Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי קודש המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קודש שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.
ביוגרפיות
לביוגרפיות של גדולי החסידות - ראה חסידות
יש חומר ביוגרפי גם בהספדים
§אבות עטרה לבנים, ליפשיץ, אריה יהודה ליב, ווארשא, תרפז, 256 עמ', 17MB, תולדות ר' שאול וואהל
§אבירי בבל, תולדות חכמי בבל, כהן, מאיר, 5774
§אבן ציון, ר' אליעזר אפרתי, 6MB, ווארשא - תרכ"ו על סדר תנאים ואמוראים
§אבן שמואל, פרומקין, אריה ליב, ווילנא, תרלד, 164 עמ', 9MB, תולדות חכמי ירושלים. מעמ' 151 - "בנין אריאל" - דיני דריכה על קברים
§אבני בית היוצר, ווייס, יצחק, פאקש, תרס, 193 עמ', 6MB, העתקי מצבות של גדולי ישראל בבית הקברות בפרשבורג, עם תולדותיהם, ממקור אחר, 210 עמ', 80MB
§אבני אש, וואכשטיין, דובער, וינה, תרפב, 727 עמ', 36MB, העתקת מצבות בבית הקברות באייזנשטאט. מעמ' 245 - בגרמנית
§אבני זכרון, אלמנצי, יוסף, פראג, תרא, העתקת מצבות מהעיר טוליטולא
§אבני זכרון, הורביץ, מרדכי ב"ר יוסף חיים הלוי, פפד"מ, תרסא, 825 עמ', 34MB, העתקת מצבות מבית הקברות בפרנקפורט. מעמ' 699 - בגרמנית
§אבני זכרון, מולדער, שמואל, אמשטרדם, תריא, 18 עמ', 794KB, העתקת מצבות מבית הקברות באמשטרדם
§אברהם אבן עזרא - שיחות ואגדות עם, בן מנחם, נפתלי, ירושלים, תשג, 63 עמ', 1MB
§אגדות התנאים, בנימין זאב בכר, ברלין, תרפ"ב, תולדות התנאים, 159 עמ', 7MB
אגדות התנאים, וילהלם בכר, יפו תרפ
§אגדות התנאים - כרך ראשון - חלק ראשון, א"ז רבינוביץ, ברלין תרפב
§אגדות התנאים - כרך שני חלק ראשון, א"ז רבינוביץ, תל אביב תרפח
§אגדות התנאים - כרך שני חלק ראשון, ר' בנימין זאב בכר, ברלין תרפב
§אגדת אמוראי ארץ ישראל - כרך ראשון חלק ראשון, ב"ז בכר, תירגם א"ז רבינוביץ, תל אביב תרפה, 207 עמ', 9MB, אמוראי א"י - תולדותיו ומאמריו של כל אחד
§אגדת אמוראי ארץ ישראל - כרך ראשון חלק שני, תל אביב, תרפו
§אגדת אמוראי ארץ ישראל - כרך שני חלק ראשון, תל אביב, תרפו
§אגדת אמוראי ארץ ישראל - כרך שני חלק שני, תל אביב, תרפח, 227 עמ', 10MB
§אגרות החיד"א, רבי חיים יוסף דוד אזולאי [החיד"א], ליוורנו, תרכ"ז
§אגרות החיד"א-רוזנברג, רבי חיים יוסף דוד אזולאי-הג, בודאפעסט, תרפ"ז
§אגרות רבי יצחק אייזיק הלוי, בעל דורות ראשונים, בעריכת אשר רייכל, ירושלים, 204 עמ', 10MB
§סדר החכמים וקורות הימים, שרירא גאון, אוקספורד, תרמח
§אהל אברהם, ר' חיים מיכלזון, 17MB, פיעטרקוב תרע"א, תולדות אברהם אביש, ממקור אחר
§אהל ברוך, תולדות ר' ברוך תאומים פרנקל, אייבשיץ, יהונתן בן יוסף יחיאל הלוי, לודז', 5693
§אהל יששכר, תולדות ר' יששכר הכהן בעל "מתנות כהונה" על מדרש רבה, רייפמאן, יעקב בן צבי הירש, פרמישלה, 5647
§אהל עולמים, ר' אביגדור הכהן קצבורג, תולדות גדולי ישראל, ירושלים תשכ"ז, 143 עמ', 13MB
אהלי צדיקים אוקראינה, מורה דרך בתי קברות וקברי צדיקים, תשע, 384 עמ'
אהלי צדיקים, על פעילות אגודת אהלי צדיקים, 156 עמ'
§אהלי שם, הרב שמואל נח גאטליב, פיעטרקוב, פולין תרע"ב, תולדות רבנים, 616 עמודים - 0.5 MB, ממקור אחר, ממקור אחר 592 עמ'
§אוה למושב, יחזקאל דוקקעס, קראקא, תרס"ג, תולדות רבני אה"ו, ממקור אחר, ממקור אחר
§אוצר בדויי השם, שאול חיות, וינא, תרצ"ג
§אוצר הגדולים חלק א, רבי נפתלי יעקב הכהן, חיפה
§אוצר הגדולים חלק ב, רבי נפתלי יעקב הכהן, חיפה
§אוצר הגדולים חלק ג, רבי נפתלי יעקב הכהן, חיפה
§אוצר הגדולים חלק ד, רבי נפתלי יעקב הכהן, חיפה
§אוצר הגדולים חלק ה, רבי נפתלי יעקב הכהן, חיפה
§אוצר הגדולים חלק ו, רבי נפתלי יעקב הכהן, חיפה
§אוצר הגדולים חלק ז, רבי נפתלי יעקב הכהן, חיפה
§אוצר הגדולים חלק ח, רבי נפתלי יעקב הכהן, חיפה
§אוצר הגדולים חלק ט, רבי נפתלי יעקב הכהן, חיפה
§אוצר החכמה, תולדות ר' משה הלברשטאם, מאת סופר, אברהם אליעזר בן יעקב חיים, ירושלים, 5766
§אוצר הרבנים תקופת הרבנות, [ד׳תש"ל־ה׳תש"ל], רב, אדמו"ר שמו, אביו תאריך ספרים שחיבר, פרידמן, נתן צבי, בני־ברק, תשלה
§אוצר התמונות של גדולי ישראל, אייזנשטאדט, בן-ציון, ניו יארק, תרסט
§אוצר זכרונותי [ב"ח], ר' יהודה דוד אייזנשטיין , 21MB, ניו יארק תר"צ, כולל תולדות המחבר, קורות היהודים באמריקא
§אוצר נחמד, הרב יקותיאל יהודה גרינוואלד, קולומבוס, אוהיו תרצ"ט, תולדות ר"י קארו וחת"ס ומאמרים, 128 עמודים - 5 MB
§אור אלימלך, תולדות ר' אלימלך בר שאול, ומדברי תורתו, 5775
אור הגנוז, דמותו של רמח"ל, ר' מרדכי שריקי, ירושלים תשנח, 131 עמ', 1.3MB
אור וחושך - תולדות משוררים ומקובלים
§אור פני יצחק, תולדות ר' יצחק פייגנבוים, מאת בנו ר' ישראל איסר. ורשה, 5699, 129 עמ', 8MB. מעמ' 96 - "שיחות תלמידי חכמים", שיחה מר' שמואל מסוכאטשוב, וחידושים מר' יצחק פייגנבוים
§אזרח רענן, תולדות הרמב"ם ודרך פסיקתו, טויבר, ישראל איסר בן זרח, ברטיסלבה, 5622
§אחר מיטתו של מרן הגאון ר' אלעזר מנחם מן שך, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסב, 118 עמ', 23MB
§איש האמת, תולדות האדמו"ר מסטראטקוב, ואמרותיו, הלברשטאם, משה יהודה נחמיה, ירושלים, 5770
§איש ההלכה והמעשה, תולדות ר' אליעזר סילבר, ירושלם, תשז, 106 עמ', 5MB
§איש חיל, תולדות ר' דובעריש מייזלש, אנגלטשיק, חיים יהודה, קרקוב, 5631
§איש צדיק וישר ירא ה' בירושלים, תולדות ר' אשר יאקאב, ירושלים, 5774
§אישים ושיטות, זוין, שלמה יוסף, תל אביב, תשיב
אל מול פני המדרגות, תולדות ר' דוד צבי אריה שניאורסון, יוסף רום, ירושלים תשעו
אלה תולדות הרב משה ראסקעס, אודיסה תרכ"ה
אלה תולדות הרב משה רסקס, אודיסה, תרכ"ה בערך 8 עמ'
§אלה תולדות, לאנדעסבערג, ליב, פרעסבורג, תרלו, תולדות החתם סופר
§אליהו הנביא, ר' יהודה יודל ראזענבערג, 4MB, פיעטרקוב תרע"א, תולדותיו בימי מלכי ישראל ובימי התלמוד, וענייני אליהו הנביא על הגאולה, 92 עמ'. בשאלת אמיתותו של הספר ראה כאן. ממקור אחר, 92 עמ', 4MB, ὥממקור אחר, 67 עמ', 12.8MB
אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, דוד תדהר
§אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל-כרך ראשון, מרגליות, מרדכי, ירושלים, תשו
§אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל-כרך שני, מרגליות, מרדכי, ירושלים, תשז
§אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל-כרך שלישי, מרגליות, מרדכי, ירושלים, תשח
§אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל-כרך רביעי, מרגליות, מרדכי, ירושלים, תשי
§אנשי אמונה, תולדות רבני משפחת פינטו, פינטו, דוד חנניה בן משה אהרון, ירושלים, 5771
§אנשי השם בארצות הברית, רבי בן ציון אייזנשטאט, סט, תרצ"ג
§אנשי כנסת הגדולה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסא, 78 עמ', 8MB, תולדותיהם ופעלם
§אנשי קירואן, פאזנאסקי, שמואל אברהם, ברלין, תרס"ט, מחקרים
§אנשי שם, רבי שלמה באבער, קראקא, תרנ"ה, הרבנים והפרנסים בלבוב בשנים ר"ס-תר"נ
§אנשי שם, זרסקי, שמואל זיינוויל, תל אביב, ת"ש
§אנשי שם - חלק ראשון, בראווערמאן, חיים, ווארשא, תרנ"ב, 92 עמ', 5MB, גאוני עולם שלא נזכרו בשם הגדולים ובשם הגדולים החדש, ממקור אחר, 4MB
§אנשי שם, ר' שמואל מנחם הלוי פיין, דיטרויט תרצ"ו, מאמרים על גדולי ישראל, 80 עמ', 2MB
אספקלריה המאירה, ר' יעקב אמדן, על הקמיעות של ר' יונתן אייבשיץ, אלטונה תקי"ג, 3 עמ', 895KB
§אספקלריא המאירה, סליווקין, חיים שלום, ווארשא, תרנז, תולדות חכמי ישראל מבית שני עד חתימת התלמוד, דרכי חכמי התלמוד ומדותיהם
§אספקלריא המאירה ב, סליווקין, חיים שלום, ווארשא, תרסד
§אצבע אלקים, מעשה רב שאירע לר"י טירנא, לבוב, תרפט, 31 עמ', 857KB. מעמ' 14 - "מגילת קוריאל" - מעשה נורא שאירע לר' דוד קוריאל. מעמ' 22 - "תהלה לדוד" - שיר על הנס, ועוד שיר ופיוט
ארבעה הגברים אשר בשם משה נקראו, משה רוזנפלד, למברג תרכו, על משה רבינו, רמב"ם, משה מנדלסון, משה מונטיפיורי, 16 עמ'
§ארחות ותולדות ר' מרדכי אליהו סלושץ, סלושץ, מאיר יוסף בן מרדכי אליהו, פתח תקוה, תשעא,49 עמ', 7MB, ממקור אחר
ארי שבחבורה, קווים לדמותו של ר' יהודה ארי' אלטר, 124 עמ', 12.02MB
§ארץ החיים רבי חיים אבן-עטר, וינא תרצ"ג, 66 עמודים. מעמ' 3 - תשובה בענין מקח וממכר. מעמ' 15 - אגרות בינו לבין בתי דין. מעמ' 18 - אגרת מסע, על מסעו בא"י. מעמ' 26 - ביאורים לאגרות, ותולדותיו. מעמ' 62 - ליקוטים מספר ראשון לציון. 0.97 מ"ב
§אשכבתא דרבי לוי, תולדות ר' לוי רבינוביץ, ירושלים, 5775
§אשרי תמימי דרך, תולדות ר' אליהו בן יוסף שלום חנסוב, והספדים, בני ברק, 5773
§באר עשק, דוד בן אריה ליב, אמסטרדם, תמ, 20 עמ', 2MB, תגובה לתוקפים את ר' דוד לידא
§באר עשק, ר' דוד בן אריה ליב מלידא, ורשה, תרסד, על גירושו מאמשטרדם, 34 עמ', 1MB
§בבית העלמין של יהודי שאלוניקי, העתקת המצבות, מולכו, מיכאל ש., שאלוניקי, תרצ"ג
§בין הזמירה למשפחה, גנאור, ישעיה יצחק, על משפחת גנאור
§בית אבות, תולדותיהם של צדיקים, ר' אליעזר פלטיאל רויטבלאט ואבותיו, ווייסבלום, יהושע אשר - מכון בית אבות, ברוקלין, 5762, 728 עמ', 2MB
§בית הלל השלם, ר' ישראל ויינברגר, תולדות ר' הלל ליכטנשטיין מקאלאמעא, טירנוי, תש"א, עם מכתבים מגדולי ישראל, 84 עמ', 4MB
§בית ועד לחכמים, יאליש, יעקב צבי, קראקא, תרמ"ד
§בית יהונתן, גרינוואלד, יקותיאל יהודה, סיגעט, תרס"ח, תולדות ר' יונתן אייבשיץ
בית יהונתן הסופר, ר' יעקב אמדן, על קמיעות של ר' יונתן אייבשיץ, אלטונא תקכ"ג, 21 עמ', 5.3MB, §ממקור אחר
§בית יוסף להבה, האם ר' יוסף קארו נהרג על קידוש השם, ומאמרים על קידוש השם, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5773
§בית ישראל, ר' חיים מאיר היילמאן, תולדות ר' ישראל מרוזי'ן, 1MB, ניו יורק תרס"ז, 32 עמ'
§בית שלמה, ר' שלמה נתן קאטלער, דיטרויט תרפ"ז, תולדות ר' שלמה שפירא ממונקאטש, עם צבי תפארת על ר' צבי הירש שפירא, אורשיווא תרפ"ח, 160 עמ', 6MB, ממקור אחר, 160 עמ', 6MB
§בן יכבד אב, יאדלער, בן ציון, ירושלים, תש"ח, תולדות ר' יצחק זאב ידלר, 28 עמ', 2MB
§בן פורת, פלונגיאן, מרדכי בן שלמה, ווילנא, תריח, על' ר' מנשה מאיליא, עם חידושים שלו, ממקור אחר
§בעקבות הסתלקות זקן המקובלים הצדיק רבי יצחק כדורי זצ"ל, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 41 עמ', 1MB, ייחודו של הר"י כדורי ושל מקובלים בכלל
§בר ליואי, הרב יצחק רחלין, ניו יורק תרס"ו, תולדות ר' יהושע בן לוי, 100 עמודים - 2 MB
§ברכת השנים, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצו, אוסף ברכות לכבוד ירחמיאל אמדורסקי ליום הולדתו הששים, 34 עמ', 1MB
§ברכתו של הרבי, נפתלי הירץ ליבזר, ירושלים, תשל"ו, זכרונות של רב צבאי בצבא ארה"ב, 233 עמ', 16MB
§גאון ישראל וקדושו - ח"א, האגער, מנחם מנדל מוישווא, מאנסי, 5777
§גאון ישראל וקדושו - ח"ב, האגער, מנחם מנדל מוישווא, מאנסי, 5778
§גאון ישראל וקדושו - ח"ג, האגער, מנחם מנדל מוישווא, מאנסי, 5779
§גאון ישראל וקדושו חלק ד, על ר' מנחם מנדל האגער, תורתו ותולדותיו, ברכת נפתלי, מאנסי, 5779
§גאון ישראל וקדושו חלק ה, ברכת נפתלי, מאנסי, 5780
§גאון ישראל וקדושו - ח"ז, האגער, מנחם מנדל מוישווא, מאנסי, 5783
§גבורות הארי, תולדות ר' אריה לייב עפשטיין, לר' אפרים מרדכי בן שלמה זלמן עפשטיין, ווילנא, תרל, 23 עמ', 2MB
§גבורות הארי, מהדורה שניה מורחבת, תולדות ר' אריה לייב עפשטיין, לר' אפרים מרדכי בן שלמה זלמן עפשטיין, ווילנא, תרמח, 39 עמ', 3MB
§גברא רבא, הנהגותיו של הרב מאיר ארביב, ירושלים, 5775
§גדולי ישראל, ווארשא, תרצ"ח
§גדולי שלוניקי לדורותם, עמנואל, י. ש. (ד"ר), תל אביב, תרצו
§גדולת גדליהו, תולדות ר' גדליה גליק מבוקין, יצחק יהודה גליק, לונדון, 5779
§גדולת יהונתן, תולדות ר' יונתן אייבשיץ, צינץ, דוד ליב מצאנז-חדש, פיעטרקוב, תר"צ, 293 עמ', 16MB
גדולת פינחס א, תולדות ר' פנחס הירשפרונג, נ"י תשנט, 84 עמ', 1MB
§גדולת שאול, עדעלמאן, צבי הירש, לונדון, תרי"ד,121 עמ', 5MB, תולדות ר' שאול וואהל וצאצאיו, ממקור אחר
§גדולת שאול, תולדות רבי שאול וואהל, ר' אריה יהודה ליב ליפשיץ, ווארשא, תרפ"ה, 102 עמ', 7MB
§גויעת ארי, ראבינשטיין, מרדכי, קראקא, 5640, הספד על המלבי"ם, שלשלת יחוסו של המחבר, ופלפול מבנו ר' גדליה
§גזע תרשישים, שווערדשארף, משה יעקב מקאלאמעא, לבוב, תרס"ה, מגילות יוחסין של ר' חיים האגער, ר' ישראל מריזין, ור' נפתלי מרופשיץ, עם דברי תורה מהם, 16 עמ', 2MB
§גל אבנים, לוצאטו, אהרן, טריאסטי, תריא, 65 עמ', 1MB, העתקי מצבות בעיר טריאסט
§גל עד, ר' קלמן ליעבן, 4MB, פראג תרט"ז, כולל ק"ע נוסחי מצבות מבית החיים הישן בק"ק פרא
§גן ירושלים - שנות חיים - כי ביצחק יקרא, באדהב, יצחק ב"ר מיכאל, ירושלים, תרפח, על רבני ירושלים שנקראו בתואר "ראשון לציון", ותולדותיהם
§גרי הצדק, סיפור על שני גרי צדק, שאחד מסר את נפשו למות, יוהניסבורג, תרכב
§גרם המעלות, קנעביל, שבח מטיסמניץ, וינה, תרפ"א, תולדות ר' משולם איגרא וצאצאיו, 74 עמ', 5MB
§דברי הימים, יוסף הכהן בן יהושע בן מאיר הספרדי אמשטרדם תצ"ג, תולדות מלכות אדום וישמעאל, עם הגזירות על היהודים, 268 עמ', 10MB
§דברי הימים אשר לשלמה המלך, ר' יהודה יודל ראזענבערג, פיעטרקוב, תרעד, על שלמה המלך, 63 עמ', 2MB. בשאלת אמיתותו של הספר ראה כאן. ממקור אחר
דברי הימים למשה רבינו, ומעשה טוביה, ורשה תרלג, 24 דפים
§דברי הימים למשה רבינו, ר' אברהם אזולאי, קראקא, תרנז, על משה רבינו ופטירתו, ופטירת אהרן הכהן,36 עמ', 1MB, ממקור אחר
§דברי הימים של משה רבינו ע"ה, פאריז שפ"ח
§דברי הימים לבני יחייא, כרמולי, אליקים, פפד"מ, תר"י
§דברי זכרון לתולדות הרב גדליהו שמלקס אבד"ק פשמישל, אחד הקברניטים של הציונות, כהנא, אברהם, פשמישל, תרצג, 18 עמ', 1MB
§דברי מיעקב, תולדות חכמי סיגעט, ר' יקותיאל יהודה גרינוואלד, סטמר תרס"ט, 52 עמ', 4MB
§דברים עתיקים, פייבל הירש וועטשטיין, קראקא, תרס"א, תולדות ישראל בפולין ובקראקא בפרט
§דגול מרבבה, מאהר, אשברהם מענדיל, טשרנאוויץ, תרטו, 234 עמ', 10MB, תולדות נפוליאון, §ממקור אחר, תרטו, 204 עמ', 8MB, ☼ממקור אחר, 228 עמ'
§דובב שפתי ישנים, תולדות ר' דוב מייזליש, מר' בנימין דוד רבינוביץ, ווארשא, תר"ל, 22 עמ', 2MB
§דוד עבדי, תולדות ר' דוד שיף אב"ד קריפטש, ברוקלין, 5780
§דור דעה, ר' יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב, על גאוני וצדיקי הדור, בשנים ת"ק-ת"ר
§דור ודור ודורשיו, רבי יוסף לעווינשטיין, ווארשא-ארה"ב, תר"ס-תש"ט, ימי פטירה של גדולי ישראל
§דור דור ודורשיו, לעווינשטיין, יוסף אבד"ק סעראצק, ווארשא, תרע"ד
§דור דור וחכמיו, תולדות חכמים, גאונים, ראשונים ואחרונים, דורון אדלר, בני ברק, 5780
§דור ודורשיו, רבי אליעזר אפרתי, וילנא, תרמ"ט, תולדות גדולי ישראל וספריהם
§דור ישרים, הארקאווי, אלחנן, ניו יורק, תרסג, יחוס משפחת הרכבי ותולדותיהם
§דור ישרים, לינר, חיים שמחה, בילגורייא, תרפ"ה, שלשלת היחוס של ר' מרדכי יוסף ליינר
§דור רבניו וסופריו, אייזנשטאט, בן ציון ב"ר משה, ווארשא, תר"ס
§דור רבניו וסופריו, אייזנשטאט, בן ציון ב"ר משה, ווארשא, תרס"א
§דור רבניו וסופריו, אייזנשטאט, בן ציון ב"ר משה, ווארשא, תרנ"ה
§דור רבניו וסופריו - ספר רביעי, אייזענשטאדט, בן-ציון ב"ר משה, ווילנא, תרסב
§דור רבניו וסופריו - ספר חמישי - חכמי ישראל באמריקא, אייזענשטאדט, בן ציון ב"ר משה, ניו יארק, תרסג
§דור רבניו וסופריו - ספר ששי, אייזענשטאדט, בן ציון ב"ר משה, ניו יארק, תרנה
§דורות האחרונים, הרב בן ציון אייזענשטאדט, תולדות גדולי ישראל, ספר ראשון, ז-מ, ניו יורק תרע"ד, 59 עמודים - 2 MB, ספר שני, א-ל, ברוקלין, תרצ"ז, 83 עמודים - 3 MB, ספר שני, מ-פ, ברוקלין ת"ש, 51 עמודים, 2 MB
§דורות האחרונים, אייזנשטאט, בן ציון, נ"י, תרע"ה
§דורות האחרונים, אייזנשטאט, בן ציון, נ"י, תרע"ג
§דיוקנאה דירושלם - זקניה וצעיריה, תמונות של אנשי ירושלים ותיאורים שלהם, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תשיג, 90 עמ', 3MB, עם תולדות המחבר ורשימת ספריו
§דעת קדושים, ר' ישראל טוביה אייזנשטאט, 14MB, פטרבורג - תרנ"ז-נ"ח על משפחות אייזינשטאט, בכרך, גינצבורג, היילפרין, מורוויץ, מינץ, פרידלאנד, קצינעלבויגן, ראפפורט, ורוקח, ממקור אחר
§דרך הנשר - חלק ראשון, תולדות ר' נתן אדלר מפרנקפורט עם הנהגותיו, עם פירוש "מראה כהן" לר' אברהם יהודה שווארץ, סאטמאר, תרפח, 72 עמ', 5MB
§דרכי חיים, תולדות ר' חיים מאיר זאב זעלענפריינד, 53 עמ', 2MB
§דרכי משה החדש, תולדות מהר"ם שיק, ר' חנניא יו"ט ליפא ברוין, מארגהיט תש"ב, 66 עמ', 4MB
§דרכי שלום, תולדות ר' רפאל שלום שאול הכהן מונק, 5759
§דרכיו למשה - חיים תחלה, פאלאג'י, חיים, שאלוניקי, תרה, 69 עמ', 3MB, שבחים למשה מונטיפיורי בענין עלילת דמשק ועוד
§האורח, דיק, אײזק מאיר, קניגסברג, תרו, על ביקור משה מונטיפיורי בווילנא
§האיש על החומה א, זוננפלד, שלמה זלמן בן אברהם דב, ירושלים, תשלה
§האיש על החומה ב, זוננפלד, שלמה זלמן בן אברהם דב, ירושלים, תשלה
§האיש על החומה ג, זוננפלד, שלמה זלמן בן אברהם דב, ירושלים, תשלה
§האיש שהיה למגדלור, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסה, 80 עמ', 28MB, על ר' יצחק יוסף זילבר
§הארי שבחבורה, על ר'אברהם שטרנהארץ, נתן רובין, ירושלים, 5779
§הגאון הקדוש מוישווא - א, האגער, מנחם מנדל מוישווא - רוט, נתן אליהו (עורך), 5769
§הגאון הקדוש מוישווא - ב, האגער, מנחם מנדל מוישווא - רוט, נתן אליהו (עורך), 5769
§הגאון רבי אליעזר גורדון זצ"ל, ר' זאב אריה רבינר, ירושלים תשכח, 207 עמ', 6MB
§הגאון רבי יהודה ליב צירלסון - חייו ופעולותיו, סליפוי, מרדכי, תל-אביב, תשח
§הגר"א איש הנגלה והנסתר, דרכו של הגר"א בהגהותיו, ויחסו לרב מלאדי, ליינער, ירוחם מראדזין, תדפיס מתלפיות שנה ד
§הדרת צבי, רבי משה יעקב שווערדשארף, סיגעט, תרס"ט, מגילות יוחסין ותולדות שונות
§הדרת קודש, תולדות ר' אברהם יהושע פריינד, מאת צבי מוסקוביץ, ירושלים, 5720
§החובב הבונה מר משה קנטרוביץ, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצה, תולדותיו
§החתם-סופר ותלמידיו, וינגרטן, שמואל הכהן, ירושלים, תשה
§היכל רש"י-חלק ראשון, אבינרי, יצחק, תל אביב, תש, דרכו של רש"י
§היכל רש"י-חלק שני, אבינרי, יצחק, תשט
§היכל רש"י-חלק שלישי, אבינרי, יצחק, תל אביב, תשטז
§הלל הזקן, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנח
המאבק למען קיום היהדות בתקופה שלנו, י' שפיגל, ירושלים תשמט, על מאבקיו של האדמו"ר מהולמין - ר' שלום יהודה גרוס, 98 עמ', 1.7MB, §ממקור אחר
§המסורה - האמוראים, גליברסון, אריה, קרית ספר, 5775
§המסורה - התנאים, גליברסון, אריה, קרית ספר, 5775
§המעלות לשלמה, ציון לנשמת ר' שלמה אהרן ורטהימר, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצו
§הנודע ביהודה ומשנתו, ר' אריה ליב גלמן , 10MB, ירושלים תשכ"ב, תולדות הג"ר יחזקאל הלוי לאנדא
§העורבים ובני יונה, כרמולי, אליקים, רעדלהיים, תרכא, 50 עמ', 2MB, יחוס משפחות רפפורט ויונגיטובין
§הפוסק, על ר' שמואל וואזנר, מאת רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד., בני ברק, 5775
הפילוסופים הגדולים שלנו, שביד אליעזר, מבחר פרקים
§הצדיק המתמיד מירושלים, תולדות ר' וועלוועל אייזנבאך, ירושלים, 5772
§הצדיק ר' יוסף זונדל מסלאנט ורבותיו, ריבלין, אליעזר בן בנימין, ירושלים, 5687
§הצופה לדורו, מונדשיין, יהושע, ירושלים, תשמז, 311 עמ', 13MB, תולדות ר' יקותיאל אריה קמלהאר. עם מפתח אישים
§הראשון לציון - רבי יצחק קובו, קובו, יצחק בן חזקיה יוסף
§הרב יהודה הלוי, ר' יצחק צבי עווער, 14MB, ניו יורק 1939
§הרב מאיר לרנר - מנהג מציאות מסורת, לרנר, אביתר, , 5777, 36 עמ'
§הרב מפוניבז' - ר' יוסף שלמה כהנמן, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנז, 176 עמ', 19MB
§הרב רבלין יוסף ז"ל, חוברת זכרון, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרפו, אישיותו ופעולותיו למען ישוב א"י, 32 עמ', 1MB
הרב משה פיינשטיין - הנהגה הלכתית בעולם משתנההראל גורדין
§הרב צבי הירש קלישר, יצחק גור אריה, ירושלים, תרפח
§הרב ששון ב"ר מרדכי שנדוך, בן יעקב, אברהם, ירושלים, תשנד, תולדותיו, חיבוריו, שיריו ופיוטיו
§הרב רבי יהונתן אייבשיץ, רבי יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק, תשי"ד
§הרב של שמחה, גליקסמן, פנחס זעליג ב"ר אברהם הירש, לודז', תר"צ, 16 עמ', 936KB, תולדות ר' משה נחמיה הכהן, עם מכתבים מר' בונם ור' יצחק מווארקי, ממקור אחר, 18 עמ', 1MB
§השבח לאל, תולדות ר' שבתאי בן חיים, ישראל, 5778
§השמים אינם הגבול, על הרב אהרן בן דוד שילה, 5771
§התקווה על הגבול, זכרונות של ההורים, שמחה גרשון בורר, מודיעין עילית, 5776
§ואלה תולדות יצחק, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרלז, תולדות יצחק קרמייה ראש כי"ח
§ויוסף הוא המשביר לכל הארץ, קווים לדמותו של ר' עובדיה יוסף, עמאר, שלמה משה בן אליהו , ישראל, 5774
§ויחי יעקב, עובדות והנהגות והלכות והליכות של ר' יעקב יצחק ניימאן, בינעטה, טוביה בן יעקב, מונטריאול, 5768
ויקם עדות ביעקב, ר' יעקב אמדן, על המחלוקת עם ר"י איבשיץ, אלטונה תקט"ז, 87 עמ', 15.5MB
ויקם עדות ביעקב, אמדן, יעקב בן צבי, על המחלוקת בינו ובין ר' יהונתן איבשיץ, אלטונה תקט"ז, 69, 50-66 דף
§ויתילדו על משפחותם, משפחת יאקאב, ירושלים, 5766
§זכור זאת ליעקב על ר' יעקב בלויא, בית דין צדק העדה החרדית (ירושלים). ועד הכשרות, ירושלים, 5773
§זכור ימות עולם, רבי צבי זאב פרידמן, בני ברק, זכרונות, 196 עמ', 9MB
§משה זכות, חייו, ספריו, שיטתו הקבלית, תלמידיו, פיוטיו, פעילותו הציבורית, אפלבוים, אבא, לבוב, תרפ"ו, 64 עמ', 2MB
§זכר זאת ליעקב, תולדות ר' יצחק יעקב ריינס, מאת ר' יהודה ליב פישמן, ירושלים תרצ"ד, 23 עמ', 1MB, נדפס יחד עם ספרו "נאד של דמעות"
§זכרון אברהם, ר' אברהם פייער, 3MB, ניו יורק 1937, אוטוביוגרפיה, 115 עמ'
§זכרון אלעזר, גליק, מנחם מענדל, מישקאלץ, תרצז, 122 עמ', 7MB, תולדות ר' אלעזר רוקח. מעמ' 35 - דרשות שלו. מעמ' 55 - חידושי אגדה, וסיפורים עליו. מעמ' 75 - תולדות בעל "שערי תורה". מעמ' 87 - תולדות ר' ירמיהו לעוו. מעמ' 112 - תולדות ר' אלעזרלעוו
§זכרון הלל, זלמנוביץ, מנחם מענדל, ווילנא, תרס"ב, 68 עמ', 1MB, תולדות ר' הלל סלנטר. מעמ' 58 - צוואתו
§זכרון חכמים, ולנה, תקס, 12 עמ', 1MB, רשימת חכמי ישראל מימות אדם הראשון עד התלמוד
§זכרון חכמים, ווארשא, תר, 12 עמ', 384KB, רשימת האנשים שבתנ"ך ובמשנה ובתלמוד. בעמ' 12 - חידוש על שבועות מו ע"א
זכרון צדיקים, ימי זכרון שלצדיקים, ר' יצחק צינגר, פודגורזא תרנז
§זכרון ש"י, תולדות ר' יעקב שלמה בלייך, שיינברגר, יעקב שלמה, אלעד, 5776
זכרון ש"י, תולדות ר'יעקב שלמה בלייך, תשעו, 24 עמ', 4MB
זכרונות גליקל, גליקל
§זכרונות דברי הימים, גורקאוו, מאיר, נ"י, תשל"ז, 134 עמ', 5MB, זכרונותיו מרוסיה הסובייטית בשנים תרע"ז-תש"ז
§זכרונות ר' דוב מבוליחוב, תפ"ג-תקס"ה, בעריכת מ' ווישניצר, ברלין, תרפב, 114 עמ', 5MB
§זכרונותי, ויס, איזיק הירש, ווארשא ; באברויסק, תרנה, 178 עמ', 46MB, ממקור אחר, 181 עמ', 8MB
§זכרונותי, לוין, ישראל יהודה , כפר חב"ד, 5755, 171 עמ', 4MB
§חבל הכסף, קצנלנבויגן, יצחק מאיר, ברוקלין, תרצז, תולדות משפחת קנצלבוגן
§חדר הורתי, בדאהב, יצחק ב"ר מיכאל, ירושלים, תרצא, שמות החכמים שנזכרו בספר התקנות
§חוברת, כוללת תולדות ר' סאלם אשכנזי, והרב שלום שרעבי, ו"אוצר ספרי תימן", ר' אברהם בר חיים אלנדף, ירושלים, תרפח
§חוט המשולש - עץ אבות, מונקאטש, תרנ"ד, 140 עמ', 10MB, תולדות ר' משה סופר, רא' עקיבה איגר, ור' אברהם שמואל בנימין סופר ור' שמעון סופר
§חוט המשולש - עץ אבות - חלק ב, ר' שלמה סופר, דרוהוביטש, תרס"ח, 115 עמ', 7MB, תולדות ר"ע איגר. מעמ' 47 - תולדות ר' אברהם שמואל בנימין סופר. מעמ' 88 - תולדות ר' שמעון סופר. מעמ' 94 - תולדות ר' יצחק ליב סופר. עמ' 99 - ימי יאהרצייט של המשפחה. מעמ' 100 - על ר' שמחה בונם סופר
חוט המשולש, תולדות חכמי ישראל, ר' אהרן משה פדובה, וילנא תרלז
§חוט המשלש, וויטקינד, חיים נחמן בן יעקב, וילנא תרל"ז, 153 עמ', 4MB, תולדות ר' לוי בר סיסי, ר' עקיבא ור' יוחנן. מעמ' 142 - הערות שונות
§חזון יהודה וירושלים, חוברת 117, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצו, 64 עמ', 2MB, על חכמי ירושלים
§חזון נחום, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצה, 23 עמ', 875KB, על ר' נחום ראגוזניצקי, מנהל ת"ת עץ חיים בירושלים
§חזון עובדיה, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצח, 18 עמ', 793KB, על עליית ר' עובדיה מברטנורא לא"י, ופעולותיו בתורה בארץ, עם תיאור ירושלים באותה תקופה, במכתבו לאביו
§חטיבה להעסקן הירושלמי ר' אליהו האניג, למלאת עשר שנים לפטירתו, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצה, 23 עמ', 700KB
§חטיבה לר' ישראל טרבינסקי, לכבוד יובלו הששים, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצט
§חיי אנשי השם - גבריאל ריסר, תולדותיו, מאת ד"ר שמעון ברנפלד, ווארשא, תרעד
§חיי הרב קוק, צורף, אפרים, ירושלים, תש"ז
§חיי יהודה, ר' יהודה אריה ממודינא - אברהם כהנא, קיוב, תרעב, ☼ממקור אחר, 71 דפים
§חיי יהודי שלם, על ר' יקותיאל וייס, מאת צבי יהודה רבינוביץ, ארגנטינה, כסלו תשב, 153 עמ', 4MB
§חייל בצבא ה', שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנט, תולדות ר' אהרן נמירובסקי, 80 עמ', 10MB
§חיים למוצאיהם, תולדות ר' חיים יחיאל מיכל ביק, ברוקלין, 5773, ממקור אחר
§חכם ר' בן ציון אבא שאול, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמט
§חכמי אה"ו, דוקעס, יחזקאל, המבורג, תרס"ח
§חכמי התלמוד - לוי בן סיסי, תולדותיו ומאמריו בסדר א"ב, טרנוב, תרפט, 51 עמ', 2MB
§חכמי התלמוד - ר' יוחנן בן זכאי, ר' נחום בן חורים, ניו יורק, תרפח, 97 עמ', 3MB, מאמרי ר' יוחנן בן זכאי ותולדותיו. מעמ' 43 - באנגלית
§חכמת שלמה, תולדות ר' שלמה אבורמאד, 5776
§חסידים הראשונים [דור דורים], ר' יקותיאל אריה קאמעלהאר, 4MB, וואיטצען - תרע"ז תולדות רבי שמואל החסיד ז"ל
§חקקי אבן, כרמולי, אליקים, פאריש, תרכא, 23 עמ', 1MB, העתקות מצבות
§חקרי לב - חלק ראשון, על תקופת ר' אבהו מקיסרי, לאנדעסבערג, יהודה ליב, סאטמאר, תרסה, 129 עמ', 7MB
§חקרי לב - חלק שני, על ר' זירא ותקופתו, לאנדעסבערג, יהודה ליב, סאטמאר, תרסה, 139 עמ', 8MB
§חקרי לב - חלק שלישי, על ר' מאיר, לאנדעסבערג, יהודה ליב, סאטמאר, תרסה, 160 עמ', 9MB
§חקרי לב - חלק רביעי, על ר' שמעון בן גמליאל דיבנה ותקופתו, לאנדעסבערג, יהודה ליב, סאטמאר, תרסט, 189 עמ', 11MB
§טוב מצרים, אבן שמעון, רפאל אהרן, ירושלים, תרס"ח, 74 עמ' 4MB, על חכמי מצרים
§יהא זכרו ברוך, תשע, תולדות ר' ברוך רייז, ור' שמואל אליעזר רייז והגאון מטערצעל
§יואל משה סלומון - הסופר והעורך, תולדותיו, מאת יוסף יואל ריבלין, ירושלים, תרצה, 26 עמ', 1MB
§יום לשנה, רבי אלעזר הכהן, בוטושני, תרס"ב, ימי זכרון של צדיקים
§יחוסי תנאים ואמוראים, רבי יהודה ברבי קלונימוס משפירא, ר' רפאל נתן נטע ב"ר שלמה זלקינד רבינוביץ, ליק 1875-ירושלים, תשכ"ג, §ממקור אחר, §ממקור אחר, §ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§יחיד היה, הנהגות ר' משה מאיר שלזינגר, ירושלים, 5766
ילקוט משפחות, אגרת יוחסין של משפחת אלכסדנרוב, משה אליעזר בלינסון, אודסא תרנג
ילקוט משפחות, אגרת יוחסין של משפחת פרומקין, משה אליעזר בלינסון, אודסא תרנג
§יסוד שביסוד, תולדות הרמח"ל ומשנתו, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5773
§יקרא דחיי, ר' אפרים לאנדא, סעאיני, תרפח, זכרונות של 1500 מרבנים, עם תאריכי פטירתם, מסודרים לפי החדשים
§יריעות שלמה, ראפאפארט, שלמה יהודה ליב, ווארשא, תרסד, 128 עמ', 8MB, תולדות גאונים
§יש מנחילין, רבי פנחס קאצנלנבויגן, ירושלים תשמ"ו, אוטוביוגרפיה, 577 עמ', 28MB
§יש"א ברכה, על ר' ישראל אביחצירא, אשדוד, 5776
§ישאו הרים שלום, ר' אליעזר ברגמן, ירושלים, תשלח, תולדות משפחה שעלתה מגרמניה לא"י - מכתבים מהשנים תקצ"ו-תרצ"ד
ישועת צדיקים, מעשה נורא איך ר' דוד אופנהיים ור' משה פרעגער הצילו ילד מדיבוק, 16 עמ', ורשה תרסה, 3.5MB
§ישמרו דעת - דברי מספד וזכרון על מרן ראש הישיבה בעל האבי עזרי זי"עע, רבי ברוך שמואל הכהן דויטש, ירושלים, 5782
§כולו לב - תולדות חייו של הגאון רבי ישראל זיסל דבורץ זצ"ל, נחמה שפרכר, בני ברק, 5773, ממקור אחר
§כל חמדת ישראל, צבי ניסן ועמנואל גאלאמב, ווילנא, תרסא, 117 עמ', 13MB, חכמי ישראל שמצטיינים במדעים, ברפואה, במוזיקה, בתעשיה, בפוליטיקה, בצבא ובשחמט, ממקור אחר
§כליל תפארת משה, קלינגר, ישעיה ראובן, קעניגסבערג, תרלט, 27 עמ', 1MB, פעולותיו של משה מונטיפיורי למען ירושלים
§כלילת יופי-חלק ראשון, דמביצר, חיים נתן, קראקא, תרמח, תולדות רבני לבוב
§כלילת יופי-חלק שני, דמביצר, חיים נתן, קראקא, תרנג
§כנסת ישראל, פין, שמואל יוסף בן יצחק איזיק, ווארשא, תרמז, תולדות גדולי ישראל מימות הגאונים עד היום, אותיות א-י
§כרם שלמה, הורודצקי, שמואל אבא, דרוהוביטש, תרנ"ו, תולדות מהרש"ל, 45 עמ', 3MB
§כתר כהונה, פריעדבערג, חיים דובעריש מקראקא, דרוהוביטש, תרנ"ח, 41 עמ' 3MB, תולדות הש"ך, ממקור אחר, 34 עמ', 1MB
§כתר שם טוב, חיים גדליה, לונדון, תרמ, מכתבי תהלה לכבוד משה מונטיפיורי
כתר שם טוב, לכבוד משה מונטיפיורי, אברהם מנחם מנדל מאהר, למברג תרו
כתר שם טוב, לכבוד משה מונטיפיורי, אברהם מנחם מנדל מאהר, למברג תרז
כתר שם טוב, כנף רננים, לכבוד משה מונטיפיורי, ר' יעקב ספיר, ירושלים תרט
כתר שם טוב, תולדות ר' אברהם הכהן, צבי מושקוביץ, פרסבורג תרלו, 24 עמ'
§כתרה של תורה, על ר' רפאל שמואל ברנבוים, מהדורה שניה, ניו יארק, תשפב, 247 עמ', 3MB
Ξלהב אש, ר' אפרים מאיר גד זיכלינסקי, על אדמור"י זיכלין, פיעטרקוב, תרצ"ה, §ממקור אחר, 9MB
§לוחות אבנים, ברלינר, אברהם, ברלין, פפד"מ תרמא, 102 עמ', 2MB, העתקת מצבות באיטליה, ממקור אחר, תרמא, 98 עמ', 2MB
§לוחות זכרון, ר' חיים דובעריש פריעדבערג, 5MB, פפא"מ - תרס"ד תולדות רבני קראקא
לוחת עדות, איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, אלטונא תקט"ו, 12 + עח דפים
לוחת עדות, ר' יהונתן איבשיץ, אלטונא תקט"ו, על המחלוקת עם ר"י אמדן, 91 עמ', 13.4MB, §ממקור אחר, 217 עמ', 11MB, ממקור אחר
§לוחת עדות, להגן על ר' יונתן אייבשיץ, לבוב, תריז
§לוחות עדות, אייבעשיטץ, יהונתן, ווארשא, תרנ
§לחקר משפחות, הרכבי, צבי, ירושלים, תשי"ג
§למנחמי, חן, אברהם, תל אביב, תרצ"א, על ר' חיים דוד צבי חן
§למען ידעו דורותיכם - אבות משפחות קליין שכטר, קליין, יוסף, חיפה, 5777
§לעבדו באמת, תולדות ר' מנשה שווב , בעריכת ר' אהרן שווב, 5773
§לפני שתי מאות שנה, תולדות ר' אליעזר קליר וזמנו, מחבר ספרי "אור חדש", המעמד הדתי והמוסרי באירופה בזמנו, גרינוואלד, יקותיאל יהודה, נ"י, תשי"ב, 73 עמ', 4MB
§לקוטים מספר דברי יוסף, ר' יוסף סמברי, ברלין, תרנו, 95 עמ', 3MB, תולדות חכמי ישראל
§לקחי חיים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנח,120 עמ', 31MB, תולדות ר' חיים שמולביץ ולקחים מחייו
§לתולדות רס"ג, כהנא, דוד, קראקא, תרנ"ב
§לתולדות רש"י, לענסון, יעקב, ברוקלין, ת"ש
§מאה שנה, טריוואקס, יצחק, תל אביב, תרצח, 570 עמ', 39MB, אנשי מופת וחלוצים בא"י במשך מאה שנה
§מאיר באהבה, מינץ, בנימין, תל אביב, תש"ג, תולדות ר' מאיר שפירא, עם "מגילת החורבן" על חורבן קהילת לובלין, עם בקשה מר' משה הכהן מגולי פולין בימי ת"ח ות"ט, 58 עמ', 2MB
מאירת עינים, ר' יעקב אמדן, אמשטרדם תקיג, תעודות ומכתבים מרבנים שונים נגד הרב יהונתן אייבשיץ בענין הקמיעות, §מבוא לפירוש ר' אלעזר מבלגנצי על יחזקאל ותרי עשר, שמואל אברהם פאזננסקי, על חכמי צרפת מפרשי המקרא, ורשה תרע"ד, 176 עמ', 9MB
§מגדל דוד, דוד בן אריה ליב, הגנה על עצמו מפני האשמתו כשבתאי, אמסטרדם, תמ
מגלות יוחסין, משפחות תומרקין, בלינסון, וילנא, בהרב, אודסא תרנא
§מגילת אחימעץ, קלאר, בנימין, ירושלים, תשד, יחוס ר' אחימעץ ב"ר פלטיאל, ותולדות אבותיו, על לקט פיוטים מחכמי איטליה
מגילת איבה - מאורעות חייו של בעל תוספות יו"ט, ר' הלר יום טוב ליפמן
§מגילת איבה, ר' יום טוב ליפמאן הלר, 2MB
§מגילת איבה, ר' יו"ט ליפמאן הלר, על העלילה נגדו, עם תולדותיו מבנו, 45 עמ', 2'MB
§מגלת איבה, הלר, יום טוב ליפמאן ב"ר נתן הלוי ברסלויא תקצ"ז
§מגלת איבה, הלר, יום טוב ליפמאן ב"ר נתן הלוי, וינה, תרכב
§מגלת איבה, הלר, יום טוב ליפמאן ב"ר נתן הלוי, ווארשא, תרל
§מגלת איבה, הלר, יום טוב ליפמן, ווילנא, תרמ
§מגלת איבה, הלר, יום טוב ליפמאן ב"ר נתן הלוי, מונקאטש, תרנה
§מגלת יוחסין, פערעליש, משה מאיר, ווארשא, תרכד, ייחוסו של מהר"ל ושל חתנו ר' יצחק כהן ועוד
§מגלת יוחסין, פערעליש, משה מאיר, לונדון, תרס"ב
§מגילת יוחסין - לעווי קנאבלאך, וועבער, דובעריש, ברוקלין, 5774
מגלת ספר, ר' יעקב עמדן, תולדות וזכרונות, ווארשא תרנ"ז, 129 עמ', §ממקור אחר, הערות על הספר
—§מגילת פלסתר, אברהם שמואל יהודה געשטעטנער, מאנסי, תשסט, נגד ספר "מגלת ספר" ליעבץ
—§מגילת פלסתר, להראות שידי משכילים שלטו בס' "מגילת ספר" לר"י עמדין, געשטעטנער, אברהם שמואל יהודה, מנסי, 5775, 420 עמ', 18MB. הערות ותיקונים
§מגלת סתרים, דיינארד, אפרים, נ"י, תרפח, 14 עמ', 2MB, נגד המגזימים בשבחו של משה מונטיפיורי
§מגנזי ירושלים, חוברת המאה ואחת, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצג, 36 עמ', 1MB, על משפחת סילבר, עם דברי תורה מבני המשפחה
§מהפכת חינוך הבנות בדורנו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנח, 109 עמ', 12, תולדות שרה שנירר ומפעלה
§מהרי"ל וזמנו, גרינוואלד, יקותיאל יהודה, נ"י, תש"ד
מהר"ל מפראג - הגולם, עם תרגום לאידיש, עם תולדות מהר"ל, 113 עמ', 6.8MB
§מהרש"ם-הפוסק האחרון, בלוך, משה חיים אפרים בן אברהם אבא, ניו יורק, תשטו, 64 עמ', 4MB, תולדותיו ושיטתו
§מופת לרבים, על הנדיב קלונימוס זאב ויסוצקי, מאת דאליצקי, מ.צ., פראנקפורט דמיין, תרנד, 26 עמ', 2MB
§מזכיר נשמות, דושינסקי, יעקב קאפל, בודפשט, תרפ"ד
§מזכרת לגדולי אוסטרהא, ביבער, מנחם מענדיל ב"ר אריה ליבוש, ברדיטשוב, תרסז
§מי יראנו טוב, תולדות ר' מרדכי ישראל טברסקי, מאת ר' יצחק מאיר טבברסקי, נוא יארק, 5762
§מייסדי התלמוד, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 219 עמ', 24MB, על רב ושמואל, ר' יוחנן וריש לקיש
§מים חיים, הנהגות ופנינים מר' חיים קרייסווירטה, מרזל, יצחק - נוסבוים, שמואל אברהם, אנטוורפן, 5775
§מכתב מאליהו, בונימאוויטש, דוד, ווילנא, תרסב, 94 עמ', 3MB, תולדות ר' אליהו לוינזון מקראטינגן
§מליצי אש, שטערן, אברהם, ורנוב, תרצ"ג
§מליצי אש, שטערן, אברהם, ורנוב, תרצ"ג
§מליצי אש, שטערן, אברהם, ורנוב, תרצ"ג
§מליצי אש, שטערן, אברהם, ורנוב, תרצ"ג
§מליצי אש, שטערן, אברהם, ורנוב, תרצ"ג
§מליצי אש, שטערן, אברהם, ורנוב, תרצ"ג
§מליצי אש, שטערן, אברהם, ורנוב, תרצ"ג
§מליצי אש, שטערן, אברהם, גראסווארדיין, תש"ד
§מליצי אש, שטערן, אברהם, ורנוב, תרצ"ג
§מלכי רבנן, אבן נאים, יוסף ב"ר יצחק, ירושלים, תרצ"א
§מספר הזכרונות של רב ליטאי -, ר' מנחם מענדל זלאטקין , 11MB, פאריס - [תש"ט] פרקים נבחרים מרשימות רב ליטאי
§מעגל טוב, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, תרלט, 56 עמ', 1MB, סיפור מסעותיו - אוטוביוגרפיה. מעמ'46 - "שמע טוב" - סיפורים על החיד"א. מעמ' 52 - "שבחי הרב חיד"א". ☼ממקור אחר
§מעגל טוב, אזולאי, חײם יוסף דוד, פיעטרקוב, תרע
§מעגל טוב השלם, החיד"א, בעריכת ר' אהרן פריימן, רשמי מסעות, 223 עמ', 7MB, ירושלים תרפ"א
§מעיין יעקב, משפחת הורוויץ, ירושלים, 5777
§מעשה אבות סימן לבנים, תולדות משפחת גורליק, גורליק, שלום בער, נחלת הר חב"ד, 5768
§מעשה איש - א, יברוב, צבי, בני ברק, תשנט, תולדות החזון איש, ממקור אחר
§מעשה איש - ב, יברוב, צבי, בני ברק, תשנט, ממקור אחר
§מעשה איש - ג, יברוב, צבי, בני ברק, תשס, עם פרקי הוראות והדרכות מר' דב יפה, ממקור אחר
§מעשה איש - ד, יברוב, צבי, בני ברק, תשסא, עם מפתח נושאים לארבעת החלקים, ממקור אחר
§מעשה איש - ה, יברוב, צבי, בני ברק, תשסב, עם "חבל יעקב" - מו"מ בדברי תורה בינו לבין ר"י קנייבסקי, ממקור אחר
§מעשה איש ו, ר' צבי יברוב, תולדות ר' אברהם ישעיהו קרליץ, בני ברק, תשסד, ממקור אחר
§מעשה איש - ז, יברוב, צבי, בני ברק, תשסז, תולדות החזון איש, עם "שנת השבע" - על השמיטה, ממקור אחר
§מעשה הצדיקים, סוסאן, אברהם הלוי, ירושלים, תרמט, 88 עמ', 3MB, סיפורי נפלאות על ר"ח בן עטר ועוד
מעשה חכמים - בית רבי, משה קוניץ, על ר' יהודה הנשיא, וינה תקסה, רובו מחזה על רבי, 69 עמ', §ממקור אחר
§מעשה רקח, תולדות ר' יהושע מנחם מנדל אהרנברג, מאת אברמוביץ, מרדכי דוד, בני ברק, 5776
§מעשה תעתעים, וטצלר, ליב, בודאפעשט, תרפב, 34 עמ', 1MB, נגד ר' נתן אדלר, עם תולדותיו מר' יקותיאל גרינוולד
§מעשים אמיתיים מחיי גדולי ישראל, גוטמאן, טוביה בן אלימלך, ירושלים, 5714
§מפי דודי, רבי משה אהרן פרלמן, ירושלים, תרצ"ו, זכרונות
§מפרשי הש"ס רש"י ותוספות, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנח
§מצבת זכרון אשר הקימה קהלת עדת ישראל [בברלין] לכבוד ר' עזריאל הילדסהיימר, ברלין, תרנט, 4 עמ', 1MB
§מצבת קודש [זכרון צדיקים] ד"ח, ר' גבריאל סוחיסטאוו, 14MB, לעמבערג תר"כ-תרכ"ט, העתקות מצבות של גדולי ישראל מעיר לעמבערג
§מצבת קדש, שיטץ, יעקב מענדל, לבוב, תרכ, מצבות בבית קברות בלבוב עם תולדות הנפטרים, עם תולדות החכם צבי
§מצבת קדש, ר' גבריאל ב"ר נפתלי הירץ, לבוב, תרלט, העתקי מצבות בבית הקברות בלבוב, עם תולדותיהם, ותולדות הסמ"ע, עם "שיר גאולה" עם פירוש ר' יצחק הלוי
§מצפה יחזקאל - רבותיה דיחזקאל, ר' אברהם יהודה שוורץ, תולדות ר' יחזקאל בנעט, עם דברי תורה ממנו, טירנוי, תרצ"ז, 101 עמ', 6MB
§מקור ברוך - חלק המבוא, זכרונות, עפשטיין, ברוך, ווילנא, תרפח, 856 עמ', 31MB
§מקור ברוך ח"א, עפשטיין, ברוך, ווילנא, תרפח, 276 עמ', 10MB, זכרונותיו
§מקור ברוך ח"ב, עפשטיין, ברוך, ווילנא, תרפח
§מקור ברוך ח"ג, עפשטיין, ברוך, ווילנא, תרפח
§מקור ברוך ח"ד, עפשטיין, ברוך, ווילנא, תרפח, 368 עמ', 14MB
§מקור חיים, נאכט, יעקב, דראהאביטש, תרנח, 102 עמ', 5MB, תולדות ר' חיים בן עטר, עם "מנהגי טרפות בק"ק פיס" לר' יהודה בן עטר
§מקור חיים, נאכט, יעקב ד"ר, דרוהוביטש, תרצ"ח, 46 עמ', 2MB, תולדות ר' חיים בן עטר. מעמ' 39 - "מנהגי טריפות בק"ק פי"ס" לר' יהודה בן עטר, עם תולדות ר"י בן עטר
§מקור ישראל, טויבער, ישראל איסר, מונקאטש, תרס"ו, 49 עמ', 4MB, תולדות בעל תרומת הדשן
§מרביץ התורה הגדול - ר' אליעזר יהודה פינקל, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים
§מרגניתא דר' מאיר, מינצברג, פנחס מנחם ישעיה, ירושלים, תרפג, 129 עמ', 6MB, על התנא ר' מאיר, תולדותיו, רבותיו, חבריו ותלמידיו, הפסיקה במחלוקות בינו לאחרים, שבחיו, ואוסף ממאמריו. מעמ' 122 - דרוש למעלה החזקת תורה בא"י
§מרגניתא שפירא, ר' חיים דובעריש הלוי פריעדבערג, 1MB, דראהאביטש תרנ"ט, תולדות הג"ר נתן ב"ר שמשון שפירא ז"ל מהוראדנא
§מרן הרב עובדיה - מזווית אישית, על הרב עוביה יוסף, דוד שלום נקי, דימונה, 5778
§מרן רבינו מאיר שמחה הכהן זצ"ל, ר' זאב אריה רבינר, ת"א תשכ"ז, 283 עמ', 7MB
§מרן ר' יוסף קארו - סיפור חייו, אבן חן, יעקב, ירושלים, תשנה
§משנת הרב רמ"א עמיאל בהלכה ובאגדה, טכורש, כתריאל פישל, ירושלים, תשג, 51 עמ', 1MB
§משפחות ק"ק פראג, ר' סיני האק , 15MB, פרעסבורג תרנ"ב, תולדות המשפחות של ק"ק פראג עפ"י מצבות שלהן
§משפחת ברודא, ברודא, עזריאל מאיר, ורשה, תרצח
§משפחת לוריא, ר' אברהם אפשטין, 2MB, וינה תרס"א, תולדות בני המשפחה מראשית התפתחותה, ממקור אחר
§משפחת קובו רבניה וגביריה, אליעזר בבו קובו, אנגליה, תשע
§משפחת קובו - רבניה וגביריה, קובו, אליעזר בבו, לונדון, 5774
§נוה תהלה, ר' יוסף כהן צדק, תולדות ר' משה מונטיפיורי, לעמבערג, תרכח, 25 עמ', 1MB
§נוה תהלה - שער ב - שער התודה, לעמבערג, תרכח, 72 עמ', 2MB, מכתבי תהלה למשה מונטיפיורי
§נוה תהלה - שער ג - שער הזמרה, לעמבערג, תרכח, 80 עמ', 2MB, שירים בשבחו של משה מונטיפיורי
§נוה תהלה - שער ד - שער הישועה, לעמבערג, תרכח, 39 עמ', 1MB, מכתבים שכתב משה מונטיפיורי
§נוראות אנשי מעשה, ווארשא, תולדותיהם של צדיקים
נזיר אלקים, ר' יחזקאל רוטשטיין, פרנקפורט תרלה, תולדות רמח"ל, 60 דפים, §ממקור אחר
§נחלת אבות, אווצינסקי, לוי, ווילנא, תרנ"ד, תולדות רבני הזמן
§נחלת עולמים, יעוונין, שמואל, ווארשא, תרמב, 117 עמ', 5MB, העתקת מצבות מבית הקברות בוורשא, ☼ממקור אחר
נחלת רפאל, תולדות הרב רפאל אבוהב, בני ברק תשעב, 160 עמ', 10MB
§ניר לדוד ולזרעו, יחוס צאצאי ר' שאול וואהל עד עד דוד בן משה בנו שמואל, ר' צבי הירש עדעלמאן איש חן טוב, ווארשא, תרפ"ה, 21 עמ', 1MB
נפלאות אבות, ר' אברהם מאיר איזרעאל, מעשי נפלאות שארעו לאבותינו, לפי סדר היאהרצייטים, 41 עמ', 1.8MB
§נפלאות גדולות, שענקעל, אלעזר, פאדגורזע אצל קראקא, תרס, סיפורי צדיקים, 24 עמ', 1MB, על מהרי"ט, על ר"ח אחי מהר"ל, שבחי הרמ"א, ועוד מעשים
נפלאות מהר"ל, בשאלת אמיתותו של הספר ראה כאן
§נפלאות מהר"ל, ר' מוהר"י כ"ץ, פיעטרקוב, תרסט, עם סיפור הגולם
§נפשות צדיקים, פפד"מ, תרטו, מצבות מבית הקברות בוורמס, עם ביוגרפיות
§נצר תאנה, ש"ר מטארנאוו, טרנוב, תרס, סיפור על השר מקוצי, 32 עמ', 1MB. מעמ' 25 - מעשה מלבוב תל"ט. מעמ' 27 - סיפור מבעל תולדות יעקב יוסף
§נרות לקדושי עליון, רבי יהודה יואל דייטש, ניו יורק, תש"מ, סיפורים מחיי יהודי מרמורוש, מצורף לספר משנת בית אבא, 228 עמ', 22MB
§נתיב עולם, האנדעלסמאן, יעקב נתן נטע ב"ר ברוך, ווילנא, 5653, על ר' יוסף דוב מבריסק, ר' שאול מקוברין, ור' משה חיים ברודא
§סגולת משה, לזכר ר' משה יצחק סגל, תולדותיו, מנצ'סטר, 5768, 158 עמ', 5MB. מעמ' פא - חידושי מסכתות, ומכתבים מגדולי ישראל
§סדר תנאים ואמוראים, חיבור של אחד מהראשונים, על התנאים והאמוראים, בעריכת אלכסנדר מארכס, ברסלויא, תרעא, 27 עמ', 1MB, תדפיס מהמאסף "תפארת ישראל". מעמ' 20 - מבוא בגרמנית
§סיבת התנגדותו של רבינו יעקב מעמדין לרבינו יהונתן אייבשיץ, מרגליות, ראובן, תל אביב, תש"א
ספור דוד הראובני
§סיפורים מהחיים - קיצור שבחי הבן איש חי, קרן הפצת הרי"ח הטוב, ירושלים, תשסט
ספורי נפלאות מהגאון הצדיק של"ה הקדוש, וילנא תרנז, 28 דפים - אידיש
§ספורים-חלק עשירי - הבעל שם ממיכלשטאט, פרומקין, ישראל דוב, ירושלים, תרסח, 107 עמ', 4MB
§סערת תימן, ר' עמרם קרח , 8MB, ירושלים - תשי"ד תולדות רבני צנעא, וחיי היהודים בתימן, וסדרי מנהגיהם והליכותיהם
§ספר זכרון - חתם סופר, סופר, משה בן שמואל, פרעסבורג, תרלט
§ספר הזכרון, סופר, משה, ירושלים, תשיז, 185 עמ', 8MB, זכרונותיו, עם דרוש ליום כיפור, וצוואתו
§ספר הזכרון לראשי בתי אבות לעדת האשכנזים בירושלים, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצו, 35 עמ', 1MB, יחוס משפחת אורנשטין. מעמ' 23 - "גדולת שלמה" על ר' שלמה גדול. מעמ'32 - על ר' שמואל צוקרמן
§ספר הזכרונות, גרינוואלד, יקותיאל יהודה, בודאפעשט, תרפב, 129 עמ', 3MB, תולדותיו בימי מלחמת העולם הראשונה
§ספר היחס למשפחת ריבלין, ריבלין, אליעזר בן בנימין, ירושלם, תרצה
ספר התאבקות, ר' יעקב אמדן, על המחלוקת עם ר"י אייבשיץ, אלטונה תקכ"ב-תקכ"ט, 169 עמ'
ספר שמוש, ר' יעקב אמדן, על המחלוקת עם ר"י איבשיץ, אמשטרדם תקי"ח, 90 עמ', 14.7MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§ספרי הזכרונות לסיר משה מונטיפיורי ורעיתו יהודית- -חלק ראשון, מונטיפיורי, משה, וורשא, תרנח
§ספרי הזכרונות לסיר משה מונטיפיורי ורעיתו יהודית- -חלק שני, מונטיפיורי, משה, וורשא, תרנח
§עדות ביעקב, תולדות ר' יעקב דוד וילובסקי, מאת קאפלאן, זאב, ווארשא, תרסד, 39 עמ', 2MB
עדותן של רבנים, מכתבי תמיכה לר' שלום יהודה גרוס, נ"י תשמו, 324 עמ', 2.8MB
§עובדות דרבי לוי, על ר' לוי רבינוביץ, רבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי, ירושלים, 5776
§עובדות דרבי לוי - ב, תולדות ר' לוי רבינוביץ, מאת רבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי, ירושלים, 5777, 352 עמ', 6MB
§עוד יוסף חי, תולדותיו של ר' יוסף צבי דושינסקי, עם הנהגות והדרכות ודרשות שלו ירושלים, תשי
§עוללות אפרים, רייניטץ, שמואל, מונקאטש, תרע"ד, 72 עמ', 6MB, תולדות ר' זוסמן סופר ור' אפרים פישל סופר ובניו, צוואותיהם
עושר וצדקה, תולדות מאיר אנשיל רוטשילד, קלמן שולמן, וילנא תרכד, 60 עמ'
§עטרת הלוים, פעסיס, פנחס בן ישעיה מדובנא, ווארשא, תרס"ב, תולדות ר' ישעיה הורוביץ, ספריו וצאצאיו
§עטרת יהושע, תולדות ר'יעקב יהושע בעל פני יהושע וצאצאיו, צינץ, דוד בן אריה ליב בן שמריהו, בילגורי, 5697
§עטרת פז, מרדכי וייץ, קאליש, תרצ"ח, 93 עמ', 5MB, תולדות ר"ע איגר
§עטרת צבי, ר' אליעזר ליזר לאנדסהוטה, 2MB, בערלין - תרמ"ד תולדות הג"ר צבי הירש לעווין ז"ל, ממקור אחר
§עטרת שלמה, לדמותו של הרב שלמה גורן, הירש שי, נריה, 5778
§עיר הצדק, צונץ, יחיאל מתתיהו, לבוב, תרלד, תולדות רבני קראקא
§]עיר הצדק[ מענה על ביקורת על ספר "עיר הצדק", צונץ, יחיאל מתתיהו, בראדי, תרל"ח, 41 עמ', 2MB
§]עיר הצדק[ מפלת עיר הצדק, ביקורת על ספר "עיר הצדק", רבי יואל דמביצר, וינה, תרל"ח, 33 עמ', 2MB
§הערות ותקונים לס' עיר הצדק, על רבני קראקא, רבינוביץ, רפאל נטע, ליק, תרל"ה, 31 עמ', 1MB
על ישראל עליתו, תולדות רבי משה חיים לויא, מאת תלמידיו, לובלין תרצ"ו, 48 עמ'
על ישראל עליתו, על ר' משה חיים לויא, מאת תלמידיו חניכיו של רבי משה חיים לויא, לובלין תרצ"ו, 3.4MB
§על עתונים ואנשים, כ"ץ, בן ציון, תל אביב, תשמג, 170 עמ', 8MB, אוטוביוגרפיה
§עליות אליהו, לוין, יהושע העשיל בן אליהו זאב, ווילנא, תרטז, 116 עמ', 7MB, תולדות הגר"א, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, ὥממקור אחר
§עליות אליהו, תולדות הגר"א, וילנה, תרלא, 55 עמ', 4MB
§עליות אליהו, לוין, יהושע העשיל בן אליהו זאב, ווילנא, תרלד, 85 עמ', 6MB, תולדות הגר"א, ☼ממקור אחר
§עלית אליהו, מאמרי הערכה על ר' אליהו חיים מייזל, לר' יחיאל יעקב ווינברג, לודז, תר"ץ, 32 עמ', 1MB, עם ביוגרפיה שלו מר'יעקב קרקובסקי
§עלית משה - דרך ישרה, סלאסטש, דוד שלמה, אדעסא, תרנה, 36 עמ', 2MB, מעלותיו של משה מונטיפיורי
§עמוד היראה והעבודה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנה, תולדות ר' יחזקאל לוינשטיין, עם "תולדות המשגיח" לר' שלמה בורשטיין
§עמודא דנהורא, בלוי, משה, ירושלים, תרצ"ב, 109 עמ', 3MB, תולדות רי"ח זוננפלד
§עמודא דנהורא, בלוי, משה בן יצחק שלמה, ירושלם, תשכח, תולדות ר' יוסף חיים זוננפלד
§עמודי האש, ווייס, בצלאל, בני ברק, תשסח, תולדות ר' צבי הירש וייס, ר' משה ויס ור' מנחם וייס
§עמודי העבודה, לנדסהוט, אליעזר ליזר ב"ר מאיר, ברלין, תרי"ז, 357 עמ', 22MB, רשימת פייטנים ותולדותיהם ומספר פיוטיהם
§ענף עץ אבות, ר' שמואל זיינוויל כהנא , 5MB, קראקא תרס"ג, תולדות וסדר יוחסין למשפחות המיוחסות: הורוויץ, היילפרין, רפאפורט, מרגליות, שור, קצנלנבויגן, ועוד, ממקור אחר, 116 עמ', 7MB
§עץ יוסף, ספר יוחסין של משפות אבערלאנדער, אויש, מענצער, גרינוואלד, גשטטנר, גולד, וייסברג, לויפר, באש, אבערלאנדער, יוסף, לונדון, 5762, 141 עמ', 5MB
עקיצת עקרב, ר' יעקב אמדן, על המחלוקת עם ר"י איבשיץ, אמשטרדם תקי"ג, 21 עמ', 3.3MB
§עשרה כלי כסף - חלק ראשון, כספי, יוסף, פרשבורג, תרסג, 23 עמ', 1MB, הקדמה לאוסף כתבים שלו, עם תולדותיו ופרטים ביבליוגרפיים
§פאר מקדושים, שפירא, יוסף, תרע"ה, 17 עמ', 862KB, תולדות הרא"ש וחיבוריו, ותלמידיו
§פאר משולם, תולדות ר' משולם פייש אב"ד טאש, עם מעשיות והנהגות, ויס, ישראל אלטר, מישקאלץ, תרצז
§פלאי הצדיקים, ר' יצחק אייזיק בן יעקב הלוי, ג'רבה, תרץ, 32 עמ', 1MB, סיפורי צדיקים, על חכמי תוניס - ר' שאול הכהן, ר' יצחק גויטע, ר' מסעוד אלפסי, ר' יצחק חי טייב, ר' אברהם הכהן, ר' שלום שמעוני, ר' ישועה בסיס ממקור אחר, 32 עמ', 1MB
פלאי שמשון, על ר' שמשון נחמני, ירושלים תשפג
§פני אריה, רייכעסבערג, משה בן יעקב, אודיסה, תרמ"ט, 49 עמ', 2MB, תולדות ר' שמעון אריה שוואבאכער. מעמ' 42 - גרמנית
§פעולת צדיק לחיים, ירושלים, תרע"ג, 48 עמ', 2MB, תולדות ר' חיים אריה ליב מישקוובסקי, אב"ד סטאוויסק
§פרנסים בישראל - יעקב קאפל טהעבן, לעווינזאהן, יהשע, ווארשא, תרנט
§פרסומי ניסא, ר' מנשה קליין, ירושלים, תשעא, 267 עמ', 11MB, סיפור מאורעות השואה שעבר עליהם, עם שו"ת בענייני השואה, ממקור אחר, 2.67MB
§צדיק וחכם (החפץ חיים), ר' מ. ישר, 2MB, ניו יורק 1937
§צדיק לברכה, הרב בן ציון אייזענשטאדט, ניו יורק תרע"ט, הספד ותולדות גר"ח סולובייציק - 0.5 MB
§ציון המצוינת, ר' יוסף מנחם ווייס, פראג, תשנ"ג, 223 עמ', 9MB, תולדות ר' יחזקאל לנדא, ובני משפחתו, ומצבותיהם
§ציון לנשמת האח ישעיה גולדברג, ביאליסטוק, תרצב, 48 עמ', 2MB
§צרור פרחים, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצא, 28 עמ', 1MB, ליום פטירתו של ר' יחיאל מיכל פינס, דברי זכרון עליו, ודוגמאות מספריו
§צרור פרחים, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצא, 37 עמ', 1MB, לזכרו של ר' יעקב גולדמן
§צרור פרחים, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצד, 11 עמ', 380KB, לזכר ר' יחיאל צבי צימירנסקי
§קבלת חכמי מרוקו, תולדות חכמי מרוקו ותורת הקבלה שם,אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5773
קבלת חכמי מרוקו, רן יוסף חיים מסעוד אבוחצירא, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור גדולי הדורות, ממקור אחר
§קול בת גלים, פאלק, גבריאל ב"ר אייזיק, אמשטרדם, תרכז, העתקת מצבות מהולנד
§קורות בתינו, הרצוג, משה שמואל ב"ר חיים, פרשבורג, תרעח, 166 עמ', 9MB, תולדות חכמי העיר שטאמפי
§קנת סופרים, ר' אלעזר הכהן, 13MB, לעמבערג - תרנ"ב תולדות גדולי ישראל
§קרות בתינו, הערצאג, שמואל בן חיים, שטאמפי, תרעח, 162 עמ', 7MB, תולדות רבני העיר שטאמפי
קרני ראמים, ר' יעקב קופל דיקמן, טשרנוביץ תרכד, תולדות הגדולים
Ξר' אברהם אבן עזרא - קובץ מאמרים על תודותיו ויצירתו, בעברית ובגרמנית, ירושלים תש"ל, 139 עמ', 1.3 MB
§ראש ישיבה אלמוני בוולוזין - ר' יחיאל מיכל מנשויז, ריבקינד, יצחק, בוסטון, תרצח, מתוך "ספר טורוב", 9 עמ', 1MB
§רב אורטודוכסיא ההולך בערכאות, נגד ר' ח"י עהרענרייך, תרפח
§רבי אברהם סבע, הרב נחמיה שמואל ליבאוויטש, ניו יורק תרצ"ו, תולדותיו - 0.4 MB
§רבי אליעזר דון יחייא, דון יחיא, שבתי, ירושלם, תרצב, 23 עמ', 748KB
§רבינו אלעזר מגרמיזא, קאמעלהאר, ישראל, רישא, תר"צ
§רבנו אליהו הגאון מווילנא ותקופתו, אונא, יצחק, ירושלים, תש"ז
§רבנו אליהו מווילנא, יצקן, שמואל יעקב, ווארשא, תר"ס
§רבינו אליקים געץ, גליקסמן, פנחס זליג ב"ר אברהם הירש, לודז', תרצ"ו
§ר' אליהו גודאל, פרק מתולדותיו ופעולותיו, מאת גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצב, 13 עמ', 1MB
§רבי אליהו פרדס זצ"ל רבה של ירושלים, ירושלים, תשלד
§רב אשי, צורי, י.ש., בילגורייא, תרפד, חייו ופועלו, 129 עמ', 5MB
§ר' בצלאל לפין, תולדותיו, בעריכת גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרפו, 93 עמ', 3MB
§רב האי גאון, הרב שמואל קלמן מירסקי, ניו יורק תרצ"ט, תולדותיו - 0.2 MB
§רב דוסא ברב סעדיה גאון, פוזננסקי, שמואל אברהם, ברדיטשוב, תרס"ו, 27 עמ', 1MB, תדפיס מתוך הגורן ח"ו
Ξרבי אברהם סבע וספריו, ר' נחמיה שמואל ליבאויטש, ברוקלין תרצו, לקט מספריו בענינים שונים, ממקור אחר, 38 עמודים, 2.4 MB
§רבי זאב ליפשיץ, תולדותיו, תולדות אבותיו ורבותיו, ותולדות גיסו ר' אברהם מטשעכנוב, גליקסמן, פינחס זליג בן אברהם הירש, לודז תרצד, ממקור אחר, 56 עמ', 4MB
§רבי חייא רבא, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנט
ר' חיים בן עטר - אור החיים הקדוש, ההדיר: סטריקובסקי אריה, דף לתרבות יהודית, המחלקה לתרבות תורנית
§רבי חיים פישל עפשטיין, חייו, תורתו ופעולותיו, קרלינסקי, חיים, ניו יורק, 5723
§רבי יהודה הנשיא - חותם המשנה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים
§רבי יהודה אריה מודינא, חייו והשקפתו, ליבוביץ, נחמיה שמואל, נויארק, תרסא, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
§רבי יהושע מהוראדנא, ירושלים, תש"ט
§ר' יוחנן בן זכאי, מתוך דברי ימי ישראל, של גרץ, תל אביב, תרפט
§רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשס
§ר' יום טוב ליפמן מיהלהויזן, תולדותיו, מאת קופמן, יהודה, נ"י, תרפז, עם חיבורו "ספר האשכול", ממקור אחר, ממקור אחר
§רבי יוסף איש רוסהים, ראבינאוויץ, שאול פנחס, ווארשא, תרסב
§רבי ישראל משקלוב, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים
§רבי ישראל סלנטר, רוזנפלד, שמואל, ורשה, תרעא
§רבי מאיר ורבי שמעון בן יוחי, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים
§רבי מאיר שפירא, ווארשא, תרצד
§ר׳ משה חיים לוצאטו ובני דורו, תל־אביב, תרצ"ז
§רב סעדיה גאון, ר' שמואל מירסקי, 1MB, ניו יורק תש"ך, 26 עמ', ממקור אחר
§רבי עזריה פיגו, תולדותיו ופועלו ויחסו לרבני דורו, אבא אפפלבוים, דראהאביטש, תרס"ז, 107 עמ', 4MB
§רבי עקיבא, חייו ופעלו ואמרותיו, אפרתי, משה צבי, תל אביב, תשכ, 143 עמ', 3MB
§רבי עקיבה, צורי, י ש, ירושלים, תרפד
§רבי עקיבא ודורו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנו
רבי עקיבא ותלמידיו, ר' בנימין גרינברג, נ"י תרצ"ב, 116 עמ'
Ξרש"י (ביוגרפיה), ר' אליעזר מאיר ליפשיץ, ורשה תרע"ד, 6.6 MB, ჶממקור אחר, 101 עמ', 9.6 MB, §ממקור אחר, 7MB
§ר' שלמה יצחקי, פילדלפיה, תש
§ר' שלמה יצחקי, נ"י, תש
§ר' שלמה יצחקי (רש"י) הקדוש, קאמיעניץ, י. נ., לודז, תרפז
§ר׳ שלמה דאפיאירה, חיים ברודי, ברלין, תרנג, 35 עמ', 1MB, אודותיו ואודות ספריו, עם חלק מספרו "שיר השירים"
§ר' שמואל החסיד, אפשטיין, אברהם, ברדיטשוב, תרס"ד
§רבנו שמואל מאהליבער, ניסנבוים, יצחק, ברדיטשוב, תרנט
§רב שמשון רפאל הירש, ר' יוסף ברואר, 1MB, ניו יורק תש"ח
§רב שרירא גאון, ר' בנימין מנשה בן מאיר לווין, 2MB, יפו תרע"ז
רב שרירא גאון, ר' בנימין מנשה לוין, יפו תרע"ז
§רבי שאול וואהל - אישיות היסטורית, ד"ר מאיר בלבן, ווארשא, תרפ"ה, 7 עמ', 1MB
§רבן של ישראל, ברלין, מאיר, ניו יארק, תשג, 150 עמ', 5MB, תולדות הנצי"ב והשקפותיו
§רבן של כל בני הגולה, מלמד, יוסף אלחנן, ווילנה, תרעד, 249 עמ', 10MB, תולדותיו של רב - אבא אריכא
§רבנו הגדול, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנה, 136 עמ', 36MB, על רש"ז אוירבך
§רבני מינסק וחכמיה, אייזנשטאט, בן ציון, ווילנא, תרנט
§רבנן תקיפי ארעה, תולדות רבני יוון וסלוניקי, שמעון ואנונו, ירושלים, 5780
§רוח נדיבה של שלמה, על נדיבותו של שלמה היינע, מאת לעטעריס, מאיר הלוי, פראג, תרה, 20 עמ', 737KB
§רועי ישורון, שריוואקס, משה חיים, ווארשא, 5654, על הנצי"ב, ר' יוסף דובבער מבריסק, ר'ישראל יהושע מקוטנא ומשה מונטיפיורי, 30 עמ', 2MB
§רחובות עיר, ר' שלמה זלמן הורוביץ, ווילנא, תרנא, תולדות רבני הוראדנא בין השנים שט-ת"פ, וביקורת על ספר "יעיר גבורים", 31 עמ', 973KB
§רישי מתיבתא, תולדות תנאים ואמוראים, גרינבוים, ישראל אברהם בן יוסף, ירושלים, 5758, 126 עמ'
§רשימות וזכרונות, על האדמו"ר מאלכסנדר, דנציגר, אברהם מנחם - דנציגר, יחיאל יהודה משה, מודיעין עילית, 5767
§רשימת אנשי מופת, פלעש, יוסף, פראג, תקצח, 31 עמ', 2MB, ביוגרפיות קצרות של חכמים, ממקור אחר
§רשפי קשת, קערנער, משה בן אליעזר פייבש, הנובר, תקצא, 112 עמ', 5MB, תולדות תלאותיו, ממקור אחר, הנובר, תקצא, 112 עמ', 6MB, ☼ממקור אחר
§שאול בחיר ה', ארליך, ישראל בן שמעון, נתניה, תשלו, תולדות ר' שאול בראך, עם "דברי ימי קאשוי", על קהילת קאשוי
שאל נא לימים ראשונים, בעלזא בתפארתה, תולדות ר' יששכר דוב מבעלזא, תשעב, 17 עמ'
§שבחי הצדיקים, עידאן, משה, ג'רבה, תרעט, 80 עמ', 2MB, סיפורי נסים על של צדיקים מהעיר תוניס
§שבחי מהרחיד"א, יעקב ב"ר אלטר מאיר, פיעטרקוב, תרצ"ח
שבירת לוחות האון, (דוד אוז=גנז) [ר' יעקב בן צבי אמדן], (זאלקוע) [אלטונא תקט"ז-תקי"ט, 60, 2 דפים
שבירת לוחות האון, ר' יעקב אמדן, נגד ר"י אייבשיץ, זאלקוע [אלטונא], תקס"ז(-תקי"ט), 63 עמ'
§שבירת לוחות האון, אמדן, יעקב בן צבי, זאלקוע, תקטז
—ჶפתח עינים, ר' יעקב אמדן, אלטונה תקי"ז, קונטרס אחרון לס' שבירת לוחות האון, 17 עמ', 3.4MB
§שבת אחים, כהן צדק, יוסף מלבוב, פטרבורג, תרנ"ח, תולדות ר' יוסף מפראג ור' אליהו אב"ד לבוב בני ר' אברהם קלמנקש, תדפיס מתוך ס' האסם, 23 עמ', 1MB
§שומר החומות, רבי עמרם בלוי, ירושלים, תש"ז, 75 עמ', 2MB, פרקים לזכרו של ר' משה בלוי
§שושלת בית יעקב, צאצאי ר' יעקב יאקאב, גרוס, יצחק בן יששכר דב, ירושלים, 5775
§שושלת הכהנים, צאצאי ר'שמואל הכהן גרוס, 5772
§שושלת הכהנים, צאצאי ר' שמואל הכהן גרוס, גרוס, יצחק בן יששכר דב, ירושלים, 5775
§שושלת חכמי משפחת דוראן, כהן, איתן, 5773
§שכ"ם אחד על אחיך, תולדות ר' משה סופר מזיבנבירגן, ירושלים, 5776
שלמי אמוני ישראל, יחוס משפחות גינצבורג, הלפרין, דובנוב, לוריא, מרגליות, עם מאמרים על ספרות לשון הקודש, משה אליעזר בלינסון, אדעסא תרנח-תרסב
§שלשה העלי המסעות לבית ישראל לבית ישראל - אלדד הדני, ר' בנימין מטודלה, ור' פתחיה מרגנשבורג, מאת פ' מרגלין, סט פטרבורג, תרמא, 312 עמ', 13MB
§שלשלת היוחסין קאזניץ טריסק, מכון דחסידי טריסק, מונטריאול, 5783
§שלשלת זהב, ר' מאיר אלעזר הכהן ראפאפארט הארטשטיין, מונקאטש תרצא, 91 עמ', 2MB, תולדות ר' נפתלי הכהן
§שם גדולי ישראל, ר' חיים יצחק גדליה אייזנשטאט, ווארשא, 17 עמ', 812KB, רשימה של חכמי ישראל שלא נזכרו ב"שם הגדולים" אות א
§שם הגדולים, מערכת חכמים, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, תקל"ד, 262 עמ', 8MB. מעמ' 167 - "חסדי אבות" על פרקי אבות
§שם הגדולים, מערכת ספרים, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, תקמ"ו, 201 עמ', 10MB
שם הגדולים השלם, ר' אזולאי חיים יוסף דוד - חיד"א, שני חלקים
שם הגדולים, חיד"א, ליוורנו תקנח, 144 דפים
שם הגדולים, חיד"א, תרג
שם הגדולים, תרד, 101 עמ'
שם הגדולים - ועד לחכמים, חיד"א, בסדר חדש, בעריכת יצחק אייזיק בן יעקב, וילנא תרי"ג, ★שם הגדולים, תריב, חלק א
שם הגדולים, תריב, חלק ב
שם הגדולים, תריב, 357 עמ'
ממקור אחר
שם הגדולים, חיד"א, תרטז
שם הגדולים, חיד"א, תרכד
שם הגדולים, החיד"א, עם הוספות מיצחק אייזיק בן יעקב, ותולדות החיד"א, לאליקים כרמולי, פרשבורג תרכ"ד
שם הגדולים, חיד"א, תרכח
—§ועד לחכמים, שיירי שם הגדולים, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א) ליוורנו תקנ"ו, 251 עמ', 12MB.מעמ' 95 - "בית ועד" - תיקונים. מעמ' 108 - טוב עין
—ჶועד לחכמים, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, משיירי שם הגדולים ח"א וח"ב, ליוורנו תקנ"ו, 128 עמ', 23.8MB
—⋧ועד לחכמים, אזולאי, חיים יוסף דוד, ח"ג של "שם הגדולים", ליוורנו תקנ"ו, נד דפים. עם "טוב עין" - ט'עמים ודינים, עב דפים
—§העלם דבר, חיד"א, הוספות ל"שם הגדולים", עם פירוש פשר דבר, עם אגרות רב שרירא גאון, עם ביאור באר אברהם, ר' אברהם בן יאיר חפוטא, פתח תקוה, 5771
שם הגדולים החדש, ר' אהרן וולדן, ורשה תרכד
שם הגדולים החדש, ר' אהרן ולדן, ורשה תר"ל
שם הגדולים החדש, מערכת גדולים ומערכת ספרים, ר' אהרן וואלדען, השלמה לשם הגדולים של החיד"א,224 עמ', 53.5MB
—§יכבד אב, וואלדען, משה מנחם ב"ר אהרן, פיעטרקוב, תרפ"ג, הוספות לשם הגדולים החדש
§שם הגדולים השלישי [ב"ח], ר' משה מארקאוויץ, 5MB, ווילנא תר"ע, ובו שמות גדולי ישראל אנשי שם
§שם הגדולים הירושלמי הכללי, רבי יצחק באדה, ירושלים, תרצ"ה
§שם הגדולים השלישי - חלק ראשון - מערכת גדולים, מארקאװיץ, משה בן שלמה זלמן, װילנא, תרע
§שם ושארית, גרוסמן, לוי הלוי, תל אביב, תש"ג, 131 עמ', 6KB, רשימה של גדולי החסידות, עם שלשלות יוחסין
§שם ושארית לגאון נעלם, כהנא, דוד, קראקא, תרמח, על בעל "ספר היחוד" ושיטתו
§שם משמואל, הורודצקי, שמואל אבא, דרוהוביטש, תרנ"ה, 32 עמ', 1MB, תולדות מהרש"א. מעמ' 27 - "לשכת סופרים" - מכתבים על ספרו "אמרי שפר"
§שם משמואל, הלפרין, דוד, מונקאטש, ת"ש, 71 עמ', 3MB, מדותיו ופעולותיו של ר' שמואל ענגל. מעמ' 39 "מילי דהספדא" - הספד עליו. מעמ' 56 - הדרן על הש"ס"עטרת זקנים"
§שמואל בקוראי שמו, תולדות ר' שמואל יהודה הירש ואבותיו, עם חידושי תורה שלו, מודיעין עילית,, תשעג, 92 עמ', 10MB
§שני בתי אבות בישראל, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצב, 17 עמ', 673KB, על ר' יהושע צרבינסקי ויהושע ברזילי
שפת אמת ולשון זהורית, ר' יעקב אמדן, על המחלוקת עם ר"י איבשיץ, אלטונה תקי"ב, 41 עמ', 5MB
שפת אמת ולשון זהורית, אמדן, יעקב בן צבי, האשמת ר' יהונתן איבשיץ באמונה בשבתי צבי, [אלטונה] תקי"ב, 34 דפים
§שפת אמת ולשון זהורית, ר' יעקב עמדען, אלטונה, תקיב, המחלוקת עם ר"י אייבשיץ, ממקור אחר
§שפת אמת ולשון זהורית, לבוב, תרלז
§ש"ר התורה, תולדות ר' אלעזר בן אריה ליב מפילץ, ניו יורק,
§תבורך מנשים יעל, על הרבנית יעל נקי, דוד שלום נקי, דימונה, 5781
§תו חיים, קרענגיל, מנחם מענדל ברי"ף, פאדגורזע אצל קראקא, תרס"ה, 20 עמ', 1MB, תולדות החיד"א עם רשימת ספריו. השער מצולם בעמ' 20
§תו חיים, הולנדר, שמואל מאיר, תל אביב, תשלז, 36 עמ', 1MB, תולדות ר' חיים צ'רנוביץ, צילום גרוע מאד
§תולדות אבי משפחת רפאפורט, ר' יעקב רייפמאנן , 1MB, וויען - תרל"ב כולל תולדות מה"ר אברהם מנחם ב"ר יעקב הכהן ז"ל בעל "מנחה בלולה
§תולדת אדם, ר' יחזקאל פייבל ב"ר זאב מדרעטשין, דיהרנפורט, 5561, 208 עמ', 10MB, תולדות ר' זלמן מווילנא
תולדות אדם, על ר' שלמה זלמן מוילנא, דיהרנפורט תקסט, חלק ב
תולדות אדם, על ר"ז מוילנא, תרכד, 230 עמ'
§תולדות אדם - חלק ראשון, ר' יחזקאל פייביל, ווילנא, תרמד, 116 עמ', 7MB, על ר' שלמה זלמן מווילנא
§תולדות אדם - חלק שני, ווילנא, תרמד
תולדת אדם, ר' יחזקאל פייוויל, על ר' שלמה זלמן מוילנא, וילנא תרמד
§תולדות אדם, מרגליות, ראובן, לבוב, תרע"ב, 96 עמ', 3MB, תולדות מהרש"א, ועל דרכי לימודו, והערות על דבריו
§תולדות אליהו, פרומקין, אריה ליב בן ש, ווילנא, תרס, 93 עמ', 4MB, תולדות ר' אליהו מקאליש ואחיו ר' שמואל קעלמער
§תולדות אליהו התשבי, באבער, שלמה, לפסיא, תרטז
§תולדות אנשי השם ופעולתם בעדת בערלין, ר' אליעזר ליזר ב"ר מאיר לאנדסהוטה, 5MB, בערלין תרמ"ד, כולל סדר הרבנים ששימשו בבערלין בתור אב"ד או ראב"ד, מעת הוסדה בשנת תל"א עד שנת תק"ס
§תולדות אנשי מופת [ב"ח], ר' חנניא יו"ט ליפא ברוין, 10MB, גראסווארדיין תש"ד, תולדות
תולדות אנשי שם, ח"א, ארזי אל, עם ס' דברי דוד - פרפראות, ר' דוד טעביל אפרתי, וארשה תרלה, תולדות מהר"ל, התוי"ט ור' משה קרמר וצאצאיהם
§תולדות אנשי שם, האפרתי, דוד טעבלי, ווארשא, תרלה, עם "דברי דוד" - פרפראות לחכמה, ממקור אחר
§תולדות אנשי שם א, ר' אשר ראנד, 8MB, ניו יורק תש"י תולדות רבני ואדמור"י אירופא שהגיעו לארה"ב (עם תמונות), 166 עמ', ממקור אחר, 169 עמ', 10MB
§תולדות אנשי ש"ם, ר' חנניא יו"ט ליפא ברוין, מארגיטטא תשג, 117 עמ', 6MB
§תולדות בני יהונתן, ראבי, שמעון מטארנא, פאדגורזע אצל קראקא, תרנו, תולדות בניו של ר' יונתן אייבשיץ, והברון אייבשיץ. מעמ' 20 - מכתב מאריסטו לאלכסנדר מוקדון. מעמ' 24 - מעשה מר' לוי יצחק מברדיטשוב. מעמ' 31 - מעשה מצדיק נסתר בפראג
§תולדות בנימין, תולדות ר' בנימין מזלאזיץ, עם דברי תורה ממנו, עם "עיר בנימין" - תולדות חכמי זלאזיץ, ר' חיים יששכר גרוס,גראס, חיים יששכר, מונקאטש, תרצ
§תולדות גאוני הגר, שווארטץ, שמואל הכהן, טאלטשווא, תרע"א
§תולדות גדולי הוראה, הרב שבח קנעבל, ניו יורק תשט"ו, תולדות רש"י רא"ש רמב"ם טור שו"ע ונו"כ - 4 MB, ממקור אחר
תולדות גדולי הוראה, ר' שבח קנעביל, על רש"י, רמב"ם, רא"ש, טור, בית יוסף, רמ"א, ט"ז, ש"ך, מג"א, פמ"ג, ועוד חכמים, 96 עמ', 1.4MB
§תולדות גדולי ירושלים - א, סנדר, יצחק אייזיק בן משה אהרן, שיקאגא, 5718
§תולדות גדולי ירושלים - ב, סנדר, יצחק אייזיק בן משה אהרן, שיקאגא, 5720
§תולדות גדולי ישראל, ר' מרדכי שמואל גירונדי, 12MB, טריאסטי - תרי"ג תולדות חכמי ישראל
§תולדות גדולי ישראל, גירונדי, מרדכי שמואל, עם ספר "זכר צדיקים לברכה" לר' חננאל גיפי, טריעסטי, תריג
§תולדות גדולי ישראל, כרמולי, אליקים, מיץ, תקפ"ח
§תולדות גדולי ישראל, כרמולי, אליקים, מיץ, תקפח, אותיות א-ב
תולדות גדולי ישראל, אליקים כרמולי, מץ תקפח, 132 עמ'
§תולדות גדולי ישראל אנשי שם, ברוין, חנניה יום טוב ליפא, מארגהיטא, תש"ג
תולדות גדולי ישראל וגאוני איטליה, מרדכי שמואל גירונדי, טריאסט תריג, 376 עמ'
§תולדות הגאון ר' דוד אופנהיימער, דושינסקי, יעקב קופל, בודאפעשט, תרפב
§תולדות הגאון ר' דוד לידא זללה"ה, אייזנער, אברהם אבא, ברסלויא, תרצ"ח
§תולדות הגאון הצדיק מרדכי ווייצעל, לונסקי, חייקל, ווילנע, תרעז
§תולדות הגדולים, הרב חיים יצחק בריל, פיטסבורג תרפ"א, ריש לקיש - 4 MB
§תולדות הגה"צ ר' שמשון רפאל הירש זצ"ל, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשס
§תולדות החתם סופר ותקופתו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנט
§תולדות הראב"ד, שמערליר, אליהו צבי, לבוב, תר"נ
§תולדות הרב הגדול יצחק לאמפרונטי, יצחק ברוך, ליק, תרלא
§תולדת הרב מרדכי בנעט, יעקב אבריל, אפען, תקצב, 112 עמ', 4MB
תולדת הרב יוסף שלמה דילמדיגו מקנדיא, אדעסא תרכד
תולדות הרב וכו' משה בן מנחם, מאת איצק איכל, וינה תקע"ד
§תולדות השר דון יצחק אברבנאל, ש' ראבי, פאדגורזע אצל קראקא, תרס, 33 עמ', 1MB, תולדותיו, קורות ספריו וילדיו, וקורות גלויות ספרד ופורטוגל והאינקוויזיציה, ממקור אחר
§תולדות ומדות, תולדותיו של מחבר ס' יקר הערך, עם הנהגותיו, ג'רבה, תש
§תולדות ומעשיות מהרב חיים בן עטר, 11 עמ', 413KB, מתוך ס' כלילת יופי עמ' רמו-רנו
§תולדות וקורות חייו של ר' ישראל מאיר הכהן, דייטש, בן ציון, ארץ ישראל, תשי"ב, 98 עמ', 4MB
§תולדות חזקיה די סילוה, מארגענשטרן, יחיאל מאיר, ירושלים, תרפ"ט
§תולדות חיים יהודה ליב טיקטינסקי, גולדברג, משה יהודה ליב, ווארשא, תרס"ב
§תולדות חיים יהודה ליב טיקטינסקי, גולדברג, משה יהודה ליב, ווארשא, תרס"ב
§תולדות חכמי ירושלים, פרומקין, אריה ליב, ירושלים, תרפח
§תולדות חכמי ישראל, גרינוואלד, יקותיאל יהודה, קלוזש, תרפ"ד
§תולדות חכמי ישראל - חלק ראשון, שולמאן, קלמן, ווילנא, תרלג
§תולדות חכמי ישראל - חלק ראשון, שולמאן, קלמן, ווילנא, תרלט
§תולדות חכמי ישראל - חלק שני, שולמאן, קלמן, ווילנא, תרלד
§תולדות חכמי ישראל - חלק שלישי, שולמאן, קלמן, ווילנא, תרלד
§תולדות חמדת שלמה, תולדות ר' שלמה זלמן ליפשיץ, מאת מענדלזאהן, אברהם דובערוש, ירושלים, 5766
§תולדות טהרת יום טוב, של ר' חנניה יום טוב ליפא דיטש, עם מגילת יוחסין, ועם "תולדות שמואל" על ר' שאול בראך, 5774
§תולדות יוסף, לנדא, מתתיהו, ברדיטשוב, תרס"ח, 59 עמ', 4MB, תולדותיו של ר' יוסף לנדא. מעמ' 34 - הקדמתו לס' חוק לישראל, שיצא בשנת תר"י.
§תולדות יחיאל חפץ, שנפטר בקוצר ימים בליל שבת זכור ת"צ, ויניציאה, תצ, 10 עמ', 1MB
תולדות יחיאל חפץ, הספד עליו, ונציה ת"צ, 10 עמ', 347 KB
§תולדות יעבץ, וואגנה, אברהם חיים ב"ר אברהם, אמשטרדם, תרכ"ט, 128 עמ', 5MB, תולדות ר' יעקב ישראל בר צבי הירש אשכנזי, עם שמות ספריו, וליקוטים מכתב ידו, ולוח ראשי תיבות שבספריו
§תולדות יעבץ, וואגנה, אברהם חיים ב"ר אברהם, לובלין, תרמא, 54 עמ', 3MB
§תולדות יעקב, תולדות ר' יעקב באריט, מאת בנו, ר' משה יהודה, ווילנא, תרמג
§תולדות יעקב : והוא קורות חיי הגאון רבי קאפל חריף זצ"ל, דושינסקי, יעקב קאפל, לונדון ?, 5675
§תולדות יעקב, מיכלזאהן, צבי יחזקאל, ווארשא, תרע"ד, 30 עמ', 2MB, תולדות ר' יעקב מליסא. מעמ' 23 - צוואת המחבר
תולדות יצחק, תולדות רי"א ספקטור, ר' יעקב ליפשיץ, ורשה תרנז, §ממקור אחר, 128 עמ', 7MB
§תולדות ישחק, קארפי, יששכר חיים, קראקא, תרנב, 18 עמ', 1MB, תלאותיו של המחבר בגלל אהבתו לחרות איטליה
§תולדות ישראל רוקח, לוינסון, יעקב, ניו יורק, תרצו
§תולדות כף החיים, סופר, יעקב חיים (תולדותיו) - סופר, אברהם אליעזר בן יעקב חיים, ירושלים, 5770
§תולדות מאנטעפיורי, מילער, ישראל דוד, ווילנא, תרנ
§תולדות מהרח"ן, וועטשטיין, פ ה, קראקא, תרנג, 40 עמ', 1MB, תולדות ר'חיים נתן דעמביצר
§תולדות מנחם, מיללער, ישראל דוד, פיעטרקוב, תרעג, 146 עמ', 7MB, תולדות ר' נחום מהוראדנא, עם תולדות המחבר
§תולדות מרן רבינו גאב"ד נוה אחיעזר, מכון נר אברהם, תשסט
תולדות רש"י, יו"ט ליפמן צונץ, ורשה תרכ"ב, 45 עמ', 4.6 MB
§תולדות ... ר' מרדכי בנעט, ר' שלמה דומיניץ, 2MB, טרנוב - תרפ"ט, 47 עמ'
§תולדות ר' מרדכי בנעט, ווארשא, תרפ"ט
§תולדות משפחת הורוויץ, הורביץ, צבי ב"ר חיים אריה הלוי, קראקא, תרפ"ח
§תולדות משפחת הורוויץ, הורביץ, צבי ב"ר חיים אריה הלוי, קראקא, תרפ"ח
§תולדות משפחת הורוויץ, פריעדבערג, ח.ד., אנטוורפן, תרפ"ח
§תולדות משפחת ראזענטהאל, גרינוואלד, יקותיאל יהודה, בודפשט, תרפ"א
§תולדות משפחת ראזענטאהל, ר' יקותיאל יהודה גרינוואלד , 4MB, בודאפעסט - תר"פ כולל תולדות וקורות מה"ר נפתלי ראזענטאהל ז"ל ממאהר
§תולדות הג"ר יהודה מוסקאטו ז"ל, ר' אבא אפפעלבוים, 3MB, דראהאביטש - תר"ס כולל קורות ימי חייו של הגאון בעל "נפוצות יהודה"
§תולדות חת"ם סופר, ר' אברהם פייגעלשטאק, 5MB, ניו יורק - תשי"ג, 154 עמ', ממקור אחר
§תולדות סופרים, ר' יוסף צבי, סופר, תולדות ר' חיים סופר. מעמ' 195 - "קן סופר", אגרות ר' חיים סופר. מעמ' 385 - קינות סופרים, ימי זכרון של משפחת סופר. לונדון, תשכ"ג, 422 עמ', 17MB
תולדות עם ישראל - ספר ג, מגירוש ספרד עד התפתחות החסידות, ר' משה אוירבך, 175 עמ', 3.9MB
§תולדות ר' עקיבא איגר, ווארשא, תרל"ה
§תולדות רבי אברהם גרינבורג וצאצאיו, לנדאו, בנימין, ירושלים, תשעב
§תולדות רבי יהודה החסיד - מחברתי על מדרש רי"ה, סוניאג, חיים, מונקאצ', 5677
§תולדות רבי מאיר, ושיטתו בכל הש"ס, רעווזאן, אברהם חיים, ווארשא, תרמט, 29 עמ', 1MB
§תולדות רבי מנחם עזריה מפאנו, ר' יהודה אריה ליב ב"ר יעקב וואידיסלאווסקי , 3MB, פיעטרקוב - תרס"ד קורות הרמ"ע מפאנו, ממקור אחר
§תולדות רבינו חיים ן' עטר, ר' שמעון אשכנזי, 3MB, לבוב - תרפ"ה
§תולדות רבינו חיים בן עטר, מרגליות, ראובן, לבוב, תרפ"ה
תולדות ר' יצחק למפרונטי, ר' יצחק ברוך הלוי, ליק תרלא
§תולדות רבנו נתן איש רומי בעל הערוך וקורות ספרו, ראפאפורט, שלמה יהודה לייב, וורשה, תרעג, 245 עמ', 9MB, עם תולדות חכמים קדמונים המובאים בערוך
§תולדות רבינו חננאל ורבינו נסים, ווין, תרצב
§תולדות רבנו חננאל בן חושיאל ורבנו נסים בר' יעקב ממדינת קירואן, ראפאפורט, שלמה יהודה לייב, וורשה, תרעג, 217 עמ', 8MB, עם ליקוטים מפירוש ר"ח על התורה
§תולדות רבינו עקיבא איגר, ר' אברהם משה בלייכראדע, ברלין, תרכב, 11 עמ', 784KB
§תולדות רבינו עקיבא איגר, בלייכראדע, אברהם משה, ווארשא, תרלה
§תולדות רבנו אברהם מיימוני בן הרמב"ם, מרגליות, ראובן, לבוב, תרצ
§תולדות רבנו חיים מוואלזין, שמוקלר, משה שמואל, ווילנא, תרסט
תולדות ר' משה ראסקאס, אודסא תרכה
§תולדות ר' משה חיים לוצאטו, אלמנזי, יוסף, לעמבערג, תרלט
תולדות רבנו החכם משה בן מנחם, איצק אייכל, ברלין תקמ"ט, 81 עמ', 11.8MB
תולדות רש"י, צונץ, יום טוב ליפמן, עם הערות ותקונים משמשון בלאך, ווארשא תרכ"ב, מד דפים
§תולדות רש"י, צונץ, יום טוב ליפמאן, לבוב, ת"ר
§תולדות רבינו משה בן מיימון (הרמב"ם) זצלל"ה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנט
§תולדות-רבנו שלמה יצחקי, וינוקור, מ., ברדיטשוב, תרסו
§תולדות שלמה, תולדות ר' שלמה קלוגר, מאת ר' יהודה אריהקלוגר, לבוב, תרמ"ח, 127 עמ', 6MB. מעמ' 120 - רשימת ספריו שבכ"י ושבדפוס
§תולדות שלמה, קלוגר,יהודא אהרון, ירושלים, תשטז, 154 עמ', 5MB, תולדות ר' שלמה קלוגר
§תולדות שמואל, דייטש, שמואל חיים, מונקאטש, תרצ"ו, 112 עמ', 7MB, תולדות ר' שמואל ראזנברג אב"ד אונסדארף
§תולדות תנאים ואמוראים - חלק א, היימאן, אהרן, לונדון, תרע
§תולדות תנאים ואמוראים - חלק ב, היימאן, אהרן, לונדון, תרע
§תולדות תנאים ואמוראים - חלק ג, היימאן, אהרן, לונדון, תרע
§תולדותיהם של צדיקים, ר' יוסף מאיער, ברוקלין, תשסז, 79 עמ', 3MB, תולדות ר' דוד צבי פעטעני, ור' יצחק זאב מאיער
§תורת אמך - דובב שפתי ישנים, ציונים של קברי צדיקים שהובאו מחו"ל לא"י, אסולין, אברהם בן דוד, אלעד, 5775, ממקור אחר
§תורת אמך - פניני המדות, של גדולי מרוקו, אסולין, אברהם בן דוד, אלעד, 5775
§תורת כנסת ישראל, ר' עובדיה ירא, ווארשא, תרמט, 46 עמ', 3MB, תולדות דוד המלך, מדותיו ומעשיו, ע"פ חז"ל וראשונים ואחרונים, ממקור אחר, 46 עמ', 3MB
§תמונת הגדולים, עם תולדות חייהם והשקפתם, קאטצבורג, אביגדור, ניו יורק, תשי, 92 עמ', 3MB
§תמימי דרך, סיפורים על צדיקים, דרוקרמאן, יעקב בן שמואל, לובלין, 5664, 156 עמ', 8MB
§תפארת אדם, גליקסמן, פינחס זליג, לודז, תרפג, 59 עמ', 3MB, ביוגרפיה של ר' אברהם הירש גליקסמן, עם מכתבים שלו
§תפארת בנים אבותם, גרוס, חיים יששכר, ורנוב, תרצ"ג, 16 עמ', 1MB, יחוסו של ר' חיים יעקב הלוי קרויזהאר, מחבר ס' "באר יעקב"
§תפארת חיים, תולדות ר' חיים הלברשטאם, גראסווארדיין, 5701
תפארת חיים - על בעל כף החיים, ר' יעקב חיים סופר
תפארת ישראל, תולדות משפחת רוטשילד, אברהם מנחם מנדל מאהר, למברג תר"ג, 10MB, 56עמ'
§תפארת ישראל בארץ ישראל, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצט, תולדות ר' ישראל משקלאב, 16 עמ', 688KB

היסטוריה
§אבן התועים, תולדות שבתאי צבי, כהנא, דוד בן יצחק, וינה, 5633
§אבן ציון, פירוש על "סדר תנאים ואמוראים", אפרתי, אליעזר, ווארשא, תרכ"ו, 132 עמ', 7B
אבני זכרון, אברהם פירקוביץ, מצבות מהאי קרים, וילנא תרלב
אגדות סטרימטרה, ש' אבני, ת"א תשמ"ו, 280 עמ'
§אגודת אגדות, ירושלים, תרמ"ה, עקטאן דמר יעקב - אגדה על עשרת השבטים והתגיירות הכוזרים, "מבשרת ציון" על עשרת השבטים, "אלה המסעות" - - מורה דרך לנוסעים בא"י
§אגרת רב שרירא גאון, רב שרירא גאון, מיינץ, תרל"ג, ☼ממקור אחר
§אגרת רב שרירא גאון, ר' שרירא בן חנניה גאון, 9MB, חיפה תרפ"א, 244 עמ', ממקור אחר
§אגרת דרבינו שרירא גאון, היימאן, אהרן, ירושלים, תשכז
אגרת רב שרירא גאון, מתוך: סדר החכמים וקורות העתים, אוקספורד תרח"מ, עם תכנת חיפוש
§אוהב משפט, קהל עדת ספרדים, לעמבערג, תרמח, בענין המחלוקת ודברי ריבות בעיר סיגעט, 229 עמ', 11MB
אולקוש-עלקיש - ספר זכרון לקהילה שהוכחדה בשואה, בעריכת צבי ישיב, ת"א תשל"ב, 292 עמ'
אוסטראה, בעריכת יהודה לייב לוין, תשכ"ו, 120 עמ'
אוסטרוב מאזובייצק, בעריכת יהודה לייב לוין, תשכ"ו, 170 עמ'
§אוצר הספרים, פישר, מאיר, פראג, תקעז, 83 עמ', 2MB, תולדות היהודים במוריטניה
אורהיוב בבנינה ובחורבנה, ת"א תשי"ט, 228 עמ'
איישישוק - קורותיה וחורבנה, בעריכת שאול ברקלי, ירושלים תש"י, 172 עמ'
§אלדד הדני, סיפור מסעותיו, עשרת השבטים, "הלכות ארץ ישראל" - הלכות שחיטה של עשרת השבטים, תשובת ר' צמח גאון עליהם, דובנא, תקנ"ה
§אלדד הדני, פראג, תרכד
§אלדד הדני, עפשטיין, אברהם, פרעסבורג, תרנא ממקור אחר
אלדד הדני, מהדורות שונות עם הערות, דוד היינריך מולר, וינה תרנ"ב, 15.2MB, 88 עמ'
§אלדד הדני, סיגעט, תרנט
§אלדד הדני, 28 עמ', 699KB
אלכסנדר - ע"י לודז', נ' בלומנטל, ת"א תשכ"ח, 404 עמ'
אמאדיש די גאולא, ספורים גדולים ונפלאים כמו ענייני מלחמות וגבורות מאנשי השם ועסקי אהבה ודברי הימים ממלכים גדולים, תירגם מלעז ר' אליעזר בר' גרשם שונצין, קושטנדינא, 82 דפים
אמאדיש די גאולא, ספורים כמו ענייני מלחמות וגבורות מאנשי השם ועסקי אהבה ודברי הימים ממלכים גדולים, תירגם אליעזר בכר' גרשם שונצין, קושטנדינא ש"א
אמש שואה, יד לקהילות ברסלב, אופסה, אוקמניץ, דובינה, זמוש, זרץ', יאיסי, יוד, סלובודקה, פלוסי, קיסלובשצ'יזנה, רימשאן, 648 עמ'
אנטופול, מתולדותיה של קהילה אחת בפולסיה, ת"א תשכז, 174 עמ'
אנטופול, ספר יזכור, בעריכת בן ציון אילון, תל אביב 1972, 494 עמ', מצולם מהסוף להתחלה
אנציקלופדיה של גלויות - כרך ב - בריסק דליטא, בעריכת אליעזר שטיינמן, תשי"ד, 334 עמ'
אנציקלופדיה של גלויות - כרך ג - טרנופול, בעריכת פ'קורנגרין, ירושלים תשט"ו, 230 עמ'
אנציקלופדיה של גלויות - כרך ד - לבוב, בעריכת נ"מ גלברד, ת"א תשט"ז, 392 עמ'
אנציקלופדיה של גלויות - כרך ה - לובלין, בעריכת נחמן בלומנטל ומאיר קוז'ן, תשי"ז, 420 עמ'
אנציקלופדיה של גלויות - כרך ז - קארפאטורוס, בעריכת יהודה ארז, תשי"ט, 304 עמ'
אנציקלופדיה של גלויות - כרך ט - גרודנה-גראדנע, בעריכת דב רבין, ירושלים תשל"ג, 384 עמ'
אנציקלופדיה של גלויות - כרך י - יהדות בולגריה, 524 עמ'
אנציקלופדיה של גלויות - כרך יא - יהדות ביסאראביה, 532 עמ'
§אסיפת הרבנים בקראקא - תרסג, שפירא, שמואל הכהן, דרוהוביטש, תרסג, 17 עמ', 810KB, תיאור האסיפה
אספקלריה המאירה, אמדן, יעקב בן צבי, אגרות של ר' יעקב יושע בן צבי הירש, ר' שמואל הילמן, ר' ארי' ליב מק"ק אמשטרדם, ר' יצחק זעליג מק"ק הנובר, ר' יחזקאל לנדא ופסקים מחכמי פולין בענין הקמיעות של ר"י אייבשיץ, אלטונה תקי"ג, 2 דפים
אפט - אופאטוב, ספר זכרון,ת"א תשכ"ו, 476 עמ'
אקרמן ועיירות המחוז, בעריכת ניסן אמיתי, ת"א תשמג, 524 עמ'
אש תמיד - יזכור לדולהינוב, בעריכת יוסף כרוסט ומתתיהו בר רצון, ת"א, 724 עמ'
באבדן מולדתי, יד ושם לק"ק בארדיוב, אברהם אליעזר גריססגאט, נ"י תשמ"ח, 200 עמ'
באברויסק, ספר זכרון, בעריכת יהודה סלוצקי, ת"א תשכ"ז, 898 עמ'
§באהלי יעקב, אסף, שמחה, ירושלים, תשג, על חיי התרבות של יהודים בימי הביניים
באראנאוויטש, נ"י תשכ"ד, 240 עמ'
בוז'ני נריוב והסביבה - תולדות קהילות שנחרבו, בעריכת מנחם כץ, תשל"ח, 512 עמ'
ביחאוה - ספר זכרון, בעריכת יעקב עדיני, ת"א תשכ"ט, 658 עמ'
ביליץ-ביאלא, פרקי עבר, בעריכת אליהו מירון, תשל"ג, 204 עמ'
בילסק-פודלסקי, ספר יזכור לזכרם הקדוש של יהודי בילסק, בעריכת ח' רבין, תשל"ה, 608 עמ'
בילקה שלי שהיתה ואיננה, ספר זכרון לקדושי קהילת בילקהוהסביבה, בעריכת משה אביטל, ת"א תשנ"ח, 1032 עמ'
בינה לעיתים, ר' זאב סולטנוביץ
ביסאראביה היהודית במערכותיה, דוד ויניצקי, תשל"ג, 828 עמ'
ביסטריץ - עיר ואם בישראל, רבניה ומנהיגיה, עבר מפואר והווה עצוב, נ' אריה גפני, 168 עמ'
ביקורות לתולדות הקראים, א"ב גוטלובר, וילנא תרכד, 222 עמ'
§בית הכנסת העתיק הנמצא בעיר פעאדאסיא מזמן הכוזרים, פארפעל, אליהו ב"ר צ"ה שו"ב, פיעטרקוב, תרעב, 249 עמ', 17MB, עם תולדות קרים ותולדות הכוזרים
בית העלמין היהודי בטומאשוב-מאזוביצקי - סיכום פעולות הנצחה תשנ"ו, בנימין יערי-ולד, תשנ"ו, 184 עמ'
בית ישראל בפולין, היילפרין ישראל, מימים ראשונים ועד לימות החורבן, ירושלים תש"ח
§בית מושב זקנים, הוניג, אליהו, ירושלם, תרנא, 38 עמ', 1MB, קורות הבית, ותקנותיו
בית קומרנא - קורות העיר ותולדותיה, מהווסדה עד חורבנה, הרב ברוך ישר-שליכטר, ירושלים תשכ"ה, 214 עמ'
בלז, ספר זכרון, תשל"ד 568 עמ'
§בקורי נסיכי אנגליה בירושלים, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצה
§בקשה, רבי משה כ"ץ, מיץ, תקכ"ד, על ההרוגים בשנות ת"ח ות"ט, 43 עמ', 2MB
§ברוך מתיר אסורים, אברהם אביש הורוויץ, סעאיני, תרצ"ה, על מחלוקת הרבנות בקראלא, 17 עמ', 1MB, ממקור אחר
בריטשאן - בריצ'אני היהודית במחצית המאה האחרונה, ת"א תשכ"ד, 312 עמ'
ברנוביץ - ספר זכרון, ת"א תשי"ג, 356 עמ'
ברשאד - בצל עיירה, נחמן הוברמן, ת"א תשט"ז, 254 עמ'
§בשבילי הפרדס, ייחוס של עשר משפחות, בינעטה, שלמה בן טוביה, ירושלים, 5768
גארוואלין - ספר יזכור, תשל"ב, 336 עמ'
גובורובה - ספר זכרון, בעריכת אביעזר בורשטין ודב קוסובסקי, ת"א תשכ"ו, 522 עמ'
גורה הומורה - עיירה בדרום בוקובינה - קורותיה של קהילה יהודית, בעריכת שרגא ישורון-יורגראו, תשנ"ב, 446 עמ'
§גזירות אשכנז וצרפת, הברמן, אברהם מאיר, ירושלים, תשו
§גזירות הישנות, משנת תתנ"ו, בעריכת מנהיים, משה, בערלין, תרלח, 12 עמ', 1MB
§גזירת אוסטרייך, מורפצ'יק, יחיאל מיכל, קראקא, שמב, 6 עמ', 1MB
גל עד, מצבות מבית הקברות בפראג, עם "כתב חזון" ו"בארמכתב שלמה", ר' שלמה יהודה רפפורט, פראג תרט"ז. הצילום מתחיל מהחצי הגרמני מהספר, והחלק העברי בסופו
גל-עד ליהדות נאג' באניה, נאג' שומקוט, פלשו באניה, קפולנוק, מונושטור והסביבה, ת"א תשנ"ז, 600 עמ'
גל-עד ליהדות נאג'-באניה - באיה-מארה והסביבה, בעריכת יצחק יוסף כהן, 300 עמ'
גלעד לקהילת רציונז', בעריכת אפרים צורף, ת"א תשכ"ה, 506 עמ'
גראיעווע יזכור בוך, נ"י תש"י, אידיש עם מעט עברית, 408 עמ'
§דבר גבורות, שיפער, פייבל, ווארשא, תרה, 88 עמ', 2MB, תולדות הדוכוס פאסקיעוויטש נשיא ורשה
§דברי האגרות - בכי ושירות, הצרות שעברו בעיר גלוגא, עם מנהגים טובים, ר' יואל ב"ר זעלקי, קראקא, תרנו, 32 עמ', 1MB
דברי הימים - חדשות העבר, שייב ישראל, מאמרים היסטוריים בסגנון עיתונות מודרנית
דברי הימים לבני ישראל, ש"י פין, וילנא תרלא
דברי הימים לבני ישראל, תקמא
§דברי הימים למלכי צרפת, יוסף בן יהושע, ויניציאה, שיד
§דברי הימים למלכי צרפת ובית אוטאמאן התוגר, יוסף, לעמבערג, תריט
§דברי הימים של משה רבינו, יוסף בן יהושע, ויניציאה, שסה
§דברי ימי ישראל ח"א, איגוס, אברהם יצחק, ניו יורק, תשיז
§דברי ימי ישראל ח"ב, איגוס, אברהם יצחק, חיפה, תשכז
§דברי ימי ישראל - חלק ו, גרץ, צבי, ווארשא, 5658
§דברי ימי ישראל בתוגרמה, רוזאניס, שלמה אברהם, הוסיאטין, תרסז
§דברי ימי ישראל בתוגרמה, רוזאניס, שלמה אברהם, הוסיאטין, תרעד
§דברי ימי ישראל בתוגרמה, רוזאניס, שלמה אברהם, תל אביב ירושלים, תרצ
דברי ימי עולם, חלק ט, קלמן שולמן, וילנא תרמד
דברי ימי עולם, קלמן שולמן, וילנא תרכז
דברי ימי קהילות קושיצה, יהודה שלנגר, תשל"א, 464 עמ'
§דברי משפט, על מעשיהם של כולל אוסטריה - גאליציה, ירושלים, תרל, 15 עמ', 1MB
§דברי נגידים, ר' צבי הירש ב"ה מרדכי, אמשטרדם, תקנט, 144 עמ', 9MB, על מצב היהודים בבאטאוויה שבהולנד עם חוקי המדינה, ☼ממקור אחר
דובנא - ספר זכרון, בעריכת יעקב עדיני, ת"א תשכ"ו, 386 עמ'
דור דור ודורשיו - חלק א, וייס אייזיק הירש, דברי הימים לתורה שבעל פה
דור דור ודורשיו - חלק ב, וייס אייזיק הירש, דברי הימים לתורה שבעל פה
דור דור ודורשיו - חלק ג, וייס אייזיק הירש, דברי הימים לתורה שבעל פה
דור דור ודורשיו - חלק ד, וייס אייזיק הירש, דברי הימים לתורה שבעל פה
דור דור ודורשיו - חלק ה, וייס אייזיק הירש, דברי הימים לתורה שבעל פה
§דור דעה בתקופות של תסיסות, תנועות ומלחמות בשנות ת"ק-ת"ר, קאמעלהאר, יקותיאל אריה, פיעטרקוב, תרצה, 236 עמ', 11MB
§דור ישרים - חלק א, ליפשיץ, יהודה הלוי, פיעטרקוב, תרסז, נגד ס' "דור דור ודוריו" לא"ח וייס
§דור ישרים - חלק ב, ליפשיץ, יהודה הלוי, פיעטרקוב, תרע
דורות הראשונים, הלוי, הרב יצחק אייזק, ההדיר: אויערבך משה, חלק ראשון, כרך רביעי - התקופה האחרונה של בית שני - זמן נציבי רומא והמלחמה. פורסם במקור בסוף הספר "ספר זיכרון לרב יצחק אייזק הלוי".
§דורות הראשונים א, רבי יצחק אייזיק הלוי רבינוביץ, פרעסבורג-פפא"מ-י-ם, תרנ"ז-צ"ט
§דורות הראשונים ב, רבי יצחק אייזיק הלוי רבינוביץ, פרעסבורג-פפא"מ-י-ם, תרנ"ז-צ"ט
§דורות הראשונים ג, רבי יצחק אייזיק הלוי רבינוביץ, פרעסבורג-פפא"מ-י-ם, תרנ"ז-צ"ט
§דורות הראשונים ד, רבי יצחק אייזיק הלוי רבינוביץ, פרעסבורג-פפא"מ-י-ם, תרנ"ז-צ"ט
§דורות הראשונים ה, רבי יצחק אייזיק הלוי רבינוביץ, פרעסבורג-פפא"מ-י-ם, תרנ"ז-צ"ט
§דורות הראשונים ו, רבי יצחק אייזיק הלוי רבינוביץ, פרעסבורג-פפא"מ-י-ם, תרנ"ז-צ"ט
§דורות הראשונים ז, רבי יצחק אייזיק הלוי רבינוביץ, פרעסבורג-פפא"מ-י-ם, תרנ"ז-צ"ט
דורות של יהדות וציונות - דורוהי - סאוואן, מיכאילן, דאראבאן, הרצה, רדאוץ-פרוט, בעריכת דוד שלמה, תשנ"ו, 648 עמ'. מעמ' 20 - ספר על מזריץ' באידיש
§דין וחשבון על פעיליות המרכז של אגודת ישראל ברומניה - תש"ו, רעזמיוועש, יהודה-ריינער, יהודה, אראדעא, תשו, 80 עמ', 4MB
דיסנה - ספר זכרון לקהילה, ת"א תשכ"ט, 236 עמ'
דפי יזכור, שמואל רוסק, תשל"ב, 112 עמ'. מעמ' 89 - עברית
דפי עד של שריד העיירה סומפולנו, יצחק קומינקובסקי, ת"א תשמ"א, 116 עמ'
האילן ושורשיו - ספר קורות ט"ל - זופיובקה-איגנטובקה, גבעתיים תשמ"ח, 616 עמ'
האשטש - ספר זכרון, תשי"ח, 280 עמ'
§הגלות והפדות, ר' אברהם ב"ר יצחק אלוף מסראן ויניציאה שצ"ד, על מלחמת מנטובה, והמגפה בה, וגירוש היהודים ופדותם בשנים שפ"ח-שצ"א, 54 עמ', 2MB, ממקור אחר, 56 עמ', 1MB
הזעקה האילמת - תולדות יהודי העיר סטרי, יצחק נוסנבלט, ת"א תשמ"ח, 216 עמ'
החדר, ר' ליפשיץ אליעזר מאיר, סקירה על ה"חדר" ודרכי הלימוד בו
החיים בימי רש"י, ר' קטן משה, החיים בצרפת במאה הי"א על פי כתבי רש"י ותלמידיו
§החיים בימי רש"י, קטן, משה, ירושלים, תשנז, 160 עמ', 6MB
§החשמונאים, ח"א, שלזינגר, ישכר בער, פראג, תקעז, על אמונת היוונים הקדמונים ומעשיהם
היה היתה עיירה, מונוגראפיה ציורית של עיירתי דומברובאן שבביסרביה, חיים תורן, ירושלים תשל"ג, 208 עמ'
היה היתה עיירת סוויר, הרצל ויינר, תשל"ה, 236 עמ'
§היהודים באונגאריא, גרינוואלד ,יקותיאל יודא, וואץ, תרעג
§היהודים ברוסיא, מאגאזאניק, מנשה, װארשא, תרע
§היהודים ברוסיה, היסין, יוליוס, ווילנה, תרעג
היהודים והיהדות בנויארק ח"א, ר' משה ויינברגר, נ"י תרמז, 70 עמ', 2.8MB, §ממקור אחר
הייתי שם, הנצחת קהילת זקליקוב, יהושע לקס, בני ברק תשנ"ג, 332 עמ'
§היסטוריה יהודית - Jewish History, ר' פ מענדעז, 3MB, ניו יורק - תרנ"ו
היתה עיירה - ספר זכרון לקהלות ברסטצ'קה, ברמליה והסביבה, בעריכת מנדל זינגר, חיפה תשכ"א, 570 עמ'
§הכהנים אשר בג׳רבה, סלושץ, נחום בן דוד, ירושלים, תרפד
§הכנסיה הגדולה השניה של אגודת ישראל, שיינפלד, שבתי הלוי, וינה, תרפט, 52 עמ', 2MB
§הליכות עם עולם, הירשוביץ, יצחק אייזיק אליעזר, קובנה, תרפט, 119 עמ', 6MB, תולדות ישראל
§המעמר ג, רבי אברהם משה לונץ, ירושלים, תר"פ, מסמכים היסטוריים מימי הראשונים, 341 עמ', 7MB
המרד בקוסטופול - לא הסכמנו ללכת כצאן לטבח, שלום-סשקה ברייר, 332 עמ'
הנצחת קהילת ריפין - פולין, ב"ב תשכ"ו, 94 עמ'
§הפרענומעראנטן, כהן, בערל, ניו־יארק, תשלה, 412 עמ', 28MB, רשימת ערים והיכן הן מוזכרות ברשימות "מנויים" שבספרים שונים, מבוא באידיש, עברית ואנגלית
הקהילה היהודית של מאד, בעריכת אריה לוי, ירושלים תשל"ד, 198 עמ'
§הקהילות היהודיות באלג'יריה בין השנים 1300-1830, וינשטין מנחם
התאבקות, אמדן, יעקב בן צבי, התאבקות איש (א'ייבשיצר י'ונתן ש'בתייצר) שדה עם י'ע'ק'ב' איש תם (ר' יעקב אמדן), אלטונה תקכ"ב-תקכ"ט, קסח דפים
וולברום עירנו - ספר יזכור, בעריכת מאיר שמעון גשורי-ברוקנר, ת"א תשכ"ב, 966 עמ'
וולוז'ין - סיפורה של העיר ושל ישיבת "עץ חיים", בעריכת אליעזר לאוני, ת"א תש"ל, 772 עמ'
וולקוביסק - סיפורה של קהילה יהודית-ציונית, ת"א תשמ"ח, 168 עמ'
וורונובה - ספר זכרון לקדושי וורונובה שנספו בשואת הנאצים, בעריכת חיים רבין, תשל"א, 448 עמ'
וורקה - ספר זכרון, ת"א תשל"ז, 418 עמ'. מעמ' 271 - עברית
ויסוקה-מזוביסק - ספר זכרון, בעריכת י' רובין, ת"א תשל"ה, 288 עמ'
וירושוב - ספר יזכור, ת"א תש"ל, 990 עמ'
וישוגרוד - ספר זכרון לקדושי וישוגרוד שנספו בשואת הנאצים, בעריכת חיים רבין, תשל"א, 372 עמ'
וישניבה כפי שהיתה ואיננה עוד - ספר זכרון, בעריכת חיים אברמסון, 276 עמ'
וישניביץ - ספר זכרון לקדושי וישניביץ שנספו בשואת הנאצים, בעריכת חיים רבין, 558 עמ'
ולוצלבק והסביבה - ספר זכרון, בעריכת ר' כתריאל טכורש ומאיר קוז'אן, תשכ"ז, 542 עמ'
ורמייזא וקהל וינא, הזכרת נשמות בקהילות הנ"ל, ושמות ההרוגים, אדולף ילינק, וינה תרמ
זאבלודוב - דפים מתוך יזכור בוך, תשמ"ז, 212 עמ'
זדונסקה וולה, בעריכת אלחנן ארליך, ת"א תשכ"ט, 820 עמ'
זווהיל - נאוואגראדוואלינסק, תשכ"ב, 614 עמ', ממקור אחר, 618 עמ'
זכור - יד לקהילת קדושי סקארז'יסקו קמיאננה, ירמיאל שיאר, ת"א תשנ"ז, 216 עמ'
זכור - ספר זכרון לקהילות סקשפהרוור והסביבה, בעריכת אליעזר אבן ובנימין רביד, ירושלים תשנ"ח, 388 עמ'
זכור את סאטמאר - ספר הזכרון של יהודי סאטמאר, בעריכת הרב נפתלי שטרן, בני ברק תשמ"ד, 408 עמ'
§זכרון בספר, מכתבי רבנים למוסד עזרת תורה בארה"ב, ניו יורק, תרפ"ב
§זכרון יעקב, ליפשיץ, יעקב, קאוונא - סלאבאדקא, תרפד, חיי היהודים ברוסיה ובפולין בשנים תק"כ-תר"מ, ממקור אחר
§זכרון לראשונים, תאומים, חיים צבי, קולומיה, תרעד, 73 עמ', 2MB, תקנות ומנהגים של החברהקדישא בקאלאמיא. עד עמ' 60 - תולדות היהודים שם
זכרון נצח לקהילה הקדושה לאסק אשר נחרבה בשואה, פתח תקוה תשכ"ז, 116 עמ'
זכרון נצח לקהילות הקדושות האלמין-טורץ והסביבה אשר נחרבו בשואה, בעריכת יהודה שוורץ, ת"א, 196 עמ'
זכרון קדושים ליהודי קרפטורוס-מרמורש, שלמה רוזמן, תשכ"ח, 580 עמ'
זכרון שלוניקי - גדולתה וחורבנה של ירושלים דבלקן, בעריכת דוד א' רקנטי, ת"א תשל"ב, 1302 עמ'
זכרונותי מבאנפי הוניאד, ספר זכרון, קלפנר אליעזר לאצי, 184 עמ'
זמושץ בגאונה ובשברה - ספר עדות וזכרון, בעריכת משה תמרי, ת"א תשי"ג, 336 עמ'
§זרועם לבקרים, עמרם קהתי, תשסט, 91 עמ', 2MB, פרקי גבורה בתולדות ישראל, מלוקטים מחז"ל
§חוקי ומשפטי חברת הש"ס בברלין, ברלין, תריג, 14 עמ', 367KB
חורבן וולקוביסק במלחמת העולם השניה, ת"א תש"ו, 112 עמ'
§חיי היהודים באשכנז בימי־הבינים, ברלינר, אברהם בן צבי הירש, ווארשא, תרס
§חיי היהודים בזמן התלמוד, על העיר נהרדעא, יודילוביץ, מרדכי דוב בן שלמה, ווילנא, תרסו
חייה וחורבנה של קהילת אולשאן, תשכ"ה, 580 עמ'. מעמ' 439 - עברית, בעריכת מאיר שלי
חיים ומוות בצל היער - סיפורה של סופראסל היהודית - עיירה במזרח פולין, יעקב פת, ת"א תשנ"א, 248 עמ'
§חמת דמשק, גינצבורג, מרדכי אהרן ב"ר יהודה אשר, קניגסברג, תרכ, 99 עמ', 3MB, עלילת דמשק, וההצלה ע"י משה מונטיפיורי ויצח' קרמייה, ☼ממקור אחר
§רבנות, חסידות, השכלה - כרך ראשון - חלק ראשון ושני, כץ, בן ציון, תל אביב, ארץ ישראל, תשטז, תולדות התרבות הישראלית בשנים 1590-1810
§רבנות, חסידות, השכלה - כרך שני - חלק שלישי ורביעי, כץ, בן ציון, תל אביב, ארץ ישראל, תשיח
§חקרי קדמניות, נפתלי הלוי, ברסלויא, תרכב, קורות העולם הצפוניות בתנ"ך, גילוי מפלגות שונות בדברי חז"ל
§חשבון קצר מהועידה הרבנית הפעטערבורגית, ס"ט פטרבורג, תרע
טיסמעניץ, שלמה בלאנד,ת"א תשל"ד, 272 עמ'
טלומץ'-טאלמיטש - ספר עדות וזכרון, תשל"ו, 734 עמ'
טעלעכאן, ש' סעקולער, לוס אנג'לס תשכ"ג, 216 עמ', רובו אידיש, מיעוטו בעבית
יאנוב על יד פינסק - ספר זכרון, בעריכת מרדכי נדב-קציקוביץ, ירושלים תשכ"ט, 534 עמ'
יד לידיניץ, ספר זכרון ליהודי ידיניץ - בסרביה, בעריכת מרדכי רייכר ויהושע מגן-שיץ, ת"א תשל"ג, 528 עמ'
יהדות ברהובו - ברגסס בתמונות, יהושע הלוי, ת"א תשמ"ט, 288 עמ'
יהדות הונגריה בשואה, בן מכאל גדעון רפאל
יהדות לטביה - ספר זכרון, ת"א תשי"ג, 538 עמ'
יהדות ליטא, תש"ך, 2234 עמ'
יהדות קרים מקדמותה ועד השואה, יחזקאל קרן, ירושלים תשמ"א, 356 עמ'
§יהודה וישראל, גרשטנקורן, יצחק, בני ברק, תשז, על תולדות יהודה וישראל בימי המלכים
יהודי בולגריה - קהילת שומלא, בנימין יוסף ארדיטי, ת"א, תשכ"ט, 188 עמ'
§יהודי המזרח בארץ ישראל-כרך א, גאון, משה דוד, ירושלים, תרפח
§יהודי המזרח בארץ ישראל-חלק שני, גאון, משה דוד, ירושלים, תרצח. הערות ותיקונים
יהודי טוצ'ין וקריפה מול רוצחיהם - עשרים וארבע עדויות, בעריכת לוי דרור, ראשון לציון תשנ"א, 172 עמ'
§יהודי סוריה הסלווקית, וילק, רומן, תל אביב, 5747
יהודי ערלאו, ירושלים תשל"ה, 212 עמ'
§יהודי תימן בתל אביב, רמון, יעקב, ירושלים, תרצה
§יהודים באונגאריא, גרינוואלד, יקותיאל יהודה, וואץ, תרע"ג
יהויכין, ר' יהודה אב"ד מגדבורג, שיר על תולדות חורבן בת ראשון ועל חיי ירמיהו
יוון מצולה, תולדות גזירות ת"ח ות"ט
יון מצולה, ר' נתן נטע הנובר, ההדיר: איזנברג יהודה, תיאור גזירות ת"ח-ת"ט - בראשותו של בוגדן חמלניצקי
§יון מצולה, ר' נתן נטע הנובר, לבוב, תריא, על מאורעות ת"ח ות"ט, 35 עמ', 2MB, עם סליחות לכ' סיון, ☼ממקור אחר
§שני ספרים נפתחים-יון מצולה, הנובר, נתן נטע, קראקא, תרנו, ממקור אחר
§יון מצולה, הנובר, נתן נטע ב"ר משה, פיעטרקוב, תרסב
§יון מצולה, הנובר, נתן, ברלין, תרפג, על גזירות ת"ח ות"ט
§יון מצולה, הנובר, נתן נטע ב"ר משה, תל אביב, תשה
יוסטינגרד-סוקוליבקה - עיירה שנחרבה, קיבוץ משאבי שדה תשל"ב, 88 עמ'
יוסיפון, יוסף בן גוריון
§יוסיפון, יוסף פלאוויוס, מנטובה, רל"ד
יוסיפון, בן גוריון, מנטובה ר"מ, 137 עמ', 12.4MB
יוסיפון, מנטובה ר"מ?, 136 דף
§יוסיפון, ר' יוסף בן גוריון הכהן, קושטא, רע
יוסיפון, 147 דפים
§
יוסיפון, ר' יוסף בן גוריון הכהן, ויניציאה, שד, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 155 דפים
§יוסיפון, אמשטרדם, תפג
§יוסיפון, ווארשא, תרי"ג
§יוסיפון, יוסף בן גוריון הכהן, ווארשא, תריד
§יוסיפון, יוסף בן גוריון הכהן, ווארשא, תרמט
§יוסיפון, ברדיטשוב, תרנ"ו, §ממקור אחר
§יוסיפון
יוסיפון, יוסף בן גוריון
יזכור - קהילות לוניניץ-קוז'נהורודוק, ת"א תשי"ב, 278 עמ'
יזכור בוך פון דער זשעלעכאווער יידישער קהלה - ספר יזכור לקהילת ז'ליחוב, שיקאגו תשי"ג, 442 עמ', רובו אידיש, מיעוטו עברית
§ילדי טהרן מאשימים, שנפלד, משה, בני ברק, תשלא, 162 עמ', 7MB
§ילקוט משפחות, בלינסון, משה אליעזר ב"ר נחמן, אודיסה, תרנ"ג
ילקוט עיירת התאומים נובוסליצה, י' כפרי, תשכ"ג, 162 עמ'
§יסוד המשנה ועריכתה, רבי ראובן מרגליות, לעמבערג, תרפ"ג
§יסוד המשנה ועריכתה, מרגליות, ראובן, תרצ
§ירושלים דליטא - חלק ראשון, לבני, דוד, תל-אביב, תר"צ, 178 עמ', 4MB, על העיר וילנא
§ירושלים דליטא - חלק שני, לבני, דוד, תל-אביב, תר"צ, 218 עמ', 5MB, מאמר של ש' שכטר על הגר"א, עם סיפור
§ישועות ישראל, בנימין בינוש ב"ר ישראל, וינה, תרמז, תיאור הצלת ישראל במדינת מאהרען
§ישועות ישראל, על הישועה בקהילות מארעהן, ר' בנימין פרנקל, ברלין, תרנה, 23 עמ', 1MB
§ישיבת פומבדיתא בימי האמוראים, יודלביץ, מרדכי דוב, תל אביב, תרצה
§כוכבי אור, רד"ל ורבי חיים יצחק כהנא, ווילנא, תרל"ז, על ס' יוחסין וסדר הדורות, ☼ממקור אחר, עם שמות תנאים ואמוראים, 90 עמ'
כל אדם וזכרונו, על העיירה סופוצקין, יצחק יחזקיאלי, ת"א תשכ"ד, 116 עמ'
§כלילת יופי, דעמביצער, חיים נתן, קראקא, תרמ"ח, 328 עמ', 13MB, תולדות רבני לבוב ועל ועד ארבע ארצות
§כמבוא התלמוד, פאפפעלויער, משה, ברלין, תרס, שלשלת הקבלה של תורה שבע"פ
§כנסת ישראל, פין, שמואל יוסף ברי"א, ווארשא, תרמ"ז, 704 עמ', 49MB, תולדות גדולי ישראל, מהגאונים עד היום, ממקור אחר, 702 עמ', 47MB
§כרמי שומרון, לוצאטו, שמואל דוד (שד"ל), פפד"מ, תריא, תולדות השומרונים ואמונתם
כתב זכרון, תולדות יהודי מעהרין, יעקב גרינוולד, פראג תרמ"ט, 23 עמ', 13.2MB
כתר כהונה, אלכסנדר צדרבוים, דברי הימים לכהני האמונה הישראלית, אודסה תרכז
לאחוביץ - ספר זכרון, בעריכת ישראל רובין, ת"א תש"ט, 426 עמ'
לאנצוט - חייה וחורבנה של קהילה יהודית, ירושלים תשכ"ד, 534 עמ'
לאסק, במכונת כתיבה, ת"א תשכ"ח, 920 עמ'
לובץ' ודלטיץ' - ספר זכרון, בעריכת ק' הלל, תשל"א, 488 עמ'
§לוח, ר' אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), ירושלים, תרסו, חשבון השנים של השופטים מימות יהושע עד חורבן בית ראשון, 16 עמ', 1MB, עם רשימת הנביאים ומלכי החשמונאים
§לוח הדורות, חפץ, חיים אליעזר, מילוואקי, תרפג, תולדות עם ישראל מאדם הראשון עד ימינו
§לוח היובל של עזרת תורה, ניו יורק, תרצו, חשבונות עזרת תורה משנים קודמות, מכתבי הערכה מרבנים, מכתבים על רבני רוסיא הנרדפים, הערותתורניות, דיני ביהכנ"ס, כללים לקביעת השנה, לוח לחמישים שנה, לוח שקיעה וזריחה תמידי, רשימת יאה"צ
§לוח חשבון השנים של השופטים ומלכי יהודה וישראל, הגר"א, עם רשימת הנביאים ומלכי החשמונאים ויוון ורומי, רבי זאב גרוסמן, ירושלים, 17 עמ', 1MB
לושיץ - לזכר קהילה שהושמדה, בעריכת מרדכי שנער, 474 עמ'
לזכר קדושי סקולה והסביבה, תשמ"ו, 188 עמ'
לזכר קהילת בוברקא ובנותיה, בעריכת שרגא פייבל קלעי, ירושלים, 264 עמ'
לזכר קהילת דבינסק, כיתות ח בבית ספר כי"ח בחיפה, במכונת כתיבה, תשל"ד, 76 עמ'
לזכר קהלת וולוקוביסק, חיפה תשכ"ט, 56 עמ'
לזכר קהלת קולוז'וור - קלוזנבורג - קלוז', זכרון נצח לקהילה הקדושה קולוז'בר-קלאוזנבורג, במכונת כתיבה, ת"א תשכ"ח, 184 עמ'
לזכר רובנה, בעריכת אברהם גל,תשכ"ז, 70 עמ'
ליז'נסק - ספר זכרון לקדושי ליז'נסק שנספו בשואת הנאצים, בעריכת חיים רבין, 510 עמ'
§למען דעת, שנפלד, משה, בני ברק, תשמ, 99 עמ', 5MB, נגד מה שממשלת ישראל עשתה לעולים החדשים
לנוביץ - ספר זכרון לקדושי לנוביץ, בעריכת חיים רבין, תש"ל, 448 עמ'
§לפלגות ישראל באונגריא, גרינוואלד, יקותיאל יהודה, דעווא, תרפט, על המחלוקת בין היראים לרפורמים
§לקורות בני ישראל בקיוב, קופערניק, אברהם, ברדיטשוב, תרנא, ממקור אחר
§לקורות הגזרות על ישראל [ו"ח], 10MB, פרעמישלא-קראקא-אודיסה - תרמ"ז-תרנ"ג בענין הגזרות של שנת ת"ח ות"ט ושנת תקכ"ח
§לקורות הגזרות על ישראל, על שנות ת"ח ות"ט, גורלאנד, חיים יונה, אדעססא, תרנב
§לקורות הגזרות על ישראל, גורלאנד, ח"י, קראקא, תרמט
§לקורות הגזרות על ישראל - לקוטים ומלואים, סליחות וקינות על החורבנות אז, ואגרת עיל הגזירה בימי נאנטע בשנת תקכח, גורלאנד, יצחק אליהו, קראקא, תרמט
§לקורות היהודים בדמשק, ריבלין, אליעזר, תל אביב, תרפו
§לקורות היהודים בלובלין, ניסענבוים, שלמה ברוך, לובלין, תרס
§לקורות היהודים בלובלין, ניסענבוים, שלמה ברוך, לובלין, תרס
§לקורות היהודים בלובלין, ניסענבוים, שלמה ברוך, לובלין, תרס
§לתולדות היהודים בקובנה וסלבודקה, ליפמאן, ד מ, קידאן, תרצד
§לתולדות היהודים בקובנה וסלבודקה, ליפמאן, ד מ, קידאן, תרצד
§לקורות היהודים בפראג בשנות תק"ב-תקי"ז, ספר אגרת מחלת, ר' אהרן פריימאן, ברלין, תרנה, 83 עמ', 4MB
§לקורות היהודים ברוסיא פולין וליטא, כץ, בן ציון, ברלין, תרנט
§לקורות הרבנות, הורודצקי, שמואל אבא, ווארשא, תרע"ד
לקורות קהילת רביטש, עק"ב פוזנר, ירושלים תשכ"ב, 112 עמ'
§לתולדות התנועה הפראנקית, בלבן, מאיר שמואל, תל אביב, תרצד
לקורות ישראל במלכות יון, רשימת ספרים וכתבי יד בענין יהודי יוון, ר'דוד פרנקיל, וינה תרצ"א, 37 עמ', 6.4MB
§לקורות עיר נאוואהרדאק ורבניה, וואלברינסקי, דוד בן משה צבי הירש, ווארשא, תרעג
§לקורות עיר קידאן ורבניה, מארקאוויץ, משה בן שלמה זלמן, ווארשא, תרעג, ממקור אחר
§לקורות עיר ראסיין ורבניה, מארקאוויץ, משה ב"ר שלמה זלמן, ווארשא, תרעג, ממקור אחר
§לשון אש, תיאור דליקה שהיתה בפדובה, שוסטר, יצחק יודא ב"ר משה כץ, אופנבך תקנ"ח, 14 עמ', 1MB
§לתולדות היהודים בליטא זאמוט, ליפמאן, ד. מ., קידאן, תרצד
לתולדות היהודים בנסיכות ורשה, ע"נ פרענק, מתוך "התקופה", ורשה תרע"ט
§לתולדות המקובלים באונגאריה, הרב יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק תש"ט, 2 MB
§לתולדות הסנהדרין בישראל, הרב יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק תש"י, 4 MB
§לתולדות הריפורמציאן הדתית בגרמניא ובאונגריא, גרינולד, יקותיאל יהודה, קאלומבוס, אהייא, תשח
§לתולדות ישראל באמריקה, אייזנשטאט, בן ציון, נ"י, תרעז, שמות ותולדות של רבנים וסופרים באמריקה
§לתולדות קהילת בולונייה, זנה, ישעיה, סינסינטי, תשב
מאה שנה ליהודי דברצן, משה אליהו גונדה, 684 עמ'
§מאורעות עולם, אברהם משה, אזמיר, תקטז, סיפור מלכי העותמנים, סיפור רבני קושטא, תפילת אליהו, מעשה על שלמה מולכו, מעשה מר' יוסף דילה ריינה, מעשה הרוח של ר"ח ויטאל, וסיפור פטירת האר"י
מאמר האישות - חקירות במחלוקת הצדוקים והפרושים, הרבנים והקראים, שמואל הולדהיים, ברלין תרכא, 173 עמ'
מאסף וילנה, בעריכת ישראל רודניצקי, הרצליה תשל"ד, 154 עמ'
§מארמארוש, ש"י גרוס - י' יוסף כהן, תל אביב, תשמג - ביישובה ובחרבנה
מארקולשטי - יד למושבה יהודית בביסאראביה, 584 עמ'
מבוא תלמוד וסדר תנאים ואמוראים, ר' יוסף בן עקנין
מבית אבא - פרקי זכרונות מימי ילדות בעיירת מולדתי הוסיאטין, אברהם יצחק אביטוב-בירנבוים, ת"א תשכ"ה, 164 עמ'
מבצר היהדות באנגליה, תולדות מחזיקי הדת, דוב חומה, 95 עמ', 1.5MB, נספח לספר A FORTRESS IN ANGLO-JEWRY
§מבשר ואומר, בענין עשרת השבטים, ירושלים, תרפח
§מבשרת ציון, כרמולי, אליקים, תרא, אגרות על עשרת השבטים, 55 עמ', 1MB
§מגילת אסתר השניה, רומש, יצחק בן משה, ווילנא, תרמד, 80 עמ', 3MB, סיפור היסטורי על אסתר שהשפיעה על מלך פולין
מגילת גער, בואנוס איירס תשל"ה, 520 עמ', רובו אידיש, מיעוטו עברית
§מגלת דמשק, גאלדשטאף, פייבל, וויען, תרכה, על עלילות הדם בשנות תקפ"ו, ת"ר ועוד, עם "אגודת פרחים" - מכתבים ומליצות שונות, 90 עמ', 4MB, ממקור אחר
§מגילת הטבח - ספר ראשון, רוזנטל, אליעזר דוד, ירושלים ; תל-אביב, תרפז, תולדות הפרעות באוקראינה וברוסיה
§מגילת הטבח - ספר שני, רוזנטל, אליעזר דוד, ירושלים ; תל-אביב, תרפט
§מגילת הטבח - ספר שלישי, רוזנטל, אליעזר דוד, ירושלים ; תל-אביב, תרצא
מגילת השואה של קהילת קודש צ'אקובץ, משה עץ-חיים - גרינוואלד, ת"א תשל"ז, 206 עמ'
§מגלת סדרים, ברודא, אברהם ב"ר מרדכי, ברלין, תרנה, תולדות קהלת אויסא
§מגלת פורעניות, פינשטין, אברהם אשר, תל־אביב, תרפט, על מאורעות פינסק וחלב פוליסיה בשנות מלחמת העולם הראשונה
מגילת פולין - חלק ה - החורבן, 368 עמ'
מגילת קורניץ - עיירה בחייה ובמותה, אהרן מאירוביץ, ת"א תשט"ז, 360 עמ'
§מגנזי העבר, פנחס גרייבסקי, ירושלים, תרפט, תעודות לתולדות הישוב היהודי בצפת
מדור דור, ענינים הדורשים תיקון במצב היהדות באמריקה, נ"י תשל, 128 עמ', 1.5MB, עם מפתח נושאים
§מדור לדור, על חיי ישראל בדור הקודם, ליפשיץ, צבי הירש הלוי, וורשא, 5661, 127 עמ', 6MB
§מדרש אבות - חלק ראשון, הפץ, אריה זאב, ווארשא, תרנו, 104 עמ', 8MB, תולדות האנשים המוזכרים בתנ"ך, מעשיהם ומידותיהם ומקום קבורתם, ע"פ חז"ל
§מדרש אבות - חלק שני, חפץ, אריה זאב, ווארשא, תרנו, 23 עמ', 1MB, שנות מלכי יהודה וישראל, וענייניהם ע"פ חז"ל, עם תולדות מלכי אדום ושאר אומות
§מהגיטו הוילנאי - טיפוסים וצללים, לונסקי, חייקל, וילנה, תרפא
§מוסדות תורה באירופה בבנינם ובחורבנם, הרב שמואל קלמן מירסקי, ניו יורק תשט"ז, 730 עמודים - 27 MB
מוסטי-ויאלקה - מאסט-רבתי - ספר זכרון - חייה וחורבנה של קהילה יהודית, תשל"ו, 648 עמ'
§מורה דרך, ר' אהרן, 2MB, ווארשא תר"מ, על סדר המסעות של בני ישראל מעת צאתם ממצרים עד בואם אל ארץ ישראל
מזכרת פאקש, ירושלים תשכ"ב, 586 עמ'
מטבעות היהודים, רייפנברג א', סקירה על מטבעות היהודים בימי רומא וצילומי מטבעות
§מטבעות היהודים, רייפנברג, א., ירושלים, תשח
§מטבעות היהודים, רפאלי, שמואל (רפאלוביץ), ירושלים, תרעג
♔♔מטה אהרן, מציאת עשרת השבטים, ומקום משכן עשרת השבטים
מיזוץ' - ספר זכרון, בעריכת אשר בן-אוני, ת"א תשכ"א, 328 עמ'
מיכוב - לובלסקי, ספר זכרון לקדושי מיכוב שנספו בשואת הנאצים, בעריכת חיים רבין, כפר חב"ד תשמ"ז, 368 עמ'
מינסק עיר ואם, בעריכת שלמה אבן-שושן, תשל"ה, 1216 עמ'
מיקולינצה - ספר יזכור, בעריכת חיים פרשל, תשמ"ה, 592 עמ'
§מכנסת עד כנסת, ווינד, שלמה, נ"י, תשיב, תולדות ישראל מגלות בבל עד ימינו
§מכתבי בקרת, רבי חיים נתן דעמביצער, קראקא, תרנ"ב, על ועד ארבע ארצות ועד ליטא
§מגילת סתרים מגזירות פולין, אמשטרדם, תעז
§מלאכת הקודש, קאפלאוויץ, אברהם יעקב, נ"י, תשח, תולדות השחיטה והבדיקה בניו יורק, עם מאמר "על היהדות באמריקה בכלל"
מלאכת הקודש, תולדות השחיטה והבדיקה בניו יורק, ר' אברהם יעקב קאפלאוויץ, בעריכת שכנא שטיין, נ"י תשח, 115 עמ', 2.3MB, קטוע בסופו. מעמ' 74 - "על היהדות באמריקה בכלל"
§מלחמת החושך והאור, גארדאן, דוד, ליק, תרכא, 61 עמ', 3MB, תיאור הריב בין האנטישמי זבסטיאן ברונר לבין היהודי איגנאץ קוראנדא
§מלחמת היהודים במסיון, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצה, בשנים תקפ"ד-תרצ"ה
§מלחמת היהודים ברומאים וחרבן ירושלים, בלקינד, ישראל, נ"י, תרסח
מלניצה, פלך וואהלין-אוקראינה - ספר הנצחה,עדות וזכרון לקהילת מלניצה, בעריכת יהושע ליאור, ת"א תשנ"ד, 364 עמ'
§מן המצר, מעשי חיים מיכאל דוב ווייסמאנדל, בזמן השואה , ניו יורק, 5730
§מעלות היוחסין, מרגליות, אפרים זלמן מבראדי, לבוב, תר"ס
§מעשה אבות סימן לבנים א, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשנו, מאורעות בהליכות עולם ודברי ימי ישראל לאור התורה - יסודות בהשקפה
§מעשה אבות סימן לבנים ב, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשנח
§מעשה אבות סימן לבנים ג, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסא
§מעשה אבות סימן לבנים ד, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסו
§מעשה אבות סימן לבנים ה, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשעא
§מעשה טובי בן טוביאל, אזולאי, אברהם, ווארשא, תר, על אחד מבני נפתלי שגלו בגלות שומרון
מעשה נסים, על היהודים החיים אחרי נהר סמבטיון, ר' משה ב"ר יצחקאדרעי, אמשטרדם תקע"ז, 14.2MB, 54 עמ', §ממקור אחר
§מעשי התנאים, פאזנאנסקי, שמואל אברהם, ווארשא, תרעז, 20 עמ', 617KB, תדפיס מתוך הצפירה 1917, על ספרות התנאים
מצבת זכרון לקהילת יבורוב והסביבה, בעריכת מיכאל ברלב, תשל"ט, 322 עמ'
§מצבת קודש, ר' יקותיאל יהודה גרינוואלד, 6MB, ניו יורק - תשי"ב, א - סיגעט ופלך מאראמארוש (ג' פרקים); ב - מאטרסדורף ולקורות שבע קהילות
מציאת עשרת השבטים, ראיות מחז"ל שהם עם לבדד וישובו אלינו בזמן הגאולה, צורת בהמ"ק, ועדות של תיירים, ר' דוד אהרן וישנעויץ, תרסט, 66 עמ', 7MB. מעמ' 50 - דרך הנשר. מעמ' 54 - אגרת צפון. מעמ' 58- אגרת הגר"א. מעמ' 62 - אגרת ר' מרדכי בנעט. עמ' 66 - דיני ברכת המזון בנוטריון למלים "ואכלת ושבעת וברכת"
§מקורות לקורות ישראל, גרינוואלד, יקותיאל יהודה, בערעהאווא, תרצד
מרטש - עיירה יהודית בליטא, בעריכת אורי שפר, ת"א תשמ"ח, 212 עמ'
מרימפול - ליטא, מהדורה שניה, 356 עמ'
משטפנשטי לארץ ישראל - סיפורה של עיירה, יהודה עברון-נכברג, תשמ"ט, 196 עמ'
§משפט לעשוקים, סאמאש איוואר, תרע, הגנה על השוחט העשוק של טענושרץ, 138עמ', 9MB
§נגידות בישראל, פישמן, י.ל. הכהן, ירושלים, תרפז, 65 עמ', 2MB, על תפקיד הנגיד
נדבורנה - ספר עדות וזכרון, תשל"ו, 356 עמ'
נדחי ישראל, היסטוריה, ש"י פין, וילנא תרי, 146 עמ'
§נדחי ישראל, גולדמן, שמואל זאב, גראסווארדיין, תשא, על נהר הסמבטיון, בני משה, עשרת השבטים, היהודים השחורים, והתפתחות הכתב העברי, 144 עמ', 5MB
§נטעי נאמנה, רובינשטיין, מרדכי מזאלקווא, ירושלים, תרס"ט, יחוסי משפחות שונות וקורותיהן
ניצוצות מקהילת סיקסא ומחוז אבאוי טורנא שנדמו, ישראל פליישמן, ב"ב תשל"ב, על עשרים קהילות גדולות, עם ביוגרפיות של כמאה רבנים, 522 עמ'
נר לקהילה קדושה דרצ'קה - ספר זכרון ליהודי דרצ'קה וגלילותיה, אריה מושקוביץ, תשמ"ד, 472 עמ'
נר תמיד - יזכור לקריביץ' - לקהילה שנכרתה, בעריכת מתתיהו בר-רצון, תשל"ו, 732 עמ'
נר תמיד ליהדות אויפוישאג והסביבה, בעריכת אשר א' וגדרון י', נהריה תשנ"ד, 368 עמ'
נשמתן של צדיקים, שמות הנרצחים בשנים בנירנברג, השנת ק"ט, בעריכת וילים הנרי לו, לונדון תרמ"א, 29 עמ', 9.8MB
§נתינת הדורות - סדר הדורות, אלנתן, נתן, ישראל, 5777
§נתינת הדורות - סדר הדורות, נתן אלנתן, מהדורה שנייה, תל אביב יפו, 5781
סאנוק - ספר זכרון לקהילת סאנוק והסביבה, בעריכת אלעזר שרביט, תשכ"ט, 710 עמ'
§סדר הדורות, הלפרין, יחיאל ב"ר שלמה, קארלסרוא, תקכ"ט
סדר הדורות, ר' יחיאל הלפרין, תקמט, 360 עמ'. על שינויים בין המהדורות של סדר הדורות ראה
סדר הדורות, ר' יחיאל הלפרין, תריח, 400 עמ'
סדר הדורות, כרך ב, ר' יחיאל הלפרין, תריח
סדר הדורות, ר' יחיאל הלפרין, תר"כ, 556 עמ'
סדר הדורות, ר' יחיאל הלפרין, תר"כ, 320 עמ'
סדר הדורות, ר'יחיאל הלפרין, ורשה תרלח
§סדר הדורות - חלק ראשון, היילפרין, יחיאל בן שלמה, ווארשא, תרל"ח
§סדר הדורות - חלק שני, היילפרין, יחיאל בן שלמה, ווארשא, תרמ"ב
§סדר הדורות - חלק שלישי, היילפרין, יחיאל בן שלמה, ווארשא, תרמ"ב
סדר הדורות, ר' יחיאל היילפרין, ורשה תרמג
סדר הדורות, ח"א, ר' יחיאל היילפרין, ווארשא, תרמ"ב-תרמ"ג, 336 עמ'
סדר הדורות, ח"ב, סדר תנאים ואמוראים, ר' יחיאל היילפרין, ווארשא, תרמ"ב-תרמ"ג, 392 עמ'
סדר הדורות, ח"ג, סדר מחברים, וסדר ספרים והגהות הש"ס, ר' יחיאל היילפרין, ווארשא, תרמ"ב-תרמ"ג, 126 עמ'
סדר הדורות, חלק ב, ר'יחיאל הלפרין, תרנ"א, 586 עמ'
—§סדרים נכונים, ר' רפאל גורדון, ווילנא, תרנז, הערות על סדר הדורות
§סדר החכמים וקורות הימים-חלק שני, אוקספורד, תרמח
§סדר תנאים ואמוראים, כהנא, קלמן ב"ר בנימין זאב, פפד"מ, תרצה
סדרי זמנים בדברי ימי ישראל, עקביא אברהם אריה
סופוצקין - תולדות אימוץ עיירה אחת, מכונת כתיבה, קרית ים תשל"ג, 108 עמ'
סוקולי במאבק לחיים, שמואל קלישר, ת"א תשל"ה, 448 עמ'
סטביסק - ספר זכרון, תשל"ג, 414 עמ'
סטולין - ספר זכרון לקהילת סטולין והסביבה, בעריכת א'אבטיחי וי' בן זכאי, תשי"ב, 272 עמ'
§סיפור חלומות קץ הפלאות - מאורעות צבי, בעניין שבתאי צבי, לבוב, תקס"ד, 66 עמ', 8MB
§ספור מפליא הנוגע לכבוד התורה, שולמאן, שמואל ברוך, ירושלים, תרצד, 16 עמ', 330KB, על תוצאות המחלוקת בין היעב"ת לר' יונתן אייבשיץ
§ספור נסיעת דוד הראובני, ראובני, דוד, װרשה, תרפב
§ספורים נפלאים, בתולדות ישראל, קעניג, יוסף הלל, ירושלים, תשז, 33 עמ', 785KB
§ספורים נפלאים, קעניג, יוסף הלל, ירושלים, תשיב, 39 עמ', 1MB, סיפורים שלא הופיעו במהד' תש"ז
סמורגון - ספר עדות וזכרון, תשכ"ז, 602 עמ'
ספר אוזיראן והסביבה, בעריכת מ"א טננבלאט, תשי"ט, 260 עמ'
ספר אוסטראה - מצבת זכרון לקהילה קדושה, בעריכת יצחק אלפרוביץ, ת"א תשמ"ז, 452 עמ'
ספר אוסטרובצה לזכרון ולעדות, תשל"א, 808 עמ'
ספר אופוצ'נה - יד ושם לקהילה שחרבה, בעריכת יצחק אלפסי, תשמ"ט, 426 עמ'
ספר איבניץ, קמין והסביבה, 492 עמ'
ספר אילייה - פרקי חיים והשמדה, בעריכת אריה קופלוביץ, תשכ"ב, 476 עמ'
ספר בארישטשיוו, תש"ך, 352 עמ'
ספר בודזאנוב - הייתה עיירה, בעריכת יצחק זיגלמן, 328 עמ'
ספר בוטשאטש - מצבת זכרון לקהילה קדושה, בעריכת ישראל כהן, ת"א תשט"ז, 362 עמ'
ספר בוסק - לזכר קהילה שחרבה, בעריכת אברהם שיירי, 360 עמ'
ספר בורשטין, בעריכת ש' קאנץ, 238 עמ'
ספר ביאלה-פודלאסקה, ת"א תשכ"א, 518 עמ'
ספר בלצי בסרביה, יד וזכר ליהדות בלצי, בריכת יוסף מזור, תשנ"ג, 664 עמ'
ספר גאליציע - געדענקבוך, בואנוס איירס תשכ"ט, 424 עמ'
ספר גורזד, עיירה בחייה ובכליונה, בעריכת יצחק אלפרוביץ, ת"א תש"מ, 504 עמ'
ספר גורליצה - הקהילה בבנינה ובחורבנה, בעריכת מ"י בראון, תשכ"ב, 346 עמ'
ספר ד'ווארט, אליעזר אסתרין, ת"א תשל"ד, 576 עמ'
ספר דומברובאן, נר זכרון למושבה החקלאית היהודית הראשונה בביסרביה, ירושלים תשל"ד, 284 עמ'
ספר דומברוביצה, ת"א תשכ"ה, 938 עמ'
ספר דיבנישוק - יד ושם לעיירה יהודית, בעריכת דוד שטוקפיש, תשל"ז, 558 עמ'
ספר דינוב - ספר זכרון לקדושי קהילת דינוב שניספו בשואה הנאצית, בעריכת יצחק קסה ומשה רנת, תשל"ט, 334 עמ'
ספר דמביץ, ת"א תש"ך, 216 עמ'
ספר דמבלין-מודז'יץ, בעריכת דוד שטוקפיש, תשכ"ט, 708 עמ'
ספר דרויה, וקהילות מיור, דרויסק וליאונפול, תשל"ג, 300 עמ'
ספר דרצ'ין - ספר זכרון לקהילות דרצ'ין, הולינקה, קולונה-סינייסק, תשל"ב, 512 עמ'
§ספר האגודה, תכנית אגודת הרבנים הכללי עם שמות החברים, ר' אהרן מנחם מנדל הכהן, קיירה, תרעב
ספר הורודנקא, בעריכת שמשון מלצר, תשכ"ד, 452 עמ'
ספר הורוכוב, בעריכת יוסף קריב, ת"א תשכ"ב, 464 עמ'
ספר הזכרון ליהודי ינדז'יוב, בעריכת שמשון דוב ירושלמי, ת"א תשכ"ו, 508 עמ'
ספר הזכרון לקדושי ביעז'ון, ת"א תשט"ז, 196 עמ'
ספר הזכרון לקהלת אוסטרוב-מזוביצק, בעריכת אבא גורדין, ת"א תש"ך, 666 עמ'
ספר הזכרון לקהילת גרבוביץ, בעריכת שמעון קאנץ, ת"א תשל"ה, 472 עמ'
ספר הזכרון לקהילת דונאסרדאהלי, אברהם יששכר אנגל, 606 עמ'
ספר הזכרון לקהילת חלם, תשמ"א, 424 עמ'
ספר הזכרון לקהילת יורבורג, ליטא, בעריכת זבולון פורן, ירושלים תשנ"א, 552 עמ'
ספר הזכרון לקהילת קמין-קושירסקי והסביבה, 500 עמ'
§ספר הזכרון מהמוסד עזרת תורה, ניו יארק, תרעט, 73 עמ', 2MB, דו"ח על פעולות המוסד וסכומי התרומות שנתקבלו
§ספר היחס, ריבלין, אליעזר ב"ר בנימין, ירושלים, תרצ"ה
ספר וויטבסק, בעריכת ברוך קרוא, תשי"ז, 274 עמ'
ספר ווייסליץ - ספר עדות וזכרון, ת"א תשל"א, 312 עמ'
ספר וידז - עיירה בחייה ובכליונה, בעריכת יצחק אלפרוביץ וגרשון ויינר, ת"א תשנ"ח, 570 עמ'. מעמ' 327 - עברית
ספר וירזבניק-סטרכוביץ, ת"א תשל"ג, 620 עמ'
ספר וישקוב, בעריכת דוד שטוקפיש, ת"א תשכ"ד, 364 עמ', רובו אידיש, מיעוטו עברית
ספר ולאדימרץ - גלעד לזכר עירנו,בעריכת אהרן מאירוביץ, 578 עמ'
ספר זברז', בעריכת משה זומרשטיין, בני ברק תשמ"ג, 230 עמ'
ספר זגירז', בעריכת דוד שטוקפיש, תשל"ה, 808 עמ'
ספר ז'ולקיב, ירושלים תשכ"ט, 436 עמ'
ספר ז'יחלין, בעריכת עמי שמיר, תשל"ד, 360 עמ'
ספר זיכרון לקהילת לומזה, בעריכת יום טוב לוינסקי, תשי"ג, 406 עמ'
ספר זכרון - דויד-הורודוק, ת"א תשי"ז, 510 עמ'
ספר זכרון - ציעשינאוו, בעריכת דוד רביד, ת"א תש"ל, 350 עמ'
ספר זכרון - ק"ק זאוויערטשע והסביבה, בעריכת ש' ספיבק, ת"א תשי"ח, 626 עמ'
ספר זכרון - קהילת ברזיב - בז'וזוב, בעריכת אברהם לויטה, תשמ"ד, 586 עמ'
ספר זכרון - קהילת וילייקה המחוזית - פלך וילנה, בעריכת קלמן פרבר ויוסף זאבי-ווילק, ת"א תשל"ב, 368 עמ'
ספר זכרון - קהילת פרושניץ, בעריכת שלמה באכראך, ת"א תשל"ד, 292 עמ'
ספר זכרון אוטבוצק קרצ'ב, בעריכת שמעון קאנץ, ת"א תשכ"ח, 94 עמ'
ספר זכרון בורשה, גדליהו שטיין, 666 עמ'
ספר זכרון ולודאבה והסביבה סוביבור, ת"א תשל"ד, 720 עמ'
ספר זכרון זלווה, בעריכת ירחמיאל מורשטיין, תשמ"ד, 290 עמ'
ספר זכרון ליהדות גרוסוורדיין - אוראדאה - נאג'וואראד והסביבה משנת ייסודה ועד חורבנה, ת"א תשמ"ד, 528 עמ'
ספר זכרון ליהדות קלוז'-קולוז'וואר, בעריכת משה כרמלי-ויינברגר, נ"י תש"ל, 522 עמ'
ספר זכרון לעיירות רפלובקה הישנה, רפלובקה החדשה, אוליזרקה, ז'לוצק והסביבה, בעריכת פנחס ומלכה חגין, ת"א תשנ"ו, 566 עמ'
ספר זכרון לעשרים ושלוש קהילות שנחרבו באזור שוינציאן, ש' קאנץ, ת"א תשכ"ה, 992 עמ'
ספר זכרון לק"ק דרוהוביץ-בוריסלב והסביבה, בעריכת נ"מ גלבר, ת"א תשי"ט, 296 עמ'
ספר זכרון לקדושי בוליחוב, בעריכת יונה אשל, תשי"ז, 362 עמ'
ספר זכרון לקדושי עיירתנו בייטש בבניינה ובחורבנה, בעריכת פנחס וגשל, 380 עמ'
ספר זכרון לקהילות טוטשין-קריפה, בעריכת בן ציון ח' אילון, ת"א תשכ"ח, 208 עמ'
ספר זכרון לקהילות ראריחוב לופאטין והסביבה, קהילות ויטקוב נובי, חולויוב, טופורו, סטניסלבטשיק, סטרמליטש, שטרוויץ, אובין, בארילוב, ווליצה-ויגודה, סקרילוב, זאוויטש, מיקאלאיוב, דמיטרוב, סינקוב, בעריכת ג' קרסל, ת"א תשל"ו, 684 עמ'
ספר זכרון לקהילות רמברטוב, אוקוניב, מילוסנה, בעריכת שמעון קאנץ, 492 עמ'
ספר זכרון לקהילות שצ'וצ'ין, ואסילישקי, אוסטרין, נובידבור, רוז'אנקה, בעריכת ל' לוש, ת"א תשכ"ז, 464 עמ'
ספר זכרון לקהילת אושמינה, ת"א תשכ"ט, 784 עמ'
ספר זכרון לקהילת איביה, בעריכת משה כגנוביץ, ת"א תשכ"ח, 756 עמ'
ספר זכרון לקהילת ביאלובז'יג, ת"א תשנ"א, 408 עמ'
ספר זכרון לקהילת הורודוק - ע"י ביאליסטוק, בעריכת משה סימיון - שמן, ת"א תשכ"ד, 156 עמ'
ספר זכרון לקהילת היבניב-אוהנוב והסביבה, ר' נתן אורטנר, ת"א תשמ"א, 392 עמ'
ספר זכרון לקהילת ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ, סוכא, בעריכת דוד יעקובוביץ, 468 עמ'
ספר זכרון לקהילת וילון, ת"א תשל"א, 584 עמ'
ספר זכרון לקהילת זבורוב והסביבה, אליהו זילברמן, 504 עמ'
ספר זכרון לקהילת זלוב, בעריכת אברהם קלושינר, ת"א, 456 עמ'
ספר זכרון לקהילת חורז'ל כאזשעל, בעריכת ל' לוש, ת"א תשכ"ז, 280 עמ'
ספר זכרון לקהילת טומשוב-מזוביצק, בעריכת משה ויסברג, ת"א תשכ"ט, 664 עמ'
ספר זכרון לקהילת טורק ולקדושיה, ת"א תשמ"ג, 480 עמ'
ספר זכרון לקהילת טורקה ע"נ סטרי, בעריכת יצחק זיגלמן, תשכ"ו, 480 עמ'
ספר זכרון לקהילת טלושטש, בעריכת מ' גלברט, ת"א תשל"א, 354 עמ'
ספר זכרון לקהילת לודביפול - סלישט גדול, בעריכת נ' אילון, ת"א תשכ"ה, 360 עמ'
ספר זכרון לקהילת מאקוב-מזוביצק, ת"א תשכ"ט, 524 עמ'
ספר זכרון לקהילת מייטשעט, בעריכת בן ציון ח' אילון, ת"א תשל"ג, 480 עמ'
ספר זכרון לקהילת סעליש והסביבה, שמואל הכהן ויינגרטן, תשל"ו, 336 עמ'
ספר זכרון לקהילת פינצ'ב, ת"א תש"ל, 488 עמ'
ספר זכרון לקהילת פישטני והסביבה, קבילות פישטני, ורבובה-וערבו, מיאבה, ברזבה, בעריכת שמואל גרינוולד, ירושלים תשכ"ט, גרמנית 258 עמ'
ספר זכרון לקהילת קולומיה והסביבה, בעריכת דב נוי ומרדכי שוצמן, 408 עמ'
ספר זכרון לקהילת קולנה, בעריכת אייזיק רמבה ובנימין הלוי, ת"א תשל"ב, 776 עמ'
ספר זכרון לקהילת קוצק, בעריכת אליהו פורת, תשכ"א, 434 עמ'
ספר זכרון לקהילת קליינווארדיין והסביבה, בעריכת ר' יעקב יולס, תש"מ, 280 עמ'
ספר זכרון לקהילת ראווה-רוסקה והסביבה, ת"א תשל"ג, 484 עמ'
ספר זכרון לקהילת רדזימין, בעריכת גרשון הל, ת"א תשל"ה, 472 עמ'
ספר זכרון לקהילת רוז'אן, בעריכת בנימין הלוי, ת"א תשל"ז, 624 עמ'
ספר זכרון לקהילת שברשין, חיפה תשמ"ד, 540 עמ'
ספר זכרון לקהילת שדלישצ'ה והסביבה, ת"א תש"ל, 368 עמ'
ספר זכרון מחוז וואש, בעריכת אברהם לוינגר, תשל"ד, 224 עמ'
ספר זכרון סטויבץ סוורז'נא והעיירות הסמוכות רובעזעוויץ, דערעוונא, נאליבאק, בעריכת נחום חיניץ, תשכ"ה, 566 עמ'
ספר זכרון פאפא, יהודה לנג, 226 עמ'
ספר זכרון צ'יז'יבה, ת"א תשכ"א, 614 עמ'
ספר זכרון קהילת וולומין, בעריכת שמעון קאנץ, ת"א תשל"א, 608 עמ'
ספר זכרון של טומשוב-לוב., ירושלים תשל"ב, 586 עמ'
ספר זכרון של קדושי עיירותינו סאמושויוואר - איקלוד והסביבה, בעריכת מיכאל בראון ובנימין הרשקוביץ, תשל"א, 288 עמ'
ספר זכרון של קהילת ליפנישוק, בעריכת אבנר לוין, ת"א תשכ"ט, 216 עמ'
ספר ז'לודוק ואורלובה - גלעד לזכרון, בעריכת אהרן מאירוביץ, 382 עמ'
ספר זלוצ'ב, ת"א, 468 עמ'
ספר חורוסטקוב, בעריכת דוד שטאקפיש, ת"א תשכ"ח, 428 עמ'
ספר טורבין - פנקס זכרון, בעריכת מאיר שמעון גשורי, ת"א תשכ"ח, 408 עמ'
ספר טורץ וירמיץ, תשל"ח, 546 עמ'
ספר טיקטין, מ' בר-יורא וצ' בן-נחום, ת"א תשי"ט, 618 עמ'
ספר טלוסטה, בעריכת גבריאל לינדנברג, תשכ"ו, 300 עמ'
ספר טלז, בעריכת יצחק אלפרוביץ, ת"א תשמ"ד, 520 עמ'
ספר טרוביץ, בעריכת יצחק זיגלמן, 452 עמ'
ספר יאדוב, 504 עמ'
ספר ידוובנה - היסטוריה וזכרון, תשמ"א, 300 עמ'
ספר יהודי סאלאז'-סילאדי, בעריכת דוד גלעדי, ת"א תשמ"ט, 772 עמ'
ספר יוזעפאף - אורדינאצקי-בילגורייסקי - ספר זכרון לקהילת יוזעפאף ולקדושיה, בעריכת עזריאל אומר-למר, ת"א, 464 עמ'
ספר יוחסין, ר' אברהם זכות
ספר יוחסין, זכות, אברהם בן שמואל, קושטאנדינא שכ"ו, 176 דפים. עם הגהות ר' שמואל ב"ר משה שולם. דפים 134-139 - אגרת רב שרירא גאון מתוך ס'הקבלה לראב"ד. דפים 167-175 - דברי יוסף בן מתתיהו הכהן ן' גוריון הכהן נגד אפיון.
ספר יוחסין, ר' אברהם בן שמואל זכות, קושטאנדינא שכ"ו, 177 עמ', 37.2MB, §ממקור אחר
יוחסין, זכות, אברהם בן שמואל, שלשלת קבלת התורה ממשה רבינו עד זמן המחבר, עם שו"ת רב שרירא גאון, עם הגהות ר' משה איסרלש, קראקא ש"מ-שמ"א, 168 דפים
ספר יוחסין, ר' אברהם בן שמואל זכות, שלשלת הקבלה, קראקא שמ"א, 169 עמ', 31.3 MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, ממקור אחר
§יוחסין, זכות, אברהם בן שמואל, אמשטרדם, 5477
ספר יוחסין חלק א, ר' אברהם זכות, שלשלת קבלת התורה ממשה רבינו עד עת זמן המחבר, עם שו"ת של רב שרירא גאון בשלשלת הקבלה, עם פרק י"ח מספר יסוד עולם שחבר הרב יצחק הישראלי, זאלקוא תקנ"ט, 69 עמ', 12MB
ספר יוחסין חלק ב, ר' אברהם זכות, שלשלת קבלת התורה ממשה רבינו עד עת זמן המחבר, עם שו"ת של רב שרירא גאון בשלשלת הקבלה, עם פרק י"ח מספר יסוד עולם שחבר הרב יצחק הישראלי, זאלקוא תקנ"ט, 107 עמ', 19MB
§יוחסין השלם, ר' אברהם זכותא, 18MB, לונדון ועדינבורג תרי"ז, סדר הדורות ודברי הימים מימות משה רבינו ע"ה עד שנת רמ"ב לאלף הששי, ממקור אחר
§ספר יוחסין, זכות, אברהם בן שמואל, זיטאמיר, תרכ"א
§יוחסין השלם, זכות, אברהם, ווארשא, תרל"ו
§ספר יוחסין, מארגהיטא, תרצ"ו
ספר היוחסין השלם, ר' זכות אברהם
ספר יוחסין, ר' אחימעץ ברבי פלטיאל , מתוך:סדר החכמים וקורות העתים, אוקספור תרח"מ
ספר יזירנה, בעריכת יצחק זיגלמן, חיפה תשל"א, 366 עמ'
ספר יזכור - גוניונדז, ת"א תש"ך, 432 עמ'
ספר יזכור מוקדש ליהודי העיירות שנספו בשואה - לינסק, איסטריק, בליגרוד, ליטוביסק והסביבה, בעריכת נתן מרק ושמעון פרידלנדר, 536 עמ'
ספר יזכור - מצבת זכרון לעיירתנו קוריב, בעריכת משה גראסמאן, ת"א תשט"ו, 616 עמ'
ספר יזכור אוסטרוב-לובלסקי, בעריכת דוד שטוקפיש, תשמ"ז, 434 עמ'
ספר יזכור בארנוב, בעריכת נ' בלומנטל, ירושלים תשכ"ד, 260 עמ'
ספר יזכור דוקשיץ-פאראפיאנוב - אנדרטה לזכר שתי קהילות יהודיות, בעריכת דוד שטוקפיש, ת"א תש"ל, 364 עמ'
ספר יזכור להנצחת קדושי קהילת צ'ורטקוב, ישעיהו אוסטרידן, תשכ"ז, 484 עמ'
ספר יזכור לקדושי טשענגער, פורצ'למה והסביבה, שלמה פרידמן, ת"א תשכ"ז, 176 עמ'
ספר יזכור לקדושי עיר פשייטש קרבנות השואה,ת"א תשל"ד, 408 עמ'
ספר יזכור לקדושי קהילות זאדניע והסביבה, מכונת כתיבה, 192 עמ', מצולם מהסוף להתחלה
ספר יזכור לקהילות טרמבובלה, סטרוסוב ויאנוב והסביבה, בני ברק תשמ"א, 456 עמ'
ספר יזכור לקהילות קמניץ דליטא - זסטביה והקולוניות, בעריכת שמואל אייזנשטט ומרדכי גלברט, ת"א תש"ל, 822 עמ'
ספר יזכור לקהילת אוגוסטוב והסביבה, בעריכת י' אלכסנדרוני, ת"א תשכ"ו, 560 עמ'
ספר יזכור לקהילת לובומל, בעריכת בערל כהן ויעקב הטמן, ת"א תשל"ד, 416 עמ'
ספר יזכור לקהילת מרגרטין והסביבה, ירושלים תשל"ט, 524 עמ'
ספר יזכור לקהילת סארנאקי, חיפה תשכ"ח, 424 עמ'
ספר יזכור לקהילת סארני, בעריכת יוסף קריב, ת"א תשכ"א, 610 עמ'
ספר יזכור לקהילת ראדומסק והסביבה, בעריכת ל'לוש, ת"א תשכ"ח, 614 עמ'
ספר יזכור מייכוב - כארשניצה וקשוינז', ת"א תשל"א, 328 עמ'
ספר יזכור רוזוואדוב והסביבה, בעריכת נחמן בלומנטל, ירושלים תשכ"ח, 376 עמ'
ספר יזכור של קהילת דזיאלושיץ והסביבה, ת"א תשל"ג, 476 עמ'
ספר ינובה על גדות הוויליה, להנצחת זכרם של יהודי העיירה שנחרבה בשואה, ת"א תשל"ב, 596 עמ'
ספר יקאטרינוסלאב - דנפרופטרובסק, בעריכת צבי הרכבי ויעקב גולדבורט, תשל"ג, 177 עמ'
ספר ירוסלב - גל-עד לזכר ערינו, ת"א תשל"ח, 408 עמ'
ספר כשאנוב, לזכרם של קדושי העיר שנספו בשואה, מרדכי בוכנר, תשנ"ב, 276 עמ'
ספר לומאז - עיירה בחייה ובכליונה, בעריכת יצחק אלפרוביץ, ת"א תשנ"ד, 344 עמ'
ספר לוצק, ת"א תשכ"א, 624 עמ'
ספר לוקאוו, ת"א תשכ"ח, 664 עמ'
ספר לזכרון קדושי רוסקובה וזובלס, י"צ מושקוביץ, ת"א תשכ"ט, 136 עמ'
ספר לידא, ת"א תש"ל, 464 עמ'
ספר ליפנו, בעריכת שמואל אלון-דומב, ת"א תשמ"ט, במכונת כתיבה, 346 עמ'
ספר מזריטש - לזכר קדושי עירנו הי"ד, תשל"ח, 834 עמ'
ספר מיכאלובצה והסביבה, בעריכת מרדכי בן זאב - מורי פרקאש, תש"ל, 418 עמ'
ספר מינסק-מזובייצק, בעריכת אפרים שעדלעצקי, ירושלים תשל"ח, 648 עמ'
ספר מיר, בעריכת נ' בלומנטל, ת"א תשכ"ג, 426 עמ'
ספר מלינוב-מרוויץ, בעריכת יצחק זיגלמן, חיפה תש"ל, 522 עמ'
ספר נובי-טארג והסביבה - זאקופנה, צ'ארני דונאייץ, ראבקה, יורדנוב, שצ'אווניצה, קרושצ'נקו, יבלונקה, מאקוב-פודהלנסקי, תשל"ט, 540 עמ'
ספר ניסוויז', בעריכת דוד שטוקפיש, תשל"ו, 274 עמ'
ספר סאמבור - סטארי-סאמבור, בעריכת אלכסנדר מנור, ת"א תש"ם, 408 עמ'
ספר סוחובולה, ת"א תשי"ז, 320 עמ'
ספר סוסנוביץ והסביבה בזאגלמביה, בעריכת מאיר שמעון גשורי-ברוקנר, ת"א תשל"ג, 1212 עמ'
ספר סוקולקה, ירושלים תשכ"ח, 408 עמ'
ספר סטאשוב, בעריכת אלחנן ארליך, ת"א תשכ"ב, 748 עמ'
ספר סטרי, תשכ"ב, 388 עמ'
ספר סטריזוב והסביבה, בעריכת יצחק ברגלס ושלמה יהלומי-דיאמנט, ת"א תשכ"ט, 490 עמ'
ספר סקאלה, תשל"ח, 392 עמ'
ספר סרוצק, בעריכת מרדכי גלברט, ת"א תשל"א, 744 עמ'
ספר פאלניץ, בעריכת דוד שטאקפיש, ת"א תשכ"ז, 488 עמ'
ספר פביאניץ, בעריכת א'וולף יאסני, ת"א תשט"ז, 434 עמ', רובו אידיש. עברית מעמ' 127-147
ספר פודהייצה, בעריכת מ"ש גשורי, תשל"ב, 320 עמ'
ספר פודוולוצ'יסקה והסביבה, תשמ"ח, 222 עמ'
ספר פוקשיבניצה, תשל"ב, 366 עמ'
ספר פוריסוב, תשל"א, 646 עמ'
ספר פלונסק והסביבה, ניישטאט וסוכוצ'ין, בעריכת שלמה צמח, ת"א תשכ"ג, 786 עמ'
ספר פראגה, בעריכת גבריאל וייסמאן, תשל"ד, 572 עמ'
ספר פראמפאל, בעריכת דוד שטאקפיש, ת"א תשכ"ו, 426 עמ'
ספר פרושקוב, נדז'ין והסביבה, תשכ"ז, 348 עמ'
ספר פשיטיק, בעריכת דוד שטוקפיש, ת"א תשל"ג, 480 עמ'
ספר פשמישל, אריה מנצ'ר, תשכ"ד, 574 עמ'
ספר צ'נסטוחוב, ירושלים תשכ"ז, 790 עמ'
ספר קאזשעניץ, ברוך קאפלינסקי, ת"א תשכ"ט, 528 עמ'
ספר קאליש, ת"א תשכ"ד, 1328 עמ'
ספר קהילת אוסטרולנקה, ת"א תשכ"ג, 594 עמ'
ספר קהילת זלוצ'וב, בעריכת ברוך קרוא, תשכ"ז, 404 עמ'
ספר קהילת חוטין - בסרביה, בעריכת שלמה שיטנוביצר, ת"א תשל"ד, 348 עמ'
ספר קהילת סובאלק ובנותיה: בקלורובה, ויז'אן, סייני, פונסק, פיליפובה, פשרושלה, ראצק, בעריכת יהודה אלראי, ויוסף כרוסט, ת"א תשמ"ט, 544 עמ'
ספר קובילניק, בעריכת יצחק זיגלמן, חיפה תשכ"ז, 304 עמ'
ספר קוברין - מגילת חיים וחורבן, ת"א תשי"א, 360 עמ'
ספר קוטנה והסביבה - לנצ'יץ, קרושנייביץ, דומברוביץ, בעריכת דוד שטוקפיש, תשכ"ח, 604 עמ'
ספר קולו, בעריכת מרדכי האלטר, תשי"ט, 444 עמ'
ספר קוסוב, בעריכת ג' קרסל, ת"א תשכ"ד, 442 עמ'
ספר קילץ - תולדות קהילת קילץ מיום הווסדה עד חורבנה, פנחס ציטרון, ת"א תשי"ז, 336 עמ'
ספר קלוסובה, בעריכת חיים דן, תשל"ח, 464 עמ'
ספר קלרש, להנצחת זכרם של יהודי העיירה שנחרבה בימי השואה, 560 עמ'
ספר קראקא - עיר ואם בישראל, ירושלים תשי"ט, 478 עמ'
ספר קראשניק, בעריכת דוד שטוקפיש, ת"א תשל"ג, 684 עמ'
ספר רדזין, בעריכת יצחק זיגלמן, ת"א תשיז, 372 עמ'
ספר רוביז'ביץ דרבנה והסביבה, בעריכת דוד שטוקפיש, ת"א, 436 עמ'
ספר ריפין, ת"א תשכ"ב, 540 עמ'
ספר ריקי, בעריכת שמעון קאנץ, ת"א תשל"ג, 620 עמ'
סקאלאט - קובץ זכרון לקהילה שחרבה בשואה, בעריכת חיים ברונשטיין, תשל"א, 168 עמ'
סקארז'יסקו קמיאננה - ספר זכרון, תשל"ג, 306 עמ'
סקוריאן בבנינה ובחורבנה, בעריכת ז' איגרת, 284 עמ'
עוללות לזכר קהילת טרנוב, ת"א תש"ל, 108 עמ'
§עוז מבטחה, ר' שלמה זלמן סג"ל מדעסויא, אמשטרדם תצ"ד, על רדיפת היהודים בעיר המבורג בשנת ת"צ, 32 עמ', 1MB
עיירה היתה בליטא - דוסיאט בראי הזכרונות, בעריכת שרה וייס-סלפ, תשמ"ט, 440 עמ'
עיירתי - ספר זכרון לעיירות דובז'ין-גולוב, בעריכת מ' הרפז, תשכ"ט, 492 עמ'
עיירתנו ביבולרי, חיפה תשמ"א, 212 עמ'
עיירתנו ויסוצק - ספר זכרון, בעריכת אריה פיאלקוב, חיפה תשכ"ד, 250 עמ'
עיירתנו טרנובקה, ג' בר-צבי, מהדורה שנייה, ת"א תשל"ב, 110 עמ'
עיירתנו סטפן, בעריכת יצחק גנוז, תשל"ח, 396 עמ'
§עיר גבורים, פרידענשטיין, שמעון אליעזר ב"ר יקותיאל, ווילנא, תרמ, תולדות העיר הורודנא
§עיר דובנא ורבניה, קראקא, תרסב
§עיר ווילנא, הלל נח מגיד שטיינשניידר, ווילנא, תרס, תולדות יהודי וילנא, ממקור אחר
עיר ומתים - זבלוטוב המלאה והחרבה, ת"א תש"ט, 238 עמ'
עיר ושמה מונסטיר, אורי אורן, ת"א תשל"ב, 184 עמ'
§עיר לסק וחכמיה, גליקסמן, פנחס זעליג ב"ר אברהם הירש, לודז, תרפו
§עיר תהלה, אריה לייב פיינשטיין, ר' אברהם מרדכי פינקלשטיין, ווארשא, תרמו, תולדות יהודי בריסק
עירתנו סביר, בעריכת חנוך סבירוני-דרוץ, ת"א תשי"ט, 256 עמ'
על אדמת ביסראביה - א, דברי מחקר, זכרונות, רשימות, תעודות ודברי ספרות לקביעת הדמות של יהדותה, ת"א תשי"ט, 824 עמ'
על דברי ימי ישראל - עיונים מן ההיקף ובתוכן, בן דב שבתי
על הנסים, ד"ר אברהם אבן עזרא, בענייני ניסים
§עלה תאנה, אברהם שמאי פייגענבוים, מאנסי תשעא, 24 עמ', 1MB, מגילת יוחסין למשפחות פייגנבוים, סאדין, לאם, גלאנץ, קאר, קמינצקי, שפיצר, מיכלאוויטש, שפירא, רוזנבוים
§עלי זכרון 1-4, תולדות אישים וקהילות, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5775
§עלי זכרון 5-7, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5775
§עלי זכרון 8-11, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5776
§עלי זכרון 12-14, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5776
§עלי זכרון 15-17, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5776
§עלי זכרון 18-20, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5776
§עלי זכרון 24-25, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5776
§עלי זכרון 26, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5777
§עלי זכרון 27, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5777
§עלי זכרון 28, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5777
§עלי זכרון 29, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5777
§עלי זכרון 30, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5777
§עלי זכרון 31, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5777
§עלי זכרון 32, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5777
§עלי זכרון 33, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5777
§עלי זכרון 34, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5777
§עלי זכרון 35, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5777
§עלי זכרון 36, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5777
§עלי זכרון 37, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5777
§עלי זכרון 38, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5777
§עלי זכרון 39, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5778
§עלי זכרון 40, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5778
§עלי זכרון 41, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5778
§עלי זכרון 42, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5778
§עלי זכרון 43, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5778
§עלי זכרון 44, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5778
§עלי זכרון 45, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5778
§עלי זכרון 46, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5778
§עלי זכרון 47, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5778
§עלי זכרון 48, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5778
§עלי זכרון 49, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5778
§עלי זכרון 50, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5778
§עלי זכרון 51, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5778
§עלי זכרון 52, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5779
§עלי זכרון 53, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5779
§עלי זכרון 54, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5779
§עלי זכרון 55, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5779
§עלי זכרון 56, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5781
§עלי זכרון 57, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5781
§עלי זכרון 58, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5782
§עלי זכרון 59, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5782
§עלי זכרון 60, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5782
§עלי זכרון 61, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5782
§עלי זכרון 62, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5783
§עלי זכרון 63, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5783
§עלי זכרון 64, מכון זכרון להנצחת יהדות הונגריה, בני ברק, 5783, ממקור אחר
§עם ר"ם, ממן, רפאל עמרם בן יהושע, ירושלים, תשסו, תולדות משפחת מאמאן
§עמל ורעות רוח וחרמות ותשובתם, קאפח, יחיא בן סלימן, תל-אביב, תרעד, בענין המחלוקת על הרב קאפח
§עמק הבכא, יוסף הכהן הרופא, קרקוב, תרנה, 206 עמ', 5MB, התלאות שעברו על עם ישראל
§ענין בייליס, שדה-לבן, תרעד, תרגום של הסטנוגרמה
§עקיצת עקרב, עמדן, יעקב, אמסטרדם, תקיב
עת אזכרה - ספר קהילת צויזמיר-סאנדומייז', אווה פלדנקרייז-גרינבל, ת"א תשנ"ד, 600 עמ'
פולטוסק - ספר זכרון, בעריכת יצחק עברי, ת"א תשל"א, 712 עמ'
§פחד יצחק, כהן, יצחק חיים אמשטרדם תמ"ה, 107 עמ', 4MB, על התלאות שעברה קהלת פדואה באלול תמ"ד, ממקור אחר
פיוטרקוב-טריבונלסקי, יעקב מאלץ ונפתלי לביא-לאו, תשכ"ה, 602 עמ'
פינסק - ספר עדות וזכרון לקהילת פינסק-קארלין, בעריכת זאב רבינוביץ, תשל"ח, 1426 עמ'
פיעסק ומוסט - ספר זכרון,ת"א תשל"ה, 735 עמ'
פלוצק - תולדות קהילה עתיקת יומין בפולין, בעריכת אליהו אייזנשטיין, ת"א תשכ"ז, תשכ"ז, 792 עמ'
פנקס אוסטראה, בעריכת בן ציון ח' אילון-באראניק, ת"א תש"ך, 338 עמ'
פנקס אלכסנדריא - ספר יזכור, שמואל יזרעאלי ונתן ליבנה, ת"א תשל"ב, 324 עמ'
פנקס בליצה, ת"א תשכ"ח, 520 עמ'
פנקס בנדין, בעריכת א"ש שטיין, ת"א תשי"ט, 440 עמ'
פנקס בריטשיבה, בעריכת ק"א, ברתיני, תש"ל, 540 עמ'
§פנקס המדינה, שמעון דובנוב, ברלין, תרפ"ה
פנקס הקהילה אוליקא - ספר יזכור, בעריכת נתן ליבנה, ת"א תשל"ב, 408 עמ'
פנקס הקהילה אלכסנדריא - ספר יזכור, בעריכת נתן ליבנה, ת"א תשל"ב, 324 עמ'
פנקס הקהילה טריסק - ספר יזכור, בעריכת נתן ליבנה, ת"א תשל"ה, 408 עמ'
פנקס הקהילה מז'יריטש, בעריכת נתן ליבנה, ת"א תשל"ד, 84 עמ'
פנקס הרוביעשאוו, ברוך קאפלינסקי, ת"א תשכ"ב, 436 עמ'
פנקס זאגלעמביע, י' ראפאפארט, ת"א תשל"ג, 704 עמ'. מעמ' 495 - עברית
פנקס זינקוב, תשכ"ו, 266 עמ', רובו באידיש, מיעוטו בעברית
פנקס זשעטל, ברוך קאפלינסקי, ת"א תשי"ח, 494 עמ'. רובו באידיש. בעמ' 16 - רשימת המאמרים בעברית
פנקס טישיוויץ, יעקב זיפער, ת"א תשל"א, 332 עמ', רובו באידיש, מיעוט בעברית
פנקס לודמיר - ספר זכרון לקהילת לודמיר, ת"א תשכ"ב, 322 עמ'
פנקס נובי-דבור, ת"א תשכ"ה, עמ'
פנקס סאכאטשעוו, א"ש שטיין וגבריאל וייסמאן, ירושלים תשכ"ב, 876 עמ'
פנקס סטאק ביי ווענגגראוו, י' צודיקער, בואנוס איירס, תשל"ד, 664 עמ', מיעוט הספר בעברית
פנקס סלונים - דברי ימי סלונים, דיוקנה של עיר, השמדת הקהילה, דפי הנצחה, 1902 עמ'
פנקס סלוצק ובנותיה - אורצ'יה, הורקי, הלוסק, הרוזובה, הרעסק, וויזנא, וורחוטין, טימקוביץ, לובאן, סטארובין, סטארי-דורוגי, פאהוסט, קאפולי, רומנובה, שמזבה, נ"י תשכ"ב, 584 עמ'
פנקס פרוז'אני והסביבה, בעריכת יוסף פרידלנדר, ירושלים תשמ"ג, 720 עמ'
פנקס קאלאמיי - זכרונות חורבן, בעריכת שלמה ביקל, נ"י תשי"ז, 456 עמ'
פנקס קאלבושאוו-קאלבסוב, י"מ בידרמן, נ"י תשל"א, 904 עמ'. מעמ'643 - עברית
פנקס קוזמיר, בעריכת דוד שטוקפיש, תש"ל, 668 עמ'
§פנקס קטן, ויכוח בין מדפיסים, אמשטרדם, תקכד
פנקס קלצק, בעריכת א"ש שטיין, ת"א תש"ך, 444 עמ'
§פנקס ק"ק במברג, בעריכת דוד קויפמאן, ברלין, תרנה, 49 עמ', 2MB
פנקס קרינקי, בעריכת דוב רבין, ת"א תש"ל, 386 עמ'
פנקס קרמניץ, בעריכת א"ש שטיין, ת"א תשי"ד, 466 עמ'
פנקס שאבלי - יומן מגיטו ליטאי, אליעזר ירושלמי, ירושלים תשי"ח, 426 עמ'
§פסק החרם, פולק, יעקב בן יצחק, פטרבורג, תרנז, 83 עמ', 3MB, נגד ר' אברהם מינץ. על שתמך בעמנואל נורצי בשנת ר"פ, עם שני פסקים נגדיים
§פראנק ועדתו - כרך ראשון, קרויזהאאר, אלכסנדר, ווארשא, תרנו
§פרטי כל המשא ומתן של קונגרס־הרבני הראשון, קראקא, תרסג, ממקור אחר
§פרטי כל מאסיפה הכללית של אגודת הרבנים בפולין כד-כז שבט תרפ"ו, ווארשא, תרפט, 79 עמ', 4MB
פרקי בסרביה - מאסף לעברה של יהדות בסרביה - א, ת"א תשיב, 156 עמ'
§פרקים מתולדות היהודים בטשורטקוב, זוננשיין, אפרים ד"ר, ווארשא, תרצח
פשעדבאזש, ת"א תשל"ז, 640 עמ'
§פתח תשובה, ר' גבריאל ברבי יהושע, אמסטרדם, תי"ב, 19 עמ' כפולים, 7MB, דברי קינה על מאורעות ת"ח ות"ט, עם תיאורי הזוועות
§פתח תשובה, ר' גבריאל ב"ר יהושע, פרשבורג, תרנז, 54 עמ', 2MB, עם מבוא והערות מר' חים פולק
§צוק העיתים, ר' מאיר ב"ר שמואל משברשין, קראקא ת"י, 18 עמ', 1MB, תיאור מאורעות ת"ח-ת"ט, קטוע בראשו
§ציונים מצינים, ווארשא, תרמח, 95 עמ', 1MB, מצבות מבית הקברות באודסא
ציחנוביץ מחוז ביאליסטוק - ספר עדות וזכרון, בעריכת אליעזר לאוני, תשכ"ד, 1024 עמ'
צמח דוד, ר' דוד גנז, היסטוריה, פראג שנ"ב, 197 עמ', 34MB
צמח דוד, ר' דוד גנז, תקצ"ד
§צמח דוד, גאנז, דוד, ווארשא, תריט
§צמח דוד החדש - חלק שני ושלישי, גאנז, דוד, ווארשא, תרלא
§צמח דוד, רבי דוד ב"ר שלמה גאנז, ווארשא, תרל"ח
§צמח דוד החדש-חלק ראשון, גאנז, דוד בן שלמה, פרנקפורט דמיין, תנב
§צמח דוד החדש-חלק שני, גאנז, דוד בן שלמה, פרנקפורט דמיין, תנב
§צמח דוד החדש-חלק ראשון, דוד גאנז, פרנקפורט דמיין, תנב
§צמח דוד החדש-חלק שני, דוד גאנז, פרנקפורט דמיין, תנב
§צמח דוד חלק א, 5545
צמח דוד החדש הנתחדש, ר' דוד גאנז, פרנקפורט דמיין תנ"ב, 157 עמ', 28.4MB
§צפנת פענח, הורוויץ, חייקיל, ברדיטשוב, תקעז, תולדות מציאת יבשת אמריקה
§צרות ווירמיישא בשנת שצ"ו, ברלין, תרנה, 23 עמ', 1MB
קאברין, מלך גלאצער, באונוס איירס תשי"ב, 322 עמ'
§קאלומבוס, סיפור גילוי אמריקה, מאהר, אברהם מנחם מענדל, לבוב, תרו
קאלוש - חייה וחורבנה של הקהילה, בעריכת שבתי אונגר, תש"ם, 584 עמ'
קאפרשט - עיירתנו, ספר זכרון לקהילה יהודית בביסאראביה, בעריכת מרדכי רישפי וברוך ינוביץ, חיפה תש"ם, 552 עמ'
§קדמוניות יהודי ההרים, ר' יעקב אניזימוב, ירושלים, תרנ, על יהודי דגסטן וייחוסם ליהודי קרים ולכוזרים
§קהלות אשכנז ובתי דיניהן, פרנק, משה, תל אביב, תרצח
קהילת אוסטילה בבנינה ובחורבנה, בעריכת אריה אבינדב, 346 עמ'
קהילת באקאו, היסטוריה יהודית מפוארת, ת"א תש"ן, 248 עמ'
קהילת בנדרי - ספר זכרון, בעריכת מ' תמרי, ת"א תשל"ה, 496 עמ'
קהילת גלינא - תולדותיה וחורבנה, אשר כורך, ירושלים תש"י, 152 עמ'
קהלת הורודלה - ספר זכרון לקדושי הורודלה - פולין - ולקדושי הכפרים הסמוכים, בעריכת יוסף חיים זבידוביץ, ת"א תש"ך, 268 עמ'
קהילת ויליצ'קה - ספר זכרון, בעריכת שמואל מאירי, ת"א תשמ"א, 272 עמ'
קהילת ונגרוב - ספר זכרון, ת"א תשכ"א, 434 עמ'
קהילת ז'ארקי - עיירה בחייה ובכליונה, בעריכת יצחק לדור, ת"א תש"ך, 330 עמ'
קהילת ז'לוצק, אריה אבינדב, תש"ל, 200 עמ'
קהילת טרנובז'ג-דזיקוב - ספר זכרון ועדות, בעריכת יעקב יהושע פליישר, ת"א תשל"ג, 388 עמ'
קהילת יהודי דומברובה גורניצ'ה וחורבנה, ת"א תשל"א, 716 עמ'
קהילת ליפקני - ספר זכרון, ת"א תשכ"ג, 420 עמ'
קהלת לנין - ספר זכרון, ת"א תשי"ז, 418 עמ'
קהילת סביסלוץ, בעריכת ח' רובין, תשכ"א, 168 עמ'
קהלת סומבור בחורבנה, ר' אליהו שפיצר, ירושלים תש"ל, מכונת כתיבה, 46 עמ'
קהילת סמיאטיץ', בעריכת אליעזר טור שלום, ת"א תשכ"ה, 472 עמ'
קהילת קאלושין, תירגם מיידיש יצחק שושני, תשל"ז, 92 עמ'
קהילת קונין בפריחתה ובחורבנה, בעריכת מ' גלברט, ת"א תשכ"ח, 808 עמ'
קהילת רוהאטין והסביבה - עיר בחייה ובכליונה, בעריכת מרדכי אמיתי, תשכ"ב, 448 עמ'
קהילת רישא - ספר זכרון, ת"א תשכ"ח, 766 עמ'
קהילת שקוד - קובץ זכרון, ת"א תשי"ח, 76 עמ'
קהילת שרנסק והסביבה - ספר זכרון, ירושלים תשכ"א, 628 עמ'
קהלת שרפץ - ספר זכרון, ת"א תש"ך, 680 עמ'
קהילתיים - הוסיאטין וקופיצ'ינצה, אברהם בקר, ת"א תשל"ז, 300 עמ'
קובל - ספר עדות וזכרון לקהילתנו שעלה עליה הכורת, בעריכת אליעזר לאוני-צופרפין, ת"א תשי"ז, 548 עמ'
§קול מבש"ר, ר' שמעון צבי ב"ר מאיר ליב הורוויץ, על עשרת השבטים ובני משה
§קול מבשר, רבי שמעון צבי ב"ר מאיר ליב הורוויץ, ירושלים, תרפ"ג
קול מבשר, על עשרת השבטים והסמבטיון, ועל הגאולה, ד"צ נ"י תשל, 127 עמ', 4.7MB
§קונטרס המקונן, יעלינעק, אהרן, וינה, תרמא, שמות הנהרגים בשנת ק"ט, והנשרפים בקהילות שונות בין שנות שמ"א-תקמ"ד, ☼ממקור אחר, 73 עמ'
§קונטרס ווירמייזא וקהל ווינא, יעלינעק, אהרן, וינה, תרמ, שמות הנהרגים בקהילות מאלה
§קורא הדורות, מבריאת העולם על גלות מצרים, בלומנטל, ישראל חיים, ירושלים, תשו, 12 עמ', 1MB
§קורא הדורות, הכהן, שלום, ווארשויא, תקצח, 298 עמ', 11MB, תולדות ישראל מימי החשמונאים, ☼ממקור אחר
§קורא הדורות, ר' דוד אשכנזי, ויניציאה, תקו, תולדות החכמים מזמן הסבוראים על האחרונים
§קורא הדורות, ר' דוד [אשכנזי] קונפורטי, 7MB, בערלין תר"ו, סדר הדורות מרבנן סבוראי עד אמצע אלף הששי, 143 עמ', ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
קורא הדורות, קונפורטי דוד, ההדיר: קורן זלמן מנחם
§קורא הדורות, אשכנזי, דוד, פיעטרקוב, תרנה, 98 עמ', 7MB, שמות הרבנים גדולי הדורות מחתימת התלמוד
§קורות בית־העלמין הישן בוילנה, קלויזנר, ישראל, וילנה, תרצה, ממקור אחר
§קורות היהודים בתורכיה וארצות הקדם - חלק שני, רוזאניס, שלמה אברהם, סופיא, תרצז
§קורות היהודים בתורכיה וארצות הקדם - חלק רביעי, רוזאניס, שלמה אברהם, סופיא, תרצד, ממקור אחר
§קורות היהודים בתורכיה וארצות הקדם - חלק חמשי, רוזאניס, שלמה אברהם, סופיא, תרצז, ממקור אחר
§קורות היהודים בתורקיה וארצות הקדם 6, ירושלים, תשה
§קורות היהודים התורקיה ובארצות הקדם, רוזאניס, שלמה אברהם, ירושלים, תשה
§קורות פאדאליא וקדמוניות היהודים שם, ליטינסקי, מנחם נחום, אדעססא, תרנה
§קורות העתים, טריביטש חייט, אברהם ב"ר ראובן ברין תקס"א, 168 עמ', 5MB, תולדות ישראל בשנים תק"א-תקס"א, ☼ממקור אחר
§קורות העתים, טריביטש חייט, אברהם ב"ר ראובן, לבוב, תריא, על המלחמות משנות תק"א-תקס"א וקורות ישראל אז, ועל מלחמות נפוליאון
§קורות התורה והאמונה בהונגריא, גרינוואלד, יקותיאל יהודה, בודפשט, תרפא
קורות יהודי מחוז זאמפלאן, מאיר שש, טורונטו תשמ"ו, 564 עמ'
קורות מקורות לקהילה יהודית טופולצ'אני, יהושע רוברט ביכלר, בעריכת מרדכי אמיתי, תשל"ו, 319 עמ', ממקור אחר, 320 עמ'
§קורות עיר פרעסבורג וגדוליה, גרינוואלד, יקותיאל יהודה, מארמארש סיגעט, תרעב
§קורות שנות קדם-חלק ראשון, פישער, מאיר, פראג, תקעב
§קורות שנות קדם-חלק שני, פישער, מאיר, פראג, תקעב
קוריץ - ספר זכרון לקהילתנו שעלה עליה הכורת, בעריכת אליעזר לאוני, תשי"ט, 400 עמ'
קורליץ-קארעליטש חייה וחורבנה של קהילה יהודית, תשל"ג, 428 עמ'
קטוביץ - פריחתה ושקיעתה של הקהילה היהודית - ספר זכרון, בעריכת יוסף כרוסט ויוסף פרנקל, ת"א תשנ"ו, 432 עמ'
קיטוב עירי - בני קוטי מספרים את סיפור העיר, בעריכת חיים צינס, ת"א תשנ"ג, תשנ"ג, 302 עמ'
קיידאן - ספר זכרון, בעריכת יוסף כרוסט, ת"א תשל"ז, 400 עמ'
קמיניץ-פודולסק וסביבתה, ספר זכרון לקהילות ישראל בערים קמיניץ - פודולסק, באלין, דוניביץ, זאמיחוב, זבאניץ, מינקוביץ, סמוטריץ', פראמפול קופין, קיטייגגורור, ת"א תשכ"ה, 276 עמ'
§קנאת אפרים, ח"ב מס' "ארבע חרשים", ר' יוסף יששכר בר בן אלחנן, פרנקפורט דאודר, תמ, 153 עמ', 22MB, על מלכי ישראל
קרטוז-ברזה - ספר זכרון ועדות לקהילה שהושמדה הי"ד, ת"א תשנ"ג, 304 עמ'
§קריה נאמנה, תולדות ישראל בעיר וילנא, פין, שמואל יוסף, ווילנא, תרכ, 367 עמ', 16MB, ★ממקור אחר
§קריה נאמנה, פין, שמואל יוסף, ווילנא, תרעה, תולדות ישראל בווילנא
§קריה נשגבה, בובר, שלמה, קראקא, תרס"ג, 130 עמ', 8MB, תולדות יהודי זולקווא
§קרני ראמים, יעקב קאפיל צבי, טשרנוביץ, תרכד, סדר הדורות
קרסנוברוד - ספר זכרון, בעריכת מרדכי קרושניץ, תשט"ז, 538 עמ'
ראדזיווילוב - ספר זכרון, ת"א תשכ"ז, 474 עמ'
ראחוב - אנופול, פרקי עדות וזכרון, בעריכת שמואל ניצן, תשל"ח, 640 עמ'
ראשונים למרד - לחווא, ת"א תשי"ז, 260 עמ'
§רבנן סבוראי ותלמודם, לוין, בנימין מנשה, ירושלים, תרצז
רדומישל רבתי והסביבה - ספר זכרון, ת"א תשל"א, 602 עמ', ממקור אחר, 712 עמ'
רדושקוביץ - ספר זכרון, תשי"ג, 232 עמ'
רובנה - ספר זכרון, בעריכת אריה אבטיחי, תשי"ז, 600 עמ'
רודקי - ספר יזכור ליהודי רודקי והסביבה, בעריכת יוסף כרוסט, 388 עמ'
רוז'ינוי - ספר זכרון לקהילת רוז'ינוי והסביבה, מאיר סוקולובסקי, תשי"ז, 240 עמ'
§רחוב היהודים בוילנה, ורוביציק, מ, ציריך - לייפציג, תרצא, תמונות עם הקדמה
רטנה - סיפורה של קהילה יהודית שהושמדה, בעריכת נחמן תמיר, ת"א תשמ"ג, 340 עמ'
שאלוניקי - עיר ואם בישראל, תשכ"ז, 402 עמ'
§שארית ישראל, והוא חלק שני מספר יוסיפון, קורות ישראל מעת חורבן בית שני עד שנת תק"ג, אמשטרדם, תר
§שארית ישראל, לבוב, תרז, החלק השני מספר יוסיפון, תולדות ישראל אחרי חורבן בית שני, עם "משא דמשק" על עלילות הדם בדמשק וברודוס
§שארית ישראל, קראקא, תרנה, 30 עמ', 1MB, על עשרת השבטים ובני משה ונהר סמבטיון, עם "מעשה נסים", ממקור אחר
§שארית ישראל, ר' משה אדרעי, על עשרת השבטים ובני משה ונהר סמבטיון, ירושלים, תרעא, 40 עמ', 1MB. בתחלתו "מאמר קידוש השם" - קריאה לחפש אותם לקדש את השם ע"י חיפוש עשרת השבטים. מעמ' 17 - "מעשה נסים" - על נהר סמבטיון ואלדד הדני ועוד.
§שארית ישראל, אמעלאנדער, מנחם מן בן שלמה הלוי, ווילנא, תקע"א, 191 עמ', 9MB, תולדות ישראל מחורבן בית שני עד ה' אלפים ק"ס, עם ענין עשרת השבטים
§שארית ישראל, ר' מנחם מן ב"ר שלמה הלוי, אמשטרדם, 90 עמ', 5MB, תולדות ישראל מחורבן בית שני עד ה' אלפים ת"ר.מעמ' 86 - "משא דמשק" על עלילת הדם בדמשק
§שארית ישראל, מאהר, אברהם מנחם מענדל, קניגסבורג, תרכ, 143 עמ', 6MB, תולדות ישראל מחורבן בית שני עד ה' אלפים ת"ר
§שבט זבולון - ימאים עבריים בארץ מצרים, עמרם קהתי, תשסט
שבט יהודה
§שבט יהודה, וירגא, שלמה בן יהודה, אדריאנופולי, שיד
Ξשבט יהודה, ר' שלמה אבן וירגה, אמסטרדם, שצ"ח, תולדות ימי הצרות של ישראל, 3.73 MB
§שבט יהודה, וירגא, שלמה, אמשטרדם, תט"ו
§שבט יהודה, ר' בן וירגה, שלמה, פיורדא, תפד, תולדות רדיפות היהודים בגלות
§שבט יהודה, אבן וירגא, שלמה, ווארשא, תרא, תולדות רדיפות היהודים בגלות, כולל גזירות ת"ח ות"ט, עם ויכוחים בענין הדת, ונסים שנעשו לישראל באמפריה העותמנית, עם צורת בהמ"ק
§שבט יהודה, וירגא, שלמה, לבוב, תרו, סיפור צרות ישראל בגלות, ויכוחים בענייני הדת, צורת בהמ"ק, צרות ת"ח ות"ט, עם סיפור מעשה מורמייזא, וסיפורי ירושלים
§שבט יהודה, אבן וירגא, שלמה, הנובר, תרטו
§שבט יהודה, אבן וירגא, שלמה, הנובר, תרטו
שבט יהודה, ר"ש אבן וירגה, תרטז
§שבט יהודה, וירגא, שלמה, קניגסבורג, תרכ, קורות הגירוש מספרד, עם ויכוחים בענין הדת, ותחינה לר' יוסף אבן וירגא, מכתב ר' חסדאי קרקשקש, עם קינה על גזירת ספרד
§שבט יהודה, וירגא, שלמה, לייפציג, תרכד
§שבט יהודה, אבן וירגא, שלמה, ווארשא, תרלה
§שבט ישראל, לנדא, ישראל, סאיני, תר"צ, 36 עמ', 1MB, תולדות משפחת לנדא
§שבילי היהדות באנגליה, שווארצברג (בלאק), ישראל יצחק, מנשסתר, תרסג
§שבעים וחמש לשואת יהודי הונגריה, , ישראל, 5779
§שבת של מי, על הסובוטניקים בראי ההיסטוריה, בר שלום, אסף - יהודי, יגאל, קדימה, 5768
שואת יהודי רוסיה הקרפטית - אוז'הורוד, דב דינור, במכונת כתיבה, תשמ"ג, 172 עמ'
שומסק - ספר זכרון לקדושי שומסק שנספו בשואת הנאצים, בעריכת חיים רבין, 490 עמ'
§שועת בת עמי או צקון לחש, על הפרעות בבסרביה בשנת תרסג, ר' דוד שלמה שלטאסטש, ירושלים, תרסד, 17 עמ', 1MB
§שושלת בית יעקב, גרוס, יצחק בן יששכר דב, ירושלים, תשסג, 26 עמ', 1MB, צאצאי ר' יעקב יאקאב
§שושלת בית יעקב, גרוס, יצחק בן יששכר דב, ירושלים, תשסט, 30 עמ', 1MB, מהדורה מעודכנת
§שושלת הכהנים, גרוס, יצחק בן יששכר דב, ירושלים, תשסח, 134 עמ', 8MB, צאצאי ר' שמואל גרוס
§שלש מאות שנה של יהדות פולין, הורודצקי, שמואל אבא, תל אביב, תשו
שלש עשרה עיקרים, לרמב"ם. מעמ' 19 - דברי הבית השני, מתוך יוסיפוס. מעמ' 172 - עשר גליות ישראל, ורמייזא רפ"ט, 178 עמ'
§שלשה טורי כסף, סיגעט, 32 עמ', 1MB, תולדות ר' העשיל, מעשה שהיה בימי מהרי"ל, סיפור מסירות נפשם של ר' חיים ור' יהושע רייצעס
§שלשלת היוחסין, טייטלבוים, ישראל מרדכי, לבוב, תרס"ח
§שלשלת היחס של משפחת אורנשטיין־ברודא, בלבן, מאיר, ווארשא, תרצא
§שלשלת הקבלה, ר' גדליה ן' יחייא, ונציה שמ"ז, ממקור אחר
§שלשלת הקבלה, בן יחייא, גדליה, אמשטרדם, תנז, שלשלת הדורות, ועל הגלגלים, יצירת האדם ומחלוקות בין האומות, ממקור אחר
§שלשלת הקבלה, אבן יחייא, גדליהו, ווארשא, תרמא
Ξשלשלת הקבלה, ר' גדליה אבן יחייא, תולדות העולם, ווארשא, תרפ"ח
§שלשלת הקבלה, ר' גדליה ן' יחייא, 11MB, ירושלים תשכ"ב, סדר הדורות מאדה"ר עד סמוך לתקופת המחבר
§שלשלת רבני שלוניק ורבני סופיא, פיפאנו, דוד אברהם, סופיה, תרפה
§שם ושארית, על מצבה שנמצאה בבית הקברות בפרעמישלא, עם "לוית חן" - על בעל מטה משה, ותולדות י"ב קדושי פרמישלא, יוסף כהן צדק, קראקא, תרנה
שנות חיים, ר' חיים יפה, וילנא תקפז, היסטוריה, 24 עמ'
§שנות חיים, יפה, חיים, ווילנא, תרכז, 24 עמ', 1MB, שנות הדורות מבריאת העולם עד סוף הנ"ך, חשבון שנות המלכים וכדומה
§שני ספרים נפתחים-דברי האגרת, ר' יואל ב"ר זעליק, קראקא, תרנו, 32 עמ', 846KB, הצרות שקרו לאנשי גלוגא. מעמ' 25 - דברי תוכחה והנהגות ישרות בצורת שיר, ותפילה על העיר
§שערי ציון, די לאטיש, יצחק ב"ר יעקב, פרעמישלא, תרמה, 52 עמ', 3MB, סדר הקבלה מאדם הראשון עד אנשי כנה"ג, תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, עד שנת ה' קלב
שפולה - מסכת חיי יהודים בעיירה, דוד כהן, חיפה תשכ"ה, 322 עמ'
שפר הררי קדם - גולת קארפאטורוס מארמארוש בתפארתה ובחורבנה, שלמה רוזמאן, תשנ"א, 991 עמ'
§שפת אמת-מגן גיבורים, מכתבי רבנים בעניין מחלוקת על הרבנות בעיר סטמר, סטמר, תרפ"ט, 185 עמ', 8MB
§שרופי הכבשנים מאשימים, שנפלד, משה, בני ברק, תשסח, 112 עמ', 3MB, על יהודים שהכשילו הצלת יהודים בשואה
§שרי המאה - חלק ראשון, פישמן, יהודה ליב הכהן, ירושלים, תשב
§שרי המאה - חלק שני, פישמן, יהודה ליב הכהן, ירושלים, תשד
§שרי המאה - חלק שלישי, פישמן, יהודה ליב הכהן, ירושלים, תשד
§שרי המאה - חלק רביעי, פישמן, יהודה ליב הכהן, ירושלים, תשה
§שרי המאה - חלק חמישי, פישמן, יהודה ליב הכהן, ירושלים, תשז
§שריד מעיר, על קורות היהודים בעיר רומא, ר' אברהם ברלינר, קראקא, תרנג
§תוכחת מגולה, ר' מרדכי גומפל הלוי שנאבר, 5MB, לונדון תקל"ד, נגד פרנסי קהילת לונדון
§תולדות אדם, רבי שמואל אלגאזי, וינציה, שס"ה, 35 עמ', 1MB, היסטוריה מאדם הראשון עד שריפת הספרים באיטליה, עם שמות החכמים וחיבוריהם, והצרות שעברו על ישראל. מעמ' 22 - פסק בענין נענוע לולב. מעמ' 31 - פסק בענין שליחות יד במשכון
§תולדות אדם, אלגאזי, שמואל, ירושלים, תשד, 28 עמ', 625KB, עם הערות מרא"מ הברמן, בלי הפסקים
§תולדות בני ישראל ומצבם המדיני והחמרי בנפות איטליה, אשכנזי, יצחק רפאל, קראקא, תרסא
§תולדות ההלכה, טשרנוביץ, חיים (רב צעיר), נ"י, תרצה
§תולדות ההלכה - חלק שני, טשרנוביץ, חיים (רב צעיר), נ"י, תרצו
§תולדות ההלכה - חלק שלישי, טשרנוביץ, חיים (רב צעיר), נ"י, תשג
§תולדות ההלכה - חלק רביעי, טשרנוביץ, חיים, ניו יורק, תשי
§תולדות הימים-חלק ראשון, שבד, אברהם חיים ב"ר שמואל צבי, ווילנא, תרסד
§תולדות הימים-חלק שני, שבד, אברהם חיים ב"ר שמואל צבי, ווילנא, תרסד
§תולדות הכהנים הגדולים, ר' יקותיאל יהודה גרינוואלד , 6MB, ניו יארק - תרצ"ג תולדות הכהנים ששימשו בכהונה גדולה מאהרן הכהן עד סוף בית שני
תולדות הקבלה והחסידות, אברהם בער גאטלעבער, זיטאמיר תר"ל
§תולדות הקהלה העברית בוילנה, קלויזנר, ישראל, וילנה, תרצה
תולדות הקהלות בטרנסילבניה, יהודה שורץ, חדרה, 352 עמ'
תולדות יהודי קאליש, ישראל דוד בית-הלוי, ת"א תשכ"א, 456 עמ'
תולדות יהודי קזמארוק והסביבה, עם רשימת 31 ישובים, שמואל דב גבריהו-גוטמן, ירושלים תשנ"ב, 328 עמ'
§תולדות ישיבת היהודים בקורלאנד, משנת שכ"א 1561 עד תרס"ח 1908 בכלל, ורבניה חכמיה וגדוליה בפרט, אװצינדקי, לוי, פיעטרקוב, תרסח
תולדות עם ישראל, ר' משה אוירבך, ירושלים תשל"ג, 175 עמ', 1.6MB
תולדות ישראל, עד תחלת בית שני, ר' פרץ בר, פראג תקנ"ו, 169 עמ'. מעמ' 147 - כללי דקדוק. מעמ' 158 - מוסר. 21.6MB
תלדות ישראל, בעער, פרץ, מבריאת האדם עד שוב ישראל מגלות בבל, עם קצור כללי הדקדוק, והנהגות טובות לנערים, פראג תקנ"ו
§תולדות ישראל, שכטר, יעקב מאיר, ירושלים, תשז
§תולדות ישראל-חלק ראשון, יעבץ, זאב, ירושלים, תרצב
§תולדות ישראל-חלק שני, יעבץ, זאב, תל אביב, תרפז
§תולדות ישראל-חלק שלישי, יעבץ, זאב, ירושלים, תרצד
§תולדות ישראל-חלק רביעי, יעבץ, זאב, ירושלים, תרצו
§תולדות ישראל-חלק חמישי, יעבץ, זאב, ירושלים, תרצג
§תולדות ישראל-חלק ששי, יעבץ, זאב, ירושלים, תרצד
§תולדות ישראל-חלק שביעי, יעבץ, זאב, ירושלים, תרצה
§תולדות ישראל-חלק שמיני, יעבץ, זאב, ירושלים, תרצח
§תולדות ישראל-חלק תשיעי, יעבץ, זאב, ירושלים, תרצח
§תולדות ישראל-חלק עשירי, יעבץ, זאב, ירושלים, תרצב
§תולדות ישראל-חלק אחד עשר, יעבץ, זאב, ירושלים, תרצד
§תולדות ישראל-חלק שנים עשר, יעבץ, זאב, ירושלים, תרצה
§תולדות ישראל-חלק שלשה עשר, יעבץ, זאב, ירושלים, תרצז
§תולדות ישראל-חלק ארבעה עשר, יעבץ, זאב, ירושלים, תש
§תולדות ישראל במארוקו, טולידאנו, יעקב משה, ירושלים, תרעא
§תולדות ישרון, ר' דוב ארי` פרידמאן והרב א. ראזענפעלד, ניו יורק תרנ"ב, 95 עמ', 4MB, תולדות ישראל עד בנין בית שני, ללימוד בני הנעורים. מעמ' 67 - חינוך לקריאת כתב רש"י. מעמ' 70 - באנגלית. מעמ'73 - חלק ב - על מועדי ישראל
§תולדות משפחות גינצבורג, מגיד, דוד, ס׳ פטרבורג, תרנ"ט
§תולדות משפחת שור, פריעדברג, חיים דובעריש, פראנקפורט אן מיין, תרסא
§תולדות עם ישראל, אויערבאך, משה, ירושלים, תשו
§תולדות עם ישראל, אויערבאך, משה, ירושלים, תשכב
§תולדות עם ישראל - ספר ראשון, אוירבך, משה, ירושלים, תשא
תולדות קהילת ראקושפלוטה, רחל אהרוני, תשלח, 266 עמ'
תולדות קהילת רקושפלוטה, רחל אהרוני, ר"ג תש"ן, 158 עמ'
§תורה אור, הרב משה וויינבערגער, ניו יורק 1896, תולדות חברת מרביצי תורה וישיבת אור החיים - 0.2 MB
§תורת הקנאות, ר' יעקב עמדין - יעב"ץ, לבוב, תרל
§תפארת אבות, ייחוס משפחת פרץ, פרץ, יוסף שלמה בן דניאל, פתח תקוה, 5774
תקופות בתוהו - כרך ראשון, וליקובסקי עמנואל
§תקנות קנדיאה וזכרונותיה, קאסוטו, משה דוד, ירושלים, תשג, 178 עמ', 10MB. מעמ' 174 - מפתח שמות

ביבליוגרפיה
§אהל דוד-חלק ראשון, לונדון, תרצב, 668 עמ', 53MB, רשימת כתבי היד בספריית ששון, עם תיאורים באנגלית
§אהל דוד-חלק שני, לונדון, תרצב, 829 עמ', 61MB
§אוהב ספר - א, תולדות הדפוס העברי, קפלן, מנשה (עורך), ירושלים, 5747
§אוצר הביאורים והפירושים, ר' פנחס יעקב הכהן, לונדון, תשיב
אוצר המשפט חלק ב, הרב נחום רקובר
§אוצר הספרים, יצחק אייזיק בן יעקב, וילנא תר"מ, 712 עמ', 45MB, ממקור אחר
§אוצר הספרים והכינוים, רשימת ספרי ראשונם ואחרונים, עם תיאור על המחברים, אלישע סוליימנוב, מגדל העמק, 5781
אוצרות חיים, רשימת ספרי חיים ב"ר יוסף מיכל, מוריץ שטיינשניידר, המבורג תרח, 378 עמ'
§אור מאיר, דיינארד, אפרים, נ"י, תרנז, 99 עמ', 3MB, רשימת ספרים וכתבי יד שבספריית מאיר זולצברגר
§באהלי ספר, ר' אברהם יערי, ירושלים, תרצט
§בית הדפוס העברי הראשון בירושלים, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצט
§בית עקד ספרים-חלק ראשון, פרידברג, חיים דב
§בית עקד ספרים-חלק שני, פרידברג, חיים דב
§בית עקד ספרים-חלק שלישי, פרידברג, חיים דב
§בית עקד ספרים-חלק רביעי, פרידברג, חיים דב
גנזי ישראל, ספרים, חוברות ועלונים מאוסף ד"ר ישראל מהלמן אשר בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, נרשמו בצירוף מפתחות ותוארו בידי יצחק יודלוב, ירושלים תשמ"ה, 222 עמ', 31.7MB
גנזי ישראל, ספרים, חוברות ועלונים מאוסף ד"ר ישראל מהלמן אשר בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, נרשמו בצירוף מפתחות ותוארו בידי יצחק יודלוב, ירושלים תשמ"ה, יז + 325 + 51 + 47 עמ'
§דגלי המדפיסים העבריים, יערי, אברהם, ירושלים, תשד
§המדפיסים בני שונצינו, הברמן, אברהם מאיר, וינה, תרצג
§המעלות לשלמה, ר' שלמה חזן , 7MB, נא אמון תרנ"ד, רשימת מחברים וספרים מגדולי הדורות
§הפליט, צונץ, יום טוב ליפמן, ברלין, תרי, רשימת כתבי יד, עם כמה קטעים מתוכם, ☼ממקור אחר, 55 עמ'
חוג הראי"ה ועריכת כתביו של הרב קוק, מוניץ מאיר - עבודת דוקטורט
חשק שלמה, רשימת ספריו של שלמה זלמן רובנס, אמשטרדם תריז, 100 עמ'
§כל ספרי ישראל אשר נדפסו באמריקה בשפת עבר, ר' אפרים דיינרד, קירני תרפ"ד, עם קינות על החיד"א מכ"י
§כתבי יד, רשימת כתבי יד וספרים נדפסים, עם העתקות של מצבות, ר' משה פיננר, ברלין, תרכא
§לקוטי שושנים, רשימת הספרים שאסף ר' מתתיהו שטראשון, ברלין, תרמט, 309 עמ', 10MB, ממקור אחר
§נשים עבריות בתור מדפיסות, הברמן, אברהם מאיר, ברלין, תרצג
§ספרות ההלכה, מחתימת התלמוד עד נושאי כלי השו"ע, צוקרוב, שלמה, נ"י, תרצב, 254 עמ', 8MB
ספרות השו"ת, ר' יהודה איזנברג , ור' עמירם דומוביץ, מבחר מספרות השאלות והתשובות לתקופותיהן
ספרות ישראל, משה שטינשנידר, ווארשא תרנ"ז, 218 עמ', 23.7MB
ספרות ישראל, שטינשנידר, משה, מתורגם לעברית על ידי צבי מאלטער, ווארשא תרנ"ז, 434 עמ'.
§ספרי מוסד הרב קוק, בן מנחם, נפתלי
§ספריית ליבאוויטש, לוין, שלום דובער, נ"י, תשנ"ג
§ספרים למקורות קורות היהודים וספרותם, ברלין, תרנו
עתיקות יהודה, אפרים דיינרד, רשימת ספרים יקרי המציאות, ירושלים תרע"ה, 46 עמ', 7.1MB
§קהלת אמריקא, ר' אפרים דיינרד, ניו יורק תרפ"ו, ספרים שנדפסו באמריקה עד תרפ"ו
§קהלת אמעריקא ספרות ישראל באמעריקא, חלק שני, דינרד, אפרים, סט. לואיס, תרפו, רשימת הספרים שנדפסו שם
§קהלת דוד, ר' אייזיק מעטץ, המבורג תקפ"ו, רשימת ספרי ר' דוד אופנהיים, ★ממקור אחר, 796 עמ'
§קהלת משה - אריה ליב פרידלאנדר, רשימת הספרים שבספריה בס"ט פטרבורג, וינר, שמואל, פטרגרד, 5653
קהלת שלמה, רשימת הספרים כ"י הנמצאים ביד שז"ח הלברשטיאם, וינה תר"נ, 33MB
§קובץ כ"י של יהודה אריה בלוי, רשימת כתבי יד, דוד שמואל לווינגר, בודפשט, תרפט, 18 עמ', 1MB
§קונטרס הכללים, יעלינעק, אהרן, וינה, תרלח, רשימת ספרים על כללי התלמוד
§קונטרס המגיד, יעלינעק, אהרן, וינה, תרלח, רשימת ספרים על המדרשים ודרכי האגדה
§קונטרס המפתח, יעלינעק, אהרן, וינה, תרמא, רשימת ספרים עם מפתחות לתלמודים, למדרשים ולזוהר
§קטלוג לספרי רבני ארם צובה וכתבי ידם, ירושלים, תשמ, עם תולדות ר' מרדכי לבטון
§קטלוג קדם - 51-1, ספרי קודש וכתבי יד, למכירה פומבית, קדם, ירושלים, 5776, 320 עמ' 58MB
§קטלוג קדם - 2, ירושלים, 5769
§קטלוג קדם - 4, ירושלים, 5769
§קטלוג קדם - 6, ירושלים, 5769
§קטלוג קדם - 8, ירושלים, 5770
§קטלוג קדם - 10, ירושלים, 5770
§קטלוג קדם - 12, ירושלים, 5771
§קטלוג קדם - 14, ירושלים, 5771
§קטלוג קדם - 16, ירושלים, 5771
§קטלוג קדם - 19, ירושלים, 5772
§קטלוג קדם - 20, ירושלים, 5772
§קטלוג קדם - 22, ירושלים, 5772
§קטלוג קדם - 25, ירושלים, 5772
§קטלוג קדם - 27, ירושלים, 5773
§קטלוג קדם - 28, ירושלים, 5773
§קטלוג קדם - 30, ירושלים, 5773
§קטלוג קדם - 32, ירושלים, 5773
§קטלוג קדם - 33, ירושלים, 5773
§קטלוג קדם - 37, ירושלים, 5774
§קטלוג קדם - 40, ירושלים, 5774
§קטלוג קדם - 42, ירושלים, 5775
§קטלוג קדם - 43, ירושלים, 5775
§קטלוג קדם - 44, ירושלים, 5775
§קטלוג קדם - 46, ירושלים, 5775
§קטלוג קדם - 48, ירושלים, 5776
§קטלוג קדם - 49-1, ירושלים, 5776
§קטלוג קדם - 49-2, ירושלים, 5776
§קטלוג קדם - 51-2, ירושלים, 5776
§קטלוג קדם - 54, ירושלים, 5777
קטלוג של הספרים בעברית בבריטיש מוזיאום, לונדון תרכ"ז, 1442 עמ'
§קטלוג ירושלים של זהב - אלול תשעז, בית המכירות ירושלים של זהב, ירושלים, 5777
§ראשית מעשה הדפוס בישראל, חוואלסאן, דניאל, ווארשא, תרנז
§רשימה, של ספרים העומדים למכירה, אמשטרדם, תקסב, 31 עמ', 625KB
רשימה מספרי כתיבת יד... נקבצו ע"י הרב נתן קורונל, לונדון תרל"א, 14 עמ', 2.3MB
§שם הגדולים השלישי - חלק שני - מערכת ספרים, מארקאװיץ, משה בן שלמה זלמן, װילנא, תרע
§שמות הספרים העברים, זלאטקין, מנחם מענדל, ניישאטעל תש"י, 377 עמ', 15MB
שפתי ישנים, רשימת ספרי קודש שנדפסו, ר' שבתי בס, אמשטרדם ת"מ, 84 עמ', 16.2MB, §ממקור אחר, 10MB, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, ★ממקור אחר, 92עמ', ★ממקור אחר,
§תולדות הדפוס העברי, פרידבערג, חיים דובעריש, אנטוורפן, תרצז
§תולדות הדפוס העברי, פרידבערג, חיים דובעריש, אנטוורפן, תרצה
תולדות הדפוס העברי בפולניא, חיים דובריש פרידברג, אנטוורפן תרצ"ב, 25.2MB, 140 עמ'
§תולדות הדפוס העברי בפולניה, פרידברג, חיים דוב, תל אביב, תשי
§תולדות הספר העברי, הברמן, אברהם מאיר, ירושלים, תשהארץ ישראל בהלכה ובאגדה
§אבני זכרון-חלק ראשון, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, תרפח, העתקת כתובות אבן מירושלים, 57 עמ', 1MB
§אבני זכרון-חלק שני, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, תרפט
§אבני זכרון-חלק שלישי, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, תרפט
§אבני זכרון-חלק חמישי, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרפט
§אבני זכרון-חלק שישי, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרפט
§אבני זכרון-חלק תשיעי, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, תרצא
§אבני זכרון-חלק י"ב, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, תרצא
§אבני זכרון-חלק י"ג, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, תרצא
§אבני זכרון-חלק י"ד, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, תרצא
§אבני זכרון-חלק ט"ו, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, תרפח, 20 עמ', 630KB
אגדות הארץ כרך א ספר א-ב, מהדורה שניה, אוצר אגדות ושמועות מא"י, בעריכת אשר בין ישראל אבי עודד, ת"א תשיג, 440 עמ', 6.2MB. מעמ' 236 - ספר שני.
אגדות הארץ כרך ב, אוצר אגדות ושמועות מא"י, בעריכת אשר בין ישראל אבי עודד, ת"א תשז, 427 עמ', 6.7MB. מעמ' 206 - ספר שני.
§אגרות ארץ ישראל, אברהם יערי, תל אביב, תש"ג
§אגרות המסע לרבנו חיים בן עטר, תיאורי מסעו לא"י, תורג'מן, אוהד, ירושלים, 5775, 57 עמ', 3MB
§אגרת הקודש, סגל, גרשון ב"ר אליעזר, ירושלים, תרצא, 25 עמ', 1MB, תיאורי גלילות א"י וקברי הצדיקים בה
§אגרת למבקרים בארץ הקודש
§אגרת לנבוכים, ר' יצחק יחיאל הכהן, ירושלים, תשיח, על השמיטה, וס' יקרא דהרב, הספד, 85 עמ', 3MB
§אגרת מספרת יחוסתא דצדיקי דארעא דישראל, תיאור קברי צדיקים בא"י, ותפלה על קבריהם, מנטובה תל"ו, 7 עמ'
אדמת קודש, ר' יצחק גולדהאר, ירושלים תרע"ג, גבולות ארץ ישראל, §ממקור אחר, 13MB
§אהבת ציון, ר' שמחה מזאלזין, חמ"ד, 30 עמ', 1MB, מתחיל מעמ' לה, תיאורי מקומות בא"י
אוסף מאמרים, תגובות והערות בנושאים שונים הקשורים לארץ ישראל, (אוסף ממקורות שונים), אליצור יואל
§אוסף תמונות מילידי הארץ, גראייבסקי, פנחס בן צבי, ירושלים, 65 עמ', 49MB, רבנים, עסקנים, סופרים, וסוחרים
§אוספי שביעית, הלכות פירות שביעית ושמיטת כספים הנוגעים גם לבני חו"ל, רוטה, יחזקאל, ברוקלין, 5775
§אוצר גנזים, רבי יעקב משה טולידאנו, ירושלים, תש"ך, אגרות תולדות ארץ ישראל, 238 עמ', 8MB
§אוצר הארץ, ר' בנימין, ירושלים, תרפו, לקט מאמרים בשבח א"י ובניינה, 158 עמ', 5MB
§אוצרות ארץ חמדה, מאמרים מגדולי ישראל בשבח ישוב א"י, צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, 5777
אוצרות השמיטה לחכמי תימן, ילקוט מדרשים ומפרשים בענייני שמיטה, הלכות שמיטה להרמב"ם, פירוש שם טוב המבואר, שאלות ותשובות, הלכות שמיטת כספים ופרוזבול עפ"י שלחן ערוך המקוצר לר' יצחק רצאבי, בעריכת ר' מאיר ליאור לוי
§אור חדש על ציון, ריינעס, יצחק יעקב ב"ר שלמה נפתלי, ווילנא, תרסב
§אור לישרים, נגד הציונות, ווארשא, תרס
אור לישרים, ראבינאוויץ יוסף, לאנדא שלמה זלמן, נגד השיטה הציונית
§אורה לציון, נגד הציונות, וויינגוט, אפרים שלמה זלמן בן מיכאל דוב, ורשה, 5662
§אות אמת, אמשטרדם, תריד, 10 עמ', 688KB, הרשאות שקיבלו פקידי ואמרכלי ירושלים שבאמשטרדם, מהכוללים שבא"י, לאסוף כסף למענם
§אות אמת, אמשטרדם, תריז, 29 עמ', 1MB, חשבון הכסף שאספו פקידי ואמרכלי ירושלים שבאמשטרדם בשביל א"י, עם ההרשאות שקיבלו
§אחרית השנים, רבי אליהו דוד ראבינוביץ תאומים, ווארשא, תרנ"ג, על וידוי מעשרות
אלה מסעי, ר' משה חגיז, על ארץ ישראל וירושלים, ירושלים תרמ"ד, 21 עמ', 1.9 MB
§אלה מסעי, פפד"מ, תרעו, 51 עמ', 2MB, רשמי המסע של הרבנים במושבות א"י בשנת תרעד
אם הבנים שמחה, ר' טייכטל ישכר, בצירוף מבוא מאת יהודה איזנברג, פרק מתוך הספר "אמונה ואדם לנוכח השואה" מאת תמיר גרנות
אם הבנים שמחה,ר' יששכר שלמה טייכטל
§אם הבנים שמחה, טייכטל, ישכר שלמה, בודפשט, תשג
אם הבנים שמחה, ר' יששכר שלמה טייכטל, בודפשט תש"ג, 380 עמ', 4MB
אם הבנים שמחה, מהד' קול מבשר, ירושלים תשנח, 427 עמ', 17.2MB, ממקור אחר, 427 עמ', 3.6MB
§אם הבנים שמחה, טייכטאל, יששכר שלמה בן יצחק, ירושלים, 5773
§אמונה ישרה חלק ג - דרישת ציון, קאלישער, צבי הירש, ליק, תרכב, 43 עמ', 2MB
§אמונת שביעית, הלכות שביעית, 5775
§אמירה לנכרי ומעשה נכרי בשביעית, ווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוס, ירושלים, 5775
אמת ואמונה, ר' אליעזר מלמד, על דרכי המאבק בעד ארץ ישראל
§אמת קנה, החזרת שטחי א"י מפני פיקוח נפש, בני ברק, 5740, 17 עמ'
§אריאל, רבקש, חיים ליב ב"ר יעקב דוב אבד"ק חאמסק, ווארשא, תרסא, 49 עמ', 1MB, קריאה למען ישוב א"י. עמ' 24-25 מהספר מצולמים בסוף
§אריה שאג, צייטלין, יהודה ליב ב"ר יוסף, ירושלים, תרנו, פרקי נחמת ציון וירושלים
§אריה שאג, פרקי נחמות ציון וירושלים, ציטלין, יהודה ליב בן יוסף, ירושלם, 5661
§אריה שאג, צייטלין, יהודה ליב ב"ר יוסף, ירושלים, תרסב
ארץ זבת חלב ודבש, גליון למעלת א"י, 293 עמ', ניסן תשסד-תשרי תשסה, 13MB
§ארץ חיים, רבי חיים סתהון, ירושלים, תרס"ח
§ארץ חיים, סתהון, חיים בן מנשה, ירושלים, תשנ, ענייני א"י בשו"ע
§ארץ חמדה, שטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרן, ירושלים, תשסט, מקומות בא"י ע"פ חז"ל, ראשונים ואחרונים
§ארץ חמדה, נחום סאקאלאוו, ווארשא, תרמה, ידיעות גלילות א"י
§ארץ חמדה, ישראלי, שאול, תל אביב, תשיז, הלכות ארץ ישראל והלכות כלאים
ארץ חמדה ספר א, ר' שאול ישראלי, ירושלים תשנט, 211 עמ', 2.4MB
ארץ חמדה ספר ב, הלכות כלאים, 187 עמ', 1.9MB
§ארץ חפץ, ר' משה נחמיה בן משולם פייבוש כהנוב, 3MB, ירושלים תרמ"ד, הלכות תרומות ומעשרות
ארץ חפץ, ר' קוק אברהם יצחק הכהן, על א"י ובנינה, ירושלים תר"צ, §ממקור אחר
§ארץ ירדן, רחלין, חיים יצחק יעקב ב"ר צבי, ווארשא, תרנו, על קדושת עבר הירדן
§ארץ ישראל, ר' יחיאל מיכל בן אהרן טוקאצינסקי, 4MB, ירושלים תשט"ו, בשני חלקים. חלק א. דיני ומנהגי ארץ ישראל, מעלותיה, גבולותיה וקשריה לישראל; חלק ב. מצוות התלויות בארץ, ממקור אחר, Ξממקור אחר, 5.57 MB, ὥממקור אחר, רי"מ טיקוצינסקי, 80 עמ', 5.6MB, ממקור אחר, 153 עמ', 1.7MB
§ארץ ישראל במדרש ותלמוד, גוטמן, יחיאל מיכל הכהן, ברסלויא, תרצ
§ארץ ישראל וסוריה הדרומות, פרס, ישעיהו, ירושלים - ברלין - וינה, תרפ"א
§ארץ ישראל ושכנותיה, הורביץ, ישראל זאב הלוי, וינה, תרפג
§ארץ ישראל נחלת עם ישראל, לונדון, תשה
§ארץ ישראל כיבושה וקדושתה, מילר, מנשה יוסף, תשסג
§ארץ ישראל - לעורר האהבה הישנה, אפרים גלאסמאן, ירושלים, 5782
ארץ צבי, ר' צבי יהודה קוק
ארץ צלצל כנפים, קובץ מאמרים על טיול לחו"ל, תשסב, בעניין יציאה לחו"ל
ארץ קדומים, גלילות א"י, שלמה לויזון
§ארץ קדומים, קפלן, יעקב בן שלמה הכהן ממינסק ווילנא תקצ"ט,על גלילות א"י, 507 עמ', 14MB
ארצות החיים, ר' חיים פלאג'י, על מעלות ארץ ישראל, ירושלים תרל"ב. מעמ' 47 - דרושים. 106 עמ', 6.9 MB, §ממקור אחר
§ארצות החיים, ר' מרדכי עטייא, מעקסיקו סיטי תשי"ב, על חיבת הארץ, ולאומיות, ומעלת ישראל כשיחזור לא"י, 111 עמ', 3MB
§אשי השם, ירמע, אברהם שמעון, ירושלים, 103 עמ', 3MB, דיני הפרשת מעשר, בכור בהמה טמאה ופטר חמור. מעמ' 77 - אידיש
§אשר לשלמה - שו"ת על שביעית, הרב סלמאן שלמה דורי, ירושלים-רחובות, 5782
§את אחינו אנו מבקשים, נגד הציונות, ירושלים, תרצ"ד, 11 עמ'
אתרי סגולה, הרב ישראל רוזן
באהלי שדה, ר' יעקב אריאל, על שביעית
§באורי ענינים - שביעית, בויאר, משה חיים בן יואל יהודה, תל אביב, 5775
§באורי ענינים בדיני שביעית, הגר"מ בויאר
§באורי ענינים - שעורים בקיצור הלכות שביעית, הגר"מ בויאר
§ביאורים בסוגיות - שביעית, ד.ג., בני ברק, 5774
§ביאורים בעניני שביעית, טאוב, יהודה בן יחזקאל צבי, תשע
§באיסור יציאה מארץ ישראל, שטורכליץ, יצחק בן א"מ, ירושלים, 5776
§באר בשדה - תרומות ומעשרות א, כדורי, בעז, ירושלים, תשע
§באר בשדה - תרומות ומעשרות ב, כדורי, בעז, ירושלים, תשע
§בדיני שביעית, ווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוס, ירושלים, 5774
§בחר ה' בציון, מעלת א"י, מודיעין עילית, 5773
ביכורי הארץ, מצות הביכורים - אסופת מאמרים, כפר דרום, תשסג
§בית אליהו, ליברמן, אליהו בן יצחק צבי, בני ברק, תשסח, 116 עמ', 4MB, דיני שביעית
§בית האוצר-חלק ראשון, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצ, 41 עמ', 1MB, חומר לתולדות ירושלים
§בית האוצר-חלק שני, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצ, 29 עמ', 1MB, מסמכים לתולדות ירושלים
§בית זקנים וזקנות הכללי בירושלים, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרפח, 8 עמ', 259KB, על המוסד
§בכור שאול - הלכות בכורים, קוסובסקי שחור, יצחק אברהם בן שאול, בני ברק, 5775
§בנות ציון וירושלים, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרפט, ספר זכרון לנשים העסקניות בחומר וברוח בירושלים, 104 עמ', 3MB
§בנות ציון וירושלים-חלק שישי, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרפט, 71 עמ', 2MB, ספר זכרון לנשים העסקניות בחומר וברוח בירושלים
§בנות ציון וירושלים-חלק שביעי, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרפט
§בנות ציון וירושלים-חלק שמיני, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרפט
§בנתיבות ההלכה - מב - שביעית א, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5775
§בנתיבות ההלכה - מג - שביעית ב, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5775
§בעבודתו ינחלוה, ירושלים, תשסא, ליקוטים בענייני א"י מהרמב"ן
בעבודתו ינחלוה, לקט מדברי הרמב"ן על א"י, וביאור דבריו, ירושלים תשס"א, 128 עמ', 1.1MB
בעור מעשרות, ר' יהודה איזנברג, אוסף מקורות על מצות בעור מעשרות, ירושלים תשל"ט
בעניין הנחלות בא"י, ר' יצחק צבי צייטלין, על נחלות גד, ראובן ומנשה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור עיונים בהלכה, ממקור אחר, ממקור אחר
§בעתה אחישנה - הלכות פרוזבול, הרב יעקב יוסף, בית שמש, 5782
§בר הדיא או חלום הירצל, טורש, דובערוש בן אלכסנדר, ווארשא, תרנט, על הציונות, 82 עמ', 4MB
§ברית עולם על הלכות שביעית, זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, בני ברק
§ברכה משולשת, ירושלים, 48 עמ', 1MB, אידיש, על בית התבשיל בירושלים, חלק באנגלית. עמ' 17-120 - מכתבים בעברית מר' יעקב מאיר וראי"ה קוק
§ברכת הארץ, ר' ברוך דוד הכהן כהנא , 12MB, ירושלים - תרס"ד על מעלת ארץ ישראל
§בשבח ישוב הארץ, שמואל הכהן וינגרטן, ירושלים, תשמ"ז, 70 עמ', 43MB, מכתבים מגדולי לישראל לתרום ל"חברתישוב א"י דקדושה" של ר' עקיבא יוסף שלזינגר
§בשעריך ירושלים-חלק ראשון, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצז, 13 עמ', 488KB, על השכונות החדשות בירושלים
§בשעריך ירושלים-חלק שני, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצז
בתוככי ירושלים, על ירושלים והמלוכה ובהמ"ק, בעריכת ר' דן בזק, 316 עמ', 2MB, ממקור אחר, 316 עמ', 11.9MB
§גבולי ציון, מוצקוביץ, שבתי ב"ר יעקב, ווילנא, תרנט, מעלות א"י וגבולותיה
§גבורי כח, הלכות שמיטה, מזלומיאן, ישי - קנייבסקי, חיים, חולון, 5775
§גבעת שאול, אורנשטיין, שאול ב"ר פנחס, פרשבורג, תרנג, על גלילות א"י, שמות ההרים, הימים והנהרות, וסדר הנסיעה מחו"ל לא"י
§גורל לה', אלקלעי, יהודה ב"ר שלמה חי, אמשטרדם, תריח
§גורל לה', אלקלעי, יהודה ב"ר שלמה חי, ווארשא, תרסג
§גינת ראובן - פורים דשמינית א, ענייני פורים במוצאי שמיטה, בהלכה ובאגדה, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§גינת ראובן - פורים דשמינית ב, בשנה מעוברת, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§גינת ראובן - פורים דשמינית ג, ביעורים תמרים של שביעית, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§גינת ראובן - ביעורי זרעים, על ביעור פירות שביעית וביעור מעשרות, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§גינת ראובן - גבורי חוץ א, דיני שביעית שנוגעים לבני חו"ל, עם קונטרס על אכילת פירות אי בחו"ל, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5775
§גינת ראובן - גבורי חוץ ב, על ביעור ווידוי מעשרות לבני חו"ל, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5775
§גינת ראובן - גינה טהורה, דיני זרעים שקשורים לדיני טהרות, במיוחד לענין מעשר שני, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5775
§גינת ראובן - עמק הפרוזבול, על נוסחאות הפרוזבול, עם קונטרס על שמיטת כספים למהדרין, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5775
§גינת ראובן - קונטרס גבורי חוץ, על ביעור פירות שביעית בחו"ל, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§גינת ראובן - שמיטה והצדיק, בענין תועלת הצדיק לדורו, בקשר לדיני שמיטה בהלכה ובאגדה, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5775
§גינת ראובן - עצרת דשמינית א, על חג השבועות במוצאי שמינית בהלכה ובאגדה, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§גינת ראובן - עצרת דשמינית ב, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§גינת ראובן - שביעית - זמני שביעית, המועדים בשביעית בהלכה ובאגדה, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5775
§גינת ראובן - שביעית - זמני שמינית, המועדים במוצאי שביעית בהלכה ובאגדה, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§גינת ראובן - שביעית בשמינית, דיני פירות שביעית אחרי שמיטה, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§גינת ראובן - החבר והאורח, דיני תרומות ומעשרות כשאוכל אצל אחר, הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5780
§גינת ראובן - ברכה בגינה, על וידוי מעשר, הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5779
גלילות ארץ ישראל - אגרת הקודש, ר' גרשון סגל, מורה דרך לנוסעים לא"י, אמשטרדם תסה, §ממקור אחר
§גנזי ישראל בס"ט פעטערסבורג, גורלאנד, חיים יונה בן יצחק אליהו, ליק, תרכו, 121 עמ', 5MB, ספרי מסעות ממדינת קרים לא"י בשנים ת"א-תקע"ו
§דבר בעתו, אורנשטיין, יעקב ב"ר ישעיה, ירושלים, תרמט, על השמיטה
דבר השמיטה, ר' נפתלי צבי יהודה ברלין (נצי"ב), מתוך שו"ת משיב דבר
§דבר השמיטה, ירושלים, תרצח
§דבר השמיטה, סנדר, מאיר, ירושלים, תשסח
§דבר השמיטה, דיני שביעית, סנדר, מאיר, ירושלים, 5775
§דבר השמיטה, דיני שביעית, עם מדריך הכשרות לכל ימות השנה - גליון כה, בית דין צדק העדה החרדית (ירושלים). ועד הכשרות, ירושלים, 5740
דבר השמיטה, רמ"צ נריה
§דברי אמת, ר' אביגדור מאלקאוו, ווארשא, תרנה, על מסעי ישראל וגבולות א"י, 94 עמ', 6MB
§דברי זי"ו, ר' ישעיהו זאב בן פינחס מרדכי ווינוגראד, 4MB, ירושלים - תר"ץ, בדין הפרשת תרו"מ ע"י שליח טרם שקנו שולחיו את הפירות, 92 עמ', ממקור אחר, 93 עמ', 3MB
§דברי יוסף ב - תבואות הארץ, שווארץ, יוסף, ירושלים, תרה, 310 עמ', 12MB, על ארץ ישראל
§דברי יוסף ו - מעשה הארץ, דברי הימים לא"י מהחורבן עד תר"ה, ר' יהוסף שוורץ, ירושלים, תרה, 66 עמ', 3MB
§דברי יחזקאל שרגא, ירושלים, תשטז, דיני תרו"מ ושאר הלכות התלויות בארץ
§דברי מרדכי, דיסקין, מרדכי, ירושלים, תרמט, על ישוב א"י, ועל השמיטה
§דברי משה, רבי משה פריצקר, ירושלים, תש"ה, על היתר המכירה בשמיטה, 31 עמ', 1MB
§דגל מנשה, ר' מנשה ב"ר יחזקאל יונה גראסבערג, 1MB, ברלין - תרנ"ב ה' מאמרים בענין ישוב ארץ ישראל, מקום המקדש, בנין המקדש, דירת ירושלים
§דורש לציון, קרעמער, חיים יעקב, וורשה, תרנא, על ישוב א"י
§דורש ציון, מסע ר' שמחה מזאלאזיץ לא""י בשנת תקכ"ד, הו"ל הויזדארף, חיים אליעזר, ירושלים, תרמז, 72 עמ', 3MB
§דיני שביעית בקצרה, דיסקין, משה יהושע יהודה ליב ב"ר בנימין, ירושלים, תרסג
§דעת הרבנים, נגד הציונות, ווארשא, תרסב
§דפי הלכה להתישבות החקלאית - טיפול בגינות נוי בשמיטה, המכון לחקר החקלאות על פי תורה, יד בנימין, 5739
§דרוש א"י, אבן נאים, רפאל חיים משה, ירושלים, תשכא, מתוך ספרו "פטר רחם"
§דרישת ציון, קאלישער, צבי הירש, טהארן, תרכו
§דרישת ציון, קאלישער, צבי הירש, ווארשא, תרנט
§דרישת ציון, קאלישער, צבי הירש, ירושלים, תרעט
דרישת ציון, ר' צבי הירש קלישר, מהד' עציון, ירושלים תשסב, 412 עמ', 15.7MB
§דרישת ציון, צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, תשסו, על התורה, בעניין אהבת א"י ומצוות ישוב א"י
§דרך אמת, ר' אביגדור מאלקאוו, ווארשא, תרנד, ביאור למפת א"י,עם תיאור הגבולות ומסעות ישראל
דרך הקדש, מסעו של ר' גרשון בר אליעזר סגל בירושלים, וילנא תרט"ז, 26עמ', 6.1MB
§דרך ישראל - שביעית, טופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלוי, בני ברק, 5774, 186 עמ', 3MB
§דרך ישראל - תרומות, מעשרות, מעשר שני, טופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלוי, בני ברק, 5776
§דרכי ציון, עובדיה מברטנורא, פיעטרקוב, תרפח
§דרכי ציון, ר' עובדיה מברטנורא, תיאור נסיעתו לא"י, קולומיה, תרמ"ו, 47 עמ', 2MB, ממקור אחר
§האדרת והממלכה, רבי בנימין פליישר, ניו יורק, תרצ"ח, על הקמת מדינה יהודית, 33 עמ', 1MB
§הארבה בארץ ישראל בשנים תקצ"ח-תרע"ו, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, 11 עמ', 413KB
§הארץ, ספיר, א., יפו, תרעא, 183 עמ', 6MB, שמות המקומות בא"י, עם תיאורם
Ξהארץ לגבולותיה, ר' ניסן אהרן טוקצינסקי , ירושלים תש"ל, 35.9MB, §ממקור אחר, 4MB
§האשכול - יג - שביעית, בית כנסת בני הישיבות רמת אשכול, ירושלים, 5775
§האשל ברמה - לולבי שביעית, לויפער, אברהם, ארץ ישראל, 5768
§הגיון לב עברי, ליפשיץ, אפרים אליהו ב"ר משה, פיעטרקוב, תרסג, 52 עמ', 3MB, נגד הציונות
§הדת והתחיה הלאומית, ניסנבוים, יצחק, וורשה, תרפ, 160 עמ', 6MB, פרקי היסטוריה עם תמונות הרבנים חובבי ציון ותמונות מושביות עבריות בא"י
הודאת הארץ, אסופת מאמרים על מצות ביער ווידוי מעשר, תשסה
§הוראת שעה, ר' יוסף צבי בן אברהם הלוי, 11MB, ירושלים תרס"ט, על הל' שמיטה, ממקור אחר, 7MB, ὥממקור אחר
§החברה הקדושה גמילות חסדים לכוללות וילנא זאמוט וקורלאנד וליפלאנד בירושלים, קריאות האדר"ת ור' שמואל סלאנט לתמוך בה, ותיאור על תקנות החברה, ירושלים, תרסד, 19 עמ', 542KB
§החלוקה - מקורה, השתלשלותה, תקנותיה וסדריה, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרעב, 149 עמ', 3MB, על חלוקת הצדקה בא"י, החל משנת ה' אלפים
§החרש והמסגר בירושלם, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרפ, 32 עמ', 1MB, על האומנים ובתי המלאכה בירושלים מאז תחילת הישוב האשכנזי
§היהדות והחרות, תמרס, אהרן שמואל, אודיסה, תרסה, על שאיפת היהדות לחופש ולצדק, ונתוח הציונית המדינית לאור זה
§הירושלמי - קובץ ראשון, בדאהב, יצחק ב"ר מיכאל, ירושלים, תרצ, דיני ירושלים ומנהגיה
§הירושלמי - קובץ שני, בדאהב, יצחק ב"ר מיכאל, תרצא, דיני ירושלים ומנהגיה
§הירושלמי - קובץ שלישי, בדאהב, יצחק ב"ר מיכאל, ירושלים, תרצא, תקנות והסכמות מחכמי מירושלים
§הירקות שנזרעו בשביעית, קרית ספר, תשסט
§הכתובות בארץ ישראל ובארצות הסמוכות לה, עם הקדמה על על כתב עברי וכתב אשורי, רפאלי, שמואל (רפאלוביץ), ירושלים, תרעג, 23 עמ', 1MB
§הלכה מבוררת, רוזנטל, טוביה, ווארשא, תרנה, 60 עמ', 4MB, הלכות שמיטה, תרומות ומעשרות
§הלכה ערוכה - הלכות שביעית, אברהם צבי הכהן, בני ברק, תשסז
§הלכות ארץ ישראל, ר' יעקב ב"ר אשר (בעל הטורים), לודז. על הספר ראה סיני כרך ל תשיב עמ' קסב-קע
§הלכות ארץ ישראל, ר' יעקב בן אשר, לאנדאן, תרס
§הלכות ארץ ישראל, פיעטרקוב, תרצ
§הלכות ארץ ישראל, מיוחס לר' יעקב בן אשר, 2MB, ירושלים תשל"ח, ממקור אחר, 1MB
§הלכות ארץ ישראל, פיימער, אהרן ליב ב"ר גבריאל, פיעטרקוב, תרפב
§הלכות ד' מינים בשביעית, סנדר, מאיר, ירושלים, תשסט
§הלכות הגינה - וידוי מעשר, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5782
§הלכות הגינה - כלאי חוץ, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5782
§הלכות התליות בארץ, רבי אליעזר ב"ר יוסף בנימין ברגמן, ירושלים, תשל"ה
§הלכות שביעית, טוקצינסקי, יחיאל מיכל, ירושלים, תרע
הלכות שמיטה, ר' רייכנברג שאול
§הלכות שמיטה, הרב עמנואל אבינועם איפרגן, גני מודיעין, 5774
§הלכתא למשיחא, באלזאק, בנימין ב"ר דוד הלוי, ווארשא, תרע, 70 עמ', 4MB, על הציונות
המאבק של הפועל המזרחי להתיישבות, פלס, חיים, מתוך "ספר הציונות הדתית"
§המאיר לארץ - ג, בירורים בנושא ארץ ישראל, ועל קידוש לבנה, כנרתי, עמיחי, ירושלים, 5761
§המסע לארץ-ישראל בשנת רמ"ז-רמ"ח, ברטינורה, עובדיה ירה בן אברהם, ברלין, תרפב
§המעמר-כרך ראשון, לאנץ, אברהם משה, ירושלים, תרסה, אוסף מאמרים על מדע א"י ומחקריה בשנים תק"ע-תרס"ה
§המעמר-כרך שני, לאנץ, אברהם משה, ירושלים, תרעב
§המעשר והתרומה, ר' חנוך זונדל גרוסברג, 3MB, ירושלים - תרצ"ט
§המעשר והתרומה, גרוסברג, חנוך זונדל ב"ר דוב בער, ירושלים, תשיח, דיני תרומות ומעשרות
המעשר והתרומה, ר' חנוך זונדל גרוסברג, ירושלים תרצ"ט
§הנחלות בארץ ישראל והמסתעף, צייטלין, יצחק צבי, בני ברק, 5775
§הנצי"ב ויחוסו ל"חבת ציון", ריבקינד, יצחק, לודז, תרעט
העגלה השלישית, העגלה השלישית - מיהו ציוני דתי בדורנו, מכון מופת, תשסט
§העליה לארץ ישראל באספקלריה תורנית, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנב
§העקוב למישור, הגבול הדרומי של א"י, מן, שמעון, בית שמש, 5768, 249 עמ', 10MB
העתק אגרת הקודש, תקנות הגאונים בענין התרומות לא"י, ירושלים תרמז
§הפירמאנים המלכותים בימי ממשלת תורכיה לעדה היהודית בארץ ישראל - חלק ראשון, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצז, 16 עמ', 638KB
§הפירמאנים המלכותים בימי ממשלת תורכיה לעדה היהודית בארץ ישראל - חלק שני, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצז, 20 עמ', 954KB
§הפרדס ח"ג - פרדס הירושלמי,שבחי ציון וירושלים, לר' אברהם אלאזארקי, בספרו "שלום ירושלים", בהוצאת באדהב, יצחק ב"ר מיכאל, ירושלים, תרפז
§הפרשת תרומות ומעשרות, בית המדרש להלכה בהתישבות החקלאית, ירושלים
§הפרשת תרומות ומעשרות בדרך נכונה, ריכנברג, שאול, ירושלים, תשנ
הציונות הדתית - קובץ מאמרים, בעריכת יוסף תירוש ור' נחמן כהנא, ירושלים תשלד, 305 עמ', 2.7MB
הציונות הדתית והמדינה - קובץ מאמרים, ערכו: יוסף ואברהם תירוש
§השכינה והכותל, להתעורר להתפלל ליד הכותל המערבי, אגודת העולמי הכללי למען ישוב אר"י, ירושלים, 5767
§השמעת כלאים - חלק האגדה, בעניין השמעה על כלאים בר"ח אדר, עם קונטרס על אכילת קטניות בפסח, הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5777, ממקור אחר
§השמעת כלאים - חלק ההלכה, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5777, ממקור אחר
§הציוניות מנקודת השקפת הדת, י. ד .י., ווילנא, תרסב
§השקפה לברכה, 11MB, ירושלים - תר"צ על הל' ביעור מעשר ווידוי מעשר
השקפה לברכה - על ביעור מעשרות, ר' יוסף צבי הלוי, ירושלים תר"צ
התורה והארץ, מכון התורה והארץ, גל' א-ז
§התנ"ך מדבר, מ' אוסישקין, ירושלים, תש, 32 עמ', 1MB, לקט פסוקים העוסקים בקשר בין ישראל לא"י. מעמ' 16 - באנגלית
ὥהתקופה הגדולה, ר' מנחם כשר, ירושלים תשס"א כרך א, פרקים א-יז, 452 עמ', 2.8 MB, כרך ב, פרקים יח-כ וספר קול התור, וספר ארבעת הרועים, 377 עמ', 2.2 MB
§התקנות ומנהגי ירושלים, מכון תפארת ישראל, ירושלים, 5775
ואכלו בשעריך ושבעו. מעשר עני בהלכה ובמחשבה
ואנחנו קמנו ונתעודד, על הגירוש מגוש קטיף
§ויואל משה, טיטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפה, 1887-1979, ניו יורק, 5721
ויואל משה, ר' טייטלבוים יואל
ויואל משה, ר' יואל טיטלבוים, נ"י תשסו, 507 עמ'
—ὥפוקח עורים, בענייני השעה, הוכחה שס' ויואל משה מזויף, ושהאדמו"ר מסטמר לא סובר כמה שכתוב בו, נ"י תשמד, 81 עמ', 1MB
§ונטעתם - מצוות נטיעת אילנות בארץ ישראל, יהודה טאוב, קרית אתא, 5781
§ונצדק קדש, ר' אהרן יצחק בן ראובן זאסלאנסקי, ירושלים, תשה, 72 עמ', 2MB, על היתר המכירה בשמיטה, תשובה ל"דיני שמיטת קרקעות" לר'קלמן כהנא
§ושבתה הארץ, דיני שביעית, אברהם חיים עדס, ירושלים, 5768
§ושבתה הארץ שבת לה' - דבר השמיטה, שצ'רנסקי, בנימין, תל אביב, תשסא
זכרון ירושלם, ר' שניאור זלמן בן מנחם מנדל שניאורסון, ירושלם תרל"ו, 88 עמ', 3.7MB
§זכרון ירושלים, ר' אליקום געציל הלוי איש הורוויץ, 8MB, ווארשא - תרע"ב על ענינים השייכים לעיה"ק ירושלים
זמרת הארץ, ר' נחמן מטשערן, על קדושת א"י וירושלים, ע"פ דברי ר"נ מברסלב, 128 עמ', 9.2MB. מצולם לא לפיי הסדר, עמ' 58-128 צ"ל לפני עמ' 2-57
§זמרת הארץ, ר' משה צבי בן אברהם, על חשיבות מצוות ישוב א"י, ירושלים, תשא
§זמרת הארץ, בירב, יעקב, ליוורנו, תקפ, 54 עמ', 2MB, שירים בשבח א"י, חלקם בלאדינו. מעמ' 30 - סיפור בניית טבריה ע"י ר"ח אבולעפיא
§זמרת הארץ, בירב, יעקב, בודפשט, תרפג, 32 עמ', 1MB, כמו המהדורה הראשונה אבל בלי השירים
§זמרת הארץ - הרכבה בדקלים, ווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוס, ירושלים, 5777
זעקת שנת השביעית, ר' יצחק ברנד, נגד היתר המכירה, 31 עמ', עמנואל תשס"א, §ממקור אחר
§זרע הארץ, ר' יוסף צבי הלוי, 17MB, ירושלים - תש"א
§זרע הילולים ח"ג, דויטש, אשר, בני ברק, 178 עמ', 1MB, בענייני זרעים, ובתחילתו שיחות על המועדים
§זרע ציון, בענייני שביעית, סופר, אליהו ציון בן יצחק שלום, ירושלים, 5774
§חברא קדישא גחש"א, תיאור החברה קדישא הכללית של ירושלים, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, 7 עמ', 242KB,עם רשימת קברי צדיקים בהר הזיתים
§חברון - מפרעות תרפ"ט עד מאורעות תשנ"ד, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנד
חברת בני ציון, ליסוד מושבות בא"י, לבוב תרס"א, 32 עמ', עם תרגום לאידיש, 2.3MB
חברת בני ציון, חברה ליסוד מושבות בארץ הקדושה על יסודי התורה והיראה, לעבודת האדמה, רשימות של רבנים ממליצים ותורמים לחברה, לבוב תרס"א, 31 עמ'
§חדושים וביאורים - זרעים, גריינימן, חיים שאול ב"ר שמואל, ירושלים, תשיז, עם הערות בדיני קריעה
§חובת גידולי הארץ, הלוי, יוסף צבי, בני ברק, תש"ג, על דיני לקט שכחה ופאה, לפי סדר הרמב"ם
§חובת הארץ, ר' משה בן ירוחם פישל קראוויץ, קידן, תרצט, 48 עמ', 1MB, הלכות תרומות ומעשרות וחלה, ומעלת הדר בא"י
§חובת העליה לארץ ישראל, אסולין, בני ברק, 5781
§חומה ושעריה, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצז, 8 עמ', 251KB, על חומות ירושלים ושעריה
§חומות ירושלים, ירושלמי, נח, ירושלים, על החיוב להחזיק את יושבי א"י ע"י קופת ר"מ בעל הנס
§חוקות שדה, גרוסברג, חנוך זונדל ב"ר דוב בער, ירושלים, תשכ, דיני כלאי זרעים והרכבת אילנות
§חזון איש - הלכות שביעית, קרליץ, אברהם ישעיהו, ירושלים, תשיב
§חזון איש - זרעים, ירושלים, תשנד
§חזון נחום - הלכות שביעית, חנן, נחום בן יוסף בנימין, מודיעין עילית, 5775
חזון תורה וציון, על הציונות הדתית, בעריכת ר' שמעון פדרבוש, נ"י תש"ך, 450 עמ', 5.2MB
§חיבת הארץ, ר' ברוך הכהן כהנא , 8MB, ירושלים - תרנ"ז על מעלת ארץ ישראל וקדושתה
חיבת הקודש, יסודות קדושת א"י, ר' מנחם אדלר, תשעג, 119 עמ', 3MB
§חיבת ירושלים, הורביץ, חיים ב"ר דוב הלוי, ירושלים, תרד, על מעלות א"י וירושלים, ממקור אחר
§חיבת ירושלים-א, הורביץ, חיים ב"ר דוב הלוי, סאטמאר, תרצג
§חיבת ירושלים-ב, הורביץ, חיים ב"ר דוב הלוי, סאטמאר, תרצו
§חבת ירושלים, רבי חיים הלוי הורוויץ, ירושלים, תשכ"ד, על מקומות בארץ ישראל, עם "עת רצון" - תפילות למקומות הקדושים, ו"שירי קודש", לכבוד הקדושים אשר בארץ
§חיבת ירושלים, שרהזאן, אליהו ב"ר יצחק אייזיק, ווארשא, תרמא, 77 עמ', 4MB, על מעלת א"י וירושלים
§חכמה ומוסר, בורשטיין, דובער, באטשאן, תרצב, על פרקי אבות פ"א
§חכמת אדם - שערי צדק, רבי אברהם דאנציג, ירושלים, תשכ"ו, הלכות א"י
חכמת אדם - שערי צדק, ר' אברהם דנציג, על הלכות התלויות בארץ, עם בינת אדם, בני ברק תשל"ב, 103 עמ', 2.4MB
§חכמת אדם - שערי צדק, דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, מודיעין עילית, 5772
§חללי בת עמי, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרפט, 47 עמ', 2MB, זכרון לקדושי תרפ"ט במוצא, בחברון
§חלקת אליהו - הלכות שביעית, אליהו יוחאי אלקיים, ביתר עילית, 5782
§חלקת מחוקק חוב' ב, בריסק, אשר ליב, ירושלים, תרסא, העתקת ציוני הקברים בהר הזיתים, 130 עמ', 4MB, חלקה ז - קהל חסידים. מעמ' 37 - מחברת ב
§חלקת מחוקק חוב' ד, בריסק, אשר ליב, ירושלים, תרסט, 20 עמ', 817KB, חלקת זכריה הנביא
§חלקת מחוקק חוב' ד, בריסק, אשר ליב, ירושלים, תרסב, 62 עמ', 3MB, חלקה ד-ה - חלקה אמצעית ואלכסונית
§חלקת מחוקק חוב' ז, בריסק, אשר ליב, ירושלים, תרסב, 114 עמ', 4MB, חלקה ח - חלקת הרבנים
§חלקת מחוקק חוב' ז, ציוני הקברים שבהר הזיתים, בריסק, אשר ליב בן דוד, ירושלים, 5661, 79 עמ', 28MB
חלקת מחוקק, העתק המצבות בהר הזיתים, חוברת ז מחברת א, חלקה ח - חלקת הרבנים, 80 עמ', 14.3MB
§חלקת מחוקק חוב' ט, בריסק, אשר ליב, ירושלים, תרסה, 112 עמ', 4MB, חלקות י-יב - מקום מתי החלי-רע
§חמדת ירושלם, רבי בן ציון ב"ר משה אלקלעי, ירושלים, תרס"ט, מעלות ירושלים, עם ענייני הגאולהbr> §חמי טבריא ע"פ ספרות חז"ל, כשר, מנחם מענדל, ירושלים, תרצד, 20 עמ', 529KB
חממות גוש קטיף, ר' יצחק ברנד, על איסור עבודה בשביעית בחממות, ערד תשנ"ג, 18 עמ'
חצוצרות מלחמה, ר' יצחק ברנד, על המצוה לתקוע בחצוצרות בעת מלחמה, ערד תשנ"ד, 17 עמ', §ממקור אחר
§חקר ועיון, ב, רבי קלמן כהנא, תל אביב, תשכ"ז, קובץ מאמרים, 271עמ', 8MB
§חקר ועיון, ג, רבי קלמן כהנא, תל אביב, תשכ"ז, 237 עמ', 7MB
§חקר ועיון, ד, רבי קלמן כהנא, תל אביב, תשכ"ז, 189 עמ', 6MB
§חקר ועיון, ה, רבי קלמן כהנא, תל אביב, תשכ"ז, 361 עמ', 12MB
§חרבות ירושלים, ויניציאה, שצו, 23 עמ', 1MB, התלאות שעברו על היישוב היהודי בירושלים בגלל אבן פרוך, עם קריאה לתת צדקה לעניי ירושלים
§חרבות ירושלים, מהדורה שניה, עם הערות ומפתחות מאת אליעזר ריבלין, ירושלים, תרפה, 64 עמ', 2MB
חשבון שמיטין ויובלות, בורנשטיין ח.י, התקופה, ניסן-סיוון תרפ"א
חשיבות ארץ חמדה, ר' יצחק ברנד, ערד תשנ"ד, 27 עמ'
§חשיבות ארץ חמדה, ברנד, יצחק, עמנואל, תשסא
§טבור הארץ, קליערס, משה, חמ"ד, תרסו, על העיר טבריה
§טוב הארץ, שפירא, נתן בן ראובן דוד, ויניציאה, תטו, ממקור אחר
§טוב הארץ [ג"ח], ר' נתן שפירא , 9MB, ירושלים תרמ"א, חלק א על מעלת ארץ ישראל, חלק ב על משניות דעשר קדושות במס' כלים עפ"י סוד, חלק ג - שפר תיקונים - סדר תיקון חצות וביאור המזמורים
§טוב החיים - שביעית, טאוב, חיים בן יחזקאל צבי, בני ברק, תשסא, 77 עמ', 5MB
§טוב ירושלים, פרחי, יצחק, זולקווא, תריא, על מעלות א"י וירושלים
Ξטובת מראה, ר' רפאל אוחנא, קדושתה של טבריה, תולדותיה והצדיקים שבה, ירושלים תרנ"ה, קאראקאס, תשס"ד
§טובת מראה, אוחנא, רפאל, ירושלים, תרנז, על מעלתה של טבריה
יהדות התורה והמדינה, א' גיטלין = אוריאל צימר, ירושלים תשי"ט, בירור רעיוני בשאלת היחס לציונות ולמדינה
§יוסף חן ח"א, פרידלאנד, נתן ב"ר יוסף, ווארשא, תרלח, על יישוב א"י
§יוסף חן ח"ב ומדבר ים, פרידלאנד, נתן ב"ר יוסף, ווארשא, תרלט
§יחוס הצדיקים הנקברים בא"י ובירושלים, מנטובה, שכא
§יחוס הצדיקים, ר' גרשם איש שקרמילה, ירושלים, תרנו, על קברי צדיקים בא"י
יחוסתא דצדיקיא דארעא דישראל, ר' יוסף שליט ריקיוטי, מנטובה תלו, 4 דפים
§ילקוט ארץ ישראל, אוסף דברי חז"ל על א"י, עם ביאורים "ארץ יהודה", "עין יוסף", "ירכתי ארץ", ר' יהודה אידל ציזלינג, ווילנא, תרנ, ממקור אחר
§ילקוט ארץ ישראל, גולדמן, יעקב ב"ר מרדכי, ווארשא, תרנד, לקט דברי חז"ל על א"י
§ילקוט יוסף - הלכות מצוות התלויות בארץ - השביעית והלכותיה, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5775
ילקוט קרית ארבע, ר' מרדכי חיים גליקזון, מאמרים בשבח חברון, ירושלים תרע"ב
§ילקוט קרית ארבע, גליקזאהן, מרדכי חיים, ירושלים, תרעב, לקט מאמרים במעלת חברון
§יסד המעלה, בריל, יחיאל, מגנצא, תרמג, על התפתחות המושבות בא"י בתחלת העלייה, ממקור אחר
§יפיק תבונה - פרוזבול, לוקסנבורג, יצחק, קרית ספר, 5775
§יפתח ה' - י - שביעית, שי, יפתח, אלעד, 5774
§ירושלים - שנה שניה, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרמז
§ירושלים - שנה שלישית, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרמא
§ירושלים - כרך חמישי, חוברת א, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרנח
§ירושלים - כרך חמישי, חוברת ב, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרנט
§ירושלים - כרך חמישי, חוברת ג, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרסא
§ירושלים - כרך חמישי, חוברת ד, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרסא
§ירושלים - כרך ששי, חוברת א, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרסב
§ירושלים - כרך ששי, חוברת ב, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרסג
§ירושלים - כרך ששי, חוברת ג, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרסג
§ירושלים - כרך ששי, חוברת ד, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרסד
§ירושלים - כרך ששי - חוברת א, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרסב, מאסף ספרותי לחקר א"י
§ירושלים - כרך ששי - חוברת ב, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרסג
§ירושלים - כרך ששי - חוברת ג, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרסג
§ירושלים - כרך ששי - חוברת ד, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרסד
§ירושלים - כרך שביעי, חוברת א, חוברת ב, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרסו
§ירושלים - כרך שביעי, חוברת ג, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרסו
§ירושלים - כרך שביעי, חוברת ד, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרסז
§ירושלים - כרך ח, חוברת א, חוברת ב, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרסט
§ירושלים - כרך ח, חוברת ג, חוברת ד, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרע
§ירושלים - כרך י"ג, לונץ, אברהם משה, ירושלים, תרעט
§ירושלים במקרא - חידון, חכם, עמוס - משרד החנוך והתרבות, ירושלים, תשלז, 9 עמ', 1MB
ירושלים בספרות הבית השני, פלוסר דוד, מתוך: ואם בגבורות - אסופת מאמרים
ירושלים העתיקה, ר' יעקב רימון, סיפורים על א"י, תשי"ח, 304 עמ', 5MB
§ירושלים עיר הקודש והנצח, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנז
§ירושלים של זהב, בענין מעלת ירושלים, ברינר, יוסף, בית שמש, 5772
§ישבת ציון, בלוי, יצחק שלמה, ירושלים, תרמג, על מצב ירושלים ויושביה, עם חידושים מר' יהושע ליב דיסקין
§ישוב ארץ ישראל, רבי ישראל זאב מינצברג, ירושלים, תר"ץ
ישוב ארץ ישראל, ר' יוסף מרגליות יפה, עכל מצות ישוב א"י ועל מעלת א"י, נ"י תשסג, 205 עמ', 2MB, ממקור אחר, 205 עמ', 8.2MB
§ישועות כהן - חלה עניני תרומות ומעשרות, אדלר, יהושע השל, בני ברק, תשסא
§ישועות כהן - שביעית, אדלר, יהושע השל, בני ברק, תשסא
§ישועות כהן, ביעור כבשים ותבשיל במע"ש ושביעית אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהן, בני ברק, 5775, 9 עמ', 1MB
§כוס ישועות, פרידלנד, נתן בן יוסף, אמשטרדם, תרי"ט, 123 עמ', 9MB, דרשות על ארץ ישראל
כותל מערבי, לונץ אברהם משה
כי בחר ה' בציון, הרב חיים פרידמן, תשעג, 348 עמ'
§כיסופי שמיטה - מילי דשמיטת כספים, מילר, אשר, ירושלים, 5775
§כל השביעין, הלכות שביעית, שילה, יואל, רכסים, 5775
§כלכלת שביעית חלק א-ג, ר' משה חסקין, 36MB, ירושלים - תרצ"ח
כפתור ופרח, ר' אישתורי ברבי משה הפרחי, ויניציא ש"ו או ש"ט, 183 עמ', 30.3MB, §ממקור אחר
§כפתור ופרח, ר' אישתורי הפרחי, ברלין, תריא
כפתור ופרח, ברלין תרי"א, בעריכת צבי הירש עדלמאן. מעמ' 293 - מסכת מכות עם ביאור בלטינית, ברלין תר"ב
כפתור ופרח, תריב, 430 עמ'
כפתור ופרח, תריב, 252 עמ'
§כפתור ופרח-ספר א, אישתורי, יצחק ב"ר משה הפרחי, ירושלים, תרנז
§כפתור ופרח-ספר ב, אישתורי, יצחק ב"ר משה הפרחי, ירושלים, תרנט
§כפתור ופרח, אישתורי, יצחק ב"ר משה הפרחי, נ"י, תשיח
§כפתור ופרח, ר' אשתורי הפרחי, מהד' עדלמאן, ירושלים, תשמ, 512 עמ', 46MB
§כפתור ופרח [ע"פ גן יוסף], רבי אישתורי הפרחי-רבי יוסף בלומנפלד, ניו יורק, תשי"ח
§כפתור ופרח [ע"פ פרחי ציון], רבי אישתורי הפרחי-רבי ירוחם פישל פערלא, ירושלים, תש"ו
§כפתור ופרח, ספר א, פרקים א - י, אשתורי הפרחי, ירושלים, תשנד
§כפתור ופרח, ספר ב, פרקים יא - מ, אשתורי הפרחי, ירושלים, תשסז
§כפתור ופרח, ספר ג, פרקים מ"א - ס, אשתורי הפרחי, ירושלים, תשנט
§כרם אליעזר - שביעית, רבינוביץ, אליעזר בן אלחנן יעקב דוד הכהן, בית שמש, 5775
§כרם הארץ, רבי יוסף צבי הלוי, ירושלים, תש"ג, דיני נטע רבעי
§כרם ציון השלם א, מדרש בני ציון, ירושלים, תשכ"ח,הלכות התלויות בארץ, 656 עמ', 39MB
§כרם ציון השלם ב, מדרש בני ציון, ירושלים, תשל"ה, 442 עמ', 25MB
§כתבי ר' יוסף ריבלין ח"ב, על ירושלים וקורותיה, בעריכת גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, 28 עמ', 1MB
§כתובות עתיקות ממקומות היסטוריים בירושלים, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצג, 16 עמ', 1MB
לא ישבו בארצך, ר' יצחק ברנד, עמנואל תשס"א, על איסור שהיית גויים בא"י
לזמן הזה, הרב זלמן ברוך מלמד, על יום העצמאות
§לחם חקי חלק ראשון, הוברמן, זאב בן שלמה, ניו יורק, תשמה, על קדושת א"י ובהלכות מלכים
§למועד שנת השמיטה, רבי אהרן יצחק זסלנסקי, ירושלים, תשי"ב
§למען ציון, פלעקסער, יעקב ב"ר אברהם הכהן, ווילנא, תרנ, על ישוב א"י
לעולם אין השכינה זה מכותל המערבי, ירושלים תשס"ד, 26 עמ', 481KB
§לקוטי שמואל - מראה שבח הארץ, על מעלות א"י, עם ביאורים באידיש, גייער, שמואל משה ב"ר שלמה הכהן, פיעטרקוב, תרעט, 66 עמ', 3MB
§לקוטים מפירוש על התורה, מאמרים הנוגעים לתולדות א"י, מלכי, רפאל מרדכי, ירושלים, תרפג
לשנת השמיטה, רות אבידן, מצות השמיטה לבתי ספר, ירושלים תשנ"ג
§מאיר עיני עורים, חיים הכהן, ירושלים, תרפד, 35 עמ', 1MB. כולל "שערי ציון" על השאיפה לעלות לא"י ועל מעלת הצדקה.
§מאמר דוד, דוד ב"ר משה מעשיל מטארניפאל, לבוב, תרנ, על החיוב לתמוך בלומדי תורה בארץ ישראל
§מאמר מרדכי, דיסקין, מרדכי, ירושלים, תרעב, התפתחות המושבות בא"י
מאמרים על פרשות שבוע בנושא ארץ ישראל, מייטליס יצחק
§מבשרת ציון, ר' אברהם מנחם מענדיל מאהר, 4MB, יוזעפאף - תרמ"א על תכונת ארץ ישראל, עם קברי הצדיקים הטמונים בה
§מגן צבי, מגנצה, צבי בן מרדכי, ירושלים, תשלט, 506 עמ', 23MB, חידושים בעניני קדושת א"י, ממקור אחר
§מדברי ראשונים- ארץ ישראל על פי רמב"ן, בכרך, יהושע, ירושלים, תשיח
§מדריך ארץ ישראל, וילנאי, זאב, ירושלים, תרצ"ה
מדריך שמיטה לגן הנוי, ר' מרדכי שומרון, מכון התורה והארץ, כפר דרום, אדר תש"ס
§מדריך שמיטה לחקלאים, מטה שמיטה שע"י הרבנות הראשית לישראל, ירושלים, 5775
§מדרשי ארץ ישראל, זהבי, יוסף בן חיים אהרן, ירושלים, תשיט, אוסף מאמרי חז"ל בעניין א"י
§מה נאכל בשנה השביעית, הלכות שביעית, א.א. בן יעקב, ירושלים, 5774
§מה נאכל בשנה השביעית, היתר מכירה או אוצר ב"ד, בן-מאיר, יהושע, ירושלים, 5774
§מור ואהלות, שארף, יהושע העשיל, אמשטרדם, תרמז, 63 עמ', 5MB - "ספיח קציר" על חשבון שנת השמיטה, קטוע בסופו
§מזמרת הארץ-חלק ראשון, משה מרדכי ב"ר נח הכהן, ירושלים, תש, על מצוות התלויות בארץ
§מזמרת הארץ-חלק ב, כהן, משה מרדכי ב"ר נח, ירושלים, תשיג, על מצוו התלויות בארץ
§מחקרי ארץ אבותינו, הורביץ, ישראל זאב הלוי, ירושלים, תרע
§מטל השמים - שביעית, הפטקה, יעקב שלום מאיר בן שלמה צבי, בני ברק, 5775
§מכתבים על מושבות ארץ ישראל, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרפז
§מלחמת מנע - לפי ההלכה, עמרם קהתי, ארץ ישראל, תשסט
§ממעיני החושן - ב, שמיטה, קהילת קצות החושן, מודיעין עילית, 5768
§מן השרש - תורת אמת, יסודות הכשרות בפרי וירק, מניעת ערלה ע"י גידול בעציצים, ירושלים, 5765
§מנהגי שביעית, דיני קדושת פירות שביעית ועל אוצר ב"ד לר"ש סיריליאו, ועוד דיני שביעית,רבי יחזקאל שיינלעזען, ירושלים, תרצ"ז, 11 עמ', 1MB, ממקור אחר
§מנחת אזכרה, שאפראן, בצלאל זאב, סאיני, תרצג, "דורש לציון" על מעלת חיבת ציון, עם מאמר על ר' בצלאל זאב שפרן מאת בנו חנוך, עם מכתבי תהלה מרבנים על שו"ת הרב"ז
§מנחת ערבה, על הגבול הדרומי של א"י, מן, שמעון, בית שמש, 5774
§מנחת ערבה - סיכום, מן, שמעון, בית שמש, 5775
§מסע אבן שמואל, תיאורים מירושלים ומחברון על האדמה והאנשים, ר' אריה ליב פרומקין, ירושלים, תרלא
§מסע מירון וערי הגליל, רובין, מנחם מענדל ב"ר שמואל אהרן, ירושלים, תרמט
§מסע משולם מוולטרה, יערי, אברהם, ירושלים, תשט
§מסעות ארץ ישראל, יערי, אברהם, תל אביב, תשו
§מסעי היר"ח, יוסף חיים אופלאטקא, ירושלים, תרל"ו, רשמי מסע בא"י
§מסעות של רבי בנימין בארץ ישראל, ירושלים, תרפה
§מעודד ענוים, אלקלעי, יהודה ב"ר שלמה חי, וינה, תרכד, לכבוד חברת ישוב א"י
מעלות ארץ ישראל בהלכה ובאגדה, ברוך כהנא, ירושלים תשפ"ב, 199 עמ'
§מענה פיו - שמיטה ופרוזבול, סרי, יורם, מודיעין עילית, 5774
מעפר קומי, ר' צבי גלאט, ירושלים תשמ"ב, על מצוות יישוב א"י
§מצוות הארץ, כהנא, קלמן בן בנימין זאב, תל אביב, 5736
מצוות הארץ בהלכה ובאגדה,תשס"ז, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר, ממקור אחר
§מצוות הארץ בהלכה ובאגדה, תשסז
§מצוות הארץ בהלכה ובאגדה, כרמיאל, 5774
§מצוות הארץ בהלכה ובאגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5781
§מצוות התלויות בארץ - יסודות וכללים, הלפרט, יעקב, בני ברק, תשסג
§מצות ישיבת ארץ ישראל, בלומברג, יונה דוב, ווילנא, תרנח
—§תבת נח, באס, ליב נח, ווילנא, תרע, 42 עמ', 2MB, ביקורת על ס' מצות ישיבת א"י
מצות ישוב הארץ, הרב אליעזר מלמד
§מקומות קדושים בארץ הקודש, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשע
§מקומות קדושים ומקומות היסטוריים בא"י, איש שלום, מיכאל, ירושלים, תרצב
מקראי קודש, שמיטה, ר'משה הררי
§מראה מקומות בענין הערבה הדרומית, מלצר, ישעיהו נתן בן שמריהו, ירושלים
§מראי מקומות בסוגיות ארץ ישראל, מייטליס, אבישי נתן, נהריה, 5760
§משה וירושלים, על מסע משה מונטיפיורי בא"י, ווארשא, תר"ל
§משה וירושלם, מונטיפיורי, משה, סיפור מסעו לא"י, ליק, תרכז
§משמיע ישועות, לביא, ישראל ב"ר דוד, ירושלים, תרמה, דרשה בענין חיבת ציון
§משמיע שלום, ר' ברוך הכהן קאהן, ניו יורק תרע"ח, 79 עמ', 2MB, על הציונות. מעמ' 54 - חידושים בסוגיית גזל
§משמעות ההסכם עזה ויריחו תחילה באספקלריה תורנית, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנד
§משמרת השביעית, קארפ, משה מרדכי, ירושלים, תשסז
§משנת השביעית, זנדר, משה פינחס, תל אביב, תשס
§משנת השביעית, דיני שביעית, תורתך שעשועי, רכסים, תשעה, 334 עמ', 14MB
§משפט הארץ, ר' יחזקאל רוט, ירושלים, תשכא, 150 עמ', 4MB, על דיני תרומות ומעשרות - יו"ד סי' שלא
§משפט הארץ, הלכות תרומות ומעשרות, רוטה, יחזקאל בן יצחק איזיק, ברוקלין, 5774
§משפטי ארץ - אוצר הלכות ארץ ישראל - הלכות תרומות ומעשרות, אדלשטיין, שמחה, ירושלים, תשסח
§משפטי ארץ - אוצר הלכות ארץ ישראל -? חלה להלכה ולמעשה - קיצור הלכות כלאים Heshvan 5769, ריכנברג, שאול, ירושלים, תשסט
§מתנת יהודה - שביעית, מאיר, יוסף מ.ד. בן אריה יהודה, בני ברק, 5775
§נגה אש לציון, שמעלצשטיין, אברהם הלוי, װארשא, תרנט, על ישוב א"י והציונות, ממקור אחר
§נועם הלכה - תרומות ומעשרות, וינד, אלחנן בן ברוך, אשדוד, 5772
§נחלה לישראל [עבדו], ר' דוב בעריש שלעזינגער , 7MB, קליינווארדיין תרצ"ז, על המועדים בקשר לקדושת ארץ ישראל
§נחלה לישראל, הורביץ, ישראל זאב הלוי, ירושלים, תרמב, על מעלת א"י
§נחלה לישראל וארץ חמדה, הורביץ, ישראל זאב בן שמואל, ירושלם, תשכט, על מעלות א"י
§נחלי חיים, מהדורה שניה, חרלפ, חיים זבולון, ירושלים, תשנה, 107 עמ', 4MB, בירורי הלכה במצוות התלויות בארץ ועוד
§נטע הארץ, ר' יוסף צבי הלוי, 17MB, ירושלים תרצ"ט, על דיני נטע רבעי
נטע הארץ - דיני ערלה, ר' יוסף צבי הלוי, ירושלים תרצ"ט
§נטעי גבריאל - הלכות הלכות שמיטת כספים ופרוזבול, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסז
§נתיב בינה - בעניני תרומות ומעשרות, שריבר, ישראל בונם, בני ברק, תשסו
נתיבות ציון וירושלים, אברהם משה לונץ, ירושלים תרלו, ὥממקור אחר
§נתיבי ים - שביעית, קוסובסקי שחור, ישראל מאיר בן יצחק אברהם, קרית ספר, 5775
§נתן פריו - שביעית, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני ברק, תשמ, 120 עמ', 12MB, על משניות וירושלמי שביעית, על רמב"ם הלכות שמיטה, ועל שו"ע חו"מ סי' סז
§סדר השביעית, ירושלים, תשד, דיני שביעית
§סחורה בשביעית, קצב, בני ברק, 5768
§סלו סלו המסילה, פרידלאנד, יוסף, לעסלא, תרכו, על ישוב א"י
§ספורי כותל המערבי, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצו, 16 עמ', 434KB
ספר הציונות הדתית א, עיונים, מאמרים, רשימות ותעודות, בעריכת י' רפאל וש"ז שרגאי, ירושלים תשלז, 595 עמ', 13.5MB
ספר הציונות הדתית ב, 599 עמ', 10.9MB
§ספר חיים, אלקלעי, יהודה ב"ר שלמה חי, בלגראד, תריא, 102 עמ', 5MB, על הגאולה והשיבה לא"י
§עדות ביהוסף, יוסף סופר מברודי, ירושלים, תרצ"ג, סיפור מסעותיו בא"י בשנים תקכ-תקכב
Ξעורי צפון, ר' משה שמעון הופמן, חיזוק העלייה לא"י ביראת שמים, בודפסט ת"ש, 39 עמ', 32.8 MB
§עטרת צבי - שביעית, ישיבת עטרת צבי, אשדוד , תשסח
Ξעיר הקודש והמקדש, ר' יחיאל מיכל טוקצינסקי , ירושלים, תש"ל, הלכות ירושלים ובית המקדש חלק א, 3.38 MB, חלק ב, 3 MB, חלק ג, 16 MB, חלק ד, 4.65 MB, חלק ה, 2.92 MB, §ממקור אחר, ח"א, 3MB, ח"א, 3MB, ח"ב, 3MB, ח"ב, 3MB, ח"ג, 16MB, ח"ג, 16MB, ח"ד, 5MB, ח"ד, 5MB, ח"ה, 3MB, ח"ה, 3MB
עיר הקודש והמקדש חלק א-ב, 193 עמ', 2.1MB. מעמ' 101 - חלק ב
עיר הקודש והמקדש חלק ג, 433 עמ', 16.1MB
עיר הקודש והמקדש חלק ד-ה, 305 עמ', 6.6MB. מעמ' 134 - חלק ה, ὥממקור אחר, 305 עמ', 15.1MB
עיר הקודש ויושבי בה, ר' ב' נוימן, ירושלים תשט, 78 עמ', 1.9MB
§עיר של זהב - ירושלים דדהבא, לקט מאמרים בענין מעלות ירושלים, בעריכת ר' יצחק באדהב, ירושלים, תרנז
על אתר, בטאון לענייני ארץ ישראל במקורות, מכללת הרצוג על יד ישיבת הר עציון
על אתר, בטאון לענייני ארץ ישראל במקורות, מכללת יעקב הרצוג, אלון שבות, גל' א-ה
על הגאולה ועל התמורה, ר' יואל טיטלבוים, נ"יתשסו, 222 עמ'
עמנואל - מבחן האמונה, ר' יצחק ברנד, על החשיבות בתמיכה בעיר עמנואל לאחר הפיגוע בה
§עמק האילן - א, על ט"ו בשבט בהלכה ובאגדה, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§עמק האילן - ב, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
עצי עולה, דין עלי הקאת לענין ערלה, תרומות, ושמיטה, עם דיני שמיטה, ר' יצחק רצאבי, תשסא, 50 עמ'
§ערך שביעית, ועד קרן השמיטה שע"י מרכז קרן הישוב בארץ ישראל, ירושלים, 5697
ערכי שביעית, מושגים בדיני שביעית, ר' מרדכי עמנואל, המכון לחקר החקלאות ע"פ התורה, תשמו, 118 עמ',20MB
§עשר תעשר, רבי יוסף צבי הלוי, ירושלים, תרצ"ה, דיני מעשרות
§עת לדבר, ר' חנוך הנדל פרידלנד, בעד הציונות, 11 עמ', 579KB
פאת השלחן, הלכות ארץ ישראל, ר' ישראל משקלוב, צפת תקצ"ו, 117 עמ', 53MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר
§פאת השלחן, ר' ישראל משקלאב, 23MB, ירושלים - תרע"ב על הל' שמיטה, עם בית רידב"ז
§פאת השלחן, ר' ישראל משקלאב, הלכות ארץ ישראל - פאה, לקט, שכחה, מעשר עני, דמאי, שביעית. ועוד כמה דיני א"י הנוהגים, על פי לשון רבינו הרמב"ם, חלק א, 55MB, ירושלים תרע"א, חלק ב, 72MB, ירושלים תרע"ב
§פאת השלחן - חלק ראשון, ישראל בן שמואל, משקלוב, ירושלים, תרעא
§פאת השלחן - חלק שני, ישראל בן שמואל, משקלוב, ירושלים, תרעא
§פאת שדך - שביעית, מונק, שמואל דוד, ירושלים
§פירות שמיטה, הלכות שביעית בפירות, בן ישי, ישראל בן דוד, מודיעין עילית, 5775
§פלשתינה, מונק, ש', ווילנא, תרעג, 120 עמ', 5MB, על הגיאוגרפיה של א"י ותולדותיה
§פנקס ירושלים-חלק ראשון, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, 36 עמ', 1MB, על זכרונות ירושלים ועתיקותיה
§פסיפלורה לענין ערלה, ברנד, יצחק, עמנואל, 5774
§פסקי רבנו אליהו לסדר זרעים, אליהו מנחם ב"ר משה מלונדריש, ירושלים, תשא
§פסקי חלה, בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א), ירושלים, תרלו
פסקים בענין העקירה, ר' זלמן ברוך מלמד, על העקירה מגוש קטיף
§פרחה הגפן - זרעים, הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5782
§פרסי פרסיץ בבתי הת"ת עץ עץ חיים, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, 12 עמ', 302KB, קרן פרסים שייסד ר' יהושע זליג פרסיץ
פרשת אלה מסעי, חגיז, משה בן ישראל יעקב, על תכונת ארץ ישראל וירושלים, ובית המקדש, וכותל המערבי, ירושלם תרמ"ד, כ דפים
§פרשת אלה מסעי, רבי משה חאגיז, ירושלים, 32 עמ', 1MB, על קדושת ירושלים וסביבתה וחברון
§פתח הלכה - תרומות ומעשרות, קיבוביץ, יחיאל מתתיהו, ירושלים, תשסט
§פתחי אמונה - חלה, ערלה, ביכורים, אפשטיין, אלעזר דוד - חו"ר כולל שערי אמונה, בני ברק, 5774
§פתחי אמונה - שביעית, אפשטיין, אלעזר דוד - חו"ר כולל שערי אמונה, בני ברק, 5775
§פתחי כלאים, בענין פתחים במחיצות בדיני כלאים, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5777
§פתרון הלכתי לבעיית השמיטה בתקופתנו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנג
§צבי חמד לד, ר' הירש פרידמאן, ברוקלין תשט"ז, 96 עמ', 7MB, "קשת גבורי כח", "שוב אשוב", בענין אתרוגים של שביעית מא"י, בענין היתר המכירה
§צדקת ציון, בראזער, משלם נתן, ברדיטשוב, תרסב, על הציונות
§צורת הארץ לגבולותיה סביב ותבנית הבית, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א) שקלוב תקס"ב, 88 עמ', 5MB, ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, ממקור אחר
§ציון בית חיינו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמ, 175 עמ', 23MB, מעלות א"י, ובעיות השעה בנושא זה
§ציון במשפט, ראבינאוויץ, אליהו עקיבא, ווארשא, תרנט, על הציונות, ממקור אחר
ציון ועריה, ר' משה וולפסון, לקט מספריו אמונת עתיך על ירושלים, ירושלים תשנ"ח, 183 עמ', 1.1 MB
§ציון ועריה, וואלפסאן, משה בן שמואל יהודה, ירושלים, תשסג, על א"י ואתרים בה, מלוקט מספרי "אמונת עתיך"
§ציון לקבר רחל אמנו, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצב, 28 עמ', 646KB
§ציץ הקדש - ב, על מצוות התלויות בארץ, שפירא, יהושע צבי מיכל בן יעקב קופל, ירושלים, 5700
§ציר נאמן, ר' יהושע זאב זיססענוויין דמתקריא אבנר, 11MB, ירושלים - תרנ"ח בנוגע להישוב בארץ ישראל
§צמיחת הציונות ודעיכתה; מסירת שטחים לאוייבים תמורת "חוזה שלום", שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנד
§קדושת ארץ ישראל, הירשנזון, יעקב מרדכי, ירושלים, תרמה
קדושת ארץ ישראל – ראש כל הקדושות
קדושת ארץ ישראל, ירושלים והמקדש, אונטרמן, הרב איסר יהודה, מתוך תורה שבעל פה תשכ"ח
§קדושת הארץ, נוסבוים, משה, לבוב, תרלה
§קדושת הארץ, טעם למה שלא זכתה ארץ ישראל לכתרה של תורה כמו בבל, וטעם ביטול שתי ישיבות גדולות אשר המה היו נמצאות בבבל, ר' נתן בר' עמרם, שלוניקי תרי"ג, 14 עמ', 1.2MB
קדושת הארץ, ר' יהודה איזנברג, לקט מקורות, ירושלים תשל"ג
§קדושת שביעית א, שומרי שביעית באה"ק החרדים על קדושתה, בני ברק, תשיח
§קדשי הגבול, ר' נחמן שלמה גרינשפאן, 2MB, לונדון - תר"צ חקירות בגדרי קדשי הגבול, מעלת קדושתם, גדר איסור טבל, והמסתעף
§קובץ כללי לדברי התורה, ר' משה ווייזער, ניו יורק תשט"ו, 176 עמ', 5MB, בעניני מתנות עניים
§קול התור, מרגליות, יהושע העשיל ב"ר אליהו, ווילנא, תרמח, 30 עמ', 1MB, על שמירת השמיטה בשנת תרמ"ט
§קול מבשר, גרוס, בענדיט אלימלך הלוי, דרוהוביטש, תרנט, קריאה לתמיכה בישוב בא"י
§קול מבשר, אלקלעי, יהודה ב"ר שלמה חי, לייפציג, תריב
§קול קורא - קונטרס אחרון מספר דעת הרבנים, נגד הציונות, ווילנא, תרסג
§קונטרס הלכה למעשה, בדין פירות שביעית שנתגדלו בעבירה, הרידב"ז, ירושלים, תר"ע, 19 עמ', 1MB
§קונטרס השביעית, בירורי שביעית, פלמן, ישראל מאיר - עוקשי, ברוך, אלעד, 5776
§קונטרס השמיטה, ר' יעקב דוד ווילובסקי, 1MB, ירושלים - תרס"ט בענין שמיטה בזמן הזה
קונטרס השמיטה, רדב"ז - יעקב דוד בן זאב, איש מחלוקתו של הרב קוק בנושא מכירת הקרקעות בשביעית
§קורות העתים לישורון בארץ ישראל, מנחם מענדיל בן אהרן, ירושלים, תרצ, על רעידות האדמה בשנים תקצ"ג ותקצ"ז
§קורנין דנהור, פרומקין, אריה ליב, ירושלים, תרנג, 94 עמ', 7MB, על צרות הגלות, מעלת ישוב א"י, עניין תחיית המתים, עוה"ב וימות המשיח
קטיף שביעית, מכון התורה והארץ, תשס"ו
§קנו תוצרת הארץ, רשימה שלמה המכילה את השמות והכתבות של עסקי־התעשיה היהודיים בארץ־ישראל, ירושלים, תרפד
§קצוי ארץ, ר' יהושע פייבל ב"ר ישראל מטרנגראד, זולקווא, תקל"ב, על גבולות א"י
§קצוי ארץ, גבולות א"י, ר' יהושע פייבל בן ישראל, הוראדנא, תקעג
§קצורי דינים והלכות במצוות התלויות בארץ, ישר, ברוך, תל אביב, תשטו
§ראה חיים, צייטלין, יהודה ליב, ירושלים, תרמט, 106 עמ', על קדושת א"י. עד עמ' 43 - "תפלת חנה" - תפלות לנשים לפני הדלקת הנר, הפרשת חלה וטבילה, עם תרגום לאידיש
ראשונים לציון, ר' יצחק אלפסי, הוגי הרעיון הדתי-לאומי, ירושלים תשט"ו, 157 עמ', 1.2 MB
§ראשית דבר יראת אלקים, שטיינבערג, אברהם ברוך, ווארשא, תרעז, נגד הציונות, 2MB, 33 עמ'
§ראשית דגנך, שילה, י יואל, רכסים, תשנג, הלכות תרו"מ, חלה, ערלה וכלאים, מידות ושיעורים, 288 עמ', 11MB
§רגלי מבשר, אלקלעי, יהודה ב"ר שלמה חי, בלגראד, תרכה
§רמב"ן וירושלים-חלק ראשון, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצט
§רמב"ן וירושלים-חלק שני, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצט
§רמב"ן וירושלים-חלק שלישי, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצט
§רמב"ן וירושלים-חלק רביעי, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצט
§רעיוני אהרן, אברמוביץ, אהרן שלמה, נ"י, תרעט, על הקמת המושבות בא"י, ועל מלחמת העולם §רצועת עזה ארץ פלשתים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנה
§שאגת ירושלים, שטרנשוס, יעקב שמעון, ירושלים, תשח, 93 עמ', 3MB, דרשות על אהבת א"י
§שאלו שלום ירושלים, כהניו, משה נחמיה, ירושלים, תרלח, 64 עמ', 2MB, על מצבם של תושבי ירושלים
שאלו שלום ירושלים, הרב שאול ישראלי
§שאת המעשר, הלכות תרומות ומעשרות, על שו"ע יו"ד סי' שלא, אייזנשטיין, שמעון בן אהרן זאב, בית שמש
§שבחי ארץ החיים, פסח הכהן, ווילנא, תרלז, 71 עמ', 4MB, דרוש בשבח א"י
§שבחי ארץ הקדושה, מתוך ס' קדושת הארץ, ר' שמעון הכהן ור' חיים אליעזר הויזדורף, ירושלים, תרלח
שבחי ירושלים, ר' יעקב ברוך, וילנא תקעז, מקומות קדושים בא"י, 30 דפים
§שבחי ירושלים, ברוך, יעקב ב"ר משה חיים, זיטומיר, תרכ, 59 עמ', 2MB, תיאור ערי הקודש שבא"י, וקברי צדיקים בא"י
§שבחי ירושלים, ר' יעקב הכהן ברוך, 2MB, לעמבערג תרכ"ה על תכונת ארץ ישראל ועריה, עם כל המערות וקברי הצדיקים
§שבחי ירושלים, רבי יעקב ברבי משה ברוך, תרכ"ט, 65 עמ', 2MB, תיאורי ערי הקדוש בא"י וקברי צדיקים בא"י
§שבת אחים, על הציונות, פוזרין, דוב בער בן שניאור זלמן, ברדיטשוב, תרסא
§שביל הזהב, עליאסבערג, מרדכי, ווארשא, תרנז, בענין ישוב א"י ועוד נושאים
§שביעית באדמת הפקר, נריה, משה צבי, תל אביב, תשיא
§שביעית כהלכתה, שטרנבוך, משה בן אשר, ירושלם, תשלב
שבת הארץ, קוק, אברהם יצחק, ירושלם תר"ע
שבת הארץ, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, הלכות שביעית, ירושלם תר"ע, 125 עמ', 16.8MB. מבוא - עמ' 10. פרק א - עמ' 49. פרק ב - עמ' 57. פרק ג - עמ' 63. פרק ד - עמ' 67. פרק ה - עמ' 79. פרק ו - עמ' 86. פרק ז - עמ' 90. פרק ח - עמ' 96. פרק ט - עמ' 100. קונטרס אחרון - עמ' 105. עמ' 122 - לוח תיקונים והשמטות.
§שבת הארץ, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תרע
§שבת הארץ, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תרצז
שבת הארץ, ראי"ה קוק, 318 עמ', ירושלים תשנג, 3.5MB, ממקור אחר, 14.1MB
שבת הארץ, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, עם תוספת שבת, מכון התורה והארץ, תשנ"ד
שבת ומועד בשביעית, מכון התורה והארץ
שבת ומועד בשביעית , ר' חיים ישעיהו הדרי
שבת לארץ, רחל אופנהיימר, מצות שמיטה לבית הספר היסודי, ירושלים תשנ"ג
§שדה יעקב, בענייני זרעים וישוב א"י, באקשט, יעקב ישראל בן צבי ישעיהו, גייטסהעד, 5776
§שדה מרדכי - א, הלכות שמיטה, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5776
§שוא לכם משכימי קום, קאהן, יששכר בער, תרפא, 14 עמ', 720KB, נגד הציונות
§שוב אשיב אליך, ברנד, יצחק, ערד
שוב אשוב אליך, ר' יצחק ברנד, על מצות ישוב א"י, עם ביאור הלכה בענין החזרת שטחים, 34 + 31 עמ', ערד תשנ"ד
§שושנת העמקים - דיני שמיטה, הלברשטט, יצחק, בני ברק, תשסע
§שטר פרוזבול, רכסים, 5775
§שיבת ציון-חלק ראשון, סלוצקי, אברהם יעקב, ווארשא, תרנא
§שיבת ציון-חלק שני, סלוצקי, אברהם יעקב, ווארשא, תרנב
—§פרקים מספר שיבת ציון, מאמרים מגדולי ישראל על ישובא"י, בעריכת ראזענטהאל, דניאל, נ"י, תרעו, 32 עמ', 1MB
§שיח השמיטה, דיני שביעית, קניבסקי, חיים - שטינמן, אברהם ישעיה, בני ברק, 5775
§שיטות הגידול החדשות המסייעות לשמירת השמיטה בתקופתנו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשס
§שיעורי שביעית, גרוס, מרדכי בן צדוק, קרית ספר
שיעורי שביעית, הרב מיכאל לוצקי, שיעורים במסכת שביעית, §ממקור אחר, 5774
§שיעורי שביעית, עדס, יהודה בן יעקב, ירושלים, 5760
§שילה, ברכר, יעקב זאב, טשרנוביץ, 52 עמ', 2MB, דרשות בשבח הציוניות, הרצל וסוקולוב
§שלום ירושלים, קאלישער, צבי הירש, טהרן, תרכז
§שלום ירושלים, רבי ישראל מפילוב, פיעטרקוב, תרפ"ה
§שלום ירושלים, באדהב, יצחק ב"ר מיכאל, ירושלים, תרנה, 80 עמ', 2MB, דיני שביעית
§שלום ירושלים, בארג, אברהם ב"ר אליהו, ירושלים, תרנג, 32 עמ', 553KB, תיאורים על יושבי א"י, וקברי הצדיקים והמקומות הקדושים
§שלומים לריב ציון, יאפו, יהודה ליב ב"ר אליעזר ליפמאן, ווילנא, תרנא
שמיטה - תדריך לימודי, ר' מנחם בורשטיין
שלוש השבועות , קראוס יצחק, השבועות כיסוד משנתו האנטי ציונית של ר' יואל טייטלבוים - עבודת גמר
§שלוש תשובות, בענין אתרוגי א"י בשנת השמיטה, טייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפא - טייטלבוים, יחזקאל שרגא, ברוקלין, 5775
§שמות צמחי ארץ־ישראל, רבינוביץ, אפרים, ירושלים, תרעז
§שמחת עולם, עטייה, מרדכי, מכסיקו הבירה, תשיא, 44 עמ', 1MB, קריאה לעלות לא"י
שמיטה - מקורות הגות ומחקר , רד"צ הופמן, יחזקאל כהן
§שמיטה ברורה, אפרתי, משה בן יוסף י ?, ירושלים, תשסז, 42 עמ', 1MB, הלכות שמיטה בבית
§שמיטה כמצותה, קסירר, יצחק שמואל, בית שמש, תשסז
§שמיטה כמצותה, קסירר, יצחק שמואל, בית שמש, 5768
§שמיטה כמצותה - בענין אמירה לגוי והנאה ממעשה הגוי בשבת ובשביעית ובכל האיסורים, מו"ל י ש קסירר, ירושלים, 5782
§שמיטת הסופר, מדברי חתם סופר על השמיטה, מכון אוצרות הסופר, לונדון, 5775
§שני המאורות - חלק ב, ריינעס, יצחק יעקב בן שלמה נפתלי, פיעטרקוב, תרעג, 84 עמ', 5MB, על הציונות, שער א - "אור לו בציון", על חיבת ציון. מעמ' 53 - שער ב - "אור תורה", על חשיבות הישיבות ובמיוחד הישיבה שלו, ממקור אחר, רק שער א, 50 עמ', 3MB
§שני מאמרים, הורביץ, ישראל זאב הלוי, ירושלים, תרעו, 71 עמ', 2MB, על המקומות הנקראים "אבל" בתנ"ך ובחז"ל וביוסיפוס, ועל ארץ "ארם נהרים", תדפיס מירושלים כרך XI
§שנת השבע, כהנא, קלמן, תל אביב, תשיב
§שנת השבע, כהנא, קלמן, תל אביב, תשיט
§שנת השבע, הלכות שביעית, מזרחי, אורן, רכסים, 5775
שנת השבע - שמיטה, ר' יצחק רצאבי
שנת שבתון, ר' יהודה איזנברג, מצות שמיטה לבית הספר היסודי, ירושלים תשנ"ג
שער החצר - שערי צדק, ר' דוד בן שמעון, ירושלים תרכב, ≡ממקור אחר, 414 עמ'
שער החצר חלק א, ר' דוד בן שמעון
שער החצר חלק ב - אולם השער
§שער המזרח, פעסילאוו, טוביה ב"ר ארי' ליב, ברדיטשוב, תרסג, 54 עמ', 2MB, בעד הציונות
§שערי אמונה, ירושלים, תרצה, 48 עמ', 3MB, בהלכות התלויות בארץ
§שערי זרעים - חלה, אנגלרד, משה בן אריה, בני ברק, 5774
§שערי זרעים - שביעית, אנגלרד, משה בן אריה, בני ברק, 5775
§שערי ירושלים, ריישער [נוסבוים], משה ב"ר מנחם מענדל, ווארשא, תרכח, מעלת א"י ותיאורה
§שערי ירושלים, רבי משה נוסבוים, לעמבערג, תר"ל, 145 עמ', על א"י, תכונתה וטבעה ותושביה ומנהגיה
§שערי ירושלים, ריישער [נוסבוים], משה ב"ר מנחם מענדל, לבוב, תרלו, 122 עמ', 5MB
§שערי מעשר שני, גליק, יואל צבי בן דוד אריה, ירושלים, 5772
§שערי צדק, דנציג, אברהם ווילנא תקע"ב, הלכות התלויות בארץ
§שערי צדק, דנציג, אברהם, ירושלים, תרכד, הלכות ארץ ישראל
שערי צדק, "שער החצר" - מעלות א"י, ר' דוד בן שמעון, ירושלים תרכ"ב, 204 עמ', 63.5MB, §ממקור אחר, 399 עמ', 62MB
שערי צדק, "אולם השער", ר' דוד בן שמעון, ירושלים תרכ"ב, 29 עמ', 8.4MB, תוכן העניינים ל"שער החצר", ומפתחות, עם השמטות ל"שער החצר", §ממקור אחר, 56 עמ', 7MB
שפת אמת, חגיז, משה בן ישראל יעקב, אמשטרדם תס"ז, 28 דפים
שפת אמת, ר' משה חגיז, על ארץ ישראל, אמשטרדם תס"ז, 29 עמ', 3.7MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§שפת אמת, חאגיז, משה, ווילנא, תרלו, 156 עמ', 5MB, על מעלת א"י
§שפת אמת, חאגיז, משה ב"ר יעקב, ירושלים, תרמא
שפת אמת, ר' משה חאגיז, על מעלות א"י, ירושלים תשכ"ח, 158 עמ', 2.7 MB
§תאומי צביה, אייזיקס, שמואל הלל הלוי, ירושלים, על גבולות א"י
תבואות הארץ, ר' יהוסף שוורץ
תבואות הארץ, ר' יהוסף שוורץ, ירושלים תקצ"ג, 560 עמ', 15MB
§תבואות הארץ, רבי יהוסף שווארץ, ירושלים, תר"ה
§תבואות הארץ, שווארץ, יהוסף, לבוב, תרכה
תבואות הארץ, שוארץ יוסף
§תגל ערבה, על הגבול הדרומי של א"י, מלצר, ישעיהו נתן בן שמריהו, ירושלים, 5755, ὥממקור אחר, 333 עמ', 5MB
§תולדות היהודים בארץ ישראל, רבינוביץ, אלכסנדר זיסקינד, יפו, תרפא
תולדות היהודים בא"י בתקופת המשנה והתלמוד, אלון גדליה
§תולדות יפו, טולקובסקי, ש, תל־אביב, תרפו, 189 עמ', 7MB
§תוספת שביעית, וויידענפעלד, נחום, ירושלים, תרסט, תוספת לקונטרס השמיטה לרידב"ז
§תוספת שביעית, אלאזראקי, אברהם, ירושלים, תרנו, דיני שמיטת כספים ופרוזבול, 48 עמ', 1MB
§תורת ארץ ישראל, הירשנזון, חיים, נ"י, תרצה, 33 עמ', 1MB, השתלשלות הספרות הרבנית בא"י
§תורת ארץ צבי, ר' חיים יוסף ליב ארנסט, ניו יורק תשכ"ט, 159 עמ', 14MB, חידושי הלכות וביאורי סוגיות בענין זרעים וענייני א"י, ועוד סוגיות
§תורת הארץ א, רבי משה קלירעס, ירושלים, תרפ"ה
§תורת הארץ ב, רבי משה קלירעס, ירושלים, תרפ"ה
§תורת התרומה והמעשר, בן יעקב, אברהם, ירושלים, תשב
§תורת השביעית, ר' יוסף צבי הלוי, 31MB, ירושלים תש"ו
§תורת השביעית, הרב אלעזר הכהן כהנאוו, ברוקלין, ניו יורק תשט"ו, הלכה - שמיטה - 8 MB, ממקור אחר, 7MB
תורת השביעית, מראי מקומות, אוצר מפרשים, תמצית הסוגיות, בענין קדושת הפירות איסור סחורה וביעור, עם קונטרס חיבת הארץ - יסודות קדושת הא"י, ר' מנחם אדלר, מודיעין עילית תשעה, 324 עמ', 24MB. מעמ' שיז - על ספירת העומר ושבועות
§תורת השביעית, אדלר, מנחם בן מרדכי צבי, מודיעין עילית, 5775
§תורת השמיטה, גרוסברג, חנוך זונדל ב"ר דוב בער, ירושלים, תרצח, דיני שמיטה
§תורת השמיטה, גרוסברג, חנוך זונדל ב"ר דוב בער, ירושלים, תשיט
§תורת התרומה, אדלר, מנחם בן מרדכי צבי, מודיעין עילית, 5776
§תורת יהונתן, רבי יהונתן אבעלמן, ווילנא, תרמ"ט, על שביעית בזה"ז והיתר המכירה, 93 עמ', 7MB, ☼ממקור אחר
§תורת ערלה, על יו"ד סי' רצד, צברי, יוסף בן דוד, אלעד, 5771
תיקון עולם, גאלדשטיין משה, נגד השיטה המתחדשים שהם ציונים
§תיקון עולם, גולדשטיין, משה, מונקאטש, תרצו, 176 עמ', 9MB, מכתבי רבנים נגד הציונים, המזרחי ואגודת ישראל
§תיקוני כלאיים והרכבות, לנדו, יעקב, מודיעין עילית, 5773
תמיד עיני ה' אלקיך בה, גליון יומי למעלת א"י, 296 עמ', 7.8MB, ניסן-אב תשסד
§תנובות שדה - 1, המכון למצוות התלויות בארץ, 5755
§תנובות שדה - 4, המכון למצוות התלויות בארץ, 5756
§תנובות שדה - 7, המכון למצוות התלויות בארץ, 5756
§תנובות שדה - 8, המכון למצוות התלויות בארץ, 5757
§תנובות שדה - 9, המכון למצוות התלויות בארץ, 5757
§תנובות שדה - 10, המכון למצוות התלויות בארץ, 5757
§תנובות שדה - 12, המכון למצוות התלויות בארץ, 5757
§תנובות שדה - 20-25, המכון למצוות התלויות בארץ, 5759
§תנובות שדה - 26-31, המכון למצוות התלויות בארץ, 5760
§תנובות שדה - 32-37, המכון למצוות התלויות בארץ, 5761
§תנובות שדה - 44-49, המכון למצוות התלויות בארץ, 5763
§תנובות שדה - 50-56, המכון למצוות התלויות בארץ, 5764
§תנובות שדה - 68-73, המכון למצוות התלויות בארץ, 5767
§תנובות שדה - 74-79, המכון למצוות התלויות בארץ, 5768
§תנובות שדה - 80, המכון למצוות התלויות בארץ, 5769
§תנובות שדה - 81, המכון למצוות התלויות בארץ, 5769
§תנובות שדה - 83, המכון למצוות התלויות בארץ, 5769
§תנובות שדה - 84, המכון למצוות התלויות בארץ, 5769
§תנובות שדה - 85, המכון למצוות התלויות בארץ, 5769
§תנובות שדה - 86, המכון למצוות התלויות בארץ, 5770
§תנובות שדה - 87, המכון למצוות התלויות בארץ, 5770
§תנובות שדה - 88, המכון למצוות התלויות בארץ, 5770
§תנובות שדה - 89, המכון למצוות התלויות בארץ, 5770
§תנובות שדה - 90, המכון למצוות התלויות בארץ, 5770
§תנובות שדה - 91, המכון למצוות התלויות בארץ, 5770
§תנובות שדה - 93, המכון למצוות התלויות בארץ, 5771
§תנובות שדה - 94, המכון למצוות התלויות בארץ, 5771
§תנובות שדה - 95, המכון למצוות התלויות בארץ, 5771
§תנובות שדה - 96, המכון למצוות התלויות בארץ, 5771
§תנובות שדה - 97, המכון למצוות התלויות בארץ, 5772
§תנובות שדה - 98, המכון למצוות התלויות בארץ, 5772
§תנובות שדה - 99, המכון למצוות התלויות בארץ, 5772
§תנובות שדה - 100 ומפתחות, המכון למצוות התלויות בארץ, 5772
§תנובות שדה - 101, המכון למצוות התלויות בארץ, 5772
§תנובות שדה - 102, המכון למצוות התלויות בארץ, 5772
§תנובות שדה - 103, המכון למצוות התלויות בארץ, 5772
§תנובות שדה - 104, המכון למצוות התלויות בארץ, 5773
§תנובות שדה - 105, המכון למצוות התלויות בארץ, 5773
§תנובות שדה - 106, המכון למצוות התלויות בארץ, 5773
§תנובות שדה - 107, המכון למצוות התלויות בארץ, 5773
§תנובות שדה - 108, המכון למצוות התלויות בארץ, 5773
§תנובות שדה - 109, המכון למצוות התלויות בארץ, 5773
§תנובות שדה - 110, המכון למצוות התלויות בארץ, 5774
§תנובות שדה - 111, המכון למצוות התלויות בארץ, 5774
§תנובות שדה - 112, המכון למצוות התלויות בארץ, 5774
§תנובות שדה - 113, המכון למצוות התלויות בארץ, 5774
§תנובות שדה - 114, המכון למצוות התלויות בארץ, 5774
§תנובות שדה - 115, המכון למצוות התלויות בארץ, 5774
§תנובות שדה - 116, המכון למצוות התלויות בארץ, 5775
§תנובות שדה - 117, המכון למצוות התלויות בארץ, 5775
§תנובות שדה - 118, המכון למצוות התלויות בארץ, 5775
§תנובות שדה - 119, המכון למצוות התלויות בארץ, 5775
§תנובות שדה - 120, המכון למצוות התלויות בארץ, 5775
§תנובות שדה - 121, המכון למצוות התלויות בארץ, 5775
§תנובות שדה - 122, המכון למצוות התלויות בארץ, 5776
§תנובות שדה - 123, המכון למצוות התלויות בארץ, 5776
§תנובות שדה - 124, המכון למצוות התלויות בארץ, 5776
§תנובות שדה - 125, המכון למצוות התלויות בארץ, 5776
§תנובות שדה - 126, המכון למצוות התלויות בארץ, 5776
§תנובות שדה - 127, המכון למצוות התלויות בארץ, 5776
§תנובות שדה - 128, המכון למצוות התלויות בארץ, 5777
§תפארת ירושלים, ריזענמאן, שרגא פייביל, צפת, תרעג, על מעלות א"י וירושלים
§תפארת יריחו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנד, חשיבות העיר יריחו
תקנות של האגודה לגביית צדקה ממעות רמב"ן לעניי א"י, יאסי תרנז
§תקנת השביעית, הלכות שביעית, יעקב לנדו, לוד, 5782
§תרומת משה, סנדר, יצחק אייזיק ב"ר משה אהרן, נ"י, תשיז, מפתח לדיני תרומה, §ממקור אחר
§תתן אמת ליעקב, דינסטאג, בנימין ביינוש, נ"י, תשיז, שיטו שונות בעניין יישוב א"י, ובעניין הגאולה
מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US