מידע

השיטה

הסכמות

פרסומים

הזמנות

דוגמה

תרומות

המכון בפייסבוק

גלרית תמונות

כתוב אלינו

מכון הלכה ברורה
ת"ד 34300
ירושלים

פרטים נוספים בטל'
026521259
פקס 026537516

מומלץ לצפות באתר
באינטרנט רימון


Can't see Hebrew? Click here

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

"מלאכה אחת גדולה
עומדת לפנינו, לתקן את
הפירוד הזה (אשר בין
התלמוד העיוני ופסקי ההלכה
של הפוסקים), להרגיל את
העולם הלומד שלנו... לסגל
את הידיעה של כל הלכה
עם מקורה וסיבתה..."

Rav Kook, zt"l, Chief Rabbi of Israel

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב
הראשי הראשון לארץ ישראל

בהמשך למלאכה שהתחיל בה הרב קוק
זצ"ל, לברר את ההלכה ממקורותיה
בתלמוד ובמפרשיו, מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה מוציא לאור מהדורה
חדשה של התלמוד, המחברת באופן
ייחודי את לימוד ההלכה עם לימוד
הגמרא. אלפים רכשו גמרות אלה
ללימוד - תלמידי ישיבות הסדר, ישיבות
גבוהות, ישיבות תיכוניות, ובתי
המדרש של אוניברסיטת בר אילן
וישיבה-אוניברסיטה, וכן מכוני מחקר
תורניים, כגון האנציקלופדיה
התלמודית.

לדף היומי

מפתח לרמב"ם

מערכי שיעור
לרמי"ם

ספריה וירטואלית

מפתח לאגדות

באורי אגדות

תקוני
טעויות דפוס


נושאי הבירורים

פרשת השבוע


הלכות חנוכה


הלכות פסח

מאגרי מידע

מצגות

שאל את הרב