו
§המלחמות בעזה ובלבנון בשנת תשסו והקשר שלהן לאחרית הימים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסו
§הציוניות מנקודת השקפת הדת, י .ד. י., ווילנא, תרסב
§התקופה הגדולה - א, כשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץ, ירושלים, 5761
§התקופה הגדולה - ב, כשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץ, ירושלים, 5761
§ואשר תבאנה יגידו, קושלבסקי, שלמה, ירושלים, תשסד, התגשמות נבואות בימינו
§ובא לציון גואל, אמסל, אברהם, ירושלים, תשנח, 272 עמ', 9MB, בענין עקבתא דמשיחא, מה עלינו לעשות לקרוב את המשיח
§ובא לציון גואל, רובינשטין, יוסף בן אשר זליג, קרית ספר, תשסט, דברי חיזוק מבעל החפץ חיים על הכנה לגאולה וחבלי משיח
§ושכנתי בתוכם - גלות וגאולה, ברעוודה, שלמה ליב, בני ברק, 5774
ושפל אנשים יקים עלה, ר' יצחק ברנד, בענין הגאולה וימות המשיח, עמנואל תשנ"ז, 99 עמ', §ממקור אחר
§זכרון יוסף, אהרן ב"ר יוסף הכהן רב בנאווא-שווינצאן, ווילנא, תרפד, 33 עמ', 1MB, דרשה על הגאולה. מעמ' 24 - טעמים לאריכות הגלות.מעמ' 26 - ליקוטי מאמרים. מעמ' 30 - על איחור הגלות
§זכרון משיח, ר' אברהם אבוש ריינהאלד, 7MB, בילגורייא - תרפ"ז ליקוט בענין משיח צדקינו וגאולה העתידה
§חבלי משיח, קרניק, ישראל אליעזר, תשעב, עם ביאור על מסילת ישרים פרקים א-ג, 248 עמ', 2MB, ממקור אחר, 248 עמ', 9MB
§חוברת כח ניסן - משיח וגאולה, , ברוקלין, 32 עמ'
§חזון הגאולה, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תשא
§חזור ושושן - גלות וגאולה, בחבוט, אליהו, ירושלים, 5773
§חזור ושושן על ענייני גלות וגאולה, אליהו בחבוט, ירושלים, תשפא
§חי בגאולה, על מצוות הציפייה לגאולה, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5776
§חי עם התקופה, תפקידו של דור עקבתא דמשיחא, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5775
§חשן ואפוד ח"ב, ראזאף, בנימין זאב, נ"י, תרצג, 112 עמ', 4MB,על ענייני משיח
§טיול בפרדס חלק א, רבי שלמה זלמן עהרנרייך, שאמלויא, תרצ"ט, נגד הציונים, המזרחי ואגודת ישראל
§טיול בפרדס חלק ב, רבי שלמה זלמן עהרנרייך, שאמלויא, תרצ"ט
יהדות התורה והמדינה , גיטלין א, בירור רעיוני בשאלת היחס לציונות ולמדינה
§יהדות התורה והמדינה, על הציונות, גיטלין א. - צימר, אוריאל, ירושלים, 5772
§ילקוט משיח וגאולה - כב, ניו יורק, תשסו
§ילקוט משיח וגאולה - כג, ניו יורק, תשסו
להוציא בלעו מפיו, ר' יצחק ברנד, על היחס בין חרדים לחילונים בא"י, על הגאולה בימינו, עם קונטרס ס' ריבוא ברשות הרבים, ערד תשנ"ד, 15 עמ'
מאמר הגאולה, רמח"ל, 38 עמ', 2.3MB
מאמר הגאולה, רמח"ל
§מבאר על הלוחות, ראזענצווייג, יעקב, ביאליסטוק, תרעט, 32 עמ', 1MB, רמזים בתנ"ך למלחמת העולם הראשונה, ושהקץ הוא תרע"ט
§מבשר טוב, גלאזער, צבי דוד, ירושלים, תש, 24 עמ', 631KB, לקט מדרשים ומפרשים על בשורות הגאולה
מדינה של תורה
§
מדרשי גאולה, קופמן, יהודה אבן שמואל ד"ר, תל אביב, תשג, לקט מדרשים בענייני גאולה, עם ביאורים
§מחשבות שלום, עטייה, מרדכי, ירושלים, תשח, להראות שהמאורעות בישראל ובא"י הם בהשגחת ה', ושהגאולה תלויה במעשינו
§מעיני הישועה, קצנלנבויגן, משה ב"ר נחום, פפד"מ, תריט, נחמות הנביאים על אחרית הימים עם ביאור מהגר"א על זמן הקץ
§מקור חיים, עטיה, מרדכי בן ישועה, מקסיקו, תשיג, 177 עמ', 6MB, לעורר שהגאולה תלויה רק בנו
§משא בערב, משה בן יצחק סקרובון, ירושלים, תרצ"ו, פרעות הערבים בא"י ותעודתן בדברי ימי הגאולה
§משמיע ישועה, שאמלויא, תרעט, לקט מדברי חז"ל, ראשונים ואחרונים בענין ביאת המשיח
§נבואת הילד, שחזה נחמן קטופא מכפר ברעם, על הגאולה, עם ביאור, ברלין, תקמ"ט, 20 עמ', 1MB, ჶממקור אחר
§נבואת הילד, אלג'יר, תרמ, 6 עמ', 1MB
§סוד הגאולה, יצחק בן יוסף הכהן, קושטא, שיא
עדיך תאתה, האמונה בביאת הגואל והציפיה לישועה, בית שמש תשעה, 76 עמ'
§עומר מן, ב"ח, ר' מאיר נאמבערג, 6MB, ווארשא תרע"ב, בענין גאולה העתידה
על האמונה ועל הגאולה, הרב מאיר כהנא, ירושלים תשמ, מעשים שצריך לעשות כדי להביא את הגאולה
§על הציונית, אהרו בן נחמן, װארשא, תרנט
עקבתא דמשיחא, וסרמן הרב אלחנן, 56 עמודים
עת קץ, קנטריני, יצחק חיים, אמשטרדם ת"ע, עב דפים, על הגאולה וקץ הימים.
עת קץ, ר' יצחק חיים כהן, על חשבון זמן הגאולה, כתוב בשפת חידות, אמשטרדם ת"ע, 79 עמ', 16MB, §ממקור אחר, 148 עמ', 11MB, ממקור אחר
§עת קץ, הרמן, עזריאל לעמיל, נ"י, תרעח, 24 עמ', 1MB, על זמני הגאולה שבספר דניאל
§פדות יעקב, בענין דברים המקרבים את הגאולה פיש, יעקב יחזקיה, ירושלים, תשסד, 344 עמ', 10MB, עם "דבר בשם אומרו" - על החיוב לומר דבר בשם אומרו
צור תעודה, ר' משה אהרן אלופין, ורשה תרלח, 76 עמ', על הסגולה הישראלית ועל הגאולה
§ציפית לישועה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנד, על ציפייה לישועה, משיח, שלש השבועות, מלחמת גוג ומגוג, והמצות המקרבות את הגאולה
צפית לישועה, ר' ישראל מאיר הכהן
צפית לישועה, ר' ישראל מאיר הכהן, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קונטרסים, ממקור אחר, ממקור אחר
§צפית לישועה, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, פאלטאווא, 8 עמ', 723KB
§צפית לישועה, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, בוסטון, תרפא, 30 עמ', 2MB, עם תרגום לאידיש
§צפית לישועה, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, תל אביב, תרפט, 15 עמ', 850KB. מעמ' 12 - "מאמר התוכחה" לר' אהרן הכהן
§צפית לישועה, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, נ"י, תשח, 32 עמ', 763KB,
צפית לישועה, ר' ישראל מאיר הכהן, ב"ב תשמ"ט, 24 עמ'
§קול דממה דקה, ר' נח חיים ב"ר משה לוין, 3MB, פיעטרקוב - תרס"ה תולדות משיח בן דוד, ועל הגאולה, 48 עמ', ממקור אחר
§קול המבשר ואור ברקאי, ברקאי, אלתר ב"ר נח גבריאל, ירושלים, תרפג, ביאורי פסוקים בתנ"ך בענייני הגאולה
§קול מבשר, רופא, יעקב יוסף, נ"י, תשב, 68 עמ', 3MB, על קץ הגאולה וימות המשיח
§קץ הפלאות, ר' חיים יהושע הכהן, לובלין, תרסו, 31 עמ', 2MB, קריאה להתפלל על הגאולה, וקצי הגאולה, ומעורר לתשובה, וסגולות
שבועות הגלות
§שומר אמונים, ראזענפעלד, אלישע סגל, מישקאלץ, 118 עמ', 7MB, חיזוק האמונה בגאולה
§שופר של משיח, יעקבסון, יוסף מאיר, בוסטון, תרפא, בענייני המשיח וגאולה
שחר אבקשך. בירור אמוני סביב הציפייה להיפקד
שלוש השבועות, קראוס יצחק, השבועות כיסוד משנתו האנטי ציונית של ר' יואל טייטלבוים, עבודת גמר
§שנת הגאולה, חוסט, תרנז, 29 עמ', 1MB, חשבון שהגאולה תהיה בשנת תר"ס
§תועפות ראם, ר' משה ליב ליטש סג"ל רוזנבוים, קליינווארדיין, תרעט, 53 עמ', 4MB, ביאורים למאמרי חז"ל בענין ביאת המשיח. דברי חז"ל מנוסחים מחדש בצורת שיר
§תוצאות חיים, א. ש. ב"ר אליהו נחום, ירושלים, תשטו, מה צריך לעשות בזמננו שהוא אתחלתא דגאולה
§תורת האדם - גאולה וישועה, ר' יהושע פאלק זאב בר יוסף צבי, ירושלים, תרעג, 182 עמ', 10MB, על שכר ועונש, תחיית המתים, כרת, יום הדין, גאולה, מלחמת גוג ומגוג. מעמ' 151 - שו"ת בדין מינקת
תורת הגלות, איך יש לנהוג בגלות, מול הגוים, על שלוש השבועות, עונש בני אפרים, תש"ע, 44 עמ'
§תשועת עולמים, בענייני הגלות והגאולה, והאם אנחנו באתחלתא דגאולה, ירושלים, 5774

לימוד תורה
§אאלף בינה, דרך לימוד התורה, עם חידות לעיון, וכטפוגל, משה אליעזר, ביתר עילית, 5753
§אגרת החיים, להרמת קרן התורה ולייסוד ישיבת וולוזין, חיים בן יצחק, מוולוז’ין, בני ברק, 5773
§אגרת לבן תורה, דרך הלימוד, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5767
§אוצר התורה, לנדא, אפרים, סיגעט, תרסז, מאמרי חז"ל בעניין התורה ולומדיה, ע"פ א"ב, 109 עמ', 6MB
§אוצר התורה תנינא, לנדא, אפרים, יאסי, תרעב, כנ"ל, 107 עמ', 5MB
§אורה ושמחה, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, תשסד, הלכות, דרכים, שיטות, רעיונות וסיפורים בענין לימוד תורה
אורה של הלכה ברורה, מאמרים על לימוד תורה בשיטת מכון הלכה ברורה ובירור הלכה, ירושלים תשנ
אורות התורה, קוק אברהם יצחק הכהן
אורות התורה, קוק אברהם יצחק הכהן
§אורות התורה, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תשכא
§אורח חכמים, כללי לימוד תורה ודרכי קנייתה,סילבר, עקיבא משה בן יצחק אייזיק, ירושלים, 5774
§אותה אבקש, בני ברק, תשנח, 20 עמ', 1MB, מעלתה של הישיבה וסכנת בין הזמנים
§אין אבדה כאבדת הזמן, על עמל תורה, אבידן, משה בן ציון, ירושלים, 5774
§אמרי חן - קניני התורה, לבנברג, יהודה השל בן צבי, לייקוואוד, תשסז
§אמרי חן - קניני התורה א, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשסז
§אמרי חן - קניני התורה ב, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשעא
ארבע אמות של הלכה, התעוררות ללימוד הלכה, 101 גליונות, 853 KB
§אשרי מי שגדל בתורה ח"א, שולזינגר, משה מרדכי בן יצחק, זכרון מאיר, 129 עמ', 2MB, דברי התעוררות ללומדי תורה
§אשרי מי שגדל בתורה ח"ב, שולזינגר, משה מרדכי בן יצחק, זכרון מאיר,
§באהבתה תשגה תמיד, שלוזינגר, משה מרדכי, 35 עמ', 1MB, מאמר לכבודה של תורה
§ביכורי אביב, דבדה, אברהם, בני ברק, תשעא, 54 עמ', 6MB, על המאמר "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו"
§ביצחק יקרא, גנוט, שמואל ברוך, אלעד, תשעא, בענייני לימוד תורה, חג מתן תורה וכבוד התורה, ממקור אחר
§בית היין, בענייני לימוד תורה, שיינערמאן, משה יוסף בן אלחנן, ניו יורק, 5771
§בית ספר יהודי-חלק ראשון, ר' מרדכי שלמה הלוי, אלכסנדריה, חשיבות לימוד תורה לנערים,
§בן ישיבה קשה לך, 5778
§בן עולם הבא, ברוקלין, תשסה, 140 עמ', 2MB, על לימוד שו"ע, ב"י ורמ"א, בייחוד לימוד דיני או"ח והלכות שבת והחגים
בן עולם הבא, על לימוד שו"ע, על הב"י, הרמ"א, ענייני לימוד הלכה ובפרט שו"עאו"ח, ולימוד שלשים יום לפני החג, נ"י תשסה, 141 עמ', 4.9MB
בן עולם הבא, על מעלת לימוד הלכה, בית שמש תשסז, 362 עמ', 16.8MB. מעמ' 151 - "כהררים התלויים בשערה", על לימוד הלכות שבת. מעמ' 203 - "ד' אמות של הלכה", על חשיבות לימוד הלכה. מעמ' 336 - "שו"ע הלכות א"י" מלוקט מד' חלקי שו"ע
§בן תורה וישיבה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשלח, ענייני הדרכה וייעוץ
§בני עליה, להלהיב את הלבבות לדרכי קניין תורה, כולל הר"ן, מודיעין עילית, 5779
§בנין עולם, ירושלים, תשלט, 96 עמ', 4MB, על מצוות לימוד תורה
§בעי למהוי חסידא, חשיבות עמל תורה כתנאי להגיע לחסידות, מכון נהורא מעליא, ביתר עילית, 5777
§בעקבי הצאן, חיזוק בלימוד תורה, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, זכרון מאיר, 5771
§בריתך ינצורו, בעניני תלמוד תורה, פטרפרוינד, מרדכי, ירושלים, 5776
§בתורת ה' חפצו, שולזינגר, משה מרדכי בן יצחק, זכרון מאיר, 41 עמ', 1MB, שיחת חיזוק לבני הישיבות
§גלה כבוד מישראל, זכרון מאיר, 57 עמ', 1MB, חיזוק ללימוד תורה בדרך המסורה, שנאמר בתוף הספד על ר' ברוך רוזנברג
§גמרה של תורה, חשיבות סיום מסכת וסיום הש"ס, ולימוד דף יומי, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5765
§דבר אל העם, הלפרין, שמעון, ירושלים, תרצ, 22 עמ', 1MB, על מעלת לימוד תורה
§דבר שמואל, גרשוני, שמואל מרדכי ב"ר אליהו ביאליסטוק תקע"ד, על כבוד התורה, 110 עמ',2MB
§דברים שהתורה נקנית בהם, שלוזינגר, משה מרדכי, זכרון מאיר, 32 עמ', 1MB, שיחת חיזוק לשקידה בתורה ותיקון המידות ובמיוחד מידת טוב לב
§דולה ומשקה - התורה וקניניה, הורוביץ, יעקב, 5773
§דולה ומשקה - סגולות התורה, הורוביץ, יעקב,
§דף של ספינה, על לימוד תורה, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5773
§דרך הישר [מסילה לאלקינו], ר' משה יוסף הכהן כ"ץ [שפירא], פראג תק"ע, בענין סדר הלימוד בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, 103 עמ', 6MB, ממקור אחר, 97 עמ', 12MB, ☼ממקור אחר, ברית אברהם, רביד הזהב,
§דרך הלימוד, אברהאם, נחום, מאנסי, תשעא, על דרך הנכונה ללימוד תורה, ואמירת סברות לפני ידיעת היקף הסוגיה, עם "תורת הקבלה" - פרסום סתרי תורה, ולימוד קבלה, עם "קונטרס הילד" באידיש
§דרך הלימוד, אברהאם, נחום, מאנסי, 5775
§דרך הלימוד, הדרך ללימוד תורה בעיון, אברהאם, נחום, מאנסי, 5777
§דרך הלימוד במשנתו של ר"א מנחם שך, בני ברק, תשעא, ממקור אחר
§דרכה של תורה, על דרך הלימוד, אדלשטיין, גרשון, בני ברק, 5762
§דרכו של בן תורה, אדלשטיין, גרשון, בני ברק, 5761
§דרכי שלום, פלאדירמאכער, שלום, ווילנא, תרסב, 125 עמ', 5MB, על אמיתות תורה שבעל פה
הדבק בחכמים ובתלמידים, ר' אהרן צבי רומפלר, בלי ההערות, עם תוכנת חיפוש
§הדרן עלך, מרגולין, הדר יהודה, ירושלים, תשנח, 202 עמ', 5MB, על חשיבות החזרה בלימוד תורה, עם מכתבים מגדולי הדורות על לימוד תורה
§הדרן עלך, חשיבות החזרה בלימוד תורה, הדר יהודה מרגולין, ירושלים, 5781
§הואיל משה, ר' משה אלפלס, 14MB, ויניציאה - שנ"ז דרשות על מעלת התורה, 297 עמ'
§הוי שקוד ללמוד תורה, שולזינגר, משה מרדכי בן יצחק, זכרון מאיר תשסה, 35 עמ', 1MB, שיחת חיזוק לבני הישיבות, מהדורה שלישית
§הולך את חכמים יחכם, המצוה לידבק בחכמים, מודיעין עילית, 5776
§הוראת שעה, כללים בדרך הלימוד, מלוקט מספרי ר' עובדיה יוסף, שמעון מימון, אור יהודה, תשעז
§החזקת התורה, דידאווסקי, רפאל יעקב ב"ר עקיבא, ירושלים, תרצו, 55 עמ', 3MB, על חשיבות מצוות החזקת התורה
§הישיבה - בית היוצר, חשיבות הישיבה, ישיבת ברכת התורה, ירושלים, 5777
§הכתב והמכתב, בורשטין, אברהם דב בן אבא שלום, ירושלים, תשנז, על מעלת כתיבת חידושי תורה והדפסתם, ומעלת הרבצת תורה
§המלמד תורה, לערנער, צבי, נ"י, תשיג, על מעלת מרביצי תורה ומלמדי תינוקות והלכותיהם
§המשתמטים, על גיוס בני ישיבות, בנון, יצחק ישי, ירושלים, 5774, 80 עמ', 1MB
§הנותן בים דרך, ר' יהודה לייב פישמן, ברדיטשוב, תרס"ג, על דרך לימוד תורה, האם דרך הלימוד של בקיאות עדיפה על חריפות, 95 עמ', 6MB, ממקור אחר
§דרכי העיון, על דרכי לימוד תורה ופסיקת הלכה, ר' חיים אמסלם, 5772
§החזק במוסר אל תרף, על חובת לימוד מוסר, אבידן, משה בן ציון, ירושלים, 5775
§הלכה או אגדה, איזה מהם הוא העיקר בלימוד תורה, צוריאל, משה, בני ברק, 5774, 25 עמ', 1MB
§הרמת קרן התורה, לנדא, נחום מיאזליוויץ, קולומיה, תרסא, 64 עמ', 2MB, קריאה לתיקון סדרי הלימוד לנערים
§התורה והמצוה, כהן צדק, יוסף מלבוב, לונדון, תרמד, 120 עמ', 5MB, מעלת תלמוד תורה, והפסקת הלימוד לצורך קיום מצוות. מעמ' 65 - "אלה פוסקיך ישראל" - השגות על ס' "שני המטות" בענין מצות כיבוד אב ואם, ועל ס' "תולדות אדם" לר' נפתלי הלוי
§התורה וקבלתה במשנת רבותינו, על לימוד תורה ומתן תורה וחג השבועות, לחובר, חיים, ירושלים, 5772, 144 עמ', 4MB
§התושיה, קאסאווסקי, חיים יהושע, ירושלים, תרנו, 20 עמ', 815KB, מכתבי רבנים למען ישיבת "תורת חיים"
§התקן עצמך ללמוד תורה, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, זכרון מאיר תשס"ה, 33 עמ', 1B, שיחת חיזוק לבני ישיבות
§ואיש שומע לנצח ידבר, שולזינגר, משה מרדכי בן יצחק, זכרון מאיר, תשסז, 121 עמ', 1MB, לחיזוק עולם התורה
§ובחרת בחיים, מאליק, חיים יצחק, סאטמאר, תרפו, 126 עמ', 4MB, על מצות לימוד תורה, והחובה לחזור על הלימוד, דברים הגורמים לזכרון ודברים הגורמים לשכחה
§ובחרת בחיים, מצוות שמקיימים בלימוד תורה, ואיסור שכחת התורה וסגולות לזכרון, מאליק, חיים יצחק, ברוקלין, 5777, 103 עמ' 2MB
§ובשנה החמישית - ב, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשסא, הנהגות בענין לימוד מקרא
§ובשנה הרביעית - ב, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשס, על סדר תחילת הכנסת הילד לתלמוד תורה
§והגית, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשנה, הדרכה לעיון והעמקה
§והערב נא, טעפ, איתמר, מודיעין עילית, על מתיקות התורה ורוממותה
§ונהרות לא ישטפוה, על שקידת התורה, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5774
§ושומר תורה אשרהו, שולזינגר, משה מרדכי בן יצחק, זכרון מאיר תשס"ד, שיחת חיזוק ללומדי תורה 36 עמ', 1MB
§ותומכיה מאושר, על תמיכה בלומדי תורה, אבידן, משה בן ציון, ירושלים, 5774
§ותלמוד תורה כנגד כולם, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, זכרון מאיר תשס"ו, שיחת חיזוק ללומדי תורה, 43 עמ', 1MB
§ותלמודו בידו, מדוע לא אמרו "בראשו", אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5773
§זאת נחמתי, נחיצות מצוות תלמוד תורה, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5761
§זכור לדוד - כתיבת חידושי תורה, ולס, זכריה דוד בן יהושע, ירושלים, 5774
§זכרו תורת משה עבדי, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, זכרון מאיר תשס"ו, 89 עמ', 1MB, חיזוק לשקידת בתורה מתוך לימוד מדרכיו של ר"מ פיינשטיין
§חוברת של קרן התורה של אגודת ישראל, וינה, תרפה, 54 עמ', 3MB, מאמרים על חשיבות החזקת התורה
§חוסן יהושע, הלר, יהושע ב"ר אהרן, ווילנא, תרעג, תחבולות להצלחה בלימוד תורה
§חוסן יהושע, הלר, יהושע בן אהרן, ירושלים, תשלה, 133 עמ', 6MB, על המפריעים ללימוד תורה
§חוק טל - מלכודת להיכלי התורה ולבתי החרדים, משמרת עולם התורה בארה"ק, תל אביב, תשסג
§חי בתורה, נחיצות התורה לכל יהודי, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5776
§חיים כולכם היום, חיזוק לעמל תורה, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5772
§חיים כולכם היום, שיחת חיזוק לעמלה תורה, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5773
§חיים שאל, שמואל אשר ב"ר חיים הלוי מווילנא, ווילנא, תרסט, מעלות לימוד תהלים
§חשקת התורה, להלהיב הלבבות לחשק לימוד תורה, מאיר הלוי שולזינגר, וני ורק, 5772
§יגעת ומצאת, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמג, 109 עמ', 13MB, על שקידת התורה
§יד החזקה, טייכר, צבי אלימלך, פרעמישלא, תרלו, על חשיבות החזקת ת"ח
§ידי משה [ותורה אור], ר' משה לעווינזאהן, 8MB, ווארשא - תרנ"ז בענין גודל מעלת לימוד התורה
§ידי משה ותורה אור, משה ב"ר שלמה אלעזר, ווארשא, תרנד, על חוב לימוד תורה וקיום מצוות, 152 עמ', 15MB
§יושבי אוהל, ענייני לימוד תורה, שטיינמץ, יוסף יוזפא בן מרדכי אריה, ברוקלין, 5769
§ילקוט החיים-חלק ראשון, שיפמאן, אלטר חיים הלוי, ירושלים, תשז, לקט דברי חז"ל על התורה ועל תורה שבע"פ, על לומדי תורה ותינוקות של בית רבן
§ילקוט החיים-חלק שני, שיפמאן, אלטר חיים הלוי, ירושלים, תשז
§ילקוט מרגליות, רבי ראובן מרגליות, לעמבערג, תרפ"ז, דרשות לחיזוק התורה ובנין הארץ
§יש סדר לשס - מהיום אני לומד וזוכר, דרכים לזכור את הלימוד, אחיקם קשת, ירושלים, 5783, 117 עמ'
§ישמח יהודה - במצות לימוד התורה, יעקבוביץ, יצחק יהודה, ליקווד, תשנו, על "עשה לך רב וקנה לך חבר", חזרת הלימוד, תורת חיים", "ושננתם לבניך"
§ישמח יהודה - במצות לימוד התורה, יעקבוביץ, יצחק יהודה, ליקווד, תשס, ביקוש, שאיפה ועמל, הדרגה, כתיבה והדפסת חידושי תורה, ישראל ואוריתא, עם "ישמח אב" על חינוך הבנים"
§ישראל ואורייתא, הדרכות ללימוד תורה, ישראל דוד הארפענעס, ברוקלין, 5783
§כבוד אכסניא, פרייסקעל, אפרים יצחק, ווילנא, תרסד, 24 עמ', 2MB, על מעלת החזקת התורה, ועל עולם הבא
§כבודה של תורה, שיחת חיזוק על לימוד תורה, עם "אגרות המשמר", שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5771
§כי הם חיינו , הלכות תלמוד תורה, עם "עלי שיח", על המפסיק ממשנתו, מערכת מחודדים בפיך, קרית ספר, 5775
§כי לקח טוב נתתי לכם, על חשיבות התורה ועמלה, ברעוודה, שלמה ליב, בני ברק, 5774
§כל חפציך לא ישוו בה, התעוררות לתורה ועמלה, אויערבאך, שמואל, בני ברק, 5772
כלל קצר... על תשעה סוגי לימודים, על דרכי לימוד תורה, ר' יהודה בולאט, קושטא, 41 עמ'
§כתבם על לוח, בענין כתיבת חידושי תורה והדפסתם, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5771
§כתר תורה, פנחס ב"ר יהודה מפאלצק, שקלוב תקמ"ח, על מעלת התורה
§כתר תורה, פנחס ב"ר יהודה מפאלצק, קניגסברג, תריט, על חשיבות לימוד תורה ☼ממקור אחר, 41 דפים
§כתר תורה, יצחק אהרן ב"ר יהודה ליב מ"מ דווילקאמיר, ווילנא, תרל, על מעלות התורה, ☼ממקור אחר, 152 דפים
§כתר תורה, פנחס ב"ר יהודה מפאלצק, ירושלים, תרנו, חיזוק לימוד תורה
§כתר תורה, ירושלים, תשז, 74 עמ', 3MB, על מעלות התורה, כולל ס' "מעלות התורה" לר' אברהם מווילנא, קטעים מ"נפש החיים", ומאמר מר' ישראל מאיר הכהן
§לב שמח ייטיב פנים, חיזוק לימוד התורה ועבודת ה',שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5775
§לימוד התורה, מאמרים ממחברים שונים בענין לימוד תורה, לונדון, 5773, 67 עמ', 1MB. מעמ' מג - על קנין כסף בקידושין, מודה במקצת, אכילת שובע בפסח וקדשים
§לימודים שראוי ללמדם בישיבת שם ועבר, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסה, 56 עמ', 8MB, חובת לימוד תורה בני נח
לכתך אחרי, קובץ מאמרים על לימוד העיון, ישיבת מעלה אדומים , תשעז
§למוד תורה לשמה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנב
§למודי ה', על החיוב ללמוד הלכה, י' קורסיה, אופקים, 5779, 58 עמ'
§למדני חקיך, הלכות וביאורים על תפלת ר' נחוניא בן הקנה בכניסה לבית המדרש וביציאה, עם ליקוט דרך בלימוד, מרא"מ שך ור' גרשון אדלשטיין, שאול, שלמה בן יהושע, בני ברק, 5760
§למעשה - אהבת תורה, פנחס זרביב, אשדוד, 5780
§לעולם ילמוד אדם תורה ואח"כ ישא אשה, על שו"ע הרב הל' תלמוד תורה פ"ג, זאיאנץ, שמואל, ניו יורק, 5775
§ליקוט לעידוד וחיזוק, ענייני לימוד תורה, אלבוים, דוד, 63 עמ', 2MB
§לקוטי חפץ חיים,בענין תלמוד תורה, רבי ישראל מאיר הכהן, ירושלים, תשל"ה, 244 עמ', 12MB, ממקור אחר
§לקוטי חפץ חיים - קונטרס תלמוד תורה, כהן, ישראל מאיר - הוצאת בית יחיאל, ירושלים, תשנו
§לקוטי חפץ חיים - קונטרס תלמוד תורה, כהן, ישראל מאיר - הוצאת בית יחיאל, ירושלים, תשסה
§מאמר לחזוק תלמוד תורה, הלר, שלמה ב"ר משה, ברדיטשוב, תרסח
§מבוא ללימוד תורה, קופרמן, יהודה בן אברהם שמחה, ירושלים, 5766
§מדריך למעשה - שבועות, טעם שאין מרגישים טעם בתורה, הסוד להצליח בתורה, איייזען, מרדכי בן א., ברוקלין, 5774
§מדריך למעשה - שובבי"ם, תשובה המועילה לכל, התגברות אחרי ירידה, סגולות לפרנסה, איייזען, מרדכי בן א., ברוקלין, 5775
§מוסד הישיבה הגדולה והמפוארה "מתיבתא", ווארשא, תרצב, 24 עמ', 762KB, תיאור הישיבה וקריאה לחזק אותה
§מחשבה אחת - ב:א, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשסז, על עמלה של תורה - תורה ויסורין
§מחשבה אחת - ב:ב, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשסז, על עמלה שלתורה - אמונה ויסורים
§מחשבה אחת - ב:ג, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשסז, עמלה של תורה - יסורים וביטולם
§מחשבה אחת 2, גרוס, מרדכי, בני ברק, תשסו, שלמות עמלה של תורה וביטול המפריעים - אמונה ויסורים
§מחשבה אחת 3, גרוס, מרדכי, בני ברק, תשסז, שלמות עמלה של תורה וביטול המפריעים - יסורים וביטולם
§מי יתנך כאח לי, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, זכרון מאיר תשס"ז, 57 עמ', 1MB, דברי חיזוק לשקידת התורה, מתוך התבוננות בדרכיו של ר"מ פיינשטיין
§מכתב גלוי, חרל"פ, יעקב משה, ירושלים, תרעח, 16 עמ', 511KB, קריאה להקמת ישיבה מרכזית בירושלים
§מכתב לבן ישיבה, ירושלים, תשע, חיזוק ללימוד תורה
§מכתבי הרבנים הגאונים דארעא דישראל, קריאות לתמוך בישיבת אהל תורה, ירושלים, 18 עמ', 644KB
§ממדבר מתנה, גולדוסר, יצחק פינחס בן יהודה, בני ברק, תשסד, 414 עמ', 2MB, בענין מעמד הר סיני ומעלת התורה, עם קונטרס "יהודה יעלה" - הערות בענייני תורה ומצוות
§מעדני אשר - שבועות, מתן תורה, ולימוד התורה, שוורץ, אשר אנשיל, בית שמש, 5774
§מעדני התורה, עצות לעלייה בתורה, דרך הלימוד, זכרון ושמירת הזמן, הרב עובדיה עידן סעדה, בנימינה, 5782
§מעלות המשנה, מעלת לימוד משנה, בני ברק, 5774
§מעלות התורה, ר' אברהם ב"ר שלמה זלמן מווילנא, קניגסברג, תריא
מעלות התורה, ר' אברהם רגולר, קניגסברג תריח, 24 דפים, על לימוד תורה
§מעלות התורה, ר' אברהם ב"ר שלמה זלמן מווילנא, אחי הגר"א, פרשבורג, תרלה, עם אגרת "עלים לתרופה"
§מעלות התורה, ר' אברהם ב"ר שלמה זלמן מווילנא, עם אגרת הגר"א, מונקאטש, תרנד, 48 עמ', 2MB, ממקור אחר, 50 עמ', 2MB, ממקור אחר, 48 עמ', 2MB
§מעלות התורה, ר' אברהם ב"ר שלמה זלמן מווילנא, ירושלים, תשב, עם "אור תורה" ו"יקר אורייתא" לר' אליהו לנדא בנגלה ובנסתר
§מעלות התורה, ר' אברהם ב"ר שלמה זלמן מווילנא, נ"י, תשו, עם קונטרס של מאמרי המחבר, והערות, ותולדות משפחת המחבר
—§עמודי התורה, "מעלות התורה" - ר' אברהם בן שלמה זלמן, עם "אור תורה" - ר' יצחק אייזיק חבר, ירושלים, תרם, 149 עמ', 7MB
מעלת המלמדים, ר' שמואל אליהו, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קונטרסים
§מעלת התורה עם ביאור מתוק מדבש, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשסו
§מעשה הקנין על מח קנייני תורה
§מצוות הלוי, חיזוק ללימוד תורה, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5771
§מר ינוקא ומר קשישא, על מעלת לימוד התורה, עם פסוקי קיווי ותהלים של רמח"ל, גורדון, יקותיאל בן יהודה ליב, 5773, 131 עמ', 4MB
§מרבה תורה מרבה חיים, חיזוק לימוד תורה, שולזינגר, משה מרדכי הלוי - ליברמן, שמואל (הספד עליו), בני ברק, 5772
§משאת בנימין, שווארצמאן, בנימין מנחם ב"ר זבולון, ווארשא, תרעא, השתלמות עם ישראל ע"י התורה
§משיבת נפש, ר' משה נתנאל פוטשובסקי, בארדיטשוב, תרנא, 125 עמ', 7MB, מעלת לימוד תורה
§משעורי רבנו - נשמת התורה, בלוך, יוסף יהודה ליב, קובנה, תרצב, 13 עמ', 504KB
§משעורי רבנו - קדושת התורה, בלוך, יוסף יהודה ליב, קאונס, תרצח
§משעורי רבנו - תלמיד חכם, בלוך, יוסף יהודה ליב, קאונס, תש
§מתיקות התורה - א, דרכים להגיע לעמל תורה אהבת תורה, שטיגליץ, זאב אריה בן אפרים נתן, ירושלים, 5772
§מתיקות התורה - ב, שטיגליץ, זאב אריה בן אפרים נתן, בני ברק, 5775
§נהורא דאורייתא - יקר אורייתא, על הלכות תלמוד תורה, עניין ספרי קודש, לימוד תורה, כבוד לומדיה, עם שו"ע הרב, וולפסון, יהושע פלק זאב בן יוסף צבי, קרית יואל, 5770
§נזיר היה שמואל, חיזוק לימוד התורה, שולזינגר, משה מרדכי הלוי - רוזובסקי, שמואל (לזכרו), בני ברק, 5773
§נפש שמשון התורה וקניניה, פינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהם, תשסד
§נצא השדה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנב, על חשיבות בניית מקומו תורה במקומות מרוחקים ממרכזי תורה
§נתיב לישיבה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנז, הדרכה על הלימוד בישיבה, ומהות בן תורה
§סגולות התורה, מלוקט מספרי החפץ חיים ע"י ר"מ שנפלד, נ"י, תשח, בענין התורה, לימודה ולומדיה
§ספר החוקים והתקנות - של ישיבת תורת חיים, בעיר בראדשין, שטרנפלד, דניאל, הוסיאטין, 18 עמ', 805KB,עם מאמר על חשיבות לימוד תורה
ספר הקניינים, ר' מנשה קליין, על מ"ח קנייני התורה. מעמ' 184 - שערי המשנה, על דרכי הלימוד. נ"י תשס"ד, 228 עמ', 1.2 MB, §ממקור אחר
§עול תורה, ר' אברהם וויינפעלד, מונסי תש"כ, 24 עמ', 1MB, על חשיבות לימוד תורה ושלילת המותרות
§עטרה ליושנה, וועסעל, ברוך אליהו ב"ר דוד, באניהאד, תרנז, מאמרים על כבוד התורה ולומדיה
§עיר גבורים, לוין, אריה ליב, לונדון, תרפ, 37 עמ', 2MB, על מעלות התורה, עם פסוקי בטחון
§עץ חיים, מאמרים ומכתבים על החזקת התורה, גרודזנסקי, חיים עוזר, ווילנא, תרפו, עם "מחזיקי התורה" לבעל החפץ חיים
§עץ חיים, מאמרים מחכמים שונים על חשיבות החזקת התורה, עם מאמר "מחזיקי התורה" מר' ישראל מאיר הכהן, ווילנא, תרפו, 68 עמי', 2MB
§עץ חיים חלק ג, רבי חיים הכהן הורוויץ, ירושלים, תרפ"ז, 33 עמ', 1MB, על חשיבות החזקת לומדי תורה
§עץ חיים למחזיקים בה, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, זכרון מאיר תשס"ח, 36 עמ', 1MB, דברים בשבחה של תורה ולומדיה ותומכיה
§עץ פרי, ליפקין, ישראל מסאלאנט, ווילנא, תרמא, 31 עמ', 3MB, קריאה להחזקת לומדי תורה, ממקור אחר
§עץ פרי, ליפקין, ישראל מסאלאנט, ירושלים, תרסג, 34 עמ', 3MB, קריאה להחזקת לומדי תורה, ממקור אחר
§עץ פרי, ליפקין, ישראל מסאלאנט, נ"י, תשיג, 64 עמ', 4MB
עץ פרי, ישראל ליפקין מסלנט, לונדון, תשכ"ה
§פלפולא דאורייתא, שערים לעולם הלמדנות, קשת, אחיקם, ישראל, 5778
§פלפולה של תורה - חלק א, ר' נחמן שלמה ב"ר יעקב משה גרינשפאן, ווארשא תרצה, 91 עמ', 4MB, קורות דרכי הפלפול במשך הדורות,
§קדושת התלמוד, רבי אריה ליב פרומקין, ירושלים, תרנ"ג, השתלשלות תושבע"פ
§קובץ מאמרים לחיזוק לימוד התורה והאמונה, ויס, מרדכי, הלוי, ירושלים, תשלג
§קול השם בכח - עבודת ההכנה לקבלת התורה
§קונטרס הדרכה לאברכים, עובד, אפרים, בני ברק, תשסח
§קונטרס הדרכה לבחורי ישיבה, עובד, אפרים, בני ברק,
§קדמוניות ההלכה, רובינשטיין, שמואל משה, קובנה, תרפו, מקורות ההלכה לפי תורה שבכתב ותושבע"פ ומקורות מדעיים
§קיימו וקבלו - פורים, לחיזוק לימוד התורה בימי פורים
§קנין תורה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנט, חשיבות החזרה על הלימוד, מניעת שכחת הלימוד, סדרי לימוד בקיאות ועיון
§קנין תורה, אגוד האברכים בני תורה, ירושלים, תשמט, 16 עמ', 1MB, מעלת כתיבת דברי תורה
§ראה חיים, פוקס, אברהם עזרא, וינה, תרפז, 36 עמ', על תלמוד תורה עם דרך ארץ
§ראשית הזמן, בני ברק, תשס, 20 עמ', 1MB, העבודה הראויה בתחילת הזמן
§רכושנו הרוחני בירושלים, על הישיבות בירושלים, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצב, 13 עמ', 278KB
§רץ כצבי א, רבי צבי הירש פרידלינג, ווארשא, תרפ"ח, לקט מאמרים על החיוב לכבד לומדי תורה, 65 עמ', 3MB
§רץ כצבי ב, רבי צבי הירש פרידלינג, ווארשא, תרפ"ח, 41 עמ', 2MB
§רץ כצבי-חלק ראשון, פרידלינג, צבי הירש ב"ר דוב, ווארשא, תרפח, על החיוב לתמוך בלומדי תורה
§רץ כצבי-חלק שני, פרידלינג, צבי הירש ב"ר דוב, ווארשא, תרפח, 97 עמ', 6MB
§שולחנך גדול משולחנם, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, זכרון מאיר תשס"ח, 64 עמ', 1MB, על חשיבות הלימוד בישיבות על טהרת הקודש
§שמח זבולון, פיש, יעקב יחזקיה, ירושלים, תשסח, על הסכם שותפות יששכר וזבולון
§שנו חכמים בלשון המשנה, ר' מנשה קליין, ניו יורק, תשנד, 175 עמ', 5MB, על לימוד תורה, ושלא לתרגם את התורה
§שני המאורות - חלק שני - "זכרון בספר" - שער ב - "אור תורה", ריינעס, יצחק יעקב ב"ר שלמה נפתלי, פיעטרקוב, תרעג, 33 עמ', 1MB, על חשיבות הישיבות
§שני כתרים, כתר תורה וכתר מלכות, גרשטנקורן, יצחק, בני ברק, תשט, 253 עמ', 44MB, על חשיבות לימוד התורה במלכות ובמלחמה
§שערי לימוד, מארגהיטא, תשב, 104 עמ', 3MB, מנהגי הכנסת תינוק ללימוד, קביעת עתים לתורה, אופני לימוד תורה, לשמה, סיום מסכת, חזרת הלימוד, חידוש חידושים והדפסתם
§שערי תורה ותפלה - ספר השני, קול קורא לחיזוק הישיבה במירון, צפת, 16 עמ'
§שערי תורה ותפלה - ספר השני, קול קורא לחיזוק הישיבה במירון, מהדורא שונה, צפת, תרסד, 20 עמ', 906KB
§שתרגילנו בתורתך, בענייני תורה ועמלה, גולד, דורון דוד בן שמואל יהושע, בני ברק, 5773
תורת הבית, ר' ישראל מאיר הכהן, על חשיבות לימוד תורה בזמן הפנוי
§תורת הבית, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, פיעטרקוב, תרסז, 39 עמ', 3MB, על החיוב ללמוד תורה בבית בכל זמן פנוי.עמ' 38 - תוכן העניינים
§תורת הבית, דו"ח מפעולות ישיבת חיי עולם, תעודות מרבנים, וסדר התקנות, ירושלים, תרפ"ט, 157 עמ', 5MB. מעמ' 125 - אנגלית
§תורת המלך, טנוג'י, דוד חיים יצחק הכהן, ג'רבה, תשה, 104 עמ', 3MB, דרשות על מעלות התורה ות"ח ומכבדי ת"ח
תלמוד תורה ושרות צבאי, לקט מאמרים, נאמני תורה ועבודה, תל אביב תש"ם
§תמכין דאורייתא, הרצברג, מרדכי חיים הלוי, וויזניץ, תרעב, על מעלת לימוד התורה ולומדיה ולהחזקת ת"ח
§תנו כבוד לתורה, רבי שמעון פירסט, ניו יורק, תשל"א, 33 עמ', 1MB, מעורר ללימוד גמרא בבקיאות
§תפארתה של תורה, פינקוס, שמשון דוד, אופקים, תשסא, 17 עמ', 1MB, על לימוד תורה
תקנות הישיבה , רמח"ל
§תקנות חבורת עץ החיים בעיר דעברעצין, לסיום מסכתות דעברעצין, תרנב, 15 עמ', 647KB
§תקנות חברת בחורים דק"ק אייזנשטאט, שמטרתה לחזק את לימוד התורה אצלם, הלברשטאט, תרכו, 9 עמ', 980KB
§תקנות חברת מהדרי התלמוד, ללימוד מסכתות ולסיימם בר"ח אדר, פרשבורג, תרנ"ה, 8 עמ', 317KB

שמירת הברית והעיניים
§אות ברית קדש, ר' יוסף כנאפו, 11MB, ליוורנו תרמ"ד, בענין חומר פגם הברית ותיקוני תשובה והמסתעף ממקור אחר
§אשא עיני, עצות ומוסר בענייני שמירת עיניים, לנגסנר, יעקב מאיר בן דוד שבתי, פאסייק, 5769
§אשא עיני - ח"ב, לנגסנר, יעקב מאיר בן דוד שבתי, לייקווד, 5774
בית הרשב"י, בראשית-שמות, על שמירת ותיקון פגםהברית, לפי סדר הפרשיות, תשסד, 159 עמ', 1.1MB, §ממקור אחר
§בית הרשב"י - שמות ח"ב, תשסד
§בנתיבות ההלכה - מה - קדושת העינים וקדושת המחשבה, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5776
בריתי שלום - שמירת הברית והעינים, ר' דוד פרור, ב"ב תשסג, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קונטרסים, ממקור אחר, ממקור אחר
§גלגל העין, בענין שמירת העיניים, נהרי הלוי, עמרם בן אריה, ישראל, 5772
§דרכי ישרים, הורביץ, שמואל שמעלקא ב"ר צבי הירש מנ"ש, ברדיוב, תרע, על תיקון עוון קרי
§דרכי ישרים, הורביץ, שמואל שמעלקא ב"ר צבי הירש מנ"ש, רוסיה, 16 עמ', 1MB, עם תרגום לאידיש
§דרכי רפואה לחטא הידוע, של קרי, בחינוך וברפואה, יעקב ב"ח וא"ם בן צבי. קאשיצע, ורנוב, תרצו, 16 עמ', 1MB
§השכר והעונש בשמירת עינים,
§זאת בריתי, על שמירת הקדושה, ירושלים, 5773
זרע קודש מצבתה, אות ברית קודש, כל התיקונים והזהרות שיעשה האדם וחי בהם, ר' משה בן הר"ר מנחם, פירדא תנ"ו, 49 עמ', 7.7MB, ★ממקור אחר, 96 עמ', §ממקור אחר
§זרע קודש מצבתה, גרף, משה בן מנחם, פרנקפורט - ויניציאה, תעא, 88 עמ', 3MB, עצות לשמירת הברית
§זרע קודש מצבתה, ר' משה בן מנחם, מונקאטש, תרנג, 62 עמ', 2MB
§טהרת העין, בני ברק, תשסט, 321 עמ', 6MB, הרווח וההפסד מראיית העין, שמירת העיניים, בהלכה ובאגדה
§טהרת העין, אבוהב, אלעזר אהרן בן יצחק, בני ברק, תשעא, שמירת העיניים, 383 עמ', 10MB
§טהרת הקודש, על תיקון מידת היסוד, סאטמאר
§טהרת יום טוב-חלק ד, דייטש, חנניה יום טוב ליפא מהעלמעץ, נ"י, תשיא, 198 עמ', 10MB, על ס' יסוד יוסף בענין הוצאת זרע לבטלה
§טהרת יום טוב-חלק ח, דייטש, חנניה יום טוב ליפא מהעלמעץ, נ"י, תשיז, 230 עמ', 14MB, על יסוד יוסף
§טהרת יום טוב-חלק ט, דייטש, חנניה יום טוב ליפא מהעלמעץ, נ"י, תשיט, 236 עמ', 12MB
§טוב עין-חלק שני, ר' אברהם משה דוב בער ב"ר דוד הכהן, ירושלים, תרסה, על מעלת שמירת העיניים
§טוב עין, מעלת שמירת העיניים, שלזינגר, אברהם משה דב בר, ירושלים, 5659
יסוד יוסף, תיקון קרי, ר' יוסף בן הרב שלמה, פרנקפורט דאדרה תל"ט, 17 עמ', 2.7MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
יסוד יוסף, ר' יוסף בן שלמה, זאלקווא תקלד
§יסוד יוסף, יוסף יאסקא ב"ר יהודה מדובנא, זיטומיר, תרכז, הנהגות קדושות ומוסר
§יסוד יוסף, ר' יוסף בן שלמה מפוזנא, וילנה, תרמא
§יסוד יוסף, יוסף ב"ר שלמה דרשן מפוזנא, מונקאטש, תרנג, תיקון קרי
§יסוד יוסף, על שמירת הברית, יוסף ב"ר שלמה דרשן מפוזנא, קאשוי, תשח, עם ביאור רחב - "טהרת יו"ט" ח"א, ר' חנניא יו"ט ליפא דייטש
§יסוד יוסף, ר' יוסף, מונקאטש, תרנה
§יסוד יוסף, ר' יוסף בן שלמה מפוזנא פיעטרקוב, תרעד
§יסוד מערבי, אוחנא, רפאל, ירושלים, תרנו, על תיקון קרי, סביב ספר "יסוד יוסף"
§יראו עינינו, על שמירת עיניים, לנגסנר, יעקב מאיר בן דוד שבתי, פאסייק, 5776
§ישראל קדושים - ח"א, חיוב שמירת עינים בהלכה, הארפענעס, ישראל דוד, ברוקלין, 5772, 194 עמ', 2MB
§כוחה של צניעות, מאור, מנחם זאב, ירושלים, תשנ"ז
§כף התומר - תיקוני אות ברית קודש, ונונו, תומר אברהם, ירושלים, 5774
כתנות אור, בירור אמוני בסוגיית הצניעות, מכון מופת, תשס
§לראות פני המלך, קדושת העיניים, קיצור ספר עין במשפט, אוחנה, נהוראי יוסף, ירושלים, 5776
§מחזה עינים, לעוויטאן, אליקום געציל מאיר ב"ר יצחק, ווארשא, תרסב, על חשיבות שמירת העיניים, 104 עמ', 9MB, ὥממקור אחר, ד"צ ירושלים תשל עם תולדות המחבר, 104 עמ', 1.8MB
§מכל משמר נצור לבך, על שמירת העיניים והמחשבה, מערכת מחודדים בפיך, קרית ספר, 5775
§מעין הברכה-חלק ראשון, יצחק בן מרדכי, פיעטרקוב, תרעא, על חשיבות שמירת הברית, עם ביאור על המשנה "עשרה נסים נעשו בבהמ"ק", ועל תהלים פרק קיט
§מעין הברכה-חלק שני, יצחק בן מרדכי, פיעטרקוב, תרעא
§מפתח הברכה, עניני צניעות וקדושה, הנהגה במקום העבודה, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5774
§מקור מים חיים, יוסט, אשר, מישקאלץ, תש, מוסר בענין חטא הידוע
§מקראי קדש, ר' אפרים חיות, 4MB, קושטנדינה - תקפ"ט עניני מוסר בענין קדושת הזיווג, וחומר עון פגם הברית, ממקור אחר 113 עמ', 5MB
§מראה כהן - תשובה מיראה, על החטא החמור, ר' ישעיה אלטר כהנא אדלר, מונקאטש, תרצח
§מראות הצובאות, צניעות בלבוש ובהנהגה, והלכות יחוד, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5769
§עין הבדלח, על קדושת העיניים, ירושלים, 5778
§עין טובה, קדושה ושמירת הברית, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5760
§על איילת השחר, מעלת הצניעות בלבוש, מודיעין, 198 עמ', 4MB
פסיכולוגיית העין - בענין שמירת עיניים, ר' דוד פרור, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קונטרסים, ממקור אחר, ממקור אחר
§קדושים תהיו, וילדמן, יהושע אלטר ב"ר אלימלך, ירושלים, תרצג, 72 עמ', 3MB, שמירת עיניים. מעמ' 33 - איסור נגיעה באשה. מעמ' 46 - הסתכלות בציורי נשים. מעמ' 57 - איסור תערובת בחתונות. מעמ' 67 - "עשרה מאמרות בקריאת שמע" - הלכות ק"ש
§קדושת ישראל, קדושה וצניעות, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5757
§קדושת ישראל וגאולת ישראל ח"א, בלוך, אברהם דוד ב"ר מרדכי יעקב, ווילנא, תרצה, תוכחת מוסר בעניין הוצאת זרע לבטלה, קטוע בסופו, 28 עמ', 1MB
§קרנות צדיק, ר' אליהו סלימאן מני, בעריכת ר' דוד ב"ר יעקב יחזקאל צאלח, בגדד, תרכז, על תיקון פגם הברית, 198 עמ', 5MB
קרנות צדיק, ר' אליהו סלימאן מני, ירושלים תרנג
§קרנות צדיק, ר' אליהו סלימאן מני, ירושלים תרס"ד, 48 עמ', 3MB, על תיקון פגם הברית
שמירת עיניים כהלכה, ר' אבישלום מונייצר, דיני שמירת עיניים ומדריך לשמירה, עם תוכנת חיפוש
§שערי גדולה, קיום חובות הקדושה, שלנגר, רפאל מנחם שלמה זלמן, ירושלים, 5777
§שערי פרנסה, צניעות וקדושה והנהגה במקום העבודה, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5771
תיקון פגם הברית, ח"א, תשסד, 137 עמ', 1.1MB, ὥממקור אחר, 137 עמ', 4.3MB
תיקון הברית, על פגם הברית, על ספר בראשית, נ"י תשס"ד, 420 עמ', 3.6MB
§תיקון הברית, תשסב, על שמירת הברית
§תיקון פגם הברית א, תשסד
§תקנת השב, קדושה ותיקון הברית, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5771
§תקנת השבים-חלק שני, ר' שמואל ב"ר עזריאל יחיאל, מיכאלעוויץ, תרצב, 18 עמ', 587KB, על חשיבות שמירת הברית
§תרופת מעשי ער ואונן, ניימאן, משה שמואל מקיצע, קראקא, תרנט, 23 עמ', 687KB, על שמירת הברית

טעמי המצוות
§אור השנים, אפשטיין, אריה ליב ב"ר מרדכי מקניגסברג, פפד"א, 5514, כוונות לתרי"ג מצות
§אורות המצות, בראנדון, בנימין רפאל דיאש, אמשטרדם, 5513, טעמי המצוות, 232 עמ',7MB. עד עמ' 26 - הקדמות והסכמות.
§אזור אליהו, ר' אליהו הכהן האתמרי, ירושלים תרמ"ד, 23 עמ', 2MB, טעמי המצוות
§אזור אליהו, אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן, ירושלים, תרנד, על טעמי המצוות
§אמרת הצרופה, ר' צבי הירש אָרי, לעמעברג, תרלב, רמזים על סדר תרי"ג מצות, 241 עמ', 14MB
§בן ציון, רבי יוסף ברבי אלימלך מטורבין, אמסטרדם, ת"ן, טעמי המצוות, מוסר ועוד, 73 עמ', 5MB, ממקור אחר
§המחשבה הישראלית, קלמנסון, אלחנן, ירושלים, תרפ, טעמי המצוות ופתגמים מלוקטים מספרי הראי"ה קוק
טעמי המצוות, ר' מנחם מרקנטי, קושטנדינה שד
טעמי מצות, ר' מנחם בן משה הבבלי, עם הגהות על תרי"ג מצות ע"ד הפשט, לובלין של"א, 52 דפים
טעמי מצות , ר' מנחם ב"ר משה הבבלי, לובלין של"א, 52 עמ', 10.9MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
טעמי המצוות, ר' מנחם מרקנטי, בסיליאה שמא
—§טעמי מצות, ר' מנחם בן משה, המבארג, תסו, ממקור אחר,88 עמ', 5MB, ☼ממקור אחר
—§טעמי מצות, ר' מנחם בן משה, אמשטרדם, תסז
—§טעמי מצות, ר' מנחם ב"ר משה הבבלי, זולקווא, תקס"ד, 156 עמ', 7MB, ממקור אחר, 161 עמ', 7MB
—§טעמי מצות, ר' מנחם הבבלי, ווארשא תריח, 96 עמ', 6MBתרכד
—§טעמי מצות, מנחם ב"ר משה הבבלי, פרעמישלא, תרמח, עם ביאור בארות המים מר' אברהם אבלי קאנארפוגל, 206עמ', 16MB, ממקור אחר, 13MB, 214 עמ'
טעמי המצוות בימינו, ירושלים תשך
§יד בנימין, ר' איציק ליב כ"ץ ראזנר, וינה, תרמב, תרי"ג מצוות, עם ביאור "ושם מרדכי", על הפילוסופיה והקבלה, ביאורי סיפורי התורה עד מעמד הר סיני, וטעמי המצוות
§ילקוט יצחק א, רבי יצחק זאלר, ווארשא, תרנ"ה,טעמים על תרי"ג מצוות, 103 עמ',10MB
§ילקוט יצחק, רבי יצחק זאלר, ווארשא, תרנ"ה
§ילקוט יצחק, רבי יצחק זאלר, ווארשא, תרנ"ה
§ילקוט יצחק, רבי יצחק זאלר, ווארשא, תרנ"ה
§ילקוט יצחק, זאלער, יצחק ב"ר משה מענדיל, טעמי המצוות, ורשה תר"ס
כל מיני מטעמים, טעמי המצוות, ר' חים וואלף, 372 עמ', 3MB, עם מפתח נושאים אלפאביתי
§כתר לתורה א, מצוות השם א-שח, רבי אהרן שמואל קנעלער, לעמבערג, תרע"ג, ביאורי מצוות בנוטריקון, 263 עמ', 12MB
§כתר לתורה ב, מצוות השם שיא-תריג, רבי אהרן שמואל קנעלער, לעמבערג, תרע"ג, 273 עמ', 12MB. מעמ'252 - "פועל צדק" לש"ך
Ξכתר לתורה, רבי אהרן שמואל קנעלער, לעמבערג, תרע"ג
מנחת כהן ח"א - נר מצוה, ר' שמואל כהן צדק, ויניציאה שנ"ח-שס"ה, 217 עמ', 40.8MB
מנחת כהן, שמואל בן יוסף, ויניציאה שנ"ח-שס"ה
§מנחת כהן - נר מצוה, דרשות, שמואל בן יוסף, ויניציאה, שנח, 426 עמ', 23MB, הספר מצולם לא לפי הסדר - עמ' 3-134 - דף ב-סז. עמ' 135-213 - דף קעח-ריו. עמ' 214-346 - דף קט-קעה. עמ' 348-426 - דף ע-קח
§מנחת עני, אריה ליב ב"ר אליהו, פיעטרקוב, תרנא, טעמי המצוות
§מצודת דוד, טעמי המצוות, הרדב"ז, זולקווא, תרכב
§מצודת דוד - טעמי המצוות על פי פנימיות התורה, זמרא, דוד בן שלמה אבן, ירושלים, תשסג
§מצות הלבבות, רבי מרדכי ליכטשטיין, ווארשא, תרס"ב, טעמי המצוות, עם נתיבות הלכה - שו"ת
§עיר מקלט , טעמי המצוות, לידא, דוד בן אריה ליב, עם מוסרי השל"ה - הורביץ, ישעיה בן אברהם, לייקווד, 5777
קמה אלומתי וגם ניצבה, ר' פינחס דניאל רחלין, טעמי ושורשי המצוות על פי תורת הקבלה
§שערי טעמי המצות, שרים, רחמים דוד, ירושלים, תרצג

צוואות
אמונת אומן, צוואה מר' יחיאל שטראהלי, מהדורה שניה, 94 עמ', 7.2MB, בסדר א"ב, עם תרגום לאידיש. מעמ' 68 - על התורה. מעמ' 89 - אגרת הרמב"ן
§ארשת צדיקים, בראנדא, צבי אריה ב"ר קלונימוס משה מקראקא, קראקא, תרפה, צוואת הגאון בעל הי"ד, עם ליקוטים בענייני מוסר
בית אברהם, ר' אברהם דנציג, צוואה, וילנא תקפא, 18 דפים, §ממקור אחר
§בית אברהם, צוואת ר' אברהם דנציג, ווארשא, תרא
§בית אברהם, צוואת ר' אברהם דנציג, ווילנא, תרח
§בית אברהם, צואה של ר' אברהם דנציג, לבוב, תרלג
§דברי אמת, צוואה, ווילנא, תרעא, 64 עמ', 5MB
§דברי קדושים, צוואות ודברי תורה מר' שעפטיל בן השל"ה, ר' נפתלי כ"ץ, ר' אהרן מקרלין, ר' אשר מקרלין, ר' אלימלך, ר' יוסף מגיקטיליא, ר' דוד הלוי מסטעפין, אדלשטין, יעקב אליעזר, ווארשא, תרל"ח, 111 עמ', 5MB
§דבריו האחרונים של מרן הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, ירושלים, תשיד, 8 עמ', 1MB
§דובר שלום, צוואת ר' שלום מבראהין, עם סיפור על גלגולים מר' אהרן מקאיידנוב, 11 עמ', 1MB, נ"י
§דרך עולם הנצחיים, צוואה מוסרית, ר' ליב ב"ר אברהם אופנהיים, פראג תקס"ז, ממקור אחר, 50 עמ', 2MB
§דרכי ציון, צוואה, חריף, דוד ב"ר ישראל אבד"ק זאסלאב, ברדיוב, תרסט, 56 עמ', 2MB
§הכנה דרבה, גרינוואלד, משה ב"ר עמרם, וינה, צוואה, 98 עמ', 4MB. מעמ' 77 - "ליקוטי תורה" - חידושים שונים
§וצוה הכהן, צוואה של ר' אהרן שמואל הכהן, ירושלים תשיג, 172 עמ', 7MB
§זכרון אב, צוואה של ר' יקותיאל יהודה ב"ר משה מיארע גרינוואלד, אונגוואר, תרצד
זכרון אב, צוואה מר' יקותיאל יהודה גריננולד, נ"י תשמח, 99 עמ', 5.2MB, עם תרגום לאידיש
§זכרון יחזקאל, צוואת ר' יחזקאל רוטר, קלוזש, תש
§ט"ו מעלות יחיאל, צוואת ר' מונק, יחיאל אריה המכונה מיכל ליב ב"ר
§יש נוחלין, הורביץ, אברהם בן שבתי, פראג, שעה
§יש נוחלין, הורביץ, אברהם ב"ר שבתי הלוי, אמשטרדם, תסא. על מגילת היוחסין שם ראה כאן
§יש נוחלין, הורביץ, אברהם ב"ר שבתי הלוי, סדילקוב, 5595, צוואה מוסרית, 148 עמ', 6MB, ☼ממקור אחר
§יש נוחלין, הורביץ, אברהם ב"ר שבתי הלוי, זיטומיר, תרח
יש נוחלין, ר' אברהם הלוי הורוויץ, לבוב תרכד
§יש נוחלין, הורביץ, אברהם ב"ר שבתי הלוי, ווארשא, תרלג
§כסף נבחר - לשון צדיק, צוואת ר' שלמה קלוגר, עם הספד עליו מר' אברהם בנימין קלוגר, לבוב, תרמד
§לשון צדיק, צוואת רבי שלמה קלוגר, והספד עליו, ושו"ת, ירושלים, תשטז, 39 עמ'. מעמ'32 - רשימת ספריו ממקור אחר, 40 עמ', 1MB
§מכתב צוואה, וינר, שמעון, תרלא
§מגל האומר-חלק שני, ר' יעקב ב"ר משה הכהן, הומבורג, תקז, 53 עמ', 2MB, צוואות מר' יונה ור' משה, עם תוכחת מוסר,ובסופו ס' ארחות חים לרא"ש
§מעגלי קצירה, צוואה מר' יונה לנסדורפר ור' משה חסיד, הומבורג פר דר הא, 5497
§מקור חיים, ר' חנניה יו"ט ליפא דרייזינגר, פירוש על צוואת ר' חיים אלעזר שפירא, נ"י תש"ד, 66 עמ', 2MB
§נחלת אבות, גראנעמאן, יצחק זעליג, פפד"מ, תרנח, צוואת ר' משה יצחק הלוי ונכדו ר' יעקב, עם ייחוס משפחתם, והספד
§נפש חיה, צוואה מר' מאיר שוורץ, ירושלים, תש
§סבא אליהו, צוואה של דברי מוסר, אליהו בן רפאל שלמה הלוי, 5776
§ספר הצוואה, ר' משה הגר, מקאסוב, קולומיה, תרפח
§צו לצו, צוואת ר' סמחון חלאוה, ירושלים, תרסד
§צוואה, אלכסנדר זיסקינד בן משה, זיטאמיר, 5608
צואה של ר' יוסף משה אברהם מלאזדיי, ווארשא תר"ה, ח דפים
§צוואת, כץ, נפתלי ב"ר יצחק הכהן ברלין תפ"ט
צוואות ר' נפתלי הכהן , כץ, נפתלי בן יצחק, ברין תקי"ז, 28 + 4 דפים
§צוואות, כץ, נפתלי ב"ר יצחק הכהן, פיורדא, 5547
§צוואה, כץ, נפתלי ב"ר יצחק הכהן, אמשטרדם,
§צוואות מורנו ורבנו נפתלי הכהן, נפתלי בן יצחק, ווארשא, תרד, ☼ממקור אחר, 17 דפים
§צוואה, רבי נפתלי כ"ץ, ראדזין, תרע"א
—§ספר הצוואה, ר' נפתלי כ"ץ, מונקאטש, תרסד, 33 עמ', 1MB. מעמ' 28 - תולדות המחבר, ממקור אחר, 33 עמ', 1MB
§צוואה, ר' אלכסנדר זיסקינד ב"ר משה מהוראדנא, הוראדנא, תקנ"ד, ממקור אחר
§צוואה, ר' אלכסנדר זיסקינד, אמשטרדם, תקס
§צוואה, ר' אלכסנדר זיסקינד בן משה, ווארשא, תרכא
§צוואה, ר' אלכסנדר זיסקינד, ראדזין, תרעא
§צוואה, ר' אלכסנדר זיסקינד ב"ר משה מהוראדנא, פיעטרקוב, תרפד
§צוואה, ר' אלכסנדר זיסקינד ב"ר משה מהוראדנא, ווילנא, תרפט
§צוואה, ר' משה יהושע זעליג, קעניגסבערג, תרט
§צוואה, ר' יחזקאל קצנאלפוגן, ראדזין, תרעא
§צוואה, ר' יחזקאל קאצנלנבוגן, ווארשא, תקפב
§צוואה, ר' בנימין בינש בן יהודה ליב הכהן, רדזין, תרעא
§צוואה, ר' משה זעליג ברמ"מ הכהן,
§צוואה, ברעכער, אשר ב"ר מאיר הכהן, סיגעט,
§צוואה, ר' יוסף משה אברהם מלאזדיי, נ"י,
§צוואה, ר' משה לעי"צ מקאסוב, קולומיה,
§צוואה, ר' נתן דוד ב"ר יצחק יעקב, ווארשא, תרפ
§צוואה, ר' פנחס מנחם אלעזר מפילץ, לודז, תרפא
§צוואה, צוקער, שלמה, קליינווארדיין,
§צוואות, ר' יואל ב"ר אברהם שמריהו דובראוונא תקס"ג
צוואות ר' יואל בן שמריה, וילנא והורדנא תקצה, 27 עמ'
§צוואות, ר' יואל ב"ר אברהם שמריהו, ווילנא, תרח
§צוואת, ניצבערג, חיים אליעזר, פינסק, תרעא
צוואת הגאון ר' שפטיל, פפד"א תנא
צוואת הרב שעפטיל, סדילקוב תקפ
§צוואת ודרך טובים, לנדסופר, יונה פולנאה תקנ"ה
§צוואות ודרך טובים, צוואות של ר' יונה לנדסדופר, ור' משה חסיד, ואגרת הרב משיפטיוקע, זיטומיר, תרל"ה, 23 עמ', 1MB
§צוואות אהרן משה מגזע צבי, אהרן משה, טשערנאוויטץ, תריח
§צוואות גאוני ישראל-חלק א, ישראל בן ברוך ב"ר אברהם, פילדלפיה, תרפז
§צוואות גאוני ישראל-חלק ב, ישראל בן ברוך ב"ר אברהם, פילדלפיה, תרפז
§צוואות דברי קדושים, ברדיוב, תרפה
§צוואות ודרך טובים, משה חסיד מפראג, זיטומיר, תרלה
§צוואת, כץ, נפתלי ב"ר יצחק הכהן, לבוב, תרכג
§צוואת, כץ, נפתלי ב"ר יצחק הכהן, טהרן, תרכז
§צוואת, קצנלנבויגן, יחזקאל, המבורג, תרפד
§צוואת אבא, רויזענבערג, אלטיר )אברהם ברוך(, בעקלעאן, תרצא, 200 עמ', 16MB, צוואה לבניו לעורר ליראת ה'. מעמ' 117 - "תלמוד בית אבא" - על צורת בהמ"ק
§צוואת הגאונים, קספירובסקי, שלמה, וארשא, תרלה, ממקור אחר
§צוואת הרב אברהם בן יעקב פאללאק, פאללאק, אברהם בן יעקב, ניו יורק, 5727
§צוואת מהר"י ז"ל, יונה מראדעשקעוויץ, ווילנא, תרלא
§צוואת משה, סופר, משה, שטעטטין, תרכ
§צוואת משה, סופר, משה מפרשבורג (חתם סופר), וינה, תרכג
§צוואת משה, החתם סופר, עם " נער עברי", שלעזינגער, עקיבא יוסף, נגד לימוד ספרים חיצונים, ירושלים, תרפד
צוואת משה, ר' משה סופר, עם ביאור באידיש, 49 עמ', נ"י תשמג, 5.8MB. מעמ' 13 - "נער העברי" - ביאור על הצוואה, נגד לימודי חול. מעמ' 41 - "תולדות החיד"א"
§צוואת ר' יהודה גרינוואלד, גרינוואלד, יהודה, סאיני, תרפ
§צוואת ר' יצחק ב"ר אשר, קאמיאנסקי, יצחק ב"ר אשר, קיוב, תרעא
§צוואת מהרא"ל ז"ל, ר' אהרן לוי ראבינאוויץ, 2MB, ווארשא - תרע"ב צוואה בדברי כיבושין והנהגות טובות
§צוואת רבינו הגדול, ליפקוביץ, מיכל יהודה, בני ברק, תשעא
§קונטרס הצוואה, ר' שמואל תפילינסקי, עם "קונטרס מעלת היסורים", לר' יעקב גדליהו תפילינסקי, ירושלם, תשסז, 160 עמ', 4MB

סגולות
§אמתחת בנימן, ר' בנימין בינוש בן יהודה ליב, ווילהרמרש דארף, תעו, 72 עמ', 5MB, סגולות, רפואות ותפלות
§אוצר הפרנסה, סגולות לפרנסה, שלמה אפרים רויד, ירושלים, 5778
§ברכה והצלחה, ר' אברהם שוורצברט, סגולות לפרנסה ולהצלחה, בני ברק, 78 עמ', 3MB
§דברי חכמים, לבוב, תרכה, 32 עמ', 1MB, סגולות
§דרכי החיים, פילד, אברהם אבוש ב"ר צבי אבד"ק פפד"מ, סאניק, תרעב, סגולות רפואות ולחשים עם סיפורים על רצ"א שפירא
§הסכנה לשתות מים בשעת התקופה והסגולה להפטר ממנה בספרות ההלכה, קליין, אברהם יהודה, בודפשט, תשא
§הרי בטבעת זו, כ"א טבעות של סגולה וקבלה, יוסף משה כהן, קליפטון, 5779
§והייתם לי סגולה - א, מיזלס, אברהם, מאנטריאל, 320 עמ', 3MB, סגולות
§והייתם לי סגולה - ב, מיזלס, אברהם, מאנטריאל,
ותפקדנו - סגולות לילדים, ר' רמי דוידוף, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הבית היהודי, ממקור אחר
§זבח פסח, סגולות נגד מגיפה ועוד צרות, יעקב פסח בן יצחק מזולקווא, זאלקווא, 5482, 28 עמ', 22MB
§זכירה ועניני סגולות, ר' זכריה, 5MB, למברג, 86 עמ', ממקור אחר
זכירה וענייני סגולות, סגולות, רפואות, תיקוני קרי, והסרת סכנות, 86 עמ', 3.1MB
ישראל לסגולתו, סגולות, ר' יעקב ישראל לוגאסי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור תפילות וסגולות, ממקור אחר, ממקור אחר
ישועות מסיני, אוצר סגולות, חולון תשס"ד
§מושיע חוסים, רבי אברהם יגל ממונציליצי, וינציאה, שמ"ז, על תרופת הדבר עם סדר פיטום הקטורת
מושיע חוסים, יגל, אברהם בן חנניה, תרופת הדבר בסוד שלשה עולמות, עם סדר פטום הקטרת שתיקן ר' יוסף בן שרגא מארזינטי, ויניציאה שמ"ז, 35 דפים
מושיע חוסים, ר' אברהם בן חנניה יגל ממונציליצי, דרוש הכולל תרופת הדבר בסוד השלשה עולמות עם סדר פטום הקטרת, ע"פ המקובל ר' יוסף [בן שרגא] מארזינטי, ויניציאה שמ"ז, 36 עמ', 3.3MB
§חי בסגולה, סגולת "אין עוד מלבדו", ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5775
§מלת הלחש אבראכאדברא, מקורו ביהדות, עמרם קהתי, תשסט, 5 עמ', 93KB
מפעלות אלהים, ר' יואל היילפרין, פעולות ע"פ השמות הקדושים, סגולות, ורפואות טבעיות, מכתבי, ר' נפתלי כ"ץ, ומכתבי רופאים מומחים ובראשם ר' שמחה, עם סגולות ורפואות מספר אמתחת בנימין ומספר שרביט הזהב, טורקא תקכז
מפעלות אלהים, ר' יואל בעל שם ועוד, זולקווא תקסה
§מפעלות אלקים, ר' יואל בעל שם, לבוב 5565, 122 עמ', 5MB, פעולות ע"פ שמות קדושים, סגולות ורפואות
מפעלות אלהים, ר' יואל בעל שם ועוד, זולקווא תקע
מפעלות אלהים, ר' יואל בעל שם ועוד, שקלאוו תקפג
מפעלות אלהים, ר' יואל בעל שם ועוד, למברג תריח
§מפעלות אלקים, ר' יואל בעל שם, לבוב, תריח, 96 עמ', 3MB
§מפעלות אלקים, לואנץ, אליהו ב"ר משה (בעל שם), יוהניסבורג, 170 עמ', 4MB
§מפעלות אלקים, ר' יואל בעל שם, זולקווא, תרכג, סגולות ע"פ שמות הקדושים, ורפואות טבעיות, עם דברי תורה, 140 עמ', 3MB
§נחש הנחשת, סגולות ורפואות, כתר שלום בן אברהם, ירושלים, 5750
§סגולות, ראובן בן אברהם, ירושלים, תרכה
§סגולות ורפואות, חוטש, צבי הירש בן ירחמיאל, אמשטרדם, תסג
§סגולות מצות ישראל, סגולות שיש באכילת מצה, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5738
§סגולות רבותינו, סגולות, רפואות, עצות והדרכות, מזלומיאן, ישי - קנייבסקי, חיים, חולון, 5774
§סגולת הנפש והבטחון, תפלות ומזמורי תהלים שטוב לומר להצלחת הנפש והצלחת מו"מ, עם חשבון מדות ומשקלות, ר' משה יחיאל קליין, בודפשט, תרפה
§סגולת הקטורת ועוד סגולות, רשת שעורי תורה לנוער אור ישראל, ירושלים, תשנב
§סוד ישרים, מודנה, לאונה, ויניציאה, שנט, סגולות ורפואות, עם חידות, 45 עמ', 1MB
§סוד ישרים, ר' יהודה אריה ממודינא, סגולות ורפואות, וירונה, תז
§סוד ישרים, רפואות וסגולות, ירושלים
סולם הטבע, תרגום ספר של נוצרי, וילנא תרי
§ספר החיים - סגולות ישראל, ליפשיץ, שבתי, מונקאטש, תרסה, סגולות לרפואת הנפש ורפואת הגוף, בסדר א"ב
ספר החיים - סגולות ישראל, סגולות, ר' שבתי ליפשיץ, נ"י תשנב, 278 עמ', 5.4MB
ספר זכירה, סימנר, זכריה בן יעקב, סגולות ורפואות וענין עה"ז ועה"ב עם מעשיות, המבורג תס"ט, סג דפים
§ספר זכירה, סימנר, זכריה ב"ר יעקב, יוהניסבורג, סגולות
§ספר זכירה, סימנר, זכריה ב"ר יעקב, שאמלויא, תשא
§ספר זכירה ועניני סגולות חלק ראשון, ר' זכריה מפלונגיאן, יאהאנניסבורג, תרכב
§ספר זכירה ועניני סגולות חלק שני, יאהאנניסבורג, תרכב
ספר יצירה להערביאים - אבן החכמים, עם השבעות ולחשים וקמיעות, שלמה רובין, ינה תרלה
§ספר רפואות, לבוב ?, תרכה, 36 עמ', 1MB, סגולות ורפואות
§ספר רפואות, ויען, תרפ"ו, 29 עמ', 1MB, רפואות וסגולות. מעמ' 15 - רפואות וסגולות מבעל לבושי שרד. מעמ' 24 - רפואות וסגולות מס' דגל מחנה יהודה. מעמ' 27 - ס' תעלה ארוכה
§פותח את ידך, אבוהב, אלעזר אהרן בן יצחק, בני ברק, תשע, סגולות לפרנסה
§פריו בעתו - חיזוק וסגולות לזוגות המחכים לזש"ק, אבי שלמה רוזנפלד, ירושלים, 5783
§רעשים ורעמים, אלג'יר, תרנא, 36 עמ', 902KB, ביאור סימני רעמים ורעשים
§רפאל המלאך, ר' מנחם מנדל בן משה, פיעטרקוב, תרעא, סגולות, קמיעות, רפואותולחשים, 125 עמ', 3MB, ממקור אחר, ὥממקור אחר, ר' יהודה יודל רוזנברג, 128 עמ', 3.4MB
§רפואה וחיים מירושלים, רפואות, סגולות, קמיעים וגורלות, אליהו אברהם מזרחי, ירושלים, 5691
§רפואה וחיים מירושלים, ירושלים, תשל"ד, רפואות, סגולות, קמיעות וגורלות. מעמ' 61 - "שימוש תהלים" - למה מועיל כל מזמור בתהלים. מעמ'71 - "שער הסגולות" מתוך ס'דרך ישרה. 111 עמ', 4MB
§שומר ישראל, אויערבאך, ישראל מתתיהו, ברדיוב, תרפד, 16 עמ', 641MB, דברים שצריך להישמר מהם מחשש סכנה, לפי סדר א"ב
§שומר ישראל, שעכטער, אהרן איסר, סיגעט, תרצט, 30 עמ', 1MB, 30 עמ', 1MB, דברים שיש להישמר מהם מחשש סכנה, בסדר א"ב
§שומר ישראל אחרון, ר' יחזקאל הכהן, ירושלים, תשי"ז, 33 עמ', 1MB, סגולות לשמירת הנפש והגוף
שמירות וסגולות נפלאות, ר' העשל אברהם יהושע
תולדות אדם, ר' אליהו בן יהודה אהרן לואנץ בעל שם ור' יואל בן אורי הלפרין בעל שם, פעולות וסגולות לנשים עקרות ועוד רפואות, ורפואות טבעיות מרופאים מומחים, זאקלווי ת"פ, לח + 7 דפים
תולדות אדם, ר' אליהו בן יהודה אהרן מחלם, פעולות וסגולות לנשים עקרות ועוד רפואות, זאלקווי ת"פ, 47 עמ', 4.8MB, §ממקור אחר, 91 עמ', 3MB, ממקור אחר, 91 עמ', 3MB
§תולדות אדם, רבי אליהו בעל שם, וילהרמסדורף, 152 עמ', 4MB, סגולות וקמיעות. מעמ' 103 - לקוטים מס' מפעלות אלקים - רפואות וסגולות
§תולדות אדם, רבי אליהו בעל שם, 59 עמ', 3MB

י"ג עיקרים
§אזור האמונה, ר' משה האגער, 2MB, סיגעט תרפ"ה על י"ג עיקרי אמונה
§אמונה שלימה, ר' אברהם יוסף יוסקא ב"ר מאיר הלוי גאטטעסמאן , 9MB, ברוקלין - ת"ש על הי"ג אני מאמין, שהם י"ג עיקרי הדת ויסודי התורה כפי שסידרן הרמב"ם, ממקור אחר, 4MB, ניו יורק תש"ח
§אניה בלב ים, ר' בועז רפאל רוט שילט, פיורדא, תקכו, על י"ג מדות לבאר שהם כנגד י"ג עקרים, 171 עמ', 9MB
§דרכי משה, חיות, צבי הירש, זולקווא, 5600, על עיקרי האמונה לפי הרמב"ם, מראי מקומות להלכות יסודי התורה פרקים א-ד, ומכתב נגד עלילת הדם בדמשק
§דעת אמונה - חלק ג, בענין י"ג עיקרים, רקובסקי, אהוד בן אליהו, ירושלים, 5773. עם מפתח מקורות ונושאים לשלשת החלקים
§דרך אמונה - י"ג עיקרים, ספרין, יצחק יהודה יחיאל - עובדיה אליהו, רחובות, 5776
§האמונה והחקירה, קוטנער, יהושע העשיל, ברסלויא, תרז, 162 עמ', 10MB, על י"ג העיקרים
§האמונה וי"ג עיקריה, הוכמן, אברהם מנחם בן שלום יהודה, ירושלים, 5765
§לקוטי יהודא-חלק ראשון, על י"ג עיקרי האמונה, עיקרים א-ז, שלעזינגער, חיים יהודא, ווייטצען, תרסט, 132 עמ', 8MB
§לקוטי יהודא-חלק שני, עיקרים ח-יא, שלעזינגער, חיים יהודא, ויצן תרע, 138 עמ', 10MB
§לקוטי יהודא-חלק שלישי, עיקרים יב-יג, שלעזינגער, חיים יהודא, וייצן תרעב, 95 עמ', 6MB
§מורה דעת אלקים, קאמענעצקי, יצחק בן מנחם מני, ווארשא, תרעא, ביסוס י"ג עיקרי הרמב"ם על מדרשים
§נר מצוה, ר' שמואל כהן צדק, ויניציאה, שנח, דרשות מיוסדות על י"ג עיקרים
§סוד אמונים, טערעאנצקי, משה מקרעמנטשוק, ירושלים, תרסה, 34 עמ', 1MB, בעניין י"ג עיקרים שב"אני מאמין"
§עמודי שמים, ליכטשטיין, אברהם ב"ר אליעזר ליפמן, ווארשא תקס"ג, 136 עמ', 9MB, י"ג עיקרים, עם פירושים
§עקרי האמונה, י"ג עיקרים, עם ליקוטים בעניין חיזוק אמונה, סאיני, תשב
§עיקרי הדת, פרייסקעל, אפרים יצחק, ווילנא, תרסח, על י"ג העיקרים, וביאור לאגדות רבב"ח, ממקור אחר
§עשרת הדברות ושלש עשרה עיקרים, נ"י, 13 עמ', 1MB, עם תרגום לאנגלית
§שלש עשרה יסודי התורה, שנאבר לויסון, מרדכי גומפל, אלטונה, 5552, 209 עמ', 15MB, י"ג העיקרים לרמב"ם, עם ביאור "יסוד התורה", ממקור אחר

לבר מצוה
§אהל רחל, קנטורוביץ, יעקב - ליפשיץ, שלמה (עורך), בני ברק, תשסז, חידושים בעניני בר מצוה ועוד
§אור לארבעה עשר, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשסג, הלכות בענייני בר מצוה
§אנציקלופדיה לבר-מצוה, מחקרים, דינים ומנמהגים, פרנקל, קלמן אליעזר, תל אביב, תשכ
§בר מצוה, איזגור, אהרן הלוי, ברדיטשוב, תרעד, הלכות תפילין, ברכות התורה, ונאומים לבר מצוה לדוגמה
§בר מצוה, קאמענעצקי, יצחק בן מנחם, ווארשא, תרעו, ללמד את הצעירים יראת ה' וחשיבות מצות תפילין
§בר מצוה בהלכה ובאגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5782
§ברכת אברהם, הלפרין, אברהם ב"ר משה, פראג תע"ג, דרוש לבר מצוה
בת מצוה, אבידן רות, ספר הכנה לבת מצוה
§גירסא דינקותא, רבי נטע שלמה שליסעל, מוקאטש, ת"ש, דרשה לבר מצוה, 67 עמ', 5MB
§דברי אלוקים חיים - ענייני בר מצוה, אביחצירא, אלעזר, פתח תקוה, 5775
§דורון לבר מצוה, אברמוביץ, חיים יצחק, תל אביב, תשטו, לקט בענייני תפילין ובר מצוה
§דרך ישרה, פייאצה, משה אהרן רחמים, ליוורנו, תקנז, 52 עמ', 2MB, מוסר לנערים בהגיעם לבר מצוה
§דרשות לבר מצוה, ביעלקין, מרדכי צבי ב"ר אברהם הלוי, ווארשא, תרעב
§דרשת בר מצוה, גורדון, מתתיהו ב"ר שמשון, ווילנא, תרע
§הבר מצוה, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, תשנח, בענייני תפילין ובר מצוה
§הגיון לבר מצוה, טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה, ווילנא, תרסח, 35 עמ', 1MB, מוסר השכל לנער הבר מצוה. מעמ' 28 - הלכות תפילין וטעמיה
§הטפות לטטפת - מעשה אפס, ר' גרשון פיעסטון, ווילנא, תרע, 54 עמ', 2MB, דרשות לבר מצוה, 16 בעברית ושמונה באידיש
§וזאת המצוה, לבוביץ, יוסף יחיאל מיכל, מאנסי, תשסה, בענייני בר מצוה
חגיגת בת מצוה בתשובות הפוסקים, גזונטהייט בני
§חדוותא דאגרתא, אגרות בענייני בר מצוה, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5765
§טוב יגאל, ר' יששכר שלמה בן יצחק טייכטאל, ברדיוב, תרפו, דרשה לבר מצוה
§יום הבר מצוה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5775
§מדרשי פליאה על עניני בר מצוה, ווילהעלם, ישעיה זושא, ברוקלין, 5762
§מלבושי כבוד - בר מצוה, הלכות ומנהגים בענין בגדי בר מצוה, מכון גם אני אודך - משה דינין, ירושלים, 5783
§מעדני אשר - בר מצוה, שוורץ, אשר אנשיל, בית שמש, 5773
§משנת יהושע - ענייני בר מצוה, חילו, יהושע בן ציון, ירושלים, תשעא, פסקי הלכה, חידושי תורה ודרשות
§נטעי גבריאל - הלכות והליכות בר מצוה, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסב
§נקי כפים ובר מצוה, רפפורט שרענציל, אברהם כ"ץ, פפד"מ, תרפה, דרשה לבר מצוה
§ספר לבני מצוה, אריגור יצחק, תל אביב, דינים והליכות, ודרשות
§עטרת תפארת - טשערנאביל - עניני בר מצוה, אהרן שלום הערץ, בני ברק, 5774
§עניני בר מצוה, אברהאם, נחום, מאנסי, 5777
§פאר דוד, ר' דוד דוב מייזליש, ניו יורק, תשנה, 128 עמ', 4MB, על מעלת יום בר מצוה וסעודת בר מצוה. מעמ' 42 - מעלת מצות תפילין. מעמ' 103 - תמונות על הנחת תפילין - הצילום גרוע
§קול יצחק, ר' יצחק חיים אביגדור, ניו יורק תש"י, דרשה לבר מצוה עם פלפול
§שבחו אהובים - יום הגמל, ענייני בר מצוה, הערשקאוויטש, חיים יעקב, קרית יואל, 5776
§שי לבר מצוה, רוטנברג, יחזקאל, בני ברק, תשלב, 277 עמ', 7MB, סיפורים, אגדות, מאמרים, שירים, ופתגמים הקשורים לתפילין ולבר מצוה
§שירי תהלה, האכמאן, מרדכי הלוי, ווארשא, תרנד, לבנים המגיעים לגיל בר מצוה
§שמעתתא ואגדתא, פישהאף, שמואל, טירנוי, תרצט, 6 עמ', 217KB, דרשת בר מצוה
§תודת אמונת בית ישראל, רדלהיים, תקעב,15 עמ', 278KB, לתועלת האחראים על נערים המגיעים לבר מצוה, בדרך שאלה ותשובה
§תפארת בנים, גורדון, מיכל, פטרבורג, תרמא, 46 עמ', 2MB, לימודים לבר מצוה, מהי תורה ומצוה ותפילין

חינוך
§אהל מרים, שיחות בענייני חינוך, ר' שמשון פינקוס, דוד, ירושלים תשס"ג, 205 עמ', 7MB
§אוצר החיים, קדיש, ר' זרח בר' מאיר מפראג, פראג, 5592, חינוך נערים
§אוצר החינוך א, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, 5773
§אוצר החינוך ב, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, 5775
§אכסניות של תורה, רײנעס, משה,, קראקא, תרנ, תולדות הישיבות הגדולות ברוסיא, ותיקונים שדרושים בהן
§אל תגעו במשיחי, רבי רפאל בלום, ניו יארק, תשלח, על דרך החינוך
§אל תשלח ידך אל הנער, יחודו של החינוך החרדי
אמרי אמת, על מוסדות החינוך בקרית יואל, נ"י תשמט, 24 עמ', 1.6MB
§אמתחת בנימין, ר' בנימין מרגליות, ברוקלין תרצ"ב, על חינוך הבנים, 124 עמ', 2MB
§בית אבא, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשלט, 138 עמ', 17MB, הדרכות בענין חינוך ילדים
§בני חביבי - חלק א, ענייני חינוך ילדים, כסדר פרשיות השבוע, פיינהנדלר, ישראל פסח, ירושלים, 5764
§בני חביבי - חלק ב, פיינהנדלר, ישראל פסח, ירושלים, 5764
§בקורת תהיה, שפירא, נחום כהנא, ניו־יורק, תשיג, לתיקון סדר הלימוד בבתי הספר
§בשבילי החינוך וההוראה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5753
§בתי אולפנא אהרן וישראל - קובץ מרכזי לחינוך, גל' 1 5770, ירושלים, תשע
§דברי בן שלמה-חלק שני, יעקבסון, בנימין זאב ב"ר שלמה, ירושלים, תשיז, על החנוך החרדי, ולשבחה של תורה
§דברי שמואל, מאראט, שמואל רב ודרשן, נ"י, תרסז, 29 עמ', 1MB, חיזוק הדת ובמיוחד חינוך הבנים
§דרך החנוך לפי דעת חכמי התורה, יאסעליאוויץ, אליהו בר"מ שכנא, ביאליסטוק, תרע, 61 עמ', 2MB
§דרכה של תורה, נגד בתי הספר המודרניים, ירושלים, תר"פ
§דרכה של תורה, דרך החינוך לילדי ישראל, ווארשא, תרחצ, 26 עמי', 1MB
§דרכי הוראת הגמרא, מירסקי, שמואל קלמן, נ"י, תשג, 36 עמ', 1MB
האשה וחינוכה. אסופת מאמרים בהלכה ובמחשבה
הדרכה מיתודית להוראת התורה עם מפרשים, עציון, יצחק רפאל הלוי
§הדת והחנוך, ר' שמריהו ליב הורוויץ, ניו יורק תרפ"ז, על חינוך עברי ודתי, עם תכנית לימודים, 196 עמ', 6MB, ὥממקור אחר, 196 עמ', 1.5MB
הוראת הספור המקראי בחינוך הממלכתי דתי, שנהב שמואל, עבודת גמר לתואר מוסמר במכללת הרצוג, מנחה: ד"ר אהרן דיטשר
הוראת תורה שבעל פה, שוורץ יהודה, עבודת דוקטור
הזיקה שבין אמונות פדגוגיות של מורים לתנ"ך והאופן שבו הם תופסים את הוראת המקצוע, פרינץ אבישי, חלק מדרישות לקראת תואר מוסמך בב"יס לחינוך באוניברסיטת בר אילן
החדר, ליפשיץ אליעזר מאיר, סקירה על ה"חדר" ודרכי הלימוד בו
§החנוך הישראלי, טוקצינסקי, שלמה חיים הכהן, ירושלים, תרפב, על חינוך הבנים
§החינוך המיוחד בראי היהדות, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנו, 88 עמ', 12MB
§הצעת תכנית ופרוגרמה של מוסדות החנוך הדתיים (חדרים ותלמוד־תורה), פרידמן, אלכסנדר זושא, וורשה, תרפא
§הצעת תכנית ופרוגרמה של מוסדות החנוך הדתיים, פרידמן, אלכסנדר זושא, ווארשא, תרצא
והארץ נתן לבני אדם, פרקי הגות וחינוך, יהודה עמיטל, 164 עמודים, תשע"א
וילכו שניהם יחדו - חינוך הילדים, ר' דוד גבריאל, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הבית היהודי, ממקור אחר, ממקור אחר
§ומצדיקי הרבים ככוכבים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסד, 64 עמ', 9MB, מעלת מלמדי תשב"ר
חוקת ישראל, בחינוך וצניעות, 128 עמ', ביאור פסוקים בספר בראשית בעניינים אלו, נ"י תשלד, 1.3MB
חינוך בפרשה, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו"), ממקור אחר
חינוך האדם וייעודו, כינוס שנתי למחשבת היהדות, ירושלים, תשכ"ז, החינוך הבמחשבת היהדות, הישיבות, אדם וייעודו
חינוך של פתיחות ממקורות היהדות, ר' שפירא יוסף
חינוך הילדים, ר' אפרים עובד, תשס"ב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הבית היהודי, ממקור אחר, ממקור אחר
§חינוך כתה בהנאה, פלדמן, שלמה יהודא, אשדוד, 5773
חינוך על הפנים, ר' פינחס דניאל רחלין, דרכי התמודדות עם הנוער היקר והאבוד שלנו, פתח של תקווה לשיקום היחסים, ולבניית קשר של אמון בין הנוער המחפש את האמת ואת עצמו, לבין הורים ומחנכים חסרי אונים ודרך.
חינוך של פתיחות ממקורות היהדות, שפירא יוסף
§חינוך ישראל - ח"א, על חינוך הבנים והבנים, כולל תגלחת הקטן ובר מצוה, הארפענעס, ישראל דוד, ברוקלין, 5767,416 עמ', 5MB
§חינוך ישראל - ח"ב, הארפענעס, ישראל דוד, ברוקלין, 5767, 352 עמ', 5MB
חינוך לאור הפרשה, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§חנוך לנער, האדמו"ר מניקלשבורג, לבוביץ, יוסף יחיאל מיכל, מאנסי, תשסה, בענין חינוך ילדים
§חנוך לנער, יברוב, צבי בן משה יצחק אהרן, בני ברק, תשסג, 71 עמ', 2MB, בעניני חינוך, תשובות מר' חיים קנייבסקי
טל לישראל, פרקי חינוך לבת, מכון אור עציון, תשסה
§יובל למערכת החינוך בישראל, פלד, אלעד, ירושלים, תשנט
יסודות החינוך, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "שם הגליון" (באתר "בינינו"), וללחוץ "סנן"
§יסודות החינוך, תשעא
§יסודות חינוך הדת לדור, װלגמוט, יהודה ארי, ריגה, תרצז, ממקור אחר
§כבשונה של שכונה - יסודות החינוך, הקהילה התורתית יסודות פרדס כץ, פרדס כץ, 5772
לא תטע לך אשרה, ר' משה דב בעק, נ"י תשנד, על איסור הקמת בית ספר כללי, 398 עמ', 3.9MB
§לאט לי לנער, יחסים בין רב לתלמיד, אבידן, משה בן ציון, ירושלים, 5769
לימודי היהדות בחינוך העל יסודי, שכטר יוסף
ללקוט שושנים, לרעות בגנים וללקוט שושנים : לזכרה של שושנה קינד : דרכי התמודדות וכיוונים חינוכיים לדורנו, תשסז
לנטוע שמים, פרקי חיים וחינוך - שיחות עם ר' דוד פוקס, דוד פוקס, 234 עמודים, תשע"ו
§מאמינים בני מאמינים, מסירת יסודי האמונה לבנינו ולתלמידינו, עם קונטרס "להגיד בוקר" על ברכות השחר, יוסף שמחה קליין, דיטרויט, 5779
§מאמרי חינוך הבנים מלוקטים מספר הזוהר הקודש - א, פריש, דניאל, 5778
§מאסף לעניני חנוך והוראה: חלק א, חמיאל, חיים, ירושלים, תשלג, 105 עמ', 4MB
§מאסף לעניני חנוך והוראה: חלק ד, חמיאל, חיים, ירושלים, תשכח, 157 עמ', 5MB
§מאסף לעניני חנוך והוראה: חלק ה, חמיאל, חיים, ירושלים, תשטז, 277 עמ', 10MB
§מאסף לעניני חנוך והוראה: חלק ו, חמיאל, חיים, ירושלים, תשיח
§מאסף לעניני חנוך והוראה: חלק ו, חמיאל, חיים, ירושלים, תשל
§מוסד הישיבה הגדולה "מתיבתא" שנוסדה ע"י אגודת שלומי אמוני ישראל בוורשא, װארשא, תרפב
§מחיל אל חיל, הדרכה לבחור בדרכו לישיבה גדולה, הרב אריאלי, ירושלים, 5782
מעיינות א, חמיאל חיים, מאסף לענייני חינוך והוראה, ירושלים תשכ"ג
מעיינות ד, מאמרים על החינוך הדתי,
מעלת המלמדים, עם תוכנת חיפוש
§מצב החינוך בימינו, זילבער, אריה בן משה, ברוקלין, 5773
§מצות הבן, ס.ה., תשסה, חובות האב כלפי בנו - חינוך, לימוד תורה ועוד
§מקורות לתולדות החינוך בישראל א, רבי שמחה אסף, תל אביב, תרפ"ה
§מקורות לתולדות החינוך בישראל ב, רבי שמחה אסף, תל אביב, תרפ"ה
§מקורות לתולדות החינוך בישראל ג, רבי שמחה אסף, תל אביב, תרפ"ה
§מקורות לתולדות החינוך בישראל ד, רבי שמחה אסף, תל אביב, תרפ"ה
§מראה כהן, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, זכרון מאיר תשס"ט, 32 עמ', 1MB, שיחות חיזוק בענין חינוך לתורה ולמדות
על דרך האבות, שלושים שנה למכללת יעקב הרצוג, קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך, תשסא
על פי דרכו, אסופת מאמרים על ערכו של היחיד וחינוכו, יהודה ברנדס, 200 עמודים, תשע"ג, מאמרים בענייני חינוך והוראה,
§פעולות מרכז החנוך בארץ ישראל שעל יד אגודת ישראל בא"י, ירושלים, 6 עמ', 163KB,
פרקי חינוך, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
§פרקים בהוראה, ר' יוסף מיסקי, ברוקלין תשי"ט, 126 עמ', 3MB, הדרכות למורים
§פרקים במצות חינוך הבנים, מאת האדמור רבי אלעזר אבוחצירא, משה רפאל לוי, ירושלים, 5782
§פרקים נבחרים בעניני חינוך, תלמוד תורה בחצרות קדשיך, ירושלים, 5775
§קובץ הלכות מלמדים - אומר מיהודה, שימאנאוויטש, מרדכי יצחק, ברוקלין, 5738
§קול מקודש, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תרפ, 16 עמ', 419KB,תעודה וברכה לישיבת שער השמים בירושלים. מעמ' 7 - אידיש. מעמ' 12 - אנגלית
§קונטרס חנוך ילדים, עובד, אפרים, בני ברק, תשסב
§קיום העולם, רבי צבי הירש פרידלינג, ווארשא, תרפ"ח, 73 עמ', 4MB, לקט מקורות על החיוב לגדל את הבנים לתורה ויראת שמים, עם קונטרס פלפולים, ὥממקור אחר, 114 עמ', 6.2MB
§קיום התורה, רבי יעקב ברבי עקיבא, ירושלים, תרפ"ד, 81 עמ', 4MB, על מצוות תלמוד תורה ולימוד תורה לבנים, עם אמונה, "רקדושים תהיו", קיום מצוות, החזקת התורה, צדקה, ממקור אחר, 82 עמ', 5MB
שבילים בחינוך הדור,שכטר יוסף
§שיטת החנוך, יעקבסון, חיים יהודה, ירושלים, תשי, 39 עמ', 1MB, דרך החינוך העולה מדברי חז"ל
§שיטת השילוב, ר' דוד סמיט, ברוקלין תשנ"ז, שיטת לימוד שמסייעת לזכרון, 169 עמ', 4MB
שירת עלמות. פרקי הגות והלכה בענייני חינוך בת ישראל
§שמעי בת וראי, תקנון מכון בית יעקב למורות (ירושלים), ירושלים, תשס
§שמעתא עמיקתא - דיני קטן וחינוכו ובר מצוה, בורגר, יוחנן דניאל בן זאב ישראל מרדכי, ירושלים, 5775
§שערי ציון, רבי בן ציון שטרנפעלד, בילגורייא, תרע"א, 35 עמ', 2MB, על מצוות לימוד תורה לבנים
§שפה חיה, רודרמן, יעקב ב"ר מרדכי מאדיל, פיעטרקוב, תרעא, דרך הוראת העברית לתלמידים בחדרים המתוקנים, 15 עמ', 682MB
§שתולים בבית השם, דרכי החינוך, בייחוד לתלמידים מתמודדים, פליסקין, יחיאל מיכל בן יהושע זליג, ירושלים, 5774
§תורת החנוך, ליכט, אברהם יהודה, ירושלים, תשו, 172 עמ', 6MB, חינוך בלימוד תורה, וחינוך למצוות
§תורת החנוך, פיורקא, אברהם מרדכי, גראיעווא, תרסב, 45 עמ', 1MB, דרכי החינוך ע"פ התורה וע"פ חכמי הפדגוגיה
§תורת החינוך הישראלי, חיים הירשענזאהן, סעאיני (רומניה), תרפ"ה, 121 עמ', 12MB. עמ' 2-3- תוכן העניינים
§תושיע בנים, בענייני חינוך, ליפקוביץ, מיכל יהודה, בני ברק, 5773

חלומות
דבק מאח, פתרון חלומות, ר' אברהם שלום חמוי, ליוורנו תרלד
דברי דוד, פתרון חלומות, ר' דוד מלמד חפץ, ירושלים תרלז
§דברי חלומות, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנט, 148 עמ', 17MB, משמעות חלומות, פתרונם, ותיקון חלומות רעים
§החלום ופתרונו, רבי מנחם נחום פרידמן משטיפאנעשט, טשרנוביץ, תרפ"ה, על חלומות, 48 עמ', 4MB
§החלום ברוב עניניו, געלבארד, יהודה צבי מיאזלוויעץ, מונקאטש, תרסח, 36 עמ', 1MB, על היחס הנכון לחלומות
לדרש אלקים, ר' אברהם חמוי, ליוורנו תרלט, חלומות
מגיד עתידות - פתרון חלומות, למברג תרי
מגיד עתידות, פתרון חלומות, למברג תר"ס בערך, 16 עמ', 952KB
§מפשר חלמין, ר' אלמולי, שלמה, שאלוניקי רעה, 54 עמ', 1MB, פתרון חלומות, קטוע בסופו
ספר האחלמה, קיצור מספר פתרון חלומות ומפשר חלמין שאסף ר' שלמה אלמולי, מסודר על סדר אל"ף בי"ת ע"י ר' נתן חיים עמרם, שלוניקי תריג, §ממקור אחר, 81 עמ', 3MB
פתרון חלומות, רב האי גאון, פירארה שיב
פתרון חלומות, רב האי גאון, פירארה שכו
§פתרון חלומות, האי בן שרירא, גאון, ונציה, 5383
פתרון חלומות, ר' שלמה אלמולי, קראקא שמ
פתרון חלומות, ר' שלמה אלמולי, ונציה שפג
פתרון חלומות, ר' שלמה אלמולי, אמשטרדם שצז
Ξפתרון חלומות, ר' שלמה אלמולי, אמסטרדם, שצ"ז, 3.6 MB
פתרון חלומות, ושערי ציון, ר' נתן נטע הנובר, וליהרסדור, תנ
פתרון חלומות, ר' שלמה אלמולי, שושטנדינה תפח
פתרון חלומות, רב האי גאון, כלכתה תרב
פתרון חלומות, ר' שלמה אלמולי, זאלקווא תרח
פתרון חלומות, ר' שלמה אלמולי, זאלקווא תריג
פתרון חלומות, ר' שלמה אלמולי, ורשה תרנ"ד, 106 עמ'
§פתרון חלומות, אלמולי, שלמה, ווארשא, תרסב
§פתרון חלומות, ר' שלמה אלמולי, אמשטרדם, 18MB

צדקה וחסד
אהבת חסד, ר' ישראל מאיר הכהן, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור אהבת ישראל, ממקור אחר, ממקור אחר
§אהבת חסד, ר' ישראל מאיר הכהן, דיני גמילת חסד, ברוקלין, 829 עמ', 44MB. מעמ' 167 - חובת השמירה, על שמירת הלשון. מעמ' 215 - חומת הדת, על מיני חבורות לחיזוק לימוד תורה ושמירת מצוות. מעמ' 299 - תורת הבית, על חיוב לימוד תורה. מעמ' 365 - דבר בעתו, על חיזוק בענייני מאכלות אסורות. עמ' 415, תורה אור - על לימוד תורה ובמיוחד ענייני קדשים. מעמ' 462 - ליקוטי אמרים, בענייני חילול השם, גזל, תוכחה, לימוד תורה, שבת, גאוה, ועוד. מעמ' 485 - אוסף מאמרים וקולות קוראים מהמחבר. מעמ' 533 - מחנה ישראל, דיני אנשי צבא. עמ' 611 - אהבת ה', על חובת מסירות נפש. מעמ' 627 - התבוננות הנפש, ליקוט, מאת ר' צבי קויפמן
§אהבת חסד, ר' ישראל מאיר ב"ר אריה זאב כהן מראדין, ווארשא תרמח, על דיני מצות הלואה ודברי חז"ל במעלת החסד
§אהבת חסד, ר' ישראל מאיר ב"ר אריה זאב כהן מראדין, ווארשא תרנג
§אהבת חסד, ר' ישראל מאיר ב"ר אריה זאב כהן מראדין, ירושלים תשכ
§אהבת חסד, ר' ישראל מאיר הכהן, תשס"ד, 347 עמ', 12MB
§אהבת חסד עם תורת חסד, דִודִ גוטפרב, ירושלֹים, 5774
§אהבת חסד עם תורת חסד, כהן, ישראל מאיר הכהן - גוטפרב, דוד בן ברוך יצחק, ירושלים, 5776
§בית אברהם, על מעלות הכנסת אורחים, ועד הכנסת אורחים, בראזיל, 5757
בר לבב - אהבת ישראל, ר' יעקב ישראל לוגאסי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור אהבת ישראל, ממקור אחר
§גורל הצדקה, מונדשיין, זעליג צבי, לבוב, תרכד, ויכוח בין צדקה לתאוה
§דבר בעתו, ר' ניסן יאבלאנסקי, ניו יורק תרפ"ח, 63 עמ', 2MB, מאמרים בקריאה לעזור לנפגעי מלחמת העולם, ממקור אחר, 61 עמ', 3MB, ὥממקור אחר, 62 עמ', 1MB
§האדם נברא לעזור ולשמח לאחרים, מאור, מנחם זאב, ירושלים, 5762
§הכנסת אורחים, פרידענטאל, מרדכי דוב, ברסלויא, תקצו, 4 עמ', 548KB, על מעלת הכנסת אורחים. עמ' 3-4 נדפסו בהתחלה בטעות
הנהגות אהבת ישראל, ר' חים רבי, חולון תשע"ג, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור אהבת ישראל, ממקור אחר
§השקעה טובה, מעלת ההלוואה בגמ"ח, ומעלת הצדקה, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5762
§וצדקתו עומדת לעד, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשס, 94 עמ', 9MB, חשיבות מצוות הצדקה
§חי בחסד, על צדקה וחסד, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5775
§חסד וצדקה, ווילנא, תרסו
§חסד לאברהם, ילין אברהם בן אריה זאב, ירושלים, תשכו, הנהגות בענייני חסד
§חסד לאברהם, בענייני חסד, קוך, אברהם עמרם, רכסים, 5776
§חסדי ישראל, מעלת הצדקה, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5757
כנסת ישראל, ר' יעקב ישראל לוגאסי, בעניין אהבת ישראל, שנאת חינם, שלום ומחלוקת, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור אהבת ישראל, ממקור אחר
§לימין אביון, אייזנשטאט, בן ציון, נ"י, תרפב, דרשות בענין אהבת חסד וצדקה, וחיזוק ת"ח
§מאור התורה א, על מצות גמילות חסדים, שטיינהויז, דוד, ירושלים, תשעב, 88 עמ', 4MB
§מלון אורחים, על מצות הכנסת אורחים, מענדלאוויטש, משה מנחם, מונרו, ניו יורק, 5769
§מלון אורחים, על מצות הכנסת אורחים, מענדלאוויטש, מאיר זאב, ukraine, תשע
מעיל צדקה, אליהו בן אברהם שלמה, בענייני צדקה, מלוקט מהתנ"ך ותלמוד ומדרשים ומפרשים, אזמיר תצ"א, 154 דפים
מעיל צדקה, ר' אליהו בן אברהם שלמה, על צדקה, אזמיר תצ"א, 157 עמ', ☼ממקור אחר, §ממקור אחר
§מעיל צדקה, אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן, לבוב, תריט, בענייני צדקה
§מעלות הצדקה, גולדברג, משה יהודה ליב, ווילנא, תרעא
§מעשה הצדקה, טייכר, צבי אלימלך, פרעמישלא, תרלד, על מעלת הצדקה
§מעשה הצדקה, כהן, משה, ג'רבה, תשז, 66 עמ', 1MB, על מעלת הצדקה
§משפט החבורה גמילות חסדים, דרוהוביטש, תרעג, פרטי תנאיה והנהגתה, עם מעלת גמ"ח
§נתון תתן, על מצות צדקה, פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא, ברוקלין, 5768
§עמוד החסד, גולדברג, אברהם הלל ב"ר יצחק, חמ"ד, תשיד, לקט אמרים והנהגות מהחפץ חיים בענין מידת החסד
§עשיר ורש, אלקלעי, בן ציון, ירושלים, תרצד, 90 עמ', 3MB, על מעלת החסד
§צדקה בכל עת, אפשטיין, מרדכי ב"ר יהושע חיים, ווילנא, תרסט, על מצב בית התלמוד תורה בווילנא, וקריאה לתרום לו, ועל חשיבות מתן צדקה, 30 עמ', 645KB
§צדקה חיים, ר' חיים פאלאגי, 24MB, אזמיר - תרכ"ד דרשות בענין צדקה וגמילות חסדים
§שער גמילות חסדים, ליכטנשטאט, יוסף זאב, ברדיטשוב, תרנג, 16 עמ', 508KB, על מצות גמ"ח. מעמ' 11 - "רביד הזהב" - שיר, עם מכתב מר' משה אביגדור ליכשטטנשטדט על גמ"ח
§תקנות דחברה קדישה גמילות חסדים דק"ק אשכנזים האללאנדי באמשטרדם, אמשטרדם, תקע, 43 עמ', 1MB
§תקנות דחברת מנחם אבלים דק"ק פעסט, אופן, תקפא, 32 עמ', 1MB
§תקנות מהחברה קדושה מגדלי יתומים, שנוסד בשנת תצ"ח, אמשטרדם, תקמא, 49 עמ', 1MB
§תקנות מחברה קדישא גמילות חסדים דבה"כ הגדולה בלונדון, לונדון, תקע, 117 עמ', 3MB

נישואין
אהליך יעקב - הבית היהודי הקמתו ושמירתו, הרב יעקב ישראל לוגסי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הבית היהודי, ממקור אחר
§אוצרות הבית היהודי, ירושלמי, שמעון, ירושלים, תשסו, על מהות האיש והאשה, 172 עמ', 4MB
§אעשה לו עזר כנגדו, על תכלית בריאת האדם ואשתו, ברעוודה, שלמה ליב, בני ברק, 5777
§אשת חיל, יגל, אברהם בן חנניה, ויניציא, שסו, דרשה על שלום בינו לה' ובינו לאשתו
§באהלי צדיקים - ענייני חתונה ונישואין, ע"פ ס' מנחם ציון לרמ"מ מרימינוב, גינזבורג, יצחק, כפר חב"ד, 5773
§באר יעקב - עושה שלום, הדרכה לנישואין, יעקב יעקב, בני ברק, 5777
§בדרך אל האושר, מדריך לשלום בית, רובין, שמעון בן שלום, אור יהודה,
§בואו חשבון, בני ברק, תשל"ה, על התנהגות אדם עם אשתו, 101 עמ', 14MB
§ביכורי ענבים - נישואין, טויבער, עמרם נתן, ירושלים, תשעא, 46 עמ', 3MB, ביאורים על מאמרי חז"ל בענייני נישואין
§בית המשתה, ירושלים, תרע, מאמרים על שמחת נישואין
§בית ומנוחה, שטרן, משה אהרן, ירושלים, תשנט, הדרכות לבנין בית ע"פ התורה
בית רחל, הדרכות בשידוכין ובנישואין, ר' מנשה קליין, תשסט, 189 עמ', 3.81MB
§בנין עדי עד, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמ, הדרכה ויעוץ בענייני נישואין
§ברכת מאיר, הדרכה לחתנים, 32 עמ', 5MB
§דורשי רשומות, מיזלס, אברהם, מאנטריאל, 304 עמ', 2MB, על שמחת נישואין, רמזים ומנהגים
§דעת הנישואין, הרב ראובן שלוסברג, ירושלים, 5781
§דרך ארץ קדמה לתורה, מכון פוע"ה, ירושלים, תשס, עצות לבחורי ישיבה להתנהגות בפגישות שידוכין
§האושר שבבית, עובד, אפרים, בני ברק, האושר שבנישואין, שלום בית, חינוך ילדים, האחדות
האושר שבנשואין - לגבר, ר' אפרים עובד, עם תוכנת חיפוש
האושר שבנשואין - לאשה, ר' אפרים עובד, עם תוכנת חיפוש
האושר שבנישואין, לאשה ולגבר, ר' אפרים עובד, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קונטרסים
§האושר שבנשואין :קונטרס שלום בית, עובד, אפרים, בני ברק, תשסג
§האשר שבנשואין - חכמת נשים בנתה ביתה, שלום בית, עובד, אפרים, תל אביב, תשסב
§הבית היהודי בתורת רשב"י, דמיון הבית היהודי לעלומות עליונים, יהודה טאוב, קרית אתא, 5779
§הבית היהודי - כבית מקדש, טאוב, יהודה, קרית אתא, 5776, 50 עמ'
§הגיע זמן, גיל הנישואין, הדרכה למציאת זיווג, מבט לחיי הנישואין, עבוד, אליהו בן מאיר, ירושלים, 5774
הנהגות הבית, ר' רפאל אלמקיאס, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הבית היהודי, ממקור אחר
וביתך שלום - הנהגות לבית היהודי, ר' יוחנן רפאלי, תשע"א, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הבית היהודי, ממקור אחר, ממקור אחר
זוגיות על הפנים, ר' פינחס דניאל רחלין, סודות הזוגיות המוצלחת ע"פ סודות תורת הקבלה, כלים להתמודדות מוצלחת בכל נושאי הזוגיות
§זכו שכינה ביניהם, להאיר את הבית במאור השכינה, שטיינהויז דוד, ירושלים, 5781
§חדות יעקב א, טננבוים, חיים יעקב, ברוקלין, תשסג, ענייני אגדה בנישואין
§חדות יעקב ב, טננבוים, חיים יעקב, ברוקלין, תשסה, ענייני נישואין בדרוש ובאגדה
§חמישים לעצה - חמשים עצות לשלום בית, מתוך דברי ר' אברהם יעקב פאם, שלום סמיט, ברוקלין, 5782
§חסד לאברהם - בנין הבית היהודי ושלמותו, יצחקי, אורי, ירושלים, תשסח, 368 עמ', 3MB
§טובים דודיך - נישואין - חלק א, הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5782
§טובים דודיך - נישואין - חלק ב, הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5782
§טובים דודיך - נישואין - חלק ג, הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5782
יבוא עזרי - מדריך מעשי לשידוכים, ר' יוחנן רפאלי, תשס"ח, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הבית היהודי, עם תפלות וסגולות למציאת זיווג, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, ממקור אחר
§ים שמחה - נישואין, פריעד, ישראל משה בן יוסף חיים, לייקווד, 5773
לביתך נאוה קודש, אסופת מאמרים בנושא הנישואין והמשפחה היהודית, פרקי זיכרון לזכר נאוה אפלבאום הי"ד, תשסה
§מדו בד - נישואין, אמרים ורעיונות, פישער, משה דוב - פישער, דוד בנציון, לונדון, 5775, 60 עמ'
§מה טובו אהליך, יקותיאל כהן, ירושלים, תשסו, הנחיות לחיי הנישואין מחז"ל
§מה טובו משכנותיך, יקותיאל כהן, ירושלים, תשסו, הנחיות לחיי הנישואין מחז"ל
§מצהלות חתנים, ענייני נישואין בהלכה ובאגדה, אברהאם, נחום, מאנסי, 5775
§משנה בפרק האיש מקדש, איך לנהוג בשידוכין, עם "בית רחל", איך לנהוג בחיי נישואין, קליין, מנשה בן אליעזר זאב, ברוקלין, נ"י, 5737
§משנת מרן - נישואין, מצוות פרו ורבו, שידוכין, נישואין, שטיינמן, אהרן יהודה ליב, בני ברק, 5775, 116 עמ', 1MB
משפחות בית ישראל, המשפחה בתפיסת היהדות, ספר הכינוס למחשבת היהדות שנה י"ח
נזר ישראל - נישואין, על שמחת הנישואין, ועל שמירת הלשון בתקופת הנישואין, ר' אברהם צבי קלוגר, בית שמש, 528 עמ', 8MB
סביב למשפחה, ר' דוד גבריאל, עם תוכנת חיפוש,ע על ההבנה והשלום בין בני זוג, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
§עלי באר - בנין עדי עד א, בן עמרם, יוסף בן דוד, ירושלים, תשנח, ביאורים במחשבה בענייני נישואין, 376 עמ', 8MB. מעמ' 167 - חלק ב.
§עמק ברוך, בענייני נישואין, עם "שירי שושנים", שירים, ברוך צבי שלום ראזענבערג, ניו יארק, 5783, 94 עמ', 3MB, ממקור אחר
§ערוגות אליעזר - נישואין ושובבי"ם, יאקאב, יצחק אליעזר בן אשר, ירושלים, 5773
§קדושה, הומינר, שמואל ב"ר מרדכי, ירושלים, תשז, על קדושת הזיווג, ועניני שידוכין ונישואין, ואיסור הוצאת זרע לבטלה, 103 עמ', 2MB. עמ' 4 - תוכן העניינים. מעמ' 98 - תוכן העניינים. מעמ'101- בענין מלבושים
§קדושת ישראל, שר, יצחק אייזיק, מאמרים על עניין הזיווג ועוד ענייני נישואין
§קדושת מורשה, על נישואין, רבי ידידיה ברנסדורפר, ירושלים, 5741
קול חתן וקול כלה, עצות ותפילות למציאת זיווג, ר' שמעון כהן, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קונטרסים
§קול שמחה, על מהות שמחת חתן וכלה, בני ברק, תשע, 84 עמ', 4MB
§קול שמחה, על תנאים ונישואין, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5759, 30 עמ'
§קשר של קיימא, על שידוכים, נישואין והנהגת הבית, מייזלס, אברהם, מאנטריאל, 5774
§רצוף אהבה, ר' אהרן ראובן טשארני, ניו יורק תרצ"ט, 302 עמ', 7MB, ענייני נישואין
§שבחו אהובים - עת משוש, ענייני נישואין, הערשקאוויטש, חיים יעקב, קרית יואל, 5776
§שבחו אהובים, דרושים בענייני נישואין, הערשקאוויטש, חיים יעקב, ניו יורק, 5778
§שבת בריילפט - מנהגי ופיוטי שבת חתונה, הופנר, נח, חיפה, 5774
§שבת לפני החתונה ועליה לתורה, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5759
§שובו לכם לאהליכם - מאמרים על הבית היהודי, אליעזר בן-דוד, ירושלים, 5753
§שי"ח שידוך, פרקי השקפה והנהגה בעניין מציאת הזיווג, נפתלי יחיאל וינברגר, ירושלים, 5781
§שישו ושמחו, בענייני חופה וקידושין, חתונה ונישואין, בלויא, נתן בנימין - פרידמאן, שלמה זלמן, מאנסי, 5738
§שלום בית, ר' צבי קויפמאן, ברוקלין, תשמח, 320 עמ', 10MB, על שלום בית בין הבעל והאשה
§שלום בית בתורה בהלכה ובאגדה, טאוב, יהודה, קרית אתא, 5776
§שלום מביא שלום, חשיבות שלום בית, טאוב, יהודה, קרית אתא, 5776, 32 עמ'
§שמחה לאי"ש, מזלומין, ישי, תשע, הדרכות והלכות בענייני שידוכין מהחזון איש ומר"ח קנייבסקי
§ששון ושמחה, ענייני נישואין, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5761
§תלתא שובשין, בענייני נישואין, הרבנים לבית מעזיבוזש - ביק, ברוקלין, 5783
§תעצומות הנפש, עצות בזוגיות, שקולניק, יעקב ישראל, קרית ספר, 5775, 55 עמ', 1MB

ברית מילה
§
ברית מילה עם ביאור מתוק מדבש, מלוקט מהזוהר, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים
§דברי הברית, וולמן, ישראל מאיר ב"ר מרדכי, ווילנא, תרנז, 33 עמ', 1MB, דרשות על ברית מילה
§דורש טוב - דרשות לברית מילה, חלפון אליהו בן חיים, נוף אילון, 5766
§וזה הדבר אשר מל יהושע, דרשות מברית המילה של בנו של ויסבלום, יצחק בן מאיר, ברוקלין, נוא יארק, 5757
§זכרו לעולם בריתו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 86 עמ', 9MB, טעמי מצות מילה, ממקור אחר, ירושלים, תשסז, 87 עמ', 2MB
§טרקלין לברית, מעלת מעמד המילה והסעודה, יקותיאל יהודה פלדמן, בני ברק, 5783, ממקור אחר
§כסא לרחמים - ברית מילה, דרשות, רבי רחמים מלמד הכהן בן רבי חיים, ירושלים, 5779
§מעט שמן, נעכעס, שלמה מיכאל, לוס אנג'לס, תרצ, 12 עמ', 477KB, דרשה לברית מילה

שמחה
§אז לשון שירה, שמחה, ביאור פסוקים בתנ"ך שכתוב בהם "אז", גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5769
§בשמחה ובטוב לבב, מרגולין, הדר יהודה, ירושלים, תשנח, 302 עמ', 7MB, על מידת השמחה
§בשמחה ובטוב לבב, מרגולין, הדר יהודה, ירושלים, תשע, על השמחה בקיום מצוות ובלימוד תורה ובשבת, 304 עמ', 8MB
§השמחה באספקלרית היהדות, ירושלים, תשמט
§השמחה ההודיה והשירה, טאוב, יהודה, קרית אתא, 5776
השמחה ההודיה והשירה, תשעו, 120 עמ'
§ושמחת בכל הטוב, מאור, מנחם זאב, ירושלים, תשס"ו
§חבל להחיות, גלוגוי, משה, פראג, 5576
§חבל להחיות, תוכחות בענין שמחה ועצבות בדרך שיחה, ר' משה בר"ה מגלוגא, אלטונא, תקסג, 81 עמ', 2MB, ☼ממקור אחר, 28 דפים
§חבל להחיות, ר' משה מגלוגא, ווארשא תרד, 52 עמ', 1MB, ויכוח בעניין השמחה והעצבות
§חדוות חיים; החידוש וההתחדשות, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנג, 96 עמ', 12MB, חשיבות השמחה והתחדשות בבריאה ובמעשי האדם, ממקור אחר, 96 עמ', 12MB
§חי בשמחה, על שמחת הנפש, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5776
§ישועת ישראל, לחיזוק השמחה, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5759
§ישמח ישראל המבואר - עבודת השמחה, מכון ישמח ישראל המבואר, בני ברק, 5776
§כיצד להנות ולשמוח, מאור, מנחם זאב, ירושלים, תשנ"ט
§לעודד ולשמח, מאור, מנחם זאב, ירושלים, תשע"ב
§מחשבה אחת ח"ג - על מעלת השמחה בעבודת ה', גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק תש"ע, 458 עמ', 4MB,
§מצות השמחה במשנת החסידות, ליקוט, קרית צאנז נתניה, 5779
§סוד השמחה חלק א, כיצד להיות בשמחה תמיד, אדמון, מישאל, בני ברק, 5771
§סוד השמחה חלק ב, אדמון, מישאל, בני ברק, 5771

תפילה
§אוחילה למלכי, האדמו"ר מניקלשבורג, לבוביץ, יוסף יחיאל מיכל, מאנסי, תשע, על תפלה
§אוצרות התפילה, דברי התעוררות לפתילה, ביאורי מלים, ובירורי הלכה, צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, 5777
אמונים נוצר ה', על ענית אמן, נ"י תשסג, 37 עמ', 1.3MB
§אמרות אברהם - הטוב כי לא כלו רחמיך - אמונה מתוך תפלה, זיסקינד, אברהם משה בן יצחק, ירושלים, תשעה, 358 עמ', 6MB
§בית תפלה, מרגליות, אפרים זלמן, ירושלים, תרסב,התעוררותלהתפלל בכוונה, עם אגרת הרמב"ן, עם "שירי תפלה"ממשוררי ספרד, ופירוש להושענות
במעמד השחר, ר' דוד חי הכהן, על תפילת שחרית
§ברוך אתה, על משמעות המלה "ברוך" בברכות, מורסקי, אשר זעליג, מודיעין עילית, 5775
ברומו של עולם - על התפילה, ר' ישראל לוגאסי, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, על התפילה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - מוסר
§דברי יהושע, יהושע הלר, קניגסברג, תר"ב, דרשה על תפלת שמונה עשרה
§דעת התפלה, ר' ראובן שוסברג, ירושלים, 5760, 387 עמ', 7MB
§דעת התפילה, הרב ראובן שלוסברג, ירושלים, 5783
§דעת תפלה, אביצדק, אהוד בן אליהו, ירושלים, תשנג, ממקור אחר
§דרך התורה בתפלה, ר' מאריס מקס, 1MB, ניו יורק תש"ה
§היכון לקראת אלוקיך ישראל, הכנה לתפלה, חזן, יעקב בן ישעיה, , 5776
§הקדיש - מראשית יצירת תפלה זו עד שקבלה את הצורות הנכחיות, צבי קארל (1873־1959), לבוב, 5685
§התחזקות בתפלה, נחלת בני שמעון, ביתר עילית, 56 עמ', 2MB
§התעוררות גדולה לתפילה בציבור, מרן רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין, ירושלים, 5780
התעוררות התפלה, ר' דוד שלמה מטולטשין, על התפלה, פיעטרקוב תרעא, 86 עמ', 1.5MB. מעמ' 21- "רוממות התפלה" - לקט מדברי הבעש"ט ותלמידיו בענין התפלה. מעמ' 69 - "אמרי רמז" על תהלים, ר' שלמה גבריאל רוזנטל
§התפילה בתקופת התנאים והאמוראים, הינמן, יוסף, ירושלים, תשכו
§ואמרו אמן חלק א, ר' יהושע אלטר, ברוקלין, 242 עמ', 9MB, על מעלת עניית אמן ואמן יהא שמיה ורבא, והלכותיהם, עם תרגום לאידיש
§ואמרו אמן חלק ב, וילדמן, יהושע אלטר ב"ר אלימלך, ירושלים, תרפט, 129 עמ', 6MB, על מעלת עניית אמן ואמן יהא שמיה רבא בכוונה, עם תרגום לאידיש
ואמרו אמן א-ב, ר' יהושע אלטר וילדמאן, ד"צ נ"י תשכ"ה, עם תרגום לאידיש, 236 עמ', 12.1MB. מעמ' 108 - ח"ב
ואמרו אמן א, 107 עמ', 3MB
ואמרו אמן ב, 130 עמ', 3.6MB
ואמרו אמן ח"א, מעלת עניית אמן, ר' יהושע אלוטר וילדמאן, נ"י תשסה, 66 עמ', 8.9MB
§ואני תפלה, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5774
ואני תפילתי, רחל אופנהיימר, פרקי תפילה לבית הספר היסודי, ירושלים תשנ"ח
§והתקדישתי, על מעלת הקדיש, הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5781, 227 עמ', 8MB
§ותתפלל חנה, על התפילה, פרידמאן, יעקב יצחק, ניו יורק, 5775, 783 עמ', 15MB
§חי בתפלה, תועלת התפלה לגוף ולנפש, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5775
יתגדל ויתקדש, ר' יעקב קדיש, ליקוט בענין הקדיש, עם תוכנת חיפוש
§כאיל תערוג - תפילה, הלוי, יעקב ישראל, אלעד, 5774
§כבוד בית ה', קרויס, אברהם מאיר, בית שמש, תשס, על מעלת מי שאינו מדבר בשעת התפלה
§כחה של תפלה, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשסח
§כוחה של תפילה, מאור, מנחם זאב, ירושלים, תשנ"ו
§לקוטי תורת אמן, על חשיבות עניית אמן, זקש, נחום ב"ר אליעזר מטעלז, ווילנא, תרסז, 111 עמ', 7MB
לשונות של תפילה, תשעח, ישיבת כפר בתיה
§מאין יבוא עזרנו, חיזוק באמירת הברכות בכוונה, תשסב
§מאמרים ושיחות - תפילה, מינצברג, נתן יהודה ליב, ירושלים,
§מאסף לעניני חנוך והוראה: תפילה, חמיאל, חיים, ירושלים, תשכח
§מוסר מלכים, ר' ישעיה רומאנין , 6MB, ויניציאה תק"ד, עניני מוסר ותוכחות על תפילות וברכות, 167 עמ'. מעמ' 160 - תוכן העניינים. מעמ' 162 - מפתח מקורות
§מעלות התפלה עם ביאור מתוק מדבש, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשסו
מקדש מעט, קדושת בית הכנסת, איסור דיבור בו, על חשיבות עניית אמרן יהא שמיה רבה, 64 עמ', 1.1MB
מקדש מעט, הוצאה שביעית, 70 עמ', 1.3MB
מקדש מעט, קדושת בית הכנסת, איסור דיבור בו, על חשיבות עניית אמרן יהא שמיה רבה, נ"י תשמד, 210 עמ', 1.7MB, מצולם לא לפי הסדר
מקדש מעט השלם, לונדון תשנו, 485 עמ', 9.6MB, מצולם לא לפי הסדר. מעמ' 218 - "קדושת בית המדרש", בענין יהש"ר. מעמ' 250 - "קדושת בית הכנסת" - אוסף "קולות קוראים" על קדושת בית הכנסת, נ"י תשנא. מעמ' 327 - "מבלבלי ציבור המתפללים" בדרכים שונות. מעמ' 352 - "מדריך לשליח ציבור" איך לדייק בדיני תפלה. מעמ' 362 - "מים רבים" - על החובה לזכות את הרבים. מעמ' 378 - "מקדשי השם" - קריאה למנהיגים להקים ועדים לעורר על עניית יהש"ר. מעמ' 410 - "שמע קולנו חוס ורחם עלינו" - דברי התעוררות. מעמ' 434 - סיפורים נפלאים מצדיקי ישראל. מעמ' 460 - תפלת הדרך ושאר תפלות
§משנת שערים בתפילה, ספר "שערים בתפילה", לר' שמשון פינקוס, אברהם שלמה וינברג, בני ברק, 5781
§מתיקות התפילה - א, איך להגיע לעלת התפילה, שטיגליץ, זאב אריה בן אפרים נתן, ירושלים, 5773
§נוטרי אמן ח"א, קסלר, אברהם בן יוסף, בני ברק, תשסד, על מעלת אמירת אמן ומאה ברכות, 278 עמ', 9MB
§נועם התפילה, התפילה כשער לאהבת ה', שטיינהויז דוד, ירושלים, 5781
§נעם שיח, רבי יצחק גרינבלאט, פיעטרקוב, תרפ"ה, על ענייני תפילה, 35עמ', 2MB
§סידור התפלה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסג, מהותו, מחבריו וחשיבותו
§סערה לדממה, בענין דיבור בשעת התפלה, ירושלים, תשעא, 34 עמ', 2MB
§עבודת הלב, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמא, מעלת התפילה ועניניה, עם דיני תפלה לנשים
עבודה שבלב זו תפילה, ר' אנגל שלמה, כשמונים פרקים מתוך הספר השלם
§עבודת ישראל, על עבודת התפילה, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5760
עיוני תפילה, מנהגים ותולדות, יעקב גרטנר, 559 עמודים, תשע"ה
§עיוני תפילה, פרופ' אבי וינרוט, ירושלים, 5774
עיוני תפילה, ר' אברהם וינרוט, הוצאת פלדהיים (תשע"ד)
עלינו לשבח, חשיבות תפילה זו, 13 עמ', 3MB
§עלת תמיד, הומינר, שמואל בן מרדכי, ירושלם, תשנ, ביאורים לענייני ברכות ותפלות, 240 עמ', 8MB
§פרדס יהודה - בענין הכריעות והפסיעות בסיום שמו"ע, בירורים בפרד"ס, אברהם רבינוביץ - מכון גם אני אודך, בית שמש, 5782
§צלותא דאברהם, על מעלת התפלה, רובין, שמואל בן עזריאל יחיאל, מיהלוביץ, 5697, 116 עמ', 5MB
§צלותא דאברהם, בענייני תפילה, קוך, אברהם עמרם, רכסים, 5775
§קובץ שיחות על תפלה, תשע
§קונטרס ההשכמה - קונטרס התעוררות לתפלה - קונטרס ותיקין, לופס, שלום אהרן, עכו, תשנה
§קרוב לקוראיו באמת, לאבין, יהודה, פפד"מ, תרפד, 22 עמ', 1MB, קריאה להקפיד על דקדוק נכון בתפילה
§שומר אמונים, וויגאדזקי, אליהו ב"ר דוד, פיעטרקוב, תרסו, 44 עמ', 2MB, על מעלת ענית אמן ואמן יהא שמיה רבא ושאר קדושות, ופירושם
§שלשים עצות לתפילה בכונה
§שער התפלה, רבי אהרן הלוי הורוויץ מסטראשלא, ירושלים, תשל"ב, 315 עמ', 25MB, על מעלת עמקות התפלה
§שערי ציון, טעבלי, דוד מפוזנא, המבורג, תעה, 57 עמ', 4MB, מוסר על התפילה
§שערי תפלה על התורה, עם "חובת התפלה" על הלכות תפילה לנשים, אנגלרד, משה בן אריה, בני ברק, 5770
§שערים בתפלה, פינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהם, תשסא
§תיכון בית תפילתי, חשיבות תפילות פרטיות, חיים בן ר' משה יוחנן זינגער, לונדון, 5782
תכנית לימודים בתפילה, איזנברג יהודה
תכתב זאת לדור אחרון, ר' ישראל יעקב לוגאסי, משמעות התפילה בדורנו, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קונטרסים, ממקור אחר, ממקור אחר
§תן תודה, מצוות מאה ברכות, ברכות ואמן, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5762
§תפילה - שעה וחצי בשתי דקות, הדר יהודה מרגולין, ירושלים, 5782
§תפילת הסופר, מדברי חתם סופר על התפילה, מכון אוצרות הסופר, לונדון, 5772
§תפלת חיים, רובינשטיין, חיים ראובן, ווילנא, תרעג, 108 עמ', 5MB, על יסודות התפלה. מעמ' 84 - תשובות מר' משה מרדכי עפשטיין ור' יוסף ראזין בעניני הספר. מעמ' 97 - גרמנית - מקורות מספרי רופאים
§תפלת יצחק, ירושלים, 200 עמ', 9MB, מקורות התפלה, הסברים, והלכות, עם מאמרי חסידות ומנהגי ויזניץ, ע"פ סדר התפלה

שמירת הלשון
§אמת קנה, על מעלת האמת, פיעטרקוב, תרס"ז, 74 עמ', 4MB
§בית נאמן, גוטמן, טוביה, ברלין, תקנ"ד, על מידת האמת
§דבר אברהם, על שמירת הלשון, קוך, אברהם עמרם, רכסים, 5776
§ובחרת בחיים, זהירות מלשון הרע ומחלוקת בתקופת הבחירות, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים,
§זכור למרים, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, פיעטרקוב, תרפה, על איסור לשון הרע וענייני תשובה
§זכור למרים, ר' ישראל מאיר בן אריה זאב כהן, ירושלים, תשכה
§זקן אהרן-חלק שלישי, חיים יצחק אהרן ב"ר יהודה ליב מווילקאמיר, ירושלים, תרנב, בגנות מידת החנופה והשקר
חובת השמירה, ר' ישראל מאיר הכהן
§חובת השמירה, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, פאלטאווא, תרעח, על חשיבות שמירת הלשון, ממקור אחר
§חובת השמירה, ר' ישראל מאיר הכהן, נ"י, תשג
§חובת השמירה, ר' ישראל מאיר בן אריה זאב כהן, ירושלים, תשלה
§ילקוט אמת ליעקב, גולדשלג, יעקב חיים זעליג ב"ר יחיאל מיכל, ווארשא, תרמב, מעלת האמת
§כבוד שמים, ר' ישראל מאיר הכהן, ירושלים, תשכ, 7 עמ', 567KB, על שמירת הלשון
§כבוד שמים, ר' ישראל מאיר בן אריה זאב כהן, ירושלים, תשכה, 16 עמ', 1MB, על מעלת שמירת הלשון
§כח הפה היהודי - דברים שעל כל יהודי לדעתם, על שמירת הלשון, השקפהוהלכה, מכון ציפית לישועה, ירושלים, 82 עמ', 2MB
§לוח תמידי ללימוד יום יומי לשנה פשוטה ולשנה מעוברת של ספרי חפץ חיים ושמירת הלשון, חברת שמירת הלשון, בני ברק, תשמט
§לקוטי חפץ חיים - שפתי דעת, כהן, ישראל מאיר - הוצאת בית יחיאל, ירושלים, תשע, על דיבורים אסורים
§ליקוטי עצות, להינצל מלשון הרע, שנאה, מחלוקת, ועל קדושת בית הכנסת, מעשים לקרב את המשיח, ליקוטים על ביטחון בה', ר' צבי קויפמן, ברוקלין, תשמח, 320 עמ', 12MB
§מרפא לשון, על שמירת הלשון, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5777
מרפא לשון, שמירת הלשון, ר'אברהם צבי קלוגר, עם מפתח נושאים אלפאביתי, 667 עמ', 16MB
§סוד הישועה, קורט, חיים משה, תל אביב, תשסג, על שמירת הלשון
§על האמת והשקר, פריעדמאן, מנחם נחום, קישינוב, תרפז
§עצה ותושיה, הומינר, שמואל ב"ר מרדכי, ירושלים, תשיד, עצות להינצל מדיבורים אסורים
§עצה ותושיה, מוסר על שמירת הלשון, טירן (טוטיאן), יוסף, בית שמש,
פרי אברהם, לקט מספרי החפץ חיים בעניין שמירת הלשון
שמירת הלשון, ר'ישראל מאיר הכהן
שמירת הלשון
שמירת הלשון, ר' ישראל מאיר בן אריה זאב כהן, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - מוסר
§שמירת הלשון, ר' ישראל מאיר בן אריה זאב כהן, ירושלים, תשלה
§שמירת הלשון, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, ווארשא, תרנה
§שמירת הלשון-חלק ראשון, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, נ"י, תשג
§שמירת הלשון-חלק שני, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, נ"י, תשג
§שמירת הלשון חלק ראשון, ישראל מאיר, ירושלים, תשסא
§שמירת הלשון עם ביאור מתוק מדבש, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים,
שמירת הלשון, סיכומים

נגד הרפורמים
§אבני זכרון, לפידות, אלכסנדר משה, ווארשא, תרנ"ז, נגד הרפורמים
§אגרת מלחמת חובה, קארלבורג, יהודא ליב, אמשטרדם, תקצ"ג, נגד הרפורמים ובמיוחד בענין יו"ט שני של גלויות
§אגרת מלכת שבא, עמרם, נתן ב"ר חיים, אמשטרדם, תר"ב, נגד שינויי הרפורמים בברכות השחר - שלא עשני גוי, עבד ואשה, 12 עמ', 1MB
§אגרת פתוחה, נגד הרפורמים, ליברמאן, נתן בן שמעון, אונגור, 5628, 19 עמ', 1MB
§אלה דברי הברית, ב"ד צדק האמבורג, 6MB, אלטונה תקע"ט, נגד הרפורמים, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 132 עמ'
—§חרב נוקמת נקם ברית, ברעסלויא, מאיר ישראל, דעסוי, 5579, 18 עמ', 792KB, בעד שינויי הרפורמים, נגד ספר "אלה דברי הברית"
—§להט החרב המתהפכת, רייניץ, מאיר ליב, וינה, תקפ, נגד ספר "חרב נוקמת נקם ברית", בענין יסודות האמונה
§ביטול עיקרי הנוצרים, קרשקש, חסדאי בן אברהם, פרנקפורט דמיין, 5620
§בית און, נגד הרפורמים, רוזנטל, שלמה, אופן תקצט
§בית יוסף החדש, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ירושלים תרל"ו, על הרפורמים, 254 עמ', 22MB, ממקור אחר, 248 עמ', 35MB
§בית יוסף חדש, שלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאל, ירושלם, תרלה, 280 עמ', 35MB
§ברית עולם קמא, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ירושלים, תרס"ב, נגד הכופרים
§דברי אמת, פראנקפורט דמיין, תרלט, בעד הפרדת הקהילות החרדיות מהרפורמים, ≡ממקור אחר, פנייה לקהל עדת ישורון בפרנקפורט, 10.3MB, 46 עמ'
§דברי האגרת, שטיינהארט, מענדל, רדלהיים, 5572, על היתרי הרפורמים, 31 עמ', 3MB, ☼ממקור אחר
§דברי שלום ואמת, ליפשיץ, יעקב, ווארשה, תרמד, על שאלת הרבנות - נגד המשכילים, 60 עמ', 3MB, ☼ממקור אחר
§דברי שלום ואמת, פאלאצקי, ש, לעמבערג, תקס, 36 עמ', 1MB, נגד הרפורמים
§דובר משרים, לבוב, תרלח, לגדור פרצות בחומת הדת, 16 עמ', 889KB, נגד הרפורמים
§דרך אמת ואמונה, מענקי מגלוגא, ברלין, 5578, נגד הרפורמים
§המחנים, רבינוביץ, מאיר, נ"י, תרמח, ויכוח בין אורטודוקסי ורפורמי
§כדור קטן, נחמן ברלין מליסא, ברעסלויא, תקע"ט, נגד הרפורמים
לב העברי, ר' עקיבא יוסף שלזינגר, לבוב תרכט, פירוש על צוואת חתם סופר, נגד הרפורמים
§מחולת המחנים, ר' ישראל דוד בן מרדכי שלזינגר, ברטיסלבה, תריט, נגד הרפורמים בענין מנהגי בית הכנסת, 240 עמ', 9MB. מעמ' 163 "הר תבור", לר' ישראל דוד מרגליות יפה, נגד הרפורמים בענין מקום הבימה בבית הכנסת, תרכ"א. מעמ' 232 - "קול אומר קרא", לר' ישראל דוד מרגליות יפה, נגד הרפורמים, רגנדורף תר"ע
§מכתב אל חכמי ישראל, פרידענטאל, מרדכי דוב, ברעסלויא, תקצא, 70 עמ', 8MB, נגד בקורת המקרא
§מכתב גלוי, בערענסאס, תרצא, נגד הרפורמים
§מלחמות ה' - חלק ראשון, זוטרא, אברהם, הנובר, תקצו, 158 עמ', 5MB, עניינים שונים
§מלחמות ה' - חלק שני, זוטרא, אברהם, פראנקפורט, תרכב
§מלחמות ה' - חלק שלישי, זוטרא, אברהם, הנובר, תרכג
§מלחמות ה' - חלק רביעי, זוטרא, אברהם, הנובר, תרכה
מלחמות ה', אברהם זוטרא, הנובר תקצו, נגד הרפורמים
§מענה רך, קליין, שלמה זאב, יולהאוזן, תרו, 15 עמ', 1MB, נגד הרפורמים
מפיבושת בן יהונתן, יהונתן אלטר, תשובה על אגרת אלאסף אבן הרון, שהו"ל אהרן חורין, פראג תקפ"ו, 62 עמ', נגד הרפורמים
§משכן שילה, לנדא, יוסף שמואל הלוי, ווארשא, תרפט, נגד הרפורמים
§נשק בר, שידלאף, ניסן, פירטה, תרכד, נגד ס' "נצח ישראל" מאת אייזיק הירש וייס - רפורמי, 36 עמ', 1MB
§סדור תפלה של תועים ומתעים, טשרנוביץ, חיים (רב צעיר), תשו, 25 עמ', 1MB, תדפיס מתוך בצרון תשרי תש"ו, על הסידור של מרדכי קפלן
§עמק רפאים, האלצמאן, אליהו ב"ר משה סופר סתו"ם, נ"י, תרכה, נגד הרפורמים
§עמק שושנים, ראזענטהאל, מנחם מענדל, פראג, תקצט, 31 עמ', 1MB, נגד כת"ע "כרם חמד" של ההשכלה
§צבי חמד ג, ר' הירש פרידמאן, ניו יורק תרפ"ו, 33 עמ', 954KB, "כח האדרת והאמונה", נגד הרפורמים והציונים
§קול אומר קרא, מרגליות יפה, ישראל דוד, חמ"ד, תרסח, 9 עמ', 1MB, על חובת ההפרדות מהרפורמים
§קול צופיך, טעפליצקי, יצחק-טעפליצקי, שלמה, לבוב, תרנה, 201 עמ', 14MB, נגד המתבוללים
§קנאת ה' צבאות, יאסי, תריב, 36 עמ', 2MB, נגד הרפורמים והמשכילים
קנאת ה' צבאות, נגד המתחדשים, למברג תרמ
§קנאת ציון, רבי צבי הירש לעהרן-רבי משה ישראל חזן, אמסטרדם, תר"ו, 37 עמ', 3MB, נגד הרפורמים
§תוכחת מגולה, רפפורט, שלמה יהודה ליב בן אהרן חיים, פראנקפורט דמיין, תרו, 80 עמ', 39MB, נגד הרפורמים, ממקור אחר, 36 עמ', 1MB
תורת הקנאות מחברת א, מכתבים מרבנים על האסיפה שהיתה בברוינשווייג של רפורמים בחדש יוני בשנת תר"ד, אמשטרדם תר"ה, 14 עמ', 3MB
תורת הקנאות מחברת ב, מכתבים מרבנים על האסיפה שהיתה בברוינשווייג של רפורמים בחדש יוני בשנת תר"ד, אמשטרדם תר"ה, 25 עמ', 6.1MB
§תורת הקנאות, מכתבי רבנים, אמסטרדם, תר"ה, נגד הרפורמים, 67 עמ', 4MB, ממקור אחר, 41 עמ', 4MB
§תשובות באנשי און, הלפרין, פנחס מנחם (ס.מ.ן.), פפד"מ, תרה, נגד שמואל הולדהיים הרפורמי ורעיו, 75 עמ', 3MB

נגד שבתאי צבי ודומיו
אבן הראשה, נגד שפינוזא, אברהם קרוכמל, וינה תרלא
§אגרת הקנאות, נגד נחמיה חיון, חאגיז, משה בן ישראל יעקב, ברלין, 5474
אגרת פתוחה, מאלברט שלמה רוטשילד, נגד האנטישמים, פרסבורג תר"מ, 3.7MB, 22 עמ'
§אגרת רבן יוחנן בן זכאי, נגד הנצרות, עם פירוש מר' אליעזר אשכנזי, ופירוש באר יצחק, דזובאס, אברהם יצחק, אנטוורפן, תרפט, 111 עמ', 4MB
§אגרת תימן השנית, ספיר, יעקב הלוי, מיינץ, תרל"ג, נגד משיח שקר בתימן
§אהבת דוד, ר' אלעזר פלעקלעש , 2MB, פראג - תק"ס דרוש ותוכחה נגד כת ש"ץ שר"י, ממקור אחר
§אפס דמים, התנצלות נגד עלילת הדם ושאר האשמות כלפי היהודים, לעווינזאהן, יצחק בער, ווארשא, תרסג, 126 עמ', 7MB
אש דת, ר' דוד ניטו, נגד נחמיה חיון, לונדון תעה, §ממקור אחר
§דעו אל, פאוויס, אשר אנטשיל בן יום טוב שו"ב, בוקרשט, תרמב, 16 עמ', 1MB, תשובות למשה אורנשטיין בעל ספר "תולדות גויי ימי קדם" שכתב נגד התורה
§דרך החיים, קצין, רפאל, קושטא, תרח, 127 עמ', 6MB, נגד הנצרות
הודאת בעל דין, נגד תורת דת נצרת, ר' דון דוד נשיא, עם פתח דבר: ישו הנוצרי לא היה ולא נברא, מאת אפרים דיינארד, קארני תרס"ד, 74 עמ', 1.5MB, ⋧ממקור אחר, טז + 63 עמ'
§היהדות מול בנותיה הסוררות, ר' י' ארונזון - יואל בן אהרן שוורץ?, ירושלים, תשסג, גדלות היהדות מול הנצרות והאיסלם
§חזוק אמונה, יצחק בן אברהם (מטארקי, הקראי), ירושלים, תרה, נגד הנצרות
§חזוק אמונה, יצחק בן אברהם (מטארקי, הקראי), לייפציג, תריז
§חזוק אמונה, יצחק בן אברהם, עם הערות מר' דייטש, דוד ב"ר מרדכי, טהרן, תרלג
§חכמת יהודה, כהנא, דוד, נוארק, תרנב, 56 עמ', 1MB, ויכוחים בין יהודים לנוצרים. מעמ' 39 - שיר מהאבן עזרא, עם ביאור
§חליפת מכתבים בין ר' משה חגיז ור' שמשון מורפורגו, בענין נחמיה חיון וסיעתו, זנה, ישעיה, ירושלים, תרצח
§טומאת המסיון, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5745
§כור מצרף האמונות ומראה האמת, לופיס, יצחק, מיץ, תרז, 220 עמ', 20MB, תשובות לטענות הנוצרים, לפי סדר התנ"ך, ועוד על מאמרי חז"ל. מעמ' 212 - תוכן עניינים ממקור אחר, 224 עמ', 20MB
§למען דעת כל עמי הארץ, חרם נגד נחמיה חיון, הענא תפ"ו
§מאורעות צבי, אגרות ר"י ששפורטש, החכם צבי ור"מ חאגיז נגד שבתאי צבי, ווארשא, תרמג, 88 עמ', 6MB
מאורעות צבי, על תקופת שבתי צבי, ד"צ ירושלים תשלב, 88 עמ', 1.7MB, ממקור אחר, 86 עמ', 3.7MB, קטוע בסופו
מלחמה לה', חגיז, משה בן ישראל יעקב, נגד חייא חיון, אמשטרדם תע"ד, 51 דפים
מלחמה לה', ר' משה חגיז וחכמי הדור, נגד נחמיה חיון וספרו מהימנותא דכלא, אמשטרדם תע"ד, 54 עמ', 8.2MB, §ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
§מלחמת שמואל, וינטרוב, שמואל שמעלקא ב"ר דוד, ירושלים, תרס, נגד ס' "מתי" מה"ברית החדשה", 80 עמ', 2MB
§נסתור הכומר, ברלינר, אברהם, אלטונה, תרלה, נגד הנצרות
סיפור מעשה שבתי צבי, ר' ליב בר' עוזר, באידיש, עם תרגום לעברית והערות, זלמן שזר, ירושלים תשלח, 245 עמ', 2.2MB
ספר שמוש, אמדן, יעקב בן צבי, נגד השבתאים, (אמשטרדם) [אלטונה] תקי"ח, 89 דפים
פתח עינים, (דוד גנז) [ר' יעקב אמדן], נגד השבתאים, אלטונה תקי"ז?, 16 דפים
§פסק החרם של הרב יעקב פולק, נגד ר' אבי"ה מינץ, על תמיכתו במוחרם עמנואל נורצי, עם פסקים נגד הפסק הזה, עם שמות רבני איטליה הנזכרים בכתב היד, ווינער, שמואל, פטרבורג, תרנז
§ציצת נובל צבי, רבי יעקב ששפורטש, ירושלים, תשכ"א, נגד שבתי צבי
§קיצור ציצית נובל צבי, רבי יעקב ששפורטש, אמסטרדם, תצ"ז, נגד שבתי צבי. מעמ' 96 - תשובה בענין נ"כ. 121 עמ', 9MB
קיצור ציצת נובל צבי, ר' דוד מילדולה, 82 עמ', 5.4MB. חלק מתוך ספר שו"ת. מעמ' 73 - מפתח לשו"ת - שאינם מופיעים כאן
§קצור ציצת נובל צבי, ששפורטש, יעקב, אודעסא, תרכז
שבר פושעים, חגיז, משה בן ישראל יעקב, נגד השבתאים חיון, קארדוזו, אאיליון, אמשטרדם תע"ד, 56 דפים
שבר פושעים, ר' משה חגיז, נגד נחמיה חיון, אמשטרדם תע"ד, 58 עמ', 10MB, §ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
שבר פושעים, ר' משה חגיז, נגד השבתאים, אמשטרדם תעד, 112 עמ'
שיחה בין שנת תק"ם ובין שנת תקס"א, ר' ברוך בן יונה ייטלש, פראג תק"ס, 21 עמ', 2.4MB, על כת אפיקורסית בפראג
שיחה בין שנת תק"ס ובין שנת תקס"א, [ר' ברוך בן יונה ייטלש], נגד כת הפרנקיסטים בפרג, המחשבת קץ הימים, פראג תק"ס, 36 עמ'. על הספר ראה: רות קסטנברג-גלדשטין, קרית ספר, כרך מ, חוב' ד (אלול תשכ"ה)
תוכחת מגילה והצד נחש, ארגס, יוסף בן עמנואל, נגד נחמיא חייא חיון, לונדריש תע"ה, 2 + 62 דפים
תוכחת מגילה והצד נחש, ר' יוסף אירגאס, נגד נחמיה חיון, לונדריש תע"ה, 66 עמ', 9.8MB
§תוכחת מגולה, רבי יוסף אירגאס, לונדון, תע"ה, 132 עמ', 3MB, נגד ס' "עוז לאלהים", שחיבר נחמיה חיון. מעמ' 34 - "הצד נחש" - נגד ס' "שלהבת י-ה" שחיבר נחמיה חיון, ממקור אחר, 128 עמ', 6MB
תורת הקנאות, אמדן, יעקב בן צבי, בעניין שבתאי צבי, אמשטרדם תקי"ב, 73 דפים
זאת תורת הקנאות, ר' יעקב אמדן, על ענייני שבתאי צבי, אמשטרדם תקי"ב, 74 עמ', 12MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, §ממקור אחר, §ממקור אחר, 11MB, ממקור אחר

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US