Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי הלכה המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי הלכה שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU מן הספריה הלאומית. כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן. לספרים אלו יש להשתמש בדפדפן Explorer.
הסמל ⋧ משמעו ספר שניתן לצפות בו בתבנית METS מן הספריה הלאומית. הספרים לא ניתנים להורדה.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.על יורה דעה
§אב ובנו, על כיבוד אב רשע, קוק, יהודה, בני ברק, 5775
§אבלות, ר' קלמן טולצינסקי, תל אביב תשז
§אבן גדולה, על יורה דעה, ר' אהרן בר ישראל, וילנא תקע"ח, 111עמ', 2MB, ממקור אחר
אבן מקיר תזעק, ר' שלום יהודה גרוס, נ"י תשנח, תשובה לדברי ר' יצחק אליעזר יאקאב המתיר שחיטה ב"באקס", 159 עמ', 1.3MB
§אבני יהושע, ר' יהושע בן יוסף שווארצברג, 8MB, ורשה תרי"ז, דיני מליחה, נותן טעם בר נותן טעם, ביטול בששים, סימנים
§אבני צדק, ר' ישועה בסיס, 24MB, תוניס תרס"ב, על ש"ע יו"ד, עם הגהות מאת ר' משה שתרוג
§אבני צדק ומאורות נתן, ר' נתן בורגיל, תוניס תרסג, 147 עמ', 21MB, על יו"ד ועל ב"מ
§אבני צדק - ומאורות נתן, ר' ישועה בסיס, 21MB, תוניס - תרס"ג, אבני צדק, על או"ח ויו"ד, ומאורות נתן על מסכת בבא מציעא
§אבני ציון, הלכות בשר בחלב, חיימוב, ציון, תל אביב - בית שמש, 5775, 613 עמ', 17MB
§אבני שיש חלק א, ר' שלמה יעקב בן הלל גבריאל שיין, קובנה תרפו, שו"ת על יו"ד, ועל דיני פיקוח נפש, והדרן על הש"ס, 268 עמ', 12MB
§אגורה באהלך - נדה וטבילה, ניימאן, יעקב יצחק, ירושלים, 5769
§אגר נטר, ר' יעקב הלפרט, בני ברק תשס, 25 עמ', 1MB, בענין היתר עיסקא וריבית בבנקים
§אגרת הטהרה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תרצ, עם "טהרת ישראל" לר' י"מ טיקוצינסקי
§אגרת מלאכת מחשבת, ר' שלמה זלמן ב"ר אהרן יחיאל מיכל גייגר, פפד"מ תרי״ד, השגות על ס' מלאכת שמים, על הלכות סת"ם, 36 עמ', 2MB
§אגרת ר' אברהם בר' חייא, על שאלה בכלדיים, וויען תרעז
§אדרת אליהו, ר' אליהו חיים, ווילנא, תרכד, על הל' טריפות, "יד אליהו" ו"מקור חיים"
§אדרת אליהו - בית אפרים, ר' אליהו חיים רבינוביץ, 26MB, וילנה תרנ"ד, על הלכות טרפות, 274 עמ'
§אדרת אליהו, ר' אליהו חיים ראבינאוויץ, 28MB, ווילנא - תרנ"ד על יו"ד הל' שחיטה וטריפות, 277 עמ'
§אדרת אליהו א, ר' אליהו חיים רבינוביץ אבד"ק טורעץ, ווילנא תרנד, 106 עמ', 19MB, על הלכות שחיטה - "יד אליהו" ו"מקור חיים"
§אדרת אליהו ב, ר' אליהו חיים רבינוביץ אבד"ק טורעץ, ווילנא תרנד, 173 עמ', 30MB,על הלכות טריפות
§אדרת יהודה, ר' יהודה זאב בן שלמה ריזב"ש, 6MB, ורשה - תרנ"ג, על דיני טרפות הריאה, הגהות בספר שמלה חדשה, ודינים עפ"י אלפא ביתא, וגם דיני תר"ל, ממקור אחר
§אהב משפט יורה דעה, ר' פ'ראג'י בן אליהו עלוש, ג'רבה, תרפח
§אהבת אברהם - ביאור יסודות מעשר כספים, ר' אברהם מרדכי בן יהודה אריה אלברט, אשדוד תשסג
§אהבת איתן, ר' איתן גנלס, מילווקי תשס"ט, 97 עמ', 2MB, הלכות גרות - תשובות
§אהבת עולם, ר' דוד בן אליהו ציון כודרי, בני ברק תשסה, סוגיות נדרים ושבועות
§אהל יעקב, על דיני הרחקות נדה, ר' יעקב סקוצילס, ירושלים תשעא, עם תשובות מר"ח קנייבסקי
§אהל יעקב - גניזה וכבוד הספרים, יעקב סקוצילס, ירושלים,
§אהל יעקב - לא ילבש, סקוצילס, יעקב אהרן בן טלי, ירושלים, 5775
§אהל יעקב - אבלות, סקוצילס, יעקב אהרן בן טלי, ירושלים, 5775
§אהל יעקב - כבוד וקדושת ספרים, סקוצילס, יעקב אהרן בן טלי, ירושלים, 5775
§אהל יעקב - מליחה, בשר בחלב ותערובות, סקוצילס, יעקב אהרן בן טלי, ירושלים, 5772
אהל יצחק, הלכות שו"ב, תר"י, 110 עמ'
אהל יצחק, הלכות שחיטות ובדיקות, עם לקיטת יצחק וזבחי שלמים, תרי"ט, 57 עמ'
§אהל יצחק, ר' יצחק ב"ר אליעזר, ווילנא תרכח, על דיני שחיטות ובדיקות
§אהל יצחק, ר' יצחק ב"ר אליעזר, ווארשא תרכט, על דיני שחיטות ובדיקות, 79 עמ', 10MB
אהל יצחק, הלכות שו"ב, תרכ"ט, 114 עמ'
§אהל יצחק, ר' יצחק ב"ר אליעזר, ווילנא תרלו, 106 עמ', 10MB, על דיני שחיטות ובדיקות
§אהל יצחק, ר' יצחק בן אליעזר ממונקאץ, 8MB, וינה - תרס"ה, עם דיני ניקור מספרי בית יצחק
§אהל יצחק, ר' יצחק בן אליעזר, ווילנא, תרפה, על דיני שחיטות ובדיקות וניקור, 123עמ', 7MB
אהל יצחק, ר' יצחק בר אליעזר, וינה תרסה, על דיני שחיטות ובדיקות, 133 עמ', 7.8MB, עם פירושים "לקיטת יצחק", "זבחי תמים". מעמ' 114 - "עקרת הבית" - הלכות ניקור, עם פירוש "עמודי זהב" ו"תיקון הבית"
§אהל יצחק השלם, ר' יצחק ב"ר אליעזר, ווארשא, על דיני שחיטות ובדיקות
—§תיקוני שלמה, ר' ישראל שלמה זלמן אהרן ב"ר יצחק אייזיק, ווארשא, תרל, 43 עמ', 3MB, תיקונים לס' אהל יצחק על שחיטות ובדיקות. מעמ' 38 - תיקונים לס' בית יצחק מאת מחבר ס' אהל יצחק
§אהלי יעקב, ר' יעקב יצחק בן מאיר ליבוש יוטס, לבוב, תרח, 106 עמ',9MB, על כתיבת ס"ת וקדושתה
§אהלי שם - אוצר פסקי מזוזה, ר' מיכאל בן יוסף פרץ, מקסיקו תשסב
§אהלי שם - אוצר פסקי צדקה, ר' מיכאל בן יוסף פרץ, ירושלים תשס
§אהלי שם - אוצר פסקי רפואה, ר' מיכאל בן יוסף פרץ, ירושלים תשסב
§אהלי שם - אוצר יורה דעה, ר' מיכאל בן יוסף פרץ, מקסיקו תשס
§אהלי שם - אוצר פסקי חלה, ר' מיכאל בן יוסף פרץ, ירושלים תשסד
§אהלי שם - למען יאריכון ימיך, ר' מיכאל בן יוסף פרץ, ירושלים תשסא, 261 עמ', 7MB, הלכות כיבוד אב ואם ושילוח הקן
§אהלי שמעון - יורה דעה, לוי, שמעון בן אברהם, ירושלים, 5774
§אוהל משה, ר' משה תאומים, לבוב, תרנט, שו"ת על יו"ד, ועל התורה, 64 עמ', 1MB
§אומר לציון, הלכות קריעה על ערי יהודה וירושלים והמקדש, כהן, מאור, ירושלים, 5775
§אומר מיהודא, ר' יהודה ב"ר ליב מלמד מפרעשבורג, ברין, 5550, הלכות מלמדים והלכות תלמוד תורה. מעמ' 15 - חידושי מסכתות. 38 עמ', 3MB
§אוסף מאמרים בעניני ריבית, השקעות וכלכלה ע"פ התורה, אגודת מטמוני ארץ, ירושלים, 5776
§אוצר הברית והדרוש, ר' מיכאל בן יוסף פרץ, ירושלים תשסא, 344 עמ', 10MB, הלכות ברית מילה, עם 101 פירושים על "כשם שנכנס לברית... למעשים טובים", עם מפתח לפי פרשיות השבוע
§אוצר פסקי גרים, ר' מיכאל בן יוסף פרץ, ירושלים תשסח
§אוצר פסקי מקואות, ר' מיכאל בן יוסף פרץ, ירושלים תשסט
§אוצר פסקי ע"ז, ר' מיכאל בן יוסף פרץ, ירושלים תשע
§אוצרות שלמה, ר' שלמה זלמן מישיל, 29MB, לבוב - תרי"א על טריפות הריאה [שלחן ערוך יורה דעה, סימנים לה-לט] עם שני פרושים - רב תבואות וכח שור
§אור אליהו, הלכות נדה וטבילה, עמרם, אליהו, ירושלים, תשעב, ממקור אחר
§אור אליהו - בשר בחלב ותערובת, אליהו בן צמח עמרם, ירושלים, 5775
§אור בהיר, ר' משה שמואל בן אברהם גלאזנר, סיגט, תרסח, בדיני מקואות, 49 עמ', 1MB
§אור האמת, ר' שמעון צבי בן יהודה דייטש, פראנקפורט א"מ, תרסח, בדבר קבורת אפר השרופים בבה"ק של ישראל ובדבר פנוי עצמות מתים, נגד ס' חיי עולם לר"מ לרנר, 56 עמ', 2MB
§אור ההלכה, הלכות בשר בחלב, תערובות, פת עכו"ם, בשולי גוים, טבילת כלים, ירושלים, תשעב
§אור יצחק, ר' יצחק נח ב"ר מאיר, ווארשא, תרס, 120 עמ', 16MB, על יו"ד. מעמ' 109 - הספד על ריד"ב אב"ד בריסק
§אור ליורה דעה על הלכות טריפות, ר' ח"ז ראפאפארט, 4MB, ניו יורק - תשכ"א
§אור מאיר על הלכות מקוואות ח"ב, ר' מאיר פוזנא, קרית ספר תשסו
§אור עולם, ר' עזרא ניסן, ירושלים תשעא, הלכות בשר בחלב
§אורחות חיים, דיני איסור והיתר מיורה דעה, וטעמי המצוות, באכריך, חיים בן עקיבא, וינה, 5625
§אוריין תליתאי - שמלה חדשה, עם תבואות שור ובכור שור, ר' אלכסנדר סענדר ב"ר אפרים זלמן שור, זיטומיר תרכח, עם לבושי שרד, לר' דוד שלמה איבשיץ
אוריין תליתאי, "פרי דעה על פרי מגדים יו"ד, ר' אברהם אליהו בר דוד צבי, ורשה תרנו, 188 עמ', 11.1MB. מעמ' 168 - "פלפלא חריפתא" - חידושי מסכתות וסוגיות
§אורך ימים, הלכות כיבוד אב ואם, מערכת מחודדים בפיך, קרית ספר, 5769
§אות ברית, ר' שמעון בן יהודה סידון, 11MB, ברטיסלבה - תר"י על (הלכות יולדת בשבת), הלכות מילה והלכות גרים והלכות פדיון
§אות ברית, הלכות מילה, גרים ופדיון הבן, קוניץ, שמעון בן יהודה, פרעסבורג, 5610
§אות ברית, ר' שמואל בן צבי כהן, קרקוב, תרסג, על המילה, 236 עמ', 12MB, ממקור אחר, תרסג, 235 עמ', 9MB
§אות ברית עולם, ר' מרדכי ב"ר יהודה מראדון, זולקווא, דיני מילה ופדיון הבן, וביאור ברכות הנישואין
§אח לצרה, הרב יקותיאל יהודה גרינוואלד, קולומבוס, אוהיו תרצ"ב, דיני חולה ואבלות, 305 עמודים - 11 MB, ממקור אחר, תרצ"ט, 14MB
§איזהו נשך, ר' שלמה זלמן פינס, 8MB, קיידאן - תר"צ על יו"ד הל' רבית, ממקור אחר 7MB
§איל מלאים על יו"ד - חלק ראשון, סי' א-ס, ר' אברהם יעקב ליבוביץ, בני ברק, תשמג, 676 עמ', 37MB
§איל מלאים על יו"ד - חלק שלישי, סי' צח-קכב, ר' אברהם יעקב ליבוביץ, בני ברק, תשמג, 456 עמ', 25MB
§אימוץ הניקור, סג"ל לנדא, אהרן, לבוב, 5697
§אכילת בשר הלכה למעשה, ועד הכשרות דהתאחדות הקהלות, 5749
אכילת בשר הלכה למעשה, ר'שלום יהודה גרוס, נ"י תשמח, 127 עמ', 2MB
אכילת התרנגולים כהלכתה, "זבח פסח" - נפש ישעיה ח"ח, 95 עמ', 1.1MB, בעיית הזריקות לחיסון התרנגולים, ר' שלום יהודה גרוס, נ"י תשלט. מעמ' 50 - חלק ב - צילומי מכתבים, ממקור אחר, 94 עמ', 1MB
§אליהו רבה, ר' פינחס אליהו בן יצחק אשר באסובסקי, 22MB, ברדיטשוב - תר"ע, על יורה-דעה ולקוטים מחלק האורח-חיים
§אם לבינה, ר' בנימין בן משה אריה שרייבר, 13MB, ורשה תרל"ב, על יו"ד [סימנים נג-נח]
אם למסורות, רבי אריה ליב חריף, ירושלים תרל"ו, טז דפים. עם ספר זכרון ירושלים, תיאורי מסע, ר' שניאור זלמן בר מנחם מענדיל מנדלוביץ, כח דפים
אם למסורות, חסרות ויתרות בתורה, ר' אריה ליב חריף עם ספר זכרון ירושלים, על מקומות בירושלים ובעולם, ר' שניאור זלמן בר' מנחם מנדל, ירושלים תרל"ו
§אם למסורת - זכרון ירושלים, ר' שניאור זלמן ב"ר מנחם מנדלוביץ, ירושלים תרלו, 84 עמ', 4MB
§אמרות טהורות, ר' אברהם דוד בן אשר, סאטו-מארע תר"ץ, דיני מקוה, 40 עמ', 2MB
§אמרי בינה - אלפי ישראל, ר' ישראל מתתיה אוירבאך, ירושלים, תרלא, על יו"ד, 176 עמ', 14MB
אמרי בינה - אלפי ישראל, ר' ישראל מתתיהו אוירבך, על יו"ד, 176 עמ', 14.2MB
§אמרי בינה, ר' ישראל מתתיהו בן נחמן זאב אוירבאך, 15MB, לבוב - תר"ם והוא ספר אלפי ישראל על ש"ע יורה דעה
§אמרי בינה, ר' ישראל מתתיהו אויערבאך, פרעמישלא תרמה, על יו"ד
§אמרי בינה, ר' ישראל מתתיהו אויערבאך, מונקאטש תרפח, 41 עמ', 6MB, על יו"ד סי' א-קיא
§אמרי בינה, על יו"ד, ר' מאיר אירבך, ווארשא תרסב, 305 עמ', 42MB. מעמ' 72 - "פתח האהל" , ר' חיים משולם הכהן קויפמאן - דיני טומאת אוהל וטומאת כהנים. מעמ' 261 - "מעשה רקם" - הלכות טריפות הריאה. מעמ' 289 - דפים א-ו שלא במקומם
§אמרי חן ב - חינוך הקטנים במצוות, ר' יהודה השל בן צבי לבנברג, ניו יורק תשלג
§אמרי טעם, ר' מאיר בן שניאור זלמן זינגיל, 18MB, ורשה - תרס"ב על יורה דעה, ממקור אחר, 10MB
§אמרי יהודה, ר' יהודה הרש שטמפלר, לייקווד תשס"ט, 132 עמ', 4MB, הלכות שחיטה
§אמרי נועם, אהרן בן קלמן חורין, פראג תקנח, להתיר אכילת דג שטירל וטיק. המחבר היה מראשוני הרפורמים, ראה עליו כאן
§אמרי שפר, ר' נפתלי הירץ בן אביגדור מרגליות לאנדא, 4MB, לבוב - תרמ"ג, שו"ת וחידושי יו"ד
§אמרי שפר, ר' ברוך בן שלמה כהנא קיטייסקי, ורשה, תרמד, על השגת גבול של שו"ב, 40 עמ', 2MB
§אניה דיונה א, ר' משה אריה ליב הלוי ליטש רוזנבוים, פרשבורג תרכד, הלכות ספר תורה
§אפריון לשלמה, ר' שלמה זלמן בן יעקב אלעזר פרידמן, לייקווד תשסז, על מצות כתיבת ס"ת והכנסת ס"ת
§אפריון מעזר חלק א, הלכות תלמוד תורה, רוזנפלד, פנחס אליהו, מודיעין עילית, 576757 עמ'
§אפריון מעזר חלק ב, הלכות מלמדים, הלכות מזוזה, רוזנפלד, פנחס אליהו, מודיעין עילית, 5775, 75 עמ'
§אפריון מעזר חלק ג, הלכות חינוך קטנים, רוזנפלד, פנחס אליהו, מודיעין עילית, 5770, 65 עמ'
§ארוך מש"ך, ר' שבתי ב"ר מאיר כץ (ש"ך), וינה תקסט, על טור יורה דעה, עם הגהות מנחת אהרן, לר' אהרן בר משה
§ארוך מש"ך, ר' שבתי ב"ר מאיר כץ (ש"ך), ירושלים תשיז
§ארוך מש"ך עם מנחת אהרן, ר' שבתי ב"ר מאיר כץ (ש"ך), ברלין תע"ח, על יו"ד
§אתם קשות, ר' יהודה בן חיים אלבעלי, אזמיר, תרנג, נגד רבני אורן שדנו את ר’ יעקב עקריש כדין מאבד עצמו לדעת, והספד עליו, 168 עמ', 7MB
§באור הגר"א עם ביאור ברכת אליהו יורה דעה יג, רקובר, ברוך, ירושלים, 5775
§באורי הלכות, ר' דוב רבל, ירושלים תרצח, 18 עמ', 879KB, דיני עבד כנעני. מעמ' 10 - עונש כיפה
§באורי ענינים בדיני וסתות, הגר"מ בויאר
§באורי ענינים בדיני ז' נקיים, הגר"מ בויאר
§באורי ענינים בדיני חציצה, הגר"מ בויאר
§באורי ענינים - נדה, בויאר, משה חיים בן יואל יהודה, תל אביב, 5775
§ביאורים בסוגיית נ"ט בר נ"ט, טאוב, יהודה בן יחזקאל צבי, בני ברק, 5776
§באר אברהם, ר' אברהם דוב בר בן שלמה, 18MB, שקלוב תקמ"ג, על ש"ע יו"ד מהלכות שחיטה עד הלכות יי"נ לע"א ותקרבותיו
§באר חיים, ר' אברהם חיים בן יהודה עדס, 394 עמ', 2MB, על בשולי נכרים, יין נסך, ומומר לשבתות, עם קונטרס על כללי הלכה
§באר יעקב, ר' שמואל יעקב בן יששכר בר רבינוביץ, 1MB, וילנה - תר"ס לבאר את המקואות החדשות הנעשות ע"י לחץ המים
§באר יצחק, ר' יצחק ב"ר מרדכי עליאסשטאמם מריגא, ירושלים תרנג, שיטה חדשה לבניית מקואות
§באר יצחק, ר' יצחק אייזיק שוורץ, 287 עמ', 12MB, ד"צ נ"י תשנ"ב. מעמ' 14 - "מים חיים" - דיני מקואות. מעמ' 97 - על שו"ע יו"ד סי' רא, דיני מקואות. מעמ' 159 - שו"ת. מעמ' 214 - על התורה. מעמ' 240 - על נ"ך. מעמ' 253 - על אגדות התלמוד. מעמ' 260 - ליקוטים. מעמ' 265 - על התורה. מעמ' 268 - "החפץ חיים" - ליקוטים מהיעב"ץ.
§באר מרדכי, ר' מרדכי פארהאנד מנייטרא, גאלאנטא תרפז, 184 עמ', 24MB, על יו"ד הל' נדה וטבילה. עד עמ' 16 - שו"ת. מעמ' 129 - שו"ת. מעמ' 178 - דרשות
§באר רחובות, ר' גבריאל פיינבערג, ברלין, תרנ"ג, על יו"ד, 172 עמ', 9MB
§בגד ללבוש, ר' מרדכי בן יהודה דוב זיידמאן, לבוב, תרלז, הגנה על ספר לבושי שרד על יו"ד, 130 עמ', 8MB
§בגדי איש, דיני "לא ילבש", שטורכליץ, יצחק בן א"מ, ירושלים, 5776
§בגדי שרד, ר' דוד שלמה בן ירחמיאל אייבשיץ, 4MB, קרוטושין - תרי"ב כולל דיני שמוטת ושבורת עצמות בבהמה ועוף
§בגדי שרד, ר' דוד שלמה אייבשיץ, פרעמישלא תרלו, דיני שמוטה ושבורת עצמות בבהמה ובעוף
§בדיני איסור והיתר, נ"ט בר נ"ט, דבר חריף, חם מקצתו חם כולו, הגעלת כלים, היוצא מן הטהור, ויטאמין D, אכילת איסור שלא כדרך אכילתו, מאכל שנפסל, ווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוס, ירושלים, 5771
§בדיני תולעים, ווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוס, ירושלים, 5772
§בדמיך חיי, ר' מרדכי בן צדוק גרוס, בני ברק תשנח, הלכות והליכות לברית מילה
§בואו חשבון, ר' אברהם וינפלד, נ"י תשיט, בענין איסור לימוד חכמות חיצוניות
§בזכות נשים צדקניות, על הפיאות הנכריות בכ"א איר תשסד, ירושלים תשסד
§ביטול גיור עקב חוסר כנות בקבלת מצוות, יעקבי, שמעון, ירושלים, 5770
§בין המשפתים - מילה, בית המדרש להוראה שע"י ישיבת בנין אב, ירושלים תשסז
§בין ישראל לנכרי, ר' חיים בנימין בן אליהו גולדברג, ירושלים תשנד, 494 עמ', 16MB, דיני הנוגעים לגוים בענייני יו"ד
§בינת אדם, ר' אברהם דנציג, על יו"ד, חלק ב, ווילנא והוראדנא, תקפ״ח, 86 עמ', 17MB
בינת אדם - חלק שני לספר חכמת אדם, ר' דנציג אברהם (בעל "חיי אדם")
§בינת אלימלך, ר' אלימלך ב"ר נחמן הכהן רובינשטיין, לובלין תרסא, על הלכות שחיטה וטריפות, עם חידושי סוגיות
§בירור דברים, על מנהג אשכנז בכתיבת סת"ם, תשנ"ד, 19 עמ', 1MB
§בירור הלכה, ר' אשר אנשיל קרויז, נ"י תשכב, על איסור לימוד ותפלה בספרים שנדפסו בחילול שבת וע"י כופרים
§בירור הלכה - יורה דעה, ר' יחיאל אברהם זילבר, בני ברק תשנז
§בית אבל ובית משתה, ר' שמואל פאלאג'י, אלטונה, תקל, שו"ת בדיני אבלות ובענין נוסח התפלה, 41 עמ', 2MB, ממקור אחר, 40 עמ', 1MB
§בית אברהם, ר' אברהם אבלי בן נפתלי מקיוב, סדילקוב, תקצז, על יו"ד, 292 עמ', 27MB
§בית אברהם, ר' אברהם זוסמאן, 17MB, קניגסברג תרי"ג, על שלחן ערוך מטור יורה דעה על הלכות שחיטה והלכות טריפות מסימן א עד סימן סט הלכה
§בית אהרן א - תורת הבית, ר' אהרן מירלש, ברלין, תקפט, הלכות סת"ם, ופירוש על ס' יצירה, ושו"ת
§בית אפרים: פרי תבואה עם פירוש ראש אפרים, ר' אפרים זלמן מרגליות מבראד, זיטומיר תרכט, על טריפות הריאה
§בית אפרים, ר' אפרים זלמן מרגליות מבראד, סדילקוב תקצ"ג, על יו"ד
§בית אפרים ח"ב, ר' אפרים זלמן מרגליות מבראד, סדילקוב תקצ"ג, על יו"ד, 230 עמ', 36MB
§בית אפרים - חלק ראשון, ר' אפרים זלמן מרגליות מבראד, לבוב תקסד, 262 עמ', 54MB, "פרי תבואה" על יו"ד סי' לה-לט, דיני טריפות הריאה. מעמ' 242 - דיני תרתי לריעותא
§בית אפרים - חלק שני, ר' אפרים זלמן מרגליות מבראד, לבוב תקע, 262 עמ', 55MB, שו"ת בענייני טריפות הריאה. מעמ' 170 - "קונטרס הראיות"
§בית דוד, רבי דוד שליסעל, וואיטצען, תרע"א, על יו"ד, דברי אגדה ועל פרי מגדים
§בית דוד, ר' דוד בן קלמן הכהן ביסטריץ, על שולחן ערוך יורה דעה, וץ - תרע"א, חלק א, 21MB, חלק ב, 23MB
§בית דוד חלק א, הלכות שחיטה, ר' דוד בן חיים צבי קאמין, 10MB, ורשה תרס"ב, 84 עמ'
§בית דוד חלק ב, ר' דוד ב"ר חיים צבי קאמען מטשערינאווצי, ווארשא תרסב, 102 עמ', 15MB, דיני טריפות הריאה עם דיני תרתי לריעותא, ושאר דיני טריפות, עם ביאורים "עמודי הבית" ו"יסוד הבית", §ממקור אחר, 14MB, 119 עמ'
§בית דוד חלק ג, על יו"ד הלכות טריפות סי' מ-נו, ר' דוד בן חיים צבי קאמין, 20MB, ירושלים תרפ"ב, 166 עמ'. מעמ' 162 - "יקרא דשכבי" - הספד על המחבר, מר' יהושע טשרוינסקי. עמ' 166 - לוח תיקונים. ὥממקור אחר, 166 עמ', 19MB
—§סיכום הלכות שחיטה וטריפות על ספר בית דוד לר' דוד קאמין, סיכם אליהו הרליק, אופקים, 5774
§בית דוד - כשרות הדגים הקלופים, גרסון, דוד, 5775
§בית האוצר, ר' אליהו צבי בן יעקב, 11MB, זולקוה תקע"א, חלק ראשון, על ש"ע י"ד
§בית האוצר על עניני רבית, ישיבת חזון אברהם יצחק, בני ברק, תשע
§בית הזבח, יוסף גן, חיים אברהם הלוי, אזמיר, תרד, הלכות טריפות בסדר א"ב, 157 עמ', 6MB
בית החיים - כולל דיני ומנהגי אבילות, ר' יצחק רצאבי, תשנח
בית החיים, דיני קריעה על המת, סדר לווית המת וקבורתו, ביקור הקבר, משניות ומזמורים, על פי פסקי ר' יצחק רצאבי, ובעריכת ר' עמנואל בשארי, תשנח, 120 עמ'
§בית הילל חלק א, יו"ד, ר' הילל בן נפתלי הירץ, דירנפורט תנ"א, 270 עמ', 24MB
§בית יהושע, 8MB, ווארשא תרס"ב, על יו"ד הל' תערובות
§בית יהושע, ר' יהושע בן יוסף שווארצברג, 13MB, ורשה - תרס"ב על שלחן ערוך, יורה דעה הלכות תערובות והלכות טריפות
§בית יצחק, רבי יצחק ב"ר אליעזר, קלוזש, תרע"ד, על יו"ד
§בית יצחק, ר' יצחק בן אליעזר ממונקאץ', 7MB, אופן - תקפ"ז, הלכות טריפות וחלב וניקור
§בית יצחק, ר' יצחק בן אליעזר ממונקאץ, 13MB, יוזפוב - תר"ג
§בית יצחק, ר' יצחק, יו"ד סי' כט-סה, יוזאפעף תר"ג, 148 עמ', 21MB
§בית יצחק, ר' יצחק ב"ר אליעזר, טשרנוביץ, תרכ, 172 עמ', 27MB, על הלכות טריפות - יו"ד סי' לט-סה
§בית יצחק-חלק ראשון, ר' יצחק ב"ר אליעזר, בודפשט, תרלט, 108 עמ', 25MB, על יו"ד סי' לט-סה, עם "עקרת הבית", "עמודי הבית", "תיקון הבית"
§בית יצחק-חלק שני, ר' יצחק ב"ר אליעזר, בודפשט, תרלט, 70 עמ', 16MB, על יו"ד סי' סו-קיא, עם "עקרת הבית", "עמודי הבית", "תיקון הבית"
§בית ישראל, דרישה ופרישה על טור יו"ד, יהושע פולק ב"ר אלכסנדר הכהן (סמ"ע), לובלין שצ"ה, 700 עמ', 69MB
§בית ישראל, ר' ישראל בער שפירא , 6MB, ברלין - תפ"ו על יורה דעה ועל מס' מגילה, 65 עמ', ממקור אחר, 100 עמ', 17MB, ממקור אחר, על יורה דעה עד סימן ריא
§בית לחם יהודא, ר' צבי הירש ב״ר עזריאל על יו"ד, עם "שער אפרים" לר' אפרים זלמן בן אליקים פייבוש, פיורדא, תקז, 258 עמ', 62MB
§בית לחם יהודא, ר' צבי הירש ב"ר עזריאל מווילנא, זולקווא, 5493,על יו"ד
§בית לחם יהודא, ר' צבי הירש בן עזריאל מווילנא, 23MB, פירט - תק"ז, על יורה דעה, עם קונטרס שו"ת
בית לחם יהודא, על יו"ד, ר' צבי הירש ב"ר עזריאל
בית לחם יהודה, על שו"ע יו"ד, תק"ז, 260 עמ'
§בית לחם יהודי, ר' יהודה יחיאל שו"ב רעטעך, קליינווארדיין תרצד, דיני שחיטות ובדיקות
§בית מאיר, ר' מאיר ב"ר צבי הירש פוזנר משטלאנד-דאנציג, ווארשא תרל, על יו"ד, 177 עמ', 28MB
§בית מתתיהו - רבית, ר' מתתיהו הירשמן, ירושלים תשסא
§בית נאמן, רבי יצחק אייזיק חבר, ווארשא, תרמ"א, בענין עד אחד נאמן באיסורין
§בית נאמן, חבר, יצחק אייזיק בן יעקב, ירושלים, 5762
§בית שאול, ר' שאול בן יוסף מאיר פלדמאן, 14MB, ורשה תרנ"ז, על שחיטות ובדיקות ושאר טריפות
§בית שלמה, ר' שלמה מאיר אלתר בן יצחק פרידמאן, 2MB, ירושלים תרמ"ט, הלכות מליחה ובשר בחלב ותערובות
§בית שלמה א, ר' אלטר שלמה מאיר פרידמן, ירושלים תרנב, הלכות מליחה
§בית שלמה ב, ר' אלטר שלמה מאיר פרידמן, ירושלים תרנב, הלכות בשר בחלב
§בית שמואל ח"ב, ר' יהושע העשיל צבי כהן, ירושלים תשכא, 469 עמ', 25MB, על יו"ד סי' סט-קיא. מעמ' 286 - "דלתי תשובה" - לקט תשובות מראשונים ואחרונים על הלכות מליחה, דם, בשר וחלב ותערובות, לפי נושאים בסדר א"ב
בית שמואל ואהל רחל ח"א, ר' יהב"ץ בן שמואל, נ"י תשיב, על יו"ד, 374 עמ', 4.8MB. מעמ' 356 - מפתח נושאים בסדר א"ב, §ממקור אחר, 18 MB
§בכור אדם, בענין פדיון הבן, קאמשוויץ, אברהם בן משה, לונדון, 5667
§בל תשחית, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר, 5773
§בלורית לאור ההלכה, ר' שלום יהודה גרוס, ברוקלין תשמח
§בן אברהם, ר' אברהם בן משה אבוקארא, 13MB, ליוורנו תרמ"ב, חלק בית הספק, על ש"ך יו"ד סס"י ק"י
§בן יכבד אב, ר' יואל בן אהרן שורץ, ירושלים תשמ, 103 עמ', 13MB, על מצוות כיבוד אב
§בן פרת יוסף ב, ר' אהרן טאבענקין, סעאיני תרפ"ז, על ס' חכמת אדם, 37 עמ', 1MB
§בן פורת יוסף, על "חכמת אדם", טאבענקין, משה אהרן ב"ר יהודא, סאיני, תרצב
§בני גרשון, ר' גרשון בן זאב ליפשיץ, 3MB, וילנה - תרנ"ט, על יורה דעה, סי' א-פז, ובבאגדה מסכת ברכות ועוד
§בני גרשון, ר' גרשון ב"ר זאב ליפשיץ משאוול, קיידאן תרצ, על יו"ד
§בני הישיבות וגיוסם, ר' משה צבי נריה, ירושלים תשנט
§בני יונה, ר' יונה בן אליהו לאנדסופר, 5MB, פרג - תקס"ג, על שולחן ערוך יורה דעה הלכות ספר תורה (רע-רפד), ממקור אחר
בנימין זאב יטרף, ר' בנימין זאב כהן, על יורה דעה
בנתיב החלב, סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב, רבנו תנובה, גל' ג
§בנתיב החלב ב, הלכות בעניין חלב, תנובה, רמת השרון, 5766
§בנתיב החלב ג, תנובה, רמת השרון, תשעא, סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב
§בנתיבות ההוראה ב - בשר בחלב מס' 2 5770, בני ברק, תשע
§בנתיבות הוראה ג - תערובות מס' 3 5770, בני ברק, תשע
§בנתיבות ההוראה ה - פדיון הבן מס' 5 5771, בני ברק, תשעא
§בנתיבות ההוראה ו - נדה מס' 6 5771, בני ברק, תשעא
§בנתיבות ההלכה - מו - כשרות המטבח, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5776
§בנתיבות הכשרות - תשע"ו, רבנות נתיבות, נתיבות, 5776
§בנתיבות העיון - נדה - סי' קפד-קפט, ירושלים, תשסח
§בנתיבות העיון - רבית א, ירושלים, תשסה
§בנתיבות העיון - רבית ב, ירושלים, תשסה
§בנתיבות העיון - רבית ג, ירושלים, תשסו
§בנתיבות העיון - רבית ד, ירושלים, תשסו
§בנתיבות העיון - רבית ה, ירושלים, תשסז
§בנין אריאל, מילר, אריאל שמעון, אלעד, תשעא,על שו"ע יו"ד סי' קצז-ר
§בעניני איסורי הקפת פיאות הראש והשחתת הזקן, עדס, יעקב בן יהודה, ירושלים, תשסה
בעיר קראקא, מעשה בקראקא שאכלו בשר טריפהשנים רבות, חב' מקיצי נרדמים, 68 עמ', 3.8MB, §ממקור אחר, ממקור אחר, חברת מקיצי נרדמים, נוי ירק, תשמה
בעיר קראקא ועוד ספרים על הקפדה על השחיטה, 529 עמ', 15.9MB
§בעית ניתוחי מתים, , ירושלים, תשכז
§בפרדס הסופר, חת"ם סופר על הלכות ריבית, עם "ויחי יעקב" על החת"ס ומשנתו, בינעטה, טוביה בן יעקב, מונטריאול, 5770
§בצל סלע המחלוקת, טורצקי, בצלאל בן משה, על הלכות מליחה
§ברית אבות, רבי שבתי ליפשיץ, מונקאטש, תרנ"ח, דיני מילה
§ברית אברהם, איגלברג, שמואל דוב ב"ר אברהם אליהו, ווארשא, תרמח, דיני ימלה
§ברית אברהם הכהן, ר' אברהם קאהן, ברוקלין תשנ"ד, על מגדל עז ליעב"ץ, הלכות ומנהגי ברית מילה, עם קונטרס הנפלאות משנות הזעם, 638 עמ', 33MB
§ברית בנימין, חותה, בנימין בן אליהו רחמים., ביתר עלית, תשסו, 255 עמ', 2MB, על הלכות מילה
§ברית ותורה, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשנח, 237 עמ', 7MB, 101 פירושים על "כשם שנכנס לברית...", עם הלכות תלמוד תורה
§ברית יוסף, הלכות מילה ודיני התפלה, ריינרמאן, יוסף בן מאיר, בילגורי, 5690
§ברית יצחק בן אברהם, ר' יצחק בן יעקב אברהם בוקאטמאן, 6MB, וילנה תרע"ו, מלאכת המילה וסדר תהלוכותיה, והגהות על מאמרי חז"ל אחדים השייכים לברית מילה, ודרשות בסעודות ברית מילה, 146 עמ', ממקור אחר, 147 עמ', 6MB
§ברית ישראל, מאיראוויטש, ישראל ליב ב"ר שרגא פייוויש, אודיסה, תרע, חשיבותה הרפואית של ברית מילה, והדרך לדעת אם צריך לדחות את הברית
§ברית כהונה ב, כהן, משה, ג'רבה, תשג, מנהגי גרבה בעניין יו"ד בסדר א"ב
§ברית מלח, ר' נפתלי בן מרדכי בנט, 23MB, פרג תקע"ו, על הלכות דם ועל הלכות מליחה, ועל קצת סוגיות הש"ס, ממקור אחר, 10MB
§ברית מלח, כולל מדרש אליהו, אלעד, 123 עמ', 4MB, דיני מליחה ודם
ברית מלח, ר' שבתי ראזענבערג, דיני דם ומליחה, עם ביאור "תקריב מלח", ר' שבתי בר דובער, וילנא תרסז, 339 עמ', 31.2MB. מעמ' 320 - שאלה ותשובה על מליחה. מעמ' 330 - חשבון התקופות, §ממקור אחר, 33MB
§ברית מלח, הרב שבתי ראזענבערג, ברוקלין, ניו יורק תרע"ז, דיני דם ומליחה, 170 דפים - 52 MB
§ברית מלח, הלר, יום טוב ליפמאן ב"ר נתן הלוי, לונדון, תשיט, על הלכות מליחה, עם ביאורים מר' חנוך דוב פדווא
§ברית עולם, ר' חיים יעקב בלום, על הלכות מילה וטעמיה, נ"י תש"י, 279 עמ', 8MB
§ברית קודש, הלכות מילה, רייזנר, אהרן, מודיעין עילית,
§ברית שלום, ר' שלום וואכמאן , 2MB, ווארשא - תרפ"ט-תר"צ על עניני מילה
בריתי יצחק - גרות, ר' יצחק ברנד, ב"ב תשמ"ב, קד עמ', §ממקור אחר
§ברכת אברהם, דוכובני, אברהם יהודה, ירושלים, תשי, על הלכות טריפות
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו יורה דעה יג, רקובר, ברוך, ירושלים, 5775
§ברכת חיים, גרינברג, חיים חייקל אבד"ק קענע, ווילנא, תרצו, בענייני יו"ד
§ברכת יצחק - יו"ד הל' נדה, ברכה, יצחק, ירושלים, 5759
§ברכת שלמה - פדיון פטר חמור, בינעטה, שלמה בן טוביה, ירושלים, 5772
§ברכת שלמה - ריבית, בינעטה, שלמה בן טוביה, ירושלים, 5769
§בשר בחלב, קיצור הלכות, וקצת דיני ליבון והגעלה, נדב, שמואל, רכסים,
§גבול בנימין - שחיטות ובדיקות, ר' יעקב בן יהודה ווייל, 3MB, זולקוה - תקכ"ט
§גבול עולם, ירושלים, תרסג, על האיסור לקבוע קופות צדקה חוץ מקופות ר"מ בעל הנס, ממקור אחר
§גבול ראשונים, לוין, נחום כהן, ירושלים, תשכ, דיני שחיטה וניקור, מליחה וטריפות
§גבור חיל - הלכות מילה וגרות, קינד, דניאל בן צבי אברהם, ירושלים, 5773
§גבור חיל - תשובות לבחינות הרבנות הראשית - מילה וגרות, קינד, דניאל בן צבי אברהם, ירושלים, 5773
§גבור חיל, הלכות מקואות, דניאל קינד, ירושלם, 5770
§גבעת פנחס, ר' נפתלי פנחס זעליג הכהן שווארטץ, 3MB, קלינורדין - תרפ"ו, על ספר בית יצחק מר' יצחק מונקאטש, על החלבים המותרין והאסורין באכילה ודין חוטין האסורין משום דם וחלב וסדר הניקור >עם ציורים< מחלק הפנים ודין בשר ששהה ג ימים בלא מליחה והדחה
§גור אריה-שו"ע יורה דעה, רבי גור אריה הלוי, מנטובה, תפ"א
§גז צאנך, דיני ראשית הגז, עם "מתנת חלקו", על זרוע לחיים וקיבה, רוזנר, משה מנחם, ירושלים, תשסד, 288 עמ', 13MB
§גידולי טהרה, ר' מנחם מענדל קארנויא, 3MB, פיורדא - תר"ה על הל' מקואות, ממקור אחר, ממקור אחר
§גידולי טהרה, קרגוי, מנחם מנדל, בני ברק, תשס, 192 עמ', 10MB, על הלכות מקואות, בסדר חדש
§גילוי דעת, שבדרון, שלום מרדכי הכהן מברעזאן, חמ"ד, תרעג, על יו"ד
§גילוי דעת, ר' שלום מרדכי מברזאן, על יו"ד סי' סא-סט, סעאיני, תרפו, 30 עמ', 3MB
§גירות כהלכתה, הלכות גרות, עם מסכת גרים, תשובות הרמב"ם, הלכות ר' גרשום הגוזר, עם "שביבי אש" בענייני גרות, שטרן, שמואל אליעזר, 237 עמ', 1MB
§גליוני הפלתי, פרנקל-תאומים, ברוך, ירושלים, תשמט
§גם אני אודך על פדיון הבן, בני ברק, תשסג
§גנזי הקודש, הלכות גניזה וכבוד הספרים, פיינהנדלר, יחזקאל בן ישראל פסח, קרית ספר, 5768
§גניזת קודש, קוסובסקי שחור, יצחק אברהם, בני ברק, 99 עמ', 45MB, גיני גניזה, והתעוררות לשמירת כבוד ספרים
§גרי הצדק בירושלים - א"י, שנתייהדו בבי"ח ביקור חולים, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצב, 29 עמ', 1MB
§גרים, גרי הצדק בא"י, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצב, 14 עמ', 1MB
§גשר החיים א, טוקצינסקי, יחיאל מיכל, ירושלים, תשז
§גשר החיים ב, טוקצינסקי, יחיאל מיכל, ירושלים, תשז
§גשר החיים ג, טוקצינסקי, יחיאל מיכל, ירושלים, תשז
§דבר נאה, ווייס, אהרן ב"ר כתריאל שלום, בודפשט, תרצ, 50 עמ', 4MB, על סוגיית טעם כעיקר והיתר מצטרף לאיסור
§דבורי אמת, ר' משה אליעזר בן שמואל דונאט, ברדיוב, תרצא, הלכות אבלות, ושו"ת, 195 עמ', 12MB
§דברי אברהם - דעת קדושים חלק ב, על "דעת קדושים", ר' יחזקאל בן אברהם אבוש, פרמישלה, תרנג, על יו"ד סי' מ-ס. מעמ' 91 - קונטרס השמות, על שמות גיטין. 186 עמ', 26MB
§דברי אברהם - דעת קדושים חלק א, ר' יחזקאל בן אברהם אבוש, קאלאמעא תרנד, על הל'שחיטה, כללי תרתי לריעותא וכללי "הכי רביתייהו", 152 עמ', 9MB, ὥממקור אחר, 152 עמ', 8.7MB
§דברי אמת, ר' צבי שמעון בן נפתלי הירץ אלבום, על דבר השבועה שנשבעו השובי"ם ור' יעקב דוד ב"ר זאב ווילאבסקי זה לזה, ובענין הכשרות חלק א, 3MB, שיקגו - תרס"ד, חלק ב, 3MB, שיקגו - תרע"ב, ממקור אחר שני החלקים, 6MB
§דברי אמת, , נ"י, תרסד, סדר התעסקות במת, ע"י חברא קדישא, 13 עמ', 1MB
§דברי דודים, חנוך הענדיל אבד"ק פאריץ, לבוב, תרנו, 144 עמ', 16MB, חידושים בענין ריבית. מעמ' 76 - על הל' מליחה. מעמ' 119 - על רא"ש בפסחים. מעמ' 141 - שו"ת בענין חציצה בטבילה
§דברי הברית, 2MB, קאניגסבערג - תר"ט על עניני מילה
§דברי הברית, ר' חנוך זונדל בן יוסף, 4MB, קניגסברג - תר"ט
§דברי זבח, ר' דוב בער בן חיים יוסף אריה, ורשה, תרסד, על יו"ד סי' לה-לט, עם שמלה חדשה ולבושי שרד, 131 עמ', 16MB
§דברי זכרון, ר' יוסף שטטהגן , 17MB, אמשטרדאם - תס"ה על הל' שחיטה ובדיקה בדרך דרוש ומוסר
§דברי חיים, ר' חיים לרמן, על ס' "כורת הברית", פיעטרקוב, תרסב, חלק מספר אחר
§דברי יוסף חלק א, ר' יוסף יוזפא בן מנחם צבי רוזנבורג, קולומיה, תרמה, על הלכות שחיטה וטריפות, 380 עמ', 59MB
§דברי יוסף חלק ב, ר' יוסף יוזפא בן מנחם צבי רוזנבורג, קולומיה, תרנב, על יו"ד מהלכות מתנות כהונה עד הלכות בשר וחלב, 310 עמ', 47MB
§דברי יוסף חלק ג, ר' יוסף יוזפא בן מנחם צבי רוזנבורג, קולומיה, תרנו, על יו"ד הל' תערובות עד הל' יין נסך, ושו"ת שונות, 274 עמ', 40MB
דברי יוסף ח"ב, ר' יוס, יוזפא רוזנברג, מונקאטש תרנב, 310 עמ', יו"ד סי' סא-צז45.1MB
§דברי יעקב - יורה דעה, חולין, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי יעקב - הלכות נדה כרך א, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי יעקב - הלכות נדה כרך ב, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי יצחק, ר' יצחק בן אברהם אבא הכהן וויסטינצקי, 11MB, וילנה - תרכ"ח על יו"ד הלכות מליחה עם חידושי אגדה
§דברי לוי, ר' יצחק שניאור הלוי ראבינאוויטש, מאנטרעאל, תרצג, על ט"ז וש"ך יו"ד ח"א, 228 עמ', 11MB
§דברי משה, ר' משה אריה ליב אלתר בן יונה בהרב, 17MB, לבוב - תרל"ו על הלכות מילה ודיני פדיון הבן על פי סימני הש"ע יו"ד, עם ביאור "מלחמות ארי", ὥממקור אחר, 212 עמ', 15.9MB. מעמ' 202- דברי אגדה
§דברי סופרים - הלכות בדיקת הסכין, יברוב, נחום בן משה יצחק אהרן, ירושלים, תשסה
§דברי סופרים - הלכות טריפות העצמות, יברוב, נחום בן משה יצחק אהרן, ירושלים, תשסה
§דברי סופרים - הלכות טריפות ובדיקות הריאה, יברוב, נחום בן משה יצחק אהרן, ירושלים, תשסז
§דברי רבית, כץ, יהושע זאב הכהן, ווארשא, תרנט, 31 עמ', 2MB, על איסור ריבית
§דברי ריבות בשערים, ר' יהודה בן יחיאל מסיר ליאון, הוסיטין, תרסב, 19 עמ', 1MB, ויכוח על תקנות בדיני נדה
§דברי שאול חלק א, ר' יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוי נתנזון, 16MB, לבוב - תרל"ח והוא ספר יוסף דעת, על ש"ע יו"ד [מהדורא תניינא] חלק א-ב.
§דברי שאול חלק א-ב, ר' יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוי נתנזון, ירושלים, תשל, על יו"ד, 330 עמ', 35MB
§דברי שאול חלק ב, ר' יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוי נתנזון, לבוב, תרלט, על יו"ד סי' רצד עד סופו, 162 עמ', 17MB
§דברי שיח - ברית מילה, קנייבסקי, חיים, בני ברק,
§דברי שלום, פרידנברג, סענדער, ווארשא, תרמט, 31 עמ', 2MB, על איסור והיתר. מעמ' 19 - על מדרשים
§דברי תורה - בענייני שחיטה, ספראי, יוסף, ירושלם, תשעא
§דברי תורה - מקואות, ירושלם, תשסד
§דברי תורה - טעם כעיקר, כולל תנובת יהודה, רושלים, תשעב
§דברי תורה - טעם כעקר, ספראי, יוסף, ירושלים, 5772
§דברי תורה - תערובות, ספראי, יוסף, ירושלים, 5772
דברים שיש להם שיעור. עיונים ובירורים במצות כיבוד אב ואם : לע"נ יהונתן דבירי הי"ד
§דגלה של תורה, ישיבות דגל התורה אלעד, אלעד, תשעא, חידושי תורה בענייני ס"ת
§דובב שפתי ישנים, שכטר, אברהם, ירושלים, תשיז, התנהגות תלמידים, הגדרת תלמיד ותלמיד חבר, חכם ומלך שמחלו על כבודם, המוסר עצמו למות על ד"ת, ייהרג ואל יעבור, מאבד עצמו לדעת, ושו"ת
§דובר שלום, הלכות תלמוד תורה, שלום, מנשה בן משה, ניו יורק, 5768
§דודאי השדה, ר' אליעזר חיים בן אברהם דייטש, סאיני, תרפט, שו"ת בהלכות שמחות עם הספד
§דיני הגיור והגר, הופנר, נפתלי, תל אביב, תשס
§דיני הפרשת חלה בקצרה, סנדר, מאיר, ירושלים, 5773
§דיני הרואה ירושלים ומקום המקדש, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשנד
§דיני רבית, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשנה
§דיני שחיטה ובדיקה, שתרוג, יהודה, ליוורנו, תרלג
§דיני שעטנז, אברהם חיים עדס, ירושלים, 5769
§דינים ומנהגים, של הטיפול במת ובקבורה, אפשטיין, יצחק ב"ר צבי סגל, ווילנא, תרמב, 36 עמ', 1MB
§דינים ומנהגים לבית האבל, שהרבני, אורי, ירושלים, תשע
§דלתי תשובה, ר' יעקב בן דוד ווילנציק, 25MB, וילנה - תר"ן על יורה דעה
§דלתי תשובה - חלק שני על יורה דעה, ר' יעקב בן דוד, ווילנא, תרנה
§דם ברית, ר' אלכסנדר בן בנימין דוב טרטיס, לונדון, תרסא, דיני מציצה בכלי, ועוד דיני מילה, 81 עמ', 4MB
§דם הברית - הלכות נדה, קינד, דניאל בן צבי אברהם, ירושלים, 5772
§דמיון אריה, ר' יהודה ליב בן דוד פיסק, פרג, שעו, שוח"ת וחידושים בדיני יין נסך, ופסקים בעניני הקהלות
§דמשק אליעזר, ר' אליעזר בר יהושע משעברשין, פירוש על תורת חטאת, פיעטרקוב, תרסד, 56 עמ', 8MB
§דעת חכמים, פיעטרקוב, תרמ, 114 עמ', 14MB, בענייני שחיטות ובדיקות הריאה, "דעת חכמים" ו"דעת הזבח"
§דעת טהרה, הלכות נדה, כולל נחלת ברוך, ירושלים, 5776, 602 עמ', 11MB
דעת כשרות, מדריך הכשרות לפסח ולכל ימות השנה, ועד הכשרות שע"י בד"צ יורה דעה, גל' 13-14
§דעת כשרות 10 - מדריך הכשרות התשס"ז, של בד"ץ יורה דעה, עדני, יעקב ידידיה הכהן - עורך, בני ברק, תשסז
§דעת כשרות 11 5768, בית דין צדק יורה דעה, בני ברק, תשסח
§דעת כשרות 12 5769, בית דין צדק יורה דעה, בני ברק, תשסט
§דעת כשרות 13 - מדריך הכשרות התש"ע, עדני, יעקב ידידיה הכהן - ערוך, בני ברק, תשע
§דעת כשרות 14 - מדריך הכשרות התשע"א, עדני, יעקב ידידיה הכהן - עורך, בני ברק, תשעא
§דעת כשרות ט"ו, עדני, יעקב ידידה, בני ברק, תשעב
§דעת כשרות - תשע"ג, שלמה מחפוד, בני ברק, 5773
§דעת הכשרות - תשע"ד, עדני, יעקב ידידיה הכהן, בני ברק, 5774
§דעת כשרות - תשע"ד, בית דין צדק יורה דעה - עדני, יעקב ידידיה הכהן (עורך), בני ברק, 5774
§דעת כשרות - תשע"ה, עדני, יעקב ידידיה הכהן - עורך, בני ברק, 5775,
§דעת קדושים, ר' אברהם דוד וואהרמאן, 20MB, תל אביב - תשי"ט על הל' מליחה, בשר בחלב, והלכות קטנות
§דעת קדושים, ווארמאן, אברהם דוד ב"ר אשר אב"ד בוטשאטש, לבוב, תרנו
§דעת קדושים, ווארמאן, אברהם דוד ב"ר אשר אב"ד בוטשאטש, לבוב, תרלא
§דעת קדושים [משמרת הקודש], ר' אברהם דוד וואהרמאן, 53MB, לעמבערג תר"מ על הל' שחיטה וטריפות
§דעת קדושים חלק ג, ר' אברהם דוד בן אשר ווארמאן, 37MB, לבוב תרנ"ז
§דעת רבותינו בענין מכונות גילוח וקונטרס תפארת אדם, ירושלים, 5768
§דעת תורה, ר' שלום מרדכי בן משה הכהן שוואדרון, לבוב תרנ"א, על יורה דעה הלכות שחיטה סי' א-כח, 217 עמ', 16MB. מעמ' 197 - זכרון משה, מר' משה, אבי המחבר. מעמ' 199 - זכור זאת ליעקב, מר' יעקב אחי המחבר. מעמ' 201 - שו"ת דרכי שלום. מעמ' 212 - הגהות לס' משפט שלום
§דעת תורה - יו"ד ג, ר' שלום מרדכי בן משה הכהן שוואדרון, 41MB, ירושלים תשל"ה
דעת תורה, בענין לימודי חול, מילה ופריעה בבת אחת, הגדולים ובני התורה, ר' ישעיהו טוביה דירקטור, 100 עמ', 3.7MB
דעת תורה - הישמר לך פען, על פירצה בשחיטה בלונדון, ר' שלום יהודה גרוס, נ"י תשנח, 297 עמ', 1MB
§דף השנה דף הכשרות - June 1998 - May 1999, Orthodox Union, ניו יורק, 5759
§דף השנה דף הכשרות - June 1999 - May 2000, Orthodox Union, ניו יורק, 5760
§דף השנה דף הכשרות - 2003 - 2007, Orthodox Union, ניו יורק, 5767
§דרוש וחידוש פתיחה להלכות נדה, רבי יהונתן שטייף, בודאפעסט, תרצ"ג
§דרוש על כתיבת ספר תורה, שעפטיל, חיים ב"ר צבי, ברדיטשוב, תרסז
§דרך דעה חלק א - טעם כעיקר ותערובת, דונט, מרדכי בן יצחק, ירושלים, 5775, 514 עמ', 7MB
§דרך דעה חלק ב - ביטול ברוב, 5775
§דרך השולחן על שלחן ערוך - הרחקות, על שו"ע יו"ד סי' קצה, ינקלביץ, אשר חנוך בן אהרן, חיפה, 5771
§דרך חקיך, על שו"ע יו"ד סי' קעח-קפב, קורח, חננאל בן פנחס, ירושלים, 5769
§דרך ישראל - מקואות, טופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלוי, בני ברק, 5774, 234 עמ', 4MB
§דרך ישראל - חלה, הלכות חלה, טופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלוי, בני ברק, 5776, 129 עמ', 2MB
§דרך נשר, ר' שמואל בן ישראל הלר, סאיני, תרפט, על העוף על חמש אצבעות, "קובריצר הענער", ממקור אחר, ממקור אחר, 15 עמ', 1MB
§דרך נש"ר חוברת קמא, שליסל, נטע שלמה, קליינווארדיין, תרצד, 34 עמ', 2MB, על עוף עם חמש אצבעות
§דרכי איסור והיתר - מליחה בשר וחלב תערובות, קלזן, משה, ירושלים, תשנו
§דרכי איש בענייני נדה, מלכה, אריה יהודה, ירושלים, תשסט
§דרכי החיים, ר' גרשון אפרים בן משה נתן מארבר, 11MB, בילגורי - תרצ"ז על הלכות שמחות, ומאמרי אגדה מחז"ל מענינים האלה בש"ס, ירושלמי, מדרש, ילקוט, זהר
§דרכי הלכה על שו"ע יו"ד סימנים סט - עט פז - קיא, שמרלר, חיים, ירושלים, תשס
§דרכי חסד, דינים לחברה קדישא, דיני אבלות, מנהגי הטהרה, אושפאל, יצחק דובער, נ"י, תשלה, 310 עמ', 12MB
§דרכי טוהר - הרחקות, ינקלביץ, אשר חנוך בן אהרן, חיפה, 5771
§דרכי תשובה, על יורה דעה, ר' צבי הירש שפירא, וילנה, 5653, סי' א-כח, 225 עמ', 13.2 MB. סי' א-כח, 225 עמ', 13.2 MB. סי' כט-ס, 516 עמ', 33.7 MB. סי' כט-ס, 516 עמ', 33.7 MB. סי' סא-פו, 244 עמ', 14.6 MB. סי' סא-פו, 598 עמ', 14.6 MB. סי' סא-פו, 244 עמ', 21 MB. סי' סא-פו, 264 עמ', 32MB. סי' פז-קיא, 349 עמ', 22.9 MB. סי' פז-קיא, 349 עמ', 22.9 MB. סי' פז-קיא, סי' קיב-קפב, 480 עמ', 27.3 MB. סי' קיב-קפב, 480 עמ', 27.3 MB. סי' קפג-ר, עמ' 242, 9.4 MB. סי' קפג-ר, עמ' 242, 9.4 MB. סי' רא-רב, 87 עמ', 4.4 MB, סי' רא-רב, 87 עמ', 4.4 MB
§דרכי תשובה-חלק חמישי, שפירא, צבי הירש ב"ר שלמה, נ"י, תשיד
§שלחן ערוך יורה דעה-עם דרכי תשובה, קארו, יוסף, ווילנא, תרעג, 595 עמ', 88MB, סי' סא-קיא
דרכי תשובה א, ר' צבי הירש שפירא, על יו"ד סי' א-כח, 225 עמ', 13.2MB
דרכי תשובה ב, סי' כט-ס, 516 עמ', 33.7MB
דרכי תשובה ג, סי' סא-פו, 14.6MB
דרכי תשובה ד, סי' פז-קיא, 349 עמ', 22.9MB
דרכי תשובה ה, סי' קיב-קמג, 480 עמ', 27.3MB
דרכי תשובה ו, סי' קפג-ר, 242 עמ', 9.4MB
דרכי תשובה ז, סי' רא-רב, 87 עמ', 4.4MB
—§תקוני תשובה, ליפשיץ, זוסמן אבא, ס. לואיס, תרפ, 106עמ', 7MB, הערות ותיקונים ל"דרכי תשובה" הל' שחליטה וטריפות
§דרשת שלמה, בענייני כשרות המאכלים, ועד הכשרות דהתאחדות הקהלות, ניו יורק, 5736
§דת הנשים, דיני נדה וצניעות, קצור "שער הקדושה"לראב"ד ואגרת הקודש לרמב"ן, ניגרין, משה - אדלר, מנחם מנדל בן דוד גדליה, ירושלים, תשנח
§ה' עזרי - דיני מזוזות וקמיעין, גליברסון, אריה, קרית ספר,
§הארוך משך על טור יורה דעה, כץ, שבתי בן מאיר - ש"ך, ווין, תקסט
§הארות השמש, ר' מישל שמואל שפירא, אודסה, תרמז, 37 עמ', 2MB, בענייני יו"ד
§הבגדים כהלכה, ענייני שעטנז, בית דין לענייני שעטנז, בני ברק, תשעב
§הבלעת הדם, ר' צבי הירש פלאטא, 15MB, פפא"מ - תר"נ על האיסור למהר מיתת בעל חיים תיכף אחר השחיטה, ממקור אחר, 19MB
§הגהות, איגר, עקיבא, ברלין, תרכב, 150 עמ', 9MB, על שו"ע יו"ד. מעמ' 135 - תשובה לחתנו, ★ממקור אחר, 148 עמ'
הגהות וחידושים של הגאון המחבר טורי זהב, ר' דוד בן שמואל, האלי : ת"ע, 8 דפים, על יורה דעה.
הגהות וחידושים של הגאון המחבר טורי זהב על יורה דעה, ר' דוד בן שמואל הלוי, האלי ת"ע, 9 עמ', 1.5MB
§הגיע הזמן להתעורר - כשרות ובעיות בשחיטה, צור, יוסי שלום, , 5775
הגיע מידע חדש בענין פאה נכרית, 41 עמ', 2.3MB
§הדרת זקנים, ר' צבי הירש בן שמעון, דוברובנה, תקסב, פסקים על יו"ד, וחידושי מסכתות
הדרת זקנים, ר' צבי הירש בן שמעון, דוברובנה, תקסב, פסקים על יו"ד, 242 עמ', 13.6MB. מעמ' 179 - חידושי מסכתות
§הדרת פנים-זקן, רבי משה ווינער, ניו יורק, תשל"ח, על גילוח וגידול זקן, 397 עמ', 12MB
§הדרת פנים-זקן ב, רבי משה ווינער, ניו יורק, תשל"ח
§הדרת קדש, שווארץ, יוסף, אראדעא, תרצא, 188 עמ', 12MB, מקורות על ה"חברא קדישא" שבהקהילותישראל, ותקנותיהן ומנהגיהן, עם דיני הקבורה
§ההשגחה - גליון 2 - כסליו תשעב, בית דין צדק העדה החרדית (ירושלים). ועד הכשרות, ירושלים, 5772
§ההשגחה - גליון 7 - תשרי תשעו, בית דין צדק העדה החרדית (ירושלים). ועד הכשרות, ירושלים, 5776
§הואיל משה, ר' משה וינברגר, בענין שו"ב שאסר על עצמו בנדר שלא לשחוט, נ"י תרנ"ה, 17 עמ', 1MB ממקור אחר
§הוכשר הזבח, ר' מאיר צבי ב"ר יעקב יצחק שו"ב בזאמושטץ, ווארשא, תרמב, 110 עמ', 6MB, דיני שחיטה, כיסוי והבדיקה
§הוראת שעה, קולומיה, תרעב, 16 עמ', 584KB, קריאה לרבנים להתיר אכילת בשר אחרי חלב בהפרש שעה לצורך שעה ציבורי
§הוראת שעה, ר' שמואל געווירטץ, ס.וואראהל, תרסו, על דיני טריפות, 203 עמ', 7MB, ממקור אחר
הטהרה בהלכה ובאגדה, ר' דוד נקי, דיני טהרת המשפחה, ובעניני אגדה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר
ממקור אחר
§הכשר כלים, אדרעי, עמרם, ירושלים, תשסב, 398 עמ', 14MB, דיני טבילת כלים, הגעלת כלים, ועוד דיני כשרות בכלים
§הכשר שחיטה והכשר בדיקה, רבי דוב בער קאראסיק, ברדיטשוב, תרס"א
§הכשרות כהלכה, אדרעי, עמרם, ירושלים, תשמא
§הכשרות כהלכה, אדרעי, עמרם, ירושלים, תשסא
§הליכות אליהו, ר' אליהו בן יעקב חיים קולסניקר, 27MB, ורשה - תרס"ג, תורת החיים על שולחן ערוך יו"ד הלכות טריפות, וחדות יעקב, וזכור לטוב - שאלות ותשובות וחידושים ופלפולים
—§ראשון לציון, רבי אליהו קאליסניקר, ווארשא, תרס"ז, תשובות להשגות ר' יעקב שאול אלישר על ספרו "הליכות אליהו", 42 עמ', 1MB
§הליכות עולם קטן, קאראסיק, דובער ב"ר יצחק אייזיק, ווילנא, תרנח, 16 עמ', 842KB, וידוי לחולה, דיני גוסס, צידוק הדין, קריעה, הלנת המת, תכריכין, נשיאת המטה, הקבורה
§הליכות עולם קטן, קאראסיק, דובער ב"ר יצחק אייזיק, לונדון, תשיט, 26 עמ', 980KB
§הלכה ברורה, פרידלאנד, יחיאל מיכל, אמשטרדם, תרמא, 136 עמ', 5MB, על הלכות שחיטה ובדיקות הריאה.מעמ' 129 - הלכות ניקור
§הלכה ברורה, שטרוך, מנחם מענדל ב"ר הלל הלוי, דרוהוביטש, תרנא, 72 עמ', 5MB, דיני טריפות הריאה, ע"פ אתב"ש
§הלכה ערוכה - הלכות כשרות המאכלים, אברהם צבי הכהן, בני ברק, תשסה
§הלכה למעשה רב, ר' שאול בן אריה ליב לוונשטאם, אמשטרדם, תקפח, על התר גבינות
§הלכה למשה, ר' משה שמואל בן אברהם גלאזנר, אונגור, תרסו, על הלכות שחיטה, 74 עמ', 4MB
§הלכה פסוקה, ר' טודרוס בן צבי הירש מרובנה, טורקה, תקכה, על יו"ד, 138 עמ', 12MB
§הלכה פסוקה, ר' דוב בער ב"ר מנחם מענדל, ירושלים, תרמט, 34 עמ', 2MB, על יו"ד סי' כט-קיא
§הלכה פסוקה חלק א, ר' צבי הירש פינחס בן יששכר בר ליפשיץ, 6MB, וילנה - תרל"ט, על יורה דעה
§הלכה פסוקה חלק ב, ר' צבי הירש פינחס בן יששכר בר ליפשיץ, 4MB, וילנה - תרס"ט
§הלכות בדיקת הסכין ובדיקת הריאה, קורונל, נחמן נתן, וויען, 5631
הלכות ביקור חולים ואבלות - יקרא דחיי, עם תוכנת חיפוש
הלכות גמילות חסדים - ואין למו מכשול, ר' אברהם ישראל, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
§הלכות המצויות בעניני יורה דעה, סנדר, מאיר, ירושלים, תשסח, ממקור אחר
§הלכות הריאה, מאיר נתיב, פירארה, שיב
§הלכות חלה, באהאסאווסקע, שמואל, ברדיטשוב, תרסב
§הלכות חלה והלכות אבר מן החי, מודובסקע, ישראל ב"ר יעקב, ירושלים, תרפט
הלכות טבילת כלים, ר' משה פרזיס, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
הלכות טהרת הריון ולידה, ר' אבישלום מונייצר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
הלכות טרפות, ר' דוד בן שלמה ן' יחיא, קושטנדינה רע"ה-רע"ח, 10 עמ'
הלכות טרפות, ר' דוד אבן יחייא, קושטנדינה רע"ה-רע"ח, 9 עמ', 1.8MB
§הלכות יום טוב, אלגאזי, יום טוב ב"ר ישראל יעקב, ליוורנו, 5554, על הלכות בכורות לרמב"ן
§הלכות כשרות בבית, צ'זנר, יהודה, אופקים, תשס
§הלכות מליחה אשלי רברבי, שו"ע עם מפרשים, ברדיטשוב, תרנ"א
§הלכות מעשר כספים, בצרי, עזרא בן יוסף., ירושלים, תשלח
§הלכות מקואות, ר' זאב וולף בן יואל הלוי רוזנבליה, 16MB, אונגור - תרכ"ח
§הלכות מקואות עם חידושי הרז"ה, רבי זאב וואלף הלוי, אונגוואר, תרכ"ז, 153 עמ', 14MB
§הלכות נדה חלה...בשפת ענגליש, ר' יצחק ליב קאדשין, 1MB, ניו יורק - תרפ"ג
§הלכות צדקה, בעילום שם, ירושלים, תשסט, ממקור אחר
§הלכות צדקה והלכות מעשר כספים, בצרי, עזרא בן יוסף., ירושלים, תשמה
§הלכות רבית, כולל חושן משפט שיקאגו, שיקאגו, 5773, 79מעמ'
§הלכות רבית ח"ב, כולל חושן משפט שיקאגו, שיקאגו, 5774
§הלכות שחיטה, וינר, ברוך אלכסנדר זושא, נ"י, תש״נ
§הלכות שחיטה, מאיר נתיב, פירארה, שיב
§הלכות שחיטה ובדיקה, ויניצייה, תנז
הלכות שמירת העיניים , ר' אבישלום מונייצר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
§הלכות תולעים, שורץ, יואל בן אהרן, כפר דרום, תשנג
§הלכתא בטעמא, ר' אריה ליב זאב וולף בן משה יעקב חפץ, 11MB, ורשה - תר"ן על הלכות מליחה
§הלכתא רבתי לשחיטה, ר' אליהו בן יעקב חיים קולסניקר, 3MB, ורשה - תרע"א
§המלמד תורה, ר' צבי לערנער, ברוקלין תשי"ג, על מעלת מרביצי התורה ומלמדי תינוקות, עם הלכותיהם, 31 עמ', 1MB
§המקוה, חידושים בענייני מקוה, חסידי סקוורא מאנטריאל, מאנטריאל, 5762
הנהגות ועצות מעשיות לאבלים, ר' חיים רבי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הנהגות, ממקור אחר
§הסכמות הרבנים, ווילנא, תרסא, 7 עמ', 199KB, על הדפסת סידור ותהלים כששמות ה' בצורת שני יודים, על חשיבות שמירת שם ה'
§הסכמות וסדרים שקיבלו עליהם בני חברת "מנחם אבלים", מנטובה, 16 עמ', 1MB, מעמ' 10 - איטלקית
§העבדות על פי התורה והתלמוד, ר' צדוק כהן, קראקא תרנב, דיני עבדים עברים וכנעניים מוסברים ע"פ תולדות ישראל, ובהשוואה לדיני הגויים, ממקור אחר
§העברת עצמות, רדלהיים, תרנ
§הצעת תקנה נחוצה להצלת מכשול איסור רבית, ווארשא, תרצ, 17 עמ', 939KB, היתר עיסקא
§הר אבל [חסד לאברהם], ר' אברהם חיים אפפענהיים, 6MB, [לבוב] - תקפ"ה דיני ביקור חולים, וידוי שכ"מ, גוסס, אונן, שפיכת המים וטהרה, הספד וקבורה, קריעה, ואבלות, וטומאת כהנים
§הר הכרמל, ר' שמעון בן דוד אופנהיים, 5MB, פרג תקע"ב, על ש"ך וגר"א בהל' נדה ומקוואות
§הר צבי, פראנק, צבי פסח, ירושלים, תשיז, חידושים על טור יו"ד
§השוחט והשחיטה בספרות ישראל, ר' יקותיאל יהודה גרינוואלד, 7MB, ניו יורק - תשט"ו תולדות השחיטה וקורותיה מימי חז"ל עד ימינו אלה, ὥממקור אחר, 190 עמ', 2.8MB
§השולחן כהלכתו, כשרות מאכלים וכלים, ווייל, ישראל מאיר בן אברהם צבי, בני ברק, 5775
§השחיטה בהגרמה, שרים, שאול בן אברהם, לייקוואוד, 5775
השחיטה התלויה, נגד שחיטה כזאת, ר' שלום יהודה גרוס, נ"י תשנו, 33 עמ', 1.2MB
§השחיטה והבדיקה - צורריהן ומגיניהן, דעמבא, יצחק אהרן, ווארשא, תרנו, 268 עמ', 14MB, תולדות רדיפת השחיטה, צער בעלי חיים, מנין לשחיטה מהתורה, איך הבדיקה השומרת על הבריאות
§השתיה כדת, על דיני יין נסך, ר' הלל דוד הכהן טרייווש, ווילנא, תר"ס, 27 עמ', 1MB
§התרת נדרים בערב ראש השנה, כנרתי, עמיחי, ירושלים, 5762
ואין למו מכשול - הלכות תלמוד תורה, ר' אברהם ישראל, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
ואין למו מכשול - הלכות גמילות חסדים, עם תוכנת חיפוש
§ואנכי תולעת, תשסז, 86 עמ', 4MB, דיני דגים שנמצאו בהם תולעים, עם קונטרס "עין לא ראתה" - האם דין תורה מתחשב בדברים שרואים רק בזכוכית מגדלת
§ובא הכהן, הלכות נדה, כהן, אברהם משה בן אליהו, לייקווד, 5766
§ובשנה החמישית - א, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשסא, 66 עמ', 2MB, על חובת אב ללמד את בנו
§ובשנה הרביעית - א, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשס, בעניין התספורת הראשונה
§וזאת ליהודא, ר' יעקב בן מרדכי סנדר הלוי קופשטיין, וילנה תרפ"ו, 41 עמ', 1MB, על יו"ד
§וזאת ליהודה, יהודה הלוי, ווילנא, תרפו, על יו"ד, עם דרושים על בראשית
וזבחת כאשר צויתיך, חלק שני מספר "אבן מקיר תזעק", ר' שלום יהודה גרוס, נ"י תשנח, תשובה לדברי ר' יצחק אליעזר יאקאב המתיר שחיטה ב"באקס", 241 עמ', 1.7MB
§וזבחת כאשר ציויתך, על שחיטת עופות, רושגולד, ברוך בנימין, בני ברק, 5776
§ויאמר בועז חלק א, ר' בועז בן דאני חדאד, ג'רבה, תשח, 211 עמ', 7MB, על יו"ד הלכות תערובות
§ויאמר גבריאל, פלאס, גבריאל סלים, ארגנטינה, 5772, על דיני מאכלי גוים, יו"ד סי' קיב-קיט
§ויאמר גבריאל - כשרות הכלים, פלאס, גבריאל, 5775
§ויאמר יצחק, גרינבלאט, יצחק ב"ר יעקב אלעזר, פיעטרקוב, תרפט, 55 עמ', 3MB, חידושים על יו"ד. מעמ' 32 - "הררים התלויים בשערה" - על איסור גילוי שער אשה
§ויברך כל בשר, הלכות הנחוצות לאכילת בשר, בן דוד, אמתי בן דרור, ירושלים, 5775
§וידבר אהרן, פריד, אהרן, קרית טאהש, תשנד, 156 עמ', 7MB, על הפסקה בין חלב לבשר ובין בשר לחלב
§ויזרע יצחק מליחה ובשר בחלב, זעפראני, שלמה בן יצחק, תשסב
§ויזרע יצחק תערובות, זעפראני, שלמה בן יצחק, תשסב
§ויכוח מים חיים, רבי חיים בצלאל אחי המהר"ל מפראג, אמסטרדם, תע"ב, דיני איסור והיתר, עם קנאותא דאליהו מר' אליהו בר עזריאל, בענין הנביא
§ויכוח מים חיים, רבי חיים בצלאל אחי המהר"ל מפראג, אמסטרדם, תע"ב
ויכתוב משה, ר' אברהם משה דירעקטור, נ"י תשמד, על בזיון ספרי קודש, ונגד לימודי חול, 1MB
§וילקט יוסף [וברכות שמים], ר' יוסף סתיהון, 4MB, ארם צובה - תרע"ה על הל' בישול עכו"ם
§וילקט יוסף - וברכות שמים, ר' יוסף סתיהון, 6MB, ארם צובה - תרע"ה
§ויקהל משה, ר' משה קליין, 9MB, אורדיאה מרה - תרצ"ד על הלכות שמחות (קיצור שלחן ערוך קצב- רכא, עם הפנים)
ויקרא שמו בישראל, נגד כינוי בשמות גויים, ירושלים תשלב, 73 עמ', 1MB
§ונתתי שלום, הורביץ, יונתן בנימין הלוי, סיגעט, תרנה, 11 עמ', 563KB, על בית הכנסת בעיר ביסטריץ, שדומה לכנסיה, תגובה ל"דברי אמת ושלום לר' משה שמואל גלאזנר
וסביביו נסערה מאד, בענין הפיאות מהודו, ר' שלום דובער וולפא, קרית גת תשסד
§ועד חכמים, ר' גדליהו בן חיים צבי, 22MB, ורשה - תר"ס, על עניני שחיטה ובדיקה
§ועתה כתבו, בני ברק, תשנח, 223 עמ', 3MB, על מצות כתיבת ס"ת
§ושבועתו ליצחק, ר' יצחק נטף, ליוורנו, תקפה, 228 עמ', 12MB, בירורי הלכה בדיני שבועות
§ושחטתם בזה, ביג'אג'ו, אברהם שו"ב, ירושלים, תרצב, 208 עמ', 5MB, הלכות שחיטה וטריפות בדרך שאלה ותשובה
§ותעצר המגפה, הנהגות חולה, אונן,ואבל, מוסבי, פינחס, ירושלים, 5772
§ותשקט הארץ, על לבישת פאה צנועה, שילה, יואל, רכסים, 5768
§זבח שמואל, על הלכות שחיטה ובדיקות, ר' שמואל זאב בה"ר דוד, דיהרנפורט, 5582, 125 עמ', 8MB
§זבח שמואל, ר' שמואל ב"ר משה שוחט ומנקר בק"ק ליסא, פפד"א, תקיג, 92 עמ', 9MB, דיני שחיטות ובדיקות
§זבח שמואל, ר' שמואל ב"ר משה שוחט ומנקר בק"ק ליסא, נאווידוואר, תקמד,67 עמ',9MB
§זבח שמואל, ר' שמואל בן משה מליסא, 10MB, ירושלים - תרצ"ג על סדר ניקור, ὥממקור אחר, 62 עמ', 1.3MB
§זבח שמואל, דיני ניקור, וקסמן, שמואל בן אשר אנשיל, ירושלים, 5693
§זבח תודה, ר' אלתר בן ציון ריבקא, מקוב, תרצה, 82 עמ', 4MB, דיני שחיטה ובדיקה
זבח תודה, על הלכות שחיטה וטריפות, ר' יחיא בר צאלח, ירושלים, 355 עמ', 18.4MB, §ממקור אחר, 355 עמ', 19MB
זבח תודה - הלכות שחיטה וטריפות, ר' יחיא צאלח
§זבחו זבחי צדק, על התקנה שיהיו שני שובי"ם, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5738
§זבחי אלקים, ר' ועבד הלוי בן יוסף אסולין, תוניס, תרסד, 620 עמ', 41MB, הל' שחיטה ובדיקה
§זבחי צדק, ארובש, יצחק ב"ר חנניה, ויניציאה, 5422, הל' שחיטה וטריפות בדרך שיר ואלפא ביתא, 146 עמ', 3MB
§זבחי צדק-חלק ראשון, סומך, עבדאללה אברהם יוסף, בגדד, תרנט, על יו"ד סי' א-פו
§זבחי צדק-חלק שני, סומך, עבדאללה אברהם יוסף, בגדד, תרנט, על יו"ד סי' פז-קכב, והלכות רבית ותקנת עגונות
§זבחי צדק, בער, יצחק ב"ר אריה יוסף, רדלהיים, תריז, הלכות שחיטה ובדיקה וניקור
§זבחי רצון, פרנקל, שרגא פייבש ב"ר מתתיהו הלוי, קראטאשין, תרה, דיני שחיטות ובדיקות
§זבחי רצון, פרנקל, שרגא פיבוש, קראקא, תרמב, דיני שחיטה
זבחי שלמים, דיואן, יהודה בן עמרם, הלכות שחיטה ובדיקת הריאה וטרפותיה, קושטאנדינא תפ"ח, לו דפים
§זבחי רצון, פרנקל, שרגא פייבש ב"ר מתתיהו הלוי, קראטאשין, דיני שחיטות ובדיקות
זבחי שלמים, תרט"ז
§זבחי שלמים, דיואן, יהודה בן עמרם, קושטאנדינא, תפח, הלכות שחיטה וטריפות
§זבחי שלמים, בעק, יאקב, ברין, תקנה, 101 עמ', 3MB, דיני שחיטה ובדיקה
§זבחי שלמים, בעק, יאקב, וינה פרשבורג, 5616, 68 עמ', 2MB, דיני שחיטה ובדיקה, ממקור אחר
§זבחי שמואל, ר' טוביה גוטמן, 8MB, פינסק - תרפ"ט על הלכות טריפות
§זבחי תרועה, בירדוגו, רפאל, ליוורנו, תרלב, על יו"ד סי' א-ס, עם "ימין משה", ו"תורת המנהגים" ודיני בדיקת הריאה
§זבחי תרועה, ר' שלום זרקא, 25MB, ליוורנו - תרכ"ז, על יורה דעה סימן א עד סי' ס [עם הפנים], עם ספר ימין משה (לר' משה ב"ר יוסף וינטורה( ובאר היטב
§זובח תודה, ר' יוסף בן אברהם מולכו, 3MB, שלוניקי - תק"א, על הלכות טרפות הריאה
§זוודין לאורחא ותיקון הנפש, ר' משה שווארץ, 8MB, גראסווארדיין - תרצ"ו על דיני ומנהגי י"ב חודש אחר הנפטר, ויום היארצייט, מלוקט מש"ס ומדרשי חז"ל וספרי הקבלה
§זוכר הברית, ר' אשר אנשיל בן מאיר גרינוואלד, 11MB, אונגור - תרצ"א על הלכות מילה, ופדיון הבן, ובר מצוה, והתפילות, והברכות, וליקוטים ממדרשי חז"ל, ומספרים, וחידושי אגדה מכתבי מו"ה דוד דייטש, ὥממקור אחר, 224 עמ', 2.7MB
§זיבולא בתרייתא, ר' משה בן אליעזר ברגמאן, ירושלים, תשא, 66 עמ', 2MB,מנהגי ירושלים משעת הגסיסה עד לאחר הקבורה
§זיו השמש, רבי שמשון טענין, מאראמאראש-סיגעט, תר"ע, על פרי מגדים יו"ד
§זיקנה ובחרות, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנז, 182 עמ', 18MB, תקופות חיי האדם, ודיני כבוד זקן
§זכור ושמור, תוניס, תש, 136 עמ',4MB, הלכות שחיטה וטרפות
§זכור לאברהם, ר' אברהם זוסמאן בן יוסף אברהמס, 10MB, לבוב - תר"ך, הלכות שחיטה ובדיקה וטרפות, מתורגם לאנגלית, ודיני ניקור
§זכור לאברהם, ר' אברהם בן מרדכי אנקאווא, ליוורנו, תקצט, 94 עמ', 3MB, דיני טרפות בדרך שיר
§זכר דוד [ג"ח], ר' דוד זכות, 41MB, ליוורנו - תקצ"ז כל בו על מצות מילה וכל השייך לה בהלכה אגדה וקבלה
§זכר יצחק - הלכות נדרים ושבועות, אוירבך, אדיר אליעזר, בני ברק, 5776
§זכרון אהרן - זמר נאה לכבוד התורה, לבעל הצמח צדק, עם קונטרס על מצות כתיבת ס"ת, לזכרו של דב אהרן סאורימפער, ירושלים, 5767
§זכרון בספר, ר' מרדכי שרגא פייבל בארנשטיין, 2MB, קראקא - תרמ"ו קובץ תשובות מגאוני הדור בענין האיסור על הציקארי"ע הנעשית בפאבריקע"ן של נכרים
§זכרון ברית לראשונים חלק א-ד, ר' יעקב הגוזר, 10MB, ברלין תרנ"ב, על מילה
§זכרון טוב, דוידזון, מנחם, נ"י, תשי, 12 עמ', 199KB, דיני שחיטה וכיסוי הדם
§זכרון יהודה - משנת עבד עברי, תלמידי ישיבת דבר תורה, ירושלים, תשסה, 264 עמ', 1MB, סוגיות עבד עברי
§זכרון יוסף ח"א, טרן, יוסף אהרן בן אשר יעקב, ירושלם, תרפד, על היתר הבר אווזות מסוג מסוים
§זכרון יוסף, קרויס, משה אהרן הכהן, סאיני, 5686, 30 עמ', 1MB, הספדעל ר' יוסף ארלנגר. מעמ' 11 - בירורים בהלכות אבלות. מעמ' 21 - שאלה בענייניכשרות
§זכרון יחזקאל, ר' משה אברהם שמואל ב"ר יחזקאל ראבינאוויץ , 11MB, ווארשא - תרע"ב על הל' מקואות
§זכרון יעקב, ר' יעקב בן שבתי גינצבורג, 23MB, פיוטרקוב - תרס"ח, על הלכות מליחה
§זכרון לבני ישראל, מזרחי, אברהם, האג, 5537, הלכות שחיטה וטריפות, 22 עמ', 1MB
§זכרון לבני ישראל, מזרחי, אברהם, ליוורנו, תרלב, דיני שחיטה
§זכרון מרדכי, פייגענבוים, יצחק הכהן, תרנז, על המציצה בפה במילה
§זכרון ש"י, רבי משה קליין, סילאדי-שאמלויא, תרפ"ג, דיני אבילות, 107 עמ', 4MB
§זכרון שלמה, ר' ישראל משה שטיינבערגער, 3MB, קלינורדין - תרצ"ח על שו"ע יו"ד הלכות מליחה
§זקן אברהם, ר' אברהם חיים בן ישראל פינחס דאנציגרקרון, ורשה, תרעג, 36 עמ', 2MB, הלכות גילוח הזקן
§זרע ברך ה', הלכות מילה, כהן, מאור, ירושלים, 5776
§זרע יהודה, טבנקין, משה אהרן מאקלאנד, סאטמאר, 24 עמ', 503KB, הוספות על ס' "לקוטי דינים" לר' יצחק אברהם שלמה על יו"ד
§זרע ישראל - א, חיים אמסלם, ירושלים, תשע, חקרי הלכה בענייני גיור
§חבל יוסף - חדרי דעה, ר' יוסף זונדל בן חיים הוטנר, 20MB, ורשה - תרפ"ב, 298 עמ', על יו"ד, ממקור אחר, 27MB, 290 עמ'
§חגורת שמואל, שמואל ב"ר עזריאל מלנצבורג, פפד"א, 5532, על הלבוש יו"ד, 142 עמ', 18MB
§חגורת שמואל - לבוש עטרת זהב, ר' מרדכי בן אברהם יפה, 45MB, פרנקפורט דאודר - תקל"ב, על לבוש עטרת זהב, יורה דעה [עם הפנים]
§חדושי גאונים, אויערבאך, ישראל מתתיהו, לבוב, תרמז, על הלכות טריפות
§חדושי הלכות נדה, אייבשיץ, יהונתן, קארלסרוא, תקלג
§חידושי מהרא"ל צינץ, צינץ, אריה ליב חריף בן משה, ווארשא, תריט, 328 עמ', 21MB, על הלכות שחיטה וטריפות. מעמ' 265 - על מסכת שבת
§חידושי מהרא"ל - שחיטה וטריפות, ר' אריה ליב צונץ, פיעטרקוב, תרצא
§חדושי מהרא"ל, ר' אריה ליב צונץ, 24MB, ורשה - תרמ"ד, על הלכות רבית, יורה דעה סי' קנט-קעז, עם הפנים, וספר המדע, על ספר כרתי לר' יונתן אייבשיץ ולספר פלתי לר' שמעון קרומנוי, ממקור אחר, ממקור אחר
§חידושי מהר"ל על יו"ד, ר' יהודה ליוואי. מעמ' 23 - אמרי מועד, על מועדים, למאיר ב"ר אליעזר מנייארן, זולצבך, 5535, 38 עמ', 2MB
§חידושי מהר"ל על יו"ד, ר' יהודה ליוואי. מעמ' 23 - אמרי מועד, על מועדים, למאיר ב"ר אליעזר מנייארן, זולצבך, 5535, 38 עמ', 2MB
§חידושי מהר"ל מפראג, ר' יהודה ליווא בן בצלאל, זולקוה - תר"ב, על טור יורה דעה, 40 עמ', 3MB, ממקור אחר
§חדושי מהר"ל מפראג, על יו"ד, ר' יהודה ליואי בן בצלאל, פיעטרקוב, תרסו, 46 עמ', 3MB. מעמ' 33- "אמרי מועד" לר' מאיר מנייארין, חידושי סוגיות על מועדים-
§חדושי רדבי"ז, ר' דובער ראסקין, על יורה דעה, ווארשא, תרעב
§חדר הורתי, בענין גר שנתגייר כקטן שנולד, אלתר, מרדכי בן אברהם, ירושלים, 5776
§חובת אדם, אהרן ב"ר ברוך יעקב, ווארשא, תרסג, 77 עמ', 6MB, בירור בדיני תערובות. מעמ' 58 - דפים שמקומם בתחילת הספר
§חוות דעת, ר' יעקב בן יעקב משה, מליסה, פולנאה, תקסה. על הספר ראה תגים א עמ' 49 ואילך
§חוות דעת, לורברבוים, יעקב מליסא, לבוב, תקצג
§חוות דעת (וטעם ודעת) - נדה, לורברבוים, יעקב מליסא, לייקווד,
§חוט המשולש, בריסקין, יהושע בלא"א חיים ישראל, ווארשא, תרמז, הלכות חלב, גבינה וביצים
§חוט שני - הלכות נדה, קרליץ, שמריהו יוסף נסים, בני ברק, תשע
§חוט שני - הלכות רבית, קרליץ, שמריהו יוסף נסים, בני ברק, תשסח
§חומת יהושע, 20MB, ווארשא - תרל"ז על יו"ד הל' מליחה
§חונן דעת, על סוגיית חתיכה נעשית נבילה, נוסבוים, נתן שלום בן יהודה לייב, לייקווד, 5769
§חוקות העכו"ם בהלכה, גרוס, שלום יהודה, ברוקלין, תשמח
§חוקות עולם, כהניו, משה נחמיה, ירושלים, תרמו, הלכות כלאי אילן, כלאי הרם, כלאי זרעים וכלאי בהמה
§חוקותי תשמורו, שרם, עזרא בן משה, ירושלם, תשס, דיני דם, מליחה, בשר בחלב, תולעים בישולי גוים, הגעלץ כלים וטבילת כלים
חוקת עכו"ם בהלכה, חלק ב, ר' שלום יהודה גראס, על חוקות הגוים, ברוקלין תשמח, 34 עמ', 655KB
§חוקי דעת-חלק ראשון, רשבסקי, שמואל חיים מאזארקאוב, ווארשא, תרלא, על יו"ד סי' א-סח בצורת שאלה ותשובה, 153 עמ', 19MB,
§חוקי דעת-חלק שני, רשבסקי, שמואל חיים מאזארקאוב, ווארשא, תרלא, 181 עמ', 23MB, על יו"ד סי' סט עד הלכות ריבית
§חוקי דעת על יורה דעה - חלק ראשון, שמואל חיים, ווארשא, תרלא
§חוקי דעת על יורה דעה - חלק שני, שמואל חיים, ווארשא, תרלא
חוקי דעת, על יו"ד סי' א-סח, בדרך שאלה ותשובה, ר' שמואל חיים רעשעווסקי, נ"י תרצג, 156 עמ', 10MB
§חוקי חיים - בב"ח ותערובות, בלייער, חיים אהרן בן יהשוע שמואל, ירושלים, תשסד
§חוקי חיים - ריבית, בלייער, חיים אהרן בן יהשוע שמואל, ירושלים, תשע
§חוקת הזבח, לוין, יעקב, קראקא, תרנו, דיני שחיטה
§חוקת הטהרה, דיני נדה וטבילה, אהלבוים, נח אייזיק בן יצחק, ירושלים, 5773
§חוקת הטהרה, הלכות נדה וטבילה, ודיני מעוברת ויולדת, סקוצילס, יעקב אהרן - אהלבוים, נח אייזיק, ירושלים, 5776
§חוקת עולם, על "בחוקותיהם לא תלכו", גיאת, מנחם, ירושלים, 5773
§חותם ה', ר' יוסף בן אריה ליב מלובלין, 1MB, פרנקפורט דאודר - תק"ג, הלכות מילה, ושירת אז ישיר עם פירוש קיצור אלשיך
§חותם קדש, ר' יעקב מסאדיגורה לווין, 6MB, קרקוב - תרנ"ב, הלכות מילה
§חזון איש - יורה דעה, ר' אברהם ישעיהו קרליץ, ירושלים, תשנד
§חזקה רבה -ב - יו"ד, ר' יעקב יהודה ליב בן שמעיהו קרוך, 63MB, ליפציג - תרפ"ט
§חזקה רבה - ג - יו"ד, ר' יעקב יהודה ליב בן שמעיהו קרוך, 43MB, ליפציג - תר"ץ
§חידוד הלכה, ר' אריה בן פינחס משה הלר, 12MB, בילגורי - תר"ץ, על יו"ד הלכות מליחה, ביצים, בשר בחלב ותערובות
§חיי הלוי - הלכות טהרה, מהדורה ג, וואזנער, יוחנן סג"ל, מאנטריאל, 5774, 504 עמ', 30MB
§חיי עולם, ר' יחיאל מיכל בן אברהם מאיר ציפר, 7MB, וינה - תק"ץ, על שולחן ערוך יורה דעה
§חיי עולם חלק א, ר' מאיר בן מרדכי לרנר, ברלין, תרסה, 157 עמ', 5MB, מכתבים מגדולי תורה על פינוי מתים וקבורת אפר הנשרפים. מעמ' 132 - "הר הכרמל" - תגובה להתקפות על ר' מאיר לרנר בענין זה. מעמ' 154- תקנות איך להתנהג כעת באפר הנשרפים, לר' מנחם מנדל קירשבוים
§חיי עולם - חלק ראשון, לערנער, מאיר, לונדון, תשלה, 200 עמ', 10MB, על פינוי המתים וקבורת אפר הנשרפים, עם קונטרס "הר הכרמל" ו"אור הנר"
§חיים הנצחיים, לעוויטאן, שלום יצחק ב"ר דוד בן ציון, חמ"ד, 338 עמ', 23MB, דברים שיש לבנים לעשות לעילוי נשמת הוריהם - קבורה, קדיש, לימוד, מצבה, יאהרצייט, הזכרת נשמות. מעמ' 314 - "זכרון עולם" - הספד על אמו. מעמ'324 - "יקרא דשכבי" - על לקיחת כסף עבור קבורה, לר' צבי יחזקאל מיכלזון
§חיים ועשר, כהן, משה, ג'רבה, תשי, הלכות מעשר כספים
חכם בחכמתו, ר' בנימין זאב כהן, הגהות על חכמת אדם, בית אל תשסז. 35 עמ', 263 KB
§חכמת אדם, ווילנא והוראדנא, תקפ״ח
§חכמת אדם, ר' אברהם בן יחיאל מיכל דאנציג, תר"ך, ד"צ ירושלים תשל"ח, 863 עמ', 51MB, על דיני יו"ד. מעמ' 481 - "בינת אדם" - בירורי הלכה. מעמ' 647 - "שערי צדק - שער משפטי הארץ", על מצוות התלויות בארץ, ירושלים תרכד. מעמ' 747 - "בית ישראל" - לר' ישראל אברהם לרנר, על חכמת אדם, ורשה תרע"ב. מעמ' 833 - "בית אברהם" - צוואת המחבר, הדפים אינם לפי הסדר
§חכמת אדם, דאנציג, אברהם, קאניגסבערג, תרכ
§חכמת אדם, דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, ירושלים, תשכח
חכמת אדם - דיני שולחן ערוך יורה דעה, ר' דנציג אברהם (בעל "חיי אדם")
—§ישועת דניאל - על חכמת אדם הלכות צדקה, גולדשמידט, דניאל יהשוע, מודיעין עילית, 5769
§חכמת בצלאל - פתחי נדה, רנשבורג, בצלאל, ירושלים, תשיז, דיני נדה
§חלב ישראל כהלכתה, גרוס, שלום יהודה, ירושלים, 5741
חלב ישראל, ר' שלום יהודה גרוס, על חלב שחלב עכום ואין ישראל רואהו, נ"י תשמ"א, 109 עמ', 789KB
§חלקת אברהם יו"ד סימנים פז-קלד, תפלינסקי, אברהם, ביתר עילית, תשסט
§חלת לחם, רבי שמחה יואל רובינשטיין, לבוב, תרי"ג, על הלכות חלה
§חמדת אריה - עניני שבועות, רוטנברג, אריה יוסף, ירושלם, תשנה, חידושי סוגיות בעינייני שבועות, "עם קונטרס "אור יוסף" - בענין זכיה באיסורי הנאה
§חמודי דניאל, ר' דניאל בן יעקב מהורודנה, 9MB, גרודנו - תק"ע, על הלכות מליחה, ובשר וחלב, תערובות, והלכות כלי ראשון, ממקור אחר
§חמודי דניאל [עם רחבת ידים], רבי דניאל-רבי חיים דייטש, ווייטצען, תרס"ח, הלכות מליחה, בשר בחלב ותערובות
§חסד ואמת, ירושלים, תרסג, 25 עמ', 517KB, מאת מנהלי חברה קדישא, על חשיבות קניית קבר בחיים, קריאה לתרום כסף לקנית שטח להגדלת בית הקברות
§חפיפה כהלכתה, על שו"ע יו"ד סי' קצט, פרץ, שמואל בן מיכאל, מקסיקו, 5775
§חק לחדש, חאימאוויטש, חיים יהודה הלוי, לבוב, תרסו, קיצור הלכות יו"ד
§חק לישראל, רבי חנניא ב"ר מנחם קזיס, ליוורנו, ת"ק, דיני איסר והיתר, 51 עמ', 4MB
§חק עולם, מכתבי רבנים, ירושלים, תרנ"ב, פסק דין בעניין צדקה לא"י, 31 עמ', 2MB
§חקי דעת, ר' נתן שפירא, סדילקוב, תקצד, דיני יו"ד בסדר א"ב עם פירוש מר' משה יקותיאל קופמן כהן
§חקי דעת - ישמח ישראל, ר' משה יקותיאל קופמאן בן אביגדור הכהן, 7MB, סדילקוב - תקצ"ה, דינים מיורה דעה ע"פ א"ב, לבעל מגלה עמוקות, עם פירוש מר' משה יקותיאל המכונה קופמן כהן
§חקי דעת חלק א, ר' שמואל חיים בן א ז'שבסקי, 10MB, ורשה תרל"א, ד"צ מילווקי תרצ"ג, על יורה דעה, 156 עמ', ממקור אחר, 155 עמ', ממקור אחר, 155 עמ', ממקור אחר, 155 עמ'
§חקר הלכה, ר' חנוך בן יונה הכהן ארנטרוי, מינכן, תרסד, 23 עמ', 877KB, תשובה לדברי הרב לרנר אב"ד אלטונא בענין פינוי קברים,וקבורת אפר הנשרפים
חקרי לב, ר' יוסף חזן, יו"ד ח"א, 688 עמ'
חקרי לב, ר' יוסף חזן, יו"ד ח"ב, שאלוניקי, תקס"ו, 322 עמ'
חקרי לב, ר' יוסף חזן, יו"ד ח"ג, 390 עמ'
§טבוח טבח והכן, לנדא, אליהו, ירושלים, תרעט, הלכות שחיטה וטריפות, 23 עמ', 1MB
§טבח והכן, קרא, יוסף חיים, הלכות שחיטה ובדיקה
§טבח והכן, קרא, יוסף חיים ב"ר יצחק זעליג, לייפציג, תריט, דיני שחיטות ובדיקות
§טבח והכן, קרא, יוסף חיים ב"ר יצחק זעליג, ווילנא, תרנד, דיני שחיטות ובדיקות
§טבח והכן, פאק, חנוך העניך דיין פה קאשוי, מיכאלעוויץ, תרצו, הלכות טריפות
§טבילת כלים, סנדר, מאיר, תשע, ממקור אחר
§טבלת כשרות דגים טהורים - תמוז תשעה, בית דין צדק העדה החרדית (ירושלים). ועד הכשרות, ירושלים, 5775
§טבעות השולחן, על שו"ע הלכות תולעים, בניאל, לוי יצחק בן גלעד - בר און, אריאל שלמה בן חיים, ירושלים, 5774
§טהרת אהרן, פערלש, אהרן ב"ר משה מאיר מפראג, אופנבך, תפב, דיני ניקור מספר העיטור עם ביאור, ממקור אחר, ממקור אחר, ὥממקור אחר, 59 עמ', 1.4MB
§טהרת בנות ישראל, ר' שלמה בן שאול קצין, ירושלים, תרצה, דיני נדה וטבילה
§טהרת בת ישראל, רבינוביץ, מרדכי, נ"י, תשט
§טהרת בת ישראל, כהנא, קלמן ב"ר בנימין זאב, תל אביב, תשיד, הלכות נדה
§טהרת הכהנים, ר'דוד מונק ור' יוחנן אלכסנדר לומברד, ירושלים, תשסב, 238 עמ', 9MB, על יו"ד סי' שסט-שעד, עם ביאורים "פרחי טהרה" ו"בארות הטהרה"
§טהרת המים, ר' ניסן טלושקין, נ"י, תשז, דיני מקוואות, 230 עמ', 10MB
§טהרת מים, טעלושקין, ניסן, נ"י, תשי, דיני מקואות, 292 עמ', 12MB, מהדורא שניה מתוקנת
§טהרת המשפחה, ר' מרדכי אהרן קאפלאן, 3MB, ניו יורק - 1923
§טהרת המשפחה, ר' מרדכי אהרן קאפלאן, 4MB, ניו יורק - תרפ"ג
§טהרת המשפחה, סניעג, ש.א., פאריס, תשי
§טהרת זאב, הלכות נדה, גרינשפן, דב בן מרדכי מנחם, רכסים, 5775
§טהרת ישראל, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, פיעטרקוב, תרסד, מעלת שמיר טהרת המשפחה, עם דינים, עם תרגום לאידיש
טהרת ישראל, ר' ישראל מאיר הכהן, דיני טהרת המשפחה, עם תרגום לאידיש, נ"י תשמא, 52 עמ', 16MB
§טהרת ישראל חלק א, ר' ישראל יצחק בן אליהו יאנובסקי, בילגורי, תרע, הלכות נדה ומקואות
§טהרת ישראל חלק ב, ר' ישראל יצחק בן אליהו יאנובסקי, בילגורי, תרעג
§טהרת ישראל, טוקצינסקי, יחיאל מיכל, ירושלים, תרצ, הלכות נדה
טהרת כלים,ר' משה פרזיס, הלכות טבילת כלים, בלי ההערות, עם תוכנת חיפוש
§טהרת משפחה, ועד טהרת המשפחה, ניו יורק, תשמו, 96 עמ', 2MB, הלכות נדה בקצרה
§טוב החיים - ריבית, טאוב, חיים בן יחזקאל צבי, בני ברק, תשסב, 244 עמ', 11MB
§טוב טעם, פרידמאן,אהרן צבי ב"ר יעקב שלום, נ"י, תרלה, בעין האיסור להכות על ראש הבהמה לפני השחיטה
§טוב לזכרון-חלק ראשון, קלייאז, מרדכי זאב ב"ר בנימין, ווילנא, תרנו, דיני שחיטה וטריפות
§טוב לישראל, ר' אליהו חייון, 11MB, ירושלים - תרכ"ט
§טורי זהב, יורה דעה, ר' דוד ב"ר שמואל הלוי, לובלין ת״ו, 563 עמ', 57MB, ממקור אחר
§טל חיים - בשר בחלב ותערובות ח"א, טל, שמואל, יד בנימין, 5773, §ממקור אחר, ממקור אחר
§טעם ודעת, בענייני תערובות, מנדל, מלכיאל, ירושלים, 5774
§טעם לשבח, וולפא, מנחם מנדל בן אליעזר הלוי, ירושלים, תשס"ח, 364 עמ', 4MB, בענייני בשר וחלב ותערובות
יאיר נתיב, דיני שחיטה, ר' מאיר אבן יאיר, פירארה, 31 עמ', 959 KB
יבין דעת, ר' ישראל יהושע בן דוד טרונק, פיעטרקוב תרצ"ב, חידושים ליו"ד, 380 עמ', 33.3MB. מעמ' 241 - ליקוטי שו"ת. מעמ' 255 - "חסדי אבות" - שו"ת, §ממקור אחר, 35MB
§יביע אומר, ר' משה דוד בן יהודה ליב הכהן גולדשטיין, על יו"ד. מעמ' 150 - חידושי מסכתות. מעמ' 158 - "שגיאות מי יבין" - על מסכתות. ירושלים, תרפד, 195 עמ', 87MB, ממקור אחר, תרפד, 195 עמ', 10MB, ממקור אחר, 199 עמ', 10MB
§יבקש תורה - יורה דעה, קויפמן, יצחק, ירושלים, 5768
§יד אליעזר חלק א, ר' אליעזר בן דוד יהודה ניצברג, 25MB, ורשה - תרצ"א, על שלחן ערוך יורה דעה
§יד אליעזר חלק ב, ר' אליעזר בן דוד יהודה ניצברג, 22MB, ורשה - תרצ"א, על שלחן ערוך יורה דעה
§יד דוד, די בוטון, דוד, שאלוניקי, תריט, על יו"ד
§יד המאיר, קליין, מאיר מבוסערמין, מישקאלץ, תרצט, על הלכות תערובות
§יד יהודה, ר' יהודה לייבש לנדא, סי' א-לד, 51MB, לבוב תרנ"ב, סי' מ-ס, 46MB, לבוב תרל"ה, טריפות, טשרנאוויץ תרנב, סי' סו-עז, 29MB, לבוב תרמ"א, דם ומליחה, תרסו, סי' פז-קיא, 1MB, לבוב תרמ"ה, בב"ח, תרסו, תערובות, טשרנאוויץ תרנב
§יד יוסף, ר' יוסף יוזפא הלוי, מונקאטש תרס"ו, על יו"ד, הלכות שחיטה-תערובות, 127 עמ', 7MB
§יד יוסף, יוסף טוביה ב"ר שמשון, ירושלים, תרפח, דיני שחיטות ובדיקות ותרתי לריעותא
§יד יוסף, יוסף יוזפא ב"ר שמואל מזאלקווא, לבוב, תרמד, על יו"ד ח"א
§י"ד למקוה, תשנד, דיני מקואות, בעיקר על "דברי חיים", 114 עמ', 4MB
§ידות נדרים - יד שאול ח"א, סי' רג-רלה, ר' יוסף שאול נתנזון, לבוב, תריא, 136 עמ', 14MB, ממקור אחר, 131 עמ', 29MB
§ידות נדרים - יד שאול ח"ב, סי' רלו-רצג, ר' יוסף שאול נתנזון, על, לבוב, תריא, 147 עמ', 35MB, ממקור אחר, 148 עמ', 17MB
§ידי כהן - שיח אברכים, דינים לאברכי כוללים וללומדי תורה, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר, 5770, 148 עמ, 2MB
§ידי כהן - שיח אברכים, דינים לאברכי כוללים וללומדי תורה, כהן, יוסף דוד, ביתר, תשעא
§ידיעון בענין המצאות חרקים במזון, שורץ, יואל בן אהרן - גולדשטיין, יצחק, ירושלים, תשנח
§יוסף אומץ, ר' יוסף יהודה ליב בן אברהם פדר, 12MB, ורשה - תרמ"ה, על הלכות מקוואות, על או"ח ועל מס' יבמות, קידושין, ושבועות, ומכתבי חידושי תורה עם גדולי ישראל
חיים יוסף, ר' יוסף גטנו, על הלכות אבלות, ירושלים תשעד
§יושר הורי, על מצוות כיבוד אב ואם, רפפורט, ישראל יוסף בן יצחק הכהן, תשעא,
§יין המשמח, ר' אריה ליב צינץ, 22MB, ורשה תרמ"ח, על שולחן ערוך יורה דעה, הלכות יין נסך, סי' קכה-קלה, [עם הפנים], עם חידושי מהר"ם א"ש (ר' מאיר אייזנשטאט), על סי' קכג-קלה
§יין המשמח, ר' אריה ליב צינץ, 22MB, ורשה תרמ"ח, על שולחן ערוך יורה דעה, הלכות יין נסך, סי' קכה-קלה, [עם הפנים], עם חידושי מהר"ם א"ש (ר' מאיר אייזנשטאט), על סי' קכג-קלה
יין המשמח, ר' שלום יהודה גראס, על יין נסך, נ"י תשס"א, 120 עמ', 833KB
§יין המשמח, הלכות יין נסך, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5761
§יין נסכים, קורח, חננאל בן פנחס, ירושלם, תשעב, הלכות יין נסך כסדר השו"ע
§ילדי קודש, ר' יוסף יהושע טויב, נוי יורק תשט"ז, 192 עמ', 4MB, תיקון ליל שמירה לפני המילה, עם הלכות, מילה ולחשים
§ילקוט גבריאל, הלכות צדקה, על יו"ד סי' רמז-רנט, יזדי, גבריאל, 5775
§ילקוט הגרשוני - יו"ד ב, ר' גרשון בן משה שטרן, מונקץ', תרסד
§ילקוט הגרשוני חלק ג, ר' גרשון בן משה שטרן, מונקץ', תרסז, על שו"ע יו"ד סי' הל' שחיטה וכיסוי הדם, 215 עמ', 35MB
§ילקוט יהושע, ראזענפעלד, יהושע הלוי, לבוב, תרצ, הלכות מילה, 56 עמ', 2MB
§ילקוט יצחק, ר' יחיאל יצחק בן אפרים פישל ברמאן, 20MB, ורשה - תרצ"ז, הלכות כיסוי הדם
§ימין משה, וינטורה, משה ב"ר יוסף, מנטובה, 5384, על יו"ד הלכות שחיטה וטרפות, 110 עמ', 2MB
§ימין משה, וינטורה, משה ב"ר יוסף, האג, 5537, על יו"ד הלכות שחיטה וטרפות, 163 עמ', 7MB
§ימין משה, וינטורה, משה ב"ר יוסף, לבוב, תרכ, הלכות שחיטה וטריפות
§ימין משה, וינטורה, משה ב"ר יוסף, אמשטרדם, 5478, דיני שחיטה ובדיקה
ימין משה, הלכות שחיטה וטריפות, תקל"ז, 20 עמ'
ימין משה, הלכות שחיטה וטריפות, תע"ט, 144 עמ'
ימין משה, הלכות שחיטה וטריפות, עם הגהות ר' יעקב קאסטרו, תר"ד
§יסודי טהרה ח"א, הלכות נדה, זעפרני, דניאל, רכסים, 5775
§יענה באש, ר' אליהו בן אברהם בן-אמוזג, ליוורנו, תרסו, איסור שריפת מתים
§יפה לבדיקה, לוין, יעקב, קראקא, תרנו, הל' טריפות הריאה
§יפה לבדיקה-חלק שני, קלייאז, מרדכי זאב ב"ר בנימין, ווילנא, תרנו, על טריפות הריאה
§יצב גבולות, אלחדיף, חיים, תרסד, גזירות לא לפגוע בקופת ר"מ בעל הנס
יקרא דחיי, הלכות ביקור חולים ואבלות, ר' חיים רבי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
§יקרא דשכבי, על כבוד קברי ישראל, שמילאוויטש, אפרים צבי, ברוקלין, 5774
§ירוץ דברו, ר' אברהם אברהם, ירושלים, מפתח לשו"ע יו"ד, 251 עמ', 16MB
§ירעות האהל, זעגאל, בנימין זבלון, קראטאשין, תרלח, הגהות על ס' אוהל יצחק בדיני שחיטות ובדיקות
§ישב אהלים, ענייני כתיבת ס"ת, בלייער, יהושע שמואל, ירושלים, 5771
§ישועות דניאל ב, דניאל יהושע גולדשמידט, מודיעין עילית, תשסט, 351 עמ', 6MB, דיני צדקה ומעשר כספים והסכם יששכר זבולון
§ישועות חיים, הלברסברג, חיים ישעיהו הכהן, ווארשא, תרמה, על יו"ד
§ישועות חיים, ר' חיים ישעי' הכהן האלברסברג, 8MB, ורשה - תרמ"ה על יו"ד הלכות בשר בחלב והלכות תערובות, הוספות על ספר חוות דעת, וחידושי דינים מלוקטים מדברי הפרי מגדים ועוד אחרונים
§ישועות כהן - יורה דעה תערובות, אדלר, יהושע השל, בני ברק, תשס
§ישועות כהן - הגעלת וטבילת כלים, אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהן, בני ברק, 5772
§ישועות כהן - מקואות חציצה טבילת כלים הגעלה נדה, אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהן, בני ברק, 5775
§כאיל תערוג - ברית מילה, , 5776
§כבוד והידור, אדלר, יצחק אליהו, אופקים, תשנד, 520 עמ', 13MB, הלכות כבוד רבו, ת"ח וזקן
§כיבוד אב ואם ומוראם, עובד, אפרים, בני ברק, תשסא
כבוד אב ואם בהלכה ובאגדה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר, ממקור אחר
§כבוד אב ואם בהלכה ובאגדה, כרמיאל, 5773
§כבוד אב ואם, ליפשיץ, אברהם דוד ב"ר הלל, ריגא, תר
כבוד אב ואם, הלכות, ולקט מאמרים על מעלתה המצוה, ר' יעקב פנחס פלדמן, ירושלים תשלט, 165 עמ', 1.5MB
§כגר כאזרח, דיני גיור, אלתר, מרדכי בן אברהם, ירושלים, 5773
כדת של תורה, אודות תיקון הניקור, נ"י תשמג, 155 עמ', 2.3MB
§כוונת הלב, ר' הילל ליכטענשטיין, ברוקלין תשט"ו, על איסור חלב נכרי, 96 עמ', 3MB, ממקור אחר
§כוכב מיעקב, על יו"ד הלכות דם ומליחה סי' סה-עח, ר' דובער עליאש, 133 עמ',7MB. מעמ' 132 - תשובה מר' אברהם תאומים
§כונן הדעת, ר' אלכסנדר סנדר בן ברוך פרידנברג, ורשה, תרנז, על יו"ד ואגדות פליאה, 13 עמ', 1MB
§כור המבחן, הרב מאיר יהושע ראזענבערג, הלכה דרך שאלה ותשובה, בשר בחלב ספרינגפילד תרצ"ב, 3 MB, מליחה, פלינפילד תרפ"ט, 4 MB, תערובות, פלינפילד תרצ"ז, 11 MB
§כור המבחן, ראזענבערג, מאיר יהושע, בילגורייא, תרצב, איסור והיתר בדרך שאלה ותשובה
§כורת הברית, ר' אליהו פוסק, 20MB, לבוב תרנ"ג, שלחן ערוך יורה דעה הלכות מילה סי' רס-רסו, והלכות יולדת בשבת, סי' של, עם הפנים והגהות הרמ"א
§כיבוד ומורא, אדלר, יצחק אליהו, ירושלים, תשמו, 188 עמ', 3MB, הלכות כיבוד אב ואם ומוראם
§כיצד להמנע מאיסור אכילת שרצים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמד
§כיתרון האור - טבלאות בהלכות מליחה, בשר בחלב, קינד, דניאל בן צבי אברהם, ירושלים, 5772
§ככם כגר, גיור בקבלת מצוות, זאיאנץ, שמואל, ניו יורק, 5773
§כל בו על אבלות, הרב יקותיאל יהודה גרינוואלד, קולומבוס, אוהיו תש"ז, 18 MB
§כל בו על אבלות-חלק שני, גרינוואלד, יקותיאל יהודה, נ"י, תשיא, שו"ת בדיני אבלות
§כל בו על אבלות-חלק שלישי-כתר כהונה, גרינוואלד, יקותיאל יהודה, נ"י, תשיב, על דיני טומאת כהן
§כל נדרי, שטסמן, יצחק אליהו, ירושלים, תשסח, דיני נדרים
§כל נדרי, קבלת נדרים ושבועות ומנהגי מצוה, הפרתם והתרתם, שאלה על הפרשת תרו"מ ועל קבלת שבת וצדקה ותענית, שטסמן, יצחק אליהו בן משה, ירושלים, 5775
§כלי מלכות, דיני טבילת כלים, ליכטנשטיין, שמואל אהרן בן יוסף יעקב, בני ברק, 5774
§כללי הגיור, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5775
§כללי הוראה, ר' ישראל מתתיהו בן נחמן זאב אוירבאך, 27MB, לבוב - תרנ"ו, עם ליקוטי רימ"א, על איסור והיתר
§כללי הוראת איסור והיתר, ווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוס, ירושלים, 5772
§כללי מקוואות, ר' צבי דב מצקין, וילנה, תרע
§כנויי נדרים, על שו"ע הלכות נדרים, קלוגר, שלמה, זולקווא, תקצ״ט, 118 עמ', 29MB
§כנסיה לשם שמים, סתהון, מנשה, ירושלים, תרלד, נגד נשים העושות כשפים, ממקור אחר
§כנסת דוד, זאהלער, דוד ב"ר משה מנחם, ירושלים, תרס, על שחיטת עופות
§כנסת הגדולה - יו"ד א, סי' א-סח, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 487 עמ', 125MB, קושטנדינה תע"ו, ממקור אחר
§כנסת הגדולה - יו"ד א, סי' א-לה, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 286 עמ', 83MB, ליוורנו תצ"ד, ממקור אחר
§כנסת הגדולה - יו"ד ב, סי' לז-סח, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 346 עמ', 100MB, ליוורנו - תע"א, ממקור אחר
§כנסת הגדולה - יו"ד ב, סי' סט-קעז, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 417 עמ', 120MB, קושטנדינה, ממקור אחר
§כנסת הגדולה - יו"ד ג, סי' סט-קיא, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 304 עמ', 79MB, שלוניקי תקנ"ו, ממקור אחר
§כנסת הגדולה - יו"ד ד, סי' קיב-קעז, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, ליוורנו - תי"ח, 327 עמ', 80MB. מעמ' 195 - על התלמוד. מעמ' 235 - דרושים תורניים. מעמ' 236 - על הרי"ף ומפרשיו. מעמ' 240 - על הרמב"ם. מעמ' 287 - על הסמ"ג, רמב"ן, רשב""א וריטב"א. מעמ' 289 - על רש"י ורמב"ן ורא"ם על התורה. מעמ' 306 - על י"ג מדות, כללי התלמוד והפוסקים, ממקור אחר
§כנפי יונה, ר' יונה בן אליהו לאנדסופר, 46MB, פרג - תקע"ב, על ש"ע יו"ד סי' א-קיא, ★ממקור אחר
כנפי יונה, ר' יונה לנדסדופר, תקע"ב, 176 עמ'
כנפי יונה, ר' יונה לנדסדופר, תקע"ב, 196 עמ'
§כנפי יונה, טיסה מעל קברים, גולדמינץ, אברהם יעקב - הלברשטט, מתתיהו, ירושלים, 5762
§כעין תער, גילוח הזקן במכונה, שילה, יואל, רכסים, 5775
§כף החיים יורה דעה חלק א, ר' יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו סופר
§כף החיים יורה דעה חלק ב, ר' יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו סופר, ירושלים, תשכז
§כף החיים יורה דעה חלק ב, ר' יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו סופר, 9MB, ירושלים - תשכ"ז
§כצרף הכסף, דרכי בירור יהדות, פרידמן שמחה, 5768, עם "ישראל לסגולתו" - פרטים היסטוריים נחוצים לבירורי יהדות, ו"שבת של מי" על הסבוטניקים
§כצרף הכסף, על דיני בירור יהדות, ר' שמחה פרידמן, עם "ישראל לסגולתו" - פרטים היסטוריים נחוצים לבירורי יהדות, ר' יגאל יהודי, עם "שבת של מי", על הסבוטניקים, קדימה, 5768
§כרם חמד חלק ב, ר' שלמה בן יוסף אליעזר פריידש, וילנה, תרכז, על יו"ד
§כרם יאה - מזוזה, גרוסמן, יעקב אריה בן אהרן יודה, בית שמש, 5774
§כרם שלמה, ר' שלמה מאזוז ירושלים, ירושלים, תשמג, על שו"ע הלכות רבית, 288 עמ', 33MB
§כרם שלמה, רבי שלמה האאס, פרעסבורג, תר"ג, יו"ד, 133 עמ', 12MB
§כרתי ופלתי, אייבשיץ, יהונתן, אלטונא, תקכג
§כרתי ופלתי, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, קארלסרוא תקכ"ג, על יו"ד
§כרתי ופלתי, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, וינה, תקעט
§כרתי ופליתי המבואר, ר' יהונתן בן נתן נטע אייבשיץ, עם ביאור מר' משה קליין, הלכות תערובות סי' צה-קג, ירושלים תשס"ג, 252 עמ', הל' תערובות, ממקור אחר, 250 עמ'
§כריתי ופליתי המבואר - נדה, משה קליין, ירושלים, תשסה
§כרתי ופלתי, ר' יהונתן בן נתן נטע אייבשיץ, 23MB, ורשה תרל"ח, 256 עמ', ממקור אחר
§כרתי ופלתי המבואר,, ר' יהונתן אייבשיטץ, הלכות נדה עם ביאור מר' מנשה קליין, 846 עמ', 45MB, ירושלים תשס"ה, ממקור אחר, ממקור אחר
כרתי ופלתי המבואר, סי' צח-קה, ביאור לר' משה קליין, ירושלים תשסג, 252 עמ', 11.5MB
כשרות הבית, ר' מן ההר שלמה
כשרות הבשר כהלכתו, שאלון ומורה דרך, נ"י תשנט, 38 עמ', 1MB. מעמ' 16 - אידיש. מעמ' 25 - אנגלית
§כשרות הדגים, ועד הכשרות שע"י בד"ץ העדה החרדית, ירושלים, תשעא
§כשרות המזון - מדריך להלכות בשר בחלב, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמט
§כשרות המזון - מדריך להלכות דם, מליחת בשר והכשרתו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנה
§כשרות המזון - מדריך להלכות ערלה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמג
§כשרות המזון - מדריך להלכות תולעים, ברנט, ישראל, ירושלים, תשמא
כשרות המטבח, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר, ממקור אחר
§כשרות המטבח, תשסו
§כשרות המטבח בהלכה ובאגדה, כרמיאל, 5772
§כשרות המשקאות, אדרעי, עמרם, ירושלים, תשסח
§כתבו לכם - מצות כתיבת ספר תורה, שמואל אהרן ליכטנשטיין, בני ברק, תשעג
§כתוב זאת זכרון בספר, ר' מרדכי שרגא פייבל בן יעקב קופל בורנשטיין, קרקוב, תרמו, איסור ציקוריע של גוים, 67 עמ', 1MB
§כתוב ישר, ר' יעקב זאב ברעכער , 5MB, טשערנאוויץ תש"ד, בענין שער בנשים
§כתיבה ברורה, חורוזינסקי, שמואל בן בצלאל, קרית ספר, תשעא, על יו"ד הל' ס"ת, ממקור אחר
§כתיבת סת"ם, הוראות עזר ללומדי כתיבת סת"ם, 21 עמ', 1MB
§כתיבת סת"ם בקולמוס נירוסטה, כהן, אליהו בן שמעון, אשדוד
§כתנת יוסף, אלוני (דובאוו), זלמן יוסף, דובלין, תשיט, בענייני מקואות
§לא תחנם, רוזנר, אברהם זאב, בני ברק, תשנח, איסור מתנה לגוי, שבח לגוי, מכירת קרקע לגוי, וריפוי גוי
§לא תלבש שעטנז, בגיר, תל אביב, תשסה, הלכות והנהגות בענין איסור לבישת שעטנז
§לא תסיג גבול רעך, ירושלים, תרסג, לא לקבוע קופות צדקה חוץ מקופות ר"מ בעל הנס
§לאברהם למקנה, ר' אברהם דוד ריווח, ג'רבה, תשי, 31 עמ', 3MB, דיני טרפות
§לבוש מלכות, על איסור לבישת גבר שמלת אשה, גיאת, מנחם, ירושלים, 5770
§לבוש עטרת זהב, יפה, מרדכי, פראג , שס״ט, על יו"ד
לבוש עטרת זהב, ר' מרדכי יפה, על יורה דעה, ש"פ, 296 עמ'
§לבושי שרד, אייבשיץ, דוד שלמה, צפת, תרכג, על יו"ד
§לבושי שרד, אייבשיץ, דוד שלמה, ווארשא, יו"ד, 500 עמ', 135MB
§לבנון נטע, ר' נתן נטע בן משה דוד הלוי לאנדא, 32MB, פודגורזה תרס"א, הלכות נדה ומקואות, והנהגת הוראת איסור והיתר (יו"ד סי' רמב), על קיצור הנהגת הוראת או"ה מהש"ך, סעי' א
§לברור הלכה עמומה, קפלן, א א, ברלין, תקס, 17 עמ', 1MB, תדפיס מ"ישורון", בענין פינוי קבר ותבוסתו
§לדוד אמת, דיני סת"ם, החיד"א, ירושלים, תרז
§להבדיל בין הטמא ובין הטהור, שווארץ, מרדכי צבי, סאיני, תרפח, נגד "טהרת הקודש" לר' ישראל דייכעס בענין בית כנסת במקום טומאה
§להבדיל בין מים למים, ירושלים, תשמט, 55 עמ', 2MB, בענין מקוה ע"ג מקוה
§לווית חן, פרידמאן,אהרן צבי ב"ר יעקב שלום, נ"י, תרלה, על המינים המותרים והאסורים
§לועג לרש, על האיסור ללמוד תורה ולקיים מצוות בפני המת, קוק, יהודה, בני ברק, 5775, 21 עמ', 1MB
§לחם הארץ, רבי יוסף צבי הלוי, ירושלים, תש"י, דיני חלה, 263 עמ', 9MB
§לחם הפנים - סדר רחיצה גדולה, ר' משה יקותיאל קויפמן, 15MB, הנאו תע"ו, על שלחן ערוך מטור יורה דעה [עם הפנים, סי' א-קכב], קיצור מספר טורי זהב, שפתי כהן ונקודת הכסף, פני יצחק, בית הילל, ופרי חדש
§לחם הפנים, ווילהרמרשדארף, תפו, על יורה דעה, ★ממקור אחר, 144 עמ'
§לחם הפנים, קויפמן, משה יקותיאל ב״ר אביגדור כץ, פיורדא, תצח, על יו"ד
§לחם הפנים השלם על שולחן ערוך יורה דעה - ב חלקים, כץ, משה יקותיאל קופמן בן אביגדור, פיורדא, תצח, 136 עמ', 24MB
§לחם הפנים ח"ב, ר' משה יקותיאל קופמן בן אביגדור כץ, תצב, 13 עמ', 2MB, על יו"ד
לחם הפנים, על שו"ע י"ד, תק"ח
§לחם ושמלה, ר' שלמה גאנצפריד, 103MB, לבוב תרכ"א, על שלחן ערוך, יורה דעה, סי' קפג-רא, הלכות נדה טבילה ומקואות
§לחם שערים, ר' שאול בן משה, הוראדנא, תקמח, 32 עמ', 2MB, בענייני ניקור הבשר, עם צוואת המחבר
§לימודי דעה - הלכות טרפות, ר' אלעזר יעקב חיים בן ברוך יוסף פייבלזון, 53MB, בני ברק - תשכ"ב
§למודי מקואות, ר' דוד הכהן מווילנא, ירושלים, תרנג, על דיני מקואות
§למודים להועיל, דרעכסלער, אליהו, ווייטצען, תרע, על דיני הוושט
§ללקוט שושנים ה, על מאכלי גוים, בחבוט, אליהו בן יהודה, ירושלים, 5774
§ליקוט בדיני תערובות, בויאר, משה חיים בן יואל יהודה, בני ברק, תשסז
§לקוטי דב"ש, הרב דוד שו"ב בכרך, ירושלים תרע"א, שו"ת בדיני שחיטה ובדיקה, 32 עמ', 1MB, ממקור אחר, 32 עמ', 972KB
§לקוטי הוראות, ר' משה בן יהושע פרידמאן, 6MB, זיטומיר תרס"ג, על יו"ד, וספר טירת כסף על פסוקי רש"י
לקוטי הוראות על יו"ד, ר' משה איש שלום, זיטאמיר תרסב, 118 עמ', 5.5MB.מעמ' 112 - שו"ת על אהע"ז וחו"מ
§לקוטי הלכות, ברונשפיגל, יום טוב נעטיל, פיעטרקוב, תרסד, על הלכות נדה
§לקוטי הלכות, ברונשפיגל, יום טוב נעטיל, לודז, תרצג, על הלכות טריפות
§לקוטי הלכות, בראנשפיגעל, יו״ט נעטיל, פיעטרקוב, תרסד, הלכות דם ביצים, מליחה, תולעים ובשר בחלב
§לקוטי הלכות, בראנשפיגעל, יו״ט נעטיל, פיעטרקוב, תרסד, הלכות תערובות
§לקוטי פנחס - פדיון הבן, ר' פנחס זעליג הכהן שאוורטץ, ברוקלין, תשסד
§לקוטי שושנים, ר' אהרן הכהן כ"ץ, 11MB, מונקץ' - תרע"ד, על הפרי מגדים, הלכות מליחה
§ליקוטי תשובות משנת יוסף - הלכות שמחות, ליברמן, יוסף, בני ברק, 5775
§לקט ההלכה - הלכות נדרים ושבועות, כהן, אלחנן, בני ברק, תשסה
§לקט ההלכה - השעטנז להלכה ולמעשה, כהן, אלחנן, בני ברק, תשסח
לקטית יצחק קיצור אהל יצחק, על יו"ד, תריח
§לראות מהרה, ר' עזריאל בן אליהו, לבוב, תקצח, 16 עמ', 1MB, בענין איסור תמונות
§לרצנכם תזבחוהו חלק א-ב, ר' ישראל אברהם אבא בן חיים זאב קריגר, פיוטרקוב, תרסט, 272 עמ', 32MB, דיני שחיטה
§מאור המילה, הלכות מילה, צוברי, מאור יצחק בן רחמים, ירושלים, 5776
§מאורי אור, ר' יצחק אייזיק בן מאיר שור, לבוב תרנ"ג, ד"צ בוסטון תש"ח, קיצור שלחן ערוך יו"ד, 321 עמ', 15MB. מעמ' 317 - הערות מר' יעקב ישראל זובער. הושמטו בדפוס הצילום תשובות "מי באר" שנספחו במהדורת לבוב
§מאירת עינים, רבי מרדכי זאב איטינגא-רבי יוסף שאול נאטנזאהן, ווילנא, תקצ"ט, על הלכות בדיקת הריאה
§מאירת עינים, ר' מרדכי זאב בן יצחק אהרן הלוי איטינגא, 15MB, זולקוה - תר"ב, על בדיקת הריאה
§מאכל כשר, סונונזאהן, י.י., ירושלים, תרצו, על הפסוקים בענין מאכלות אסורים, 16 עמ', 1MB
§מאמר אסתר, הערות בהלכות איסור והיתר, אביב, ניר, ירושלים, 5763, 69 עמ'
§מאמר כסא אליהו הנביא, רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות, ירושלים, תשכ"ג, על ברית מילה ושלום זכר וואכטנאכט, ועל אליהו הנביא, 137 עמ', 8MB
§מאמר מרדכי, ר' ברוך מרדכי בן משה אליעזר קופמאן, 5MB, ברדיטשוב - תרס"ו, על שו"ע יורה דעה סי' א-פא ועל הלכות נדה ומקואות
§מאמר מרדכי ח"א - בשר בחלב ותערובת, קארנמעהל, מרדכי - קארנמעהל, נחום צבי בן מרדכי, בני ברק, 5773
§מבא שערים א, דיני ריבית, רייסנר, מתתיהו בר"א, בני ברק, 5775
§מבא שערים ב, רייסנר, מתתיהו בר"א, בני ברק, 5775
§מבא שערים ג, רייסנר, מתתיהו בר"א, בני ברק, 5775
§מבא שערים ד, בדיני ריבית, רייסנר, מתתיהו בן אברהם, בני ברק, 5769
§מבשר צדק, קאראטקין, שבתי ב"ר ישראל מפאלאצק, ווילנא, תרעג, על יו"ד הלכות מליחה
§מגד חדש - בשר וחלב, שובקס, חיים דוד - בינעטה, שלמה בן טוביה, ירושלים, 5770
§מגד חדש - תערובות, שובקס, חיים דוד - בינעטה, שלמה בן טוביה, ירושלים, 5773
§מגד שמים חלק א, ר' משה מרדכי בן עקיבא אפרים שטגר, 67MB, קרקוב תרמ"ט, על פרי מגדים יורה דעה עד סי' קי
§מגד שמים מהדורא תניינא, רבי משה מרדכי שטעגר, תל אביב, תשמ"ח,על פרי מגדים על יו"ד, 203 עמ', 15MB
§מגד שמים, דרקסלר, ירושלים, תשסג, הל' ריבית
§מגדים חדשים, ר' בנימין שמואל זלווינסקי, 13MB, ברדיטשוב תרנ"ב, על יורה דעה חלק ראשון
§מגדים חדשים, זעליוואנסקי, בנימין שמואל, ברדיטשוב, תרסב, על יו"ד הל' נדה והל' מקואות
§מגדים חדשים, זעליוואנסקי, בנימין שמואל, ברדיטשוב, תרעד, 69 עמ', 6MB, על יו"ד
§מגדים חדשים על פרי מגדים - תערובות ח"א, תאומים, יוסף בן מאיר - גוטליב, נתן בן יוסף, ירושלים, 5760
§מגדים חדשים על פרי מגדים - תערובות ח"ב, תאומים, יוסף בן מאיר - גוטליב, נתן בן יוסף, ירושלים, 5760
§מגדנות מהרי"ל, פרנקל, יעקב אריה, שאמלויא, תרפז, 196 עמ', 29MB, על דיני ושט וטריפות הריאה
§מגילת ספר על הלכות בשר בחלב ותערובות, ירושלים, תשסג
§מגיני זהב, ר' יואל בן גד, פרג, ת"פ, 52 עמ', 6MB, תירוצים על קושיות נקודות הכסף על ט"ז, ממקור אחר, 53 עמ', 3MB
§מגן אבות - יורה דעה, לבהר, מרדכי עקיבא אריה, ירושלים, תשעא, מנהגי מרוקו
§מדריך הכשרות - שארית ישראל - לחג הפסח ולכל ימות השנה - תשנה, בדץ שארית ישראל, בני ברק, תשנה
§מדריך הכשרות - שארית ישראל - לחג הפסח ולכל ימות השנה - תשנז, בדץ שארית ישראל, בני ברק, תשנז
§מדריך הכשרות - שארית ישראל - לחג הפסח ולכל ימות השנה - תשנט, בדץ שארית ישראל, בני ברק, תשנט
§מדריך הכשרות - קונטרס א - אדר ניסן תשלד, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5734
§מדריך הכשרות - קונטרס ב - אייר סיון תשלד, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5734
§מדריך הכשרות - קונטרס ג - תמז אב תשלד, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5734
§מדריך הכשרות - קונטרס ז - אדר ניסן תשלה, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5734
§מדריך לכשרות - קונטרס ד - אלול תשרי תשלד-ה, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5735
§מדריך לכשרות - קונטרס ה - חשון כסלו תשלה, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5735
§מדריך לכשרות - קונטרס ו - טבת שבט תשלה, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5735
§מדריך לכשרות - קונטרס ח - אייר סיון תשלה, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5735
§מדריך לכשרות - קונטרס ט - תמוז אב תשלה, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5735
§מדריך לכשרות - קונטרס י - אלול תשרי תשלה-ו, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5736
§מדריך לכשרות - קונטרס יא - מר חשוון כסלו תשלו, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5736
§מדריך לכשרות - קונטרס יב - טבת שבט תשלו, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5736
§מדריך לכשרות - קונטרס יג - אדר ניסן תשלו, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5736
§מדריך לכשרות - קונטרס יד - אלול תשרי תשלז, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5737
§מדריך לכשרות - קונטרס טו - מר חשוון כסלו תשלז, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5737
§מדריך לכשרות - קונטרס טז - טבת שבט תשלז, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5737
§מדריך לכשרות - קונטרס יז יח - אדר ניסן תשלו, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5736
§מדריך לכשרות - קונטרס יט - אייר סיון תשלו, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5736
§מדריך לכשרות - קונטרס כ - תמוז אב תשלז, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5737
§מדריך לכשרות - קונטרס כא - תשרי חשון תשלח, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5738
§מדריך לכשרות - קונטרס כב - כסלו טבת תשלח, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5738
§מדריך לכשרות - קונטרס כה - סיון תמוז תשלח, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5738
§מדריך לכשרות - קונטרס כו - שבט אדר תשלט, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5739
§מדריך לכשרות - קונטרס כז - ניסן אייר תשלט, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5739
§מדריך לכשרות - קונטרס כח - סיון תמוז תשלט, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5739
§מדריך לכשרות - קונטרס ל - כסלו תשמ, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5740
§מדריך לכשרות ולחיזוק הדת - קונטרס לא - אדר ניסן תשמג, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5743
§מדריך לכשרות ולחיזוק הדת - קונטרס לב - אייר סיון תשמג, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5743
§מדריך לכשרות ולחיזוק הדת - קונטרס לה - חשון כסלו תשדם, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5744
§מדריך לכשרות ולחיזוק הדת - קונטרס לו - תמוז אב תשמה, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5745
§מדריך לכשרות ולחיזוק הדת - קונטרס לח - תשרי חשון תשמז, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5747
§מדריך לכשרות ולחיזוק הדת - קונטרס לט - כסלו טבת תשמז, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5747
§מדריך לכשרות ולחיזוק הדת - קונטרס מ - אדר ניסן תשנח, שטרן, משה - גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5758
§מדריך הכשרות עדה החרדית - לימות השנה תשע"ז, בית דין צדק העדה החרדית (ירושלים). ועד הכשרות, ירושלים, 5777
§מדריך הכשרות עדה החרדית - לפסח תשע"ז, בית דין צדק העדה החרדית (ירושלים). ועד הכשרות, ירושלים, 5777
§מדריך לגר, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנ, 106 עמ', 13MB, דיני גיור וגרים, ובמחשבה
§מדריך לכשרות המזון, אדרעי, עמרם, ירושלים, תשנט
§מדרכי הטוהר - על שו"ע - הלכות טהרה - סימן קפ"ג-ר, מרדכי ווייס, ברוקלין, 5777
§מהר"ם בנעט - דברי מרדכי, על יו"ד הל' בשר בחלב ותערובות, ר' מרדכי בן אברהם ביהא בנט, פקש, תרסו, עם "בית אברהם" - חידושים מר' אברהם יונגרייז, 182 עמ', 9MB, ממקור אחר, 181 עמ', 17MB
§מועד כל חי, ר' יוסף בן נפתלי הכהן שווארץ, קלינורדין, תרפה, 44 עמ', 2MB, דיני יאהרצייט
§מורה דרך למוהלים, לענסקי, דר"מ, ווארשא, תרצא
§מורה לזובחים, באמבערגער, יצחק דוב הלוי, פירטה, תרכג, הלכות שחיטה ובדיקה
§מורה לזובחים, במברגר, יצחק דוב הלוי, פפד"מ, תרכד, הלכות שחיטה ובדיקה
§מורשת משה, רוזנפלד, חיים מאיר אהרן הלוי, ירושלים, תשכא, דיני טריפות
§מזבח חדש, ר' דוד אלכסנדר, 19MB, ברעסלויא תרי"ט, על דיני חדש בזמן הזה
§מזוזה ומעקה, קניבסקי,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל, בני ברק, תשנד
§מזוזות ביתך, סנדר, מאיר, ירושלים, תשעא, הלכות מזוזה
§מזוזות ביתך, פישר, אברהם בן ציון בן אפרים פישל, אלעד, תשע
§מזוזות ביתך, האם מקיים מצוה בכל רגע שמזוזה בפתחו, קוק, יהודה, בני ברק, 5775
§מזוזות השער, רוזנטל, אליהו יהודה, ירושלים, תשע, 47 עמ', 2MB, על דיני מזוזה - מקום קביעתה ואופן קביעתה
§מזוזות מלכים, ר' שלמה בן יוסף גאנצפריד, 22MB, קלינורדין תרצ"ה
§מזכרת מרדכי, ר' מרדכי [המכונה מאטיל] פרידמאן , 20MB, ווארשא תרס"ד על הל' שחיטה וטריפות
§מזכרת מרדכי, ר' מרדכי בן יצחק פרידמאן, 51MB, ורשה תרס"ד, על הלכות שחיטות וטריפות, ובסוף הספר: דרישת מרדכי - פלפולים בסוגיות התלמוד
§מזכרת משה, לוין, נחום כהן, ירושלים, תשכ, הלכות מליחה וטריפות
§מזמור לדוד, ר' דוד בן יעקב פארדו, 14MB, ליוורנו תקע"ח, על ספר פירות גינוסר [שלחן ערוך יורה דעה, עם הפנים, עם פרי חדש לר' חזקיה די-סילוה ופרי תאר לר' חיים אבן-עטר]
§מזקנים אתבונן, ר' בן ציון כץ, ווארשא, תרנד, 106 עמ', 5MB, בירורים בדיני טריפות
§מזרח שמ"ש, ר' שלום בן מימון משאש, כזבלנכה, תשכ"ב, על יו"ד סי' סט-קלא, 249 עמ', 15MB, ד"צ ירושלים תשמז, עם תוספת
§מזרע ישראל, בענייני גיור, ר' חיים אמסלם, ירושלים, 5771
מחאה על עלבונה של תורה ח"א, נגד הזיופים בקובץ פרי תמרים יא, בענין תורת הניקור, תשמד, 63 עמ', 970KB. עמ' לח-סז מצולמים פעמיים, ועמ' א-לז חסרים
§מחזיק ברכה - יו"ד, ר' חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה אזולאי, 56MB, שלוניקי - תקע"ב
§מחצית השקל, קעלין, שמואל הלוי, מונקאטש, תרסא, הלכות שחיטה
§מחצית השקל על הלכות מליחה, קעלין, שמואל הלוי, לבוב, תרכ
§מחצית השקל על הלכות נדה, קעלין, שמואל הלוי, לבוב, תרכ
§מחצית השקל, קעלין, שמואל הלוי, מונקאטש, תרסו, על יו"ד סי' סט-קיב, 53 עמ', 9MB
מטבעות יהודיים ודין "לא תעשה לך פסל", צוקרמן ידידיה, עבודת סיום לקורס ארכיאולוגיה והלכה
§מטה ראובן, ר' ראובן חיים בן צבי דוב קליין, 17MB, תרצ"ח ורנוב, חידושי הלכות ושאלות ותשובות על ש"ע יורה דעה סי' א-רסו
§מטה ראובן, ר' ראובן חיים בן צבי דוב קליין, 15MB, ורנוב תרצ"ח
§מי דעת, פישר, אברהם בן ציון בן אפרים פישל, אלעד, תשעא, הלכות מקואות
§מי דעת ב, פישר, אברהם בן ציון בן אפרים פישל, אלעד, תשעא, הלכות מקואות, ממקור אחר
§מי דעת, נחומי, פנחס בן מרדכי, ירושלים, תשסז, דיני וסתות
§מי הדעת - תולעים בדגים, גארליק, חיים צבי בן ברוך שמואל הכהן, לייקווד, 5772
§מי השילוח, ר' שמחה יואל הכהן רובינשטיין, 8MB, לבוב תר"ט, על הל' מקואות
§מי השילוח, ר' שמחה יואל בן ישעיהו הכהן רובינשטיין, 3MB, לבוב תר"ט
§מי השילוח - מקואות, ר' שמחה יואל כהן, לבוב, תריט
§מי טהרה, ר' יצחק בן אליעזר ליפמאן היילפרין, 7MB, ורשה תרמ"ד, על הלכות נדה
§מי כמוכה בהלכה, פיוט המקיף את הלכות טריפות, ההדיר חיים בראדי, ברלין, תרצז, 6 עמ', 232KB, הדפסה מספר היובל ליעקב פריימאן
§מי מעין, ר' יצחק בן משה מונדרוביץ, ניו יורק, תשכה,268 עמ', 13MB, על הלכות מקואות
§מי מרום, טעלעשעווסקי, לוי יצחק, ווארשא, תרסט, דיני מקוואות
§מי שלמה, בענין מקואות, פאללאק, שלמה אלכסנדר בן שמואל, לייקווד, 5769
§מי ששון, גאראדענסקי, יעקב מאיר, ווארשא, תרנד, על הלכות טריפות והלכות שונות
§מילה שלמה, ברית מילה כהלכתה, שלמה שוחט, ירושלים, 5772
§מילי דמילה, בעניני מלה ופדיון הבן, קוק, יהודה, בני ברק, 5775
§מים זכים, ר' יצחק יוסף בן-ציון וויינקופ, אמשטרדם, תרמד,14 עמ', 498KB, שאלה ותשובה בדיני מקוה
§מים חיים, שאטלאנד, חיים צבי, על דיני שחיטה
§מים חיים, ר' חיים מרדכי ברונרוטה, 1MB, פיעטרקוב תר"צ על, הל' מקואות
§מים טהורים, על יו"ד סי' קצח, הלכות חציצה, אלתר שווארטץ ו דוד ווייס, Lakewood, 5774
§מים טהורים, ווייסבלאט, מנחם נחום ב"ר יעקב, ברדיטשוב, תרסו, דיני מקוה, 38 עמ', 2MB
§מים טהורים, ר' ישראל מאיר בן אריה זאב כהן, עם ביאורים מר' יצחק מאיר הלוי - "מקור הטהרה", "כתם פז", על טהרת נדה וטבילת כלים, 86 עמ', 3MB
§מים טהורים, רבי יצחק מאיר ברבי אברהם הלוי, לודז, תרצ"ה, על טהרת נדה וטבילת כלים
§מים טהורים - חציצה, אלתר יהודה אריה שווארטץ, דוד ווייס, ליקווד, 5774
§מים טהורים - כתמים, שווארטץ, אלתר יהודה בן מנשה חיים - ווייס, דוד בן ישראל שמואל, לייקווד, 5776
§מים עמוקים, ר' רפאל בן משה מרדכי הלוי צימטבוים, 18MB, מונקץ' תרע"ד, על הלכות מקואות, פעמוני זהב על טורי זהב, ומנחת כהן על הש"ך
§מים רבים - ציץ זהב - פיתוחי חותם, ר' אליעזר דון-יחייא, צ'רנוביץ, תרמג, 163 עמ', 12MB, על יו"ד סי' א-קי
§מכבדו במותו, כהן, אלחנן, בני ברק, תשעא, דיני כבוד הורים אחרי פטירתם, עם הערות נחוצות לש"צ
§מכבדי אכבד, דדון, כפיר ברוך מברך, ירושלים, תשסג, 169 עמ', 4MB, בענין כבוד ספרים
§מכלכל חיים, מאליק, חיים יצחק, סאטמאר, תרצד, על הלכות מליחה
§מכשירי מילה, שמאע, אליהו ב"ר יוסף הלוי, ליוורנו, 5553, הלכות מילה, 172 עמ', 4MB
§מל ולא פרע, ר' מנשה קליין, 8MB, ניו יורק תשס"ב
§מל ולא פרע, ר' מנשה קליין, 8MB, ניו יורק תשס"ב
§מל ולא פרע, ר' מנשה קליין, 8MB, ניו יורק תשס"ב
§מל ולא פרע, ר' מנשה קליין, 8MB, ניו יורק תשס"ב
§מלאכת הקדש, רבי אלעזר פלעקליש, פראג, תקע"ב, על קדושת שמות ה', עם הספדים
§מלאכת הקודש, ר' אברהם יעקב קאפלאוויטץ, ניו יורק, תשח, תולדות השחיטה והבדיקה בניו יורק, 118 עמ', 3MB. מעמ' 74 - על יהדות אמריקה בכלל, "על שתי הסעיפים". מעמ' 86 - מאמרים על קשיות עורף.
§מלבושי טהרה, ר' דוד צבי בן חיים אוורבאך, 19MB, עם באר מים חיים, ורשה תרכ"ב, ביאורים וחידושי הלכות נדה ומקואות
§מלבושי מרדכי, רבי מרדכי ברבי חיים לוי יצחק, ברדיטשוב, תר"ס, על יו"ד הלכות ספר תורה, 47 עמ', 3MB
§מלואים למשה, ראבין, משה יצחק ב"ר שלמה, ווילנא, תרסט, 97 עמ', 13MB, על "שמלה חדשה" הלכו טריפות הריאה
§מן השרש תשס"ז, אפרתי, יוסף יקותיאל בן שמעון - כשרות למהדרין - חקלאות על פי התורה, ירושלים, 5767
§מן השרש תשס"ט, אפרתי, יוסף יקותיאל בן שמעון - כשרות למהדרין - חקלאות על פי התורה, ירושלים, 5769
§מנהגי הברית, ר' דוד דוב מייזליש, 1MB, ניו יורק תשנ"ג
§מנוחת שלום, ר' דוד שלמה בן יצחק סלושץ, ירושלים, תרסד, 20 עמ', 1MB, בעניין פינוי קבר, ממקור אחר
מנוחת שלום, חשיבות ההקפדה על מאכלות אסורות, ודרכים להיזהר בהם, ר' שלום יהודה גרוס, נ"י תשלח, 110 עמ', 1MB
מנוחת שלום, חשיבות ההקפדה על מאכלות אסורות, ודרכים להיזהר בהם, ר' שלום יהודה גרוס, נ"י תשמח, 99 עמ', נפש ישעיה ח"ז, 1.5MB
§מנוחת שלום, על מאכלות אסורות, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5748
§מנחה בלולה, איילנבורג, יעקב, אופנבך, 5489, 124 עמ', 6MB, על יו"ד
§מנחם אבלים, ר' מנחם בן שמעון מרדכי, אזמיר, תרם, 184 עמ', 7MB, דיני אבלות
§מנחם משיב נפשי - הלכות פדיון הבן, וילהלם, מרדכי דובער , ברוקלין, 5769
§מנחת אהרן, ר' אהרן ב"ר אלחנן מריגא, קניגסברג ?, תרי, 252 עמ', 6MB, דיני שחיטות וטריפות
§מנחת אליהו, ר' אליהו ב"ר משה צבי פוסק, תרפה, 12 עמ', 533KB, דיני סכין של שחיטה
§מנחת אלחנן, טריפות, גרינבלט, אלחנן שמואל, ירושלים, 5772
§מנחת אלימלך על הלכות בשר בחלב, אללעך, אלימלך, ירושלים, 5772
§מנחת הזבח, ר' משה אהרן ב״ר יצחק הכהן, ווארשא, תריח, דיני שחיטה, בהדיקה, טריפות, ותרתי לריעותא
§מנחת הזבח, רבי משה אהרן ברבי יצחק, ווארשא, תרמ"ה, הלכות שחיטה וטריפות
—§תיקוני שלמה, ר' ישראל שלמה זלמן אהרן ב"ר יצחק אייזיק, ווארשא, תרל, 18 עמ', 1MB, תיקונים לס' מנחת הזבח על בדיקות. מעמ' 17 - תיקונים לס' בית אברהם על הל' בדיקות
§מנחת זאב, הלכות בשר וחלב ותערובות, גרינשפן, דב בן מרדכי מנחם, רכסים, 5772
§מנחת חיים - יורה דעה, רוט, אליעזר בן חיים דב, בני ברק, תשסז
§מנחת יהודא, ר' יהודה ליב בן יששכר דוב אופנהיים, 4MB, הומבורג תצ"ו, על טור וש"ע יו"ד, ממקור אחר, 30 עמ', 5MB, ממקור אחר, ממקור אחר, 22 עמ', 6MB, ממקור אחר
§מנחת יהודה חלק ב - יבין דעת, ר' יהודה ליב בן יוסף הלוי, פיוטרקוב, תרצב, שו"ת על יו"ד, 359 עמ', 42MB. מעמ'342 - "קול יעקב" - הספדים
§מנחת יהודה מהדו"ת, הירשפלד, יהודה אריה ב"ר ברוך, ירושלים, תרסב, הערות נחוצות בענייני יו"ד, 33 עמ', 1MB,
§מנחת יוסף, ר' חיים יוסף אריה פרגר, ווארשא, תרסד, 263 עמ', 48MB, הל' שחיטה וטריפות, ממקור אחר
§מנחת יצחק - שמלה חדשה, ר' אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן שור, 89MB, לובלין - תרצ"ח, דיני טרפות הריאה, וקצת דינים משאר טרפות השכיחים
§מנחת ישכר - חלק ראשון, גאלדראט, ישכר בער, פיעטרקוב, תרסח, 69 עמ', 12MB, דיני שחיטה
§מנחת ישכר - חלק שני, גאלדראט, ישכר בער, פיעטרקוב, תרסח, 102 עמ', 18MB, הלכות טריפות
§מנחת ישכר - חלק שלישי, גאלדראט, ישכר בער, פיעטרקוב, תרסח, 37 עמ', 6MB, הלכות טריפות הריאה, תרתי לריעותא
§מנחת לחם עני, מייזליש, חנניא ליפא, קליינווארדיין, תרצח, בדין שוחט שמשיג גבול
§מנחת מרדכי, ר' מרדכי בן עזר שרייבמאן, סאיני, תרצה, על הלכות שחיטות וטריפות, 60 עמ', 2MB
§מנחת מרדכי, שרייבמן, מרדכי ב"ר עזרא, תל אביב, תשז, על יו"ד ח"א
§מנחת מרדכי, שרייבמן, מרדכי ב"ר עזרא, תל אביב, תשיז, על יו"ד סי' סא-פז
§מנחת ערב, עידאן, מכלוף, ג'רבה, תשיא, על הלכות תערובות
§מנחת פרי - איסור והיתר, רוטנברג, ישעיהו פנחס בן אליעזר שרגא, ירושלים
§מנחת פרי - הלכות נדה, רוטנברג, ישעיהו פנחס בן אליעזר שרגא, ירושלים, 5767
§מנחת פתים, ר' מאיר בן אהרן יהודה אראק, 32MB, מונקץ' תרנ"ח, חידושים ושו"ת על שו"ע יורה דעה
§מנחת שמעון - ערבות בריבית, מן שמעון, בית שמש, 5774
§מסגרת השלחן, ר' מנחם עזריה מאיר קאסטילנובו , 27MB, ליוורנו ת"ר על שלחן ערוך יורה דעה
§מסגרת השלחן, ר' מנחם חיים עזריה מאיר בן אליהו קאסטלנובו, 35MB, ליוורנו - ת"ר, על יורה דעה, וסדר הגט והחליצה
מסורת הניקור, דיני ניקור, לונדון תשמו, 244 עמ', 4.1MB. בראשו - "הלכות ניקור למהר"ץ", ו"סדר הניקור בקצרה" למהר"י סורזינה כץ, עם מפתח מקורות ומפתח נושאים
מסורת השחיטה והניקור התימני - כולל תמונות צבעוניות, ר' יצחק רצאבי
§מסורת צורת האותיות, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשנה
§מסך הפתח, ר' חיים פנחס לוריא, פיעטרקוב, תרעא, על הלכות מליחה
§מעדני אשר ח"א הלכות איסור והיתר, לונצר, אשר צבי, ירושלם, תשנט
§מעדני אשר ח"ד הלכות נדה, לונצר, אשר צבי, ירושלם, תשע
§מעדני אשר - מזוזה, מעקה ושילוח הקן, לונצר, אשר צבי, ירושלים, 5774
§מעדני השולחן - שחיטה א-ט, רבינוביץ, לוי הכהן בן גמליאל, ירושלים, 5772
§מעיין הטהרה, הלכות נדה - פרישה סמוך לווסת, קוריץ, מנחם בן יהושע, ביתר, 5767
§מעשר כספים - חלק שני, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, ירושלים, תשע
§מפני דרכי שלום, וואכמאן, שלום, ווארשא, תרצא, על מכונה לסייע למציצה במילה
§מפתח להלכות טרפות, הופנר, נפתלי, תל אביב, תשי
§מצוה תריג, עהרענרייך, חיים יהודה, ווייטצען, תרע, על מצות כתיבת ס"ת
§מצות ביקור חולים, פרבשטיין, יעקב מאיר בן דניאל, ירושלים, תשסח
§מצות ביקור חולים, רוזנר, אברהם זאב, ירושלים, תשעא
§מצות הצדקה, סנדר, מאיר, תשסט
§מצות שילוח הקן, סנדר, מאיר, תשעא
מקואות, ר' יוסף שנברגר
§מקוה טהר, על בניית מקואות, רכסים, יואל שילה,
§מקוה טהרה, ר' יקותיאל יהודא גרינוואלד, 11MB, אונגור תרצ"א, על שו"ע יורה דעה הלכות מקואות [סי' רא]
§מקוה טהרה, קויפמאן, חיים משולם הכהן, ווארשא, תרעד, הלכות מקואות, עם שו"ת מר' יוסף רוזין
§מקוה טהרה, יצחק הלוי, ירושלים, תרפח, דיני מקוה
§מקוה טהרה, על בניית מקוה, שילה, יואל, רכסים, 5775
§מקוה יהודה, רוזנברג, יהודה יודל, טאראנטא, תרפ, עשיית מקוה בכל בית ע"י מילוי מצינורות המחוברים לנהר
§מקוה ישראל, עובד, אפרים, בני ברק, תשנז, על הלכות נדה
§מקוה ישראל, ר' יהודה בן משה מסאלטארו פאנו, ונציה, שסז, 169 עמ', 9MB, בדיני מקוה, תגובה על ספר "משביח מלחמות", ממקור אחר, 185 עמ', 10MB
§מקוה ישראל, ר' יהודה בן משה מסאלטארו פאנו, ניו יורק, תשמו, 130 עמ', 7MB, בסדר חדש, נדפס בתוך ס' טהרת יום טוב
§מקוה ישראל, ר' ישראל מתתיהו בן נחמן זאב אוירבאך, לבוב, תרמז, על דיני פרישה סמוך לווסת, דיני נדה, זיווג, וייחוד, עם הערות "ליקוטי רימ"א", 65 עמ', 2MB. מעמ' 65- הגהות ברמב"ם
§מקוה ישראל, ר' צבי הירש בן מאיר גרודזנסקי, 13MB, שיקגו - תרנ"ח, על שו"ע הלכות מקואות
§מקוה ישראל, ר' ישראל חיים בן אריה ליב צבי הירש דייכס, 3MB, לידז - תרע"ב
§מקוה ישראל, ר' ישראל בן חיים חייקיל וולודורסקי, 31MB, פיוטרקוב - תרנ"ה, על הלכות מקואות. א - פתיחה לביאור הש"ע. ב - ביאור הש"ע והט"ז והש"ך. ג - ביאור המהרי"ק. ד - ביאור דין אחד בהלכות נטילת ידים, ממקור אחר
§מקוה ישראל ה', שטיינמץ, אשר, סאטמאר, דיני מקוואות ושיעורי תורה
מקוה ישראל ה', חלק ד, טהרת יו"ט, על איסור עשיית פילטר במקוה, נ"י תשס, 1.6MB
§מקוה מים א, כץ, ירמיהו, ירושלים, תשסב, דיני מקוואות
§מקוה מים ב, כץ, ירמיהו, ירושלים, תשסב
§מקוה מים ג, כץ, ירמיהו, ירושלים, תשסב
מקוה מים א, על בנין מקואות, ר' ירמיהו כץ, ירושלים תשסב, 198 עמ', 2.2MB, עם מפתח נושאים ומפתח מקורות
מקוה מים ב, 158 עמ', 1.5MB, עם מפתח נושאים ומפתח מקורות
מקוה מים ג, 276 עמ', 2.4MB, עם מפתח נושאים ומפתח מקורות
§מקומן של זבחים, הרב צבי אריה סנדרס, קליוולנד תשכ"א, הלכות שחיטה וטריפות, 444 עמודים - 18 MB
מקומן של זבחים א, דיני שחיטה, עם ביולוגיה של האברים הפנימיים, עם הערות "מקורי הזבח", ר' צבי אריה סנדרס, קליבלנד תשך, 16.8MB
§מקור ההלכה על הלכות נדה, יצחק בירך דסקל, בני ברק, 5775
§מקור חיים, צאלח, יחיא ב"ר יעקב, עדן, תרנג, הלכות שחיטות וטריפות, עם ביאור "קרבן תודה", וחידושים מספר תורת הזבח
§מקור חיים ותפארת צבי, ר' שניאור זיסקינד, 27MB, אופנבך תקנ"ח, על יורה דעה הלכות נדה
§מקור מים חיים חלק א, ר' יעקב מאיר בן חיים פאדווא, סדילקוב, תקצו, 299 עמ', 31MB, על יו"ד. מעמ' 295 - על מסכת נדה
§מקורי הנקור, דיני ניקור, ר' שלמה יעקב שליטא, ווארשא, תרצט
§מקל נועם, ר' יצחק גריסהאבער, 4MB, ווין תקנ"ט, ע"ד האיסור על הדגים שנקראו "שטירל" ו"טיק", ממקור אחר, 5MB, ממקור אחר
§מר ואהלות, ר' ישראל איסר ב"ר מרדכי איסערלין, ווילנא, תרכח, דיני טומאת אוהל לכהנים, 24 עמ', 852KB
§מראה הכתמים, שרייבר, שמעון
§מראה לדעת, ר' יואל בן אברהם משה קופמאן, ניו יורק, תרצט, 97 עמ', 3MB, דיני טריפות עם ציורים, דיניבשר וחלב, יין נסך ועוד
§מראה ריאה, ר' יונה זאב בן עקיבא הלוי האלפרט, 18MB, מונקץ תרס"ז
§מראה ריאה, ר' יונה זאב בן עקיבא הלוי האלפרט, 22MB, מונקץ' תרס"ז
§מרבה תורה, ר' אליהו פוסק , 7MB, פיעטרקוב תרס"ב, על יו"ד הל' רבית
§מרבה תורה, ר' יעקב מאיר בן חיים פאדווא, 8MB, פיוטרקוב תרס"ב, על יורה דעה הלכות רבית סי' קנט-קסא [עם הפנים והגהות הרמ"א], ובסופו שו"ת כתר מרדכי לר' מרדכי טראכטין בארג בהל' רבית
§משבית מלחמות, ר' יצחק גרשון, ויניציאה, שסו, 195 עמ', 7MB, בעניין המקוה בעיר רוויגו, ממקור אחר
§משבית מלחמות, בסדר חדש, בתוך ס' "טהרת יום טוב", ניו יורק, תשמא, 108 עמ', 6MB
§משברי ים - תערובות, ביטול ברוב, ס"ס, פיש, שמואל אהרן בן יעקב חזקיהו, בני ברק, 5772, 223 עמ',3MB
§משמרת הטהרה על הלכות נדה ח"א, קרפ, משה מרדכי, קרית ספר, תשסד
§משמרת הטהרה על הלכות נדה ח"ב, קרפ, משה מרדכי, קרית ספר, תשסח
§משמרת הכשרות תשס"ט - גל' 385-425, כולל אהל שלום צבי - יאקאב, יצחק אליעזר בן אשר, ירושלים, 5769
§משמרת שלום, ר' שלום שכנא בן מרדכי יהודה צ'רניאק, ורשה, תרצב, 292 עמ', 25 MB, על פמ"ג יו"ד ח"א, ממקור אחר, 292 עמ', 25MB
§משמרת שלום - חיים וברכה חלק א, ר' שלום שכנא בן מרדכי יהודה צ'רניאק, ורשה, תרנה, 374 עמ', 28MB, על פמ"ג על יו"ד. מעמ' 97 - חלק' ב - על יו"ד. מעמ' 293 - ח"ג - על אהע"ז.
§משנה אחד, ר' שלום שיק, נוי יורק תשט"ז, 56 עמ', 1MB, דיני ניקור,בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית, עם ציורים
§משנה התורה, פסקי הלכות בעניני כתיבת ספר תורה, מלוקט מספרי ר' מנשה קליין, ירושלים, תשנ
§משנת אברהם, ר' אברהם בן צבי יפה, 10MB, זיטומיר תרכ"ח, הלכות ספר תורה תפילין מזוזות
§משנת אליעזר, פרידמאן, אליעזר מראשאש, לובלין, תרצג, על יו"ד סי' קפח, עם קונטרס על סידור קידושין וכתובה, ודיני מקואות
§משנת המשפט - צדקה, שוורץ, ישעיה בן חיים יעקב מנחם, ביתר עילית, 5773
§משנת יהושע - ברית מילה ופדיון הבן, חילו, יהושע בן ציון, ירושלים, תשעא
§משנת יהושע - חינוך הבנים ועניני קטן, חילו, יהושע בן ציון, ירושלים, תשעא
§משנת יעבץ יו"ד, רבי יעקב בצלאל זולטי, ירושלים, תשי"ד-ל"ו, 251 עמ', 27MB
§משנת יעבץ - יורה דעה, זולטי יעקב בצלאל, תשי"ד
§משנת משה - על ענייני גרות ומזוזה, דישון, משה שניאור זלמן בן שמואל, ירושלים, 5769
§משנת רא"ם, הרב אליהו מרדכי הכהן מזאה, ניו יורק תש"ב, דיני מקואות ובאור מסכת מקואות, 22 עמודים - 1 MB
§משפט הזבח, מנחם נחום ב"ר צבי הירש הלוי סגל, פאלטאווא, תרסט, הלכות שחיטה
§משפט וצדק, ר' חיים אלחדיף, תרסד, 178 עמ', 6MB, על השימוש בכספי קופת ר"מ בעל הנס
§משפטי רבית א, מזוז, אפרים זאב בן שמואל ושי, מיכאל חנן בן שלמה, ירושלים, תשסט
§משפטי רבית ב, מזוז, אפרים זאב בן שמואל ושי, מיכאל חנן בן שלמה, ירושלים, תשסט
§משפטי תעשו - טבלאות בהלכות שמחות, קינד, דניאל בן צבי אברהם, ירושלים, 5772
§נאדר בקודש - הלכות נדה, קינד, דניאל בן צבי אברהם, ירושלים, 5772
§נגה אש, רבי אברהם אבא ב"ר זאב מרדכי שלומוביץ, ווילנה, תרנ"ו, על באר היטב ופרי חדש על יו"ד
§נועם הלכה - חלה, וינד, אלחנן בן ברוך, אשדוד, 5774
§נועם מלך, וואלך, יצחק, ירושלים, תשסז, 911 עמ', 49MB, דיני קריעה, עם קונטרס "נועם יצחק" באיסור לקרוא ע"ש אדם רשע
§נחלת יהושע - הלכות בשר בחלב, אסטנבולי, יהושע בן יוסף, ירושלים, 5768
§נחלת יהושע - טעם כעיקר, אסטנבולי, יהושע בן יוסף, ירושלים, 5759
§נחלת יהושע - עניני בליעה ופליטה, אסטנבולי, יהושע בן יוסף, ירושלים, 5762
§נחלת יהושע - הלכות תערובות ח"א, אסטנבולי, יהושע בן יוסף, ירושלים, 5769
§נחלת יהושע - הלכות תערובות ח"ב, אסטנבולי, יהושע בן יוסף, ירושלים, 5770
§נחלת שדה, בענייני ברית מילה, בן אהרן, איתי חיים בן אהרן, ירושלים, 5770
§נטעי גבריאל - הלכות אבילות - חלק א, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשס
§נטעי גבריאל - הלכות אבילות - חלק ב, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסא
§נטעי גבריאל - נטעי חנה - הלכות נדה - חלק שלישי, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסז
§נטעי גבריאל - עלית אליהו - הלכות נדה - חלק ראשון, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסה
§נטעי גבריאל - עלית אליהו - הלכות נדה - חלק שני, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסה
§נטעי גבריאל - כתיבת והכנסת ספר תורה, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשנח
ניקור חלק הפנימי, 81 עמ', 1MB
§נפש אדם, רבי משה וואלף, לעמבערג, תרנ"ו,על ספר חכמת אדם, על הלכות שחיטה
ὥנפש ישעיה, ר' שלום יהודה גרוס, על מאכלות אסורות, נ"י תשל"ג, חלק א, 457 עמ', 4.5MB, חלק ב, 83 עמ', 942KB, חלק ג - ניקור חלק הפנימי, מהדורה שניה, נ"י תשמו, 145 עמ', 1.9MB
§נפש ישעיה א, על מאכלות אסורות, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5733
§נפש ישעיה ב, על מאכלות אסורות, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5733
§נפש ישעיה ג, דיני ניקור חלב, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5746
§נקודות הכסף, כץ, שבתי ב"ר מאיר (ש"ך), פפד"א תל"ז
§נקודות הכסף, כץ, שבתי ב"ר מאיר (ש"ך), הענא, תעה, השגות על הט"ז על יו"ד
§נקודות הכסף, כץ, שבתי בן מאיר, נאווי דוואהר, תקנ
§נר למאור, ר' אברהם מתתיה, 4MB, פיוטרקוב - תרמ"ו, על הלכות שחיטה וטריפות, א - נר ישראל, חידושי דינים על סדר השמלה חדשה; ב - נר מערבי, לקוטים מהלכות אלו; ג - נר מצוה, שו"ת
§נשמת אברהם ב, אברהם, אברהם סופר בן אליהו, ירושלים, תשסז, יו"ד
§נשמת חיים, ר' שלמה בן אהרן יוסף הלוי פיינזילבר, ירושלים, תרסח, על האיסור למול תינוק שנולד במצב התעלפות
§נשמת ישראל - תפארת צבי, ר' ישראל דוד הארפענעס, נ"י תשנ"ו, 536 עמ', 19MB
§נשמת ישראל ב"ח - חיי פנחס, ר' ישראל דוד הארפענעס, ברוקלין, תשסד, 242 עמ', 7MB, הלכות אבלות
§נתון תתן - עיני מצות צדקה, שמואל דוד הכהן פריעדמאן, ברוקלין, 5768
§נתיב לחיי עולם, יצחק ב"ר מרדכי משעדליץ, ווארשא, תרפט, הדרכה לחולה עד מותו וסדר הקבורה ואיך יעשו הבנים תיקונים לאבות, ותחיית המתים
§נתיבות הכשרות ניסן 5742, ירושלים, תשמב
§נתיבות הכשרות ניסן 5744, ירושלים, תשמד
§נתיבות הכשרות ניסן 5745, ירושלים, תשמה
§נתיבות הכשרות - ידיעון קהל מחזיקי הדת בארץ ישראל ניסן 5747, ירושלים, תשמז
§נתיבות הכשרות ניסן 5749, ירושלים, תשמט
§נתיבות הכשרות - ידיעון קהל מחזיקי הדת בארץ ישראל ניסן 5750, ירושלים, תשנ
§נתיבות הכשרות ניסן 5751, ירושלים, תשנא
§נתיבות הכשרות ניסן 5752, ירושלים, תשנב
§נתיבות הכשרות - מספר 9 ניסן 5755, ירושלים, תשנה
§נתיבות הכשרות - מספר 10 ניסן 5756, ירושלים, תשנו
§נתיבות הכשרות - מספר 11 ניסן 5757, ירושלים, תשנז
§נתיבות הכשרות - מספר 12 ניסן 5758, ירושלים, תשנח
§נתיבות הכשרות - מספר 13 ניסן 5759, ירושלים, תשנט
§נתיבות הכשרות - מספר 14 ניסן 5760, ירושלים, תשס
§נתיבות הכשרות - מספר 15 ניסן 5761, ירושלים, תשסא
§נתיבות הכשרות - מספר 16 ניסן 5762, ירושלים, תשסב
§נתיבות הכשרות - מספר 17 ניסן 5763, ירושלים, תשסג
§נתיבות הכשרות - מספר 18 ניסן 5764, ירושלים, תשסד
§נתיבות הכשרות - מספר 19 ניסן 5765, ירושלים, תשסה
§נתיבות הכשרות ניסן 5769, קהל מחזיקי הדת - בעלזא, ירושלים, 5769
§נתיבות הלכה, ר' מרדכי בן אברהם דוב ליכטשטיין, ורשה, תרסח, 34 עמ', 2MB, שאלה בענין מכירת בהמה מבכרת לגוי, חלק מספר גדול
§נתיבי ים - דיני חלה, קוסובסקי שחור, ישראל מאיר בן יצחק אברהם, בני ברק, תשסה, 367 עמ', 32MB, עם קונטרס "חלת לחם" - גדרי לחם לכמה עניינים
§נתן פריו - הלכות נדה א, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני ברק, תשנב
§סדר אליהו, הרב אליהו גארדאן, ניו יורק תרצ"ב, ביאור על שו"ע יו"ד - 10 MB
§סדר אליהו, הרב אליהו גארדאן, ניו יורק תרצ"ב, ביאור על שו"ע יו"ד - 10 MB
§סדר הנקור, קראקא, שמ
§סדר הנקור, סורזינה, יעקב בן יוסף, ויניציאה, שנה
§סדר הנקור, יוסף יפה ב"ר אליעזר ליפמן סג"ל, ווילנא, תרכז
§סדר הקמת מצבה, פרידמאן, שלמה זלמן, לייקווד, 5771
§סדר פדיון הבן, הלפרין, ירחמיאל ישראל יצחק, בני ברק
§סדרי טהרה, אשכנזי, אלחנן ב"ר שמואל זנוויל, ברלין, תקלג, 224 עמ', 40MB, על שו"ע הלכות נדה ומקואות
§סדרי טהרה, אשכנזי, אלחנן ב"ר שמואל זנוויל, סדילקוב, תקצו, דיני נדה
§סדרי טהרה, ר' אלחנן בן שמואל זאנוויל אשכנזי, וינה, תרם
§סוגה בשושנים, רבי יואל יהודה ברבי משה גלבר, לבוב, תרס"ד, דיני וסתות
§סוגה בשושנים, ר' מרדכי בן אליהו מרגליות, 5MB, וילנה תרנ"ד, על שו"ע יורה דעה הלכות נדה, ושאלות ותשובות בענינים שונים
§סוגה בשושנים חלק א, ר' דוד גרינבערג, 14MB, ורשה תרע"ד, על שו"ע יור"ד הלכות נדה, לקוטי שושנים - דינים מחודשים; שושנים לדוד - ביאור רחב בכמה שיטות בש"ס
§סוגה בשושנים חלק א, ר' דוד גרינבערג, 14MB, ורשה תרע"ד, על שו"ע יור"ד הלכות נדה, לקוטי שושנים - דינים מחודשים; שושנים לדוד - ביאור רחב בכמה שיטות בש"ס
§סוגה בשושנים חלק ב, ר' דוד גרינבערג, 5MB, ורשה תרע"ד
§סוד השם, לידא, דוד בן אריה ליב, ברלין, תע
§סוד ה', לידא, דוד ב"ר אריה ליב, אמשטרדם, תקה, על מילה ופדיון הבן, 60 עמ', 2MB
§סוד ה', לידא, דוד ב"ר אריה ליב, מנטובה, 5566, דיני מילה ופדיון הבן, 54 עמ', 2MB
§סוד ה' - שרביט הזהב, ר' דוד לידא, קרית יואל, תשסב
§סולת למנחה, רישר, יעקב בן יוסף, דעסוי, תנו, מהדו"ב לס' תורת השלמים - מנחת יעקב
§סיכומי הלכות - הל' נדה וטבילה, רבינוביץ, זאב נחום בן אלחנן י.ד., בית שמש, 5773
§סימן סיבה והבדלה, כלל ופרטים בסימני בעלי חיים, צבי יהודה דרור, 861 עמ', 8MB, ממקור אחר, עפולה, 5774, 861 עמ', 8MB
סימן טוב - בדבר מעלת גידול פיאות, ר' מאיר ליאור לוי ור' אלמוג שלמה אכלופי, ירושלים תשסא, 72 עמ'
§סימני טהרת הדגים, לובין, מנחם מנדל, בני ברק, 5777
§סם חיים, בענין מכונות גילוח
§סניא דיבי, הרב אורי מוינעשטער, ניו יורק תרצ"ז, בירור בענין חלב, בצירה - 1 MB
§סניא דיבי, הרב אורי מוינעשטער, ניו יורק תרצ"ז, בירור בענין חלב, בצירה - 1 MB
§סניא דיבי, הרב אורי מוינעשטער, ניו יורק תרצ"ז, בירור בענין חלב, בצירה - 1 MB
§ספר הארוך מש״ך - חלק ראשון, שבתי בן מאיר כ״ץ, ברלין, תקכז
§ספר הארוך מש״ך, שבתי בן מאיר כ״ץ, ווין, תקסט
§ספר הארוך מש"ך [עם מנחת אהרן], רבי שבתי כ"ץ [הש"ך], בני ברק, תשמ"ט
§הארוך מש"ך [עם מנחת אהרן], רבי שבתי כ"ץ [הש"ך], בני ברק, תשמ"ט
§ספר הברית, ר' יעקב איסקאלסקי, ניו יורק תרע"ה, 22 עמ', 2MB, תקנות בענייני מילה.מעמ' 6 - באידיש. מעמ' 15 - באנגלית
§ספר החידות, ר' יצחק יעקב גארדאן, בריג'פורט תרפ"ד, 14עמ', 442KB, שאלות "היכי תמצא" בדיני שחיטות ובדיקות
§ספר החידות, בדיני שחיטה ובדיקות, עם פתרונות, גורדון, יצחק יעקב, בודאפעשט, תרפד
ספר החיים, דיני אבלות, ר'שמעון פרקפורט, אמשטרדם תע"ו, 80.3MB, 280 עמ'
§ספר החיים ח"א, זולצבאך, תקנא, דיני שמחות, תפלות לחולה ולגוסס, ולבית האבל, ותפלות מתוך "מענה לשון" לבית הקברות. ≡ממקור אחר, 74.3MB, 262 עמ'
§ספר המדע, לר' שמעון קרומנוי, על הלכות ריבית, עם כרתי ופלתי, לר' יונתן אייבשיץ, פראג, תקעא, ממקור אחר, 52 עמ', 3MB, ממקור אחר, Ξממקור אחר, ★ממקור אחר, 50 עמ'
§ספר המדע, ר' יהונתן בן נתן נטע אייבשיץ, ורשה, תרכה, על הלכות ריבית, עם "הגהות מרדכי" לר' חיים מרדכי מפלאצק
§ספר המזוזה, "אור המצות" - טעמי המצוות ובמיוחד טעם מצוות מזוזה, "קונטרס ההלכה" - דיני מזוזה, ר' שמריהו ליב בן דוב בר הלוי הורוויץ, ניו יורק, תרפה, 234 עמ', 9MB, ממקור אחר, 7 MB
§ספר הנקור, אלטמאן, שלמה, ווארשא, 5697, ὥממקור אחר, 68 עמ', 1.4MB
ספר הניקור הפנים - הקדמי, ר' מרדכי גבריאל מלאכי, ב"ב תשמה, 200 עמ', 4.8MB
§ספר הציד, מנדלסון, יעקב בן ציון ב"ר מנחם הכהן, ליעדז, תרסד, הלכות כיסוי הדם
§ספר התשובות בהלכות ריבית, וינד, פנחס בן אליעזר, ירושלים, 5774
§ספר זכרון, לערנער, משה יהודה ב"ר שמשון אליעזר, ווארשא, תרמו, 46 עמ', 3MB, על הלכות טריפות
§ספר זכרון, לערנער, משה יהודה ב"ר שמשון אליעזר, ווארשא, תרמח, 28 עמ', 1MB, הלכות שחיטה, טריפות הריאה וניקור
§ספר זכרון, לערנער, משה יהודה ב"ר שמשון אליעזר, ווארשא, תרמט, 22 עמ', 1MB, על יו"ד מסי' קיב עד הסוף
ספר תורה המנוקד, דין ס"ת שנעשה בו רישום ע"י מסמר, ר' יצחק רצאבי
§עבודת אהרן, ר' אהרן משה ב"ר צבי הירש, פיורדא, 5508, הלכות שחיטה ובדיקה
§עדות נאמנה, קובץ תשובות ומאירים על המאבק על השחיטה באירופה, עם קונטרס על השחיטה וטצער בעלי חיים מבחינה רפואית, עורך: רבי אליהו מונק, ירושלים, תשל"ה, 357 עמ', 14MB
§עומק הפשט - ריבית ועיסקא, 5776
§עומק הרבית - ברית פנחס, בדיני ריבית, וינד, פנחס בן אלעזר, ירושלים, תשסט, 347 עמ', 13MB
§עומקא דדינא, פלאטקין, אברהם ב"ר שניאור זלמן, ווארשא, תרעד, חידושי הלכות נדה
§עזוב תעזוב, בענין צער בעלי חיים, קוק, יהודה, בני ברק, 5775
§עטרת זקנים, לבוביץ, אפרים ישראל דוד, ריוורדיל, נוא יארק, תשסח, 148 עמ', 7MB, הלכות והנהגות ביחס נכדים לסבם
§עטרת חן, טכורש, אלכסנדר סנדר גדליהו, ווארשא, תרנג, על דיני טריפות הריאה
§עטרת חן, טכורש, אלכסנדר סנדר גדליהו, פיעטרקוב, תרסה, על הלכות שחיטה
§עטרת פז, ר' שבתי בן שמואל זאב דוידסון, תל אביב, תשה, הלכות מילה ופדיון הבן
§עטרת צבי - בית לחם יהודא, ר' צבי הירש בהמפורסם... ר' עזריאל מווילנא, 21MB, פולנאה - תקס"ד, על שולחן ערוך יורה דיעה
§עטרת שלמה, ר' יעקב בן שלמה גלייוויץ, 8MB, ברנו - תקמ"ח, עם ספר יקרא דחיה, וספר אז תשמח, ענינים בש"ע י"ד,122 עמ'
§עטרת שמואל - על מצות כיבוד אב ואם, בני ברק,
§עיונים בהלכות שחיטה - בענייני שחיטה ובן פקועה, שטיינברגר, נחמיה צבי בן ישעיה, ירושלים, 5774
§עיטור ביכורי קציר, ר' יצחק מנורצי, פסק דין על שוחט, ויניציאה, 5475
§עיין ר"ש על ביאור הגר"א יו"ד סי' רא הל' מקואות, פכמן, שלמה זלמן בן יצחק, תשע
§עין המים, ר' רפאל יעקב בן אברהם מנשה, 4MB, שלוניקי - תרי"ח, על שולחן ערוך יורה דעה, ודרושים
§עין ישראל, ר' ישראל חיים דייכעס, ליעדז, תרעב, 19 עמ', 1MB, תשובה בענייני מקוואות, עם הדרן לסיום הש"ס והשו"ע
§עין רואה, לוין, יעקב שו"ב בסאדאגארא, טשרנוביץ, תרנ, דיני טריפות הריאה
§עין תרשיש חלק ב, ר' יהושע זליג בן ישעיה בינוש הלוי תרשיש, ירושלים, 81 עמ', 7MB, על יו"ד סי' א-קה. מעמ' 73 - דרושים מבן המחבר
§עיני הכהן, ר' אברהם בן יצחק חי הכהן יצחקי, ליוורנו, תרכה, הלכות טרפות
§עיני נסים, הלכות שחיטה וטריפות, עזראן, נסים יהודה, אטלאנטא, 5776, 113 עמ', 3MB
§עיקרי הד"ט - ב, טירני, דניאל בן משה דוד, פירינצי, תקסו, 256 עמ', 21MB, יו"ד
§על דבר שרפת המתים, ויסמן, אשר שמחה, לעמבערג, תרל"ח, 21 עמ', 1MB, על מצוות קבורה
§עלבונה של תורה, בדיני ניקור, נגד האמור בקובץ פרי תמרים חנוכה תשמ"ג, 5744
§עלי זבח, על דיני ייהרג ואל יעבור, ועל הוצאת ממון למצוות, קורח, חננאל בן פנחס, ירושלים, 5768
§עמק אברהם, ר' אברהם ירחמיאל בראמבערג, 4MB, בילגורייא תרע"ב, על הל' שחיטה
§עמק ברכה, ר' דוד בן שמואל פרידמאן, 5MB, ירושלים תרמ"א
§עמק ברכה, ר' דוד פריעדמאנן, 2MB, ירושלים תרמ"א, על עניני חרם, יסודו ומשפטו ותנאי שימושו
עמק הבכא, ר' משה בעק, נ"י תשמ"ו, בענין ניקור חלב, 473 עמ', 3.6MB
§עניני טבילת המקוה וטהרתה, סנדר, מאיר, ירושלים, 5769, ממקור אחר
§ענף עץ, רבי שלמה עוזיאל, אזמיר, תרל"ז, 57 עמ', 5MB, דיני טריפות
§ענפי ארז - הלכות עבדים, גורביץ, אברהם בן אריה זאב, ירושלים, תשסט
§עסקי טהרה, בית מדרש "משנת דוד", ביתר עילית, תשסד, 709 עמ', 37MB, הלכות נדה וטבילה
§עץ חיים-חלק חמישי, הורביץ, חיים ב"ר אברהם הכהן, ירושלים, תרפה, על מצוות כבוד אב, ושמירת היאהרצייט, עם לימודים ליאהרצייט
§עץ פרי קודש, ר' יוסף בן מאיר תאומים, לבוב, תר, 61 עמ', 16MB, על יו"ד
§עץ פרי קודש-ספר א, פרנקל, יהונתן שמעון ב"ר יעקב, לבוב, תקצט, 32 עמ', 7MB, על יו"ד
§עץ פרי קודש-ספר ב, פרנקל, יהונתן שמעון ב"ר יעקב, לבוב, תקצט, 24 עמ', 5MB, על יו"ד
§עץ פרי קודש א, פרנקל-תאומים, יהונתן שמעון בן יעקב, למברג תר, 34 עמ', 6MB, על יו"ד
§עץ פרי קודש ב, פרנקל-תאומים, יהונתן שמעון בן יעקב, למברג תר, 26 עמ', 5MB, על יו"ד
עצי ברושים, ר' שלמה בר ישראל משה הכהן, וילנא תרסג, בירורי הלכה על יו"ד, 139 עמ', 9.7MB, §ממקור אחר, 142 עמ', 15MB. מעמ' 137 - תוכן הענינים. מעמ' 139 - חידושים על חודש ניסן ופסח, ממקור אחר, 139 עמ', 18MB
§עצי העולה חלק א, ר' אברהם חיים בן יחיאל צבי איינהורן, 13MB, סיגט תרנ"ז, על ש"ע יורה דעה, דיני טריפות ואיסור והיתר
§עצי העולה חלק א, ר' אברהם חיים בן יחיאל צבי איינהורן, 13MB, סיגט תרנ"ז, על ש"ע יורה דעה, דיני טריפות ואיסור והיתר
§עצי העולה חלק ב, ר' אברהם חיים בן יחיאל צבי איינהורן, 11MB, סיגט תרנ"ט
§עצי חיים - מקואות, ר' חיים צבי בן חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים, 11MB, סיגט תרצ"ט
§עצי חיים - מקואות, ר' חיים צבי בן חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים, 11MB, סיגט תרצ"ט
§עצי לבונה, ניסן ב"ר אהרן מדובנא, לבוב, תרלה, על יו"ד
§עצי לבונה, ר' ניסן בן אהרן אהרונסון, 128MB, סדילקוב תקצ"ה, על שלחן ערוך יורה דעה
§עצמות יוסף, ר' יעקב יוסף (זיידא) בן משה שפירא, 21MB, הוסיטין תרס"ה, על הלכות טריפות העצמות
§עצמות יוסף, ר' יעקב יוסף [המכונה זידא] שפירא, 9MB, הוסיאטין - תרס"ה על הל' טריפות העצמות
§עקב רב, ר' יצחק חיים בן יעקב הכהן קאנטאריני, ונציה, תעא, 30 עמ', 1MB, שאלה ותשובה בעניין שבועה
§ערוגות הבושם, ר' אריה ליבוש בן אליהו בולחובר, 17MB, וילנה - תר"ל, על שלחן ערוך יורה דעה סימן א-קי, וקונטרס בדיני שויא אנפשיה
§ערוגת הבשם חלק א, ר' משה בן עמרם גרינוואלד, 45MB, סוליבה - תרע"ב
§ערוגת הבשם חלק ב, ר' משה בן עמרם גרינוואלד, 38MB, סוליבה - תרפ"ו
§ערוגת הבשם, רבי משה בן עמרם גרינוואלד, בודאפעסט, תרצ"ח, 216 עמ', 25MB, עם כללי איסור חל על איסור
§ערוך השלחן, ר' יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין, יורה דעה, 35MB, פיעטרקוב - תרס"ה, יורה דעה א, ורשה תרצא, יורה דעה ב, ורשה תרצא
ערוך השלחן יורה דעה סי' א-קכ, 636 עמ', 33.6MB
§ערך השלחן, טייב, יצחק ב"ר בנימין, ליוורנו, 5551, 316 עמ', 39MB, על יו"ד
§ערך השלחן כרך ב, ר' יצחק בן בנימין טייב, 18MB, ליוורנו תקנ"ח, על יו"ד
§עשה לך רב, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנט, על עשיית רב, דעת תורה, ודיני כיבוד רב
§פאות הראש והזקן, ר' יצחק מאיר ב"ר אברהם הלוי מילידי ווארשא, לודז, תרצז, 44 עמ', 2MB, דיני איסור גילוי ראש ואיסור גילוח פאות הראש והזקן, דברים האסורים משום "לא ילבש", ומצוותמ מלבושי ישראל, עם ליקוטים מהזוהר על איסורים אלו, ועם תרגום לאידיש
§פאת זקנך, דיני גילוח הפאות, עדס, אברהם חיים בן דניאל, ירושלים, 5768
§פאת שדך - יורה דעה, מונק, שמואל דוד בן רפאל שלום שאול, ירושלים,
§פדיון הבן, שוורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5776
§פי כהן - הלכות טבילה, אייכארן, יששכר דוב בן יעקב יצחק הכהן, ירושלם, תשסט
§פירות גנוסר, על יו"ד, אמשטרדם, תק״ב, 558 עמ', 97MB, פרי חדש - ר' חזקיה סילווה, ו"פרי תואר" לר' חיים בן עטר. מעמ' 553 - קונטרס אחרון
§פירות גנוסר - א, די סילווה, חזקיה בן דוד - אבן-עטר, חיים בן משה, אמשטרדם, 5502
§פירות גנוסר - ב, די סילווה, חזקיה בן דוד - אבן-עטר, חיים בן משה, אמשטרדם, 5502
§פירות הבית - הלכות בשר בחלב ותערובות, אשר אנשיל פרוכטר, ירושלים, 5778
§פירות הבית - הלכות נדה, אשר אנשיל פרוכטר, ירושלים, 5778
§פלגי מים, ר' משה בן יחיאל הכהן פורטו, ונציה, שסח, 195 עמ', 8MB, תשובות בעניין המקוה ברוויגו, נגד ס' "משבית מלחמת"
§פלגי מים, ר' משה בן יחיאל הכהן פורטו, ניו יארק, תשמא, סדר חדש, 134 עמ', 8MB, מתוך ס' טהרת יו"ט עמ' רעב-תד, קטוע בסופו
פנו דרך ה', ר' יצחק ברנד, על פינוי עצמות לצורך בניית כביש לירושלים, עמנואל תשנ"ח, 4 עמ'
§פני אריה, ר' יהודה אריה ב"ר ברוך, ירושלים, תרס, 134 עמ', 5MB, "שער אריה" - דיני שחיטה ובדיקה בדרך "היכי תמצא". מעמ' 86 - "יפה לבדיקה" - דיני ריעותא. מעמ' 89 - ו"ת בדיני שחיטה ובדיקה. מעמ' 95 - "אמרי ברוך" - בענין טריפות הריאה. מעמ' 131 - חידושי הלכה ואגדה
§פני ברוך - אבלות בהלכה, גולדברג, חיים בנימין בן אליהו, ירושלים, תשמו
§פני השולחן - בשר בחלב, סדין, רפאל, ירושלים, 5771
§פני השלחן - מליחה ודם, סדין, רפאל, ירושלים, 5771
§פני יצחק - אפי רברבי, ר' יצחק בן אברהם חיות, קרקוב, שנא, 245 עמ', 23MB, על יו"ד, ממקור אחר
§פני יצחק אפי רברבי, חיות יצחק בן אברהם - אדלר, מנחם, ירושלם, תשנז, הלכות איסור והיתר, עם "בינה ודעת" - הלכות תערובות, ממקור אחר
§פנינים יקרים לכשרות המאכלים - חלק א, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5748
§פנקס המילות, של ר' יעקב קדוש, ירושלים, 5776
§פסק ב"ד בדברי ריבות דעיר גאלאנטע, מונקאטש, תרנד, 29 עמ', 1MB, בענין ירושת רבנות
§פסקי אגרות משה - הרחקות נדה, יעקב אהרן סקוצילס, ירושלֹים, 5775
§פסקי אליהו חלק ב, ר' הילל בן אליהו פוסק, סאיני תרפט, 37 עמ', 2MB, קונטרס "מי גר" - מילת בני נישואין מעורבים. מעמ' 21 - "אהבי יש" - בירור המאמרים של "יש אומרים" שבתלמוד, האם הלכה כמותם.
§פסקי הטהרה - טבילה, קוריץ, מנחם בן יהושע, ביתר, 5768
§פסקי הטהרה - נדה, קוריץ, מנחם בן יהושע, ביתר, 5768
פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ג' (הלכות נדה ומקוואות), ר' יצחק רצאבי
פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ו' (הלכות שחיטה, טריפות וניקור), ר' יצחק רצאבי
§פסקים וביאורים בהלכות טהרה, על יו"ד סי' קפג-קצז, מרמורשטיין, אלטר אליהו, מודיעין עילית, 5767, 45 עמ', 1MB
פקוח נפש, דיני פיקוח נפש, חולה שאין בו סכנה, קידוש השם, ר' אליהו מאיר פייבלזון, 215 עמ', 15.8MB
§פרדס רמונים, ר' משה יצחק בן שמואל אביגדור, 21MB, וילנה תרכ"ט, על יורה דעה הלכות נדה. מקשה זהב - ביאור דברי הט"ז. שפתי חכם - על הש"ך. עם פתיחה כוללת בשם פתחי נדה, 194 עמ'
§פרי אלימלך, ר' אלימלך בן ברוך שלמה לווינשטיין, 17MB, ברדיטשוב תרנ"ו, על הלכות שחיטה וטריפות; קונטרס התשובות, עם פלפול בדברי הט"ז יו"ד סס"י צב
§פרי דעה, ר' עזריאל דוב בן מנחם מנדל הלוי, 18MB, צ'רנוביץ תרכ"א, על ש"ע יו"ד הלכות נדה ומקואות. טורי כסף - על הט"ז. שפתי לוי - על הש"ך
§פרי הלולים ח"א, ר' הלל שטאראך, לבוב תרלח, 38 עמ', 2MB, על הלכות בשר בחלב. מעמ' 30 - על התורה וליקוטים על הש"ס ומדרשים. חסרים עמודים בין אחרי עמ' 30
§פרי העץ ומנחת יחיאל חלק א, ר' אלטר יחיאל בן יוסף נבנצאל, 20MB, מונקץ' תר"ס, על ש"ע יו"ד
§פרי העץ ומנחת יחיאל חלק ב, ר' אלטר יחיאל בן יוסף נבנצאל, 11MB, מונקץ' תרס"ד, ὥממקור אחר חלק ב, על יו"ד סי' סב-עח, 132 עמ', 10.2MB
§פרי העץ ומנחת יחיאל חלק ג, ר' אלטר יחיאל בן יוסף נבנצאל, 11MB, מונקץ' תרע"א
§פרי העץ ומנחת יחיאל חלק ד, ר' אלטר יחיאל בן יוסף נבנצאל, 20MB, מונקץ' תרפ"ח, על שו"ע יו"ד
§פרי חדש, סילוה, חזקיה די, אמשטרדם, תנא, 264 עמ', 31MB, על יו"ד
§פרי חדש, די סילוא, חזקיה ב"ר דוד, פיורדא, תקכט, על יו"ד
§פרי חיים, ר' יעקב מיכאל בהר"ר שלמה צבי האמפעל, 16MB, פיוטרקוב תרצ"ט, על שלחן ערוך יורה דעה, הדינים המחודשים מפרי מגדים
פרי חיים, סיכום דברי הפרי מגדים, ר' יעקב מיכאל המפל, פיעטרקוב תרצט, על יו"ד סי' א-קיא, 198 עמ', 15MB
§פרי חיים, ר' חיים שווארטץ, נאדיוואראד תש, 134 עמ', 8MB, הלכות שחיטה
§פרי מגדים, תאומים, יוסף ב"ר מאיר, לבוב, תקפח, על יו"ד
§פרי מגדים, תאומים, יוסף בן מאיר, זיטאמיר, תרסח, על הלכות טריפות עצמות, עם ביאורים "אבני שוהם" ו"אמרי בינה", לר' ברוך ב"ר שאול נטע
§פרי נאה, ר' אהרן בן יוסף זאב האלברשטאם, ניו יורק, תשיז, 223 עמ', 6MB, לקט חידושי הדינים שבפרי מגדים יו"ד. מעמ' 155 - "אמת ליעקב חסד לאברהם" - ר' אברהם חיים ראובן רוטנברג על מס' ביצה. מעמ' 194 - על שו"ע הלכות יו"ט. מעמ' 201 - תשובות
§פרי תאר, ר' חיים בן משה אבן-עטר, 68MB, וינה תק"ע
§פרץ נבעה, ר' הילל דוד בן עוזר הכהן טריווש, וילנה, תרנט, 19 עמ', 832KB, פרצות ברבנות ובשחיטה
§פרקי הנאזר, ר' אליעזר שו"ב מזיטומיר, לובלין, תרמו, ד"צ נ"י תשלח, 438 עמ', 29MB, על הלכות שחיטות ובדיקות. מעמ' 421 - הספד. Ξממקור אחר, 438 עמ'
§פרשת מרדכי, ר' מרדכי בן צבי הירש הלוי הורוויץ, 9MB, אונגור תרכ"ו, הלכות רבית; מודעה רבה למקואות; אזהרה רבה לשבת; והתנהגות עשיית יין בהכשר; חידושי תורה בשם גדולת מרדכי
פתבג המלך, הלכות פת גוים ובישולי גוים, ר' משה פרזיס, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
§פתח הבית, ר' אברהם טיקטין, קרקוב תרנ"א, על יורה דעה, 104 עמ', 9MB
§פתח הדעת, ר' חיים פינחס בן שלמה זלמן צבי לוריא, 51MB, פיוטרקוב - תרע"א, יורה דעה הלכות מליחה. עמודי זהב על הט"ז; שפתי חכמה על הש"ך; מסך הפתח - פתיחה על כל סימן
§פתח הדעת, ר' חיים פנחס לוריא, 15MB, פיוטרקוב - תרע"א
§פתחא זוטא - חלה, הורביץ, פנחס חיים ב"ר אברהם זאב וואלף, גראסווארדיין, תרפח, 114 עמ', 11MB, על הלכות חלה
§פתחא זוטא - חלה, ר' פינחס חיים בן אברהם זאב הלוי הורוויץ, 5MB, לונדון - תשמ"א
§פתחא זוטא - נדה וטבילה, הורביץ, פנחס חיים ב"ר אברהם זאב וואלף, מונקאטש, תרסב, 170 עמ', 15MB, הלכות נדה וטבילה
§פתחא זוטא - נדה וטבילה, ר' פינחס חיים בן אברהם זאב הלוי הורוויץ, 7MB, לונדון - תשכ"ט
§פתחי דעה - רבית, בוקשפן, צבי, ירושלים, תשסה
§פתחי שערים, 18MB, ירושלם - תשד"מ מזוזה
פתחי שערים, על יו"ד הלכות מזוזה, ר' אהרן אריה שכטר, תשנ"ד, 574 עמ', 16.8MB. מעמ' 537 - מפתח נושאים באנגלית. מעמ' 541 - מפתח נושאים בעברית
§צבי חמד יג, ר' הירש פרידמאן, ניו יורק תרצ"ו, "כח ה' הגדול הגבור והנורא", 70 עמ', 2MB, ענייני כשרות, שחיטה ושוחטים
§צדק אברהם - מליחה, בשר בחלב, תערובות, דיסלדורף, צדוק אברהם בן נתן, בני ברק, 5760
§צדקה וכבוד, שהרבני, אורי, ירושלים, תשעב, דיני מעשר כספים, צדקה, כיבוד אב, מצוות הלוואה
§צדקה ומשפט, כהן, משה, ג'רבה, תשז, 42 עמ', 883KB, דיני צדקה, עם תרגום לערבית-יהודית
§צדקה ומשפט, ר' יעקב ישעיה בלואי, 23MB, ירושלים תש"ם, דיני צדקה
§צדקת מרדכי, אברהם מונסונייגו, בני ברק, תשע, הלכות צדקה, מעשר כספים, הלכות גבאים, ומצולת הלוואה
§צומת המבוכה, כשרות העופות שמזריקים להם חיסונים, רוטר, חיים בן אהרן ישעיה, בני ברק, 5777
§ציון לנפש חיה, רובינשטיין, בנימין זאב, אראדעא, תרצז, 18 עמ', 1MB, דיני מצבה, והתפלות הנאמרות בעת הקמת מצבה
§צינה דוד, דייטש, דוד, פיורדא, תק״י, 40 עמ', 3MB, על הלכות ניקור, ★ממקור אחר, 40 עמ', ≡ממקור אחר, 11.3MB, 42 עמ'
צינה דוד, הלכות ניקור, ר' דוד דייטש, 49 עמ', 1.3MB
§צל החכמה, ר' אלכסנדר זוסמאן [חאפקין], 5MB, ווארשא תרס"ד חידושים בש"ס ופוסקים בעניני איסור והיתר
§צלותא דאברהם, ר' אברהם פלאוונא, 18MB, פיוטרקוב תרע"א, על יו"ד הלכות מליחה סימן סט-עה [עם הפנים]
§צעיר רדם, ר' רפאל דוד מזרחי, שלוניקי, תרט, 53 עמ', 3MB, על יו"ד הל' טריפות. מעמ' 37 - על התורה. מעמ' 42 - על נ"ך. מעמ' 46 - על אגדות התלמוד
§צפנת פענח, פינקלשטיין, יוסף, בודפשט ?, תרה, 54 עמ', 6MB, דיני שחיטות ובדיקות
§קביעת מזוזה כהלכתה, בהוצאת בית מדרש לתורה ולהלכה אהל יצחק מרים, ביתר, תשסז
§קדושים תהיו - כרך א, הלכות נדה, סי' קפג-קצב, זדה, אבנר בן אהרן, בני ברק, 5768
§קדושים תהיו - כרך ב, סי' קצג-ר, זדה, אבנר בן אהרן, בני ברק, 5768
קדושים תהיו על הלכות תולעים, ר' אדי דואק, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
§קדש הלולים, זאב שלמה ב"ר זכריה ליב קריינס, יוהנסבורג, תשסח, 68 עמ', 3MB, הל' ת"ת ומלמדים
§קדש עצמך, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשנה, 238 עמ', 6MB, הלכות מליחה, בשר בחלב ותערובות ותולעים
§קהל יאודה, ר' יהודה בן יוסף אשכנזי, 28MB, שלוניקי תקפ"ה, על שו"ע יו"ד; חידושים על מסכת ביצה ושאר מסכתות
§קהלות קודש, קים קדש יהושע ב"ר יחיאל יוסף, פיעטרקוב, תרסד, הלכות טרפות
§קהלות קדש, ר' קים קדש יהושע בן יחיאל יוסף גרודנצ'יק, 21MB, וילנה - תרמ"א, על שו"ע יורה דעה הלכות טריפות הריאה סי' לה-לט
§קהלת יצחק, ר' יצחק בן אליעזר ממונקאץ, פאלטאווא, תרעא, על הלכות שחיטה וטריפות
§קהלת יצחק, ר' יצחק צבי מארגאלין, 15MB, ווילנא - תרס"ב על הל' שחיטה
§קובץ מאמרים בענייני כשרות, כושרות ייעוץ והכוונה בכשרות, אלון מורה, 5776
קונטרס בדין הפיאות הנכריות המגיעו מהודו, חלק ב, נ"י תשסד, ר' יצחק רייטפרט
§קונטרס הניקור השלם, אלברשטין, דוד, ווארשא, 5699
§קונטרס הסמ״ע, ר' יעקב ולק כהן צדק, שקלאוו, תקמג, על ריבית ועוד
§קונטרס טרפות האברים, לוי ב"ר אליד, ליוורנו, תרלב
§קונטרס תורת הנדה, דיני נדה, שינדלר, אביגדור, ירושלים, תשע, 275 עמ', 15MB
קובץ ספרי ניקור חלק א
קובץ ספרי ניקור חלק ב
קובץ ספרי ניקור חלק ג
קובץ ספרי הניקור המובהקים חלק ד, בעריכת ר' שלום יהודה גרוס, 333 עמ', 8MB
קובץ ספרי ניקור חלק ה
קובץ ספרי ניקור חלק ו, 604 עמ', 6.4MB
קובץ כל ספרי ניקור המובהקים חלק י, 544 עמ', 9.2MB
קובץ כל ספרי ניקור המובהקים חלק יא, בעריכת ר' שלום יהודה גרוס, נ"י תשמה, 481 עמ', 8.5MB, "מלחמת קודש" בפרשת ניקור החלב, "מצב הניקור בארה"ב" חלקים א-ג, "עלבונה של תורה", "כדת של תורה"
קובץ ספרי ניקור חלק יב
קובץ ספרי ניקור חלק יג
קובץ ספרי ניקור חלק יד
קובץ ספרי ניקור חלק טו, 401 עמ', 6.8MB
קובץ כל ספרי ניקור המובהקים חלק טז
קובץ כל ספרי ניקור המובהקים חלק יז, 239 עמ', 6.3MB
קובץ ספרי ניקור חלק יח
קובץ ספרי ניקור חלק יט, "הודאת בעל דין" על מכשול בניקור, 353 עמ', 17.2MB. מעמ' 36 - ספר הניקור - הפנים הקדמי, ר' מרדכי גבריאל מלאכי, ב"ב תשמה. ובתוכו - עמ' 131-153 - לחם שערים, ר' משה מקידאן, הורדנא תקמח. מעמ' 241 - "ניקור החלק הפנימי" - בית המדרש למשתלמים בהוראה למעשה, ועוד צילומים
קובץ כל ספרי כשרות א, נפש ישעיה על מאכלות אסורות, ר' שלום יהודה גרוס, נ"י תשלג, 458 עמ', 4.5MB
קובץ ספרים בענייני כשרות ב, 546 עמ', 9.1MB
קובץ כל ספרי כשרות ד, 156 עמ', 3.9MB
קובץ כל ספרי כשרות ו, 498 עמ', 5.9MB
קובץ כל ספרי כשרות ז, 366 עמ', 11.1MB
קובץ כל ספרי כשרות ח, 349 עמ', 4.3MB
קובץ כל ספרי כשרות ט, 95 עמ', 3.8MB
קובץ כל ספרי כשרות י, 161 עמ', 2.7MB
קובץ כל ספרי כשרות יא, 420 עמ', 8.9MB
קובץ כל ספרי כשרות יב, 105 עמ', 4MB
קובץ כל ספרי כשרות יג, 187 עמ', 3.7MB
קובץ כל ספרי כשרות יד, 142 עמ', 1.5MB
קובץ כל ספרי כשרות טו, 62 עמ', 2.7MB
קובץ כל ספרי כשרות טז, 190 עמ', 3.1MB
קובץ ספרים בענייני כשרות חלק יז, 347 עמ', 11.8MB
קובץ ספרים בענייני כשרות יח, מדריך לכשרות של ירחון דהתאחדות הקהלות 11-20, 449 עמ', 13.1MB
קובץ כל ספרי כשרות יט, מדריך לכשרות של ירחון דהתאחדות הקהלות 21-30, 259 עמ', 2.7MB
קובץ כל ספרי כשרות כ, מדריך לכשרות של ירחון דהתאחדות הקהלות 31-40, 473 עמ', 18.5MB
§קובץ קונטרסים - כיסוי הדם, ר' מנשה קליין, 6MB, ניו יורק תשס"ד
קול השחיטה, על מצב השחיטה בארה"ב ובקנדה, ר' שלום יהודה גרוס, נ"י תשמז, 111 עמ', 2.2MB
§קול שמחה [ב"ח], ר' שמחה יונה [הולין], 24MB, קלוז סעאיני תרפ"ה תרע"ב על הל' שחיטה ובדיקה וטרפות, 443 עמ'
§קול שמחה חלק א, ר' שמחה יונה בן חיים אריה הולין, 7MB, קלוז' תרפ"ד כולל בו ד חלקים ... חברתי ... שמחה יונה באאמו"ר חיים אריה ז"ל שו"ב בק"ק וואלאנטיראווקי פלך באסאראביא ...
§קול שמחה חלק ב, ר' שמחה יונה בן חיים אריה הולין, 12MB, קלוז' תרפ"ו, ὥממקור אחר ב, "נר לבדיקה", דיני טריפות הריאה, 218 עמ', 11.8MB
§קול שמחה חלק ג, ר' שמחה יונה בן חיים אריה הולין, 3MB, קלוז' תרפ"ד
§קול שמחה חלק ד, ר' שמחה יונה בן חיים אריה הולין, 1MB, קלוז' תרפ"ז
§קונטרס הלכה, שווימער, יחיאל נתן ב"ר יוסף, לונדון, תרצט, 42 עמ', 2MB, מו"מ בהלכה בדיני מקוה
§קונטרס הצעה לתקנת נשים בעניני נדה, אויערבאך, שלמה זלמן, חמ"ד, תשכב
§קונטרס הקונמות, נס, ישראל ברוך ב"ר נפתלי הירץ, נ"י, תשג, דיני קונמות, הקדש ואיסורי הנאה
§קונטרס מציצה, מרגליות יפה, יוסף ב"ר מרדכי, פרשבורג, תרס
§קונטרס רבית, , ירושלים, תשסט
§קונטרס תר"ל, כללי "הכי רביתייהו", לר' אברהם דוד מבוטשאטש, עם ביאור "דברי אברהם", לר' יחזקאל פראנקל, קולומיה, תרנג, 104 יעמ', 8MB
§קיבוץ יהודה, מאראקא, יהודה יודל ב"ר יעקב מאטוואצק, פיעטרקוב, תרעג, על הלכות טרפות
§קיבוץ יהודה חלק א, ר' יהודה בן יעקב מארוקו, 37MB, פיוטרקוב תרפ"ה, על שו"ע יו"ד
§קיבוץ יהודה - ב (טריפות), ר' יהודה בן יעקב מארוקו, 49MB, פיוטרקוב תרפ"ה
§קיבוץ יהודה - ג (תערובות א), ר' יהודה בן יעקב מארוקו, 31MB, פיעטרקוב תרפ"ה
§קיבוץ יהודה - ד (תערובות ב), ר' יהודה בן יעקב מארוקו, 57MB, פיעטרקוב תרפ"ח
קיבוץ יהודה, ר' יודל מרוקו, על הלכות תערובות, יו"ד סי' צח-קיא, פיעטרקוב תרפ"ח, 35.3MB
§קימה והידור, שטסמן, יצחק אליהו בן משה, ירושלם, תשעא, דיני קימה, כיבוד והידור לחכם וזקן, אב ואם, ס"ת ועוד
§קיצור הלכות ריבית, סנדר, מאיר, ירושלים, תשע, ממקור אחר, ממקור אחר
§קנאת סופרים, ר' שלמה בן יהודה אהרן קלוגר, לבוב, תרך, 192 עמ', 34MB, דיני סת"ם, נדה, מקואות, נדרים ושאר הלכות יו"ד
§קנה אברהם, אברהם ב"ר דניאל מאפטשני, פיורדא, תצ״ח, 48 עמ', 4MB, דיני איסור והיתר, ממקור אחר, ראה עליו צפונות טז עמ' ל
§קנה אברהם, אברהם בר' דניאל, דאנציג, תרט
§קנה בשם הלכות נדה א, בראנדסדארפער, מאיר, תשס
§קנה בשם הלכות נדה ב, בראנדסדארפער, מאיר, תשס
§קצור דיני ריבית, שטרנבוך, משה, תשנ"ו
§קיצור דיני רבית המצויים, שריבר, יששכר, ירושלים, תשסד
§קצור דרכי תשובה, אמסל, יצחק, נ"י, תשכ, הלכות טריפות
§קצור ספר הנחמדים מפז, זביחי, פנחס, ירושלים, תשסז, על הלכות כתיבת ס"ת, וענייני הכנסת ס"ת
§קיצור שלחן ערוך עם מסגרת השלחן, לבושי טהרה - הלכות נדה, ר' חיים ישעיה הכהן הלברסברג, 6MB, תל אביב תשכ"א
§קיצור הלכות אבילות וביקור חולים, יברוב, נחום בן משה יצחק אהרן, ירושלים, תשסו
§קצור הלכות נדה, באדוש, אברהם ברבי מימון, ירושלים, תשכא
§קצור הלכות נדה מנקד, עובד, אפרים, בני ברק, תשנו
§קרבן אהרן, ר' אהרן בן אלעזר ליפמאן מצמפלבורג, 14MB, אמשטרדם ת"ז, פסקי דינים של איסור והיתר על דרך אלפ"א בית"א, ממקור אחר
§קרבן אהרן, אהרן ב"ר אליעזר ליפמאן, וילהרמשדורף, תעז, דיני איסור והיתר, 112 עמ', 5MB
§קרבן אהרן - פסקי הלכה על דיני איסור והיתר, ר' אהרן בן אליעזר, לבוב, תרכז
§קרבן אשר, לנדא, אשר זעליג, פיעטרקוב, תרצא, דיני מילה
§ראומה, דיני שחיטה ובדיקה, נחשון מארץ שנער, קושטאנטינא, 5326
§ראש אפרים, ר' אפרים זלמן בן מנחם מאנוש מרגליות, ורשה תרמ"ד, על טריפות הריאה, 587 עמ', 52MB
§ראש אפרים - א, ר' אפרים זלמן בן מנחם מאנוש מרגליות, ורשה, תרמד,על יו"ד סי' לה-לט ודיני תרתי לריעותא, 335 עמ'
§ראש אפרים [ד"ח], ר' אפרים זלמן מרגליות, 585 עמ',על יו"ד סי' לה-לט ודיני תרתי לריעותא. מעמ' 340 - ח"ג - שו"ת. מעמ' 478 - ח"ד - "קונטרס הראיות"
§ראש יוסף - שמלה חדשה, ר' אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן שור, 76MB, ורשה תרל"ו, על טריפות הריאה, על ספר שמלה חדשה
§ראש יוסף - שמלה חדשה, ר' אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן שור, 76MB, ורשה תרל"ו, על טריפות הריאה, על ספר שמלה חדשה
§ראש יוסף, דיני טרפות, ר' אברהם דוד ב"ר אשר יוסף הכהן, ווארשא, תרלו, 156 עמ', 31MB
§ראש פינה, ר' זאב וואלף בהרב ר' אהרן יהושע טורבאוויץ, 13MB, וילנה תרל"ט, על שולחן ערוך יורה דעה הלכות מליחה
§ראשי בשמים, ר' דוד בן שלמה מזרחי, אלכסנדריה, תרנה, ד"צ ירושלים תשמז, על יו"ד, 475 עמ', 17MB. מעמ' 379 - "בשמים ראש" על החליטה
§ראשית העומר, ר' שמואל באהאסאווסקע, 10MB, ברדיטשוב - תרס"ב, על הלכות חלה
§ראשית ישראל - מקואות, תורת כהנים פ' שמיני, משניות מקואות עם מפרשים, בעלי הנפש שער המים, תיקוני המקווה לבעל התניא ולרש"ב, הלכות מקואות, קרויס, ישראל בן שמשון יחיאל, ברוקלין, תשסט, 327 עמ', 21MB
§רב טבחיא, וואינער, מאיר אליהו, ווארשא, תרעג, דיני שחיטה וניקור, עם תרגום לאידיש וציורים, 95 עמ', 5MB
רב טבחיא, ר' מאיר אליהו וואינער, ווארשא, תרעג, דיני שחיטה וניקור, עם תרגום לאידיש וציורים, 88 עמ', 1.9MB
רב טובך, ר' ברוך מאיר מנצ'ל, על הכשר שמן ראפס, למברג תרל"א, 16 עמ', 1.5MB
§רב טובך, ר' ברוך מאיר בן דניאל בן ציון מנטשל, לבוב, תרמד, שו"ת על יו"ד, 84 עמ', 6MB
§רביד הזהב, ר' יהודא זעלקי ב"ר יחיאל מיכל, לבוב, תקסא, על יו"ד, 174 עמ', 29MB. מעמ' 157 - על חולין, ממקור אחר, 174 עמ', 29MB
§רביד הזהב, פינקלשטיין, יוסף, פראג, תרו, דיני שחיטות ובדיקת הריאה, 25 עמ', 1MB
§רבית, וינד, פנחס בן אלעזר, ירושלים, תשע
§רבית בגוי, טורק, מרדכי יצחק בן דוב, קרית ספר, 5776
§רבית דרך קנס, דיני רבית, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלם, תשסט
§רבית דרך קנס, פרץ, שמואל בן מיכאל, מקסיקו
§רבית ועיסקא דרך קצרה, טיאר, שבתי אשר, 5774
§רבית ועיסקא דרך קצרה, טיאר, שבתי אשר, מלבורן, 5775
§רבע שקל כסף, ר' ישראל שניצר, 7MB, ורשה תרמ"ב, על הפרי מגדים יורה דעה; כור לזהב, לבאר דבריו בפירושו משבצות זהב; מצרף לדעת, לבאר דבריו בפירושו שפתי דעת
§רועה בשושנים - בשר וחלב, ישראל, חיים יהודה, קרית ספר, 5767
§רועה בשושנים - מליחה - טבילת כלים - הגעלת כלים, ישראל, חיים יהודה, קרית ספר, 5768
§רחמיך ואחיה - בשר בחלב, אשכול, יוחאי, רכסים, 5775
§רחמיך ואחיה - תערובות, אשכול, יוחאי, רכסים, 5775
§ריח ניחוח, ר' עזריאל בן אליהו, ורשה, תר, 64 עמ', 3MB, על סוגיית ריחא מילתא
§רץ כצבי, צבי רייזמן, תשסט, בענייני אבלות וכיבוד אב, 235 עמ', 9MB. מעמ' 216 - מילי דהספדא, הספדים על ר' יהושע השיל רייזמן
§רץ כצבי - אבלות, ר' צבי רייזמן, לוס אנג'לס תשע"ז, 453 עמ', 6MB, ממקור אחר
§שאול בן הלוי, ר' שאול בן שלמה, לעמבערג, תרמב, על יו"ד סי' א-קיא
§שאול שאל, ר' שאול בן אלעזר בראך, 48MB, מונקץ' תרע"א, על יורה דעה
§שאלה תשובה מר' יעקב קמחי, בדיני סירכות בריאות, קמחי, יעקב בן שמואל, אלטונה, תקכ, 24 עמ', 2MB
§שאלות ותשובות שו"ב, שטערן, אברהם יצחק ב"ר יונה, בודפשט, תרסח, 135 עמ', 2MB, הלכות שחיטות וטריפו וריאה בדרך שאלה ותשובה
§שאלת חכם, שלעזינגער, נפתלי הירץ במו"ה מורי כ"ץ, פפד"א, 5550, 83 עמ', 2MB, ח"א - בענין הלנת המת, ח"ב - על סימני מיתה ומניעת תרמית בחקירת סימני מיתה. עמ' 3 מצולם בסוף הספר בטעות
§שארית חיים, ר' חיים צבי הירש בן יהושע ברודא, וילנה תרמ"א, על יו"ד הלכות רבית, 120 עמ', 11MB. מעמ' 81 - שו"ת באו"ח וביו"ד ובח"מ; דרושים על דרך הפלפול לסיום כמה מסכתות
§שארית יהודה, ר' יהודה ליב יאנוויטש [שניאורסון], 15MB, ווילנא - תר"א, על הל' מליחה, יורה דעה סי' סט-עד, וכמה תשובות ופסקי הלכות מארבעה חלקי השולחן ערוך, וחידושים על קצת מקומות בגמרא ותוספות, ממקור אחר, 16MB
§שארית ישראל, ר' ישראל בן חיים חייקיל וולודורסקי, פיוטרקוב, תרסח, 147 עמ', 60MB, על דיני מקואות במקואות מסוגים חדשים. מעמ' 124 - על סתירה ברמב"ם הל' קרבן פסח
§שבועתו ליצחק, ר' יצחק נטף, 12MB, ליוורנו תקפ"ה על הל' שבועות
§שבט יהודה, ר' יהודה בן יצחק עייאש, 10MB, ליוורנו תקמ"ג, על הלכות שמחות, על שלחן ערוך יו"ד סי' שלד-תג, ושו"ת השייכים לי"ד, וליקוטים על ארבעת חלקי השולחן הערוך
§שביבי טהרה, שטרן, שמואל אליעזר, בני ברק תשס"ו, קצור הלכות נדה, 240 עמ', 1MB
§שבילי דוד ח"ד - יורה דעה, זילבערשטיין, דוד יהודה בן אהרן, ירושלים, 5622
§שבילי דוד - יורה דעה ח"ד, זילברשטין, דוד יהודה בן אהרן ליפניק, ברוקלין, תשע
§שבילי טהרה, שטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרן, ירושלם, תשמה, בענייני נדה ומקואות
§שבילים בדעה - יו"ד כשרות הכלים, מלול, שמואל, תשסו
§שבילים בדעה - יו"ד נדה וטבילה, מלול, שמואל, תשסח
§שבילים בדעה - יו"ד קבורה ואבילות, מלול, שמואל, תשסה
§שבת אחים, ר' משה שתרוג, ר' ישועה חי שתרוג ור' שלמה דאנה, 30MB, ג'רבה, דיני בדיקה וטרפות, כסדר השו"ע
§שדי חמד-קונטרס באר בשדי, מדיני, חיים חזקיהו (חח"מ), ווארשא, תרנז, איסור מחיקת שם ה' במלים "שדי חמד"
§שדי חמד-קונטרס המציצה והמלואים, מדיני, חיים חזקיהו (חח"מ), ווארשא, תרסא, על מציצה במילה
§שוחטי הילדים, נגארה, ישראל, אמשטרדם, תקע״ח, 12 עמ', 483KB, דיני שחיטה בחרוזים
§שוחטי הילדים, נאגארא, ישראל, ליוורנו, תרלב, דיני שחיטה
§שורש מיעקב, ר' טודרוס זונדל, לבוב תרי"ח, על יורה דעה, שלושה חלקים, 572 עמ', 43MB
§שורש מיעקב, על יו"ד סי' א-קכא, רבי טורדס זינדל הורוויץ, לבוב, תרי"ח, 211 עמ', 14MB
§שורש מיעקב, על יו"ד חלק ב, רבי טורדס זינדל הורוויץ, לבוב, תרי"ח, 179 עמ', 11MB
§שורש מיעקב, על יו"ד מהלכות מילה עד סופו, עם הספדים והשלמות לשני החלקים הראשונים, ושו"ת, רבי טורדס זינדל הורוויץ, לבוב, תרי"ח, 185 עמ', 14MB
§שושן עמק, ראזענטהאל, טוביה, באניהאד, תרנו, 64 עמ', 3MB, הלכות מליחה ובשר בחלב. מעמ' 62 - "דברי זכרון" - חידושים על חולין
§שושנת העמקים - אהבת חסד, דיני צדקה וגמ"ח, יצחק הכהן הלברשטט, בני ברק, 5773, 90 עמ', 3MB
§שושנת יעקב, ר' יעקב בצלאל בן פינחס, 9MB, ברדיטשוב תרס"ב, על הלכות טרפות עצמות ע"פ סדרו של הלבושי שרד
שו"ת בענייני חלב טריפה, בעריכת ועד הכשרות דהתאחדות הקהיחלות, נ"י תשס, 68 עמ', 6.3MB
§שו"ת בעניני כשרות, סנדר, מאיר, ירושלים, 5774
§שחיטה ברורה, ש בן בצלאל, 376 עמ', 3MB, על יו"ד סי' א-נט
§שחיטות ובדיקות ותמונת ריאה, ר' נתן נטע קליין, דיני ניקור, שחיטה וטריפות, הרב נתן נטע קליין, ניו מילפורד, קונקטיקוט תרצ"ט, 10 עמ', 651KB. ממקור אחר, 10 עמ', 651KB, ממקור אחר, 10 עמ'
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק א, בעריכת ר' שלום יהודה גרוס, ירושלים תשמג, 222 עמ', 1.8MB
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ב, 159 עמ', 1.4MB
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ג, 84 עמ', 1MB
§שיח יצחק, ר' אברהם יצחק בן משה מאיר הלוי גוטקינד, פיוטרקוב, תרצב, 190 עמ', 13MB, על יו"ד. מעמ' 91 - השמטות לקונטרס אבני מהורמ"מ, על ארבע פרשיות ועל בראשית-שמות. מעמ' 99 - על או"ח. מעמ' 109 - ליקוטים. מעמ' 120 - הספדים. מעמ' 123 - השמטות. מעמ' 136 - על הל' בשר בחלב. מעמ' 162 - על שאר חלקי יו"ד
§שיירי כנסת הגדולה - טור יורה דעה, סי' קלט-תג, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 305 עמ', 81MB, קושטא - תפ"ט
§שיירי כנסת הגדולה - טור יורה דעה, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 81MB, קושטא - תפ"ט
§שיירי כנסת הגדולה - טור יורה דעה, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 72MB, שלוניקי - תקי"ז
§שיירי כנסת הגדולה - טור יורה דעה, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 72MB, שלוניקי - תקי"ז
§שירי טהרה, רבי שלמה קלוגר, זלקווא, תרי"ד, 331 עמ', 30MB, שו"ת על הלכות נדה ומקואות. מעמ' 236 - חידושי מסכתות בסוגיות של דיני נדה
§שירי טהרה - מקואות, ר' מאיר אריק, קולומיי, תרן
§שיעור מקוה, רבי אברהם חיים נאה, ירושלים, תשי"א
§שיעורי הלכה ברורה - טבילת כלים, מענדלאוויטש, יעקב אלעזר, קרית יואל, תשע
§שיעורי טהרה, גרוס, מרדכי בן צדוק, קרית ספר, תשסח, שיעורים בהלכות טהרה
§שיעורי ריבית - א, גולדברג, זלמן נחמיה, ירושלים, תשסב
§שיעורי ריבית - ב, שטרן, רפאל בן משה, ירושלים, תשסג
§שיעורי רבית, דירנפלד, אברהם, ירושלים, תשסז
§שיעורים בדיני דם ומליחה, פרידמן, צבי אשר בן יעקב יצחק, בני ברק
§שיעורים בעניני יורה דעה, פרידמן, צבי אשר בן יעקב יצחק, בני ברק
§שיר מכתם, אבן עטר, יהודה, ווארשא, תרמ, 61 עמ', 3MB, על הלכות שחיטה וטרפות, בדרך שיר, עם פירוש
§שירי דוד, ויטאל, דוד ב"ר שלמה, ירושלים, תרנז, דיני טריפות בצורת שיר, עם ביאור "לב אריה", ר' יהודה אריה אקירמאן. מעמ' 12 - שו"ת בדיני שחיטה
§שירת דוד, חידושים בענייני בשר וחלב, תערובות, וביטול ברוב, דוד בריזל, ניו יורק 5771, ממקור אחר
§שירת דודי, ר' דוד כהן, ג'רבה, תשיח, שיר על הלכות שחיטה ובדיקה
§שירת משה - הנהגות להכנסת ס"ת, ר' מנשה קליין, 2MB
§שלח תשלח על מצות שלוח הקן, וינברגר, נפתלי יחיאל, ירושלים, תשסח
§שלח תשלח על מצות שלוח הקן, וינברגר, נפתלי יחיאל, ירושלים, תשעא
§שולחן בהיר - קיצור הלכות נדה, הופנר, יוסף ברוך בן נפתלי, בני ברק, תשנו
§שלחן הטהור, הולנדר, בנימין אליהו ב"ר ישעיהו, פרשבורג תרע"ג, 29 עמ', 1MB, דיני ניקור, הדחת הבשר ומליחה
§שלחן המגדים, ר' דוב בער בהרב ר' עזריאל זאב טאבער, 42MB, ירושלים - תר"ס, חלק ראשון באור על הפרי מגדים ליורה דעה, סי' א-לה
§שלחן ערוך יורה דעה, קרו, יוסף בן אפרים, ויניציאה, שכז
§שלחן ערוך יורה דעה, קרו, יוסף בן אפרים, ויניציאה, שנח, ממקור אחר
§שלחן ערוך יורה דעה, קרו, יוסף בן אפרים, קראקא, שפב
§שלחן ערוך יורה דעה, עם באר הגולה ובאור הגר"א, הוראדנא, תקס״ו, 353 עמ', 56MB
§שלחן ערוך יורה דעה, עם באר הגולה, ר' משה רבקש, אמשטרדם, 5422, 678 עמ', 24MB
§שלחן ערוך - יורה דעה, יוסף קארו בר׳ אפרים, בויניציאה, שנז
§שלחן ערוך יורה דעה עם פירוש איל מילאים סימנים סא - צז - חלק שני, בני ברק, תשמג
§שולחן ערוך יורה דעה - אשלי רברבי, עם ש"ך וט"ז, פראג, תנג, 704 עמ', 195MB
שולחן ערוך יורה דעה, הלכות נדה, עם באר הגולה, באר היטב, פתחי תשובה, 77 עמ', 8MB
§שו"ע יורה דעה-הלכות טריפות, עם ט"ז וש"ך ופמ"ג, זיטומיר, תרכו
§שו"ע יורה דעה-הלכות מליחה, עם ט"ז וש"ך ופמ"ג, זיטומיר, תרכו
§שו"ע יורה דעה-הלכות בשר וחלב, עם ט"ז וש"ך ופמ"ג, זיטומיר, תרכו
§שו"ע יורה דעה-הלכות תערובות, עם ט"ז וש"ך ופמ"ג, זיטומיר, תרכו
§שלחן ערוך יורה דעה-אשלי רברבי, קארו, יוסף, קניגסברג, תריט
§שלחן ערוך יורה דעה-אשלי רברבי, קארו, יוסף, לבוב, תרכא
§שלחן ערוך יורה דעה-אשלי רברבי-חלק ראשון, קארו, יוסף, זיטומיר, תרכו
§שלחן ערוך יורה דעה-חלק ראשון, קארו, יוסף, ווילנא, תרלו
§שלחן ערוך יורה דעה-חלק שני, קארו, יוסף, ליוורנו, תרכו
§שלחן ערוך יורה דעה-חלק שני, קארו, יוסף, ווילנא, תרלו
§שלחן ערוך מטור יורה דעה, קרו, יוסף בן אפרים, קאפוסט, תקעא, עם באר בגולה ובאר היטב
§שלחן ערוך-יורה דעה, הלכות נדה, קארו, יוסף, ירושלים, תרצג
§שלחן ערוך-יורה דעה, הלכות מקואות, קארו, יוסף, ירושלים, תרצג
שלחן ערוך יורה דעה א, עם באר היטב, באר הגולה, פתחי תשובה ונחלת צבי, זיטאמיר תרי"ב
שלחן ערוך יורה דעה ב, עם באר היטב, באר הגולה, פתחי תשובה ונחלת צבי, זיטאמיר תרי"ב
שלחן ערוך המקוצר - יורה דעה חלק א' (איסור והיתר), ר' יצחק רצאבי
שלחן ערוך המקוצר - יורה דעה חלק ב' (תורה ומצוות), ר' יצחק רצאבי
§שלחן גבוה יורה דעה חלק א, ר' אברהם מולכו, 44MB, שלוניקי תקט"ו
§שלחן גבוה יורה דעה חלק ב, ר' אברהם מולכו, 56MB, שלוניקי תקט"ו
§שלחן גבוה יורה דעה חלק ג, ר' אברהם מולכו, 46MB, שלוניקי תקט"ו
§שלחן ערוך יורה דעה עם פירוש חקי דעת, קלפרא, ישראל שמואל בן שלמה, ברלין, תס
§שלחן ערוך-וינציה יורה דעה, רבי יוסף קארו, ויניציה, שכ"ה
§שלטי הזהב, ר' יעקב אריה בן חיים מרדכי סאלאנט, 9MB, ירושלים, על יורה דעה, ליישב את דברי הטורי זהב מהשגות נקודות הכסף
§שלילת גידול בלורית, ? וינר, משה ניסן בן זאב וולף, 5775
§שלמי צדקה, קליין, מרדכי יהודה בן אברהם נח, ירושלים, תשע, על שו"ע הלכות צדקה, עם "פניני הצדקה", אל ההרים"
§שלש תשובות,בענין נדרי אונסין, רבי חיים כפוסי ור"א גאביזון, הוסיאטין, תרס"ח, 37 עמ', 3MB
§שמחת כהן יורה דעה חלק א, רבי רחמים חי חויתה הכהן, תש"ס
§שמחת כהן יורה דעה חלק ב, רבי רחמים חי חויתה הכהן, תש"ס
§שמלה חדשה - בכור שור - תבואות שור, ר' אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן שור, 56MB, זולקוה תצ"ג, על יורה דעה: הלכות שחיטה סי' א-כח, הלכות טרפות סי' לה-לט, הלכות בשר שנתעלם מן העין סי' סג
שמלה חדשה - תבואות שור, ר' אלכסנדר סנדר שור, זאלקאב, [ת"ר-1846], 440 עמ'. מעמ' 382 - בכור שור, וגם עמ' 5-10 דפים בודים של בכור שור
§שמלה חדשה, תבואות שור ובכור שור, ר' אלכסנדר סנדר שור, זולקווא ת"ר, 474 עמ', 61MB
§שמלה חדשה, ר' אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן שור, 46MB, סיגט תרע"ד
§שמלה חדשה, שור, אלכסנדר סענדר ב"ר אפרים זלמן, אונגוואר, תרפז
—§חידושי ריזב"ש, ר' יהודה זאב בן שלמה ריזב"ש, פיוטרקוב, תרסח, 56 עמ', 11MB, על שמלה חדשה על יו"ד, סימנים לה-לו
—§פעמן זהב, ר' אלעזר דיכטער, בילגורייא תרצג, 364 עמ', 41MB, על שמלה חדשה הלכות טריפות. מעמ' 361 - דרוש לחנוכה
—§תקוני הזבח, על "שמלה חדשה" על הלכות טריפות, עם "קיצור בית אפרים" שוב, ישעיה, אדעס, תרמג
—§תקוני הזבח, על "שמלה חדשה" על הלכות שחיטה, שוב, ישעיה, ווארשא, תרנא
—§תקוני הזבח - מסביב לספר שמלה חדשה על הלכות שחיטה - לקוטי הלכות, בורוכוביץ, ישעיה, ווארשא, תרנה
—§תקוני הזבח - מסביב לספר שמלה חדשה על טרפות הריאה - קצור בית אפרים - לקוטי הלכות, בורוכוביץ, ישעיה, ווארשא, תרנה
—§תקוני הזבח - על הלכות טריפות - לקוטי הלכות, בורוכוביץ, ישעיה, ווארשא, תרנה
—§תקוני הזבח, בורוכוביץ, ישעיה, ווארשא, תרסג, על הלכות טריפות
§שמלת בנימין, רפפורט, בנימין זאב וולף בן יצחק, דיהרנפורט, תקמח, הלכות נדרים ושבועות
§שמעתתא דוסתות, וילנברג, בצלאל, ירושלים, 5772
§שמר הברית, דוידסברג, יהודה, דאנציג, תרד, 182 עמ', 6MB, על המילה, עם תרגום לאידיש
§שני המטות, ר' נפתלי הלוי בן ר' פנחס זאב הלוי, וינה, תרמד, 203 עמ', 10MB, על יו"ד הל' כיבוד אב ואם, עם פירושים "מטה נפתלי" ו"מטה הלוי". עם מפתח מקורות מעמ' 17. מעמ' 177 - "קדש נפתלי" - שו"ת בדיני כיבוד אב ואם
שער אשר - הלכות נדה, ר' שמעון אשר, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - עיונים
שער הזהב לטהרה, עם תוכנת חיפוש
§שער המים, ר' משה מרדכי יוסף בכמוהר"ר רפאל מיוחס, שלוניקי תקכ"ח, על יורה דעה הלכות טריפות [עם הפנים], 407 עמ', 101MB. מעמ' 200 - חידושים על חולין. מעמ' 279 - שו"ת. מעמ' 395 - מפתח מקורות. ממקור אחר
שער הזהב לטהרה, הלכות טהרת הבית, ר' אליהו אדיר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
§שער החיים - הל' נדרים, בשארי, זכריה, ירושלים,
§שערי איסור והיתר, לאבנשטיין; אלימלך דוד, תשס"ו
§שערי אמת - בית אריה חלק ב, ליטש רוזנבוים, גרשון סגל, פרשבורג, תרכד, 84 עמ', 8MB, הלכות מזוזה ודיני צורת האותיות
§שערי בינה, שילוני, מיכאל, ירושלים, תשסא, דיני צורת האותיות
§שערי בנימין - יורה דעה א, שרעבי, בנימין בן ישעיהו, בני ברק, 5774
§שערי דעה חלק א, ר' אלעזר בן אריה ליב לוו, 24MB, וינה תקפ"א, על שלחן ערוך יורה דעה
§שערי דעה חלק ב, ר' אלעזר בן אריה ליב לוו, 15MB, וינה תקפ"ח
§שערי דעת, פישר, אברהם בן ציון בן אפרים פישל, אלעד, תשסג, על יו"ד סי' קפג-קצז
§שערי דעת חלק א, ר' אהרן בן מאיר גורדון, 7MB, ירושלים תרפ"א, על יורה דעה
§שערי דעת חלק ב, ר' אהרן בן מאיר גורדון, 5MB, ירושלים תרפ"א
§שערי הוראה, ר' אברהם בן שרגא דרושקוביץ, 8MB, קובנה תרצ"ג, מפתח על שו"ע יורה דעה עפ"י א"ב; כמאה שאלות בהיכי תמצא; ועוד חידושים
§שערי הוראה, ר' אברהם בן שרגא דרושקאוויץ, 13MB, קאוונא תרצ"ג
§שערי הוראה, ר' אברהם בן שרגא דרושקוביץ, 1MB, קובנה תרצ"ג
§שערי הלכה חלק א, ר' זאב וולף בן יצחק אייזיק ווליקובסקי, 11MB, ורשה תרס"ד, על שלחן ערוך יו"ד, שערי הלכה - איך יסתעף הדין מים התלמוד וחידושים ופלפולים; פתחי דינים - הדינים המתחדשים מראשונים ואחרונים
§שערי הלכה ופתחי דינים, על יו"ד, וועליקאווסקי, זאב וואלף ב"ר יצחק אייזיק, ווארשא, תרסד
§שערי הלכה, 3 עמודים אחרונים, 255KB, ווארשא, תרעג
§שערי הלכה - "שערי הלכה", "פתחי דינים", "שערי תורה", ר' זאב וולף וועליקובסקי, פיעטרקוב, תרע, 223 עמ', 24MB, על שו"ע הל' בשר בחלב
§שערי הלכה ומנהג - יורה דעה, ר' מ"מ שניאורסון, ירושלים, תשנג
§שערי זבח, ר' מנחם ריזיקאוו, ירושלים, תרעג, 263 עמ', 18MB, דיני שחיטה וניקור וטריפות
§שערי טהר, דיני נדה, ר' יוחאי אשכול, תשעא
§שערי טוהר, ר' אברהם חיים בן יחיאל צבי איינהורן, 26MB, סיגט, על הלכות נדה ודיני מקואות, ובסופו קצת דיני רבית
§שערי טבילה, שטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרן, ירושלים, תשלט, הלכות טבילה - דיני חציצה
§שערי טהרה, שטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרן, ירושלים, תשלח, הלכות נדה - כתמים ובדיקות
§שערי מקואות, חזן, יששכר בן בנציון, תשעא, על שו"ע הל' מקואות, עם קונטרס בנין המקואות, "אוצר המקוה" - דיני מקואות, ו"פירוש חי" בענין מילוי הבורות, זריעה והשקה
§שערי פדות - פדיון נפש, ר' שבתי בן יעקב יצחק ליפשיץ, מונקץ', תרסב, 85 עמ', 3MB, דיני פדיון הבן. מעמ' 79 - "שומר הברית" על מילה, ממקור אחר, 92 עמ', 4MB, כולל פארנומערענטען
§שערי קדושה, צאלח, יחיא ב"ר יוסף, כלכתה, תריא, 47 עמ', 1MB, הלכות שחיטה וטריפות הריאה
§שערי קודש ח"א, ר' יצחק הכט, ירושלים, תשלז, שו"ת ובירורי הלכה בעניין קדושת קלף והכתב של ס"ת, וכתיבת שמות הקודש, ואיסור מחיקתם, 392 עמ', ממקור אחר, 392 עמ', 12MB
§שערי קודש, ר' משה אריה ליב בן יהודה הלוי ליטש-רוזנבוים, 12MB, ברטיסלבה תרל"ב, על הלכות שחיטה וכיסוי הדם
§שערי קודש תואר משה, ר' משה אריה ליב סג"ל ליטש ראזענבוים , 10MB, פרעסבורג תרל"ב על הל' שחיטה
§שערי שמחה [ב"ח], ר' יעקב שמחה רעהפיש, 39MB, ווארשא -בילגורייא - תרל"ח תרע"א חלק א' על סוגיות הש"ס הנוגעים לשלחן ערוך יו"ד חלק ב' שו"ת בשלחן ערוך יו"ד
שערי שמחה, ר' יעקב שמחה מקעמפנא, ורשה תרלח, 538 עמ', 46.7MB, חידושי סוגיות בענייני יו"ד
§שערי שמחה חלק א-ב, ר' יעקב שמחה בן משה רפיש, 49MB, ורשה תרל"ח, על כמה סוגיות בש"ס הנוגעים לחלק יורה דעה, 538 עמ', ממקור אחר, ירושלים תרנח
§שערי שמחה מהדורא תנינא, ר' יעקב שמחה בן משה רפיש, 43MB, בילגורי תרע"א
§שערי תשובה - בקור חולים, יצחק סייפערט, ירושלים, 5773
§שעשועי תורה, ר' יוסף מרדכי שוורצמן, ברוקלין, תשנז, 28 עמ', 906KB, בענין איסור נדה וטומאתה
§שפת אמת, ר' צבי יהודה ראזענצווייג, 1MB, ווארשא תרנ"ח, שו"ת בהל' בכור בהמה
§שפת אמת, ר' צבי יהודה בן משה דוד רוזנצווייג, 1MB, ורשה תרנ"ח, הלכות בכור
§שפת אמת, ר' צבי יהודה בן משה דוד רוזנצווייג, 1MB, ורשה תרנ"ח, הלכות בכור
§שרביט הזהב החדש - ברית אבות, ר' שבתי בן יעקב יצחק ליפשיץ, מונקץ', תרעד, 290 עמ', 17MB, הלכות מילה
§שרין קשקשים, חורין, אהרן בן קלמן, פראג, תקנט, על הדגים שטירל וטיק. המחבר היה מראשוני הרפורמים, ראה עליו כאן
§שתיה כדת, טריווש, הלל דוד ב"ר עוזר הכהן, ווילנא, תרס, 26 עמ', 1MB, בענין כשרות היין
§תבואת שור - יו"ד, קיצור בית יוסף, שור, אפרים בן נפתלי, לובלין, שעה, 231 עמ', 15MB
§תבואות שור, סדילקוב, תק״פ
§תבואות שור-חלק ראשון, שור, אלכסנדר סענדר ב"ר אפרים זלמן, ווארשא, תרנא
§תבואות שור-חלק שני, שור, אלכסנדר סענדר ב"ר אפרים זלמן, ווארשא, תרנא
§תבואות שור עם לבושי שרד, רבי אלכסנדר סענדר שור, ירושלים, תשכ"ו
§תבואות שור, שור, אלכסנדר סנדר, ווארשא, תרסט
§תבואות שור, שור, אלכסנדר סנדר, לבוב, תרכג
§תבואות שמש, שפירא, משה מישל שמואל, קיידאן, תרפט, 187 עמ', 22MB, הלכות הגעלת כלים
§תבנא לדיננא, לאנדמאני, ישעי', וויזניץ, תרעג, 185 עמ', 9MB, שאלה בענייןחלוקת כספי צדקה, ובאיזה ב"ד ידונו
תגא דאורייתא, בענייני ס"ת, ר' יצחק רצאבי
§תהלה לדוד - יורה דעה, מן, דוד יצחק בן מרדכי לייב, כפר חסידים, 5767
§תו זכרון, פרנקל, יצחק, ליק, תרכד, דיני טריפות, בשר בחלב, תערובות, מאכלות אסורות, טבילת כלים, לפי סדר א"ב
§תו חיים, ר' חיים בן יעקב קורן, 7MB, ניוארק תרפ"ח, כללים בהוראה ובפוסקים (פ"ד אותיות), ואח"כ שו"ת בשלחן ערוך יו"ד
§תו חיים, ר' חיים בן יעקב קורן, 7MB, ניוארק, על ש"ע יו"ד בדרך שאלה ותשובה, וכללים בהוראה ובפוסקים, ודברי אגדה, הלכות אבר מן החי ודיני לפני עור לא תתן מכשול
תיו יהושע, הלכות על יו"ד בסדר א"ב, ח"ב - אותיות ו-י, 68 עמ', 4.9MB
תולדות יצחק, ס' תגא דאורייתא על מסורת כתיבת ס"ת, "אבני חפץ" על סוגיות התלמוד, ר' יצחק רצאבי, עם קונטרס "בירורי תפילין", לר' שריה דבליצקי
§תוספת אהל - הלכות איסור והיתר, קדר, שמואל אליקים, עפרה, 5769
§תוספת אהל - הלכות נדה, קדר, שמואל אליקים, עפרה, 5768
§תוצאות חיים, טויבער, חיים, פרשבורג, תקצד, 94 עמ', 10MB, על יו"ד סי' א-ס, ממקור אחר, 94 עמ', 10MB
§תורה אור ודרך חיים, ר' חיים בן בנימין ברודא, 21MB, גרודנו - תקפ"ג, הלכות שחיטה וטריפות על סדר הש"ע
§תורה כולה על רגל אחד, אש, אברהם, ברלין, תקנו, 63 עמ', 2MB, יסודות האמונה, חשיבות ידיעת ה'. מעמ' 28 - "חרב לה'" - על הלנת המת. מעמ' 58 - אידיש. קטוע בסופו
§תורה לכל, אברהמסון, צבי (שוויצער), ווארשא, תרצז, 16 עמ', 680KB, על לימוד תורה לגוים
§תורי זהב, ר' שמואל אביגדור אברמזאהן, ניו יורק תרפ"ו, 105 עמ', 2MB, הלכות הכנסת אורחים
§תורי זהב, ר' מרדכי דוב טווערסקי, 59MB, ירושלים - תרצ"ו, על הלכות רבית
§תורת אמת - מאסף על ענייני הכנסת ספר תורה, יעקב אברהם סלמון - עורך, בני ברק, תשסג
§תורת הברית, ווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהם, תשסט, הלכות ברית מילה וביאורי סוגיות בעניינה
§תורת הברית, ר' שבתי בן שמואל זאב דוידסון, ירושלים, תרצו, 70 עמ', 1MB, דיני מילה, עם הקפדה על היגיינה כדי למנוע מחלות
§תורת הבשר, טופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלוי, בני ברק, תשסח, 160 עמ', 1MB, הלכות דם, מליחה וצלייה
§תורת הזבח, הלכות שחיטה וטריפות, אוחנה, נסים בנימין בן מסעוד, ירושלים, תשלח
§תורת המילואים, ר' צבי האגער, ניו יורק, תשסד, 44 עמ', 2MB, הקבלותבין דברי הרמ"א ביו"ד לספריותורת חטאת, יד רמ"א, שו"ת הרמ"א, והגהותיו למרדכי
תורה המילואים, השוואת דברי הרמ"א ב"איסור והיתר" ל"תורת חטאת" ושאר ספריו, ר' צבי האגער, נ"י תשסו, 44 עמ', 1.2MB
§תורת הניקור הירושלמי ח"א, לוין, נחום כהן, ירושלים, תשג
§תורת הניקור הירושלמי ח"ב, לוין, נחום כהן, ירושלים, תשג
תורת הניקור הירושלמי, ר' נחום לעווין, ירושלים תשג, 230 עמ', 3.5MB
§תורת הנקור השלם, ר' שאול שמחה בן יוסף שרגא פייבל מאלין, 12MB, ביאליסטוק - תרפ"ו, חלק הפנים, חלק אחורים ואברים הפנימיים עם ציורים ותמונות; הענינים הנחוצים למעשה "משפט הנקור" גם ביהודית; אור שמחה, חידושים בגפ"ת ושאלות ותשובות
§תורת הנקור השלם, מלין, שאול שמחה בן יוסף שרגא פיבל, ביאליסטוק, 5696
תורת הנקור השלם, ר"ש מאלין, מהדורה שנייה, ביאליסטוק תרצו, 112 עמ', 1.6MB
§תורת השחיטה והבדיקה, מאלין, שמחה ב"ר שרגא פייבל, ביאליסטוק, תרצה
§תורת השלמים, פולנאה, תקסב
§תורת השלמים חלק ב, ר' משה בן ישראל (רמ"א) איסרלש, 5MB, פיוטרקוב - תרס"ד
§תורת השלמים, ר' יעקב ריישר, זולקווא, תריט, 66 עמ', 11MB, על שו"ע הלכות נדה. מעמ' 31 - שו"ת. מעמ' 48- סולת למנחה ושמן למנחה
§תורת השלמים, ר' יעקב ריישר, פיעטרקוב, תרסד, 86 עמ', 12MB, על שו"ע הלכות נדה. מעמ' 31 - על ש"ך, קונטרס הספקות. מעמ' 43 - שו"ת. מעמ' 65 - "סולת למנחה" - הערות המחבר על ספרין "מנחת יעקב" ו"תורת השלמים", ו"שמן למנחה", מבנו ר' שמעון והקצין ר' חיים, ור' נתן פרידלנד
§תורת זבח, ר' שלמה ב"ר יוסף גאנצפריד, 11MB, אונגוואר - תרכ"ט על יו"ד הל' שחיטה, כיסוי הדם, טרפות הריאה, וניקור
§תורת זבח, ר' שלמה בן יוסף גאנצפריד, 14MB, מונקץ' תרנ"ג
§תורת זבח, חזן, חיים דוד ב"ר רפאל, שאלוניקי, תריב, דיני שחיטה ובדיקה
§תורת זבח, ר' חיים דוד בן רפאל יוסף חזן, ירושלים, תרמד, 180 עמ', 11MB, דיני שחיטה ובדיקה לפי נושאים בסדר א"ב
§תורת המשפחה, שטרנבוך, משה בן אשר, ירושלים, תשלב, 80 עמ', 2MB, דיני נדה, איסור מניעת הריון, ביקור אצל רופא, צניעות, חינוך הבנים ועוד
§תורת החטאת, ר' איסרליש, משה ב"ר ישראל (רמ"א, קראקא, שלב-ג
§תורת החטאת, ר' איסרליש, משה ב"ר ישראל (רמ"א), קראקא, שלז, ממקור אחר
§זאת תורת החטאת, איסרל, משה בן ישראל, קרקוב, שנ
§תורת חטאת, עם פירוש "מנחת יעקב", רישר, יעקב ב"ר יוסף, פראג, תמ״ט, 262 עמ', 36MB. מעמ' 239 - שו"ת
§תורת חטאת, איסרליש, משה ב"ר ישראל (רמ"א), זולקווא, תריט
§תורת חטאת, רמ"א, ווארשא, תרסג
§תורת חטאת, רמ"א, ווארשא, תרסג
§תורת חטאת, אסרלש, משה, פיעטרקוב, תרסד
§תורת חטאת, איסרליש, משה ב"ר ישראל (רמ"א), פיעטרקוב, תרסד
§תורת חטאת - מנחת יעקב, ר' משה בן ישראל איסרלש, 24MB, ורשה תרס"ד
§תורת חטאת - מנחת יעקב, ר' משה בן ישראל איסרלש, 24MB, ורשה תרס"ד
תורת חטאת, ר' משה איסרלש, עם פירוש "מנחת יעקב", ר'יעקב ריישר, "תורת המנחה והשלמים", "סולת למנחה", "ויכוח מים חיים", לר' חיים בר בצלאל, "תורת משה"לרי"ש נתנזון, "דמשק אליעזר" לר' בן ציון ליפשיץ, והגהות הגרי"ב לר' יהודה בכרך, פיעטרקוב תרסד, 178 עמ', 22.5MB
—§מנחת יעקב, רישר, יעקב ב"ר יוסף, פולנאה, תקסב, על ספר תורת חטאת
—§דמשק אליעזר, ר' אליעזר ב"ר יהושע, ווילמרשרדארף, תעח, על ס' תורת חטאת לרמ"א
—§ויכוח מים חיים, ר' חיים ב"ר בצלאל, פיעטרקוב, תרסד, 20עמ', 2MB, השגות על ס' תורת חטאת, עם ביאור "תורת משה", לר' יוסף שאול נתנזון
§הסימנים מתורת חטאת, איסרליש, משה ב"ר ישראל (רמ"א), ווארשא, תרנ, עם הגהות רעק"א על תורת חטאת
§תורת השלמים, ר' יעקב ריישר, על הלכות נדה, עם קונטרס הספקות על דיני ספק ספיקא, ושו"ת, פיורדא, 5523, 42 עמ', 4MB
§תורת חיים, מולוד, חיים בן שמעון זלמן, נוי יורק, תשטז, דיני שחיטה, טריפות, ניקור, מליחה, בשר וחלב ותערובות
§תורת חיים א, הרב חיים מאלאד, ניו יורק תשי"ז, עיקרי דיני שחיטה ואו"ה - 4 MB
תורת חיים, דיני שחיטה, טריפות, ניקור, מליחה, בשר בחלב, תערובות, ועל חשיבות הכשרות, ר' חיים מאלאד, נ"י תשטז, 152 עמ', 4.1MB. מעמ' 47 - אידיש. מעמ' 97 - באנגלית, §ממקור אחר
§תורת חיל על מקואות, ליינר, יעקב, ירושלים, תשע
§תורת חכם א, גיאת, מנחם, ירושלים, תשעב, דיני כבוד תלמיד חכם, ממקור אחר
§תורת חכם ב, גיאת, מנחם, ירושלים, תשעב, ממקור אחר
§תורת יקותיאל, ר' יקותיאל זיסקינד כ"ץ, 33MB, ברלין תקל"ב, על יו"ד סי' א-קיא [עם הפנים], 412 עמ', 52MB. מעמ' 373 - שו"ת
§תורת מקוה, ר' נתפלי הרץ מאיר הלפרין, רישא, תרצז, על דיני מקואות
§תיו יהושע חלק א אותיות א-ה, מהדורה שניה, ר' יהושע בן חיים ישראל בריסקין, קראקא תרמ"ב, 243 עמ', 16MB, הלכות מיו"ד בסדר א"ב. מעמ' 203 - בתוספת דיני בית הכוסות וגולגולת, ממקור אחר, 196 עמ', 18MB, בלי התוספתהנ"ל
§תיו יהושע חלק ב אותיות ו-י, ר' יהושע בן חיים ישראל בריסקין, קראקא תרמ"ב, 68 עמ', 5MB, יו"ד, ממקור אחר, 66 עמ', 6MB
§תיו יהושע חלק ג, ר' יהושע בן חיים ישראל בריסקין, וילנה, תרלח, קראקא תרמ"ב, דיני ריאה, ושחיטה, 146 עמ', ממקור אחר, 176 עמ', 16MB, בתוספת דיני בית הכוסות, גלגלת, גרגרת
§תכלת מרדכי, ר' מרדכי בן אריה ליב מנקס, 8MB, ירושלים - תרס"ז, על טור יורה דעה שחיטות וטרפות, וכללים על פי א"ב
§תמונת הריאה, ירושלים, תרסו
§תנובת שדי-חלק ראשון, כטורזא, דוד, ג'רבה, תרצו, 371 עמ', 23MB, על שחיטות וטריפות
§תנובת שדי-חלק שני, כטורזא, דוד, ג'רבה, תרצו, 187 עמ', 12MB, על דיני טריפות
§תספורת הזקן, ר' סיני בן יקותיאל זאב שיפר, מונקץ, תרעב, 34 עמ', נגד האוסרים תספורת זקן במספריים
תפארת אדם, ר' ישראל מאיר הכהן, נ"י תשנט, על פאות הראש והזקן, 33 עמ', 1.5MB
§תפארת יעקב חלק ד, ר' יעקב בן יצחק גזונדהייט, ורשה, תרפו, עמ' 276 עמ', 28MB, על יו"ד סי' א-קפג. מעמ' 268 - חידושי מסכתות
§תפארת ישראל, ר' יהונתן איבשיץ, ורשה, תרלח, 58 עמ', 6MB, על יו"ד הלכות נדה
§תפארת למשה, ר' משה בן אברהם מגזע צבי, ברלין תקל"ו, על יורה דעה, 103 עמ', 14MB, ממקור אחר, 101 עמ', 18MB
§תפארת למשה, ר' משה בן אברהם מגזע צבי, ירושלים תשמט, 152 עמ', 18MB
§תפארת צב"י - א, על שו"ע יו"ד עד הלכות מליחה, ר' צדוק בן יעקב הכהן רבינוביץ, בילגורי, תרסט, 261 עמ', 22MB, ממקור אחר, 261 עמ', 27MB
§תפארת צב"י - ב, הלכות נדה ומקוואות, ר' צדוק בן יעקב הכהן רבינוביץ, בילגורי, תרסט, 185 עמ', 15MB, ממקור אחר, 185 עמ', 21MB
§תפארת שמואל, ר' יעקב שמואל בן אברהם ישעיה ברודסקי, 5.3MB, ברדיטשוב תרמ"ט, 176 עמ', על יורה דעה וליקוטים על יתר השו"ע, ממקור אחר
§תיקון עולם, קליג, משה, פיעטרקוב, תרסה, 111 עמ', 15MB, הלכות מקואות. מעמ' 41 - "יפה לבדיקה" - על בדיקת הריאה, תולעים בכבשים, וניקור חלב. מעמ' 76 - "כח ב"ד יפה" - על סמכות ב"ד לתקן תקנות, ועוד תדשובות בענין גט ובדיני ממונות
§תיקוני מקוואות לפי תקנת רבותינו, לוין, שלום דובער , נ"י, 5758
§תקות זכריה א, ר' זכריה יוסף ראזענפעלד, סט. לואיס תרנ"ו, 26 עמ', 1MB, בדיני מקוה, ממקור אחר, 26 עמ', 1MB, ממקור אחר, 26 עמ', 1MB
§תקנות להשומרים אצל הגבינות, ר' שאול מאמשטרדם, אמשטרדם, תרו, 12 עמ', 1MB, ממקור אחר
§תקנות של חברה קדישא דקברנים, פראנקפורט דאדר, תקעא
§תקנת הרבית ח"א - קרנות פנסיה והשתלמות, לנדו, יעקב, מודיעין עילית, 5770
§תקנת הרבית ח"ב - קופות הגמל ושוק ההון, לנדו, יעקב, מודיעין עילית, 5772
§תקנת הרבית ח"ג - בנקים, לנדו, יעקב, מודיעין עילית, 5775
§תקנת עזרא - קונטרס תקון חשוב, רבי עזרא אלטשולר, פיעטרקוב, תרצ"א, 85 עמ', 10MB, דין תערובת של דבר חשוב
§תקנת רבים, על היתר עיסקא, איגר, אלטר עזריאל מאיר מלובלין, ווארשא, תרצ, 107 עמ', 6MB, ὥממקור אחר, 125 עמ', 2MB
§תקע שופר, ר' יחזקיה יהושע פייבל בן יונה פרנקל-תאומים, ברסלאו, תעט, 48 עמ', 1MB, על ריב בענין רבנות בקהילת פרמישלא. מעמ'43 - ביקורת על הספר מתוך כתב עת "האשכול"
§תרומת יצחק, ר' יצחק צבי בן יעקב קופל הכהן ארונובסקי, 9MB, ורשה - תרס"א, על שלחן ערוך יורה דעה, יישוב לקושיות רבי עקיבא איגר
Ξתשובה בדין הפיאות הנכריות המגיעות ממדינת הודו, ר' יצחק רייטפארט, ניו יארק, תשס"ד
§תשובה ע"ד חנוטת המתים, אלבום, צבי, שיקאגא, 5676

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
שאל את הרב | דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US