Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי קודש המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קודש שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.

שירה
§אגדת פרחים, סגל, יוסף מנחם ב"ר משה, לבוב, תרמ"ז, סיפורים, אגרות, שירים ומליצות
אגרת הפורים, שירים, שלמה פיריכ, אודססא תרע"ב, 19 עמ'
§אדון חסדך, ר' יהודה הלוי, ויניציאה, שסט, עם תרגום איטלקי
אוצר השירה והמליצה, טביוב י.ח., ליקוטים מהספרות העברית 900-1750
§אוצר השירה והפיוט חלק א, ישראל דוידזון, ניו יורק, תרפ"ד
§אוצר השירה והפיוט ב, ישראל דוידזון, ניו יורק, תרפ"ד
§אוצר השירה והפיוט חלק ג, ישראל דוידזון, ניו יורק, תרפ"ד
§אוצר השירה והפיוט חלק ד, ישראל דוידזון, ניו יורק, תרפ"ד
אור תורה, עמרם, נתן בן חיים, שיר לכבוד ספר תורה, שאלוניקי תר"י, ה דפים, עם שיר "יתן לך כלבבך" מאת ר' ישראל נג'ארה
§אור תורה, שיר נאה כעין וכחן רומאנסה, לכבוד הכנסת ס"ת לביכנ"ס איטלקי בנא אמון, ר' נתן בר' חיים עמרם, שאלוניקי תר"י, 6 עמ', 347 KB
אור תורה, דוד מצליח פונטנילה, שיר, מנטובה תקי
אורה ושמחה ליהודים, שיר לכבוד הנסיך והנסיכה, אמשטרדם תקכ"ח, 15 דפים
§אילת אהבים,סיפור אברהם ועקידת יצחק במליצה ושירים, די אוליוירה, שלמה ב"ר דוד, אמשטרדם, 5425
אילת אהבים, ר' שלמה אליוורה, וינה תקעח
§אילת השחר, שירים, מארגינשטערן, יחיאל, אדעססא, תרסה
אילת השחר, מאיר לטריס, שירים, 78 עמ'
§אלה בני קטורה, אברהם ב"ר שבתי הכהן, ויניציאה, 5479, שירה, 417 עמ', 15MB
§אלף אלפין, בקשה, בדרשי, אברהם, ווילנא, תרלג
§אלף אלפין, חרוז של אלף מלים המתחילות באל"ף, מנחם מענדל אבד"ק פמארין וטיסמניץ, לבוב, תרלה
§אמרי שפר,על מלאכת השיר, לר' אבשלום מזרחי, עם "מחברת חיי אדם", הו"ל כרמולי, אליקים, פאריש, תרכא, 20 עמ',1MB
אני מאמין - שירים, לוי-ליסנר הינדה, תרגום מאידיש: אפרים תלמי
§בכושרות, ר' יאברובר, אפרים ב"ר יוסף איש חעלם, קראקא, שסח, שירה וקינות, 434 עמ', 19MB
§בן זקונים ב, אבולעפיא, חזקיה דוד מטריאסטי, ליוורנו, תקנג, "מזמור לדוד" - שירים ומליצות, "וידבר דוד" ו"ויקונן דוד", ממקור אחר
בן פורת יוסף, שירים לכבוד יורש העצר, למבארג תרמז
§בנות השיר, ריז, נתן, ברלין, תקסא, 132 עמ', 3MB
§בקשת הלמדין, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, פפד"א, תקעב, שיר שבכל מלה יש למד, עם ביאור ר' דוד אוטנזסר
§בשובי לירושלים, מילצקי, ראובן, ירושלים, תשה, 52 עמ', 850KB, שירים על געגועים לירושלים, חלום על מושבות א"י, חלום על ירושלים, על הועד הלאומי, וקריאה לחזרה בתשובה
§בתולת בת יהודה - לקוטי שירים, ר' יהודה הלוי, עם הערות משד"ל, פראג, תר, ☼ממקור אחר, 118 עמ'
§גבעת שאול, שאול בן עבדאללה יוסף תושב הונגקונג, וינה, תרפג, ביאור על שירי ריה"ל
§גן רוה, באדהב, יצחק ב"ר מיכאל, ירושלים, תרסט, 35 עמ', 1MB, על הפייטנים, לפי סדר א"ב, אותיות א-מ
§גנזי אקספרד, עדעלמאן, צבי יהודה, לונדון, תרי, פיוטים ושירים ממשוררי ספרד
§גנזי קויפמן, לוינגר, דוד שמואל, בודפשט, תשט, 124 עמ', 5MB, פיוטים, קטע מס' מתיבות וממשנה תורה לרמב"ם
§גנזי שירה ופיוט, מרקוס, יוסף, נ"י, תרצג
דברי אגרת ודברי שיר, אהרן צבי הירש קורלנדר, אופן תרכז, אגרות ושירים
דברי חפץ, לקוטים מכתבי יד קדמונים, בעריכ צבי הירשד עדלמן, לונדון תריג. "אגרת לשון הזהב", ר' יהודה אלחריזי. "שיר לשחוק האישקאק", ר' שלמה מזל טוב. "שיר על המקל", רלב"ג. "איגרת מהרשב"א לר' שמואל הסלמי". שירים מר' יהודה הלוי, ור' יהודה זארקו, ור' סעדיה לונגו. פיוטים לליל פסח. "שיר התלונה", לר"ש אבן גבירול. "שיר התלונה" לר' שלמה בונפיד. "מאמר על הנפש" לר' יוסף עקנין. "שיר על תגמולי הנפשות". "מכתם" לר' שלמה דפיירה.
§דיואן ר' שלמה בן משולם דאפיירה, חלק א - מבוא-שירי חול, ניו־יורק, תשג
דיוואן ר' יהודה הלוי, ליק תרכד, 42 דפים
§דיואן - ספר שלישי, חברת א, ר' יהודה בן שמואל הלוי, ברלין, תרעא
§דיואן - ספר שלישי, חברת ב, ר' יהודה בן שמואל הלוי, ברלין, תרעב
§דיואן, יהודה ב"ר שמואל הלוי, ברלין, תרצ
§דיואן, אלעזר בן יעקב הבבלי, ירושלים, תרצה
§דיואן, אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר, ברלין, תרמו
דיואן שמואל הנגיד, עם הקדמה ומפתח שירים לר' דוד בן סלימאן ששון, לונדון תרצ"ד, 346 דפים
Ξדיואן שמואל הנגיד, לונדון, תרצ"ד, שירים, ההדיר ר' דוד ששון, 9.78 MB, ჶממקור אחר, 201 עמ', 13.7MB, §ממקור אחר, 10MB, ὥממקור אחר
§דיואן לר' עמנואל בן דוד פראנסיש, שירים וויכוחים, הו"ל ברנשטיין, שמעון, תל אביב, תרצב, 337 עמ', 9MB
§דיואן לר' יהודה אריה ב"ר יצחק ממודינא, שירים וקינות, פילדלפיה, תרצב, 268 עמ', 10MB
דיואן - שירי קהילות תימן, עם פירוש "נעימות שיר" עם תרגום מלים מערבית, ר' משה רצאבי
§הבוחר בשירי זמרה, על הפיוט והשירה והמוזיקה בספרד ובמרוקו, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5775
המאסף, שירי תהלות כאשר התרפאו בני המלך, תק"נ
§המנצח בשירי תהלה, קוהמערקער, משה בן דוב, דרוהוביטש, תרסא, 57 עמ', 1MB
הן קול חדש אומר כבוד, שירים למועדים וימים שונים, ר' משה בר' מרדכי זכות, אמשטרדם תע"ב, 25 עמ', 2.1MB
§הנצנים, שירים, גוטלובר, אברהם בר, ווילנא, תרי, ★ממקור אחר
§השירים אשר לשלמה, רוסי, שלמה די, ויניציאה, שפג, 44 עמ', 3MB, מזמורים ושירות ותשבחות
§השריפה אשר היתה פה קרית בראדי, שיר על השריפה בברודי בר"ח אייר תקצה, סטרעליסקער, מרדכי בן דוד, זולקווא, 5609, 22 עמ', 1MB. מעמ' 15 - "כוס התרעלה אשר עבר על עירנו בראדי", בחודש אייר תקצה - שיר
§זכרון לראשונים וגם לאחרונים, זכרון לר' שמואל הנגיד, שרידים מספריו "בן תהלים" ו"בן משלי" , פטרבורג, תרלט, 205 עמ', 7MB
§זמירות ישראל, רבי ישראל נגארה, צפת, שמ"ו, שירים ופיוטים
זמירות ישראל, ר' ישראל נג'ארה, ונציה שנ"ט-ש"ס, 174 עמ', 19.2 MB, §ממקור אחר
§זמירות ישראל, ר' חנניה אלחנן חי הכהן, ליוורנו, תקנג, 31 עמ', 976KB,על דרך השירים הנהוגים, ופסוקים שבנויים לפי משקל
זמר נאה לכבוד התורה, ר' מנחם מנדל מניקולסבורג, עם ביאורים, אמשטרדם תל"ה, 5 עמ', §ממקור אחר
§זמר נאה לכבוד התורה, קראכמאל, מנחם מנדל - סטפנסקי, שמואל, ניו יורק, 5768
§זמרת הארץ, באדהב, יצחק בן מיכאל, ירושלים, תרסט, פיוטים וזמירות עם ביאורים
§זמרת עריצים, רומנלי, אהרן שמואל, מנטובה, תקסז, שירים לכבוד נפוליון ור"ד זינצהיים עם תרגום לאיטלקית
§זעקת שבר, אבן גבירול, שלמה ב"ר יהודה הספרדי, לייפציג, 5606, 16 עמ', 415KB, קינה על רציחת ר' יקותיאל בשנת ד' תשצ"ט
§חומת אש, אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר , ברסלויא תקנ"ט, 54 עמ', 7MB, שיר, עם ביאור "מגדנות אליעזר והמזכיר" לר' אליעזר בר' שלמה זלמן, עם חידות. מעמ' 42 - הספדים
§חומת אש, שיר לר' אברהם אבן עזרא, עם פירוש מגדנות אלעזר והמזכיר, לר' אלעזר בר שלמה זלמן, ועם חידות ומכתבי נועם, ווארשא, תרל"א, 33 עמ', 1MB, ממקור אחר
§חמשה שירים, סלושץ, נחום, לישבונה, תרסח
§טל אורות, שירים קדמונים שהעתיק שד"ל ממחזורים כ"י, עם הערות שזח"ה, ושיר מר' שלמה אבן גבירול, פרעמישלא, תרמא, ☼ממקור אחר, 64 עמ'
§יד יוסף-חלק ראשון, אלמנצי, יוסף, קראקא, תרמט, זמירות ושירים
§יד יוסף-חלק שני, אלמנצי, יוסף, קראקא, תרמט, שירים, קינות ומצבות
§ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך ראשון, ברלין, תרצג
§ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך שני, ברלין, תרצו
§ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך שלישי, ברלין, תרצז
§ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך רביעי, ברלין, תרצח
§ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך חמישי, ברלין, תרצט
§ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך ששי, ירושלים, תשו
§ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך שביעי, ירושלים, תשיח
ישיר משה, ליוורנו תקנ"ו, 27 עמ'
ישיר משה, ליוורנו תקנ"ו, שירים על כתיבת ס"ת, בניית בית כנסת ועוד, 14 עמ'
§ישיר משה, ר' משה בר' זכריה הכהן, שירים לפרשת זכור, וסיפור מגילת אסתר בחרוזים, מנטובה, שעב
§ישיר משה, רבי משה ב"ר זכריה הכהן מקורפו, שאלוניקי, שע"ד, שירים לשבת פרשת זכור וסיפור מגילת אסתר בחרוזים, ממקור אחר, ממקור אחר
ישמח ישראל, שירים מלוקטים מספר זמירות ישראל לר' ישראל נג'ארה, ושירים חדשים מר' יעקב חי בורלא ור' אליהו משה ב"ר יהודה פאניז'יל, לשיר בשבתות ומועדים, ירושלם תרל"ה, סה דפים
ישמח ישראל, שירים מלוקטים מספר זמירות ישראל לר' ישראל נג'ארה ועוד, ירושלם תרל"ה
ישמח ישראל בעושיו, פיוטים, מקנאס תרצ"א, 371 + 24 עמ'. עם "יגל יעקב" - פיוטים לר' יעקב טולידנו
§כי נער ישראל, ר' ישראל קושטא, ליוורנו, תרנ, שירים וציוני מצבות
§כל שירי ר׳ יהודה הלוי, יהודה, לעמבערג, תרמח
Ξכל שירי ר' שמואל הנגיד, עם מבוא והערות של חיים ברודי, ווארשא, תר"ע, §ממקור אחר, 6MB
§כל שירי רב האי גאון - בית הבחירה, האי גאון, לעמבערג, תרמט
כנור דוד, שירים, דוד משה מיצקון, וילנא תרכג, 202 עמ', ממקור אחר
כנור נעים, שירים, שמואל דוד לוצאטו, וינה תקפ"ה, 3.7MB
§כתב הד"ט, ר' דניאל טירני, שיר על הנס בפירנצי בכ"ו סיון תקנ"א, ליוורנו, 5551
§כתר מלכות, ר' זאב בן דוד הכהן בוכנר, אלטונא, תקסב, שירים וזמירות לה'
כתרים, רימון יוסף צבי, מבחר שירים
§לאלקי מעוזים רני תודות, מנטובה, תקמט, שירים לכבוד כיבוש בלגרד ע"י המלך גיוסיפי
§לישרים תהלה, לוצאטו, משה חיים בן יעקב חיים, אמשטרדם, תקג, 81 עמ', 2MB, ☼ממקור אחר
§לישרים תהלה, שיר, לוצטו, משה חיים, ברלין, 5586
§לישרים תהלה, לוצטו, משה חיים, ווארשא, תריז, שיר לחתונה
§לישרים תהלה, לוצאטו, משה חיים ב"ר יעקב, לבוב, תרלט, שיר לחתונת ר' יעקב די גאוויש, ור' יצחק מאריני
§לקט שירים ופיוטים, לרגל בר המצוה של שוקן, יוסף, ירושלים, תרצז
§לשון נקי, ראקובר, יוסף, אמשטרדם, תקכט, חרוזים על הפרשיות וע"פ א"ב ולאירועים שונים
מבחר השירה העברית, בראדי חיים, וינר מאיר
מבחר השירה העברית (חלק שני)
מבחר השירה העברית, מיום חתום כתבי הקדש עד-גלות ישראל מעל אדמת ספרד, בעריכת חיים בראדי ומאיר וינר, לייפציג תרפ"ב, 65.7MB, 371 עמ'
§מבחר השירה העברית באיטליה, שירמן, חיים, לייפציג, תרצד
Ξמבחר שירי שמואל בן יוסף הלוי הנגיד, בעריכת דוד ילין, עם מבוא, תל אביב, תרצ"א, §ממקור אחר, 1MB
§מבחר שירי חול של ר"ש בן גבירול, ברוך, י. ל., תל אביב, תרפט
§מבחר שירי קודש של ר"ש בן גבירול, ברוך, י. ל., תל אביב, תרפט
§מבחר שירי ר' משה אבן עזרא, ברוך, י. ל., תל אביב, תרפט
§מבחר שירי קודש של ריה"ל, ברוך, י. ל., תל אביב, תרפט
§מבחר שירי ר' שמואל הנגיד, ילין,דוד, תל אביב, תרצא
§מגדל־עז - ֻתמת ישרים, לוצאטו, משה חיים, קאניגסברג, תרכא, שיר לכבוד ר' ישראל בנימין באסאן, ליום חתונתו
§מגדל־עז - ֻתמת ישרים, לוצאטו, משה חיים, קאניגסברג, תרכב
§מזמור לאיתן, שיר ציון, משכיל לאיתן, נפתלי בן אברהם, ווארשא, 5658, 26 עמ', 1MB
§מזמור לדוד, בוזגלו, דוד, ירושלים, תשנא, 222 עמ', 4MB, שירים ופיוטים, עם תולדות המחבר, ומאמר "השירה והפיוט במרוקו" לר' עמרם אדרעי
§מזמור שיר ליום השבת, מאיר בן שמואל, ויניציאה, שצט, 7 עמ', 1MB, שיר לכבוד שבת
מזמור שיר חנוכת בית, למדרש אור תורה שבליוורנו, ליוורנו תקצו
§מחברות איתיאל, שירים של הישמעאלי אלחרידי אלבצרי, בתרגום ר' יהודה אלחריזי, לונדון, תרלב
§מחברות עמנואל, עמנואל ב"ר שלמה, קושטא, רצה, ממקור אחר
§מחברות עמנואל, עמנואל ב"ר שלמה, ברלין, תקנו
§מחברות עמנואל, עמנואל ב"ר שלמה, לבוב, תרל
§מחברות עמנואל, בראדי, חיים, לייפציג, תרפו
מחברת משירי משה בן יעקב אבן עזרא, ר' משה בן עזרא, ההדיר: בראדי חיים
§מטמני מסתרים, מחברת ב - ספר הענק, אלחריזי , יהודה, פראג, תרסט, 49 עמ', 2MB, שיר
§מטמוני מסתרים, מחברת ג - חרוזים משותפים, בראדי, חײם, קירכהאין, תרסח
§מי כעמך ישראל, שירים בשבחם של ישראל, ירושלים, תשנא, 12 עמ', 1MB
מלאכת השיר, שירים, פפד"מ תרכה, 64 עמ'
מלכי צדק, שיר על דרך מחזה, לכבוד הקיסר פראנץ יאזעף הראשון, בנימן אריה הכהן ווייס, צ'רנוביץ תרמ"א, 35 עמ', 2.4MB
ממך אליך אברח, ריבי, שירים
§מן הגנזים, יהודה ליב ביאלר, ירושלים, תשכ"ז, תיאור של כתבי יד ופיוטים, 109 עמ', 5MB
§מעגל טוב, קונציו,יוסף, קיירי, שפח, 13 עמ', 1MB, שירים בנושאים שונים, ≡ממקור אחר, 14 עמ', 353 KB
§מעון השואלים, ראיטי ,משה, וונציה, שמה, 47 עמ', 1MB, שיר עם תרגום איטלקי
§מעון השואלים, יהודה הלוי, ויניציאה, שסט, עם תרגום איטלקי
§מפתח הפיוטים, געשטעטנער, אברהם, ברלין, תרמט, ממקור אחר, 127 עמ'
משא באטאוי, שיר לכבוד ארץ הולנד, שלם הכהן, ברלין תקע"ד, 15 עמ'
§משה אבן עזרא - שירי החול - חלק ראשון, בראדי, חיים, ברלין תרצה, 427 עמ', 12MB
§משה אבן עזרא - שירי החול - חלק שני, בראדי, חיים, לייפציג, תרצה
§משירי ישראל באיטליה, ברנשטיין, שמעון, ירושלים, תרצט
§נחל קדומים-חלק ראשון, דוקעס, יהודה ליב, הנובר, תריג, שיר מר' יעקב בן חסדאי, וקורות השיר מזמן רס"ג, ושיר לר' ידעיה הבדרשי
§נחל קדומים-חלק שני, דוקעס, יהודה ליב, הנובר, תריג, תולדות ר' שמואל הנגיד, ומאמר על המשוררים בחכמי ישראל
§נטע שעשועים, גוטמן, נתן נטע הלוי, ברסלויא, תריא, שירים ומליצות
נפת צופים , ר' יהודה בן יחיאל מסיר ליאון, מנטובה רל"ז לערך, 176 דפים
נפת צופים, ר' יהודה מסיר ליאון, על שיר ומליצה, מנטובה רל"ז, 17 עמ', 13.1 MB
ספר המחברות, עמנואל בן שלמה, ברישה רנ"ב, 160 דפים
§ספר הענק - התרשיש, שירים, ר' משה בן עזרא, ברלין, תרמה, 94 עמ', 3MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§משבצת התרשיש, ר' שאול בן עבדאללה יוסף, וינה, תרפו, 330 עמ', 14MB, פירוש על ס' התרשיש לר"מ אבן עזרא
§עבודת תמיד, ר' מרדכי צבי שווארץ, קליוולנד תשי"ג, 285 עמ', 8MB, שירי קודש
עדים נאמנים או חולדה ובור, אליהו מרדכי וורבל, שירה, וילנא תריג
§עוגב רחל, מורפורגו, רחל, טריאסטי - קראקא, תרנ, 118 עמ', 4MB, שירים ואגרות ומכתבים שונים, עם הקדמת על מעמד האשה בישראל, תולדות המחברת, ומאמר על כללי השיר מאת יצחק חיים קסטיליוני
עט הזמיר, שיר לכבוד נישואין, ליוורנו תקנד, 64 עמ'
§עלים לתרופה - השכל והיצר, ר' יוסף יפה, רעיונות מוסריים על השכל והיצר, בצורת שירים, מנצ'סתר, תרנה, 67 עמ', 1MB. מעמ'66 - על טומאה הותרה בציבור בענין נס חנוכה
§פה לאדם, חלאוה, משה, קניגסברג, תריג, 273 עמ', 10MB, פיוטים. מעמ' 64 - הגדה של פסח עם תפילות. מעמ' 102 - הפטרות לפסח עם תרגום יונתן. מעמ' 127 - פרקי אבות. מעמ' 154 - משלי. מעמ' 192 - איוב. מעמ' 238 - דניאל
§פיוטי יניי, זולאי, מנחם, ברלין, תרצח
§פיוטי רש"י, הברמן, אברהם מאיר, ירושלים, תשא
§פיוטי שמעון ב"ר יצחק (רבי), הברמן, אברהם מאיר, ירושלים, תרצח
פרחי האביב, אברהם בער גוטלויבר, יאזעפאף תקצז, שירים ומכתבים
§פרקי שירה, גאגין, שם טוב, קיידאן, תרצז, 188 עמ', 3MB, תפילות ושירים
פרקי שירה, חנניה ממונטסיליסי, מנטובה תכא, 204 דפים
§צבי חן ויפת מראה, שירה תהלה וידידות, עם מבוא מהעורך תל מ"א זק, אביב, תשו, 68 עמ', 1MB. מעמ' 25 - "שירה יתומה" לר' יוסף בן חסדאי. מעמ' 32 - "תשובה" לר' שמואל הנגיד. מעמ' 42 - הערות וביאורים
§ציצים ופרחים, גייגר, אברהם, לייפציג, תרטו, 35 עמ', 1MB, קטעי שירים מתקופת הראשונים. חסרים עמודים בתחילתו
§צמח דוד, אוטולינגי, משה יעקב, שאלוניקי, תרמז, 73 עמ', 1MB, שירים
§צפנת פענח, שירים קדמונים מרבני אלג'יר, עם ביאורין מר' יצחק מרעלי, ברלין, תרנה, 46 עמ', 2MB, ჶממקור אחר
§צצים ופרחים, גאלדפאדען, אברהם בן חיים ליפא, זיטאמיר, תרכה, 71 עמ', 1MB, שירים
§צרור המור, ג'רבה, תרצד, שירים
§קול יעקב, גאגו, יצחק ב"ר אליהו צרור, ג'רבה, תרצד, שירים ופיוטים עם פירוש "צרור המור"
§קול מוסר, מודון, שמשון כהן, מנטובה, תפד, שירה בענין מוסר, ממקור אחר
§קול רינה - חוברת א, גרוס, חמדה, תל אביב, תשנח, 523 עמ', 11MB, שירים יהודיים וניגונים ללימוד נגינה באורגן ואורגנית
§קול שחל, לוצטו, אפרים בן רפאל, אזמיר [צ"ל ברלין], תקנ, שירים
§קול שלמה, זלקינד, שלמה זלמן בן יהושע, ווילנא, תריט, שירים עם דרשה באידיש
§קונטרס הפיוטים, בראדי, חיים, ברלין, תרנד
§קערת כסף, אזובי, יוסף, ווילנא תקצ"ה, 25 עמ', 1MB, מוסר בצורת שיר, קטוע בתחילתו - מתחיל בעמ' 30
קשת נחושה, שיר מוסרי נגד יצר הרע, ר' מאיר אנג'ל, 33 עמ', 1 MB
§רבי אברהם אבן עזרא-חלק ראשון, שיריו, בעריכת דוד כהנא, ווארשא, תרפב, 289 עמ', 4MB,
§רבי דונש בן לברט, ר' דוד כהנא, 1MB, ווארשא תרנ"ד, קובץ שירים, Ξממקור אחר, 1.4 MB
§רבי שלמה שרביט הזהב, ר' דוד כהנא, 1MB, ווארשא תרנ"ד, קובץ שירים, Ξממקור אחר, 0.6 MB
רינה ותפלה, חנניה אלחנן חי הכהן, פירנצא תקפח, שיר בחנוכת בית כנסת, בשבע הקפות, 16 דפים, §ממקור אחר
§שי למורים, שיר לכבוד ארבעה חכמים שמקבלים סמיכה לרבנות, פאדובה, תקצד, 20 עמ', 1MB
§שיר העשירים, הירש, יעקב ב"ר צבי הלוי, דרוהוביטש, תרסג, 86 עמ', 3MB, זמירות שבת ומוצ"ש, שירים לשמחת תורה ולשבועות, לחנוכה, לברית מילה, לחנוכת בית כנסת, ועוד. מעמ' 49 - "אמת מארץ תצמח" - שירים מצירופי מלים שראשי תיבותיהן "אמת". מעמ' 77 - חידות. חלק מהספר מתורגם לגרמנית
§שיר ושבחה הלל וזמרה, שירים ופיוטים, רפאל טשוב, משה אשקר, ירושלים, 5724, 652 עמ', 71MB
שיר ידידות תהלה לישרים, רמח"ל, לונדון תריד, 16 דפים
§שיר לחסידים, ר' שמואל מקארוב, ווארשא, תרצ, 15 עמ', 436KB, שיר למעלת החסידים עם פירוש בעל הגן. מעמ' 15 - דרוש לבר מצוה
שיר למנצח נאפאלעאן הגדול, מקהילת פרנקפורט, פפד"מ תקס"ז, 2.7MB, 19 עמ', עם תרגום לצרפתית
שיר על הגבורה אשר נתן ה' למלכנו פרידריך השני, ברלין תקנז, 4 עמ'
§שיר תהלה, בק, ניסן ב"ר ישראל, ירושלים, תרלה, 32 עמ', 850KB, שיר לכבוד משה מונטיפיורי. מעמ' 15 - "משאת משה" - דרשה לכבוד מונטיפיורי. מעמ' 30 - "תפלה למשה" - תפלה למען מונטיפיורי
§שיורי ברכה, שירים קדמונים עם פירושים מר' שניאור זק"ש, קראקא, תרנד, 47 עמ', 2MB
שירה חדשה, שיר על נס פורים, ר' דוד פארדו, אמשטרדם תקל"ב, 5.9MB, 32 עמ', עם תרגום באידיש
שירה כשרה (התשע"ג), חידושי תורה ופלפולים בהלכה ובאגדה, בעניין דרכי השירה והנגינות בימינו, מלוקט וערוך מתוך "שערי יצחק", ר' יצחק רצאבי, תשע"ג
§שירי דוד - חלק ראשון, טירקעל, דוד בער, פילאדלפיא, תרסד
§שירי השירים, אבן גבירול, שלמה ב"ר יהודה הספרדי, פאריס, תרכח
§שירי זמרה, לתלמידים עניים, לעמאנס, משה, אמשטרדם, תקפג
שירי יהודה, שירים עם ביאור בעברית ובאידיש, ר'יהודה סליחובער, אמשטרדם תנ"ז, 62 עמ', 12.7MB
שירי מוסר השכל, רב האי גאון, עם שירי קערת כסף, יוסף האזובי, ורשה תקצה, 76 עמ'
§שירי קדש לרבי שלמה בן יהודה אבן גבירול, אבן גבירול, שלמה בן יהודה - דאווידזון, ישראל (עורך), פילדלפיה, 5705
§שירי קודש ולהם משל ומליצה - שיר חזיון על מדת החנופה, מלבים, מאיר ליבוש, ווארשא, תרלז
שירי ר' יהודה הלוי
שירי יהודה הלוי, ההדיר: ברנשטיין שמעון, אוסף שירי קודש וחול
§שירי יהודה הלוי, ברנשטיין, שמעון, נ.י., תשה
§רבי יהודה הלוי, קובץ שירים, יהודה, ווארשא, תרנג
שירי ר' אברהם אבן עזרא
שירי שבת ומילה, בגדד תרסו
שירי שלמה, ר' שלמה אבן גבירול, הנובר תריח, 40 עמ'
§שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול, אבן גבירול, שלמה, תל אביב, תרפט
שירי שפת קודש, אברהם דובער בר חיים הכהן מווילנא, וילנא תרטז, שירים
§שירי תהלה, בוכנר, זאב וולף בן דוד, ברלין, תקנז
§שירי תהלה-חלק ראשון, בוכנר, זאב וואלף, ברלין, תקסח, 151 עמ', 5MB, שירים. מעמ' 21 - שירים ממלים בנות שתי אותיות. מעמ' 27 - כנ"ל בשלש אותיות
§שירי תימן, עם ביאורים, טורטשינר, נפתלי הירץ, תל אביב, תרצא
Ξשירי משה אבן עזרא, ירושלים תרפ"ח, חלק א,4.58 MB, חלק ב, פירוש על השירים, 6.4 MB
§שירי צער ושעשועים, שמואל הנגיד, תל אביב, תשו
שירי ר' שלמה אבן גבירול
Ξשירי ר' שלמה אבן גבירול, תל אביב תרפ"ח, חלק א, 4.25 MB, חלק ב, 5.34 MB, חלק ג, 4.85 MB, חלק ד, 5 MB, חלק ה, 3.9 MB
§שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול - ספר ראשון, אבן גבירול שלמה ב"ר יהודה הספרדי, תל אביב, תרפח
§שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול - ספר שני, אבן גבירול שלמה ב"ר יהודה הספרדי, תל אביב, תרפח
§שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול - ספר שלישי, אבן גבירול שלמה ב"ר יהודה הספרדי, תל אביב, תרפח
§שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול - ספר רביעי, אבן גבירול שלמה ב"ר יהודה הספרדי, תל אביב, תרפח
§שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול - ספר חמישי, אבן גבירול שלמה ב"ר יהודה הספרדי, תל אביב, תרפח
§שירי ר' יואל משה סלומון, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצז
שירי תפארת, ויזל, נפתלי הרץ, שירים על נפלאות ה' שעשה לאבותינו בהוציאם מארץ מצרים וקרבם אל הר סיני, ברלין תקמ"ט-תקס"ב
שירי תפארת, ר' נפתלי הירץ ויזל, ברלין תקמ"ט-תקס"ב, 119 עמ', 15.5MB
§שירי תפארת, וויזל, נפתלי הירץ, פראג, תקסט
§שירים, דונש בן לבראט, ירושלים, תשז
§שירים אשר לשלמה-1, שלמה מן האדומים, פאריס, תרלח
§שירים אשר לשלמה-2, שלמה מן האדומים, פאריס, תרלח
§שירים ותשבחות, לכבוד המלך לודוויג נפוליאון, לונשטם, יעקב משה, אמשטרדם, תקסז
§שירת ישראל, אבן עזרא, משה בן יעקב, לייפציג, תרפד, 208 עמ', 8MB, ביאורים בענייני שירה, עם מבוא והערות
§שירת מרים, טנוג'י, יוסף ב"ר יהודה הכהן, תוניס, תרפד, 211 עמ', 3MB, דברי התורה בצורת שיר
§שירת משה, סופר, משה מפרשבורג (חתם סופר), פרשבורג, תריח, 32 עמ', 1MB, זמירות לשבת ולחגים. מעמ' 25 - שיר שמורכב מצירופי מלים שראשי תיבותיהם "אמת"
§שירת משה, סופר, משה מפרשבורג (חתם סופר), פרשבורג, תרלה, 44 עמ', 1MB, שירים לשבת ולחגים ועוד. מעמ' 28 - "צוואת משה" - צוואתו עם תרגום לאידיש. מעמ' 35 - "הפדות והפורקן" לרס"ג, על הגאולה
§שירת משה, סופר, משה מפרשבורג (חתם סופר), בודפשט, תרסב, 127 עמ', 3MB, זמירות לשבת ולחגים ועוד. מעמ' 41 - צוואת החת"ס. מעמ' 44 - "שיר חדש" מר' שמעון סופר - שירים ותפילות וקינות. מעמ' 114 - תפלה המורכבת מ-466 מלים המתחילות באלף
§שירת משה, שירי קודש שחיבר החתם סופר, מכון אוצרות הסופר, לונדון, 5769
§שלטי הגבורים, פאנו, יעקב ב"ר יואב אליהו, פירארה, שטז, שירי מוסר להישמר מאשה זרה, וקינה על הגירוש מאנקונה
שלטי הגיבורים, שיר מוסרי וקינה, ר' יעקב פאנו, 33 עמ', 422 KB
שני המאורות הגדולים, מרדכי סטרליסטר, שיר מוסרי, עם פתיחות והערות, 180 עמ'
§שער השיר, ברודי, ה., לונדון, תרסו, שירים מראשוני ספרד
§שער השירים, שירים לשבת, שירי הרגלים עם כוונות ע"פ הסוד, משה שלמה בן יצחק מטולוטשין, ורשה, 5650
שפר שירה וזמרה, שיר על לימוד י"ח פרקי משנה, מנטובה תקח, 12 עמ'
§שרידי שירה מתקופת הזהב, ברנשטיין, שמעון, סינסינטי, תשא
§שרשת גבלת, רבי שלמה אוליווירה, אמשטרדם, תכ"ה, 145 עמ', 3MB, רשימת מלים לשימוש עשיית חרוזים בשירים. מעמ' 72 - כללי השירה. מעמ' 89 - שירים. ☼ממקור אחר
§תהילת שלמה, שירים ופיוטים, אבורמאד, שלמה, עפולה, 5775, §ממקור אחר
תהלות לשיר במקהלות, לרגל יסוד בית כנסת בלונדון, לונדון תרנז
§תנובות שדה, ר' שמואל נחום רוזנפלד, שירים ומליצות, ברסלאו תר"ב


סידורים ותפילות ופירושיהם

הספרים מחולקים למדורים כלהלן:

סידורים לכל השנה מחזורים לחגים תפילות מיוחדות
סליחות ברכת החמה פירושים על התפילה
סידורים ע"פ קבלה סידור חב"ד התפילה במחשבה

סידור נוסח אשכנז
סידור נוסח ספרד
סידור נוסח עדות המזרח
סידור נוסח תימן (בלדי)
סידורים ומחזורים בנוסח אשכנז
סידורים ומחזורים בנוסח ספרד
סידורים ומחזורים בנוסח עדות המזרח
סידור אשכנז
סידור נוסח עדות המזרח
סידור נוסח ספרד
סידור תפילה - נוסח ספרד, ההדיר: איזנברג יהודה, עיצוב: איזנברג יהודה

סידורים עם שמות
סידור אהבת הקדמונים, ירושלים תרמ"ט, 94 עמ', 8.7 MB
אהבת הקדמונים, סידור תפלה של כל השנה, מנהג בהכנ"ס בפאס, ירושלים תרמ"ט, פד דפים
§סידור אהלי שם השלם, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשסז
§אוצר התפלות - א, סדור, ישראל
§אוצר התפלות - ב, סדור, ישראל
§סידור השלם ע"פ אור החמה - אשכנז, קרויזר, זונדל, ירושלם,
§סידור השלם ע"פ אור החמה - ספרד, קרויזר, זונדל, ירושלם,
אור לישרים, סידור כמנהג ספרד, עם פירוש כתר נהורא, זיטאמיר תרכ"ה
סדר אור לישרים, סידור עם דרך החיים ונהורא השלם, למברג תרל
§אשי ישראל-סידור הגר"א, הגר"א ובנו-רבי יצחק מאלצאן, תל אביב, תשכ"ח
§סדור בית־אל, ווילנא, תרסב
סידור בית המדרש, נוסח ספרד, נ"י תשנ, 97 עמ', 4.6MB
סידור בית יהודה, וילנא תרסד, 402 עמ'
§סידור בית יעקב, זיטאמיר, תרמט
§סידור בית יעקב, זיטאמיר, תרמט
§סידור בית יעקב - חלק ראשון, ווארשא, תרמא
§סידור בית יעקב - חלק ראשון, ווארשא, תרמא
§סידור בית עובד עם תורה אור על התפילה, הרב שלום פיתוסי, ירושלים, 5780
§בית תפלה,סידור במנהג איטליה, פיסא, ת"כ, 479 עמ', 5MB
בית תפלה ודברי הימים, סידור כמנהג הספרדים, ע"פ האר"י, עם שירים לר' משה זכות, אמשטרדם תע"ב, 173 עמ', 17.8MB
§בית תפלה כמנהג ק"ק איטאלייאני, ליוורנו, תרכב
§בית תפלה, רבי שלמה זלמן הענא, יעסניץ, תפ"ה, 162 עמ', 6MB
§בית תפלה, הענא, שלמה זלמן ב"ר יהודה ליב הכהן, האג, 5537
§בית תפלה יקרא, סידור כנוסח הספרדים, ווילנא, תר,218 עמ', 11MB, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
סידור בעקבי הצאן, עם ליקוטים - מערכי לב ומענה לשון, תשעא, 108 עמ'
§סדור ברכות והודאות, נוסח אשכנז, נ"י תשי
§סדור דברי צדיקים, פילאדילפיא, תרח, ממקור אחר
דובר שלום, סידור כמנהג אשכנז עם דרך החיים ובאור דובר שלום, ר' יצחק אליהו, ווארשא תרכ"ב, §ממקור אחר
סידור דרך החיים, מנהג ספרד, יוזאפעף תרח
§סדור דרך החיים, וינה, תרסח
§סידור דרך החיים, ווילנא, תקצט
§סידור דרך החיים, ווילנא, תקצט
סדר תפלה דרך ישרה, עם דינים והנהגות בעברית ובגרמנית, ר' יחיאל מיכל ב"ר אברהם סג"ל עפשטיין, אופיבאך תקנ"א, עם תהלים, ותחינות באידיש
תפלה דרך שיח השדה, ברלין תע"ג, 125 עמ', 14.6 MB
§תפלה דרך שיח השדה, סידור עם פירוש, ברלין, תע"ג, 251 עמ', 12MB. מעמ' 228 - "מענה אליהו - מקרא קדש" - דקדוק
תפלה דרך שיח השדה, ברלין תע"ג, עם "מקרא קדש" - כללי הדקדוק, מאת ר' אליהו בן עזריאל מוילנא.
§סדור הגיון לב, רבי יוסף תאומים - הפרי מגדים, קניגסברג, תר"ה
§הדרת קודש, סידור, קאנטראוויץ, ירוחם הירש, נו יארק, תרמד, 511 עמ', 15MB
סדר הוראות התפלות, אודסה תרמ"ג, 4 עמ', 593KB
§סידר המאיר לארץ, ווילנא, תרלב
§סידור זוהר התפילה - לימות החול - ח״א, ע"פ הזוהר, עם הוספות מיסוד ושורש העבודה וכתר נהורא, הרב שלום יהודה גראס, בית שמש, 5783
§הסדור המפורש כונת הלב השלם, מכון שירה חדשה, פתח תקוה, תשסו
סידור זכר מנחם - נוסח אשכנז (ספרד), בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור תפילות וסגולות, ממקור אחר, ממקור אחר
§סדור חנוך תפלה החדש, נוסח אשכנז, ר"א היימאן, נ"י תש
סידור ואני תפלה, ביינה תרכו
סידור ישועות ישראל, לובלין תרעז
§כל בו א, סידור, וילנא, תרפ"ג
§כל בו ב, סידור, וילנא, תרפ"ג
§כל בו ג, סידור, וילנא, תרפ"ג
§כל בו ד, סידור, וילנא, תרפ"ג
§סדור כתר תפלה, ווילנא, תרנה
סידור להדרת קדש, מנהג אשכנז, ורשה תרלג
מלאה הארץ דעה, תפילה לכל השנה עם פירוש, ופי' ע"ד הקבלה, ר' נפתלי הירץ טריביש ש"ץ, טיהינגן ש"ך, 242 דפים
מלאה הארץ דעה, תפילות מכל השנה עם פירוש, טיהינגן ש"ך, 242 עמ', 40.6MB
§סידור מנחת אלעזר, ע"פ נוסח ר' חיים אלעזר שפירא, עם לקט מדבריו על התפילה, בעריכת ירוחם שמחה פרידמאן, ניו יורק, תשנב
סדר התמיד א, תפלות כמנהג ארבע קהלות במחוז וינישין - קארפינטראץ, אויגנאון, לישלוה, וקאואליאון, אויגנייון תקכ"ז
סדר התמיד ב, תפלות כמנהג ארבע קהלות במחוז וינישין - קארפינטראץ, אויגנאון, לישלוה, וקאואליאון, אויגנייון תקכ"ז
§סדר הקונטיריס, אויגניון, תקכה, 111 עמ', 6MB, תפלות שבת ומועדים עם פיוטים
סדר נשים, סידור עם לאדינו, שלוניקי ש"י לערך, 159 עמ', 6.2 MB
סדר רב עמרם גאון, ווארשא תרכ"ה
סדר רב עמרם גאון, עיצוב: גרליץ זהבה
§סדר רב עמרם גאון ח"א, עמרם בן ששנא, ווארשא, תרכה
§סדר רב עמרם גאון ח"א, עמרם בן ששנא, ווארשא, תרכה
§סדר רב עמרם גאון ח"ב, עמרם בן ששנא, ווארשא, תרכה
§סדר רב עמרם גאון ח"ב, עמרם בן ששנא, ווארשא, תרכה
§הוספות ותיקונים לסדר רב עמרם גאון, ברלין, תרסח
§סדר רב עמרם השלם, על תפלות כל השנה מרב עמרם בר ששנא גאון, עם ביאור מר' אריה ליב פרומקין, ירושלים תרע"ב, ח"א, 419 עמ', 18MB, ממקור אחר, ח"ב, 17MB, ממקור אחר
§סדר רב עמרם גאון חלק ראשון, ווארשא, תרכה
§סדר רב עמרם גאון חלק ראשון, ווארשא, תרכה
סדר רב עמרם גאון, ורשה תרכה
§סדור סדר העבודה, ווילנא, תרעא
ჶסידור סדר התמיד, אויניון תקכ"ז חלק א, 163 עמ', 24.4 MB, תפילות שבת, 264 עמ', 37 MB
סדור ברכה מנהג ספרד, ויניציאה שע"ז, 56 דפים
סדור ברכה כמנהג ספרד, ויניציאה שע"ז, 57 עמ', 3.6MB
סדור מברכה מנהג איטאליאני, ויניציאה שע"ח, 92 דפים
סדור מברכה, כמנהג ק"ק איטאליאני עם סדר הברכות ופירושן, ויניציאה שע"ח, 93 עמ', 8.9MB
§סדור מברכה, סדר כל הברכות כמנהג איטליה ופירושן, פירארה, תנג
סדור מברכה מנהג אשכנז, ויניציאה שפ"ג, 42 דפים
סדור מברכה מנהג אשכנז, עם מזמורים של ימי השבוע, ויניציאה תע"ו, לו דפים
סדור מברכה כמנהג אשכנזים, ויניציאה שפ"ג, 40 עמ', 3.9MB
§סידור הגר"א חלק ראשון, ירושלים, תרנה
§סידור הגר"א חלק שני, ירושלים, תרנה
§סידור הגר"א חלק ראשון, ירושלים, תרנה
§סידור הגר"א חלק שני, ירושלים, תרנה
Ξסידור רבי הירץ עם פירושים, טיהינגן ש"ך, 496 עמודים, 33 MB
§סידור רבי הירץ ז"ל, 21MB, טיהינגן ש"כ, פי' על תפלות השנה ע"ד קבלה
§סידור הגאונים והמקובלים, ספר א, על התפלה בכלל,רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 277 עמ', 14MB
§סידור הגאונים והמקובלים, ספר ב חלק ב, מהודו עד גאל ישראל, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 257 עמ', 12MB
§סידור הגאונים והמקובלים, ספר ב, חלק ג, מתפלת העמידה על סוף שחרית, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 289 עמ', 13MB
§סידור הגאונים והמקובלים, כרך ד, מנחה וערבית וק"ש על המטה, ומנחה וערבית של שבת, עם ספר העיון לר' חמאי גאון, וסידור לרמח"ל,רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 306 עמ', 14MB
§סידור הגאונים והמקובלים, כרך ה, על התפלה והקידוש והסעודה בליל שבת, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 218 עמ', 10MB
§סידור הגאונים והמקובלים, כרך ו, על שחרית ומוסף בשבת, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 265 עמ', 13MB
§סידור הגאונים והמקובלים, כרך ז, על סעודות יום שבת, ומנחה וערבית בשבת,הבדלה ומלוה מלכה, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 241 עמ', 11MB
§סידור הגאונים והמקובלים, כרך ח, על קריאת התורה בכל הזמנים, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 504 עמ', 23MB
§סידור הגאונים והמקובלים, כרך ט, על ההגדה, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 395 עמ', 16MB
§סידור הגאונים והמקובלים, שער ה, כרך י, על פסח, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 241 עמ', 13MB
§סידור הגאונים והמקובלים, שער ו, כרך יא, על תפלות ג' רגלים, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 289 עמ', 14MB
§סידור הגאונים והמקובלים, שער ז כרך יב, תפלות ראש השנה, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 360 עמ', 17MB
§סידור הגאונים והמקובלים, שער ח, כרך יג, תפלות יוה"כ, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תשל"ח, 269 עמ', 12MB
§סידור הגאונים והמקובלים, שער ט, כרך יד, על תפלות חג סוכות, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 239 עמ', 10MB
§סידור הגאונים והמקובלים, שער י כרך טו, ענייני ר"ח, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 163 עמ', 7MB
§סידור הגאונים והמקובלים, שער יא-יב כרך טז, ענייני תעניות וחנוכה, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג
§סידור הגאונים והמקובלים, שער יג כרך יז, ענייני פורים, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 353 עמ', 17MB
§סידור הגאונים והמקובלים, שער יח, על ברכות הנהנין, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 256 עמ', 10MB
§סידור הגאונים והמקובלים, שער טז כרך כ, על סדר חופה וקידושין, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תש"ל-מ"ג, 192 עמ', 7MB
§סידור הגאונים והמקובלים, כרך כא, על ברכת המצוות, רבי משה יאיר ויינשטאק, ירושלים, תשמ"ג, 281 עמ', 11MB
§סידור יעב"ץ א, רבי יעקב עמדין, אלטונא
§סידור יעב"ץ ב, רבי יעקב עמדין, אלטונא
§סדור רב סעדיה גאון, רבי סעדיה גאון, ירושלים, תשכ"ג
§סדור רשב"ן, רבי שלמה צבי שיק, וויין, תרנ"ד
§סידור רבינו שלמה-סידור חסידי אשכנז, רבי שלמה ב"ר שמשון מגרמייזא, ירושלים, תשל"ב
סדר עבודה, סידור עם תרגום גרמנית, ברילאן תרז
סדר עבודה, סידור עם תרגום גרמנית, ברילאן תריז
סדר עבודה ומורה דרך, סידור כמנהג ספרד עם פירוש, הנהגות ודינים מאת ר' אהרן ב"ר יחיאל מיכל הלוי, סלאוויטא תקפד
§סדר עבודה ומורה דרך, ר' ראובן לנדא, סלוויטא תקפ"ה, 60 עמ', 3MB
סדר תפלה, עם דרך החיים, וילנא תרכה
סדר תפלה, עם דרך החיים, ורשה תרמח
עבודה בלב, תפלות לכל השנה, עם הערות חיים ארנהיים, גלגוי תקצט
§עבודה תמה, 8MB, ווילנא תרכ"ג, סדר עבודת היום, וסדר המעמדות, עם פרשיות הקרבנות והקטורת, ☼ממקור אחר
סידור עבודת השם, הו"ל ר' ציון רבי, נוסח הספרדים ועדות המזרח, ירושלים תשנ"ח,
§סדר עבודת ישראל, רודעלהיים, גרמניה, תרסא
§סדר עבודת ישראל, רעדעלהיים, תרסא
§עבודת ישראל-דרך החיים-נהורא השלם, רבי שלמה גאנצפריד-רבי אהרן הלוי, ניו, יורק
§עבודת ישראל-דרך החיים-נהורא השלם, רבי שלמה גאנצפריד-רבי אהרן הלוי, ניו, יורק
עבודת מקדש, ר' מנחם בן יהודה די לונזנו, סדר עבודת יוה"כ, עם פיוטים, קושטנטינא של"ג לערך, 31 עמ'
עבודת מקדש, רמ"ע מפאנו, פיורדא תפו
עבודת מקדש, ר' מנחם די לונזאנו ורמ"ע מפאנו, ליוורנו תקכז, סדר עבודת תמידי ומוסף שבת, וגם למנחה ולמועדים ולרגלים אחרים, ר' מנחם עזריה מפאנו, עם פרקי שירה עם פירוש ע"ד האמת
תפלת עדת ישרון כמנהג אשכנז, עם תרגום לצרפתית, פאריס תרי"ב
§עולת תמיד, רבי אליהו בן אמזוג, ליוורנו, תר"ץ, 259 עמ', 15MB, תפילות עם פירוש
§עולת תמיד, רבי נתן נטע משינאווא, ירושלים, 699 עמ', 68MB, סידור עם פירוש, Ξממקור אחר
עונג שבת ויום טוב, סידור תפילה, מעשים ומשלים ותפלות חול, ביאליסטוק תרפ
עונג שבת ויום טוב, מעשים ומשלים ותפלות חול, ורשה תרצ-
עונג שבת ויום טוב, מעשים ומשלים ותפלות חול, ירושלים תרצה
עונג שבת ויום טוב, מעשים ומשלים ותפלות חול, ריגא תרצה
עונג שבת, מעשים ומשלים ותפלות לשבת, ביאליסטוק תרעא
עונג שבת, מעשים ומשלים ותפלות לשבת, ביאליסטוק תרעב
עונג שבת, מעשים ומשלים ותפלות לשבת, ביאליסטוק תרעג
עונג שבת, מעשים ומשלים ותפלות לשבת, ורשה תרע
§סידור עיון תפילה - אשכנז, שטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרן, ירושלים, תשסט
§סידור עיון תפילה - ספרד, שטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרן, ירושלים, תשסח
סידור עמודי שמים, ר' יעקב עמדין, חלק א, קארעץ תקעח
סידור עמודי שמים, ר' יעקב עמדין, חלק א, קארעץ תקעח
סידור עמודי שמים, ר' יעקב עמדין, חלק א, קארעץ תקעח
סידור עמודי שמים, ר' יעקב עמדין, חלק ב, קארעץ תקעח
§עמודי שמים ח"ג, עמדין, יעקב ב"ר צבי (יעב"ץ), אלטונה, 5505, 772 עמ', 46MB, סידור עם פירוש והלכות
§עמידת יהונתן - נוסח סידור הרב, פינק, דב, ברוקלין, תשע
§עמידת יהונתן - נוסח ספרד, פינק, דב, ברוקלין, תשע
פלטין בית אל א, סידור, "אור שבעת הימים", חלק שני - "ארמון עיר האלהים", "שערי שמים", ח"ג - "בירת מגדל עז", עם פירוש והקדמות מר' יעקב בן צבי עמדן, אלטונא תק"ה-תק"ח
פלטין בית אל ב, סידור, "אור שבעת הימים", חלק שני - "ארמון עיר האלהים", "שערי שמים", ח"ג - "בירת מגדל עז", עם פירוש והקדמות מר' יעקב בן צבי עמדן, אלטונא תק"ה-תק"ח
פלטין בית אל ג, סידור, "אור שבעת הימים", חלק שני - "ארמון עיר האלהים", "שערי שמים", ח"ג - "בירת מגדל עז", עם פירוש והקדמות מר' יעקב בן צבי עמדן, אלטונא תק"ה-תק"ח
§סדר תפילה עם פרוש יעקב מעמדין, מעמדין, יעקב, לבוב, תרכג
—§וועד לחכמים, ר' משה סופר, לבוב, תרלה, 45 עמ', 2MB, מראי מקומות לדברי תנאים ואמוראים המובאים בסידור היעבץ, עם הערות על סידור היעבץ
—§קרית ספר, מאיר ב"ר זאב, לבוב ?, תרכ, ביאור על סידור יעבץ
§סידור לשבת צהר לתיבה, רייזמן, יהושע העשיל, תשסז
קהלת שלמה, ר' שלמה זלמן לונדון, אמשטרדם תקל"א, 98MB, סידור עם הלכות, עם ביאור באידיש, 314 עמ'
§קול יהודה, ר' יהודה ליב ליברמן, סידור עם ביאורי המלים ורעיונות מוסר, ווארשא, תרמח, 481 עמ', 43MB
§קול יהודה, סידור, ווארשא, תרמח
§סדור קול תפלה, װילנא, תרסט
קרבן מנחה, וילנא תקצח, 713 עמ'
קרבן מנחה, וילנא תרד, 496 עמ'
קרבן מנחה, וילנא תרט, 476 עמ'
קרבן מנחה, וילנא תרסד, 406 עמ'
§
סדור רנת ישראל, נוסח אשכנז, לבני חו"ל, ירושלים, תשלב
§סדור שביל חדש, נ"י תרפט, עם ספר "שבת ומועד" לר' דובער הלפרין
סידור שלשת העמודים, עונג שבת - תיקון שלמה, מהאריז"ל, עם תפילות לכל השנה כמנהג אשכנז, ויוצרות וזולתות, הנובר תקצח
§שער בת רבים, יוסף ויעקב חי הכהנים המחוקקים, ויניציאה, תעא, מחזור כמנהג אשכנז, עם פירוש הדרת קדש
§סדר תפלה שער הרחמים, שקלאוו, תקמח
§סדר תפלה שער הרחמים, שקלאוו, תקמח
§שער השמים, הורוביץ, ישעיה בן אברהם, אמשטרדם, תעז
§שער השמים, הורוביץ, ישעיה בן אברהם, אמשטרדם, תעז
שער השמים, פירוש על הסדור ר' ישעיה ב"ר אברהם הורוויץ, כמנהג אשכנז, פולין, רייסין, ליטא, עם פרשיות והושענות והגדה של פסח ותהלים עם פירושים ומוסרים מלוקטים, וספר ברית אברהם לר' אברהם בן שבתי הורביץ, אמשטרדם תע"ז
שער השמים, ר' ישעיה הורביץ, פירוש על הסדור, אמשטרדם תע"ז, 660 עמ', 66.6MB
§סידור של"ה-שער השמים, השל"ה הקדוש, אמשטרדם, תע"ז
§סידור של"ה-שער השמים, השל"ה הקדוש, אמשטרדם, תע"ז
§שערי שמים, ר' יעקב עמדן, החלק השני של סידור בית יעקב, על המועדים, אלטונא תקז, 304 עמ', 15MB
§שערי שמים - ח"ב - אור החמה, סידור ר' יעקב עמדין עם ביאור ודינים, קארעץ - לבוב, תרכג, 168 עמ', 15MB
שפה ברורה - סדור לילדים, עם הגדה, ווילנא תרס"ה
§סדור שפה ברורה, עם תרגום אנגלי, שטערן, מ., נ.י., תרפח
§סידור שפה ברורה, רעדלהיים, תקצב
שפה ברורה, סדור בעריכת ר' וולף היידנהיים, רדלהיים תרנ"ג, 194.7MB, 616 עמ'
§סדור שפת אמת, רעדעלהיים, תרסו
§סדור שפת אמת החדש, ניו יורק, תרעו
§סדור שפת יהודה, ניו יורק, תרפח
§שפת ישראל - תפילה לימות השנה כמנהג ק"ק אשכנזים, וויזענטאל, שלמה הירץ בן משה, 5774
§סדור שפתי ישנים, ווארשיויא, תרכה, עם ביאור בפולנית
§שפת ישראל - סדור לימות השנה - כמנהג ק"ק אשכנזים, תשעא
§סדור תהלת ה׳ - נוסח אשכנז, ראסטוב, תרעח
§סדר תורה ותפלה - חלק א, ווילנא, תרס
§סדר תורה ותפלה - חלק ב, ווילנא, תרסב
§סדור תורה אור ושער הכולל-חלק ראשון, ווילנא, תרנו, 374 עמ', 26MB, ע"פ נוסח האר"י
§סדור תורה אור ושער הכולל-חלק שני, ווילנא, תרנו
תורת אמת, סידור בנוסח הספרדים ועדות המזרח, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - שונות, ממקור אחר
§סידור תיקון שבת, רבי משה מזלאשין, ווארשא, תקפ"ז
§תפלה ותחנונים, ראדעלהיים, תרסה
§תפלה ישרה, ר' מרדכי מקרעמניץ, 19MB, ראדוויל תק"פ, כולל כל תפלות השנה עפ"י נוסח האריז"ל, עם דינים ומנהגים מפוסקים אחרונים
§סדר תפלת כל פה, ווילנא, תרסז, ע"פ נוסח האר"י
§תפלות ישראל, ווילנא, תרל
סדר תפילות ישראל מכל השנה, תקע"ו, 592 עמ'
תפלות ישורון, סידור עם תרגום לאידיש, פפד"מ תר"נ, 104.8 MB, 436 עמ'
§תפלת החדש, סידור עם תרגום למהרטית, ראגפורכר, יחזקאל, בומביי, 5695
§תפלת החדש, סידור, ליוורנו,תשי"א
§תפלת החדש, סידור, ליוורנו,תשי"א
תפלת ישראל, עם דרך חיים, פפד"מ תרא
תפלת ישראל, סידור עם דינים, רדלהיים תרד, 267 דפים
תפלת ישראל, תפלות לכל השנה, אמשטרדם תרמ"ב, בעריכת מאיר לטריס, 137.3MB, 597 עמ', עם תרגום להולנדית
§תפלת ישראל, ווארשא, תרמה, 346 עמ', 14MB, סידור עם תרגום לרוסית
§תפלת ישראל, פרנקפורט על המיין, תרנ
§תפלת ישראל, פרנקפורט על המיין, תרנ
§סדור תפלת ישראל, ניו יארק, תרסד
§סדר תפלת ישראל עם דרך החיים, ליסאי, יעקב, פראנקפורט דמיין, תרא
§סדר תפלת ישראל עם דרך החיים, ליסאי, יעקב, פראנקפורט דמיין, תרא
סדר תפלת ישראל, גרמניה תרכא
סידור תפלה ישרה, ברדיטשוב - יד אשר, עם פירוש "כתר נהורא" לר' אהרן הכהן מבלגוריי, 386 עמ', 9.1MB
תפלת ישרים, כמנהג ספרדים בחול, בשבת ובמועדים, עם פירוש המילות וקצת הגהות הרמ"ז ודינים הנצרכים, ליוורנו תק"ס, עם הערות מר' חיים יוסף דוד אזולאי, קמד דפים
תפלת ישרים, ליוורנו תק"ס, 150 עמ', 31.6MB
§תפלת ישרים, אמשטרדם, תקלט
תפלת ישרים, סידור עם תרגום לגרמנית, סליגמן בער, רדלהיים תרכ"ה, 137.9MB, 601 עמ'
§תפלת ישרים, 34MB, ווארשא תרנ"ח, כולל כל תפלות השנה
§סידור תפלת ישרים, ווארשא, תרנח
תפלת ישרים, עם ביאור, ר' נתנאל חיים פאפע, ירושלים תרסז
§סדור תפלת ישרים, חיים מרכי בראכר, ניו יארק, תש
§סידור תפלת ישרים, פאפע, נתנאל חיים, 1835-1905, ירושלים, 5667
§תפלות נהורא השלם, ברלין-פיק, ישעיה, שקלוב, תקע"ה
תפילת נהורא, סידור לכל השנה, תקע"א, 416 עמ'
§סדור תפילת עמנואל, עם תרגום לספרדית, ניסים יוסף עובדיה, וינה, 5684
§סדור תקון שלמה, ניו יארק, תש

סידורים בלי שמות - לפי סדר שנות הדפסה
סידור, קטוע, ספרד ר"מ, 6 עמ', 428KB
מחזור כמנהג בני רומי, סידור לכל השנה, שונצין רמ"ו, 321 עמ', 35.1 MB
מחזור כמנהג קהל רומה, שונצין רמ"ו, 165 + 154 דפים
ჶסידור, ליסבון ר"נ חלק א, 102 עמ', עם פיוטים, 3.9 MB, חלק ג, 54 עמ', 2 MB
תפלות כל השנה א, ליסבון ר"ן בערך, 100 דפים, מנהג ספרד, תפלות ופיוטים לחול, שבת, תעניות, מועדים וימים נוראים.
תפלות כל השנה ב, ליסבון ר"ן בערך, 100 דפים, מנהג ספרד, תפלות ופיוטים לחול, שבת, תעניות, מועדים וימים נוראים.
סדור תפלות, לכל ימות השנה, עם פיוטים וסליחות, כמנהג ספרד, וספר תהלים, נאפולי ר"ן, 368 דפים. 6 דפים אחרונים - בקשות הלקוחות מ"בני ישראל", לרבי יצחק מור חיים, עם שירים וטבלאות בעניני עברונות
סדור כמנהג ספרד, קטוע, נאפולי ר"ן, 42 עמ', 3.6MB
§מחזור, מחזור, פאנו רס"ג
מחזור מנהג רומה ח"א, פאנו רס"ד-רס"ה, 163 עמ', 43.6MB
מחזור מנהג רומה ח"ב, פאנו רס"ד-רס"ה, 150 עמ', 39.7MB
מחזור מנהג רומה א, פאנו רס"ד-רס"ה
מחזור מנהג רומה ב, פאנו רס"ד-רס"ה
—§מבוא למחזור כמנהג בני רומא, לוצאטו, שמואל דוד (שד"ל), ליוורנו, תרטז
—§מבוא למחזור בני רומא, עורך:דניאל גולדשמידט, תל אביב, תשכ"ז
§מחזור, פיזארו, רע"ז
סידור, פראג רע"ט, 198 עמ', 12.2 MB
תפלות מכל השנה, פראג רע"ט, 197 דפים
סדור תפלות השנה מנהג רומניא, ויניציאה רפ"ג, תסט דפים
סדר תפילות כמנהג רומניא, 487 עמ', ונציה, 9 MB
סדור תפלות השנה למנהג קהלות רומניא, ויניציאה רפ"ג, 467 עמ', 108MB
§סידור, טורין, רפ"ה
§מחזור כמנהג בני רומה, מחזור, ויניציאה, רפ"ו
מחזור לנוסח ברצלונה מנהג קאטאלוניה, שאלוניקי רפ"ז, 191 דפים
מחזור כמנהג ברצלונה-קטלוניה, שלוניקי רפ"ז, 190 עמ', 31.1 MB
מחזור כמנהג ארם צובה א, ויניציאה רפ"ז
מחזור כמנהג ארם צובה ב, ויניציאה רפ"ז
§מחזור כמנהג ארם צובה, מחזור, וינציה, רפ"ז
§מחזור כמנהג ספרדים, מחזור, קושטא, רצ"ב
מחזור כסדר האשכנזים, אויגשפורג רצ"ו, 255 דפים
ჶמחזור כמנהג רומא, עם פירוש, בולוניא ש"א חלק א 200 עמ', 73 MB, חלק ב 190 עמ', 73.8 MB
§מחזור כמנהג ק"ק רומא ח"א, בולונייא, ש׳
§מחזור כמנהג ק"ק בני רומא ח"ב, בולונייא, שא, ממקור אחר
§מחזור עם פירוש קמחא דאבישונא ב"ח, ר' יוחנן טריויש , 55MB, בולונייא - ש'-ש"א מחזור לכל השנה עם פירוש, ☼ממקור אחר, כרך ב
§מחזור, כמנהג בני רומא, עם פרקי אבות עם פירוש הרמב"ם והרע"ב, בולוניה ש׳, 399 עמ', 31 עמ'
§מחזור, בולוניה ש"א
§מחזור, שאלוניקי, שי
מחזור כמנהג רומה, עם פירוש רמב"ם ורש"י למסכת אבות, עם הפרשיות וההפטרות, מנטובה שי"ז-ש"ך
§מחזור מעגלי צדק ב"ח, ר' בנימין הלוי, 37MB, סביוניטה קרימונה - שי"ז- שכ"א מחזור לכל השנה, עם דינים ומנהגים
מחזור כמנהג רומה, ועם פי' למסכת אבות להרמב"ם, מנטובה שי"ז-ש"ך, 210 עמ', 73.9MB
§מחזור, מנטובה, שכ
§סידור, רבי אליהו בחור, מנטובה, שכ"ב
§מחזור מכל השנה כמנהג האשכנזים ח"א, סביוניטה, שכז
§מחזור מכל השנה כמנהג קהלות קדש אשכנז-חלק שני, ויניציאה, שכח
§מחזור, ויניציאה, שכח
§סדור תפלה מכל השנה, סידור, וינציה, שמ"ו
§סידור, רבי צבי הירש, ורבי מרדכי הכהן, קראקא, שנ"ו
תפלה עם פרקי אבות והושענות ומערבים ופרשיות, קראקא שנ"ז, 273 עמ'61.3MB
תפלה מכל השנה, עם פרקי אבות והושענות ומערבים ופרשיות ויוצרות, עם פירוש מר' צבי ב"ר חנוך ור' מרדכי ב"ר אברהם, עם ארבע פרשיות ומה שקוראים במועדים, קראקא שנ"ז
§מחזור-וינציה, מחזור, וינציה, שנ"ח
§מחזור-וינציה, מחזור, וינציה, שנ"ח
§מחזור-וינציה, מחזור, וינציה, שנ"ח
§מחזור-וינציה, מחזור, וינציה, שנ"ח
§מחזור, ויניציאה, שנט
§מחזור כמנהג אשכנז, לכל השנה, חלק ראשון ויניציאה, שנט, 679 עמ', 46MB
§מחזור כמנהג אשכנז, לכל השנה, חלק שני, ויניציאה, שס, 645 עמ', 51MB
§סדור, וינציה, שס"א
§מחזור עם כל הפירוש הרחב הנדפס כבר בלובלין ועוד-חלק ראשון, תפלות לכל השנה, פראג, שעג, 351 עמ', 81MB, ממקור אחר
§מחזור עם כל הפירוש הרחב הנדפס כבר בלובלין ועוד-חלק שני, פראג, שעג, 256 עמ', 69MB
§מחזור עם כל הפירוש הרחב הנדפס כבר בלובלין ועוד-חלק ראשון, פראג, שעג
§מחזור עם כל הפירוש הרחב הנדפס כבר בלובלין ועוד-חלק שני, פראג, שעג
סדור תפלות כמנהג האשכנזים ופולין, עם ברכת המזון וקריאת שמע, האנוואה שע"ו, 144 עמ', עד סוף שחרית של שבת.
סידור תפלות כמנהג האשכנזים, האנוואה, שע"ו
§סידור, הענו, שפ"ח
סדר תפלות כמנהג ק"ק ספרדים, אמשטרדם תכ"א, רמד דפים
§סדר תפלות ותחנות ופזמונים לכל ימות השנה, ויניציאה, תכה
§מחזור כמנהג ק"ק אשכנזים ח"א, וילהרמסדורף, תלג
סדר תפלות מכל השנה חלק א, עם פירוש כמנהג פולין רייסין ליטא פיהם מערה'רין עם מערבית עם פי' ויוצרות וסליחות עם פירוש, אמשטרדאם תמ"א, 323 עמ', 87.4MB
סדר תפלות מכל השנה חלק ב, עם פירוש כמנהג פולין רייסין ליטא פיהם מערה'רין עם מערבית עם פי' ויוצרות וסליחות עם פירוש, אמשטרדאם תמ"א, 215 עמ'. מעמ' 8-95 - תהלים עם רד"ק. עמ' 98-158 - מעמדות. מעמ' 158 - קינות לתשעה באב. מעמ' 180 - מנהגים של כל השנה, 60.7MB
סדר תפלות מכל השנה א, עם פירוש, כמנהג פולין, רייסין, ליטא, פיהם, מעהרין, עם פרשיות, הושענות, מערבית עם פירוש, ויוצרות וסליחות עם פירוש, ותהלים עם פי' רד"ק ושמות היוצאים מן המזמורים ע"פ האר"י, אמשטרדאם תמ"א, עם סדר המעמדות עם פירוש רבי אברהם סרוואל, קינות לט' באב, סדר היוצרות, עם מנהגים של כל השנה, מר' אייזק טירנא
סדר תפלות מכל השנה ב, עם פירוש, כמנהג פולין, רייסין, ליטא, פיהם, מעהרין, עם פרשיות, הושענות, מערבית עם פירוש, ויוצרות וסליחות עם פירוש, ותהלים עם פי' רד"ק ושמות היוצאים מן המזמורים ע"פ האר"י, אמשטרדאם תמ"א, עם סדר המעמדות עם פירוש רבי אברהם סרוואל, קינות לט' באב, סדר היוצרות, עם מנהגים של כל השנה, מר' אייזק טירנא
§מחזור ח"ב, פרג, תנא
§מחזור ח"ב, פרג, תנא
סדר תפלה מכל השנה, מנהג אשכנז ופולין, פראנקפורט דמיין? תנ"א, עם תהלים עם פירוש באידיש, סדר מעמדות, וסדר תחינות
סידור כמנהג אשכנז,עם תרגום אשכנזית, פרנקפורט דמין, תנ"א
§תפלה מכל השנה, ברלין, תנט
§תפלה, מנטובה, תסא
§סדר התפלות מכל השנה, אמשטרדם, תסה
מחזור כמנהג אשכנזים, תסט, 640 עמ'
§מחזור כמנהג ק"ק בני רומה, ויניציאה, תע
§מחזור כמנהג ק"ק אשכנזים ופולין, אמשטרדם, תעג
תפלות כל השנה כמנהג פולין, עם תיקוני שבת ושערי ציון, דיהרנפורט תעד
מחזור כמנהג פולין ומעהרין, ח"א, תעז
§מחזור לאותות ולמועדים ח"א, ווילהרמרש דארף, תעט, ממקור אחר
§מחזור בלשון אשכנז במנהג אשכנז ופולין קרובץ, באמשטרדם, תפא
§מחזור כמנהג ק"ק אשכנזים - חלק שני, ווילהרמשדארף, תצ
סדר המחזור כמנהג פיהם, פולין ומעהרין, חלק ב, תצה, 628 עמ'
§מחזור-חלק ראשון, הומבורג, תצז
§מחזור-חלק שני, הומבורג, תצז
סדר תפלה לכל השנה, עם הרבה הוספות, אמשטרדם תקא
§מחזור כמנהג פיהם, פולין, מעהרין, רייסן, יצ"ו, אלטונא, תקד
סדר התפילות כמנהג הספרדים, אמשטרדם תקי, 152 דפים
סידור נוסח אשכנז, 270 עמ', 5 MB. עמ' 1-69 - פרקי אבות. מעמ' 70 - תפילות ראש השנה. מעמ' 109 - תפילות יום כיפור. מעמ' 148 - הושענות. מעמ' 192 - לשמחת תורה. מעמ' 199 - פיוטים לפסח. מעמ' 238 - לשבועות, סוכות ושמיני עצרת
§סדר תפלות, שבחות ושירים, אמשטרדם, תקיז
סדר המחזור כמנהג אשכנזים, ח"א, תקיח, 632 עמ'
סדר תפלה מראשית השנה ועד אחרית השנה כמנהג אשכנז, פיהם,פולין ומעהרין, עם פירוש באידיש, תקכ, 252 עמ'
§
סדר תפלות כמנהג ק"ק ספרדים, אמשטרדם, תקכא
§סדר התפלה, לונדן, תקל
§סדר תפלות, ונציה תקלב
§סדר תפלות כל השנה כמנהג ק"ק איטאלייאני, ויניציאה, תקלב
§סדור תפלה, מנטובה, תקלו
סדר תפילות כמנהג ספרדים, עם תפילות מב'ד חמדת ימים, שלוניקי תקלו
סדר תפלה לכל השנה, עם הרבה הוספות, אמשטרדם תקמב
§מחזור מכל השנה כמנהג אשכנז ופולין, אמשטרדם, תקמה
§תפלה כל השנה, ויניציאה, תקנג
סדר תפלה לכל השנה, עם הרבה הוספות, אמשטרדם תקנט
§תפלה כמנהג אשכנז ופולין מכל השנה סדורה, לינעוויל, תקסא
§תפלה מכל השנה, ווין, תקעו
§תפלה מכל השנה, ווין, תקעו
§סידור כמנהג פולין ליטא רייסין ומעהרין, עם פירושי ראב"ן, ולקט פירושים, עם מסכת יומא עם פירוש קב ונקי, אסטרהא תקע"ז, 307 עמ', 32MB
§סדר תפלה, אלכסנדר, א, לונדון, תקעז
סידור עם תרגום ספרדי ופורטוגזי, תקפב, 400 עמ'
§סדר תפלה, ליבורנו, תקפה
§סדר התפלות כמנהג הספרדים, אליעזר בר׳ שמואל, נו־יארק, תקפו
§סדר תפלות, כמנהג אשכנז, וירונה, 5586
סידור, וילנא תקצט, 280 עמ'
תפלה מכל השנה, יענא תקצ"ו, 70MB, 306 עמ', באידיש
§סדר התפלה, זיטאמיר, תרכג
§סדר התפלות לימי החול, ליוורנו תרכד
§סדר התפלות לימי החול, ליוורנו תרכד
§סדר תפלות כפי מנהג ק"ק איטליאני, ר' מרדכי מורטארה, מנטובה, תרכו
§סדר התפלות - סדור לכל ימי השנה, עם תרגום לצרפתית, פאריס, תרלו
§תפלה לכל השנה, פריז, צרפת, תרלז
§תפלה לכל השנה, פריז, צרפת, תרלז
§סדר תפלות מכל השנה, ווילנא, תרלח
§סדר תפלות מכל השנה, ווילנא, תרלח
§סדר תפלות החדש, וויען, תרנג
§סדר תפלות החדש, וויען, תרנג
§סדור תפלה, ירושלים, תרנח
§סדר כל תפלות השנה, נ"י תרסה
§סדר כל תפלות השנה - חלק ראשון - עבור בית הכנסת, בבית ובבית הספר, פילדלפיה, פנסילבניה, ארצות הברית, תרסה
§סדר כל תפלות השנה - חלק שני - לשבת ויום טוב, פילדלפיה, פנסילבניה, ארצות הברית, תרסה
§סדר תפלה, וויען, תרסח
§סדר תפלות מכל השנה, ניו יורק, תרעד
תפלה קצרה, שטוקהולם תרצ"ב, עם הוראות ופירוש בשוודית
סדר התפילות כפי מנהג הספרדים בבית כנסבת אהל רחל בשנגחאי, שנגחאי תרצג, 36 דפים
§סדר תפלות כל השנה, ר' יוסף צבי הערץ, נוי יורק, תשכ
§סדר תפילות מכל השנה - חלק א, ברוקלין ני, תשכה
§סדר תפילות מכל השנה - חלק ב, ברוקלין ני, תשכה
§נוסח התפילה של יהודי פרס-מכת"י, הערות-שלמה טל, ירושלים, תשמ"א
§סדר תפלות כמנהג איטאלייאני, סרמונטה, הלל משה, ירושלים, תשעא
§סידור ישן
§סידור
§סידור קטן,

מחזורים לר"ה וליו"כ ושלשה רגלים

מחזורים עם שמות
§
מחזור אהלי יעקב - יום כפור, יצחקי, יעקב בן יצחק, ירושלם, תרע
§מחזור אור לישראל, לר"ה ויו"כ, מוגה ע"י שטערן, מ., נ.י.
§סדור בית דין לראש השנה, ירושלים, תשמו, עם ביאורים ופסקי דין ומנהגים
§מחזור בית הבחירה לפסח ושבועות, (ירושלים), תשמה
§מחזור בית הכפורת ליום הכפורים, אברהם חמוי, ירושלים, תשנה
§בית מועד בית השואבה, ר' יהודה שמואל אשכנזי, 36MB, ליוורנו - תר"ט, סדר תפלה לחג הסוכות שמיני עצרת ושמחת תורה כמנהג ק"ק ספרדים
§דרך חיים, עאייש, יעקב משה, ליוורנו, 5550, סדר התרת נדרים ותפלות לימים נוראים
זכור לאברהם, מחזור ליום כיפור
§סידור ח"ן - מחזור לחג הפסח - נוסח אשכנז, שפהרר, יעקב אברהם, ירושלים, 5777
§חתמנו לחיים, רבי חיים אלחדיף, ירושלים, תרפ"ה, מחזור ליום כיפור, 411 עמ', 21MB
מחזור מאירת עינים, למברג תרסג
מועדי ה', סידור כמנהג ספרדים, ליוורנו, ת"ר, 428 עמ'
ჶמועדי ה' וקריאי מועד, מחזור של שלש רגלים, מנהג הספרדים, ירושלים תר"ג-תר"ד, חלק א, 187 עמ', 35MB, חלק ב, 180 עמ', 37.2MB
מועדי ה', כמנהג הספרדים, עם דינים והנהגות ותפלות, וקונטרס עבודה שבלב, ליוורנו תרל"ד, רי דפים
מועדי ה', מחזור לשלשה רגלים כמנהג ספרדים, ליוורנו תרל"ד, 212 עמ', 27.1MB
§מועדי ה', ליוורנו, תרלב, מחזור לשלשה רגלים, עם תפלות והנהגות מהחיד"א, עם פירוש האבודרהם ושלמות הלב,ופירוש ר' יעקב רקח על ההושענות,
§מנחה חדשה - מחזור ליום ראשון של ראש השנה, קראטאשין, תקצח
§מנחה חדשה - מחזור ליום שני של ראש השנה, קראטאשין, תקצח
§מנחה חדשה - מחזור לערבית יום כפור, קראטאשין, תקצח
§מנחה חדשה - מחזור ליום כפור, קראטאשין, תקצח
§מנחה חדשה - מחזור ליום ראשון ושני של סכות ולשבת חול המועד, קראטאשין, תקצח
§מנחה חדשה - מחזור לשמיני עצרת ולשמחת תורה, קראטאשין, תקצח
§מנחה חדשה - מחזור ליום ראשון ושני של פסח, קראטאשין, תקצח
§מנחה חדשה - מחזור ליום שביעי ושמיני של פסח ולשבת חול המועד, קראטאשין, תקצח
§מנחה חדשה - מחזור לחג השבועות, קראטאשין, תקצח
§מנחה חדשה - מחזור לחג השבועות, קראטאשין, תקצח
§מעריב ערבים, ליוורנו, תקנז, תפילות לערבית יוה"כ כנהג ספרד
§משכן אהרון-ליום כיפור, ירושלים, תשסו
§משכן אהרון-לראש השנה, ירושלים, תשסו
§מחזור משלי יהודא אשכנז - סכות, ווילנא, תרצו
§מחזור קרבן אהרן ליום כפור, יוהנסבורג, תרכב
§מחזור קרבן אהרן ליום ראשון ושני של פסח, יוהנסבורג, תרכב
§מחזור קרבן אהרן לסכות, יוהנסבורג, תרכב
§מחזור קרבן אהרן לערבית יום כפור, יוהנסבורג, תרכב
§מחזור קרבן אהרן לראש השנה, יוהנסבורג, תרכב
§מחזור קרבן אהרן לשבועות, יוהנסבורג, תרכב
§מחזור שלום ירושלים ליום כפור, ברוקלין, תשנח
§מחזור שלום ירושלים לראש השנה, ברוקלין, תשנח
§מחזור שנות חיים, ליום כיפור, חיים מודעי, ליוורנו, 5625
§מחזור לראש השנה ע"פ עת רצון, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים, 5756
§תכלאל תפילה בכוונה - ראש השנה ויום הכיפורים, מכון יוסף שלום, בני ברק, 5773

מחזורים בלי שמות לפי סדר שנות ההדפסה
מחזור לר"ה
מחזור ליום כיפור בכמה נוסחים
מחזור לימים נוראים כמנהג ספרד, קטוע, אישאר רמ"ה-ר"ן לערך, 6 עמ', 477KB
מחזור לימים נוראים כמנהג ספרד, אישאר? רמ"ה-ר"ן לערך, 5 דפים, קטעים מתפילת ראש השנה ושני דפים מתוך 'כתר מלכות' לר' שלמה אבן גבירול.
§מחזור לראש השנה יום כפור וסוכות, ויניציאה, רפו
§מחזור לנוסח ברצלונה מנהג קאטאלוניה, שאלוניקי, רפז
§מחזור יום כפור, קושטא, רצ
§מחזור לר"ה ויו"כ, קושטא, רצ
§מחזור כסדר האשכנזים, אויגשפורג, רצו
§מחזור מראש השנה ויום הכפור, קושטא, שלו
מחזור לראש השנה וליום הכיפורים, נוסח ספרד, עם פירוש הרמ"ק, ודרכי התשובה ע"פ הרוקח, ופירושי מלים, קושטנדינה, 263 עמ', 17 MB, ≡ממקור אחר, 263 עמ', 17 MB, ≡ממקור אחר, 263 עמ', 17 MB
מחזור ליום הכיפורים, נוסח ספרד, 63 עמ', 4 MB
מחזור לראש השנה וליום הכיפורים, נוסח ספרד, 373 עמ', 19 MB, ≡ממקור אחר, 373 עמ', 19 MB
מחזור מראש השנה ויום הכפורים, עם פירוש ר' משה קורדואירו ועם תשובות לכל עבירה מיסוד רבי אליעזר מגרמיזה, קושטאנדינא של"ו, 137 דפים
מחזור מראש השנה ויום הכפורים, עם פירוש ר' משה קורדואירו ועם תשובות לכל עבירה ועבירה מיסוד רבי אליעזר בן ה"ר יהודה מגרמיזה, קושטאנדינא של"ו, 127 עמ', 30.9MB
§מחזור לראש השנה ויום כיפור, שסד
מחזור לשלשה רגלים, ספרדי, ויניציאה, שצ"ה
§קרובץ - תפילות ליומי טובים, אמשטילרדם, תלא
§מחזור כמנהג ק"ק אשכנזים לאותות ולמועדים חלק שני, וילהרמסדורף, תלג
§מחזור כמנהג אשכנזים - חלק שני, וילהרמשדארף, תלג
מחזור כמנהג אשכנז, פפד"א תעב
מחזור לכל מועדי השנה, וילהרמסדורף תפ"ג, 89.4MB, 270 עמ', באידיש, עם המלים הראשונות בכל קע בעברית
מחזור למועדי השנה, חלק ב, 600 עמ', אמשטרדם תפ"ג, 144.6MB, עם תרגום לאידיש
מחזור לראש השנה ויום כיפור, וילהרמסדורף ת"צ
סדר תפלות למועדים טובים, סידור לרגלים, כמנהג הספרדים, קושטנדינה תצא
§מחזור חלק ראשון, לראש השנה, אמשטרדם, תצג, 146 עמ', 13MB
§מחזור חלק שני, לשלושה רגלים, אמשטרדם, תצג, 606 עמ', 58MB
§מחזור כמנהג ק"ק אשכנזים - ח"א - ימים נוראים, הומבורג פר דער ה"א, תצז
§מחזור כמנהג ק"ק אשכנזים - ח"ב - שלש רגלים, הומבורג פר דער ה"א, תצז
§מחזור כמנהג ק"ק קארפינטראץ - לימים נוראים, אמשטרדם, תצט
§סדר לימים נוראים כמנהג ק"ק קארפינטראנץ, אמשטרדם, תצט
§מחזור כמנהג ק"ק קארפינטראץ - לשלש רגלים, אמשטרדם, תצט
§תפילות המועדים, אמשטרדם, 5500
מחזור לר"ה ויוה"כ, קושטנדינה תקד
מחזור לראש השנה ויום הכיפורים, קושטנדינה תקד
סדר תפלות למועדים טובים, כמנהג הספרדים, קושטנדינה תקטו
מחזור לשלשה רגלים, ונציה תקיח
§מחזור עם כוונת הפייטן - חלק רביעי - פסח ושבועות, אמשטרדם, תקכז
§מחזור עם כוונת הפייטן - חלק שלישי - סכות, אמשטרדם, תקכז
§מחזור עם כוונת הפייטן של ראש השנה, אמשטרדם, תקכח
§מחזור עם כוונת הפייטן של ראש השנה, אמשטרדם, תקכח
מחזור לסוכות, אפנבך תקכ"ח, עם ביאור, ו"כונת הפייטן", 228 עמ', 65.8MB
§מחזור ע"פ כוונת הפייטן - יום כפור ח"ב, אמשטרדם, תקכח
§מחזור ע"פ כוונת הפייטן - סוכות ח"א - כרך א, אמשטרדם, תקכח
§מחזור ע"פ כוונת הפייטן - סוכות ח"ב, אמשטרדם, תקכח
§מחזור ע"פ כוונת הפייטן - פסח ח"א, אמשטרדם, תקכח
§מחזור ע"פ כוונת הפייטן - פסח ח"ב, אמשטרדם, תקכח
§מחזור ע"פ כוונת הפייטן - שבועות, אמשטרדם, תקכח
§מחזור עם כוונת הפייטן - יום ראשון של ר"ה, אמשטרדם, תקכח
§מחזור עם כוונת הפייטן - יום שני של ר"ה, אמשטרדם, תקכח
§סדר תפלות לימי שמחת תורה, אמשטרדם, תקכט
§מחזור שער השמים עם פירוש הנקרא פרדס, אלטונא, תקלב
§מחזור לימים נוראים - חלק ראשון - שער השמים, אלטונא, תקלב
מחזור לימים נוראים, שלוניקי תקלט
§סדר עבודת כהן גדול ביום הכפורים, לונדריש, תקמ
מחזור כמנהג ספרדים, פיסא תקמא
מחזור לשלש רגלים כמנהג ספרדים, ונציה תקנ
מחזור לימים נוראים, פיסא תקנב
§מחזור של יום הכפורים - ספרד - ח"ד, ויניציאה, תקנב
§מחזור לימים נוראים, שאלוניקי, תקנג
§מחזור עם כוונת הפייטן של שבועות, אמשטרדם, תקנג
מחזור כמנהג האשכנזים, תקנד, 608 עמ'
§סדר המחזור כמנהג האשכנזים ח"א, זולצבאך, תקנד
מחזור לימים נוראים, ונציה תקנז
מחזור לשלש רגלים כמנהג ספרדים, ונציה תקנח
מחזור לפסח, רדלהיים תק"ס, עם תרגום לאידיש, 236 עמ', 65.3MB
מחזור לפסח, יום שביעי ושמיני, רדלהיים תק"ס, 80.1MB, עם ביאור באידיש, 282 עמ'
§מחזור, לראש השנה כמנהג פולין, רבי וואלף היידינהיים-מאתי, רעדלהיים, תק"ס, 461 עמ', 13MB
§מחזור, ליום כיפור, רבי וואלף היידינהיים, רעדלהיים, תק"ס, 379 עמ', 11MB
§מחזור ליום כפור, אופיבאך, תקסב
§מחזור עם באור קרואי מועד, ברעסלא, תקסה
§מחזור מכל השנה - חלק ראשון - ראש השנה, לונדון, תקסז
§מחזור מכל השנה - ליום כפור, לונדון, תקסז
מחזור לשמיני עצרת ושמחת תורה, אופנבך תק"ע, 80.1MB, 274 עמ'
מחזור כמנהג אשכנז לליל יום כיפור עם שיר הייחוד וכתר מלכות, עם תרגום גרמני, רדלהיים תקע"א
מחזור ליום כיפור, עם תרגום לאידיש, עם ביאור, וכוונת הפייטן, אופנבך תקע"ב, 560 עמ', 162.6MB
מחזור לפסח, יום שביעי ושמיני, אופנבך תקע"ב, 90.6MB, עם ביאור, ו"כונת הפייטן", 294 עמ'
מחזור ליום כיפור, ערבית, אופנבך תקע"ב, 342.MB, עם ביאור, ו"כונת הפייטן", 120 עמ'
מחזור לשבועות, אפנבך תקע"ג, עם ביאור, ו"כונת הפייטן", 332 עמ', 98.6MB
מחזור לראש השנה, אופנבאך תקע"ח, עם ביאור, ו"כונת הפייטן", 254 עמ', 71.4MB,
מחזור לראש השנה, יום שני, אופנבך תקע"ח, 72.5MB, עם ביאור, ו"כונת הפייטן", 252 עמ'
§מחזור עם כוונת הפייטן של שבועות - חלק חמישי, זולצבאך, תקעט
§מחזור לימים נוראים - מוסף ליום כיפור ועבודה, ליבורנו, תקפא
§מחזור לימים נוראים - מנחה ונעילה ליום כיפור וערבית מוצאי יום כיפור, ליבורנו, תקפא
§מחזור לימים נוראים - שחרית ליום כיפור, ליבורנו, תקפא
ספר קרובות - מחזור לפסח, עם תרגום לאידיש, בעריכת ר' וואלף היידנהיים, רדלהים תקפ"ז, 84MB, 278 עמ'
מחזור מכל השנה כמנהג אשכנז, לימים נוראם ושלוש רגלים, זולצבאך תקפ"ח, 109.9MB, 366 עמ'
ספר קרובות - מחזור לסוכות, עם תרגום לאידיש, בעריכת ר' וואלף היידנהיים, 75.8MB, 262 עמ'
§קרובות - מחזור לחג השבועות, רעדלהיים, תקצא
§קרובות - מחזור לשמיני עצרת ולשמחת תורה, רעדלהיים, תקצא
§קרובות הוא מחזור ליום ראשון ושני של פסח, רעדלהיים, תקצב
§קרובות הוא מחזור ליום ראשון של ראש השנה, רעדלהיים, תקצב
§קרובות הוא מחזור ליום ראשון של ראש השנה, רעדלהיים, תקצב
ספר קרובות, הוא מחזור לראש השנה - נוסח אשכנז
§קרובות הוא מחזור ליום שביעי ושמיני של פסח ולשבת חול המועד, רעדלהיים, תקצב
§קרובות הוא מחזור ליום שני של ראש השנה, רעדלהיים, תקצב
§קרובות הוא מחזור ליום שני של ראש השנה, רעדלהיים, תקצב
§קרובות הוא מחזור ליום שני של ראש השנה, רעדלהיים, תקצב
§מחזור ליום ראשון של ראש השנה, לבני פולין, פיהם ומעהרין, רעדלהיים, תקצב
§מחזור לערבית יום כפור, לבני פולין, פיהם ומעהרין, רעדלהיים, תקצב
§מחזור לערבית יום כפור, לבני אשכנז, רעדלהיים, תקצב
§מחזור ליום כפור, לבני אשכנז, רעדלהיים, תקצב
§מחזור ליום כפור, לבני פולין, פיהם ומעהרין, רעדלהיים, תקצב
§סדר תפלות ליום כפור - מוסף, מנחה, ונעילה כמנהג פולין, לאנדאן, תקצד
§מחזור ליום ראשון וליום שני של שבועות, פראג, תקצד
§מחזור ליום שביעי ושמיני של פסח ולשבת חול המועד, פראג, תקצד
§מחזור לשמיני עצרת ולשמחת תורה, פראג, תקצד
§מחזור מראשית השנה עד אחרית השנה, לפסח, כמנהג פולין, ביהם, מעהרן ואונגרין, פראג תקצה, 315 עמ', 22MB
§מחזור לשלש רגלים ושם הכולל מהבאורים קורבן אהרן, ווילנא והוראדנא, תקצה
§מחזור מראשית השנה עד אחרית השנה לערבית יום כפור, פראג, תקצו
§מחזור ליום כפור, וויינה, תקצו
§מחזור לימים נוראים, ליבורנו, תרג
§מחזור לימים נוראים - חלק ב, ליבורנו, תרג
§מחזור ליום ראשון של ראש השנה, פיורדא, תרה
§מחזור ליום שני של ראש השנה, פיורדא, תרה
§מחזור לראש השנה - מנהג ספרד - בקהילות קדושות בקושטאנטינה ומדינות מזרח ומערב ואיטאלייא, וינה, תריג
מחזור מנהג אשכנז ליום ראשון ושני של שבועות, אמשטרדם תרי"ז, 91MB, 354 עמ', עם תרגום להולנדית
מחזור מנהג אשכנז ליום ראשון ושני של פסח, אמשטרדם תרי"ז, 69.2MB, 287 עמ', עם תרגום להולנדית
§מחזור ליום שביעי ושמיני של פסח, ווילנא, תרכב
§מחזור לראש השנה, יום הכפורים, ושלש רגלים כמנהג ספרד, זיטאמיר, תרכג
§מחזור לשלש רגלים - חלק שני, זיטאמיר, תרכג
מחזור למועדי א-ל, לשלוש רגלים, וינה תרכ"ח, ח"ג, עם תרגום לגרמנית
§מחזור לראש השנה ויום הכפורים עם באור קרבן אהרן, ווילנא, תרלו
§מחזור לימים נוראים, פאדובה, תרמא
§מחזור לראש השנה, וויען, תרמז
§מחזור לשלש רגלים, וויען, תרמז
§מחזור ליום הכפורים, וויען, תרמז
§מחזור לראש השנה כמנהג פולין עם תרגום ענגליש, וויעננא, תרנ
מחזור, נוסח אשכנז, עם ביאור קרן אהרן, וילנא תרנ
מחזור ליום כיפור נוסח אשכנז, מהדורת היידנהיים, רדלהיים תרנ"ו, בהשמטת התרגום לגרמנית
§מחזור ליום כיפור, ניו יארק, תרס
§מחזור לראש השנה, ניו יארק, תרס
§מחזור עבדת אהל מועד-חלק שני, לונדון, תרסו
§מחזור עבדת אהל מועד-חלק שני, לונדון, תרסח
§מחזור ליום כפור, ווילנא, תרסט
§מחזור ליום ראשון של ראש השנה, ווילנא, תרסט
§מחזור ליום שני של ראש השנה, ווילנא, תרסט
§מחזור לליל יום כפור, ווילנא, תרסט
§מחזור ליום כפור עם מטה לוי ולקוטי צבי, תרעב
§מחזור לראש השנה, ווארשא, תרעג
§מחזור מאיר עינים לראש השנה ויום הכפורים, תרעג
§מחזור תפלת ישרים לראש השנה לפי מנהגי הספרדים, ירושלים, תשו
תרגום תחנות ופיוטים, לערב ובקר יום הכפורים מלשון קדש ללשון ערבית, ר' משה ב"ר אברהם מנשה, תש"ח, 16 עמ'
§מחזור ר"ה-יוה"כ-סוכות, דניאל גולדשמיד, ירושלים, תש"ל
§מחזור ר"ה-יוה"כ-סוכות, דניאל גולדשמיד, ירושלים, תש"ל
§מחזור ר"ה-יוה"כ-סוכות, דניאל גולדשמיד, ירושלים, תש"ל
§מחזור לשלש רגלים, כמנהג הספרדים, מכון הכתב, ירושלים, תשנח

סליחות
בית אל, סליחות ותחנונים, ליוורנו תרלח, עם לוחות שנים משנת תקם ואילך
§בית אל, רבי אברהם חמוי, ליוורנו, תרל"ח, סדר סליחות, תפלה ולימודים לר"ח אלול
§מחזור אהלי יעקב - סליחות, יצחקי, יעקב בן יצחק, ירושלם, תרסח
סליחות והתרת נדרים, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור תפילות וסגולות, ממקור אחר, ממקור אחר
§סליחה לקדושים, ר' נתן נטע בן שלמה שפירא, קראקא, שצ"א
סליחות
סליחות כמנהג פיהם פולין מערהרין, עם פירוש בלשון אשכנז, פיורדא תק"ט
סליחות, מנהג פולין, 92 עמ', 7 MB
§סליחות, ויניציאה, שח
§סליחות, ויניציאה, שס
§סליחות כמנהג ק"ק אשכנזים, ויניציאה, שס
§סליחות שירות ותושבחות, אוירבך, אברהם בן יצחק, אמשטירדאם, תלז
§סליחות אין טייטשן, פראג, שפ
§סליחות, אמשטרדם, תכו, 144 עמ', 3MB, סליחות לאשמורת הבוקר, ולתעניות וליום כפור קטן
§סליחה כמנהג ק"ק אשכנזים שבאיטליה, ויניציאה, תעב
סליחות מכל השנה, כמנהג האשכנזים, אמשטרדם תע"ב, 82.5MB, 302 עמ', עם ביאור
§סליחות מכל השנה כמנהג ק"ק אשכנזים יצ"ו, אמשטרדם, תפ
§סליחות, ווילהרמרש דארף, תצז
§סליחות כמנהג פולין, זבארז, תקעז
§סליחות, מינסק, תקפג
§סליחות לימים נוראים, וינה, תרפט
§סליחות ע"פ מנהג חב"ד, כפר חבד, 5765
סליחות לימי הצומות: עשרה בטבת, שבעה עשר בתמוז, עיצוב: איזנברג יהודה
סליחות כמנהג אשכנז, פייביא די שקו? רל"ה בערך, 181 דפים
סליחות כמנהג האשכנזים, אויגשפורג רצ"ו, קיז דפים
סליחות, כמנהג מדינת אשכנז ולועזים, עם פירוש ר' מרדכי בר יודא ור' צבי ב"ר חנוך, פראג שמ"ז, ק דפים
סליחות, כמנהג בעהמאן, מערען, אונגרן ושלעזיען, וינה תר"ט, עם ביאור בגרמנית
§סדר סליחות כמנהג ליטא רייסין וזאמוט, ווילנא, תרלט
§תחנוני בני ישראל, סליחות קדמוניות, עם הערות שז"ח הלברשטם, ברלין, תרמה, 39 עמ', 1MB
§סליחות כמנהג וואלין, ווילנא, תרפח
סליחות כמנהג קהל קדוש תימנים, ליוורנו תרצ"ט
סליחות עבודת ישראל, ניו יורק תרצ"א, נוסח ספרד
§סדר סליחות השלם: עטרת פז, זביחי, פינחס ?, ירושלים, תשסז
§סדר סליחות מפורשת - באר יעקב - כמנהג ליטא, פנט, חיים צבי בן יעקב, ירושלים, תשנה
§סדר סליחות מפורשת באר יעקב כמנהג פולין, חיים צבי פנט - עורך, ירושלים, תשנה
§סליחות לעצירת מגיפה, הגאון ר' דוד אופנהיים, ספרינג וואלי, 5782
§שער הסליחות, וובר, יצחק הלוי, קולומיה, תרנט, 15 עמ', 749KB, ביאור על ענין הסליחות

תפילות מיוחדות
§
אגרת הפורים, בידינגן, משה ישראל, מיץ, תקע"ז, פילות ופיוטים לפורים על מגילת אסתר, ממקור אחר
§אגרת יצחק, רבי יצחק אייזיק ב"ר אליהו הלוי ברזניר, פראג, תנ"ה, הווידוי, 18 עמ', 1MB
אדון חסדך, פיוט לפורים, ר' יהודה הלוי, עם תרגום איטלקי באותיות עבריות, 87 עמ', ונציה שסט
אוצר נחמד, תפילות לראש השנה מתוך ס' חמדת ימים, אזמיר תצח
אוצר נחמד, תפילות לראש השנה מתוך ס' חמדת ימים, שלוניקי תקיז
§אור בקר, בויניציאה, תקא, תפלות לערב ר"ח, ר"ה ויוה"כ, ומנחת שובבים, עם תחינות ובקשות מר' יוסף פיאמיטא, 130 עמ', 5MB
אור קדמון, זמרא, דוד בן שלמה אבן, וניציאה תס"ג, ל דפים
אור קדמון, ר' דוד בן שלמה אבן זמרא, וניציאה תס"ג, 33 עמ', 2.9MB,מוסר ותפלות
§אור קדמון, ר' משה חאגיז, ויניציאה, תסג, תפלות ובקשות שונות מהרדב"ז ואחרים, 65 עמ', 1MB
§אות עולם, ירושלים, תרסד, 98 עמ', 2MB, זוהר לברית מילה, סדר המילה, פיוטים למילה. מעמ'46 - "סוד ה'" - זוהר על מילה, עם ביאור "שרביט הזהב". מעמ' 90 - דיני מילה. מעמ' 94 - סדר פדיון הבן
§אחות קטנה, לליל שני של ר"ה, שלוניקי תרי"ג, 23 עמ', 1.8MB
אחות קטנה א, לליל שני של ר"ה, ערבית לראש השנה, קדוש וסדר השלחן לר"ה ועוד, בעריכת ר' נתן בן חיים עמרם, שלוניקי תרי"ג, כב דפים
אחות קטנה ב, לליל שני של ר"ה, ערבית לראש השנה, קדוש וסדר השלחן לר"ה ועוד, בעריכת ר' נתן בן חיים עמרם, שלוניקי תרי"ג, כב דפים
§אילת השחר, ליקוטים מתנ"ך, משנה ותלמוד, קינות ופיוטים לאשמורת הבוקר, מנטובה שע"ב
אילת השחר, סדר שומרי משמרת משכן ה' בתורה נביאים וכתובים, משנה וגמרה, קינות, סליחות, שנוהגת החברה של "שומרים לבקר" במנטובה, מנטובה שע"ב, קפ+ י דפים
אילת השחר, סדר אמירות מתנ"ך, משנה וגמרא, קינות, סליחות בק"ק איטאליאני במנטובה, מנטובה שע"ב, 180 עמ', 15.9MB, §ממקור אחר
אלה מקראי קודש, לימודים לימי פסח, קושטנדינה תקב
אלו השתי קינות על חורבן הבית, ר' חנניה אליקים ריאטי, מנטובא תסו, 7 עמ', 147 KB
Ξאמרי נועם, ר' יוסף שלום גליגו, אמסטרדם שפ"ח, פיוטים ותפילות, 9.83MB, §ממקור אחר, 165 עמ', 5MB, ממקור אחר
§אמרי אליהו - מנוחת הנפש סדר לימוד לבית העלמין, הרב אליהו הלוי, בני ברק, 5782
אמרי נועם, שירים ותפלות, אמשטרדם שפח
§אקדמות, לבוב
§אקדמות, עם פירוש, מיכלוביץ, אהרן, ווילנא, ובהוראדנא, תקפה
§ארבע תעניות, תפלות לארבע תעניות, ויניציאה שפ"ד
§ארוכה ומרפא, מלאכי הכהן, ליוורנו, 5565, תפילות ובקשות לחולים
§אשמורת הבקר, תפילות לאשמורת הבוקר, אהרן ברכיה ב"ר משה ממודינא מנטובה שפ"ד
§אשת חיל, תפילות לנשים, יצחק די משה די פאס, ליוורנו, 5513
§אתקינו סעודתא, עם פירוש מבעל מנחת יעקב, ועם זירות שבת, עם ביאור באידיש, לבוב, תרח, 24 עמ', 1MB
§בית מנוחה, צידוק הדין, הקפות השכבות וקדיש, ליוורנו, תרלא, ממקור אחר
ביקור חולים, תפילות, ברלין תרכז
§בקורים, תפילות לאנשי חברת ביקור חולים, בסן, חזקיה מרדכי בן שמואל חיים, פרעמישלא, 5645
בקשה, תפילה על הגזירות בפולין, עם ביאור, אמשטרדם תעז, 9 עמ', 533 KB
§בקשה - על עקתא בישא דאתו על עמא קדישא, נירול, משה, מיץ, תקכד, 40 עמ', 2MB, קינה על הפרעות בקהבילות, עם תפלות ליום כיפור וליום כיפור קטן, ובקשות על עצירת גשמים
§בר מצוה, קאנטאר, ב., נ.י., תרסו, 21 עמ', 464KB, תפילות הבוקר, ברכות התורה, י"געיקרים, עשרת הדברות, עם תרגם לאנגלית
§ברית יצחק, אמשטרדם, תפט, תפילות לומר לפני המילה, ממקור אחר
§ברית יצחק, אמשטרדם, תקכח, תפילות בלילה שלפני המילה
ברית יצחק, תפילות לליל המילה, עם סוד ה' ושרביט הזהב, שקלאוו תקסט
§ברית יצחק, תפילות בלילה לפני המילה, דיהרנפורט, 5534
§ברית יצחק, תפלות ללילה שלפני המילה, אמשטרדם, תרי"ב, 99 עמ', 5MB
ברית יצחק, תפילות לליל המילה, עם סוד ה' ושרביט הזהב, זאלקווא תרכ
§ברית יצחק, יעקב סונדרפן, אמסטרדם, 5779
ברית יצחק, תפלות ללילה שלפני המילה,אמשטרדם, 98 עמ', 2MB
ברית יצחק, סדר ברית מילה כולל מנהגים והלכות, ר' יצחק רצאבי, 110 עמ'
§ברית עולם, פרקי זוהר שאומרים בליל המילה, סדר המילה וזבד הבת, ובר מצוה וחתונה, ירושלים, 5708
§ברכת אהרן, אמשטרדם, תקעה, תפלות שנאמרו ביום כ"ז סיון תקע"ה לכבוד המלך והמדינה, ודרשה שדרש אותו יום ר' אהרן קריין
ברכת המזון אשכנזי מנוקד
ברכת המזון בכמה נוסחים
§ברכת המזון כמנהג אשכנז ופולין, אמשטרדם, תפג, ממקור אחר
ברכת המזון כמנהג אשכנז, 196 עמ', עם ק"ש על המטה, עם תרגום לאידיש, 60.5MB, פפד"מ תפ"ז
ברכת המזון, עם תפילות שונות, פפד"מ תע"ג, 96 עמ', 28.5MB
§ברכת המזון, עם תרגום לאידיש וכמה דינים, דיהרנפורט, תקעא
ברכת המזון, עם פירוש, לובלין של"ט, 17 עמ', 2.8MB
§ברכת המזון כמנהג אשכנז ופולין, פרנקפורט דמיין, תפז
ברכת הלבנה נוסח אשכנז
§בשכבך ובקומך, סדר הנהגת הלילה וק"ש על המטה, תיקון חצות, כוונת המקוה לאריז"ל ולבעש"ט, קרפמן, מרדכי משה בהרי"ם, ירושלים, 5768
סידור גואל ישראל, ליום העצמאות, הרב משה צבי נריה, אקרובט
§גל עיני, תפלות לל"ג בעומר, רוסי, יעקב אלישע בן נחמיה חי, ליוורנו, 5564
§גל עיני, זמירות לל"ג בעומר, מוסדות אלכסנדר, בני ברק, 5771
§דבר בעתו, אייזנברגר, מאיר ב"ר זאב, קראקא, תרסז, 98 עמ', 5MB, לימוד בבית האבל, ולימוד לליל שבועות, עם תרגום לאידיש
דבר בעתו מה טוב, פיוטים לשבת שלפני סכת, ענינים לאמר בסעודת נשואים ובמילה וקינת שריפת התלמוד, וסמני ההגדה, פיררא שי"ו, 9 עמ', 1.3MB
דבר בעתו, שלמה חזן, דברים לשבת שלפני סכת היוצר, ושאר ענינים לומר בסעודת נשואים ובמילה, קינה על שריפת התלמוד, וסימני ההגדה, פיררא שי"ו, 8 דפים
§דברי הברית, תפילות ללילה לפני המילה, שאלוניקי, תקכד, 54 עמ', 3MB
§דבש מלוקט מספר שכיות החמדה, תפילות לומר מערב ר"ח ניסן עד י"ג ניסן, מנטובה, תקמא, 51 עמ', 3MB
§דרך חיים, תפילות, ר' שמואל הכהן, ליוורנו, תקס"א
§דרך חיים, חיים זריהן, תלמסאן, תרצ"א, סדר הברכות עם פירוש בצרפתית, 204 עמ', 4MB
§הוד מלכות, יכיני, אברהם בן אליהו, קושטא, תטו, 72 עמ', 4MB, תפילה של שבח לה'
הוד מלכות, תפילות, ר' אברהם יכיני, תיח, 72 עמ', 3 MB
§היכל הריב"ש, ירושלים, תשסח, 176 עמ', 26MB, זמירות לשבת עם פירוש מהבעש"ט, עם פירוש הבעש"ט על מזמור קז, ממקור אחר
§הלולא דרבי מאיר, ג'רבה, תרפה, 146 עמ', 5MB, אוסף הלכות מפי רבי מאיר, ללימוד על ציון קברו, ובליל י"ד אייר. מעמ' 139 - ביאור עינין ר"מ ע"פ הסוד, עם תפלה על הציון
הלולא רבא, מאמרים מספר הזוהר ללימוד בל"ג בעומר, עם חדושים וגימטריאות לר' שלמה בן אברהם ועננו, ליוורנו תקע"ט, 8 + 72 דפים
הלימוד לליל שבועות, בעריכת ר' וולף היידנהיים, רדלהיים תקצ"ז, 89.8MB, 347 עמ'
§הלל הגדול, פאלאגי, חיים בן יעקב, אזמיר, 5650, 16 עמ'
§התרגשות הנפש, תפילות בדברי מוסר ע"פ חכמת האמת, חיות, עקיבא שלום, 5779
§וידוי הגדול בסדר א"ב, רח"ד חס"ה, ירושלים, תרנא, כל הלאווים וקצת מצוות עשה
ונתנה תוקף
זכרון ציון, הטבת חלום ותחינות, פראג תמ
זמירות לשבת
זמירות המבוארות לשבת, עם ביאורים מר' שלום יהודה גרוס, ירושלים תשס, 337 עמ', 9.2MB
§זמירות לשבת, ר' אשר בן יעקב, 1MB, פיעטרקוב - תרפ"ג
§זמירות לשבת קודש - ישמחו במלכותך, וילהלם, נחמן יוסף, בני ברק, 5776
§זמירות שבת - אילת השחר, שטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי, בני ברק, 5776
§זמירות של שבת, עם פירוש מר' נפתלי בן מנחם, ירושלים, תשח
זמר נאה לכבוד התורה, ר' מנחם מנדל בן אברהם מניקלשפורג, לשמחת תורה, אמשטירדם תל"ה, ד דפים, עם פירוש
§חברה קדושה של ביקור חולים, ר' חזקיה מרדכי בן שמואל חיים באסאן, אזמיר, תרן, 32 עמ', 928KB, סדר הוידוי לומר עם החולה. מעמ' 14 - סדר המודעא שמוסר החולה לפני מותו. מעמ' 15 "סדר הגסיסה" שאומרם האנשים לידו. מעמ' 28 - מודעא על תיקון קרי. מעמ' 31 - סדר הקפות למת
§חג השבועות: אקדמות, מגלת רות ויציב פתגם, היברו פאבלישינג קאמפאני, נוי יורק, תשכב, 14 עמ', 376KB. בעמ' 14 - רשימת התאריכים הלועזיים של חג השבועות בשנים תשכ"ב-תשס"ד
§חוקת הפסח, ירושלים, תרסד, 195 עמ', 9MB, לימוד כל חדש ניסן בשפת פרסי - קרבנות הנשיאים ותפלות כל יום, ברכת האילנות, הגדה של פסח, סדר קרבן פסח, שיר השירים, סיפורים ופזמונים השייכים לפסח, תפילה מר' שמשון ב"ר פסח מאוסטרופולי
§חוקת הפסח, לימוד מערב ראש חדש ניסן עד אחרי פסח, כולל ההגדה, קריאת הנשיאים, תפלת ערביתלפסח, דיני פסח וחמץ וחול המועד, רמזי חמץ לאלשיך, דיני הסדר בלשון ערבית, מאמר הזוהר השייך לקרבן פסח, פרקי אבות עם פירוש הרע"ב, סדר ערב ר"ח סיון, סדר חג השבועות, ליוורנו, תרכז, 224 עמ', 9MB
§חזונים כמנהג המערביים שנתגוררו בסיזיליא, קושטא, שמה
חזונים כמנהג המערביים שנתגוררו בסיזיליא, פיוטים, קושטנדינה שמה, 10 MB
§חיים שיש בהם - על זמירות לשבת ויום טוב, גראס, יצחק שרגא, ברוקלין, תשנט, 500 עמ', 16MB
חמד אלקים, תיקון לימי חג סוכות, אזמיר תצח
חמד אלקים, תיקון לסוכות, ונציה תקטז
חמד אלקים, לימוד לימי סוכות, ונציה תקכ
חמד אלקים, לימוד לימי סוכות, ונציה תקלב
חמד אלקים, לימוד לימי סוכות, שלוניקי תקס, §ממקור אחר
§חמד אלהים, ירושלים, תשס, סדר לימוד לחג סוכות
§חנוכת הבית, תפילות לחנוכת הבית, אמשטרדם תקנ"ג, 20 עמ', 1MB
חסד לאברהם, תפילות, ר' אברהם אלנקווה, ליוורנו תרה
חסדי ה', תפילות למוצ"ש, פירינצי תקד
§טהרת הנפש, תפילות שונות, אמשטרדם, תצד, 43 עמ', 2MB
§יוסף בסדר, החיד"א, ליוורנו, תרב, לימודים ותיקונים
§יוצרות,   ויניציאה שצ"ו
§מערבות, יוצרות זולתות וסליחות, פראנקפורט דמיין, תעד
§יוצרות כמנהג פולין, רבי אשר ברבי יוסף, קראקא, שמ"ט
יוצרות כמנהג אשכנז, עם פירוש מר' אשר בן יוסף, קראקא שמ"ט, 122 עמ', 7 MB
§יוצרות לארבע פרשיות, הרב דר יוסף מארקוס, ניו יורק תשכ"ה, 3 MB
§יוצרות עם פירוש אשר בן יוסף, אשר בן יוסף, קראקא, שמט
יזכור
§כוס הנחמה, הכט, ר"א, ברלין ברילאן, תרכא, לימודים בבית האבל
כל בו לעונג שבת ויו"ט, תפילות עם הוספות, ריגא תרצ
כנף רננים, קרמי, יוסף ידידיה בן בנימין יקותיאל, שירים, ויניציאה שפ"ז, יב + קז דפים
כנף רננים, זמירות למועדים ולשבתות וראשי חדשים, ר' יוסף ידידיה בר' בנימין יקותיאל קרמי, ויניציאה שפ"ז, 130 עמ', 26MB, §ממקור אחר, 258 עמ', 16MB, ממקור אחר, 256 עמ', 9MB, ממקור אחר
§כף אחת, החיד"א, ליוורנו, תרב, לימודים וכוונות התפלות
§כרם חמר, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, 5557, לימודים ותפלות לחנוכת הבית, למילה ולחולה, עם "שומר ישראל", בקשות
§כתר מלכות, הרדב"ז, פיוט, עם הערות ר' משה יחיאל צוריאל, בני ברק, תשע, פיוט
§לזכרון עולם, תפלות להזכרת נשמות, עם לוחות שנים לרישום הנפטרים והיאהרצייטי, ר' שמעון גלייזער, ניו יורק, תרצד, 28 עמ', 1MB
לקוטי צבי, תפלות לימים נוראים, אמשטרדם תקלז
לקוטי צבי, דיהרנפורט תקמח
לקוטי צבי, פפד"א תקנב
לקוטי צבי, זולצבאך תקנה
לקוטי צבי, דיהרנפורט תקנו
לקוטי צבי, זולצבאך תקנז
לקוטי צבי, לינעוויל תקנח
לקוטי צבי, דיהרנפורט תקסג
לקוטי צבי, דיהרנפורט תקסג
§לקוטי צבי - בקשות מספר שערי ציון, אמשטרדם, תקסט
לקוטי צבי, הורדנא תקעה
לקוטי צבי, ברסלוי תקפ
לקוטי צבי, זולצבאך תקפו
ליקוטי צבי, תפלות לחודש אלול ותשרי, עם תוספת בקשות ותיקון חצות מס' שערי ציון, עם אגרת התשובה ויסוד התשובה לר' יונה ועוד, זולצבאך תקפ"ו
לקוטי צבי, זולצבאך תקצו
לקוטי צבי, זולצבאך תרג
לקוטי צבי, וינה תריא
לקוטי צבי, וינה תרטז
לקוטי צבי החדש, תפלות לימים נוראים, פיעטרקוב תרמד
לקט תפילות, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - שונות
§מאה ברכות, אבוהב, יצחק הספרדי אמשטרדם תמ"ז, 706 עמ', 12MB, ברכות, תפילות, נוסח התרת נדרים, הגדה של פסח, ספירת העומר, קידוש לימים טובים, סדר קדושין ונישואין, סדר ברית מילה. מעמ' 377 - ברכה על קניית עבד, סדר פדיון הבן, טבילת כלים, מזוזה, תפלת הדרך, הפרשת חלה. מעמ' 441 - דיני ברכות, ברכות הריח, ברכות הראיה, ברכות על השמיעה ועל חוש המישוש, וידוי לשכיב מרע, תפלות לחולים, שינוי השם, קריעה, סדר רחיצת המת, סדר הקבורה, השכבות, ברכות אבלים. מעמ' 611 - שיר, סדר מלקות ומיתות ב"ד, הלכות שחיטה, לוחות שנים, הכל עם תרגום ספרדי
מאמר תפילת הדרך עם כוונות, רמח"ל
§מבא השיר, ר' שמואל חיים יעלין, פיעטרקוב תרפ"ו, 67 עמ', 3MB, פירושים על אקדמות
מבקשי ה', בקשות של שבת ותקון לאה ופיוטים ופזמונים, שנהוג לומר בחצות ליל שבת בימי החורף, עם שיר בערבית לר' נהוראי אזוביב, וסדר פדיון הבן ופדיון פטר חמור, אלגיר תרמ"ז, עד עמ'
מגן אבות, תפילות במקומות קדושים בארץ ישראל, 31 עמ', 1 MB
§מגן אבות, לימוד ותפלה ליום כיפור קטן, איזמיר, תקיח
§מודה ועוזב, חדאד, יעקב, ג'רבה, תש, וידוי ותפלה, 16 עמ', 607KB
§מועדי ה' - ברכת האילנות, חנן, נחום בן יוסף בנימין, מודיעין עילית, 5771
§מועדי ה' - סדר ברכת הלבנה, חנן, נחום בן יוסף בנימין, מודיעין עילית, 5771
§מושעות קל, ר' יוסף בן אברהם, ויניציאה, שסד, ביאור על ההושענות
§מזבח כפרה, פארדו, יעקב ב"ר דוד, ויניציאה, 5559, 295 עמ', 13MB, "משמרת החודש" - תפילות לחודש. מעמ' 72 - "סדר לחודש אלול" - תפלות לומר כל חודש אלול. מעמ' 89 - לימוד ותיקון לימי השובבים. מעמ' 102 - לימוד למנוחת הנפש - לשבעת ימי האבל. מעמ' 148 - אדרא זוטא. מעמ' 176 - תהלים עם מנחת שי
מזמור שיר ליום השבת, זמירות שבת, מירון תשסד, 120 עמ', משנה הלכות 1.3MB. עמ' 66 - "משנת השבת" - בענייני שבת וזמירותיה, מלוקט מספרי ר' מנשה קליין, בעריכת נתן נטע הופמן
§מטה יהודה, אופנהים, יהודה אריה ליואי בן שמואל, אופיבאך, תפא, ביאורי ברכות וזמירות, והנהגות בעת חתונה, מילה פדיון ובן ודיני עירובין
§מי כמכה, יהודה הלוי, וניציאה, שמו, פיוט "אדון חסדך" שנוהגים לומר בשבת לפני פורים, 15 עמ', 1MB
מי כמכה - אדון חסדך, ר' יהודה הלוי, פיוט, ונציה שמ"ו, 15 עמ', 419 KB
§מלאכי קודש, רבי משה ב"ר אליהו מלובלין, ווארשא, ת"ר, שירי יחוד, ותפילות, עם "זכרון החכמים" - סדר הדורות עד חתימת התלמוד
§מלאכי קדש, ר' משה, ברדיוב, תרס, שיר היחוד של בני משה, 8 עמ', 447KB
§מליצי יושר, מנכין, מנחם מענדל, ירושלים, תש, וידויים ותפילות
§מנחת בכורים, בן אמוזג, אליהו, ליוורנו, תרלה, 4 עמ', 163KB, פיוטים לשבועות, חלק מספר
§מנחת דותר, תפילות מנחה לשבת ולחול, עם סידור חופה וקידושין, והגרלת דותר בהולנדית, יעקב סונדרפן, אמסטרדם, 5775, 79 עמ', 2MB, ע"י חברת דותר
מנחת ערב, תפלות, ביינה תריא
מנחת ערב, תפלות, ביינה תרכו
מעון השואלים, תפלות עם תרגום איטלקי, ר' משה הריאטי, ונציה, 47 עמ', 1 MB
§מעמדות,   ויניציאה שס"ו
§מעמדות, אמשטרדם, תעז
§מעמדות, הורוביץ, ישעיה בן אברהם, אמשטרדם, תעז
§מעמדות, הורוביץ, ישעיה בן אברהם, אמשטרדם, תעז
מענה לשון, תפילות, וילנא תרכה
§מענה לשון, ניו יורק, תרס, תפלות בבית עלמין
§מענה לשון, הרב ישעיהו גלאזער, ניו יורק תרפ"ח, תפילות על חולים, 126 עמודים - 3 MB
§מענה לשון, תפלות לבית עלמין, מיץ, תקפב
מענה לשון, סדר תחינות לבית עלמין, 193 עמ', עם ביאורים באידיש, 18.3MB
§מענה רך, מרגליות, משה מרדכי, קראקא, שמט, תחינה בתוכחה ובתשובה
§מענה לשון, תפלות על קברי צדיקים, ירושלים, תשע
§מערבות יוצרות וזולתות וסליחות, עם הפסוקים ומנהגים דק"ק ווירמיישא וסדרתי אותם על פי השנה כולה וזמנים סיני בן מהור"ר יצחק זעקלין לואנ"ץ, פראנקפורט דמיין, תעד
§מערכה חדשה, קורבין, יוסף בן אורי שרגא, פראנקפורט, תנט, 24 עמ', 2MB, קינות וסליחות על הגירוש מצויזמיר בשנת תנ"ח
מערכה חדשה, פיוטים ליום הכיפורים ולתשעה באב עם פירוש, ר' יוסף בן אורי שרגא קורבין, פרנקפורט דא אודר, 24 עמ', 1 MB
§מעשה נסים, ר' אהרן הכהן, ויניציאה, תקנח, 46 עמ', 1MB, תפלת הודאה על הנסים בעיר ראגוזה. מעמ' 36 - "מעשה רב" - סיפור הנס
§מעשי למלך, שווארץ, מרדכי צבי, לונדון, שירי קודש ותפילות והודאות לכל זמן
§מציל נפשות, ויניציאה, תקג, תפלת הים, תפלת הדרך, ובקשות ומזמורים למגפה
§מקור דמעה, ווילנה, תרעא, תחינות
§מקור דמעה, ווילנה, תרפח
§מקיץ רדומים, ריאיטי, חנניה אליקים, מנטובה, תח, תפילות וסליחות להושענא רבה
מרפא לנפש, תפילות בפירארא, ונציה תקח
מרפא לנפש, תפילות בפירארא, פיסא תקמז
מרפא לנפש, תפילות, ליוורנו תרי
מרפא לנפש, תפילות, ליוורנו תרטז
מרפא לנפש, תפילות, ליוורנו תרכא
מרפא לנפש, תפילות, ליוורנו תרכא
מרפא לנפש, תפילות, בבל תרכז
מרפא לנפש, תפילות, ליוורנו תרלז
מרפא לנפש, תפילות, ליוורנו תרנט
מרפא לנפש, תפילות, ליוורנו תרסט
נחמד למראה, לימודים מתוך ס' חמדת ימים, קושטנדינה תצז
§נכנס יין, אבילאגון, אברהם ב"ר דוד, קושטא, תרעב, 55 עמ', 2MB, ספר לימודים לאמירה למי שהגיע לגיל שבעים
§סדר אושפיזין, עם דיני סוכות, סדר שמחת בית השואבה, סדר הקפות עם חרוזים מבית המדרש של קוזניץ, ותפלות ותפלות מס' עבודת הקודש, לבוב, תרל
סדר ארבע תעניות, עשרה בטבת, צום אסתר, י"ז בתמוז ותשעה באב, ויניציאה שפ"ד, קטז דפים
סדר ארבע תעניות, עשרה בטבת, צום אסתר, י"ז בתמוז ותשעה באב, ויניציאה שצ"ח
סדר ארבע תעניות, עשרה בטבת, צום אסתר, יז' בתמוז ותשעה באב, אמשטרדם תי"ח, קטז דפים
סדר ארבע תעניות, ונציה תקמ
סדר ארבע תעניות, פיסא תקנב
סדר ארבע תעניות, פיסא תקנז
סדר אשמורת הבקר, ר' אהרן ברכיה בן כמ"ר משה ממודינה, מנטובה שפ"ד, 290 עמ', 28.7MB
סדר אשמורת הבקר, של חבורת "מעירי שחר", מודנה, אהרן ברכיה בן משה, מנטובה שפ"ד, 32 + רנט דפים
§סדר אשמורת הבקר, ויניציאה, תפא
סדר אשמורות המדוייק, עפ"י הלכותיו ונוסחאותיו של ר' יצחק רצאבי, תשעב, 76 עמ'
§סדר ברית אברהם, שפירא, אריה ליב, לונדון, תרסח, 64 עמ', 2MB, פרשיות הקרבנות לאמירה לסגולה, עם פירוש רחב
סדר ברכות, עם זמירות שבת, הגדה של פסח, ומאה ברכות, ויניציאה, תע"ו
§סדר ברכות המזון, לובלין, שנט
§סדר ברכת המזון, דיהרנפורט, 5502
§סדר גמילות חסדים, רדלהיים תקצו, מה שאומרים בבית החולה, בבית הקברות ובבית האבל, עם תרגום לגרמנית
סדר גמילות חסדים, תפלות בעד החולה ולבית החיים ולבית האבלים, 96 עמ', עם תרגם לגרמית, פפד"מ תרפ"ז, 28.2MB
סדר הווידוי, חברת מרפא לנפש בפירארא, רגיו תקע
סדר הוידוי, מהשל"ה, תס
§סדר הוידוי ומסירת מודעה והתרת קללות, מנטובה, 5542
סדר הושענות,וילנא תקפב, 48 עמ'
סדר היום, תפילות הנהוגות בשאראי, ונציה תקנח
סדר היום, פסוקי הקרבנות לקריאה כתפילה, ונציה תקס
סדר היום, תפילות, שלוניקי תקסג
סדר היום, ר' יוסף חיים, בגדד תרל
סדר היום, ר' יוסף חיים, בגדד תרנד, §ממקור אחר, 95 עמ', 2MB
סדר היום לתשעה באב, מיץ תקעז
סדר הלימוד לליל שבועות וליל הושענא רבה, וינה תרכח
סדר הלימוד בליל שבועות והושענא רבה, רדלהיים תרסג
סדר ותיקון ז' באדר, מנטובה תפה
סדר ותיקון ליל שבועות וליל הושענה רבה, פפד"מ תסח
סדר ותיקון תחינות ובקשות, אמשטרדם תקטז
§סדר המעמדות, עם פירוש, סאראוואל, אברהם ב"ר יהודה ליב, אמשטרדם, 5406, 289 עמ', 8MB
§סדר הקונטיריס, פיוטים ותפילות לשבת ולמועדים, אויגניון, תקכה
§סדר הקינות לתשעה באב, רעדעלהיים, תרל"ה
§סדר הקינות לתשעה באב, וינה, 5656
סדר הקפות שמחת תורה, תרטו
סדר הקפות שמחת תורה, חיד"א, תרכד
סדר הקפות שמחת תורה, חיד"א, תרכח, 18 עמ'
§סדר השלחן לרבי נפתלי ופירוש ברכת המזון למהרנ"ש, שפירא, נתן נטע - נפתלי, קליבלנד תשס"ז, 75 עמ', 4MB
סדר התפלה שנעשית פה מנטובה על עצירת גשמים, מנטובה ש"ן, 4 דפים
סדר התפלה שנעשית פה מנטובה על עצירת גשמים, מנטובה ש"ן, 5 עמ', 428KB
סדר ותיקון ק"ש שעל המטה , מר' משה קורדיווארו ור' יצחק לוריא אשכנזי, ותיקון האשמורות עם קריאת שנים מקרא ואחד תרגום, ועם ביאור ר' יהודה ב"ר דוד הכהן אשכנזי, פראג שע"ה, 68 דפים
§סדר זמירות - שירין ורחשין, פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא, , 5773
סדר יוצרות, עם ביאור "ידי יוצר", ר'אברהם הכהן, אודסה תרכג, 154 עמ'
סדר ליל שבועות, ונציה תקנו
סדר לימוד לעילוי נשמה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור תפילות וסגולות, ממקור אחר, ממקור אחר
סדר לימוד ל"ג לעומר, ירושלים תרל"ט, כ דפים
§סדר מלווה מלכה, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5759
סדר מעמדות, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור תפילות וסגולות, ממקור אחר, ממקור אחר
סדר מעמדות
§סדר המעמדות - חלק שני, ונציה, איטליה, רפו
סדר מעמדות, ונציה תי
§סדר מעמדות, ווין, תקעו
§סדר מעמדות, ווין, תקעו
סדר מעמדות, עם ביאור באידיש, 105 עמ', 10.5MB
§סדר מעמדות ושיר היחוד, ויניציאה, תקלב
§סדר מעמדות ושיר היחוד, ויניציאה, תקלב
סדר משמרה, שרי דמעה,תפילות מדי חודש בחדשו, קושטנדינה תק
סדר ספירת העומר, עם כוונות, פיסא תקנו
סדר קינות, כמנהג אשכנז, עם תרגום לאידיש, אמשטרדם תע"ח, 33.8MB, 106 עמ'
סדר קריאה לתיקון ללילי שבועות והושענא רבה, אמשטרדם תקכז
§סדר קריאי מועד - אור שבעת הימים - הושענא רבה, סדר הלימוד, עם הנהגות ליום הושענא רבה, אלעזר זאב רז, ירושלים, 5769
סדר קריאת שמע על המטה, מנטובה תקלז
סדר קריאת שמע על המטה, מנטובה תקמה
סדר קריאת שמע, ונציה תקכז
סדר קריאת שמע, ונציה תקל
סדר קריאת שמע, ונציה תקלז
סדר קריאת שמע, פיזה תקנה
סדר קריאת שמע, פיזה תקנט
§סדר תהילים ומעמדות, ווין, תקעו
§סדר תהילים ומעמדות, ווין, תקעו
§סדר תחנות ובקשות, ווין, תקעו
§סדר תחנות ובקשות, ווין, תקעו
סדר תחנות ובקשות, לנשים, עם ביאורים באידיש, פרסבורג תקצד, 120 עמ'
§סדר תחנונים ופיוטים ופזמונים וקינות, ויניציאה, שצח
§סדר תיקון על ציוני הצדיקים לר' יוסף דיין, הישיבה הגבוהה ערשינו רעננה (עורך), רעננה, 5777
§סדר תעניות, אמשטרדם, תקלא
§סדר תשעה באב לילה ויום, פרג, 5595
§סדר המעמדות עם פירוש, ר' אברהם סאראוואל, אמסטרדם ת"ו, 150 עמ', 35MB, Ξממקור אחר 6.96 MB
§סדר הושענות, הרב שלמה קאהן, ניו יורק תשי"ט, 0.8 MB
סדר חנוכת הבית, אזולאי חיים יוסף דוד - חיד"א, מתוך הספר "תורת שלמים"
§סדר מאה ברכות, ויניציאה, תקמ
סדר מאה ברכות, כמנהג ספרד, עם פזמונים לשבת והלע"ז של הגדה, ומזמורים ליו"ט וספירת העומר כתקונו, ופזמונים של ר' משה זכות לחנוכה לפורים, עם תפלה לנשים קודם הדלקת נר שבת ויום טוב, ויניציאה תק"מ, נד דפים
סדר מאה ברכות כמנהג ספרדים, ויניציאה תק"מ
סדר עולת תמיד , תפלת מנחה וערבית, ארם צובה תרס"ז, לו דפים
§סדר קריאי מועד - אור שבעת הימים, סדר לימוד לליל הושענא רבה, עם הליכות והנהגות להושענא רבה, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשסט
§סדר שובבי"ם ת"ת, 1MB, ירושלם - תשי"ז
§סדר שובבים, ר' ראובן לאנדא, 1MB, וינה - תרמ"ב
סדר קריאה ותקון ללילי חג שבועות והושענא רבא, אמשטרדם תס"ה, נד דפים
סדר קריאת ותיקין ללילי חג שבועות והושענא רבא, מקרא, משנה, הלכות והגדות, ויניציאה ת"ח, לז + 13 דפים
§סדר תפלה מנחה וערבית לחול ולשבת קידוש וזמירות, המשרד לעניני דתות, ירושלים, תשנב
§סדר תפלה לתענית-כמנהג ק"ק הספרדים, אמשטרדם, תפה
סדר תפלת מנחה של ערב ראש חדש, שאומרים המתענים, עם תורה נביאים וכתובים וסליחות, עם הסדר כמנהג ירושלים ותקון ז' באדר, פירינצי תק"ט, 22 דפים
§סדר תקון חצות שנוהגים בכל ארץ הקדושה, וניציאה, תקנד
§סלה אהללך, על הפיוט י-ה אלי וגואלי, ירושלים, 5765
§סליחות ופזמונים, אשכנזי, אליעזר בן אליהו, פרג, שעד
§סליחות לאשמורות הבקר, אמשטרדם, תכו
סנסן ליאיר, תפילות, ליוורנו תקנ
§סנסן ליאיר, החיד"א, ליוורנו, תקנד,72 עמ', 2MB, תפילות לשעת צרה, וסגולות לשעת צרה, למעוברת וליולדת, לחולה, נוסח וידוי. מעמ' 33 - "יוסף לחק" - תוספת לחוק לישראל - לימודים לכל יום
§סנסן ליאיר, החיד"א, ליוורנו, תרב
סעודת טוב בשבט, רמח"ל
§ספר בקורים, תפלות בשעת ביקור חולים, עם סדר וידוי לחולה, תפילות לומר בשעת הגסיסה, בשאן, חזקיה מרדכי בן שמואל חיים, פרעמישלא, תסה
—§שער שמעון, פרנקפורט, שמעון, אמשטרדם, תקנז, תפלות לחברה קדישא, מתוך ס' החיים, דיני ביקור חולים וגוסס וקבורה
§ספר קטן, ווארשא, תרמט, 32 עמ', 1MB, תפילות ליל שבת עם פירוש מהבעש"ט על מזמור קז, וכונותלטבילה. מעמ' 18 - הנהגות ישרות
§ספר קינות, לובלין, שעז
§ספר שירים ותשבחות ברכות והודאות לשבתות, פירנצה, תקטו
עבודת בית ה', סדר עבודת יוה"כ מתוך ס' חמדת ימים, שלוניקי תקלא
§עבודת השלחן, ר' חיים גאלדשטיין, ניו יורק, תרפא, 81 עמ', 1MB, ברכת המזון, זמירות שבת, ק"ש על המטה וברכות שונות, עם תרגום לאנגלית ותעתיק לאנגלית
§עונג חיים לשבת, ר' חיים געלערנטער, מונקאטש, תרסח, וזמירות שבת עם ביאורים, 151 עמ', 11MB. מעמ' 4 - "ראשי בשמים" - חידושים שונים. מעמ' 10 - "תוספת חיים" - על דיני תוספת שבת ובין השמשות, עם פירושים "סמיכה לחיים" ו"לשון לימודים". מעמ' 32 - "כי טוב זמרה" - זמירות שבת עם פירוש "נעים זמירות ישראל", "סמיכה לחיים" ו"לשון לימודים".
עונג שבת, תפלת מנחה בשבת, פודגורזע תרסד
עונג שבת, תפלות לשבת, וילנא תרפב
עונג שבת, תפלות מנחה בשבת, פיעטרקוב תרפז
עיון תפילה, תפילה מיוחדת, ר' חיים רשפיץ, דעסויא, 21 עמ', 862 KB
§עיון תפלה, תפילה מיוחדת, רופשיץ, חיים, דעסויא, תנט
§עלוי נשמות, סדר לימוד לעילוי נשמה, עם מדרש פטירת אהרן, עמרם, נתן בן חיים, ליוורנו, תרכד
עץ החיים, פאריז תריג, תפילות לחולים ולמתים
§עת הזמיר, רבי בנימין הכהן, מנטובה, תקי"ג, 47 עמ', 1MB, שירות ותשבחות לומר באשמורת הבוקר
עתרת החיים, לקט תפלות, ר' חיים פלאג'י, שאלוניקי תר"א, 144 עמ', 15.5MB, ⋧עתרת החיים, פלג'י, חיים בן יעקב, תפילות, שאלוניקי תר"א, ז + קלו דפים
§ממקור אחר, 285 עמ', 8MB
§פארציווא, זמירות שבת עם ביאורים מרבי נתן דוד מפארציווא, ירושלים, 5779
§פזמונים וכו' שאומרים בבית הכנסת של ר' אליהו הצרפתי, בוטבול, אהרן, פאס, 5693
§פיוט אליכם קהל עדה ע"פ מחי ומסי, עסיס, משה חי, בת ים, 5775
§פיוט אקדמות, ווילנא, תרסב
פנינים יקרים עונג שבת, תפילת מנחה בשבת, וילנא תרע
פנינים יקרים עונג שבת, תפילת מנחה בשבת, למברג תרסט
פנינים יקרים, תפילת מנחה בשבת, וילנא תרסו
§פסוקי בטחון, ר' ראובן לאנדא, דש, תש, 3 עמ', 122KB, פסוקים לומר בענייני בטחון
פסוקי הקיווי, רמח"ל
§פסוקי קיווי, פסוקים שעניינים תקווה לה', לוצאטו, משה חיים (רמח"ל), 5772
פרי עץ הדר, ר בנימין הלוי, בני ברק תשעב, תפלות לט"ו בשבט
§פרי עץ הדר, ויניציאה, תקכב, סדר ט"ו בשבט, סדר הדלקת נר חנוכה, תפלות לשבת שקלים ולשבת זכור, ולסעודת פורים
פרי עץ הדר, סדר ט"ו בשבט, שלוניקי תקיג
פרי עץ הדר, סדר ט"ו בשבט לבעל חמדת ימים, ויניציאה תקכ"ב, לד דפים
פרי עץ הדר, סדר ט"ו בשבט, פיסא תקמג
פרי עץ הדר, סדר ט"ו בשבט לבעל חמדת ימים, אורטה קייואי תקפ"ד, 24 דפים
§פרשת הקטורת ומעשה הקרבנות, עם ביאור, ישיבת המקובלים נהר שלום, ירושלים, תשסב, 80 עמ', 2MB
פרשת הקטורת וסדר הקרבנות, עם ביאורים, 82 עמ', 1.2MB
§פתח תשובה, גבריאל בן יהושע, אמשטרדם, תיא, תחינות על גזירות ת"ח ות"ט
צח ואדום, תיקון חצות, ר' רפאל טריביש, קושטנדינה תק, ס + סד דפים
צמח צדיק, סדר קריאה מתוך ס' חמדת ימים, אזמיר תצד
§צמח צדיק, שאלוניקי, תקסא, 199 עמ', 14MB, סדר הלימוד בליל השישי
§צמח צדיק, ירושלים, תרעא, 151 עמ', 14MB
§צרור החיים, עפ"י ה"ר ישראל בעל שם טוב, לבוב, תרנד, מזמורי תהלים לאמירה על קברי צדיקים ותפילות, עם מעשה נורא מהק' מאפטא, וסדר ל"ו מזומרים לחולים
§צרור החיים, ווילשטיין, חיים ב"ר זלמן, ירושלים, תרצט, 96 עמ', 5MB, משניות ללימוד ליאהרצייט עם ברטנורא ועיקר תוי"ט, עם דיני קדיש יתום מס' מטה אפרים,
§צרי לנפש, קאיון, ייואי, ויניציאה, שעט, סדר וידוי לשכיב מרע
קבלת שבת
§קבלת שבת, פיוטרקוב, 5667
§קהלת שלמה, רבי שלמה זלמן לונדון, הנובר, תקפ"ז, סדר ברכות הנהנין, ההגדה, ברכת המזון
קול בכי - סדר תשעה באב, קרוטושין תר"ב, תפילת היום, איכה עם ביאור בגרמנית וקינות
§קול רנה וישועה, ר' ישועה בן חמו, גרבה תש"ו, 41 עמ', 1MB, פיוטים ליום המילה
§קונטריס אחרון, תפילות לימי אבל ולבית עלמין, עם ליקוטים, עמרם, נתו בן חיים, ליוורנו, תרכח
§קונטרס של מנהג פוזנן, דיהרנפורט, תקנו, 24 עמ', 2MB, פיוטים וסליחות לימים מיוחדים
קינות לתשעה באב
§קינות,   ויניציאה שע"ו
§קינות, ר' ליפשיץ, חיים, לובלין, שעז
§קינות בשם: קול בוכים, לאווענשטיין, ל. ה., פפד"מ, תקצט
קינות לתשעה באב, נוסח אשכנז, מהדורת רעדלהיים תרל"ה
§קינות לתשעה באב, ירושלם, תשכה
קינות לתשעה באב, וילנא והורדנא תקעח, 65 דפים
קינות לתשעה באב, כמנהג פולין, אמשטרדם תקלו, 50 דפים, עם פירוש ר' אשר בר יוסף
קינות לתשעה באב, כמנהג פולין, וילנא תרה, 200 עמ'
קינות לתשעה באב, עם ביאור באידיש, ר' אהרן בר יחיאל מיכל, וילנא תרד, 164 דפים
קינות לתשעה באב, עם ביאורים בית לוי ומטה לוי, הורדנא תקצא, 147 עמ'
§קינות לתשעה באב עם פירוש מספיק, זולצבך, 5542
§קנין טוב, ינובסקי, שלמה בן חיים חיקל, ארץ ישראל, תרסח, פירוש על אקדמות
§קצור עבודת הבורא, ר' עקיבה בער ב"ר יוסף מוינה, לוקאוו, 18 עמ', 1MB, תפילות לומר בקימה בבוקר
קרא מקרה, תיקון לפגם הקרי, ליוורנו תקמד
קרא מקרה, תיקון לפגם הקרי, שלוניקי תקיב
§קריאי מועד, פיסא תנ"ז, 486 עמ', 21MB, תפילות לשביעי של פסח, שבועות והושענא רבה
קריאי מועד, לימוד למועדים, פיסא תקמו
קריאי מועד, לימוד למועדים, קושטנדינה תקיד
§קריאת ותיקין ללילי חג שבועות והושענא רבא, ויניציאה, 5408
קריאת שמע על המיטה מנוקד
§ראש אשמורת, רבי משה ניגרין, שאלוניקי, שכ"ח, סליחות ופזמונים לאשמורת הבוקר
§רוממות א-ל, רבי אברהם ללוש, אלגיר, תרנ"ג, "בקשות" כמנהג אלג'יר, עם "סדר לג בעומר" ו"סדר הסגיר", 61 עמ', 1MB
רפואות הנפש, תפלות אצל הגוסס, אלטונא תק
רפואות הנפש, תפלות אצל הגוסס, אלטונא תקכה
רפואת הנפש, תפלות אצל הגוסס, אמשטרדם תקמח
רפואת הנפש, תפלות אצל הגוסס, יעסניץ תפג
רפואת הנפש, תפלות אצל הגוסס, לונדון תקמ
§שבח שבת, ר' נתן מיללער, 8MB, בודאפעסט - תש"ד סדר ליל שבת קודש
שבחי אלהים, קרסינטי, נסים, קול ששון וקול שמחה, עם עשרת הדברים בלשון ערבית, מאת רבינו סעדיה גאון, והראן תרט"ז], קמד דפים
§שבחי אלוקים, מיסודו של רבי סעדיה גאון, ווהראן, תרט"ז, 299 עמ', 10MB, פיוטים ובקשות
שבחי אלהים , קרסינטי, נסים, והראן תר"ם ריג עמ'
שבחי אלהים, קול תחנה לחול ולשבת, בחגים ובמועדים, עם רבינו סעדיה גאון עשרת הדברים בלשון ערבי, תר"ם, 113 עמ', 9.7MB
שבחי תודה, מלאכי בן יעקב, הודאת קהל ליוורנו לה' ביום התענית של כ"ב בשבט, על תשועתם מהרעש, ליוורנו תק"ד, 98 דפים
שבחי תודה, ר' מלאכי בן יעקב הכהן, תפלות לתענית כ"ב שבט, עם סיפור הנס, ליוורנו תק"ד, §ממקור אחר, 199 עמ', 6MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§שבר במצרים, מילדודלה, רפאל, ליוורנו, תקב, 47 עמ', 1MB, תפילות לעת רוגז ורעש
§שבת המלכה קבץ התפלות ליום השבת, בודאפעסט, תרנד
§שדי בשמים, ברוק, יצחק שלמה, מונקאטש, 32 עמ', 1MB, אמירת פרשת הקטורת עם תפילות נוספות סביבה
§שומר הברית, אמשטרדם, 5479, 57 עמ', 2MB, סדר הלימוד ללילה לפני הברית
§שומר ישראל, תפילות המועילות לשמירה, החיד"א, ליוורנו, תרב, 27 עמ', 848KB
§שיח שישים, ר' אליעזר שלום רוטלוי, אליעזר, ירושלים, תשסז, 246 עמ', 6MB, על מעלת ברכת כהנים, ופירושי הברכות
§שיר אקדמות, עם פירושים "מטה לוי" ו"בית הלוי", מר' אהרן הלוי ו"מבוא השיר", לר' שמואל חיים יעלין, וביאור באידיש, 66 עמ', 2MB. מעמ' 49 - "צדקת יוסף ואחיו" - באור פ' וישב ופ' ויגש בענייני יוסף ואחיו. מעמ' 59 - ביאורי מקראות ומאמרי חז"ל
§שיר היחוד, מיוחס לר' יהודה בן שמואל החסיד, טיהינגן, שכ, 41 עמ', 2MB, עם פירוש
§שיר חדש, ליוורנו, תקנ, 11 עמ', 324KB, תפילה לחנוכת בית הכנסת
שירים ותשבחות, זמירות לשבת, פירינצי תקכ"א, 56 עמ', 1 MB
§שירת אדון, ענגעל, משה מאזוז, בודפשט, תרלב, 13 עמ', 626KB, שירים לז' באדר עם תרגום לאידיש
שכיות החמדה, ר' יעקב אלגזי, לקט מתוך חמדת הימים, קושטנדינה תצד
שכיות החמדה, ר' יעקב אלגזי, לקט מתוך חמדת הימים, שלוניקי תקו
שכיות החמדה, ר' יעקב אלגזי, לקט מתוך חמדת הימים, שלוניקי תקח
שכיות החמדה, קריאת הנשיאים לקט מתוך חמדת הימים, שלוניקי תקלא
§שכיות החמדה, ויניצאה, תקלב, תפלות לר"ח ניסן, פסח ושבועות, ע"פ ספר חמדת הימים
שכיות החמדה, קריאת פרשיות הנשיאים, שלוניקי תקנז
שלום עליכם
שלושה ספרים נפתחים - זמירות שבת
שם טוב קטן, בנימין בינוש בן יהודה ליב, תיקוני תפלות, תקוני קרי ותפלות ימים נוראים, סגולות ורפואות, זולצבאך תס"ו, כד דפים
שם טוב קטן, תיקוני תפלות, תקוני קרי ותפלות דימים נוראים, וסגולות ורפואות, ר' בנימן בינש בעל שם טוב בר' יהודה ליב, זולצבאך תס"ו, 25 עמ', 5.2MB, §ממקור אחר, 2MB
§שם טוב קטן, בנימין בינוש בן יהודה ליב, בערלין, תק
§שם טוב קטן, ר', בנימן ביינש ב"ר יהודה ליב הכהן, סיגעט, 2MB
§שם טוב קטן, ר' בנימין בינש הכהן, 3MB, טשערנאוויץ - תרט"ו תפלות ותיקונים לענינים שונים
Ξשם טוב קטן ר' בנימין ביניש הכהן, טשרנוויץ תרטו, 60 עמודים, תיקונים תפילות, 2.8 MB
שמחת חיים, בעריכת הרה"ג אפרים לוי , הכולל בתוכו סדר חינוך ותיקון הבית, סדר ברית יצחק ופדיון הבן, וכן תפילת מנחה וערבית וברכה"מ בנוסח ק"ק תימן (שאמי ובלדי)
§שער הרחמים, תיקון חצות וסליחות כמנהג בגדד, ליוורנו, תרצ"ה
שער השמים, לימוד ממשניות זבחים ומנחות ליום השנה, ליוורנו תקכב
§שער שמעון, קיצור "ספר החיים" לר' שמעון פרנקפורט, אמשטרדם, תריח, 111 עמ', 2MB, תפילות מזמן המחלה עד הקבורה, עם תפלות לאנשי חברא קדישא ולנשים צדקניות
שער שמעון, קיצור ספר החיים לר' שמעון מפרנקפורט, תפלות לפטירה, אמשטרדם תע"ב, 18.6MB, 74 עמ'
שערי דמעה, תפילות, ירושלים תרנב
שערי ציון, ר' נתן נטע הנובר, עם תפלות ובקשות, אמשטרדם תל"א, 55 עמ', 6.2 MB
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, פראג, תמב
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, פראג, תמח
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, דיהרנפורט תנ
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, פראג, תנב, §ממקור אחר
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, דיהרנפורט תנג
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, דסאו תס, עם סדר התפלות
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, ונציה תסא
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, אמשטרדם תסו, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, אמשטרדם תעח, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, אמשטרדם תפ, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, קושטנדינה תצב, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, אמשטרדם תצה, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, ונציה תצו, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, אמשטרדם תקא, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, ונציה תקיא, עם תיקון סעודה וספר יצירה, §ממקור אחר
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, ונציה תקיג, עם תיקון סעודה וספר יצירה
§שערי ציון, הנובר, נתן נטע ב"ר משה, אמשטרדם, תקכו, 243 עמ', 7MB, סדר תיקון חצות, תיקון הנפש, תיקון תפלות ע"פ הקבלה, תיקון קריאת התורה שמו"ת, תיקון ק"ש על המטה, תיקון עיו"כ קטן, ותיקון מלקות בעיו"כ, עם תיקון סעודהמרשב"י,
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, אמשטרדם תקלט, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, וינה תקמד, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, למברג תקנב, עם תיקון סעודה וספר יצירה וכתר מלכות
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, ליוורנו תקנה, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, וינה תקנה, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, פיזה תקנט, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, עם תיקון סעודה וספר יצירה, וינה תקסב
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, וינה תקסד, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, דיהרנפורט תקסג, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, וינה תקסט, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, וינה תקעב, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, וינה תקצז, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, וינה תקפג, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, אוסטרהא תקפד, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, זולקווא תקפד, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי ציון, עם תיקון סעודה וספר יצירה, אוסטרהא תקצו
שערי ציון, עם תיקון סעודה וספר יצירה, הנובר תרי
שערי ציון, עם תיקון סעודה וספר יצירה, הנובר תרכא
שערי ציון, עם תיקון סעודה וספר יצירה, הנובר תרכו
שערי ציון, ר' נתן נטע הנובר, עם תיקון סעודה, פאדגורזע תרס
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, לובלין תרעג, עם תיקון סעודה וספר יצירה
שערי רחמים, סדר עבודת מקדש של תמידים ומוסף שבת, מר' מנחם די לונזאנו, ולמועדים ולרגלים אחרים מר' מנחם עזריה מפאנו, עם ספרא דצניעותא, תפילות, פרק שירה, בעריכת ר' יהודה ב"ר יוסף פרץ, ויניציאה ת"ע, עב דפים
שערי רחמים, ר' יהודה בן יוסף פרץ, ויניציאה ת"ע, 94 עמ', 7.7MB. מעמ' 3 - ספר עבודת מקדש, לר' מנחם די לונזאנו, על עבודת הקרבנות. מעמ' 32 - ספרא דצניעותא. מעמ' 44 - שער בית תפלה - תפלות שונות. מעמ' 65 - שערי זמרה, פרק שירה ותפלות נוספות, §ממקור אחר
§שערי תפלה, ירושלים, תרצ, 31 עמ', 830KB, תפילות מיוחדות, במיוחד על יהודי רוסיה ותימן
§שפכי כמים, תפילות לבנות ישראל, פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא, ברוקלין, 5768
שפר התיקונים, תיקון ליל שבועות והושענא רבה, ויניציאה תי"ט, 45 עמ', 7MB
שפר התיקונים, לימוד ללילות עצרת והושענא רבה, מועתק מס' עץ החיים, ויניציאה תי"ט, כד + כ דפים, עם פיוטים לליל שבועות ולליל הושענא רבא.
§שפר התיקונים בלילות עצרת והושענא רבה, ויניציאה, 5442
§שש שערים, ששפורט, שלמה ב"ר יצחק, אמשטרדם, 5529, סליחות, תפילות, ואזהרות על תרי"ג מצוות, 57 עמ', 3MB
§שתי קינות על חורבן, ריאיטי, חנניה אליקים, מנטובה, תסו
§תוצאות חיים, תפילות חולים ומתים, 8MB, רדלהים - תרמ"ב
§תורת חיים, אדרעי, משה, לונדון, תקנב, 110 עמ', 4MB, תפילות ולימודים לליל ששי, ☼ממקור אחר
§תורת חכם - חלק זמירות לשבת קודש, מכון ים החכמה, ירושלים, 5774
§תחינה, הרב ישעיהו גלאזער, ניו יורק תר"צ, תפילת בת ישראל - אנגלית - 0.6 MB
§תחינות בכל יום, אליהו בן משה, באזל, שנט
§תחינות ויקרא דשכבי, תחינות שאומרים בבית קברות בערב ראש השנה ויוה"כ, שאלוניקי, תרג, ממקור אחר
§תיקון גדול, עשרה מזמורי תהלים שהשל"ה אמר לומר, ופסוקי בטחון שמהר"ל אמר לומר, יצחק בן שאול ראטהער, ווארשא,
תיקון הברית, שלוניקי תקנו
תקון המדות, שנהגו לומר אחר חצות לילה ואחר חצות יום, מנטובה תכ"ו, 53 עמ', 5MB
תיקון הנפש, תיקון לימי השובבים, שלוניקי תקח
§תיקון הנשמות, החיד"א, סאטמאר, תרצד, 24 עמ', 854KB, תפלות ליאהרצייט
תקון השלחן, לימוד תורה ומזמורים ומאמרים מהזהר קודם הסעודה ולאחר הסעודה, ריגייו תק"ע
§תיקון התשובה, מאליק, שמואל ב"ר חיים, זולקווא, ת"ק, 49 עמ', 1MB, תיקון שצריך לעשות לכל עבירה. מעמ' 11 - נוסח וידוי הגדול. מעמ' 25 - "הנהגות שמואל" - תיקון חצות
תיקון חצות, ליוורנו תקכה
§תקון חצות ע"פ תקון לאה, קייזער, אפרים הלל בן אריה יהודה, טירנוי, תרצ
§תיקון כרת, לימודים ותפילות, לפי החיד"א ע"י שמואל אלעלוף, ירושלים, תרסג
§תקון ליל מוצאי ר"ח שבט, ליוורנו, 5586
תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, זולצבאך תקפ"ד, 128.8MB, 440 עמ'
תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, וינה תרל-
תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, וינה תרלו
תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, וינה תרמא
תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, וינה תרמג
תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, וינה תרמט
תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, וינה תרנ
תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, וינה תרסג
תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, וינה תרע
תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, ורשה תרלו
תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, ורשה תרמח
תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, ורשה תרפ-
תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, יוזאפעף תרמח
תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, לובלין תרס
תיקון ליל שבועות, אוסטרהא תקעג
תיקון ליל שבועות, אוסטרהא תקעג
תיקון ליל שבועות, אוסטרהא תקפג
תיקון ליל שבועות, אוסטרהא תקפז
תיקון ליל שבועות, אוסטרהא תקפח
תיקון ליל שבועות, אוסטרהא תקצג
תיקון ליל שבועות, אוסטרהא תקצג
תיקון ליל שבועות, אוסטרהא תקצז
תיקון ליל שבועות, וינה תרכד
תיקון ליל שבועות, ונציה תצט
תיקון ליל שבועות, ונציה תקכז
תיקון ליל שבועות, ונציה תקכז
תיקון ליל שבועות, ונציה תקכז
תיקון ליל שבועות, ונציה תקמב
תיקון ליל שבועות, יוזאפעף תרכה
תיקון ליל שבועות, סדילקוב תרד
§תקון ליל שבועות, לפי סדר האריז"ל, אברהם זיתון, בית שמש, תשעא
§תיקון ליל שבועות השלם, אברהם זיתון, רמת בית שמש, תשפ
תקון לליל ל"ג לעומר - שבחי רשב"י, איזמיר תק"ל?, מב דפים
§תקון לקרא בכל לילה ולילה ובכל יום ויום, אמשטרדם, תכו
תיקון סעודה וספר יצירה, ונציה תסא
§תקון שובבים, זכות, משה ב"ר מרדכי, מנטובה, 5434
§תקון שובבים, פרדו, יעקב בן דוד, ירושלם, תרנז, תיקון לברית המעור
תיקון שלמה, תיקוני שבת לא"י עם דיני תפלה וזמירות, אמשטרדם תצא
תיקון שלמה, תיקוני שבת לא"י עם דיני תפלה וזמירות, אמשטרדם תצג
תקוני מועדים, תפלות למועדים שונים, ר' אריה בן יהודה ליב זליגמן, פיורדא תפ"ט, 96.4MB, 348 עמ'
תקוני המועדים, תפילות, ר' אריה יהודה ליב בן זליגמן, פיורדא תפ"ה, 218 עמ'
§תיקוני שבת, תפילות לשבת, אריז"ל, קרקוב ת"י, 53 עמ', 3MB
תיקוני שבת, עם פירוש מנחת יעקב, ר' יעקב בן רפאל לוי, דיהרנפורט תנב
תקוני שבת וספר יצירה, ונציה תסא
תיקוני שבת, ונציה תעו
§תקוני שבת, ויניציאה, תקלח
תמונות תחנות תפלות ספרד, ויניציאה רפ"ד
תמונות תחנות תפלות ספרד, ויניציאה רפ"ד, 511 עמ', 43MB
§תפלה לדוד, קארקו, דוד בן יוסף, קושטא, רצח, 55 עמ', 2MB, תפלות מיוחדות
תפלה לומר אחרי סיום העמידה, עם צידוק הדין, 18 עמ',מנטובה תסא, 547 KB. מעמ' 13 - "מזמור שיר ליום השבת", ר' מאיר בר' שמואל משעברשין, פיוט לשבת, ונציה שצט
§תפלה לזמן שלא תבא המגפה, ויניציאה, 5390
תפלה לעני כי יעטוף, תפילות מתוך השל"ה, פראג תמח
§תפלה במלחמה לשלום, ווערנע, יצחק ד"ר, שיקאגא, 16 עמ', 847KB, בזמן מלחמת העולם הראשונה. מעמ' 5 - אנגלית
תפלות, ספרד רמ"- בערך, 6 דפים, מנהג ספרד, פטום הקטורת בתוספת תחנונים.
§תפלות יום כפור קטון, קארלסרוא, תקנט
תפלות לפנות המרכבה, רמח"ל
§תפלות על הקברות, טורינו, 5570
תפלות נוראות, שבחים והודאות וזמירות ישראל, מר' ישראל ב"ר משה נאגארה, עם הוספות מר' משולם זלמן ב"ר יעקב אלעזר פישהוף אויערבך, פרנקפורט דמיין תע"ב, ח דפים
ჶhttp://jnul.huji.ac.il/dl/books/djvu/1827867/index.djvu>תפלות נוראות ושבחות והודאות וזמירות ישראל, ר' ישראל בן הרב משה נאגארה, פרנקפורט דמיין תע"ב, 9 עמ', 1.6MB
§תפלה קודם לימוד המשניות, ר' שלמה שפירא, 1MB
תפילת השל"ה על ילדים - מנוקד
תפילה לרופא, רמח"ל
תפלות וזמירות לשבת, 41 עמ', 1MB
תפלות יום כפור קטון, זולצבאך תע"א, עם תרגום לאידיש, 24.9MB, 82עמ'
§תפילת הפרנסה, פרירא, אהרן,
תפלת מוסף ותפלת מנחה של שבת, עם תרגום גרמני, וינה תרע"ד, 29.6MB, 144 עמ', עם תווי נגינה
תפלות שנאמרו ביום חינוך בית הכנסת החדש של ק"ק פד"מ כ"ו אלול תרמ"ב, פפד"מ תרמ"ב, 2MB, 11 עמ'
§תפילת הסופר - פירושי חתם סופר על היוצרות לארבע פרשיות, מכון אוצרות הסופר, לונדון, 5774
תפלת מנחה של ערב ראש חדש, [פירינצי] תק"ט
§תפילת נשמת, ירושלים, תשסו
תפלת יום כיפור קטן, עם תרגום לאידיש, פיורדא תקל"ד, 57.2MB, 194 עמ'
תקט"ו תפלות, רמח"ל

ברכת החמה - לפי סדר השנים
ברכת חמה בתקופתה, ר' יעקב חי בן דוד מלדולה, ליוורנו? תקמ"ה, 4 עמ'
ברכת חמה בתקופתה, מלדולה, יעקב חי בן דוד, ליוורנו? תקמ"ה, 6 עמ'
ברכת חמה, רג'יו תקע"ג, 3 עמ'
ברכת חמה, רג'יו תקע"ג, ד עמ'
בקר יזרח, סדר ברכת החמה, לונדון תר"א
בקר יזרח - סדר ברכת חמה, מלדולה, דוד בן רפאל, לונדון תר"א, 15 עמ'
סדר ברכת החמה, אמסטרדם תרכ"ט, 4 עמ'
סדר ברכת החמה, אמסטרדם תרכ"ט, 3 דפים
סדר ותיקון ברכת החמה בתקופתה, ליוורנו תרכ"ט
סדר ותקון ברכת החמה בתקופתה, ליוורנו תרכ"ט. ד דפים
§בקר יזרח, מילדולה, דוד ב"ר רפאל, טשרנוביץ, תרנב, סדר ברכת החמה והלכותיה
סדר קידוש החמה, ארלוי תרנ"ו
ברכת החמה, איזמיר תרנ"ז, 3 עמ'
ברכת החמה, איזמיר תרנ"ז, 5 עמ', עם "דינים קוז'ידוס מספרי הפוסקים ז"ל" בלדינו, עם נוסח הפסוקים בעברית.
ברכת החמה כמנהג וירציללי, ורצ'לי תרנ"ז
ברכת החמה, ירושלם תרנ"ז
ברכת החמה, ירושלם תרנ"ז
ברכת החמה, ירושלים תרנ"ז, 2 עמ'
§סדר ברכת החמה בתקופתה, װארשא, תרנז
סדר קידוש החמה, איגר תרנ"ו, 3 עמ'
מצות ברכת החמה, נא אמון תרפ"ה
מצות ברכת החמה, נא אמון תרפ"ה, 13 עמ'
סדר ברכת החמה, בגדאד תרפ"ה
סדר ברכת החמה, בגדאד תרפ"ה, 6 עמ'
ברכת החמה, כזבלנכה תרפ"ה
סדר ברכת השמש בתקופתה, קואימברא תרפ"ה
סדר ברכת השמש בתקופתה, קואימברא תרפ"ה, 15 עמ'
ברכת החמה, בומבי תשי"ג, עם תרגום להודית, 5 עמ'
ברכת החמה, בומבי תשי"ג, 4 דפים
סדר ברכת החמה, טהרן תשי"ג
סדר ברכת החמה, בעריכת ר' שלמה כהן צדק, טהרן תשי"ג, 2 עמ'
ספר תקופת החמה וברכתה, קאהיר תשי"ג
תקופת החמה וברכתה, קאהיר תשי"ג, 7 עמ'
ברכת החמה, תונס תשי"ג
סדר ברכת החמה, כפר חב"ד תשמ"א
סדר ברכת החמה, כפר חב"ד תשמ"א, עמ' אחד
סדר היום למעמד ברכת החמה, הועדה המסדרת שע"י העדה החרדית, ירושלים, תשמ"א
סדר היום, ברכת החמה, הועדה המסדרת שע"י העדה החרדית, ירושלים תשמ"א, 1 עמ'
§אור החמה, סנדר, מאיר, ירושלים, תשסט, הלכות ברכת החמה
§אור לארבעה עשר - סדר ברכת החמה, לונדון, תשסט
§ברכת החמה ע"פ נוסח קאמרנא, יצחק יהודה יחיאל סאפרין, ירושלים, תשסט
§ברכת החמה בהלכה ובאגדה, תשסט
§ברכת החמה, צ'לפרן, גדליהו זאב דניאל, בואנוס איירס, תשסט
§ברכת החמה והלכותיה, אליהו נאה, ירושלים, תשסט
ברכת החמה - תקופות השנה, איצקוביץ ישראל יצחק הלוי
זהרי חמה, דינים ומנהגי קידוש החמה, ר' יצחק צינגר, דרוהוביטש תרנו
זהרי חמה, דינים ומנהגי קידוש החמה, ר' יצחק צינגר, קראקא תרנו, §ממקור אחר
§יזרח אור, סדר ברכת החמה, עם דינים ממחברים רבים, נ"י, תשיב
§כח מעשיו הגיד לעמו, פייגנבוים, אברהם יצחק בן שלמה, מודיעין עילית, תשסט, 101 עמ', 10MB, על ברכת החמה, וחשבון ה"שעות" בדברי חז"ל, עם סדר ברכת החמה השלם
§מועדי ה' - ברכת החמה, חנן, נחום בן יוסף בנימין, מודיעין עילית, 5769
§מבוא השמש - ברכת החמה, פאפלאנאש, שלום שרגא פייש, ברוקלין, 5769
§מזרח שמש, סדר ברכת החמה, מוסדות אלכסנדר, בני ברק, 5769
§משנת החמה - סדר ברכת החמה, מנשה קליין, ברוקלין, תשסט
§פני חמה, מורגנשטרן, יצחק מאיר, ירושלים, תשסט, סדר קידוש החמה
§סדר ברכת קידוש החמה, שטראהלי, שמחה פינחס, ברוקלין, 5769
סדר ותיקון ברכת החמה בתקופתה, ליוורנו תרכט
§קונטרס על קידוש החמה, חתם סופר
Ξתקופת החמה וברכתה, ר' יחיאל מיכל טוקצינסקי, ירושלים, תשי"ג, §ממקור אחר
תקופת החמה וברכתה, טוקצינסקי יחיאל מיכל, pdf
§תשובה להלכה בענין ברכת החמה, יהודה אסאד, לונדון, תשסט

סידורי מקובלים
§
אור הישר, פופרש, מאיר בן יהודה ליב, פיורדא, תקכד, סידור עם כוונות הר"י
§אור הלבנה - אור החדש - אור החמה וכוונות, סדר ברכת הלבנה ע"פ סידור הרש"ש, יעקב קצין, ירושלים, 5685
§אמרי אליהו, סדר ליל ראש השנה ויום ר"ה, ע"פ ספרי ר' יוסף חיים, הצב”י אליהו הלוי,
סידור בית תפלה, כסדר הרמ"ז מפי כתבי האר"י, קושטאנדינא תצ"ה
סידור בית תפלה, כסדר הרמ"ז מפי כתבי האר"י לוריא, עם שם הוי"ה ככתבו, קושטאנדינא תצ"ה, קנט דפים
§ברכת מאיר - א, כוונות הברכות, ליכטזון, חיים מאיר - דרזי, שמואל - כדורי, יצחק, ירושלים, 5774
§ברכת מאיר - ב, ליכטזון, חיים מאיר, ירושלים, 5771
§חמדת ישראל, סידור עם כוונות האר"י, ר' שמואל וויטל, מונקאטש, 5661
§טעמי וסודות התפילה לרוקח - הושענות ופיוטי שמחת תורה, אלעזר בן יהודה, מגרמיזה - ראזענפעלד, ירוחם אלי', ניו יורק, 5762
§כוונת הלב השלם על הסידור - ע"מ, מכון שירה חדשה, פתח תקוה, 5774
§משח זית"א - סידור האר"י ז"ל, אברהם זיתון, ירושלים, 5780
§סדור נהר שלום חלק א, הרש"ש-רבי ידידיה אבולעפייא, ירושלים, תשמ"א
§סדור נהר שלום חלק ב, הרש"ש-רבי ידידיה אבולעפייא, ירושלים, תשמ"א
§סדור נהר שלום חלק ג, הרש"ש-רבי ידידיה אבולעפייא, ירושלים, תשמ"א
§סדור נהר שלום חלק ד, הרש"ש-רבי ידידיה אבולעפייא, ירושלים, תשמ"א
—§סוד החשמל, פתיחה לסידור הרש"ש, פיש, יקותיאל, בני ברק, תשעב
Ξסידור האר"י, בעריכת ר' חיים ויטאל, זאלקווא תקמ"א, 420 עמודים, 51 MB
Ξסידור האר"י, בעריכת ר' חיים ויטאל, זאלקווא תקמ"א, 420 עמודים, 51 MB, ד"צ ירושלים תשמ"ד
§סדור אריז"ל-זולקווא, רבי חיים ויטאל, זאלקאווא
§סדור אריז"ל-זולקווא, רבי חיים ויטאל, זאלקאווא
§סדור אריז"ל-זולקווא, רבי חיים ויטאל, זאלקאווא
סידור האר"י, קניגסברג תקכה
§סידור ארי, ארי"זל, זולקווא
§סידור ארי כתב יד א, לא נודע, ירושלים, תשנ"ח
§סידור ארי כתב יד ב, לא נודע, ירושלים, תשנ"ח
§סידור האר"י-רבי אשר, רבי אשר ב"ר שלמה זלמן מרגליות, לבוב, תקמ"ח
§סידור הרש"ש, חלק א, רבי שלום שרעבי, ירושלים, 177 עמ', 7MB
§סידור הרש"ש, חלק ב, רבי שלום שרעבי, ירושלים, 323 עמ', 12MB
§סידור הרש"ש, חלק ג, רבי שלום שרעבי, ירושלים, 73 עמ', 3MB
§סידור הרש"ש, חלק ד, רבי שלום שרעבי, ירושלים, 231 עמ', 9MB
§סידור הרש"ש, חלק ו, רבי שלום שרעבי, ירושלים, 25 עמ', 1MB
§סידור הרש"ש, חלק ז, רבי שלום שרעבי, ירושלים, 209 עמ', 7MB
§סידור הרש"ש, חלק ח, רבי שלום שרעבי, ירושלים, 139 עמ', 5MB
§סידור הרש"ש, חלק ט, רבי שלום שרעבי, ירושלים, 43 עמ', 2MB
§סידור הרש"ש - חלק שחרית חול, הרב שמואל דרזי, ירושלים, 5748
§סידור הרש"ש - נקודות הכסף - חלק כוונות השולחן, ר' יחזקאל בינג, בני ברק, תשסט
§סידור הרש"ש - נקודות הכסף - חלק תפילת מנחה דערב שבת, קבלת שבת, ותפילת ערבית דליל ש"ק, בני ברק, תשסט
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - חלק כוונות השולחן דשבת קודש, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5772
—§נקודות הכסף-חלק א, על סידור הרש"ש, ר' יחזקאל בינג, שראבי, שלום, בני ברק, תשע
—§נקודות הכסף-חלק ב, בני ברק, תשע
—§נקודות הכסף - חלק א, בינג, יחזקאל, בני ברק, תשע, 645 עמ', 36MB, כוונות התפלה לפי הרש"ש
—§נקודות הכסף - חלק ב, בינג, יחזקאל, בני ברק, תשע
—§נקודות הכסף - חלק ג, בינג, יחזקאל, בני ברק, תשסט
—§נקודות הכסף חלק ד, כוונות בתפילה, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5773
—§נקודות הכסף חלק ה, ביאורי תפילה ע"פ הקבלה, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5774
—§סידור הכוונות נקודות הכסף - חלק מנחה ומעריב, בינג, יחזקאל, בני ברק, תשסה
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - חלק כוונות השולחן, בינג, יחזקאל, בני ברק, תשסט
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - חלק ק"ש שעה"מ, ברכות השחר, תיקון חצות, תפילות, ויחודים, בינג, יחזקאל, בני ברק, תשסז
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - חלק תפילת מנחה דערב שבת, קבלת שבת, ותפילת ערבית דליל שבת קודש, בינג, יחזקאל, בני ברק, תשסט
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - סדר ראש חודש, בינג, יחזקאל, בני ברק, תשעא
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - שחרית ומוסף שבת קודש, בינג, יחזקאל, בני ברק, תשעא
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - ברית מילה, בינג, יחזקאל, בני ברק,
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - מצות הקידושין, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5775
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - תיקון השובבי"ם וט"ז התיקונים, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5771
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - חלק תפילת מנחה דער"ש, קבלת שבת, ותפילת ערבית דליל ש"ק, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5772
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - סדר כוונות בין המצרים, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5771
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - סדר כוונות חנוכה, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5772
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - סדר ערבית דליל פסח, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5772
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - סדר תפילות שחרית ומוסף דיו"ט שבועות, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5772
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - סדר תפלות מנחה ומעריב דחול, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5771
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - סדר תפלת שחרית דחול, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5771
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - סידור ברכת הלבנה, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5774
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - סידור כוונות ברית המילה, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5775
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - סידור ספירת העומר אור הלבנה, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5772
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - ק"ש שעה"מ, ברכות השחר, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5773
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - תפילת מנחה דש"ק, סעודה שלישית, ומעריב דמוצש"ק, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5772
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - סדר כוונות מעריב ומנחה דראש השנה, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5777
§סידור הרש"ש נקודות הכסף - סדר כוונות שחרית ומוסף דראש השנה, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5777
§סידור הרש"ש אור המלך, שרעבי, שלום, ירושלים, 5751
§נקודות הכסף - השתטחות על ציוני הצדיקים, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5770
§נקודות הכסף - כוונת סדר לימוד וטבילת ליל שבועות, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5771
§נקודות הכסף - קיצור כוונות יום הכיפורים, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5771
§נקודות הכסף - קיצור כוונות סוכות, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5771
§נקודות הכסף - כוונת המקוה, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5775
§נקודות הכסף השלמות לחלק א, בינג, יחזקאל, בני ברק, תשעא, כוונות התפלה
—§פתח לסידור הרש"ש, פיש, יקותיאל זלמן זאב, ירושלים, תשסט
—§מאמר פתח לסידור הרש"ש השלם, יקותיאל פיש, ירושלים, 5774
—§דברי יעקב - סידור הרשש כרך א, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
—§דברי יעקב - סידור הרשש כרך ב, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§סדר הוד והדר, סידור בנוסח האר"י, ווילנא, תרמט
סדר התפלה, עם כוונות מספר פרי עץ חיים, זאלקווא תקמא
§סדר התפלה - חלק ב - ע"פ נוסח האר"י ז"ל, וורשה, תרמו
Ξסידור קול יעקב, ר' יעקב קופל ליפשיץ, סלאוויטא תקפ"ב
Ξסידור קול יעקב, ר' יעקב קופל ליפשיץ, למברג תרי"ט
Ξקול יעקב - סידור האר'י, יעקב קאפיל, למברג, תרי'ט
Ξסידור קול יעקב, ר' יעקב קאפיל, למברג, תר"כ, סידור בנוסח האר"י עם פירוש, 30 MB, §ממקור אחר, 549 עמ', 27MB, ממקור אחר, 549 עמ'
§סידור כוונות תורת חכם - הגדה של פסח, מכון ים החכמה, ירושלים,
§סידור כוונות תורת חכם - החופה ושבע ברכות, מכון ים החכמה, ירושלים, 5774
§סידור כוונות תורת חכם - חק לישראל, מכון ים החכמה, ירושלים,
§סידור כוונות תורת חכם - ימות החול, מכון ים החכמה, ירושלים, 5774
§סידור כוונות תורת חכם - ערבית ליל פסח, מכון ים החכמה, ירושלים,
§סידור כוונות תורת חכם - שילוח הקן, מכון ים החכמה, ירושלים,
§קונטרס הכוונות נקודות הכסף - חלק ראש השנה המקוצר, בינג, יחזקאל, בני ברק, 5767
§סידור כונות היר"א - שלחן הטהור - ט"ו בשבט, אזולאי, ישראל שניאור אוראל בן תדהר, ירושלים, 5774
§קונטרס הסידור, נאה, אברהם חיים ב"ר מנחם מענדל, ירושלים, תשב, תיקוני נוסח בסידור האר"י, ע"פ נוסח בעל התניא
§שירת ישראל, ביאורים על הפיוט "אודה לקל לבב חוקר", קופילוביץ, יששכר יהודה, ירושלים, 5773
§שירת ישראל, ביאורים על פיוטים "ברח דודי" ו"יום ליבשה", קופילוביץ, יששכר יהודה, ירושלים, 5772
שפת אמת, סידור עם כונות האר"י, צפת תקצ"ב, 226 עמ', 31.1MB
תפלה שפת אמת, עם כונות מהאר"י עם פירוש מלוקט מספרי צדיקים ומתוכם החיד"א, ר' נסים זרחיה אזולאי, צפת תקצ"ב, 208 דף
Ξתפלה למשה ר' הלל משה מישעל געלבשטיין, ירושלים תרנח, סידור האר"י, 338 עמודים, 31 MB
§סידור תפלה למשה, חלק ב, עם פירוש אור הישר, רבי משה קורדואירו [הרמ"ק], פרעמישלא, תרנ"ב, 311 עמ', 51MB
§סידור עם פירוש תפלה למשה, חלק א, רבי משה קורדואירו [הרמ"ק], עם סידור אור הישר, ואור צדיקים לר"מ פאפרש, עם דרך חיים לר"י מליסא, עם תיקום חצות, פרק שירה, תיקוני שבת, ופרקי אבות עם פירוש רש"י, פרעמישלא, תרנ"ב Ξממקור אחר
§שערי רצון, ר' שלמה עבאדי , 13MB, שאלוניקי תק"א, פי' על סידור התפלה מכל השנה, מלוקט מכתבי הג"ר חיים הכהן, ממקור אחר, Ξממקור אחר, 414 עמודים, 23 MB
§שעת אכילה שעת מלחמה, סדר תיקון הסעודה עם פירוש, הריאל פחימה, חריש, 5783
Ξתפלת ישרים סידור האר"י לר"ה ויוה"כ, עם פיוטים "קול ערבי" לר' משה זכות, ולוח לקכ"ה שנים, אמסטרדם תק, 641 עמודים, 53 MB

פירושים על התפלה
§
אבוא שבת, ביאור על "לכה דודי", כהן, ישראל מאיר בן משה, ירושלים, 5775
§אגרת בית תפלה, סטנוב, יצחק ביאליסטוק תקס"ד, הגהות ע"פ הדקדוק בסידור התפלה
§אהבת איתן על סידור התפילה, אברהם הלוי באמבערגער, ירושלים, 5778
§איל תערוג - ביאור ברכת המזון, הרבסט, יוסף, בני ברק, 5776
§אמר אהרן, ר' אהרן אשר וואלינעץ, ניו יורק תשי"ג, פירושים על התפלה, עם ספר אמרי אשר על השכמת ביהמ"ד, 157 עמ', 5MB
§אמרי ישרה, פירוש על הזמר "איש חסיד", המדגיש את חשיבות הבטחון בהשגחת ה', ר' מאיר צבי הירש זאכמאן, תרפח
§שבחין אסדר - ביאור על עלינו לשבח, הרמן, גדעון, 5768
§אקלידא דרחמי, ספיר, יצחק יהודה ב"ר שרגא עזריה, ווילנא, תרעג, ביאור על "אבינו מלכנו"
§אשל אברהם על אקדמות, ר' אהרן אשר וואלינעץ, ניו יורק, 1955
§ארשת שפתינו, ר' יעקב משה פעלדמאן, לוס אנג'לס תש"ב, הפסוקים שבתפלה עם מקורותיהם וביאורים, מקורות לפתגמים מהתנ"ך, אותיות א-ה, 396 עמ', 14MB
§ארשת שפתינו ד, ר' יעקב משה פעלדמאן, לוס אנג'לס תשכ"ה, אותיות ל-מ, 472 עמ', 21MB
§אשכול בענבים, גרינער, זלמן יוסף ב"ר ראובן, ווארשא, תרפז, פירוש על האושפיזין ועל ההקפות
§באר מיכל, זקש, יחיאל מיכל, ברלין, ביאור על פיוטים
§ביאור אקדמות, ר' אהרן מאלאשקעוויץ, 7MB, ווארשא תרס"ד ביאור על פיוט אקדמות שאומרים בחג השבועות
§ביאור האשמנו, עם "שער הוידוי" - על מהות הוידוי, מתוך ס' תורת הזמנים, רוטנברג, מרדכי בן שמואל, ירושלים, 5777
§ביאור הווידוי בנוסח ספרדי, מערכת עונג שבת
§ביאור על האקדמות, הרב יצחק שכטר, ירושלים, 5780
§ביאורים בתפלת נשמת כל חי, בורשטין, אברהם דב בן אבא שלום, ירושלים, תשסד
§בית תפלה, ר' יצחק בן משה ארויו, שאלניקי, שמב, פירוש על תפילות
בית תפלה, פירוש על התפלה, ר' יצחק אבן ארויו, שלוניקי שפג, 109 עמ', 3 MB
§בית תפלה, גליקסמן, ברוך בענדיט, לודז, תרפח, ביאור על התפילה וההגדה
§ברוך אתה, פירוש המלה "ברוך" בברכות, אשר זעליג מורסקי, מודיעין עילית, 5775
§ברכה וישועה, על זמירות שבת, גאלדמאן, אהרן בן מאיר, , 5774
ברכת המזון עם ביאור, ר' נתן שפירא, לובלין של"ט, 16 דפים
§ברכת המזון עם ילקוט גינת מגדים, הלכות ופלפולים מתוך ספרי ר' יוסף בן מאיר תאומים, לונדון, 5779
§דברי דוד, רבי אברהם דוד מבוטשאטש, ירושלים, תשכ"ו, על התפלה, 59 עמ', 4MB
§דברי קהלות, ר' שלמה זלמן גייגר , 23MB, פפא"מ תרכ"ב-תרכ"ח, על מנהגי התפלות לכל השנה בק"ק פראנקפורט דמיין
דובר שלום, ביאור על הסידור, ר' יצחק אליהו לנדא, ורשה תרכג
§דרך כונה - פירוש על אשר יצר, הרמן, גדעון,
§הגיון משה, רבינוביץ, משה יעקב ב"ר יצחק מווילנא, ווילנא, תרעה, 88 עמ', 4MB, דרשות על תפלת "אבינו מלכנו"
§הגיונות והשתפכות הנפש, ר' אברהם רעזניק, ברוקלין תרפ"ד, פירוש על "אבינו מלכנו"
היכל הקודש, ר' משה אלבז, ביאור על התפילות, אמשטרדם תיג, 76 דפים
§הכי גרסינן - אקדמות, זילבער, אריה בן משה, ברוקלין, תשעה,88 עמ', 2MB
הנוי הצלחה, ר' יונה אייזיק ניימאן, ביאור על אקדמות, פיעטרקוב תרס"ד
§הנוי הצלחה [תשועת ישראל], ר' יונה אייזיק ניימאן, 2MB, פיעטרקוב תרע"ב, על פיוט אקדמות
§הקדיש, אהרן מנחם מענדל בהר"ן הכהן, קהיר, תרעט, על הקדיש, נוסחאותיו, דיניו ומנהגיו
§הקדמה הכללית לסידור ר' שבתי הסופר, ברלינר, אברהם, פפד"מ ברלין, תרסט, 99 עמ', 4MB. מעמ' 84 - גרמנית
הקול החמישי - באור של הודיה לשבע ברכות, ארגון קול תודה, 37 עמ', 14MB
§ואני תפלתי - א, ר' מינדל, ניו יורק, תשמה, 196 עמ', 8MB, ביאורים לתפלה של חול
§ואני תפלתי - ב, ר' מינדל, ניו יורק, תשנב, 141 עמ', 5MB, ביאורים לתפלה של שבת
§ויעש אברהם, ר' אברהם לאנדא, 23MB, לאדז - תרצ"ו על נוסח התפלה ומנהגים לכל השנה
§ויעתר יצחק, סטנאב, יצחק, ברלין, 5545. על הספר ראה כאן. ממקור אחר
§ויעתר יצחק, [יצחק סאטאנוב], וינה, תקעה, 90 עמ', 4MB, הגהות על הסידור ועל ברכות הנהנין, מלוקט מדברי היעב"ץ ב"לוח ארש", ר' שלמה זמן ב"שערי תפלה", ר'יצחק לבית הלוי בס' "בית תפלה", ור' מרדכי דיסלדורף בסדר התפלה שלו, ☼ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
§ויעתר יצחק, סטנוב, יצחק, ברלין, תרנב
§זבחי תרועה, ר' אריה ליב צבי הירש, 1MB, ווילנא תרכ"ז, פי' על נוסח התפלה בשמו"ע של ראש השנה ויוהכ"פ
§זמירות דוד, ר' שלום דוד מאיראוויץ , 3MB, ווילנא תרל"ט, ביאור על סדר התפלה מכל השנה, 73 עמ', עם תולדות ר' אליהו שיק, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§זמירות דוד, ר' שלמה מאיראוויטץ, 1MB, ניו יורק תרע"ח, 32 עמ', על תפילות של חול
§זמירות לשבת, עם פירושים, מנחת יעקב, מטה יהודה, פרחי שושנים, שליאמוויץ, יצחק, פיעטרקוב, 5670
§זמירות לשבת וסדר ברכת המזון, מיכלסון, צבי יחזקאל (עורך), ניו יורק, עם אוסף פירושים, דינים ומנהגים
זמירות שבת - משנה השבת, ר' מנשה הקטן, 960KB
§זמירות של שבת, שטרן, רפאל, תשעב, ביאורים על תפילות שבת
§זקן אהרן-חלק ראשון, חיים יצחק אהרן ב"ר יהודה ליב מווילקאמיר, ירושלים, תרמז, ביאור על הקדיש
§חומר ביד היוצר, פפנהיים, שלמה, זיטומיר, תרכח, ביאור על הפזמון "כי הנה כחומר"
§חומר ביד היוצר, פפנהיים, שלמה, בראדי, תרמד, 30 עמ', 1MB, ביאור פזמון "כי הנה כחומר"
§חזון עובדיה, עובדיה יהודה ב"ר שניאור זלמן, ורשה, תרמט, מקורות התפילות והברכות
§חסד ואמת, עקשטיין, מנחם זאב, ווייטצען, תרסב, על חשיבות ה"קדיש", ופירוש על הקדיש מ"לקוטי פרדס"
§חסד לאברהם הרביעי, ברודנא,אברהם צבי ב"ר משה, ירושלים, תרצג, 24 עמ', 1MB, פירוש על התפלה. מעמ' 21 - חידושים על ב"מ והוריות
§טיול בגן, ר' נתנאל שנאר, 7MB, פיעטרקוב תרס"ה, על הפיוט אקדמות
טיול בגן - ביאור לפיוט "אקדמות", ר' נתנאל שניאור משמוזיטץ
§טעם בתפילה, ביאורים לתפילה, נעם לסר, ירושלים, 5780
§טעם למוסף תקנת שבת, רבי יוסף ב"ר אברהם הכהן, ויניציאה, שס"ד, פירוש על "תכנת שבת" שבמוסף של שבת, 16 עמ', 1MB
§יוסיף דעת, ווגל, יונה, ירושלים, תשנו, לקט פירושים על ברכת המזון
ימלט נפשו, ר' אברהם שלום חי חמוי, כלכתה תרמ"ד, 129 עמ', 9.8MB, על התפלה וסדר היום
§ימלט נפשו, ר' אברהם שלום חי חמוי, ירושלים, תש"נ, ביאורים לתפלה וסגולות, 105 עמ', 6MB
§ימצא חיים, רבי חיים פאלאגי, אזמיר תרכג, על התפלה
§יסודות התפלה, לוי, אליעזר, תל אביב, תשז
§ישע אלקים, פיזאנטי, משה ב"ר חיים ב"ר שם טוב שאלוניקי שכ"ט, ביאור ההושענות, עם דיני לולב, ופיוטים לשמחת תורה, ממקור אחר, 2MB, ממקור אחר
§ישרש יעקב, באבאני, יעקב, נירנברג, תקכ"ח, באורים על ברכת המזון, מאמרים על דקדוק והמסורה, ממקור אחר
§כוונות הלב, הסידור המפורש, מכון שירה חדשה, 5774
§כוונת שמונה עשרה, מתוך ספר יערות דבש חלק א דרוש א, איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, ירושלים, תשסד
§כף אחת עשרה, מיץ, תקפב, ביאור על פיוט "אלה אזכרה"
§כתר נהורא, פירוש התפלה, מסידור תפלה ישרה, אהרן הכהן, קרית יואל, 5771
§לברך ולהודות, ברכת המזון עם ביאור, ועם פסקי הלכה, פעלדמן, יעקב צבי, ניו יורק, 5767
§לוח ארש, רבי יעקב עמדין, אלטונא, תקכ"ט, על התפלה, השגות על שערי תפלה לר"ז הענא, ממקור אחר
§לחם רב, ליטש רוזנבוים, משה חיים ב"ר גרשון, קליינווארדיין, תרפא, ביאורים על תפילות
§ליקוטי תורה על סידור תפלה, תפילות. סידור. תרע"ב. וילנה, וילנה, 5672
§למעלה למשכיל - ביאור התפילה - נוסח ספרד, סרי, יורם, מודיעין עילית, 5777
§למעלה למשכיל - ביאור התפילה - עדות המזרח, סרי, יורם, מודיעין עילית, 5777
§לעבדך באמת, על סדר התפלה, מחזור מ"א ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים, 5779
§מאמר, תוספת לספר "דברי יהודה האחרונים", אייזלר, יהודה ליב, פרשבורג, תרסג, 25 עמ', 1MB, על נוסחאות התפלה, ועוד
§מגילת איכה וקינות, מנטובה, תפ, 180עמ', 5MB
§מחקרים בתולדות התפלה, קארל, צבי, תל אביב, תשי
§מטיב נגן, אברהם הכהן מאנאניא, ווארשא, תרלט, ביאור על זמירות שבת
§מלאה הארץ דעה, פירוש על התפלה ע"פ הקבלה, ר' הירש ש"ץ, טיהינגן, שכ, ממקור אחר, ממקור אחר
§ממקור הנצח, שמואלוביץ, יצחק, קובנה, תרצב, 20 עמ', 583KB, ביאורים על התפלה
§מנחת אליהו, ליקוטים מהגר"א על התפילות, עם ביוגרפיה שלו, ואגרת הגר"א, מר' אליהו לנדא, ירושלים, תרפח
§מנחת יוסף חלק ד, ר' יוסף אינגבער, ספרינג ואלי תשסג, 68 עמ', 2MB, ביאורים על התפלה ומאמרי חז"ל השייכים לתפלה
§מקור התפלות, פרידמאן, בנימין ב"ר יוסף, מישקאלץ, תרצה, נלקטו מגמרות ומספרים אחרים
מקור התפלות, מקורה של כל תפלה, ר' בנימין פרידמן, מישקאלץ תרפח, 140 עמ', 3.9MB. מעמ' 137 - "נפש יהודא" - על סוגיית "נפש"
§מראה גבר, פאלק, גבריאל, אמשטרדם, תרכה, מבוא למחזור מנהג אשכנז
§משאת כפי א, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשמה, על התפלה, נוסחה, פירושה, בניינה וצורתה
§משאת כפי ב, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשמו
§משאת כפי ג, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשנ
§משאת כפי ד, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשנד
§משאת כפי ה, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשנט
§משאת כפי ו, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסד
§משאת כפי ז, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסז
§משאת כפי ח, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסט
§משמיעי תפלה, על תפילות ימים נוראים, ברוך שמעון בארנעט, גייטסהעד, 5771
§נועם מגדים, ר' יוסף בן מאיר תאומים, מונקץ', תרע, מקור התפלות ודיניהם
§נועם שיח, ר' יצחק גרינבלאט, פיעטרקוב תרפ"ה, על ענייני תפלה, 33 עמ', 1MB
§נפש שמשון על סדור התפילה, פינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהם, תשסד
§נתיב בינה, יעקבסון, יששכר, תל אביב, תשכח, פירושים לסידור
§נתיב בינה, יעקבסון, יששכר, תל אביב, תשלג
§סדר תפילה - על מוסף ראש השנה, ע"פ ר' צדוק בספר פרי צדיק, מרדכי רוטנברג, ירושלים, תשפא
§ספר הקדיש, ר' דוד אסף, חיפה, תשכו
§ספר הקדיש, ר' שמריהו ליב הורוויץ, ניו יורק תרפ"ז, 46 עמ', 1MB
§ספר התמיד, ר' ראובן בן חיים, הומנה תרצה, ד"צ ירושלים תשלז, 46 עמ', 1MB, פירושים על התפלה
§עבד אברהם, ר' אברהם פונטרימולי , 11MB, אזמיר - תרמ"א ביאורים על נוסח הסליחות והתפלות מימים הנוראים, ועל ארבע קדושות
§עבודת התמיד, ר' אלישע חאבילייו , 19MB, ליוורנו - תקנ"ד פי' על סדר התפלה מכל השנה, 561 עמ', ממקור אחר, 26MB, ממקור אחר
§עבודת יום הכיפורים ע"פ הדרת יוסף - אשכנז, מוריאל, יוסף בן אברהם, תשעא, 179 עמ', 3MB, כוונת ברכה ראשונה של שמונה עשרה, כוונת י"גמדות, פירוט הוידוי, סדר העבודה עם פירוש
§עבודת יום הכיפורים ע"פ הדרת יוסף - עדות המזרח, מוריאל, יוסף בן אברהם, תשעא
עולת הראי"ה, קוק אברהם יצחק הכהן מהדורה בלתי מוגהת
עולת ראי"ה, קוק אברהם יצחק הכהן
§עיון תפלה, על התפילה, ר' שמריה שמעריל ב"ר יעקב, לבוב, תרט
§עלת תמיד, הומינר, שמואל בן מרדכי, ירושלים, תשלח, 168 עמ', 5MB, ביאור עניני הברכות והתפלות
§עקבי שלום, סידור עם פירוש "נהורא מעליא", רבי עקיבא שלום חיות, לובלין, תרנ"ו, 479 עמ', 27MB
§ערוגת הבושם א, פירושים על פיוטים, ההדיר אפרים אורבאך, ירושלים, 1939
§ערוגת הבושם ב, אפרים אורבאך, ירושלים, 1939
§ערוגת הבושם ג, אפרים אורבאך, ירושלים, 1939
§ערוגת הבושם ד, אפרים אורבאך, ירושלים, 1939
§ערך שוע על תפילת שמונה עשרה, אלעזר חיים ב"ר דוד אריה הכהן קליין, ירושלים, 5780
§עת לחננה, ביאורים בתפלת מוסף של שבת, אדלר, אלחנן אשר, פאסאייק, 5776
§פירוש התפלה על הפרנסה אשר בברכת כהנים, דייטשלענדער, שמואל, בראדי, תרלט, 17 עמ', 581KB
§פירוש על התפלות, מאחד מן הראשונים, ההדיר אברהם יהושע העשיל, נ"י, תשה, 15 עמ', 736KB, תדפיס מתוך "קובץ מדעי" לזכר מ' שור
§פירושי סידור התפילה לרוקח עם מקורות הערות וביאורים - א, אלעזר בן יהודה - משה הרשלר, יהודה אלתר הרשלר, ירושלים, תשנב
§פירושי סידור התפילה לרוקח עם מקורות הערות וביאורים - ב, אלעזר בן יהודה - משה הרשלר, יהודה אלתר הרשלר, ירושלים, תשנב
§פני שבת נקבלה, על תפילות קבלת שבת, שטרן, רפאל, תשעב, 48 עמ', 1MB
§צלותא דאברהם חלק א, רבי מנחם מנדל לנדא, תל אביב, תשי"ח
§צלותא דאברהם חלק ב, רבי מנחם מנדל לנדא, תל אביב, תשי"ח
§צלותא דמעלי שבתא, ר' ישראל משה בר' יהודה מלאדז, ביאורים על תפילות ליל שבת, עם הנהגות ערב שבת וליל שבת, ווארשא, תרנא, 46 עמ', 2MB. מעמ' 28 - על שיר השירים, ממקור אחר, 46 עמ', 2MB
§קבלת שבת, ר' יצחק חי מזאה, תל אביב תשי"ד, 150 עמ', 4MB, ביאור על תפילות קבלת שבת ועל זמירות שבת
§קדוש וברוך, בענין "מלוא כל הארץ כבודו",אשר זעליג מורסקי, מודיעין עילית, 5780, ממקור אחר
§קדיש לעלם, גראייבסקי, אליעזר זלמן, ירושלים, תרנא, ביאור על הקדיש
§קדישא דיתמי, רייצעסזאהן, יהושע ב"ר משה, אודיסה, תרסח, 15 עמ', 1MB, על המקדיש, מקורו וחשיבות אמירתו ע"י היתומים
§קול יעקב, פעטערקאווסקי, יעקב ב"ר שרגא מאיזביץ, סאיני, תרסז, פירוש על התפלה
§קול יעקב, פעטערקאווסקי, יעקב ב"ר שרגא מאיזביץ, פיעטרקוב, תרעד, 176 עמק, 14MB, ביאורים לתפלה
קציר ברנה, ביאורים לתפלה ללימוד נערים, פפד"מ תרנ"ז, 4.6MB, 20 עמ'
§רב השלום, לוין, אריה ליב, לונדון, תרעט, ביאור על תפילת רב וברכת החודש, וביאור אגדות
§רזא דשבתא, פירוש על "כגוונא" ו"לשם יחוד", ועל מעלת השבת, זילבער, אריה בן משה, ברוקלין, 5772
§רנת יצחק - ביאורים על תפילה לימות החול, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסח, ממקור אחר
§רנת יצחק - ביאורים על תפילה לימי המועדים, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשעא, ממקור אחר
§רנת יצחק - ביאורים על תפילה לשבת, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסט, ממקור אחר
§שועת צדיקים, ר' יונה אייזיק ניימאן, 2MB, פיעטרקוב - תרס"ז פירוש על תפלת שמונה עשרה, עפ"י נוסח ר' שניאור זלמן מלאדי
§שיח יצחק, שמעון יצחק הלוי פינקלשטיין, ירושלים, 5728
§שיח צבי - על סדר התפלה, פרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליב, לונדון, 5745
§שיר החיים, ליבשיץ, דב בר זאב וולף בן חיים, ווילנא, תרל, על פרק שירה, 66 עמ', 3MB, ממקור אחר, 65 עמ', 3MB
§שיר החיים, ליבשיץ, דוב בער זאב וואלף, ווילנא, תרלד, 79 עמ', 5MB ממקור אחר, 79 עמ', 4MB, על פרק שירה, עם פירוש היעבץ
§שירי הרשב"י, ביאורים על "בר יוחאי", "אמר ר' עקיבא", זילבער, אריה בן משה, ברוקלין, 5773
§שמחה והודאה - ביאורים על ברכת המזון, קריאת שמע שעל המטה, פרק שירה, יעקבוביץ, יצחק יהודה, ליקווד, תשסח
§שמחה והודאה, יעקבוביץ, יצחק יהודה, לייקוואוד, תשע, 135 עמ', 1MB, פירוש על ברכת המזון, ק"ש על המטה, ועל פרק שירה
§שמעה תפילתי, ביאורים על התפלה, קניבסקי, חיים, בני ברק, תשסח
§שער השמים, הורויץ, ישעיה, אמשטרדם, תעז, פירוש על התפילה
§שערי ישועה, ר' אהרן זאב כ"ץ, 3MB, מונקאטש תרצ"ב, פי' על סדר ההושענות
§שערי תפלה, ר' שלמה זלמן ב"ר יהודה ליב כ"ץ, 2MB, יעסניץ תפ"ה, על דקדוק המלות בכל סדר התפלה מכל השנה, ממקור אחר
§שערי תפלה, הענא, שלמה זלמן ב"ר יהודה ליב הכהן, דיהרנפורט, תקלט
§תהלה ותפארת, ר' מרדכי צבי, 4MB, ווילנא תרכ"ה, ביאור על סדר התפלה, מלוקט מספרי הדרוש, וקצת מהמחבר ובנו, ממקור אחר, 65 עמ', 4MB, ☼ממקור אחר
§תפילת יעקב, עיונים על התפלה, חזן, יעקב, ישראל, 5776
§תפילת מרדכי, ישיבת כנסת יששכר, בני ברק, תשסג, 64 עמ', 1MB, פירוש תפלת שמונה עשרה, עם כוונות כלליות ופרק שירה


מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US