Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי הלכה המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי הלכה שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.על אורח חיים

כללי ציצית ותכלת תפילין תפילה קריאת התורה בית כנסת נטילת ידים ברכות
שבת עירובין ותחומין ראש חודש יום טוב חול המועד פסח ספירת העומר שבועות
תענית ובין המצרים ימים נוראים סוכות חנוכה פורים ברכת כהנים שנים מקרא ואחד תרגום ברכת האילנות


כללי


§אבן השעות, סימני שו"ע או"ח מחלוקים לימי החודש, ברודא, אהרן ב"ר ישראל הוראדנא תקנ"ו
§אבן ישראל, ר' ישראל ברוך ברוין, גרוסווארדיין תרצד, כבוד ר"ח, שבת, יו"ט, חוה"מ, עיו"כ, חנוכה ופורים, דינים ומנהגים, 12 עמ', 6MB
§אבני שהם, צודקוביץ, מרדכי שמואל בן ישראל הלוי, לודז', 5685
§אבני שוהם - חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, שלאמאביץ, ישעיה, אנטוורפן, תש"ע
§אדני פז, ר' אפרים בן שמואל זאנוויל הקשר, אלטונה, תקג, על או"ח, 94 עמ', 7MB
§אדני פז, ר' אפרים הקשיר, על או"ח, אלטונה, תקג, 41 עמ', 5MB
§אהבת עולם - פסקי הלכה לכל ל"ט מלאכות ביו"ט ושבת והלכות חול המועד, הרב קודרי, בני ברק, 5782
§אהב משפט אורח חיים, ר' פ'ראג'י בן אליהו עלוש, ג'רבה, תרצו
§אהלי יעקב - חנוכה ופורים, פרבשטיין, יעקב מאיר, תשעא, 165 עמ', 7MB
§אהלי שם: אוצר פסקי המועדים, פרץ, מיכאל בן יוסף ?, ירושלים, תשנו, 428 עמ', 13MB
§אהלי שם: אוצר פסקי המועדים, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשנח
§אהלי שם: אוצר פסקי המועדים, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשנח
§אהלי שם: אוצר פסקי המועדים, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשסא
§אהלי שם - אוצר פסקים: חול המועד ויום טוב, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשסד
§אהלי שם על שלחן ערוך או"ח - חלק ה, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5775
§אהלי שם על שלחן ערוך או"ח - חלק ו, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5775
§אהלי שם על שלחן ערוך או"ח - חלק ז, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5775
§אהלי שם על שלחן ערוך או"ח - חלק ח, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5775
§אהלי שמעון אורח חיים, שו"ת, הרב שמעון לוי, ירושלים, 5780
§אומץ יוסף, ר' יוסף יהודה ליב בן אברהם פדר, 17MB, ברסלאו תרכ"ז, חלק ראשון על משניות, חלק שני על ש"ע אורח חיים עד סי' תצד, ממקור אחר, 15MB
§אוצר החיים שו"ע או"ח ח"ג, רבי חיים יחיאל מיכל ביק, ברוקלין, 5780
§אוצר המשפט - אורח חיים סי' קמו-קנב, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5776
§אוצר המשפט - אורח חיים סי' קנה, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5776
§אוצר המשפט - אורח חיים סי' קנז-קע, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5771
§אוצר המשפט - אורח חיים סי' קעא-קעה, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, תש"ע
§אוצר המשפט - אורח חיים סי' קעה, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5771
§אוצר המשפט - אורח חיים סי' קעו, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5771
§אוצר המשפט - אורח חיים סי' קעז-קעט, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5771
§אוצר השו"ת א, או"ח סי' א-פח, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 287 עמ', 11MB
§אוצר השו"ת ב, סי' פט-קנו, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 239 עמ', 8MB
§אוצר השו"ת ג, סי' קנז-רמא, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 214 עמ', 8MB
§אוצר השו"ת ד, סי' רמב-שח, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 217 עמ',7MB
§אוצר השו"ת ה, סי' שט-תכח, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 247 עמ', 8MB
§אוצר השו"ת ו, סי' תכט-תנ, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 221עמ', 8MB
§אוצר השו"ת ז, סי' תנא-תצד, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 253 עמ', 8MB
§אוצר השו"ת ח, סי' תצה-תרג, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 265 עמ', 8MB
§אוצר השו"ת ט, סי' תרד-תרצז, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 245 עמ', 8MB
§אוצר השו"ת י, מילואים לכרכים א-ט, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 345 עמ', 10MB
§אוצר כוונות המצוות, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלם, תשסה
§אוצר פסקי הסדור, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשנז
§אוצר תשובות א, על שו"ע ח"א, ר' שלמה דוד קליין, לונדון, 5772
§אוצרות הברכה, משפחת ברזל, בני ברק, תשסב, על מצות קריאת שמע
§אור ההלכה - חלק א, דיני השכמת הבוקר, ציצית, תפילין ופסוקי דזמרה, אבא שאול, בן ציון בן אליהו, ירושלים, 5776, 564 עמ', 8MB
§אור ההלכה - חלק ב, ברכות ק"ש, ק"ש, תפלה, מחניך קדוש, אבא שאול, בן ציון בן אליהו, ירושלים, 5776, 504 עמ', 7MB
אור ההלכה השכמת הבוקר ציצית
אור ההלכה - חלק אורח חיים, ר' יצחק רצאבי
§אור החמה על משנה ברורה א-ג, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשע
§אור החמה על משנה ברורה ד-ו, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשע
§אור השבת - יט, עניני שבת ויו"ט, מרכז השבת - פלדברגר, יחזקאל (עורך), ברוקלין, 5766
§אור חדש, ר' אפרים זלמן בן נחום הלוי סלוצקי, וילנה, תרסה, על החשמל בהלכה, 64 עמ', 4MB, ממקור אחר
§אורח חיים - אפיקי מגינים, ר' שבתי פיינבערג, 33MB, וילנה תרס"ט, עם פירוש אפיקי מגינים
§אורח יאה - ח"א, הראל, אוריאל יצחק ?, ירושלים, תשס"ג, 240 עמ', 10MB, בענין הזכרת המאורע בברכת המזון ובתפלה, תפלות שבת ויו"ט, ותפלת מוסף, ועל כללי חתימת הברכות
§אורח לחיים, ר' מיכאל זאב בן אהרן יחיאל זאוואדסקי, 29MB, לובלין תרצ"ט, חידושים וביאורים על שו"ע אורח חיים
§אורח נאמן -חלק ראשון, אויערבאך, מנחם נתן נטע, ירושלים, תרפד, על או"ח
§אורח נאמן -חלק שני, אויערבאך, מנחם נתן נטע, ירושלים, תרפד
§אורח נאמן, ר' מנחם נתן בן שלמה אוירבאך, על שולחן ערוך אורח חיים, חלק א-ב, 7MB, ירושלים תרפ"ד, חלק ג, 31MB, ירושלים תרפ"ו, חלק ד, 27MB, ירושלים תרצ"א
§אורחות חיים, ר' יהודה אריה בן מרדכי הלוי לווינגר, 5MB, וינה תרכ"ח, על שו"ע אורח חיים (סימן א...לב)
§ארחות חיים, כהנא, נחמן ב"ר חיים אריה, סיגעט, תרנח, על או"ח ח"ב, 407 עמ', 46MB, סי' תיז-תרצז. מעמ' 371 - השמטות מהגהות מהרש"ם. מעמ' 380 - "עובר אורח", מהאדר"ת. מעמ' 393 - מפתח נושאים אלפאביתי.
§ארחות חיים, ר' נחמן בן חיים אריה הכהן כהנא, 13MB, ירושלים תשכב, על ש"ע אורח חיים, סימנים א-תטז, עם הגהות מהרש"ם, 323 עמ'
§ארחות חיים, ר' נחמן בן חיים אריה הכהן כהנא, 29MB, ירושלים תשכב, על סי' תיז-תרצז. מעמ' 339 - "קונטרס עובר אורח", מר' אליהו דוד ראבינאוויטץ תאומים. מעמ' 351 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 361 - הערות מרש"ז ערנרייך, ר' חים צבי ערנרייך, ר' משה שטראהלי, ר' מרדכי הריס, ור' יששכר דב גולדשטיין. מעמ' 377 - מפתח נושאים אלפאביתי מפורט. מעמ' 465 - רשימת הספרים המובאים בארחות חיים. מעמ' 471 - שו"ת וערך הכהן, לר' אהרן כהנא, לקט הלכות לפי סדר א"ב בצורה שאלות ותשובות - רק על אות א. מעמ' 491 - הערות "דברי ישראל", ר' ישראל וועלץ.
§ארחות חיים, ר' גדליה בן ישראל ליפשיץ, 4MB, וילנה תרי"ז, על אורח חיים, ממקור אחר, 88 עמ', 3MB, ☼ממקור אחר
§אות אמת, ר' יהודה סיד, 10MB, שאלוניקי תקנ"ט על הל' קריאת ספר תורה והלכות ברכות, ≡ממקור אחר, 308 עמ'
§אזהרת שבת ויו"ט, מאלצאן, יצחק ב"ר שמואל, ווארשא, תרנו, 30 עמ', 913KB, על חשיבות לימוד הלכות לעם, ושלא לפסוק מתוך ספרי קיצורים. מעמ' 12 - הלכות שבת באידיש
§אילה שלוחה - ימים נוראים וסוכות, ניוברגר, שרגא שמואל, בן נפתלי, בולטימור, 5776, 272 עמ', 4MB
§אילנא דחיי, ר' גרשון תנחום בן אליהו בנימין ממינסק, חלק א, על שו"ע הלכות פסח, 34MB, הלברשטט תר"ך, חלק ב, שו"ת על הל' חמץ ולולב ויו"ט, 13MB, וילנה תרכ"ה
אילנא דחייא - חידושי הרג"ת, על הלכות פסח, ושו"ת הרג"ת, ועל או"ח סי' א-ב, ר' גרשון תנחום בר אליהו בנימין, הלברשטט תרכ, §ממקור אחר
§אילת השחר - א, הלכות היום מהשחר עד הערב, הרצברג, מרדכי חיים הלוי, לובלין, 5685
§אכילה בשירה כרך א, איסור תענית ומנהגי אכילה בט"ו בשבט, הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5779
§אכילה בשירה כרך ב, איסור תענית ומנהגי אכילה בט"ו בשבט, הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5779
§אליה רבה, ר' אליה שפירא, 53MB, זולצבך תקי"ז, על שלחן ערוך אורח חיים
§אליה רבה, שפירא, אליהו ב"ר וואלף, פיורדא, 5528
§אליה רבה, שפירא, אליהו ב"ר וואלף, סדילקוב, תקצ
§אליהו זוטא, שפירא, אליהו ב"ר וואלף, פראג, 5461
§אמרי אברהם - חידושים בהלכה על מועדים, חזן, אברהם בן מאיר, ירושלים, תשע"ד
אמרי בינה או"ח, 1871, ירושלים, הרב מאיר אוירבך
§אמרי הלכה, על או"ח, גרינוולד, אילן, מודיעין עילית, תשע"ד
אמרי הלכה, על שו"ע או"ח, ר' אילן גרינוולד, מודיעין עילית תשעד, 320 עמ', 4MB
§אמרי סופר - מכתבי תורה אורח חיים, סופר, יוחנן בן משה מערלוי, ירושלים, 5779
§אמרי סופר - שו"ת אורח חיים, סופר, יוחנן בן משה מערלוי, ירושלים, 5779
§אמרי תודה, הלכות ברכת הגומל, סגרון, מאיר נסים בן כמוס, צפת, 5752
§אפיקי דעה - קדושת בית המדרש ובית הכנסת, ישיבת הסדר גבוהה שדרות - פונצ'יק, מרדכי, עורך, שדרות, תשסט
§אפריון לשלמה, ענייני מועדים ומוקצה, בני החבורה בית מדרש גבוה לייקווד, לייקווד, 5775
§אצבע קטנה, ר' מנחם ב"ר שמעון מרדכי, אזמיר, תרלו, 234 עמ', 14MB. "מורה באצבע" - הנהגות טובות. עמ' 103 - "צפורן שמיר" - הנהגות התפילה. מעמ' 144 - "קשר גודל" - הנהגות טובות לבוקר
§ארח המועדים, הלכות מועדים ושבת, רבני ישיבת ארחות תורה, בני ברק, 5768, 639 עמ', 9MB
§ארץ דשא, דברים ששייכים למשנה ברורה ח"א, ירושלים, 5768
§ארץ נפתלי, הלכות שבת ומועדים, זהבי, נפתלי, מודיעין עילית, 5777
ארצות החיים, על ש"ע א"ח, "לב הארץ" - לשון הש"ע והרמ"א עם תוספות דינים וביאורים, "המאיר לארץ" = מראה מקום כל דין ושורשו, "ארץ יהודה" - ביאור על הש"ע, ר' מאיר ליבוש מלבי"ם, ברעסלויא תקצ"ז, 128 עמ', 30.3MB
§ארצות החיים חלק א-ב, ר' מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל מלבים, 27MB, ברסלאו - תקצ"ז על ש"ע א"ח
§ארצות החיים חלק א-ב, ר' מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל מלבים, 27MB, ברסלאו - תקצ"ז על ש"ע א"ח
§ארצות החיים-חלק א, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, ירושלים, תשכ, על או"ח
§ארצות החיים-חלק ב, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, ירושלים, תשכ
§ארצות החיים חלק ב, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, ווארשא, תרכ, ☼ממקור אחר
§אשד הנחלים, אייבשיץ, דוד שלמה, ליוורנו, תקפא, על או"ח, עם שו"ת
§אשל אברהם, ווארמאן, אברהם דוד ב"ר אשר אב"ד בוטשאטש, לבוב, תרמו
§אשל אברהם - מהדורא תנינא, ר' אברהם דוד בן אשר ווארמאן, בוצ'ץ', תרסו
§אשל אברהם חלק ב, ר' אברהם דוד בן אשר ווארמאן, לבוב, תרמו
§אשל אברהם-חלק ראשון, ווארמאן, אברהם דוד ב"ר אשר אב"ד בוטשאטש, נ"י, תשיא, על או"ח
§אשל אברהם-חלק שני, ווארמאן, אברהם דוד ב"ר אשר אב"ד בוטשאטש, נ"י, תשיא
§אשר קדשנו במצותיו, ענייני ציצית ותפילין, עהרנפעלד (ליקוט), ירושלים, 5765, 123 עמ', 5MB
§אתה יצרת - מלאכות שבת ויום טוב, בן פורת, אליעזר בן יוסף צבי, בני ברק, תשע"ד
§באורי הגר"א, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווילנא, תרכ, 117 עמ', 33MB, על שו"ע או"ח
§באר שלמה - מועדים, בכרך, רפאל אלחנן, ניו יורק, 5778
§באר שמעון - הלכות שבת ומועדים, לפי סדר השו"ע, שרייבער, שמעון מנואל בן אליעזר, ברוקלין, 5776
§בגדי ישע, ר' ישעיהו בן שמחה ווינר, פרג - תקל"ד, פירוש על אורח חיים, חלק א, 11MB, חלק ב, 10MB
§בד קודש - המועדים, פוברסקי, ברוך דב, בני ברק, תשסה, חידושי הלכה ושיעורי דעת, ממקור אחר
§בזוי אוכלים, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר, 5773
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אורח חיים א, ברוך רקובר, ירושלים, תשל"ח
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אורח חיים ב, סי' נח-קנו, ברוך רקובר, ירושלים, תש"מ, 269 עמ', 18MB
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אורח חיים ג, סי' קנז-רמא, ברוך רקובר, ירושלים, תשמ"א, 281 עמ', 18MB
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אורח חיים ד, ברוך רקובר, ירושלים, תשל"ח
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אורח חיים ה, ברוך רקובר, ירושלים, תשל"ח
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אורח חיים ז, ברוך רקובר, ירושלים, תשל"ח
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אורח חיים ט, ברוך רקובר, ירושלים, תשל"ח
§ביום חתונתו, ענייני ספירת העומר וחג השבועות, עהרנפעלד (ליקוט), ירושלים, 5769, 96עמ', 4MB
§בירור הלכה - או"ח א, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשלו
§בירור הלכה - או"ח ב, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשמג
§בירור הלכה ב - או"ח, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשנא
§בירור הלכה ב - או"ח ב, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשנג
§בירור הלכה - או"ח ג, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשמג
§בירור הלכה בענין מים אחרונים, סודרי, אברהם ישראל בן יעקב, ירושלים, 5771
§בירורי סוגיות, בענייני או"ח, טופיק, ישראל, ירושלים, 5776, 183 עמ', 2MB
§בית אבא קונטרס א-ב, ר' אבא בן שאול וואקס, תרפ"ב, קרקוב, שו"ת על הל' שבת ומועדים, וביאור על "חד גדיא", ודרשות, 24 עמ', 2MB
§בית אברהם החדש, מנהגי חגי תשרי, ליהודי אלגיר, אברהם זיתון, בית שמש, תשפא 2021
בית הכנסת בהלכה, בהשקפה ובחנוך היהודי. קובץ עבודות ומאמרים של לומדי מכון עמיאל
§בית ישראל - פרישה ודרישה, על או"ח, ר' יהושע פולק ב"ר אלכסנדר הכהן (סמ"ע), ברלין, תקכז, 220 עמ', 51MB
§בית ישראל א, קלישר, ישראל איסר בר"י, זיטומיר, תרכה, קיצור שו"ע או"ח, עם דיני מילה, פדיון הבן ואבלות
§בית ישראל ב, קלישר, ישראל איסר בר"י, זיטומיר, תרכה, 66 עמ', 3MB
בית מאיר אורח חיים, 1876, יוזפוב, ר' מאיר פוזנר
§בית מאיר, פוזנר, מאיר ב"ר צבי הירש משטלאנד-דאנציג, יוזעפאף, תרלו, על או"ח, 210 עמ', 35MB
§בית מועד, פסקים וחידושים בענייני שבת ומועד, עם "שער התורה",על עמל התורה והיראה, זלזניק, אברהם יעקב, בני ברק,
§במצותיך האמנתי, פכמן, שלמה זלמן בן יצחק, תשע, 39 עמ', 1MB, בענין אין מעבירין על המצוות, מעלין בקודש ואין מורידין, מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה
§בני ציון, ר' בן ציון הלוי ליכטמן, על שלחן ערוך אורח חיים, ח"ג, 26MB, בירות תשט"ו שו"ע, ח"ד א', 23MB, בירות תשי"ז, ח"ד ב', 10MB, בירות תשי"ז, מהד' ירושלים תשנ"ה, חלק א, 28MB, בירות תש"א, חלק ב, 33MB, חלק ג, 25MB, חלק ד, 31MB, חלק ה, 31MB, חלק ו, 28MB
§בנתיבות ההלכה - כז - בציעת הפת, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5772
§בעמדם יעמודו, ענייני עמידה וסמיכה, גנוט, שמואל ברוך בן יעקב צבי, אלעד, תשע"ד
§בצל חמדה, אוירבך, אליעזר ישראל בן יחזקאל, תשע, 438 עמ', 4MB, חידושים בעניי סוכה ומועדים, עם "נר יצחק", בענייני מחשבה על המועדים, עם מפתח מקורות ומפתח עניינים
§ברוך אשר נתן, חידושי תורה ובירורי הלכה על שבת ומועדים, פעסין, אהרן יהושע, 5775
§ברית כהונה א, כהן, משה, ג'רבה, תשא, מנהגי גרבה בעניין או"ח בסדר א"ב
§ברית שלום, כהן, שלום, ג'רבה, תרצה, מוסרים ודינים על סדר שו"ע או"ח
§ברכי יוסף חלק א, ר' חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה אזולאי, או"ח, ליוורנו תקל"ד, 440 עמ', 39MB. מעמ' 420 - שיורי ברכה
§ברכי יוסף חלק א, ר' חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה אזולאי, וינה תר"כ, על אורח חיים, 279 עמ', 35MB. עם "שיורי ברכה" משולב בסוף כל סימן. ממקור אחר, 279 עמ, 35MB
ברכי יוסף או"ח תקלד
§ברכת אברהם - ר"ה, יו"כ, סוכות, הלכה ואגדה, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, 5775
§ברכת דוד, ר' דוד בן נתן מרוזוואדוב, 13MB, זולקוה תקכ"ו, על אורח חיים
§ברכת יעבץ על זמנים ומועדים א, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשמז, 313 עמ', 11MB,
§ברכת יעבץ על זמנים ומועדים ב, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשנז
§ברכת יעבץ על זמנים ומועדים ג, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסו
§ברכת יצחק - מועדים קמא, ברכה, יצחק, ירושלים,
§ברכת יצחק - מועדים בתרא, ברכה, יצחק, ירושלים,
ברכת מרדכי - פסח וספירת העומר, הלכה ומעט אגדה, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ירושלים תשעג, 537 עמ', 3MB
ברכת מרדכי משמרת חיים - אורח חיים חלק א
ברכת מרדכי משמרת חיים - אורח חיים חלק ב
§ברכת מרדכי - אורח חיים ב, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשמז
§בתי כנסיות, ר' אברהם בן חיים ידידיה בן-עזרא, שלוניקי, תקסו, על שו"ע או"ח, ועל רש"י ורא"ם, 277 עמ', 21MB. החלק על הרא"ם, "בתי כנסיות", חסר. ממקור אחר, 278 עמ', 36MB
§גבורת התורה - הלכות בית הכנסת, גרודזינסקי, אריה בן יצחק, ירושלם, תשסו, ע"פ סדר סעיפי השו"ע ורמב"ם הל' תפלה פי"א, עם קונטרס על מס' ברכות
§גבורת יצחק - חנוכה ופורים ורמב"ם הל' מגילה, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסח, בהלכה ובאגדה
§גבורת יצחק - ספירת העומר, פסח שני, קידוש החודש, ראש חודש, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשע, ממקור אחר
§גבורת יצחק - שבת, בין המצרים, רמב"ם הל' תעניות, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסז, ממקור אחר
§גבעת בנימין, ר' בנימין שמעיה, על או"ח,לפי הנוהגים כשו"ע, חשמונאים תשעד. 258 עמ', 1MB. עמ' 5-19 - תולדות ר' יוסף קארו. עמ' 20-26 - על קבלת הוראות מרן.
§גבעת בנימין, שמעיה, בנימין, נתיבות, 5775
§גבעת הלבונה, עניינים ותשובות השייכות לאו"ח ח"א, בומבאך, נפתלי הירץ בן יוסף, לובלין, 5699, 240 עמ', 31MB, עם "נס על הגבעה" - פלפול בענין נס חנוכה, מר' יוסף שאלל
§גור אריה - שו"ע אורח חיים, רבי גור אריה הלוי, מנטובה, תפ"א
§גם אני אודך - הג"ר אליהו כץ, תשובות שהשיב לשאלות ר' רבינוביץ, גמליאל בן אלחנן יעקב דוד, בני ברק תשסט, 75 עמ', 2MB, בענייני ברכת הגומל, נר חנוכה ושבע ברכות
§גן רוה, ר' יהודה ליבוש בן משה הכהן אדימאשיק, 35MB, בילגורי תרע"א, על פרי מגדים אורח חיים
§גנזי יוסף, רבי יוסף אלטר עפשטיין, מונקאטש, תרנ"ה, על הפתיחה הכללית לפרי מגדים או"ח
§דבר הלכה, סנדר, מאיר, ירושלים, תשסח, הלכות ציצית ותפילין
§דבר יום ביומו, הלכות עי"פ משנה ברורה, הלפרין, יוסף, בני ברק, 5766
דבר יום ביומו, הלכות הנוהגות יום יום, ר'יוסף הלפרין, מהדורה שניה, 95 עמ', 11MB
§דבר למועד, בירורי הלכה בעניני שבת ומועדים, גנוט, שמואל ברוך בן יעקב צבי, אלעד, 5777
§דבר משולם - אורח חיים א, משולמי, משולם בן חיים, בני ברק, תשסו
§דבר משולם - אורח חיים ב, משולמי, משולם בן חיים, בני ברק, תשע
§דבר משולם - אורח חיים ג, משולמי, משולם בן חיים, בני ברק, תשסח
§דברי חנוך ושאול בן הלוי, ר' חנוך בן משה מרדכי פרידלאנד, 12MB, לבוב תרמ"ד, חדושים על אורח חיים, שאלות ותשובות
דברי טביא, הרב צבי הירש כהנא, שו"ת ופסקי הלכות אורח חיים
§דברי טביא - חלק א', שו"ת ופסקי הלכות - או"ח, כהנא, צבי הירש בן אלטר אליעזר, ירושלים, 5776
§דברי מנחם חלק א, ר' מנחם בן שמעון מרדכי, 19MB, שלוניקי תרכ"ו ... על אורח חיים, חלק א: סי' א-רצא
§דברי מנחם חלק ב, ר' מנחם בן שמעון מרדכי, 19MB, שלוניקי תרכ"ט אורח חיים, חלק ב: סי' רצב-תרצז
§דברי משה, ר' משה שלמה יחיאל בן דוד יוסף בידרמאן, 3MB, ורשה תרע"ב, על זמן קבלת שבת, הלכות ציצית והלכות תפילין. עם ליקוטים.
§דברי צבי, ר' צבי הירש בן אהרן שניידמיל, 20MB, וילנה תר"ן, על שו"ע או"ח
§דברי שיח - חזון איש, ענייני הלכה בענין בגדי שבת, ס"ת, קריאת התורה, ועוד, קרליץ, אברהם ישעיה - קנייבסקי, חיים, בני ברק, תשע"ד, 28 עמ', 1MB
§דובר ישרים, חדושים על חגי תשרי, רבי דוב ווייס, ירושלים, 5779, 348 עמ', 5MB
דור המלקטים, או"ח קנז-רמ, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר זרעים
דור המלקטים, הלכות פורים, חול המועד, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר מועד
§דיני הרואה ירושלים ומקום המקדש, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשנד
§דיני חנוכה ופורים וארבע הפרשיות, שצ'רנסקי, מאיר, תל אביב, תשנא
§דיני ישראל ומנהגיו, הרב שמריהו ליב הלוי הורוויץ, ניו יורק תרפ"ד, בימים נוראים, 284 עמודים - 6 MB
דיני ישראל ומנהגיו לימים נוראים, ר' שמירה ליב הורוביץ, נ"י תרפד, 198 עמ', 1.7MB
§דיני שלש רגלים, שצ'רנסקי, מאיר, תל אביב, תשנב
§דינים הנוגעים לגשם ושלג בשבת, סנדר, מאיר, ירושלים, 5775
§דינים ומנהגים לבית הכנסת דחברת האחים, דיני תפלה, גינסבערג, רפאל וואלף, ברסלויא, תקצג, 49 עמ', 3MB
§דינים נחוצים, ברונשפיגל, יום טוב נעטיל, לודז, תרפו, 16 עמ', 1MB, ובסופו מקורות לפתגמים המורגלים בפי העם
§דמשק אליעזר חלק א-ב, ר' אליעזר בן שמואל לאנדא, 43MB, וילנה תרכ"ח, על באורי הגר"א או"ח, חלק א, סי' א-תכח, ממקור אחר, 143MB
§דעת תורה, שבדרון, שלום מרדכי הכהן מברעזאן, ירושלים, תשיח, על או"ח
§דרישת צבי, דיני הרואה ערי יהודה, ירושלים ומקום המקדש, גרוסברג, חנוך זונדל ב"ר דוב בער, ירושלים, תשא, 16 עמ', 1MB
דרך האדם, ר' יצחק יחיאל סוננזון, וילנא תרסז, הלכות, 98 עמ'
§דרך חיים, ר' יחיאל מיכל בן אברהם מאיר ציפר, 6MB, ברטיסלבה תקצ"ז, על ש"ע הלכות פסח, ממקור אחר, 7MB
דרך ימין, סמיגה, יוסף בן בנימין, ונציה שס"ו?, כב דפים
דרך ימין, ר' יוסף בר בנימן סאמיגה, ונציה שס"ו, 24 עמ', 5MB, בענין נענוע לולב דרך ימין, ≡ממקור אחר, 45 עמ', §ממקור אחר, 46 עמ', 3MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§דרכי החיים חלק א, ר' יוסף בן זאב הלוי קוטקובסקי, 16MB, פיוטרקוב תרמ"ד, על שלחן ערוך אורח חיים, מקור חיים וחלקי בחיים
דרכי משה, רמ"א, פיורדא תקכ, או"ח, 87 דפים
דרכי נועם, תפלות והלכות לעוברי דרכים, עם סדר זמנים, ר' שלמה יהודה שווייצר, נ"י תשלד, 128 עמ', 2.6MB. מעמ' 92 - קונטרס אחרון, על תפלת הדרך וברכת הגומל ונט"י שחרית ליוצא לדרך
§אש דת, ר' מנחם מנדל בן זאב וולף, פיעטרקוב, תרסד, על תקיעת שופר ומלאכות שבת, 215 עמ', 35MB
§דת ישראל, הרב דובער אבראמאוויץ, הלכות יום יום, חלק א, עברית ואנגלית, 9MB, ניו יורק תרסב, 247 עמודים, חלק ב, שלחן ישראל, טהרת המשפחה, ונשמת ישראל, 13MB, ניו יורק תרס"ב, 340 עמ', חלק ג, נ"י, תרנז, דיני שבת ויו"ט, ותפילותיהם
§ה' עזרי - תשמישי קדושה, ותשמישי מצוה ובית כנסת, גליברסון, אריה, קרית ספר,
§ה' עזרי - צעקה, שירה, תקיעות ותענית, גליברסון, אריה, קרית ספר, 5768
§האלף לשלמה, הלכות הנהגת אדם בבוקר והלכות שבת, ר' שלמה אליהו מילר, בעריכת שמואל בנימין האניגוואקס, לייקווד, 5781
§הגהות רבינו עקיבא איגר, ר' עקיבא איגר, בערלין, תרכב, על שו"ע או"ח, ★ממקור אחר
§ההלכה בתמונות - דיני השכמת הבוקר, עם תרגום לרוסית, ישיבת דבר ירושלים, ירושלים, 5751
§הטוב והמטיב, בענייני הלל והודאה, "הטוב והמיטיב" בלידת בן, זבד הבת, קריאת שם לבת, עבוד, אליהו בן מאיר, ירושלים, 5776
§הטוב והמטיב, חיוב ברכת הטוב והמטיב, ר' דוב בעריש גוטליב, בית שמש, 5779
§הליכות האדם, דיני האדם מרגע קימתו, שולם, אסף, ירושלים, 5771
§הליכות חג, הלכות ומנהגים בענייני החג, עם שמחת חג - שמחה בחוה"מ, ואדרת אליהו - הלכות חוה"מ, ר' אליהו כהן, ירושלים 5780
הליכות ישראל יהלומים - הלכות ופנינים ליום טוב ולחג השבועות, ר' משה חיים כהן, 72 עמ', 7MB
הליכות ישראל יהלומים - ירח האיתנים, הלכות, ר' משה חיים כהן, 224 עמ'
הליכות ישראל יהלומים - מצוות שבחיי היום יום, פסקי הלכה לפי סדר הפרשיות, ר' משה חיים כהן, 161 עמ', 22MB
§הליכות שמואל ח"א, הלכות הנהגת אדם בבוקר וציצית, רפאלי, שמואל, ירושלים, 5765
§הלכה ברורה, ר' פנחס אויערבך, 24MB, וילהרמסדורף תע"ז, על אורח חיים, ☼ממקור אחר, 186 דפים
§הלכות בית הכנסת ובית המדרש, שפירא, ישראל אידל ב"ר משה יהודה, ווילנא, תרעד
§הלכות חג בחג - ספירת העומר ושבועות, קארפ, משה מרדכי, ירושלים, תשס
הלכות חגים, הרב מרדכי אליהו
§הלכות חודש תשרי, סנדר, מאיר, ירושלים, תשעא, ממקור אחר, ממקור אחר
§הלכות חודש תשרי, סנדר, מאיר, ירושלים, 5775
הלכות סעודה, תשס"ט, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר, ממקור אחר
§הלכות סעודה, תשסט
§הלכות תורה לשמה וקיום המצוות כראוי - חלק ג' וד' מספר הכון לקראת אלקיך ישראל, 39 עמ', 1MB
§המועדים בהלכה, זוין, שלמה יוסף, ירושלים, תשד
§הנהגת בית הכנסת, אמשטרדם, תקלו
§הנהגת בית הכנסת, 1MB, אמשטרדאם תקע"ה, מנהגי ביהכנ"ס דק"ק אשכנזים באמשטרדאם
§הערות בשולחן ערוך ומשנה ברורה, סי' א-קפג, טעפ, איתמר, מודיעין עילית,
§הר תבור, ר' ישראל דוד בן מרדכי שלזינגר, ברטיסלבה, תרכא, על העמדת הבימה באמצע בהכנ"ס, 80 עמ', 3MB
הר תבור, בענין העמדת הבימה באמצע בית הכנסת, ר' ישראל דוד מרגליות יפה - דוד סערעד, 69 עמ', 1.5MB
§ובחרת בחיים, ר' שלמה בן יהודה אהרן קלוגר, וינה, תרצד, 193 עמ', 13MB, שו"ת על או"ח
§וישמע שאול, ר' שאול בן דוד נחמיאש, תוניס, תרסט, 82 עמ', 3MB, על או"ח.מעמ' 72 - רמזים בענייני חנוכה
§וספרתם לכם, סנדר, מאיר, ירושלים, תשעא, על ספירת העומר, לג בעומר ושבועות בהלכה
§וספרתם לכם, הלכות ספירת העומר, ל"ג העומר ושבועות, סנדר, מאיר, ירושלים, 5775
§זהב מזוקק, האחים אהרן וגרשון בני ר' חיים נכדי אורי פייבוש, זולקווא, 5490, 44 עמ', 2MB, השמטות מהט"ז על או"ח. מעמ' 37 - על יו"ד
§זוהר הלבנה, ר' דוד יחזקאל ווייסמאן , 6MB, טשערנאוויץ תרל"ד, על קידוש לבנה, דיני עלינו וקדיש, וקצת חידושי אגדות
§זכרון אברהם, ר' אברהם בן אנוש הלוי בינג, 5MB, ברטיסלבה תרנ"ב, על ש"ע א"ח
§זכרון אברהם, רבי אברהם אבלי ב"ר מאיר הכהן, לעמבערג, תר"כ, על או"ח
§זכרון יוסף, רבי חנוך העניך פאק, ברדיוב, תרפ"ט, על או"ח
§זכרון יוסף צבי, ר' אליעזר בן אברהם משה הלוי דינר, 4MB, ברלין תרצ"ג, הערות על שלחן ערוך אורח חיים, ותולדות ר' יוסף צבי הלוי דיננער
§זכרון משה-חלק א, ר' משה בן רפאל ישעיה אזולאי, ליוורנו, תרי, 138 עמ', 6MB, על או"ח, לקט מספרי החיד"א
§זמרת הארץ - טהרת הידים וברכת השחר, עם קונטרס על ברכת לישב בסוכה, ווייל, אברהם צבי, ירושלים, 5766
§זר השלחן א-ג, ירושלים, תשלב, 307 עמ', 34MB, לקט פירושים על שו"ע או"ח: ביאור הגר"א, חי' רעק"א, חת"ס, הפלאה, נזירות שמשון, אבן העוזר, בית מאיר, כתר כהונה, והגהות ר"ב פרנקל תאומים
§זרע יעקב, ר' שלמה זלמן בן מנחם יעקב זאלאזניק, 12MB, ירושלים תשט"ו, על שו"ע אורח חיים
§זרע יעקב - אורח חיים, זלזניק, שלמה זלמן, ירושלים, תשנד
§חבל יוסף - גנזי חיים, ר' יוסף זונדל בן חיים הוטנר, ורשה, תרפח, 122 עמ', 11MB, על או"ח
§חבל נחלתו על טהרת תשעה קבין, חיים ברכיה ליברמן, בני ברק, 5780
§חדושי הרג"ת, ר' גרשון תנחום בן אליהו חיים ממינסק, הלברשטאט, תרכ, 76 עמ', 8MB, על או"ח
§חידושי הגהות, רבי משה פערלמוטער, פיעטרקוב, תרע"א,על או"ח, 207 עמ', 10MB
§חידושי מהרא"ך - א, ר' אלעזר בן זאב וולף כהן, ורשה, תרסב, 156 עמ', 12MB, על או"ח. מעמ' 142 - בענין דרישה וחקירה בעדי קדושין, בענין חמץ, בענין אחע"א, ושו"ת
§חידושי מהרי"ו, ר' יהושע בן יעקב ווידרקר, 8MB, בילגורי תרצ"ו, על ש"ע או"ח
§חידושי מהרי"ש - ישמח לב, ר' יצחק שלמה זלמן בן משה חיים גינסברגר, בודפסט, תרצח, עמ' 186 עמ', 7MB, על בראשית-שמות. מעמ' 49 - על או"ח סי' א-קמט
§חידושים ומאמרים בענייני חודש תשרי, רבי יעקב משה קולפסקי, בלטימור, תשע"ד, 106 עמ'
§חידושים ומאמרים בענייני פסח ושבועות, רבי יעקב משה קולפסקי, בלטימור, 5776
§חוט המשולש, בענין עטרה לטלית, נשיקת המזוזה, ונר נוסף בחנוכה, פעפער, צבי פרץ שבתי בן שמעון יצחק, לייקווד, 5778
§חוט שני - הלכות יו"ט וחו"מ, קרליץ, שמריהו יוסף נסים, בני ברק, תשסח
§חומות ירושלים, רבי דוד אב"ד שערשאב, פפד"א, תקס"ז, על או"ח עד סוף הלכות תפילין, ☼ממקור אחר, 119 דפים
§חומש סעודה ו"קידוש" לרגל שמחה - כהלכה, הלכות ברכות והלכות שבת ועוד, הנועות להם, נחמן רוטנר, בית שמש, תשפא
חורבן בית המקדש, על איסור סתירת בתי כנסת, 498 עמ', 59.8MB
§חזון איש - אורח חיים - מועד, ירושלים, תשנד
§חזון איש - או"ח וקדשים והל' נדה, קרליץ, אברהם ישעיהו, ווילנא, תרעא
§חיוב מצוות הזמניות קודם זמן המצוה, שילוני, מיכאל מנחם, ירושלים,
§חיי אדם, דנציג, אברהם, ווילנא, תק"ע. 254 עמ', 46MB. מעמ' 143 - נשמת אדם. על הספר ראה: ר' אברהם יהודה גולדרט, סיני כרך עא תשלב עמ' רע-רצג
§חיי אדם עם נשמת אדם על שולחן ערוך אורח חיים, דאנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, ווילנא, תריז
§חיי אדם, דנציג, אברהם, זיטומיר, תריח
חיי אדם, ר'אברהם דנציג, פרנקפורט תר"כ
חיי אדם, ר' אברהם דנציג, וילנא תרכה, 206 דפים
§חיי אדם, דאנציג, אברהם, ווילנא, תרלו
חיי אדם, ר"א דנציג, וילנא תרמד, 84 דפים
§חיי אדם, דנציג, אברהם, ווילנא - הוראדנא, תקעט
§חיי אדם, פרוזנסקי, א, ווארשא, תרצה
§חיי אדם, ר' אברהם בן יחיאל מיכל דאנציג, עם תרגום לאידיש, ורשה, תרצה, ר' דוברוש בן משה אשכנזי, 96 עמ', 22MB, ממקור אחר, 23MB
§חיי אדם, ר' אברהם דנציג, עם פירוש "תוספות חיים", ר' משולם פינקלשטיין, ורשה, תרמח, 744 עמ', 59MB
§חיי אדם - בית ברוך, דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל - זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, בני ברק,
§חיי אדם עם בית ברוך - ח"א, דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל - זילבר, בנימין יהושע בן ברוך,
§חיי אדם עם פירוש חיי אריכי - מלאכות שבת ח"א, פפנהיים, אברהם שמואל, בני ברק, תשע
§חיי אדם עם פירוש חיי אריכי - מלאכות שבת ח"ב, פפנהיים, אברהם שמואל, בני ברק, תשסז
חיי אדם, ר' דנציג אברהם
—§נשמת אדם, דנציג, אברהם, ווארשא, על ספרו חיי אדם
—§קצור חיי אדם (מספר)-חלק ראשון, דנציג, אברהם, ווילנא, תריח
—§קצור חיי אדם (מספר)-חלק שלישי, דנציג, אברהם, ווילנא, תריד
—§קצור חיי אדם (ספר)-חלק רביעי, ווילנא, תריד
—§בן פורת יוסף ח"ג, הערות על "חיי אדם", טאבענקין, משה אהרן ב"ר יהודא, סאטמאר, תרפט
—§פעולת אדם, ר' אהרן דוד בן משה באקשט, וילנה תרמג, 142 עמ', 14MB, חידושי דינים כסדר חיי אדם
—§נשיח בחוקיך, על חיי אדם כלל סח - תנאים שיש בכל מצוה, ליבוביץ, אברהם דוד, פלו אלטו, 5768
—§שומר מצוה על חיי אדם כלל ס"ח, אליעזר שטיינברגר, ירושלים, 5766
—§פעולת אדם, ר' אהרן דוד לאואט, 10MB, ווילנא תרמ"ג, פי' על ס' חיי אדם
§חיי עולם, ר' שמואל שמלקא בן אהרן משה טויבש, תרטז, 248 עמ', 18MB,על או"ח סי' א-קנו
§חיים בהלכה - ימים נוראים וסוכות, חברוני, יואל, נתיבות, 5775
§חינא דחיי, על שו"ע או"ח ח"א, עם "גולתא דחינא", קריגער, ישראל אברהם אבא בן חיים זאב, ברוקלין, 5749
§חלקת אברהם או"ח סי' קנז-רה, תפלינסקי, אברהם, ביתר עילית, תשסח
§חלקת אליהו - הלכות תפילה ביהכ"נ וברכות, אליהו יוחאי אלקיים, ביתר עילית, 5780
§חלקת חיים - פסח וספירת העומר, ברייש, חיים, ירושלים, 5775
§חלקת חיים - ר"ה, יוה"כ וסוכות, ברייש, חיים, ירושלים, תשע"ד
§חמד משה, רבי גדליה משה אב"ד יאנווא, פיורדא, תקכ"ט, על או"ח, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§חמדת אברהם, חידושים בהלכות פורים ופסח, חיים מרדכי הכהן דולני, גבעת זאב, 5780, 102 עמ'
§חנוך השלחן-חלק ראשון, תרעא, דינים נחוצים מאו"ח
§חנוך השלחן-חלק שני, ירושלים, תרע
§חנוכת הבית, הלכות קדושת בית הכנסת, חנוך כהן, בני ברק, 5780
§חסד לאברהם - אורח חיים ומועדים, יצחקי, אורי, ירושלים, תשע"ד
§חסד לאלפים, ר' אליעזר בן יצחק פאפו, 18MB, שלוניקי תר"א, על או"ח
§חסדי דוד, ר' דוד בן פינחס סג"ל צימטבוים, 88MB, בילגורי תרצ"ח, על שלחן ערוך אורח חיים סימן א-יב
§חסדי דוד, ר' דוד סג"ל צימעטבוים, 14MB, בילגורייא תרצ"ח, על שלחן ערוך או"ח
§חק יוסף, ר' יוסף משה בן דוד ברסלוי, 15MB, אמשטרדם ת"ץ, הלכות פסח, דיני ספירה ודיני זמן מתן תורה [עם פנים שולחן ערוך אורח חיים, סי' תכט-תצד, עם באר הגולה]
§חקי חיים, ר' יקותיאל קופמן כהן, ברלין 5460, 444 עמ', 19MB, על או"ח
§חקי חיים, ר' משה יקותיאל קופמן כהן, דיני או"ח, סדילקוב, תקצד
§חקי חיים - ישמח ישראל, ר' משה יקותיאל קופמאן בן אביגדור הכהן, 14MB, סדילקוב תקצ"ה, דינים מאורח חיים ע"פ א"ב
§חקר ועיון - תשרי, מנהגי תפילות, פרוש, חיים יצחק, ירושלים, 5777, 58 עמ', 1MB
חקרי לב, ר' יוסף חזן, או"ח ח"א, שאלוניקי, תקמ"ז, 574 עמ'
§חקת הפסח - חג הפסח וברכת החמה, ארביב, אלון, נתניה,
§חתן סופר, ר' שמואל בן דוד צבי ארנפלד, 17MB, מונקץ' - תרל"ח, על אורח חיים, מהשכמת האדם בבוקר עד אחר גמר התפלה, והגהות על ש"ע או"ח מהחתם סופר
§טהרת יום טוב - יא, דיטש, חנניה יום טוב ליפה, ירושלם, תשמד, על שו"ע או"ח סי' פד
§טהרת יום טוב - יב, דיטש, חנניה יום טוב ליפה, ירושלם, תשמד, על שו"ע או"ח סי' פד
§טהרת יום טוב - יג, דיטש, חנניה יום טוב ליפה, ירושלם, תשמד, על שו"ע או"ח סי' פה
§טהרת יום טוב - יז, דיטש, חנניה יום טוב ליפה, ברוקלין, תשכח, על סוגיות תקנת עזרא, וטבילת בעל קרי
§טהרת יום טוב - כ, דיטש, חנניה יום טוב ליפה, ירושלים, תשמז, על שו"ע או"ח סי' שכו
§טוב להודות, דיני ברכת הגומל וברכת "שעשה לי נס", ודיני תפילת הדרך, ו"מזמור לתודה" - התבוננות בנסי ה', שלמה מן, ירושלים, תשע"ד
§טוב עין, ר' אלתר יחיאל בן מרדכי מנחם ניימאן, 9MB, בילגורי תרצ"ז, על אורח חיים עד הלכות בית הכנסת
יד אבישלום, ר'אברהם בלעיש, ליוורנו תקפט, על או"ח
יד אהרן, על או"ח, ר' אהרן אלפנדרי, איזמיר, 325 עמ', 29.1MB
§יד אהרן מהדורא בתרא לחלק א"ח, אלפנדרי, אהרן ב"ר משה, שאלוניקי, תקנא
§יד אליהו, רבי אליהו משה לעווין, ווילנא, תר"ס, על או"ח, על ירושלמי סוף חגיגה, ושו"ת
§יד אלימלך, ר' אלימלך בן נחמן הכהן רובינשטיין, ורשה, תרנד, חידושי הלכות בענייני או"ח ופלפולים
§יד יוסף ורביד הזהב חלק א, ר' יוסף יוזפא בן מנחם צבי רוזענבורג, 88MB, ברטיסלבה תרכ"ג, על הלכות שבת ועירובין, פסח, ויו"ט, יד יוסף - קיצור דברי הפוסקים האחרונים, רביד הזהב - חלק הפלפול
§יד יוסף, סובה, דוד יוסף ב"ר זאב יהודה, ווארשא, תרצד, על קדושת בית הכנסת
§יד שלום, ר' שלום בן אברהם לוקיאנובסקי, פיוטרקוב, תרע, על או"ח, 81 עמ', 11MB
§ידי כהן - בעלות המנחה, דיני פלג המנחה, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר עילית, תשע"ד
§ידי כהן - זה הקטן ח"ב מועדים, בר מצוה, דיני קטן במועדים ובר מצוה, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר עילית, תשע"ד
§ידי כהן - מעשה רוקם, דיני תפירה בשבת, בר"ח, בחוה"מ, במועדים, בין המצרים, צניעות הלבוש, דיני ממונות בתפירה, כהן, יוסף דוד, ביתר, תשעב, 102 עמ', 2MB
§יוסף אומץ, נוירלינגען, יוסף יוזפא האן, פפד"מ, תפג, דינים לכל השנה, עם מנהגי פפד"מ, ומוסר, ממקור אחר
§יוסף אומץ, נוירלינגען, יוסף יוזפא האן, זיטומיר, תרל
§יוסף אומץ, ר' יוסף יוזפא בן פינחס זליגמאן האן, פרנקפורט דמין, תרפח, ממקור אחר, ↂממקור אחר, ὥממקור אחר, ד"צ ירושלים תשכה, 382 עמ', 13.1MB. מעמ' 377 - מפתח נושאים
§יוקח נא, ר' אברהם בן נחמן הכהן, 35MB, שלוניקי תרמ"א, דף א-קעה, על שולחן ערוך אורח חיים, ובסופו חידושי גפ"ת, ממקור אחר
§ילקוט הגרשוני חלק א, ר' גרשון בן משה שטרן, מונקץ', תרסא, או"ח סי' א-שמה, 110 עמ', 6MB
§ים הפלפול, ר' יצחק מאיר הלוי קעסטינבערג, ווארשא, תרעו, פלפולים לשבת ולמועדים
§ימי שמחה, שמחה במועדים ובשבת, רייכמן, דוד מנחם בן אברהם אהרון, בני ברק, תשע"ד, 461 עמ', 5MB
§יסודי ישרון, ר' גדליה פעלדער, חלק א, 13MB, טאראנטא תשי"ד, חלק ב, 10MB, טורונטו 1956, חלק ג, 16MB, טאראנטא תשי"ח, ὥממקור אחר, 436 עמ', 14.9MB, חלק ד, 17MB, טאראנטא תשכ"ד, חלק ה, 19MB, טאראנטא תשכ"ו, חלק ו, 17MB, טאראנטא תש"ל
§יפה ללב - ח"א, על או"ח, פלג'י, רחמים נסים יצחק בן חיים, אזמיר, 5632, 411 עמ'. מעמ' 357 - יושר לבב
§ירח איתנים, בהלכה, ברוך מרדכי שפירא, בני ברק, תשעא, 178 עמ'
§ישועות דוד - או"ח, פוברסקי, יהושע דוד, בני ברק, תשלו
§ישועות דניאל א, דניאל יהושע גולדשמידט, מודיעין עילית, תשסח, 408 עמ', 5MB, על הלכות בין המצרים, זכר לחורבן, ראיית מקום המקדש, חנוכה ופורים
§ישועות יעקב, אורנשטיין, יעקב משולם ב"ר מרדכי זאב, זולקווא, תקפח, על או"ח, סי' א-רמא, 294 עמ', 52MB
§ישועות יעקב - או"ח, ר' יעקב משולם בן מרדכי זאב אורנשטיין, זולקוה תקס"ט, 657 עמ' , 75MB
§ישועת דניאל - שו"ע או"ח סי' קסז-קצא, גולדשמיט, דניאל יהושע, מודיעין עילית, 5773
§ישועת דניאל - שו"ע או"ח סי' קצב-ריב, גולדשמיט, דניאל יהושע, מודיעין עילית, 5773
§ישועת יעקב, יעקב וואלף מליסא-ראנאזני, ברסלויא, תריד, דיני ציצית ותפילין לילדים
§ישמח ישראל, קליפארי, ישראל שמואל ב"ר שלמה הרופא, קאליס, תס, דינים מאורח חיים בסדר א"ב
§ישמח ישראל, קלפרא, ישראל שמואל בן שלמה, וינא, תרכה
§כבוד מלכים, ר' שמואל בן ישראל הלר, ירושלים, תרעד, בענין שריפת בגדים בל"ג בעומר
§כבוד מלכים, בעניין שריפת בגדים בהילולא דרשב"י, העליר, שמואל בן ישראל, 1803-1884, ירושלם, 5634
§כבוד מלכים, על מנהגי ל"ג בעומר, העליר, שמואל בן ישראל, ירושלים, 5771
§כוס ישועות, בענייני אורח חיים, יהושע בורודיאנסקי, בני ברק, 5779
§כח שור, ר' יצחק בן אברהם שור, קולומיה, תרמח, שו"ת כסדר או"ח
§כי בא מועד, חותה, בנימין בן אליהו רחמים, ביתר עלית, תשע, הלכות ספירת העומר וחג השבועות
§כנסת הגדולה - או"ח, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 84MB, ליוורנו תקנ"ב, 329 עמ', מעמ' 197 - על התלמוד, מעמ' 242 - על הרמב"ם
§כנסת הגדולה - או"ח, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 84MB, ליוורנו תקנ"ב
§כנסת הגדולה - או"ח, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 75MB, ליוורנו תרי"ח
§כנסת הגדולה - או"ח, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 75MB, ליוורנו תרי"ח
§כף החיים, דינים, מנהגים,אזהרות ותוכחות לימי החל, שבת ור"ח, פאלאג'י, חיים, בני ברק, תשע"ד
§כף החיים, ר' יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו סופר, חלק א, 27MB, ירושלים - תרס"ה, על ש"ע אורח חיים סימן א-ט, חלק א, 27MB, ירושלים - תרס"ה, על ש"ע אורח חיים סימן א-ט, חלק ב, ירושלים, תשכז, חלק ב, חלק ג, סי' קנז-רמא, 41MB, ירושלים - תשכ"ט, חלק ג, 41MB, ירושלים - תשכ"ט, חלק ד, סי' רמב-שיח, 34MB, ירושלים - תשכ"ה, חלק ד, 34MB, ירושלים - תשכ"ה, ὥממקור אחר ד, סי' רמב-שיח, 332 עמ', 32MB, חלק ה, סי' שיט-תכב, 33MB, ירושלים - תשכ"ה, חלק ה, 33MB, ירושלים - תשכ"ה, חלק ו, 31MB, ירושלים - תשכ"ו, חלק ו, 31MB, ירושלים - תשכ"ו, ὥממקור אחר ו, סי' תכט-תצד, 331 עמ', 29.8MB, חלק ז, 30MB, ירושלים - תשכ"ה, חלק ז, 30MB, ירושלים - תשכ"ה, חלק ח, 26MB, ירושלים - תשכ"ה, חלק ח, 26MB, ירושלים - תשכ"ה
§כרם חמד חלק ג, ר' שלמה בן יוסף אליעזר פריידש, וילנה, תרלא, על או"ח
§כרם חמד, פריידעש, שלמה, ווילנא, תרלא, על או"ח
§כרם שלמה, רבי שלמה האאס, פרעסבורג, תר"ג, 141 עמ', 12MB, או"ח ושו"ת
§כרם שלמה, ר' שלמה אהרן זעליג בן יואל, ווארשא, תרא, או"ח
§כתמר יפרח - הגדה של ט"ו בשבט לפי מנהגי הספרדים, הלל בקיש, מונטפליר, תשסט
§לב איש, שו"ת, או"ח, אריה ליבוש בן יוסף זכריה יונג, ליקווד, 5779
§לב איש או"ח ח"ב, שו"ת, אריה ליבוש בן יוסף זכריה יונג, ליקווד, 5781
§לב הארי, ר' אריה ליב מקובצקי, ירושלים, תשן, על או"ח, 263 עמ', 19MB
לב הארי, הגהות על שו"ע או"ח, ר' אריה ליב מקובצקי, ירושלים תשנ, 263 עמ', 18MB
§לבוש התכלת והחור, יפה, מרדכי, פראג , שס"ט, או"ח
לבוש החור, שכ, 248 עמ'
לבוש התכלת, שכ, 152 עמ', אורח חיים
§לבוש התכלת, יפה, מרדכי בן אברהם, פראג, תמח
§לבוש התכלת, יפה, מרדכי בן אברהם, פראג, תסא, ממקור אחר, ממקור אחר
§לבושי שרד, אייבשיץ, דוד שלמה, מאהילוב, תקע"ב, על או"ח, עם ביאור בהמ"ק של יחזקאל
לבושי שרד, ר' דוד שלמה איבישיץ, על או"ח, מוהילוב תקעח, 37 דפים
§לבושי שרד, אייבשיץ, דוד שלמה, זולקווא, תקצו, על או"ח
§לבושי שרד-חלק ראשון, אייבשיץ, דוד שלמה, זיטומיר, תריד, על או"ח
§לבושי שרד-חלק שני, אייבשיץ, דוד שלמה, זיטומיר, תריד, על או"ח
§לוח דיני ומנהגי השנה, נאה, אברהם חיים ב"ר מנחם מענדל, ירושלים, תרצב
לוח דינים ומנהגים לעדות ישראל לשנת תש"ע, איזנברג יהודה, הוצאת היכל שלמה ירושלים
§לחם רב, אסיפת דינים שנשמטו משו"ע או"ח, ר' שמואל בן יוסף יוסקה מלובלין, 14MB, פרג שס"ח, ממקור אחר, 125 עמ', 4MB, ממקור אחר
§לקוטי מהרי"ח, פרידמן, ישראל חיים (מהרי"ח), סאטמאר, תרצב, על התפלה ועל התנהגות האדם במשך היום
§לקוטי מהרי"ח - חלק ב, פרידמן, ישראל חיים (מהרי"ח), נ"י, תשכה, על סדר התפלה והנהגת האדם במשך השנה
§לקוטי מהרי"ח חלק שלישי, ר' ישראל חיים פרידמאן, ניו יארק, תשכה, 300 עמ', 16MB, על התפלה והתנהגות האדם כל השנה, וסדר מילה ונישואין
§לקוטי מנהגים, אלכסנדר סענדר מפרעמישלא, נ"י, תשיט, מנהגים של צדיקים, עם "לקוטי ש"ם" - דינים ומנהגים, ו"לקוטי מאיר" - דינים
§לקוטי פנחס, ר' פנחס זעליג הכהן שווארטץ, 9MB, קלינורדין תרצ"א, על דיני ספירת העומר ודברים הנוהגים בימי העומר, פסח שני ול"ג בעומר
§לקוטי צבי, ר' צבי הירש בן מאיר גרודזנסקי, 8MB, סט. לואיס תרע"ו, על שו"ע או"ח ח"א וט"ז ומ"א, וקונטרס אחרון, 206 עמ'
§לכבוד צדיק, אלימלך יוסף הכהן סילבערבערג, מישיגן תשנב, 239 עמ', 8MB, ביאורים בשו"ע או"ח ובשו"ע הרב
§ללקוט שושנים - ד, בחבוט, אליהו, ירושלים, תשעא, 43 עמ', 2MB, דיני מועדים, עם "שושנה בין החוככים", תשובות להשגות על ספריו
§למדני חוקיך - שו"ע או"ח, פרטון, ברוך דוב, קנדה, תשעב
§לקט הלכות יום טוב וחול המועד, דינר, יהודה אריה בן יוסף צבי, בני ברק, תשסט
§מאור המועדים, ביאורים בהלכות המועדים, ברטמן, שלום אברהם, ירושלים, 5777
§מאורות ירושלים ג - ניסן תשס"ו, קהל עדת ירושלים, ירושלים, תשסו, 492 עמ', 8MB, על ק"ש, תפלה וברכות
§מאורות ירושלים ה - ניסן תשס"ז, קהל עדת ירושלים, ירושלים, תשסז, 524 עמ', 10MB, בענייני חמץ ומצה, פסח וספירת העומר
§מאורות ירושלים ט - סיון תש"ע, קהל עדת ירושלים, ירושלים, תשע, 489 עמ', 9MB, בענייני המועדים בהלכה ובאגדה
§מאיר השחר, ר' מאיר סג"ל, 2MB, פפד"א תק"ט, על הל' ברכת התורה, והל' קריאת שמע וברכותיה
§מאמר מרדכי - או"ח, ר' מרדכי כרמי, ליוורנו
§מאמר מרדכי, רבי מרדכי כרמי, ליוורנו, תקמ"ד
§מאמר מרדכי, רבי מרדכי כרמי, ליוורנו, תקמ"ד
§מאמר מרדכי ח"א, כרמי, מרדכי, ליוורנו, 5544, על או"ח
—§דברי מרדכי, ר' מרדכי בן אברהם כרמי, 8MB, ליוורנו תקמ"ז, ח"א, לבאר כל הדבר הקשה בספרו מאמר מרדכי
§מגד ארץ, ר' אהרן בן יוסף זאב האלברשטאם, 36MB, מונקץ' תרס"ז, על פרי מגדים או"ח, ממקור אחר, ჶממקור אחר
§מגד שמים, שטעגער, משה מרדכי, מונקאטש, תרעא, על פרי מגדים או"ח
§מגיני ארץ, שו"ע או"ח עם ט"ז ומג"א, דיהן פארט, תנב, 686 עמ', 140MB, ממקור אחר
§מגיני ארץ, שלחן ערוך, אורח חיים, קארו, יוסף, ווילנא, תרו
§מגיני ארץ שלחן ערוך אורח חיים-חלק ראשון, קארו, יוסף, נ"י, תשיא
§מגיני ארץ שלחן ערוך אורח חיים-חלק שני, קארו, יוסף, נ"י, תשיא
§מגיני ארץ - שו"ע אורח חיים, קארו, יוסף בן אפרים, אמשטרדם, תקיד
§מגיני ארץ - שו"ע אורח חיים, קארו, יוסף בן אפרים, שקלאוו, תקסב
§מגיני ארץ - שו"ע אורח חיים, קארו, יוסף בן אפרים, ווארשא, תרכג
§מגיני ארץ - שולחן ערוך אורח חיים - כרך ראשון, קרו, יוסף בן אפרים, ווארשא, תרכב
§מגן אבות - אורח חיים, לבהר, מרדכי עקיבא אריה, ירושלים, תשסה, מנהגי מרוקו
§מגן אבות, מנהגי מרוקו,לפי סדר שו"ע או"ח, ודיני מנהגים,לבהר, מרדכי עקיבא אריה, ירושלים, תשע"ד
§מגן בעדי חלק א-ב, ר' עבודי יחיא משה, 13MB, ירושלים תרס"ד, לתרץ מה שהקשו ט"ז מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים סי' א-תכח
§מגן גבורים ח"א, ר' מרדכי זאב סג"ל איטינגא ור' יוסף שאול נאטאנזאהן, 75MB, זולקוה תקצ"ט, על טור ושולחן ערוך אורח חיים, סי' א-נז
§מגן גבורים ח"ב, ר' מרדכי זאב איטינגא ורי"ש נתנזון, וינה, 5587, על או"ח, ח"ב, 363 עמ', 53MB, נח-רלט, ממקור אחר, 101MB, 355 עמ'
מועד לכל חי , פלג'י, חיים בן יעקב, לקט לחדשי השנה, פסקי דינים ותוכחות מוסר, שלוניקי תרכ"א, 282 דפים
§מועד לכל חי, פאלאג'י, חיים, אזמיר, תרכב, דינים לחדשי השנה
§מועד לכל חי, דינים ומנהגים למועדים ולחדשי השנה, פאלאג'י, חיים, בני ברק, תשע"ד
§מועדי ה', הלכות יו"ט וחול המועד, משולמי, משולם בן חיים, בני ברק, תשסג
מועדי השם על הלכות חג שבועות והלכות יום טוב (התשע"ד), ר' יצחק רצאבי
§מועדי הגר"ח, הלכות המועדים, גבאי, מתתיהו בן חנניה - קנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל, ירושלים, תשע"ד, 416 עמ', 10MB
מועדי ניסים, על סוכות, חנוכה, פורים ופסח, ר' ניסים בריח, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - שו"ת
§מועדים וזמנים, חלק א, דיני מועדים, שטרנבוך, משה, ירושלים, תשיח
§מועדים וזמנים השלם א-ב, שטרנבוך, משה, תשכא תשנב. מעמ' 202 - ח"ב. 393 עמ', 25MB
§מועדים וזמנים השלם ג-ה, שטרנבוך, משה, תשכא תשנב. מעמ' 171 - ח"ד. מעמ' 349 - ח"ה. 408 עמ', 28MB
§מועדים וזמנים השלם ו-ט, שטרנבוך, משה, תשכא תשנב. מעמ' 183 - ח"ז. מעמ' 393 - ח"ח. מעמ'505 - ח"ט. 625 עמ', 39MB
§מור וקציעה חלק א, ר' יעקב ישראל בן צבי אמדן, אלטונה תקכ"א, על אורח חיים סי' א-רמ, 204 עמ', 18MB
§מור וקציעה חלק ב, סי' רמב-תרצה, ר' יעקב ישראל בן צבי אמדן, אלטונה תקכ"ח חלק ב. דף יב,א-יז,א: גדר ישוב ארץ ישראל. דף פז-צז,א: לוח התקון והשמטות. לשני החלקים. דף צז,ב: ציור גבולי הארץ הקדושה [מפת ארץ ישראל במרכז והארצות מסביב]. דף צח-צט: שאלה ותשובה בדין שעטנז, 196 עמ', 16MB
§מורא מקדש, דיני השכמת הבוקר ותיקון חצות, כהן, מאור, ירושלים, 5775
§מורה באצבע, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), לונדון, תקנא
מורה באצבע, חיד"א, תקנג, 208 עמ'
מורה באצבע, חיד"א, ליוורנו תקסב
מורה באצבע, חיד"א, ליוורנו תקפו
מורה באצבע, חיד"א, ליוורנו תקצה
מורה באצבע, חיד"א, שלוניקי תקצח
§מורה באצבע, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א),ליוורנו, תרב, דינים
§מורה באצבע, אזולאי, חיים יוסף דוד, שלוניקי, תריח
§מורה צדק - בציעת הפת, ר' יעקב בן יהודה, 4MB, שקלאוו תקמ"ג, על הל' בציעת הפת, ממקור אחר
ממקור אחר
§מזמור לתודה, אפשטיין, מרדכי מווילנא, ווילנא, תרסז, על "ארבעה צריכים להודות", והפסוקים שהם מקור לדין זה, ומאמרי חז"ל ששייכים לזה, עם "שערי תודה" - חידושים בהלכה ובתלמוד
§מחזיק ברכה - או"ח, ר' חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה אזולאי, ליוורנו תקמ"ה, 273 עמ', 20MB. מעמ' 259 - קונטרס אחרון
§מחצית השקל, ר' שמואל בן נתן נטע הלוי קלין, 10MB, וינה תקס"ז
§מחצית השקל, קעלין, שמואל, ווין, תקעז, ☼ממקור אחר
§מחצית השקל - חלק ראשון, קעלין, שמואל בן נטע הלוי, הרובשוב, תקעח
§מחצית השקל - חלק שני, קעלין, שמואל בן נטע הלוי, הרובשוב, תקעח
מחצית השקל, ר' שמואל קולין, פאריצק תקעט
§מחצית השקל, ר' שמואל קעלין, זיטומיר, תרי, 324 עמ', 92MB, על או"ח
§מחצית השקל, קעלין, שמואל הלוי, ווילנא, תריט, על או"ח
§מחקרי ארץ על עניני מצות צריכות כוונה ומצות המועדים, מרדכי שטערן, לארענס נוי יורק, 5782
§מחשבה אחת של תורה - אב עה - אורח חיים, מחשבת אחת של תורה, ירושלים, 5775
§מחשבה אחת של תורה - ניסן עה - פסח ושביעית, מחשבת אחת של תורה, ירושלים, 5775
§מטה אשר - חלק ג, שרייבר, אשר זאב, ביתר עילית, תשע, 106 עמ', 11MB, בענייני כוונה לשמה, ובעשיית מצוות ע"י מכונה
מטה יהודה, ר' יהודה עייאש, תקמג
§מטה יהודה חלק א, ר' יהודה עייאש, 44MB, ליוורנו תקמ"ג, על שלחן ערוך אורח חיים [עם הפנים]
§מטה יהודה חלק ב, ר' יהודה עייאש, 26MB, ליוורנו תקמ"ג, על אורח חיים, סי' תכט-תרצד [בלא הפנים]
§מטה משה, משה מאט, פרנקפורט, תעט
§מטמונים, על ספירת העומר וימי ספירת העומר, ול"ג בעומר ופסח שני, וילהלם, נחמן יוסף, בני ברק, 5767
§מי אשברן - או"ח, שהרבני, נסים, ירושלים, 5773
§מים חיים, ר' יהודה אריה דינר, לקט הלכות חנוכה, עשרה בטבת, ט"ו בשבט, שנה מעוברת, פורים ,86 עמ', 3MB
§מישרים אהבוך, מזלומין, ישי, חולון, תשסח, 375 עמ', הלכות פורים המשולש, ע"פ שחל בשבת, ערב ט' באב שחל בשבת
§מכירת המצוות בהלכה, מכירת עליות וכיבודים בבית כנסת, לבקוביץ, אברהם ישראל בן דוד דב, אשדוד, 5778
§מכתבי קהלות הקודש א, בענייני שו"ע או"ח, רוט, ישראל, בני ברק, תשעב, ממקור אחר
§מלבושי יום טוב, ר' יו"ט ליפמן הלר, פירוש על לבוש או"ח, ורשה, תרנה, 359 עמ', 11MB. מעמ' 293 - "זכרון מרדכי" לר' יצחק פייגנבוים, על מציצה בפה במילה
§מלבושי יום טוב-חלק ראשון, הלר, יום טוב ליפמאן ב"ר נתן הלוי, תרנז, על לבוש אורח חיים, עם תשובה על המציצה בפה, לר' יצחק פייגנבוים,
§מלבושי יום טוב-חלק שני, הלר, יום טוב ליפמאן ב"ר נתן הלוי, ווארשא, תרנה, על לבוש אורח חיים, עם "זכרון מרדכי", על מציצה בפה, לר' יצחק פייגנבוים
§מלכי בקדש, ר' עזרא בן רפאל מרדכי מלכי, 30MB, שלוניקי תק"ט, על ש"ע אורח חיים, סי' תעב-תצד [עם הפנים], ופירוש על ההגדה [עם הפנים], וחידושים על שאר הלכות פסח, וביאור על הרמב"ם הלכות קרבן פסח,לולב, ראש השנה ושביתת עשור, וחידושים על סמ"ג, ממקור אחר, 3MB, ממקור אחר
§ממעיני החושן - א, עניני חודש אדר-ניסן בהלכה, קהילת קצות החושן, מודיעין עילית, 5767
§ממעיני החושן - ה, ר"ה, יוה"כ, סוכות, תוספת שבת, קידוש והבדלה, קהילת קצות החושן, מודיעין עילית, 5769
§ממעיני החושן - ו, פורים, פסל, אמירה לנכרי, ממצוא חפצך, קהילת קצות החושן, מודיעין עילית, 5769
§ממעיני החושן - ז, שבועות, יו"ט, עירוב תבשילין, קהילת קצות החושן, מודיעין עילית, 5769
§ממעיני החושן - ח, ר"ה, יוה"כ, סוכות, מוקצה, קהילת קצות החושן, מודיעין עילית, תש"ע
§מנהגי מהרי"צ הלוי - על מועדים, הרב רפאל זאב דינר, בני ברק, 5776
§מנחת אהרן, רבי יעקב פארדו, וינציה, תקס"ט, הלכות ברכות השחר, ציצית, תפילין ותפלה, ממקור אחר, 400 עמ', 29MB
§מנחת חיים - או"ח, רוט, אליעזר בן חיים דוב, בני ברק, תשסז
§מנחת יהודה חלק א, ר' יהודה ליב בן יוסף הלוי, פיוטרקוב, תרפח, 395 עמ', 18MB, ביאורי הלכה על או"ח. מעמ' 286 - הגהות על שו"ע או"ח. מעמ' 298 - "יהל אור"- בענין זכיה באיסורי הנאה, ועוד. מעמ' 358 - "קול יהודה", דרושים למועדים
§מנחת יוסף, על סדר תפילה וברכות, אינגבער, יוסף, לייקווד, 5769
§מנחת כהנא, ר' ראובן גרשון בן זאב וולף כהנא, וילנה, תרם, 118 עמ', 9MB, כללי ספיקא דרבנן לפי סדר שו"ע או"ח. מעמ' 80 - כללי מוקצה ממקור אחר, 119 עמ', 8MB
§מנחת עומר, שווארץ, פנחס זעליג הכהן, קליינורדיין תרצ"א, דיני ספירת העומר, אבלות הספירה, דיני פסח שני ול"ג בעומר
—§שירי מנחה, נ"י, תשכט, 26 עמ', 1MB, תגובות לס' "מנחת עומר" לר' פנחס זליג שוורץ על דיני ספירת העומר
§מנחת עומר, ר' אליעזר עהרענרייך, ניו יורק, תשכט, 168 עמ', 12MB, דיני ספירת העומר, דברים הנוהגים בימי העומד, פסח שני ול"ג בעומר. מעמ' 79 - "שירי מנחה" - הערות על הספר. מעמ' 105 - "מנחה חדשה" - על ענייני חג השבועות
מנחת שי - הלכות תפלה ביה"כ וברכות, כולל "שומרי גחלת", בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור עיונים בהלכה
§מנחת שי - הלכות תפילה, בית הכנסת וברכות, כולל שומרי הגחלת, אשדוד, 5772
§מנחת שי על שו"ע או"ח סי' א-ז, שריקי, יוסף, תשעא
מעגל השנה היהודית, ההדיר: איזנברג יהודה, לחט"ב ולעל יסודי ולמורים
§מעדני אברהם - פורים ופסח, בהלכה, ווילליגער, אברהם בן חיים צבי, ירושלים תשסח, 145 עמ', 2MB
§מעדני אשר, קליינמאן, אשר, לבוב, 5597, הלכות שבת ויו"ט וחוה"מ, 128 עמ', 14MB
§מעיני הישועה, קאפלאן, יהושע ב"ר מאיר הכהן, ווילנא, תרעג, הלכות מצויות
§מענה פיו - אורח חיים א, סרי, יורם, מודיעין עילית, 5775
§מערכי מועד ח"א, גדרי מצוות המועדים, שילוני, מיכאל מנחם בן יצחק, ירושלים, תשעג
§מערכי מועד ח"ב, שילוני, מיכאל מנחם בן יצחק, ירושלים, תשעג
§מערכי מועד ח"ג, שילוני, מיכאל מנחם בן יצחק, ירושלים, תשעג
§מעשה חמד - סדר והלכות ברכת האילנות - ח"א, מכון גם אני אודך - אליהו כהן, ירושלים, 5782
מעשה רב, ר' יששכר בער בר תנחום, וילנא תקצב, 67 עמ', §ממקור אחר
§מעשה רב, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווארשא, תריז
§מעשה רב, הנהגות הגר"א, ווילנא, תרמט, עם פעולת שכיר, הגהות הרש"ש, סדר כהלכתו, תפארת צבי, מראה יהושע, דברי שלמה, גרגרים מהרמ"ז, חדושי מהר"ץ
—§תוספת מעשה רב, יששכר דוב בר בן תנחום, ירושלים
§מפי כהן - הלכות סעודה, כהן, ישעיה, בני ברק, 5769
§מציב גבול אלמנה, בראלי, מאיר בן חיים מרדכי אליהו, אשקלון, תשעא, 128 עמ', 13MB, בדין רואה בתי ישראל ביישובם ובחורבנם
§מצות התפילה, והלכות תפילה וקידוש לבנה, סנדר, מאיר, ירושלים, 5772
§מקדש אליעזר - שיעורי המועדים, חקירות וחידושים, אליעזר דינר, בני ברק, 5783, ממקור אחר
§מקדש ישראל - ספירת העומר וחג השבועות, הארפענעס, ישראל דוד, ברוקלין, תשע"ד
§מקור בהלכה, הלכות נחוצות משו"ע או"ח, בריזל, אליעזר, ירושלים, 5751
§מקור בהלכה - עירובין ,ובירור דברים - מגילה, בריזל, אליעזר, ירושלים, 5748
§מקרא קדש, ר' ישראל מתתיה, בילגורייא, תרסט, על הלכות יו"ט וחוה"מ בסדר א"ב
מקראי קודש, קיצור הלכות מועדים, ר'משה הררי
§מר דרור - מועדים, הלכות מועדים, לעל הסדר ויו"ט, עם ביאורי אגדה בעניני מועדים, דרמר, מרדכי, מודיעין עילית, תשע"ד
§מרפא לנפש, הרב רפאל זילבער, ברורי הלכות ופלפולים בשו"ע או"ח, חלק א, ניו יורק תש"י, 14 MB, [בצילום דף ח ע"א נמצא פעמיים - פעם לפני ח ע"ג ופעם אחריו; ודף טו ע"ג נמצא לפני טו ע"א; ודף כ ע"א נמצא פעמיים, פעם אחרי כ ע"ב; ודף מ ע"א נמצא פעמיים, פעם אחרי מ ע"ב; ודף פא ע"א נמצא פעמיים, פעם אחרי פא ע"ב] חלק ב, ניו יורק תשי"ט, 15 MB, חלק ג, ניו יורק תשכ"ז, 13 MB, חלק ד, ניו יורק 1975, 15 MB
§משאת המלך - חידושים וביאורים בעניני מועדים, דיסקין, שמעון משה, ירושלים, תשסד
§משבצות חיים אורח חיים חלק א, חיים מאיר מאנדל, ברוקלין, 5775
§משבצות חיים אורח חיים ח"ב, חיים מאיר מאנדל, ברוקלין, 5776
§משבצות חיים אורח חיים ח"ג הל' שבת, חיים מאיר מאנדל, ברוקלין, 5777
§משבצות חיים אורח חיים ח"ד, חיים מאיר מאנדל, ברוקלין, 5780
§משבצות חיים - אורח חיים חלק ה, הלכות פסח ויו"ט, חיים מאיר מאנדל, ברוקלין, 5779
§משבצות חיים אורח חיים ח"ו, חיים מאיר מאנדל, ברוקלין, 5777
§משה אמת ותורתו אמת, חידושי תורה ומנהגים מחתם סופר על או"ח, מתוך ס' "אורחות חיים" שבכתב יד, לר' יהודה אריה לוינגר, ירושלים, תש, 23 עמ', 786KB. מעמ' 16 - "ליקוטי יצחק" לר' יצחק שלום לוינגר
§משכן בצלאל, ביראק, בצלאל בן דוד צבי, ווארשא, תרלה, הלכות ציצית ותפילין, עם דרשות
§משמרת שלום, ר' שלום בן ברוך מרדכי פרלוב, ורשה, תרסא, 160 עמ', 9MB, חידושי דינים כסדר או"ח
משכן בצלאל, ר' בצלאל בירק, ורשה תרלה, הלכות ציצית ותפילין, דרוש בדרך פלפול, ודרשות מוסר
§משמרת שלום - חלק א, דינים ומנהגים כסדר שו"ע או"ח, עם טעמים ומקורים, פרלוב, שלום בן ברוך מרדכי, ווארשא, 5673
משנה ברורה
משנה ברורה
משנה ברורה, חלק א, על אורח חיים, ר' ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 153 עמ', 48.9MB
משנה ברורה, חלק ג, על אורח חיים, ר' ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 198 עמ', 49.2MB
משנה ברורה, חלק ד, על אורח חיים, ר' ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 98 עמ', 22.6MB
משנה ברורה, חלק ה, על אורח חיים, ר' ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 155 עמ', 36MB
משנה ברורה, חלק ו, על אורח חיים, ר' ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 167 עמ', 38.6MB
משנה ברורה חלק א, כהן, ישראל מאיר, עם באר הגולה, באר היטב, שערי תשובה, ביאור הלכה, ושער הציון, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 153 עמ'
משנה ברורה חלק ג, כהן, ישראל מאיר, עם באר הגולה, באר היטב, שערי תשובה, ביאור הלכה, ושער הציון, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 198 עמ'
משנה ברורה חלק ד, כהן, ישראל מאיר, עם באר הגולה, באר היטב, שערי תשובה, ביאור הלכה, ושער הציון, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 98 עמ'
משנה ברורה חלק ה, כהן, ישראל מאיר, עם באר הגולה, באר היטב, שערי תשובה, ביאור הלכה, ושער הציון, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 155 עמ'
משנה ברורה חלק ו, כהן, ישראל מאיר, עם באר הגולה, באר היטב, שערי תשובה, ביאור הלכה, ושער הציון, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 167 עמ'
משנה ברורה, חלק א, על אורח חיים, ר' ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן, ווארשא תרנ"ו, 154 עמ', 45.5MB
משנה ברורה, חלק ב, על אורח חיים, ר' ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן, ווארשא תרנ"ו, 156 עמ', 35.7MB
משנה ברורה חלק א, כהן, ישראל מאיר, עם באר הגולה, באר היטב, שערי תשובה, ביאור הלכה, ושער הציון, וארשא תרנ"ו, 154 עמ'
משנה ברורה חלק ב, כהן, ישראל מאיר, עם באר הגולה, באר היטב, שערי תשובה, ביאור הלכה, ושער הציון, וארשא תרנ"ו, 156 עמ'
§משנה ברורה - ספר א, ישראל מאיר בן אריה זאב, ווארשא, תרמד
§משנה ברורה - ספר ב, ישראל מאיר בן אריה זאב, ווארשא, תרנה
§משנה ברורה - ספר ג, ישראל מאיר בן אריה זאב, ווארשא, תרנא
§משנה ברורה - ספר ד, ישראל מאיר בן אריה זאב, ווארשא, תרנח
§משנה ברורה - ספר ה, ישראל מאיר בן אריה זאב, ווארשא, תרסב
§משנה ברורה - ספר ו, ישראל מאיר בן אריה זאב, פיעטרקוב, תרסז
§משנה ברורה, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, ווארשא, תרנח
§משנה ברורה, ר' ישראל מאיר בן אריה זאב כהן, ירושלים תשל"ג, חלק א, חלק ב, על מהדורה שהמדפיסים עשו שינויים במשנה ברורה סימן קנו, ראה: מ' אברמסון, המאור שנה ז חוב' י אלול תשטז עמ' 32-30, חלק ג, חלק ד, ח"ד, 1MB, ניו יורק תשכ"ד, חלק ה, חלק ו
§משנה ברורה - חלק ראשון, ישראל מאיר בן אריה זאב הכהן, ירושלים, 5751
§משנה ברורה - חלק שני, ישראל מאיר בן אריה זאב הכהן, ירושלים, 5751
§משנה ברורה - חלק שלישי, ישראל מאיר בן אריה זאב הכהן, ירושלים, 5751
§משנה ברורה - חלק רביעי, ישראל מאיר בן אריה זאב הכהן, ירושלים, 5751
§משנה ברורה - חלק חמישי, ישראל מאיר בן אריה זאב הכהן, ירושלים, 5751
§משנה ברורה - חלק ששי, ישראל מאיר בן אריה זאב הכהן, ירושלים, 5751
§משנה ברורה עם מקורות וביאורים א, כהן, ישראל מאיר - בנימין אליהו בן ישעיה יצחק, ביתר עילית, 5776
—§לוח התקון של ט"ס שבספר משנה ברורה, 2MB, ירושלים - תשכ"א
—§תרגום המלים שבמשנה ברורה, עם תולדות המחבר, גליס, יעקב, ירושלים, תשיח
—§טעמא דהלכתא, הרמן, פינחס צבי בן שמואל דוד, בני ברק, תשנד, ביאורי חילוקי דינים בנושאים דומים במשנה ברורה
—§מאיר עוז, ערבה, מאיר ז, 1129 עמ', 52MB, על משנה ברורה סי' פט-קל
—§מאיר עוז ח"ב - על משנה ברורה סימנים כה-מה, ערבה, מאיר ז., בני ברק, תשסח, 869 עמ', 11MB
—§מאיר עוז ח"ג - על משנה ברורה סימנים מו-פח, ערבה, מאיר ז., בני ברק, תשע, 1053 עמ', 8MB
—§מאיר עוז - חלק ה (סימנים קלא-קנה), ערבה, מאיר ז., בני ברק, 5772
—§מאיר עוז - חלק ו (סימן קנו), ערבה, מאיר ז., בני ברק, 5773
—§מאיר עוז - חלק ז (סימן קנז-קעה), ערבה, מאיר ז., בני ברק, 5775
—§מאיר עוז - חלק ח (סימן קעו-רא), ערבה, מאיר ז., בני ברק, 5775
—§תמצית משנה ברורה - חלק א, מודיעין עילית, 5776
מודלים למשנה ברורה
—§משנה ברורה - מדי חודש בחדשו, פסקים מלוקטים על סדר שו"ע ומשנה ברורה, אושר רחמים, אשדוד, 5780
—§כדונג נמסו על מ"ב ח"א, דוד נתן ב"ר זאב גרשטין, ליקוואוד, 5782
—§כדונג נמסו על מ"ב ח"ב, דוד נתן ב"ר זאב גרשטין, ליקוואוד, 5782
—§כדונג נמסו על מ"ב ח"ג, דוד נתן ב"ר זאב גרשטין, ליקוואוד, 5782
—§כדונג נמסו על מ"ב ח"ד, דוד נתן ב"ר זאב גרשטין, ליקוואוד, 5782
—§כדונג נמסו על מ"ב ח"ה, דוד נתן ב"ר זאב גרשטין, ליקוואוד, 5782
—§כדונג נמסו על מ"ב ח"ו, דוד נתן ב"ר זאב גרשטין, ליקוואוד, 5782
—§לרוץ אורח - א, ר' אברהם אברהם, ירושלים, 405 עמ', 28MB, מפתח לשו"ע או"ח עם משנה ברורה
—§לרוץ אורח - ב, ר' אברהם אברהם, ירושלים, 97 עמ', 11MB, מפתח לשו"ע או"ח עם משנה ברורה סי' קכח-רמא
—§פתח דבריך יאיר, חידושי סוגיות, קובלסקי, יצחק יאיר, לייקווד, תשע"ב,191 עמ', 7MB. מעמ' 72 - "מנוחה שלמה" - הערות על משנה ברורה
§משנת יוסף - חגי תשרי, בן דוד, יהודה - עורך, ירושלים, 5776
§משנת יעבץ או"ח, רבי יעקב בצלאל זולטי, ירושלים, תשי"ד-ל"ו, 521 עמ', 62MB
§משנת יעבץ - אורח חיים, זולטי יעקב בצלאל, תשנ"ו
משפט כתוב, פנסו, אברהם בן ישראל, סאלוניקי תקנ"ח, קיג דפים, קיצור ברכי יוסף, מחזיק ברכה וחיים שאל
מתת ידו, שו"ת על או"ח, ר' מתתיה בן מאיר משרשוב, וילנא תרמב, 94 עמ'
§נהר שלום, ר' שבתי בן אברהם ווינטורה, 25MB, אמשטרדם תקל"ה , על שו"ע אורח חיים
§נהג כצאן יוסף, ר' יוסף קאזמאן, האנויא, תעח, דינים ומנהגים, 188 עמ', 15MB, ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 43.6MB, 188 עמ'
§נוהג כצאן יוסף, ר' יוסף יוזפא בן משה קושמאן הלוי, הנאו, תעח, דינים, מנהגים ופרפראות, 330 עמ', 8MB
§נוהג כצאן יוסף, ר' יוסף יוזפא קאשמן, תל אביב, תשכט, דינים ומנהגים משו"ע או"ח, עם ביאורים על הסליחות, 330 עמ', 8MB. מעמ' 313 - תוכן העניינים. ממקור אחר
§נזירות שמשון, ר' שמשון בן משה בלוך, 7MB, ברלין תקכ"ד, על שלחן ערוך אורח חיים
§נזירות שמשון, בלוך, שמשון בן משה, ברלין, תקכד, על או"ח
§נזירות שמשון, בלוך, שמשון בן משה, ברלין, תקכד
§נחלת בנימין, ר' בנימין זאב וולף בן אלעזר יעקב ברויאר, פקש, תרמט, שו"ת על או"ח
§נחלת מים - מועדים, סוגיות בענייני מועדים, רדנר, יוסף מאיר בן חיים יחיאל , וואטערבערי, 5771
§נחלת צבי ועטרת צבי, קרו, יוסף בן אפרים, קארקא, תו
§נטעי אליהו - חלק ד, חבורות בענייני מועדים, משפחת לופיאן, ירושלים, 5773, עם "דברו ליעקב" על נשים ומועדים
§נטעי גבריאל - פורים המשולש - וערב פסח שחל בשבת, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסה
§נידוני המועדים, בירורים בענייני מצוות המועדים, וילנברג, בצלאל, ירושלים, 5776
§נידונים בין משנ"ב לחזו"א, שלום אברהם ברטמן, ירושלים, 5783
§נימוקי אורח חיים, שפירא, חיים אלעזר ב"ר צבי הירש, טארנא, תרצ
§נמוקי אורח חיים, ר' חיים אלעזר בן צבי הירש שפירא, 20MB
§נמוקי אורח חיים, ר' חיים אלעזר בן צבי הירש שפירא, 26MB, ירושלים תשנ"ח, על שו"ע אורח חיים, 332 עמ'. מעמ' 313 - מפתח עניינים
נמלא טל, שו"ת, או"ח, ר' לוי ירמיהו כהנוב, 296 עמ'
§נעם אליעזר או"ח א, בן פורת, אליעזר, בני ברק, תשסב
§נפש חיה, ר' ראובן בן משה מרגליות, 17MB, לבוב תרצ"ב, על אורח חיים
§נקודות אור - על שו"ע או"ח ומשנה ברורה, הלוי, שמואל בן אברהם יצחק, אשדוד, 5772
§נר ציון - חשון, כסלו, טבת, הלכות ומנהגים,אבא שאול, בן ציון - בן סניור,נתן, בני ברק, 5775
§נר ציון - ראש חודש, ברכת הלבנה, בין המצרים, זכר לחורבן, הלכות ומנהגים, אבא שאול, בן ציון - בן סניור,נתן, בני ברק, 5773
§נר ציון - הלכות ומנהגים לחודש שבט וברכות הנהנין, וכן שובבי"ם, תעניות, ע"פ פסקי ר' בן ציון אבא שאול, ונתן בן סניור, בני ברק, תשע"ד
§נשמת אברהם א, אברהם, אברהם סופר בן אליהו, ירושלים, תשסז, או"ח
נתיב חיים, ר' נתנאל וייל, פיורדא תקלט, 23 דפים, על או"ח, §ממקור אחר, §ממקור אחר
§נתיב חיים, ווייל, נתנאל, ליוורנו, תקפ, על או"ח
§סדר בני ישראל, מלאך, יצחק שמשון, ליוורנו, תרד, דינים נחוצים לכל יום ומועד
§סדר החגים והצומות, בורנשטיין, יחיאל יוסף, ווארשא, תרפט, כל חגי ישראל והצומות עם מנהגיהם וטעמיהם, עם "זכרון הדורות" - התאריכים בתולדות ישראל, לתלמידים
סדר היום בהלכה ובאגדה, תשע"ג, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר
§סדר היום בהלכה ובאגדה, כרמיאל, 5773
§סערה לדממה, על דיבור בבית הכנסת, ירושלים, תשעא, 34 עמ', 1MB
§ספר החיים, ר' שלמה בן יהודה אהרן קלוגר, 64MB, זולקוה תקפ"ה, על אורח חיים, 546 עמ'
§ספר החיים -חוקת הפסח- עץ הדר, ר' מאיר מנחם בי"ק, 15MB, זולקוה תר"ה, על ש"ע אורח חיים, חוקת הפסח - על הלכות פסח; עץ הדר על הלכות לולב; ושאלות ותשובות
§ספר הלכה - דיני תחילת היום, הופנר, נפתלי, תל-אביב, תשלד
§ספר הלכה - נשיאת כפיים ותחנון, הופנר, נפתלי, תל-אביב, תשמ
§ספר הלכה - דיני חנוכה ופורים, הופנר, נפתלי, תל-אביב, תשנה
§ספר הלכה - מפתח כללי מפורט, הופנר, נפתלי, תל-אביב, תשנו
ספר המצות - אדרת אליהו, על קידוש החודש ודיני הזמנים בהלכה, ר' אליהו בן משה בשיצי, קוסטנדינה רצ"א, 155 עמ', 63MB
§ספר התודעה, כי טוב, אליהו, ירושלים, תשיח
§ספר זכרון על ש"ע אורח חיים, ר' משה יהודה בן שמשון אליעזר לרנר, 5MB, ורשה תרמ"ט, על ש"ע אורח חיים, ממקור אחר
§עבודת היום, דובעריש, ישכר, לבוב, תרכח, הלכות נטילת ידים שחרית, ציצית, תפילין, ברכות השחר וק"ש
§עבודת המלך, מנחם ב"ר אהרן מנייא הויז, ברלין, 5490, ליקוטי דינים לאורח חיים
§עוזר ישראל, על שו"ע או"ח סי' א-ז, זילביגר, אברהם אוריאל, ירושלים, 5756
עולת תמיד - עולת שבת, ר' שמואל בר יוסף, אמשטרדם תמא, §ממקור אחר, ממקור אחר. על הספר ראה תגים א עמ' 22 ואילך
§עטרת ארי, או"ח, אריה פיליפס, ירושלים, 5778
§עטרת פז, זביחי, פנחס, ירושלים, תשסח, על ברכת האילנות וחודש ניסן
§עטרת צבי, עם נחלת צבי, ר' צבי הירש טוכפירר, קראקא ת"ו, על או"ח
§עיון הפרשה - חנוכה ופורים, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5775
§עיון הפרשה - ירח האיתנים, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, תשע"ד
§עיון הפרשה - תפילה וברכות, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776
§עיון מועדים - חודש תשרי, בענייני הלכות ראש השנה, יוה"כ וסוכות, תשע"ד, 252 עמ', 2MB
§עיטור האורים, קצבורג, אוריאל צבי, ירושלים, תשסג, 49 עמ', 2MB, בענייני ברכת התורה ומצות תפילין
§עיין תוספות - על ביאור הגר"א - או"ח רב-ריב, פכמן, שלמה זלמן, ביתר עילית, 5773
§עיקר שלחן ערוך, חפץ, אריה זאב, פיעטרקוב, תרע, על הלכות שבת, ר"ח ויו"ט
§עיקרי הד"ט - א, טירני, דניאל בן משה דוד, פירינצי, תקסג, 218 עמ', 18MB, או"ח
§עיר מבצר, לוי, מרדכי צבי, סוואליווע, תרסט, דיני חזקת מצוות, ועל מצוות פורים, וחיוב אשה בפרשת זכור, עעם פירוש על ברכת התורה, וחידושים על מסכת מגילה
§על היכלי - הלכות תיקון חצות, אוחנה, נהוראי יוסף, ירושלים, 5775
§עלה לתרופה, גורדון, יהודה זונדל מאיזביצא, ווארשא, תרנט, 16 עמ', 1MB, הלכות מצויות באו"ח
§עליות משה - שיעורים על סדר המועדים, שיינברגר, משה בן יוסף, , 5771
§עמק ברכה, ר' אברהם שעפטיל הורביץ ור' ישעיהו הורביץ, אמשטרדם, תפט,375 עמ', 25MB, דיני ברכות, תפילה, שבת ויו"ט. מדף קכה - חידושים על מסכת ברכות. מדף קמ - על מסכת ברכות והמרדכי ושאר פוסקים על ברכות, ממקור אחר
§עמק ברכה, הורביץ, אברהם ב"ר שבתי הלוי, לבוב, תקעא, על מסכת ברכות ודיני ברכות
§עמק ברכה, הורביץ, אברהם בן שבתי, סדילקאב, תקצה, דיני ברכת הנהנין ותפילות
§עמק ברכה, פומרנצ’יק, אריה, פתח תקוה, תשלז, ענייני ברכות ותפלות ומצוות זמניות
§עמק הפרה, על שבת פרשת פרה, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§ענייני תפילות וקריאות במועדים, יהושע מנחם אהרנברג, בני ברק, 5771
§עצי אלמוגים, ר' חיים צבי המכונה הירש בן מהור"ר אברהם מאיר ברלין, 39MB, זולצבך תקל"ט. מעמ' 5 - על דיני נטילת ידים [אורח חיים, סי' קנו-קסה]. מעמ' 137 - והלכות עירובי חצירות [סי' שסו-שצה]. מעמ' 469 - שניות לעריות - אהע"ז סי' א-ג
§עצי אלמוגים, ר' חיים צבי המכונה הירש בן מהור"ר אברהם מאיר ברלין, 34MB, ניו יורק תשל"ז
§עצ"י היע"ר, ר' יחזקאל עזרא בן רחמים, בגדאד, תרעא, 331 עמ', 18MB, על או"ח, עד סי' לב. מעמ' 288 - על סי' קנח-קסה
§ערוגת הבושם - מועדים - תשרי, חנוכה, פורים, בן יעקב, מנחם בן צבי יהודה, ירושלים, 5772, 383 עמ', 8MB
§ערוגת הבושם - מועדים - ניסן, ספירת העומר ושבועות, בן יעקב, מנחם בן צבי יהודה, ירושלים, 5772
ערוך השולחן או"ח, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
ערוך השלחן או"ח
§ערוך השלחן אורח חיים א, ר' יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין, 24MB, פיעטרקוב תרס"ג
§ערוך השלחן אורח חיים ב, ר' יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין, 25MB, פיעטרקוב תרס"ה
§ערוך השלחן אורח חיים ג, ר' יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין, 22MB, פיעטרקוב תרס"ה
§ערוך השלחן אורח חיים ג, יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין, פיעטרקוב, 5665
§ערוך השלחן - חלק א, עפשטיין, יחיאל מיכל בן אהרן יצחק, ווארשא, 5653
§ערוך השלחן, או"ח סי' תרפו-תרצז, יחיאל מיכל הלוי עפשטיין, עם ביאור "צפה הצפית", ר' מרדכי רבינוביץ, 5767, 236 עמ', 3MB
עריבה מלאה, על מועדים, חלק ב, ר' צבי יוסף רייכמן, נ"י תשסד
§ערך השלחן, טייב, יצחק ב"ר בנימין, ליוורנו, 5575, 251 עמ', 31MB, או"ח
§ערך השלחן כרך א, ר' יצחק בן בנימין טייב, 22MB, ליוורנו תקנ"א, על אורח חיים
§ערך ש"י, ר' שלמה יהודה בן פסח צבי טאבאק, 22MB, סיגט תרס"ט, על או"ח, 330 עמ'
§פיקודי המועד, הלכות סוכות וחנוכה, יזדי, אלעד בן יוסף, מודיעין עילית, 5773
§פסחא זעירא, תענית ומנהגי אכילה בי"ד באייר, פסח שני, הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5779
§פסקי הגר"א, ר' צבי הירש למפרט, ווילנא, תרלה, על או"ח, ☼ממקור אחר, 98 עמ'
§פסקי חכמי המערב - אורח חיים, עובדיה, יעקב בן שלמה, חיפה, תשעא
פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק א' (הלכות הנהגת האדם בבוקר עד סיום תפילת שחרית), ר' יצחק רצאבי
פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ב' (הלכות קריאת ספר תורה, בית כנסת, משא ומתן), ר' יצחק רצאבי
פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ד' (הלכות סוכה ולולב, שמיני עצרת ושמחת תורה), ר' יצחק רצאבי
פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ה' (הלכות ברכות. הלכות יום טוב), ר' יצחק רצאבי
§פקודת אלעזר חלק א, ר' רפאל אלעזר הלוי בן-טובו, 15MB, ירושלים תרמ"ז, על שלחן ערוך אורח חיים
§פקודת אלעזר חלק ב, ר' רפאל אלעזר הלוי בן-טובו, 24MB, ירושלים תרנ"ב
§פקודת אלעזר חלק ג, ר' רפאל אלעזר הלוי בן-טובו, 14MB, ירושלים תר"ע
§פרדס רימונים, ר' יהודה יידל ברלין, לבוב תרמ, 52 עמ', 1MB, על או"ח
§פרי חדש, די סילוא, חזקיה ב"ר דוד, אמשטרדם תס"ו, על או"ח. מעמ' 155 - על אהע"ז הלכות גיטין. מעמ' 194 - על רמב"ם ס' המדע. 215 עמ', 25MB
§פרי חדש, ר' חזקיה די סילוא, קרלסרוא, תקיז, על או"ח
§פרי חדש, ר' חזקיה די סילוא, קרלסרוא, תקיז, או"ח
§פרי חדש, ר' חזקיה בן דוד די סילווה, 46MB, פרג תקמ"ה, על אורח חיים. מעמ' 123 - ליקוטי יו"ד. מעמ' 129 - סריקה פגומה. מעמ' 398 - על יו"ד. ☼ממקור אחר
§פרי מגדים חלק א-ב, ר' יוסף בן מאיר תאומים, 27MB, פרנקפורט דאודר תקמ"ו, על שולחן ערוך אורח חיים
§פרי מגדים - חלק א - אורח חיים, תאומים, יוסף בן מאיר, זאלקווא, 5558
§פרי מגדים - חלק ראשון, תאומים, יוסף בן מאיר, סדילקאב, תקעט, א"ח
§פרי מגדים - חלק שני, תאומים, יוסף בן מאיר, סדילקאב, תקעט, או"ח
§פרי מגדים-חלק ראשון, ר' יוסף תאומים, נ"י, תשיא, על או"ח
§פרי מגדים - חלק שני, נ"י, תשיא
§פרי מגדים על הלכות סוכה, תאומים, יוסף בן מאיר, ירושלים, תשע
§פרי מגדים, תאומים, יוסף ב"ר מאיר, ווארשא, תרמט, על או"ח
§פרי מגדים, תאומים, יוסף, ווארשא, תרעג, על או"ח
§פרי מגדים - חלק א, תאומים, יוסף ב"ר מאיר, פפד"א, תקמז, 346 עמ', 59 MB, על או"ח
§פרי מגדים - חלק ב, תאומים, יוסף ב"ר מאיר, זולקווא, תקנח, 240 עמ', 59MB, על או"ח
§פרי מגדים - חלק ב, תאומים, יוסף ב"ר מאיר, פפד"א, תקמז, 266 עמ', 51MB, על או"ח
§פת לחם, חבילייו, אלישע, ליוורנו, 5554, 157 עמ', 8MB, הלכות ת"ת, ומו"מ באמונה, והלכות דרך ארץ, והלכות סעודה, והלכות ברכת המזון, עם ביאור על ברכת המזון, ופירוש על ברכות הנהנין וברכות אחרות, וק"ש על המטה, ממקור אחר, 143 עמ', 7MB, ממקור אחר
§פתח הדביר חלק א, ר' חיים בנימין בן חייא פונטרימולי, 38MB, אזמיר תרט"ו, על הטור והשולחן ערוך אורח חיים
§פתח הדביר חלק ב, ר' חיים בנימין בן חייא פונטרימולי, 74MB, אזמיר תרכ"ג
§פתח הדביר חלק ג, ר' חיים בנימין בן חייא פונטרימולי, 70MB, אזמיר תרל"ג
§פתח הדביר חלק ד, ר' חיים בנימין בן חייא פונטרימולי, 82MB, אזמיר תרל"ג
§פתחא זוטא - נטילת ידים, ר' פינחס חיים בן אברהם זאב הלוי הורוויץ, 8MB, לונדון תשכ"ט
§פתחי תשובה, ר' ישראל איסר בן מרדכי איסרלין, 10MB, וילנה תרל"ה, על שולחן ערוך אורח חיים
פתחי תשובה - על שלחן ערוך או"ח, ר' ישראל איסרלין
§ציץ הקדש - חלק ב, שפירא, יהושע צבי מיכל, ירושלים, תשטז, ביאורים בענייני או"ח
§צרור החיים, רבי אברהם ברבי אריה לייב, אמסטרדם, תק"פ, 181 עמ', 7MB, בירורי הלכה בדיני תפלה ובית הכנסת, ועל האמונה בביאת המשיח
§צרור החיים, ר' אברהם בן אריה ליב לוונשטאם, אויהל, תרכט, 154 עמ', 9MB, בירורי הלכה בדיני תפלה ובית הכנסת, ועל האמונה בביאת המשיח
§קדושת בית הכנסת, חברת מזכי הרבים, ניו יורק, 5751, ὥממקור אחר, 37 עמ', 1.3MB
§קדשי דוד, ר' חסאן דוד חיים שמואל, 30MB, ליוורנו תקנ"ב, חסדי דוד על שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח וראש השנה חנוכה ומגילה, וסימנים ראשונים לאורח חיים, ממקור אחר, 15MB, ממקור אחר
§קובץ הלכות - הנחת תפילין, נשיאת כפיים, וקדשתו, אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהן, תשעא
§קובץ פסקים ותשובות - בעניני חודש אלול ותשרי, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשסח
§קודש ישראל, ר' אביעזר מטיקטין, ווארשא, תרכה, 22 עמ', 1MB, דיני טבילת בעל קרי
§קודש ישראל, ר' אביעזר מטיקטין ור' שלמה ב"ר בנימין פרץ גלידמאן, ירושלים, תרצב, דיני טבילת בעל קרי, 56 עמ', 2MB
§קול דודי - על שו"ע אורח חיים, פראנד, דוד בן יהודה לייביש הלוי, לונדון, 5772, 1004 עמ', 13MB
§קומי רני, מרגליות, ישעיה אשר זעליג, ירושלים, תרפה, מעלות לימוד תורה בחצות, ודינים הקשורים לחצות
§קונטרס על קידוש החדש, חזון איש
§קונטרס בענין השנות הבימה, ר' גרשון בן יצחק זליגמאן משה קובלנץ-מזיא, ברטיסלבה, תרג
§קונטרס ציורים ללימוד, וינפלד, יעקב, ירושלים, תשיז, הטלת ציצית, סדר הנחת תפילין ועשיית הקשרים
§קטן מהו לענין מצוות, נתן שרגא ב"ר יעקב צבי, וינה, תרצז
§קמח סלת, ר' יהודה בן משה עלי, 34MB, שלוניקי תקנ"ח, דינים מחודשים מלוקטים על סדר השלחן ערוך אורח חיים וחלק מיורה דעה, ממקור אחר, ჶממקור אחר
§קנין פירות, 13MB, ליוורנו ת"ר, ליקוטי הלכות ודינים ומנהגים ותפלות לחודש תשרי עפ"י סדר א"ב, ממקור אחר, 46MB
§קצור הלכות לחגים, שחיבר, יצחק מ, ירושלים, תשנה
§קצור הלכות לחגים, שחיבר, יצחק משה, ירושלים, תשמו
§קיצור שלחן ערוך - הלכות אלול ותשרי, ר' שלמה גנצפריד, עם כותרות, ביאורים, ואיורים, עם דברי משנה ברורה, הדר מרגולין, ירושלים, תשס, 72 עמ', 3MB
§קצור שלחן ערוך שלחן המלך ח"א וח"ב, לניאדו, שמואל בן שלמה, ירושלים, תשסו
§קצור שלחן ערוך עם שלחן המלך ח"ג, לניאדו, שמואל בן שלמה, ירושלים, תשנב, עם תרגום לספרדית
§קצור שלחן ערוך שלחן המלך ח"ג, לניאדו, שמואל בן שלמה, ירושלים, תשסו
§קצור שלחן ערוך שלחן המלך ח"א, עם "על השלחן", לניאדו, שמואל בן שלמה, ירושלים, תשנ, עם תרגום לספרדית
§קצור שלחן ערוך שלחן המלך ח"ב, הלכות שבת, לניאדו, שמואל בן שלמה, ירושלים, תשנא, עם תרגום לצרפתית
§קצור שלחן ערוך "שלחן המלך" ח"א, לניאדו, שמואל בן שלמה, ירושלים, תשנב, עם תרגום לצרפתית
§קצור שלחן ערוך "שלחן המלך" ח"ג, לניאדו, שמואל בן שלמה, ירושלים, תשנב, עם תרגום לצרפתית
§קיצור שלחן ערוך על הלכות יום טוב, נשיאת כפים וחוה"מ, עם פירוש מנחת יום טוב, ר' שמואל בארשטיין, ווארשא, תרנד
§קיצור שו"ע, הל' יו"ט ונשיאת כפיים וחוה"מ, עם פירוש "מנחת יום טוב", ר' שמואל (ישראל) הכהן בארשטין, ורשה, תרסג, 136 עמ', 18MB
§קצות השלחן חלק א, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 11MB, ירושלים תרפ"ו, הלכות שו"ע או"ח עפ"י פסקי ר' שניאור זלמן מלאדי בשו"ע ובסידור שלו, ובעל הצמח צדק, ומנהגי חב"ד
§קצות השלחן חלק ב, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 14MB, ירושלים תרפ"ח
§קצות השלחן חלק ג, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 10MB, ירושלים תרצ"א
§קצות השלחן חלק ד, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 8MB, ירושלים תרצ"ג
§קצות השלחן חלק ה, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 9MB, ירושלים תרצ"ה
§קצות השלחן חלק ו, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 7MB, ירושלים תרצ"ט
§קצות השלחן חלק ז, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 10MB, ירושלים תשי"ג
§קצות השלחן חלק ח, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 10MB, ירושלים תשי"ד
§קצות השלחן חלק ט, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 2MB, ירושלים תשי"ד
§קרן שחר, ר' אהרן מאיר בן א ל אלטשולר, 21MB, ברדיטשוב תרס"ב, דיני השכמת הבוקר, נט"י, קריאת שמע ותפלה, קריאת התורה, ות"ת, וציצית ותפילין ומזוזה ודיני סעודה וברכת המזון; קיצור דינים בשם פת לשחר; מוצא הדינים בשם מאורי שחר
§קרן צבי, ר' מאיר צבי בן דוד כהן, ניו יורק, תרפג, 120 עמ', 5MB, דיני בית הכנסת, קריאת התורה, התפילה, שליח ציבור, ממקור אחר, 120 עמ', 3MB
§קשר גודל, חיד"א, הנהגות אדם בבוקר עם דיני ברכות השחר, ליוורנו, תרב
§ראש יוסף, ר' יוסף בן שאול אישקאפה, 19MB, אזמיר תי"ח, על קצת הלכות מטור אורח חיים וקצת לשונות הרמב"ם השייכים להלכות הנ"ל
§רץ כצבי - ירח האיתנים, ריזמן, צבי בן אברהם יהושע השל., לוס אנג'לס, תשס"ז, 500 עמ', 5MB. מעמ' שלג - מאמרי מחשבה
§רץ כצבי - פסח, פסח שני, ספירת העומר ושבועות, בירורי הלכה, ריזמן, צבי בן אברהם יהושע השל, לוס אנג'לס תשע"א, 581 עמ', 8MB, ממקור אחר, 573 עמ', 24MB
§רץ כצבי ב, צבי רייזמן, תשסט, בירורי הלכה בענייני חנוכה ופורים, 646 עמ', 32MB
שאול שאל א, על סדר שו"ע או"ח סי' א-קכז, אברכי כולל גבעת עזר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור שאלות ותשובות
§שאול שאל, על או"ח סי'א-קכז, שהרבני, שאול, אשדוד, 5772
§שאול שאל - ב, על או"ח סי' קכח-רמא, שהרבני, שאול, אשדוד, 5776
§שביבי אש - מועדי תשרי, ענייני יו"ט וכללי מצוות, שטרן, שמואל אליעזר, בני ברק תשס"ח, 359עמ', 1MB
§שביבי אש - קדושת בית הכנסת ומצות כתיבת ס"ת, שטרן, שמואל אליעזר, בני ברק,
§שביבי אש פסח שבועות חנוכה פורים, שטרן, שמואל אליעזר, בני ברק,
§שבילי דוד על שו"ע או"ח ח"ד (הל' יו"'ט עד הסוף), זילברשטין, דוד יהודה בן אהרן ליפניק, ברוקלין, תשסז, 629 עמ', 8MB, ממקור אחר, 629 עמ', 14MB
§שבילי דוד על שו"ע או"ח, על מנהגי הקהילות, עם "במערכת מלחמת הקודש" על מאבקו למען היהדות, ועם חלק מדיני יו"ט, זילבערשטיין, דוד יהודה בן אהרן, נ"י תשסז, 165עמ', 3MB
ממקור אחר, 165 עמ', 2MB
§שביתת הים, ולדנברג, אליעזר יהודה, ירושלים, תשי, הלכות ימאים
§שובע שמחות, בעניני ירח האיתנים, עהרנפעלד (ליקוט), ירושלים, 5755, 102 עמ', 4MB
§שונה הלכות - א, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, בני ברק, תשמט
§שונה הלכות - ב, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, בני ברק, תשסד
§שונה הלכות - ג, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, בני ברק, תשסט
§שונה הלכות הרב - סימנים א-כד, וילהלם, ישעיה זוסיא , ניו יורק , 5762
§שושנת העמקים - פורים משולש וערב פסח בשבת, הלברשטט, יצחק , בני ברק, 5754
§שושנת העמקים - דיני פורים ופסח, הלברשטט, יצחק, בני ברק, תשס
§שו"ת קורונה - ענייני אורח חיים, אהרון ווסר, ירושלים, 5780
§ש"י למורא - מורא מקדש, קדושת בית הכנסת, איסור שיחה בשעת התפלה וקריאת התורה, פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא, ברוקלין, 5767
§שיורי לקט, ר' אלחנן בן שמואל זאנוויל אשכנזי, 5MB, ורשה ת"ר, על שלחן ערוך אורח חיים
§שיח השדה, ר' אריה צבי פרומר, פיעטרקוב, תרעג, דיני ברכות ותפלה, וכללים שונים
§שיח מרדכי, הוצאה שניה, ויסמן, מרדכי אליעזר, קרית ספר, תשסח, דיני הזכרת מעין המאורע וטעות בתפלה, ברכת המזון, קידוש ויקנה"ז, וברכות הפטרה
§שיירי כנסת הגדולה, בנבנשתי, חיים ב"ר ישראל, אזמיר, תלא, על או"ח
§שיירי כנסת הגדולה, או"ח, בנבנשת, חיים בן ישראל בן משה, אזמיר, תלא, 314 עמ', 49MB
§שילהי האיתנים, על נפילת אפים ותענית בסוף חודש תשרי, עם "ירח בול" - ענייני חודש מרחשוון, ו"מגד יון לשילוח", על שמחת בית השואבה, ר' ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5782
שימוש בחשמל בשבת
§שיעורי הלכה - תשרי, ראזענפעלד, יוסף יצחק, מונסי, 5776
§שלחן א"ש, ר' אברהם בן יצחק יהודה ליב אריה שטרן, 15MB, נובה זמקי תש"ג, על שו"ע אורח חיים
§שלחן גבוה, או"ח, מולכו, יוסף בן אברהם, שאלוניקי, 5516, 615 עמ'
§שלחן הטהור, ר' אריה זאב חפץ, פיעטרקוב, תרע, 23 עמ', 1MB, הנהגות ראויות לשבת ולמועדים, עם "הליכות עולם" - אוסף דינים לשבת ולמועדים
§שלחן המלך, לאנייאדו, שמואל, ארם צובא, תרפג, לקט הלכות בענייני או"ח
§שלחן המלך, קושטאנדינה, תקט, שו"ע או"ח בתרגום ללאדינו
§שלחן השלם א, ברגמן, שלמה, ברוקלין, תשסח, סיכום דברי השו"ע והמשנה ברורה, עם ציורים להלכות ציצית ותפילין
§שלחן השלם ב, ברגמן, שלמה, באלטימאר, תשע
§שלחן לחם הפנים - א' ח"א, על או"ח סי' א-כה, רקח, יעקב, ירושלים, 5778
§שלחן לחם הפנים- א' ח"ב, על או"ח סי' כה-מז, וסי' רע, רקח, יעקב, ירושלים, 5779
§שלחן מלכים, ר' משה צבי ב"ר שלום לאנדא, קלינורדין תרצה, 756 עמ', 44MB, קיצור שו"ע סי' א-יג, עם ביאורים - "הלכה למשה", "שלום ואמת", "טעם הצבי", "שערי שלום"
—§שלחן נגד צוררי, שליסעל, נטע שלמה, מונקאטש, תרצב, 208 עמ', 7MB, תשובה לס' "שלחן מלכים" שיצא נגד האדמו"ר ממונקאטש
§שלחן עצי שטים, ר' שלמה בן משה מחלמא, 31MB, ברלין תקכ"ב, על הלכות שבת ויום טוב וחול המועד
§שלחן ערוך-וינציה אורח חיים, רבי יוסף קארו, ויניציה, שכ"ה
שולחן ערוך או"ח, עם ט"ז, מגן אברהם,עטרת זקנים, חק יעקב, פיורדא
§שלחן ערוך אורח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, ויניציאה, שכז
§שלחן ערוך אורח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, ויניציאה, שנח
§שלחן ערוך אורח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, קראקא, שעו
§שלחן ערוך אורח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, קארקא, תו
§שלחן ערוך אורח חיים, רבי יוסף קארו, דיהרנפורט, תנ"ב
§שלחן ערוך מטור אורח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, פראג, תנה
§שלחן ערוך אורח חיים, קארו, יוסף, דיהרנפורט, 5555
שלחן ערוך, או"ח, אמשטרדם תקע"ה, 620 עמ', עם באר היטב, אשל אברהם ואבן העוזר
§שו"ע אורח חיים עם מגן אברהם ומגן דוד, קרו, יוסף בן אפרים, דיהרן פארט, תנב
§שלחן ערוך מטור אורח חיים, קארו, יוסף בן אפרים, אמשטרדם, תקיג, עם באר היטב, והגהות ר' עוזר
§שלחן ערוך אורח חיים, קארו, יוסף, ווילנא, תרפח
§שלחן ערוך אורח חיים-עם שתילי זתים, קארו, יוסף, ירושלים, תרנה
§שלחן ערוך אורח חיים, עם טעם מגדים - תמצית הפרי מגדים, וליקוטי מגדים, ליקוטי הלכות, רבי אליעזר דון יחייא, לוצין, תרצ"ד, 321עמ', 27MB
§שלחן ערוך, קושטא, תקצג, 24 עמ', 920KB, הל' ר"ה, יוה"כ, סוכות וחנוכה, לתלמידים
שו"ע או"ח, עם באר היטב ואבן העוזר אשל אברהם, אמשטרדם תקעה, 68 עמ'
§שלחן ערוך - למודי השם - כרך ראשון, שאפאטהשניק, יוסף, לונדון, תרצב, 24 עמ', 3MB, על או"ח הל' השכמת הבוקר עד הל' נטילת ידים, עם רמזים לדינים בשם במפורש
§שלחן ערוך ארח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, ווילנא, תרמ, עם באר הגולה, באר היטב, חי' ר' עוזר, ואשל אברהם
§שלחן ערוך ארח חיים, קארו, יוסף, ווילנא, תרלג, עם באר הגולה, באר היטב, אבן העוזר, אשל אברהם, יד אפרים, שערי תשובה
§שלחן ערוך ארח חיים - חלק ראשון, קרו, יוסף בן אפרים, ווילנא, תרלה
§שלחן ערוך מטור אורח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, סלאוויטא, תקפא, עם באר היטב, אשל אברהם ואבן העוזר
§שלחן ערוך מטור אורח חיים, קארו, יוסף, דיהרנפורט, תקסו, עם באר היטב, אבן העוזר ואשל אברהם
§שלחן ערוך מטור אורח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, שטעטטין, תרכה
§שלחן ערוך מטור אורח חיים, שטעטטין, תרכג
§שלחן ערוך מטור אורח חיים, קארו,יוסף בן אפרים, דאנציג, תרה, עם באר היטב, אבן העוזר ואשל אברהם
§שלחן ערוך מטור אורח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, אמשטרדם, תקכט
§שלחן ערוך אורח חיים עם באר היטב, קרו, יוסף בן אפרים, ווילנא, תקצט
§שלחן ערוך, הלכות מהשולחן ערוך אורח חיים עם תרגום אשכנזי וניקוד והוספות, יהודה הלוי דעסויער - מתורגמן, אפען, תרכט
§שלחן ערוך או"ח עם אהלי שם - חלק א, מיכאל פרץ, מקסיקו,
§שלחן ערוך או"ח עם אהלי שם - חלק ב, מיכאל פרץ, מקסיקו,
§שלחן ערוך או"ח עם אהלי שם - חלק ג, מיכאל פרץ, מקסיקו,
§שלחן ערוך או"ח עם אהלי שם - חלק ד, מיכאל פרץ, מקסיקו,
§שלחן ערוך או"ח עם אהלי שם - חלק ט, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5775
§שו"ע או"ח עם גן נטע, איגר, נתן בן אברהם, פראג, תנה, 680 עמ', 26MB
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א' (חול), ר' יצחק רצאבי
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק ג' (מועדים), ר' יצחק רצאבי
§שלחן גבוה אורח חיים חלק א, ר' אברהם מולכו, 43MB, שלוניקי תקט"ז, על השלחן ערוך אורח חיים, סי' תכט-תרצז [עם הפנים]
§שלחן גבוה אורח חיים חלק ב, ר' אברהם מולכו, 28MB, שלוניקי תקט"ו
§שלחן ערוך קטן, ר' אברהם הכהן, ג'רבה, תרצג, 446 עמ', 5MB, על או"ח, בתוספת מנהגי ג'רבה
§שלחן קטן, דיני שו"ע או"ח, ר' שמואל יהודה אשכנזי, ליוורנו, תרכו
§שלחן שלמה - הנהגת הבוקר וציצית, ירושלמי, שמואל בן שלום אהרן חיים, ירושלים, 5776
שלחן שלמה, ר' שלמה זלמן, ורשה תרלח, 124 דפים, על או"ח
§שלחן שמואל, הלכות תפלה וברכות א, ירושלמי שמואל, ירושלים, 5779
§שלחן שמואל, הלכות תפלה וברכות ב, ירושלמי שמואל, ירושלים, 5779
שלמא בעלמא - אורח חיים, תשע"ה. בדף ההורדה יש גם הערות ותיקונים
§שלמא בעלמא, על או"ח, פרץ, משה בן מיכאל, מקסיקו, 5775
§שלמי תודה - סוכות וחול המועד, פלמן, שלום בן-ציון, בני ברק, 5766
§שלמי תודה - חג השבועות, יו"ט, עירובי תבשילין, פלמן, שלום בן-ציון, בני ברק, 5757
§שמחת כהן אורח חיים, רבי רחמים חי חויתה הכהן, תש"ס
§שמחת המועד, הלכות יו"ט, חול המועד וראש השנה, סנדר, מאיר, ירושלים, 5773
§שמחת תורה - פנימיות ההלכה - או"ח סי' א-רמא, שטטנר, שמחה, ירושלים, 5767
§שמחת תורה - פנימיות ההלכה - או"ח סי' רמב-תכח, ביאורים בשו"ע ע"פ מחשבה וחסידות, שטטנר, שמחה, ירושלים, 5777
שמירת קדושת בתי מקדש מעט, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "שם הגליון" (באתר "בינינו"), וללחוץ "סנן"
§שמן המאור, ר' מאיר בן יחזקאל הלוי גלוגא שלזינגר, 14MB, פרג תקע"ו, על ש"ע אורח חיים
§שמענו כן ראינו, על סדר שו"ע או"ח סי' א-רמא, וענייני צדקה, הוראות, הנהגות והדרכות מר' חיים קנייבסקי, עם ביאור "כן ראינו", שמעון ברעכער, ירושלים, 5782, 566 עמ', 13MB
§שנות חיים, נאה, אברהם חיים ב"ר מנחם מענדל, ירושלים, תרפא, 272 עמ', 13MB, דיני ומנהגי השנה ע"פ פסקי האר"י, ב"י והחיד"א וע"פ מנהג בני ספרד, עם תרגום לערבית-יהודית
§שנות רעבון, בענין האיסור לשמש מטתו בשני רעבון, קוק, יהודה, בני ברק, 5775, 23 עמ', 1MB
§שער החיים, ביק, מאיר מנחם ב"ר שאול יששכר, תקפ"ו, 175 עמ', 22MB, "חוקת הפסח" על הל' פסח. מעמ' 158 - "עץ הדר" על הלכות לולב, ממקור אחר, בשער "ספר החיים" - בטעות, 13MB, בשער 1825
§שערי בנימין - אורח חיים ב, שרעבי, בנימין בן ישעיהו, בני ברק, תשע"ד
§שערי בנימין - אורח חיים ו תנינא , שרעבי, בנימין בן ישעיהו, בני ברק, 5779
§שערי המועדים א, מאמרים והלכות בענין שבת, ימים נוראים ושלש רגלים, מילר, אלחנן א. בן שלמה הלוי, בני ברק
§שערי המועדים ב, בענין חנוכה, טו"ו בשבט, עשר בטבת, פורים, ארבע פרשיות, ספירת העומר, מילר, אלחנן א. בן שלמה הלוי, בני ברק
§שערי חיים, ר' אשר למיל בן טוביה הורוויץ, מונקץ, תרעב, 190 עמ', 14MB, שו"ת ופלפולים בעניני או"ח, ממקור אחר, 191 עמ', 15MB
§שערי יהודה - מועדים ועשרת ימי תשובה, עדס, יהודה בן יעקב, ירושלים, תשע"ד
§שערי רגלים, עיונים בהלכות תפלות והמועדים, יוסף אברמסון, גבעת אסף, 5780, ממקור אחר
§שערי תפלה, ר' יעקב בן שלמה רקח, ליוורנו, תרל, 103 עמ', 4MB, דיני תיקון חצות, ודיני קימה בבוקר, נטילת ידים בבוקר, דיני ציצית ותפילין, ודיני התפלה, דיוקי נוסח בתפלה, דיני קריאת התורה, ודיני קריאת "חוקלישראל", ומנחה וערבית
§שעשועי צבי, ר' צבי פסח פראנק, תשכו, 141 עמ', 7MB, בירורי הלכה בשו"ע או"ח
§שפת השולחן - א, קלזן, משה, ירושלים, תשסד, 298 עמ', 10MB, מנהגי ספרד ללומדי משנה ברורה
§שפת השולחן - ב, קלזן, משה,
§שפת השולחן - ג, קלזן, משה, 229 עמ', 8MB
§שפתי נבונים - חלק א או"ח, בירורי הלכות, שטיינמעטץ, נחמן יחיאל מיכל, ברוקלין, 5773
§שפתי שושנים, ר' יעקב מאיר בן שלום נטע שלמה יאבלונקה, 7MB, בילגורי תרצ"ו, על שו"ע או"ח, ולקוטי חי' הרמב"ם
§שפתי שושנים, ר' יעקב מאיר בן שלום נטע שלמה יאבלונקה, 8MB, בילגורי תרצ"ו
§שריד בית מקדשנו, הלכות ומנהגים בעניין הכותל המערבי, סנדר, מאיר, ירושלים, 5769
§ששה בכרס אחד ח"א, ביאורים על מפרשי השו"ע, או"ח סי' א-כד, שלמה הלוי סוייבר, ג'קסון, ניו ג'רסי, 5779
§ששה בכרס אחד ח"ב, סי' כה-נז, שלמה הלוי סוייבר, ג'קסון, ניו ג'רסי, 5781
§ששה בכרס אחד ח"ג, סי' נח-פה, שלמה הלוי סוייבר, ג'קסון, ניו ג'רסי, 5782
§שתי הלחם, ר' יקותיאל זלמן לוריא, 24MB, וילנה תר"ן, הלכות ראש-חודש, פסח, יום טוב וחול המועד [עם פנים השולחן ערוך], ממקור הגמרא והראשונים עם חדושים בשם לחם שמן
§שתלי זיתים, ר' שמעון בן יעקב קופל קרויס, מישקולץ, תרצח, 350 עמ', 29MB, על שו"ע או"ח סי' א-תצג
§תדיר קודם, הכלל שתדיר קודם, אדלר, יצחק אליהו בן יהושע הכהן, אופקים, תשע"ד
§תהלה לדוד חלק א, ר' דוד בן ישראל צבי אורטנברג, 24MB, ברדיטשוב תרמ"ח, על שו"ע אורח חיים
§תהלה לדוד חלק ב, ר' דוד בן ישראל צבי אורטנברג, 26MB, ברדיטשוב תר"ן
§תהלה לדוד -חלק ראשון, אורטינבערג, דוד ב"ר ישראל צבי, ברדיטשוב, תרמח, על או"ח
תו יהושע א, דיני הנהגות אדם - הלכות דרך ארץ, ר' יהושע בריסקין, 84 עמ', 2MB
תו יהושע ב, דיני הנהגות אדם - הלכות שמירת גוף ונפש, 81 עמ', 2MB
§תו יהושע - שמירת גוף ונפש, בריסקין, יהושע ב"ר חיים ישראל, ווארשא, תרסה
§תו יהושע - הלכות דרך ארץ, בריסקין, יהושע ב"ר חיים ישראל, ווארשא, תרנד, דינים שכיחים
§תורת אביגדור, ר' אביגדור מרדכי בן אברהם עזרא כ"ץ, 17MB, וילנה תרל"א, על שלחן ערוך אורח חיים
§תורת אמך - חנוכה וט"ו בשבט, מנהגי צפון אפריקה, אסולין, אברהם בן דוד, אלעד, תשע"ד
תורת אמך, ברכות - קריאת שמע, מעלה אדומים
§תורת המועדים א - ב, עובד, אפרים, בני ברק, תשנה
§תורת המועדים ג - ז, עובד, אפרים, בני ברק, תשס
§תורת חיים, פעטמאן, חיים פסח, נ"י, תשכב, על או"ח
§תורת חיים - א (או"ח א-קמט), ר' יעקב שלום בן חיים סופר, 28MB, פקש תרנ"ז, על שו"ע אורח חיים
§תורת חיים - ב (או"ח קנ-רא), ר' יעקב שלום בן חיים סופר, 21MB, פקש תר"ס
§תורת חיים - ג (או"ח רמב-רסד), ר' יעקב שלום בן חיים סופר, 15MB, פקש תרס"ד
§תורת חיים - ד (או"ח רב-רמא ,תקמט-תקצו), ר' יעקב שלום בן חיים סופר, 14MB, פקש תרע"א
§תורת ישראל-חלק ראשון, ווידעצקי, ישראל ירמיהו, ס. לואיס, תרפז, הלכות עם תרגום אנגלי, על או"ח, כולל יסודות האמונה והלכות תשובה, 115 עמ', 6MB
§תורת רפאל, ר' רפאל בן אריה ליב שפירא, ירושלים, תשג, 442 עמ', 32MB, חידושים בהלכה באו"ח. מעמ' 431 - מפתח לתלמוד בבלי וירושלמי
§תמצית שלחן ערוך, אייזנשטיין, יהודה דוד, נ"י, תרס, 134 עמ', 4MB, הלכות ברכות ותפלה עם תרגום אנגלי
תפארת אדם, דיני או"ח, ר' יצחק אייזיק שור, למברג תרלה
§תפארת אפרים, הלכות המועדים, אפרים יחיאל גלאט, לייקווד, 5780, 554 עמ', 9MB
§תפארת למשה - קידוש החודש, ועל לולב בירושלים בזה"ז, סנדר, יצחק אייזיק בן משה אהרן, לייקווד, 5779
§תפארת צבי - ירח האיתנים, הלכה ואגדה, ירחמיאל צבי האלפערט, לאנדאן, תשע"ד
תפלה לדוד, ר' חיים דוד עמאר, שלוניקי, דיני ברכות ותפילה, 93 עמ'
§תשובות למבחני הרבנות - תפילה, ברכות, ובית כנסת, דניאל קינד, ירושלם, תשע"ד
§תשובות למבחני הרבנות הראשית - הלכות חגים, דניאל קינד, ירושלם, 5775
§תשובות למבחני הרבנות - הלכות פסח ויום טוב, דניאל קינד, פתח תקוה, 5775
§תשיתהו ברכות, ענייני ברכה ותפילה, לנדא, שלמה יוסף בן ישראל, 5775


מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US