המכון לחקר האגדה

המכון לחקר האגדה, שבקהילת נצר-אריאל, שם לו למטרה לקרב את הציבור ללימוד אגדות התלמוד, על ידי ליקוט ביאורים לאגדות אלה מגדולי הדורות.

באגדות התלמוד טמונים רעיונות עמוקים רבים, ובמשך הדורות נתבארו האגדות בהרחבה, עד כדי "שבעים פנים לתורה". אלא שמי שלומד את הדברים לפי סדר דפי התלמוד, קשה לו למצוא את הדברים שנאמרו על אגדה מסוימת, מכיון שהם מפוזרים בספרים שונים. מכאן החשיבות שבעצם סידור הדברים לפי סדר המסכתות והדפים

בעיה נוספת היא לשונית. הרבה מן החיבורים של גדולי המחשבה של ישראל כתובים בשפה קשה, שאינה מובנת בקלות ללומד בן דורנו. לכן אנחנו מגישים את הדברים בתמצית, בשפה ברורה שתהיה מובנת לכל. חלק מהמקורות מובאים בלשונם המקורית, ובסופם התמצית, ובחלקם מובאת רק התמצית שעשינו.

הלקט שנמצא כרגע באתר הוא רק התחלה של ביצוע התכנית. הוא מכיל את הביאורים שליקטנו מן הספרים: שערי תשובה, העמק דבר, אור החיים, עקידת יצחק, שיחות מוסר (לר"ח שמולביץ), כתבי הרמב"ן, כתבי הרמב"ם, כלי יקר, דעת תבונות, דרשות הר"ן, של"ה, יערות דבש, ספר הכוזרי, ספר העיקרים, ורבנו בחיי. בדעתנו להמשיך ללקט מספרים נוספים את הביאורים לאגדות, ולצרף אותם לחומר הקיים.

אנחנו מודים למכון הלכה ברורה ובירור הלכה, המארח אותנו באתר האינטרנט שלו. המפתח לביאורי אגדות, שנמצא באתר זה, הוא נדבך חשוב בבניין להעמקה בלימוד אגדות התלמוד.

חשוב לנו לקבל הערות ותגובות מציבור הלומדים, כדי לשכלל את עבודתנו. נא לפנות לכתובת: המכון לחקר האגדה
קהילת נצר אריאל
ת"ד 50014
אריאל 44837
טל' 0547684033

ברכות

פאה

דמאי

כלאים

שביעית

תרומות

מעשרות

מעשר שני

חלה

ערלה

ביכורים

שבת

עירובין

פסחים

שקלים

יומא

סוכה

ביצה

ראש השנה

תענית

מגילה

מועד קטן

חגיגה

יבמות

כתובות

נדרים

נזיר

סוטה

גיטין

קידושין

בבא קמא

בבא מציעא

בבא בתרא

סנהדרין

מכות

שבועות

עדויות

עבודה זרה

אבות

הוריות

זבחים

מנחות

חולין

בכורות

ערכין

תמורה

כריתות

מעילה

תמיד

מדות

קנים

כלים

אהלות

נגעים

פרה

טהרות

מקואות

נדה

מכשירין

זבים

טבול יום

ידים

עוקצין

***


לאתר של מכון הלכה ברורה

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US