Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי מחשבה של אחרונים המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קודש שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.כללי דרשות הספדים מועדים
שבת גאולה ומשיח לימוד תורה תפילה
טעמי המצוות צוואות סגולות י"ג עיקרים
צדקה וחסד חינוך חלומות לבר מצוה
נישואין שמירת הברית שמירת הלשון שמחה
ברית מילה * נגד הרפורמים נגד שבתאי צבי ודומיו

§אאדה עד חוג שמים, ענייני החורבן והגאול, לינצ'נר, ח. שלמה בן ש"פ, ירושלים, 5774
§אבות על בנים, ר' יואל בן אהרן שורץ, כפר דרום תשנד, 68 עמ', 9MB, הקשרים הנכונים בין הורים לילדיהם הנשואים
§אבלות החורבן, ר' יואל בן אהרן שורץ, ירושלים תשמד, 206 עמ', 24MB, על האבלות על החורבן בימי בין המצרים וכל השנה, באגדה ובהלכה
§אבן הראשה-חלק שני, ליינער, ווארשא תרצ, לקט בענייני אמונה ויראת ה' ואהבת ה'
§אבן שלמה, דרכי התורה ע"פ הגר"א, ר' שמואל בן אברהם מאלצאן, ווילנא תרלג, 90 עמ', 3MB
§אבן שלמה תוספאה, דרכי התורה ע"פ הגר"א, ר' שמואל בן אברהם מאלצאן, מהדורה שניה מורחבת, וילנה תרן, 119 עמ', 5MB. מעמ' 112 - ליקוטים
§אבן תקומה, מוסר ע"פ ס' בחינת העולם, עם תריג מצוות,ליכטשטיין, אברהם בן אליעזר ליפמאן, שקלוב, 5572
§אבני המקום, ר' שלמה זלמן עהרענרייך, 22MB, ירושלים תשל"ט, חידושי אגדה ודרושים, 365 עמ', 24MB. "אבן הראשה" - ענייני בריאת העולם עד האבות. "אבן ישראל" - ענייני האבות והשבטים. "אבן העזר" - גאולת ישראל וישועה. "אבן נזר" - מתן תורה וחשיבותה. "אבן שתיה" - על המשכן ובהמ"ק, א"י והגאולה העתידה. "אבן יקרה" - על ענוה ומדות טובות. "אבן שוהם" - שבת ומועדים וארבע פרשיות. "אבן הבאר" - על לימוד תורה ומעשה המצות. "אבן שלמה" על אחדות ושלום והנהגת מנהיגי ישראל. "אבן הריחיים" - עוה"ז ופרנסה, נישואין ומילה. "אבן אופל" - הספד ומיתת צדיקים. "אבן התועים" - תשובה, אלול, וימים נוראים. מעמ'342 - מפתח לתנ"ך. מעמ'350 - מפתח עניינים.
§אבני נזר, ר' חיים אליעזר מושקאט, ווארשא תר"ע, פתגמי חכמה
§אבני שוהם, מוסר ומדות, מאנבי, מרדכי צבי בן בנימין, וילנה, 5640
אבקת רוכל, ר' הלל ליכטשנטיין, למברג תרמג
§אבקת רוכל חלק א, ר' הלל ליכטנשטיין מקאלאמעא, לבוב תרמ"ג, דברי מוסר בצורה של שו"ת, 408 עמ', 22MB. עמ' 9-49- מפתח מקורות. עמ' 50-52 - תוכן עניינים
§אבקת רוכל חלק ב, ר' הלל ליכטנשטיין מקאלאמעא, קולומיה תרמ"ה, 310 עמ', 18MB. עמ' 4-33 - מפתח מקורות. עמ' 33-38 - תוכן עניינים
§אברהם יגל יצחק ירנן, ר' דוד בן צבי משה קאהן, ברוקלין תשס, הרצאות ומאמרים
אגדת ארבע כוסות, מוסר, ר' שלמה פפנהים, ברלין תק"ן, 28 עמ', 2.5MB, ⋧ממקור אחר, כג דף
§אגדת ארבע כוסות, פפנהים, שלמה, אמשטרדם, תקעז, תנחומים לנפשו על מות אשתו ובניו, ועל השגחת הבורא
§אגדת ארבע כוסות, ר' שלמה פפנהיים, ווארשא תרמא
§אגודים בצרה, דברי חיזוק והתעוררות, מכון דעת תורה, ירושלים, 5777
§אגלי טל, ח"א, על מאמרי חז"ל, ר' יהושע יוסף פרייל, ווארשא תרנ"ט, 92 עמ', 6MB
§אגלי טל, ח"ב, ר' יהושע יוסף פרייל, ווארשא תרס"א
§אגרות מוסר, ר' יהודה לייב מרגליות, פפד"א, תק"ס, דברי מוסר, 32 עמ', 1MB, עם תרגום לאידיש, ≡ממקור אחר, 9MB, 34 עמ'
אגרות צפון, ר' שמשון ב"ר רפאל הירש, תורגמו מגרמנית ע"י אהרנזאן משה זלמן, תשע עשרה אגרות על היהדות, ווילנא תר"נ, עם תולדות המחבר, ♔אגרות צפון
§ממקור אחר, 241 עמ', 11MB
§אגרות צפון, ר' שמשון ב"ר רפאל הירש, ווארשא תרעז
§אגרות צפון, ר' שמשון ב"ר רפאל הירש, נ"י תש"ח
§אגרות צפון, ר' שמשון ב"ר רפאל הירש, ירושלים תשיב
§אגרות ראיה, ר' אברהם יצחק קוק, ירושלים תרפג
אגרות הראיה א, מהשנים תרמ"ח-תר"ע, ראי"ה קוק, ירושלים תשכב, 385 עמ', 5.4MB
§אגרות הראיה ח"ב, מהשנים תרע"א-תרע"ה, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תש"ו, 381 עמ'
אגרות הראיה ב, מהדורה שניה מתוקנת, ראי"ה קוק, ירושלים תשכב, 390 עמ', 5.7MB
אגרות הראיה ג, מהשנים תרע"ו-תרע"ט, ראי"ה קוק, ירושלים תשכה, 3.2MB
§אגרות הראיה - ד, קוק, אברהם יצחק, , 5776
§אגרת אדר היקר, סטנוב, יצחק, ברלין, תקל"ב, 53 עמ', 2MB
§אגרת בקרת, ר' נחמיה שמואל ליבאוויטש, נ"י תרנ"ו, נגד ס' זכרונותי לרא"ה וייס, השגותיו על רש"ל רפפורט, 15 עמ', 1MB
§אגרת בת שבע, עמרם, נתן ב"ר חיים, אמשטרדם, תר"ב, חקירות, 23 עמ', 1MB. א - איך מופיע רעיון לשכל האדם. ב - הקולמוס המוריד שערי אורה מהשמים. ג - חכמת המליצה. ד - על ספר יצירה ורבה ברא גברא. ה - נפלאות משה רבינו. ו - על מעשה העגל. ז - על חכמת שלמה
§אגרת דופי הזמן, עובדיה, יצחק בן יעקב, ויניציאה, שנח, 246 עמ', 7MB, על תהפוכות הזמן מטוב לרע בחרוזים
§אגרת דרך ה', טרני, משה בן יוסף, וויניציאה, שיג, מוסר
§אגרת האדם, לוין, יצחק משה בן יעקב קאפל, חדרה, 5777, 489 עמ', MB
אגרת הגר"א
אגרת הגר"א
§אגרת הגר"א, ר' אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), סאטמאר, תרצז
§אגרת הגר"א ע"פ פרשגן אגרתא, אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - רובין, שמאי, ירושלים, 5771
§אגרת החיים, ר' ישראל שלמה זלמן אהרן ב"ר יצחק אייזיק, ווארשא, תרע"א, תוכחת מוסר
§אגרת הידיעה, לוין, יצחק משה בן יעקב קאפל, חדרה, 5777
אגרת המוסר , ר' ישראל מסלנט, מעוצבת ע"י גרליץ זהבה
§אגרת המוסר, ליפקין, ישראל מסאלאנט, קניגסברג, תרי"ח
§אגרת הרב, לוין, יצחק משה בן יעקב קאפל - פרלמוטר, רפאל אלחנן בן שמעון (לזכרו), חדרה, 5777
§אגרת התוכחה והאמונה, אלעמי, שלמה, ירושלים, תש"ו, על החטאים של יהודי ספרד שבללם גורשו
§אגרת ישרים, לוין, יצחק משה בן יעקב קאפל, חדרה, 5777
אגרת לבן תורה, ר' חיים רבי, עם תוכנת חיפוש, ♔ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הנהגות
§אגרת לבת ישראל, מוסר והלכה, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5769
§אגרת לתלמידה - תשמ"ז, ר' בנימין שצ'רנסקי, תל אביב תשמז, 374 עמ', 8MB, שיחות חינוך
§אגרת לתלמידה - תשמ"ח, ר' בנימין שצ'רנסקי, תל אביב תשמח
§אגרת לתלמידה: מדי שבת בשבתו, ר' מאיר שצ'רנסקי, תל אביב תשנא
§אגרת לתלמידה: מדות ומעשים, ר' מאיר שצ'רנסקי, תל אביב תשנב
§אגרת מאמרים, לוין, יצחק משה בן יעקב קאפל, חדרה, 5777
אגרת מוסר, ר' שלמה אלעמי, פראג תקמג, מידות טובות
§אגרת מוסר, על המדות הטובות והרעות, ר' שלמה אלעמי, ווארשא תר, 32 עמ', 1MB. מעמ' 31 - וידוי מתוך ס' תולדות יצחק
§אגרת מוסר, אלעמי, שלמה, לייפציג, תריד
§אגרת מוסר, ר' שלמה אלעמי, ווארשא תרפ"ה, 32עמ', 2MB. עמ' 3 - דברים מהרי"מ מגור על היצר הרע. מעמ' 4-6 - דברים מר' חנוך העניך מאלכסנדר. מעמ'31 - אגרת מאריסטו לאלכנסדר
§אגרת צדק עולמים, ר' דוד צבי הכהן קאטצבורג, ווייטצען תרעח, סוציאליזם לאור היהדות
§אגרת צפון, ר' יוסף שוורץ, סאיני, תרפ"ז, דברי מוסר, 66 עמ', 5MB
§אגרת קץ חי, ר' יצחק ב"ר אברהם חיות, דרוהוביטש תרמ"ו, מעשים נוראים מהעולם העליון, 8 עמ', 1MB
§אדם ביקר, מכון בית יעקב למורות (ירושלים), ירושלים תשע, שיחות בנושא מכובדות
§אדם המעלה, ר' חיים אליעזר מושקאט, ווארשא תרע"ג, על חובת האדם ליוצרו
§אדני שן, ר' שלום יעקב נאטאנזאהן, ברדיטשוב תר"ע, מאמרים ודרשות על עיקרי היהדות, ישוב א"י, נצחיות התורה, 128 עמ', 9MB
אדר היקר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק
אדר היקר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, רעיונות ורשמים לתולדות ר' אליהו דוד ראבינאוויטץ תאומים, ירושלים תרסו
§אדרת אליהו, ר' אלימלך טאסטיר מצפת, תרל"ו, פסוקים שנזכר בהם אליהו, ק"כ צירופי "אליהו", מאמרי חז"ל על אליהו, זמר מר' נפתלי כץ על אליהו, זוהר לברית מילה, 78 עמ', 3MB, ממקור אחר, 36 עמ', 2MB
§אדרת שער א, זיטומיר תרכה, סיפורים על רב, חזן ודרשן שהתפארו בשווא ונענשו, 31 עמ', 1MB, מתוך ספר "שלמה מול אדר"
§אדרת שער ב, זיטומיר תרכה, סיפורים כנ"ל על נזיר, בעל אכסניא ומומחה, 25 עמ', 1MB
§אדרת שער ג, זיטומיר תרכה
§אהב מוסר, ר' משה לעווינזאהן, 8MB, ווארשא תרנ"ו, מוסר
§אהבת אמת, ר' שמואל קוידער, 8MB, פראג תקפ"ט, מאמרים ע"ד מוסר וחקירה
§אהבת הבורא, ירושלים תשב, מאמרים על שמחה ואהבת ה', ומעלות התשבחות שישראל משבחים את ה', עם קונטרס שירות ותשבחות, 97 עמ', 3MB
§אהבת הבורא, הוצאה שניה, ר' אהרן ראטה, ירושלים תשיט, 112 עמ', 5MB
§אהבת המלך, ר' אשר לאנדויא מבד"צ דפק"ק ברעסלויא, ברסלויא תקצ"ב, הוכחה מהתורה שמצוה לאהוב את המלך הגוי ולשמור חוקיו
§אהבת השם, ר' ידידיה גאטליב, 7MB, קראקא לובלין - ת"א ת"ה דרשות בענין אהבה ויראה
§אהבת השם [ב"ח], ר' אליעזר יוסף הלוי לעדערבערג, 8MB, ירושלים תשט"ז, לבאר דרך אהבת ה' בדברי חכמה ומוסר עפ"י דברי חכמי האמת ודעת החוקרים האמיתיים
§אהבת חברים, פינק, דב, ברוקלין, תשסט, על מעלת דיבוק חברים
אהבת ישראל, ר' חיים רבי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קונטרסים, ממקור אחר, עם תוכנת חיפוש
אהבת ישראל, ר' ישראל מאיר הכהן, איסור שנאת חינם
§אהבת ישראל, ר' ישראל מאיר בן אריה זאב כהן, ירושלים, תשכה, על איסור שנאה, 22 עמ', 1MB
§אהבת ישראל, לבעל החפץ חיים, על מעלת אהבת ישראל, ירושלים, תשכ, 5 עמ', 353KB
§אהבת ישראל, ליקוטים על מעלת עם ישראל, ואהבת ישראל וכל הבריות, ולהתפלל על עם ישראל, וורטמאן, משה בן חיים, ירושלים, 5633, 177 עמ', 8MB
§אהבת ישראל עם ביאור מתוק מדבש, מלוקט מהזוהר, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשסו
§אהבת וסגולת ישראל, ר' ישראל אהרן האלער, 7MB, לבוב תרצ"ב, נ' מאמרים וסגולות שונות לתועלת ישראל
§אהבת מישרים, ר' משה ראזענשטיין, בראנקס תשי"ח, 274 עמ', 8MB,מוסר
§אהבת עולם, על אהבת ה' לישראל, אהד בזיז ומאיר דרך, יד בנימין, 5784
§אהבת ציון וירושלים, ר' יוסף יפה, תל אביב, תשז, על יחס הנס לטבע, ועל התאחדות הלאום
§אהבתי אתכם, אהבת ה' לישראל, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים
§אהבתי אתכם, החובה להאמין שה' אוהב את ישראל בכל מצב, טאוב, יהודה, קרית אתא, 5776, 19 עמ', 1MB
§אהל אברהם, ר' אברהם אביש מפרנקפורט, ליקוטים, שיחות, הנהגות טובות ותולדות המחבר, 61עמ', 3MB, פיעטרקוב תרע"א
§אהל ישרים, ר' אברהם בן יצחק ענתבי, ירושלים תשמא, מאמרי מוסר, דרושים ושירי קודש, 221 עמ', 11MB
§אהל רחל, ר' דוד ב"ר יצחק קארו, שקלוב תק"נ, מוסר השכל, 77 עמ', 5MB. מעמ' 55 - הספדים. ☼ממקור אחר, על האמונה, התורה, האמת, השלום, התוכחה, הקישוב, האוסף, החצר
§אומר לגולגולת, ר' משה צבי ברוק, פאלטאווא תרע, מוסר ותיקוני המדות, 21 עמ', 1MB
§אומרים שאתה מבקש, דרכי עבודת ה', ירושלים, 5775
§אופקי מחשבה, ר' גרשון א חורגין, ניו יורק, תשכח, פרקי עיון בפילוסופיה היהודית והכללית, על הוגים מהדורות האחרונים, 80 עמ', 2MB, קטוע
§אוצר בלום א, ר' ישכר סאס, פרעמישלא, לקט חידושים במוסר, 33 עמ', 1MB
§אוצר הידיעות - ה, ר' יחיאל מיכל בן משה אהרן שטרן, ירושלים תשסו, ידיעות מענינות מהתלמוד ומדרשים, בעניני הבריאה
§אוצר הידיעות - ו, ר' יחיאל מיכל בן משה אהרן שטרן, ירושלים תשסו, בענייני עשרה דורות מאדם עד נח
§אוצר הידיעות - ז, ר' יחיאל מיכל בן משה אהרן שטרן, ירושלים תשע, בענייני אבות ובנים
§אוצר הידיעות החדש - א, ר' יחיאל מיכל בן משה אהרן שטרן, ירושלים תשעא
§אוצר הידיעות החדש - ב, ר' יחיאל מיכל בן משה אהרן שטרן, ירושלים תשעא
§אוצר המדות, ר' יוסף ברי"ל גבריאלוב, בודפשט תרפה, אנציקלופדיה לענייני מידות ומוסר, 174 עמ', 8MB
§אוצר המוסר, ר' מיכאל בן יוסף פרץ, מקסיקו, 497 עמ', 3MB, שיחות מוסר, הגות והשקפה, מבט עמוק באגדות חז"ל, לקחים מוסריים מפסקי שו"ע. מעמ' 263 - על התורה. מעמ' 373 - על מועדים. מעמ' 433 - על לימוד תורה. מעמ' 465 - הספדים
§אוצר התלמוד והמדרש, ר' ישראל קנוביץ, נ"י תרסו, אוסף מאמרי חז"ל על האלוקות, לפי נושאים, מעמ' 366 - מפתח הפסוקים. 400 עמ', 20MB
§אוצר לדרך - פרקי הדרכה לבן תורה, ברינר, יוסף, בית שמש, 5774
§אוצר לדרך - ענייני מצוות, מעלתן, ברינר, יוסף, בית שמש, 334 עמ', 10MB
§אוצר מאמרים - אחכה לו בכל יום, ר' אהרן צבי רומפלר, ירושלים תשעא
§אוצר פתגמים מחכמים, ר' משה הענך בערשטיין , 2MB, לונדון - תרס"ד כולל שיחות חולין של תלמידי חכמים, פתגמים נעימים, ומאמרים וסיפורים נחמדים
§אוצרות אברבנאל, ליקוטי מוסר והשקפה מתוך ספריו, עם תולדותיו, צוריאל, משה, בני ברק, תשעב
§אוצרות גדולי ישראל - ח"א, ר' משה צוריאל, ירושלים, תשסה, 371 עמ', 11MB, מפתחות עניינים לספרי הרמב"ם ומהר"ל, עם מובאות בסדר א"ב
§אוצרות גדולי ישראל - ח"ב, ר' משה צוריאל, ירושלים, תשסה, 486 עמ', 14MB, מספרי גר"א ורמח"ל
§אוצרות גדולי ישראל - ח"ג, ר' משה צוריאל, ירושלים, תשסה, 405 עמ', 13MB, מספרי הנצי"ב, ר"ש הירש, ר' צדוק מלובלין, עם "אוצרות אמונה" - נושאים באמונה
§אוצרות גדולי ישראל - ח"ד, ר' משה צוריאל, ירושלים, תשסז, 629 עמ', 18MB, מספרי המלבי"ם והכתב והקבלה
§אוצרות הגר"א ותלמידיו, במוסר ועבודת ה', קרית ספר, תשעה, 217 עמ', 2MB
§אוצרות המוסר - ח"א, ר' משה יחיאל בן יחזקאל שרגא צוריאל, ירושלים תשסב
§אוצרות המוסר - ח"ב, ר' משה יחיאל בן יחזקאל שרגא צוריאל, ירושלים תשסב, 634 עמ', 19MB, לקט בענייני המדות והשגת אמונה, עם "אוצר עבודת ה'" - קדושת האברים ומצוותיהם, עם קונטרס סגולות, ממקור אחר
§אוצרות הראי"ה - א, קוק, אברהם יצחק - צוריאל, משה יחיאל, ראשון לציון, 5762
§אוצרות הראי"ה - ב, קוק, אברהם יצחק - צוריאל, משה יחיאל, ראשון לציון, 5762
§אוצרות הראי"ה - ג, קוק, אברהם יצחק - צוריאל, משה יחיאל, ראשון לציון, 5762
§אוצרות הראי"ה - ד, קוק, אברהם יצחק - צוריאל, משה יחיאל, ראשון לציון, 5762
§אוצרות הראי"ה - ה, קוק, אברהם יצחק - צוריאל, משה יחיאל, ראשון לציון, 5762
§אוצרות הראי"ה - חלק ו, צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, 5775
§אוצרות הראי"ה - חלק ז, צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, 5775
§אוצרות מהרש"א - א, ר' שמואל אליעזר בן יהודה אידלש - הלל בן יהודה קופרמן, ירושלים, תשסו, אותיות א-ט, דברי אגדה, חכמה ומוסר, לפי א"ב
§אוצרות מהרש"א - ב, ר' שמואל אליעזר בן יהודה אידלש - הלל בן יהודה קופרמן, ירושלים, תשסו
§אוצרות מהרש"א - ג, ר' שמואל אליעזר בן יהודה אידלש - הלל בן יהודה קופרמן, ירושלים, תשסו, אותיות ע-ת
§אוצרות רמח"ל, ר' משה חיים לוצטו, בעריכת ר' חיים בן משה פרידלנדר, בני ברק תשמו
§אור הבקר, דברי אגדה, עם "עולת הבוקר", דברי מוסר, ר' יקותיאל וייס, ווייטצען תרסג, 158 עמ', 9MB
§אור הגנוז לצדיקים, ר' אהרן ב"ר צבי הירש הכהן, זולקווא, תק"ס, הנהגות חסידות ומדות ישרות, 125 עמ', 7MB, ממקור אחר,127 עמ', 8MB
§אור הגנוז לצדיקים, לבוב, תרי, 118 עמ', 7MB, הנהגות חסידות
§אור הדעת - א, בענייני חיזוק ושלמות הדעת, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5768
§אור הדעת - ב, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5768
§אור ההשגחה, בעניין השגחה פרטית וכללית, אשר זעליג מורסקי, מודיעין עילית, 5782
אור החיים, יעבץ, יוסף בן חיים, על שרשי האמונה, פיררא שי"ד, 28 דפים, §ממקור אחר, 57 עמ', 2MB
§אור החיים, יעבץ, יוסף בן חיים, לובלין, שנז, 54 עמ', 3MB
§אור החיים, יעבץ, יוסף, אמשטרדם, תקמא, 63 עמ', 3MB
§אור החיים, ר' יוסף יעבץ, דברי מוסר, עם פירוש "מעין גנים", לר' צבי אלימלך מדינוב, זולקווא, תרח, 64 עמ', 7MB, ☼ממקור אחר, ὥממקור אחר
§אור החיים, ר' יוסף יעבץ, בעיקרי האמונה, ווארשא, תרכב, 36 עמ', 2MB
§אור החיים, יעבץ, יוסף, פרעמישלא, תרלג, 200עמ', 7MB, עם פירוש "אור קרוב" לר' מרדכי יונה רוזנפלד. מעמ' 193 - "אחרית דבר" - הוכחות לאמיתות הקבלה
§אור החיים, ר' יוסף יעבץ, עם פירוש מעין גנים, רצ"א מדינוב, לובלין תר"ע,122 עמ', 6MB
§אור החיים, ר' יוסף יעבץ, דברי מוסר, עם פירוש "מעין גנים", לר' צבי אלימלך מדינוב, לובלין, תרעב, 118 עמ', 8MB
§אור החיים, ר' יוסף יעבץ, על חכמות חיצוניות, עם פירוש מעין גנים, ר' צבי אלימלך שפירא, 146 עמ', 3.9 MB. עם שער מהגד' זאולקווא, אבל עם סידור חדש. מעמ' 143 - מפתח מקורות ועניינים. ὥממקור אחר, 146 עמ', 3.9MB
§אור החיים, [ר' דובערוש הכהן צייטלין], הביא לביה"ד ר' יוסף מרדכי רבינוביץ, ווילנא, תרלג, 44 עמ', 2MB, דברי מוסר, עם ביאורים לדברי חז"ל. יצא בעילום שם המחבר - ראה כאן
§אור החיים, ר' דובערוש הכהן צייטלין, לונדון, תרמו, 85 עמ', 3MB
אור הצפן, ר' פינקל נתן צבי, הוצא לאור ע"י הרב י.א. שער והרב א. גרודזינסקי, סלובודקא תרפ"ח
§אור הצפון - מהדורת נבאתיאן, נתן צבי פינקל, גרט נק, 5781
אור הרעיון, הרב מאיר כהנא, ירושלים תשנג
אור חוזר, ר' עודד מזרחי, סיפורי תשובה אמיתיים, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הדרך לתורה, ממקור אחר
§אור יהל חלק א, חסמן, יהודה ליב, ירושלים, תרצח, מוסר, 125 עמ', 4MB, מוסר ויראת ה'
אור יהל - עיונים במוסר וביראת ה', ר' חסמן יהודה לייב, ירושלים תשי"ד
אור ישראל, רבי ישראל סלנטר
§אור ישראל, ר' ישראל בן זאב וולף ליפקין, וילנא תר"ס, ד"צ ירושלים, תשלא, 183 עמ', 9MB, מאמרים לחיזוק יראת ה' ולימוד מוסר. מעמ' 102 - "אגרת המוסר". מעמ' 108 - "נתיבות אור". מעמ' 124 - "כוכבי אור". ὥממקור אחר
§אור לאמונה, גולדשטיין, זאב ב"ר יעקב יואל, ווארשא, תרסד, בענין מציאות ה', תורה מן השמים, והשארת הנפש, 54 עמ', 4MB
§אור לישרים, מאמרי מוסר, קלרמן, אורי שרגא, רכסים, תשנד
אור לנתיבתי, ר' יעקב ישראל לוגאסי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - מוסר, ממקור אחר, עם תוכנת חיפוש
§אור לעת בקר, ר' נפתלי הירץ ב"ר י"ל מהלברשטט, אמשטרדם, תקיט, התנצלות על כך שתירגם ספר על הנוצרים "אור לעת ערב" החשוד כמיסיונרי, 34 עמ', 2MB
§אור לציון - חכמה ומוסר, אבא שאול, בן ציון, תשנה
§אור עולם, די וידאש, אליהו ב"ר משה, יוזעפאף, תרו, 61 עמ', 2MB, דברי מוסר עם תרגום לאידיש
§אור עולם, די וידאש, אליהו ב"ר משה, פיעטרקוב, תרעב
§אור עולם, תפארת ישראל, ופרק על הדבקות, רבי יהודה נתן פרובינציאל, קושטא, ש"ך
§אור עינים, פניאל, שלמה בן אברהם, קושטא, רפ
§אור עינים, פניאל, שלמה ב"ר אברהם, קרימונה, שיז, על מעלת ישראל ועל הטוב הצפון לע"ל, 63 עמ',2MB, ממקור אחר, 62 עמ', 4MB
§אור עינים, פניאל, שלמה ב"ר אברהם, ברסלויא, תקסז, סדר מעשה בראשית, ממשלת הכוכבים, האבות, והגאולה
§אור רש"ז - מהדורת קסוס, רבי שמחה זיסל זיו, גרט נק, 5781
§אור תורה, מיזלש, שלמה נחמני, לבוב, תרפט, ספר לימוד בבתי ספר על היהדות, 55 עמ', 2MB
אורות, קוק אברהם יצחק הכהן
אורות, ר' אברהם יצחק הכהן קוק
אורות
אורות, אורות מאופל ואורות התחיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תר"פ, 67 עמ'
§אורות, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תשכא
—ὥשיחות הרב צבי יהודה על ספר אורות, בעריכת ר"ש אבינר, 305 עמ', 2.1MB
—§סוד הארץ, ביאור לאורות ארץ ישראל, אריאל פרגון, ירושלים, 5767
§אורות אלים, פאפו, אליעזר ב"ר יצחק, שאלוניקי, 5583,מוסר
אורות האמונה, קוק אברהם יצחק הכהן
אורות האמונה, קוק אברהם יצחק הכהן
§אורות החיים, מוסר, ר' חיים אפרים זייטשיק, ברוקלין תשי"ד, 225 עמ', 6MB
אורות הקודש
§אורות הקודש - חלק ראשון, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תרצח
§אורות הקודש - חלק שני, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תרצח
—§שיעורים באורות הקודש - מוסר הקודש - העצמיות והמלחמה הפנימית, נריה יהודה פופר, עכו, 5779
אורות התשובה, קוק אברהם יצחק הכהן
אורות התשובה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק
§אורות התשובה, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תרפד
אורות של אמת, ר' תמיר בן חיים, יהדות, מוסר, אמונה, והנהגות לבעלי תשובה, תשע"ג, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הדרך לתורה, ממקור אחר
§אורח חיים, נורצי, רפאל ב"ר גבריאל, אמשטרדם, תקיז, מוסר, 75 עמ', 3MB
§אורח חיים, רפאל ב"ר גבריאל מנורצי, זיטומיר תרי"ט
אורח חיים, ר' חיים שוורץ, תוכחת מוסר, ברלין תרלב, §ממקור אחר
§אורח חיים, שווארץ, חיים ב"ר מנחם מהירבען, קראקא, תרנב, מוסר, 238 עמ', 13MB
§אורח לחיים - מוסר, ר' יעקב משה לסין, 12MB, ניו יורק 1952
אורח לחיים, חכמת המסכן, תשובות על שאלות חתומות, ר' אברהם משה חן תמים, ירושלים תרסט
§אורח לחיים - חכמת המסכן, ר' אברהם משה חן-תמים העברי, ירושלים, תרסט, 96 עמ', 3MB, יסודות האמונה. מעמ' 64 - י"ג עיקרים. מעמ' 79 - נגד קדמות הזוהר
§אורח מישור, חאגיז, יעקב, אמשטרדם, 5469, מוסר, 18 עמ', 1MB
§אורח מישור, חאגיז, יעקב ישראל ב"ר שמואל, מוסר, עם הנהגות ישרות מר' חים חייקא, והנהגות אדם מר' אלימלך, ווארשא, תרד, 36 עמ', 1MB
§אורח מישור, רבי ישראל יעקב חאגיז, לעמבערג, תרל"ד, מוסר
§אורח מישור, חאגיז, יעקב ישראל ב"ר שמואל, סאטמאר, תרסט, על חובת תלמידי חכמים לנהוג בדרכי מוסר ויראת ה', 16 עמ', 1MB
§אורח מישור, ר' יעקב חגיז, על אהבת ה'ויראתו, בטחון, קדושה ופרישות, ותשובה. מעמ' 55 - "זכרון לבני ישראל", לר'יעקב חגיז, מעורר להיזהר באיסורים שרבים נכשלים בהם. עם "צרור החיים", ר משה חגיז, ירושלים, 5775, 153 עמ', 1MB
§אורח מישור, מוסר, ותפילות לשבת שלפני פורים - פורים השריף, רקח, יעקב בן שלמה, ליוורנו, 5623
§אורי וישעי, ר' אברהם ב"ר אליעזר הכהן, ברלין, תעד, 164 עמ', 12MB, על תשובה, תפלה וצדקה, ממקור אחר, 192 עמ', 14MB, ☼ממקור אחר
§אורי וישעי, ר' אברהם הכהן, 9MB, לעמבערג תרכ"א, דרשות ותוכחות מוסר בענין תשובה, תפלה, וצדקה
§אורים והתומים, מוסר ותפילות, בכרך, אברהם אהרן בן מנחם מן, אמשטרדם, 5413
§אורך ימים, בנבנשתי, שמואל ב"ר יעקב, ליוורנו, תרה, 16 עמ', 421KB, דברי מוסר, חלק מספר "זכרון טוב"
§אותך אבקש, מאמרים על חיי אמונה וקרבת ה', קלוגער, אברהם צבי - גולדנברג, בית שמש, 5771
אותך אבקש, לחיות באור האמונה ועבודת ה', ר' אברהם צבי קלוגר, בית שמש תשעא, 319 עמ', 3MB
§אותך אבקש חלק ב, אמונה וקירבת ה', הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5780
§אז אמר שלמה, שיחות רבי שלמה וולבה נ"ע בשנים תשי"ב-ט"ו, בעריכת בי חיים אהרן שקלאר, ירושלים, 5777, ממקור אחר, תשעו
§אחוה והשפעה, בשלום בית, ביחסי חברה, בחינוך בנים ותלמידים, זאב מאור, ירושלים, 5758
§אחוזת מרעים, זידפעלד, גבריאל, פראג, 5585, הנהגת אדם בחברת רעיו, 59 עמ', 1MB, קטוע בסופו
§אחרית האדם בעולם הזה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסו
איומה כנדגלות, עונקינירה, יצחק, חידה מיוסדת על אדני המדע והתבונה, מוסר השכל, קושטאנדינא של"ז, 28 דפים, ჶממקור אחר, §ממקור אחר, 63 עמ', 2MB, ממקור אחר, 65 עמ', 3MB, ממקור אחר, 127 עמ', 6MB, סרוק פעמיים בטעות
איך לעשות הרבה כסף, רבי פד"ה רחלין, 0.16MB
איך לעשות הרבה כסף, ר' פינחס דניאל רחלין, איך לעשות הרבה כסף על פי סודות תורת הקבלה
איך מביאים את האור לנשמה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
§אילת השחר, הוברמן, זאב בן שלמה, ליקווד, תשסט, מוספים לספרי"זאב יטרף" על שבת ומועדים
§איש ורעהו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמא, 139 עמ', 16MB, הדרכה להתנהגות אדם עם זולתו, עם דיני מצוות בין אדם לחברו
§איש יהודי, רובינשטיין, מרדכי זונדל ב"ר זיסקינד, ווילנא, תרעא, התנהגות יהודי בימי חייו
איש על העדה, איזנר, ד"ר יצחק, ספר הכינוס למחשבת-היהדות, ירושלים תשלג, על ההנהגה הרוחנית, דיוקנאות של הנהגה, הרב ועדתו, הנהגה רוחנית לדורנו, הרבנות בישראל,
אישה, חוה, אדם, יהודית בין התפתחות למסורת, המכון הגבוה לתורה, תשסח, עמ' 37-67
§אכן יש ה', יוסף יהודה ליב בן יחיאל מיכל זאסניץ, וילנא תרל"ה, נגד דארווין ובוכנר
§אל המבקש, ישיבת בית יוסף באסטרובצה, פיעטרקוב, תרצ"ט, מוסר135 עמ', 5MB
§אלו לעומת אלו, על גדולת חכמי ישראל, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5761
§אלף אומר, פרלמוטר, חיים ב"ר זבולון יעקב, הוראדנא, 5555, מוסר במליצה וכל מלה מתחילה באות אל"ף, 134 עמ', 6MB. עמ' 11-15 - הלכות נטילת ידים כאשר פסוק בפרשת בלק משמש ראשי תיבות. ממקור אחר, 140 עמ', 6MB
§אלף המגן, ר' אליהו פינחס הכהן מריינא, 8MB, ווילנא תרנ"ה, כל המדות שמחוייב בהן האדם
אמונה, ר' אריאל פרג'ון, סוגיות אמוניות
§אמונה הקדומה, ווארשא, תרפ, פנייה לגויים לקיים מצוות בני נח
אמונה ואדם לנוכח השואה - הגות שואה, כרך א, תמיר גרנות, 621 עמודים, תשע"ג
אמונה ואדם לנוכח השואה - מסע שואה, כרך ב, תמיר גרנות, 325 עמודים, תשע"ג
§אמונה ובטחון - חלק א, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5772
§אמונה ובטחון - חלק ב, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5772
§אמונה ודעת, רוזנבוים, מ., לודז, תרפו, 59 עמ', 2MB, יסודות האמונה
§אמונה והשגחה, מאלצאן, שמואל ב"ר אברהם מסלוצק, ליק, תרכד, על השגחת ה', קדושת ישראל, קדושת המקדש, נגד השתדלות בהתעשרות, סיבת אורך הגלות, והגאולה העתידה, ע"פ יסודות של הגר"א, עם "רשפי אש" על עבודת ה', ליקוטים מהגר"א, ומכתב מר' מנחם מן
§אמונה טהורה, ר' משה מאיר גאלדבערג, ניו יורק תרצ"ג, 104 עמ', 3MB, על אמונה
§אמונה ישרה חלק א, קאלישער, צבי הירש, קראטאשין, תרג, 201 עמ', 11MB, דרכי הפילוסופיה וחכמה שלאחר הטבע. עמ' 9-10 - תוכן העניינים. מעמ' 153 -ביאור על ס' איוב "מעלת תם וישר". מעמ' 198 - ביאור מאמר בענין לויתן
§אמונה ישרה חלק ב, קאלישער, צבי הירש, טהרן, תרל, 206 עמ', 9MB, על טעם היצירה, ידיעה ובחירה, תורה מן השמים, תורה שבכתב ושבע"פ, וטעמי מצוות. מעמ' 191 - "וזאת ליהודה" - חידושים מבן המחבר
אמונות ודעות בעולמו של רש"י, אברהם גרוסמן, 413 עמודים, תשס"ח
§אמונים נוצר, חן תמים, אברהם משה, ירושלים, תרנג, 38 עמ', 1MB, מידות טובות
§אמונת היחוד, סופר, אברהם מפאלטישען, פרעמישלא, תרלא, 110 עמ', 6MB, עיקרי האמונה
§אמונת יהודה וישראל, כהנא, יהודה ליב ב"ר משה, נ"י, תשט, 69 עמ', 2MB, על עיקרי האמונה. מעמ' 36 - ליקוטים
אמונת ישראל, ר' נפתלי ב"ר מרדכי בנט, פראג תקצ"ב, לתלמידים, מצולם מהסוף להתחלה, עם תרגום לגרמנית
§אמונת ישראל, טיקוס, גדליהו בן אברהם מנחם, אמשטרדם, תקכד
§אמונת ישראל, טייקוס, גדליהו ב"ר אברהם מנחם מאמשטרדם, ווילנא, תקע"ז, על עיקרי הדת
אמונת ישראל, שלש עשרה יסודי דת ישראל, ר' גדליה בן ר' אברהם מנחם טיקוס, סדילקוב תק"ף, 18 עמ', 2MB, על י"ג עיקרי האמונה, מחלוק ל"עמוד האמונה", "עמוד העבודה" ו"עמוד התורה", ⋧ממקור אחר, 18 דפים
אמונת ישראל, ר' גדליה בן אברהם מאמשטרדם, הורדנא תקפה, 24 דפים
§אמונת ישראל, טיקוס, גדליהו בן אברהם מנחם, זיטאמיר, תריז
§אמונת ישראל, טייקוס, גדליהו ב"ר אברהם מנחם מאמשטרדם, לובלין, תרסט, מוסר
§אמונת ישראל, מוסר, ר' גדליהו בן אברהם מאמשטרדם, לונדון, תשע
§אמונת ישראל, על אמונה ובטחון, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5753
§אמונת עתיך א, וואלפסאן, משה בן שמואל יהודה, ירושלים, תשסג, דברי תורה והתחזקות, הוצאה שניה
§אמונת עתיך ב, מהדורא שניה, דברי התחזקות, וואלפסאן, משה בן שמואל יהודה, ירושלים, תשסד, ממקור אחר
§אמונת עתיך ג, וואלפסאן, משה בן שמואל יהודה, ירושלים, תשסא
§אמונת עתיך תש"מ, וואלפסאן, משה בן שמואל יהודה, ברוקלין, תשמא, דברי תורה והתחזקות
§אמונת עתיך תשמ"ט, וואלפסאן, משה בן שמואל יהודה, ברוקלין
§אמונת עתיך תש"ן, וואלפסאן, משה בן שמואל יהודה, ברוקלין
§אמונת עתיך תשנ"ב תשנ"ג, וואלפסאן, משה בן שמואל יהודה, ברוקלין
§אמונת עתיך תשנ"ד תשנ"ה תשנ"ו, וואלפסאן, משה בן שמואל יהודה, ברוקלין
§אמונת עתיך תשנ"ז תשנ"ח תשנ"ט, וואלפסאן, משה בן שמואל יהודה, ברוקלין
§אמונת עתיך תשס"ג תשס"ד, וואלפסאן, משה בן שמואל יהודה, ברוקלין
§אמונת עתיך תשס"ה תשס"ו תשס"ז, וואלפסאן, משה בן שמואל יהודה, ברוקלין
§אמר ודברים, ר' שמואל הלוי בלום, ניו יורק תרפ"ג, חידושי אגדה, 193 עמ', 7MB
§אמרות טהורות, "בעוון מחלוקת וסייגיו", לר' יהושע צבי מיכל שפירא, ו"מנחת שמואל", לר' שמואל דאהלינוב, מוסר, ירושלים, תרפב
§אמרות טהורות, רבי דון אברהם חיון, עם הערות האדר"ת, ירושלים, תרס"ג, על דרכי התשובה
§אמרות טהורות, ברגר, צבי, דרוהוביטש, תרנו, דברי חכמה ומוסר, וסיפורים
§אמרי אמונה, דברי חיזוק איך להתמודד עם המאורעות ואיך להתפלל, מ.מ.ז., ברוקלין, 5775
§אמרי בינה, דברי חכמה ממשלי ופרקי אבות ועוד, בתרגום לגרמנית, ברלין, תרז, 112 עמ', 3MB
§אמרי בינה, מאדילעווסקי, יצחק אייזיק, קיוב, תרעא, פתגמים
§אמרי בינה, מאמרים, סאלאנטער, ישראל, ווארשא, תרלח
§אמרי בינה, צינגולי, יצחק יוסף ב"ר אברהם דוד, ליוורנו, תרמג, מוסר השכל
§אמרי דעת, קונשטט, אלחנן משה, תשנו, דברי מחשבה ומוסר
§אמרי דעת, וינשטיין, יצחק, ירושלים, תשכב, 231 עמ', 5MB, דברי מוסר
§אמרי דעת ח"ב, ליפקוביץ, מיכל יהודה בן משה דוד, בני ברק, תשסג, 452 עמ', 14MB, שיחות ומכתבים
§אמרי חיים, ר' חיים זונדל מכבי, נוארק תרפ"ט, מאמרים ודרושים, ותולדות המחבר ופעולותיו לישוב א"י, 251 עמ', 8MB
אמרי יחזקאל, ר' יחזקאל ס', דברי מוסר
אמרי יחזקאל, ר' יחזקאל ס', תשע"ב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור מוסר, ממקור אחר
§אמרי יצחק א-ב, מוסר, ניר יצחק שטרן, בית שמש, 5750
§אמרי יצחק ג-ד, ניר יצחק שטרן, בית שמש, 5751
§אמרי נועם, חרל"פ, יעקב משה, ירושלים, תשז, דברי ניחומים ועידוד לבני ישראל
אמרי נועם, על התורה, ר' הלל שטארך, למברג תרנה
§אמרי שמחה, ר' שמחה עלברג, ניו יורק תשמ"ט, דברי מחשבה, 482 עמ', 13MB
§אמרי שפר, הומברג, הרץ, וינה, תקס"ח, מוסר ודרך ארץ
§אמרי ששון, ששון מרדכי משה, בגדד, תרנא, מוסר
§אמת, פישר, יששכר, פרשבורג, תרלח, 15 עמ', 449KB, על מעלת האמת
§אמת ואמונה, לוינסון, אברהם דובער הכהן (אד"ם), ווילנא, תרל, לטהר את האמונה, מחזה
§אמת ואמונה, טורנאווסקי, ישראל יצחק משה, פיעטרקוב, תרסח, על איכות האמונה, ודרך קבלת האמונה, והלכות אמונה
§אמת ואמונה, ר' זלמן יעקב פרידערמאן, בוסטון תרנ"ה, הגנת התורה שבעל פה, 48 עמודים כפולים, 2MB
§אמת ואמונה, שו"ת בענייני אמונות ודעות, חיימוביץ, טל אפריים בן משה דוד, בית אל, 5775, ממקור אחר, ממקור אחר
§אמת והשלום, יפה, חיים צבי שו"ב מעה"ק טבריא, לבוב, תרסג, 15 עמ', 717KB, על מעלת השלום
§אמת וטוב, שאפאהטשניק, יוסף ברי"ל, אודיסה, תרסד, 14 עמ', 550KB, לחבר את התורה וההשכלה
§אמת ושלום, סלוצקי, אפרים זלמן, ווילנא, תרעד, 20 עמ', 1MB, על המאמר "טוב שבגוים הרוג", "אין מעלין", "גוי שלמד תורה חייב מיתה", "גוי ששבת חייב מיתה", ועוד תשובות לעלילות שונאי ישראל
אנוש כחציר – על האדם: גוף ונפש, רגש, שכל ורצון, ר' מיכאל אברהם
§אנחה גדולה, על הריסת האומה וצרותיה ואבדן רגשותיה, וויטקין, שמעון בן יהודה ליב, ווילנא, תרסג
§אניה בלב ים, רוטשילד, בעז רפאל בן שלמה זלמן, פיורדא, תקכו, 168 עמ', 16MB, על י"ג מדות וי"ג עיקרים וענייני תכונה
§אנשי השם, ר' ירמיהו לעוו, סאטמאר, תרצג, מאמרים בעניני תורה שבעל פה וחכמי התלמוד, סדר תנאים ואמוראים, 161 עמ', 6MB
אנשי קודש, ר' חיים רבי, עם תוכנת חיפוש, ♔ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
§אסון פטירת הצדיקים, ההשקפה הנכונה על פטירת הצדיקים בשנת תשעא, ותפקידנו בעקבותיה
§אסירי התקוה, פנסו, יוסף בן יצחק, ליוורנו, תקל, 79 עמ', 2MB, דברי מוסר, בדרך של מחזה
אצבעותיי למלחמה, נגד המחשב, אינטרנט, מכשירים לא כשרים, וסרטים, ר' אלון פרחי, תשעו, 646 עמ', 4MB
§אקדמות מילין, ר' יחיאל צבי קליין, ניו יורק תש"ז,על עשר זכירות ועשר מצוות תדיריות שבמחשבה, 22 עמ', 1MB, ממקור אחר
§ארבע יסודות, ר' אלחנן שנאטיך, אמשטרדאם, תקמג, על יראה, אהבה, עבודה וברכה, ופירוש מלוקט על הגדה של פסח, 104 עמ', 6MB
§ארבעה אגרות נפתחות, אגרת הרמב"ן, אגרת הגר"א, אגרת המוסר לר' ישראל מסלנט, ואגרת הגר"ם לר' מנחם מן ווילנא, תרמב
ארבעה מיטיבי לכת, "דברי כיבושין" לר' אליעזר אזכרי, "בריכת אברהם" לר' אברהם אזולאי - קיצור "תומר דבורה", "דרך חכמה" ו"דרך עץ חיים" לרמח"ל פיעטרקוב, תרע, §ממקור אחר
ארבעה סוגי מנהיגים - כוחם ומגבלותיהם, ר' יצחק ברנד, על מלך, סנהדרין כהן ונשיא, וכפיפותם לתורה, עמנואל תשס, 60 עמ'
§ארבעה עמודי הבית, הופמן, יוסף יהודה ליב הכהן, וינה, תריח, על אברהם אבינו, משה רבינו, דוד המלך, וירושלים
§ארבעה שומרים, אלבאז, רפאל משה (גימ'קטון), פאס, תשב, "זשומר הברית" על פגם הברית, "שומר שבת" על שמירת שבת, "שומר מצוה" על עשיית תפילין, "שומר תוכחת" - דברי מוסר, "עת קץ" על פסוקי דניאל בענין הקץ
ארבעים שנה, הרב מאיר כהנא, ירושלים תשמ, שה' נותן ארכה של ארבעים שנה לשוב בתשובה
§ארוכה ומרפא, סתהון, הלל דוד, ירושלים, תשמד, מאמרים על מידות טובות ומוסר
§ארחות חיים - כתר ראש, דברים שסיפר ר"ח מוולוזין על הגר"א, לר' אשר הכהן, עם ביאורים "אוהלי חיים", לנדא, אליהו (נכד הגר"א), ירושלים
§ארחות יושר, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, בני ברק, תשנז, 105 עמ', 3MB, לקט מחז"ל לחיזוק ביראת שמים ומדות טובות ותורה ותפלה ואמונה
ארחות צדיקים, דברי מוסר, ר' חיים שלמה פרננדס דיאש, שלוניקי תקל, ჶממקור אחר
§אריה שאג, ידיד, אליעזר הלוי, ירושלים, תרפג, ליקוטים במוסר ותוכחה
§ארך אפים, ילין, אברהם ב"ר אריה זאב מווענגראב, פיעטרקוב, תרסח, על מידת הכעס
§ארץ חפץ, ווילנא, תרסט, מאמרים בחכמה ומוסר, להשיב ישראל לה', ולכבד את מושלי הארץ
ארץ מול שמים, ר' עוזי קלכהיים, על מדרשים בענייני הגשם, ושיחות לתחילת השנה
§ארצות הברית של אמריקה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסא, 72 עמ', 10MB, תפקידה ותפקיד היהודים שם במבט של אמונה והשגחה פרטית
§אש דת, רובינשטיין, משה הלוי, ווארשא, תרסו, 200 עמ', 15MB, מאמרים עם ביאורים לדברי חז"ל
§אש דת, אפשטיין, משה יחיאל הלוי, תל־אביב, תשיא, על אהבת ה', אהבת תורה ואהבת ישראל
§אשל מגדנות, ליכטשטיין, אברהם ב"ר אליעזר ליפמן, זולקווא, 5568, מוסר
§אשרי האיש, אלפנדרי, שלמה אליעזר, ירושלים, תרפא, על איסור התחברות לרשעים
§אשרי המחכה, רובין, שמואל, מיכאלעוויץ, תרפח, מאמרי מוסר ומחשבה
את אשר ישנו ואשר איננו, על מדע, דת ומיתוס, ר' מיכאל אברהם
§באחרית הימים, לעססער, אברהם יעקב גרשון ב"ר עזריאל מאיר, שיקאגא, תרנז, 120 עמ', 5MB, על יסודות היהדות, בדרך שיחה בין אב לבן. מעמ' 47 - באנגלית
§באמונתו יחיה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשלט, 158 עמ', 20MB, על יסודות האמונה ומצוותיה
באר הגולה, ר' ר' יהודה ליוואי (מהר"ל מפראג), תשובות לתוקפים את מאמרי חז"ל
באר הגולה, ר' יהודה ליואי בן בצלאל, פראג שנ"ח, 46 דפים, ჶממקור אחר, 46 עמ', 19.7MB, §ממקור אחר, 91 עמ', 6MB, ממקור אחר, 91 עמ', 11MB, ממקור אחר, 93 עמ', 11MB ★ממקור אחר, 132 עמ'
§באר הגולה, ר' יהודה ליואי בן בצלאל, נאווי דוואהר, תקסד
§באר הגולה, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), זיטומיר, תרכ
§באר הגולה, ר' יהודה ליואי בן בצלאל, ווארשא, תרלג, ≡ממקור אחר, 112 עמ'
§באר הגולה, ר' יהודה ליוואי בן בצלאל (מהר"ל) מפראג, ירושלים, תשלב
§באר הגולה - כרך ראשון, בארות א-ד, בעריכת ר' יהושע דוד הרטמן, ירושלים, תשסג, 591 עמ', 41MB
§באר הגולה - כרך שני, בארות ה-ז, ומפתח מקורות, בעריכת ר' יהושע דוד הרטמן, ירושלים, תשסג, 583 עמ', 44MB, ממקור אחר, 583 עמ', 44MB
§באר הגולה - כרך שלישי, בעריכת ר' יהושע דוד הרטמן, ירושלים, תשסג, 603 עמ', 52MB, ממקור אחר, 603 עמ', 52MB
באר מים חיים, ר' יצחק מייזליש, תוכחת מגולה ופירוש על "לכה דודי", לבוב תקמד
באר מים חיים, ר'יהודה ליב מיזלש, תוכחת מגולה ופירוש על "לכה דודי", שקלאוו תקמח
§באר מים חיים, ר' חיים עוזר בר' משה הכהן, לבוב, תקפא, 90 עמ', 9MB, על מדות החכמה, היושר, הבטחון והאהבה ועוד
§באר מרדכי, ר' מרדכי גימפל בארג, ירושלים, תרפו, דברי מחשבה, 80 עמ', 2MB
§באר שבע, ר' מתתיה ניגרשל, מוסר, פראג, תקע"ה, 252 עמ', 20MB, עמוד התשובה, עמודה התורה, עמוד העבודה, עמוד הגמ"ח, ☼ממקור אחר
§בארחות החיים, רבי שלמה קצין, ירושלים, תש"ט, מוסר, 57 עמ', 3MB
§בגידת הזמן, רבי מתתיהו, פראג, שס"ט, על צדיק ורע לו ובטחון בה'
§בזמן הזה - ספר א, אקר, משה, ירושלים, תשסה, 87 עמ', 3MB,דברי מוסר
§בזמן הזה - ספר ב, אקר, משה, ירושלים, תשסה
§בזמן הזה - ספר ג, אקר, משה, ירושלים, תשסה
§בחכמה אמרתי, מכון יגדיל תורה, שיחות ר' אריה ישראלי, 176 עמ', 9MB
§בטחון איש, גולדברג, אברהם, ירושלים, תשסב, על מצות הבטחון
§בטחון בה' והשתדלות טבעית, וינרוט, אברהם, ירושלים, 5766, 317 עמ', 18MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§ביאור י"ג מידות הרחמים, מרגולין, הדר יהודה, ירושלים, תשנא, 9 עמ'
ביאור שש מצוות תמידיות, 20 עמ'
§ביכורי יעקב, רבינוביץ, יעקב ב"ר אליעזר שמחה, לונדון, תרנט, דרושים על עם ישראל ועל הציונות, עם פלפולים
§בין אדם לאדם, שלום בית, חינוך בנים ותלמידים, ויחסי חברה, מאור, מנחם זאב, ירושלים, תשס"ו
§בין ישראל לעמים, שוורצמן, בנימין מנחם אבד"ק טשאסניק, ירושלים, תרפח, 55 עמ', 3MB, הבדל בין שאיפות ישראל לשאיפות הגוים
בין כוונה למעשה, נויבירט אוריאל, עיון תיאולוגי ומוסרי בתפיסת המצווה על-פי ספרות חז"ל, דוקטוראט,תשעב
בין "ללכת בדרכיו" ו"לשמוע בקולו", הוראות הלכתיות - כהנחיות או כציוויים, יוחנן סילמן, 480 עמודים, תשע"ב
§בית אברהם, סגל, אברהם בן מרדכי, ווילנא, תרסח, דברי מוסר
בית א-להים (מבי"ט), ספרי 1872, וורשה, ר' משה טראני
בית אלהים, טרני, משה בן יוסף, שער התפלה, שער התשובה ושער העקרים, ויניציאה של"ו, קך דפים. עם פירוש על פרק שירה - עשרה דפים, ჶממקור אחר, 137 עמ', 16 MB, §ממקור אחר, 271 עמ', 36MB, §ממקור אחר, 273 עמ', 33MB
§בית אלקים, ר' משה בן יוסף טראני (מבי"ט), ורשה, תרלב, 315 עמ', 24MB, שער התפלה, שער התשובה, ושער היסודות, קטוע בסופו, השלמת העמודים החסרים, 16 עמ', 1MB
בית אלקים, ר' מטראני יוסף, ורשה תרמ"ב
בית אלוהים, ר' מטראני משה, עיצוב: גרליץ זהבה
בית הכנסת בהלכה, בהשקפה ובחינוך היהודי, מבחר מאמרים
§בית יצחק, ר' שמעון יצחק הלוי פינקעלשטיין, ניו יורק תרפ"ד, מאמרים, דרשות ושו"ת, 136 עמ', 4MB
§בית ישראל, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, נ"י, תרצד, דברים הנחוצים לכלל ישראל
§בית ישראל, ר' ישראל מאיר הכהן, עם תרגום לאנגלית, נ"י תרצ"ד, 111 עמ', 4MB
§בית ישראל, ר' ישראל מאיר בן אריה זאב כהן, ירושלים, תשס"ה, על מוסר ושמירת הלשון, 22 עמ', 1MB
§בית ישראל, דוידזון, ישראל מגאליגור, לבוב, תרלא, 87 עמ', 4MB, דברי מוסר
§בית לחם יהודה - השכל וידוע, מוסר, דביר, יהודה מאיר, ירושלים, 5775
§בית מדות, על המידות, מרגליות, יהודה ליב אבד"ק בוזאנב, דיהרנפורט, 5538
§בית מדות, מרגליות, יהודה ליב אבד"ק בוזאנב, ליק, תרכב, מוסר ומחשבה
§בית מדות - מאמר השארת הנפש ונצחיותה, הורביץ, יהודה בן מרדכי, פאריצק תקמז, 62 עמ', 3MB. זה חלק מהספר
§בית מדות, ר' יהודה ב"ר מרדכי לבית לוי, זיטומיר, תרל, 108 עמ', 2MB, יסודות האמונה ומוסר
§בך אתפאר, מאמרים במחשבה, יואל רועי משדי, מגדל העמק, 5775, 76 עמ', 1MB
§ושמחת בכל הטוב, ר' מנחם זאב מאור, על מדת השמחה והכעס, היסורים, השבת, צניעות, מותרות, ירושלים, תשסו, 368 עמ', 4MB
בלבבי משכן אבנה - א, עם תוכנת חיפוש
בלבבי משכן אבנה - ב, עם תוכנת חיפוש
בלבבי משכן אבנה - ג, עם תוכנת חיפוש
בלבבי משכן אבנה - ד, עם תוכנת חיפוש
בלבבי משכן אבנה - ו, עם תוכנת חיפוש
בלבבי משכן אבנה - ט, עם תוכנת חיפוש
בלבבי משכן אבנה, חלקים א, ב, ג, ד, ו, ט, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - מוסר
§בלבבי משכן אבנה - ג
§בלבבי משכן אבנה - ד
§בלבבי משכן אבנה - ה
§בלבבי משכן אבנה - ו
§בלבבי משכן אבנה - ז
§בלבבי משכן אבנה - ח
§בלבבי משכן אבנה - ט
§בלבבי משכן אבנה - א, דרכי קנין האמונה ודבקות
§בלבבי משכן אבנה - ב, קובץ ועדים
§בלבבי משכן אבנה - דע את נשמתך,
§בלבבי משכן אבנה - דע את עמך, 5776
§בלבבי משכן אבנה - זכרנו לחיים שיש בהם חיות, 5776
§בלבבי משכן אבנה - מקור הבכי בנפש האדם, 5776
§בלבבי משכן אבנה - תורת הרמז, 5776
§בלבבי משכן אבנה - הזמן לתיקון-שובבי"ם, 5777
§במחשבה שניה - תן צ'אנס, כלים להתמודדות, ישראל מאיר הכהן [ליקוט], 5777
§במי התורה, בודנהימר, מיכאל יחיאל בן יהודה, בני ברק, תשע, עניני אגדה ומוסר
§במסילת ישרים, תשסח, 57 עמ', 2MB, חובת אדם בעולמו
§במעגלי חוג הראי"ה, ירושלים, תשו, 53 עמ', 1MB, פרקים ממשנת הראי"ה, ודברים עליו מתלמידיו
§במעלות היראה, על יראת ה', כולל הר"ן, ירושלים, 5778
§במעלות קדושים וטהורים, עמרם קהתי, תשסט, 2 עמ', 62KB, על מעלת חיילי צה"ל המוסרים נפשם
§בן אברהם-חלק שני, מייזיס, אברהם אליהו, פאריס, תשיב, פרקי מוסר, עם "שער משיח" - סודות של מעשה מרכבה ומעשה בראשית
§בן מלך - חכמה ומוסר, מינצברג, לייב, ירושלים, תשעא
§בן מלך - מדת הבטחון, מינצברג, לייב, ירושלים, תשעא
§בן מלך - מדת הבטחון, מינצברג, לייב, ירושלים, 5774
§בן עליה בעולם הפרנסה, "בכל דרכיך דעהו" - הגישה לעולם הפרנסה, "כשושנה בין החוחים" - הנהגת בן תורה בסביבה זרה, "קבעת עתים לתורה" - התעלות בתורה בכל המצבים, יוסף שמחה קליין, דיטרויט, 5780
§בן פרת יוסף, ויכוח עם הנוצרים, נשיא, יוסף, קושטאנדינא, 5337,9עמ', 4MB
§בנאות דשא, אדהאן, שלמה בן מסעוד, אמשטרדם, תצה,דינים ומוסר ותוכחות, 118 עמ', 9MB
§בנאות דשא, אדהאן, שלמה אוסטרהא תקע"ט, דינים ומוסר, דברי הימים של משה, פטירת אהרן ומעשה טוביה
§בנאות דשא, אדהאן, שלמה בן מסעוד, זיטאמיר, תריז
§בנאות דשא, אדהאן, שלמה, לבוב, תרכד, דינים ומוסרים
§בנאות דשא, רבי שלמה אדהאן, ווארשא, תרמ"ה, מוסר, 73 עמ', 4MB
§בני אלים, על מידת השתיקה, ברוך מרדכי שפירא, בני ברק, תש"ע
§בני יעקב, חורי, יעקב, ג'רבה, תרצד, תוכחות ומוסרים, וסיפורים
§בנין האומה, לינטופ, פנחס ב"ר יהודה ליב הכהן, פיעטרקוב, תרסח, קריאה לישראל לשוב בתשובה, ותיאור ספר שהוא מתכנן להוציא, ושאר ספריו. על הספר ראה אגרות הראיה אגרת קיב. מעמ' 31 - כתב בית ישראל - סמיכת זקנים חוב' א, ר' ברוך חומה, ירושלים תרסג, מאמרים שונים, בעיקר על חידוש הסנהדרין
§בנין חיים, גדר מצות הדלקת המנורה ע"י החשמונאים, חרם השבטים, וכתונת הפסים, דומב, שמואל חיים, מודיעין עילית, 5777
§בנתיבות האמונה - ספר ראשון ושני, מרקוביץ, צבי בן שמואל, תשסט, 400 עמ', 8MB, פרקי אמונה ומושגי יהדות
§בעיות הזמן, גרוזובסקי, רפאל ראובן, בני ברק, תשכ, מאמרים
§בעל השדה, ר' בנימין זאב ראזאף, ניו יורק תרצ"ז, איך להגיע לנבואה ורוה"ק, 394 עמ', 12MB
§בעצתך תנחני - א, התעלות מתוך הכרת המציאות, בוצ'קובסקי, יעקב צבי, קרית ספר, 5772
§בעצתך תנחני - ב, עבודת ה' פנימית, בוצ'קובסקי, יעקב צבי, קרית ספר, 5773
§בעקבות הפסגה, ר' קלמן טריווש, ניו יורק תרפ"ט, על עיקרי היהדות, 64 עמ', 2MB
§בעקבתא דמשיחא, מאירי, מאיר, לונדון, תשיב, 80 עמ', 3MB, דרכה של היהדות החרדית בתקופה זו
בפרוזדור השקפת העולם, שכטר יוסף
§בקר וידע ה', אבוהב, אלעזר אהרן בן יצחק, בני ברק, תשעא, על השכמה בבקר לעבודת ה'
בר לבב - אהבת ישראל, ר' יעקב ישראל לוגאסי, עצות להסרת שנאה והחדרת אהבה, עם תוכנת חיפוש
§ברא מזכה אבא, גוריין, יהודה ליב ב"ר מרדכי דוב, ירושלים, תרעא, 143 עמ', 8MB, על עדויות פ"ב משניות ט-י, ענין הוידוי, הדרכים שבן מביא לעילוי נשמת אביו, ענין תפלה, קדיש, הזכרת נשמות, יארצייט, נר נשמה, השארת הנפש, עם משניות ללימוד לע"נ
§ברגז רחם תזכור, בענייני תשובה, בשבקין, דוד אליקים, תשע”ה
§ברומו של אדם, על עבודת האדם בעולמו, אופקים, 5773
§בריחי זהב, גליקסמן, ברוך בענדיט, פיעטרקוב, תרסט, דברים לחיזוק האמונה, עם חלק "עצירת גשמים" - להרחיק את הגשמת ה' בלימוד קבלה
§ברית אברהם, הורביץ, אברהם בן שבתי, לובלין, שלז, 32עמ', 3MB, ענייני תשובה
§ברית אברהם, הורביץ, אברהם ב"ר שבתי הלוי, לבוב, תרכב, מוסר, עם צוואת ר' שעפטיל הורוביץ, 64 עמ', 2MB
§ברית אברהם, ר' אברהם הורוויץ, מוסר, עם צוואת ר' שעפטיל בן השל"ה, מונקאטש, 64 עמ', 2MB
§ברית אברהם, הורביץ, אברהם ב"ר שבתי הלוי, ווארשא, תרלג, מוסר
§ברית אברהם, ר' אברהם א"ש שלעזינגר, 1MB, אמשטרדאם תקמ"ט דרוש מוסר לבחורים
ברית מלח, ר' יום טוב ליפמן הלר, אמשטרדם תע"ח, 32 עמ'. הלכות באידיש עם הקדמה בעברית עד עמ' 12 בעייני מחשבה, 2.3MB
§ברית עולם האחרון, שלזינגר, עקיבא יוסף, ירושלים, תרנח, 176 עמ', 10MB, על יסודות היהדות
§ברית שלום - תורת העמים, קריאה לגוים לשמור את המצוות שלהם קולומיה, תרס
§ברכה לחיים, ברוין, חנניה יום טוב ליפא, מארגהיטא, על אמירת "לחיים" בשתיית יין
§ברכה מעין שלש, וובר, יצחק הלוי, קולומיה, תרצו, על מעלת השבת, מעלת השלום, ועל פורים
§ברכות לעד, ר' נח נפתלי מקאברין, מאמרים, פיעטרקוב, תרפא, 25 עמ', 1MB
§ברכת אברהם, בארג, אברהם ב"ר אליהו, ירושלים, תרמב, 16 עמ', 631KB, על ברכת המינים, ועל שמחה במפלת רשעים
§ברכת אברהם - מאמרים והדרכות א - תורה ותפילה ובו קונטרס קניני התורה, ארלנגר, אברהם בן שמשון רפאל, ירושלים, תשנט
§ברכת אברהם - מאמרים והדרכות ב - מועדים ותשובה, ארלנגר, אברהם בן שמשון רפאל, ירושלים, תשס
§ברכת אברהם - מאמרים והדרכות ג - מידות והשקפות, ארלנגר, אברהם בן שמשון רפאל, ירושלים, תשסא
ברכת ישראל - אהבה ויראה, ועל אמונה ובטחון, שבת וקדושת התורה, ר' משה חיים כהן, 368 עמ'
§ברכת נישואין, ענייני אגדה, סופר, אליהו ציון בן יצחק שלום, ירושלים, 5770
§ברתא דמלכא, ראזאף, בנימין זאב, נ"י, תרצג, לימוד איך להגיע לרוה"ק ונבואה, עם "סודות הסוכה"
§בשביל שתתעשר, ליפסקי, אפרים יעקב, פתח תקוה, תשע, 225 עמ', 10MB, הנהגות ותפלות לפרנסה טובה
§בת יפתח, ר' משה שמואל מ"ן מקיצע, וינה, תקסה, 52 עמ', 1MB, תוכחת מוסר בצורת מחזה, ☼ממקור אחר
§גאולת מצרים ומצות תפילין, פאפענהיים, שלמה ב"ר זעליגמן, ברסלויא, 5575, 41 עמ', 1MB
§גבורות גשמים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמד, 64 עמ', על גשם באגדה ובהלכה
גבורות ה', מהר"ל, קראקא שמ"ב, 97 עמ', 37.5MB, ⋧ממקור אחר, 93 דפים, §ממקור אחר, 190 עמ', 23MB, ★ממקור אחר, 186 עמ'
§גבורות ה', ר' יהודה ב"ר בצלאל ליוואי, ורשה תרל"ג, ד"צ ירושלים, 242 עמ', 16MB. מעמ' 217 - מהר"ם בנעט על ההגדה. מעמ' 224 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 242 עמ', 16MB, ὥממקור אחר, ὥממקור אחר, 217 עמ', 16.3MB, בלי מהר"ם בנעט והמפתח
§גבורות ה', ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), לובלין, תרלו, 211 עמ', 20MB
§גבורות ה', ר' יהודה ב"ר בצלאל ליוואי, לונדון תשכ"ד, 339 עמ', 17MB
§גדול הנהנה מיגיעו, ר' חיים אמסלם, 5773
§גדולה מלאכה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמט, ענייני מלאכה באספקלריא תורנית
§גדולים מעשי ה', ר' יוסף שבתי פרחי, ירושלם, תרעד, מעשיות עם מוסר השכל, 77 עמ', 4MB, ממקור אחר, 77 עמ', 4MB
§גדולת יונה, על יונה הנביא, עם תרגום לאידיש, ווארשא, תריז, 27 עמ', 1MB
גדולת משה - מעיין חכמה, על גדולת משה רבינו ופרק א' מס' חמדת ימים, בענין מ"ת השייך לליל שבועות, שלוניקי תקז
§גדולת משה, על עליית משה רבינו לשמים, ווארשא, תרט, 29 עמ', 1MB
גדולת משה, על משה רבינו, וילנא תרמב, 32 עמ'
§גדלות האדם, הרצמן, אלחנן יוסף, שנגהאי, תשה, מוסר
§גדלות האדם, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנח, 190 עמ', 18MB, על בחירה חפשית, יצר הרע, אחריות, רצינות וכובד ראש
§גוף ונשמה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמ, 173 עמ', 21MB, על מעלת הנשמה
§גיא חזיון, אלכסנדריה, תרמ, חכמה ומוסר, ופירוש מאמרי חז"ל
§גילויי רזי התקופה בתורה, ערוץ קול שמחה, ירושלים, תשסג, מאורעות התקופה שרמוזים באותן פרשיות שהן אירעו בהן
§גירוש יהודים מבתיהם בארץ ישראל והמסקנות המתבקשות מכך; תפקיד היהדות האמונית לקראת הבחירות בתשס"ו; כיצד לבנות הנהגת ציבור בימינו, 72 עמ', 2MB
§גלויות ישראל, על בית המקדש בתפארתו ובחורבנו, חכמת אנשי ירושלים, עשרה הרוגי מלכות, תיאור כל הגלויות עד ימינו, ועל הגאולה העתידה, בצרי, שלמה בן דוד שלום, ירושלים, 5770
§גם זו לטובה, מרגולין, הדר יהודה, ירושלים, תשסג, 54 עמ', 2MB, מבט אופטימי על מצבים פסימיים, עם"מרפא לנפש" - היחס לחולי ומכאוב
§גן הדסים, רבי משה נתנאל ברבי דניאל, ברדיטשוב, תרס"ד, על גן עדן
גן המלך, ר' אברהם אבלי, וילנא תרמא, 37 עמ', ויכוח בין אב לבן
§גן המלך ח"ב, מיכלין, אברהם אבלי ב"ר שלום, ווילנא, תרמא, 37 עמ', 2MB, ענייני מחשבה בדרך שיחה בין אב לבנו
§גן חיים, הילף, שמואל משה ב"ר הילל, תרעד, תירוץ קושיות בענייני אמונה
§גן יעקב, כהן, יעקב, ג'רבה, תרעב, מוסרים ומדות טובות
§גן עדן וגיהנום, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסד, 64 עמ', 11MB
§גנזי רמח"ל, לוצטו, משה חיים - (עורך - פרידלנדר, חיים בן משה), ירושלים, תשמ
§גפן יחידית, ר' זאב וואלף בן יהודא ליב, אמשטרדם, תפב, מוסר ויראת ה'
§גשמיות ורוחניות, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסא, 97 עמ', 10MB, עניינים רוחניים שבכל נברא
§דבר אמת, גולדברגר, קלונמס קלמן מיאקא, טירנוי, תש, נגד לימוד שפות זרות, חכמות חיצוניות, שינוי השם, התדמות לגוים, התחברות לרשעים
דבר בעתו, ר' ישראל מאיר הכהן
§דבר בעתו, רבי ששון בן מרדכי משה, ליוורנו, תרכ"ב, מוסר
§דבר בעתו, משלים ופרקי מוסר, ר' ששון מרדכי משה, ירושלים, תשמה
דבר בעתו, יהושע העשיל הלוי, וילנא תרלח, 36 עמ', מוסר
§דבר בעתו, ווארשא, תרנה, חיזוק הדת, בענין מאכלות אסורת
§דבר בעתו - עניני העומר ומתן תורה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסו, 144 עמ', 19MB
§דבר ה' מירושלים, אהרן רפאל חיים משה, ירושלים, תרלג, 96 עמ', 9MB, שבחי ישראל, התורה וא"י
§דבר לישראל ולעמים, פראנק, צבי פסח, ירושלים, תשד, 8 עמ', 1 MB, על השואה
§דברו על לב ירושלים, שיחות בימי בין המצרים, ישיבת מיר, ירושלים, 5771
§דברות צבי - ח"א, שיחות מוסר, וייספיש, צבי בן שמואל א. ל., ירושלים, 5763
§דברות קודש, טיטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפה, ירושלים, תשנב, נגד השתתפות בבחירות לכנסת
§דברי אברהם, טעלש, אברהם בן ראכלא, בודפשט, תרצב, 76 עמ', 4MB, דברי מוסר
§דברי אליהו מרדכי, ר' אליהו מרדכי הכהן מזאה, ניו יורק תש"ט,מוסר, 42 עמ', 1MB
§דברי אמונה, חיזוקבענייני אמונה ובטחון, תורה ותפלה ומדות, קאהן, אברהם יצחק בן אהרן דוד, ירושלים, תשכז
§דברי אריה, איינשטאט, אריה ליב ב"ר חיים חייקיל, ווילנא, תרלג, 31 עמ', 3MB, על אופני העבודה הראויה, על גדרי חז"ל, רעיונות המעוררים ללימוד תורה וקיום מצוות
דברי בינה - האמונה וחכמת הטבע, ר' משה באזילעווסקי, זיטאמיר תרל
§דברי דוד, ר' דוד לידא, ווארשא, תרלג, 38 עמ', 1MB, חכמה ומוסר, ממקור אחר, 38 עמ', 1MB
§דברי הרבנים, גארציקאוו, יהושע העשיל ב"ר שלמה שווארץ, נ"י, תרסה, חיזוק הדת
§דברי חיזוק - מצות אהבת ה', בני ברק, 5776
דברי חיזוק, ביאור מצוות אהבת ה', עם "עבודת הלב" - עצות לתפילה בכוונה
§דברי חכמה ומוסר, דוד ב"ר צבי הירש מנעשוויז, זולקווא, 5523, מוסר והנהגות, 24 עמ', 2MB
§דברי חכמים, ר' יהודה ליב בן יוסף פוחוביצר, חלק א - דעת חכמה: שער השבת, שער התשובה, שער העבודה, שער הידיעות, חלק ב - מקור חכמה על שו"ע או"ח סי, א-רמא, המבורג, תנב, 232 עמ', 77MB, ממקור אחר, 232 עמ', 35MB
§דברי חכמים בנחת - א, שיחות, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5771
§דברי חכמים בנחת - ב, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5771
דברי יהושע, ר'יהושע הלר, כולל מרפא לנפש, עצה ותושיה, התורה והיראה, ירושלים תרסב
§דברי יהושע, הלר, יהושע ב"ר אהרן, ווילנא, תרעג, 70 עמ', 4MB, "מרפא לנפש", "עצה ותושיה", " התורה והיראה"
§דברי יוסף, רבי יוסף אריה כ"ץ, בני ברק, תשמ"ז, מוסר, 225 עמ', 10MB
§דברי יעקב - פרקי מחשבה, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - פרקי מחשבה, ר' יעקב עדס
§דברי יעקב - פרקי מחשבה, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי יצחק, ר' יצחק אייזיק וייס, מונקאטש תרס"ו, דרשות, סגולות וליקוטים, 187 עמ', 10MB. מעמ' 63 - הוספות מבן המחבר. מעמ' 71 - ברייתא מעשה תורה, עם הוספות מהגר"א.
§דברי משה, קצנלנבויגן, משה ב"ר נחום, המבורג, תריא, 62 עמ', 3MB, על מעלת תורה שבעל פה. מעמ' 26 - גרמנית
§דברי משה, ר' משה ראטמאן, תרע"ה, על הלאומיות של ישראל, 76 עמ', 2MB
§דברי רבותינו, על חובותינו בימי המלחמה בתחילת תשפ"ד, מכון גם אני אודך, בני ברק, 5784
§דברי ריבות, סטנוב, יצחק, קונשטאנטינא [צ"ל ברלין], תקנט, סיפורים בענייני הדת והאמונה בצורת ויכוח בין מלך ושר וצבאו ורופאו היהודי
דברי שלום ואמת, ר' נפתלי הירץ ויזל, ברלין תקמ"ב-תקמ"ה, 184 עמ', 15.7MB, ⋧ממקור אחר, 4 כרכים
§דברי שלום ואמת, ויזל, נפתלי הרץ, ווין, תקפו. על הספר ראה לב העברי (תרפד) ח"א, דף ו ע"ב
—§כתב יושר, שאול לוין, בעד רנ"ה וייזל וספרו "דברי שלום ואמת", ברלין, 5544
דברי שלום ואמת, ר' שלום בן יהושע, וילנא תרלג, 59 דפים, פתח השער - שבחי ר' שלמה זלמן מווילנא, בית המדות - מדות טובות, ושו"ת, §ממקור אחר
§דברי תורה, ר' משה בן חיים וורטמאן, לבוב, תרלב. ליקוטים בעייני מידות. מעמ' 69 - על שמירת הלשון. מעמ' 84 - פירוש על חד גדיא. מעמ' 87 - דרשות. 96 עמ', 7MB
§דברים ברורים, תשעא, 112 עמ', 7MB, דברי מוסר ותוכחה
§דברים נחמדים, נאחימאווסקי, שמעון ניסן, נ"י, תרעג, 56 עמ', 1MB, מדות ישרות, פתגמים ומכתמים
דגל אהבה, שמואל בר' אלחנן הארקוולטי, מליצה במוסר עם פירוש, ויניציאה שי"א, 17 עמ', 1.2MB, ⋧ממקור אחר, 16 דפים
§דגת הים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנג, 120 עמ', 26 MB, נפלאות הבריאה המתגלות בדגים
§דובר אמת, חיזוק האמונה, ר' דוב אריה ב"ר מנחם יואל הכהן מעיר סלאנימא, ווארשא, תרנד, 74 עמ', 2MB
דוד המלך ועוצמת התהלים, שלומית גד, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור גדולי הדורות, ממקור אחר
ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - חז"ל
§דור התמורות, לתקופת מעידה רוחנית, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5762,עם חוברות "נס התשובה", "בין הזמנים", "ישועת ישראל","שובי נפשי"
§דור ודורשיו, ר' יעקב דוד גארדאן, נורפולק תש"ו, דרשות לשבת ולמועדים, 69 עמ', 1MB
§דיבור בנחת, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, תשנה, הנהגות ועצות בענין הכעס
§דיון לכף זכות, פרקי התבוננות, ירושלים, 5774
§דליות יחזקאל ב, סרנא, יחזקאל, ירושלים, תשלו
§דליות יחזקאל ג, סרנא, יחזקאל, ירושלים, תשלח
§דליות יחזקאל ד, סרנא, יחזקאל, ירושלים, תשסג
§דלתיך דפקנו, שיחת חיזוק בענין ניצול הזמן ללימוד תורה, עם "פניני המשמר" - ליקוט בענין הימים הנוראים, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5770
§דמעת העשוקים, ר' אליהו גארדאן, ווילנא תרס"ז, דרשות על מצב בני ישראל
§דעה והדבור, רובין, שמואל, מיכאלעוויץ, תרפח, עיל מעלת השתיקה, לשון הרע, ליצנות, שקר, חניפות, ניבול פה, מורא בכנ"ס, מחלוקת, על מעלת לימוד תורה והתפילה וענית אמן
§דעה חכמה לנפשך - תשס"ה, מורגנשטרן, יצחק מאיר, ירושלים, תשע, 566 עמ', 34MB, שיחות קודש
§דעה חכמה לנפשך - תשס"ה, מורגנשטרן, יצחק מאיר, ירושלים, תשע
§דעה חכמה לנפשך - תשס"ו, מורגנשטרן, יצחק מאיר, ירושלים, תשסט
דעת אלהים בארץ, אברהם הכהן קרוכמל, לבוב תרכג, 113 עמ'
§דעת החיים - אהל שרה, רבינר, זאב אריה, תל אביב, תשכא, מאמרי מוסר, 215 עמ', 4MB
§דעת אמונה א, אביצדק, אהוד בן אליהו, ירושלים, תשסו, ממקור אחר
§דעת אמונה ב, אביצדק, אהוד בן אליהו, ירושלים, תשע, ממקור אחר
§דעת השם, אוחנה, אברהם, ירושלים, תשסד, על ידיעת ה', אהבת ה', ועבודת לשמה
דעת השם, עניינים בעבודת ה', ירושלים תשעז, 68 עמ'
דעת תבונות, רמח"ל
דעת תבונות
דעת תבונות, רמח"ל
דעת תבונות, עם תוכנת חיפוש, ♔ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
דעת תבונות, רמח"ל
§דעת תבונות עם פירוש (תשנ"ז), לוצטו, משה חיים - (עורכים: ספינר, יוסף משה בן ישראל אריה - גולדבלט, מרדכי אברהם בן יעקב), ירושלים, תשנז
§דעת תבונות עם פירוש (תשס"א), לוצטו, משה חיים - (עורך - גולדבלט, מרדכי אברהם בן יעקב), ירושלים, תשסא
דעת תבונות, רמח"ל, עם ביאור "אור השכל", ר' מרדכי שריקי, ירושלים תשסג, 383 עמ', 3.9MB
§דעת תורה, ר' פסח בן ציון אלכסנדרוביץ, קובנה, תרפו, 83 עמ', 4MB, על החקירה בתורה, נבואה, השגחה, ארץ ישראל, הגאולה, השארת הנפש, תחיית המתים
§דרוש תמר, קאם, חיים שמואל הכהן מרובשוב, ירושלים, תרעג, 126 עמ', 8MB, דברי תוכחת מוסר
דרישת הזאב, ר' זאב וולף בן יוסף, שער התשובה, שער התפלה, שער הצדקה, עם תרגום לאידיש, ברלין ת"ק, 78 עמ', 23.2MB
§דרישת הזאב, התעוררות לתשובה, תפלה וצדקה, ר' זאב וואלף ב"ר יוסף, נאווידוואר תקנ"ד, 71 עמ', 5MB
§דרך אמונה, הרסון, חיים צבי, נ"י, תשיז, יסודי האמונה, 495 עמ', 21MB. עמ' 39-45 - תוכן העניינים. מעמ' 477 - קונטרס הלכה, על דינא דגרמי,כלאים, ופלגינן דיבורא
דרך אמונה, ביבגי, אברהם בן שם טוב, דרך האמונה עפ"י פילוסופיא העיונית, קושטאנדינה רפ"ב, 102 דפים, §ממקור אחר, 207 עמ', 30MB, ממקור אחר, 193 עמ', 22MB, ממקור אחר, 202 עמ', 12MB, ☼ממקור אחר
דרך אמונה, ר' רפאל ב"ר נתן נטע, תק"פ, אמונה ובטחון, שכר ועונש
§דרך אמונה, דוויך, יעקב שאול הכהן, ארם צובא, תרעד, 290 עמ', 14MB. מעמ' 66 - ענייני מחשבה בסדר א"ב
§דרך אמונה, דויך, יעקב בן שאול, ירושלים, תשמח, דברי תוכחה ומשלי מוסר
§דרך אמונה בחרתי, ר' אהרן צבי רומפלר, ירושלים תשסד, 28 עמ', 1MB, על יסודות האמונה
דרך ה', ר' משה חיים לוצטו
דרך ה', רמח"ל
דרך ה'
דרך ה'
§דרך ה', לוצאטו, משה חיים (רמח"ל), ירושלים, תרעד
§דרך ה' עם הערות וביאורים, לוצטו, משה חיים - (עורך - ספינר, יוסף משה בן ישראל אריה), ירושלים, תשסט
דרך ה', רמח"ל, עם "מאמר העיקרים", "מאמר החכמה", "כללי חכמת האמת", "דרך חכמה", 189 עמ', 1.7MB
§דרך השם, עם ביאור מבעל "בלבבי משכן אבנה"
§דרך הגאולה ודבר בעתו, הלפרין, שמעון, תשד, 75 עמ', 3MB, ויכוח בעניין אמונות ודעות ובמיוחד בעניין חינוך
§דרך ההשגחה, ר' צבי הירש ב"ר מרדכי מאילפעלד, אמשטרדם, 5565, מאמרים על מציאות ה' ואחדותו והבריאה
§דרך החיים, ר' חיים יהודא מעקלער, סט. פאול תרפ"ו, מאמרי חז"ל לחיזוק האמונה, 44 עמודים כפולים, 2MB, ממקור אחר, 89 עמ', 4MB
§דרך הישרים, מנבי, מרדכי צבי ב"ר בנימין, סלוצק, תרע, ליקוטי מוסר השכל, ჶממקור אחר
§דרך הקדש, ליכטנשטיין, יחיאל צבי חופ"ק יאסי, ברלין, תרלב, יסודי היהדות. לפי קול הנבואה, עמ' המחבר קיב, התחבר למיסיון חלק מהזמן
§דרך השלום, דיקמאן, מרדכי, לבוב, תרסד, 31 עמ', 2MB, בענייני מחשבה
§דרך השלום - כוזרי שלישי, ר' מרדכי דיקמאן, אמיתות דברי חז"ל באגדות, מונקאטש, תרסה, 48 עמ', 3MB
§דרך חדשה, דברי חיזוק בעבודת ה', כהן, מאיר, 5774
דרך חיים, ר' מנחם בן יהודה די לונזנו, שיר תוכחות מוסר, קושטנטינא של"ג לערך. דפים צה-קח - ספר תוצאות חיים לר' משה נתן, ჶממקור אחר, 110 עמ', 11.7MB
§דרך חיים - פרקי תשובה להשמחה והאמת - ג, ר' חיים ויטאל, מתורגם ומלוקט ע"י ר' נחום אייזיק יצחק בן ישעיהו מיכל חנון, ירושלים, 5715
דרך חכמה, רמח"ל
דרך חכמה, רמח"ל, ההדיר: איזנברג יהודה
דרך חכמה, רמח"ל
דרך חכמה, רמח"ל
§דרך חכמה, לוצאטו, משה חיים (רמח"ל) אמשטרדם תקמ"ג
דרך חכמה, רמח"ל, זאלקווא תקנט
דרך חכמה, רמח"ל, סדילקוב תקצג
§דרך חכמה, לוצאטו, משה חיים (רמח"ל), ווארשא, תריח
§דרך חכמה, ר' יהודה ליב פאחאוויצער, פפד"א, תמג
דרך חכמת האמת, לקט מחיבורי רמח"ל, ר' מרדכי שריקי, ירושלים תשנט, 168 עמ, 1.9MB
§דרך ישר, רבי ישעיה ניצה, וינציה, שצ"ג, פשטים, מעשיות ומשלים על י"ג עיקרי האמונה, 77 עמ', 2MB, ממקור אחר, 75 עמ', 3MB
§דרך ישראל, מעלת ההסתפקות וגנות המותרות, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5756
§דרך ישרה, ר' ראובן בן אברהם, 11MB, שלוניקי תקמ"ה, 269 עמ', עניני מוסר, ממקור אחר, 264 עמ', 17MB, ממקור אחר, 272 עמ', 16MB
§דרך ישרה, ר' ראובן בן אברהם, ליוורנו, תקמח, 282 עמ', 19MB, מוסר, על הנהגת הבוקר, התפלה, תשובה, תורה, קרבן, יראה, מזון, מו"מ, פרנסה, שירה, סגולות, צדקה, תוכחה, דרך ארץ, ממקור אחר, 8MB, 283 עמ', ★ממקור אחר
§דרך ישרה, צבי הירש חאטש, פירדא תנ"ז, עניני מוסר, תפלות וסגולות שונות, ועניני קבלה, 65 עמ', 2MB, קטוע. חשוד כשבתאי - ראה "בית ישראל בפולין" חלק ב עמ' 55. ממקור אחר, 90 עמ', 3MB
§דרך עלייה, הדרכה לבן תורה בעלייה בתורה ובעבודת ה', שפירא, יעקב שמשון בן משה, ביתר עילית, 5775
דרך עץ חיים, רמח"ל
§דרך עץ החיים, רמח"ל, ירושלים, 5777
דרך תבונות, רמח"ל, מינסק תקצ"ו, 48 עמ', ☼ממקור אחר
§דרך תבונות, לוצאטו, משה חיים (רמח"ל), ווארשא, תריח, 48 עמ', 1MB, ממקור אחר, 40 עמ', 1MB
דרך תבונות, ר' משה חיים לוצאטו, ירושלם תר"מ, 47 עמ', 4.5MB
דרך תבונות, רמח"ל, ווארשא, תרמ"ג, 40 עמ'
§דרך תשובה ח"א, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשסט, 35 עמ', 2MB, על מהות התשובה
§דרך תשובה ח"ב, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשע, 63 עמ', 4MB, הדרכה לתשובה ולר"ה ולימי התשובה
§דרך תשובה א-ב, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשעא, על התשובה, עם מאמר "ובחרת בחיים", 81 עמ', 1MB
§דרכה של תורה - בגנות המותרות, מאור, מנחם זאב, ירושלים, 5765
§דרכי דעת - חלק א, שיחות, סופר, אליהו ציון בן יצחק שלום, רכסים, 5775
§דרכי השינויים, ר' שמואל וואלדבערג, לעמעברג, תרל, דרך חז"ל לשנות פסוקים לצורך דרשות בהלכה ובאגדה
§דרכי חיים, הנהגות טובות של צדיקים, ר'חיים ישעיהו הכהן, ירושלים תשל"ו, 71 עמ', 3MB
§דרכי נועם ב, ר' יעקב פרלמוטער, בלטימור תשכ"ד, ליקוטי מקורות עם תרגום אנגלי, 229 עמ', 14MB
§דרש משה, קליינבוים, יעקב משה, ווארשא, תרעה, 80 עמ', 4MB, בעניין אחדות ובטחון
§דרשה לתשובה, מונק, שמואל דוד, חיפה, תשלג
דרשת הרב קוק זצ"ל על חשיבות הדגל העברי/הישראלי, קוק אברהם יצחק הכהן, איחוד שני מאמרים: המעין מט, ג (ניסן, תשס"ט), עמ' 68-55 , עם: "השלמות ותיקונים לדרשת הרב קוק זצ"ל על הדגל ע"פ כתה"י המקורי" המעין נ, ב (טבת, תש"ע), עמ' 98-96
§האדום האדום הזה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנב, 97 עמ', 15MB, משמעותה של רוסיה הקומוניסטית במבט תורני
§האדם, ברעכער, יעקב וואלף, טשרנוביץ תרפ"ה, על מידות טובות, 64 עמ', 2MB
האדם - בין יצור ליוצר, פרקי עיון והגות בתורה, גד אלדד, 202 עמודים, תש"ע
§האדם המעלה, שיינפעלד, שלמה יצחק בן אהרן, מילוואקי, וויסקאנסין, ארצות הברית, תרצא, 266 עמ', 7MB, דברי מוסר בדרך סיפורים
§האדם על הירח - לאור התורה והאמונה, ר' מנחם כשר, ניו יורק, תשכט, 72 עמ', 2MB, ממקור אחר, 72 עמ', 2MB, ממקור אחר, 72 עמ', 2MB
§האדרת והאמונה א, ר' יהודה ליב לעווין, דיטרויט תרס"א, מאמרים על אגדות חז"ל ועל התנ"ך
§האוצר האמיתי הוא האושר הנפלא של בן תורה, הלטן, מיכאל שלמה בן נתנאל הכהן, ירושלים, תשנה
האוצר האמתי, יסודות בעבודת ה', ר' מיכאל שלמה הלטן, ע"פ שיחות ר' חיים פנחס שיינברג, קרית ספר תשע,
§האור, חרל"פ, חיים זבולון, ירושלים, תרפב, 8 עמ', 108KB, חיזוק למרות הפרעות שעשו הערבים
§האינתיפאדה ולקחיה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנד, 88 עמ', 25MB
§האמת והשלום אהבו, לבקוביץ, יעקב אברהם בר"א, ווארשא, תרסח, 21 עמ', 554KB, על מעלת ביקור חולים וגמ"ח, לכבוד חברות "לינת הצדק"
§האמת והשלום אהבו, על חומרת המחלוקת והפגיעה בת"ח, אבידן, משה בן ציון, ירושלים, 5775
§הבית העברי, שרפשטיין, צבי, תרעט, 29 עמ', 1MB, איך לבנות בית של לאומיות עברית
§הברקות, רעיונות במאמרים קצרים, ר' שמואל הורוויץ, ברוקלין תרצ"ה, מעמ'187 - מאמרים באנגלית, 272 עמ', 6MB
§הגיון לב, ניסנבוים, מרדכי אריה הלוי, ווארשא, תרע, 26 עמ', 1MB, מאמרים, איך להרים את קרן היהדות, ביקורת על סוציאליזם, ביאור שהדת מרבה שמחת חיים, וביאור המלה "חירות"
§הגיון לבי, אמת ואמונה, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5757
§הגיון לבי, מוסר, גולד, דורון דוד בן שמואל יהושע, בני ברק, 5774
§הגיון לעתים, ר' מנחם מנוש בנדסהון, וילנא תרט"ז, מוסר, 172 עמ', 5MB
§הגיוני לב, ר' זלמן דוב ראשגולין, סטאטן איילנד תרפ"ז, מאמרים ודרשות, 212 עמ', 7MB. מעמ' 187 - עניני הלכה
§הגיוני מוסר-חוברת א, ברוק, אליעזר בן ציון, נ"י, תשז
§הגיוני מוסר-חוברת ב, ברוק, אליעזר בן ציון, ירושלים, תשי
§הגיוני עזיאל, ח"א, עוזיאל, בן ציון מאיר חי, ירושלים, תשיג
§הגיוני צבי, פרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליב, לונדון, תשיב, 73 עמ', 4MB, הגיונות לתקופת אחרית הימים, ומאמרים למועדים
הגיוני תשובה, לקט מכתבי רבצמח עוזיאל, ירושלים תשפג
§הד החיים הישראליים, חרל"פ, יעקב משה, ירושלים, תרעב
הדבק בחכמים ובתלמידיהם, ר' אהרן צבי רומפלר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קונטרסים, ממקור אחר
§הדעות והמדות, מהריח, יחיאל בן שלמה, ווארשא, תרכה, 122 עמ', 6MB, מדות לפי נושאים, לקוח מדברי רלב"ג על התנ"ך
§הדריכני באמתך, 221 עמ', 1MB, על טעמי המצוות ויסודי התורה
§הדרך אל הפרנסה, דברי מוסר על הבטחון בפרנסה, הרוש, מיכאל, ירושלים, 5766
§הדרכה, אהרן ב"ר אברהם שהי' מ"מ בק"ק ראוויטש, ברסלויא, 5590, הנהגות ישרות
§הדרת קדש, ר' שמעון ב"ר שמואל, זולקווא תקס"ה, על י"ג העיקרים ועשרת הדברות, ועל תחיית המתים, ותפלה לשבים בתשובה, 46 עמ', 2MB
§הדת והלאומיות, ראבינאוויץ, שמואל יעקב, ווארשא, תרס
§הדת והתורה, ר' שלום יוסף זילבערשטיין, ניו יורק תרמ"ז, על מציאות ה', תורה שבכתב ושבעל פה, ותורת האדם והמדינה,90 עמ', 4MB
§ההתנהגות עם מי שאינם שומרי תורה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסא, 84 עמ', 9MB, על חשיבותו של כל יהודה, איסור ההתחברות לרשעים, וכיצד לעזור לבעלי תשובה
§ההשגחה, מאור, מנחם זאב, ירושלים, תשנ"ו
§הואיל משה, אלפלס, משה, ויניצייא, שנז, 294 עמ', 17MB, על תפארת התורה ומעלת המילה
§הוד מלכות, טורש, דובערוש ב"ר אלכסנדר, ווארשא, תרסד, 22 עמ', 810KB, על החובה לכבד את המלך הנכרי
§הולך תמים, סטנאב, יצחק, פראג, תקעא, 22 עמ', 1MB, מהי השלמות האמיתית
§הזדמנות אחרונה, התעוררות לתשובה, ברכה, יהודה, ירושלים, 5770
§הזורעים בדמעה, חיזוק לבן עלייה בזמן ירידה, שאול, שלמה בן יהושע, בני ברק,
§הזמן והעת, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנה, 80 עמ', 10MB, חשיבות הזמן
§החברה והשפעתה, בהר"ן, אברהם, ירושלים, 5750
§החוזה חזיונות בארבעה עולמות - עולם האמת, סאבעל, יעקב צבי, אודסה תרל"ב, 197 עמ', 5MB
§החולץ, ר' משה אריה ליב הרמלין, לבוב תריב, נגד דברי "החלוץ" המחרף את היהדות, 218 עמ', 10MB, ממקור אחר, 226 עמ', 11MB
§החזק במוסר, מאיער, משה, ברוקלין, תשסו, על חיוב לימוד מוסר
§החזק במוסר, מעלת לימוד המוסר, גולד, דורון דוד בן שמואל יהושע, בני ברק, 5771
§החזק במוסר, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמב, 120 עמ', 16MB, בענין לימוד מוסר ותיקון המדות
§החזק במוסר, אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהן, בני ברק, 5777
§החיים והמות, ר' יוסף דאנאווסקי, ניו יורק ת"ש, מאמרי חז"ל וחכמי הגוים על חים ומוות והישארות הנפש, הספדים ודברי הלכה, 116 עמ', 2MB
§החכמה, התבונה והדת - חוברת ראשונה - החכמה והדת, פרידענטהאל, מרדכי דוב, ברסלויא, תרג, עם ביאור המשפט "אני חושב אזי הוה בפועל"
§החכמה, התבונה והדת - חוברת שניה- התבונה והדת, פרידענטהאל, מרדכי דוב, תרג, עם ביאור על ספר איוב, על תפלת "ולמלשינים" וראיה על מציאות ה'
§החכמה, התבונה והדת - חוברת שלישיה - דת, פרידענטהאל, מרדכי דוב, תרד, כולל ביאור על התנצלות אהרן במעשה העגל
§החכמה, התבונה והדת - חוברת הרביעית - דת תורת ה, פרידענטהאל, מרדכי דוב, תרו
החרוץ והעצל - יד חרוצים תעשיר, דוד זאמושטס, ברעסלויא תקע"ז, 17 עמ', 1.1MB, מחזה במעלת החריצות
הטהור והמותר, על איסורי מאכלות, ר' אברהם קורמן - חלקי
§היחיד הצבורי, ברײנער, נחום, ווארשא, תרצג, 57 עמ', 2MB, על חשיבות עבודת היחיד
§היחיד והחברה, בני ברק, תשנג, 112 עמ', 16MB, התמודדות נגד השפעות חברה רעה
§היכל הנגינה במשנת ר' אהרן ראטה, בני ברק, תשסה, 25 עמ', 1MB, על מעלת השבח והזמירות לה'
§היכל השבת והמועדים, ר' רפאל וולפוביץ, מעקסיקו סיטי תשי"ט, על מעלות השבת המועדים והימים הנוראים, 86 עמ', 2MB
§היכל התשובה, אברמוביץ, חיים יצחק, בני ברק, תשכא, דברי תשובה, מלוקטים מחז"ל ומהראשונים
§היכל עונג, הורביץ, יהודה ב"ר מרדכי הלוי, הוראדנא תקנ"ח, על מדות האדם, 86 עמ', 3MB
§היכלי שן, שיחות ומאמרים, לנדא, עביר שלם נח, ברוקלין, 5775
היכן זה כתוב, מקורות לנושאים מעניינים, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הדרך לתורה
§הכהנים והלוים - התעוררות לתשובה, ריזיקאוו, מנחם הכהן, נ"י, תש, 31 עמ', 1MB, קריאה לכהנים וללויים להתעורר בתשובה כדי להביא את הגאולה, עם קטעים באידיש. מעמ' 22 - ליקוטי חידושים
§הכעס ותוצאותיו, מנחם זאב מאור, ירושלים, 5757
§הכרת הטוב, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנא, 120 עמ', 13MB, על הכרת הטוב לה', ברכת הגומל, ברכת שעשה לי נס, הטוב והמטיב ושהחיינו
§הכרת הטוב, על חובת הכרת טוב, אבידן, משה בן ציון, ירושלים, 5770
§הכרת הטוב - הלכות ומוסרים, מרדכי רוטנברג, ירושלים, 5783
§הכרת הטוב כהלכה, דניאל היימן, ירושלים, תשע
§הכתב והמכתב, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסד, תולדות הכתב וחשיבותו
הלבוש והקישוט מזוית יהודית, ר' אליהו עבוד, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קונטרסים, ממקור אחר, ממקור אחר
§הליכות הסופר, מדברי חתם סופר על עבודת ה', מכון אוצרות הסופר, לונדון, 5771
הליכות עולם, דברי מוסר, כל קטע מתחיל במלה "לעולם", ר' יצחק אייזיק שוחט מפרעמיסלא, 68 עמ', 1.1MB
הלכות דרך ארץ, דיק, איזיק מאיר, נאספו מהתלמוד, מדרש ורמב"ם וחובת הלבבות ושאר ספרי חכמה, ווילנה תרל"א, 72 עמ'
§הלכות דרך ארץ, פאפירש, מאיר, חמ"ד, תשח, 16 עמ', 1MB, מוסר והנהגות טובות, עם פירוש באידיש
§המאור, זוסניץ, יוסף יהודה ליב ב"ר יחיאל מיכל, ווארשא, תרמט, על מסתרי היהדות, 122 עמ', 7MB
§המאורות הגדולים, ר' חיים אפרים זייטשיק, ברוקלין תשי"ג, מדברי גדולי תנועת המוסר, 398 עמ', 9MB
§המאורע ההיסטורי של קבלת מנהיגי בני נח את סמכות בית הדין היהודי בירושלים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסו
§המאמין, סאנענזאן, יצחק יחיאל, ווילנא, תרפד, על הפסוק "וצדיק באמונתו יחיה", 16 עמ', 678KB, בענייני אמונה, רובו באידיש
§המאמין והמשתדל, מאור, מנחם זאב, ירושלים, תשנ"ד
§המבאר, הרצמן, חיים הלוי, ביאליסטוק, תרעג, ביאורים למאמרי חז"ל
§המבחין, על הגלות ככור מבחן, ר' אברהם יחזקאל בלוך, ווארשא, תרפח
§המדע והחיים, ר' חיים אפרים זייטשיק, 9MB, ברוקלין תשי"ב
§המוסר והדעת, שיחות מוסר, ר' אברהם יפהן, 3MB, ברוקלין תשי"ז, 120 עמ'. בעמ' 4 - תוכן העניינים. ממקור אחר - חלק א
§המוסר והדעת, יפהן, אברהם, ירושלים, תשלג, 327 עמ', 12MB
§המוסר והמשפט בישראל, ר' שמעון פדרבוש, 6MB, ניו יורק תש"ד, 249 עמ'. מעמ' 231 - מפתח אישים וענינים. ὥממקור אחר
§המוסר והנועם, שיחות, נייוונר, ישראל דוד, 5777
המילה ומלחמת עמלק נגדה, שוורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5776
§המלים האחרונות לדור אחרון ב, תומר דבורה, ירושלים, תשנז, 52 עמ', 2MB, ע"פ מסרים מפגועי נפש
§המסורה - פתיחה, האמת והטוב של התורה, התורה וחכמת יוון, אין עוד מלבדו, גליברסון, אריה, קרית ספר, 5775
§המסורה - ח"א - התורה ונתינתה ומסירתה, גליברסון, אריה, קרית ספר, 5775
§המסורה - ח"ב - התורה ומסירתה, גליברסון, אריה, קרית ספר, 5775
§המסורה - ח"ג - ממשה רבינו עד אנשי כנסת הגדולה, גליברסון, אריה, קרית ספר, 5776
§המסורה - תורה שבעל פה (ממשה רבינו ועד אנשי כנה"ג), גליברסון, אריה, קרית ספר, 5775
§המפתח לפרנסה, הדרך להיות עשיר בממון ובנפש, עם ביאורים לפשיות לך לך-חיי שרה, טאוב, יהודה, קרית אתא, 5776, 24 עמ'
§המצרף, ר' אברהם דוב דובזעוויץ, אודסה תרל"א, 246 עמ', 10MB, על אגדות חז"ל
המקדש שמו ברבים, עם תוכנת חיפוש
§הנהגה טובה, דרכי הנהגה בין אדם לחברו ובין אדם למקום, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5758
§המקדש שמו ברבים, עובד, אפרים, בני ברק, תשסג, על מצוות קידוש השם ולהימנע מחילול השם
§הנהגות אדם, אופנהיים, דוד, מונקאטש, תרנה, מלוקט מספרי השל"ה, איך יתנהג אדם עם תפלות וכוונות, עם ליקוטים מר' שמשון אוסטרופולי ועוד, ממקור אחר
הנהגות הבית, ר' רפאל אלמקיאס, על הנהגות הבית ושלום בית, עם תוכנת חיפוש
§הנהגות ישראל, ר' ישראל ב"ר מאיר אידל פפד"מ תע"ב, הנהגות ומוסר, 27 עמ', 1MB
§הנהגות ישרות, גרינוואלד, משה ב"ר עמרם, ורנוב, תרצו, 32 עמ', 866KB, הנהגות טובות
§הנהגות ישרות, לוריא, יצחק (האר"י ז"ל), לבוב, תריח, 28 עמ', 1MB
הנהגות יום יום, ר' חיים רבי, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הנהגות
הנהגות עין טובה, ר' חיים רבי, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
§הנהגת אדם, למחבר ס' "רב ייבי סבא", עם "תיקונים גדולים" להסיר כל מחלה, לר' שלמה זלמן מוורשא, ועוד פיעטרקוב, תרסג, 14 עמ', 766KB
§הנהגת החיים, אלמושנינו, משה בן ברוך, שאלוניקי, שכד, 480 עמ', 27MB, הדרך ללכת בה, עם ביאורי חלומות ופתרונם
הנפש החכמה, ר' משה בר שם טוב, בזיליאה שסח, 64 דפים
§הס קטגור, טורש, דובערוש ב"ר אלכסנדר, ווארשא, תרפד,159 עמ', 8MB, סניגוריה על תושבע"פ, תשובה לטענות הפולני אנדזיי נימיובסקי
הסלולרי מזוית יהודית, ר' אליהו עבוד, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קונטרסים, ממקור אחר, ♔ממקור אחר
§העושר והעוני, עדעלמאנן, מרדכי יצחק, ביאליסטוק, תרעג, ההבדל בין מצב העשיר למצב העני, ע"פ התנ"ך וחז"ל, 36 עמ', 1MB, ממקור אחר, 36 עמ', 1MB
§העצלות ותוצאותיה, מאור, מנחם זאב, ירושלים, תשנ"ז
§הערכה והגשמה עצמית, טאובר, עזריאל (ארגון מפתח של בנים), בית שמש, 5773
העתונאי - 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, ר' קובי לוי, סיפורים על השגחה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הדרך לתורה, ממקור אחר
§העתק האגרת, שכתב ר' צבי אשכנזי לפרנסי קהילת הספרדים בלונדון, על דברי ר' דוד ניטו שה' הוא הטבע, לונדון, תסה, 6 עמ', 1MB
הפילוסופים הגדולים שלנו, שביד אליעזר, מבחר פרקים
§הפתגם השנון, אבוהב, אלעזר אהרן בן יצחק, בני ברק, תשעא, קובץ פתגמי מוסר
הפתעה - סיפור בענין האבולוציה, ר' יעקב קמחי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הדרך לתורה, ממקור אחר
§הפתעה, אמונה ומדע, קמחי, יעקב, בני ברק, 171 עמ', 7MB
§הצדק הסוציאלי והצדק המשפטי והמוסר שלנו, ר' מ"א עמיאל, תל אביב, תרצו
§הצופה לבית ישראל, קרומר, יוסף משה, ירושלים, תרצד, פרקי התעוררות וחשבון הנפש לעם ישראל
§ה'צחוק' בתורה, לינצ'נר, ח. שלמה בן ש"פ, ירושלים, 5774
§הציעור ותוצאותיו, על חומרת העונש למצער את חברו, זאב המאור, ירושלים, 5772
§הקודש הנסתר והאגדה בהגותו של הראי"ה קוק, צוריאל, משה, 5745
§הקדמת בן ישכר, וינברגר, אליהו בן שבתי, ירושלים, תשנג, הדרכה ועצות וסגולות לעבודת ה' ובמיוחד לשמירת העיניים, המחשבה והפה
§הראנו בבנינו, בענין הסיבות שגרמו לחורבן, והציפיה לישועה, חנונו, אברהם בן דוד, לייקווד, 5777
הרב בקהילה : אסופת מאמרים.
§הרוצות בתשובה, צמיחה אישית בדרכי התשובה, לנשים, רוזן, נעמה, 5775
§הרצאת הרב, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים
§השארת הנפש, ר' בנימין זאב ראזאף, 10MB, ברוקלין תרצ"א
§השבת והארץ, ר' ישראל שמעון פעלדהארן, ווילמיגטון תש"ט, לקט מאמרים בעניני שבת וארץ ישראל, 321 עמ', 7MB
§השבת ישראל והזמנים, קוק, אברהם יצחק, ירושלים, תשלא
§השגחה פרטית ובטחון, מודיעין עילית, 5775
§השגחת השם, סיפורי מאורעות שמלמדות על השגחת ה', עם תרגום לאידיש, לבוב, 64 עמ', 4MB
§השואה, שורץ, יואל בן אהרן, ויצחק גולדשטיין, ירושלים, תשנה
השחיטה וצער בעלי חיים, ר' ישראל מאיר לוינגר, ירושלים תשס"ד
§השכל וידוע, על עבודת המדות, יצחק בן נון, בני ברק, 5780, 265 עמ', 3MB
§השכל וידוע חלק ג, ר' יעקב אביגדור, מעקסיקא, תשכד, 375 עמ', 13MB, מאמרים. מעמ' 169 - על המועדים. מעמ' 209 - חלק ההלכה. עמ' 374 - תוכן העניינים
§השלום באספקלריה תורנית, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנב
§השלמת המדות, פיינזילבר, שלמה הלוי מקידן, קיידאן תרפ"ה, 89 עמ', 3MB, על חובת ההשתלמות במדות טובות, ממקור אחר, 87 עמ', 3MB
§השמחה ההודיה והשירה, יהודה טאוב, קרית אתא, 5781
§השמים מספרים, על יסודות הבריאה, מוסר והשקפה, ומאמרים על פעולות השמש והירח, שטרן, שמואל טוביה, ירושלים, תשסה
§השתדלויות המאמין - המאמין לעומת המשתדל, מאור, מנחם זאב, ירושלים, 5760
§השתדליות רוחניות, מאור, מנחם זאב, ירושלים, תשנ"ו
§השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון, רבי יעקב לונדון, אמסטרדם, תצ"ז, מוסר, 149 עמ', 10MB, ממקור אחר, 144 עמ', 13MB, ☼ממקור אחר
§התבוננות הנפש, ר' צבי קויפמאן, ברוקלין, תשנב, 794 עמ', 31MB, על הכנה למצוה, כוונה במצווה, מעלת השלום, שמירת הדיבור, חסד ומדות טובות, ענין "בכל דרכיך דעהו"
התבוננות השיוויתי, ר' פינחס דניאל רחלין, תרגילי התבוננות פשוטים, והגעת האדם לדרגות רוחניות של דבקות מתמדת בבורא עולם ית'. תרגול בכל רגע על פי הפסוק: "שיוויתי השם לנגדי תמיד"
§התגלית, תפקיד האדם בעולם, מטרת קיום המצוות, טאוב, יהודה, קרית אתא, 5776, 144 עמ', 2MB
§התורה והמצוה בטבע, ר' אהרן ראובן טשארני, באיון תש"ל, 212 עמ', 6MB, לימוד מידות טובות מהטבע, מעלות השבת, מלחמת גוג ומגוג, אתחלתא דגאולה בימינו
§התורה והעבודה, סטודיניעצקי, יוסף חיים יצחק ב"ר אברהם, פיעטרקוב, תרסט, 107 עמ', 7MB, דברי מוסר. מעמ' 95 - צוואת המחבר. מעמ' 106 - פירוש "אשת חיל"
§התורה והפילוסופיאה - חוברות אשה אל אחותה, רג'יו, יצחק שמואל, וינה תקפז, 211 עמ', 10MB
התורה וכתבה, ר' אברהם קורמן - חלקי
§התנהגות הדרך, דינים ומוסרים הנוגעים להליכה בדרך, עם עניין נסיעות לצדיקים, ובסופו ס' "אמרי ספר" ווארשא פיעטרקוב, תרפז
§התנערי מעפר קומי, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשסד, חיזוק בענייני השקפה, ובמיוחד צניעות
§התעוררות, ר' שלמה זלמן מפוזנן, ר' יצחק אב"ד ווארקי, ור' יחיאל מאיר אב"ד מאגלינץ, ווארשא, 5598, 8 עמ', 235KB, קריאה למנות משגיח לבדוק את המזוזות, ושיהיו מי המקוה חמים, על כשרות הבשר, על העירובין, על טבילת הנשים, שמירת שבת, שעטנז, נקיון בתי הכסא, קופת צדקה, לימוד התלמידים, זמן ק"ש ותפלה
§התעוררות ליסוד ארגון מועצת הרבנות העולמית, תל אביב, תרצז
התפיסה של מקצב העונות החקלאיות מתקופת המקרא ועד סוף תקופת התלמוד, מעוז רונית, עבודת מ"א
§התקופה באספקלריה תורנית, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנא
§התקופה ומשמעותה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמ
התקרבות להשם, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
§התרגשות הלב, שפירא, צבי מיכל, ירושלים, תשט, 133 עמ', 5MB, דברי מוסר לעורר התרגשות הלב לעבודת ה'
התשובה בראי הראשונים, ישיבת יפו
§ואגודתו על ארץ יסדה, מדריך להקמת חבורה לחיזוק עבודת ה', פ. אברהם, 5775, 46 עמ', 16MB
§ואהבת לרעך, על מעלת אהבתישראל ובגנות המחלוקת, פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא, ברוקלין, 5769
§ואהבת לרעך, מעלת אהבת ישראל, וגנות מחלוקת ושנאת חנם, שמואל דוד הכהן פריעדמאן, ברוקלין, 5769
ואהבת לרעך כמוך, ר' אהרן צבי רומפלר, בענין אהבת ישראל, תשס"ה, בלי ההערות, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור אהבת ישראל, ממקור אחר, ♔ואהבת לרעך כמוך
§ואהבת לרעך כמוך, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשסה, 130 עמ', 7MB
ואין למו מכשול, כרך י, הלכות והנהגות לבעלי תשובה , ר' אברהם ישראל, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר
§ואם יהיה לבן חיל, חיזוק במלחמת היצר, פלים, יהודה בן שמשון, לייקווד, 5771
§ואמונתך בלילות, אמונה וחיזוק לעבודת ה' בלילה, וקיום קריאת שמע, טאוב, יהודה, קרית אתא, 5776, 46 עמ'
ואנכי עפר ואפר - מעלות הענווה, ר' דוד גבריאל, עם תוכנת חיפוש, ♔ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - מוסר
§ואספת דגנך, חיוב אב ללמד את בנו אומנות וחובת ההשתדלות בפרנסה, קוק, יהודה, בני ברק, 5775
§וברכת, מעלות וענייני ברכת המזון,וביאור ארבע הברכות, בורשטין, אברהם דוב בן אבא שלום, ירושלים, 5774
ודברת בם - בחג המימונה, ממן אליהו
§ודע מה שתשיב, חיים בלאך, ניו יורק, תש"ג, תשובות לאפיפיור בעניין עלילות הדם, 117 עמ', 5MB
—ὥאבן מקיר תזעק, ר' חיים בלאך, נ"י, 83 עמ', 1.2MB, בענין משפט שהרב הנקין וחיים פינקלשטיין האשימו אותו בדברי כפירה בספרו "ודע מה שתשיב"
§והחי יתן אל לבו, רומפלר, אהרן צבי, תשע, 31 עמ', 5MB, מוסר על דרכי חיינו ועל המצב היום
והלכה כבית הלל, יובל שרלו, 127 עמודים, תשע"ג, שאלת טיבה ומהותה של המחלוקת בהלכה
§והמשכילים יבינו - א, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשסא, ענייני השקפה
§ווי העמודים, הורביץ, שבתי שעפטיל ב"ר ישעיה הלוי, אמשטרדם, תח, 73 עמ', 11MB, נכתב כהקדמה לס' שני לוחות הברית, ממקור אחר, 71 עמ', 11MB
§וחי לעולם - גליון ב, עבודת ה' בגישה מעשית, הרב אליהו בן הקון, ירושלים, 5783
§וחי לעולם - גליון ג, שמירת דבקות בה' בכל מצב, הרב אליהו בן הקון, ירושלים, 5783
§וחי לעולם - גליון ד, השפעה על דבקות עם שורש הנשמה, הרב אליהו בן הקון, ירושלים, 5783
§וחי לעולם - גליון ה, על קיום מצוות, ומה מעורת שמירתן במעשה בראשית, ועל נוסח "לשם יחוד", הרב אליהו בן הקון, ירושלים, 5783
§ויוסף שאול, ר' שאול פעלדמאן, 4MB, פיעטרקוב תר"ע, מוסר
ויחל משה, דברי היראה והמוסר במקרא משנה ותלמוד, ובמדרש הלכה ואגדה ובספר הזוהר והתיקונים, עם "תור"ת האש"ם" - תיקוני התשובות על כל עבירה, ר' יהודה אהרן משה אלטשוליר, פראג שע"ג, 77 עמ', 15.4MB, ⋧ממקור אחר, עח דפים
§ויחל משה, ר' יהודה אהרן משה ב"ר אברהם חנון אלטשולר, פפד"א תנ"א, 131 עמ', 7MB, עניני מוסר ויראה ותיקוני תשובה [קבלה] (עם "תורת האשם"), ממקור אחר, 128 עמ', 9MB
§ויחל משה, אלט שוליר, יהודה אהרן משה, זאלקווא, תקב, 100 עמ', 28MB, מוסר ומידות, ותיקוני תשובה
§ויחל משה, ר' משה ב"ר חיים יונה מניישטאט, נאווידוואר תקע"ה, 46 עמ', 1MB, לימוד תורה ומדות טובות בדרך דו-שיח. מעמ' 25 - למה העולם דומה. מעמ' 34 - ביאורי פסוקים
§ויכוח על האהבה, יהודה בן יצחק אברבנאל, ליק, תרל"א, 207עמ', 19MB, על אהבת ה', ☼ממקור אחר
§ויכוחא רבה, בעניין התנהגות אדם בעבודת ה', ר' משה אהרן גליקמן, ווארשא, תרמו
§ויכוחי אמונה - רב ציוני בברית המועצות, גליקסברג, שמעון יעקב, מזכרת בתיה, 5771
§ויקרא בשם ה' אל עולם, ירושלים, תשי, 11 עמ', 317KB, על תפקיד עם ישראל, נגד השלטון החילוני במדינת ישראל, ונגד שר הדתות
§ולחם לבב אנוש יסעד, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשס, 102 עמ',10MB, גדלות הבורא שמתגלה בלחם ובתבואה
§ומקרב בימין, זקוטינסקי, חיים אברהם, שאלות בעניין קירוב רחוקים
§וצדיק באמונתו יחיה, ר' מנשה קליין, אמונה בעיקרי הדת, מכון משנה הלכות גדולות, נ"י תשנ"ז
§ורחמיו על כל מעשיו, על איסור צער בעלי חיים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמד
§ושכנתי בתוכם, דרכי עבודה ה' להגיע לקדושה, אליעזר בן-דוד, ירושלים, 5753
§ושכנתי בתוכם - הבינני ואחיה, שיחות, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5774
§ושמרו דרך ה' - ב חלקים, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשסו, עצות ודרכים לשמירת הקדושה וטהרת הלב
§ותקננו בחבר טוב, לוי, שלמה, אופקים, 16 עמ', 1MB, מעורר להתרחק מחברים לא טובים
§זאת תורת האדם, ר' אהרן הלוי מאלעקסניץ סדילקוב תקע"ט, 34 עמ', 1MB, מוסר במשלים
§זאת תורת האדם, ר' אהרן הלוי מאלעקסניץ, מונקאטש, תרסד, 44 עמ', 2MB
זבד טוב, דברי מוסר, ר'יעקב חאגיז, וילנא תקצז, 50 עמ'
§זבד טוב-חלק מוסר, פרוסקין, פסח מקוברין, ירושלים, תשיח, על תורת האדם וחובותיו
§זבול תפארתך - עניני הבריאה והתכלית, זבולון המבורגר, ירושלים, תשנד
זה כל האדם, ביאור מצוות יראת ה', 39 עמ'
§זהר דעת, ר' שמואל בר עזריאל יחיאל, מיכאלעוויץ, תרצ, על יסודי הדת, ועל התפלה ועניית אמן
§זוחלי ארץ - עולם הזוחלים, נפלאות הבריאה, שוורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5776, 53 עמ'
§זיו השמות - בענין קריאת שמות לילדים, וילהלם, ישעיה זוסיא ?, ? ניו יורק ?, 5748
§זיכוי הרבים, על הזכות והחובה לעסוק בזיכוי הרבים, אבידן, משה בן ציון, ירושלים, 5774
§זכור, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנג, 131 עמ', 27MB, זכירת מעשי עמלק שבדורנו - גרמניה הנאצית
§זכור ושמור, קליין, יחיאל צבי הלוי, נ"י, תשז, 22 עמ', 1MB, קריאה לחיזוק עבודת ה'
זכות הדן, על "הוי דן כל אדם לכף זכות", ר' ישראל ששון, תשעו, 224 עמ', 3MB
§זכר ליציאת מצרים אדר, פיבלזון, אליהו מאיר בן ברוך, ירושלים, תשסג, 65 עמ', 3MB, בענייני יציאת מצרים
§זכר עולם, אניקשטער, רבקה ליפא ב"ר משה לוריא, ירושלים, תרמב, 18 עמ', 1MB, מוסר
§זכרון בספר, רבי משה גינצבורג, לודז, לקט דברי מוסר, 169 עמ', 6MB
§זכרון דברים, נימינסקי, פנחס אהרן מאומאן, ירושלים, תרנה, 110 עמ', 5MB, לקט דבר מוסר על הנהגת אדם בבוקר, יהא שמיה רבא, ברכות ק"ש, ק"ש ותפלה, ענית אמן, חזרת הש"ץ, לימוד תורה, הכנה למצוה, תשובה, צדקה, סעודה ונטילת ידים, קדושת שבת ויו"ט, יו"ט, א"י, כיבוד אב ואם, מזוזה, שעטנז
§זכרון טוב, רוזא, משה ב"ר ראובן, ליוורנו, תרה, מוסר
§זכרון טוב, רבי משה ב"ר ראובן רוזא, ירושלים, תרס"א, מוסר, 65 עמ', 2MB
§זכרון ירושלים, חזן, אליהו, ליוורנו, תרלד, 142 עמ', 7MB, חיזוק הדת וחיבת ציון בצורת ויכוח. מעמ' 131 - השמטות מס' "ישרי לב". מעמ' 141 - יוחסין של משפחת המחבר
§זכרון לבני ישראל, ר' ישראל יעקב בן שמואל חאגיז, ורשה, תרע, 38 עמ', 1MB, דברי מוסר, עם ביאור "באר משה" מר' משה יהודה בר מתתיה שלמה
§זכרון לנפש, דין, אברהם בן ישעיה, ירושלים, תשמה, מוסרים ודרושים
§זכרון לנפש, דין, אברהם בן ישעיה, ירושלים, תשנב
§זריז ונשכר, שורץ, יואל בן אהרן, נתניה, תשנ, 112 עמ', 14MB, על מעלת הזריזות
§זרע חיים, גדי, חיים גד ב"ר יוסף מעיר רוידניטץ, פראג, תרכד, על עיקרי האמונה, 22 עמ', 1MB
§זרע יצחק, ר' יצחק הגר, 3MB, אמשטרדאם - תקמ"ט דרשות מוסר מיוסד על ג' עמודים, תורה, עבודה, וגמילות חסדים
חבור המעשיות והמדרשות וההגדות, ויניציאה שנ"ט, 41 עמ', 4.4MB, אגדות שונות, ⋧ממקור אחר, 37 דפים, §ממקור אחר, 80 עמ', 2MB
§חבור המעשיות והמדרשות וההגדות, הדפסה שלישית עם הוספות, ויניציאה, שסה, 112 עמ', 3MB
§חביב אדם - עבד נאמן, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנה, 168 עמ', 17MB, מעלות האדם, ותפקידו להיות כעבד לה'
§חבר מאמרים, ר' ירוחם הלוי, ווילנא, תרצט, 455 עמ', 23MB, שיחות שנתן בישיבת מיר
§חברא מחזירי עטרה ליושנה, שלזינגר, עקיבא יוסף, ירושלים, תרכג, 82 עמ', 5MB, תכנית של חברה שמטרתה לקרב ליהדות
§חברה מחזירי עטרה ליושנה, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ירושלים, תשט"ו, מוסר, 73 עמ', 6MB, ὥממקור אחר, 73 עמ', 18MB, ממקור אחר, 74 עמ', 1.4MB
§חדושי הלבנה, הלר, יום טוב ליפמאן ב"ר נתן הלוי, ווילנא, תרכו, דרוש על מיעוט הלבנה
§חוברת למוסר, ר' אפרים כהן ור' מנצור בן שמעון, לקט דברי מוסר מהזוהר ומחז"ל ומדברי ר' ששון מרדכי משה ור' יוסף חיים, ירושלים, תשיח
חוברת מאמרים. מפרי עמלם של תלמידי המכינה הקדם צבאית קרית מלאכי
§חובת האברך, הדרכה לבניית בית נאמן, איייזען, מרדכי בן א., ברוקלין, 5771
§חוט המשולש, גראיעווא, תרעא, מאמרים על אהבת המלאכה, על השלום בין איש לרעהו, ועל הכנסת אורחים
§חומת אש דת - הקבלה והמסורת, ר' ברוך חומה, ס. לואיס, תרפז, 119 עמ', 6MB, על מסורת תורה שבע"פ, תקנות חכמים, וחיבור המשנה. מעמ' 112 - "שקר סופרים" - עיוותים של כותבי תולדות ישראל
§חומת הדת, רובין, שמואל ב"ר עזריאל יחיאל, מיכאלעוויץ, תרפט, על חיוב התוכחה, לשמור על מנהגי יהדות ולבושי יהדות, ולדבר בלשון יהודית, לא ללמוד חכמות זרות ולא ללכת לתיאטראות
§חומת הדת, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, פיעטרקוב, תרסה
חוסן יהושע, ר' יהושע העליר, וילנא תרכב, 86 עמ'
§חוקר עולם, בינקוביץ, אריה ליב ב"ר אברהם שלמה, ווארשא, תרנה, 57 עמ', 1MB, הוכחות על בריאת העולם, על השארת הנפש, עוה"ב ותחיית המתים
§חורב - מערכות העדות, הירש, שמשון ב"ר רפאל, ווילנא, תרנג, 154 עמ', 8MB
§חורב - מערכות העדות והתורות, הירש, שמשון ב"ר רפאל, ווילנא, תרנג, 97 עמ', 5MB
§חורב - מערכות התורות, הירש, שמשון ב"ר רפאל, ווילנא, תרנג, 69 עמ', 3MB
§חורב - מערכות המשפטים, החוקים, המצוות והעבודה, הירש, שמשון ב"ר רפאל, ווילנא, תרנה, 370 עמ', 21MB. עמ' 2-5 - תוכן העניינים
§חורב, רבי שמשון רפאל הירש, 562 עמ', 21MB, מסודר מחדש. עמ' 4-5 - תוכן העניינים. מעמ' 545 - תולדות המחבר
§חורבן הבית ושבעה דנחמתא, שיחות התחזקות ודברי התעוררות, קהל זכרון אליעזר סאנטוס, לעיקוואד, תשעא
§חורבן הבית ושבעא דנחמתא, דברי התעוררות, פרידמאן, שלמה זלמן, לייקווד, 5771
§חזון איש, ענייני אמונה ובטחון, ירושלים, תשנז, 74 עמ', 1MB
§חזון האמונה וההשגחה, גארדאן, אריה ליב, ירושלים, תרנט, 70 עמ', 2MB, מאמרים על אמונת ישראל
חזון הצמחונות והשלום, קוק אברהם יצחק הכהן
§חזון התשובה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמו
§חזון למועד, איידלברג, מרדכי דוב, ווארשא, תרפט, מוסר התורה ויהדות
§חזון למועד - חלק שלישי, איידלברג, מרדכי דוב, פיעטרקוב, תרצא, מאמרים על המועדים, קדושת שבת וטהרת המשפחה
§חזון נחום, טננבוים, נחום הלוי מפינסק, ווארשא, תרצב, דברי מוסר ומדע
§חזות קשה, רבי יצחק ערמאה, סביוניטי, שי"ב, עיקרי האמונה, 79 עמ', 3MB. מעמ' 64 - תוכן העניינים. מעמ' 69 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 77 עמ', 2MB, ממקור אחר, 75עמ', 4MB
§חזות קשה, ר' יצחק בן משה עראמה, ברטיסלבה, תרט, 76 עמ', 4MB, עם ביאור "מקור חיים", ר' חיים יוסף פולק
§חזיון העולם, זקהיים, אברהם, ירושלים, תרצג, על חטאי המנהיגים
חי באמונה - הרב יעקב ישראל לוגסי - א, מדריך אמונה למעשה במגוון מפורט של ארועי החיים
§חי באמונה א, מדריך אמונה למעשה, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5774
חי באמונה - הרב יעקב ישראל לוגסי - ב - אהבת עולם אהבתנו - ואהבת ה' לעמו שהינה ללא גבול
§חי באמונה ב, על אהבת ה' לעמו, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5774
חי באמונה - הרב יעקב ישראל לוגסי - ג ישמח ישראל- חיזוק, עצות והדרכות לשמחת הנפש בכל מצב
§חי באמונה ג, עצות לשמחת הנפש, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5774
חי באמונה - הרב יעקב ישראל לוגסי - ד - אוצר החיים - היאך להתענג על מציאות החיים בכל מצב
§חי באמונה ד, איך להתענג על מציאות החיים, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5774
חי באמונה - הרב יעקב ישראל לוגסי - ה - כל עכבה לטובה - כיצד להתייחס לאכזבות ולציפיות המתעכבות בחיים
§חי באמונה ה, היחס לאכזבות בחיים, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5774
§חי בבטחון, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5775
§חי בגבורה, על כיבוש היצר, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5775
§חי ביציבות, התמודדות עם עליות וירידות, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5775
§חי במנוחה, על התמודדות עם חרדות, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5775
§חי בנצח, על גלגולי נשמות, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5775
§חי בנצחון, עצות מול נסיונות החיים, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5775
§חי בשלום, עצות לאהבה ואחוה, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5775
§חי בתודה, מעלת מידת ההודאה, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5776
חי בתודה, על מידת ההודאה, ר'יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים תשעו, 256 עמ', 2MB
§חי בתשובה, דרכי התשובה ותיקון השובבי"ם, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5775
חיה באמונה - הרב יעקב ישראל לוגסי, מדריך אמונה למעשה לאם ולבת בתפקידן ויעודן המיוחד להן §ממקור אחר, 5774
§חידת שמשון, מזה, אשר אנשיל ב"ר משה בער, פיורדא, 5545, מוסר, 34 עמ', 2MB, עמוד התורה, עמוד העבודה, ועמוד גמ"ח, ותוכחת מוסר
§חיות הגוף והנפש, ברודא, דוד מבערעזנא גדול, ורנוב, תרצד, בענייני המידות
§חיזוק - ה, חיזוק לבין הזמנים, ארגון דרשו, ירושלים, 5764
§חיזוק מצות לישראל - חלק ראשון, ר' שמאי ב"ר יואל הלוי, בילגורייא, תרפה, דברי חיזוק למצוות מזוזה, ציצית ותפילין
§חיזוק מצות לישראל - חלק שני, ר' שמאי ב"ר יואל הלוי, בילגורייא, תרפה, דרשות על אמונה ובטחון
§חיזקו ויאמץ לבבכם, חיזוק בענייני השעה, ברעוודה, שלמה ליב, בני ברק,
§חיי הגוף והנפש, מילצקי, ראובן, ירושלים, תרצה, 47 עמ', 1MB, עם תרגום לאידיש
§חיי המוסר א, מאמרים מרבותינו בעלי המוסר, ישיבת בית-יוסף באסטרובצה, אוסטרובצה-פיעטרקוב, תרצ"ו, 225 עמ', 9MB
§חיי המוסר ב, ישיבת בית-יוסף באסטרובצה, אוסטרובצה-פיעטרקוב, תרצ"ו
§חיי הנפש ונצחיותה, מתוך ס' בית מדות, הורביץ, יהודה ב"ר מרדכי הלוי, פאריצק תקמ"ז, 64 עמ', 3MB. מעמ' 33 - "לשכה מאמרי מזימה". מעמ' 49 - "משלי חכמה". ממקור אחר, 66 עמ', 3MB
§חיי הנפש ונצחיותה, הורביץ, יהודה בן מרדכי, פאריצק תקמ"ז, ד"צ, ירושלים, תשמ"ז, 113 עמ', 3MB. יש שינויים רבים בין העותקים
§חיי עולם, קניבסקי, יעקב, בני ברק, תשיז, חיזוק אמונה ועבודת ה'
§חיי עולם, צייטלין, דובערוש הכהן, ווארשא, תרכו, 60 עמ', 2MB, דברי מוסר
§חיי עולם, צייטלין, דובערוש הכהן, ווילנא, תרל
§חיי עולם, ר' דוב בעריש צייטלין, נאנאש, תשג, 86 עמ', 4MB, דברי מוסר. הספר יוחס בטעות לר' דובעריש גוטליב. ראה על כך ראה כאן
חיים בריאים כהלכה, ר' יחזקאל אסחייק, בני ברק תשע"ב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור שונות, ממקור אחר
§חיים ושלום - דברי שלום, כהן, שלום, ג'רבה, תרפג, מוסר ומידות
§חיים ללא עישון על פי התורה, אסחייק, יחזקאל, בני ברק, 5764
§חיים שיש בהם - חלק ראשון, על ברית מילה, פדיון הבן, בר מצוה ויאהרצייט, יצחק שרגא גראס, Brooklyn, 5773
§חיים של פרנסה, בורשטין, אברהם דב בן אבא שלום, תשסג, על ההשתדלות בפרנסה, 227 עמ', 9MB
§חישבתי דרכי, על דרכנו בחיים, בוצ'קובסקי, יעקב צבי, קרית ספר, 5774
§חנוך המדות-חלק שני, לפידות, אליעזר יוסף ב"ר אהרן, ווילנא, תרסו, מידות טובות לבני הנעורים, שירים מריה"ל, עם "קונטרס בר מצוה" - דינים הנחוצים לבר מצוה ודרשות לבר מצוה
§חכמה ומוסר, זיו, שמחה זיסל מקעלעם, פפד"מ, תשט
§חכמה ומוסר, זיו, שמחה זיסל, נ"י, תשיז
§חכמה ומוסר, ענתבי, אברהם בן יצחק, ירושלים, תשסא, מוסר
§חכמת החיים של עם ישראל, בקר, יעקב, תל אביב, תשכא
§חכמת המדות, בני ברק, תשסט, 479 עמ', 9MB, על המידות
§חכמת המוסר הקדמונית, קאפילאוויץ, יעקב, לונדון, תרעא, 38 עמ', 1MB, שיטת המוסר של היהדות
§חכמת הנפש, פרידמן, אהרן, נ"י, תרסט, על כוחות הנפש, והמושגים: שכל, תבונה, דעת, בינה, חכמה
§חכמת הנפש, התמודדות עם בעיות נפשיות, גולדברג, ישראל בן שמעון מנחם, 5776, 141 עמ', 2MB
§חכמת מהר"ל מפראג, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), פיעטרקוב, תרעא, ויכוח עם הכמרים, 57 עמ', 2MB. בשאלת אמיתותו של הספר ראה כאן
§חליפת מכתבים, בין א"י ווייצנפלד עם שי"ר ושזח"ה ועוד, קראקא, תר"ס, בעניין הרפורמה ועוד, 105 עמ', 5MB
§חלק שמעון, ר' שמעון בן אפרים יהודה, פראג, תמז, 80 עמ', 6MB, ערכים באגדה
§חלק שמעון, ר' שמעון מווינא, נ"י תשנ"ט, 155 עמ', 5MB, ערכים באגדה. עמ' 16-19 - תוכן עניינים. מעמ' 127 - מפתח מקורות. מעמ' 151 - פלפול לבר מצוה בסוגיית בל תוסיף, מר' משה יחזקאל שרגא רוזנברג
§חמדה גנוזה, רפ, אליעזר, פאדגורזע אצל קראקא, תרסג, לקט מכלי חמדה על התורה לר"ש לניידו, ועוד ליקוטים
§חמדת ישראל-חלק ראשון, זילברשיץ, חיים משה, זלאצוב, תרפט, על מעלת עם ישראל, גלות וגאולה
§חמדת ישראל-חלק שני, זילברשיץ, חיים משה, תרצא, 33 עמ', 1MB, על מעלת ישראל
§חסד ואמת, ר' חיים יצחק אהרן ב"ר יהודה ליב מווילקאמיר, ירושלים, תרנא, על מעלת העיסוק במצוות קבורה
חסד לאברהם, על מידת החסד, ר' אהרן ב"ר יוסף כהן, חתנו של חפץ חיים, ירושלים תרפ
§חסד לאברהם, ר' אברהם הכהן, ירושלים, על מעלת מידת החסד וחיזוק התורה ולומדיה ועל חיזוק הדת
§חסד לאלפים, ר' אליהו פנחס הכהן מריינא, ירושלים, תרע, סגולות של ברכת כהנים בדרך שאלה ותשובה, 81 עמ', 3MB. מעמ' 55 - אידיש. מעמ' 65 - על חו"מ סי' עג
§חסדי דוד, מחשבה וחסידות, דוד רוח, ברוקלין, 5781
§חסדי ה', יעבץ, יוסף, קושטא, רצג, 80 עמ', 3MB, ≡ממקור אחר, 80 עמ'
§חסדי ה', יעבץ, יוסף הדורש, נ"י, תרצד, דרשות וביאורים פסוקים ומאמרים
§חסדי ה', יעבץ, יוסף הדורש, ירושלים תרצד
§חקור דבר, ויכוח בין עובד לאובד, ביק, אברהם בן יעקב, ברטיסלבה, 5650
§חקור דין, ויזל, נפתלי הירץ ב"ר ישכר בער, קניגסברג, 5562, על עונשי הגיהנום, 41 עמ', 1MB
§חקירה אמונה, לבוב, תרלד, 46 עמ', 1MB, מעורר ליראת ה' ואהבתו ולעסוק בתורה ומעשים טובים, עם תרגום לאידיש
§חקירת האמת, בריק, שלמה בן חיים, אלטונא, 5598
חקירת האמת, ר' שלמה בריק, וינה תרב, 18 עמ'
חקירת הגמול, בענין שכר ועונש, ר' משה מרגליות, אופן תקפ"ט, 66 עמ'
חקר אלוה, מרדכי סלונימסקי, וילנא תרטו, מתוך ס' מר דרור, "אמרי שפר" על רוממות האדם, "חקר אלוה" על מהות הנשמה, "משפטי הנפש" - על הנפש אחרי המוות, 51 עמ'
§חקר אלו-ה, סלאנימסקי, מרדכי, ווילנא, תרכה, על מהות הנפש
§חקרי לב, על ידיעה ובחירה, רב אריה ליב לעווין, לונדון, 5670
§חשבון הנפש, לעפין, ר' מנחם מענדל ב"ר יהודה ליב זבארזר מסטאנוב, ווילנא, תרה, 214 עמ', 6MB
§חשבון הנפש, לעפין, מנחם מענדל ב"ר יהודה ליב מסטאנוב, קיידאן, תרצז
חשבון הנפש, דרך לתיקון המדות ע"י חשבון הנפש, ר' מנדל בן יהודה ליב זבארז, ירושלים, 215 עמ', 1.7MB
§חשבון הנפש, עריכתו בכתיבה, לורבר, בן ציון, בני ברק, 5771, 43 עמ'
§חשבון העולם, בלוך, אברהם דוד ב"ר מרדכי יעקב, ווילנא, תרסח, 57 עמ', 2MB, ליקוטים מספרי מוסר - אגרת הרמב"ן, אגרת הגר"א, שיר מר"א אבן עזרא, ארחות חיים לרא"ש, אגרת המוסר לר' ישראל מסלנט, עם תרגום לאידיש
§חשבונו של עולם, ר' אליעזר זוייפל, ורשה תרל"ח, 161 עמ', 3MB, דברי מוסר ומחשבה
§חשבונו של עולם, לינטופ, פנחס ב"ר יהודה ליב הכהן, פאלטאווא, 11 עמ', 678KB, דברי מוסר
§חשבונות של מצוה, עם "דברי יעקב" ו"דע מה שתשיב", צינקין, יעקב [?], לונדון, תרפ, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל בענייני מחשבה
§טבע הבריאה והתשובה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשס, 78 עמ', 7MB, לימוד תשובה מתוך טבע הבריאה
§טהרת הנפש, ר' שלמה אהרן אויערבאך, טשערנאוויץ, תרלד, מוסר
§טהרת הקודש-חלק א, ראטה, אהרן, ירושלים, תשיג, 212 עמ', 11MB, על תיקון היסוד ותיקון המדות
§טהרת הקודש-חלק ב, ראטה, אהרן, ירושלים, תשיג, 427 עמ', 20MB
§טוב מאד, ר' חיים בעריש הכהן, 6MB, ירושלים תרמ"ט, מאמרי מוסר ותוכחה המדברים בענין יום המיתה, 101 עמ', ממקור אחר, 100 עמ', 5MB
§טוב שם, ר' אליקים בן נפתלי, ויניציה, שסו, מוסר והנהגות
§טוב שנברא - חלק ראשון, לקט מקורות על כך שטוב לאדם שנברא, קנאפפלער, אלכסנדר אליעזר, ברוקלין, 5768, ממקור אחר
§טובים מאורות, חרל"פ, יעקב משה, ירושלים, תרפ
טל ילדות, ספר לימוד יהדות לילדים, ר' זאב יעבץ, ירושלים תרנ"א, 6.5 MB
טל נעורים, רחל נריה, שיחות לנוער, ויחסי הורים וילדים
§טנא פירות העמל - דוד המלך וס' תהלים, שטיינמץ, זאב, בני ברק, 5775
§טעמו וראו, ליקוטי דעת חכמה וחיים, מורסקי, אשר זעליג, מודיעין עילית, 5775
§יבנה המקדש, ענייני שנאת חינם, פלדמן, נתן בן שלמה, ירושלים, 5775
§טוב יגאל - שכר שכיר, דרשות לחיזוק התורה, טייכטאל, יששכר שלמה בן יצחק, ברדיוב, 5686
§יד ושם, יזרעאל, ראובן בן מנחם, ווילנא, תרסח, מאמרים על השדים וגיהנום, וביאור משנת "אין דורשין"
יד חרוצים, שפירא, אליעזר יצחק, מורה דרך לצעירים להיטיב להם באחריתם, ווארשויא תרל"ט, 40 עמ'
§יד יחזקאל-חלק א, ברינשטיין, יחזקאל, לונדון, תשז, מאמרים בענייני הזמן
§יד יחזקאל-חלק ב, ברינשטיין, יחזקאל, לונדון, תשז
§ידיו אמונה, שלעז, צבי ב"ר בן ציון מקארסאן, ווארשא, תרלו, ויכוח בענייני אמונה
יהדות ודמוקרטיה, יצחק גייגר, ספר לימוד באזרחות
§יהי אור, ר' אברהם וויינפעלד, מונסי תשכ"ג, על החובה לקבל עול מצוות בלי להבדיל בין מצוה למצווה, ועל שמירת גדר הצניעות, 32 עמ', 1MB
§יום ההולדת ומשמעותו, בניאל, לוי יצחק בן גלעד, מודיעין עילית, 5773
§יומן כתה - ח"ב, וולנר, רחל, תל אביב, תשנט, ענייני מחשבה בדרך של סיפורים, 843 עמ', 20MB
§יופי אמונה, הלפרין, יצחק ב"ר אליעזר ליפמאן, ווארשא, תרמד, 53 עמ', 2MB, מחשבה
§יורה חכימא, ר' אברהם אליהו מייזיס, 13MB, ניו יארק ת"ש, מאמרים בענין כוחות הנפש רוח ונשמה, 313 עמ'. מעמ' 183 - תוכן העניינים. מעמ' 193 - חידושים על בבא בתרא. עמ' 313 - תוכן עניינים. ממקור אחר, 313 עמ', 16MB
§יורו משפטיך ליעקב, כלכתה, תרמב, דברי מוסר, מעשיות ומשלים וחרוזים
§יושבי תבל, דערנבורג, הירש, אופנבך, תקמט, מוסר על מדות טובות ורעות, בדרך דו-שיח, 111 עמ', 3MB, ממקור אחר, 115 עמ', 3MB
§יחוד ההתבודדות, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5771
יחס היהדות והיהודים לחיים אנושיים, שער האמונה והבטחון, שער המצוות, שער התורה, ר' אליהו פלדמן, ברדיטשוב תרכז, §ממקור אחר
§יחס האגדה להלכה, הירשברג, חיים זאב, וינה, תרפט
ילדות ובחרות, או, נתיבות החנוך והמוסר, ר' מנחם מנדל בן חיים יהודה ליב ברזה, ברלין תקמ"ו, 43 עמ', ויכוח בין דעות שונות, מחזה אלגורי בחרוזים, 2.7MB, ⋧ממקור אחר, 84 עמ'
§ילדי רוחי - ריב עמי, פינס, יחיאל מיכל, מגנצא, תרל"ב, 92 עמ', 4MB, מצב ישראל בעמים ותעודתו הכללית
§ילקוט אבני אמונת ישראל, לינטופ, פנחס ב"ר יהודה ליב הכהן, ווארשא, תרנה, מאמרים
§ילקוט בצלאל, אלכסנדראוו, בצלאל ב"ר אברהם מגראדנא, פיעטרקוב, תרפז, לקט מדברי חז"ל ע"פ דרוש מוסר ופלפול, על ציצית, תפילין, מזוזה, החזקת התורה ושבת
§ילקוט הדעות והמדות, רות, חיים יהודה, ירושלים, תרצח, לקט מספרות המחשבה והמוסר, מחז"ל עד ימינו
§ילקוט הפלאות, רבי חיים פוטערניק, בילגורייא, ליקוטים מדברי חז"ל, דרשות בהלכה ואגדה, הדרכות מהבעש"ט ותלמידיו, 183 עמ', 10MB
§ילקוט הרועים, רבי אשר אנשיל קרויז, ניו יורק, תשכ"א, לקט ממדרשים לא ידועים, 60 עמ', 6MB
§ילקוט התשובה, ליפשיץ, חיים, ירושלים, תשיח, לקט מקורות בענייני תשובה
§ילקוט ישראל, ר' ישראל ב"ר יצחק שמחה בערגער, פיעטרקוב, תרע, מוסר ותוכחה
§ילקוט לוים, סגל, יוסף הלוי, נ"י, תשיט, מדרשי חז"ל בענייני לויים עם ביאור, עם "ברכת יוסף" - חידושים
§ילקוט מדה כנגד מדה, ר' אליהו משה בלאך, לייקווד תשכ"א, יסודות שכר ועונש, וארועים בתולדות העולם שהיו בדרך מדה כנגד מדה, 466 עמ', 14MB
§ילקוט על פטירת אהרן ומשה, לקט מדברי חז"ל על כך עם פירוש "עץ יוסף - יד יוסף", ווארשא, תרלד
§ילקוט צבי-חלק ראשון, הלר, צבי הירש, ראוונא, תרפט, "שימוש חכמים" - סיפורים ומדרשים להדרכה בחיים, ו"סתרי תורה" - דיוקים מחסר ויתר ושינויי לשון
§ילקוט צבי-חלק שני, הלר, צבי הירש, תרצא
§ים החכמה תשס"ו, מורגנשטרן, יצחק מאיר, ירושלים, תשסו, 561 עמ', 33MB
§ים החכמה תשס"ז, מורגנשטרן, יצחק מאיר, ירושלים, תשסז
§ים החכמה תשס"ח, מורגנשטרן, יצחק מאיר, ירושלים, תשסח
§ים החכמה תשס"ט, מורגנשטרן, יצחק מאיר, ירושלים, תשסט
§ים החכמה תש"ע, מורגנשטרן, יצחק מאיר, ירושלים, תשע
§ים החכמה תשע"א, מורגנשטרן, יצחק מאיר, ירושלים, תשעא
§ים המוסר, שיחות מוסר, סיבוני, יוסף מרדכי, ירושלים, 5769
§ימות עולם, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמ, 184 עמ', 26MB, משמעות תקופתנו
§ימי השובבי"ם, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשסז, 52 עמ', 2MB, חיזוק הלבבות
§ימלא פי תהלתך - א, שטינמן, אהרן יהודה ליב, בני ברק, תשסג, 302 עמ', 11MB, שיחות בענייני תפלה, יחוד ה', כבוד שמים, האדם השלם, נסיונות עוה"ז, שכר ועונש, התבוננות ושימת לב במצוות
§ימלא פי תהלתך - ב, שטינמן, אהרן יהודה ליב, בני ברק, תשסה
—§ביאורי תפילה - הוספות לימלא פי תהלתך ח"א, שטיינמן, אהרן יהודה ליב, בני ברק, 5775
יסוד במלכות, ר' פינחס דניאל רחלין, תשנ"ו, תשע"ה, היסודות העיוניים והמעשיים הבסיסיים של תורתו המכונה: "דרך עץ החיים". יסודות של פנימיות התורה, הכרת הנפש, הכרת תפקידו של האדם ועוד
יסוד האמונה, יעבץ, יוסף בן חיים, על שרשי האמונה, פיררא שי"ד, 16 דפים, ჶממקור אחר, 16 עמ', 3.1MB
§יסוד האמונה, על עיקרי האמונה, ר' יוסף יעבץ, ווארשא, תרכב, 24 עמ', 1MB
§יסוד האמונה, יעבץ, יוסף, פיעטרקוב תרע"א, 31 עמ', 1MB
§יסוד האמונה, בעילום שם, ווארשא, תרלז, עיקרי האמונה, מצוות מעשיות והיראה, 18 עמ', 1MB, ממקור אחר, 18 עמ', 1MB
§יסוד האמונה ושרש הבטחון-חלק א, קאנן, שמואל, פאקש, תרמט, 97 עמ', 7MB, עיקרו באידיש
§יסוד האמונה ושרש הבטחון-חלק ב, קאנן, שמואל, פאקש, תרסג
§יסוד התשובה, בעילום שם, מונקאטש, תרנז, תיקוני תשובה, 108 עמ', 5MB
יסוד ושורש העבודה
יסוד ושורש העבודה, ר' זיסקינד אלכסנדר, נאוידוואהר תקמ"ג, ☼ממקור אחר, 134 דפים
§יסוד ושורש העבודה, ר' אלכסנדר זיסקינד ב"ר משה מהוראדנא, הוראדנא ווילנא, תקעז, 234 עמ', 23MB
§יסוד ושורש העבודה, ר' אלכסנדר זיסקינד ב"ר משה מהוראדנא, ווארשא, תרכט, 246 עמ', 20MB
§יסוד ושורש העבודה, ר' אלכסנדר זיסקינד ב"ר משה מהוראדנא, ווארשא, תרלה, 266 עמ', 20MB
§יסוד ושורש העבודה, ר' אלכסנדר זיסקינד מהורודנה, ירושלים, ת"ש, 400 עמ', 31MB. מעמ' 292 - שער הכולל. מעמ' 348 - צוואת המחבר. מעמ' 378 - ביאור על הגבולות בס' יהושע. מעמ' 390 - הוספות ותיקונים ע"פ דפוסים שונים. ממקור אחר, 400 עמ', 31MB
—§שער הקריאת שמע, מתוך "יסוד ושורש העבודה", עם תוספות מר' יונה אייזיק ניימאן, פיעטרקוב, תרע, 28 עמ', 1MB. מעמ' 17 - מאמרים במעלת התפלה בזמנה
§יסוד תשובה, עליס, יצחק ב"ר משה, שאלוניקי, שמ"ז, 24 עמ', 1MB
§יסודות ההלכה, לוי, אליעזר בן אליקים, תל אביב, תשכז, על השתלשלות הלכה מימי קדם עד זמן התלמוד
§יסודות של בית יהודי, בעק, משה דוב הלוי, ברוקלין, 5737
§יסודי אמונה היהודית, ר' מרדכי צבי שווארץ, קליוולנד, 1947
§יסודי הדעת-חלק ראשון, רוזינשטיין, משה בן חיים, ווארשא, תרצה, מוסר בדרכו של ר' שמחה זיסל מקלם, 71 עמ', 3MB. מעמ' 51 - "מסתרי השחיטה" - תגובה לטענות הגוים שהשחיטה היא אכזרית. ממקור אחר, 71 עמ', 3MB
§יסודי הדעת-חלק שני, רוזינשטיין, משה בן חיים, בילגורייא, תרצח, 195 עמ', 8MB. מעמ' 182 - "י"ג בריתות" שבברית מילה. מעמ' 18 - "סור מרע ועשה טוב" - על לשון הרע וצדקה. ממקור אחר, 195 עמ', 9MB
§יסודי הדת, דנציג, יצחק ב"ר מנחם מאניש מסלאנים, ירושלים, תרעו
יסודי הדת, יהודה ליב בן זאב, תק"ע, 227 עמ'
יסודי הדת, עיקרי האמונה עם ראשי המצוות, לתלמידים, יהודה ליב בן זאב, וינה תקפ"ג
§יסודי היהדות, ר' שמריהו ליב הורוויץ, ניו יורק תרפ"ז, 54 עמ', 1MB
§יסודי המדות, ר' ישראל שמעון פעלדהארן, ווילמיגטון תשי"ז, לקט מאמרי חז"ל וראשונים ואחרונים על רחמנות, ביישנות וגמילות חסדים, עם הערות, 192 עמ', 5MB
§יסודי המוסר והמדות, ברלין, תרנא, 14 עמ', 298KB, עם דגש על אהבה וחסד לגוים, עם תרגום לגרמנית
§יסודי המשכלות, וולמן, ישראל מאיר ב"ר מרדכי, ווארשא, תרכח, לדעת חכמת התורה, כפי שהורו לנו הרמב"ם, רלב"ג, העיקרים והעקידה, לפי שיטת משה מנדלסון
יסודי התורה, שד"ל, פרמישלא תרמ, 67 עמ'
§יפאר ענוים, יאחינסאהן, שמעון צבי ב"ר יחיאל מיכל, ווארשא, תרמא, על מידת העוונה
§יפיח אמונה-חלק ראשון, וועלקאוויץ, צבי ב"ר יוסף, ווילנא, תרנח, חיזוק האמונה
§יפיח אמונה-חלק שני, וועלקאוויץ, צבי ב"ר יוסף, ווילנא, תרס
§יש בורא לעולם, קיום מצוות האמונה וידיעתה, אסי הלוי אבן יולי, ירושלים, 5781
יש שואלים, הרב זלמן ברוך מלמד, שיחות בענייני השעה
§יש תקוה, מאמרים חיזוק למצפים לישועת ה', וויינמאן, בנימן זאב (ארגון מפתח של בנים), בית שמש, 5775
§ישועה ונחמה, שלזינגר, חיים יהודה, בודפשט, תרצח, בענין אמונה ובטחון
§ישמח יהודה, יעקבוביץ, יצחק יהודה, ליקווד, תשסד, רעיונות והדרכות בעניינים שונים, כגון תורה, חינוך, צביעות, שלום בית, נסיון, דיבור, תפילה
§ישמח ישראל, ליטווין, ישראל, לונדון, תשיח, על אהבת ישראל וא"י
§ישמח ישראל, פתרונות ביהדות לבעיות הנפש, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5773
§ישראל באדם, על חיי קיום חיובי ופעולת ישראל באדם, גוטמאן, אברהם יוסף בן משה, ורשה, 5673
§ישראל בחירי - א, הבחירה האלקית המסורה לישראל, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5774
§ישראל בחירי - ב, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5774
ישראל בחירי חלק א, הבחירה החפשית, ר' אברהם צבי קלוגר, בית שמש, 478 עמ', 35MB
ישראל בחירי חלק ב
§ישראל בין העמים, עהרענרייך, חיים יהודה, סיגט, תרכ, מצבנו בחומריות וברוחניות בין הגוים, ועצות לדרך ישראל
§ישראל בתפיסתו של הרב קוק, שחראי, א.י., תל אביב, תרצז
§ישראל והזמנים-חלק א, פירר, בן ציון, תל אביב, תשטז, בשאלות הנצח ובבעיות התקופה
§ישראל והזמנים-חלק ב, פירר, בן ציון, תל אביב, תשיז
ישראל ושרשיו, נושאי יסוד ביהדות, ר' אלכסנדר י' שפרן, ירושלים תשנד, 534 עמ', 4.2MB, ממקור אחר, 534 עמ', 21.1MB
§ישראל ליחודו, דמיאל, יצחק, תל אביב, תשיח, 133 עמ', 3MB, מאמרים
ישרי לב, ר' יעקב החסיד, שער התוכחה, שער הגערה, שער הוויכוח, וילנא תקעט,
יתגדל ויתקדש, ר' יעקב יעקב, בענין קדיש, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קונטרסים, ממקור אחר
§יתרון האור, דרך הרמח"ל בשרשי הבריאה, טורנר, אהרן, , 5773
§כאור נגה, קערנער, משה ב"ר אליעזר, ברסלויא, 5576, השוואה הקבלה עם הפילוסופיה והשגות על ס' הברית
§כבוד אלקים, ר' יוסף ב"ר שם טוב, פירארה, שטז, מאמרי מחקר להוכיח מעלות האדם והתורה, נגד אריסטו, 55 עמ', 1MB, ממקור אחר, 61 עמ', 3MB, ממקור אחר, 62 עמ', 3MB, ☼ממקור אחר
§כבוד אלקים, ר' אברהם בן מיגאש, קושטא, שמה, 281 עמ', 19MB, אמונה ע"פ פילוסופיה ונגד הקבלה
§כבוד אלקים, ר' אברהם אבן מיגאש, ירושלים תשל"ז, 331 עמ', 19MB, ד"צ קושטא שמ"ה בתוספת מבוא מאת חיים הלל בן ששון, עד עמ' 38
§כבוד חכמים-חלק ראשון, טעמקין, יהודה ב"ר שמואל רפאל הכהן, ווארשא, תרנו, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל בענין כבוד חכמים, עם הספדים
§כבוד חכמים-חלק שני, טעמקין, יהודה ב"ר שמואל רפאל הכהן, ווארשא, תרנו, על מעלת הצדקה, וחשיבות עבודת האדמה בא"י ובחו"ל, ומעלות מעשי הבארון הירש
§כבשת הרש, יעקב יהושע בלאכעראוויץ, ירושלים, נגד חוק הגנת הדייר, 37 עמ', 1MB
§כגמול עלי אמו, מצוות הביטחון בה', שטיינהויז דוד, ירושלים, 5776
§כה תאמר לבית יעקב, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשסא, הדרכה לנשים
כהן ונביא א, הרב מאיר כהנא, ירושלים תשסא, מאמרים
כהן ונביא ב, הרב מאיר כהנא, ירושלים תשסה
§כוונת הברכות עם ביאור מתוק מדבש, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשסו
כוזרי שני , ר' דוד ניטו, לונדון תקע"ד
§כוזרי שני-מטה דן, רבי דוד ניטו, ווארשא, תרכ"ב, 151 עמ', 7MB, הוכחת אמיתות תורה שע"פ
§כוחות הנפש, על שבעים כוחות הנפש שסידר הגר"א, מרדכי רוטנברג, ירושלים, 5780
כוכבי אור
§כוס תנחומים, זעליגסבערג, מרדכי חיים, פפד"מ, תרכז, מאמרי מוסר לנחם חולים ואבלים וזקנים, 278 עמ', 11MB. בין עמ' 5 לעמ' 6 חסרים עמודים מתוכן העניינים
§כח המוסר בדין, לוין, יצחק משה בן יעקב קאפל, חדרה, 5777
§כי אתה עמדי, על מידת הבטחון בה', אבידן, משה בן ציון, ירושלים, 5774
§כי הם חיינו, מצוות התורה כמסייעות לאושר האדם גם בעולם הזה, 45 עמ', 1MB
§כיום יאיר, לוינסון, יחיאל יהודה מווילנא, ליוורנו, תרכד, על אגדות חז"ל בדרך האמונה והפילוסופיה, גם בדרך "לשיטתו"
§כיצד מתמודדים, יסורים - סיבתם ומעלתם, ברכה, יהודה, ירושלים, 5766
§כך היא דרכה של תורה-חלק ראשון, וואלדבערג, משה, יאסי, תרכד, להראות צדקת חז"ל, עם עיוני הלכה
§כך היא דרכה של תורה-חלק שני, וואלדבערג, משה, יאסי, תרכח
כך היא דרכה של תורה, ר'משה וולדברג, יאסי תרכד, נגד "דרכה של תורה" של פנליש
§כל אגדות ישראל-חלק ראשון, לבנר, ישראל בנימין, ווארשא, תרעב, 147 עמ', 9MB, מבריאת העולם על לידת משה. עמ' 5-11 - תוכן העניינים
§כל אגדות ישראל-חלק שני, לבנר, ישראל בנימין, ווארשא, תרעב, 134 עמ', 9MB, מלידת משה עד מלכות דוד. עמ' 3-10 - תוכן העניינים
§כל אגדות ישראל-חלק שלישי, לבנר, ישראל בנימין, תרעב, 148 עמ', 9MB, ממלכות דוד עד גלות בבל. עמ' 3-8 - תוכן העניינים
§כל אגדות ישראל-חלק רביעי, לבנר, ישראל בנימין, ווארשא, תרעב, 168 עמ', 11MB, מגלות בבל עד ימי הורדוס. עמ' 3-8 - תוכן העניינים
§כל אגדות ישראל-חלק חמישי, לבנר, ישראל בנימין, תרעב, 141 עמ', 9MB, מזמן הורדוס עש ר' אליעזר הגדול. עמ' 3-9 - תוכן העניינים
§כל באי עולם, על מטרת ירידת הנשמה לעולם, על תחיית המתים ועל קדיש, שדים ומלאך המוות, תמיר שימונוב, אור יהודה, 5779, 211 עמ', 10MB
§כל התשובות לשאלות שתמיד רצית לדעת, בריאת העולם, תורה ומדע, גלגולים, השואה, בחירה חפשית, הנשמה, השגחה פרטית, יציאת מצרים, אמיתות התורה, עמידה בצפירה, פטור החרדים מצה"ל, ר' מיכאל הרוש, ירושלים, 40 עמ', 1MB
§כל עכבה לטובה, עידוד למעוכבים בשידוכים, בפרנסה ובבריאות ועוד, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5773
§כלי מחזיק ברכה, נאג'ארה, ישראל בן משה, וונציה, שפ, 32 עמ', 1MB, ביאור מהות הברכה בכלל וברכת המזון בפרט, ממקור אחר, 88 עמ', 2MB
כליל תפארת, על מעלות משה רבינו, נגד הסיפור שבתפארת ישראל על קידושין, ר' חיים יצחק אהרן מוילקומיר, ירושלם תרנ"ה, ⋧ממקור אחר, י דפים, §ממקור אחר, 20 עמ', 996KB
כלילה ודמנה, דברי מחשבה, תרגום מערבית ע"י ר' יואל, בעריכת יוסף דירנבורג, פאריז תרמ"א, 74.3MB, 412 עמ'
§כלל קצר, בולאט, יהודה ב"ר יוסף, קושטא, רצב, 41 עמ', 3MB, סקירת תשעה סוגי לימודים: תורה שבכתב ושבע"פ, מסורה וקבלה, דקדוק והגיון ומליצה, אתיקה, אקונומיקה ופוליטיקה, מדעים, שירה, סיפורים וחוקי עבודות זרות
§כמה קשה מחלוקת, קהל זכרון אלעזר סאנטוב - לעיקוואוד, לעיקוואוד, תשסט
§כנסת ישראל, יפה, ישראל יעקב ב"ר אברהם הכהן, מנצ'סתר, תרע, על מצב ישראל הרוחני והגשמי בגלותו, עם "הדרת ישראל" - הדרנים
§כנסת ישראל, מעלת השלום וגנות המחלוקת, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5757
§כנסת ישראל ומלחמות הגוים, תמרת, אהרן שמואל, ורשה, תרפ, 92 עמ', 4MB, על היחס למלחמות, משיח,מלחמת גוג ומגוג, גלות השכינה, החרות האמיתית, על התבדלות מהגוים, על ארץ ישראל. תוכן בעמ' 90
§כסאות לבית דוד, רבי יהודה עשהאל, וירונה, ת"ט, על השארת הנפש, תחיית עיקרי האמונה, מעלות לשון הקודש, ועל הישמעאלים, 204 עמ', 7MB. מעמ' 199 - תוכן העניינים. ממקור אחר, 203 עמ', 10MB
§כף אחת, ר' יצחק נתן סת"ם, גראיעווא, תרסב, דרשות לבר מצוה ולחתן, 18 עמ', 605KB. מעמ' 10 - פירוש על שלש משמרות - פסחים קיט. מעמ' 14 - דרשה לבר מצוה באידיש
§כרם יוסף - חכמה ומוסר, סימן טוב, יוסף חי, ירושלים, 5762
§כרם שלמה, ר' שלמה קלוגר, 2MB, פשעמישל - תרפ"ג מאמרים ודרושים למתן תורה
§כרסייא דאליהו, סתהון, חביב חיים דוד, ירושלים ?, תרסו, ליקוטים בענייני אליהו הנביא
כתבי הרב יהודה אריה ממודינא, בעריכת ר'יהודה בלוי,בודפסט תרס"ו, §ממקור אחר, 213 עמ', 7MB, ממקור אחר, 310 עמ', 13MB. מעמ' 212 - גרמנית. ממקור אחר, 213 עמ', 7MB. עמ' 206-211 - מפתח שמות
§כתבי הרב יהודה אריה ממודינא - ביקורת, ליבוביץ, נחמיה שמואל, נ"י, תרסו, 24 עמ', 1MB
§כתובה של שבועות, ר' ישראל נאגארה, כתובה שנכתבה כביכול בין ישראל להקב"ה, קושטא, של, 23 עמ', 1MB, קטוע בתחילתו
כתובה של שבועות, 23 עמ', 346 KB
§כתובה בין הקב"ה וכנסת ישראל, ר' ישראל נאגארה, ווארשא, תרצא, 6 עמ', 149MB
§כתר חכמה, וואלף, חיים זאב, ירושלים, תרמ, מאמרים במידות ומוסר
כתר תורה, ר' יצחק אהרן מווילקאמיר, וילנא תרכ"ט, על יסודות האמונה, 156 עמ'
לא במקרה, ספטנר לי, ניפוץ התאוריה המודרנית של האבולוציה
לא בשמים היא, תורה שבעל פה: מסורת וחידוש, שלום רוזנברג, 127 עמודים, תשע"ה, בשאלת היחס בין המסורת המחייבת שניתנה בסיני ובין כוח החידוש שניתן לחכמים
§לא תסור ימין ושמאל, על החובה לציית לחכמים, אבידן, משה בן ציון, ירושלים, תשעד
§לאור המהר"ל, פרופ' אבי וינרוט, ירושלים, 5780
§לאחדות האומה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנו, 70 עמ', 7MB, מעלת האחדות בעם ואיסור המחלוקת
§לב אהרן, ר' אהרן אריה ליב קלמנוביץ, 3MB, ירושלים - תש"ב עניני מוסר, 105 עמ'
§לב אריה, ר' אהרן אריה ליב קלמנוביץ, 2MB, ירושלים - תש"ה עניני מוסר, 69 עמ'
לב אריה, ר' יהודה אריה מודינא, עצות לחיזוק הזכרון, ותרי"ג מצוות, וניציאה שע"ב, 26 עמ', 5MB, ⋧ממקור אחר, יח + 5 דפים, §ממקור אחר, 45 עמ', 3MB, ממקור אחר, 45 עמ', 3MB
לב דוד, אזולאי, חיים יוסף דוד, ל"ב פרקים תוכחות מוסר, ששה פרקים מר' חיים ויטאל, ועשרים וששה פרקים מהחיד"א, ליוורנו תקמ"ט, קנב דפים. דפים פ-קמט - "ברית עולם" על ס' חסידים, ჶממקור אחר, 158 עמ', 15.7MB
§לב דוד, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), טשרנוביץ, תרטו, דברי מוסר, עם ששה פרקים מר' חיים ויטאל, 142 עמ', 6MB
§לב דוד, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליק, תרכא, 135 עמ', 5MB
§לב דוד, אזולאי, חיים יוסף דוד, ווארשא, תרלג, 98 עמ', 4MB
§לב דוד, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ירושלים, תשכב, 135 עמ', 5MB
§לב העיברי, ר' עקיבא יוסף שלזינגר, ביאור על צוואת החתם סופר, עם דברי מוסר, לבוב, תרכט, 331 עמ', 19MB, ממקור אחר, 331 עמ', 19MB
§לב העיברי-חלק ראשון, שלזינגר, עקיבא יוסף ב"ר יחיאל, ירושלים, תרפד
§לב העיברי-חלק שני, שלזינגר, עקיבא יוסף ב"ר יחיאל, ירושלים, תרפד
—§תשובה מאהבה, רייניץ, יהושע ברוך, אונגוואר, תרכד, 19 עמ', 676KB, תגובה ל"כתב יושר דברי אמת" שנכתב נגד ס' "לב העברי"
§לב ישראל, מאמרי התבוננות והדרכה, נולמן, ישראל לייב בן שמואל, ירושלים, 5770
§לבוש יוסף - על השמחות חלק א, מאמר על ענייני ברית מילה,בר מצוה, נישואין ושמחות, וארץ ישראל, ישר, יוסף בן דוד, ירושלים, 5771, 544 עמ', 8MB
§לבוש יוסף - על השמחות חלק ב, ישר, יוסף בן דוד, ירושלים, 5771
§לבני בנימין, רבי אברהם שמואל דיסקין, ווארשא, תר"ל, על מועדים, אגדות הש"ס, מדרשים ועל התורה, 155 עמ', 12MB, ממקור אחר, 155 עמ', 12MB
§להבות באמריקה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסב, 33 עמ', 4MB, משמעות הפגיע באמריקה, ומאורעות תשס"א-תשס"ב
להבת שלהבת קודש, בענייני צניעות, ר' אהרן צבי רומפלר, אלול תשע, עם תוכנת חיפוש, ♔ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קונטרסים
§להבת שלהבת קודש, רומפלר, אהרן צבי, תשע, 47 עמ', 2MB, בענין מלבושי הנשים בצניעות מוגזמת
§להטות לבבנו אליו, על מקומו של הלב בעבודת הבורא, משפחת מונק, ירושלים, 5765
להיות יהודי - פרקי מבוא לאמונת ישראל ולחוקיו, ר' יהודה איזנברג, מיועד לעולים חדשים, ירושלים תשנ"ב
Ξלוגיקה ואונטולוגיה בפילוסופיה היהודית במאה הי"ד, שלום רוזנברג, ירושלים תשל"ח, 400 עמ'
§לולי תורתך, איסורים שנעשו כהיתר אצל בני תורה, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים,
§לחיות אמונה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 92 עמ', 10MB, בענין השגחה פרטית
§לי יהושיע, ר' יהושע יונתן לוסטיג, ברוקלין תשכ"ג, ביאורי מאמרי חז"ל בענייני עבודת ה', עם "דבר בעתו" על ניצול הזמן הפנוי לעבודת ה', 94 עמ', 2MB
§לישרים תהלה, לוצאטו, משה חיים (רמח"ל), לבוב, תרי
לכו נרננה, ר'יהודה טאוב, תורת התשובה והגאולה במשנת הגר"א ותלמידיו, 128 עמ', 3MB
§למה יהודים מצליחים, רוטנברג, נחמיה, ירושלים, תשעא
§למודי ה', מודינא, דוד זכות ב"ר מזל טוב, ריגייו, תקעד, לחנך את ילדי ישראל באמונה ומוסר
§למזכרת, ר' בצלאל יעוונין, ניו יורק תרנ"ב, מאמרים בענייני יהדות ולאומיות
§למעלה למשכיל, דרכי עלייה וארחות חיים, קוק, אברהם יצחק בן רפאל - כהן, ישראל מאיר בן משה, רחובות, 5774
§למעלה למשכיל - אמונה ובטחון, סרי, יורם, מודיעין עילית, 5775
§למען אחי ורעי, ליפשיץ, אברהם דוד ב"ר הלל, ריגא, תרצו, מאמרים ודרשות לקרב את לב ישראל לה', 48 עמ', 2MB
§למען אחי ורעי, ר' אברהם רזניק (עזריקם), ווילנא, תרעב, 63 עמ', 3MB, חיזוק האמונה, והצעות לפעולה
למען ידעו דורותיכם, עצמון דוד, מדריך למורה ללימוד שאלות בהלכה שעלו במהלך השואה ובעקבותיה
§למעני למעני אעשה, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, 16 עמ', 1MB, דברי חיזוק
§למעשה - עין טובה, פנחס זרביב, אשדוד, 5781, 120 עמ', 2MB
לנבוכי הדור, ראי"ה קוק
§לנבוכי התקופה, עמיאל, משה אביגדור, ירושלים, תשג, על מהות היהדות
§לעבדך באמת - אמונה, תורה ומועדים, יפה, דב, כפר חסידים, 5769
§לעולם יהיה אדם מן הטובים, חיזוק בתורה וביראת שמים, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5771
§לעילוי נשמה, יברוב, צבי, בני ברק תשס"ט, 192 עמ', 1MB, דרכי ההטבה עם הנפטרים ברוחניות, עם צוואות מגדולי ישראל
§לקוטי אברהם, אברהם ב"ר יצחק משוורזענץ, פראג, תקנג, ענייני אמונה בדרך ויכוח, ☼ממקור אחר, 40 דפים
§ליקוטי ביטחון, רבי יעקב אבוחצירא, ירושלים, 5881
§לקוטי הזאבי, פנחס ב"ר זאב וואלף, ווארשא, תרלז, לקט דברי חז"ל על התנהגות, אמונה, דעות ומדות
§לקוטי התלמוד, ר' חיים הירשנזון, לקט מחז"ל על מוסדות התורה שבע"פ, ירושלים, תרמט
§לקוטי חפץ חיים - דעה והשקפה, ר' ישראל מאיר הכהן, הוצאת בית יחיאל, ירושלים, תשסד
§לקוטי יוסף, ר' יוסף מזבארוב, ליקוטים בעניין עבודת ה'
§לקוטי יעקב, מאמרים מר' ישראל סלנטר ור' יצחק בלזר, בעריכת פראם, יעקב ניסן ב"ר אריה, גראיעווא, תרעב, 48 עמ', 3MB. מעמ' 40 - חידושי הלכה
§לקוטי מאמרים, ר' ישראל מאיר ב"ר אריה זאב הכהן מראדין, ווארשא, תרצ, 51 עמ', 3MB.
§לקח טוב, גולדשטיין, מנחם מענדל, באלקאני, תרצה, דברים שיש לעשות כדי לזכות לבני חיי ומזוני
לקח טוב, ר' אברהם בן חנניה יגל ממונציליצי, דרוש הכולל עקרי התורה והדרך הישרה חנוך לנערים באמונה ובמוסר, ווינציא שנ"-?, 18 עמ', 1.5MB,דברי מוסר בדרך שאלה ותשובה, ⋧ממקור אחר, יח דפים
—ჶתורת לקח טוב, ר' אברהם בן חנניה יגל, לקח טוב עם תרגום לאידיש, אמשטרדם תל"ה, 22 עמ', 4MB
§לקח טוב, יגל, אברהם ב"ר חנניה שקלוב תקנ"ו, תוכחת מוסר בדרך שיחה, 32 עמ', 1MB
§לקח טוב, יגל, אברהם ב"ר חנניה, עם צוואת הרמב"ם לבנו, ורשה תקסב, 32 עמ', 1MB
§לקח טוב, רבי אברהם יגל ממונציליצי, מוסר ואמונה לנוער, עם צוואת הרמב"ם, פיעטרקוב, תרע"ג, 37 עמ', 1MB
§לקח טוב, יגל, אברהם ב"ר חנניה, ווילנא, תרפט, 63 עמ', 3MB, יסודות האמונה, עם תרגום לאידיש. מעמ' 54 - מוסר מהרמב"ם לבנו. מעמ' 60 - אגרת הרמב"ן
לקחת מוסר השכל, ר' שלמה די אוליוירה. דרכי נועם - עזרים ללימוד גמרא. עמ' 49 - טוב טעם, על טעמי המקרא. עמ' 51 - דרכי ה' - תרי"ג מצוות בסדר א"ב. עמ' 83 - שרשות גבלות - על דקדוק, שרשים מסודרים לפי סופם לשם עשיית חרוזים. עמ' 118 - על המשקלים. עמ' 125 - שירים. עמ' 145 - פסוקים הכתובים בצורות מיוחדות. עמ' 153 - אילת אהבים - מוסר ושירים. עמ' 187 - עץ חיים - מלון עברי-ספרדי (?). עמ' 260 - תרגום המלים הארמיות שבתנ"ך לספרדית. עמ' 265 - זית רענן - מלון עברי פורטוגזי. עמ' 290 - מלון פורטוגזי-עברי. עמ' 320 - הנהגת המדקדק - דקדוק עברי (בפורטוגזית). אמשטרדם תכ"ה-תמ"ט, 360 עמ', 38.3MB
§לקט דברי חיזוק, שטינמן, אהרן יהודה ליב, בני ברק, תשסא
§לקט דברי חיזוק, מדברי ר' עובדיה יוסף, כהן, אליהו, ירושלים, 5774
§לקט הנהגות לבן תורה, קנייבסקי, יעקב ישראל, בני ברק, 5775
§לקראת האסיפה, מאמרי מוסר, ישיבת בית יוסף, ביאליסטוק, תרצז
§לשון הים, בריזמן, אלטר יעקב מאיר, חמ"ד, תרצה, מאמרים בענייני חינוך והיהדות
§לשון קדושה - לשון נקיה - לשון לימודים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנז, 231 עמ', 23MB, חשיבות לשון הקודש, שמירת הדיבור, וענייני הנאום והדרשה
§לששון ולשמחה, גולדוסר, יצחק פינחס בן יהודה, בני ברק, תשסב, על המקדש, החורבן והגלות
לתת. ההתנדבות והשירות הלאומי לאור המקורות. ירושלים
מאבק על הזהות, העימות בין יעקב ועשו, ישראל ואדום, פרופ' אליהו עסיס, 325 עמודים, תשעח
§מאה ברכות, שיחות, מרקוביץ, שמואל, בני ברק, 5771
§מאור אגדה, רבינוביץ, משה אש ב"ר יחזקאל, קיידאן, תרצו, ביאורי אגדות חז"ל, ודרשות
—§מצרף לכסף, מתייחס לחלק "ימות עולם" מספר מאור עינים, רבי עזריה מן האדומים, ווילנא, תרכ"ד, 181 עמ', 8MB
§מאורות אש, שטיינבערגער, אלכסנדר הכהן, טירנוי, תרפז, דברי אגדה ומוסר
§מאורות נתן, מאמרים באגדה, רבי נתן נטע לייטער, פיעטרקוב, תרצ"ז, 71 עמ', 4MB
§מאיר עיני חכמים, באסקוויץ, מאיר, וינה, תרמו, 46 עמ', 2MB, דברי מוסר
מאירת עינים, תוכחת מוסר, ר' מאיר אשכנזי, אלטונא תצט
מאירת עינים, תוכחת מוסר, ר' מאיר אשכנזי, נאוידוואר תקנג
§מאירת עינים, אשכנזי, מאיר בן יוזפא כהן, חמ"ד, תקנו, מוסר
§מאמין, האומנם, איך לנהוג במקרי יום יום ע"פ האמונה, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5760
§מאמר אפשרית הטבעית, גאשלר, נפתלי הירש ב"ר יעקב, אמשטרדם, תקכב, ההבדל בין חכמת האמת לפילוסופיה בדרך שיחה, 60 עמ', 5MB, ממקור אחר, 60 עמ', 6MB, ממקור אחר, 60 עמ', 5MB
מאמר האחדות, יעבץ, יוסף בן חיים, על שרשי האמונה, פיררא שי"ד, 16 דפים, ჶממקור אחר, 16 עמ', 3.3MB
§מאמר האחדות, ר' יעבץ, יוסף, לובלין, שנז,89 עמ', 2MB, בעיקרי האמונה
§מאמר האחדות, יעבץ, יוסף, אלטונה ?, תקנד, על שרשי האמונה, 48 עמ', 1MB. מעמ' 39 - "קערת כסף" - שיר בענין מוסר מר' יוסף איזובי. מעמ'45 - כתובה שבין ה' לישראל
§מאמר האחדות, יעבץ, יוסף, ווארשא, תרכב, על שרשי האמונה, 19 עמ', 1MB
§מאמר האחדות, יעבץ, יוסף בן חיים, ווארשא, תרל"א, 83 עמ', 3MB. מעמ' 25 - "יסוד האמונה" לר"י יעבץ. מעמ' 47 - "אור החיים" לר"י יעבץ
§מאמר האחדות, יעבץ, יוסף הדורש, פיעטרקוב תרעא, 34 עמ', 1MB
§מאמר הבטחון לבעל בית הלוי, רב יצחק דוב סולוביציק, ירושלים, 5780
מאמר החכמה, רמח"ל
מאמר החכמה, ר' משה חיים לוצטו
§מאמר החכמה, לוצאטו, משה חיים (רמח"ל) אמשטרדם תקמ"ג
§מאמר החכמה, רמח"ל, עם ביאורי חכמה ומאמרי חכמה, לר' דוד כהן, ירושלים, תשסח
מאמר העיקרים, ר' משה חיים לוצטו
מאמר העקרים, רמח"ל
§מאמר העיקרים, לוצאטו, משה חיים (רמח"ל) אמשטרדם תקמ"ג
§מאמר העיקרים, לוצאטו, משה חיים (רמח"ל), אויבערווישא, תרפח
§מאמר להחזקת היהדות, האוושא, יחיאל מיכל ב"ר ראובן צבי, פיעטרקוב, תרעא
§מאמר מחלוקת, לוין, יצחק משה בן יעקב קאפל, חדרה, 5777
§מאמר מרדכי, אפשטיין, מרדכי ב"ר יהושע חיים, ווילנא, תרעג, לרגל חנוכת הבניינים של ישיבות וילנא וראדין
§מאמר מרדכי, לייכטער, מרדכי, סיגעט, תרפז, מוסר
מאמר על ההגדות, ר' משה חיים לוצטו
מאמר על ההגדות, רמח"ל
מאמר על ההגדות, רמח"ל
מאמר על ההגדות, רמח"ל
§מאמר על ההגדות, לוצאטו, משה חיים (רמח"ל) אמשטרדם תקמ"ג
§מאמרי באר חיים מרדכי, "גדול השלום", וביאור על הפטרת שבת הגדול, רולר, חיים מרדכי, קלוזש, תרצט
מאמרי הראי"ה, קוק אברהם יצחק הכהן
§מאמרי מוסר, חידושים בענייני מוסר ואגדה, מרמ"ש, ירושלים, 60 עמ', 1MB
§מאמרי שלמה א, שיחות מוסר, הרכבי, שלמה, ירושלים, 5761
§מאמרי שלמה ב, הרכבי, שלמה, ירושלים, 5754
§מאמרים, ר' ירוחם הלוי, ברנוביץ, תרצט, 13 עמ', 543KB, "לכל זמן ועת לכל חפץ", "תורת התשובה"
§מאמרים - חוברת ו, ר' ירוחם הלוי, שנגהאי, תשג, 34 עמ', 1MB
§מאמרים מענין התשובה לארנ"ן זצוק"ל, ר' אליעזר נחמן פואה, לונדון, תשנג
§מאמרים ומכתבים-חוברת א, ר' יצחק זעליג מסוקולוב, ווארשא, תרפו, על הספרות החרדית, על פטירת ר' משה אליהו הלפרן, וחיזוק לצעירי אגודת ישראל
§מאמרים ומכתבים-חוברת ב, ר' יצחק זעליג מסוקולוב, ווארשא, תרפז, על יסוד מושבה בא"י לחסידי סוקולוב, ועל נסיעתו לפטרבורג
§מאמרים ומכתבים-חוברת ג, ר' יצחק זעליג מסוקולוב, ווארשא, תרפח, "עלבונה של תורה"
§מאסף לכל מחנות, אלמולי, שלמה בן יעקב המאה, קושטא, רצא, 48 עמ', 3MB, ענייני אמונה
מאסף לכל המחנות, ר' שלמה אלמולי, תכנית לאנציקלופדיה, 48 עמ'
§מבט על מאורעות התקופה בראי התורה, ערוץ קול שמחה, ירושלים, תשסג
§מבצרי הדת, רבינוביץ, שמואל יעקב, ווארשא, תרצ, חיזוק האמונה בסיפורי התורה
§מבקשי פניך, מאמרים במוסר, טעפ, איתמר, מודיעין עילית, 70 עמ', 1MB
§מבשר צדק, ר' דוד צבי הכהן כ"ץ קאטצבורג, 3MB, בודאפעסט תרפ"ב, דרושים למילה, פדיון הבן, בר מצוה ונישואין, 65 עמ'
§מבשר שלום - מאמר חסדי אבות, על האבות, האמהות והשבטים, לנדא, משה צבי ב"ר שלום מוואלאווע, קליינווארדיין, תרפז, 204 עמ', 13MB
§מגדל דוד, אייזיקאוויטש, דוד אריה, מונקאטש, תרצד, דרשות ומאמרים
§מגדל דויד, פיינשטיין, אריה ליב, ווארשא, תרנה, על דוד המלך ועל מלכות בית דוד
§מגלת סדרים, הורביץ, יהודה בן מרדכי, פראג, תקנג, 100 עמ', 4MB
Ξמגילת סדרים ר' יהודא בר' מרדכי הלוי איש הורוויץ, ויכוח בין מקובלים וחוקרים, וורשא תרמ"ד, 80 עמ', 9.6MB, §ממקור אחר, 81 עמ', 5MB
§מגלת מרדכי, מרדכי מילר, ירושלים, תשי"ט, תולדותיו בזמן השואה, מאמרי אמונה, ותפלות, 54 עמ', 2MB
§מגן וצנה, מודינא, יהודה אריה ב"ר יצחק, ברסלויא, תרטז, 38 עמ', 2MB. תשובות לטענות של אפיקורוס בענין תפילין, מילה, ציצית, עין תחת עין, התרת נדרים ועוד. מעמ' 25 - קיצור ספרו "מגן וחרב", בענין חטא אדם הראשון, ונגד אמונת הנוצרים. מעמ' 33 - קיצור ספרו הביוגרפי "חיי יהודה"
§מדברי ראשונים-בין אדם לחברו, בכרך, יהושע, ירושלים, תשיט
§מדו בד - קובץ אגרות, הדרכה ועידוד לתורה ויראת שמים, פישער, משה דוב, בני ברק, 5773, 313 עמ', 4MB
§מדור דור, דברים הדורשים תיקון ביהדות אמריקה, נ"י תשל
§מדות ומעשים ב, שצ’רנסקי, בנימין, תל אביב, תשסח, דרך ארץ, שמחה והסתפקות
§מדות חסידות, ר' ישראל ב"ר יהודה ליב מנאורדיק ווארשא תקנ"ח, 110 עמ', 3MB, ביאורים בנושאי תורה, יראה, אהבה, ענוה, צדקה ועוד
מדעי הטבע והאמונה, ר' אולמן שלמה ברוך, לבעיית דת ומדע
§מדרגת האדם, הורביץ, יוסף ב"ר שלמה זלמן, נ"י, תשז
§מדרגת האדם בדרכי החיים, הורביץ, יוסף ב"ר שלמה זלמן, פיעטרקוב, תרפב
§מדרגת האדם בחשבון הצדק, הורביץ, יוסף ב"ר שלמה זלמן, פיעטרקוב, תרפב
§מדרגת האדם ביראה ואהבה, הורביץ, יוסף ב"ר שלמה זלמן, פיעטרקוב ווארשא, תרפב, מוסר
§מדרגת האדם בתיקון המדות, הורביץ, יוסף ב"ר שלמה זלמן, פאלטאווא, תרעח
§מדרגת האדם בתקופות העולם, הורביץ, יוסף ב"ר שלמה זלמן, פאלטאווא, תרעח
§מדריך להתבוננות, מדריך להתקדמות בתיקון הנפש, הרב שמואל טל, יד בנימין, 5778
§מדריך למעשה - העצה לא להגיע ליאוש, איייזען, מרדכי בן א., ברוקלין, 5774
§מדריך למעשה - ל"ג בעומר, הטעם שאנשים מתחרטים על דרך חייהם, איייזען, מרדכי בן א., ברוקלין, 5774
§מדריך לשיפור המידות, הופנר, נפתלי, תל-אביב, תשנג
מדריך מעשי כיצד לדון לכף זכות, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור אהבת ישראל, ממקור אחר
§מדרכי העליה, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§מדרכי התשובה, בענייני תשובה, נויגרשל, מרדכי דוד, ירושלים, 5776
§מדרכי יוסף, וילימובסקי, יוסף מרדכי, ירושלים, תרצח, מוסר
§מדרש יין ושכר, קאפלוביץ, איזידור, דיטרויט, תרפג, לקט מחז"ל בענייני יין ושכרות
§מדרש מעורר לתורה ומצוות, חפץ, אריה זאב, ברדיטשוב, תרסז, מאמרי חז"ל על תורה ותשובה, עם באורים "פירוש מא"ז", ו"מדרש חכמים", 67 עמ', 4MB, ממקור אחר, 104 עמ', 6MB. מעמ' 68 - קטע מס' "עיקר שו"ע" על הלכות יו"ט וחול המועד
§מדרש פליאה, מדרשי פליאה עם פירוש "בינת נבונים", ר' יצחק משעדליץ, ווארשא, קפ, 183 עמ', 10MB
§מדרש פליאה החדש, עם ביאור "חידוד ופלפול", ר' אי"ש יעלין, ווארשא תר"ס, 59 עמ', 3MB
§מדת הרחמים, זעצער, ש. צ., חולון, תשכב, פרקים בתורת המוסר העברי
§מה לך נרדם, מאמרים מעוררים לתשובה, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, ירושלים, תשח
§מהותם ומציאותם של השדים, במשנת חז"ל, שטראוס, מרדכי יוסף, 5778
§מהפיכת התשובה שבימינו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים,
מול מבוכת המתירנות, נריה רחל
מונחים ביהדות, ולר שולמית, מושגים בסיסיים ביהדות לילדים עולים
§מוסדות האמונה, ר' מרדכי אריה הלוי ניסענבוים , 3MB, נויארק - תרפ"ד על עניני אמונה, להוכיח שגם בזמן הזה בהסתר פנים יקרה מעשים נפלאים, 71 עמ', ממקור אחר, 73 עמ'
מוסדי הרים, ר' יוסף קוא הלוי, על עיקרי האמונה, פראג תקפ"א, 162 עמ', ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, 192 עמ', 7MB. מעמ' 110 - "הר אמנה". מעמ' 183 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 194 עמ', 7MB
מוסר אב, עיקרי מוסר, ר' יעקב טובינה, תקעח
מוסר אביך, ר' אברהם יצחק הכהן קוק
מוסר אביך
§מוסר אביך, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תשו
§מוסר אירועי התקופה, קרית ספר, תשעא, 64 עמ', 2MB
§מוסר הלכה, אנסבאכער, יונה, לונדון, תשיט, דברי מוסר ומליצה
§מוסר המקרא והתלמוד, פינס, שלמה זלמן, ירושלים, תשח
§מוסר השכל, ר' יוסף גן, מוסר, אזמיר, תרג
מוסר השכל, ספר מוסר, לימוד נערים על חובותיו לה' ולאחרים, ברוך שנפלד, ברלין תריט, 78 עמ'
§מוסר ודעת א, פוברסקי, יהושע דוד, בני ברק, תשנו, 352 עמ', 7MB
§מוסר ודעת ב, פוברסקי, יהושע דוד, בני ברק, תשנו
§מוסר ודעת ג, פוברסקי, יהושע דוד, בני ברק, תשנז
§מוסר מלכים, אשכנזי, משה יצחק ב"ר שמואל, פאדובה, תרלח, לקט מאמרי מוסר, 163 עמ', 5MB, ללימוד כל יום. מעמ' 154 - תוכן העניינים
§מוסר משכיל, ר' צבי הירש כהן, ווארשא, תרנד, מוסר, 38 עמ', 2MB, עם ביאורים "מיני תרגימא" ו"מנחת מזכרת". מעמ' 32 - כללי הדקדוק והקריאה
מועדי שחר, למודים על מציאת השם, משה בן מנחם מנדלסון, תירגם יוסף הרצברג, קאניגסבערג תר"ה, 105 עמ', 10MB, ⋧ממקור אחר, 188 עמ'
§מורה אור, תכלית הבריאה, צמצום, ידיעה ובחירה, קפלן, אריה משה אליהו, ירושלים, 5752
§מורה דרך אל ארץ החיים, זעליגסבערג, מרדכי חיים, רדלהיים, תרז, 259 עמ', 12MB, מוסר ועיקרי האמונה
§מורה התועים-חלק א, שפאק, יהושע נח הכהן, ברלין, תרפח, בענין השגחה פרטית
§מורה נבוכים החדש - חנוך שכל האדם - חלק א, שאפאהטשניק, יוסף, אדעססא, תרסט, עם שבעה פירושים
§מורה נבוכים החדש - חנוך שכל האדם - חלק ב, שאפאהטשניק, יוסף, אדעססא, תרסט
§מורה צדק, שיחות מוסר, אברהם יעקב פאם, לייקווד, 5772
§מורה צדק, ראסטאווסקי, גרשון מענדל בן יוסף, ווילנא, תרמח, בענין ההשגחה פרטית לשיטת הרמב"ם
§מושגי החיים, גליקסברג, שמעון יעקב הלוי, תל אביב, תשה, מוסר, מידות ודעות, 311 עמ', 9MB
§מושגי שוא והאמת, ר' חיים הירשענזאהן, הובוקן תרצ"ב, 327 עמ', 14MB, ביאור מושגים באמונה. מעמ' 171 - "חמשה קטעים בפילוסופיה הדתית", על מורה נבוכים, ועם תרגום מספר של שפינוזה, ועוד ענייני פילוסופיה
§מזבח הזהב, ר' שלמה ב"ר מרדכי ממעזריטש, באזל, שסב, 143 עמ', 5MB, על פיטום הקטורת, ודברי דרוש. מעמ' 90 - ס' הישר המיוחס לרבנו תם
§מזור ותרופה-חלק ראשון, שטערן, אברהם, ווילנא, תרלב, מוסר והנהגת הבריאות
§מזור ותרופה-חלק שני, שטערן, אברהם, ווילנא, תרלב
§מזור ותרופה [ב"ח], ר' אברהם שטערן, 2MB, בילגורייא תר"ע, עניני מוסר וחכמת הרפואה
מזכה הרבים, ר' יוסף יוזל הורוביץ, על חשיבות הוראות התורה לכל יהודי
§מזכה הרבים, ר' צבי אריה ב"ר חיים שכנא ממעזריטש, ירושלים, תרנח, עצות לאדם איך לזכות את עצמו ולזכות את הרבים, 142 עמ', 9MB. מעמ' 141 - תוכן העניינים
§מזמור לאסף, ר' ששון ב"ר מרדכי משה מבבל, ליוורנו, תרכד, דברי מוסר לפי סדר עבודת היום, מתובלים בהלכות, 316 עמ', 20MB
§מזקנים אתבונן - א, בין אדם לחברו ותיקון המדות, שטיינמן, אהרן יהודה ליב - סחייק, משה, בני ברק, 5772
§מזקנים אתבונן - ב, חיזוק באמונה ויראת שמים, עם נספח על מועדים, עם ס' עסק התורה, לר' יחיאל אבי הרא"ש, וקונטרס הנהגה ישרה וחיזוק התורה לרי"ז מסלנט, שטיינמן, אהרן יהודה ליב - סחייק, משה, בני ברק, 5772
§מזקנים אתבונן - ג, מוסר, עם ביאורים לאגדות חז"ל, ולימוד תורה, שטיינמן, אהרן יהודה ליב - סחייק, משה, בני ברק, 5773
§מחזה אברהם, ר' אברהם אבלי רוזאנוס, 4MB, ווילנא תרכ"ב, עניני מוסר ותוכחה ע"ד משל ומליצה, ☼ממקור אחר, 36 דפים
§מחזה הנפש, עלק, חיים בן בנימין אהרן, ווילנא, תרכו, 42 עמ', 769KB, על תכונות הנפש
§מחזה עיניים, על מעלת הראיה ושמירתה,לויטן, אליקים גצל בן יעקב דוד, ירושלים, 5775
§מחזה שדי, ר' מרדכי גומפל הלוי שנאבר, ברוקלין, תשנו, ענייני השקפה, 17 עמ', 610KB
§מחזיק ברכה, ר' אהרן הכהן מזלאזיץ, קראקא, תרעד, 92 עמ', 4MB, על מידת השלום
§מחזיקי הדת [ב"ח], ר' יעקב הלוי ליפשיץ, 4MB, פיעטרקוב תרס"ג, בענין נחיצות התייסדות חברות מחזיקי הדת, 106 עמ', ממקור אחר, 100 עמ', 5MB
מחנה שכינה, ר' אליעזר הכהן, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - מוסר
§מחנה שכינה, כהן, אליעזר בן גבריאל, תשע, 360 עמ', 2MB, שיחות מוסר
מחניך קדוש, הלכה ומוסר בענייני צניעות, ר' יעקב דידובסקי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר
מחפשים את האמת, ר' רוני פיזנטי, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הדרך לתורה
§מחפשים את האמת - מדריך לצמיחה רוחנית, פיזנטי, ראובן, 5774, ממקור אחר
§מחשבות אדם, רוזנברג, אברהם ברוך אלטר בן יהודה אברהם עביר, בני ברק, תשסד, 331 עמ', 11MB, מאמרים על מועדים ובענייני התורה ועבודת ה'
§מחשבת הכרת הטוב, ליקוטים בעניין זה, שמעון ואנונו, ירושלים, 5780
§מחשבת שלמה, דברי תורה ומוסר, שלמה הכהן קוק, 5772, 98 עמ', 1MB, ממקור אחר
§מטבע שטבעו חכמים, מיזלס, אברהם, מאנטריאל, קאנאדא, תשסב, 476 עמ', 12MB, על נפלאות הבורא
§מטבע שטבעו חכמים - מטבע החדשה - חלק שני, מיזלס, אברהם, מאנטריאל, קאנאדא, תשסב, אותיות ח-נ, 477 עמ', 13MB
§מטבע שטבעו חכמים - מטבע החדשה - חלק שלישי, מיזלס, אברהם, מאנטריאל, קאנאדא, תשסב
§מטבע של אברהם, מאמרים בעניינים שונים, מייזעלס, אברהם בן דוד מרדכי, מאנטריאל, 5772, 229 עמ', 3MB
§מטה דן - כוזרי חלק שני, ניטו, דוד, לונדון, תע"ד, 522 עמ', 34MB, הוכחת אמיתות תורה שבע"פ, בדרך ויכוח, עם תרגום לספרדית, ממקור אחר, בלי התרגום לספרדית, 243 עמ', 13MB, ממקור אחר, 247 עמ', 13MB
§מטה דן - כוזרי חלק שני, ניטו, דוד, מיץ, תקמ, 176 עמ', 9MB
§מטה דן - כוזרי שני, ניטו, דוד, ווארשא, תרנ, 146 עמ', 9MB
מטעי משה, ר' משה טננבוים, ורשה תקצח, §ממקור אחר, 265 עמ', 10MB, מעמ' 44 - "עץ הדת" על אמונות ודעות, "עץ הדעת" על החכמה והמדע, בדרך שיחה. מעמ' 225 - "עץ החיים" על מקרה רע שקרה למחבר וה' הצילו, בדרך שיחה
§מטרת היסורים, מאור, מנחם זאב, ירושלים, תשס"ג
§מי ירפא לך, בני ברק, תשנד, דברים שנאמרו בכנסי התעוררות בעקבות צעירים שנפטרו
§מי מנוחות, ר' אליעזר ליפמאן נייזאטץ, 5MB, פרעסבורג תרמ"ד, אמרים שונים בעניני דת ויהדות, ונגד הרפורמים, 99 עמ', 5MB. מעמ' 11 - תוכן העניינים.
מי נגד מי, דו שיח חרדי-חילוני, ר' שמעון כהן, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הדרך לתורה, ממקור אחר, עם תוכנת חיפוש
§מידה כנגד מידה, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשסז, 349 עמ', 9MB, להראות שמדה כנגד מדה נוהגת במאורעות ימינו, חינוך לאמונה בהשגחה פרטית
§מידת הקנאה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנב, 72 עמ', 9MB
מידות הראי"ה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק
מידות הראי"ה
§מיישר תועי דרך, ראבין, מאיר ב"ר שאול, לבוב ?, תרכ, ענייני אמונה, 72 עמ', 3MB. מעמ' 65 - על צדיק ורע לו
מיכאל לימינך, אסופת מאמרים בענייני גבורה מסירות וצניעות בחבלי משיח בדורנו, מהו"ת - בית מדרש למורים, תשסו
§מיכל המים, מושקין, יחיאל מיכל, ירושלים, תרעג, מאמרים ודרושים לאהבת ה' והתורה, 213 עמ', 10MB. מעמ' 196 - חידושי סוגיות
§מים חיים, הנהגות ופנינים של ר' חיים קרייסווירטה, שמואל אברהם נוסבוים, אנטווערפען, 5775
§מיני תרגומא, שלעז, צ"ה, ברדיטשוב, תרסא, 37 עמ', 2MB, דברי מוסר
§מכון שבתך - מאמרי מחשבה בענייני טהרות ובענינים שונים, הרב אברהם צבי קלוגער, בית שמש, 5781, 808 עמ' 19MB
§מכמני עוזיאל, עוזיאל, בן ציון מאיר חי, תל אביב, תרצט
§מכתב מאליהו, תקס"ט, 60 עמ', 1MB, דברי מוסר. מעמ' 25 - "אור עולם" - לקט מאמרי חז"ל בנושאים שונים
§מכתב אליהו, זיטומיר, תריז, מוסר, 42 עמ', 2MB
§מכתב ליסוד הישיבה המרכזית בירושלים, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תרפא
§מכתבי ברכה והסכמה, למען "אגודת ישראל", פפד"מ, תרעג
§מכתם לדוד, ויטאל, דוד ב"ר שלמה, ויניציאה ש"י, 211 עמ', 6MB, י"ג עיקרי האמונה, על כוחות הנפש, הוכחות למציאות ה', ביאורים בתפלת מוסף של ראש השנה, הוכחות על אמיתות התורה. מעמ' 180- שיר על עיקרי האמונה, ועוד שירים. מעמ' 195 - תפלה עם אלף מלים המתחילות באות ה'.
§מכתם שלום ישראל - מכתם שלום ירושלים, פירירא, אהרן אליהו רפאל חיים משה ב"ר יצחק, ירושלים, תרמ, 52 עמ', 3MB, על מעלת השלום
§מלא כל הארץ כבודו, בענין החכמה שהטביע ה' בבריאה, צוריאל, משה, בני ברק, תשעב
§מלאך הברית, המשך ס' כרסייא דאליהו, סתהון, חיים דוד - גרוס, מרדכי בן צדוק, , 5759
§מלאכי עליון, מרגליות, ראובן, ירושלים, תשה, שמות של מלאכים המוזכרים בחז"ל
§מלול נואמו, בראון, יגאל בן צבי, אלעד, תשעב, מאמרי מחשבה
§מלחמות ה', ר' אליקים ב"ר אברהם מלונדון, לונדון, תקנד, להילחם בעד תורת ה', נגד הפילוסופים ונגד ניוטון, וענייני מדע ואסטרנומיה,72 עמ', 2MB. עמ' 2-3 - תוכן העניינים
§מלחמת החכמה והעושר, שבתי, יהודה בן יצחק אבן, קראקא, 5350
§מלחמת החכמה והעשר, ר' יהודה ב"ר יצחק הלוי, קליינווארדיין, תרפט, 5 עמ', 246KB, ויכוח איזה עדיף - חכמה או עושר
§מלחמת חובה, סאמאש-איוואר, תרע, נגד הפוגעים בתקנות קדמונית במיוחד בענייני השחיטה
§מלחמת מצוה, גרוס, יצחק יחיאל, ירושלם, תשיט, הגנה על ר"י טייטלבוים
§מלחמת מצוה החדש, על המחלוקת בקהילת סטמר, סטמר, תרפ"ט, 100 עמ', 5MB
§מלחמת מצוה - מכתב גלוי, מרבני הדור, סיגט, תרמ"ח, על הריב בקהילת סיגט
§מלכות של תורה, ר' יחיאל מיכל רובינסקי, פאלטאווא, תרעג, הצעה לחיזוק התורה והאמונה
מלכיאל, על שכר ועונש, עץ הדעת, זוגות, עוג מלך הבשן ועוד אגדות, ר' מלכיאל חזקיה בן אברהם אשכנזי, טיהינגין ש"ך, 22 דפים, ჶממקור אחר, 22 עמ', 3.7MB, §ממקור אחר, 44 עמ', 1MB, ממקור אחר, 45 עמ', 2MB, ממקור אחר, 41 עמ', 3MB
§מלכיאל, ר' מלכיאל חזקיה ב"ר אברהם אשכנזי, אופנבך, 5475, 48 עמ', 2MB
§מלכיאל, ר' מלכיאל חזקיה ב"ר אברהם אשכנזי, זולקווא, תקנ"ט, 61 עמ', 2MB
§מלכיאל, ר' מלכיאל חזקיה ב"ר אברהם אשכנזי, פרעמישלא, תרלא, 36 עמ', 2MB
§מלכיאל, ר' מלכיאל חזקיהו ב"ר אברהם, וארשא, תרל"ו, 47 עמ', 2MB
§ממצרים גאלתנו, גולדוסר, יצחק פינחס בן יהודה, בני ברק, תשסח, 339 עמ', 4MB, בעניין גלות וגאולת מצרים וחג המצות
§ממשלת מלכים רצון ה', קצנלנבויגן, משה ב"ר נחום, פפד"מ, תריב, 24 עמ', 1MB, על הצורך לכבד את המלכות. מעמ' 10 - בגרמנית
§מנהג טוב, רשימת מנהגים שראוי לנהוג, לחכם מאיטליה, בעריכת ר' מאיר צבי ווייס, תדפיס מתוך קובץ, וץ, תרפט, 29 עמ', 740KB,
§מנוחה וקדושה, ר' ישראל איסר ב"ר דוב בער מפאניוועז, ווילנא, תרכד, מחקר מעשה תורה ומצוות ע"פ קבלה ופילוסופיה, ומבחן לאדם לדעת אם הוא צדיק, ועצות לתקן את דרכו, עם פירושים לפסוקים ולמאמרי חז"ל, עם דרך לחינוך ילדים
§מנחש צפע עד נשל הנחש, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנח, 40 עמ', 5MB, התעוררות לתשובה מתוך מאורעות שנת תשנ"ח
§מנחת אליהו, רבי אליהו הכהן, ביאורי מאמרי חז"ל, שאלוניקי, תקפ"ד, 137 עמ',11MB. עמ' 4-17 - חידושים מהמו"ל של ד"צ. מעמ' 133 - מפתח מקורות.
§מנחת יהודה, סטריזובר, יהודה בן צבי, ירושלים, תרפ"ז, עצות והדרכות למצוא חן בעיני אלקים ואדם, 70 עמ', 3MB, ὥממקור אחר, ד"צ נ"י תשלד, 70 עמ', 1.2MB
§מנחת יהודה, אלקלעי, יהודה ב"ר שלמה חי, פרשבורג ?, תרג, על ישועת יהודי דמשק ע"י שרי ישראל
§מנחת יהודה שונא הנשים, שבתי, יהודה בן יצחק אבן, קושטנטינא, שג, 46 עמ', 1MB, על הנזק שאשה עלולה לגרום
§מסכת אמונות ודיעות, הורביץ, יהושע יצחק יאיר אבד"ק דוקלא, לבוב ?, תריח, ביאור המצוות העיקריות לדת ישראל, 164 עמ', 10MB
§מסילות באגדה ח"א, אייזענבערגער, בנימין א., ברוקלין, 5770
§מסילות באגדה ח"ב, אייזענבערגער, בנימין א., ברוקלין, 5770
מסילת ישרים, ר' משה חיים לוצטו
מסילת ישרים
מסילת ישרים, ר' משה חיים לוצטו - מעוצב
מסילת ישרים, עם תוכנת חיפוש
מסילת ישרים, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - מוסר
מסילת ישרים
מסילת ישרים עם ניקוד, רמח"ל
מסילת ישרים מהדורא קמא, רמח"ל
מסילת ישרים, רמח"ל
מסלת ישרים, לוצאטו, משה חיים, אמשטרדם ת"ק, 6 + 63 עמ', ჶממקור אחר 74 עמ', 4.6 MB
מסילת ישרים, תקצג
§מסילת ישרים, לוצטו, משה חיים, ווארשא, תרא
מסילת ישרים, תרא
מסילת ישרים, תרה
מסילת ישרים, תריא
מסילת ישרים, ורשה תרט"ו, 158 עמ'
§מסלת ישרים, לוצאטו, משה חיים (רמח"ל), ווארשא, תריז
מסילת ישרים, תרכד
§מסלת ישרים וגם ספר דרך עץ החיים, לוצאטו, משה חיים (רמח"ל), ווארשא, תרלב
§מסלת ישרים, לוצאטו, משה חיים (רמח"ל), ווילנא, תרלה
§מסלת ישרים, לוצאטו, משה חיים (רמח"ל), ווארשא, תרפה, 93 עמ', 6MB
§מסלת ישרים, לוצאטו, משה חיים (רמח"ל), ירושלים, תשיז
§מסלת ישרים, ר' משה חיים בן יעקב חי לוצאטו, ירושלים, תשל"ג, 96 עמ', 4MB
מסילת ישרים, רמח"ל, עם ביאור באידיש, ד"צ נ"י תשלג, 178 עמ', 31.6MB
מסילת ישרים, רמח"ל, ירושלים תשנט, 205 עמ', 1.6MB, עם דרך עץ החיים, אגרת הגר"א, אגרת המוסר לר' ישראל מסלנט ואגרת הרמב"ן
§מסילת ישרים עם הערות וביאורים, רמח"ל, בעריכת ר' יוסף משה בן ישראל אריה ספינר, ירושלים, תשס, 218 עמ', 4MB
§מסילת ישרים עם הערות וביאורים, רמח"ל, בעריכת ר' יוסף משה בן ישראל אריה ספינר, ירושלים, תשסז, 270 עמ', 10MB
§מסילת ישרים מאור המסילה, ר' אברהם בן שמשון רפאל ארלנגר, ירושלים, תשסו
§מסילת ישרים - אורות גנוזים, לוצאטו, משה חיים - הופמן, דוד צבי, ירושלים, 5768
§מסילת ישרים עם ילקוט שמעוני, לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - סורסקי, שמעון, תל אביב, תשכה
§מסילת ישרים עם ביאור "רב לתלמיד", לוצאטו, משה חיים - פייבלזון, דוד, בני ברק, 5775
מסילת ישרים, רמח"ל, מעובד לעברית קלה ע"י ליס שלמה
—§מסילה העולה, על מסילת ישרים פרק א, כולל הר"ן, ירושלים, 5780
§מסיני ועד ימינו, הלכה, הגות ומסורת בעולם משתנה, הרב אוהד פיקסלר, מזכרת בתיה, 5780
§מסכת חיבוט הקבר, אליהו די וידאש
מסע אל האמת, נבואות בתורה, גילויים מדעים בתורה, הרוח שבחומר, אמינות המסורת, ר' זמיר כהן, תשסא, 429 עמ', 5.7MB. מעמ' 367 - "מקור הברכה" - על השבת
מעבר יבק, ר' אהרן ברכיה בן משה מודנה, איך יתנהג האדם בעה"ז עד עת בוא יום פקודתו, מנטובה שפ"ו, 256 עמ', 51.3MB. עמ' 50 - אמרי נועם. עמ' 78 - שפתי צדק. עמ' 117 - שפת אמת. עמ' 152 - שפתי רננות. עמ' 194 - עתר ענן הקטורת. עמ' 202 - קרבן תענית. עמ' 209 - מנחת אהרן. עמ' 224 - תפלות. עמ' 238 - מפתחות. ⋧ממקור אחר, פד + קעב דפים, §ממקור אחר, 524 עמ', 16MB
מעבר יבק, ר' אהרן ברכיה ממודינא, אמשטרדם תצב, 228 דפים, §ממקור אחר
מעבר יבק, אמשטרדם תצב
מעבר יבק, למברג תקנט
§מעבר יבק, ר' אהרן ברכיה בן משה מודינה, וילנה, תרך
—§קריאה נאמנה, אוטולינגי, שמואל דוד ב"ר יחיאל, ויניציאה, 5597, קיצור ספר מעבר יבוק
—≡קיצור מעבר יבוק, עם תרגום לאידיש, ר' אהרן ב"ר בנימין פורגס, פיורדא תקכ"ו, 34.6MB, 142 עמ'
—§ספר קיצור מעבר יב"ק, הומבורג, 5500
—ჶמרפא לנפש, קיצור מעבר יבוק, וינה תקנו
—§קרבן אהרן, קיצור ספר מעבר יבוק, ברונא, תקיט, 57 עמ', 2MB, ממקור אחר
—§זכרון אהרן, ר' אהרן בן בנימין, פרנקפורט דאודר, תנ"ו, 64 עמ', 5MB, הקדמה לקיצור מעבר יבוק, עם ליקוטים בענייני גדולת ה', ענייני האדם ומיתה והקבר
—§זכרון אהרן, פראג, תקכ"ז, 108 עמ', 8MB, הקדמה על קיצור מעבר יבוק
—ჶתולדות אדם, עמ' 1-14 - שער הגמול לרמב"ן. מעמ' 14 - קיצור מעבר יבוק, ברלין תקי
§מעגלות אור, אליעזר ליפמאן ב"ר דוד, ווארשא, תרכח, מאמרים בענייני מידות, חטא מי מריבה, ענין עץ הדעת, וביאורי מאמרי חז"ל
§מעגלי החיים - א, ירושלמי, שמואל בן שלום אהרן חיים, ירושלים, תשסז, דברי תורה על הריון, לידה, מילה, זבד הבת, פדיון הבן, חלאקה, יום הולדת, בר מצוה, נישואין, גירושין, יבום, חליצה, חנוכת הבית, סיום מסכת, יסורים, מסיבת הודיה ואבלות, עם סדר ברית יצחק ולימוד לחנוכת הבית
§מעגלי צדק, מילער, גבריאל ב"ר חיים, פאקש, תרנו, דרכי צדק ויראת ה', באידיש. 103 עמ', 6MB. מעמ' 94 - חידושים לתלמוד, ≡ממקור אחר, 25.9MB, 110 עמ', באידיש. מעמ' 101 - חידושים לתלמוד
§מעוז הדת, הלר, יהושע בן אהרן, ווילנא, תרלג
מעין גנים, אגרות חכמה ומוסר, סדרן רבי שמואל בכמ"ר אלחנן יעקב מן הארק"וולטי, ויניציאה שי"ג, 46 עמ', 4.4MB, §ממקור אחר, 88 עמ', 2MB
§מעין גנים - גן הסנהדרין, דיינארד, דוד מנחם, ירושלים, תרפז, על האמת, על הדין ועל השלום
מעיין המלכות, ר' פינחס דניאל רחלין, תשנו, הספר מאגד בתוכו רעיונות ומחשבות במגוון נושאים
§מעלות התורה והמצוה, ארדמאן, משולם שאול ב"ר שרגא, קיידאן, תרצז, על מעלת קבלת עול מלכות שמים ועל מסירות נפש לה'
מעלת אמירת הקורבנות קודם שחרית, ר' אליהו שמואל, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קונטרסים
§מעלת האדם, ברוך ב"ר משה, בילגורייא, תרפו, הדרך להתעלות
§מענה רך, ר' משה ב"ר שלמה אלעזר, פיעטרקוב, תרעא, על מדת הכעס, עם דרכי התשובה
§מעצות ודעת, פרייל, יהושע יוסף, אודיסה, תרנז, 39 עמ', 2MB, קריאה לחיזוק הדת
§מערכי לב, בר שאול (שאולזון), אלימלך, תל אביב, תשיט
§מעשה אבות, פסק דין משנת תרכ"ו, ובעניין בתי הספר החדשים, שלזינגר, דוד בן עקיבא יוסף, ירושלים, 5661
מעשה אבינדב - אגרת מוסר, עם תרגום לאידיש, יוחנן דוש, פפד"א תנ"ד, 34 עמ', 8.6MB
§מעשה אליהו, לקט סיפורים ומשלים מספרי ר' אליהו בן אברהם שלמה הכהן, ליקט ר' יעקב מרדכי ריטשעוואל, בילגוריי, 5697
§מעשה בראשית, ר' מרדכי זלמן שפירא, ברוקלין תרפ"ז, 63 עמ', 2MB, היחס של התורה למדע ולתרבות החדשה בכלל
§מעשה ברבי עקיבא, ביאורים על קדושת ר' עקיבא, ברנסדורפר, משה יעקב בן ידידיה, ירושלים, 5775
§מעשה השם, חיים יצחק אהרן ב"ר יהודה ליב מווילקאמיר, ירושלים, תרנב, על מאמרי חז"ל בעניין הנהגת ה' עם רמיזתו בתורה
§מעשה חכמים, יאסילעוויטש, מאיר ב"ר מרדכי נח מסטאלוויץ, ברדיטשוב, תרסה, 29 עמ', 1MB, מוסר באידיש. מעמ' 26 - ראשית חכמה הל' דרך ארץ
§מעשה טוביה - ספר העולמות -ספר א, ר' טוביה ממיץ, לבוב, תרכו, על העולם העליון, העולם האמצעי - הגלגלים, והעולם שלנו, והעולם הקטן - האדם
§מעשה טוביה-ספר ב, "עולם חדש", לבוב, תרכז
§מעשה טוביה-ספר ג, "עולם העשיה", לבוב, תרכז
§מעשה צופר, ארדוטיאל, שם טוב בן יצחק, שאלוניקי, שסב, מוסר בדרך סיפור
§מעשי נסים-חלק ראשון, שמואל ב"ר עזריאל יחיאל, מיכאלעוויץ, תרצב, הניסים שעשה ה' לאבותינו
§מעשי נסים-חלק שלישי, שמואל ב"ר עזריאל יחיאל, מיכאלעוויץ, תרצב
§מעשיות פליאות, שענקעל, אלעזר מטארנאוו, קראקא, תרנו, ניסים שנעשו לצדיקים
§מעשים טובים, באגדאד, תרמט, אוסף מעשיות המעוררות למוסר
§מעשים טובים, שענקיל, אלעזר מטארנא, פאדגורזע אצל קראקא, תרס, מעשיות המעוררות לעשות מעשים טובים
§מעשים מפוארים, חמ"ד, תרנ, אוסף סיפורים המלמדים מוסר השכל
§מפניני המהר"ל מפראג, הופנר, נפתלי, תל-אביב, תשנט
מפתח הים, ר' יעקב מאיר קאבעלענץ, שער התורה, שער האותיות, שער התפלה, שער הלימוד, שער המצוות, שער החדוה, מעלת מספר שבעה בתורה ומשניות ותפלה, אופיבאך תקמח, §ממקור אחר, 2MB, ჶממקור אחר
מפתח לשיעורי קול תודה, בענין מצוות ההודייה, 12 עמ'
§מפתח של בנים, דייויס, זכריה, ירושלים, תשע, 126 עמ', 4MB, לקט בענין פקידה בבנים
§מפתח של בנים - תשרי, מאמרים בענין פקידה בבנים, דייויס, זכריה ישראל בן משה זלמן (ארגון מפתח של בנים), בית שמש,
§מצוה ולב, בר שאול (שאולזון), אלימלך, תל אביב, תשטז
§מצות הבטחון, הומינר, שמואל בן מרדכי זאב, ירושלים, 5734
§מצות הבטחון, הומינר, שמואל בן מרדכי, ירושלים, תשנט
§מצוות למה ניתנו, ברט, אהרן, ירושלים, תשי
§מצוות המוסר, אפשטיין, יוסף דוד, נ"י, תשז
§מציאות הנפש וקיומה מחוץ לגוף, ע"פ ראיות מבחינות הטבע, סלונימסקי, חיים זליג בן יעקב, ווארשא, תרי"ח, 64 עמ', 1MB
מציאות הנפש וקיומה חוץ לגוף, חיים גליג סלונימסקי, זיטומיר תרכו, 60 עמ'
§מציאת עזרי, מנחם עזריה ב"ר אריה יהודה ליב הכהן, אמשטרדם, 5487, מוסר, עם תרגום לאידיש "סם חיים", 48 עמ', 2MB, ≡ממקור אחר, 13.4MB, 52 עמ'
§מציאת עשרת השבטים, ר' שמעון צבי הורוויץ, ווארשא, תרסא
§מציאת עשרת שבטים, ר' דוד אהרן ווישנעויץ, ירושלם, תרסט
§מצרף השכל, קאטילאנו, אברהם, פיסא, 5578, 9 עמ', 634KB, דברי מוסר
§מקדשי שמך המקוצר, פרידמן, שרגא פיבל, דענווער, תשע, 225 עמ', 13MB, ענייני קידוש השם בהליכות החיים
§מקוה ישראל, ר' מנשה בן ישראל הולנדי"אה, אמשטירדאם תלח, 68 עמ', 1MB, על עשרת השבטים, ממקור אחר
Ξמקוה ישראל, ר' מנשה בן ישראל, אמסטרדם, ת"ס, על עשרת השבטים, 3 MB
§מקוה ישראל, ר' מנשה בן ישראל, ווילנא, תקצו, 48 עמ', 2MB, על עשרת השבטים וסמבטיון, ועל יישוב יבשת אמריקה, ☼ממקור אחר
§מקוה ישראל, בן ישראל, מנשה ב"ר יוסף, פאדגורזע אצל קראקא, תרפא
מקור חיים, ברנהרד פונטנלא, הוכחת מציאות ה', אודסה תרכז, 23 עמ'
§מקור חיים, גור אריה, חיים, טרנופול, תרמ, בענייני אמונה ודת, וביאורים לפסוקים
§מקור חיים, זעליגסבערג, מרדכי חיים, רדלהיים, תרב, מוסר
§מקיץ נרדמים, חוצין, צדקה, ירושלים, תשג, מוסר
§מקראי קדש, ר' סאמיגה, יוסף, ויניציאה, שמו, 228 עמ', 7MB, על מצוות היראה והאהבה, ועל טעמי מצוות המועדים, ממקור אחר, 243 עמ', 13MB
§מקראי תשובה, ליפשיץ, חיים, ירושלים, תשיט, מקורות בענייני תשובה
§מראה וחידות, חובת זכירת התורה, נבואת משה ונבואת שאר הנביאים, משלים בתנ"ך, מדרש ואגדה, גולדברג, זלמן נחמיה - שטרן, רפאל בן משה, גבעת שמואל, 5770, 20 עמ', 1MB
§מראות אלקים, בינקוביץ, אריה ליב ב"ר אברהם שלמה, נ"י, פילוסופיה אלוקית
מראי מקומות לסוגיות במחשבה
§מראי מקומות לסוגיות במחשבה, 5771
§מרבה ספרים מרבה חכמה, תל אביב, תשנז, 242 עמ', 5MB, אוסף מאמרים על הספר וספריות
§מרבה תבונה, ר' יהושע אייזיק שפירא, 13MB, ווילנא - תרל"ב תוכחת מוסר ודברי כבושין
§מרגניתא טבא, עצת בעל קהילות יעקב להגביר את ארהבת ה', עם ביאורים, יוסף שמחה קליין, דיטרויט, 5779
§מרפא לנפש, ר' רפאל נורצי, מנטובה שכ"א, יסודות הדת, 48 עמ', 3MB
§מרפא לנפש, נורצי, רפאל ב"ר גבריאל, אמשטרדם, תקיז, דברי מוסר
§מרפא לנפש, נורצי, רפאל ב"ר גבריאל, זיטומיר, תריט, דברי מוסר, 56 עמ', 3MB, ממקור אחר, 56 עמ', 3MB
§מרפא לשון, ר' זלמן צבי מאופנהויזן, תירגם מגרמנית קאמיניצקי, אברהם, ווארשא, תרלג, תגובה להאשמות האנטישמי פרידריך מאיטינג בשנת שע"ה, ☼ממקור אחר, 54 דפים
מרפא לשון, ר' רפאל כהן, אלטונא תקנ, 126 דפים, עמוד היראה, התשובה, התורה, המשפט, העבודה, §ממקור אחר
§מרפא לשון, ר' רפאל מהמבורג אב"ד אה"ו, עם פירוש "מדרס לפירושין" לר' אריה הלוי מוואלקאוויסק, עם חידושי פני אריה, ווילנא, תרל"ו, 156 עמ', 10MB, על יראה, עבודה, ויום הדין, ממקור אחר, 145 עמ', 11MB
§משא גיא חזיון, רופא, בנימין ב"ר אברהם, ריווא דטרינטו, שכ, שיר מוסרי, 48 עמ', 1MB, ≡ממקור אחר, 48 עמ', 1 MB
§ממקור אחר, 2MB. עד עמ' 19 - בענין עלילת דם של טרינטו משנת רל"ה; תיאור תוכן הספר "משא גיא חזיון"; ורשימת הספרים העבריים שנדפסו בריווא די טרינטו, §משא גיא חזיון, ר' בנימין ב"ר אברהם הרופא, לבוב, תרכא, 48 עמ', 1MB, דברי מוסר נגד גאוות העשירים
§משולחן גבוה, על השתדלות לפרנסה, כהנא, יוסף, קרית ספר, 5773
§משיבת נפש, להלהיב הלבבות לתורת המידות, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, בני ברק, 5775
§משכיל אל דל - חלק אחד, ליכטנשטיין, הלל מקאלאמעא, אונגוואר, תרכז, 178 עמ', 11MB,ענייני מוסר ואמונה. מעמ' 174 - מפתח מקורות. מעמ' 176 - תוכן העניינים. עמ' 177-178 צולמו שלא במקומם, וצ"ל לפני עמ' 176
§משכיל אל דל-חלק אחד, ליכטנשטיין, הלל מקאלאמעא, הדפסה שלישית, קולומיה, תרמז, 180 עמ', 11MB
§משכיל אל דל-חלק שני, ליכטנשטיין, הלל מקאלאמעא, קולומיה, תרמ, 211 עמ', 14MB. עמ' 3-7 - מפתח מקורות. עמ' 7-8 - תוכן העניינים
§משכיל אל דל-חלק שלישי, ליכטנשטיין, הלל מקאלאמעא, לעמבערג, תרנ
§משכיל אל דל-חלק רביעי, ליכטנשטיין, הלל מקאלאמעא, לעמבערג, תרלא
§משל הקדמוני, ר' יצחק ב"ר שלמה בן סהולה, פפד"א, 5560, 172 עמ', 7MB, ענייני מוסר - תשובה, ענוה ויראה וחכמה
§משל הקדמוני, רובינשטיין, שמעון ב"ר יעקב משה, ווארשא, תרעג, 162 עמ', 9MB, תשובות לטענות האפיקורסים
§משל ומליצה, מוסר השכל, גלנטי, משה בן מרדכי, מסטריזוב, לבוב, תק"נ, 40 עמ'
§משל ומליצה, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, פאריס, תרכז, 144 עמ', 2MB, דברי מוסר בצורת מחזה-שיר
§משל ומליצה, מלבי"ם, מאיר ליבוש, ווארשא, תרנד, 156 עמ', 3MB
§משל ונמשל, ר' בן ציון מרדכי חזן, ירושלים, תרעג, משלים מלוקטים מספרי ר' יוסף חיים מבגדד, 279 עמ', 8MB. מעמ' 277 - תוכן העניינים
§משלי אסף, סטנוב, יצחק, ברלין, תקמט, מוסר, 204 עמ', 10MB
§משלי החפץ חיים, לקט משלים מכתבי החפץ חיים, זריצקי, דוד, תל אביב, תשיב
§משלי המגיד מדובנא, ש"ש קנוטורוביץ, לקט משלים מכתבי ר' יעקב קראנץ, תל אביב, תשח, 111 עמ', 4MB
§משלי חכמים, סיגט, 18 עמ', 927KB, דברי מוסר בצורת מחזה
§משלי יעקב, משה ניסבוים, לקט משלים מכתבי המגיד מדובנא, קראקא, תרמז, 312 עמ', 20MB
§משלי יעקב, משה ניסבוים, לקט משלים מכתבי המגיד מדובנא, נ"י, תשי, 317 עמ', 12MB
§משלי יעקב, משה ניסבוים, לקט משלים מכתבי ר' יעקב קראנץ (המגיד מדובנא), ירושלים, תשיז, 235 עמ', 16MB
§משלי "עין בן משק", ר' ישראל נחום קברט, ברונקס תש"א, 353 עמ', 12MB, פתגמי מוסר בחרוזים
משמחי לב, ר' מרדכי גימפל בן אלעזר, כוונת השופר ומראה מוסר, עם סגולות ורפואת הגוף ביידיש, אמשטרדם תע"ח, כד דפים
§משמיע שלום, רבי אליהו קאליסניקר, ווארשא, תרס"ז, מוסר, 51 עמ', 3MB
§משמרת הבית, פערלש, משה ב"ר מאיר, פראג, תצט, 112 עמ', 9MB, דברי מוסר לפי נושאים. מעמ' 102 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 112 עמ', 9MB
§משמרת הברית, ר' אביעזר [יהודה], ירושלים, תרו, 85 עמ', 5MB, על עיקרי היהדות. מעמ' 75 - "הלכות מינים" - איך צריך להתייחס למינים
משנת אמת, הגנה על ר'אהרן לייב שטיינמן, נגד חסידי ר' שמואל אוירבך, מודיעין עלית תשע"ד
§משנת הרב, ר' משה צבי נריה, ירושלים, תרצו, 110 עמ', 2MB, לקט מדברי הראי"ה קוק
משנתו של הרב קוק, צבי ירון
§משעורי רבנו - השגחה, בלוך, יוסף יהודה ליב, קובנה, תרצד
§משעורי רבנו - חומר וצורה, בלוך, יוסף יהודה ליב, קובנה, תרצב
§משעורי רבנו - חכמה, בינה דעה, בלוך, יוסף יהודה ליב, קיידאן, תרצג
§משעורי רבנו - שעור קומה, בלוך, יוסף יהודה ליב, קובנה, תרצד
§משען מים, זאבלודאווסקי, יחיאל מיכל ב"ר חיים, ווילנא, תרכט, דרכי חז"ל בדרשות הפסוקים
§משפט ליעקב ח"א, אוטולינגי, משה יעקב, שאלוניקי, 33 עמ', 1MB
§משפט ליעקב ח"ב, אוטולינגי, משה יעקב סט', שאלוניקי, תרנה, עיקרי היהדות, לתלמידים, 62 עמ', 1MB
§משקל החסידות, קריינס, זאב שלמה בן זכריה ליב, יוהנסבורג, תשעא, 37 עמ', 1MB, על החסידות הרצויה ושאינה רצויה
§משקל החסידות, קריינס, זאב שלמה בן זכריה ליב, יוהנסבורג, דרום אפריקה, 5773, 54 עמ', 3MB, על לפנים משורת הדין, קדושים תהיו, ובו תדבק, אל תהי צדיק הרבה, ומשקל הקבלה בהלכה
§מתוק לנפש, פרחי, יצחק בן שלמה, קושטנדינה, תקפח, דברי מוסר, 182 עמ', 5MB
מתוק לנפש, ר' יצחק פרחי, מוסר, ליורנו תרח
§מתוק מדבש, פרחי, יצחק, ליוורנו, תרח, דברי מוסר, 88 עמ', 3MB
§מתוק מדבש, פרחי, יצחק, ווילנא, תרכ, 103 עמ', 3MB
§מתוק מדבש, ר' יצחק פרחי, ורשה תר"מ, 43 עמ', 3MB, דברי מוסר בשבח יראת ה', ענוה, קרבן ובתי כנסיות
§מתיקות האדם, זהירות בין אדם לחברו, שטיגליץ, זאב אריה בן אפרים נתן, ירושלים, 5774
§מתן שכרן של מצוות, תאומים, יוסף בן מאיר, בארידאב, 5687
§מתן שכרן של מצות, תאומים, יוסף, פיעטרקוב, תרמד, בענין שכר ועונש, 32 עמ', 1MB
מתן שכרן של מצות, ר' יוסף תאומים, חקירות בענין שכר ועונש, מונקאטש תרנה, 46 עמ', 1.2MB
§נאד של דמעות, ריינעס, יצחק יעקב ב"ר שלמה נפתלי, ווילנא, תרנא, על תוצאות גלות ישראל, 128 עמ', 8MB
§נהר יוצא מעדן, ר' יצחק מאיר הלוי גערנאט, 3MB, לאדז תרצ"ד, בענין מעלת הטבילה במקוה בחול ובשבת
§נוה שלום, שלום, אברהם בן יצחק, קושטאנטינה, רצח
Ξנוה שלום ר' אברהם שלום בר' יצחק אשר, ונציה של"ה, 464 עמ', 32 MB. מאמר א - על חידוש העולם. מאמר ב (דף כח, עמ' 63) - מוסרים תורניים (תפילין, תפלה, חתן וכלה, שלום). מאמר ג (דף מב, עמ' 91) - ידיעה ובחירה. מאמר ד (דף נא, עמ' 109) - השגחת ה' על ישראל, והשכלים הנבדלים. מאמר ה (דף ס, עמ' 127) - ייעודי התורה, ואמיתות הנביא. מאמר ו (דף פו, עמ' 179) - נבואה. מאמר ז (דף צח, עמ' 203) - גורמי ההצלחה, מהות הגלגל, הצורות והחומרים. מאמר ח (דף קכ, עמ' 247) - מהות השכל והישארות הנפש. מאמר ט (דף קנא, עמ' 305) - סודות הקרבן. מאמר י (דף קעב, עמ' 347) - מעלות התורה, וקריאת שמע. מאמר יא (דף קפח, עמ' 382) - הישארות הנפש. מאמר יב (דף קצח, עמ' 404) - התארים האלקיים, והבחירה האנושית. מאמר יג (דף ריא, עמ' 429) - ברכות. תוכן עניינים ומפתח מובאות בעמ' 435, §ממקור אחר, 465 עמ', 19MB, ממקור אחר, 460 עמ', 30MB, ממקור אחר, 465 עמ', 33MB, ממקור אחר, 468 עמ', 31MB
§נועם ה', דברי חיזוק בעבודת ה', במיוחדים לטרודים בפרנסה, שאול יחזקאל ב"ר יצחק עהרענפעלד, לייקוואוד, 5783
§נועם הלבבות, ראטה, אהרן, סאטמאר, תרצד, 92 עמ', 3MB, חיזוק בעבודת ה'
§נועם שיח - א, שיחות, פרידמאן, שלמה זלמן, לייקווד, 5775
נזד הדמע, ר' ישראל ב"ר משה הלוי מזמושץ', דיהרנפורט תקל"ג, 32 עמ', מוסר, 4MB
§נזד הדמע, ר' ישראל ב"ר משה הלוי מזמושץ', שטעטין, תרכב, מוסר
§נחלה בלי מצרים, ר' יעקב ישעיה ב"ר יצחק פרס, ווילנא, תקצה, 34 עמ', 2MB, שער הסיפוק, על יסודות אמונה, עם ביאור "דברי חפץ"
§נחלי דבש, ר' דוב ב"ר שרגא, ברלין, תקצב, על יסודי הדת, מיוסדים על המחקר, 107 עמ', 8MB
§נחלת אבות, ר' משלם זלמן הכהן, פיורדא, תקעא, מאמרי מוסר והנהגות טובות, 106 עמ', 8MB
נחלת אבות, תוכחות מוסר מהרז"ך, ר' משולם בר שלמה כהן, זירנדורף תקעא, 106 עמ'
§נחלת אבות, ר' מאיר ב"ר אליהו ווילנא תקצ"ו, מוסר השכל והנהגות שציווה לבניו, 72 עמ', 2MB
נחלת אבות, ר' מאיר בן אליהו, וילנא תקצו, דרכי ישרים, ჶממקור אחר
§נחלת אבות, ר' מאיר ב"ר אליהו, בגדד, תרנב, מוסר, 88 עמ', 3MB, ≡ממקור אחר
§נחלת אבות, ר' מאיר ב"ר אליהו, סאטמאר, תרצג, 87 עמ', 3MB
§נחלת יוסף, ר' יוסף דינשמן, קראקא, תרנג, "התורה והאמונה", "הדת והחיים"
§נחלת יעקב, פראלגעווער, יעקב ב"ר יהודה, ווילנא, תרסג, דרשות לעורר לבטוח בה', לתמוך בלומדי תורה ולהיזהר מלשון הרע
§נחלת צבי, חאטש, צבי הירש ב"ר ירחמיאל פפד"מ תע"א, דברי מוסר עם סיפורים מהזוהר, 272 עמ', 37MB. חשוד כשבתאי - ראה "בית ישראל בפולין" חלק ב עמ' 55. ממקור אחר, 272 עמ', 45MB
§נחמת ישראל, על יסורין, מסירות נפש וקידוש השם, אמונה ובטחון, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5755
§נחפשה דרכינו, מתוך ס'יד הקטנה הל' תשובה פ"ו, עם ליקוטים שליקט יחזקאל ווידמן, אויבערווישא, תרפח, מוסר, 31 עמ', 1MB
§נחפשה דרכינו, פיעטרקוב, תרסט, לעורר להגן על התורה, 63 עמ', 3MB
§נחפשה דרכינו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנה, על אירועי שנת תשנ"ה
§ניצוצי אור, רבי שלמה קצין, בני ברק, תשכ"ז, מוסר, 208 עמ', 11MB
§נס התשובה, הדרכה לחוזרים בתשובה, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5759
§נסי מלחמת המפרץ, שכטר, סימה נחמה, ירושלים, תשנה
§נסיונות, התמודדות בהם, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5771
§נעימה קדושה - ברכת יוסף, ר' יוסף יוסקא בן יהודה יודל מדובנא, וילנה, תרלה, הנהגות ישרות עם שיר לשבת
נעימה קדושה, ר' יוסף יוסקא בר יהודה יודל, וילנא תרלב, הנהגותיו ותפלותיו, עם דרשת מהר"ח מוולוזין, ומקור ברוך - חידושי מסכתות ועל שו"ע, 92 עמ'
§נעשה ונשמע, רבי יחזקאל סרנא, ירושלים, תשי"ג, מוסר, 53 עמ', 1MB
נפלאות ה', מעשיות המלמדות על השגחת ה', למברג תרעב, עם תרגום לאידיש, 64 עמ', 4.2MB
§נפלאים מעשיך, פלאי הקב"ה בניהול גוף האדם, צוריאל, משה יחיאל, ראשון לציון, 5772
§נפלתי - קמתי, אבוהב, אלעזר אהרן בן יצחק, בני ברק, תשע, קימה מתוך נפילה
נפש החיים, ר' חיים מוולוזין, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - מוסר
נפש החיים
נפש החיים
נפש החיים (בשער: יראת ה' לחיים), ר' חיים מוולוז'ין, ווילנא והוראדנא תקפ"ד, 64 עמ', 13.6 MB
§נפש החיים, ר' חיים ב"ר יצחק מוולוזין, ווילנא, תקצז, 125 עמ', 8MB, ★ממקור אחר, 7.5MB
§נפש החיים - יראת ה' לחיים, ר' חיים בן יצחק מוולוז'ין, וילנה, תרלד, ὥממקור אחר
§נפש החיים שער ד, ר' חיים בן יצחק, מוולוז’ין, בני ברק, תשמט, 132 עמ', 2MB
—§משנת נפש החיים, נפש החיים בנוסח קל ללימוד, אברהם שלמה וינברג, בני ברק, 5781, 214, עמ' 3MB
§נפש החכמה, ר' משה די ליאון, באזל שס"ח, ענין הנפש והנשמה, שכר ועונש, תחיית המתים וסודות הדינים
§נפש חיה, על תפקידה של האשה והאם בישראל, ר' שמשון דוד פינקוס, תשסד, 368 עמ', 11MB
§נפש יחזקאל, מאמרים, טאוב, יחזקאל צבי בן אפרים מנחם, בני ברק, 5773
§נפש שמשון אגרות ומאמרים, פינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהם, תשסה
§נפש שמשון בעניני אמונה, פינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהם, תשסה
נצח ישראל, ר' יהודה ליואי בן בצלאל (מהר"ל מפראג), פראג שנ"ט-ש"ס, סג דפים, ჶממקור אחר, 65עמ', 26MB, §ממקור אחר, 128 עמ', 15MB, ממקור אחר, 128 עמ', 16MB, ★ממקור אחר, 126 עמ'
§נצח ישראל, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל, לובלין, תרפז
§נצח ישראל, ר' יהודה ליוואי בן בצלאל, ירושלים, תשכד
§נצח ישראל - כרך א, פרקים א-כה, מהר"ל מפרג, בעריכת ר' יהושע דוד הרטמן, ירושלים, תשנז, 569 עמ', 45MB
§נצח ישראל - כרך ב, מהר"ל מפרג, בעריכת ר' יהושע דוד הרטמן, ירושלים, תשנז
נצח ישראל, מהר"ל
—§מפתח לספר נצח ישראל, בעריכת ר' יהושע דוד הרטמן, ירושלים, תשנז
§נצח ישראל, ר' זאב בן טוביה שור, שיקאגא, תרנז, הוכחות שעם ישראל עם נצחי ע"י תורתו הנצחית, 274 עמ', 12MB, ממקור אחר, 336 עמ', 14MB. מעמ' 271 - "אגרות שיר", מר' ש"י רפפורט לר' שמואל דוד לוצאטו, בעריכת שאלתיאל אייזיק גראבער, מחברת ד, פרזעמישל תרמ"ו, מכתבים מא-מז
§נצח ישראל, פייאלזאהן, אליהו מאיר ב"ר ברוך, ווארשא, תרעד, מאמרים על דברים העומדים ברומו של עולם
§נצח ישראל, שכר ועונש ועוה"ב, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5755
§נצחיות הנפש, קאזלאווסקי, משה מנחם מענדל, ווילנא, תרפד, 102 עמ', 5MB, הוכחות לנצחיות הנפש
§נקי כפים, זהירות בממון הזולת, ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים,
נר לרגלי, אמונה ובטחון, ר' יעקב ישראל לוגאסי, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - מוסר, §ממקור אחר, 5765
§נר מנרות, מענקעס, דובער, ירושלים, תרסט, קיצור האגדות ההלכיות שבתלמודים, להועיל לאדם להתנהג בתורה ובדרך ארץ, עם ביאורים
§נשמה והקדיש, אהרן מנחם מענדל בהר"ן הכהן, ירושלים, תרפא, על השארות הנפש
נשמת אדם, ר' אהרן שמואל בן משה שלום, מהות הנשמה ומקורה וסבת ירידתה בעה"ז, ועה"ב ושכר ועונש, האנווא שע"ז, מד דפים, ჶממקור אחר, 47 עמ', 10.2MB, §ממקור אחר, 92 עמ', 6MB. מעמ' 86 - תוכן העניינים
§נשמת אדם, ר' אהרן שמואל ב"ר משה שלום, וילהרמשדורף, תצב, 62 עמ', 5MB, ★ממקור אחר
§נשמת אדם, ר' אהרן שמואל ב"ר משה שלום, זיטומיר, תרכג, מהות הנשמה, תכלית ירידתה לעוה"ז, איך לזכות לאורחות חיים, וענין עוה"ב ושכר ועונש, 81 עמ', 5MB. מעמ' 77 - תוכן העניינים
§נשמת אדם, ר' אהרן שמואל ב"ר משה שלום, לודז, תרפד, מהות הנשמה, ענין עוה"ב, והדרך לזכות בו, 128 עמ', 8MB
נשמת המלכות, ר' פינחס דניאל רחלין, תשנד, הבסיס העיוני בהבהרת נושאי האמונה, תיקון הפרט והכלל, תהליכים כלליים של עבודת הנפש ומלחמת היצר הפרטי והכללי
נשמת חיים, 1878, ווארשא, הרב מנשה בן ישראל
נשמת חיים, ר' מנשה בן ישראל, על ענין הנשמה, הוכחת הישארות הנפש, אמשטרדם תי"ב, קעד דפים, ჶממקור אחר, 194 עמ', 28.5MB, §ממקור אחר, 366 עמ', 20MB.עמ' 4-15 - תוכן העניינים. ממקור אחר, 367 עמ', 20MB
§נשמת חיים, בן ישראל, מנשה ב"ר יוסף, שטעטין, תרכא, על הנשמה
§נשמת חיים, ר' מנשה בן ישראל, למברג תרי"ח, 253 עמ', 14MB
§נשמת יוסף, חלק א, רבי יוסף איסר גד, ירושלים, תרצ"ו, על השארות הנפש, 139 עמ', 8MB. עמ' 10-11 - תוכן העניינים
§נשמת יוסף, חלק ב, רבי יוסף איסר גד, ירושלים, תרצ"ו, על השארות הנפש, 101 עמ', 6MB
§נשמת כל חי, פייער, אברהם ב"ר שלמה מאיר, וינה, תרפז, על הישארות הנפש, 85 עמ', 3MB
§נתיב במים עזים, קראוס, מרדכי יהודה בן עקיבא, ירוחם, תשע, הדרכה לבני תורה בתורה ובעבודת ה'
§נתיב התשובה למהר"ל, יהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) - יורמן, קלמן בן משה מרדכי, ירושלים, 5773
§נתיב התשובה למהר"ל, קלמן יורמן, ירושלים, 5779
§נתיב התשובה למהר"ל, קלמן יורמן, ירושלים, 5779
§נתיב מאיר, דרושים ומאמרים בענים מוסר ותורה ויראת ה', בן שושן, מאיר בן יעקב, בני ברק, 5775
§נתיב משה, שלמון, משה מחוסט, וינה, תרנז, על הקבלה ועל משפט ת"ח
§נתיב משה, שלמון, משה מחוסט, בודפשט, תרנח, על כוח החכמים
§נתיב משה, שלמון, משה מחוסט, וינה, תרס, על הנשים באמונה, 25 עמ', 1MB
§נתיבות המוסר, פינקל, אברהם שמואל, תל אביב, תשכא, 163 עמ', 6MB
נתיבות עולם, ר' יהודה ליואי בן בצלאל (מהר"ל מפראג), פראג שנ"ה-שנ"ו, 131 דף, ჶממקור אחר, 132 עמ', 25.1MB, §ממקור אחר, 255 עמ', 18MB, ★ממקור אחר, 262 עמ'
§נתיבות עולם, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל, ווארשא, תרלג
§נתיבות עולם חלק א, ר' יהודה ליוואי בן בצלאל, ירושלים, תשכא
§נתיבות עולם חלק ב, ר' יהודה ליוואי בן בצלאל, ירושלים, תשכא
§נתיבות עולם - נתיב התשובה, מהר"ל מפרג, בעריכת ר' יהושע דוד הרטמן, ירושלים, תשנז
§נתן בלבו, תשע, מוסר ומידות טובות, 447 עמ', 2MB
§נתן בלבו, מוסר בעבודת ה', לקט מס' חסידים, 5771, 447 עמ', 4MB
סאה סלת, ר' רפאל מנורצי, ונציה שלט, §ממקור אחר, מוסר, 142 עמ', 5MB. מעמ' 29 - מרפא לנפש. מעמ' 81 - "אורח חיים" - מוסר
סאה סלת, ר' רפאל מנורצי, אמשטרדם תקיז, עם מרפא לנפש ואורח חיים, §ממקור אחר, 58 עמ'
§סאה סלת, נורצי, רפאל ב"ר גבריאל, זיטומיר, תריט, 28 עמ', 1MB
§סדרת המידות, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנט, 186 עמ', 17MB, על מידות השלמות, פחד, אומץ, נקמה ונטירה, סקרנות, סדר ונקיון
§סדרת נפלאות הבורא: אוזן שומעת - האף והריח - עין רואה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנז, 250 עמ' 28MB
§סדרת נפלאות הבורא - החגבים והארבה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנז
§סדרת נפלאות הבורא - רקיע השמים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנז
§סדרת נפלאות הבורא - שיח השדה, שורץ, יואל בן אהרן - גולדשטיין, יצחק, ירושלים, תשסא
§סדרת תורה ומדע - כלי תחבורה, שוורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5776
§סדרת תורה ומדע - קונטרס הבגד, שוורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5776
§סובלנות וויתור, לע"נ יהודה זאב ליבוביץ, בני ברק, תשעא, 75 עמ', 2MB
§סוד היסודות, שער האמונה, מתוך ספר "שערי נחמה", ר' יעקב יעקב, בעניני יסודות האמונה, 90 עמ', 1MB
§סוד התשובה, הדרכה רוחנית, שהרבני, רונן, 5776
§סוד קיומנו, ר' בן ציון אלפס, ירושלים, תרצד, סיפור על אשה שחינכה דרך לימוד היסטוריה
§סוכת שלום, גוטמאכער, אליהו ב"ר שלמה מגריידיץ, ירושלים, תרמג, לעורר לעשות תיקונים לנשמה, עם "אגרת הקודש", להרים קרן התורה, ישראל וא"י
סולם למלכות ישראל היעודה - כתבים בן דב שבתי
§סופה של מפת הדרכים אחרי הפיגוע בירושלים, מותה של הפסקת האש, ערוץ קול שמחה, ירושלים, תשסג
§סוציאליזם אצל הנביאים, ר' מרדכי אריה הלוי ניסענבוים, 4MB, שיקגו - 1927
§סור מרע, ר' יהודה אריה ב"ר יצחק ממודינא, פפד"מ, תעג, בענין משחק הקלפים
§סור מרע, ר' יהודה אריה ב"ר יצחק ממודינא, ווילנא, תרנז, בענין משחק הקלפים, עם ביאור ותולדות המחבר
§סיפור שני רעים, כשר, אייזיק, ווארשא, תרמט, ויכוח בין חסיד למשכיל על חשיבות החכמות
§סיפורה של משפחה בני הדור הקודם, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסה, תיאור חיי הדור שאחרי השואה ותרומתם להקמת עולם היהדות מחדש
סיפורים נוראים ונפלאים בענייני כשרות, ר' שלום יהודה גרוס, נ"י תשמח, 140 עמ', 2.4MB
סיפורי נסים, ממלחמת המפרץ וממבצע "עופרת יצוקה", בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור שונות, ממקור אחר
§סיפורי נפלאות, ר' משה מזאלשין, כלכתה, תרנ, ביאורים לניסים שעשה ה'
§סיפורים נוראים ונפלאים בעניני כשרות, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5748
§סלעי ומצודתי, דרכים בעבודת הבטחון בה', גורן, עמי בן יונה, ירושלים, 5775
§סם חיים, ר' חיים ב"ר צבי מפוזנא, אמשטרדם, תנ"ב, 93 עמ', 7MB, דרשות להתעוררות על תשובה ויראה, צדקה וחסד. מעמ' 66 - "שערי חסד" - הספדים. מעמ' 84 - "שער נחמה" - נחמה על החורבן. ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§סמא דחיי, נורצי, רפאל ב"ר גבריאל, ירושלים, תרפד, 406 עמ', 6MB. ח"א - "סאה סלת", "מרפא לנפש", "אורח חיים" - על ענייני יראה ועבודת ה'. ח"ב - על פגם הברית. מעמ' 335 - "תוכחת מגולה" - דברי מוסר מר' יעקב קצין. מעמ' 383 - הספדים
§סמ"י דחיי, על מעלות התשובה, אוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכי, ירושלים, 5773
§סמיכת נופלים, וינברגר, אביגדור, סיגט, תרסז, חיזוק האמונה, 224 עמ', 12MB
§סניגור, ר' אליעזר צבי הכהן צווייפעל, 17MB, ווארשא - תרמ"ה מליץ יושר ופרקליט לעם ישראל ותורתו מול מגיד פשעיהם
§סניגור, בארו, ישעיה, ירושלים, 104 עמ', 3MB, לקט מאמרים של סניגוריה על ישראל, גם על הנדחים
§סניגוריא, הורביץ, שמעון צבי ב"ר מאיר ליב, ירושלים, תש, 63 עמ', 1MB, מעלת לימוד סניגוריה על ישראל, עם תפילות של לימוד סניגוריה.מעמ' 38 - על חשיבות לימוד קבלה.מעמ' 44 - תפילות אחרי קריאת פרשת הנשיאים. מעמ' 50 - "תיקון הנפש" - סדר מלקות וארבע מיתות ב"ד
§סנסני עץ החיים, רבילסקי, ר"מ, אודיסה, תרסח, דינים, מנהגים והמוסר היוצא מהם, לתלמידים, עם מאמר על החינוך
ספירטואליזם ויהדות, ר' אברהם וינרוט, הוצאת "פלדהיים" (תשע"ז)
§ספיריטואליזם ויהדות, פרופ' אבי וינרוט, תל אביב, 5752
§ספר ברוך, חלק שני, צבאח, חיים, ארץ ישראל, תשיט, אחדות האומה, והרכבת האדם מטוב ורע, ובחרת בחיים
ספר האגדה, ח"נ ביאליק ורבניצקי
§ספר האגדה, רבניצקי, י. ח. וח"נ ביאליק, מס' 1 5672, אודיסה, תרע"ב, 2 5672, אודיסה, תרע"ב, 3 5670, אודיסה, תר"ע, 4 5669, אודיסה, תרס"ט, 5 5671, אודיסה, תרע"א, 6 5671, אודיסה, תרע"א
ספר האחוה, ליובל החמשים של אגדת אחוה העולמית תרנ"ה-תש"ה, ערוך על ידי י' י' ילין, ירושלים תש"ז, 211 עמ', בענייני אחוה וחסד, 19.4MB, ⋧ממקור אחר, 378 עמ'
§ספר הגן, ר' יצחק בן אליעזר, ויניציאה, שסו, 30עמ', 1MB, מוסר
§ספר הגן, ר' יצחק ב"ר אליעזר, פיורדא תק"א, 20 עמ', בענין יראת שמים, מחולק לפי ימות השבוע
§ספר הגן, ר' יצחק ב"ר אליעזר, לינעוייל תקס"ז, 36 עמ', 1MB, מוסר ליראת שמים, ודינים
ספר הגן, ר' יצחק בן אליעזר, דינים והנהגות ישרות, עם ספר דרך משה לר' משה ב"ר מהר"ש, ברדיטשוב תקע"ח, 36 דפים, ჶממקור אחר, 38 עמ', 5.9MB
§ספר הגן, ר' יצחק ב"ר אליעזר, ווארשא, תרלב, על יראת שמים, 64 עמ', 1MB. מעמ' 38 - ארחות חיים, לרא"ש. מעמ' 51 - "זכרון תרועה", ר' מרדכי ברנדס מנקר, תרל"ב, בענין תקיעת שופר
§ספר הגן, ר' יצחק ב"ר אליעזר, מונקאטש, תרנד, הנהגות טובות ומוסר, 79 עמ', 3MB. מעמ' 19 - "דרך משה", ר' משה בר' מהר"ם הכהן, המשך דברי "ספר הגן", לימות החודש
ספר הגן, ר' יצחק ב"ר אליעזר, פיעטרקוב, ד"צ נ"י תשיד, 71 עמ', 1.2MB. מעמ' 17 - "דרך משה" לר' משה ב"ר מאיר הכהן
§ספר הגן, ר' יצחק ב"ר אליעזר, פיעטרקוב, תרפג, דינים, הנהגות טובות ודברי מוסר, 99 עמ', 3MB. מעמ' 22 - "דרך משה" לר' משה ב"ר מאיר הכהן
§ספר הדעות והמדות, מהריח, יחיאל בן שלמה, ווארשא, תרכה, 114 עמ', 7MB, על פי רלב"ג
§ספר הדרכים, ר' משה חיים לוצאטו, 2MB, ירושלם תשי"ד
§ספר הוויכוח, בין יצה"ט ליצה"ר, ר' משה צבי, ווארשא, תרלט
ספר הזכירות, הזכירות שמצות עשה לזכור אותן בכל יום בפה, זאלקווא תקכ"ד, לו דפים, ჶממקור אחר, 37 עמ', 5.5MB
§ספר הזכירות, פרשיות של הדברים שמצוה לזכור - שבת, מן, עמלק וכו', עם ביאור מר' רפאל ב"ר זכריה מנחם מנדל מפפד"א מעזירוב תקנ"ד, 67 עמ', 3MB
ספר הזכירות, פסוקים שצריך לזכור, עם פירוש, ר' רפאל ב"ר זכריה מנדל ומר' לוי יצחק מבארדיטשוב, זיטאמיר תרט"ז, 54 עמ', 3.3MB
ספר החזיון חלק ראשון, סטנוב, יצחק, הנהגת האדם ומעשהו, מוסר השכל, תולדות היצורים, ברלין תקל"ה, 81 עמ'. עם "מדור שועלים באריות יבעטו" - שיר בשבח הספר ומחברו, מאת נפתלי הירץ וויזל. ☼ממקור אחר
§ספר החזיון ח"א, סטנוב, יצחק, ברלין, 5535
—⋧שיר, בצורת עיגולים ומגן דוד, נספח לספר החזיון, ברלין תקל"ה
§ספר החיים, נוסבום, משה, ווארשא, תרלו, להשגיח בחיות שבכל דבר, לדעת שמלוא כל הארץ כבודו, לקשר חיותו בחיות התורה, מהות חיות השכל והנשמה והמחשבה
§ספר החיים, ר' חיים ב"ר בצלאל, יסודות היהדות, קראקא שנ"ג, 104 עמ', 4MB. מעמ' 93 - תוכן העניינים. מעמ' 102 - מפתח הפסוקים ממקור אחר, 103 עמ', 6MB
§ספר החיים, ר' חיים ב"ר בצלאל, לבוב, תקסד, 66 עמ', 5MB
§ספר החיים, ר' חיים ב"ר בצלאל, לבוב, תרז, 98 עמ', 5MB
§ספר החיים, ר' חיים ב"ר בצלאל, לבוב, תריז, 95 עמ', 5MB
Ξספר החיים, חיים בן בצלאל, למברג, תרכ'ה
§ספר החיים, ר' חיים בצלאל מפרידבורג, ווארשא, תרל"ו, 80 עמ', 3MB
§ספר החיים, ר' חיים ב"ר בצלאל, בערעגסאס, תרפא, 100 עמ', 5MB, בלי תוכן עניינים ובלי מפתח פסוקים
§ספר החיים, ר' חיים ב"ר בצלאל, ירושלים, תרצט, 125 עמ', 5MB. עמ' 6-13 - תולדות המחבר. עמ' 14-16 - מפתח פסוקים. בלי תוכן עניינים
§ספר החיים והברכה, חלק א, באגאמאלני, בן ציון ב"ר שמואל חנוך העניך, ברדיטשוב, תרס, 29 עמ', 1MB, דברי מוסר. עמ' 8 - תוכן העניינים
§ספר החיים והברכה, חלק ב, באגאמאלני, בן ציון ב"ר שמואל חנוך העניך, זיטומיר, תרסב, על ביקור חולים ולויית המת, תשובה, תפלה וצדקה, 59 עמ', 2MB
§ספר היראה, פאקס, אברהם יצחק יעקב, פיעטרקוב, תרסט, על מעלת יראת חטא
§ספר המדות, קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא), עם ביאור "שיורי המדות" לר' אברהם בערוש פלאהם, קניגסברג, תרכב, 226 עמ', 16MB, קטוע בסופו, ჶממקור אחר, ☼ממקור אחר
ספר המדות, ר' יעקב מדובנא, וילנא תרל
§ספר המדות, קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא), עם ביאור "שיורי המדות" ו"בירורי המדות" לר' אברהם בערוש פלאהם, ורשה תרל"ה, 169 עמ', 11MB, ჶממקור אחר
ספר המדות, מוסר השכל, ר' נפתלי הירץ וייזל, ברלין תקמו, קיג דפים, §ממקור אחר, 240 עמ', 7MB
ספר המדות, ר' נפתלי הירץ וייזל, למברג תקעח
§ספר המדות, ויזל, נפתלי הירץ ב"ר ישכר בער, לבוב, תרטו
ספר המדות, ר' נפתלי הירץ וייזל, למברג תרטז
ספר המדות, ר' נפתלי הירץ וייזל, תרל, 142 עמ'
ספר המדות, ר' נפתלי הירץ וייזל, ורשה תרמט
ספר המדות, סטנוב, יצחק, ניהול הנפש עפ"י מדותיה, רפואה לחליי הנפש החוטאת, ברלין תקמ"ד, קמד דפים, §ממקור אחר, 289 עמ', 9MB. מעמ' 276 - חלקים מ"ספר הנפש" - על מהות הנפש
ספר המדות, יצחק סטנוב, ורשה תרמה
ספר המדות, משלי חכמה , מוסר, הערות בדקדוק, באורי פסוקים, שלמה רובין, וינה תריד
§ספר המדות, רובין, שלמה (ד"ר), ווארשא, תרע, 75 עמ', 3MB, עם פירוש "תוכחת מוסר", והערות דקדוקיות
ספר המוסר, כלץ, יהודה בן שלמה, מנטובה ש"ך, קמ דפים
§ספר המוסר, כלץ ר' יהודה, קראקא, שנח, 160 עמ', 6MB, קטוע בסופו. עמ' 4 - תוכן העניינים
§ספר המוסר, ר' דוד מירושלים, תוכחות ומוסרים, מחולק ללימוד בימי השבוע, 40 עמ', 2MB. מעמ' 19 - ספר סגולות והנהגות ישרות. מעמ' 28 - ספר "אלפא ביתא", מידות טובות בסדר א"ב. מעמ' 38 - "הנהגת האדם" - הנהגות טובות
§ספר המעשיות, עראקי, אלעזר הכהן, בגדד, תרנב, לקט סיפורים ממדרשים ועוד ספרים המעוררים ליראת ה'
§ספר הרוחות, ביאורי מאמרי חז"ל, ר' נתן בר' חיים עמרם, שלוניקי תרי"ג, 29 עמ', 2.6MB
§ספר השערים, לימודי מוסר ביראת ה', שמירת התורה, אהבת מלכי הארץ, אהבת רעים, והשתלמות האדם, באנדי, אליהו ב"ר זעליג, פראג, 5592, 146 עמ', 12MB
ספר התשובה, ענייני תשובה, מחולק ללימוד לפי סדר הפרשיות, בראשית, תשסה, 350 עמ', 6.2MB
ספר התשובה - מפתח, 26 עמ', 1.1MB
§ספר ויכוח, גליקסמן, ברוך בענדיט, פיעטרקוב, תרעג, 66 עמ', 3MB, ויכוח בין כומר שונא ישראל, לבין שר ומלך נוצרים המלמדים זכות על ישראל. מעמ' 59 - "עדות אדם על עצמו" - נגד מחבר "דור דור ודורשיו" שאמר שהדין שאדם אינו מתחייב בהודאת עצמו הוא דין מאוחר
§ספר זכרון, שפירא, ישעיה מאיר כהנא, איידטקוהנען, תרלב, על תורה שבעל פה, בצורת שיחה בין רב לתלמיד, 68 עמ', 2MB
§ספר זכרון, שפירא, ישעיה מאיר כהנא מטשארטקוב, בילגורייא, תרע, על מטרת התורה שבע"פ, 60 עמ', 2MB, ממקור אחר, 60 עמ', 2MB
§ספר זכרון, ר' יהודה ליב גרויבארט, טאראנטא, תרפ"ו, זכרונות, השקפות ומכתבים, 332 עמ', 10MB
ספר חסידים החדש, הנהגות טובות ודברי חסידות, ר' יהושע אלטר וילדמאן, ירושלים תרצ, 51 עמ', 2.6MB
§ספר יצירה, כל מקום שנזכר בחז"ל ובראשונים ובאחרונים בריאת אדם ע"י ספר יצירה, ובירור אמיתות ספר "נפלאות מהר"ל", עקשטיין, מנחם מענדל ב"ר יוסף שלמה, סיגט תרע, ჶממקור אחר
§ספר יראה, דברי אהבה ויראה מהנהגות האר"י, מחולק לפני ימי השבוע, בוקר ובין הערביים, לבוב, תקסה, 60 עמ', 2MB. מעמ' 26 - ספר מוסר - סגולות והנהגות ישרות. מעמ' 35 - ארחות חיים לרא"ש. מעמ' 42 - מדרש כונן.
§ספר יראה, דברי אהבה ויראה מהנהגות האר"י, מונקאטש, תרסה, 30 עמ', 1MB. מעמ' 23 - ספר מוסר - סגולות והנהגות ישרות
§ספר כתוב, בונימאוויץ, אברהם אליהו הלוי, ירושלים, תרע, דברי כיבושים לקרב אדם לה', 216 עמ', 6MB. עמ' 25 - תוכן הענינים
ספר מוסר, שקלאוו תקמ"ג, 17 דפים, עם אגרת הרמב"ן. נדפס אח"כ עם "ספר יראה" הנ"ל
ספר מרגניתא, דברי מוסר לשעת הפטירה, פיורדא תקנ"א, 10.4MB, 50 עמ'
§סקרנות ופיזור הדעת, מאור, מנחם זאב, ירושלים,
עבד השם, ר' חיים רבי, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - מוסר
§עבד נאמן, בענייני משה רבינו, המניק, יעקב דוד בן משה, מיאמי, 5776
§עבדו את ה' בשמחה, על עבודת ה' בשמחה, עם "ולא תתורו", על שמירת קדושת המחשבה,רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, 5777
§עבודת השם, סנדר, מאיר, תשסט, ענייני תורה, תפלה וגמ"ח, עיקרי היהדות ועבודת ה', ממקור אחר, ממקור אחר
§עבודת המידות, סנדר, מאיר, תשסט, על תיקון המידות, ממקור אחר, ממקור אחר
§עדות לישראל, פלעסנער, שלמה ב"ר י"ל, ברסלויא, תרי, ראיות מספרי חכמי הגוים על קדושת התורה
§עדותיך שיחה לי, מכון בית יעקב למורות (ירושלים), ירושלים, תשסז, 41 עמ', 1MB, על מדות דרך ארץ, שמחה והסתפקות
§עדותיך שיחה לי, מכון בית יעקב למורות (ירושלים), ירושלים, תשע, 45 עמ', 2MB, על בחירה חפשית והכרת הטוב
§עדן ערוך, אולמו, יעקב דניאל, ויניציאה תק"ג, 58 עמ', 4MB, שיר על גן עדן
§עדת יעקב, אייכהארן, יעקב ב"ר יוסף, ברסלויא, תרה, לעורר לעבודת ה', 39 עמ', 4MB. מעמ' 22 - חידושי מסכתות
§עובד אדמתו, ווארשא תרעט, לעורר נערים לעבודת ה', 21 עמ', 1MB
עוללות אפרים, ר' שלמה אפרים לונטשיץ, שמ"ט, 338 עמ'
§עוללות אפרים, לונטשיץ, שלמה אפרים ב"ר אהרן, אמשטרדם, תקלט, 247 עמ', 37MB.עמ' 5-8 - תוכן העניינים. מעמ' 239 - מפתח המאמרים. עמ' 244 - מפתח פסוקים
§עולם השקר, ר' שלמה יצחק שיינפעלד, מילווקי תרצ"ו, 127 עמ', 3MB, השקרים שנוהגים בחיים, ὥממקור אחר, 126 עמ', 1.2MB
עולם התושיה לעם סגולה, ר' משה הענך ברשטיין, לונדון תרצז, 77 עמ', 1.2MB, דברי מוסר, וענייני רפואה
§עונג הטוב, סמוס, זרח, ווילנא, תרסח, על השארת הנפש, והדרך לעונג האמיתי
§עזרי מעם ה' - להודות ולהלל, בענייני שבח והודיה לה', וענייני נישואין, שטיינבאך, עזרא, אנטוורפן, 5769
§עטרת שלמה, ר' שלמה זלמן צבי אבראמאוויטש, פיעטרקוב - תרע"ג, 89 עמ', 5MB, הספדים, דרשות וחידושי תורה
§עטרת תפארת, הירש, יעקב ב"ר צבי הלוי, וינה תרמ"ח, 30 עמ', 1MB, דברי מוסר בצורת שיר
§עידן המחשב ולקחיו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסה
§עיונים מוסריים, הרב חיים דוב כהן, ברוקלין, 5737
§עין הפסגה חוב' ב קובץ ח, טריווש, הלל דוד ב"ר עוזר הכהן, ווילנא, תרנה, על נצחיות התלמוד והשו"ע
עינים לראות, יסודי התורה ודרכי המדות, ר' יום טוב שווארץ, נ"י תשנז, 255 עמ', 1.5MB, מעורר לאהבת ישראל וכבוד ת"ח ועוד
עיר דוד, לידא, דוד בן אריה ליב, אמשטירדאם תמ"ג, יד דפים
§עיר דוד, ר' דוד לידא, אמשטרדאם תע"ט, דרושים נפלאים על מאמרי חז"ל ומדרשים תמוהים, 213 עמ', 15MB. מעמ' 194 - "בית החכמה" - על התורה, משולב עם מפתח לפסוקים שנתבארו בשאר הספר. מעמ' 213 - כנ"ל לגמרא
§עיר דוד, ר' דוד הכהן מווילנא, ירושלים, תרמ, מאמרי מוסר
§עיר מקלט, זעליגסבערג, מרדכי חיים, רדלהיים, תרו, מוסר, 359 עמ', 18MB, עם תרגום לגרמנית. עמ' 9 - תוכן העניינים
על גבול שני עולמות, צייטלין, הלל, דברי מחשבה, 38 עמ'
§על האדם, פריעדמאן, מנחם נחום, קישינוב, תרצב, 54 עמ', 2MB, דברי מחשבה
§על עזבם את תורתי; על תחטאו בילד, רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשע, 48 עמ', 2MB
§על שושנים, מעלות הצניעות, שצ'רנסקי, בנימין, ירושלים,
עם ישראל חי, מבט אמוני בשעת משבר, מערכי שעורים לקראת ההתנתקות מגוש קטיף
§עם לבדד, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסד, 66 עמ', 1MB, על חשיבות המאבק בנישואי תערובת
§עם נושע בה', אי"ש, ירושלם, תשסג, 241 עמ', 7MB, להזכיר שה' מושיענו
§עם סגולה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמא, 196 עמ', 29MB, בעניני מעלת עם ישראל ונצחיותו
§עמדו בחזקתכם, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, זכרון מאיר תש"ע, 64 עמ', 1MB, התעוררות לעמידה על יסודות האמונה
§עמוד היראה ועמוד התורה, ירושלים, תרלט, לחיזוק התורה וישוב הארץ, 16 עמ', 1MB
§עמוד העבודה, ר' ברוך ב"ר אברהם מקאסוב, יוזעפאף, תרמד, יראת ה' ואהבת ה', 359 עמ', 30MB. עמ' 5-7 - תוכן העניינים. מעמ'340 - ליקוטים
§עמוד התורה, על האמונה בתושבע"פ, חלקי תושבע"פ, הלכה למשה מסיני, י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן, גזירות חז"ל, כוחו של התלמוד, שכר ועונש, 176 עמ', 4MB
עמודי בית יהודה, על המשיח ותחיית המתים וי"ג עיקרי האמונה, וביאור מאמרי רבה בר בר חנה, ר' יהודה הורביץ, אמשטרדם תקכו, ☼ממקור אחר, ממקור אחר, 224 עמ', 11MB
עמוד עבודה, ר' משה מורפציק, לובלין תצט, על עבודה וגמ"ח
§עמודי בית ישראל - האמת והשלום, לוינסקי, ניסן ב"ר ישראל הלוי, ווארשא, תרנא, על מעלות התורה והשלום, 80 עמ', 6MB
§עמודי גברא, ר' גדליה ב"ר אליעזר סגל, זולצבך, 5512, 64 עמ', 3MB, על תורה, עבודה וגמ"ח, עם דיני צדקה ומעשר כספים, ממקור אחר, 64 עמ', 3MB
עמודי המחשבה הישראלית, חמש דמויות בפילוסופיה בצירוף אנתולוגיה להגות ישראל (ארבעה כרכים), אורבאך שמחה בונים
עמודי שש, ר' שלמה אפרים לונטשיץ, שס"ז, 80 עמ'
§עמודי שש, ר' לונטשיץ, שלמה אפרים ב"ר אהרן, פראג, שעח, 80 עמ', 6MB, עמוד התורה, גמ"ח, דין, אמת, שלום, ממקור אחר, 80 עמ', 10MB
§עמודי שש, לונטשיץ, שלמה אפרים ב"ר אהרן, לבוב, תרכג, מוסר, 132 עמ', 8MB
§עמודי שש, לונטשיץ, שלמה אפרים ב"ר אהרן, ווארשא, תרלה, 130 עמ', 10MB
עמודיה שבעה, ר' בצלאל בן שלמה, דרושים בתנ"ך, לובלין תכ"ו. עמוד א, ברית אברהם - עמ' 3. עמוד ב, פחד יצחק - עמ' 20. עמוד ג, עפר יעקב - עמ' 31. עמוד ד, תורת משה - עמ' 55. עמוד ה, קרבן אהרן - עמ' 90. עמוד ו, מגדל דוד - עמ' 96. עמוד ז, יריעות שלמה - עמ' 102. 112 עמ', 33.1MB
§עמודיה שבעה, ר' בצלאל ב"ר שלמה מקאברין, פראג תל"ד, 175 עמ', 11MB. מעמ' 170 - תוכן העניינים. קטוע בסופו. ממקור אחר, 179 עמ', 13MB, ჶממקור אחר
§עמודיה שבעה, ר' בצלאל ב"ר שלמה מקאברין, דיהרנפורט, תנג, 144 עמ', 11MB, ჶממקור אחר
§עמודיה שבעה, ר' בצלאל, 9MB, לבוב תרמ"ח, 171 עמ', ממקור אחר, 175 עמ', 14MB, ჶממקור אחר
§עמק ההבנה בתורה וחז"ל, רבי חיים יצחק אייזיק שר, ירושלים, תש"א, 41 עמ', 2MB, מוסר
§עמק השוה, חורין, אהרן בן קלמן, פראג, תקסג, חקירות בעיקרי האמונה והספירות, חידושים על משנה מסכת ברכות - נטייה לרפורמים
§עמק יהושפט, הורביץ, אברהם יצחק, ס. לואיס, תרעח, בענין פשוטו של מקרא ומדרשו, ונגד הרפורמים
ענג הטוב, על הטוב האמתי, עם וכוחים בענין אלקות ובירור השארת הנפש, ר' זרח סמוס, ווילנא תרס"ח, 23 עמ', 1.75 MB, ⋧ממקור אחר, לט עמ'
§עפר יעקב, אייכהארן, יעקב ב"ר יוסף, ברסלויא, תקצט, על אהבת ה' והמצוות בצורת שיחה, 159 עמ', 14MB. מעמ' 92 - חידושי מסכתות ועל שו"ע
§עץ חיים-חלק ראשון - שלום עליכם, הורביץ, חיים ב"ר אברהם הכהן, ירושלים, תרפה, 29 עמ', 1MB, קריאה להתחזק בעבודת ה', עם ביאורי מאמרי חז"ל
§עצת שלום, שיין, שלום הכהן, קלוזש, תרצו, התחזקות בקיום הטוב, 47 עמ', 2MB
§עקב ענוה, זאטורענסקי, משה ש זלמן בן אליהו, ווילנא, תרסב, הלכות גאוה וענוה
עקבי הצאן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, קבוצת מאמרים
§עקבי הצאן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים, תרסו, 76 עמ', 2MB, ↂממקור אחר
§עקבי יצחק, ר' יצחק יעקב טיקטינסקי, ניו יורק תרע"ג, 232 עמ', 9MB, מאמרים בענייני אגדה
§עקרי הדת, סגל, דוב ב"ר משה לוי, ווארשא, תרנג, 43 עמ', 2MB, לקט פסוקים ומאמרי חז"ל לפי נושאים
§ערוגת הבושם, גרינוואלד, יעקב יחזקיהו מפאפא, נ"י, תשטז, על מצוות התלויות בלב, 24 עמ', 1MB
§עריכת יומן בעבודת ה' לנשים ולנערות, לורבר, בן ציון, בני ברק, 5769
§ערכי אמונים, דברי מוסר והנהגה, מלוקט מכתבי ר' אהרן ראטה, ע"י אלחנן יעקב דוד הכהן רבינוביץ, 5772, 177 עמ', 2MB
ערפלי טוהר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק
ערפלי טוהר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק
§עשרה הילולים, סלאפקאוויץ תקס"ד, 40 עמ', 2MB, דברי מוסר,מלוקטים מס' חובות הלבבות ועוד
§עשרה מאמרות - מלחמות ה', ענייני תורה ומדע, ר' אליקים בן אברהם, לונדון, תקנ"ד, 131 עמ', 3MB. מעמ' 75 - "בינה לעתים", על חשבונות הקץ שבספר דניאל
§עשרה מאמרות, ראסס, אלימלך, דרוהוביטש, תרנב, תשובה לתוקפים את ישראל, חכמיו ונביאיו, 79 עמ', 2MB
§עת לבקש - בעניני סעודה - ח"א, בענייני נטילת ידים, ברכות סעודת, וברכת המזון, ברוקלין, 5754
§עת לדבר, ברלין, נחמן ב"ר שמחה מליסא, ברסלויא 5579, 253 עמ', 11MB, על מעלת תורה שבכתב שבע"פ, על שלשלת הקבלה מסיני, על חכמת הקבלה, ועל לשון הקודש, וסיבת בזיון מכבדי התורה בזמננו
§עת לדבר, זכריה ישעיהו יאללעס, לבוב, 1854, 51 עמ', 3MB, תיקון המידות
§עת לשמוח, שיינברגר, יעקב שלמה, אלעד, תשעא, 308 עמ', 3MB, אמרים ומעשים, על ברית מילה, קידוש, פדיון הבן, יום הולדת, חלאקה, סעודת חומש, בר מצוה, נישואין, חנוכת הבית וסיום מסכת
§עת ספוד ועת רקוד, ר' קים קדיש הלוי, ירושלים, 5650, דרוש לסיום הש"ס וליום השנה הראשון לחנה קיילא פרידלנד, 20 עמ', 1MB
§עתיד ישראל והאנושות, אייזנברג, רפאל, ירושלים, 5760, ממקור אחר, 243 עמ'
§פולמוס המוסר, ר' דוב כ"ץ, ירושלים תשל"ג, בענין חילוקי הדיעות ע"ד תנועת המוסר, 371 עמ', 10MB. מעמ' 364 - מפתח אישים
§פוקח עורים, נגד סטמר, עניני השקפה, ניו יורק, 5744, 81 עמ'
§פי יספר, ירושלים, תשמז, סיפורי אהבת הבורא והנברא, לפי נושאים, ר' אפרים חדאד, 247 עמ', 7MB. עמ' 12-15 - תוכן העניינים. עמ' 15-22 - מפתח נושאים
§פי שנים - זכרון יהודה, ר' קלונימוס ווייס מנייטרא, פרשבורג תרמא, 247 עמ', 16MB, שער האמונה, שעיר התורה והמצוה, שער השלום, שער האבות והאיתנים. מעמ' 225 - שער הכבוד והזכרון. מעמ' 240 - אגרת מזכרת - תוכחה
פלא יועץ, ר' אליעזר בן יצחק פאפו, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - מוסר
פלא יועץ
פלא יועץ א, ר' אליעזר בן יצחק פאפו, מוסר השכל ע"ס א"ב, אותיות א-י, קושטנדינה תקפ"ד, 105 עמ', 22.1MB, ⋧ממקור אחר, §ממקור אחר, 205 עמ', 13MB
פלא יועץ ב, ר' אליעזר בן יצחק פאפו, מוסר השכל ע"ס א"ב, אותיות כ-ת, קושטנדינה תקפ"ד, 131 עמ', 25.3MB, ⋧ממקור אחר
§פלא יועץ - חלק א, ר' אליעזר פאפו, תרכ"ט
§פלא יועץ, ר' אליעזר בן יצחק פאפו, ירושלים תרס"ג, חלק א, אותיות א-כ, 180 עמ', 10MB, חלק ב, אותיות ל-ת
§פלאות עדותיך, ר' צבי הירש ב"ר בנציון שלעז, ברדיטשוב תרסג, 39 עמ', 2MB, דברי מוסר בדרך שיחה
פמיניזם ויהדות, ר' אברהם וינרוט, הוצאת "פלדהיים" (תשס"ז)
§פמיניזם ויהדות, פרופ' אבי וינרוט, תל אביב, 5761
§פניאל, ליבוביץ, נחמיה שמואל, נ"י, תרעד, על מוות, אבלות ונחומין, 71 עמ', 3MB
§פניני אבי"ע תורה ומוסר, מתורת רבי יעקב אביחצירא, ירושלים, 5773
§פניני השלמות-חלק שני, ר' ירחמיאל ב"ר דוד שולמאן, פינסק ?, תרצח, 96 עמ', 3MB, על מדת הסבלנות. מעמ' 65 - שער הכבוד
§פניני מוסר להבן איש חי, יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד,
פעדאן - השארת הנפש, ר' משה מנדלסון, בתרגום ישי בער-בינג, ברלין תקמ"ז, 58 עמ', 6.4MB, ⋧פעדאן, נב דפים, ☼ממקור אחר
§פצעי אוהב, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, 7 עמ', 131KB, קריאה לשמירת מצוות
פרדס רמונים חלק א, ר' דוד רחימי, רעיונות מתוך תרי"ג מצוות, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור מוסר
§פרדס שלום, ר' שלום בערגשטיין, ברונקס ת"ש, 216 עמ', 5MB. "שערי שלום" - התורה, האדם והבריאה; תיקון האדם ותיקון עם ישראל; עליית אברהם אבינו ועליית עם ישראל; אמונה ומעשים; החיים; חינוך; הראש; חוק ושכל;שנאת העולם לעם ישראל; חרות; יציאת מצרים; שירה. מעמ' 158 - "ערוגות שלום" - נושאים במחשבת היהדות
§פרחי שושנים, ר' מנשה סתיהון, ארם צובא תרע, 85 עמ', 2MB, מוסר ומדות טובות בדרך משל ומליצה. מעמ' 83 - דרוש הספד על המחבר
§פרי חיים, ר' חיים אפרים ב"ר אשר זייטשיק, נ"י תשכא, מוסר, 250 עמ', 7MB
§פרי חיים, ר' ישראל משה ב"ר יצחק, לודז, תרפו, 87 עמ', 5MB, על מציאות ה', השגחה לשכר ועונש, ותורה מן השמים. מעמ' 84 - הספד
§פרי עץ הגן, כוונת הזיווג, מכון גם אני אודך - עידן דיין, ירושלים, 5783
§פרקי אמונה - שעורי דעת, גיפטר, מרדכי, ירושלים, תשס, 411 עמ', 16MB, בענייני תשובה, מועדים, מעלות התורה, אמונה
§פרקי עיון בענין צורת האדם בנינו וחיותו, במברגר, משה אריה, בני ברק, 5775
§פרקי תשובה, יפת, יהודה, ווארשא, תרצט, 50 עמ', 2MB, מאמרים מחכמים שונים על התשובה
§פרקים במחשבת ישראל, רבי שאול ישראלי, ירושלים, תשנ"ו
§פרשת הכסף, פילפף, מנשה, ניו יורק, תשמא, לאסור קבלת כסף מציונים
§פתח הדעת, ר' צבי הירש קאלישער, ווארשא, תרסא, 32 עמ', 3MB, חיזוק רוח האמונים בבני הנוער, עם השלמות מר' שלמה הלפרין
Ξפתח הדעת, ר' צבי הירש קאלישער, וארשא, תרע"ג, פילוסופיה, 3.24 MB
§פתח לדופקים בתשובה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשלט, מהות התשובה, זמנה, והלכותיה
§פתח עינים, ר' משה יקר אשכנזי, פראג, שסח, 9 עמ', 349KB, דברי מוסר
§פתח עינים, רבי משה ברבי יקיר, סדר חדש, 27 עמ', 686KB, דברי מוסר
§פתחי אמרים, מאמרי מחשבה, אליהו מאיר ליפסקי, בלטימאר, תשעט
§פתחי תשובה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנב, הלכות תשובה
§פתי יאמין לכל דבר,האם מותר או חובה להאמין למעשיות, אברהאם, נחום, מאנסי, 5775, 56 עמ', 1MB
§פתיחות ושערים, לונטשיץ, שלמה אפרים ב"ר אהרן, זולקווא, תקנ"ט, 91 עמ', 10MB, שער התשובה, ושער המידות
§צבי לצדיק, ר' יהושע צבי מיכל שפירא, ירושלים, תרסז, 113 עמ', 3MB, מכתבים הכוללים יראת ה'. מעמ' 17-69 - תולדותיו, מאת ר' יעקב משה חרל"פ.
§צדה לדרך - ויגד יעקב ח"א, גרינוואלד, יעקב יחזקיהו מפאפא, בודפשט, תשו, 80 עמ', 4MB, מדות טובות והנהגות טובות. מעמ' 55 - "עבודה שבלב" - ביאורים על תפלות ופיוטים
§צדה לדרך, נוסבוים, משה, ווארשא, תרנ, 103 עמ', 6MB, לקט דבר חז"ל, לפי נושאים
§צדיק באמונתו יחיה, התחזקות באמונה ובטחון בכל הזמנים, אגודת משען לחולה, ירושלים, תשנז
§צדק ומשפט, חלק מהחיבור "אלף המגן", על צדיק ורע לו, וובר, יצחק הלוי, קראקא, תרנא, 144 עמ', 6MB
צדקה ומשפט, מוסר הדת הישראלית, שד"ל, וילנא תרכו, 98 עמ', עם תרגום לגרמנית
§צדקת ישע ח"ב, נסיון העושר, יוסף שלמה עבאדי, ירושלים, 5781
§צוה ישועות יעקב, שפיסץ, ישעיה מטארנא, סאטמאר, תרצו, 110 עמ', 5MB, עניני יראת שמים. מעמ' 67 - חלק ב - קריאה להיזהר מפיתויי אנשים פריצים
צוהר לארחות החרדי, ר' זמיר כהן, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הדרך לתורה
צופה ומנהיג, הרב מאיר כהנא, ירושלים תשסה, שיעורים בעניני השעה
§צור תעודה, אלופין, משה אהרן ב"ר ישראל, ווארשא, תרלח, 78 עמ', 6MB, על הסגולה הישראלית, ועל הגאולה
§ציונים בדרך החיים-חלק ראשון, שיינפעלד, שלמה יצחק, שיקאגא, תרפב, 240 עמ', 7MB, רעיונות
§ציונים בדרך החיים-חלק שני, שיינפעלד, שלמה יצחק, נו יארק, תרפח, 251 עמ', 7MB
§צל הכסף, דברי מוסר, פריעד, אהרן, ברוקלין, 5763, עם מפתח מקורות ומפתח עניינים
§צל העולם, דלקארט, מתתיהו ב"ר שלמה, אמשטרדם, 5493, 116 עמ', 5MB, גיאוגרפיה, אסטרונומיה, בעלי חיים, פילוסופיה, גיהנם וגן עדן. מעמ' 42 - "חי בן מקיץ", ר' אברהם אבן עזרא, חכמות, מוסר וענייני גן עדן וגיהנום. מעמ' 52 - עמוד העבודה, סוד האמונה - קטוע בתחילתו
§צל העולם, דלקארט, מתתיהו ב"ר שלמה ווילנא תקס"ב, 47 עמ', 2MB
צל העולם, ר' מתתיה דלקרט, ורשה תרכב, §ממקור אחר, 48 עמ', 1MB
צל העולם, דלקרוט, מתתיה בן שלמה, על חדושי ארבע חלקי העולם ועניני גן עדן וגיהנם וארבע יסודות, ירושלם תרל"ו, כח דפים, ჶממקור אחר, 29 עמ', 2.8MB
§צל העולם, רבי מתתיהו דלקארט, מונקאטש, תרנ"ז, 43 עמ', 1MB, Ξממקור אחר
§צל העולם, ר' מתתיהו דלקרט. מעמ' 71 - מאמר מעין גנים, ר' אליקים בן אברהם, עפולה, 5780
§צלם אלהים, ענייני עבודת ה', ר' אליעזר בן דוד, בני ברק, 5755, 41 עמ'
צמח נעורים, מנחם מנדל רוזנטל, דברי מוסר ואמונה, פראג תרי"ח
§צמח צדיק, ר' יהודה אריה בן יצחק די מודינה, וילנה, תרטו, 83 עמ', 2MB, על מידות האדם
§צמח צדיק, די מודינא, יהודה אריה ב"ר יצחק, נ"י, תרנט, מעלות המידות, 97 עמ', 3MB
§צעד הראשון, שכטר, משולם זלמן, ירושלים, תשכ, מדריך מבוא לחיים יהודיים, 33 עמ', 1MB
§צפורן שמיר, חיד"א, ליוורנו, תרב, 53 עמ', 1MB, הנהגות טובות ותפילות
צרור החיים, ר' משה חגיז, מוסר והנהגות, וואנזבעק תפ"ח, 35 עמ', 3.93MB
§צרור החיים, חאגיז, משה ב"ר יעקב, וואנזבעק, תצח, 58 עמ', 1MB, קטוע בסופו
§צרור החיים, חאגיז, משה ב"ר יעקב, זיטומיר, תריז, 42 עמ', 1MB
§צרור החיים - ספר הזכרונות, ר' חיים חיקא בן אהרן, ברלין, תקל, 103 עמ', 5MB, דברי מוסר, ממקור אחר, 99 עמ', 5MB
§צרור החיים, ר' חיים חייקא ב"ר אהרן, לובלין, תרסח, 79 עמ', 4MB, דברי מוסר
קב הישר
קב הישר, ר' צבי הירש קיידנוור, עם תרגום לאידיש, פפד"מ תנ"ה, 212 עמ', 59.1MB
קב הישר, ר' צבי הירש בן אהרן שמואל קידנובר, פרנקבורט דמיין תס"ה-תס"ו, 191 עמ', 49.5MB, §ממקור אחר, 405 עמ', 10MB
קב הישר, ר' צבי הירש קיידנוור, עם תרגום לאידיש, פפד"מ תס"ט, 59.5MB, 214 עמ'
§קב הישר, ר' צבי הירש קיידנבר, קושטאנטינא תצב, 260 עמ', 13MB, ממקור אחר, 260 עמ', 12MB
קב הישר, ר' צבי הירש קיידנוור, עם תרגום לאידיש, זולצבאך תקנ"ה, 67.2MB, 216 עמ'
קב הישר, ר' צבי הירש קיידנוור, עם תרגום לאידיש, זולצבאך תקס"ה, 218 עמ'
§קב הישר-חלק ראשון, קיידנור, צבי הירש בן אהרן שמואל, פולנאה, תקעד
§קב הישר-חלק שני, קיידנור, צבי הירש בן אהרן שמואל, פולנאה, תקעד
§קב הישר מנוקד - פרקים כה - מו, קידנובר, צבי הירש בן אהרן שמואל, ממקור אחר
§קב הישר ח"א, פרקים א-נג, קאידנובר, צבי הירש ב"ר אהרן שמואל, לבוב, תרכג, 88עמ', 5MB
§קב הישר ח"ב, פרקים נד-קב, קאידנובר, צבי הירש ב"ר אהרן שמואל, לבוב, תרכג
§קב הישר מנוקד - פרקים א - כד, קידנובר, צבי הירש בן אהרן שמואל, ,
קב הישר, ר' צבי הירשקאידנאוור, נ"י תשלד, עם ביאור באידיש, 325 עמ', 28.1MB
§קב הישר, קידנובר, צבי הירש בן אהרן שמואל, ירושלים, תשמב, מוסר
קב הישר - פרקים א-כד, ר' צבי הירש קאיידנאוור, מחולק ללימוד שבועי לפי סדר הפרשיות, בראשית, 176 עמ', 1.7MB
קב הישר - פרקים מז-קב, ויקרא במדבר דברים, 299 עמ', 2.6MB
קב הישר - פרקים א-כד, בראשית, מנוקד, 1.9MB
קב הישר - פרקים כה-מו, שמות, מנוקד, 198 עמ', 1.5MB
קב הישר - פרקים מז-סו, ויקרא, מנוקד, 158 עמ', 1.4MB
קב הישר - פרקים סז-פד, במדבר, מנוקד, 134 עמ', 1.1MB
קב הישר - פרקים פה-קב, דברים, מנוקד, 131 עמ', 1.2MB
§קבלת התורה, שיחות, מרקוביץ, שמואל, בני ברק, 5771
§קדושת יעקב, דרכי הקדושה, מתורת רבי יעקב אביחצירא זיע"א, ירושלים, 5776
§קדושת ישראל, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסד, צניעות בדיבור בלבוש ובהתנהגות
§קהלת שלמה, ר' שלמה בלוך, ליקוטים ללמד לעסוק בתורה עבודה וגמ"ח, הנובר, תרז, 190 עמ', 13MB
§קובץ אגרות מאת חזון איש - חלק שני, קרליץ, אברהם ישעיהו, בני ברק, תשטז
§קובץ אגרות מרן הגר"מ גיפטר זללה"ה, גיפטר, מרדכי, ניו יורק תשעא, 92 עמ', 2MB, דברי מוסר והדרכה
§קובץ מאמרים של מרן אברהם יצחק הכהן קוק, שנתפרסמו בעתון היסוד, עם קטע מ"עין איה", תל אביב, תרצו, 49 עמ', 1MB. עמ' 6 - תוכן העניינים, ממקור אחר, 49 עמ', 1MB
§קובץ עניני אמונה, דע מה שתשיב לאפיקורוס, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5776, 137 עמ', 3MB. מעמ' 29 - מצוות האמונה. מעמ' 63 - סדרת נפלאות הבורא, גוף האדם.
§קובץ ענינים, שהשמיע המשגיח בישיבת פוניביז', ירושלים תשכ"ח, 72 עמ', 2MB
§קובץ ענינים בעת הצרה המלחמה והישועה - אייר סיון תשכז, הרב יחזקאל לווינשטיין, בני ברק, 5727
§קובץ שושנים, לונץ, יהודה ליב ב"ר זאב וואלף, ווארשא, תרנא, על היעוד הלאומי וישוב א"י, ועוד דברי תורה, 66 עמ', 3MB. מעמ' 60 - תולדות משפחת לונץ
§קובץ שיחות ומאמרים - אלול תש"ע - חורף תשע"ב [חלק ב], דרמר, צבי פסח, מודיעין עילית, 5772
§קובץ שיחות ומאמרים - אלול תשס"ט - קיץ תש"ע [חלק א], דרמר, צבי פסח, מודיעין עילית, 5772
§קובץ שיחות ומאמרים - חורף תשע"ג-תשרי תשע"ד [חלק ד], דרמר, צבי פסח, מודיעין עילית, 5774
§קובץ שיחות ומאמרים - חורף תשע"ד-תשרי תשע"ה [חלק ה], דרמר, צבי פסח, מודיעין עילית, 5775
§קובץ שיחות ומאמרים - תשע"ב [חלק ג], דרמר, צבי פסח, מודיעין עילית, 5772
§קובץ שמועות ממרן הגראי"ל שטיימן בעניני בין הזמנים ועניינים שונים, גנוט, שמואל ברוך בן יעקב צבי, אלעד, 5769
§קודש הלולים, ר' אברהם ב"ר אריה ליב לונשטם, אמשטרדם תקע"ט, תשובות הלל לגרים במס' שבת לא בענין השארות הנפש, תורה שבכתב ותושבע"פ, 195 עמ', 8MB. ממקור אחר, 199 עמ', 7MB
קול דודי דופק, ר' יוסף דוב סולובייצי'ק, ירושלים תשל"ז
§קוה אל ה' - מצוות אמונה ובטחון, קויפמן, יצחק, ירושלים, 5761
§קול ה' על המים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמח, 105 עמ', 44MB, לימוד מוסר מנפלאות ה' במים
§קול הקורא - ספר א, רובינפיין, דוד מרדכי, ברדיטשוב, תרעד, 43 עמ', 2MB, קריאה לתשובה, תפילה, צדקה ואמונה
§קול הקורא - ספר ב, רבי דוד מרדכי רובינפיין, ירושלים, תרפ"ז, 73 עמ', 3MB
§קול הרמה והפרשה, ר' שמעון פאללאק, וואיטצען תרע"ו, בענין הפרשה מדרך ארץ בעת צרה, 125 עמ', 4MB
§קול יהודה, וינה, תרכד, 120 עמ', 6MB, תשובות להתקפות בס' נתיבות עולם על היהדות, עם מאמר "צדקת התם", על יעקב אבינו שכל מעשיו צדק
§קול יהודה, לאבין, יהודה, פפד"מ, תרפז, לקט מקורות על משה רבינו, 68 עמ', 3MB
קול קורא בענייני צניעות וחינוך, עם תוכנת חיפוש, ♔ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קונטרסים
§קול קורא, חיזוק בעניני צניעות בלבוש, ירושלים, תשעא, 116 עמ', 5MB
§קול קורא, ירושלים, תשעא, 96 עמ', 4MB
§קול ששון, ר' ששון מרדכי משה, בגדד, תרנא, מוסר השכל במשלים עם פזמונים, 279 עמ', 9MB. עמ' 279 - תוכן העניינים
§קול ששון, ר' ששון מרדכי משה, ירושלים, תשמד, מוסר, 245 עמ', 11MB. עמ' 5-6 - תוכן העניינים. עמ' 9-23 - תולדות המחבר
§קומה ישראל, על היחס בין ישראל לעמים, ר' אב"ד הכהן, פאלאטאווא, תרעג, 30 עמ', 1MB ממקור אחר, 31 עמ', 1MB
§קומי אורי, רובין, שמואל ב"ר עזריאל יחיאל, מיכאלעוויץ, תרצא, 28 עמ', 2MB, חיזוק לעבודת ה', ודינים נחוצים
§קונטרס אגרות - חיזוק ונחמה לבעלי נסיונות, וימים נוראים, ווינטרויב, ישראל אליהו, תשע"א, 44 עמ', 1MB, עם שיחות הדרכה בעבודת אלול
§קונטרס אמירת דבר בשם אומרו, תל אביב, תשכ, על מעלת אמירת דבר בשם אומרו, עם "קונטרס ערבות"
§קונטרס בענין עצירת גשמים, התעוררות לתשובה, ותפילות להורדת גשם, ברכה, יהודה, ירושלים, 5771, 96 עמ', 1MB
§קונטרס הבריאה, שור, רב ש. פ. דוד, ניו יארק, תשנח, 7 עמ', 1MB, על הבריאה במונחים של פיזיקה מודרנית
§קונטרס החיו"ב, יעקבי, משה דוב, נ"י, תשב, בעניין ידיעה ובחירה, ועל הבריאה יש מאין, 61 עמ', 2MB. מעמ' 29 - אנגלית
§קונטרס הליקוטים של אגודת "תקנת נר"ן", ירושלים, תש, 48 עמ', 2MB, לקט מאמרים ומקורות בעניין תיקון הנשמה ע"י מעשים טובים, גם של אחד בעד חברו
§קונטרס המחשבה, על טוהר המחשבה ושלטון עליה, אליעזר בן-דוד, אלעד, 5779, 52 עמ',
§קונטרס השגחה והמעשה, ארדמאן, משולם שאול ב"ר שרגא, פיעטרקוב, תרעג, 146 עמ', 11MB, על החובה לקרב את ישראל לעבודת ה'
§קונטרס חידו"ת, וואלפסאן, ישראל איסר, לייקווד, 5770, 126 עמ', 1MB
§קונטרס לשון הקודש, רוכלין, יצחק אריה, רחובות, תשטז, 102 עמ', 3MB, על מעלות לשון הקודש
§קונטרס ערבות, תל אביב, תשכ, בענין "כל ישראל ערבים זה לזה", 162 עמ', 6MB, עם תולדות ר' אליעזר בר רפאל אלחנן
§קחו עמכם דברים, לנדא, הדסה, תל אביב, תשנה, 123 עמ', 3MB, דברי מוסר ומחשבה
§קיום התורה-חלק ראשון, ר' יעקב ב"ר עקיבא, ירושלים, תרפא, 96 עמ', 6MB, חובת האדם בעולמו
§קצור כללי העבודה, הילף, משה שמואל ב"ר הלל, ווארשא, 22 עמ', 1MB, כללים בעבודת ה'
§קרבה אל נפשי, שיחות, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5771
קרבה אל נפשי, סודות ויסודות בנפש היהודי, ובדרכיגלותו וגאולתו, ר'אברהם צבי קלוגר, בית שמש תשעב, 350 עמ', 18MB
§קרוב אליך השם, דרך לעבודת ה' שלמה, חנן חננאל הרבט, ירושלים, 5781
§קריאות גדולות, לישראל, ארצו, תורתו, והעמים, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תשד, 96 עמ', 2MB. עמ' 4 - תוכן העניינים
§קרית חנה דוד, פרבר, צבי הירש ב"ר שמעון יהודה, לונדון, תשטו, על חיי דוד המלך, מאמרי נוחם ועידוד, והשקפות על העתידות, 39 עמ', 2MB
§קשת נחושה, אנגל, מאיר, שנה, מוסר, 33 עמ', 2MB, נגד יצר הרע
§ראיות מכריעות נגד ולהויזן, ר' דוד צבי הופמן, ירושלים, תרפח, 168 עמ', 8MB. עמ'4 - תוכן העניינים. עמ' 5-13 - תולדות המחבר. ὥממקור אחר
§ראש אמנה, שיחות בענייני אמונה, חפוטא, אברהם בן יאיר, פתח תקוה, 5772
§ראשית דעת, אסקולי, יצחק אליהו מנחם, ליוורנו, תרא, ספר לימוד לתלמידים על אמונת ישראל, 102 עמ', 5MB
§ראשית דעת, מאניקאוו, חיים ב"ר בנימין, ווארשא, תרעו, ספרא לימוד לתלמידים על אמונת ישראל, 34 עמ', 1MB
רב להושיע, דברי חיזוק לשמירת שבת ועוד, ר' דובער רבינוביץ, וילנא תרנ"ג, 2.2MB, 12 עמ'
רבי ישראל מסלנט, תורתו ע"פ נושאים, ר' ליפקין חיים יצחק, הוצאת נצח תשי"ג,
§רוח הגן, בראדער, גדליה נחמן, ירושלים, תרפג, מאמרים בחקירת אלוקות, 204 עמ', 11B
§רוח נכון, בענייני כעס, לנגסנר, יעקב מאיר בן דוד שבתי, לייקווד, 5767
§רוחות מספרות, פתייא, יהודא משה ישועה, ירושלים, תשיד, 78 עמ', 3MB, מה שקורה לאדם מעת פטירתו עד כניסתו לגן עדן, על הרוחות, חיבוט הקבר, גיהנם, גלגולים, ותיקוני תשובה
§רוממות נשמת ישראל, וורטמן, משה בן חיים, יוזעפאף, תרלא, 206 עמ', 6MB, על מעלות עם ישראל
§רוממות נשמת ישראל, ר' משה בן חיים וורטמאן, ירושלים תשכא, ליקוטים בענין הנשמה, 156 עמ', 5MB
§רז הדק, קאטצבורג, דוד צבי, בודפשט, תרצח, בעניין ידיעה ובחירה, 110 עמ', 4MB. עמ'2 - תוכן העניינים
§רזא דאחד, בעניין יחוד ה', ר'אברהם אזבנד, בעריכת יוסף חיים לנצר, נוי יארק, 5766
רחבה מצוותך, פרקי הכנה לחוויות המצוות, דניאל גוטנמכר, 302 עמודים, תשע"ז, להתוות דרך לקיום מצוות מתוך התלהבות והרחבת הלב
§רחל, איך להדר במידות, שעשוע, יוסף שלום בן חיים, 5774
§רעיונות במוסר והשקפה, כתבים נבחרים, ר' יעקב רוזנהיים, ירושלים, תשז, 86 עמ', 1MB.עמ' 7 - תוכן העניינים
§רעיונות וחמר לדרוש, ר' יעקב לעווינזאן, 4MB, ברוקלין - 1920
§רעיונות לדרוש, שטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרן, ירושלים, תשע, לקט ידיעות מעניינות שהובאו במדרשים ובתלמוד
§רעך - זה אתה, תשסח, 122 עמ', 2MB, עצות לקיום מצוות בין אדם לחברו
§רפאה נפשי, שיחת חיזוק, שולזינגר, משה מרדכי הלוי - רובינשטיין, דוד רפאל (הספד), בני ברק, 5772
§רפאות התוגה וצרי הדאגה, ר' יעקב זאב, לבוב, תרסב, מוסר. מעמ' 57 - חידושים על התורה ועל מסכתות. 70 עמ', 3MB
§רפואת הנפש-חלק א, בנימין מאיר ב"ר אלחנן, ברדיטשוב, תרסו, 96 עמ', 6MB, תחלואי הנפש ורפואתה
רצון יראים, ר' חים בן שמחה, וילנא תריט, על בחירה חפשית
§רצון ישראל, ברגר, ישראל ב"ר יצחק שמחה, מונקאטש, תרנט, 55 עמ', 3MB, על שבת, מילה ותפילין
§רשות היחיד: פרקי קריאה, דברי מחשבה ומוסר, רחל וולנר, ברכה קמינר ?, תל אביב, תשמב, 696 עמ', 14MB
§רשימות ביסודי הדת והדעת, עם עיונים בהלכות לשון הרע, שרון, נתנאל, ירושלים, 5777
§רשפי קודש, רש"פ מנדלוביץ, לקט אמרות ורעיונות, בעריכת רוטנברג, שמואל, ירושלים, 5775
§שאגת אריה, הלר, צבי הירש, וינה, תרכח, 48 עמ', 2MB, דברי מוסר
§שאגת זאב, מאזעס, זאב דוב ב"ר יודא הכהן, פאקש, תרסט, 183 עמ', 10MB, תשובות לדברי אפיקורסים
§שאו מרום עיניכם, כשר, מנחם מענדל, נ"י, תשיח, 27 עמ', 1MB, חיזוק אמונה מתוך התבוננות בנפלאות הבריאה. מעמ' 13 - תרגום לאנגלית
§שאל בני, עבודת ה' לבני הנעורים, בענייני תיקון חצות ובין המצרים, קיוואק, ניסן דוד, 5777, 134 עמ', 6MB
§שאל בני - התבודדות, עבודת ה' לבני הנעורים, קיוואק, ניסן דוד, , 5777
§שאלו שלום ירושלים, טוקצינסקי, שלמה חיים הכהן, פתח תקוה, תרפג, 30 עמ', 1MB, קריאה לאחדות בישראל, וחומרת המחלוקת
§שאלת ענין הנשמה, רבי ישראל ב"ר יוסף הכהן, לובלין, שי"ז, 33 עמ', 1MB, תשובות לשאלות בענין הנשמה ועבודת ה'
§שארית ישראל, ר' ישראל דוב בער, קעניגסבערג, תרלז, "שער ההתקשרות" - על ההתקשרות של המון עם חכמי הדור, "שער הזמנים" - על המועדים, "שער השובבים" - על ימי השובבי"ם, 108 עמ' 8MB
§שבחי כנסת ישראל, ליפיץ, יצחק ב"ר מרדכי משעדליץ, ווארשא, תרנ, 281 עמ', 20MB, זכויות ואהבת ונחמות ישראל, עם תרגום לאידיש
שבט מוסר
שבט מוסר, ר' אליהו בן אברהם שלמה, תוכחת מוסר, עם דרוש לתשובה, קושטנטינא תע"ב, קסה + נ דפים, §ממקור אחר, 218 עמ', 47.1MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, 440 עמ', 30MB
§שבט מוסר, ר' אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן, וילהרמשדורף, תפ"ב, 205 עמ', 21MB. עמ' 3-10 - תוכן העניינים. ★ממקור אחר, 244 עמ',
§שבט מוסר, ר' אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן, קושטא, תפח, 532 עמ', 24MB
§שבט מוסר, ר' אליהו בן שלמה אברהם, אמשטרדם, תצא, 232 עמ', 28MB
שבט מוסר, ר' אליהו הכהן מאיזמיר, אמשטרדם תצב, 201 דפים
§
שבט מוסר, ר' אליהו בן אברהם שלמה, קושטנדינה, תצה, 553 עמ', 23MB
§שבט מוסר, ר' אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן, פיורדא, תקכא, 160 עמ', 18MB
§שבט מוסר, ר' אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן, פיעטרקוב, תרמט, 214 עמ', 23MB, עם פירוש קצר
שבט מוסר חלק א, פרקים א-כג, ר' אליהו הכהן, ד"צ נ"י תשלד, עם תרגום לאידיש, 227 עמ', 23.8MB
—§שלשה ספרים נפתחים, ווארשא, תרעג, 48 עמ', 2MB, "אזהרות הקודש" מתוך שבט מוסר פרק כ. מעמ' 16 - "אורך ימים" - מתוך שבט מוסר פרק יז. מעמ' 28 - "הנהגות הנשים" - איך אשה צריכה לנהוג, לבעל שבט מוסר. הכל עם תרגום לאידיש
§שבט מישור, פרחי, יצחק, בלוגראדו, 5598, 125 עמ', 3MB, על יסודות ביהדות: יחוד, יסורין, יושר, יצר טוב, צלם אלקים, צניעות, חכמה, חסד ואמת, חרטה ותשובה, קדושה וקהלות
§שבילי האמונה, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, תשנז, הנהגות ועצות בענין האמונה
§שבילי האמנה, אונגוואר, משה מו"צ דק"ק אסטראווא, קראטאשין, תרכט, 82 עמ', 3MB, על מעלת ישראל ויסודות ביהדות
שבילים אל הדעת הפנימית, ר' פינחס דניאל רחלין, מעגלים חיצוניים ההולכים והופכים פנימיים יותר. בכל שלב על הלומד להתעמק יותר ביישום המעשי של כללי ופרטי העבודה השלמה
§שבעה עינים, גדליה בן דוד, קושטא, שג, על שבע מידות עם ישראל, 54 עמ', 2MB
שבעה עינים, ר' גדליה בן דוד אבן יחיא, מעלות ישראל, 54 עמ', 1 MB
§שבת ומועד בדרוש ובחסידות, ליקט קריב, אברהם, תל אביב, תשכו, 394 עמ', 15MB. עמ' 3-8 - תוכן העניינים
§שדה חיים, זעליגסבערג, מרדכי חיים, רדלהיים, תרה, 277 עמ', 13MB, מאמרים במחשבת היהדות
§שהכל ברא לכבודו, מיזלס, אברהם, מאנטריאל תשס"ט, 544 עמ', 6MB, אוצרהחכמה בטבע הבריאה
§שהם מנחם, ר' יצחק יעקב טיקטינסקי, ירושלים תרע"ו, 362 עמ', 17MB, על השגחה, צדיק וחסיד, הגלות, הכנסת אורחים, אמונה, התורה, ועוד נושאים. מעמ' 321 - פלפול בדין צרורות
§שוב אשוב, דברי חיזוק למצפים לבנים, ארגון מפתח של בנים, בית שמש, 5771
§שובה ישראל, ר' שלום הכהן ווייס, ניו יורק תרפ"ו, 80 עמ', 2MB, דברי חיזוק
§שובה ישראל ב, ר' אברהם וויינפעלד, מונסי תשי"ח, 158 עמ', 6MB, דברי מוסר והשקפה
שובה ישראל, רבי יעקב ישראל לוגאסי, על התשובה
שובה ישראל, ר' יעקב ישראל לוגסי, על התשובה, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - מוסר, §ממקור אחר, 5753,עם "מאמר הגאולה",על המשיח
שובה ישראל
§שובו אל הבורא, רבינוביץ, מנחם מענכין, ירושלים, תרצא, 16MB, 542KB, קריאה לתשובה
§שובו בנים, ענייני תשובה, בהלכה ואגדה, יצחק סתהון, ארגנטינה, 5779
שובי נפשי, התמודדות בקשיים נפשיים, ר' יעקב ישראל לוגאסי, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - מוסר, §ממקור אחר, 5761
§שומר אמונים-חלק ראשון, ראטה, אהרן, ירושלים, תשב, 363 עמ', 13MB, חיזוק לאמונה ובטחון, גאולה, שמחה, השגחה פרטית וקבלת עול מלכות שמים. מעמ' 350 - קונטרס קבלת עול מלכות שמים
§שומר אמונים-חלק שני, ראטה, אהרן, ירושלים, תשב, 178 עמ', 7MB, בענייני גאולה, ועניית אמן יהא שמיה רבא, ומאמר שכר ועונש
§שומר אמונים-חלק א, ראטה, אהרן, ירושלים, תשיט, 502 עמ', 28MB
§שומר אמונים-חלק ב, ראטה, אהרן, ירושלים, תשיט
—§מבקש אמונה, קיצור ס' שומר אמונים, חיזוק האמונה וקבלת עול מלכות שמים, ראטה, אהרן, ירושלים, 85 עמ', 3MB
§שומר טהרה, רבינוביץ, גמליאל בן אלחנן יעקב דוד - עורך, בני ברק, 28 עמ', 1MB, סגולת המקוה במשנתו של ר' אהרן ראטה
§שומר מוסר, ישראל, רפאל יהודה, קרית ספר, 5759
§שו"ת ישרים, על מסילת ישרים פרק א, טבקה, חיים, אלעד, 5773
שחר אבקשך, בירור אמוני סביב הציפייה להיפקד בלידה, תשסד
§שיבת ציון, בארו, ישעיהו מזוועהיל, תל אביב, תרצג, 64 עמ', 2MB, דברי השקפה
§שיח השדה, דברי מוסר והנהגות להולכים בדרכים, ר' יהודה ליב ב"ר יצחק, פיורדא, 5497, 88 עמ', 4MB, על כתיבת עשרת הדברות, מאמרי זוהר ותפלה על הדרך, מעלת התפלה בדרך, על השגחת הצדיק בדרך, שלא לזלזל בשום נברא, הימנעות ממותרות, מוסר מדברים הנראים בדרך, דברים הנוהגים להולך בדרך, תפילות להולך בדרך, ממקור אחר, 92 עמ', 4MB
§שיח יצחק, גאנדמאן, חיים יצחק ב"ר יעקב אליעזר, פיעטרקוב, תרנא, 79 עמ', 4MB, אמונה ובטחון, תרה ועבודה, קדושה וטהרה, כוונה בתפלה, פירושים על התפלה, קדושת השבת. מעמ' 67 - "זכרון שמואל" - חידושי מסכתות
§שיח ציון, מוסר ואגדה, סופר, אליהו ציון בן יצחק שלום, ירושלים, 5774
§שיחות הסבא מסלבודקה, ר' נתן צבי פינקל, בעריכת צבי קפלן, תל אביב, תשטו, 63 עמ', 2MB
§שיחות מלוה מלכה - א, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני-ברק, תשסו, 292 עמ', 11MB
§שיחות מלוה מלכה - ב, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני-ברק, תשסז
§שיחות מלוה מלכה - ג, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני-ברק, תשסט
§שיחות ערבות, לוינסקי, ניסן ב"ר ישראל הלוי, פיעטרקוב ווארשא, תרפד, 76 עמ', 5MB, דברי מוסר בדרך שיחה, במיוחד בענייני צניעות
§שיחות רבי שמשון דוד פינקוס, גלות ונחמה, תשסב
§שיעורים בתורה, ר' אליעזר לאדיגר, ניו יורק תשי"א, 368 עמ', 11MB, מקורות מחז"ל והפוסקים על שבת ומועדים, עם ביאורים
§שיחת מורנו המשגיח - הוציאה ממסגר נפשי, בעיקר על הקורונה, הרב חיים יצחק קפלן, ירושלים, 5780, 12 עמ'
שיקול דעת ביחסי הלכה ומדע, ר' אברהם וינרוט, הוצאת "פלדהיים" (תשע"ז)
§שיקול דעת ביחסי הלכה ומדע, פרופ' אבי וינרוט, תל אביב, 5752
§שיר ומליצה ודברי התעוררות, וינברגר, אליהו בן שבתי, ירושלים, תשנז, לחיזוק האמונה, ותיקון המדות, והתעוררות לשמירת מצוות תמידיות, ובפרט לשמירת וקדושת עיניים, המחשבה והפה
§שיר ידידות, ר' ידידיה גאטליב, קראקא ת"ד, דרושים על לויה לדרך, 232 עמ', 11MB. מעמ' 95 - על "תפלת הדרך". מעמ' 185 - "תמימי דרך" - "צדה לדרך", ממקור אחר, 244 עמ', 16MB
שירי מוסר, עם "אגרת תרופה", משה שמואל ניימן, וינה תקע"ד
§שירי משכיל, ליכטנשטיין, הלל מקאלאמעא, לבוב, תרלז, 208 עמ', 11MB, שו"ת בעניין יסודות האמונה, ובראשו מפתח לפסוקים ולדבר חז"ל המבוארים בו
§שירת הלב, מרגולין, הדר יהודה, ירושלים, גישה של שמחה ורוממות הנפש לעניני תפלה ובין אדם לחברו
§שכונת הר חומה בירושלים כמורה דרך למאורעות התקופה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנח
שכר ועונש א, ענייני שכר ועונש, מסודר ללימוד פרק כל שבוע, לפרשיות בראשית
שכר ועונש ב-1, שמות א
שכר ועונש ב-2, שמותב
שכר ועונש ג, ויקרא
שכר ועונש ד, פרקים לג-מג, ענייני שכר ועונש, 414 עמ', 2.8MB, מסודר ללימוד פרק כל שבוע, לפרשיות במדבר
שכר ועונש ה, דברים
§שכר ועונש, על המצוות הנוהגות בזה"ז, השכר לכל מצוה, ורוממותה, כהן, ישעיה, בני ברק, 5775, 710 עמ', 20MB
§שכר מצווה מצווה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסא, על האושר הרוחני והגשמי שמשיג המקיים מצוות
שכרן של מצוות, ר' איתן כהן, עם תוכנת חיפוש ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הדרך לתורה
§שלוח הלשון, גטפריד, מרדכי, פראג, תרעה, 13 עמ', 357KB, ענייני השקפה
§שלום אחים, ראזאנסאן, משה בן יוסף, ווילנא, תרל, 105 עמ', 2MB, ביאור המצוה לאהוב כל אדם, גם גוים
§שלום המלכות, שפירא, יוסף, ברדיטשוב, תרסב, 28 עמ', 970KB, על החובה לדרוש את שלום המלך והמדינה ולשמור את חוקי המדינה
§שלום והאחדות, שפירא, חיים מאיר יחיאל, דרוהוביטש, תרעד, מאמרי חז"ל על מעלת השלום והאחדות בישראל
§שלום יהיה, העלער, יוסף אברהם בן דוד, ניו יורק תשמט, 112 עמ', 2MB, על מעלת השלום וגנות המחלוקת, וגדר מחלוקת לשם שמים
§שלום לעם, הדאיה, שלום ב"ר חיים, ארם צובא, תרנו, 235עמ', 12MB, דברי מוסר ודרשות
§שלום משוח, ר' משה בן יוסף רוזנסון, תרל"א, 281 עמ', 5MB, דברים בשבחו של קיסר רוסיה, חלקו ברוסית, והחובה לשמוע למלך, ממקורות רבים. מעמ' 242 - "מודעה" על היחס לנצרות. מעמ' 244 - "נעילת שערים" - רשימת דברים טובים שעשה הקיסר, ושירים לכבודו
§שלום שלום ואין שלום, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנה, בענין הסכמי השלום עם הערבים
§שלחן הלבבות, הלכות במצוות התלויות בלב ותיקון המדות, גליק, אלעזר דוד בן ישראל, ירושלים, 5770
§שלחן ערוך המדות - א, הלוי-אבן יולי, אסי, ירושלים, 5768
§שלחן ערוך המדות - ב, הלוי-אבן יולי, אסי, ירושלים, 5769
§שלחן ערוך המדות - ג, הלוי-אבן יולי, אסי, ירושלים, 5776
§שלחן ערוך המדות - חלק ה - בטחון, אסי הלוי אבן יולי, ירושלים, 5782
§שלחן ערוך המדות, אסי הלוי אבן יולי, ירושלים, 5771
§שלחן ערוך המדות - אמונה, אסי הלוי אבן יולי, ירושלים, 5781
§שלחן ערוך המדות ח"א מהדורה חדשה עם הוספות, אסי הלוי אבן יולי, ירושלים, 5780
§שלמה מול אדר, צאהלין, שמואל זנוויל אריה ליב ווארשא תקע"ד, 120 עמ', 4MB, "אדרת שער" - סיפורים על שבעה רמאים שהתפארו במעלות ונגלה שקרם, ו"אור כשלמה" - תוכחת מוסר, ממקור אחר, 119 עמ', 4MB
§שלמה מול אדר ח"א - אדרת שער, רבי שמואל זאנוויל צאהלין, פראג תקע"ח, 59 עמ', 4MB, ממקור אחר, 62 עמ', 5MB
§שלמה מול אדר ח"ב - אור כשלמה, רבי שמואל זאנוויל צאהלין, פראג תקע"ח, 195 עמ', 14MB, ממקור אחר, 190 עמ', 16MB
§שלמי שמחה - ד, ענייני מחשבה, יפה, מרדכי, ירושלים, 5773
§שלמי שמחה - ה, ענייני מחשבה,יפה, מרדכי, ירושלים, 5773
§שם יעקב, ר' יעקב בן יחזקאל הלוי, פפד"א תע"ו, ערכי דרוש ומוסר, 139 עמ', 9MB, ממקור אחר, 143 עמ', 11MB
§שם עולם-חלק ראשון, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, ווארשא, תרצח, 62 עמ', 5MB, על שמירת שבת, חסד והחזקת התורה
§שם עולם-חלק שני, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, ווארשא, תרצח, חיזוק לעבודת ה', 48 עמ', 4MB. מעמ' 31 - "נפוצות ישראל" - הסיבות לפיזור ישראל
שמונה קבצים, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, דברי מחשבה
שמונה קבצים
§שמות בארץ, גיאת, מנחם, ירושלים, תשעא,על שם האדם, ממקור אחר
§שמחה לאיש, ר' שמחה מפאנו, טריאסטה, תריב, 39 עמ', 1MB, דברי מוסר ויראת שמים
§שמחה שלמה, ענייני שמחה, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5755
§שמחת הלוי - ג, שולזינגר, משה מרדכי הלוי, זכרון מאיר תשסח, 33 עמ', 1MB, דברי חיזוק לעתות שמחה ולכל זמן
§שמחת חיים, על ברית מילה,פדיון הבן, בר מצוה, נישואין, משה רפאל לוי, ירושלים, 5774, 120 עמ'
§שמירת שבת והחזקת התורה, האסעל, ירחמיאל ב"ר מאיר, פטרבורג, תרסט, 167 עמ', 10MB, גודל שכר שמירת שבת. מעמ' 80 - החזקת התורה. מע' 126 - מעלת מצות תפילין וציצית. מעמ' 132 - ביאורים וסיפורים. מעמ' 142 - אידיש
שמן המור, ר' אברהם בערוש פלאהם, ורשה תרלא, 103 דפים
§שמן המור, פלאהם, אברהם בערוש, ווארשא, תרנ, 198 עמ', 16MB, על חידוש העולם ומטרתו, מטרת האדם והשארתו והצלחתו, תורה מן השמים והשגחת ה'
§שמן לנר א, רבי שמואל יעקב רובינשטיין, פאריז, 309 עמ', 9MB, מאמרי מחשבה
§שמן לנר ב, רבי שמואל יעקב רובינשטיין, פאריז, 275 עמ', 8MB, מאמרי מחשבה
§שמע ישראל, על אבת ה', ר' יעקב ישראל לוגאסי, ירושלים, 5757
§שנאת עולם לעם עולם, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסב, על האנטישמיות וסיבותיה, והקרע בימינו עם האומות והאו"ם
§שני המאורות - חלק ראשון - "אור עמים", ריינעס, יצחק יעקב ב"ר שלמה נפתלי, פיעטרקוב, תרעג, 81 עמ', 4MB, על האנטישמיות, והצעה להסביר לעמים את העוול, ועל הגאולה, עם ביאורי מאמרי חז"ל, ממקור אחר, 81 עמ', 4MB
§שנת תשסא - מאורעות התקופה בראי היהדות, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסא
§שעורי דעת, ר' יהודה ליב בלוך, שנגהאי, תשו, 13 עמ', 1MB, על אמונה ובטחון
§שעורי דעת, ר' יהודה ליב בלוך, נ"י-ת"א תשט, 212 עמ', 10MB, ὥממקור אחר
שער האמונה, מתוך ספר "שערי נחמה", ר' יעקב יעקב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הדרך לתורה, ממקור אחר, עם תוכנת חיפוש
§שער המלך ח"א, מיכלין, אברהם אבלי ב"ר שלום, ווילנא, תשמא, 21עמ', 1MB, על חשיבות הכבוד למלך
§שער השם החדש, אלמולי, שלמה, קושטנטינה, רצג, 50 עמ', 3MB, עניני אמונה
§שער התורה, זלזניק, אברהם יעקב, שיחות על עמל תורה ויראת ה', 34 עמ', 1MB
§שער התחזקות, נוסבוים, משה, סאטמאר, תש, 40 עמ', 3MB, דברי מוסר
§שער יוסף, ר' יוסף שני, ירושלים, תשמ"ג, 215 עמ', 15MB, פרקים במחשבת ישראל, אמונת הנפש, חיים לאחר המוות, גלגול נשמות, אסטרולוגיה, קבלה, עבמי"ם, גיל העולם ועוד
§שער ראובן - דבר בעתו, כץ, ראובן, ירושלים, תשיב, 338 עמ', 12MB, מאמרים בענין א"י, תורה ויהדות, הרבנות, הצלת האומה, אישים, מועדים, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§שער שמעון ח"א, ר' שמעון ב"ר יצחק הכהן, ווילנא, תרסב, 146 עמ', 9MB, שער החכמה - עניני אמונה וחכמה, "שער העושר" - על עושר ועוני, "שער הגבורה" - בענין התגברות על יצר הרע, "שער הענוה"
שערי אהבה, על מצוות אהבת ה', ירושלים תשעח, 482 עמ', 6MB
§שערי אהבה, קיום מצוות אהבת ה', דוד שטיינהויז, ירושלים, 5780
§שערי אונאה, בעניני אונאת דברים, לנגסנר, יעקב מאיר בן דוד שבתי, לייקווד, 5766
§שערי אורה - א, מילר, אביגדור, ברוקלין,
§שערי אורה ח"ב, מילר, אביגדור, ברוקלין נ"י, תשסו, מאמרי מוסר
§שערי אורה, ריינעס, יצחק יעקב ב"ר שלמה נפתלי, ווילנא, תרמו, 93 עמ', 6MB, מאמרים במחשבת ישראל, ☼ממקור אחר
§שערי אורה ושמחה, ריינעס, יצחק יעקב ב"ר שלמה נפתלי, ווילנא, תרנט, 113 עמ', 7 MB, על מטרת פיזור ישראל בגלות, ჶממקור אחר
§שערי בירור, לוין, חיים שרגא, ירושלים, תשיב, על מוסר, יראה ואמונה, 125 עמ', 7MB
§שערי גדולה, שלנגר, רפאל מנחם שלמה זלמן בן משה חיים, ירושלים, תשסא, שערים לחי הגדלות של בן תורה, עם מאמרים לפרשיות שובבי"ם, 224 עמ', 10MB
§שערי הצלה - לע"נ יהודה זאב ליבוביץ, בני ברק, תשעא, 21 עמ', 1MB, הדרך להינצל מכל חטא ולהיכנס לשערי קדושה
§שערי יצחק, ר' יצחק אייזיק הכהן [גרינוואלד], 5MB, ווארשא תרנ"ח, עניני מוסר וחסידות, 112 עמ', 5MB. מעמ' 89 - מכתב מבן המחבר לאביו בדברי תורה
§שערי מרומים, מצוות "והלכת בדרכיו", אברהם יצחק שיסגאל, ירושלים, 5755
§שערי עולם א, ר' שבתי אלפערט, ניו יורק תשי"ז, 288 עמ', 9MB, מאמרים על יסודות היהדות
שערי עץ חיים, מילי דחסידות בדרך שיר, פראג שנח
§שערי צדק, ר' אביעזר ב"ר יצחק, ירושלים, תרח, 148 עמ', 12MB. "שערי אורה" - על הצרות שהיו בצפת, טבריה וירושלים. "שערי תשובה" - על תשובה. "שערי יושר" - להסיר מכשול מהטועים. "שער ישועה" - על הגאולה
שערי ציון, מוסר, ר' דוד טעבלי מפוזן, המבורג תעה
§שערי רמח"ל, לוצטו, משה חיים, מאמר הויכוח, פתחי חכמה ודעת, כללות האילן הקדוש, כללי חכמת האמת, אגרות פתחי חכמה ודעת, בנין עולם, סוד ה' ליראיו, בעריכת ר' חיים בן משה פרידלנדר, בני ברק, תשמט, 486 עמ', 11MB
§שערי שמים - שערי חכמה, ר' יחיאל מיכל ב"ר אריה ליב, פראג, 5435, 205 עמ', ביאורים באגדה, על חקירות ה', אהבת ה', ענוה, יראת ה', תורה, עבודה, גמ"ח, הדין, האמת והשלום, גלגולים, גילוי ה' מתוך האש, נטילת הבכורה מיוסף, קריעת ים סוף, גלות בבל, קרבנות אדם הראשון וקין, נשות יעקב ויוסף, והגאולה, ממקור אחר, 209 עמ', 12MB
§שערי המשנה, ר' מנשה קליין, דרך הלימוד, עם שערי אמונה, נ"י תשל"ו, 81 עמ',3MB. עמ' 3-4 - תוכן העניינים. מעמ' 47 - "שערי אמונה" - על השגחה פרטית
§שערי רחמים, המבורגר, יעקב יהושע, ברוקלין תשס"ט, 411 עמ', 7MB, על י"ג מדות של רחמים
§שערי תורה, ר' רפאל ביבאס, ירושלים, תרמ, 144 עמ', 5MB, דברי מוסר, נגד בזיון ת"ח, ושיחת חולין בבית כנסת, שחוק בעוה"ז, על חובת התוכחה, חשיבות שמיעת דרשות מוסר, ולקום מוקדם לתפילה, ולהתפלל כראוי, ונגד הגאוה, ותוכחה בזמן תקיעת שופר
§שערי תשובה, רבי יעקב אביחצירא, ירושלים, תשט"ז, 177 עמ', 14MB. כ"ח ביאורים על המלה "תשובה". מעמ' 108 - "לבונה זכה" - השמטות מס' לבונה זכה על התורה בראשית-שמות. מעמ' 172 - "מעשה נסים" - נפלאות ר'יעקב אבוחצירא
שערים לאגדה א, ישיבת כפר בתיה
שערים לתלמוד א, תשעה, ישיבת כפר בתיה
שערים לחובת הלבבות, ישיבת יפו
מצוותיך שעשועי, ענייני תפילין ובר מצוה באגדה, ר'יואל לנדא, תשעח, 327 עמ' 2MB
Ξשפה לנאמנים, ר' ברוך הלוי עפשטיין, על קדושת העברית והארמית, ווארשא, תרנ"ג
§שפת אמת, פאלק, אלכסנדר ב"ר משה זלמן, ווילנא, תרסב, על מציאות ה', ואמיתות התורה ותושבע"פ וי"ג העיקרים, ופירוש על אותיות א"ב בדרך רמז, 89 עמ', 6MB. עמ' 89 - תוכן העניינים
§שפת אמת תכון לעד, על מעלת האמת, אבידן, משה בן ציון, ירושלים, 5776
שפת תמים, ר' ישראל מאיר הכהן, איסורי שקר ומרמה, גזל ואונאה
§שפת תמים, ר' ישראל מאיר בן אריה זאב כהן, ירושלים, תשכה, 24 עמ', 961KB, על איסורי שקר ומרמה, גזל ואונאה, עונשו, ועצות לתיקון עוונות אלו
§שפתי יעקב, כץ, אלכסנדר זיסקינד יעקב ב"ר אפרים גרשון, ווילנא, תרסו, דברי מוסר, עם תרגום לאידיש,37 עמ', 2MB
§שרשי אמונה, ר' שלום הכהן, לונדון, תקעה, 139 עמ', 3MB, יסודות היהדות, ספר לימוד לנערים
—§מנחת קנאות, מאיר הכהן מינטל, לונדון, תקעז, נגד י"ט בעננעט שכתב קונטרס נגד ס' "שרשי אמונה", 27 עמ', 1MB. עמ'2-3 - הקדמה באנגלית
שתי ידות, ר' מנחם בן יהודה די לונזנו, "יד עני": "אור תורה" - הגהת התורה, "מעריך" - תשלום על ספר הערוך, "עבודת מקדש", "דרך חיים" - תוכחה בדרך שיר, "יד המלך": אגדתא דבראשית, מדרש אגור, תנא דבי אליהו, אבות דר נתן, מסכת דרך ארץ ואותיות דרבי עקיבא, ונציה שעח, §ממקור אחר, 353 עמ', 19MB. מעמ' 7 - אור תורה. מעמ' 54- מעריך. מעמ' 104 - "עבודת מקדש" עם פזמונים. מעמ' 162 - דרך חיים. מעמ' 266 - "טובה תוכחת" - שיר תוכחה. מעמ' 283 "תוצאות חיים". מעמ' 300 - "יד המלך" - מדרשים. מעמ' 300 - אגדת בראשית. ממקור אחר, 701 עמ', 44MB. מעמ' 176-351 - צילום כפול ממה שהיה עד עמ' 175. ביןעמ' 351-352 חסרים דפים פז-צג. מעמ' 438 - טובה תוכחת. מעמ' 472 - יד המלך - אגדת בראשית. מעמ' 526- צילום נוסף של חלקים מ"דרך חיים". מעמ' 614 - צילום חוזר של "טובה תוכחת". מעמ' 648 - צילום חוזר של אגדת בראשית
שתי עגלות וכדור פורח – על יהדות ופוסטמודרניזם, ר' מיכאל אברהם
§תבורך מנשים, חיזוק לצניעות בנות ישראל, זיידנר, י., ירושלים, 5774
§תבנית הבית, קלמנ'ס, מרדכי בר' מאיר מלובלין, פפד"א, תקז, 120 עמ', 9MB, דברי מוסר בצורת שיר ופירושו
§תבנית הבית, קלמנ'ס, מרדכי בר' מאיר מלובלין, וינה, תריח, 111 עמ', 3MB, דברי מוסר בצורת שיר בלי הפירוש, עם תרגום לגרמנית
תהלה לדוד, ר' דוד בן יהודה מסיר ליאון, באמונות ועקרי התורה, קושטאנדינא של"ז, קח דפים, ჶממקור אחר, 113 עמ', 21.3MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, 224 עמ', 18MB, ממקור אחר, 224 עמ', 17MB
תוך וקליפה בתרבות המערבית, דרכים ורעיונות להתמודדות, דברים שנאמרו ביום עיון, מכללת יעקב הרצוג, אלון שבות, תשנו
§תוכו רצוף אהבה, גירונדי, מרדכי שמואל, פיסא, 5578, 29 עמ', 1MB, דברי מוסר
§תוכחות מוסר, ר' עזרא הבבלי, קושטא, תצה, 220 עמ', 11MB, דברי מוסר
§תוכחת מגולה, זיטומיר, תריט, 19 עמ', 1MB, דברי מוסר, ודרוש על ההשגחה
§תוכחת מגולה, ליכטנשטיין, הלל מקאלאמעא, 23 עמ', 1MB, נגד ר'עזריאל הילדסהיימר, ודברי מוסר ליושבי ירושלים. מעמ' 16 - "תורת הקנאות" נגד עזיבת הדת בקרב מיישבי א"י
§תומת ישרים, פיעסקון, יעקב דוד, ווילנא, תרכג, 74 עמ', 4MB, מאמרי מחשבה. מעמ' 65 - על התורה. ☼ממקור אחר
§תוספות חיים - ויכוח והשלום, מלוקט מדברי ראי"ה קוק, ע"י חיים ב"ר אברהם הכהן הורביץ, ירושלים, תרפו, 20 עמ', 681KB. המלקט בחר קטעים "בעייתיים". מעמ' 13 - מכתב רבנים נגד הראי"ה קוק. מעמ' 15 - מעשה בשני מגידים אלמים
§תוצאות חיים, די לונזאנו, מנחם ב"ר יהודה, הוסיאטין, 25 עמ', 839KB, דברי מוסר בלשון מליצה
§תורה אור, ר' דון יוסף ן' יחייא, בולונייא רצ"ח, בענין השארת הנפש, גן עדן וגיהנם, 73 עמ', 2MB, ממקור אחר, 72 עמ', 4MB, ☼ממקור אחר
§תורה אור, ר' דון יוסף ן' יחייא, ונציה שס"ו, בענין השארת הנפש, גן עדן וגיהנם, 57 עמ', 2MB
§תורה אור, ר' דון יוסף ן' יחייא, זאלקווא, תקסב, על העולם הבא, גן עדן וגיהנם, 80 עמ', 5MB
§תורה ומדע, ר' יוסף אברהם וואלף, נ"י תשח, 64 עמ', 1MB. עמ' 4 - תוכן העניינים
תורה ומדע,ר' זמיר כהן, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הדרך לתורה, ממקור אחר, עם תוכנת חיפוש
תורה לישראל, ר' חיים צימרמן, ענייני מדינה, חברה וגאולה לישראל, על שלוש השבועות, בעקבתא דמשיחא, הקו הירוק בהלכה, מסירות נפש של חיילי צה"ל בהלכה, ועל קביעת קו התאריך, ירושלים תשלח, 157 עמ', 5.1MB, ממקור אחר, 122 עמ', 1.3MB
§תורה מן השמים, ראזענבלום, שמואל, ווארשא, תרכה, 158 עמ', 12MB, הוכחות שהתורה מהשמים. מעמ' 131 - "עמק יהושפט" - הוכחות שהתורה לא השתנתה במשך הדורות
§תורת אהל - כרך א, תורה שבכתב כמבוא לתורה שבעל פה, קדר, שמואל אליקים, עפרה, 5767
§תורת אהל - כרך ב, קדר, שמואל אליקים, עפרה, 5767
§תורת אהרן - אומר לציון, מאמרים לעורר לתורה ולמצוות, פריעד, אהרן, ברוקלין, 5765, 314 עמ', 3MB, עם מפתח מקורות ומפתח עניינים
§תורת אל-מות ח"א, מענקין, אפרים ב"ר שלום, ווארשא, תרכא, 142 עמ', 9MB, על נפש האדם וקיומה חוץ לגוף, בצורת שיחה
§תורת אל מות ח"ב, מענקין, אפרים ב"ר שלום, ווארשא, תרכא, 171 עמ', 10MB, על הנפש, הוכחות לאמונת השארת הנפש
§תורת אמך - פניני המדות, הנהגות של גאוני מרוקו, אסולין, אברהם בן דוד, אלעד, 5775
§תורת ה' תמימה, ביאור מדוע התורה ניתנה בשני חלקים - בכתב ובע"פ, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסז
§תורת האדם-חלק ראשון, באלזאק, בנימין ב"ר דוד הלוי, ווארשא, תרע, 78 עמ', 3MB, "הר סיני" - מהותה של תושבע"פ, חיוב הגוים בקיום התורה, גוים בגן עדן, מי נחשב "עובדי אלילים", דין שיתוף בבני נח
§תורת האדם-חלק שני, באלזאק, בנימין ב"ר דוד הלוי, ווארשא, תרע, "הר הכרמל" - דין הנוצרים, 88 עמ', 3MB
§תורת האדם, מהדורה שניה, באלזאק, בנימין ב"ר דוד הלוי, ירושלים, תשו, 199 עמ', 6MB, "הר סיני" - מהותה של תושבע"פ, חיוב הגוים בקיום התורה, גוים בגן עדן, מי נחשב "עובדי אלילים", דין שיתוף בבני נח. מעמ' 99 - "הר הכרמל" - דין הנוצרים
§תורת האדם, ר' אהרן הלוי מאלעקסניץ, קראקא, תרפט, 17 עמ', 289KB, מוסר השכל בדרך משל ומליצה
§תורת האדם, וולפסון, יהושע פאלק זאב ב"ר יוסף צבי, מונקאטש, 40 עמ', 3MB, אמונת ה', דעות ישרות ומדות טובות
§תורת האדם, ר' שמואל ב"ר שלום, 97 עמ', 4MB, כללי תשובה, והנהגות טובות. מעמ' 74 - "כתב יושר" - אין לנהוג בעבודת ה' בשלמות
§תורת האלקים, ריגייו, יצחק שמואל, וינה, תקעח, 64 עמ', 3MB, הפסוקים הראשונים בבראשית עם תרגום איטלקית וביאור. עמ' 16-56 - מבוא "תורה מן השמים", הוכחות לאמיתת התורה, ממקור אחר, 62 עמ', 3MB
§תורת ההשגחה והבטחון, ימיני, משה, ירושלים, תשכא, 158 עמ', 7MB, אוסף מדברי חז"ל, עם ביאורי ראשונים ואחרונים, עם פסוקי בטחון
§תורת המדות, ר' ישראל יעקב ב"ר מרדכי, ירושלים, תשז, 490 עמ', 17MB, ליקוטים מהתורה וחז"ל וראשונים ואחרונ ים בענייני מידות, דיבור ושתיקה, כעס, אמת ושקר, וחנופה
§תורת המוסר, זריצקי, דוד, תל אביב, תשיט, 218 עמ', 13MB, מבחר שיחות של גדולי המוסר ותולדותיהם
§תורת המוסר העברי, הורביץ, זלמן בן ציון, ווילנא, תרסד, 15 עמ', 445KB, לקט מדברי חז"ל, עם ביאור ותרגום לרוסית
תורת העולה, איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), כונות על מדות אמות ביהמ"ק וכליו וטעמים על הקרבנות ומועדים ושאר מצות, פראג ש"ל, 6 + 173 דפים, ჶממקור אחר, 180 עמ', 49MB, §ממקור אחר, 357 עמ', 22MB. עמ'3-18 - תוכן העניינים. ממקור אחר, 356 עמ', 30MB, ממקור אחר, 353 עמ', 30MB
§תורת העולה-חלק ראשון, איסרליש, משה ב"ר ישראל (רמ"א), קניגסברג [?], תריד, עם מבוא וביאור "אשי ישראל", מר'ישראל ש"ץ, 132 עמ', 9MB
§תורת העולה-חלק שני, איסרליש, משה ב"ר ישראל (רמ"א), קניגסברג [?], תריד
§תורת העולה-חלק שלישי, איסרליש, משה ב"ר ישראל (רמ"א), קניגסברג [?], תריד
§תורת העולה, ר' משה בן ישראל איסרלש (רמ"א), לבוב, תריח, 339 עמ', 23MB. מעמ' 320 - הנצחות ממהד' דפוס צילום. ☼ממקור אחר, Ξממקור אחר, 165 עמודים כפולים, 35.5 MB
§תורת העולם והיהדות, רבינוביץ, אריה ב"ר יעקב, מינסק, תרעד,192 עמ', 8MB, שרשי הידיעה, חידוש העולם, השארת הנפש, שכר ועונש, אמיתות התורה שבכתב ושבע"פ
§תורת העמים, שווערדשארף, משה יעקב, מונקאטש, תרסה, 32 עמ', 1MB, להכניס את הגוים בברית יראת ה', שבע מצוות נח
§תורת הקבלה, רובינשטיין, שמואל משה, ווארשא, תרעב, 148 עמ', 9MB, יסודי תורה שבע"פ, וקדמותם של דינים שונים
§תורת חיים, רבינוביץ, חיים, פפד"מ, תרסב, 63 עמ', 2MB, דברי מוסר לתועלת הלומדים בבית האבל, ענייני שכר ועונש, מעלת הצדיקים נחמת האבלים, ועוד.מעמ' 55 - "אלון מוצב" - חרוזים לחרוט על מצבות
§תורת חכם מקור חיים, שולזינגר, משה מרדכי בן יצחק, זכרון מאיר תשס"ד, 33 עמ', 1MB, שיחת חיזוק בגנות הנגיעה ובשבח ההטבה
§תורת לקח טוב, יגל, אברהם ב"ר חנניה, וילהרמשדורף, תע"ד, 83 עמ', 2MB, דברי מוסר בדרך שאלה ותשובה, עם תרגום לאידיש. עמ' 82-83 - דפים מההקדמה שמצולמים לא במקומם
—§לקח טוב, חינוך לאהבה ויראה ואמונה ומידות ודרך ארץ, ר' אברהם יג"ל, ווילנא, תרמד, 64 עמ', 3MB, עם תרגום לאידיש, עם צוואת הרמב"ם לבנו
תורת נביאים, ר' צבי הירש חיות, זולקווא תקצו, אלה המצוות
תורת רבי ישראל מסלנט, ר' ליפקין חיים יצחק, הוצאת נצח תשי"ג
§תקון האדם, ר' עזרא אלטשולר, קובנה, תרפו, 108 עמ', 7MB, על ייחודו של אדם המעלה, וחובות האדם במדות ובדרך ארץ. עמ' 107-108 - השער
§תיקון המדות, ר' רפאל מבעריטש, ורנוב, 24 עמ', 730KB, התעוררות לעבודת ה'
§תיקון המדות רפואת וחשבון הנפש - נשמת מנחם, מנכין, מנחם מענדל, ירושלים, תרצז, רפואות וסגולות למחלת הנפש ותיקון המדות, עם פנקס תיקון המדות, 16 עמ', 680KB
תיקון המלכות, ר' פינחס דניאל רחלין, תשנז, ספר מוסר לתיקון נפש הפרט והכלל: תהליכי הניסיון, הנפילה, היציאה מהנפילה, וכללי ההתמודדות וההתגברות; כלים מעשיים להתבוננות והתעמקות בפרד"ס החיים.
§תקון השלחן, די ליאון, יעקב, קושטא, תרט, 61 עמ', 2MB, דברי מוסר לסעודה. מעמ' 45 - ביאורי מסורה על דרך מוסר
תיקון ושליטה במחשבה וברגש, ר' פינחס דניאל רחלין, תשנז, דרך פשוטה להתגברות על מחשבות ורגשות שליליים וטורדניים, מתחים, חרדות, מחשבות טורדניות, פחדים, דיכאונות וכו'
תקון מדות הנפש, ר' שלמה אבן גבירול
§תיקון עולם-חלק ראשון, לוינסון, אלטר חיים, ווארשא, תרצב, 200 עמ', 13MB, קריאת לחיזוק הדת בשמירת שבת וכשרות, טהרת המשפחה, וחינוך הבנים והבנות, ואחדות בין המפלגות
§תיקון עולם-חלק שני, לוינסון, אלטר חיים, ווארשא, תרצב, 112 עמ', 7MB
§תחית המתים ח"ג, ראזאף, בנימין זאב, נ"י, תרצג, 85 עמ', 4MB, דברי מחשבה
§תחבולות מלחמה, על מלחמת היצר, מדות רעות, ודברי חיזוק, לורבר, בן ציון, בני ברק, 5775
§תיבת נח, על ענייני בני נוח, ר' מנחם דוד ווייס, ניו יורק, 5773
§תכלית האדם, ריזבש, יהודה זאב ב"ר שלמה, ברדיטשוב, תרסד, על בריאת העולם ומטרתה האדם
§תכלית יסורין, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסא, תפקיד היסורין וכיצד לקבלם
§תכנית הנפש הזמן והחיים, ריבקינד, יהושע נחום, ווארשא, תרסא, על תכנית הנפש, 78 עמ', 4MB, על מציאות הנפש, נבואה, השארת הנפש, תחיית המתים. עמ' 3 - תוכן העניינים
§תלמיד צחקן מוסרי, ר' יהודה אריה ב"ר יצחק ממודינא, אמשטרדם, תנ"ח, בענין הצחוק, בדרך ויכוח, ממקור אחר, 80 עמ', 5MB
תלמיד צחקן מוסרי, ר' יהודה אריה ממודינא, עם תרגום לאידיש, נאווידוואהר תס"ו, 26.1MB, 108 עמ'
§תמים דעות, אלישברג, יהודה בצלאל, ווילנא, תרב, 75 עמ', 8MB, מרפא לנפשות ויישור הדעות
§תמים פעלו, צימרמן, חיים ישראל, ירושלים, תשז, על השואה, 49 עמ', 1MB
§תמצית ספרי מוסר, מודיעין עילית, 5775
§תן צ'אנס לשינוי, כלים להתמודדות עם נסיונות זמננו, תשעה, 107 עמ', 4MB
§תנאי הנפש להשגת החסידות, עקשטיין, מנחם, וינה, 5681
§תנאי הנפש להשגת החסידות, מנחם אקשטיין, ביתר עילית, 5766
§תנופת אהרן, גאלאנבעק, משה אהרן ב"ר חיים ראובן, ירושלים, תרצד, חיזוק הדת והאמונה, עם דינים נחוצים וסיפורים
§תעודת ישראל, פאלק, יהודה יהושע ב"ר יעקב איזראעליט, בוסטון, תרעה, תעודת ישראל ותקוותו, דתו ותולדתו
§תפארת אבות, פינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהם, תשס"ב, דרשות בענייני נישואין והבית היהודי, 78 עמ', 3MB
§תפארת בחורים, ר' אברהם בן ירמיהו ברודא, וינה, תרכט, דרשות על חשיבות לימוד עברית ותולדות ישראל, עם מאמרים בשם "פרח האביב"
§תפארת בחורים, זילבערבלאט, משה, ווארשא, תרסד, 53 עמ', 3MB, על מעלות התורה והאמת והענוה
§תפארת בחורים - מהדורא בתרא, זילבערבלאט, משה, ווילנא, תרעג, 48 עמ', 3MB. אותו ספר כמו במהד' תרסד, עם הסכמות אחרות, וסדר אחר. על המחבר ראה כאן
§תפארת האדם, טכורש, אלכסנדר סנדר גדליהו, תל אביב, תשיא, 110 עמ', 5MB, מקורות על מעלת האדם, מהותו ותעודתו
§תפארת האדם, ר' קלמן אליהו, פראג תרט"ז, 85 עמ', 7MB, מאמרים בנושאי מחשבה
תפארת ישראל, מהר"ל - מעוצב
תפארת ישראל, מהר"ל, שמ"ט
תפארת ישראל, ר' יהודה ליואי בן בצלאל, וויניציאה שנ"ט, 65 דפים, ჶממקור אחר, 66 עמ', 27MB, §ממקור אחר, 347 עמ', 2MB. מעמ' 127 - "בית נאמן" - דרשות, ר' יצחק בר משה ביגה, ונציאה שפ"א. מעמ' 341 - תוכן העניינים. ממקור אחר, 129 עמ', 14MB, ★ממקור אחר, 130 עמ'
תפארת ישראל, מהר"ל, תקצ"ה, 188 עמ'
§תפארת ישראל, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל, ווארשא, תרלא, 157 עמ', 14MB. עמ' 157 - פירוש על דברי "דרך חיים" על משנת "כל מי שיש בו שלשה דברים"
§תפארת ישראל - כרך ראשון, מהר"ל מפרג - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשס
§תפארת ישראל - כרך שני, מהר"ל מפרג - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשס
§תפארת ישראל - כרך שלישי, מהר"ל מפרג - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשס
§תפלה למשה, ר' אלמושנינו, משה, שאלוניקי, שכג, 158 עמ', 7MB, ממקור אחר, 151 עמ', 8MB
§תפלה למשה, ר' אלמושנינו, משה, קראקא, שנ, 165 עמ', 6MB. מאמרים א-ב - על מעלות התורה. מאמר ג - על ק"ש שעל המיטה. ממקור אחר, 180 עמ', 11MB
§תפלה למשה, אלמושנינו, משה, קראקא, תקפ, 168 עמ', 11MB. עמ' 3-13 - תוכן העניינים. מעמ' 78 - מאמר שני. מעמ' 154 - מאמר ג.
§תפלה למשה, מאמר שני, אלמושנינו, משה, טרנוב, תרסג, 65 עמ', 4MB. עד עמ' 8 - "הקשורים ליעקב" לר' יעקב שענקיל מטארנא.
§תפקיד היהדות התורנית בשעה זו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנה
§תפקידה ההיסטורי של עירק מתחילת הציביליזציה עד מלחמות המפרץ; מלחמת המפרץ כחלק ממלחמת גוג ומגוג, , הוצאת דבר ירושלים, ירושלים, תשסג
§תפתה ערוך, זכות, משה ב"ר מרדכי, ויניציאה תע"ה, על גיהנם, 46 עמ', 2MB
§תפתה ערוך, זכות, משה בן מרדכי, וויניציאה, תקד, 88 עמ', 7MB, על גיהנם. מעמ' 31 - "עדן ערוך", ר' יעקב דניאל אולמו, על גן עדן. ממקור אחר, 30 עמ', 2MB, בלי "עדן ערוך", ממקור אחר, 32 עמ', 2MB, בלי "עדן ערוך", ☼ממקור אחר, עם עדן ערוך
§תפתה ערוך, זכות, משה ב"ר מרדכי, מיץ, תקלז, 148 עמ', 8MB, עם תרגום לאידיש. מעמ' 55 - "עדן ערוך" לר' יעקב דניאל אולמו, עם תרגום לאידיש, ממקור אחר, 148 עמ', 9MB
§תפתה ערוך, על גיהנם, רבי משה זכות, ביוזעפאף, תרמ"א, 107 עמ', 8 MB. מעמ' 40 - "גן עדן ערוך", ר' יעקב דניאל אולמו, על גן עדן, ☼ממקור אחר, עם ביאור מר' אביעד שר שלום
§תפתה ערוך, זכות, משה ב"ר מרדכי, ברלין, תרפב, 88 עמ', 2MB, עם מבוא והערות
§תקנת השבין, ר' חיים יצחק אהרן ב"ר יהודה ליב מווילקאמיר, ירושלים, תרנ, 28 עמ', 1MB, על התשובה. מעמ' 21 - "תקון העולם" - חיזוק האמונה
§תקנתא דמשה, שמריהו ב"ר משה, אלעקסניץ, 5598, מוסר וביאורים על התורה, 119 עמ', 9MB
תרבות ישראל במערבולת הקידמה הפוסטמודרנית, לנדאו דב
§תרומת הקדש, טולידאנו, חביב, ליוורנו, תרכו, 96 עמ', 4MB, הגנה על קבלת חז"ל, בדרך שיחה, ממקור אחר, 96 עמ', 5MB
§תרועת מלך, פרנקל, בנימין, ברסלויא, תקצב, 45 עמ', 2MB, על החובה לאהוב את המלך הנכרי, ★ממקור אחר, 41 עמ'
תשובה מאהבה, ר' יהושע ברוך רייניץ, אונגבר תרכה, על ס' כתב יושר
§תשורי מראש אמנה, זעפראני, שלמה בן יצחק, תשסג, מחשבה ומוסר, 368 עמ', 14MB

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US